SILOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SILOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ"

Transkript

1 SILOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ / tel. : / / internet : Elstep_katalog_SIL_2014

2 Certifikace SIL_strana 02

3 POZNÁMKY SIL_strana 03

4 Obsah SIL_strana 04 IRIS-12 NÁSTÌNNÁ ROZVADÌÈOVÁ SKØÍÒ IRIS-LT NÁSTÌNNÁ ROZVADÌÈOVÁ SKØÍÒ IRIS-ALT NÁSTÌNNÁ ROZVADÌÈOVÁ SKØÍÒ pøíslušenství IRIS-ALT 5x.20 set DM IRIS-N-LT NÁSTÌNNÁ ROZVADÌÈOVÁ SKØÍÒ IRIS-R-OO STOJANOVÁ ROZVADÌÈOVÁ SKØÍÒ pøíslušenství RFA-LT STOJANOVÁ ROZVADÌÈOVÁ SKØÍÒ standardní provedení dvoudveøové provedení -2D dvoukøídlé provedení -2K mezipole -MEZ rohové pole -RP RFA-LT PØÍSLUŠENSTVÍ - DVEØE, ZÁKRYTY (držáky), PODSTAVCE, PANELY (držáky) - posuvná dna kryt dna kryt stropu aretace dveøí podstavec rohového pole podstavec skøíní a mezipole podstavec dìlený dveøe a zámky dveøí montážní panel držáky montážního panelu boèní zákryt a držák boku zadní zákryt RFA-LT PØÍSLUŠENSTVÍ - PØÍÈKY, DRŽÁKY, MÙSTKY, KRYCÍ PANELY - pøehled použití a uložení pøíèek, ARV mùstkù a SONAP držákù pøíèky spojovací díl a spojovací set držák ochranného vodièe mùstek ARV držák DELTA držák SONAP vkládací rám a uložení pøístrojových mùstkù a krycích panelù nosník pøístrojového mùstku a držák držák svítidla a svítidlo držák koncového spínaèe a spínaè koncový pøístrojový mùstek držák izolátoru spojovací materiál krycí panel krycí panel plast RFA-LT PØÍSLUŠENSTVÍ - OTOÈNÉ A ELEKTROMÌROVÉ VANY, KAPSY, SPOJ. MOST - kapsa na dokumentaci elektromìrová vana pøechodový díl spojovací most otoèná vana FYZIKÁLNÍ PARAMETRY RFA-LT - ZPÙSOB CHLAZENÍ A TEPLOTNÍ VÝPOÈTY

5 IRIS-12 nástìnná rozvadìèová skøíò SIL_strana 05 Rozvadìèová skøíò u IRIS-12 je univerzální skøíò nové generace pro rozvod elektrické energie se širokým spektrem použití. Její rozmìrová variabilnost, vysoké krytí a univerzálnost umožòuje použití jak v prùmyslu, tak i v institucích jako jsou školy, banky, úøady atd. KRYTÍ SKØÍNÌ Silová skøíò IRIS-12 se dodává s krytím IP-65. Na vnitøní stranì dveøí je lité tìsnìní PUR, které zajišuje vysoký standard tìsnosti. PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKØÍNÌ Standardnì jsou skøínì dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní pøáškovou barvou v odstínu RAL 7035 externí, síla vrstvy µm. Barva je urèena pro venkovní použití a je složená z èistého polyesteru se zvýšenou odolností proti sluneènímu záøení a vnìjším povìtrnostním podmínkám. Jiné odstíny RAL dle dohody. ZEMNÍCÍ PROPOJENÍ SKØÍNÌ Zemnící propojení skøínì je provedeno moderní technologií kapacitního navaøování pokovenými šrouby. Tímto je umožnìno vodivé propojení všech kovových dílù skøínì. ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKØÍNÌ Rozvadìèovou skøíò tvoøí svaøovaná, samonosná konstrukce z plechu síly 1,3mm (zesílená na lemu kolem dveøí zpìtným ohranìním, tímto vznikne relativní síla plechu 2,6mm), uzpùsobená pro uchycení na stìnu pøes ètveøici otvorù na zadní stranì skøínì. Rozvadìèová skøíò má vysokou tuhost. Zavìšení dveøí je provedeno na dvou, pøípadnì tøech (od výšky 800mm) dveøních nerezových skrytých závìsech. Dveøe jsou dokola na vnìjším lemu vyztužené zpìtným ohranìním. Dveøe je možno otevøít o cca 102. Uvnitø dveøí jsou z vnitøní strany pøivaøené perforované vertikální rámeèky (výztuhy), který zvyšuje tuhost, a zároveò slouží k vyvazování a uchycení výstroje skøínì. Zamykání dveøí je provedeno pomocí dvou plastových jednobodových zámkù s vložkou DB-5. ( skøínì výšky 300 a 400mm jsou osazeny jedním zámkem) V pøípadì potøeby zabudování do stìny (zazdìní) lze skøíò opatøit rámem a ve venkovním prostøedí i zákrytem proti dešti. Vnitøní vybavení skøínì (pøístroje) lze upevnit na montážní panel z pozinkovaného plechu DX51D síly 2mm. Standardnì je rozvadìèová skøíò dodávána s montážním panelem. V pøípadì potøeby je možno skøíò pøichytit i pøes sadu držáku.(viz následující strana).

6 IRIS-12 nástìnná rozvadìèová skøíò SIL_strana 06 SKØÍÒ IRIS-12 povrchová úprava:...pnh RAL 7035 (šedá externí) krytí:...ip65 (opatøeno litým tìsnìním PUR) síla materiálu:...1,3mm (skelet i dveøe) balení obsahuje: 01. skelet IRIS-12 (otvory v zádech pro uchycení na zeï)...1ks 02. dveøe...1ks 03. rámeèek dveøí (perforovaný, vertikální)...1ks 04. montážní panel...1ks 05. zámek jazýèkový (DB5)...2ks (výška skøínì 300 a 400mm pouze -1ks zámku) IRIS katalogové èíslo (šíøky 400mm, výška 400mm, hloubka 200mm ks 22mm Šíøka 22mm 22mm Provedení Rozteè otvorù pro pøichycení na zeï ( zadní èást rozvadìèe) Vnìjší rozmìry [mm] Šíøka Výška Hloubka IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS Výška -z výšky rozvadìèe odeèíst 2x 22mm. tz.=44mm -z šíøky rozvadìèe odeèíst 2x 22mm. tz.=44mm 22mm šíøka panelu= šíøka skøínì -50mm Pøichycení MP= šíøka skøínì -75mm 12.5 detail hrany skeletu 80 Standardnì dodávaný zámek plastový klíè DB5 detail zámku DB5 MONTÁŽNÍ PANEL jen pro výšku skøínì 800 a 1000mm 12.5 Hl ou bka detail nerezového závìsu výška panelu= výška skøínì -50mm Pøichycení MP= výška skøínì -75mm

7 IRIS-12 nástìnná rozvadìèová skøíò SIL_strana 07 Zámek cylindrický jednobodový použití: na nástìnné skøínì u IRIS. -obsah: zámek, jazýèek, 2x klíè Zámek cylindrický jednobodový -katalogové èíslo: N (uvádìjte poèet kùsù) ks Krytka zámku použití: slouží k ochranì zámku a zároveò zvyšuje krytí Krytka zámku -katalogové èíslo: N (uvádìjte poèet kùsù) ks DRŽÁK NA ZEÏ -sada povrchová úprava - galv. zinkováno (modrý chromát) balení obsahuje: držák na zeï... 4ks šestihrannou matici s límcem M8...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... 4ks otvor pro uchycení na zeï použití: možnost uchycení skøínì na zeï z vnìjší strany skøínì, BEZ NUTNOSTI zasahovat do již vystrojené skøínì. (doporuèujeme držáky pøichytit do skøínì, ještì pøed vystrojením) Držák na zeï sada -katalogové èíslo ks katalogové èíslo: závit M8 Hmoždinka s vrutem -sada použití: pro uchycení jedné skøínì IRIS-12 je potøeba 4ks hmoždinky a 4ks vrutu pro pøichycení do zdi. Celkem 4 sady. Pro objednání viz strana 49. VENKOVNÍ RÁM povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá externí) síla materiálu:...1,3mm balení obsahuje: venkovní rám...1ks použití: slouží k instalaci skøínì do stìny Uveïte pro jaký rozmìr IRIS-12 (pø.: Venkovní rám IRIS ) STØÍŠKA povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá externí) síla materiálu:...1,3mm balení obsahuje: Støíšku...1ks použití: slouží k ochranì pøed deštìm (kapalinou) Støíška proiris-12 šíøky...mm A

8 H lo u b ka IRIS-LT nástìnná rozvadìèová skøíò SIL_strana 08 Rozvadìèová skøíò u IRIS-LT je univerzální skøíò pro rozvod elektrické energie se širokým spektrem použití. Její rozmìrová variabilnost, vysoké krytí a univerzálnost umožòuje použití jak v prùmyslu, tak i v institucích jako jsou školy, banky, úøady atd. KRYTÍ SKØÍNÌ Silová skøíò IRIS-LT se dodává s krytím IP-65. Na vnitøní stranì dveøí je lité tìsnìní PUR, které zajišuje vysoký standard tìsnosti. PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKØÍNÌ Standardnì jsou skøínì dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní pøáškovou barvou v odstínu RAL 7035 externí, síla vrstvy µm. Barva je urèena pro venkovní použití a je složená z èistého polyesteru se zvýšenou odolností proti sluneènímu záøení a vnìjším povìtrnostním podmínkám. Jiné odstíny RAL dle dohody. ZEMNÍCÍ PROPOJENÍ SKØÍNÌ Zemnící propojení skøínì je provedeno moderní technologií kapacitního navaøování pokovenými šrouby. Tímto je umožnìno vodivé propojení všech kovových dílù skøínì. možnost objednat i v provedení NEREZ ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKØÍNÌ Rozvadìèovou skøíò tvoøí svaøovaná, samonosná konstrukce z plechu síly 1,5mm uzpùsobená pro uchycení na stìnu pøes ètveøici otvorù na zadní stranì skøínì. Zavìšení dveøí je provedeno na dvou, pøípadnì tøech dveøních závìsech, a to dle výšky rozvadìèové skøínì. Dveøe jsou z vnitøní strany opatøeny pøivaøeným perforovaným rámeèkem (výztuhou), který zvyšuje jejich tuhost. Zamykání dveøí je provedeno pomocí dvou jednobodových zámkù s vložkou DB-5. (výška skøínì 300mm je osazena jedním zámkem) možnost výroby se spodní pøírubou -na objednávku do týdne- V pøípadì potøeby zabudování do stìny (zazdìní) lze skøíò opatøit rámem a ve venkovním prostøedí i zákrytem proti dešti. Vnitøní vybavení skøínì (pøístroje) lze upevnit na montážní panel z pozinkovaného plechu DX51D. Standardnì je rozvadìèová skøíò dodávána s montážním panelem. Standardnì dodávaný zámek detail hrany skeletu plastový klíè DB5 detail zámku DB5 90 Výška 45mm 45mm Šíøka 65mm 65mm Rozteè otvorù pro pøichycení na zeï ( zadní èást rozvadìèe) -z výšky rozvadìèe odeèíst 2x 45mm. tz.=90mm. - z šíøky rozvadìèe odeèíst 2x 65mm. tz.=130mm.

