VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/ Škola 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace Adresa školy Školní 301, Křinec Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy ředitel: Mgr. Tomáš Veverka zástupce ředitele: Mgr. Jana Kuncířová Kontakt tel.: www: 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Městys Křinec Adresa zřizovatele Náměstí 25, Křinec Kontakt tel.: Údaje o školské radě Rok zřízení školské rady 2007 Počet členů školské rady 3 Předseda školské rady Martin Hlinovský Kontakt na předsedu Členové školské rady Martin Hlinovský Mgr. Dana Vajskébrová Noemi Koukolová Zápisy z jednání školské rady jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách školy. Stránka 1

2 1.4 Údaje o občanském sdružení při škole Název SDRUŽENÍ RODIČŮ KŘINEC (SRK) Vznik 31. srpna 2004 IČO Kontakt , Náplň Podpora aktivit školy, podíl na financování soutěží 1.5 Subjekty se kterými škola spolupracovala ve školním roce 2009/2010 Městys Křinec INPROMA spol. s r. o. ZAS Křinec SDH Křinec Zámek Křinec ZŠ Dymokury ČRS MO Rožďalovice Marie Vodvárková 1.6 Součásti školy Jednotlivé součásti školy Kapacita Základní škola 450 Mateřská škola 50 Školní družina 50 Školní jídelna ZŠ 450 Školní jídelna - výdejna (MŠ) 50 Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ 4 80 Škola celkem Mateřská škola 2 50 Školní družina 2 50 Školní jídelna MŠ - 50 Školní jídelna ZŠ Stránka 2

3 1.7 Charakteristika jednotlivých součástí školy Základní škola Základní škola je úplnou školou s postupovým prvním až devátým ročníkem. Výuka probíhá ve čtyřech propojených pavilonech, které jsou označeny jako A, B, C a D. V pavilonu A je 5 kmenových tříd pro 1. až 5. ročník a jedna odborná učebna. V pavilonu B jsou kmenové učebny pro 6. až 9. ročník, učebna informatiky a učebna pro sportovní aktivity. V pavilonu C je tělocvična, družina, kuchyně a školní jídelna. V pavilonu D je odborná učebna pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, cvičná kuchyňka a dílna. V učebně fyziky je od ledna 2010 instalována interaktivní tabule s kompletním příslušenstvím.škola disponuje poměrně rozsáhlými venkovními prostory na kterých se kromě sportovního areálu nachází pozemek pro pěstitelské práce a skleník.zbylá část je využívána jako okrasná zahrada a v letních měsících i k výuce v přírodě. Během letošních hlavních prázdnin došlo k výrazným vylepšením v prostředí školy. Ve všech budovách proběhla kompletní výměna oken a vnějších dveří ( ,-Kč), což by mělo výrazným způsobem ušetřit provozní náklady za elektrickou energii. Pro žáky I. stupně byla v prostoru mezi pavilonem A a spojovací chodbou postavena nová šatna vybavená šatními skříňkami ( ,-Kč). Pro žáky II. stupně došlo v pavilonu B ke kompletní rekonstrukci sociálních zařízení ( ,-Kč). Zřizovatel školy městys Křinec v tomto školním roce vynaložil na vylepšení podmínek ve škole celkovou částku ,- Kč. Ještě v tomto kalendářním roce proběhne ve škole obměna AKU vytápění a pokud nové zastupitelstvo podpoří záměry pro rok 2011, pak by se ještě mělo provést zateplení stropních konstrukcí a spojovacích chodeb, rekonstrukce sociálních zařízení na pavilonu A a pokračovat obměna AKU vytápění. Mateřská škola Budova mateřské školy se nachází v klidné části městyse Křinec, má výbornou dostupnost vlakového i autobusového spojení s okolními spádovými obcemi. Provozní doba je od 6,30 do 16,00 hodin. Děti jsou rozděleny do dvou tříd, nejmladší děti chodily do třídy Koťátek, starší děti do třídy Berušek. Každá třída má k dispozici třídu, hernu, umývárnu, sociální zařízení, šatnu a výdejnu jídla. Pedagogický sbor školky tvoří tři učitelky, úklid zabezpečuje jedna uklizečka, která zároveň vozí a připravuje svačiny pro děti. Výchovně vzdělávací činnost je ve školce prováděna podle školního vzdělávacího programu Hrajeme si celý rok, který je rozpracován do integrovaných celků třídních vzdělávacích programů přizpůsobených věku, schopnostem a zaměření dětí. Formy činností s dětmi se během dne mění a prolínají. Všechny činnosti obsahují prvky tvořivosti. Nadstandardně školka nabízí kroužky anglického jazyka, výtvarný kroužek a logopedii. Pro děti je během školního roku organizováno hodně akcí. Mezi nejvydařenější patřil výlet za skřítky do Starých Hradů, Drakiáda, vánoční a velikonoční oslavy, Masopust, Slet čarodějnic a čarodějů, výlet do pohádkového hradu Stránov, divadelní představení, sportovní odpoledne s rodiči a vycházky do blízkého okolí.od poloviny srpna do konce listopadu 2009 proběhla v naší školce kompletní rekonstrukce budovy výměna oken, venkovních dveří, zateplení budovy s novou fasádou a modernizace kotelny. Stránka 3

