Letní Akademie pro děti - 1. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letní Akademie pro děti - 1. ročník"

Transkript

1 Letní Akademie pro děti - 1. ročník Intenzivní výtvarný kurz, zaměřený na rozvíjení výtvarného vnímání a seznámení se základní teorií. Pro věkové skupiny od 6 do 10 let a od 11-15let. Termín se shoduje s LA pro veřejnost, celkem 8 dní (mimo víkendy). Denně 9-12 hod., hod. Cena kurzu: 5000,- Kč včetně materiálu Kapacita 20 dětí / rozděleno do dvou ateliérů Letní Akademie pro děti by se měla stát ekvivalentem a rozšířením intenzivního desetidenního kurzu Letní Akademie pro veřejnost. Věkové rozmezí pro dětskou akademii se s Akademií pro veřejnost nekryje a její hlavní náplní je uvedení do problematiky malířských a kreslířských technik hravou formou, rozvíjení výtvarné citlivosti a setkání se s prostředím Akademie výtvarných umění. Cílem je seznámit děti se základními malířskými a kresebnými technikami a materiály jako jsou: uhel, tuš, křída, akryl, akvarel a v rámci hry se dotknout nových forem jako instalace nebo performance. Letní akademie pro děti je určena žákům prvního a druhého stupně základních škol. Děti budou rozděleny do dvou skupin (6 10 let a let), program je tematicky stejný pro obě skupiny a jednotlivé úkoly jsou přizpůsobeny věku, harmonogram dne se u obou skupin shoduje. Výukový blok začíná krátkým teoretickým úvodem, např. vysvětlení barevného spektra na příkladu duhy na začátku malířského zadání. Úvod probíhá každé ráno v rámci uvítání a zadání celodenního tématu v ateliéru, rozhovor je podobný ateliérové schůzce, spíše posezení než přednáška, kde jsou připraveny výukové materiály (obrázky, knihy, xeroxy ad., rádi bychom využili zdrojů knihovny AVU). Některé aktivity probíhjí za pěkného počasí na školní zahradě. Po ranním posezení a teoretickém úvodu je zadán hlavní celodenní úkol, který se skládá z tématu a použité techniky (např. zátiší, barevné křídy). Úkol by měl být z větší části zpracován v průběhu dopoledne (9:00 12:00), poté následuje obědová přestávka. Odpoledne práci dokončíme a zhodnotíme dopoledne v krátkém povídání. Poslední část odpoledního programu je věnována hravému úkolu, kde se více otevírá prostor pro spolupráci a experimentování a znovu se pracuje s materiálem použitým v dopoledních hodinách. Na konci dne uklidíme ateliér, a pokud je potřeba, připravíme materiál na příští den. Časový rozvrh je každý den stejný, vyjma třetího dne v delším týdnu, který by měl být odpočinkový. Třetí den bude hlavní úkol kratší - pouze dopolední a celá odpolední aktivita je volnější a probíhá spíše formou hry, spojenou s poznáváním prostoru Akademie.

2 Rozvrh: 09:00 10:00 Uvítání, teoretický úvod, zadání hlavního úkolu 10:00 12:00 Zpracování hlavního úkolu 12:00 13:00 Obědová přestávka 13:00 14:00 Dokončení úkolu, posezení a hodnocení formou rozpravy 14:00 15:00 Odpolední (hravý úkol), příprava materiálu na další den Vybavení: Desky na kreslení, stojany, stoly, židle, 1x živý model (portrét) Materiál: Kresba: Uhel, tuš, barevné křídy, balicí papír, čtvrtky různých formátů, papírová lepenka, plastické gumy, hadříky, špejle, fixativy Malba: Akrylové barvy, vodové barvy, tempery, kulaté a ploché štětce, palety (případně jiné), hadříky, kelímky na vodu, čtvrtky, kartony, dřevěné desky Jiné: Přírodní materiál ze zahrady, různé druhy papírů případně textílií, dráty, ad.