9 IRIS-LT nástìnná rozvadìèová skøíò SIL_strana 09 SKØÍÒ IRIS-LT povrchová úprava:...pnh RAL 7035 (šedá externí) krytí:...ip65 (opatøeno litým tìsnìním PUR) síla materiálu:...1,5mm (skelet) balení obsahuje: 01. skelet IRIS-LT (otvory v zádech pro uchycení na zeï)...1ks 02. dveøe...1ks 03. rámeèek dveøí (perforovaný, pøivaøený)... 1ks 04. montážní panel...1ks 05. zámek - jazýèkový 1bodový (DB5)...2ks IRIS-LT katalogové èíslo (skelet šíøky 600mm, hloubky 200mm, výšky 600mm ks Výška Hloubka Šíøka výška panelu= výška skøínì -50mm B 1/2 B Zámek cylindrický jednobodový použití: na nástìnné skøínì u IRIS. -obsah: zámek, jazýèek, 2x klíè Zámek cylindrický jednobodový -katalogové èíslo: N (uvádìjte poèet kùsù) ks Krytka zámku 20 A šíøka panelu= šíøka skøínì -60mm MONTÁŽNÍ PANEL jen pro výšku skøínì 1000mm a výš. použití: slouží k ochranì zámku a zároveò zvyšuje krytí Krytka zámku -katalogové èíslo: N (uvádìjte poèet kùsù) ks Provedení Vnìjší rozmìry [mm] Výška Šíøka Hloubka - nahrazeno em IRIS-12 viz strana 5-6. IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT IRIS-LT

10 IRIS-ALT nástìnná rozvadìèová skøíò SIL_strana 10 Rozvadìèová skøíò u IRIS-ALT je univerzální skøíò pro rozvod elektrické energie se širokým spektrem použití. Její rozmìrová variabilnost, vysoké krytí a univerzálnost umožòuje použití jak v prùmyslu, tak i v institucích jako jsou školy, banky, úøady atd. KRYTÍ SKØÍNÌ Silová skøíò IRIS-ALT se dodává s krytím IP-65. Na vnitøní stranì dveøí je lité tìsnìní PUR, které zajišuje vysoký standard tìsnosti. PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKØÍNÌ Standardnì jsou skøínì dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní pøáškovou barvou v odstínu RAL 7035 externí, síla vrstvy µm. Barva je urèena pro venkovní použití a je složená z èistého polyesteru se zvýšenou odolností proti sluneènímu záøení a vnìjším povìtrnostním podmínkám. Jiné odstíny RAL dle dohody. ZEMNÍCÍ PROPOJENÍ SKØÍNÌ Zemnící propojení skøínì je provedeno moderní technologií kapacitního navaøování pokovenými šrouby. Tímto je umožnìno vodivé propojení všech kovových dílù skøínì. možnost objednat i v provedení NEREZ ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKØÍNÌ Rozvadìèovou skøíò tvoøí svaøovaná, samonosná konstrukce z plechu síly 1,5mm uzpùsobená pro uchycení na stìnu pøes ètveøici otvorù na zadní stranì skøínì. Zavìšení dveøí je provedeno na dvou, pøípadnì tøech dveøních závìsech, a to dle výšky rozvadìèové skøínì. Dveøe jsou z vnitøní strany opatøeny pøivaøeným perforovaným rámeèkem (výztuhou), který zvyšuje jejich tuhost. Zamykání dveøí je provedeno pomocí dvou jednobodových zámkù s vložkou DB-5. (výška skøínì 300mm je osazena jedním zámkem) V pøípadì potøeby zabudování do stìny (zazdìní) lze skøíò opatøit rámem a ve venkovním prostøedí i zákrytem proti dešti. Vnitøní vybavení skøínì (pøístroje) lze montovat na montážní panel, nosníky pøístrojových mùstkù nebo jejich kombinaci (nutno specifikovat pøi objednání. ). Pøíslušenství skøínì IRIS-ALT je galvanicky pozinkováno (modrý chromát) nebo v barvì RAL 7035 externí. Montážní panely jsou vyrábìny z pozinkovaného plechu DX51D. Standardnì je rozvadìèová skøíò dodávána samostatnì bez pøíslušenství.

11 IRIS-ALT nástìnná rozvadìèová skøíò SIL_strana 11 SKØÍÒ IRIS-ALT povrchová úprava:...pnh RAL 7035 (šedá externí) krytí:...ip65 (opatøeno litým tìsnìním PUR) síla materiálu:...1,5mm (skelet) balení obsahuje: 01. skelet IRIS-ALT (otvory v zádech pro uchycení na zeï)...1ks - úhelník pro montáž vkládacího roštu...4ks 02. dveøe... 1ks 03. rámeèek dveøí (perforovaný, pøivaøený)...1ks 04. zámek - jazýèkový 1bodový (DB5)...2ks IRIS-ALT 562 -katalogové èíslo (skelet šíøky 550mm, výšky 600mm, hloubky 200mm ks Výška 45mm 45mm Šíøka 65mm 65mm Hlo u b k a Vnìjší rozmìry [mm] Výška Šíøka Hloubka IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT IRIS-ALT detail hrany skeletu 90 plastový klíè DB5 Rozteè otvorù pro pøichycení na zeï ( zadní èást rozvadìèe) -z výšky rozvadìèe odeèíst 2x 45mm. tz.=90mm. -z šíøky rozvadìèe odeèíst 2x65mm. tz.=130mm. Standardnì dodávaný zámek detail zámku DB5 Zámek cylindrický jednobodový použití: na nástìnné skøínì u IRIS. -obsah: zámek, jazýèek, 2x klíè Zámek cylindrický jednobodový -katalogové èíslo: N (uvádìjte poèet kùsù) ks Krytka zámku použití: slouží k ochranì zámku a zároveò zvyšuje krytí Krytka zámku -katalogové èíslo: N (uvádìjte poèet kùsù) ks

12 IRIS-ALT pøíslušenství SIL_strana 12 NOSNÍK PØÍSTROJOVÉHO MÙSTKU povrchová úprava: galvanicky zinkováno (modrý chromát) síla materiálu:...2mm balení obsahuje: nosník pøístrojového mùstku...2ks NPMI 06 -katalogové èíslo (pro skelet výšky 600mm) ks Pro skelet[mm] Rozmìr[mm] výšky L provedení D VKLÁDACÍ ROŠT pøíklad kombinace jednotlivých prvkù Pøístrojový mùstek Krycí panel Krycí panel NPMI NPMI NPMI NPMI NPMI NPMI VENKOVNÍ RÁM povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá externí) síla materiálu:...1,3mm balení obsahuje: venkovní rám...1ks použití: slouží k instalaci skøínì do stìny provedení D pro plastové krycí zákryty. viz str. 46,47. R 56 -katalogové èíslo (pro skelet šíøky 550mm a výšky 600mm) ks Pro skelet [mm] Rozmìr[mm] Výška Šíøka A B R R R R R R R R R R R R ZÁKRYT povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá externí) síla materiálu:...1,3mm VENKOVNÍ RÁM + ZÁKRYT balení obsahuje: zákryt...1ks použití: slouží k ochranì skøínì pøed dìštìm NPMI 06 -katalogové èíslo (pro skelet výšky 600mm) ks A Pro skelet [mm] Rozmìr [mm] šíøky A ZA ZA

13 IRIS-ALT pøíslušenství SIL_strana 13 MONTÁŽNÍ PANEL povrchová úprava: bez PÚ (pozinkovaný plech BX51D) A síla materiálu:...2mm balení obsahuje: montážní panel...1ks použití: slouží k uchycení pøístrojového vybavení MPIALT 56 -katalogové èíslo (pro skelet šíøky 550mm, výšky 600mm).....ks 1/2 B 25 Pro skelet [mm] Šíøka Výška Rozmìry [mm] A B B jen pro výšku skøínì 1000mm a výš. MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT MPIALT PØÍSTROJOVÝ MÙSTEK povrchová úprava: galvanicky zinkováno (modrý chromát) síla materiálu:...2mm balení obsahuje: pøístrojový mùstek...1ks B C PM 40/490 -katalogové èíslo (pro skelet šíøky 550mm) ks 7 Typ Pro skelet [mm] šíøky B Rozmìr [mm] L C L PM 40/ PM 80/ PM 100/ PM 130/ PM 150/ PM 180/ PM 40/ PM 80/ PM 100/ PM 130/ PM 150/ PM 180/ B u výšky B=40mm je jen jeden otvor v ose.