4 Školní družina Školní družina se nachází v přízemí v pavilonu C. Ranní družina probíhá od 6.30 do 7.30 hod.. Odpolední družina od do hod. Odpolední družina se dělí na dvě oddělení. První oddělení probíhá v prostorách školní družiny pod vedením vedoucí vychovatelky paní Zdeny Kuncové a druhé oddělení v učebnách I. stupně v pavilonu A si ve školním roce 2009/2010 rozdělili paní učitelka Haizlerová a pan učitel Rydl. Družinu využívalo 50 dětí s pravidelnou docházkou a 4 děti s nepravidelnou docházkou.vedoucí vychovatelka si vyzvedává děti z 1. třídy po vyučování a odvádí je na oběd. Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnost. V případě druhého oddělení děti docházejí postupně. Všechny děti docházející do školní družiny měly možnost navštěvovat výtvarný kroužek, kroužek angličtiny, flétnový kroužek, dramatický kroužek, sborový zpěv a ve druhém pololetí i sportovní kroužek. Během celého školního roku školní družina pravidelně navštěvovala místní knihovnu a také se podílela se na vánočních a velikonočních trzích pořádaných školou. Školní jídelna, Školní jídelna výdejna (MŠ) Kapacita školní kuchyně je 450 obědů. Kapacita školní jídelny je 62 osob. Ke stravování bylo přihlášeno ve školním roce 2009/2010 celkem 154 osob. Z tohoto počtu bylo 55 žáků 1. stupně, 64 žáků 2. stupně, 25 zaměstnanců školy a 10 cizích strávníků. Součástí školní jídelny je také výdejna pro 50 dětí v MŠ, pro které se připravují kromě obědů ještě přesnídávky a svačiny. Školní jídelna připravuje dvě hlavní jídla denně. Dle mínění strávníků jsou jídla připravována ve velmi dobré kvalitě. Výdej obědů probíhá ve třech intervalech od do hodin. Celá školní kuchyně byla již v roce 2006 kompletně zrekonstruována a zařízena novým nábytkem a spotřebiči, což velmi zkvalitnilo pracovní prostředí. O letošních letních prázdninách došlo ještě k výměně oken a vnějších dveří. 1.8 Materiálně-technické podmínky školy Učebny Herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení - tělocvična Dílny a pozemky Žákovský nábytek 9 kmenových učeben 1 herna 6 odborných učeben Vše ve společném venkovním areálu školy tělocvična velká (pavilon C) + tělocvična malá(pavilon B) dílny (pavilon D) + pozemek Škola je vybavena dostatečným množstvím odpovídajících žákovských stolků a židlí. Ostatní nábytek bude potřeba postupně obměnit. Stránka 4

