Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček?"

Transkript

1 7/ dubna 2009 Cena 7,00 Kč Sbor slaví čtyřicítku a s veselou! Je to až neuvěřitelné, ale sušickému dětskému sboru je letos opravdu 40 let! Za každou svíčkou na narozeninovém dortu se skrývá jeden rok plný hudby, písní, radosti i všedních starostí každého z členů. A starosti mají i letos kam s tolika lidmi, kolik bude zkoušek, jak nejlépe uspořádat oslavy, jestli taky přijde Maruška, co tenkrát ve sboru začínala Proběhly už první zkoušky na veřejné koncerty, některé ještě zpěváky čekají. Oslavy jsou plánovány na dubna a budou určitě vydařené, a to nejen díky pilné práci sbormistra a jeho sboru, ale i díky věrným posluchačům, kteří jistě vytvoří slavnostní atmosféru svou návštěvou připravovaných koncertů, jejichž program najdete na straně 7 Rozpočet města, přidělené granty v 1. kole Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města už v prosinci loňského roku. Na zasedání v březnu 2009 pak byly specifikovány jednotlivé akce, v návaznosti na použitelný konečný zůstatek peněžních prostředků z roku Jak vypadá celkový rozpočet města, z čeho se skládá, kolik je určeno na investice atd. se dozvíte v tomto čísle Sušických novin. Grantová komise posoudila došlé žádosti o přidělení peněz z Grantového programu Města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Kdo byl úspěšný a kolik bylo rozděleno prostředků se dočtete na straně 3 Aktuálně z radnice V souvislosti s opravami místních komunikací jsou průběžně svolávána informační setkání s občany právě dotčených lokalit. Naposledy tomu bylo 18. března s občany bydlícími v ulici Pod Nebozízkem (vedoucí k nemocnici) a blízkém okolí. Pro tuto komunikaci připravuje město v současné době projektovou dokumentaci k plánu obnovy a podle zatím dostupných informací by mohlo dojít k její rekonstrukci pravděpodobně v druhé polovině letošního roku (aktuální uzavírky související s opravami ulic sledujte také v SN str. 2) Jako dobrou zhodnotili dosavadní spolupráci města Sušice a Oblastní charity starosta Petr Mottl a Marie Hrečínová Prodanová na pracovním jednání ve čtvrtek 19. března. Kromě již fungujících společných projektů (např. tzv. startovací byt pro občany, kteří se znovu chtějí zapojit do běžného života) hovořili i o dalších možnostech spolupráce na jednotlivých projektech charity. Jak vyřešit tepelné a bytové hospodářství Domu s pečovatelskou službou (Pod Svatoborem)? O tom jednali společně se starostou ředitelka Sociálních služeb Mgr. Renata Vácová, zástupci Bytservisu a Finančního odboru MÚ Sušice v úterý 24. března. Stávající správa, zejména z hlediska postavení DPS jako dodavatele a zároveň odběratele tepla, naráží na legislativní i ekonomické problémy, proto bylo rozhodnuto o převodu správy dodávek tepla na Bytservis, spol. s r. o. Změna dodavatele by podle slov starosty neměla ovlivnit ceny tepla, správa bude probíhat podobně jako je tomu např. v případě sušického Domova důchodců. S třetím ročníkem americko-českého projektu New Eyes, který bude zahájen společným setkáním účastníků 16. května, seznámil starostu města ředitel projektu prof. Steven Sternfeld. Ten v uplynulých dnech pobýval v Sušici, aby dojednal podrobnosti třetího ročníku a seznámil české organizátory a účastníky s podrobným programem (více o projektu na str. 5). Koordinační jednání ohledně projektu výstavby obchodního domu Tesco se konalo na sušické radnici ve středu 25. března. V současné době již bylo vydáno územní rozhodnutí, v přípravách stavby se intenzivně pokračuje. Termín realizace výstavby je v současné době stanoven na konec letošního roku (říjen, listopad). Podrobnější informace ohledně řešení dopravy přineseme aktuálně na stránkách Sušických novin. * * * * * Poděkování. Starosta města Sušice Bc. Petr Mottl, u příležitosti odchodu vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Sušice do penze, vyslovil Marii Prantlové poděkování za její dlouholetou práci. Na Městském úřadě pracovala paní Marie Prantlová třicet let. Rád bych jí tímto poděkoval za práci pro naše město a jeho občany. Asi by nikdo nespočítal, kolik lidí prošlo jejím odborem, kolik dobré práce bylo odvedeno. Přeji paní Prantlové zasloužený odpočinek, dlouhá léta zdraví a radosti a věřím, že na svou práci i na kolektiv, v němž dlouhá léta pracovala, bude vzpomínat především v dobrém, řekl starosta. red Městská knihovna Sušice zve všechny své čtenáře, příznivce i širokou veřejnost k účasti v anketě Kniha mého srdce, kterou pořádá Česká televize ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a knihovnami ČR. Hlasovat můžete od na adrese nebo pomocí hlasovacích lístků, které jsou k dispozici na všech odděleních naší knihovny. Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček? Ještě v roce 2007 mohli žáci devátých tříd podávat v prvním kole žádostí o přijetí ke studiu na střední školu pouze jednu přihlášku. Vlivem loňských změn se jejich možnosti hned ztrojnásobily (i v případě škol s talentovými zkouškami). Zároveň byl zaveden nový způsob podávání přihlášek uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče je podává přímo řediteli zvolené SŠ. Už tedy přihlášky nebo zápisové lístky (v případě, že škola nevypisuje přijímací řízení) nepodává prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo v minulých letech. Jsme svědky mediálních diskusí o tom, zda je či není nový systém přijímacích řízení výhodnější, pro koho a v čem, ale jednotný názor v tomto případě patrně nelze očekávat. Stejně jako jsou různorodé zájmy a motivace deváťáků volících střední školy, liší se i názory ředitelů a rodičů na nový způsob přijímání na SŠ. Jak ředitelé středních škol nahlížejí na změnu v organizaci přijímacího řízení? Většinou reagují negativně, což vyplývá z rychlého šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání. Ředitelé SŠ ji ohodnotili v průměru stupněm 4,3 na škále 1 5 (1 velmi pozitivní), jako náročnější formu bez významnějšího přínosu, je negativně hodnocena i vzhledem Zuzana bojovala ve finále První dáma přijala finalisty soutěže Zlatý Ámos Velký úspěch oslavily děti spolu se svou učitelkou Zuzanou Navrátilovou ze ZŠ Hrádek, která se probojovala do finále soutěže Zlatý Ámos, jež se konalo v kongresovém centru Olšanka v pátek 27. března. Finalisté zahájili pobyt v Praze přijetím na hradě paní Livií Klausovou o den dříve. Do posledního místečka zaplněný sál, který přijel podpořit své favority na 16. ročník ankety, vřel energií a nadšením. Po čtyřech soutěžních disciplínách bylo rozhodnuto. Titul nejvyšší Zlatý Ámos 2009 získala Lucie Andělová z Karviné. Korunovace se ujal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Kitzberger. Zuzka sice není oficiální Zlatou Ámoskou, pro sebe a pro svoje děti ale vyhrála! Korunovací však pobyt v Praze pro finalisty nekončil. Mimo sobotního denního programu byli čestnými hosty Koncertu pro učitele ve Vinohradském divadle a večer finále ukončila oficiální korunovace vítězů na Kantorském bále. Sem mezi učitele přišel jejich svátek oslavit také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. Zuzko, moc gratuluji, být jedním ze sedmi nejlepších učitelů v republice, to je velký úspěch! Jak to celé tentokrát probíhalo? Děkuji, byl to nezapomenutelný zážitek nejen pro mne, ale i pro můj velký podpůrný tým v sále to před začátkem vypadalo jako k současnému demografickému úbytku dětí nynějších deváťáků. V průzkumu téměř polovina ředitelů SŠ uvedla, že se na jejich škole nebude konat přijímací zkouška. Další otázkou je, zda vůbec přijímací (tedy výběrové) řízení vyhlašovat, či nikoliv. Je to boj o žáka v souvislosti s naplněním tříd a s tím související přidělení dotací, nebo benevolence a šance pro každého? Není rozhodnutí o zrušení přijímaček tak trochu krokem zpět ve zvyšování kvality výuky a diferenciaci SŠ podle schopností budoucích studentů? pokračování na str. 2 na hokejovém utkání. Děti řvaly, troubily na různé trubky, bubnovaly. Můj tým, školní (přijela celá škola i s paní ředitelkou!) i rodinný, měl sebou veliké transparenty, kterými doplňoval pokřik. Discipliny byly opravdu hezké: napiš vtipnou poznámku neomluvené absence do připravené žákovské knížky; představení své školy (limit jedné minuty); odpovědi na vtipné otázky Josefa Náhlovského spolu s naší vymyšlenou otázkou pro něj a poslední společné vystoupení žáků s učitelem. My jsme vymysleli text na písničku O, Zuzano a celé naše vystoupení proběhlo v duchu vyučovací hodiny. pokračování na str. 2 KD Sokolovna sobota 4. dubna Wohnout koncert pražské kapely + předkapela Airfare úterý 7. dubna v hodin České nebe Nová divadelní hra Divadla Járy Cimrmana vyprodáno! středa 15. dubna v hodin F. F. Šamberk: Blázinec v 1. poschodí skvělé herecké obsazení: J. Obermaierová, M. Hudečková/K. Špráchalová, J. Jurištová/K. Fixová, O. Navrátil a další. Vstupenky v MKS Sušice, tel neděle 19. dubna ve hodin Jarní taneční zábava hity 60. a 70. let hraje Jan Vondrášek. Vstupenky na místě před zahájením. sušické náměstí úterý 7. dubna hod. Sluníčkový den pro nadaci Rozum a cit hrát a zpívat bude známá pěstounská rodina P. Justicha, účast přislíbil také M. Šindelář. Příští téma: cesty, chodníky, ulice jak se nám chodí po městě?