14 IRIS-ALT pøíslušenství SIL_strana 14 KRYCÍ PANEL povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá externí) síla materiálu:...1,3mm B balení obsahuje: krycí panel...1ks KP 50/490 -katalogové èíslo (pro skelet šíøky 550mm) ks A L Typ Pro skelet šíøky [mm] L Rozmìr [mm] A B C KP 50/ , KP 100/ , KP 180/ , KP 360/ , KP 50/ , KP 100/ , KP 180/ , KP 360/ , KRYCÍ PANEL S OTVOREM povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá externí) síla materiálu:...1,3mm balení obsahuje: krycí panel...1ks KPO 180/490 -katalogové èíslo (pro skelet šíøky 550mm) ks C Typ Pro skelet šíøky [mm] L V Rozmìr [mm] A B C Poèet modulù KPO 180/ , KPO 225/ , KPO 240/ , KPO 180/ , KPO 225/ ,5 1, KPO 240/ , modulù 30 modulù

15 IRIS-ALT 5x.20 set DM SIL_strana 15 IRIS-ALT 5x.20 set DM je oceloplechová nástìnná rozvadìèová skøíò urèená k výrobì rozvadìèe pro domovní rozvody elektrické energie. Skøíò je již ve standardu vybavená sestavou mechanických komponent, urèených k uchycení a zakrytování elektrické výstroje. Rozvadìèovou skøíò je možné použít jak v prùmyslu, tak v institucich jako jsou školy, banky, úøady atd. KRYTÍ SKØÍNÌ Silová skøíò IRIS-ALT 5x.20 set DM se dodává s krytím IP-65. Na vnitøní stranì dveøí je lité tìsnìní PUR, které zajišuje vysoký standard tìsnosti. Vnitøní prostor s krycími panely má krytí IP-20. PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKØÍNÌ Standardnì jsou skøínì dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní pøáškovou barvou v odstínu RAL 7035 externí, síla vrstvy µm. Barva je urèena pro venkovní použití a je složená z èistého polyesteru se zvýšenou odolností proti sluneènímu záøení a vnìjším povìtrnostním podmínkám. Jiné odstíny RAL dle dohody. ZEMNÍCÍ PROPOJENÍ SKØÍNÌ Zemnící propojení skøínì je provedeno moderní technologií kapacitního navaøování pokovenými šrouby. Tímto je umožnìno vodivé propojení všech kovových dílù skøínì. ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKØÍNÌ Rozvadìèovou skøíò tvoøí svaøovaná, samonosná konstrukce z plechu síly 1,5mm uzpùsobená pro uchycení na stìnu pøes ètveøici otvorù na zadní stranì skøínì. Zavìšení dveøí je provedeno na dvou dveøních závìsech Dveøe jsou z vnitøní strany opatøeny pøivaøeným perforovaným rámeèkem (výztuhou), který zvyšuje jejich tuhost. Zamykání dveøí je provedeno pomocí dvou jednobodových zámkù s vložkou DB-5. otevøený a zakrytovaný (plastové kryty) rozvadìè V pøípadì potøeby zabudování do stìny (zazdìní) lze skøíò opatøit rámem a ve venkovním prostøedí i zákrytem proti dešti. varianta skøínì IRIS-ALT set DM je vybavená sestavou mechanických komponent, urèených k uchycení a zakrytování elektrické výstroje. Ve spodní èásti skøínì jsou dva pøístrojové mùstky osazené DIN lištou a kryté dvìma krycími panely s otvory, pro max. 2 x 21 pozic modulù. V horní èásti skøínì jsou dva pøístrojové mùstky kryté spoleèným krycím panelem. varianta skøínì IRIS-ALT set DM je vybavená sestavou mechanických komponent, urèených k uchycení a zakrytování elektrické výstroje. Ve spodní èásti skøínì jsou tøi pøístrojové mùstky osazené DIN lištou a kryté tøemi krycími panely s otvory, pro max. 3 x 21 pozic modulù. V horní èásti skøínì jsou dva pøístrojové mùstky kryté spoleèným krycím panelem. otevøený rozvadìè s vnitøní zástavbou (bez krycích panelù)

16 IRIS-ALT 5x.20 set DM SIL_strana 16 IRIS-ALT set DM 550 IRIS-ALT set DM Obsah dodávaného setu provedení: IRIS-ALT set DM Vnìjší rozmìry [mm] Šíøka Výška Hloubka Poèet modulù 2 x 21=42 3 x 21= provedení: IRIS-ALT set DM 01. rozvadìèová skøíò 02. nosník 03. pøístrojový mùstek 04. DIN lišta 400mm 05. krycí panel plast 06. krycí panel plast s otvorem 07. madlo 08. zámek 09. propojovací vodiè IRIS-ALT NPMI-A 06 PM-A 40/490 lišta DIN 35/400 KPP 200/490 KPPO 180/490 KPPM madlo KPPZ zámek KP 1ks 2ks 4ks 2ks 1ks 1ks 3ks 8ks 1ks 01. rozvadìèová skøíò 02. nosník 03. pøístrojový mùstek 04. DIN lišta 400mm 05. krycí panel plast 06. krycí panel plast s otvorem 07. madlo 08. zámek 09. propojovací vodiè IRIS-ALT NPMI-A 08 PM-A 40/490 lišta DIN 35/400 KPP 220/490 KPPO 180/490 KPPM madlo KPPZ zámek KP 1ks 2ks 5ks 3ks 1ks 3ks 4ks 10ks 1ks IRIS-ALT set DM -katalogové èíslo (skelet šíøky 550mm, výšky 600mm, hloubky 200mm ks 550mm 65mm 65mm 45mm 600 nebo 800mm 45mm 200mm Rozteè otvorù pro pøichycení na zeï ( zadní èást rozvadìèe) z výšky rozvadìèe odeèíst 2x 45mm. tz.=90mm. -z šíøky rozvadìèe odeèíst 2x65mm. tz.=130mm. Pro skøínì je možné objednat i jednotlivé komponenty samostatnì (v pøípadì ztráty, poškození apd.) v níže uvedené tabulce. IRIS-ALT IRIS-ALT NPMI-A 06 NPMI-A 08 PM-A 40/490 lišta DIN 35/400 KPP 200/490 KPP 220/490 KPPO 180/490 KPPM madlo KPPZ zámek KP propojovací vodiè 200 spojovací materiál DM Vnìjší rozmìry [mm] Šíøka Výška Hloubka Poèet modulù 2 x 21=42 2 x 21=42 2 x 21=42 2 x 21=42 2 x 21=42 3 x 21=63 3 x 21=63 3 x 21=63 3 x 21=63 3 x 21=63 2 x 21=42 3 x 21=63 2 x 21=42 3 x 21=63 2 x 21=42 3 x 21=63 2 x 21=42 3 x 21=63 2 x 21=42 3 x 21= Volitelné pøíslušenství (není souèástí setu DM) Zámek cylindrický jednobodový použití: na nástìnné skøínì u IRIS. -obsah: zámek, jazýèek, 2x klíè Zámek cylindrický jednobodový -katalogové èíslo: N (uvádìjte poèet kùsù) ks Krytka zámku použití: slouží k ochranì zámku a zároveò zvyšuje krytí Krytka zámku -katalogové èíslo: N (uvádìjte poèet kùsù) ks

17 IRIS-N-LT nástìnná rozvadìèová skøíò SIL_strana 17 Rozvadìèová skøíò u IRIS-N-LT je nerezová univerzální skøíò pro rozvod jak silové elektrické energie, tak i datových sítí. Její rozmìrová variabilnost, vysoké krytí a univerzálnost umožòuje použití v prùmyslu, tak i v institucích jako jsou školy, banky, úøady atd. KRYTÍ SKØÍNÌ Silová skøíò IRIS-N-LT se dodává s krytím IP-65. Na vnitøní stranì dveøí je lité tìsnìní PUR, které zajišuje vysoký standard tìsnosti. PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKØÍNÌ Standardnì jsou skøínì vyrábìny z nerezového plechu DIN 1,4301, který ve vysoké míøe odolává povìtrnostním vlivùm. ZEMNÍCÍ PROPOJENÍ SKØÍNÌ Zemnící propojení skøínì je provedeno technologií kapacitního navaøování pokovenými šrouby. Tímto je umožnìno vodivé propojení všech kovových dílù skøínì. ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKØÍNÌ Rozvadìèovou skøíò tvoøí svaøovaná, samonosná konstrukce z nerezového nemagnetického plechu síly 1,5mm uzpùsobená pro uchycení na stìnu pøes ètveøici otvorù na zadní stranì skøínì. Zavìšení dveøí je provedeno na dvou, pøípadnì tøech dveøních závìsech, a to podle výšky rozvadìèové skøínì. Dveøe je možné namontovat jako pravé, nebo jako levé.. Zamykání je provedeno pomocí tøíbodového rozvorového zámku s výklopnou klikou a cylindrickou vložkou. Pøístroje pro silovou èást lze upevnit na montážní panel (montážní panely jsou vyrábìny z pozinkovaného plechu), nebo na nosníky pøístrojových mùstkù (NPMI) shodných s em IRIS-ALT. Skøíò je možné také využít pro 19 datovou zástavbu, objednáním sady 19 rámù vyrobených z nerezového plechu DIN 1,4301. Standardnì je rozvadìèová skøíò dodávána samostatnì bez pøíslušenství.

18 IRIS-N-LT nástìnná rozvadìèová skøíò, pøíslušenství SIL_strana 18 SKØÍÒ IRIS-N-NT povrchová úprava:...bez PÚ (nerez DIN 1,4301) krytí:...ip65 (opatøeno litým tìsnìním PUR na dveøích) síla materiálu:...1,5mm balení obsahuje: 01. skelet IRIS-N-NT (otvory v zádech pro uchycení na zeï)..1ks - pøíprava na MP, nosníky a 19 rámy 02. dveøe...1ks 03. lité tìsnìní PUR na dvìøe...1ks 04. zámek - 3bodové zavírání, výklopná klika...2ks IRIS-N-LT U -katalogové èíslo (skelet šíøky 550mm, hloubky 250mm, výšky 600mm ks Provedení Vnìjší rozmìry [mm] Šíøka Výška Hloubka IRIS-N-LT U IRIS-N-LT U IRIS-N-LT U IRIS-N-LT U IRIS-N-LT U IRIS-N-LT U RÁMY sada povrchová úprava: bez PÚ (nerez DIN 1,4301) síla materiálu:...1,5mm Nakreslen systém U na 19 rám balení obsahuje: rámy...2ks 02. držák...4ks 03. spojovací materiál (sada) -šroub okrasný M6x12mm...4ks -matice rapid M6...4ks -matice s podložkou M6...8ks 19 rám 25-12U sada -katalogové èíslo (pro skelet výšky 600mm, hloubky 250mm) ks Pro skelet [mm] Výška Hloubka 19 rám 25-12U sada rám 40-12U sada rám 25-16U sada rám 40-16U sada rám 25-21U sada rám 40-21U sada NOSNÍK PØÍSTROJOVÝCH MÙSTKÙ viz pøíslušenství IRIS-ALT -str.12 MONTÁŽNÍ PANEL viz pøíslušenství IRIS-ALT -str.13

