VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y"

Transkript

1 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2007/2008

2 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. 1 Základní údaje o škole do Organizační složka státu Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Označení organizace: Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Sídlo: Horní 21, Brno PSČ: IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax: Elektronická pošta: Internetové stránky: Základní údaje o škole od Organizační složka státu Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Označení organizace: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Sídlo: Horní 21, Brno PSČ: IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax: Elektronická pošta: Internetové stránky: 2

3 2. ZPŮSOB ZŘÍZENÍ 2.1 Způsob zřízení do Zřizovací listinou ze dne , ve znění dodatků 1-6, s účinností od Zřizovatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7. SPŠ MV v Brně je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. - Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č. j / ; Spis. zn. M / ) se s účinností od provádí výmaz Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Brně z rejstříku škol a školských zařízení, na základě žádosti zřizovatele. 2.2 Způsob zřízení od Opatřením Ministerstva vnitra ze dne O ZMĚNĚ ZŘIZOVACÍ LISTINY organizační složky státu (dále jen OSS), se dodatkem č. 7 mění název, který zní: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně. - Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č. j / ; Spis. zn. M / ) bylo vyhověno žádosti Ministerstva vnitra ve věci zápisu Vyšší odborné školy do školského rejstříku (IZO: ) s účinností od Její činnost bude vykonávat Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně. Obory vzdělání a Akreditované vzdělávací programy: N/.. Bezpečnostně právní činnost N/04 Bezpečnostně právní činnost denní forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky) N/04 Bezpečnostně právní činnost dálková forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky, 6 měsíců) N/04 Bezpečnostně právní činnost kombinovaná forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky) 3

4 3. ÚČEL ZŘÍZENÍ 3.1 Účel zřízení do Poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijním oboru M/003 Bezpečnostně právní činnost, střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studijním oboru L/504 Policejní činnost a v nástavbovém studijním oboru L/581 Policejně správní a technickohospodářská činnost pro zaměstnance Ministerstva vnitra. Provádět odbornou bezpečnostní přípravu, poskytovat podle potřeby jazykové vzdělávání pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra, podílet se na prevenci kriminality. Realizovat přípravné kurzy pro občany národnostních menšin zaměřené na přípravu do služebního poměru k Policii ČR. Poskytovat Policii ČR součinnost v souvislosti s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu. Zajišťovat služby na úseku ubytování a stravování, služby při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, školní knihovny, sportovních a kulturních zařízení, redakce a tisku studijních materiálů, autodopravy a autoopravárenství. Tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra. Poskytovat vzdělávání a služby jiným orgánům a organizacím může na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým je rozsah poskytované služby vymezen. Poskytovat vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. 3.2 Účel zřízení od Opatřením Ministerstva vnitra ze dne O ZMĚNĚ ZŘIZOVACÍ LISTINY OSS dodatkem č. 7 se zrušuje účel: Poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijním oboru M/003 Bezpečnostně právní činnost, střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studijním oboru L/504 Policejní činnost a v nástavbovém studijním oboru L/581 Policejně správní a technickohospodářská činnost pro zaměstnance Ministerstva vnitra 4

5 a nahrazuje se účelem zřízení: Poskytovat vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání N Bezpečnostně právní činnost. - Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č. j / ) byla škole udělena akreditace do pro vzdělávací program: N/04 Bezpečnostně právní činnost obor vzdělání: N/.. Bezpečnostně právní činnost forma vzdělávání: denní, dálková, kombinovaná. 5

6 4. PŘEDMĚT ČINNOSTI 4.1 Předmět činnosti do Poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou, jazykového vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců. Zabezpečování a provádění odborné bezpečnostní přípravy, programů prevence kriminality. Zabezpečování součinnosti k akcím zajišťujícím bezpečnost státu. Zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, služeb při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, školní knihovny, redakce a tisku studijních materiálů, autodopravy a autoopravárenství. Poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném. Poskytování vzdělávání a služeb s tím souvisejících v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. Hospodaření s movitým a nemovitým majetkem. 4.2 Předmět činnosti od Opatřením Ministerstva vnitra ze dne O ZMĚNĚ ZŘIZOVACÍ LISTINY OSS dodatkem č. 7 se zrušuje předmět: Poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou, jazykového vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců a nahrazuje se předmětem činnosti: Poskytování vyššího odborného vzdělání ukončeného absolutoriem, poskytování jazykového vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců. 6