5 Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Dochází k postupné obměně a vybavování dle finančních možností školy Škola má pro své žáky dostatečný počet učebnic a učebních textů. Žáci si kupují pracovní sešity na matematiku, český jazyk, prvouku, dějepis, zeměpis a cizí jazyky. Škola by potřebovala větší finanční prostředky pro nákup nových učebnic a to zejména interaktivních Vybavení je na dobré úrovni. Pomůcky jsou v dostatečném množství. Některé z nich bude nutné v dohledné době obměnit, aby nezastarávaly. Škola je vybavena přiměřeným množstvím výpočetní a audiovizuální techniky. Postupně je prováděno doplňování a průběžná obměna starší techniky. Ve sledovaném období škola využívala celkem 3 třídy různě vybavené výpočetní a audiovizuální technikou. První třída výpočetní techniky je vybavena 25 pracovními stanicemi nakonfigurovanými v terminálovém režimu a připojenému k terminálovému serveru Windows Tento způsob umožňuje efektivně využít starší hardware pracovních stanic. Třída dále obsahuje učitelský počítač možností zobrazování dat dataprojektorem. Druhá multimediální třída je vybavena počítačem pro pedagogy a je připojena na VHS rekordér. Konfigurace umožňuje přehrávat data z počítače i z VHS dataprojektorem. Třetí třída interaktivní výuky je vybavena notebookem pro pedagogy, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Všechny počítače ve škole jsou připojeny do lokální počítačové sítě. Je zabezpečeno sdílení dat, připojení k internetu s rychlostí do 16Mbit/s, komunikace mezi uživateli a bezpečnost dat. Propojení počítačů je provedeno kabelovým rozvodem po budově školy. Připojení k internetu a webové stránky školy zajišťuje firma COMTEX NETWORK SYSTEMS. Provoz schránek elektronické pošty je realizován komerční společností LICANET. Stránka 5

6 Investiční rozvoj Počátkem roku 2010 byl zakoupen malotraktor se sekačkou na trávu k pravidelné údržbě venkovního areálu ZŠ i MŠ. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP a b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen a Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / a 9. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DUHA vydaný 27. srpna a (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 30 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 3 Počet asistentů pedagoga ZŠ 1 Počet nepedagogických pracovníků ZŠ 5 Počet nepedagogických pracovníků MŠ 1 Počet pracovníků ŠJ 4 Stránka 6

7 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 79 Učitelé 1. stupně 73 Učitelé 2. stupně 89 Učitelé 2. stupně 63 Učitelé ZŠ celkem 82 Učitelé ZŠ celkem 66 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Počet osob Úvazek (%) Stupeň vzdělání samostatná odb. kuchařka SOU pomocné kuchařky základní uklízečky 4 94 základní školník SOU ved. školní jídelny ZŠ ÚSO hospodářka ÚSO 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2010/ Zápis k povinné školní docházce proběhl 21.ledna 2010 a 4. února Zápis do mateřské školy Do mateřské školy bylo nově zapsáno pro následující školní rok 17 dětí. Zápis proběhl 18. března Stránka 7

8 4.3 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem - - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Komentář: Na víceletá gymnázia se žádný žák naší školy nehlásil. b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Komentář: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy. v devátém ročníku v nižším ročníku 21 1 Komentář: Žák, který ukončil povinnou školní docházku v nižším ročníku, byl žákem 8.třídy a byl přijat na střední odborné učiliště zřizované krajem. Stránka 8

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno s vyznamenáním 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno s vyznamenáním 1. třída třída třída třída třída Celkem II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno s vyznamenáním 6. třída třída třída třída Celkem Stránka 9

10 II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno s vyznamenáním 6. třída třída třída třída Celkem Přehled o chování I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem Stránka 10

11 II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída ,55 7 0,35 9. třída , I. stupeň , II. stupeň ,71 7 0,35 Celkem ,52 0,78 0,04 2. pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , Stránka 11