19 IRIS-R-OO stojanová rozvadìèová skøíò SIL_strana 19 Rozvadìèová skøíò u IRIS-R-OO je ekonomická univerzální stojanová skøíò (s možností zavìšení na zeï) pro rozvod elektrické energie a širokým spektrem použití. Její rozmìrová variabilnost, vysoké krytí a univerzálnost umožòuje použití jak v prùmyslu, tak i v institucích jako jsou školy, banky, úøady atd. KRYTÍ SKØÍNÌ Silová skøíò IRIS-R-OO se dodává s krytím IP-55. Na vnitøní stranì dveøí, krytech dna a stropu je lité tìsnìní PUR, které zajišuje vysoký standard tìsnosti. PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKØÍNÌ Standardnì jsou skøínì dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní pøáškovou barvou v odstínu RAL 7035 externí, síla vrstvy µm. Barva je urèena pro venkovní použití a je složená z èistého polyesteru se zvýšenou odolností proti sluneènímu záøení a vnìjším povìtrnostním podmínkám. Jiné odstíny RAL dle dohody. ZEMNÍCÍ PROPOJENÍ SKØÍNÌ Zemnící propojení skøínì je provedeno moderní technologií kapacitního navaøování pokovenými šrouby. Tímto je umožnìno vodivé propojení všech kovových dílù skøínì. ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKØÍNÌ Rozvadìèovou skøíò tvoøí svaøovaná, samonosná konstrukce z plechu síly 1,5mm uzpùsobená pro uchycení k podstavci nebo podlaze pøes ètveøici otvorù na spodní stranì skøínì. Strop i dno mají otvor pro pøívod kabeláže. Otvory jsou zakrytovány demontovatelnými kryty. Zavìšení dveøí je provedeno na tøech dveøních závìsech s úhlem otevøení 180. Dveøe jsou z vnitøní strany opatøeny pøivaøeným perforovaným rámeèkem (výztuhou), který zvyšuje jejich tuhost, a zároveò je možné na ní uchytit kabeláž. Zamykání je provedeno pomocí tøíbodového rozvorového zámku s výklopnou klikou a cylindrickou vložkou (lze použít i zámek DB5). Vnitøní vybavení skøínì (pøístroje) lze upevnit na montážní panel, nosníky pøístrojových mùstkù nebo jejich kombinaci obou (nutno specifikovat pøi objednávce). Pøíslušenství skøínì IRIS-R-OO je galvanicky pozinkováno (modrý chromát) nebo v barvì RAL 7035 externí. Montážní panely jsou vyrábìny z pozinkovaného plechu DX51D. Standardnì je rozvadìèová skøíò dodávána samostatnì bez pøíslušenství.

20 IRIS-R-OO stojanová rozvadìèová skøíò SIL_strana 20 SKØÍÒ IRIS-R-OO povrchová úprava:...pnh RAL 7035 (šedá externí) krytí:...ip55 (opatøeno litým tìsnìním PUR) síla materiálu:...1,5mm (skelet) balení obsahuje: 01. skelet IRIS-R-OO (strop a dno s otvorem)...1ks 02. kryt stropu a dna...1+1ks 03. rámeèek dveøí (perforovaný, modrý chromát)...1ks 04. dveøe...1ks 05. zámek - 3bodové zavírání (cylindrický nebo DB5)...1ks IRIS-R-OO IP55 VKCYL -katalogové èíslo (skelet šíøky 1000mm, hloubky 400mm, výšky 2000mm, krytí IP55 a zámek s cylindrickou vložkou ks SCHÉMATICKÉ PROVEDENÍ OTVORU STROPU a DNA: 53mm šíøka skøínì 1000mm = otvor 800mm 100mm šíøka skøínì 800mm = otvor 600mm šíøka skøínì 600mm = otvor 400mm hloubka skøínì 400mm = otvor 270mm dveøe skøínì hloubka skøínì 300mm = otvor 170mm 100mm JEDNOKØÍDLÉ PROVEDENÍ Provedení Vnìjší rozmìry [mm] Výška Šíøka Hloubka VKCYL VKDB5 IRIS-R-OO-2063 IP IRIS-R-OO-2064 IP IRIS-R-OO-2083 IP IRIS-R-OO-2084 IP IRIS-R-OO IP IRIS-R-OO IP IRIS-R-OO-1863 IP IRIS-R-OO-1864 IP IRIS-R-OO-1883 IP IRIS-R-OO-1884 IP IRIS-R-OO IP IRIS-R-OO IP DVOUKØÍDLÉ PROVEDENÍ Provedení Vnìjší rozmìry [mm] Výška Šíøka Hloubka VKCYL VKDB5 IRIS-R-OO K IRIS-R-OO-2064 IP55 2K IRIS-R-OO-2083 IP55 2K IRIS-R-OO-2084 IP55 2K IRIS-R-OO IP55 2K IRIS-R-OO IP55 2K IRIS-R-OO-1863 IP55 2K IRIS-R-OO-1864 IP55 2K IRIS-R-OO-1883 IP55 2K IRIS-R-OO-1884 IP55 2K IRIS-R-OO IP55 2K IRIS-R-OO IP55 2K

21 IRIS-R-OO pøíslušenství SIL_strana 21 PODSTAVEC SKØÍNÌ IRIS-R-OO povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá externí) síla materiálu:...1,5mm balení obsahuje: podstavec...1x použití: podstavec zvyšuje výšku skøínì a usnadòuje manipulaci s kabeláží IRIS-S-OO katalogové èíslo (podstavec šíøky 600mm, hloubky 300mm a výšky 50mm) ks Vnìjší rozmìry [mm] Výška Šíøka Hloubka Katalogové èíslo v ý ška hlou bkas k ø ínì IRIS-R- O O hl oub ka IRIS-S-OO-1063 IRIS-S-OO-1064 IRIS-S-OO-1083 IRIS-S-OO-1084 IRIS-S-OO IRIS-S-OO POSUVNÁ DNA SKØÍNÌ IRIS-R-OO povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá externí) síla materiálu:...1,3mm balení obsahuje: 01. lišty posuvných vík...2ks 02. posuvná víka...(dle variaty) 03. spojovací materiál 04. tìsnìní samolepící pìnové IRIS-R-PD 63 -katalogové èíslo (pro skelet šíøky 600mm, hloubky 300mm) -..ks šíøka šíøk a skøínì IRIS-R-OO podstavec je možno pøišroubovat ke skøíni spojovacím materiálem: Šroub šestihranný M10 -sada celkem je potøeba 4 sady viz strana pøi objednání skøínì IRIS-R-OO a podstavce v objednávce je již podstavec namontován z výroby. pro Skelet [mm] Šíøka Hloubka Katalogové èíslo IRIS-R-PD 63 IRIS-R-PD 64 IRIS-R-PD 83 IRIS-R-PD 84 IRIS-R-PD 103 IRIS-R-PD 104 DRŽÁK NA ZEÏ povrchová úprava:...pnh RAL 7035 (šedá externí) balení obsahuje: držák na zeï...2x použití: možnost uchycení skøínì na zeï (nutno použít 2x sadu) DSI-držák-R-IRIS -katalogové èíslo ks katalogové èíslo: KAPSA NA DOLUMENTACI povrchová úprava:...bez PÚ (bílý plast) balení obsahuje: kapsa na dokumentaci...1x montáž: pomocí oboustranné samolepící pásky (souèástí) KAPSA PLASTOVÁ A5 -katalogové èíslo N ks držák je možno pøišroubovat ke skøíni spojovacím materiálem: Šroub šestihranný M10 -sada celkem je potøeba 1 sada na 1 držák viz strana 44. držák se pøipevòuje ke zdi spojovacím materiálem: Hmoždinka s vrutem -sada celkem je potøeba 1 sada na 1 držák viz strana 44. Typ Kapsa plastová A5 - N Kapsa plastová A4 - N

22 IRIS-R-OO pøíslušenství SIL_strana 22 MONTÁŽNÍ PANEL ODLEHÈENÝ povrchová úprava: bez PÚ (pozinkovaný plech DX51D) síla materiálu:...2mm balení obsahuje: montážní panel...1ks B šíøka Detail B použití: slouží k uchycení pøístrojového vybavení MP 620L -katalogové èíslo (pro skelet šíøky 600mm, výšky 2000mm).....ks výška Pro skelet [mm] výška x šíøka Rozmìry [mm] výška šíøka MP 620 L 2000 x MP 820 L 2000 x MP 1020 L 2000 x MP 618 L 1800 x MP 818 L 1800 x MP 1018 L 1800 x A A A-A DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU - sada povrchová úprava: galvanicky zinkováno (modrý chromát) SCHÉMA UCHYCENÍ MONTÁŽNÍHO PANELU ke skeletu balení obsahuje: 01. DMP...4ks 02. spojovací materiál (pozinkováno) šroub imbus M8x20mm...12ks podložka pružná ks podložka plochá ks matice plovoucí ks matice plovoucí 8 šroub imbus M8x20mm podložka pružná 8 podložka plochá 8 použití: slouží k uchycení montážního panelu ke skeletu DMP -katalogové èíslo ks katalogové èíslo: montážní panel Skelet šroub imbus M8x20mm

23 stojanová rozvadìèová skøíò SIL_strana 23 Rozvadìèová skøíò u RFA-LT je univerzální skøíò pro rozvod elektrické energie se širokým spektrem použití. Její rozmìrová variabilnost, univerzálnost a vysoké krytí umožòuje použití jak v prùmyslu, tak i v institucích jako jsou školy, banky, úøady atd. KRYTÍ SKØÍNÌ Silovou skøíò RFA-LT je možné dodávat ve dvojím krytím IP-55 a IP- 40. U krytí IP-55 je u všech zákrytù (dveøe, boèní a zadní zákryt atd.) lité tìsnìní PUR, které zajišuje vysoký standard tìsnosti. NOSNOST SKØÍNÌ Do skøínì je možno montovat pøístroje do celkové hmotnosti 300kg v rovnomìrném rozmístìní na pøístrojových mùstcích, nebo montážním panelu.dveøeje možno zatížit maximálnì 15kg. PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKØÍNÌ Standardnì jsou skøínì dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní pøáškovou barvou v odstínu RAL 7035 externí, síla vrstvy µm. Barva je urèena pro venkovní použití a je složená z èistého polyesteru se zvýšenou odolností proti sluneènímu záøení a vnìjším povìtrnostním vlivùm. Jiné odstíny RAL dle dohody. ZEMNÍCÍ PROPOJENÍ SKØÍNÌ Zemnící propojení skøínì je provedeno technologií kapacitního navaøování pokovenými šrouby. Tímto je umožnìno vodivé propojení všech kovových dílù skøínì. ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKØÍNÌ Základní konstrukce skøínì tvoøí svaøovaný, samonosný skelet z plechu síly 2mm. Sloupky (stojiny) skeletu mají perforaci 9,5x9,5mm o rozteèi 25 mm pro pøichycení pøídavných komponentù. Standardnì jsou dodávány horní a zadní kryty skeletu. Na pøání zákazníka lze skøíò dovybavit kryty bokù a dna. Lepší manipulaci zajišují 4 kusy závìsných ok, i ve standardu již v cenì. Dveøe skøínì mají standardnì pravou orientaci (levá na pøání zákazníka) a lze je umístit ze zadní èi pøední strany. Zavìšení dveøí je provedeno na tøech dveøních závìsech. Z vnitøní strany jsou dveøe vyztuženy odnímatelným galvanicky pozinkovaným rámeèkem (výztuhou) s perforací. Zamykání je provedeno pomocí ètyøbodového rozvorového zámku s výklopnou klikou èi štítem a vložkou zámku DB5. Na pøání je možno dveøe osadit sklenìným prùzorem v krytí IP-55. Pøíslušenství skøínì tvoøí široká škála komponentù zajišující lepší stabilitu, tuhost èi možnost montáže vlastních pøístrojù a zaøízení. Toto pøíslušenství je povrchovì upraveno galvanickým pozinkováním, barvou RAL 7035 (šedá externí) èi bez povrchové úpravy pøi použití pozinkovaného plechu DX51D.