2 strana 2 Kaleidoskop Boj o žáka jde o dotace : Střední školy bez přijímaček? dokončení ze strany 1 Oslovili jsme ředitele středních škol na Klatovsku a všem položili stejné otázky: 1. Souhlasíte s názorem, že kvantita tedy naplnění tříd, je v současnosti pro školu jednou z priorit a jde hlavně o dotace, bez kterých se neobejde? 2. Jste pro zachování či zrušení přijímacích zkoušek na SŠ proč? 3. Jaký je zájem žáků ZŠ o studium na vaší škole? Probíhají letos na vaší škole přijímací zkoušky? Mgr. Jaromír Veselý, SZŠ Klatovy 1. Bohužel, ekonomika je až na prvním místě. Nebudou-li žáci, klesne limit na počet zaměstnanců, klesne dotace, bude se muset propouštět. To, že počet tříd se nemění, jen v nich je málo žáků a lépe se tam vyučuje a vychovává, je podružné. 2. Jsem pro nařízení přijímacích zkoušek na všech školách a navíc jednotných a ve stejný den a hodinu. Nejsem zastáncem starých pořádků, ale tak to kdysi bylo a bylo to dobře. Děti na ZŠ se poctivě připravovaly na přijímačky a až do dubna i deváťáci něco dělali. A když pak přišli na SŠ nebo SOU, tak si toho ještě dost pamatovali. Zkoušky k životu patří. 3. Letos počet přihlášek rapidně narostl, ale není to zvýšeným zájmem o školu, ale uchazeči si dávají tři (možná i více) přihlášek a můžeme být jen pojistka pro případ, že to na jiné škole nevyjde. Není pravda, že se zvýší šance na přijetí do škol. Zvýší se jen u žáků s pěkným prospěchem, ti se dostanou na tři školy, ale stejně nastoupí jen na jednu. Naopak šance dostat se do zvolené školy je třikrát menší než v minulém roce pro žáky se slabším prospěchem. Těm se často stane, že se v prvním kole nedostanou na žádnou školu. Hostem večera byla kromě J. Náhlovského i J. Paulová a tak o dobrou náladu nouze nebyla. Prožitky jsou nezapomenutelné, když jsem slyšela jásat mou školu spolu s rodinou, měla jsem slzy v očích. Mezi finalisty nepanovala žádná rivalita, docela jsme se skamarádili. Trochu mne mrzelo, že na mé hlavě děti neviděly tu zlatou korunku, kterou jsem si přála jen pro ně, ale zklamané nebyly. Největším zážitkem pro mne bylo přijetí paní Livií Klausovou, která byla velice přátelská, přirozená a zároveň elegantní, jak se na první dámu sluší. Pozvala nás na kávu a pohoštění, dostali jsme malý dárek a ještě se s námi vyfotila. Je to obdivuhodná dáma. Celá soutěž končila učitelským plesem a korudokončení ze strany 1 Zuzana bojovala ve finále Kolik vás tedy bylo ve finále celkem? Jak jsi celou soutěž vnímala? Finalistů nakonec bylo sedm místo původních šesti, porota zvolila i náhradnici. Teprve po odevzdání (či neodevzdání) zápisových lístků se objeví volná místa pro druhé kolo. Tam už bude šance velká, protože míst na školách je více než žáků v 9. třídách. Přijímací zkouška se na naší škole nekoná, také jsme se zařadili mezi školy, které ji nekonají, protože nás to znevýhodňovalo. PaedDr. Vít Potužák, Gymnázium Sušice 1. Bohužel, naplnění tříd žáky a z toho plynoucí tok peněz je dnes jednou ze zásadních priorit. 2. Sám jsem přítelem přijímacích zkoušek, je to nejspravedlivější způsob přijímání studentů na SŠ. 3. O osmileté studium projevilo letos zájem 38 uchazečů (srovnatelné s loňskem), o čtyřleté 56 (zde je nárůst, ale projevuje se zde ve větší míře možnost podat přihlášku na 3 školy). Přijímací zkoušku budou konat pouze uchazeči o osmileté studium, do čtyřletého studia budou žáci přijímáni podle studijního prospěchu ze ZŠ jako u naprosté většiny středních škol v okrese a okolí. novací Zlatého Ámose. A nakonec jsem korunku přece jen dostala vyrobily mi ji moje děti a předaly v pondělí ráno ve škole. Není putovní a cením si jí mnohem víc. Jsem ráda, že mě děti přihlásily a jsem na to pyšná. Chci poděkovat všem, kteří mi fandili a posílali hlasy. Moc si toho vážím. Zuzko, ještě jednou gratuluji a přeji ti, aby ti ten úžasný vztah s tvými dětmi vydržel po celou dobu kantorování. Dodatek od Zuzany: Praha je krásná, ale Sušice je Sušice! ANDREA STAŇKOVÁ (pozn. red.: celý přímý přenos na MKS ve spolupráci s Gymnáziem v Sušici pořádá: Základní počítačový kurz pro seniory (začátečníky) 23. dubna 21. května 2009 vždy v úterý od 14 do 16 hod. v počítačové učebně gymnázia (celkem 10 hodin výuky) Náplň: základní osvojení dovedností práce s počítačem. Cena kurzu: Kč. Přihlášky v kanceláři MKS KD Sokolovna (tel ). mks RNDr. Jiří Šlégl, Gymnázium J. Vrchlického Klatovy 1. Je-li dotace na žáka, pak škola, která nemá naplněné třídy, je samozřejmě v existenčních problémech. 2. V normálně fungujícím systému by rozumně nastavené přijímací zkoušky měly být na všechny obory (i učňovské) žák se jimi uchází o přijetí; dokazuje, proč se chce věnovat právě tomu a ne jinému oboru. V systému silně převažující nabídky nad poptávkou, navíc spojeném s financováním na žáka, se naopak škola uchází o žáka. Postupně nastává podbízení a propagace nejrůznějších výhod. Logickým důsledkem je rušení přijímacích zkoušek, neboť žáci se jich mohou obávat a raději volí jistotu tedy školu, kde je vezmou bez přijímaček. Škola, která u přijímaček setrvá, se dostává do problémů (paradoxně s přijímacími zkouškami vybere méně kvalitní uchazeče než bez nich pro nezasvěceného těžko pochopitelné). 3. Zájem o studium mírně převažuje nad možnostmi u studia šestiletého a osmiletého. U studia čtyřletého je zájem víceméně vyrovnaný s nabídkou a šance na přijetí je velká. Systém tří přihlášek situaci značně zkomplikoval. Teprve nyní se dochází ke zjištění, že varování ředitelů tvůrcům zákona byla důvodná. Letos se u nás konají přijímací zkoušky jen do osmiletého studia. Do studia šestiletého a čtyřletého přijímáme podle výsledků na základních školách (poslední tři vysvědčení). Ing. Vladislav Smolík, Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy 1. Každý ředitel chce mít dostatek žáků a co nejvíce naplněnou kapacitu školy, a to nejen z hlediska ekonomického. 2. Osobně jsem už před dvěma lety upustil od přijímacích zkoušek na naší školu. Demografický vývoj žáků je jasný a kdyby se srovnaly výsledky přijímacího řízení se zkouškami a bez zkoušek, dá se říci, že to bude podobné. 3. Zájem o studium na naší škole v minulých letech byl srovnatelný, podle přihlášek na příští školní rok není možno posuzovat skutečný zájem. To se uvidí až v průběhu přijímacího řízení. Vše vychází z nového systému přijímání na SŠ. Určitě bych přivítal větší zájem o studium na učebních oborech. V letošním roce probíhá na naší škole přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Ing. Václav Kůrka, SOŠ a SOU Sušice 1. Ano, pokud bude jediným kritériem financování počet žáků. 2. V současné době přijímací zkoušky pozbývají na významu, protože slabé populační rčníky a volné kapacity škol neumožňují příliš velký výběr uchazečů. 3. Vyšší či nižší zájem nelze posoudit, protože systém tří přihlášek nedává přehled o skutečném zájmu. V letošním roce máme 390 přihlášek. Přijímací zkoušky se nekonají, přijímací řízení probíhá formou stanovení pořadí uchazečů na základě průměrného prospěchu. Mgr. Miroslav Karnet, Integrovaná střední škola Klatovy 1. Ano naplněnost tříd (tj. výkony) je jedním z důležitých parametrů při financování škol. 2. Vzhledem k tomu, že přijímací zkoušky se již několik let na většině škol nekonají není tedy co zachovávat. Podle mého, pokud opravdu chceme zkvalitnit úroveň vzdělání, by bylo nejjednodušší navrátit se k pradávné praxi a opět zavést jednotné státní přijímací zkoušky pro maturitní studijní obory. 3. Zájem žáků o studium na naší škole je, dá se říci, stabilní. Mění se pouze počty v jednotlivých oborech. Přijímací zkoušky na naší školu konají pouze zájemci o nástavbové studium dálkovou formou. Ing. Soňa Rabušicová, VOŠ, OA a Jazyková škola s právem státní jaz. zkoušky Klatovy 1. Pro naši školu je kvantita stejně důležitá jako kvalita. Škola by měla uchazečům nabídnout to, co je pro ně zajímavé, ale ne za cenu podbízení. To znamená, že má stanoveny určité hranice v požadavcích na své budoucí žáky. Problémem nejsou přijímací zkoušky. Jejich zrušení nevyřeší komplikované, nepřehledné přijímací řízení způsobené trojnásobným počtem přihlášek a institucí zápisového lístku. 2. Zrušení přijímacích zkoušek neznamená hned snížení požadované kvality přijímaných uchazečů. Požadavky na uchazeče, a to i náročné požadavky lze stanovit v rámci podmínek pro přijetí na SŠ. Můžete v nich mnohem lépe postihnout nejen vědomosti, ale i celou řadu dalších dovedností potřebných pro vzdělávání na SŠ. Zrušení přijímacích zkoušek tak pomůže alespoň trochu zrychlit a zjednodušit zdlouhavé, nejasné a komplikované přijímací řízení. 3. Zájem o naši školu přesahuje více než trojnásobně počet přijímaných uchazečů. Přijímací řízení probíhá na všech školách i na naší. Přijímací zkoušky mnohé školy nedělají, naše škola patří mezi ně. Děkuji za odpovědi. Z uvedených vyjádření jasně vyplývá, že nový způsob podávání přihlášek na střední školy není šťastným krokem ke zlepšení celého systému a místo úlevy přináší komplikace. ANDREA STAŇKOVÁ Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností VÝZVA Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2009 dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen Program ). Finanční podpora z výše uvedeného programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru. Pro obec s rozšířenou působností Sušice byla pro rok 2009 stanovena finanční kvóta Kč. Program je realizován ve dvou kolech, uzávěrka příjmu žádostí do druhého kola je do Žádosti zasílejte na adresu: Městský úřad Sušice, Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, náměstí Svobody 138, Sušice. Informace: Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, náměstí Svobody 138, Sušice, tel pí. Kubíková ( pí. Šedinová, sl. Polanková), ds Hřiště budou hezčí Projekt Sušice Revitalizace herních ploch v sobě zahrnuje revitalizaci pěti herních ploch a je spolufinancován z fondů Evropské unie z Regionálního operačního programu. Jaké změny jednotlivá dětská hřiště (DH) čekají? Dnes se věnujeme prvním třem z projektu, příště si přečtěte o hřišti, které bude k dispozici i seniorům a i modernizaci hřiště u gymnázia. DH Kaštanová prostor herní plochy bude doplněn o oplocený fotbalový plácek m s umělým povrchem. DH Fuferna v této lokalitě přibudou dva velké herní prvky dětská horolezecká stěna s úchyty a velký lanový prvek. DH Sirkařská ve vnitrobloku sídliště Sirkařská budou od straněny celoocelové nefunkční prvky, které v současné době neodpovídají normám. Nově budou instalovány celokovové vandalu vzdorné prvky (průlezky, fotbalové branky, basketbalové koše atd.). Práce na shora uvedených třech plochách by měly být zahájeny kolem Velikonoc. Zhotovitelem prací je KARIM, spol. s r. o., Hulín. Na projekt získalo město Sušice účelovou dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve výši Kč. Všechny plochy budou plně v provozu od června letošního roku. Od stejného termínu bude v plném provozu také 1. etapa Otavské cyklistické stezky v úseku Fuferna Divišov. (ds, as) Aktuální uzavírky komunikací Ulice Křičkova, U rybníka Uzavírka obou ulic v obou směrech, objízdná trasa směrem k Zahradní čtvrti vedena ulicí Kaštanová. Ulice Americké armády, Vodní Byly zahájeny práce v prvním úseku ulice Americké armády (náměstí Svobody Havlíčkova). V této trase je komunikace uzavřena pro veškerou dopravu. Přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem zůstává zabezpečen. Zároveň zůstanou po celou dobu provádění otevřeny všechny obchody a provozovny. Žádáme všechny občany, kteří ulicí pouze procházejí, aby v zájmu vlastní bezpečnosti zvolili jinou trasu. Částečná uzavírka ulice Táborská Informujeme spoluobčany o částečné uzavírce ulice Táborská. Město Sušice zajistilo financování rekonstrukce další městské části, a to Táborské ulice, ve III. čtvrti města Sušice. V rámci rekonstrukce bude zásadním způsobem opraven povrch vozovky a chodníku, včetně sběrače povrchových vod, a to v celkové částce 1,5 mil Kč. Práce na úpravách ulice bude provádět firma Eurovia Silba, a. s., Plzeň, a to již během měsíce března a práce budou dokončeny do V souvislosti s výstavbou upozorňujeme občany, že dochází k výraznému omezení pohybu v uvedeném prostoru, stavba bude prováděna po částech a tzv. za provozu. Po dokončení této akce dojde k výraznému vylepšení životního prostředí v této ulici, a nastávající drobná omezení budou tak dostatečně vyvážena. Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu v uvedené lokalitě, jedná se o prostor stavby. Uzavírka v lesoparku Luh V rámci realizace projektu: Otavská cyklistická stezka Sušice putování krajem Karla Klostermanna, upozorňujeme na uzavírku v Luhu v období do z důvodu zde probíhajících stavebních prací v úseku 1. etapy stavby. Rozsah uzavírek: Cesta směrem na Páteček (od mostu na Santos) podél řeky Otavy. Most na Pátečku pro pěší. Od Pátečku po pravém břehu Otavy směrem na Dlouhou Ves až na hranici správního území Sušice. Most na Pátečku V termínu od z důvodu rekonstrukce uzavřen most na Pátečku, který spojuje pravý a levý břeh řeky Otavy. S ohledem na vlastní bezpečnost, prosím, respektujte zákazy vstupu, které jsou vyznačeny značkami mu

3 Aktuality strana 3 Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne rozpočet pro rok Na zasedání zastupitelstva dne pak byly specifikovány jednotlivé akce, v návaznosti na použitelný konečný zůstatek peněžních prostředků z roku V této variantě již byly zohledněny dotace a celkové předpokládané výdaje na jednotlivé akce (nikoliv pouze podíly města). Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních částí (po schválených rozpočtových opatřeních ze dne ): Příjmy Výdaje Financování tis. Kč tis. Kč tis. Kč ROZPOČET 2009 Příjmy Příjmy města tvoří zejména daňové příjmy, místní poplatky, pronájmy a dotace na výkon státní správy a sociální dávky. V roce 2009 je pak v rozpočtu vysoký podíl přidělených investičních dotací, a to přibližně 60 mil. Kč, které městu výrazně pomohou při realizaci finančně náročných investic. Výdaje Strukturu výdajů města a jejich procentuální výši rozdělení do jednotlivých oborů ukazuje graf. Kromě běžných výdajů na zajištění základního chodu města se předpokládá i realizace akcí většího rozsahu. Významnou akcí, která se dotkne i provozu ve městě, je realizace oprav v ul. Americké armády. Základní umělecká škola se již postupně převléká do nového, zatepleného kabátu, významným úsporným prvkem jsou nová okna a v neposlední řadě dostane tento objekt novou fasádu. Mateřská škola Tylova dozná také rozsáhlé rekonstrukce a výsledkem by neměly být pouze energetické úspory, ale také nová tvář těchto budov. V Základní škole Komenského proběhne rekonstrukce školní jídelny a výborné kuchařky budou moci realizovat své dobroty v novém prostředí. Zimní stadion se dočká výměny celého vnitřku, zejména pak bude odstraněn strašák v podobě šestitunové zásoby čpavku. V Základní škole Lerchova Investice, velké opravy, projekty 2009 (v tis. Kč) Výdaje Dotace Zdroj vody na Svatoboru vodoměrná šachta dokončení 500 příjem Chata Svatobor schodiště a pokoje ZŠ Lerchova požárně-bezpečnostní řešení ZŠ Lerchova bezbariérové řešení 400 DPS Na Baště bezbariérové řešení Ohradní zeď kostel kostel P. Marie Nanebevzaté (podíl města) 500 Podíl města na dotaci obnova venkova (Humpolec, VO) RM schválila chodník do Č. Dvorců 200 Dům č. p. 10/ I projektová dokumentace Mgr. Ing. arch. Janda 60 Sběrný dvůr podíl města (projekt+ žádost) 200 Kino žádost o dotaci (projekt+studie) 700 ZUŠ sestěhování žádost o dotaci (projekt+geolog. průzkum) 800 MŠ Tylova projekt úspor energií celkem MŠ Tylova dotace příjem města fond soudržnosti 6 788,78 MŠ Tylova dotace příjem města SFŽP 399,34 MŠ Tylova opravy 300 Budova ZUŠ projekt úspor energií celkem Budova ZUŠ dotace příjem města fond soudržnosti 3 258,73 Budova ZUŠ dotace příjem města SFŽP 191,69 Revitalizace herních ploch realizace projektu celkem Revitalizace herních ploch dotace př. města evrop. fond pro reg. rozvoj 5 008,91 Revitalizace herních ploch dotace př. města národní spolufinancování 441,96 Cyklostezka realizace projektu Cyklostezka dotace př. města evrop. fond pro reg. rozvoj ,43 Cyklostezka dotace př. města národní spolufinancování 978,39 Zimní stadion rekonstrukce (podíl města max. led. plocha) Zimní stadion dotace př. města evrop. fond pro reg. rozvoj ,39 Zimní stadion dotace př. města národní spolufinancování 2 051,95 Zimní stadion oprava 900 Zadláždění části Příkop po havárii zadláždění po havárii 500 Hrádecká ul. obnova vodovodu 800 Ul. Tichá dopravní řešení dopravní přístup k budově 450 Rekonstrukce VO regulace toku PD 200 Smuteční síň vnitřek 2. etapa vnitřní vybavení rozděleno na 2 části 300 Nábř. K. Houry projekt 300 Nádražní ul. demolice zdi b. j. odstranění reklam. vad 190 Diakonie 2. část b. j. opravy vyčíslení do org. z důvodu spoluvlast. družstva 500 Pod Nebozízkem projektová dokumentace 200 Nuželická etapa X. vodoteč, kanalizace, vodovod Nuželická etapa X. Chmelenská, parkoviště nemoc. MK, VO podíl města Americké armády, Vodní kanalizace, vodovod Americké armády, Vodní komunikace Americké armády, Vodní dotace příjem města 7 204,09 Americká, Vodní povrchy Am. armády, Vodní VO, ostatní 600 Volšovy zásobování pit. vodou II. etapa projektová dokumentace 200 Nový VDJ redukce tlaku Pod Lesem 320 Podchycení VKV v Drahelinkách projektová dokumentace 100 Jímací území v Luhu projekt. dokumentace oprava přivaděcích řadů Kaplička Humpolec oprava, statické zajištění, omítky 550 Branka oprava, stropy, střecha, elektro Most Volšovy/lávka Santos oprava havarijní stav Náměstí zemní rozvaděč el. energie doplnění zemních rozvaděčů na el. energie 2 ks 300 Radnice nové dveře 400 Rek. vody v areálu SULES 0 obnova nábř. J. Seitze projekt zeleně 0 Křičkova ul. kanalizace, vodovod Křičkova ul. komunikace Křičkova ul. dotace příjem města ROP 4 796,13 Křičkova ul. přípojky, vo, ostatní Táborská ul. rekonstrukce MK k mlýnu Hamr 500 Smuteční síň schody a vnitřek 2. etapa schody 500 DPS projekt úspory energií 300 Movitý majetek zastřešené pódium 600 součet výdajů (upravený rozpočet/) dotace celkem ,79 Struktura výdajů r dle oborů PŘIDĚLENÉ GRANTY 1. kolo 2009 Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání č. Žadatel Název projektu Přidělená částka 1. Budo klub Sušice Zajištění bezpečného pohybu nákup Tatami 0 2. Český svaz chovatelů, ZO Sušice Výstava drobného zvířectva Devil Inside Music Production, s. r. o. 4. Gymnázium Sušice Šumava Rocks Sušice open air music festival (16. ročník) Jazykověpoznávací výměnný pobyt žáků Gymnázia Sušice a Sekundarschule Uetendorf Gymnázium Sušice Majáles Gymnázium Sušice Piú avanti Gymnázium Sušice Slet ježibab Gymnázium Sušice Výstava hub Jiko Čácha Cyklistika v Sušici (určeno pouze na závod Šumavské okruhy) Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vydří stopa Sušice Historie skautingu na Sušicku Stát. správa, samospráva 13% Hasiči Městská policie 2% Civilní připravenost na krizové stavy Soc. služby 3% Přijaté dotace 47% Dávky a podp. v soc. zabezpečení 17% Ochrana životního prostředí 4% Ostatní činnosti Zemědělství Finanční operace Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14% Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vydří stopa Sušice Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vydří stopa Sušice Průmysl cestovní ruch 1% Zdravotnictví 1% Doprava-komunikace 12% Struktura příjmů 2009 Kapitálové příjmy Vodní hospodářství 8% Kultura, církve 3% Tělovýchova a zájmová činnost 11% Vzdělávání a školské služby 13% Nedaňové příjmy 19% Daňové příjmy 34% budou pokračovat práce spojené s výměnou oken a opravou střechy. V tomto roce již probíhá kompletní rekonstrukce ulice Křičkova a ulice U Rybníka, včetně kanalizace, nového povrchu a vybudování jednostranného chodníku. Nemalé finanční prostředky jsou vyčleněny na rekonstrukci ul. Chmelenská. Ke zatraktivnění našeho města jistě přispěje i nově budovaná cyklostezka, s pracemi v Luhu již bylo rovněž započato. Dětská hřiště se dočkají osazení novými herními prvky a novinkou bude také realizace cvičebního hřiště pro seniory. Financování Celkový rozpočet dokresluje oblast financování. Plusové částky tvoří konečný zůstatek minulého roku. Minusovou položkou je pak splátka jistin úvěrů města. zůstatek peněžních prostředků z roku 2008, zapojený do rozpočtu 2009, činí tis. Kč celková výše splátek jistin úvěrů města činí tis. Kč. Ing. B. ŠLAJSOVÁ, vedoucí finančního odboru Královské město: krajské kolo Svojsíkova závodu Sušice 2009 (určeno pouze na Doprovodný program) Velikonoční vejce Klub českých turistů, odbor Sušice Přejezd Šumavy na běžkách; Jarní setkání turistů; Bechyně muzeum turistiky Lawn Tennis Club Sušice Algida Cup + Žandův pohár Lawn Tennis Club Sušice Sušice open Lawn Tennis Club Sušice Sušice open dvojhry Lawn Tennis Club Sušice Zahajovací turnaj Okrášlovací spolek města Sušice, o. s. Dramasteria Okrášlovací spolek města Sušice, o. s. Koncert ke 20. výročí Sametové revoluce Otavatour Úklid řeky Otavy Petrklíč Poznáváme svět kolem nás Pionýrská skupina Otava Sušice Jarní výprava Pionýrská skupina Otava Sušice Pohádkový les Sdružení přátel Sušického dětského sboru Oslavy 40. výročí založení SDS Tělocvičná jednota Sokol Sušice Vzpomínkový večer k 70. výročí založení orchestru Rytmus Tělovýchovná jednota Sušice Memoriál Jiřího Brabce turnaj přípravek v kopané Tělovýchovná jednota Sušice Mezinárodní mládežnický turnaj v kopané Otava Cup Tělovýchovná jednota Sušice Mezinárodní turnaj v ledním hokeji SC Uetendorf Tělovýchovná jednota Sušice Velká cena města Sušice v běhu na 100 m v atletice Tvůrčí skupina Šumák, o. s. Sušice, fotografuj zase! Up and Down Bike Team Sušice Závod horských kol Svatobor cup Základní kynologická organizace 301 Sušice O nejšikovnějšího sušického voříška ZUŠ Sušice, výtvarný obor Výtvarný workshop Cesta světla 0 CELKEM