7 5. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY DO Ředitel Zástupce ředitele pro vzdělávání Zástupce ředitele ekonomického zabezpečení Administrativní úsek školy Oddělení zabezpečení výuky Materiální oddělení Právník školy Oddělení metodiky a integrace výuky Finanční oddělení Interní auditor Předmětové oddělení pořádkové a dopravní služby Oddělení správy majetku Bezpečnostní referent Předmětové oddělení kriminalistiky, policejní psychologie a etiky Proviantní oddělení Oddělení personální práce Předmětové oddělení práva Automobilní oddělení Oddělení vnitřní a krizové pracoviště Předmětové oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů Oddělení spojovací a výpočetní techniky Předmětové oddělení tělesné a speciální přípravy Předmětové oddělení informatiky a techniky administrativy Oddělení služebních činností 7

8 6. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY OD Ředitel školy Zástupce ředitele pro vzdělávání Zástupce ředitele pro ekonomické zabezpečení Administrativní úsek ředitele školy Oddělení zabezpečení výuky Materiální oddělení Právník školy Oddělení metodiky a integrace výuky Finanční oddělení Interní auditor Předmětové oddělení pořádkové a dopravní služby Oddělení správy majetku Bezpečnostní referent Předmětové oddělení kriminalistiky, policejní psychologie a etiky Proviantní oddělení Oddělení personální práce Předmětové oddělení práva Automobilní oddělení Oddělení vnitřní a krizové pracoviště Předmětové oddělení jazykového vzdělávání Oddělení spojovací a výpočetní techniky Předmětové oddělení tělesné a speciální přípravy Předmětové oddělení informatiky a techniky administrativy Oddělení služebních činností 8

9 II. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, KTERÉ ŠKOLA POSKYTUJE ZÁKLADNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Základní odborná příprava - služba pořádkové, dopravní a železniční policie 9 měsíců, denní studium, kódové označení: P1/0016 Základní odborná příprava pro 3. a 4. tarifní třídu služba pořádkové, dopravní a železniční policie 6 měsíců, denní studium, kódové označení: P1/0025 Základní odborná příprava pro vysokoškoláky mimoprávní obor SPP, SDP a SŽP 12 týdnů, kombinovaná forma studia, kódové označení: P1/0021 Základní odborná příprava pro vysokoškoláky právní obor SPP, SDP a SŽP 10 týdnů, kombinovaná forma studia, kódové označení: P1/0024 STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ (ZÁKLADNÍ STUPEŇ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA): Studijní obor N/04 Bezpečnostně právní činnost denní, dálková, kombinovaná forma vzdělávání, kódové označení: E8 SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY: Příprava členů antikonfliktních týmů Policie České republiky 5 dnů, denní studium, kódové označení: P2/0170 SLUŽEBNÍ PŘÍPRAVA PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY: Specializační kurz pro instruktory služební přípravy - 8 týdnů, denní studium, kódové označení: P2/0019 Přijímací zkouška specializační kurz pro instruktory služební přípravy 1 den, kódové označení: P2/0110 OBLAST PEDAGOGIKY: Základní kurz lektorských dovedností 5 dnů, kódové označení: R2/0006 Nástavbový kurz lektorských dovedností 5 dnů, kódové označení: M2/0039 OBLAST SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÁ: Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí 5 dnů, denní studium, kódové označení R2/0011 9

10 Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí - výcvik lektorů 5 dnů, denní studium, kódové označení: R2/0012 Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí TA, základní kurz 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/0027 Rozvoj sociálně psychologických kompetencí lektorský kurz 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/0028 OBLAST ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL: Řidičské oprávnění skupiny D 15 dnů, kódové označení: R2/0003 Řidičské oprávnění skupiny B 2 měsíce, kódové označení: R2/0005 Rozšíření ŘO ze skupin B, C, D na skupinu A do 25 kw 10 dnů, kódové označení: R2/0031 PRÁCE S MÉDII: Specializační kurz pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků 3 měsíce, kombinovaná forma studia, kódové označení: R2/0033 JAZYKOVÉ KURZY: Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 5 měsíců, dálkové studium, kódové označení: R4/0001 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. Stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0003 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 5 měsíců, dálkové studium, kódové označení: R4/0005 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 5 měsíců, dálkové studium, kódové označení: R4/0012 Německý zkouška Ministerstva vnitra 1. Stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0014 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 5 měsíců, dálkové studium, kódové označení: R4/0016 Anglický jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, služby železniční policie a služby dopravní policie, 4 měsíce, dálkové studium, kódové označení: R5/0024 Kurz českého jazyka pro administrativní pracovníky, 7 týdnů, dálkové studium, kódové označení: R5/