24 stojanová rozvadìèová skøíò SIL_strana 24 SKØÍÒ RFA-LT povrchová úprava:...pnh RAL 7035 (šedá externí) krytí:...ip40 / IP55 (opatøeno litým tìsnìním PUR) síla materiálu:...(skelet) 2mm balení obsahuje: 01. skelet RFA-LT (strop a dno s otvorem)...1ks 02. dveøe...1ks 03. rámeèek dveøí (perforovaný, modrý chromát)...2ks 04. zadní zákryt...1ks 05. pøíèka...2ks 06. závìsné oko...4ks 07. zámek - rozvorové 4bodové zavírání...1ks 08. kryt stropu...1ks RFA-LT katalogové èíslo (skelet šíøky 600mm, hloubky 400mm, výšky 2000mm, krytí IP40 a zámek štít k v tabulce jsou uvedena KATALOGOVÁ ÈÍSLA, která jsou platná na provedení DVEØÍ se závìsy (panty) na pravé stranì, pøi objednávání skøínì v provedení DVEØÍ se závìsy (panty) na levé stranì uvádìjte v katalogovém èísle èíslici 9 na ètvrtém místì. (nebo uveïte do objednávky slovní poznámku) RFA-LT výšky 2200mm je možno vyrobit na požádání (zákaznické provedení). Rozmìry skeletu [mm] výška šíøka hloubka IP 40 zámek štít IP 55 zámek štít IP 40 zámek klika IP 55 zámek klika RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT

25 stojanová rozvadìèová skøíò SIL_strana 25 HLAVNÍ MONTÁŽNÍ ROZMÌRY Rozmìry skeletu [mm] výška šíøka hloubka A Rozmìry [mm] RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT RFA-LT boèní zákryty jsou zapuštìny a nepøesahují pùdorysnou šíøku hloubka skøínì èítá pouze hloubku skeletu, pro celkovou hloubku je nutno pøidat +50mm (dveøe +27, zadní zákryt +23mm) možnost objednat i ve výšce 2200mm B C Boèní zákryt (není ve standardní dodávce) A - výška vstupního otvoru skøínì (výška boèního otvoru skøínì) B - šíøka vstupního otvoru skøínì C - šíøka boèního otvoru skøínì Zadní zákryt Boèní zákryt (není ve standardní dodávce) Dveøe B 27 C 23 Celková hloubka skøínì

26 stojanová rozvadìèová skøíò SIL_strana 26 DVOUDVEØOVÉ PROVEDENÍ - 2D povrchová úprava:... PNH RAL 7035 (šedá externí) krytí:......ip40 / IP55 (opatøeno litým tìsnìním PUR) síla materiálu:...(skelet) 2mm balení obsahuje: 01. skelet RFA-LT (strop a dno s otvorem)...1ks 02. dveøe...2ks 03. rámeèek dveøí (perforovaný, modrý chromát)...2ks 04. zadní zákryt...1ks 05. pøíèka...2ks 06. závìsné oko...4ks 07. zámek - rozvorové 4bodové zavírání...1ks 08. kryt stropu...1ks dveøe dveøe použití: skøíò umožòuje montáž dvojité pøístrojové náplnì RFA-LT D -katalogové èíslo (skelet šíøky 600mm, hloubky 400mm, výšky 2000mm a krytí IP ks PROVEDENÍ - OBOJE DVEØE PRAVÉ Rozmìry skeletu [mm] výška šíøka hloubka IP 40 zámek štít IP 55 zámek štít IP 40 zámek klika IP 55 zámek klika RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D RFA-LT D

Typ 600 KB65-180606-P 14783 PD-QK01-2KD0606 14932 400 KB65-180804-P 14784 PD-QK01-2KD0804 14935 600 KB65-180806-P 14786 PD-QK01-2KD0806 17463

Typ 600 KB65-180606-P 14783 PD-QK01-2KD0606 14932 400 KB65-180804-P 14784 PD-QK01-2KD0804 14935 600 KB65-180806-P 14786 PD-QK01-2KD0806 17463 TABULKA VÝBĚRU SKŘÍNÍ KB Skříň Celkové kryty dna Montážní panely Roměry skeletu výška šířka hloubka 400 KB65-80604-P 478 PD-QK0-2KD0604 4930 500 KB65-80605-P 4782 PD-QK0-2KD0605 493 PD-QK0-MP706 4939 KB65-80606-P

Více

2016 / 2017. Stojanové rozváděče 3-14. Nástěnné rozváděče 15-29 OPTRO RACK

2016 / 2017. Stojanové rozváděče 3-14. Nástěnné rozváděče 15-29 OPTRO RACK 2016 / 2017 DATOVÉ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ Stojanové rozváděče 3-14 Nástěnné rozváděče 15-29 OPTRO RACK DATOVÉ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ OPTRO RACK Datové rozváděčové skříně jsou určeny pro instalaci prvků datových

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL

MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROVEDENÍ STS ( IP 55, IK 09 ): -tuhý svařovaný rám, s horním víkem a spodním otvorem -přední dveře s vylamovací klikou

Více

DistriBox. Nástěnné rozváděčové skříně NP. Vysoká tuhost Snadné osazení Široký sortiment IP66

DistriBox. Nástěnné rozváděčové skříně NP. Vysoká tuhost Snadné osazení Široký sortiment IP66 Nástěnné rozváděčové skříně NP Vysoká tuhost Snadné osazení Široký sortiment IP66 NP Nástěnné rozváděčové skříně Výhody nástěnných rozváděčových skříní NP Vysoká tuhost skeletu X kvalitní a stejnoměrné

Více

NP65-0304015 NP65-0304020 NP65-0405015 NP65-0404015 NP65-0404020 NP65-0405020 NP65-0505015 NP65-0505020 NP65-0504015 NP65-0504020 NP65-0504025

NP65-0304015 NP65-0304020 NP65-0405015 NP65-0404015 NP65-0404020 NP65-0405020 NP65-0505015 NP65-0505020 NP65-0504015 NP65-0504020 NP65-0504025 D33 Rozváděčové skříně TABULKA VÝBĚRU SKŘÍNÍ NP65-0302012 NP65-0302015 NP65-0302020 700 120 150 150 150 150 NP65-0303020 NP65-0403015 NP65-0403020 NP65-0503020 NP65-0304020 NP65-0304015 NP65-0404015 NP65-0404020

Více

Široký sortiment: 19" datové rozvaděče stojanové. 19" serverové rozvaděče. 19" datové rozvaděče skládané. 19" datové rozvaděče nástěnné

Široký sortiment: 19 datové rozvaděče stojanové. 19 serverové rozvaděče. 19 datové rozvaděče skládané. 19 datové rozvaděče nástěnné ATRACK jsou vyráběny nejmodernější technologií pro pro zpracování plechů, zaručující vysokou kvalitu výroby, kterou deklaruje certifi kát ISO 9001:2000 a TUV. Certifi kát kvality zahrnuje i certifi kát

Více

Rozváděčové skříně NP65-0304015 NP65-0304020 NP65-0405015 NP65-0404015 NP65-0404020 NP65-0405020 NP65-0505015 NP65-0505020 NP65-0504015 NP65-0504020

Rozváděčové skříně NP65-0304015 NP65-0304020 NP65-0405015 NP65-0404015 NP65-0404020 NP65-0405020 NP65-0505015 NP65-0505020 NP65-0504015 NP65-0504020 DistriBox D2 Rozváděčové skříně NP65-0302012 NP65-0302015 NP65-0302020 700 1 120 150 150 150 150 NP65-0303020 NP65-0403015 NP65-0403020 NP65-0503020 NP65-0304020 NP65-0304015 NP65-0404015 NP65-0404020

Více

ŘADA ROZVADĚČŮ PREMIUM PREMIUM

ŘADA ROZVADĚČŮ PREMIUM PREMIUM CONTEG ŘEŠENÍ ŘADA ROZVADĚČŮ PREMIUM PREMIUM PREMIUM Do rozvaděčů řady PREMIUM jsme vtělili veškeré tradiční požadavky uživatelů a vytvořili jsme tak TOP řadu rozvaděčů CONTEG. S rozvaděči řady PREMIUM

Více

DATOVÉ ROZVADĚČE MANUÁL

DATOVÉ ROZVADĚČE MANUÁL DATOVÉ ROZVADĚČE MANUÁL VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 645 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz sks@variant.cz

Více

Nerezový nábytek VYOBRAZENÍ STANDARDU

Nerezový nábytek VYOBRAZENÍ STANDARDU Nerezový nábytek VYOBRAZENÍ STANDARDU PRACOVNÍ STOLY popis standardu PRACOVNÍ DESKA tloušťka 40 mm vyztuženo podlepením laminovanou dřevotřískou možnost provedení obvodového prolisu proti stékání vody

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

silové rozvaděče 163

silové rozvaděče 163 162 NEW Silové rozvaděče 163 Silové rozvaděče přehled SEF silový rozvaděč systémový 165 Silové SC silový rozvaděč s krytím IP 65 169 SB, SF silový rozvaděč elektroměrový 173 SC, SD silový rozvaděč instalační