4 strana 4 Vzpomínky Čas plyne, nevrátí co vzal, Vy žijete, rodiče, v našich srdcích dál. Chybí Vaše myšlenka co by poradila, chybí Vaše ruka, co by pohladila. Chybí nám váš úsměv, Vaše pohlazení, za vás, rodiče, náhrada není. Dne 2. března 2009 uplynulo 20 let, kdy nás opustil tatínek a dědeček, pan Miloslav Hrabě a 20. března 2009 tomu byly dva roky, co odešla navždy naše maminka, babička a prababička, paní Božena Hrabětová z Podmokel. Všem, kdo vzpomenou s námi, ze srdce děkují děti Boženka, Marie a Miloslava s rodinami. Dne 10. března 2009 zemřela ve věku nedožitých 87 let paní Milena Bělíková ze Sušice. Za vzpomínku děkuje rodina Benetkova. Dne 27. března 2009 to byly dva roky, co zemřel pan Tomáš Adamec ze Sušice. Vzpomínají manželka Marie a Eliška s rodinou. Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky, nezhasnou však nikdy na ni v srdcích naše vzpomínky. Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve své duši. Dne 28. března 2009 uplyne čtvrté smutné výročí úmrtí pana Karla Reindla z Pohorska, známého muzikanta, který tak často a rád hrával k tanci i pro potěšení po celém Sušicku. Vzpomínají manželka, synové s rodinami, sestry Vlasta a Jarmila, přátelé. Dne 30. března 2008 to byly dva roky, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, sestra, švagrová, teta, tchyně, babička, paní Věra Krakovčíková. Vzpomíná manžel Kurt, syn Jiří, snacha Luďka, vnuk Jakub a rodina Doubkova. Stín smrti pokryl tvoje čelo a zahnal velkou touhu žít. A srdce předobré, i když chtělo, utichlo a přestalo bít. Dne 5. dubna 2009 tomu bude již 6 let, kdy nás opustil můj manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc, pan Jaroslav Kalný z Podmokel. Za vzpomínku všem děkuje manželka, dcery Marie a Jaroslava s rodinou a ostatní příbuzní. Opustili nás Josef Šůs (1929), Pavel Galo (1939), Václav Hanus (1928), Božena Mottlová (1927), Milena Bělíková (1922), Rosalie Jandová (1929), Vilemína Baierlová (1933), Josef Kašák (1929), Bohumil Harant (1933), Božena Rožánková (1930), Marie Hraničková (1935), Ivana Janoutová (1957). Následující jednání rady města 20. dubna, 4. a 18. května, 1., 15. a 29. června Příští zasedání zastupitelstva města 29. dubna, 24. června Dárci krve 24. března Sušice 30. března Klatovy 7. dubna Horažďovice 21. dubna Sušice 27. dubna Kolinec 12. května Staňkov 19. května Velhartice 19. května Nalžovské Hory Pan Společenská kronika Gratulace Josef Hofmann oslavil v březnu krásné životní jubileum 60 let. Všechno nejlepší do dalších let přeje manželka a dcery s rodinami. Vítáme nové občánky Kateřina Kašparová, Karel Kopač. Ocenění dárců krve Slavnostní ocenění dárců krve proběhlo v obřadní síni sušické radnice v úterý 17. března Ing. Jan Löffelmann, vedoucí kanceláře starosty, předával za účasti zástupců Nemocnice Sušice, o. p. s., a Českého červeného kříže v Klatovech zlaté, stříbrné a bronzové plakety dr. Jana Janského a čestná uznání. Oceněni byli: zlatou plaketou: Jaroslav Polan, Miroslav Tlapa, Zdeněk Hlaváč, František Kojzar; stříbrnou plaketou: Milan Freund, Pavel Hejplík, Vítězslav Jakl; bronzovou plaketou: Daniel Ježek, Zdeněk Peleška, Martin Pohořal, Tomáš Tittl, Stanislav Turner, Vlastimila Turnerová, Kateřina Vichrová. Dále byla předána čestná uznání, která obdrželi: za 50 odběrů: Jitka Beránková, František Janeček, Stanislav Lorenc, František Vítek; za 60 odběrů: František Kojzar, Miluška Melková, Petr Prosser; za 70 odběrů: Jiří Gibala, Jiří Janeček, Pavel Kozák za 100 odběrů Andrej Fecko, za 110 odběrů František Dlesk a za 220 odběrů Václav Pikeš. Gratulujeme a děkujeme za obětavost a pokoru, s níž dárci nejcennější tekutiny přistupují k lidským životům. pm Díky za další nová vidění Josefa Křivance Ve vánoční čas loňského roku jsem se viděl s panem ředitelem Josefem Křivancem na tomto světě naposledy. Bohužel, dne 2. února 2009, se s ním jeho rodina a nejbližší tiše loučili v místní smuteční síni. A tady již opět slyším jeho hlas plný naděje: nebyla by taková smuteční síň lepší, kdyby byla větší, dobře prosvětlená ale zároveň přistíněná, dobře větraná, intimnější, prostě příjemnější pro uživatele, kteří si právem zaslouží jistý komfort, třeba jako jsem to viděl v nedalekém? Mnohým se jistě vepsal do paměti jako kantor, ředitel, lyžař, sportovní činovník, ale mně a mé rodině především jako člověk, se vzácným pohledem na život kolem nás a se stále milým úsměvem. Mnohokrát jsme společně debatovali o bolestech našeho města, diskutovali o nemocech společnosti a vlastně se snažili hledat budoucnost světa. Učil mě vnímat jednou každodenní, podruhé nevšední situace, a to s diagnostickou přesností zaměřenou na rodinou i individuální potřebu. Nenasazoval falešné brýle, ostřil zrak. Mnohokrát jsme se v rodinném kruhu přistihli v situacích, třeba při pohledu na krásná a čistá města plná života a skutečného zájmu tamních radních a obyvatel, kdy někdo z nás prohlásil: To by se panu Křivancovi určitě líbilo. Dříve jako základní školák jsem se trošku bál jeho přísnosti. Pak jsem ale zjistil, že zbytečně, že měří stejně a že je přímý, což jsem si uvědomil hlavně ve svých dospělých létech, kdy jsme se tématicky vzácně sblížili při formulaci šumavské cyklistické magistrály. Jeho přínos je v tomto ohledu neoddiskutovatelný jakož i v dalším místním projektu Svatobor žije. Protože jsem rád, že jsem mohl vedle pana ředitele chvíli pobýt, musím prostřednictvím SN v těchto řádcích panu Josefu Křivancovi tímto veřejně moc poděkovat a věřit, že nejsem sám, komu něco důležitého předal, komu bude jistě chybět. Děkuji za všechno! KAREL JANDA P.S.: Jedním z jeho přání bylo, aby na Svatoboru vznikla příjemná, rodinná, lyžařská sjezdovka. Dovolte mi toto přání doplnit o to, aby nesla jeho jméno. Výsledky ankety Vážení čtenáři, děkujeme vám za to, že jste se zúčastnili nedávno zveřejněné ankety Průzkumu spokojenosti se Sušickými novinami. Celkem na anketu zareagovalo a svůj názor neváhalo sdělit 119 res pondentů. Její podrobné výsledky a vyhodnocení nepřehlédněte v následujícím vydání SN 17. dubna as Sociální služby na Sušicku (12) Vážení spoluobčané, dnes vám představíme činnosti, které nabízí občanské sdružení Mateřské centrum Sušice Medvídek. Služby mateřského centra nejsou obsaženy v zákoně o sociálních službách. Řadíme je do nekomerčně poskytovaných služeb na podporu fungující rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Jejich účelem je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Mateřské centrum Sušice Medvídek, o. s., je nezisková organizace, která působí jako informativní, výchovné, vzdělávací a oddechové centrum zejména pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti. Pomáhá odstraňovat izolaci rodičů na mateřské dovolené způsobenou přerušením pracovního poměru a ztrátou společenských kontaktů. Vede k posílení komunikace nejmenších dětí. Mateřské centrum je otevřeno každé všední dopoledne, jedenkrát v týdnu i odpoledne. V tuto dobu je dětem k dispozici herna se skluzavkou a bazénkem s míčky, spoustou hraček a minikuchyňkou. 2 týdně jsou nabízeny kroužky pro nejmenší děti taneční/kreativní (střídají se po 14 dnech), angličtina pro nejmenší již od 1 roku a nově také cvičení pro rodiče s dětmi. Každý měsíc probíhají v MC i mimořádné akce: čokoládová párty, maškarní rej, pyžamový bál, velikonoční malování vajíček, Den matek, den otevřených dveří, MDD, Den otců, drakiáda, čert a Mikuláš, vánoční besídka a mnoho dalších. Další aktivitou pro smysluplné trávení volného času jsou tvořivé večery bez dětí jedná se o praktickou ukázku ručních prací, např. savování triček, ubrouskovou metodu zdobení předmětů, malování na hedvábí, adventní věnce, pletení z papírových ruliček, tiffaniho vitráž a mnoho dalších. Další službou, kterou MC nabízí je vzdělávání rodičů. Zaměřili jsem se především na motivační kurzy, které rodičům usnadňují návrat do zaměstnání. Téma kurzů: Pracovní místa v EU, Sebepoznání, Profesní zaměření, Image osobnosti, Zákoník práce a související předpisy. Proběhly i kurzy Práce na PC a Základy managementu. Odborné informace jsou rodičům předávány také formou kampaní a besed kampaň o správném třídění odpadu, kampaň Volný čas, prevence onemocnění a úrazů, beseda s psycholožkou, besedy o zdravém životním stylu V neposlední řadě se MC Medvídek věnuje také monitoringu dětských hřišť v Sušici. Již v roce 2007 jsme začali mapovat stav dětských hřišť v našem městě. Proběhla kampaň Dětská hřiště dnes a příště. Její závěr byl prezentován v rozsáhlé zprávě, která byla předána zastupitelům města. V roce 2008 jsme v navazující kampani Město pro děti znovu mapovali stav dětských hřišť v Sušici. Jednotlivá mateřská centra v České republice sdružuje Síť MC. Občanské sdružení Síť MC vzniklo v roce Síť posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC přes 300 členských MC. Naše MC Medvídek je členem Sítě již od Informace o činnosti Mateřského centra Sušice Medvídek a aktuální program najdete na v herně MC v Sušici na adrese: ulice Americké armády 74 a na telefonních číslech , , Informace o mateřských centrech najdete na www. materska-centra.cz. Informace o službách pro rodinu najdete na Registr všech dostupných sociálních služeb najdete na portálu MPSV iregistr.mpsv.cz/socreg/. Členové komise pro komunitní plánování kontakt: seznam.cz Studium nejen pro mladé O možnostech celoživotního vzdělávání a vzdělávání starších generací se už dnes hovoří jako o zcela běžné záležitosti. Vždyť pravda není přece důvod, proč i v seniorském věku nemůže být člověk studentem. Univerzity třetího věku si mezi seniory získávají stále větší oblibu (nehledě na to, že aktivní zaměstnávání mysli a procvičování paměti má příznivé účinky na zdravotní stav) a stále více jich využívá možnost, jak se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod.. Také v Sušici se nyní naskýtá šance, jak se do vzdělávání v programu Univerzity třetího věku zapojit. Posluchačem univerzity se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku (nebo je v invalidním důchodu). U většiny kurzů je podmínkou pro přijetí středoškolské vzdělání s maturitou. V některých případech může být podmínka středoškolského vzdělání prominuta. Pokud byste právě vy měli zájem o aktivní účast, informujte se o možnostech studia u ředitelky Sociálních služeb města Mgr. Renaty Vácové v Domě s pečovatelskou službou Pod Svatoborem (Penzion). Při dostatečném zájmu, budou podniknuty kroky, aby se studenti senioři mohli zapojit v co nejkratší době. as