11 Kurz českého jazyka pro policisty, 8 týdnů, dálkové studium, kódové označení: P4/0001 Základy romského jazyka pro policejní praxi, 10 týdnů, dálkové studium, kódové označení: P4/0002 OSTATNÍ: Kurz pro občany národnostních menšin, 5 měsíců, denní studium, kódové označení: R7/0001 Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru k Policii ČR, 4 týdny, denní studium, kódové označení: R7/0002 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA (denní forma studia): PRÁCE S PC MS WINDOWS základní kurz 3 dny, kódové označení: P2/0134 MS WORD základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0162 MS WORD, MS EXCEL základní kurz - 2 dny, kódové označení: P2/0159 MS WORD POKROČILÉ TECHNIKY 2 dny, kódové označení: P2/0158 MS EXCEL pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0157 MS POWER POINT základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0154 MS OUTLOOK základní kurz 1 den, kódové označení: P2/0155 INTERNET základní kurz 1 den, kódové označení: P2/0156 SOFTWARE 602 PRO PC SUITE základní kurz 5 dnů, kódové označení: P2/0137 SOFTWARE 602 PRO PC SUITE pokročilé techniky 5 dnů, kódové označení: P2/0139 TABULKOVÝ PROCESOR 602 TAB základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0140 TEXTOVÝ EDITOR 602 TEXT základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0164 TEXTOVÝ EDITOR 602 TEXT pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/ OFFICE TEXT základní kurz - 2 dny, kódové označení: P2/ OFFICE TEXT pokročilé techniky - 2 dny, kódové označení: P2/ OFFICE CALC základní kurz - 2 dny, kódové označení: P2/ OFFICE CALC pokročilé techniky - 2 dny, kódové označení: P2/

12 Tvorba WWW stránek 3 dny, kódové označení: P2/0163 MS WINDOWS XP Professional základní kurz 3 dny, kódové označení: P2/0172 MS WINDOWS XP Professional pokročilé techniky - 3 dny, kódové označení: P2/0173 Automatizovaný systém právních informací (ASPI) základní kurz 1 den, kódové označení: P2/0182 MS PowerPoint pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0184 FOTOEDITOR 602 PHOTO 2 dny, kódové označení: P2/

13 2. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Základní odborná příprava - služba pořádkové, dopravní a železniční policie 9 měsíců, denní studium, kódové označení: P1/0016 Základní odborná příprava pro 3. a 4. tarifní třídu služba pořádkové, dopravní a železniční policie 6 měsíců, denní studium, kódové označení: P1/0025 Základní odborná příprava pro vysokoškoláky mimoprávní obor SPP, SDP a SŽP 12 týdnů, kombinované studium, kódové označení: P1/0021 STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ (ZÁKLADNÍ STUPEŇ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA): Studijní obor N/04 Bezpečnostně právní činnost 3leté, kombinovaná forma studia, kódové označení: E8 SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY: Příprava členů antikonfliktních týmů Policie České republiky 5 dnů, denní studium, kódové označení: P2/0170 SLUŽEBNÍ PŘÍPRAVA PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY: Specializační kurz pro instruktory služební přípravy - 8 týdnů, denní studium, kódové označení: P2/0019 Přijímací zkouška specializační kurz pro instruktory služební přípravy 1 den, kódové označení: P2/0110 OBLAST PEDAGOGIKY: Základní kurz lektorských dovedností 5 dnů, denní studium, kódové označení: R2/0006 OBLAST SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÁ: Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí 5 dnů, denní studium, kódové označení: R2/0011 Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí - výcvik lektorů 5 dnů, denní studium, kódové označení: R2/0012 Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí TA, základní kurz 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/