Více

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe DTOVÉ ROZVÁDÌÈE >>> Perfektní slouèení se všemi pasivními produkty systému LS pro spolehlivé øešení od zásuvky uživatele až do technické místnosti: > modulární patch panely, datové i telefonní, > optické

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY A KANÁLY Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0010) a dalších souvisejících norem,

Více

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně Základní provedení skříně obsahuje: skelet odnímatelný horní kryt odnímatelný zadní kryt otvor ve dně 2 boční lišty dveře výklopná klika vložka DB5 šroubovaná perforovaná výztuha po celém obvodu dveří

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 58 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY A KANÁLY Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0010) a dalších souvisejících norem,

Více

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně DistriBox Rozváděčové skříně Tabulka výběru skříní hloubka 300 400 500 D12 Rozměry skeletu Skříň IP40 Boční kryty IP40 Skříň IP55 Boční kryty IP55 Podstavce Montážní panely šířka výška 1 QA40-180603 35462

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ TRASY S INTEGROVANOU SORTIMENT FUNKČNOSTÍ PRO ENERGETIKU PŘI POŽÁRU katalog C A Obsah 1. Normové sestavy...5 Kotvení na stěnu...6 Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL...6

Více

Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE

Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE Kompaktní rozváděčové skříně AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Originální provedení s mezinárodními certifikáty k dispozici skladem. Díky mnoha praktickým rozměrům

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. pro instalaci sprchového koutu WHITEWATER

MONTÁŽNÍ NÁVOD. pro instalaci sprchového koutu WHITEWATER MONTÁŽNÍ NÁVOD pro instalaci sprchového koutu WHITEWATER CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD Montáž koutu Whitewater doporuèujeme, vzhledem k její nároènosti, svìøit odborné zaškolené firmì. Pokud dojde neodbornou montáží

Více

Externí příslušenství bazénu

Externí příslušenství bazénu Externí příslušenství bazénu 18 Bazénové schůdky 26 Bazénové výstupy a madla pro výstup z bazénu 29 Schůdky pro veřejné bazény 30 Bazénové schůdky - příslušenství 31 Sedačky pro plavčíky 32 Bazénové výtahy

Více

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SK SR KR MP DSS DT DS KZI S ZVNE SO 90 O 90 ZVNI DSZT ZT KO 90 OH DSOS P US NP CTS T MDS KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPT

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 58 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY A KANÁLY Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0010) a dalších souvisejících norem,

Více

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více

Výškově stavitelné podstavce podlahový rošt pro suchou pokládku dlažby nebo podlahy

Výškově stavitelné podstavce podlahový rošt pro suchou pokládku dlažby nebo podlahy Technický list RV trading, spol. s r.o. číslo: 388 161 00 Praha 6 Ruzyně, U Prioru 804 / 3 datum vydání: 10.07.2015 info@rvtrading.cz http://www.rvtrading.cz/document/388.pdf www.rvtrading.cz Výškově stavitelné

Více

Rozváděče XL 3 400 a 800

Rozváděče XL 3 400 a 800 [ X L 3 ] Výrobky a systémy Rozváděče XL 3 400 a 800 Rozváděče XL 3 400 a 800 se širokou nabídkou montážního příslušenství: jednoduché nebo speciální montážní desky, polohovatelné DIN lišty, propracovaný

Více

PolySafe. Ed.01. Víceúčelové polyesterové skříně. GE Consumer & Industrial Power Controls. gepowercontrols.com

PolySafe. Ed.01. Víceúčelové polyesterové skříně. GE Consumer & Industrial Power Controls. gepowercontrols.com PolySafe Ed.01 Víceúčelové polyesterové skříně GE Consumer & Industrial Power Controls gepowercontrols.com Izolované skříně montované na zeď 2 GE Power Controls Izolované skříně montované na zeď Víceúčelové

Více

Příloha č. 5 zadávací dokumentace - slepý rozpočet. Množství celkem. Cena jednotková. P.Č. Popis MJ. Cena celkem. 1 Barový stůl ks 4 0 Kč

Příloha č. 5 zadávací dokumentace - slepý rozpočet. Množství celkem. Cena jednotková. P.Č. Popis MJ. Cena celkem. 1 Barový stůl ks 4 0 Kč Příloha č. 5 zadávací dokumentace - slepý rozpočet 1 Barový stůl ks 4 0 Kč výška 110 cm, průměr 60 cm, barva desky modrá RAL5010, noha chromová/nerezová 2 Pohovkový díl 180x80x40cm ks 3 0 Kč Výrobek nejméně

Více

PolySafe. Skříně nástěnné, izolované. Rozvodnice polyesterové, víceúčelové. Normy. Vlastnosti. Certifikace. Okolní podmínky B.12

PolySafe. Skříně nástěnné, izolované. Rozvodnice polyesterové, víceúčelové. Normy. Vlastnosti. Certifikace. Okolní podmínky B.12 Rozvodnice polyesterové, víceúčelové Skříně nástěnné, izolované Normy Vlastnosti I 60529 N 60529 I 62208 N 62208 I 62262 N 62262 ertifikace Rozvodnice s 1 dveřmi: typy 3, 3R, 3S, 4, 4, 12, 12K a 13 Rozvodnice

Více

FCR 2 FLS 2. Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic

FCR 2 FLS 2. Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic SPRCHOVÝ BOX UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA FCR 2 FLS 2 Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic ROLTECHNIK, SPOL. S R. O., CZECH REPUBLIC 69 33 TØEBAØOV 60, Tel.: + 420

Více

1 schránka ve dně s krycí deskou, výška 88 mm, možnost libovolného členění.

1 schránka ve dně s krycí deskou, výška 88 mm, možnost libovolného členění. ß 6301 0 Příslušenství, jako např. desky na nářadí, schránka na dno atd. lze dodat na vyžádání. 6301 101 Kufřík na nářadí Plast ABS, černý, extrémně odolný vůči nárazům, vhodný do letadla. S masivním hliníkovým

Více

SA.9103.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 1000 480 x 44 x 710 0901-045

SA.9103.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 1000 480 x 44 x 710 0901-045 SKS 19 poli ka s perforací - hloubka 350/550/710 mm, p ední a zadní úchyt, nosnost 100 kg SA.6003.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 600 480 x

Více

čtyřhranné pletivo OKO 55x55 mm Síla drátu 2 mm Výška 1000 2000 mm OKO 55x55 mm Síla drátu 2,4 mm; 2,5 mm Výška 1000 2000 mm OKO 45x45 mm

čtyřhranné pletivo OKO 55x55 mm Síla drátu 2 mm Výška 1000 2000 mm OKO 55x55 mm Síla drátu 2,4 mm; 2,5 mm Výška 1000 2000 mm OKO 45x45 mm čtyřhranné pletivo Čtyřhranné pletivo z pozinkovaného drátu, dodávané v plných i kompaktních rolích. Pletivo je všeobecně optimálním řešením pro oplocení rodinných domů, zahrad, vinic, parků, administrativních

Více

VÝROBNÍ PROGRAM. Výroba elektrorozvaděčů, nerezových skříní, pultů a boxů. obchod@horsthermann.cz sulovsky@horsthermann.cz

VÝROBNÍ PROGRAM. Výroba elektrorozvaděčů, nerezových skříní, pultů a boxů. obchod@horsthermann.cz sulovsky@horsthermann.cz VÝROBNÍ PROGRAM Výroba elektrorozvaděčů, nerezových skříní, pultů a boxů obchod@horsthermann.cz sulovsky@horsthermann.cz Přehled výrobků Rozvodnice nástěnná - RNS Rozvodnice nástěnná nerezová RNSN Rozváděčové

Více

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1 Obsah Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí... 2 Přírubové lišty a rohovníčky PLUS... 3 Přírubové lišty a rohovníčky S... 4 Přírubové lišty a rohovníčky DK... 5 Doplňkové přírubové spoje...

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ Trasy s integrovanou SORTIMENT funkčností PRO ENERGETIKU při požáru katalog CA Obsah Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru...4 1. Normové sestavy...5

Více

Nástěnný rozváděč NR. Instrukční manuál. Rozváděčová technika (1) 11/2012 Dodávky automatizace, spol. s.r.o.

Nástěnný rozváděč NR. Instrukční manuál. Rozváděčová technika (1) 11/2012 Dodávky automatizace, spol. s.r.o. Instrukční manuál Nástěnný rozváděč NR Rozváděčová technika (1) Obsah: Obsah... str. 2 Použití a popis rozváděče NR...... str. 3 Technické parametry a konstrukční řešení...... str. 3 Tabulka velikostí

Více

OPTIMAL ROF CONTEG DATASHEET. www.conteg.cz Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2014 STOJANOVÉ ROZVADĚČE. CONTEG, spol. s r.o. version: 29-01-2014

OPTIMAL ROF CONTEG DATASHEET. www.conteg.cz Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2014 STOJANOVÉ ROZVADĚČE. CONTEG, spol. s r.o. version: 29-01-2014 version: -0-0 CONTEG DATASHEET STOJANOVÉ ROZVADĚČE OPTIMAL ROF CONTEG, spol. s r.o. Centrála: Na Vítězné pláni / 0 00 Praha Česká republika Tel.: +0 Fax: +0 Výrobní závod Česká republika: K Silu 0 Pelhřimov

Více

str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu.

str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu. L Kabelový nosný systém SOLACE - aktualizační list - verze 1.1 str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu. str. 37 - Profil příčkový 30x15 50 7x25

Více

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28.

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28. 141 UX univerzální hmoždinka... strana 142 SX hmoždinka... strana 144 S hmoždinka... strana 145 GB hmoždinka pro pórobeton... strana 147 FTP M / FTP K hmoždinka... strana 149 M-S plastová hmoždinka...