5 Ještě se můžete zapojit! New Eyes potřetí v Sušici ZUŠka boduje V tomto školním roce soutěží nebylo to nejšťastnější datum. žáci základních uměleckých škol Děti se těšily a pilně připravovaly v oborech: přehlídka tanečního svá taneční vystoupení, ale chřipka byla silnější a některé na po oboru, sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje, hra komorních a smyčcových souborů. sešlo 17. Přesto velmi dobře reslední chvíli podlehly. Ze 30 se jich Sušická ZUŠ je pravidelným prezentovaly ZUŠ čtyřmi choreografiemi: O Šípkové princezně, účastníkem soutěží a má vždy svá želízka v ohni. Jak je soutěžní štěstěna sušičákům příznivá? kum. V silné konkurenci se Suši Ohnivý mužíček, Sen a Panopti V pátek 13. února 2009 se konala oblastní přehlídka TO ZUŠ postup do krajského kola, které se ce neztratila a získala jeden přímý v Tachově. Nejsme pověrčiví, ale bude konat 4. dubna 2009 v plzeň Program českého jazyka Pro studenty z university v Utahu, kteří se budou učit česky, hledáme partnery ze Sušice a okolí pro konverzaci v češtině. Setkání by měla probíhat denně, zhruba v rozsahu jedné hodiny. Máte-li zájem, určitě se přihlaste. Musí vám být alespoň 15 let, pro začátek vám budou poskytnuty potřebné materiály. Klasickou výuku absolvují studenti pod vedením učitelky angličtiny na ZŠ v K. Horách Jiřiny Helíškové, která na projektu Nové oči intenzivně pracuje od jeho vzniku společně s profesorem Sternfeldem. Večery českého filmu v Sušici a ve Strašíně celkem čtyři večery s českým filmem v Sušici a čtyři ve Strašíně jsou novinkou letošního programu. V Sušici se budou filmy promítat vždy ve čtvrtek večer (21. 5., , a ) a ve Strašíně v sobotu večer (16. 5., , a 6. 6.). Příjemného setkání a společného povídání nejen o filmech se můžete zúčastnit i vy informace získáte prostřednictvím kontaktního u Hostitelské rodiny v současné době je pro studenty z Utahu zajištěno ubytování v českých rodinách v Čejkovech, Svojších, Sušici, Albrechticích, Chanovicích, Klatovech, Nýrsku, Hrádku, Strašíně a v Dětském domově v K. Horách, Sušici a Chanovicích. Stále ještě je zde možnost i pro další rodiny, které by měly zájem ubytovat studenta v rámci projektu Nové oči od 15. května do 15. června. Rodiny mohou hostit studenta po celou dobu programu (1 měsíc) nebo také jen jeden, dva nebo tři týdny, event. na víkendy. Rodiny ze Sušice mají možnost poskytnout ubytování také jen na středu a čtvrtek, kdy budou všichni studenti v Sušici navštěvovat své povinné universitní kurzy. Kurzy angličtiny v Sušici a Kašperských Horách letos budou v rámci projektu Nové oči nabízeny intenzivní kurzy angličtiny s rodilými mluvčími v pondělí a ve středu. V Sušici budou probíhat v ZŠ Lerchova ul. (viz níže), v K. Horách v budově ZŠ. Pro více informací, sledujte Sušické noviny nebo Kancelář projektu Nové oči opět bude, díky laskavosti starosty města Sušice Bc. Petra Mottla, po celou dobu trvání projektu fungovat jeho kancelář v přízemí budovy radnice v Sušici (zasedací místnost). jh, ss, as ském divadle Alfa. Postup a cenu za interpretaci získala vlastní choreografie Anny Kopové a Lenky Zdeňkové Sen. Anna Kopová, žákyně tanečního oddělení, navštěvuje 2. ročník II. stupně, letos v lednu úspěšně absolvovala talentové zkoušky a byla přijata na taneční konzervatoř Duncan centre v Praze. Blahopřejeme! V Tachově byl oceněn i náš dlouholetý korepetitor Jaroslav Pruner a získal cenu za klavírní doprovod k tanci O Šípkové princezně. Poslední ocenění bylo předáno za kostým k choreografii Panoptikum. Všem účinkujícím děkuji za vzornou reprezentaci a přeji mnoho úspěchů na další přehlídce dětského scénického tance 15. dubna 2009 v Klatovech. Dále bych vás ráda pozvala na absolventský koncert ZUŠ 20. dubna 2009 v 18 hodin do Smetanova sálu a také do Sokolovny 7. května 2009 na večer nazvaný Tančíme pro radost, kde vystoupí všechny děti navštěvující taneční oddělení při ZUŠ v Sušici a jejich hosté. Hana Kopová, TO ZUŠ V sobotu 14. února se žáci dechového oddělení sešli na okresní soutěži v Klatovech. Koncertní zájezd Sušického dětského sboru do Francie a víkend před jarními prázdninami zapříčinil, že z deseti přihlášených žáků se tohoto klání Intenzivní kurzy angličtiny pro mírně pokročilé až pokročilé se zaměřením na konverzaci nabízí Jazyková škola při ZŠ Lerchova ul. Termín: 20. května 10. června 2009, vždy v pondělí a ve středu od do a od do pod vedením učitelů a studentů z Univerzity v Salt Lake City. Zahájení kurzů ve středu 20. května 2009, cena Kč. Informace a přihlášky: a na cz/jazykova_skola. Uzávěrka přihlášek 12. května Přihlášky em na poštou na adresu Jazyková škola při ZŠ Sušice, Lerchova ul., Sušice nebo osobně do kanceláře školy. Po přihlášení budete informování o způsobu platby. an Nejen spát se může v pyžamu Konečně se blížil ten osudný den, na který jsme všichni tak dychtivě čekali. Někteří ještě na poslední chvíli dokupovali drobné doplňky, kterými by mohli udělat svůj pyžamový komplet ještě zajímavějším, jiní opožděnci obíhali své příbuzné, kamarády a známé, aby si sehnali alespoň jednoduchý spací úbor, ve kterém by mohli být na tuto velkolepou a jedinečnou akci vpuštěni. Ano, jak jistě všichni tušíte, jedná se o ten historicky ojedinělý den sobotu 28. února roku Již z dálky byly slyšet tóny té libé taneční hudby. U vchodu se několik desítek minut před zahájením tlačilo pár nedočkavců, uvnitř poletovaly sem a tam poměrně hlasité, hrající si světlušky. Teď už stačilo obléci si jen připravený kostýmek a vzhůru za zábavou. Na začátku jsme byli rozděleni do dvojic. Každá dvojice dostala balónek a měla za úkol si ho přivázat na nohu a chránit ho před ostatními. Po chvíli byly všechny balónky úspěšně rozdupány a mohli jsme směle pokračovat v zábavě. Tančilo se, jedlo se a v klubovně oddílu Duha bylo dokonce pro unavené tanečníky připraveno příjemné posezení u čaje,kávy a něčeho malého k snědku. Některé skautky z Duhy měly s obsluhou opravdu napilno. Po krátké přestávce přišel na řadu zlatý hřeb večera stylové předtančení oddílu Duha. A bylo se skutečně na co dívat. Když jsme si všichni společně zatancovali, následovala volba Miss pyžamo. Z každého oddílu byli vybráni tři zástupci, kteří byli podrobeni nejdříve promenádě, poté krátkému rozhovoru a nakonec měli za úkol odpovědět na vylosovanou otázku. Vše nakonec hlasováním rozhodlo publikum. A jak už to tak bývá, vytipovaní jedinci nevyhráli a s velkou převahou hlasů zvítězila roztomilá světluška Libuška přezdívaná Mimi. Po vydařené volbě miss následoval další hřeb večera, a to dražba. Každá dvojice dostala šek na milion korun a mohla si vybrat ze spousty zajímavých věcí. Mezi nimi se objevil i protivný mravenec, který vlezl Venuši do kalhot, deodorant, pes nejlepší přítel člověka, několik kalendářů na zapisování skautských akcí, prsten hospodárnosti, luxusní hrací šperkovnice a mnoho dalších skvělých věcí. Účastníci dražby se o své peníze opravdu nebáli a směle přihazovali. Nejvíce žádaná byla, jak jsme asi všichni čekali, hrací šperkovnice. Byla prodána za celý milion korun. Nakonec byli vyhlášení nejlepší a nejhorší dražebníci. Dále už se jen tančilo a všichni si užívali poslední chvilky pomalu končící pyžamové párty. Večer nás opustila chlapecká část osazenstva a světlušky se skautkami dále pokračovaly v oslavě Dne sesterství. Na začátku jsme byly rozděleny do několika skupin, hrály jsme spoustu her a zároveň si povídaly o zakladateli skautingu Robertu Baden Powellovi. Následovala noční hra venku, ve které měla každá skupina za úkol najít v parku 20 zajíců ve své barvě. K závěru večera jsme vyhlásily vítěze celovečerních her a za odměnu si každý mohl postavit domeček z cukrových kostek se svíčkou uprostřed, které jsme si navzájem zapálily. Poté už se světlušky odebraly na kutě, skautky však pokračovaly v jízdě dál. Chvilku jsme v klidu poseděly u čajíčku a poté jsme se v županech odebraly na Andělíček, kde novější členky slavnostně stvrdily své přijetí do oddílu podpisem oddílové smlouvy. Kolem čtvrté ráno jsme padly do spacáků a sladce pochrupovaly až do rána. [Katka] nakonec ze ZUŠ Sušice zúčastnili pouze čtyři. V kategorii zobcových fléten obsadila Petra Tomášková (II. kat) 2. místo, Klára Jelínková (IV. kat.) 2. místo, Šárka Vítovcová (VII. kat.) 2. místo (všechny ze třídy Z. Valdmanové). V kategorii klarinet získal první místo s postupem do krajského kolave III. kat. Miroslav Jílek ze třídy F. Pekharta. Včelky v Rokycanech Včelky SDS se v úterý 3. března zúčastnily přehlídky dětských pěveckých sborů pro Západočeský region. V desetiminutovém repertoáru s jednou povinnou lidovou písní bez doprovodu letos zpěváky podpořil houslový soubor pod vedením Hanky Prančlové ve skladbě J. Hübnera Říkadla (I., IV. a V. část). V další skladbě (Vztek M. Raichla) odborná porota ocenila zvláště přesvědčivost a nasazení, se kterým děti zpívaly. Tradiční choreografická ztvárnění sborových písní tentokrát reprezentovala španělská lidová Un poquito cantas. Celoroční práce malých zpěváků byla odměněna zařazením do Zlatého pásma. Včelkám blahopřejeme a rodičům a přátelům sboru děkujeme za podporu. (jp) Za vzornou reprezentaci ZUŠ děkuje vedení školy. Očekávané jaro je již za dveřmi a tak je nejvyšší čas myslet i na ochranu před jeho nepříznivými vlivy. Teplejší jarní dny s sebou přinesou i nepříjemnou invazi klíšťat a s nimi i riziko přenosu nemocí. Právě je ideální čas na očkování psů a koček proti Lymské borelioze. Zejména pokud se svým psem či kočkou často pobýváte v oblasti, kde je zvýšený výskyt infikovaných klíšťat. Vakcinace sestává ze dvou úvodních dávek v rozmezí 2 3týdnů a následné každoroční revakcinaci. Od jarních měsíců je také vhodné zahájit sezonní antiparazitární aplikaci vhodných preparátů. Na trhu je dnes již široký výběr preparátů spray, kapky (spoton), či kvalitní obojky. Na jaře je také možnost vakcinovat proti respiračním onemocněním. Po zkušenostech z minulých let, kdy probíhalo masivnější respirační onemocnění právě na jaře, je to u náchylnějších jedinců jedna z možností prevence. Tyto vakcinace spolu s vakcinací proti tetanu a plísňovému onemocnění psů a koček patří k nadstandardnímu očkování. Převážná většina psů je dnes již pravidelně očkována proti psince, parvoviroze, parainfluenze, hepatitidě a leptospiroze. Štěňata se očkují od stáří 6. týdnů zpravidla v intervalu 3 týdnů. Záleží na typu aplikované vakcíny. Obecné a zásadní pravidlo je, že by měla být provedena vakcinace s jednou nebo dvěma revakcinacemi, kdy poslední revakcinace by měla být provedena po 12. týdnu věku. Následně je doporučována každoroční revakcinace. Česká křesťanská akademie v Sušici vás zve v pátek 17. dubna 2009 v hod. do jídelny Domu Penzionu strana 5 Jaro ochrana před nepříznivými vlivy Očkování psů proti vzteklině se provádí u psů starších 3 měsíců a je ze zákona povinné. Od loňského léta však došlo ke změně a na základě novely veterinárního zákona je nyní možné při povinné vakcinaci psů proti vzteklině brát ohled na trvání imunity, kterou zaručuje výrobce použité vakcíny. Což u většiny vakcín proti vzteklině znamená, že doba trvání imunity je jeden rok po první vakcinaci a dva roky po první revakcinaci. Vakcín je však široká řada a proto je vhodné se informovat u svého veterinárního lékaře. To je krátký přehled vakcinací psa, jedna ze základních možností jak můžeme svému miláčkovi zabezpečit pohodlný, zdravý a dlouhý život bez infekcí a nemocí. Dalším stupněm je však i dodržování základní hygieny a pravidel péče o psa. Pes se stal členem rodiny, často bývá pro mnoho lidí jediným společníkem. Také koncentrace psů ve městech i vesnicích stoupá. Stoupá i počet jejich exkrementů, což již bohužel tak neoceníme. Ale zvířata za to nemůžou, za to mohou jejich nezodpovědní majitelé, kteří nemohou nebo spíše nechtějí dodržovat pravidla slušnosti a hygieny. Právě nyní na jaře, kdy na ulicích roztál sníh, se nestačíme divit kolik takových bezohledných chovatelů psů je mezi námi. Doufám, že do budoucna budou jenom ubývat, a že na ulicích našeho města budou naopak přibývat slibované odpadkové koše a sáčky na psí exkrementy. Přeji krásné a slunečné jarní dny. MVDr. LENKA ŠVEJDOVÁ Téma přednášky Historie a současnost sušického sirkařství jistě zaujme občany našeho města. O stavu a změnách výroby se dozvíme od generálního ředitele Ing. Věroslava Puchingera. Historii i vzpomínky vnučky Arnošta Fürtha na Sušici nám přiblíží předseda správní rady a. s. Solo Ing. Stanislav Bojanovský. Těšíme se na vás při setkání se sušickou tradicí. Za výbor ČKA Dr. Prajerová Sbor dobrovolných hasičů Sušice vyhlašuje na sobotu 4. dubna v době od 7 do 12 hodin sběr kovového šrotu. Informace na tel Školní družina Pampeliška při ZŠ Lerchova ul. v Sušici pořádá v rámci celostátního projektu na podporu čtení v pátek 3. dubna Noc s Andersenem. Reportáž ze zajímavé akce si přečtěte v následujícím vydání SN.