14 Rozvoj sociálně psychologických kompetencí - lektorský kurz, 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/0028 OBLAST ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL: Řidičské oprávnění skupiny C 20 dnů, kódové označení: R2/0002 Řidičské oprávnění skupiny D 15 dnů, kódové označení: R2/0003 Řidičské oprávnění skupiny B 2 měsíce, kódové označení: R2/0005 Rozšíření ŘO ze skupin B, C, D na skupinu A do 25 kw 10 dnů, kódové označení: R2/0031 PRÁCE S MÉDII: Specializační kurz pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků 3 měsíce, kombinovaná forma studia, kódové označení: R2/0033 JAZYKOVÉ KURZY: Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 5 měsíců, dálkové studium, kódové označení: R4/0001 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0003 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 5 měsíců, dálkové studium, kódové označení: R4/0005 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 5 měsíců, dálkové studium, kódové označení: R4/0012 Německý zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0014 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 5 měsíců, dálkové studium, kódové označení: R4/0016 Anglický jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, služby železniční policie a služby dopravní policie, 4 měsíce, dálkové studium, kódové označení: R5/

15 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA (denní forma studia): PRÁCE S PC MS WINDOWS základní kurz 3 dny, kódové označení: P2/0134 MS WORD základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0162 MS WORD, MS EXCEL základní kurz - 2 dny, kódové označení: P2/0159 MS WORD POKROČILÉ TECHNIKY 2 dny, kódové označení: P2/0158 MS EXCEL pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0157 MS POWER POINT základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0154 MS OUTLOOK základní kurz 1 den, kódové označení: P2/0155 INTERNET základní kurz 1 den, kódové označení: P2/

16 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 1. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY V uplynulém školním roce (od do ) byla činnost školy zajišťována v průměru celkem 256 pracovníky, z toho 73 příslušníky Policie ČR zařazenými ve škole (dále jen policista ) a 183 zaměstnanci v pracovním poměru (dále jen zaměstnanec ). Průměrný počet žen činil 128 (9 policistek a 119 zaměstnankyň) a průměrně 7 žen bylo na rodičovské dovolené. Strukturovaný přehled včetně porovnání s plánovanými počty je uveden v následující tabulce. Celkový počet Policisté Zaměstnanci plán skutek ženy rodičovská dovolená plán skutek ženy rodičovská dovolená plán skutek ženy k k průměrný stav rodičovská dovolená Vzdělávací činnost ve škole realizovali pedagogičtí pracovníci v průměrném počtu 83 (z toho 50 policistů a 33 zaměstnanců). Přehled pedagogických pracovníků je uveden v následující tabulce. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY Policisté Zaměstnanci Skutek ženy rodičovská dovolená skutek ženy rodičovská dovolená k k průměrný stav ÚDAJE O KVALIFIKACI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ POLICISTÉ K splňuje z celkového počtu 49 pedagogických pracovníků 41 požadavek vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu (z toho 13 s pedagogickým zaměřením), 7 má vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a 1 středoškolské vzdělání. Z 35 pedagogických pracovníků s jiným než pedagogickým zaměřením jich má 31 pedagogickou způsobilost pro výuku na středních školách na základě absolvování doplňujícího studia k získání pedagogické způsobilosti ( 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů). ZAMĚSTNANCI K splňuje všech 32 pedagogických pracovníků požadavek vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, z toho 17 s pedagogickým zaměřením. Z 15 pedagogických pracovníků s jiným než pedagogickým zaměřením jich má 12 pedagogickou způsobilost pro výuku na středních školách na základě absolvování doplňujícího studia k získání pedagogické způsobilosti. 16