Více

Nástěnné skříně pro datové sítě

Nástěnné skříně pro datové sítě Nástěnné skříně pro datové sítě Nástěnný rozváděč VerticalBox...56 FlatBox s 19 profilovými lištami...57 FlatBox s 19 montážním rámem...58 QuickBox s prosklenými dvířky...59 QuickBox s prosklenými dvířky/dvířky

Více

ROZVÁDĚČOVÝ SYSTÉM ENUX - CENÍK

ROZVÁDĚČOVÝ SYSTÉM ENUX - CENÍK ROZVÁDĚČOVÝ SYSTÉM ENUX - CENÍK Enux system pricelist EUTF030040 ENUX strop + dno (š300xh400mm) IP55 /EUTF030040 ks 2 947 EUTF030050 ENUX strop + dno (š300xh500mm) IP55 /EUTF030050 ks 3 097 EUTF030060

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH

Dodávka Chemického a bilogického laboratorního vybavení Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice číslo místnost standardu název jednotková cena ks 1.014 P5 biologie Klimabox 1 1.057 P7 biologie Flow box (laminární

Více

Objednací číslo Název 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená

Objednací číslo Název 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená Kabelový nosný systém SOLACE - aktualizační list - verze 1.2 str. 5 + 60 - Ochranné krytky 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená str. 37 - Profil příčkový 30x15 50 7x25 Profil příčkový 30x15 slouží k montáži

Více

Příloha č. 1 A - Specifikace dodávky, část A - Knihovna

Příloha č. 1 A - Specifikace dodávky, část A - Knihovna Příloha č. 1 A - Specifikace dodávky, část A - Knihovna Požadovaná specifice je z hlediska zadavatele optimálním řešením pro provoz. Pokud jsou uvedené požadavky v zadávací dokumentaci shodné či podobné

Více

K A B E L O V É L Á V K Y

K A B E L O V É L Á V K Y KBELOVÉ LÁVKY 2 KBELOVÉ LÁVKY PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPL V VU KLKR DS SR KLDI KL SK KLOBH KLT označení popis str. DS držák - střední 19 KL kabelová lávka 3 - KLDI úchyt distanční 12 KLKR kříž 8 KLOBH oblouk

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU 2012 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

Kryty šachet a vtokové mříže

Kryty šachet a vtokové mříže collect: sbírat a pojmout Kryty šachet a vtokové mříže 184 Kryty šachet a vtokové mříže Kryty šachet kruhové D 400 / B125 Plovoucí poklopy Bituplan 188 Poklopy BE-GU Lift 189 Poklopy GU-GU Fix 190 Poklopy

Více

Atlantic-E ocelové rozváděče, Marina plastové rozváděče

Atlantic-E ocelové rozváděče, Marina plastové rozváděče tlantic ocelové rozváděče, Marina plastové rozváděče TLNTI IP IK MRIN s montážní IP IK deskou a úchyty na stěnu() VNĚJÍ ROZMĚRY RL 0 Rozváděč RL 0 Montážní deska Svislé montážní profily Sada lišt a krytů

Více

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm)

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) KK-EDEX, spol. s r. o. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400 30000 30020 30200 30300 30320 30122 opěrka Stojan: nerezový, s plastovým zakončením Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) Přestavitelná:

Více

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA+

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA+ PALISgym ČIKITA+ NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Čikita+ Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Čikita+ obsahuje tyto komponenty: Věž se střechou 4 ks sloupek 90

Více

Kování. pro konstrukci posuvných a samonosných bran

Kování. pro konstrukci posuvných a samonosných bran Kování pro konstrukci posuvných a samonosných bran 18. kování 18. rejstřík 18.1 posuvné brány 18.2 křídlové brány 18.3 dveřní panty 18.4 skládací a zavěšená vrata 18.5 pro výstavbu mobilních stěn 18.6

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

PLASTOVÉ MAJÁKY PM-1,PM-2 DYNASIG

PLASTOVÉ MAJÁKY PM-1,PM-2 DYNASIG NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBÌ PLASTOVÉ MAJÁKY PM-1,PM-2 DYNASIG Plastové majáky se používají pro zvýraznìní pøechodù pro chodce, nástupních ostrùvkù, pìších zón, vyznaèení pøikázaného smìru jízdy na køižovatkách

Více

TI - 4 Stavba kabinek z MAX kompaktních desek a MAX kompaktních ohýbaných prvků

TI - 4 Stavba kabinek z MAX kompaktních desek a MAX kompaktních ohýbaných prvků TI - 4 Stavba kabinek z MAX kompaktních desek a MAX kompaktních ohýbaných prvků Obsah: Stavba kabinek Všeobecné pokyny k použití MAX kompaktních desek Návrhy konstrukcí Části konstrukce Připojení k podlaze

Více

Rozměry. čelní pohled. čelní pohled. 1 upevňovací šroub. 2 upevňovací šrouby 133/1.1 133/1.2. Rozměry. čelní pohled. 2 upevňovací šrouby.

Rozměry. čelní pohled. čelní pohled. 1 upevňovací šroub. 2 upevňovací šrouby 133/1.1 133/1.2. Rozměry. čelní pohled. 2 upevňovací šrouby. 133/1 Vnitřní pant se sklopením 90 HRÁNĚNO PTNTM 33 90 Materiál [g/m] 133/1.1 nerezová 25,5 300 133/1.2 ocel 35,5 400 8 133/2 Vnitřní pant se sklopením 180 33 čelní pohled M4 M4 čelní pohled čelní pohled

Více

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SK SR KR MP DSS DT DS KZI S ZVNE SO 90 O 90 ZVNI DSZT ZT KO 90 OH DSOS P US NP CTS T MDS KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPT

Více

Montážní návod Modulární stavebnicové řešení nové generace skříní

Montážní návod Modulární stavebnicové řešení nové generace skříní Montážní návod Modulární stavebnicové řešení nové generace skříní MIS 600, MIS 900, SIS 600, SIS 900 Nová generace skříní MIS 600, 900 a SIS 600, 900 vychází ze stavebnicového systému šíře 548 mm a hloubky

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXVKR NIXPZ NIXVT NIXV NIXKR NIXVO 90 NIXUV NIXKZN INOXKPO NIXS NIXT INOXZT NIXR NIXDS NIXK NIXVKO NIXO 90 INOXM + INOXPD NIXZ NIXKO NIXSMP 6X10

Více

Vážení zákazníci a obchodní partneři

Vážení zákazníci a obchodní partneři Vážení zákazníci a obchodní partneři dovolte, abychom Vám tímto katalogem přiblížili výrobní program naší firmy a zároveň Vám usnadnili výběr nerezového nábytku pro gastronomické provozy. Tento nábytek

Více

KARNER, www.karner.cz VELKOOBCHODNÍ CENÍK 2008 KOVANÉ KOMPONENTY

KARNER, www.karner.cz VELKOOBCHODNÍ CENÍK 2008 KOVANÉ KOMPONENTY KARNER, www.karner.cz VELKOOBCHODNÍ CENÍK 2008 KOVANÉ KOMPONENTY Str. č. Číslo výrobku Název výrobku Rozměr výrobku kg/ks VO cena bez DPH / Kč Poč. kusů objednat 2 1235 ozdobná tyč 12 900mm 1,02 78,75

Více

TIP nejlevnější čtyřhranné pletivo ČTYŘHRANNÉ PLETIVO. OKO 55x55 mm. Síla drátu 2 mm. Výška 1000 2000 mm. OKO 55x55 mm. Síla drátu 2,4 mm; 2,5 mm

TIP nejlevnější čtyřhranné pletivo ČTYŘHRANNÉ PLETIVO. OKO 55x55 mm. Síla drátu 2 mm. Výška 1000 2000 mm. OKO 55x55 mm. Síla drátu 2,4 mm; 2,5 mm ČTYŘHRANNÉ PLETIVO Čtyřhranné pletivo z pozinkovaného drátu, dodávané v plných i kompaktních rolích. Pletivo je všeobecně optimálním řešením pro oplocení rodinných domů, zahrad, vinic, parků, administrativních

Více

Optimal WM J/X. Průvodce aplikacemi / e-katalog. Rozvodnice izolované. Skříně nástěnné, izolované. Zapouzdření nástěnná, systémová

Optimal WM J/X. Průvodce aplikacemi / e-katalog. Rozvodnice izolované. Skříně nástěnné, izolované. Zapouzdření nástěnná, systémová Průvodce aplikacemi / e-katalog Rozvodnice izolované Skříně nástěnné, izolované. Optimal WM (oceloplechové) Zapouzdření nástěnná, systémová.8 Optimal S (nerezové) Skříně nástěnné, oceloplechové Skříně

Více

Výkresová dokumentace - SEZNAM PŘÍLOH

Výkresová dokumentace - SEZNAM PŘÍLOH P ř í l o h a č. 4 s m l o u v y o d í l o Výkresová dokumentace - SEZNAM PŘÍLOH ČÍSLO NÁZEV VÝKRESU A01a PŮDORYS - VARIANTA 01 1:50 A01b PŮDORYS - VARIANTA 02 1:50 A02 ZASKLENÍ OTVORŮ 1:50 A03 NÁVRH LETTERBOXŮ

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 Značení ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ Použita

Více

ISG stínící technika KATALOG SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz

ISG stínící technika KATALOG SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz ISG stínící technika KATALOG SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zaměření - montáž OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava - barva bílá Základní ceníková sestava

Více

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE OSH KTLOGU KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY MRS 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ 3 DRÁTĚNÉ KELOVÉ ŽLY 4 KELOVÉ LÁVKY 5 PODLHOVÉ INSTLCE 6 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 7 TECHNICKÉ INFORMCE 8 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 1 KELOVÉ

Více

Výrobky nízkého napětí. Rozvodnice pro 12 až 240 modulů řady UK500, AT, U

Výrobky nízkého napětí. Rozvodnice pro 12 až 240 modulů řady UK500, AT, U Výrobky nízkého napětí Rozvodnice pro 12 až 240 modulů řady UK500, AT, U Obsah Malé rozvodnice do 48 (56) modulů, řada UK500 4 Tipy pro snadnou instalaci 5 Dodávaná provedení 6 Možnosti předních dvířek

Více

KOMPONENTY K ZÁBRADLÍ

KOMPONENTY K ZÁBRADLÍ KOMPONENTY K ZÁBRADLÍ Patka sloupku malá 10-02-001 304 držák sloupku s horním kotvením s přiznanými šrouby překrytými nerez kloboukovou matkou Cena bez DPH : 228 Kč EAN : 8595228808481 Patka sloupku velká

Více

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 20 let = tradice + zkušenost + kvalita. suché zdění (sádrokarton) klasické zdění. bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG)

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 20 let = tradice + zkušenost + kvalita. suché zdění (sádrokarton) klasické zdění. bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG) klasické zdění suché zdění (sádrokarton) bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG) atypické provedení požární odolnost OCELOVÉ ZÁRUNĚ let = tradice + zkušenost + kvalita Vážený zákazníku, Zárubně s požární,