6 strana 6 Kulturní servis od 3. do 17. dubna 2009 Sušice sobota 4. dubna KD Sokolovna WOHNOUT koncert pražské kapely + Airfare Předprodej v MKS, vstupné 160 Kč v předprodeji, 190 Kč na místě. úterý 7. dubna v hodin KD Sokolovna České nebe nová hra divadla Járy Cimrmana. V současné době vyprodáno! Objednané vstupenky si vyzvedněte v kanceláři MKS. úterý 7. dubna od 10 do 17 hodin sušické náměstí Velký sbírkový koncert podpořme dobrou věc Sluníčkový den pro nadaci Rozum a cit Hrát a zpívat bude známá pěstounská rodina Pavla Justicha, účast přislíbil také Michal Šindelář. středa 15. dubna v hodin F. F. Šamberk: Blázinec v 1. poschodí Jedna z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika a herce druhé poloviny 19. století. Skvělé herecké obsazení: Jaroslava Obermaierová, Martina Hudečková/Kamila Špráchalová, Julie Jurištová/Kateřina Fixová, Oldřich Navrátil a další. Vstupenky v MKS Sušice, tel neděle 19. dubna ve 14 hodin Jarní taneční zábava Hity 60. a 70. let hraje Jan Vondrášek. Vstupenky na místě před zahájením. Dům s pečovatelskou službou (Penzion) 15. dubna 2009 v hod. Přednáška o bylinách a léčitelství. Přednáší bylinář a diagnostik Václav Paur, s praktickou ukázkou své práce. Vstup volný. 17. dubna v hod. jídelna Beseda na téma Historie a současnost sušického sirkařství hosty jsou generální ředitel Ing. Věroslav Puchinger a předseda správní rady Solo, a. s., Ing. Stanislav Bojanovský. Pořádá ČKA Sušice. Program kina Sušice Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! 3. (pátek) Projekt Něco z Alenky * Animovaný příběh inspirovaný vzpomínkami z dětství a dětskou fantazií je poctou představivosti Lewise Carrola a jeho Alenky. Hraje Kristýna Kohoutová (Alenka), režie Jan Švankmajer. Československo/ Švýcarsko 1987, 84 min., přístupný, vstupné 60 Kč. 4. (sobota) Stmívání * Bella byla vždy trochu jiná a když ještě potká kluka, který také není tak úplně obyčejný, může z toho být i romantický horor. Hrají Kristen Stewart, Robert Pattison aj., režie Catherine Hardwicke. USA, titulky, 122 min., od 12 let, vstupné 65 Kč. Nenechte si ujít, hrajeme naposledy! (neděle pondělí) Nouzový východ * Je obecná představa o naplnění amerického snu poklidný rodinný život v domku na předměstí funkční a opravdová? Tvůrci filmu to tak nevidí. Hrají Kate Winsletová, Leonardo di Caprio aj., režie Sam Mendes. USA, titulky, 119 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! (úterý středa) Pochyby * Dramatický příběh sestry Aloysie a kněze Flynna v příběhu z americké církevní školy v 60. letech 20. století. Hrají Meryl Streepová, Philip Seymour Hoffman aj., režie John Patrick Shanley. USA, titulky, 104 min., od 12 let, vstupné 75 Kč. Vynikající drama, 5 oscarových nominací! 9. (čtvrtek) Filmový klub Čas umírat * Burcující komorní drama o lidské důstojnosti, vzepření se osudu, intrikách i bezmoci. Film patřil mezi divácky nejúspěšnější snímky MFF v Karlových Varech. Polsko, titulky, 104 min., přístupný, vstupné 55 Kč. 10. (pátek) Mlčení Lorny * Sugestivní drama zpracovává fenomén imigrace a bezradnosti západní Evropy vzhledem k přílivu levné pracovní síly. Když padne morálka a zábrany, jde o přežití Hrají Arta Dobroshi, Jéremie Renier aj., režie J. P. Dardenne. Belgie/Francie, titulky, 105 min., od 12 let, vstupné 55 Kč (čtvrtek pátek) jen v hod. Bolt pes pro každý případ * Animovaný rodinný příběh psa Bolta zaujme děti i dospělé. V českém znění S. Rašilov, H. Ševčíková aj., režie Chris Williams. USA, český dabing, 103 min., přístupný, vstupné 75 Kč. Přijďte s dětmi do kina! 11. (sobota) Projekt Nosferatu fantom smrti * Jeden z nejlepších filmů, které zpracovávají román Brama Stokera o upířím hraběti Draculovi. Řada filmových ocenění. Hrají Klaus Kinski, Isabelle Adjaniová aj., režie Werner Herzog. Německo 1979, titulky, 96 min., vstupné 60 Kč (neděle pondělí) Austrálie * Výpravné romantické drama o nenávisti a lásce, o poznání sama sebe a vůli změnit svůj život. Hrají N. Kidmanová, H. Jackman aj., režie Baz Luhrman. Austrálie/USA, titulky, 165 min., přístupný, vstupné 65 Kč. Velký příběh, nádherné prostředí, výborní herci! (úterý středa) Valkýra * Skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga, který stál v čele spiknutí s cílem likvidace Adolfa Hitlera. Hrají T. Cruise, K. Branagh aj., režie Bryan Singer, USA, titulky, 120 min., od 12 let, vstupné 65 Kč. Dlouho očekávaný film nenechte si ujít! (čtvrtek pátek) Líbáš jako bůh * Příběh, který může prožít každý z nás. Hrají K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová aj., režie M. Poledňáková. ČR, 115 min., přístupný, vstupné 80 Kč. Není třeba doporučovat, určitě nebudete zklamáni! Podrobněji o uváděných titulech na nebo na plakátech. Informace Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí pátek a hod. Předprodej vstupenek na kulturní akce. tel , Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek Mateřské centrum Medvídek ul. Americké armády 74, 1. patro (nad lékárnou Galenos) pondělí, středa, čtvrtek, pátek čtvrtek a hod hod hod hod. Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax , Provozní doba do 30. dubna 2009 úterý sobota pondělí a neděle v 10 00, 11 00, 14 00, a v hod. zavřeno Přístupná je celá expozice muzea sušický betlém, sirkařství, sklářství, kapucínská knihovna, sušický cínový poklad. Kapacita místnosti s betlémem je maximálně 30 osob. Vzhledem k časovému nastavení pohybového mechanismu lze betlém spouštět pouze v uvedených intervalech. Městské informační centrum budova radnice tel , pondělí až pátek Region 9 12 hod. a hod. Petrovice u Sušice sobota 11. dubna ve 20 hodin U Luhanů Country bál hraje Tendr, pořádá JK Jiřičná. Vstupné 80 Kč, bohatá tombola. Mlázovy 4. dubna od 9 do 16 hodin u zámku Mlázovský trh se zbožím řemeslným i jiným všeumělým Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel denně kromě pondělí a hod. Prohlídky kostela sv. Vintíře (skleněný oltář a křížová cesta) v 10 00, v a ve hod. Horská synagoga Tel , , sobota neděle 9 17 hod. úterý pátek po tel. domluvě ( ) Informace Městské IC, tel , Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko tel , Muzea Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Muzeum Šumavy tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). úterý sobota 9 17 hod. neděle 9 12 hod. Stálá expozice: příroda na Šumavě, těžba zlata, sklářství, lidové umění, gotické a barokní plastiky Galerie tel úterý sobota hod. neděle hod. výstava Sousedé pod jednou střechou Unikátní příroda sousedících národních parků Šumavy a Bavorského lesa ve velkoplošných fotografiích. Součástí výstavy jsou i ukázky uměleckých řemesel, lidové architektury, zvyků a tradic. Horažďovice Kino Otava tel dubna (oba dny ve 20 hod.) Kamarádova holka Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel. Komedie USA do 15 let nevhodná, titulky. 9. dubna (pouze jediné představení ve 20 hod.) Zamilovaná zvířata Rok co rok celá naše země zní milostným voláním zvířat. Unikátní dokument USA, titulky dubna (oba dny v hod.!) Pohádky na dobrou noc Dobrodružná komedie USA pro celou rodinu, český dabing dubna (oba dny ve 20 hod.) Che Guevara Revoluce USA/Francie/Španělsko 26. listopad Fidel Castro se plaví na Kubu s osmdesáti povstalci. Válečné drama do 15 let nevhodné. Titulky dubna (oba dny ve 20 hod.) Růžový panter 2 Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau. Komedie USA, přístupné, titulky. Loutkové divadlo vždy v pátek v hodin 3. dubna Vzduchoplavci Společenská zábava KD Horažďovice, tel rockové zábavy (vždy od 21 hod.) sobota 4. dubna Sifon sobota 11. dubna Kečup sobota 18. dubna Zvlášňý škola středa 8. dubna v hod. Někdo to rád horké nejznámější pražská travesti skupina Hanky Panky poprvé v Horažďovicích s dvouhodinovým programem pátek 10. dubna v hod. Trucbáby veselohra v podání ochotnického spolku Za oponou při SDS Klatovy neděle 12. dubna v hod. Velikonoční koncert účinkuje Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů Knihovna Horažďovice tel , veřejný internet. Podrobný program na www. knihovna.horazdovice.cz. DDM Horažďovice tel , Přírodovědná stanice (Na Zářečí) tel , dubna od 16 hod. klubovna DDM Drobnosti pro hezké a veselé jaro Zdobení kraslic, výroba přáníček a výzdoby do bytu. 17. dubna od 16 hod. klubovna keramiky Jarní malování na hedvábí 8. dubna Nejkrásnější kraslice a pomlázka přehlídka soutěže s vyhodnocením nejhezčích kraslic! Městské muzeum Mimo sezónu objednávky prohlídek na tel Informační centrum tel , Velhartice neděle 19. dubna ve 14 hod. KD Velhartice Koncert Harmonika duo Renata a Josef Pospíšilovi pořádá občanské sdružení na záchranu kostela sv. Maří Magdaleny ve Velhraticích Informace o spojích ČSAD Sušice (7 15 hod.) ČSAD Klatovy České dráhy Sušice Inf. kancelář Ciao Horažďovice Mezinár. pokladna ČD Klatovy Mezinár. pokladna ČD Strakonice Bílá linka Českých drah

7 Kultura zábava pozvánky strana 7 Pozvánka do kina 6 Zveme vás Pochyby dubna Koncert pro tři herce v psychologickém dramatu, kde pravdu budete hledat i vy. Děj se odehrává v katolické škole, kde tvrdou rukou vládne ředitelka, sestra Aloysius (Meryl Streep), která vyžaduje řád a kázeň, působí velmi chladně a odtažitě. Přesto, že se jí ostatní sestry a žáci bojí, jde jí také o jejich ochranu a v tomto okamžiku se původcem jejích obav stává kněz, otec Flynn. Ten na rozdíl od ní působí sympaticky a vstřícně, ředitelka však tuší, že jeho vztah k některým žákům je veden i jiným zájmem. Její tušení dostává konkrétní podobu díky mladé, spravedlivé a hodné, ale i naivní sestře James, a rozpoutá se boj o dvanáctiletého černošského chlapce. Píše se totiž rok 1964 a on je ve škole prvním žákem tmavé pleti. Chlapec je tedy zákonitě izolován, je vystaven ústrkům spolužáků a stává se tak vhodným objektem ke sblížení. Sledujeme vztahy všech tří hlavních postav, sdílíme jejich pochyby a klademe si otázky, na čí straně je pravda. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. V tu sobotu byly ve zkušebně připraveny čtyři řady židlí. Poslední obsadily maminky a babičky, které zpívaly v dětském sboru v letech a pamatují první soustředění na Mouřenci, první zájezd do Olomouce a Liberce nebo první zahraniční zájezd do Görlitz. Ve třetí řadě se sešly zpěvačky, které slavily vítězství o Zlatou palmu a zúčastnily se soustředění v Netolicích nebo festivalu v Beogradu. Ve druhé řadě usedla generace , vzpomínající na Šumperk, Amriswil, Nyon a soustředění v Podmoklech či v Ostružně. Prvňáci byli už bez problémů v Cantonigros, Saint Rafaelu, Londýně či Maastrichtu. Určitě nezapomenou na soutěž v irském Sligo: Pak chvíle napětí a porota hlásí: The first prize Filmový klub Čas umírat čtvrtek 9. dubna Polské komorní drama natočila režisérka Dorota Kedzierzawská, která se ve svých dílech zabývá sociální tématikou a často vypráví o ženských hrdinkách. Hlavní postavou je Anděla, stará žena, žijící v honosném, ale rozpadajícím se rodinném sídle jen se svým psem. Ten není jen jejím společníkem, ale i skutečným aktérem příběhu. Ženu sledujeme v jejím každodenním životě i ve chvílích snění a vzpomínání. Občas ji navštěvuje její syn, který se nechá zlákat nabídkou zbohatlického souseda a zamýšlí dům prodat. Anděla se to dozví a než syn stihne přepsat dům na sebe, věnuje ho blízkému dětskému centru. Snímek přináší ojedinělý portrét staré ženy, a přestože Anděla na konci příběhu umírá, film je oslavou vzepření se osudu, intrikám a bezmocnosti. Autorka o něm říká: Diváci by se neměli nechat zaskočit názvem. Je to film hlavně o životě o únavě z něj, ale také o vášni a radosti ze života, jež jsou zasety v každém z nás, ale jen někteří si to uvědomují. Časopis Cinema hodnotí 80 % extra třída. sz Byl to takový malý zázrak goes to Susicky detsky sbor Šárka zdvíhá pohár a my řveme Češi, Češi, Češi! Během půlhodiny je tu jako v úlu. Osmdesátihlavý ženský sbor, mužů jako šafránu; přineste ještě lavičky, ať si všichni mohou sednout. Libuško, prosím ke klavíru. Rozezpíváme se: Přátelství je jako zlatá brána; pokračujeme nejdříve jednohlasně Ja mam ženu někaranu, pak dvojhlasně Kvardyán, trojhlasně Má hvězda, čtyřhlasně Rorando coeli atd, atd skoro dvě hodiny. Je to možné, bez not a bez zastávky, jakoby to bylo včera?! Zkrátka byl to takový malý zázrak Čtvrtá a poslední zkouška sboru bývalých členů SDS 18. dubna 2009 v v ZUŠ. Neváhejte a jestli jste tak neučinili, potvrďte svoji účast na post.cz. Program oslav pátek Smetanův sál generálka bejvaláků koncert Klubíčko, Broučci, SDS a sbor bývalých členů koncert Sluníčka, Včelky, Brumlíci, SDS a sbor bývalých členů sobota Sokolovna Veřejná generálka opery o Ferdovi koncert Známá opera o životě v trávě, potom společný zpěv všech účastníků Společenský večer Pokud budete hledat knihovnu v Buděticích, hledejte ji v překrásně rekonstruované budově bývalé fary, která se změnila na víceúčelový objekt s byty, obecním úřadem, výstavní síní i knihovnou. Knihovnici paní Dagmar Hůdovou čeká s dokončením vnitřních prostor knihovny ještě hodně práce, aby vlastní knihovní fond i knihy Knihovna v Žichovicích je jednou ze čtyř profesionálních knihoven našeho obvodu. Dobrou duší celé knihovny je paní Jaroslava Miková, která se stará o všechny záležitosti nejen v knihovně, ale i okolo ní a že jich v době rekonstrukce celé budovy obecního úřadu opravdu není málo. Změně dispozic a stěhování se nevyhnula ani knihovna, která je v budově umístěna, ale výsledek i když v současné době ještě není všechno tak, jak by si paní Miková přála a představovala je velkým příslibem. Půjčovna září pastelovými barvami, nové regály jsou zaplněny knihami, ostrůvky židlí a křesílek zvou ke studiu, četbě nebo jen setkání s kamarády. Internetová místa jsou od půjčovny oddělena, neruší chod půjčovny a jsou k dispozici návštěvníkům i mimo půjčovní dny. z výměnných souborů MK Sušice měly pěkné prostředí a čtenáři a návštěvníci veřejného internetu nemuseli zdolávat stavební překážky, které ke každé rekonstrukci patří. Ale když se to tak krásně povedlo zvenku, tak zevnitř to půjde určitě také už se těšíme, až vás budeme moci pozvat za nové vstupní dveře. Knihovna v Žichovicích má vlastní bohatý knižní fond, čtenářům nabízí také 29 titulů časopisů, zajišťuje meziknihovní výpůjční službu, zapojuje se do celostátních projektů, ke kterým patří i ten, který začíná 4. dubna 2009 Kniha mého srdce. Po celou dobu rekonstrukce i za téměř bojových přístupových podmínek, nebyl provoz knihovny přerušen a paní knihovnice obětavě sloužila svým čtenářům. Roční počet návštěvníků byl i v těchto ztížených podmínkách kolem a k tomu si připočtěte dalších 800 uživatelů internetu a máte jasný důkaz o tom, že knihovna v Žichovicích plní svůj úkol víc než dobře. A až bude budova zrekonstruována celá, pozveme vás do knihovny znovu, protože si myslíme, že to opravdu bude stát za to. mk Projekt Nosferatu fantom noci sobota 11. dubna Německo/Francie, 1979, titulky, Hrají Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz aj., režie Werner Herzog. Upírské téma prochází dějinami kinematografie od němé éry filmu a uváděný snímek je velkou poctou nejstaršímu dílu tohoto žánru. Režisér Werner Herzog obsadil do hlavní role herce Klause Kinskiho a srovnání s původním představitelem Maxem Schreckem je velmi zajímavé (film dělí 57 let). Nabízí se rovněž srovnání černobílého a barevného zpracování. Na rozdíl od svého předchůdce neměl režisér Hezog problém s autorskými právy, a tak postavy mají jména stejná jako ve Stokerově románu a i děj se románu více přibližuje. Film získal Stříbrného medvěda na MFF v Berlíně a řadu dalších filmových ocenění. sz Zakázaná archeologie Jana Kavaleho V minulých Sušických novinách jsme přinesli informace o nové knize J. Kavaleho Zakázaná archeologie. Kniha je k dostání v každém větším knihkupectví našeho regionu a rychle si, stejně jako ostatní knihy tohoto autora, získává své příznivce. Zajímavé povídky vás natolik vtáhnou do děje, že ji většina jistě přečte jedním dechem. A jestliže poutavé příběhy nedovolí čtenáři Zakázanou archeologii často odkládat, stejně tak jej přimějí se k ní vracet. red WOHNOUT hraje v Sušici Wohnout neboli formace ve složení Matěj Homola, Honza Homola, Zdeněk Steiner a Jirka Zeman vystoupí v sobotu 4. dubna v sušické Sokolovně. Co nového v kapele a jak si kluci žijou? Zpovídali jsme Honzu Homolu Jak se povedlo nové album? To kdybychom věděli. To musí posoudit naše sousedka Jarča. Ona je naší cenzorkou. Myslím, že by úplnej prů nepustila. Co vás vedlo k nápadu prodávat vaše album na internetu zaplať kolik chceš? K tomuto nápadu nás svedla doba ve který žijeme. Ceny CéDéček jsou neúnosné zejména pro mladší generaci a gramofirmy to ne a ne pochopit. S velkým sponzorem za zády jsme učinili tento krok, který, doufám, odstartuje takový druh prodeje obecně. Sponzoři budou krejt kapely a ty pak vyjdou vstříc posluchačům. Třeba to ale dopade jinak Na jakých zásadnějších festivalech vás v létě uvidíme a kam se nejvíc těšíte? Nebudu říkat žádné konkrétně, protože se těšíme na všechny. A to není klišé říct! Jinak na www. wohnout.cz bude kompletní koncertní plán. Co nového a jaký posun je u Wohnoutů na nové desce? Posunem je to, že jsme poprvé oslovili producenta. Byl jím Boris Carloff, který nezasahoval do písní jako takových, ale přinesl nám jinej zvuk, než by se od nás čekal. Jinak skladatelsky jsme se nijak moc neposunuli. Neumíme dělat velké kroky. Skládáme tak, jak to z nás leze. Rozhodně nebereme za pokrok přidávání smyček a elektronickejch zvuků do aranží. Spíš se učíme pracovat s náladama a snažíme se naučit na naše nástroje. Ve studiu totiž zjišťujeme, že to žádná sláva není. m sobota 4. dubna ve 20 hodin KD Sokolovna WOHNOUT předkapela Airfare Předprodej vstupenek v MKS (v předprodeji 160 Kč, na místě 190 Kč) Středisko volného času (DDM)) při ZŠ Sušice, Lerchova ul. pořádá 8. dubna 2009 Běh do schodů za velikonočním zajícem Sraz všech účastníků ve hodin pod schody na Andělíček. středa 15. dubna 2009 v hod. KD Sokolovna František Ferdinand Šamberk: Blázinec v I. poschodí Veselohra na způsob vídeňské frašky se skvělým hereckým obsazením! Hrají: Jaroslava Obermaierová, Martina Hudečková/Kamila Špráchalová, Julie Jurištová/Kateřina Fixová, Oldřich Navrátil a další Vstupenky v MKS Sušice, tel PS Otava Sušice zve všechny zájemce 11. dubna 2009 v 9.30 hodin na vlakové nádraží v Sušici na JARNÍ VÝPRAVU aneb Předvelikonoční špacír za pokladem trasy: Kolinec Mlázovy Kolinec (6 km) Malonice Podolí Mlázovy Jindřichovice Kolinec (12 km) Účastnický poplatek pro členy PS Otava 50 Kč, pro ostatní veřejnost 70 Kč. Navštívíme: v Podolí Westernové městečko s představením (koně, klty, lasa, biče atd.), v Mlázovech Pohádkovou chalupu, kde si opečeme vuřty, poznáme pohádkové bytosti A navíc budeme hledat sladký velikonoční poklad. Více informací v klubovně PS Otava. VELIKONOČNÍ VEJCE netradiční závod s vejcem na lžíci neděle 12. dubna ve 14 hodin u schodů vedoucích ke kapli Andělů Strážných Každý závodník si přinese vlastní polévkovou lžíci a startovné 5 Kč kategorie: mladší ženy (6 12 let), mladší muži (6 12 let), starší ženy (12 99 let), starší muži (12 99 let) Srdečně zve skatuské středisko Vydří stopa Sušice. neděle Děkanský kostel zkouška koncert duchovní hudby a sboru bývalých členů s premiérou Requiem. Účinkují SDS, bývalí členové a Svatobor. Těší se na vás vaši klavíristé, sbormistři a výbor SP SDS: Liba Rebstöcková, Milena Naglmüllerová, Jarka Hanusová, Áža Nová, Jan Zdeněk, Dan Čámský, Jan Pelech a Josef Baierl. výstavní síň radnice do 30. dubna 2009 TADY ŽILI ŽIDÉ Historie a současnost židovských památek Klatovska ve fotografiích výstava historických a současných fotografií, reprodukcí, kreseb, plánků a dokumentů. Autor: Radovan Kodera. Pořádá: město Sušice, Národní památkový ústav, úz. odb. pracoviště v Plzni, Občanské sdružení Pro Photo.