3 Návrh úkolu (první den) Hlavní téma: kresba uhlem, možnosti materiálu, linka, šrafura, základní tvary Inspirace: pravěk, středověk Hlavní úkol: jednoduché zátiší jablko / malé, velké, šišaté / hromada jablek Odpolední úkol: výroba přírodního uhlu, moje značka obkreslení části těla Teoretický úvod: První den se každý krátce představí. Inspirace v historii, skalní kresby (záznam, značka), středověké iluminace (podobnost s písmem). Každý si zkusí psát uhlem jak se drží uhel, dynamika linky, pohyb ruky (rameno, loket, zápěstí). Materiály na ukázku knihy, fotokopie, uhly různé tloušťky. Mladší děti: - Kreslí dohromady na velký papír, nejprve čmáranice a psaní úhlem, sledujeme rozdíly v síle a dynamice stopy, kresbu smažeme hadrem a pokračujeme jemněji nebo silněji, opačně než jsme to dělali předtím. - Natáhneme si papíry na desky, vysvětlíme si kterou stranu papíru použít a proč, kreslíme u stojanu, správné držení uhlu. Kreslíme kruhy od vekých (pohyb z ramene) po malé (pohyb ze zápěstí). - Každý dostane svoje jablko (malé, velké, šišaté), zkusíme si jej nakreslit kontinuálním tahem a vystihnout jeho tvar a charakter (velké, malé, šišaté podle toho i kresba), pokračujeme nácvikem štrafury, modelování světlem a stínem a stínujeme jablko. - Všechny jablka dáme na hromadu a na nový papír se ji pokusíme nakreslit, zkoumáme jaký tvar má hromada (hromada x jablko), nejprve linka pak šrafura, soustředíme se i na pozadí, používáme hadřík a gumu.

4 Starší děti: - Každý si sám vyzkouší psát uhlem (různé velikosti, tahy, dynamika) a něco nakreslit. Vysvětlíme si, jak se drží uhel a proč, mažeme kresbu hadříkem a gumou a díváme se, jak se může vrstvit, zkoušíme si šrafuru a sčítání šrafury, nakonec si každý vyrobí malý vzorník linek a šrafur různých odstínů, který bude mít u sebe a dále používat. - Rozcvička: trénujeme různě dynamické svislé a vodorovné linky, kruhy, elipsy a zkoušíme si různé druhy štafur (pohyb z ramene, loktu, zápěstí). - Natáhneme si papír, zvolíme správnou stranu a kreslíme jednoduché zátiší (předměty podobné kouli, hranolu, válci). Nejprve se snažíme o zachycení celkového tvaru zátiší s důrazem na velikost a vztahy předmětů, pracujeme s kontinuální linkou, při opravách používáme hadřík a opravujeme celé části celku, namísto opravování detailů. Učíme se vnímat kresbu jako proces, ne jako výsledek. Dále šrafujeme a modelujeme světlem a stínem. Odpolední úkol: - Ukážeme si různé druhy uhlů (od ohořelého dřeva se kterým se dá kreslit, po uhly které můžeme koupit) a vypálíme si vlastní uhly (připravené větvičky, zabalíme do alobalu a vypálíme v ohništi. - Během vypalování si hledáme na zahradě školy místo, kam chceme nakreslit svoji značku (uhlem). Pracujeme buď samostatně, nebo ve skupině, vyrábíme svoji značku obkreslováním částí těla (ruce, nohy, otisky ad.). V případě špatného počasí zůstaneme v ateliéru, kde můžeme kreslit větší společný obrazec na papír a vyplňovat plochy frotáží, otisky ad. Během společné práce by se měli první den všichni seznámit. Návrh tématického dělení kurzů: 1. den - uhel, nácvik tvarů, tahů, linky, štafury, jednoduché zátiší, pravěké značky, otisky, frotáž Inspirace: pravěk, středověk 2. den - uhel, stínování předmětů, perspektiva, jednoduché příklady perspektivy pro malé děti Odpolední úkol: Vrstvená, stínovaná kresba se spoustou linek, předpřipravené schéma - kresba na způsob přípravných kartonů. Výsledkem je obraz, kde je patrný iluzivní prostor, použití geometrické i vzdušné perspektivy. Inspirace: renesanční mistři 3. den odpočinkový: křídy, příprava na malbu: Jak se pracuje s pastelem a s křídami, základní míchání barev, instalace z barvených větví na zahradě nebo v ateliéru. Odpoledne poznávání akademie (procházka školou, úvod do historie akademie ve školní knihovně, ukázka prací významných studentů (knihy, katalogy). Inspirace: baroko, 19.st (ukázky maleb) 4. den tuš, perokresba x tušová malba Lavírovaná perokresba, práce s perem a štětcem, vynechávání bílé, ředění tuše, používání růyných valérů. Hlavní téma je krajinomalba, skicujeme na zahradě školy, menší děti vycházejí částečně z fantazie a používají i barevné tuše, starší děti pracují s kopiemi a předlohami. Odpolední program zkoušení stop různých materiálů, kolážový způsob práce, prosakování, otiskování iluze krajiny (principy čínské tušové malby). Inspirace: 19.st., východní umění