Více

Obsah. Příslušenství... 123 Aktivní chlazení... 125 Vyvazovací systémy... 133 Ostatní příslušenství... 139

Obsah. Příslušenství... 123 Aktivní chlazení... 125 Vyvazovací systémy... 133 Ostatní příslušenství... 139 1 2 Obsah Historie, výroba výrobní program... 4 Varianty produktů... 10 Datové rozvaděče... 11 Stojanové rozvaděče... 13 RMA pro maximální uživatelský komfort... 15 RZA rozebiratelný... 25 RDA serverový

Více

Průmyslová zapouzdření

Průmyslová zapouzdření Průmyslová zapouzdření.3 RI Rozvodnice izolované.12 PolySafe Zapouzdření nástěnná, systémová Rozváděče oceloplechové Skříně sloupové Zapouzdření pro podzemní aplikace Řízení klimatizace Příslušenství všeobecné

Více

Systém plotových panelů NYLOFOR. Návod na montáž. www.betafence.com

Systém plotových panelů NYLOFOR. Návod na montáž. www.betafence.com Systém plotových panelů NYLOFOR Návod na montáž www.betafence.com Panely NYLOFOR 3D Panely Panely s šířkou 2500 mm a výškou 630 až 2430 mm. Panely jsou z jedné strany ukončeny ostrými svislými trny v délce

Více

,,Novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

,,Novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VŠECHNY ÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE BUDOU PŘED AHÁJENÍM JEJICH VÝROBY ROKRESLENY V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA G.P. VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ AMEČNICKÝCH PRVKŮ BUDOU PŘED APOČETÍM

Více

BLATNÍKY KULATÉ PLASTOVÉ 02.01.01.0

BLATNÍKY KULATÉ PLASTOVÉ 02.01.01.0 LATNÍKY KULATÉ PLASTOVÉ 02.01.01.0 Materiál: polyetylén; barva: černá Materiál: istoflex pro blatníky: 0211 240.200, 0211 270.100, 0211 270.200, Vlastnosti: jsou lehké, vysoká pevnost a pružnost, odolnost

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym BIMBO

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym BIMBO PALISgym BIMBO Dopadová plocha NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Bimbo Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Bimbo obsahuje tyto komponenty: 4 ks sloupek 90 x 90 x

Více

Průmyslová zapouzdření

Průmyslová zapouzdření Průmyslová zapouzdření..9 Multiox VJOX Průvodce aplikacemi / ekatalog.3 PO Skříně nástěnné, izolované Zapouzdření nástěnná, systémová Skříně nástěnné, oceloplechové Skříně oceloplechové Skříně sloupové

Více

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ AA30 B125 POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ JSOU æ Estetické - doplňují moderní i starobylé plochy v interiérech a na venkovních prostranstvích v historických centrech měst. æ Uzamykatelné

Více

V20140101 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù

V20140101 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù V0140101 KATALOG 015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava - barva bílá, hnìdá (RAL 8014),

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD VANOVÁ ZÁSTĚNA PREMIUM-NEW NVZKR 2/100

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD VANOVÁ ZÁSTĚNA PREMIUM-NEW NVZKR 2/100 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD VANOVÁ ZÁSTĚNA PREMIUM-NEW NVZKR 2/100

Více

VESTA - HSC 100,165 HSD 050

VESTA - HSC 100,165 HSD 050 HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ NÁBYTEK Závěsný koupelnový hliníkový nábytek a lékárny VESTA - HSC 100,165 HSD 050 Návod k montáži - 1 - Vážení zákazníci, blahopřejeme Vám k zakoupení našeho výrobku hliníkového závěsného

Více

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S KELOVÉ ŽLY MRS KELOVÉ ŽLY MRS PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU ZVNI NK NKZI NVO 90 NVKR NO 90 NVT NRD ZT MZ OSHK V NKR VU NO 45 NT NZ NKO NVKO NT NKO NPS SK NPKV PKC1 NVSO NSUK NSO KELOVÉ ŽLY MRS 3 PŘEHLED PRVKŮ

Více

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 REKAPITULACE objekty - strojní část cena celkem odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 Cena celklem za strojní část 0,00 objekty

Více

0 9. Ventilátory řady EPND / EPNE

0 9. Ventilátory řady EPND / EPNE 0 9. Ventilátory řady / Ventilátory řady a slouží k odsávání vzdušiny s obsahem nadměrné vlhkosti, případně agresivních látek, jako jsou kyseliny a louhy především z průmyslového prostředí. Jejich předností

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika NÁBYTKOVÁ KOLEâKA PEVNÁ Nábytkové koleãko pevné 24 koleãko v lisek z plastické hmoty, ãerné tûleso v lisek z ocelového plechu, povrchovû

Více

PRACOVNÉ STOLY. PANAS Tools s.r.o. Hradište 371, SK- 95854 Tel. +421 (0)38 7496764-5, +421 (0) 38 7491373 panas@stonline.sk, www.panas.

PRACOVNÉ STOLY. PANAS Tools s.r.o. Hradište 371, SK- 95854 Tel. +421 (0)38 7496764-5, +421 (0) 38 7491373 panas@stonline.sk, www.panas. PRACOVNÉ STOLY PANAS Tools s.r.o. Hradište 371, SK- 95854 Tel. +421 (0)38 7496764-5, +421 (0) 38 7491373 panas@stonline.sk, www.panas.sk KOMBI Standardní konfigurace Následující stránky Vám opět představí

Více

BEDNICÍ PRVKY NA ODVĚTRÁNÍ A ODLEHČENÍ ZÁKLADŮ STAVEB

BEDNICÍ PRVKY NA ODVĚTRÁNÍ A ODLEHČENÍ ZÁKLADŮ STAVEB strana 1 MODULO BEDNICÍ PRVKY NA ODVĚTRÁNÍ A ODLEHČENÍ ZÁKLADŮ STAVEB Řada MODULO zahrnuje velký výběr lehkých plastových dílců se světlostí 2,1 až 61 cm, které umožňují dosáhnout velmi výrazného snížení

Více

INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING. Kompaktní rozvaděče

INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING. Kompaktní rozvaděče INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING Kompaktní rozvaděče integ kompaktní rozvaděče Skupina kompaktních rozvaděčů integ je díky nejmodernější technologii laserového svařování unikátní svým čistým

Více

Vyrovnání potenciálů. Ekvipotenciální přípojnice K12. Ekvipotenciální přípojnice MS. Ekvipotenciální přípojnice mini

Vyrovnání potenciálů. Ekvipotenciální přípojnice K12. Ekvipotenciální přípojnice MS. Ekvipotenciální přípojnice mini 53 200 PAS 11AK 53 200 40133405558 1-5-3 410 g 1 Stk. 19,20 53 201 PAS 11AK UV 53 201 401334101234 1-5-3 397 g 1 Stk. 19,20 53 050 PAS 9AK 53 050 401334054707 1-5-3 231 g 1 Stk. 8,25 53 105 PAS RK OH 53

Více

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební

Více

PREMIUM Server RSF CONTEG DATASHEET. Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2014 STOJANOVÉ ROZVADĚČE

PREMIUM Server RSF CONTEG DATASHEET.  Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2014 STOJANOVÉ ROZVADĚČE version: -0-0 CONTEG DATASHEET STOJANOVÉ ROZVADĚČE PREMIUM Server RSF CONTEG, spol. s r.o. Centrála: Na Vítězné pláni / 0 00 Praha Česká republika Tel.: +0 Fax: +0 Výrobní závod: K Silu 0 Pelhřimov Česká

Více

Průmyslová zapouzdření

Průmyslová zapouzdření Průmyslová zapouzdření Rozvodnice izolované. kříně na sloup pouličního osvětlení kříně nástěnné, izolované.3 PO Zapouzdření nástěnná, systémová Rozváděče oceloplechové kříně sloupové Zapouzdření pro podzemní

Více

Windsafe pro systémy na plochou střechu

Windsafe pro systémy na plochou střechu Windsafe pro systémy na plochou střechu Stavebnicové systémy s optimalizovaným zatížením shora OBSAH STRANA 1 Všeobecné pokyny 2 2 Plánování 2 3 Přehled produktů 3 4 Montáž podpěr 6 5 Schematické znázornění

Více

Rozváděčové skříně SVTL

Rozváděčové skříně SVTL Skříně pro samostatně stojící nebo řadové rozváděčové skříně Široká nabídka příslušenství umožňuje použití pro stavbu rozvodných nebo instalačních rozváděčů Kompatibilní se systémem Profi Line Příslušenství

Více

BALKÓNOVÁ ZÁBRADLÍ. S Y S T É M A L U - Z Á B R A D L Í 1 2 5 B a l k ó n y. T e r a s y. P l o t y N Á V O D K M O N T Á Ţ I G 2 0 0 7

BALKÓNOVÁ ZÁBRADLÍ. S Y S T É M A L U - Z Á B R A D L Í 1 2 5 B a l k ó n y. T e r a s y. P l o t y N Á V O D K M O N T Á Ţ I G 2 0 0 7 BALKÓNOVÁ ZÁBRADLÍ S Y S T É M A L U - Z Á B R A D L Í 1 2 5 B a l k ó n y. T e r a s y. P l o t y N Á V O D K M O N T Á Ţ I G 2 0 0 7 Obsah Strana 1.00 Všeobecné směrnice 3-4 2.00 Provedení balkónu 5

Více

MĚDĚNÉ RADIÁTORY. Mimořádná záruka 25 let na těsnost radiátoru. Vysoký pracovní tlak 1,5 MPa. Malý objem rychlá odezva na kotel

MĚDĚNÉ RADIÁTORY. Mimořádná záruka 25 let na těsnost radiátoru. Vysoký pracovní tlak 1,5 MPa. Malý objem rychlá odezva na kotel Mimořádná záruka 25 let na těsnost radiátoru MĚDĚNÉ RADIÁTORY Vysoký pracovní tlak 1,5 MPa Malý objem rychlá odezva na kotel Možnost plnění nemrznoucí směsi Nízká hmotnost jednoduchá montáž Mimořádná záruka

Více

Elektroinstalační lišty,, kanály a příslušenství

Elektroinstalační lišty,, kanály a příslušenství ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektroinstalační lišty,, kanály a příslušenství Odpovídá a vyrábí se dle ČSN 37 0100, ČSN 37 0001, IEC 1084-1, ČSN EN 50 085-1 a dalších souvisejících norem,

Více