12 7. třída , třída ,35 6 0,30 9. třída , I. stupeň , II. stupeň ,76 6 0,30 Celkem ,04 6 0, Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení 6. 1 S vývojovými poruchami učení 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 14 Komentář: Při vzdělávání žáka s kombinovaným druhem postižení byla nutná asistentka pedagoga. 5.4 Prevence sociálně patologických jevů Škola vycházela ze svého Minimálního preventivního programu (MPP) na školní rok 2009/2010. Hlavním úkolem MPP bylo zabývat se problémy, které přinášejí nežádoucí společenské jevy (drogová závislost, alkohol, kouření, virtuální drogy, záškoláctví a projevy šikany). Prevence se objevovala i v našem školním vzdělávacím programu DUHA a byla prováděna převážně ve vyučovacích hodinách. Všichni pedagogičtí pracovníci vedli žáky k samostatnosti, vychovávali je ke zdravému sebevědomí a zvládání stresových situací, rozvíjeli protidrogové postoje, vytvářeli ve škole vhodné sociální klima, předcházeli všem způsobům šikany a dalšího nevhodného chování mezi žáky. Žáci byli vedeni k tomu, aby si osvojili zásady zdravého životního stylu a vhodně a efektivně uměli využívat svůj volný čas. Učitelé si vzájemně předávali informace získané na různých vzdělávacích akcích. Metodik prevence p.uč. Vladimír Hojsák absolvoval semináře zaměřené na rozpoznávání a následné řešení šikany a seminář zaměřený na velmi aktuální problém anorexie a bulimie.v průběhu školního roku byl řešen problém související se záškoláctvím a s kouřením. Na druhé straně škola byla úspěšná ve své žádosti o získání grantu zaměřeného na volnočasové aktivity (basketbalové koše, basketbalové míče a petanque). Stránka 12

13 5.5 Výchovné poradenství Hlavními okruhy práce výchovné poradkyně jsou práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami a kariérové poradenství pro žáky školy. Žáci, kteří jsou klienty pedagogicko-psychologické poradny, mají v naší škole zajištěny podmínky pro vzdělávání podle svých potřeb. Je zajištěna úzká spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími, výchovná poradkyně je ve stálém kontaktu s pracovištěm PPP Středočeského kraje v Nymburce, v případě potřeby zajišťuje kontakt i s dalšími pracovišti ( např. SPC, OSPOD). Pro žáky 5.a 9. třídy a žáky vycházející z jiného ročníku jsou zajištěny materiály a individuální poradenství pro optimální volbu dalšího studia, ve školním roce se podařilo všem těmto žákům umístit se na vybraných oborech. Důležitou součástí je i práce v oblasti prevence nežádoucích jevů, a to buď ve spolupráci s metodikem prevence sociálně patologických jevů, nebo ve spolupráci s třídními učiteli. V průběhu školního roku žáci absolvovali dotazníkové šetření SO-RA-D, které pomáhá rozkrýt vztahy ve třídách a upozorní na možná rizika. Součástí této práce je i příprava adaptačních kurzů, v tomto roce připravila výchovná poradkyně tento kurz pro žáky šesté a sedmé třídy. Jeho cílem je vytvářet dobré třídní kolektivy. Dále se výchovná poradkyně podílela na zpracování žádosti o dotaci na volnočasové aktivity žáků, která byla škole přidělena. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy vzdělávání Pracovník (místo konání) 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd Mgr. Eva Vlčková Pedagogická fakulta University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (obor německý jazyk- dějepis) dokončení studia Veronika Kuncová Pedagogická fakulta University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (obor 1. stupeň ZŠ) pokračování studia b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Jana Kuncířová Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze (obor anglický jazyk) pokračování studia vzdělávání Pracovník (místo konání) Stránka 13