5 5. den vodové a akvarelové barvy: vnímání barev, barevné skvrny, míchání, zapíjení, barevné spektrum, barevná teorie, barevný kruh, vyrábíme vzorník na savý papír a mícháme různé odstíny. Odpolední úkol: malování na školní zahradě, pohled do Stromovky (soustředění se na barevné skvrny, vynechání bílých světel) Inspirace: impressionismus 6. den odpočinkový, akryl, komplementární barvy, čisté barevné plochy, rozdíl mezi kresbou a malbou, každý si najde nebo postaví vlastní zátiší z barevných předmětů. Odpolední program, barevná socha z nalezených předmětů a věcí které jsme použili u zátiší vyrobená tak, aby vztahy mezi barvami byly kontrastní nebo harmonické. Opakování barevného spektra. Inspirace: moderna, fauvismus 7. den akryl: portrét, ukázky různých portrétů, co je to portrét, hlava, u starších dětí stavba hlavy, malba hlavy podle živého modelu, příbuznost se zátiším, využití kontrastních a harmonických barevných vztahů. Teplé a studené barvy a jejich prostorový účinek, světlo a stín. Inspirce: moderna, 20.st 8. den různé materiály, autoportrét, autoportrét v historii, práce s identitou, příklady, kolážová technika. Je možné kreslit, malovat, nebo jiným způsobem vyjádřit jak sám sebe vidím. Odpolední program, povídání, shrnutí co jsme se naučili, co se nám líbilo, co bychom se chtěli naučit lépe. Stavba společného objektu z kartonu. Inspirace: 20. a 21. století

