VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/ Škola 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace Adresa školy Školní 301, Křinec Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy ředitel: Mgr. Tomáš Veverka zástupce ředitele: Mgr. Jana Kuncířová Kontakt tel.: www: 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Městys Křinec Adresa zřizovatele Náměstí 25, Křinec Kontakt tel.: Údaje o školské radě Rok zřízení školské rady 2007 Počet členů školské rady 3 Předseda školské rady Martin Hlinovský Kontakt na předsedu Členové školské rady Martin Hlinovský Mgr. Dana Vajskébrová Noemi Koukolová Zápisy z jednání školské rady jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách školy. Stránka 1

2 1.4 Údaje o občanském sdružení při škole Název SDRUŽENÍ RODIČŮ KŘINEC (SRK) Vznik 31. srpna 2004 IČO Kontakt , Náplň Podpora aktivit školy, podíl na financování soutěží 1.5 Subjekty se kterými škola spolupracovala ve školním roce 2009/2010 Městys Křinec INPROMA spol. s r. o. ZAS Křinec SDH Křinec Zámek Křinec ZŠ Dymokury ČRS MO Rožďalovice Marie Vodvárková 1.6 Součásti školy Jednotlivé součásti školy Kapacita Základní škola 450 Mateřská škola 50 Školní družina 50 Školní jídelna ZŠ 450 Školní jídelna - výdejna (MŠ) 50 Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ 4 80 Škola celkem Mateřská škola 2 50 Školní družina 2 50 Školní jídelna MŠ - 50 Školní jídelna ZŠ Stránka 2

3 1.7 Charakteristika jednotlivých součástí školy Základní škola Základní škola je úplnou školou s postupovým prvním až devátým ročníkem. Výuka probíhá ve čtyřech propojených pavilonech, které jsou označeny jako A, B, C a D. V pavilonu A je 5 kmenových tříd pro 1. až 5. ročník a jedna odborná učebna. V pavilonu B jsou kmenové učebny pro 6. až 9. ročník, učebna informatiky a učebna pro sportovní aktivity. V pavilonu C je tělocvična, družina, kuchyně a školní jídelna. V pavilonu D je odborná učebna pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, cvičná kuchyňka a dílna. V učebně fyziky je od ledna 2010 instalována interaktivní tabule s kompletním příslušenstvím.škola disponuje poměrně rozsáhlými venkovními prostory na kterých se kromě sportovního areálu nachází pozemek pro pěstitelské práce a skleník.zbylá část je využívána jako okrasná zahrada a v letních měsících i k výuce v přírodě. Během letošních hlavních prázdnin došlo k výrazným vylepšením v prostředí školy. Ve všech budovách proběhla kompletní výměna oken a vnějších dveří ( ,-Kč), což by mělo výrazným způsobem ušetřit provozní náklady za elektrickou energii. Pro žáky I. stupně byla v prostoru mezi pavilonem A a spojovací chodbou postavena nová šatna vybavená šatními skříňkami ( ,-Kč). Pro žáky II. stupně došlo v pavilonu B ke kompletní rekonstrukci sociálních zařízení ( ,-Kč). Zřizovatel školy městys Křinec v tomto školním roce vynaložil na vylepšení podmínek ve škole celkovou částku ,- Kč. Ještě v tomto kalendářním roce proběhne ve škole obměna AKU vytápění a pokud nové zastupitelstvo podpoří záměry pro rok 2011, pak by se ještě mělo provést zateplení stropních konstrukcí a spojovacích chodeb, rekonstrukce sociálních zařízení na pavilonu A a pokračovat obměna AKU vytápění. Mateřská škola Budova mateřské školy se nachází v klidné části městyse Křinec, má výbornou dostupnost vlakového i autobusového spojení s okolními spádovými obcemi. Provozní doba je od 6,30 do 16,00 hodin. Děti jsou rozděleny do dvou tříd, nejmladší děti chodily do třídy Koťátek, starší děti do třídy Berušek. Každá třída má k dispozici třídu, hernu, umývárnu, sociální zařízení, šatnu a výdejnu jídla. Pedagogický sbor školky tvoří tři učitelky, úklid zabezpečuje jedna uklizečka, která zároveň vozí a připravuje svačiny pro děti. Výchovně vzdělávací činnost je ve školce prováděna podle školního vzdělávacího programu Hrajeme si celý rok, který je rozpracován do integrovaných celků třídních vzdělávacích programů přizpůsobených věku, schopnostem a zaměření dětí. Formy činností s dětmi se během dne mění a prolínají. Všechny činnosti obsahují prvky tvořivosti. Nadstandardně školka nabízí kroužky anglického jazyka, výtvarný kroužek a logopedii. Pro děti je během školního roku organizováno hodně akcí. Mezi nejvydařenější patřil výlet za skřítky do Starých Hradů, Drakiáda, vánoční a velikonoční oslavy, Masopust, Slet čarodějnic a čarodějů, výlet do pohádkového hradu Stránov, divadelní představení, sportovní odpoledne s rodiči a vycházky do blízkého okolí.od poloviny srpna do konce listopadu 2009 proběhla v naší školce kompletní rekonstrukce budovy výměna oken, venkovních dveří, zateplení budovy s novou fasádou a modernizace kotelny. Stránka 3