14 6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce Mgr. Dana Lokšová Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze (obor výchovné poradenství) c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Vzdělávání (místo konání) 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace, semináře Pedagogičtí pracovníci ZŠ Datové schránky, spisový a skartační řád (Nymburk) Zákoník práce pro zaměstnance škol (Praha) Tradiční setkání ředitelů škol (Loučeň) Interaktivní výuka 21. století Jak sepsat projekt Šablony CLIL angličtina v dalších předmětech Konference angličtinářů AKCENT (Praha) E learningový jazykový kurz angličtiny Intenzivní jazykový kurz angličtiny Učitelská angličtina (Nymburk) Kurz Aj (Nymburk) Jak vytvořit Minimální preventivní program školy Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Světlana Vošická Veronika Kuncová Mgr. Petra Kořínková Mgr. Eva Vlčková Vladimír Hojsák Pracovník Stránka 14

15 (Praha) Agresivita, šikana (SZÚ Praha) Bulimie, anorexie (SZÚ Praha) Školení PO (Nymburk) Seminář o interaktivní tabuli a učebnicích německého jazyka Práce s chybou v českém jazyce (Nymburk) Praktická výuka českého jazyka na 1. stupni ZŠ (Kolín) Škola pro udržitelný život (Praha) Konference k projektu Rozumíme penězům (Praha) Zdokonalování práce na PC (Křinec) Správa školních internetových stránek (průběžná konzultace s autorem stránek) Zaškolení na práci s interaktivní tabulí (Křinec) Vzdělávání pedagogů spojená s prohlídkou zámku ZŠ a MŠ Křinec, ZŠ Dymokury, ZŠ Městec Králové, ZŠ Běrunice (Křinec) Pedagogičtí pracovníci MŠ Proč děti nezvládají kompetence (Praha) Vlastní hodnocení školy (Praha) Jóga pro děti Pět Tibeťanů (Praha) Nepedagogičtí pracovníci Nová účtová osnova (Hradec Králové) Mzdy (Praha) Účetní standardy (Praha) Hygienické předpisy, výživová doporučení (Nymburk) Setkání vedoucích školních jídelen (Nymburk) Vladimír Hojsák Vladimír Hojsák Vladimír Hojsák Mgr. Eva Vlčková Mgr. Zdeňka Černá Mgr. Zdeňka Černá Jana Haizlerová Mgr. Petra Kořínková Mgr. Ludmila Hájková Ing. Jaroslav Pulda Všichni pedagogičtí pracovníci školy Všichni pedagogičtí pracovníci školy Ivana Merklová Ivana Merklová Ivana Merklová Jana Horáková Jana Horáková Jana Horáková Jana Veselá Jana Veselá 7. Údaje o aktivitách školy 7.1 Údaje o aktivitách základní školy, mateřské školy a školní družiny Významné akce základní školy Vánoční besídka (prosinec 2009) Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2009) Lyžařský kurz (leden 2010) Velikonoční trhy (duben 2010) Školní akademie (květen 2010) Křinecký desetiboj netradiční sportovně-kulturní odpoledne pro žáky a jejich rodiče (červen 2010) Stránka 15