6 Mgr., Mg.A Karin Šrubařová Vzdělání: Akademie Výtvarných Umění v Praze, Intermediální škola, Mg.A 2008 Studijní stáž, AVU, Šalounův ateliér, Prof. Magdalena Jetelová 2009 Studijní stáž, TNUA, ROC Taiwan, Taipei Painting faculty, Media fakulty 2010 Studijní stáž, Akademie Výtvarných Umění v Praze, Ateliér malířství I Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Vv pro ZUŠ a SŠ, Mgr. Praxe: od 2013 výtvarný kurz pro děti, školka Malvína skolkamalvina.cz výtvarný kurzy pro seniory, o.p.s. Remedium remedium.cz od 2011 výtvarné kurzy a přednášky dějin umění pro dospělé, KK Serafin s.r.o. konecnekreslim.cz od 2009 přípravné kurzy k talentovým zkouškám na vysoké školy, přípravné kurzy k dějinám umění a dějinám architektury, Tutor s.r.o. od 2013 soukromé výtvarné kurzy v angličtině 2008 odborná praxe, různé věkové skupiny ZUŠ Biskupcova, Praha 1 Společné výstavy, výběr: 2012 Hinter den Bergen, Weltecho Galerie, Chemnitz, Německo 2011 Diplomanti AVU, Karlin Halls, Praha, Česká Republika 2011 Intermediální škola AVU, UFFO, Trutnov 2010 Současná česká malba, Národní Galerie, Praha, Česká Republika 2010 TRANSGRESSION, video & media art from CR / Videotage, Kowloon, Hong-Kong 2009 Výstava, galerie - Taiwan National University of Arts, Taipei, ROC Taiwan 2008 K.I.P.H.V. sympozium 5 + 5, FČNB, galerie Caesar, Olomouc, Česká Republika 2008 Diplomanti, Kulturní centrum Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika 2007 K.I.P.H.V. sympozium 5 + 5, FČNB, galerie - Universität der Künste, Berlín, Německo 2007 I Hate Nature, Intermediální škola AVU, Státní opera, Káhira, Egypt 2007 AVU 18, Národní Galerie, Praha, Česká Republika Samostatné výstavy: 2015 EVIDENCE - site specific instalace, Galerie Cella, Opava, Česká Republika 2013 VĚŽ site-specific instalace, Galerie Věž, Frýdek Místek, Česká Republika 2013 OBRAZY, Kavárna Pod Lipamtti, Praha, Česká Republika 2012 IDEO, Galerie Bastaflora, Olomouc, Česká Republika Sympozia : 2014 residence AiR Plzeň, evropské město kultury 2015, land art / site specific, Nečtiny, ČR 2014 Festival Kůra, Kutná Hora Sedlec, Česká Republika 2013 Grafické sympoium - LINO, Galerie Klatovy, Klenová, Česká Republika 2007 K.I.P.H.V. sympozium 5 + 5, FČNB, Universität der Künste, Berlín, Německo

7 MgA. Nikola Brabcová Vzdělání: Akademie výtvarných umění v Praze, obor Malba 2, Vladimír Skrepl a Jiří Kovanda Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér fotografie (Hynek Alt, Alexandra Vajd) 2010 Middlesex University, London (GB), Fine Art Studio 2009 Ateliér hostujícího pedagoga AVU Jan Merta Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha, obor Výstavnictví Pracovní zkušenosti: od 2014 Artyčok.tv - internetová platforma mapující dění na české výtvarné scéně (Videoreportáže z výstav, dokumentární profily výtvarných umělců) Starlite Pictures - Filmová a televizní produkce (Editor/grafik) Space4kids s.r.o. - (Grafické práce, návrhy a vizualizace interiérů) Společné výstavy: 2014 Ruce plné fazolových květů, OGV Jihlava Urban Pangea People, Karlin Studios Jedna z možností, Galerie NTK 2012 Vstává den a modře svítá, Galerie Budoárt Diplomanti AVU 2012, Veletržní palác, NG Současná česká malba, Galerie NTK 2011 Pavěda, Galerie NTK Sobí lidé, Galerie Vyšehrad Za hřbety knih, které jsem nečetla, Památník národního písemnictví 2009 Kommt Alle / Přijďte všichni, Rakouské kulturní fórum v Praze Samostané výstavy: 2014 Fotogramy, Kavárna pod lipami 2013 Nehybnost sedí v kostech, Galerie K.ART.ON Residence: 2015 Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy LUCIE MIČÍNOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ VÝTVARNÁ ŘADA PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POHÁDKOVÉ

Více

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Doplňující pedagogické studium 37. běh Závěrečná práce DPS Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ Vypracovala: BcA. Marie Polášková Vedoucí práce:

Více

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Diplomová práce Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Hana

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným materiálem

Více

4. VÝTVARNÉ METODY. ÚVOD DO DIDAKTICKÝCH A KATECHETICKÝCH METOD Určeno pro katechetický kurz Ludmila Trochtová, Alena Rosová