8 strana 8 Volejbalové hemžení v Sušici Dne 14. března 2009 proběhl v tělocvičnách ZŠ Lerchova III. ročník volejbalového turnaje mužů a žen O pohár města Sušice. Zúčastnilo se pět mužských a šest ženských družstev z blízkého okolí, ale také i z Moravy (Šlapanice u Brna), což představuje aktivních nadšenců volejbalu. Při zahájení turnaje Čestmír Kříž vysvětlil jak, kdy a o co se bude hrát a už nic nebránilo v tom, aby začalo volejbalové soupeření, kvůli kterému sem všichni přijeli. Muži hráli v jedné skupině, každý s každým, na dva hrané sety. V úvodním zápase nastoupil loňský vítěz Janovice proti Klatovským Bobrům. V prvním setu kladli Bobři účinný odpor a Janovičtí hráči jen s největším úsilím zvítězili. Ve druhém setu se už prosadil favorit turnaje. Ve druhém zápase se střetli domácí hráči TJ Sušice s tradičním soupeřem Vosín Šlapanice. Moravané, ještě unaveni z dlouhé cesty, v prvním setu nekladli vážnější odpor a tak se dařilo domácím. Ve druhém setu se více dařilo hostům. Soupeři se rozešli aktivní remízou pro Sušici. V dalším zápase nastoupilo doposud nepoznané družstvo Klatovy D+D proti Bobrům Klatovy a bylo se opět na co dívat. Bobři opět statečně vzdorovali, ale na soupeře, který měl ve svém středu tři mladíky, nenašli účinnou zbraň. Velmi vyrovnané utkání mezi Janovicemi a Vosínem Šlapanice dopadlo o prsa lépe pro Janovice. Ve svém druhém zápase domácí hráči TJ Sušice nezopakovali nadějný výkon jako v prvním zápase a snadno podlehli Klatovům D+D. První polovina turnaje uběhla a vůbec nebylo jasné, jak se to bude všechno vyvíjet dále. V šestém zápase Vosín Šlapanice přehrál Bobry Klatovy a udržel si tak možnost dobrého umístění. Další zápasy už rozhodovaly o tom, kdo bude bojovat o prvenství. Družstvo TJ Sušice proti Janovicím podalo zlepšený výkon, ale na soupeře to nestačilo. Týmu Vosín Šlapanice se ve vyrovnaném zápase nepodařilo přehrát družstvo Klatovy D+D a tak se začala formovat finálová dvojice. V předposledním zápase si domácí hráči TJ Sušice jednoznačně poradili s družstvem Bobři Klatovy a zajistili si tak velmi dobré umístění. Poslední zápas byl vyvrcholením celého turnaje. Střetl se loňský vítěz Janovice s družstvem Klatovy D+D. Čekal se velmi tuhý a houževnatý boj, ale ten se nekonal. Janovičtí nenašli ten správný recept na hru klatovských a loňské prvenství neobhájili. Oficiální pořadí muži 1. KLATOVY D+D (foto) 2. JANOVICE 3. TJ SUŠICE 4. VOSÍN ŠLAPANICE 5. BOBŘI KLATOVY Ženy hrály souběžně ve druhé tělocvičně. Zde se soupeřilo ve dvou skupinách po třech družstvech na dva hrané sety. První dvě družstva postoupila do finálové čtyřky a vzájemné zápasy ze skupin se započítávaly. Třetí ze skupin hráli o páté a šesté místo. Skupinu A ovládlo družstvo TJ Sokol Bezděkov, které nedalo nikomu šanci na vítězství. O druhé místo se utkala děvčata TJ Sport Horažďovice s Vosínem Šlapanice. I když Horažďovické hráčky podaly obětavý a snaživý výkon, na soupeřky to nestačilo. Skupina B byla vyrovnanější. Domácí hráčky TJ Sušice po výborném prvním setu přehrály Sokol Klatovy, ale ve druhém setu podlehly a napodobily tak družstvo mužů a se soupeřkami se rozešly aktivní remízou. O druhé místo soupeřila děvčata TJ Sokol Kolinec, ale neuspěla. Nejdříve podlehla klatovským hráčkám a následně pasivně remizovala se Sušicí. Takže první místo obsadilo družstvo TJ Sušice a druhé místo se stejným počtem bodů, ale horším vzájemným utkáním Sokol Klatovy. Ve finálové skupině družstvo TJ Sokol Bezděkov pokračovalo ve vítězném tažení, kde jim větší odpor v jediném setu kladlo pouze družstvo TJ Sušice. Druhé místo obsadily domácí hráčky TJ Sušice, které v rozhodujícím zápase porazily děvčata Vosín Šlapanice. Třetí místo si nakonec vydobyla děvčata Sokol Klatovy, když také po razila družstvo Vosín Šlapanice, na které zbylo čtvrté místo. V souboji o pátou příčku byly úspěšnější hráčky TJ Sokol Kolinec, které zvítězily nad družstvem TJ Sport Horažďovice. Oficiální pořadí ženy 1. TJ SOKOL BEZDĚKOV (foto) 2. TJ SUŠICE 3. SOKOL KLATOVY 4. VOSÍN ŠLAPANICE 5. TJ SOKOL KOLINEC 6. TJ SPORT HORAŽĎOVICE Po vyhlášení výsledků a předání cen všichni zúčastnění bouřlivě vyvolávali Čendo, Čendo a děkovali tak Čestmírovi Křížovi za skvělou atmosféru turnaje. Všichni si tento den pěkně užili. K celkové pohodě přispěl bufet U školníka, který má již letitou tradici a výbornou kvalitu. Poděkování patří i našim sponzorům Pekařství Rendl, Růža a její utopenci a Mlýn brabec Horažďovice. Na jejich produktech si všichni obdarovaní velice pochutnali. Závěr celého turnaje proběhl v příjemném prostředí nekuřácké restaurace LETIŠTĚ, kde si účastníci turnaje vyměňovali zkušenosti a zážitky z dobře organizované akce. V pozdních nočních hodinách se všichni loučili slovy písně za rok se vrátím na shledanou. Sportu zdar a volejbalu obzvlášť. it Sport Skvělé pro dvojky, špatné pro trojky V sobotu 7. března 2009 hostila Sušice na zimním stadionu mužstva Jindřichova Hradce a Vimperku. Odehrály se tu poslední zápasy před uzavřením stadionu a jeho rekonstrukcí. Trojkám se výsledkově poslední zápasy nezdařily i přes bojovnou snahu. Lepší a pravděpodobně v některých případech starší Pampeliška na ledě Poslední bruslení nebylo pro děti ze Školní družiny Pampeliška ZŠ Lerchova v Sušici ani trochu smutné. Na ledě bylo veselo, k nejrůznějším soutěžím hrála hudba a vše se odehrávalo v krásně připravených maskách. Množství dojmu je určitě tím nejlepším poděkováním pro paní učitelky, které vše připravily a nastartovaly tak novou tradici, která již v Sušici vymizela. Bylo to velmi příjemné odpoledne nejen pro malé. Určitě se všichni těšíme příští rok na shledanou. dš Judoclub Sušice Třetí na Velké ceně v Čimelicích V sobotu 21. března proběhla v Čimelicích Velká cena. Soutěžilo se ve věkových kategoriích mláďat, mladších a starších žáků a žákyň. Soutěž byla silně obsazena. Zúčastnilo se jí celkem 276 závodníků z 24 měst. Naši judisté si vedli opravdu skvěle. Po sečtení výsledků jednotlivých závodníků skončila Sušice spolu se Zbraslaví na třetím místě. První místo obsadila Kaplice a druhé Slavoj Polná. Za Sušici bojovalo celkem 26 judistů. Tentokrát se nám podařilo obsadit všechny věkové kategorie. Po osmihodinovém boji ukázali naši judisté, že jsou silnými protivníky. Všichni předvedli skvělé výkony. Na stupně vítězů nakonec vystoupalo 12 našich judistů. První místo vybojoval Ladislav Řánek v kategorii mláďat do 26 kg. Druhé místo vybojovali Přibylová Petra v kategorii starších žákyň do 63 kg, Denisa Lašková v kategorii mladších žákyň do 52 kg, v kategorii mladších žáků Petr Tomšík ve váze do 34 kg a Petr Věneček ve váze do 30 kg, v kategorii mláďat Vojtěch Karaus ve váze do 50 kg, Aleš Zemen ve váze do 40 kg a Jan Löffelmann ve váze do 31 kg. Třetí místo vybojovali v kategorii mláďat Lukáš Bublík ve váze do 40 kg, Vojtěch Strejc ve váze do 35 kg, Tomáš Riedl ve váze do 32 kg a Dominik Sloup ve váze do 30 kg. Všem závodníkům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Petr Kämpf soupeři převyšovali především kombinací. Nejprve třeťáci prohráli s Jindřichovým Hradcem 8:1, poté nestačili na Vimperk a podlehli mu 10:3. Zato druhákům se výsledkově a herně dařilo. Nejprve deklasovali Jindřichův Hradec 13:1, poté po vyrovnaných dvou úvodních třetinách, které měly vysoké herní tempo, předčili díky výkonu ve třetí třetině Vimperk 5:2. Jóóóóóó Tak jsme ukončili letošní ročník minihokeje, trénovali jsme ale ještě do konce března. Děkujeme především dětem za výkony a snahu náš obdiv si jistě zaslouží. Ať žijí dál HOT PUCKS Sušice! kj Automoto klub Pačejov v AČR pořádá IV. pačejovský automobilový slalom Mistrovství ČR v automobilovém slalomu VIP CUP v automobilovém slalomu Volný automobilový slalom CUP května 2009 od 9.00 hod. na letišti Pole K účasti je nutná motoristická přilba. Přijďte si vyzkoušet své řidičské umění! V Ústalči odstartoval prestižní střelecký seriál Perazzi Tour 2009 V sobotu 28. března 2009 začala na střelnici v Ústalči závodem Českého poháru v brokové disciplíně compak sporting sezóna Závod, který je prvním dílem extrémně náročného a královsky dotovaného střeleckého seriálu Perazzi Tour, proběhl za účasti kompletní české reprezentace v čele s mnohonásobným mistrem republiky a naším střeleckým fenoménem posledních let Pavlem Zázvorkou. Vítěz seriálu vyhraje v září kromě luxusního putovního poháru sportovní brokovnici Perazzi MX8 včetně cesty do Itálie s Davidem Kosteleckým. Střelecký seriál během roku pokračuje následujícími závody 18. dubna 2009 Brokový čtyřboj 200 terčů května 2009 Lovecký parcour 200 terčů 6. června 2009 Compak sporting 200 terčů Český pohár července Lovecký parcour 200 terčů Český pohár 12. září 2009 Finále LP 160 terčů Přijďte se podívat na české krále brokové střelby v divácky nesmírně atraktivních disciplínách do sympatického prostředí střelnice v Ústalči. Bohatý doprovodný program, vložené závody, společenské večery při dvoudenních závodech. Vysoce pravděpodobná je účast Davida Kosteleckého na některém ze závodů. Více na www. perazzi-tour.cz ms