16 Další akce základní školy Projektová činnost základní školy Významné akce mateřské školy Vystoupení jihoafrických bubeníků Sága Afrika (září 2009) Jičín město pohádek (září 2009) Halloweenské odpoledne (říjen 2009) Divadelní představení Desatero pohádek (říjen 2009) Hudební pořad (Krahulíkovi) (říjen 2009) Z pokladnice českého dramatu (říjen 2009) Návštěva hvězdárny v ZŠ Komenského Nymburk (listopad 2009) Praha historická exkurse (listopad 2009) Praha Národní muzeum exkurse (listopad 2009) Beseda žáků 9. třídy na Úřadu Práce v Nymburce (leden 2010) Hálkovo divadlo Nymburk Staré pověsti české (leden 2010) Návštěva justičního areálu v Praze Na Míčánkách (únor 2010) Masopust (únor 2010) Řemesla 2010 VLL (únor 2010) Valentýnská diskotéka (únor 2010) Ukázka výcviku dravců (březen 2010) Vysazení platanu, který se stal symbolem naší školy (březen 2010) Beseda v křinecké knihovně (duben 2010) Slavnost slabikáře (duben 2010) Beseda s panem Církvou o ekologii (květen 2010) Pořád se něco hraje vystoupení Dana Kubici v hudebním pořadu (květen 2010) Divadlo Koloběžka (květen 2010) Countrio hudební pořad (květen 2010) Pasování na rytíře řádu čtenářského (červen 2010) Dětský den pro žáky školy (červen 2010) Dřevíčková dílna (červen 2010) Turistický výlet na Bučický mlýn (červen 2010) Exkurze u poříčního oddílu Policie ČR v Nymburce (červen 2010) Výlet do Českého ráje zřícenina hradu Trosky (červen 2010) Exkurze do pražské židovské synagogy (červen 2010) Praha románská, gotická a renesanční (červen 2010) Výlet do Mělníka a na horu Říp (červen 2010) Cyklovýlet Chateau Mcely (červen 2010) Divadelní představení žáků školy Lakomá Barka (červen 2010) Exkurze na zámek Loučeň (červen 2010) Dentální hygiena (červen 2010) Třídenní školní výlet žáků 7. a 9. třídy Janov v Jizerských horách (červen 2010) Cesta kolem světa za jeden školní rok celoroční projekt celé ZŠ Můj kamarád strom celoroční projekt I.st. ZŠ Drakiáda s rodiči (říjen 2009) Vánoční besídka (prosinec 2009) Masopustní týden (únor 2010) Výlet na pohádkový hrad Stránov (květen 2010) Sportovní hry s rodiči (červen 2010) Další akce Jak se Petrpaslík dostal mezi děti-divadelní představení (září 2009) Stránka 16

17 mateřské školy Poznej svého psa (září 2009) Kouzelnické představení (říjen 2009) Časem zpátky do pohádky - Staré Hrady (říjen 2009) Kudy cesta do divadla divadelní představení (listopad 2009) Pečení perníčků (listopad 2009) Zdobení perníčků s rodiči (prosinec 2009) Mikulášská nadílka (prosinec 2009) Den otevřených dveří (leden 2010) Když šla vrána do světa (leden 2010) Aprílové dobrodružství divadelní představení (březen 2010) Zelený den (březen 2010) Velikonoční odpoledne s rodiči (březen 2010) Návštěva knihovny (duben 2010) Čarodějnický rej (duben 2010) Den matek odpoledne s maminkami (květen 2010) Čaroděj a kouzelný dům divadelní představení (květen 2010) Den dětí (červen 2010) Rozloučení s předškoláky spaní v MŠ (červen 2010) Významné akce školní družiny Další akce školní družiny Noc v družině (červen 2010) Pravidelné návštěvy křinecké knihovny Kniha je můj kamarád (1x za měsíc) Pečení a příprava studené kuchyně ve školní kuchyňce (1x za měsíc) Svět dinosaurů DVD (v průběhu školního roku) Příprava výrobků na Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2009) Příprava výrobků na Velikonoční trhy (duben 2010) 7.2 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Rybářský kroužek Výtvarný kroužek I.st Flétnový kroužek Sportovní kroužek Dramatický kroužek Cvičení z českého jazyka Sborový zpěv Paličkování Výtvarný kroužek II.st. Vedoucí zájmového útvaru Jindřich Kulich Mgr. Světlana Vošická Zdeňka Kuncová Jana Haizlerová Mgr. Zdeňka Černá Mgr. Ludmila Hájková Lenka Pergelová Zdeňka Ťavodová Mgr. Dana Vajskébrová Stránka 17