17 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 1. KURZY 1. 1 Specializační kurz instruktorů služební tělesné a střelecké přípravy kód P2/0019 Ředitel školy v souladu s ustanovením 13 vyhlášky číslo 2/2006 Sb., kterým se pro školy MV provádí některá ustanovení školského zákona, stanovil přijímací řízení u specializačního kurzu instruktorů služební tělesné a střelecké přípravy. Obsah přijímacích zkoušek: písemný test z právních aspektů služebních zákroků, prověrkové cvičení ze střelecké přípravy a praktické přezkoušení použití donucovacích prostředků. Podmínkou pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek je hodnocení výrokem splnil ze všech tří dílčích disciplín. Termín přijímacích zkoušek Konalo (počet uchazečů) Splnilo (počet uchazečů) Nesplnilo (počet uchazečů) CELKEM U přijímacích zkoušek nesplnili: Termín přijímacích zkoušek Písemný test z právních aspektů služebních zákroků (počet uchazečů) Prověrkové cvičení ze střelecké přípravy (počet uchazečů) Praktické přezkoušení použití donucovacích prostředků (počet uchazečů) CELKEM VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM N/04 Bezpečnostně právní činnost, kombinovaná forma vzdělávání Podle rozhodnutí ředitele Vyšší policejní školy MV v Brně ze dne 2. června 2008 vydaného pod č. j. VPŠB-40-28/2008 v rámci 1. kola přijímacího řízení uchazeči nekonali přijímací zkoušku. Pro školní rok 2008/2009 byl stanoven počet 60ti studentů pro přijetí ke studiu (2 studijní skupiny po 30 studentech). V termínu stanoveném pro zaslání přihlášky bylo doručeno 60 přihlášek. V rámci přijímacího řízení bylo přijato všech 60 uchazečů. 17

18 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDUJÍCÍCH PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 1. ZÁKLADNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA (dále jen ZOP) 1. 1 Základní odborná příprava policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie, dvanáctiměsíční denní studium, kód P1/0016. Závěrečné zkoušky se konaly z části písemné (test v PC), z části praktické a z části teoretické. Hodnocení se provádí slovním výrokem absolventa. splnil/nesplnil. Kritéria jsou stanovena profilem Závěrečné zkoušky běhu F51 proběhly ve dnech 23. listopadu 2007 písemná část, 25., 26. a 28. listopadu 2007 praktická část a 28. listopadu ústní část. Závěrečné zkoušky konalo všech 105 studujících. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 104 studujících (99,1 %), nesplnil 1 studující (0,9 %). Závěrečná zkouška běhu F51 písemná praktická ústní Celkové hodnocení Hodnocení Počet studujících % splnilo nesplnilo 0 0 splnilo ,1 nesplnilo 1 0,9 splnilo nesplnilo 0 0 splnilo ,1 nesplnilo 1 0,9 S během F51 konal opravnou zkoušku 1 studující z běhu F47 byl hodnocen nesplnil z ústní části závěrečné zkoušky, celkové hodnocení závěrečné zkoušky nesplnil. Opravné závěrečné zkoušky dne 29. listopadu 2007: vykonal 1 studující s celkovým hodnocením splnil. 18

19 Závěrečné zkoušky běhu F52 proběhly ve dnech 22. února 2008 písemná část, 25., 26. a 28. února 2008 praktická část a 27. února 2008 ústní část. Závěrečné zkoušky konalo všech 111 studujících. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 108 studujících (97,3 %), nesplnili 3 studující (2,7 %). Závěrečná zkouška běhu F52 písemná praktická ústní Hodnocení Počet studujících % splnilo nesplnilo 0 0 splnilo ,3 nesplnilo 3 2,7 splnilo nesplnilo 0 0 splnilo ,3 Celkové hodnocení nesplnilo 3 2,7 Opravné závěrečné zkoušky dne 28. února 2008: vykonali 2 studující s celkovým hodnocením splnil. Opravné závěrečné zkoušky dne 11. března 2008: vykonal 1 studující s celkovým hodnocením splnil Závěrečné zkoušky běhu F53 proběhly ve dnech 23. května 2008 písemná část, 26., 27. a 29. května 2008 praktická část a 28. května 2008 ústní část. Závěrečné zkoušky konalo všech 96 studujících. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 92 studujících (95,8 %), nesplnili 4 studující (4,2 %). Závěrečná zkouška běhu F53 písemná praktická ústní Hodnocení Počet studujících % splnilo nesplnilo 0 0 splnilo 95 99,0 nesplnilo 1 1,0 splnilo 93 96,9 nesplnilo 3 3,1 splnilo 92 95,8 Celkové hodnocení nesplnilo 4 4,2 Opravné závěrečné zkoušky dne 29. května 2008: vykonal 1 studující s celkovým hodnocením splnil. Opravné závěrečné zkoušky dne 30. července 2008: konali 3 studující (2 studující s celkovým hodnocením splnil, 1 studující s celkovým hodnocením nesplnil). 19