9 Putování starou Šumavou (23/2) Vpředu vlevo moje maminka Hedvika na zahrádce u Tomashofu. Dávné vzpomínky na Jelenov dokončení Prošla jsem prodejny v Rejštejně, Dlouhé Vsi, Anníně, Srní, Žichovicích a Tedražicích. Tenkrát se nikdo neptal, jestli nám to vyhovuje. Denně jsem vycházela z domova v půl šesté a vracela v půl osmé večer. Utrmácená z práce jsem pak zdolávala cestu lesem k domovu. Tam na mě čekala fůra nádobí, které se zašpinilo po celý den, a to už pak člověku nezůstal kousek volna pro sebe. V zimě se mi asi dvakrát stalo, že mi dosvítila baterka a já šla úzkou pěšinkou s roztaženýma rukama, abych se dotýkala stromů kolem, hlavu jsem měla zvednutou k nebi, abych viděla ten proužek oblohy a neztratila cestičku. Ráno to bylo totéž, náhradní baterie nebyla, ale maminka si dokázala poradit. Nafoukla větší papírový sáček, na dno postavila svíčku, dolejšek obmotala, vršek roztáhla, svíčku zapálila a vznikl tak vlastně jakýsi lampion. Nemohla jsem ale utíkat, protože by svíčka zhasla. Já vím, je to možná k smíchu, ale bylo tomu skutečně tak. Autobusák mi potom říkal ty, Mařenko, já koukal, co se to lesem žene za ohnivou kouli, já myslel, že v lese straší. Jinak jsem měla zjištěno, že když jsem viděla vyjíždět autobus ze Srní a v tu dobu jsem vyběhla z domu, na zastávku jsme dorazili současně. Pokud jsem nebyla na místě, řidič na mě počkal. Takhle dojíždět jsem vydržela až do roku 1958, pak jsem šla s partou holek sázet stromky. Vzrostlý les pod Jelenovem je moje práce, tam jsme dřív mívali i pole. Přece jen práce s lidmi mě bavila víc, tak jsem pak sháněla místo s ubytování, a to bylo v Sušici v Lidovém domě. Začala jsem tam jako servírka, musela jsem se zaučovat, ale šlo mi to. Ten přechod do Liďáku se mi stal osudovým. Šéfoval tam pan Malý, který se po čase stal mým manželem, vychovali jsme dvě děti a v Liďáku jsme vydrželi celých 24 let. Pomalu jsme postupně opouštěli své rodné hnízdo, rodiče zůstali na Jelenově sami. Počet zvířectva zmenšili na minimum, vykrmili každý rok býčka a peníze střádali na koupi nějakého domečku poblíž Rejštejna. My, sourozenci, jsme tam jezdívali občas, pomoci při senách a sklizni brambor bylo to stále řidčeji, každý jsme měli svá zaměstnání a rodiny. Maminka chodívala na zotavovnu Bystřina vypomáhat jako pomocná síla v kuchyni. Po desáté hodině večer se vracela a táhla dva kýble zbytků pro drůbež. Jako souseda měli Honzu Cvajna, sušického rodáka. Ten také choval krávy a kozy, měl jednoho vola, toho zapřahal a dojížděl s ním pro nákup na Svojše a občas ho přivezl i našim. Ti jinak chodívali pro větší nákup s ručním vozíkem. Maminka měla hodně příbuzných, jak v západním, tak ve východním Německu a dopisovala si s nimi. Nejdříve k nám začali jezdit enderáci na dvoutýdenní dovolenou. Maminka nepožadovala peníze, chtěla platbu v naturáliích to bývalo ložní prádlo, ubrusy, prostěradla, záclony a podobné zboží, co se u nás těžko shánělo. To schovávala a každé Vánoce nás tím obdarovávala. Mám doma ještě dvě fungl nové ložní soupravy. Potomek Hofmannů si zjistil, kdo na jejich statku bydlí a tak se stalo, že se přijel i s rodinou za našimi podívat. Bylo prý to vřelé setkání. S manželem jsme jezdívali na zabijačku, manžel byl řezníkem, já mu pomáhala, za jeden den jsme stačili vše, i naložit maso k uzení. Rodiče se pak přestěhovali do Rejštejna, nepobyli tam dlouho, oba zanedlouho zemřeli. Já na Jelenov zajdu alespoň dvakrát do roka, abych všechna místa, která mi byla blízká, prošla. Přiznávám, ač nerada, že se vyhýbám domu s věžičkou, kde jsme bydlívali. Jdu z Čeňkárny nahoru, zajdu ke křížku, odtud se dám modřínovou alejí nad louky a až tam koukám na věžičku domu zpovzdálí. Okolo domu nechodím, protože je mi tam teskno. Není už tam jezírko ani altánek, po zahrádce ani stopa, chybí tam kytičky v oknech a pobíhání koček a veškeré zvířeny. Nevyběhne pes, který nás vždy radostně vítal. Z obou sadů zbylo jen pár pahýlů zmírajících stromů. Dům je sice někým obydlen, ale jakoby mrtvý. Zastavím se u křížku, tam vzpomenu na nejmilejší bytosti na maminku a babičku, bez slz se to neobejde. Tam si teprve uvědomuji, co vše pro nás maminka podstoupila ona ještě v pokročilém věku dokázala vychovat dvě vnučky, dcerky jedné z mých sester. V duchu s bolestí v duši děkuji své mamince za vše co dokázala, že nás všechny vychovala. Bohužel, běh života je tak rychlý, že mnohdy nestačíme poděkovat všem, co nás měli rádi a když si to uvědomíme, již není komu děkovat Jelenovu jsem se věnovala více než ostatním místům především proto, že jsem tam prožila celé dětství a mládí. Vzpomínky by ostatně vydaly ne na několik kapitol, ale na román. Nějak jsem se nedostala k tomu, jak se na Jelenov dostat. Od autobusu z Čeňkovy Pily půjdete lesní pěšinou vzhůru, vyjdete u popisovaného křížku a doprava asi po dvou stech metrech dojdete k Thomashofu jste na místě. Druhá cesta vede ze Svojší na Přední Jelenov, kde můžete obdivovat pěkně zrenovované chalupy. Většinou si zachovaly svůj původní vzhled, jak jsem je znávala v mládí. MARIE MALÁ Buchingerův dvůr Jak se žije otcům v mateřském centru Otázka, nad kterou jsem nikdy nepřemýšlel. A když nad tím tak přemýšlím, zjišťuji, že v Mateřském centru občas žije celá naše rodina. U nás vše začalo okolo 1. roku života našeho syna, kdy jsem po přečtení inzerátu v místních novinách zjistil, že u nás existuje mateřské centrum Medvídek. Manželka, která v mém rodném městě moc lidí neznala, byla doma se synem Míšou stále sama a kontakt s okolím potřebovali dle mého mínění oba dva. Po prvních několika návštěvách bylo jasné, že se jim v centru líbí a oba dva to moc baví. Po několika měsících se manželka začala v Medvídku angažovat stále více a stala se jednou z členek občanského sdružení. A pak to teprve začalo být zajímavé i pro mě (v dobrém slova smyslu). Téměř žádná větší společenská akce se bez tatínků zřejmě neobejde. Tátové pomáhají připravovat hry a soutěže, zabezpečují společenské akce jako řidiči, nosiči, fotografové, stavitelé a mnohdy se soutěží zúčastňují i jako aktéři. Když se zrovna nekoná nějaká společenská akce, najde se vždy nějaká práce v prostorách mateřského centra. Natírají se židličky a stoly, stěhuje se nějaký nábytek, je potřeba přivrtat obložení, obrázek, nebo se třeba rozbije zámek u dveří. Dále zde máme tvořivé večery bez dětí, kde se scházejí maminky bez svých ratolestí a nám otcům nechávají naše děti napospas. To se pak může stát, že po návratu domů maminka nachází zdevastovaného a vyčerpaného otce usínajícího u televize a našeho andílka, který spokojený spí v postýlce (nebo naopak). Syn spí v tričku a v teplácích, se špinavou pusou a ze skvrn na oblečení lze poznat, že k večeři byla asi nugeta. Myslím ale, že všechny drobné starosti a povinnosti vyplývající z manželčina zájmu o mateřské centrum jsou jen maličkosti, které všichni otcové dělají rádi. Myslím, že i tátové se mohou při společných akcích potkávat a seznamovat. Můžeme si popovídat o tom, který z našich synů hraje lépe fotbal, nebo jezdí šikovněji na kole. Při soutěžích často zapomínáme, že hrát si mají hlavně děti a ochotně bojujeme za ně. Myslím tedy, že otcům se díky mateřským centrům život může zdát veselejší a až si jednou s ostatními tatínky domluvíme třeba Tvořivé večery bez manželek, to bude teprve něco. To budou mateřská centra vzkvétat. RADEK KULHÁNEK Informace Zlatá éra Rytmusu Osvobození Sušice přineslo kapek přímo z Moravy. Bolení i krásná vystoupení vojenských však nepřestávalo, tak následovaly další dvě. K bolení se přidávali kapel US army na sušickém náměstí a také na místním hřišti, při další muzikanti a hosté a také se zápasech ragby a baseballu. Pro trochu hrálo. Mezitím autobusy Sušičany to bylo vše nové a velmi zjednané k dopravě zpět odjížděly zajímavé. Pro muzikanty to byla jeden za druhým. Jednou se zdály být moc plné nedůstojné pro i inspirace k nácviku tehdejších v světových hitů pod neúprosným Rytmusáky jindy příliš prázdné vedením Oty Bodláka. Skončila trnitá doba zkoušek a Otovou znělřekli, že jsou frajeři a proto musí měli tak obavy, aby sušičtí nekou Signature Rytmus zahájil mít autobus jen pro sebe a čas při zlatou a někdy i strastiplnou cestu slivovici pěkně utíkal. No a po půlnoci už žádný autobus nejel a tak tomto obsazení: klavír Rudla Jäger, basa Bedřich Frica Porzer, přepravu zajistil pan Čaloun taxíkem, ale nebylo to zadarmo. Po kytara Radko Peterka, harmonika Jirka Zdychynec, bicí Jan dobných příhod by mohli pamětnici navyprávět! Sedlecký, plechy Václav Bursa, Miroslav Klička, Josef Nechutný, V několikrát na různých místech opakovaném pořadu Václava Míra Kotál, saxofony Jaroslav Skala, Kamil Švelch, Petr Mottl, Chovíta S melodií kolem světa dirigent Ota Bodlák, zpěv Marta Bartůňková a Věra Puchinger. hvězda opery v Lipsku Jitka Ko se objevila u mikrofonu budoucí Hraje se hodně, muzikanti odcházejí a noví přicházejí (Karel dentek připravovala prof. Dáša vaříková. Taneční vystoupení stu Šerif Pokorný, technik Ota Vaigl, Vašek Vachoušek, Zdeněk Makovali například Tomáš Cihlář Vlčková. Dále v pořadech účinlina, Vašek Chovít ). Bohužel odchází i Ota Bodlák, který byl pře na dudy, kouzlil Zdeněk Nečas na harmoniku, Karel Polata hrál ložen do Lipníku nad Bečvou, ale Šidil, ale i sportovci bří Třískové, Pokorný, Raitmajer, Kučera, i na dálku spolupracuje a hlavně posílá noty, kterých je stále potřeba. Následuje nekonečné množství vít předváděl hru na dělený kla Mužík a velice vtipný Vašek Cho nedělních odpoledních čajů v hotelu Koruna u mecenáše p. Kříže, i na hudebních soutěžích i festirinet. Rytmus sklízel úspěchy které navštěvují hlavně studenti valech. Kolik obehráli sokolských a začínají zde mnohé lásky třeba šibřinek, Redut, plesů, maturáků, i na celý život. pouťových zábav nelze ani spočítat. A ty návštěvy mnohdy Soko To už kapelnické žezlo pevně drží sportovec a bassaxofonista lovna praskala při více jak tisícové návštěvě, kdy se hrálo i v Pekle Petr Mottl. Jako sportovec nepožívá na rozdíl od ostatních alkohol pod jevištěm. Nezapomenutelná a na hry si nosí v konvici a později Doudlebská polka dostala všechny do varu. Předcvičoval zaslouži v termosce čaj. A to vůbec netuší, že za pár let jeho vnuk a pravnuk lý Sokol Franta Prosser a u pultů Míla zasednou v Rytmusu za bubny a kytaru a pravnuk Petr bude zůstával jen bubeník s pianistou. za mnoho let kapelníkem na sušické radnici. V roce 1951 se dostává na scénu basa prof. Fr. Procházky, u které zatím stojí a hraje odchovanec studentského orchestru Milan Kotál. O dva roky později jej střídá majitel zvaný Franta, který u basy nebyl nikdy překonán. A ani další následníci si nenavlékají na prsty prezervativy jako on, Mistr, než si prsty zvykly. Padesátá léta nepřinesla nic dobrého ani muzice. Mnoho slavných amerických skladeb se nesmělo hrát a divoké západní tance s tanečnicí dále od těla či nad hlavou a pod nohama, byly z nařízení komunistických vládců pořadateli zakazovány. Mnohdy ale marně. Mládež chtěla své. Rytmus hrál i scénickou hudbu při divadelních představeních sušických ochotníků (Lucerna, Ženitba, Nebe na zemi) a účinkoval i při spartakiádních vystoupeních. Nezapomenutelně roku 1960 v Kašperských Horách, kde působili jako posila v dechovce Pedagogické školy prof. Štrunce. Po vystoupení zašli do hotelu Kašperk, který vedl jejich kamarád Václav Kříž na malé občerstvení. Na nářky Ády Blahůta, že jej strašně bolí v krku, reagoval Václav promptním dodáním opičích Digitalizace TV vysílání Vážení čtenáři, další informace související s digitalizací TV vysílání v Sušici, které pro vás připravuje R. Šimík, systémový inženýr společnosti Czech Digital Group, a. s., najdete opět v následujícím vydání Sušických novin. strana 11 MKS v Sušici pro vás v letošním roce připravilo: sobota 16. května Vídeň změna termínu Návštěva výstavy obrazů secesního umělce Alfonse Muchy ve vídeňském Belvederu, zámku Schönbrunn a procházka historickým centrem města, návštěva nejznámějších historických památek. sobota 13. června Legoland Den plný veselé nálady pro celou rodinu v zábavním parku. sobota 27. června Neuschwanstein Prohlídka pohádkového zámku z dob Ludvíka II. v bavorských Alpách. sobota 18. července ZOO safari ve Dvoře Králové nad Labem Výlet pro rodiny s dětmi za zvířátky do ZOO. (2/4) Ostatní vyhrávali všude možně po sále. To bylo odreagování od režimu, který mnohé dusil. Nelze nepřipomenout, že v roce 1965 přichází do orchestru stálice Jarda Hamberger a za rok jeho věrná partnerka u mikrofonu Jarka Melcherová. Oba zazpívali výborně všechno a vydrželi až do dnešních dnů. Jarka zakrátko prožila muzikantskou cestovní zkušenost i se svým milým. Při cestě ze hry v Zavlekově se vraceli autem harmonikáře Honzy Kučery. V kopci před Čejkovy auto kikslo a ač Honza všemožně odborně zasahoval a prosil na kolenou, Sedan si nedal říct. Posádka hledala pomoc po chalupách a Kamil sháněl alespoň kolo marně. Došel za svítání do Hrádku, kde se náhled objevila Tatra Jarčiných rodičů pátrajících po dceři. Po vysvětlení celé situace se stali zachránci a Honzovo auto odtáhl traktor. Technická poznámka: Jarka se zakrátko vdala a stala se Hrdličkovou. Krom nekonečného množství her, nacvičují s MUDr. Karlem Černým pořady Vysílá studio S, které mají výborný ohlas nejen v Sušici. Ota Bodlák na dálku z Nýrska (v Sušici se mu nedostalo bytu) stále spolupracuje a občas si zadiriguje při pořadech Návštěvní den. Popularitu získává i Arna Němec písničkami Petra Spáleného. Kamil nezapomíná na setkání Rytmusáků ke kulatinám nejen muzikantů, ale i orchestru, který má tak rád. A on ten čas tak rychle letí Pozor, chystá se oslava 70. narozenin Rytmusu. Sledujte příští číslo Sušických novin. E.KINTZL sobota 15. srpna Zámek Orlík a hrad Zvíkov Prohlídka známých českých kulturních památek s plavbou lodí po Orlické přehradě. sobota 12. září Drážďany Procházka historickým centrem města s prohlídkou vzácných sbírek Zwingru a obnoveného kostela Frauenkirche. sobota 5. prosince Vánoční Vídeň Tradiční výlet do kouzelně vyzdobené rakouské metropole s návštěvou vánočních trhů otáčivé hlediště Český Krumlov pátek 19. června Robin Hood výpravná zbojnická legenda pátek 3. července Kráska a zvíře pohádkový příběh Františka Hrubína sobota 1. srpna Kocour v botách divadlo pro děti spojené s výletem na Šumavu a návštěvou zámku Rožmberk pátek 7. srpna Tři mušketýři romantická komedie pátek 28. srpna Cikánský baron klasická opereta Johanna Strausse Výlety i divadelní představení můžete objednávat již nyní v kanceláři MKS (KD Sokolovna,1. patro), nebo na tel