18 7.3 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Přespolní běh (říjen 2009) Okresní soutěž ve stolním tenise (říjen 2009) Výtvarně vědomostní soutěž Tak to je nice (listopad 2009) Výtvarná soutěž Čerti a jiné předvánoční bytosti (prosinec 2009) Pythagoriáda (leden 2010) Školní kolo olympiády v Čj (březen 2010) Výtvarná soutěž Kraslice 2010 (březen 2010) Preventan Cup (březen 2010) Recitační soutěž Veselá básnička (březen 2010) Recitační soutěž (březen 2010) Recitační soutěž (březen 2010) Plavecko běžecký pohár (duben 2010) Dopravní soutěž (květen 2010) Plavecko běžecký pohár (květen 2010) McDonald s Cup 2010 (květen 2010) Literární soutěž Záchranáři 2010 (červen 2010) Turnaj o pohár městyse Křinec (červen 2010) Upřesňující informace (umístění) účast Žáci 8. a 9. třídy - účast 1. místo jednotl. (Veronika Krumpholcová 8. tř.) 2. místo jednotl. (Kristýna Zradičková 9. tř.) 2. místo (škola vědomostní soutěž) 3. místo (škola celkově) 2. místo (Lucie Erbrtová 7. tř.)) matematická soutěž - školní kolo 25 žáků Školní soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko účast (3.,4., a 5. třída) 1. místo kat. 3.tříd (Miloslav Kozel 3. tř.) 1. místo kat. 5.tříd (Mários Elia 5.tř.) postup (Libor Pošepný 4. tř.) okresní kolo Účast (Libor Pošepný 4. tř.) krajské kolo 2. místo (Vít Bareš 5. tř.) okresní kolo účast Účast (Vít Bareš 5. tř.) krajské finále Fotbalový turnaj (I. st.) - účast 2. místo v okresním kole (Lukáš Hodas 7.tř.) 2. místo v krajském kole (Lukáš Hodas 7.tř.) Fotbalový turnaj (II. st.) 3. místo 8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2009/2010 naše škola zažádala o účelovou dotaci z fondu sportu a volného času Středočeského kraje v rámci grantového řízení Jednalo se o projekt s názvem Kdo si hraje, nezlobí. Z tohoto grantu škola získala ,-Kč na dva kompletní basketbalové koše, které jsou umístěny ve venkovním sportovním areálu školy. Z této částky se ještě pořídily 4 basketbalové míče a petanque. Celkově škola zaplatila ,-Kč, přičemž zbývající 4.216,-Kč byly uhrazeny z provozních prostředků školy. Stránka 18

19 9. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Výnosy Celkové výnosy ,18 Kč - dotace celkem ,00 Kč z toho: dotace KÚSK ,00 Kč provozní dotace Městys Křinec ,00 Kč dotace grantová ,00 Kč - školské služby ŠD + MŠ ,00 Kč - stravné ,00 Kč - použití fondů/dary ,00 Kč - úroky ČS ,53 Kč - jiné ostatní výnosy (pojistná plnění apod.) ,65 Kč - doplňková činnost ,00 Kč Náklady Celkové náklady ,18 Kč - spotřební materiál, drobný majetek, DDHM ,10 Kč - energie ,47 Kč - opravy a udržování ,24 Kč - cestovné ,00 Kč - ostatní služby ,17 Kč - mzdové náklady ,00 Kč - zákonné sociální pojištění ,00 Kč - zákonné sociální náklady ,00 Kč - ostatní sociální náklady (náhrada za DPN) ,00 Kč - učebnice, uč.pomůcky, šk. potřeby ,70 Kč - potraviny ,00 Kč - jiné ostatní náklady (popl. ČS, pojištění apod.) ,50 Kč - doplňková činnost ,00 Kč Stránka 19

20 Hospodářský výsledek = zisk ,- Kč Jedná se o částku zůstatku účelové dotace na projekt Kdo si hraje, nezlobí, který byl naší škole poskytnut dne z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje v rámci grantového řízení 2009 pod č. 4668/ŠKS/2009. Výše uvedená částka byla převedena do rezervního fondu a použita na financování nákupu venkovních basketbalových košů a sportovního vybavení pro potřeby využití volného času žáků naší školy. V Křinci 30. září 2010 Mgr. Tomáš Veverka ředitel školy Výroční zpráva schválena školskou radou 8. listopadu Stránka 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Č.j.: ZŠ MŠ 215/09 Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B - 1 Skartační znak: A 5 Vypracovala : Mgr. Ludmila Ludvová Schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více