4. VÝTVARNÉ METODY. ÚVOD DO DIDAKTICKÝCH A KATECHETICKÝCH METOD Určeno pro katechetický kurz Ludmila Trochtová, Alena Rosová 4. VÝTVARNÉ METODY ÚVOD DO DIDAKTICKÝCH A KATECHETICKÝCH METOD Určeno pro katechetický kurz Ludmila Trochtová, Alena Rosová OBSAH VÝTVARNÉ METODY ÚVOD.. 1 1. Kresba.. 2 2. Malba... 3 3. Grafika. 5 4. Modelování..

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova. 4.7 Umění a kultura Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova. 4.7.1 Výtvarná výchova Vzdělávání formou výtvarné výchovy ţáků zahrnuje především

Více

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 1 2 3 4 5 6 7 hlavy 8 9 10 zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 moudro nelze opominout! Pohlédněte mi do srdce! Pak pochopíte, co jsem se od svého učitele

Více

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra výtvarné výchovy Monika Prokšová PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 1 1 6

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 1 1 6 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity

Více

Využití přírodnin ve výtvarných činnostech dětí předškolního věku. Markéta Navrátilová

Využití přírodnin ve výtvarných činnostech dětí předškolního věku. Markéta Navrátilová Využití přírodnin ve výtvarných činnostech dětí předškolního věku Markéta Navrátilová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o teoretických základech výtvarné výchovy, rozlišuje

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Vyučovacím jazykem je angličtina (Music, Drama) nebo čeština (Výtvarná výchova).

Vyučovacím jazykem je angličtina (Music, Drama) nebo čeština (Výtvarná výchova). Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Tomuto zásadnímu významu estetické

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš malíř Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Kde se bere světlo Cesta slunečního paprsku Cesta slunečního paprsku

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY Projekt EVVO ÚVOD K POJETÍ MODULU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY Kolegyně, kolegové, na následujících stránkách máte

Více

Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia. Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007

Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia. Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Základní charakteristika projektu Průvodce po gotických památkách Projekt je určený pro

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

5.13 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.13.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.13 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.13.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.13 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.13.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a

Více

Výtvarná výchova a školní praxe Pojetí současné výtvarné výchovy

Výtvarná výchova a školní praxe Pojetí současné výtvarné výchovy Výtvarná výchova a školní praxe Pojetí současné výtvarné výchovy Přístup učitele k hodinám výtvarné výchovy by měl být uvědomělý, měl by k pojetí svého předmětu přistupovat smysluplně s profesionální odpovědností.

Více

Kroužky a kurzy 2009/10

Kroužky a kurzy 2009/10 AKCE SDRUŽENÍ ROZTOČ Kroužky a kurzy 2009/10 kolotoč umění, života a tradic Sdružení Roztoč, www.roztoc.cz Srdečně zveme vás, děti i dospělé, na zápis do kroužků a kurzů na školní rok 2009/10, který proběhne

Více

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č. 44 44. výběrová aukce výtvarného umění, 28. února 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice PROGRAM 44. AUKCE VÝTVARNÉHO

Více

A K A D E M I E S O C I Á L N Í H O U M Ě N Í T A B O R. Studijní program: Waldorfská pedagogika

A K A D E M I E S O C I Á L N Í H O U M Ě N Í T A B O R. Studijní program: Waldorfská pedagogika A K A D E M I E S O C I Á L N Í H O U M Ě N Í T A B O R S D R U Ž E N Í S T U D E N T Ů L É Č E B N É P E D A G O G I K Y, S O C I Á L N Í A U M Ě L E C K É T E R A P I E Škola je akreditována Konferencí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA DĚTSKÁ KRESBA V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ A JEJÍ VLIV NA PÍSEMNÝ PROJEV ŽÁKŮ 1. TŘÍDY ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Eva Grunertová Učitelství pro

Více