20 Závěrečné zkoušky běhu F54 proběhly ve dnech 1. srpna 2008 písemná část, 4., 5. a 7. srpna 2008 praktická část a 6. srpna 2008 ústní část. Závěrečné zkoušky konalo všech 112 studujících, 1 studující nekonal z důvodu pracovní neschopnosti. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 112 studujících (100,0 %), nesplnilo 0 studujících (0,0 %). Závěrečná zkouška běhu F54 Hodnocení Počet studujících % písemná praktická ústní Celkové hodnocení splnilo nesplnilo 0 0 splnilo nesplnilo 0 0 splnilo nesplnilo 0 0 splnilo nesplnilo Základní odborná příprava policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie, devítiměsíční denní studium, kód P1/0016. Závěrečné zkoušky se konaly z části praktické a z části teoretické. Hodnocení se provádí slovním výrokem splnil/nesplnil. Kritéria jsou stanovena profilem absolventa Závěrečné zkoušky běhu F55 proběhly ve dnech 28., 29. a 31. července 2008 praktická část a 30. července 2008 ústní část. Závěrečné zkoušky konalo 153 studujících, 1 studující nekonal z důvodu pracovní neschopnosti. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 150 studujících (98,0 %), nesplnili 3 studující (2,0 %). Závěrečná zkouška běhu F55 Hodnocení Počet studujících % praktická ústní Celkové hodnocení splnilo nesplnilo 0 0 splnilo ,0 nesplnilo 3 2,0 splnilo ,0 nesplnilo 3 2,0 20

21 1. 3 Základní odborná příprava pro vysokoškoláky, kteří vykonávají službu přímé bezpečnostní povahy, zaměření služba pořádkové a dopravní policie, kód P1/0008. Závěrečné zkoušky se konaly z práva (P), ze služby pořádkové a dopravní policie (SPDP) a ze základů policejní činnosti (ZPČ). Zaměření bylo služba pořádkové a dopravní policie. Hodnocení se provádí slovním výrokem splnil/nesplnil Závěrečné zkoušky běhu V25 proběhly ve dnech prosince 2007 (1/V25) a prosince 2007 (2/V25). Závěrečné zkoušky konalo 46 studujících, 3 studující nekonali z důvodu pracovní neschopnosti. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 46 studujících (100,0 %), nesplnilo 0 studující (0,0 %). Závěrečná zkouška běhu V25 Hodnocení Počet studujících % Právo Služba pořádkové a dopravní policie Základy policejní činnosti Celkové hodnocení splnil nesplnil 0 0 splnil nesplnil splnil nesplnil 0 0 splnil nesplnil Závěrečné zkoušky v náhradním termínu dne února 2008: vykonali 2 studující s celkovým hodnocením splnil. Závěrečné zkoušky v náhradním termínu dne 20. března 2008: vykonal 1 studující s celkovým hodnocením splnil. 21

22 Závěrečné zkoušky běhu V26 proběhly ve dnech února 2008 (1/V26). Závěrečné zkoušky konalo 30 studujících, 1 studující nekonal z důvodu pracovní neschopnosti. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 30 studujících (100,0 %), nesplnilo 0 studujících (0,0 %). Závěrečná zkouška běhu V26 Hodnocení Počet studujících % Právo Služba pořádkové a dopravní policie Základy policejní činnosti Celkové hodnocení splnil nesplnil 0 0 splnil nesplnil 0 0 splnil nesplnil 0 0 splnil nesplnil 0 0 Závěrečné zkoušky v náhradním termínu dne 20. března 2008: vykonal 1 studující s celkovým hodnocením nesplnil. Opravné závěrečné zkoušky dne 9. dubna 2008: vykonal 1 studující s celkovým hodnocením splnil Základní odborná příprava pro nevýkon, kód P1/0012. Závěrečné zkoušky měly formu souhrnné ústní zkoušky ze základů policejní činnosti a základů práva. Hodnocení se provádí slovním výrokem splnil/nesplnil Závěrečné zkoušky běhu S36 proběhly dne 9. ledna Závěrečné zkoušky konalo všech 26 studujících. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 26 studujících (100,0 %), nesplnilo 0 studujících (0,0 %). Závěrečná zkouška běhu S36 Celkové hodnocení Hodnocení Počet studujících % splnil nesplnil 0 0 splnil nesplnil