10 strana 12 Sušičáci u Frantíků (poseřazené a doplněné zápisky z cestovního deníčku) Neděle nabitá hudbou! V neděli 22. března se to opravdu sešlo. Krásně se to sešlo! Do Sušice se na dva koncerty sjelo hrubým odhadem sto padesát mladých vynikajících muzikantů. Smetanův sál, hodin. Studentský symfonický orchestr Gymnázia J. Nerudy v Praze. Čtyřicet pět hudebníků ve věku 14 až 19 let. Zahráli nejen slíbenou Vodní hudbu G. F. Händela a Dvořákovu Novosvětskou (neboli Symfonii č. 9 e moll), ale k poctě B. Smetany, jehož jméno náš sál nese, přidali ještě polku z Prodané nevěsty. Krásná hudba v podání takového mládí nemohu jinak, než chválit. Šťoura možná našel drobné chybičky, ty byly ale bohatě vyváženy nadšením všech hráčů. Orchestr odjíždí na turné po Spojených arabských emirátech. Muslimové tvrdí, že dokonalý je pouze Alláh. Z tohoto důvodu vetkávají do složitých obrazců perských koberců tři chyby. Takže je vše v naprostém pořádku a studentský symfonický orchestr může směle vyjet. Koncert byl jedním slovem zážitek! Sokolovna, hodin. Pošumavský big band se svými sólisty a pěveckým sborem Fialky. Instrumentalisty a zpěváky jsem tentokrát nepočítala, ale přes stovku bych se asi dostala. A zase mládí, kam se podíváš. Večer filmových melodií Dáma na kolejích, Noc na Karlštejně, Sedm statečných a mnohé další. Bluesovali a swingovali s neskrývanou a nepřehlédnutelnou radostí. Hrálo jim to úžasně. Prostě paráda! Občas slýchám: Ty mladý nic nezajímá, jenom čučí do počítače, nic kloudnýho nedělaj Někteří jistě tak to bylo, jest a bude. Ale naštěstí je hodně těch, kterých se to netýká. A to je určitě radostná zpráva. Přeji oběma tělesům hodně zdaru a stovky nadšených posluchačů! MILENA NAGLMÜLLEROVÁ Novosvětská v Sušici Je sobota 14. února, napadlo dvacet nového prašanu a my se chystáme na cestu do Francie. Jste blázni, v takovém počasí! Odjíždíme večer, tak ještě alespoň dvě hoďky na lyžích a s pejsky na procházku při Otavě. Skorec vodní se bravurně potápí jako by se nechumelilo. Ve papa, ahoj, čauky rodičové, za týden jsme zpátky! O půlnoci projíždíme celnici v Rozvadově. Na německých benzinkách jsou za padesát centíků perfektní toalety. V šest hodin nás vítá Alsasko. WC zadara, ale nic moc. Frčíme dál po A36 na Mulhouse Lyon. (Před sedmi lety jsme tady zpívali na folklorním festivalu a máme nezapomenutelné vzpomínky: Tanečnice odnášíme z rozpáleného pódia s puchýři na nohou, přes deset zpěvaček ukládáme do trávy, aby se vzpamatovaly z parného odpoledne. Nikdo netuší, že nám starostliví vesničané během půlhodiny pošlou osm záchranných vozů a jednu helikoptéru. Devět dívek ukradli, ale za dvě hodiny byly zpět.) V deset hodin zastávka U galského kohouta, skromná ranní hygiena a ještě skromnější rozcvička. Nasedáme a opakujeme festivalové hymny: Radosti ty jiskro Boží, a Tam, kde je smutek, buďme číší překypující radostí. Děkujeme Verunkám, že nám připravily na cestu zábavný bedekr Sušičáci u Frantíků. Ve tři čtvrtě na pět zastavujeme v Tulle. Čeká nás půlhodinový koncert v místním kostele. Po osmnácti hodinách jízdy nás nemohlo potkat nic příjemnějšího, ale zvládli jsme to. Některé zpěváky si hned odvezli rodiče, ale ostatní pokračují do konečné stanice Brive la Gaillarde. V pondělí v obrovské hale na obrovských plátnech sledujeme dějiny Evropy a přivítání delegací z Itálie, Polska, Německa a Česka. Jako všechny ceremoniály i tenhle stál jistě mnoho peněz, ale škoda, že nebylo raději Za méně peněz více muziky! Všem hráli státní hymnu, nám Dvořákovo Largo. Nenechali jsme pořadatele v nevědomosti a zazpíval jsme si Kde domov můj? sami. Terezka, Lenka a já bydlíme v rodině paní ředitelky Sylvie, jejího muže Fabrice, syna Timothéa a dcerky Appoline; nejstarší Marjolaine studuje v Paříži. Každý den ráno usedáme k velikému stolu s čerstvými bagetami, čajem, domácí zavařeninou, medem a skvělými sýry. (Promiňte, děvčata). K večeři míváme spíše vegetariánské papání, ale mně to nevadí, protože Fabrice nikdy nezapomene na skleničku vína. Na obědy se scházíme ve školní jídelně v přízemí školní kaple. V jejím patře pak zkoušíme na závěrečný koncert. Obědváme bohatě: Alsaský choucrute (šukrůt) nebo španělskou paellu(páju) s krevetami a s mnoha přílohami. Na stole dospěláků samozřejmě lahev červeného. Ti Frantíci, ti se mají! Před dvoutýdenními prázdninami mají týden ateliérů. Tedy včera např. film, zítra orientační bojovku po městě, dnes prezentaci zahraničních studentů v tělocvičně školy. Je tu Angličan, Litevka, Ukrajinka a náš Alex syn Češky a slovenského gynekologa perfektně uvádí naše koncerty. Padesátitisícové město Brive la Gaillarda je celé z kamene a plné platanů, v této době pitoreskně oštěchtaných. V romantických středověkých uličkách nemůžeš zabloudit, odevšad vidíš typickou věž kostela svatého Martina. Řeka La Corréze dala jméno celému kraji, jako kdysi Prácheň kraji Prácheňskému. Ve středu v poledne obědváme doma : Bagetu s kachní pomazánkou, lososa s rýží a hruškovou přesnídávku naší maminky. Tentokrát už mi nezbývá místo ani na ten skvělý sýr. Odpoledne obdivujeme Collognes la rouge, starobylou vesnici vystavěnou z červeného kamene. Večer trávíme na školní akademii v L école Bosuet. Mnohé naše děti se vrací do rodin za městem nebo na venkovskou farmu. Vypovídá o tom statistika deníčku Zvířata v rodinách : 5 slepic a 5 koček Dominika, hejno hus Julča a Fanynka, 2 koně, 2 psi, 2 kočky, ovce a králíci Ester Podobně hovoří deníčkovský inzerát naší pohodové Nágl : Pes Luky a dvě kočky spali se mnou celou noc. Níže jmenovaná prosí, že kdybyste jí někde našli spící, nebuďte jí, ale v tichosti odneste do busu. Díky. Ve čtvrtek ráno na betonovém nádvoří Notre Dame sedí 40 mrňat z mateřské skoly. Čekáme na váš koncert, s il vous plait. A tak tleskáme, kukáme a blbneme; zvláště kluci chlapi. Děti nakonec zpívají s námi Hej župy, župy, žup! Večerní závěrečný galakoncert pro dva tisíce posluchačů nese podtitul Chercher la lumiére, chanter la paix. Zpívají La Maitrise d Enfants Notre Dame Brive, Sušičky dětský Sbor, Boheme a Les Petits Chanteurs de Saint Marc Lyon. V pátek se vracíme domů. Přesto nás čeká ještě jeden výlet, poutní město ve skále, Rocamadur. Když nám v autobusu rozdali mapy a řekli, že půjdeme pěšky bůhvíkolik kilometrů, nejásali jsme. Náladu nám spravilo sluníčko, svlékli jsme se do triček a šli (Danny). už zdálky na mě dýchá nádherná atmosféra, ale pravé pohlazení na mne dýchlo až když jsem se ocitl uprostřed nádvoří skalní kaple. Pod azurově modrou oblohou vám město připadá jako z dávné legendy a pod skalním převisem cítím velký respekt (Ptáček, Žíža, Kotlík). Samozřejmě, v našem deníčku byste se dověděli i mnoho kritických připomínek, především na hlavu organizátorů. Naše děti dokázaly, že umí překonávat překážky: Po osmnáctihodinové jízdě a hodinovém čekání dokážou ještě zazpívat, při nekonečném čekání se umí bavit, domluví se anglicky lépe než hostitelé, jsou samostatné Na poslední stranu deníčku někdo z těchhle dětí ocitoval Seifertovu Píseň: Utři si slzy a usměj se uplakanýma očima, každého dne se něco počíná, něco překrásného se počíná. JOSEF BAIERL a JAN PELECH Po zadání hesla Novosvětská v Sušici do internetového vyhledavače, objevilo se nevídané množství odkazů, které dávaly tušit, že se chystá v Sušici výjimečná událost. Symfonický orchestr čtyřiceti pěti studentů z hudebních tříd pražského Gymnázia Jana Nerudy využil pohostinnosti Hotelu Svatobor a vstřícnosti vedení Gymnázia a celý víkend ( března) se v Sušici připravoval na koncertní turné do Spojených arabských emirátů. Na závěr třídenní intenzivní práce uspořádali studenti 22. března ve Smetanově sále sušického Gymnázia koncert, kde zazněla právě Dvořákova symfonie č. 9 Novosvětská. Protože to bylo vystoupení odpolední (15 hod.) a v Sušici se ve stejný den večer konal ještě jeden koncert, nikdo neočekával v publiku větší návštěvu. Jaké však bylo překvapení, když se Smetanův sál téměř zaplnil. Dvořákovo jméno s jeho nejslavnější symfonií učinilo své. Novosvětskou symfonii lze zařadit nejen k absolutní špičce hudebního romantismu, ale též k nejlepším dílům světové symfonické tvorby všech dob. Mladí hudebníci začali velmi odvážně náročnou Suitou od Georga Friedricha Händela. Orchestrální suita Vodní hudba je náročná především pro dvojici trubek a lesních rohů. Občasná zaváhání lesních rohů doplňoval krásně stylově a zvukově vyvážený zvuk smyčcových nástrojů. Druhou skladbou nedělního odpoledne byla polka z opery Prodaná nevěsta, kterou si studenti přáli zahrát symbolicky ve Smetanově sále. Polka měla patřičné tempo i zvukové napětí. Nejeden Nemocnice Sušice, o. p. s., upřímně děkuje svým obchodním partnerům, kteří podpořili uspořádání Pohodového plesu Nemocnice Sušice a firmy Medica Filter, který proběhl v opravdu pohodové atmosféře 7. března letošního roku. posluchač se po koncertě vyjádřil, že je polka vyzývala k tanci. Na závěr koncertu zazněla slavná Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka. Její rozlehlost dala mladým hudebníkům zabrat. V sále se vytvořila neopakovatelná atmosféra, napětí mezi jednotlivými částmi bylo elektrizující. Za zmínku stojí procítěné sólo anglického rohu ve slavném Largu (druhá věta), které vhánělo slzy do očí. Mladí umělci s dirigentem Ladislavem Ciglerem prokázali velký smysl pro interpretaci celého díla. Sušické publikum po skončení symfonie odměnilo účinkující dlouhým potleskem vestoje. Potleskem, kterým chtělo vyjádřit i poděkování za vzpomínku na dirigenta České filharmonie Františka Stupku, tedražického rodáka, který by se v letošním lednu dožil 130 let. DIVIŠ Děkujeme zejména firmám Medica Filter, s. r. o., Kašperské Hory, Pfizer, spol. s r. o., Praha, Bandur, spol. s r. o., Sušice, Fruitim CZ, s. r. o., České Budějovice, Gastro Vaizová, s. r. o., Dolní Bělá, Jan Patlejch Restaurace Sokolovna Sušice, Občerstvení Mc Vítek Sušice, Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s., provozovna Sušice, Sušické uzeniny, a. s., Sušice, Hana Šebestová Florist Hrádek u Sušice, MSM, spol. s r. o., Příbram. Závěrem chceme poděkovat MKS v Sušici za perfektní spolupráci při přípravě plesu. MUDr. Jiří Šedivý, Nemocnice Sušice, o. p. s. jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici, T. G. M. 120/I, Sušice, IČ , tel Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 9. dubna 2009 ve hod.

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena)

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) Termín Název akce Místo konání Pořadatel / kontakt Poznámka LEDEN 04.01. Příchod Tří králů náměstí Svobody Oblastní charita

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

PŘÍSPĚVKY NA DĚTI A MLÁDEŽ pro rok 2012 částka 400 Kč x dítě

PŘÍSPĚVKY NA DĚTI A MLÁDEŽ pro rok 2012 částka 400 Kč x dítě Příloha č. 1 usn. RM č. 6/76/III/2012 PŘÍSPĚVKY NA DĚTI A MLÁDEŽ 400 Kč x dítě počet dětí podpora TJ Sokol 104 41,6 Raraši o.s. 16 6,4 TJ Jiskra 41 16,4 Junák 54 21,6 TJ ZŠ 79 31,6 RSCM Rozkoš 125 50 SDH

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více