23 2. KURZY 2. 1 Jazykové kurzy Intenzivní kurz anglického jazyka (1. stupeň) 1,2,3/L256, kód R4/0001 intenzivní příprava. - 1/L256 byl zahájen 3. září 2007 a zkouška se konala ve dnech ledna Zkoušku splnilo 11 studujících. - 2/L256 byl zahájen 3. září 2007 a zkouška se konala ve dnech ledna Zkoušku splnilo 12 studujících. - 3/L256 byl zahájen 10. září 2007 a zkouška se konala ve dnech 31. ledna 1. února Zkoušku splnilo 12 studujících. Intenzivní kurz anglického jazyka (1. stupeň) 1,2/L280, kód R4/0001 intenzivní příprava. - 1/L280 byl zahájen 4. února 2008 a zkouška se konala ve dnech června Zkoušku splnilo 10 studujících (1 studující zkoušku nesplnil). - 2/L280 byl zahájen 11. února 2008 a zkouška se konala ve dnech června Zkoušku splnilo 12 studujících (1 studující zkoušku nesplnil). Intenzivní kurz anglického jazyka (2. stupeň) 1/L258, kód R4/0005 byl zahájen 10. září 2007 a zkouška se konala ve dnech února Zkoušku splnilo 9 studujících (3 studující ukončili studium). Intenzivní kurz anglického jazyka (2. stupeň) 1/L281, kód R4/0005 byl zahájen 4. února 2008 a zkouška se konala ve dnech června Zkoušku splnilo 8 studujících (4 studující nesplnili). Anglický jazyk zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě 1/L286 SP, kód R4/0003, zkouška se konala 19. září 2007, 5 studujících splnilo (2 studující nesplnili, 2 zkoušku nekonali). Anglický jazyk zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě 1/L294 SP, kód R4/0003, zkouška se konala 15. ledna 2008, 4 studující splnili (4 studující zkoušku nekonali). Anglický jazyk zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě 1/L296 SP, kód R4/0003, zkouška se konala 26. února 2008, 4 studující splnili (1 studující zkoušku nekonal). Anglický jazyk policejní jazyková zkouška 1/L289, kód R5/0024 byl zahájen 25. února 2008 a zkouška se konala ve dnech května 2008, 11 studujících zkoušku splnilo. Intenzivní kurz německého jazyka (1. stupeň) 1,2,3,4/L257, kód R4/0012 intenzivní příprava. - 1/L257 byl zahájen 3. září 2007 a zkouška se konala ve dnech ledna Zkoušku splnilo 8 studujících (2 studující ukončili studium). - 2/L257 byl zahájen 3. září 2007 a zkouška se konala ve dnech ledna Zkoušku splnilo 6 studujících (2 studující zkoušku nesplnili, 2 ukončili studium). - 3/L257 byl zahájen 10. září 2007 a zkouška se konala ve dnech 31. ledna 1. února Zkoušku splnilo 7 studujících (3 studující ukončili studium). - 4/L257 byl zahájen 10. září 2007 a zkouška se konala ve dnech 31. ledna 1. února Zkoušku splnilo 10 studujících (1 studující zkoušku nesplnil). Intenzivní kurz německého jazyka (1. stupeň) 1,2,3,4/L282, kód R4/0012 intenzivní příprava. - 1/L282 byl zahájen 4. února 2008 a zkouška se konala ve dnech června Zkoušku splnilo 5 studujících (6 studujících zkoušku nesplnilo). 23

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2009/2010 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Č. j.: VPŠP-618/2011 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2010/2011 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 3 Vedení školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Výroční zpráva 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava

Více

Obsah. I. Úvod... 2. II. Základní údaje o škole... 3. III. Přehled vyučovaných oborů... 7. IV. Personální zabezpečení... 12

Obsah. I. Úvod... 2. II. Základní údaje o škole... 3. III. Přehled vyučovaných oborů... 7. IV. Personální zabezpečení... 12 Obsah I. Úvod... 2 II. Základní údaje o škole... 3 III. Přehled vyučovaných oborů... 7 IV. Personální zabezpečení... 12 V. Autoevaluační činnost školy... 18 VI. Přijímací řízení pro školní rok 2014/15...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení II. Vysoké

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení II. Vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 26 721/2007-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Vzdělávací institut Středočeského kraje, se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk Tel. 325 511 545 Fax 325 511

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více