4 Školní družina Školní družina se nachází v přízemí v pavilonu C. Ranní družina probíhá od 6.30 do 7.30 hod.. Odpolední družina od do hod. Odpolední družina se dělí na dvě oddělení. První oddělení probíhá v prostorách školní družiny pod vedením vedoucí vychovatelky paní Zdeny Kuncové a druhé oddělení v učebnách I. stupně v pavilonu A si ve školním roce 2009/2010 rozdělili paní učitelka Haizlerová a pan učitel Rydl. Družinu využívalo 50 dětí s pravidelnou docházkou a 4 děti s nepravidelnou docházkou.vedoucí vychovatelka si vyzvedává děti z 1. třídy po vyučování a odvádí je na oběd. Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnost. V případě druhého oddělení děti docházejí postupně. Všechny děti docházející do školní družiny měly možnost navštěvovat výtvarný kroužek, kroužek angličtiny, flétnový kroužek, dramatický kroužek, sborový zpěv a ve druhém pololetí i sportovní kroužek. Během celého školního roku školní družina pravidelně navštěvovala místní knihovnu a také se podílela se na vánočních a velikonočních trzích pořádaných školou. Školní jídelna, Školní jídelna výdejna (MŠ) Kapacita školní kuchyně je 450 obědů. Kapacita školní jídelny je 62 osob. Ke stravování bylo přihlášeno ve školním roce 2009/2010 celkem 154 osob. Z tohoto počtu bylo 55 žáků 1. stupně, 64 žáků 2. stupně, 25 zaměstnanců školy a 10 cizích strávníků. Součástí školní jídelny je také výdejna pro 50 dětí v MŠ, pro které se připravují kromě obědů ještě přesnídávky a svačiny. Školní jídelna připravuje dvě hlavní jídla denně. Dle mínění strávníků jsou jídla připravována ve velmi dobré kvalitě. Výdej obědů probíhá ve třech intervalech od do hodin. Celá školní kuchyně byla již v roce 2006 kompletně zrekonstruována a zařízena novým nábytkem a spotřebiči, což velmi zkvalitnilo pracovní prostředí. O letošních letních prázdninách došlo ještě k výměně oken a vnějších dveří. 1.8 Materiálně-technické podmínky školy Učebny Herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení - tělocvična Dílny a pozemky Žákovský nábytek 9 kmenových učeben 1 herna 6 odborných učeben Vše ve společném venkovním areálu školy tělocvična velká (pavilon C) + tělocvična malá(pavilon B) dílny (pavilon D) + pozemek Škola je vybavena dostatečným množstvím odpovídajících žákovských stolků a židlí. Ostatní nábytek bude potřeba postupně obměnit. Stránka 4

5 Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Dochází k postupné obměně a vybavování dle finančních možností školy Škola má pro své žáky dostatečný počet učebnic a učebních textů. Žáci si kupují pracovní sešity na matematiku, český jazyk, prvouku, dějepis, zeměpis a cizí jazyky. Škola by potřebovala větší finanční prostředky pro nákup nových učebnic a to zejména interaktivních Vybavení je na dobré úrovni. Pomůcky jsou v dostatečném množství. Některé z nich bude nutné v dohledné době obměnit, aby nezastarávaly. Škola je vybavena přiměřeným množstvím výpočetní a audiovizuální techniky. Postupně je prováděno doplňování a průběžná obměna starší techniky. Ve sledovaném období škola využívala celkem 3 třídy různě vybavené výpočetní a audiovizuální technikou. První třída výpočetní techniky je vybavena 25 pracovními stanicemi nakonfigurovanými v terminálovém režimu a připojenému k terminálovému serveru Windows Tento způsob umožňuje efektivně využít starší hardware pracovních stanic. Třída dále obsahuje učitelský počítač možností zobrazování dat dataprojektorem. Druhá multimediální třída je vybavena počítačem pro pedagogy a je připojena na VHS rekordér. Konfigurace umožňuje přehrávat data z počítače i z VHS dataprojektorem. Třetí třída interaktivní výuky je vybavena notebookem pro pedagogy, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Všechny počítače ve škole jsou připojeny do lokální počítačové sítě. Je zabezpečeno sdílení dat, připojení k internetu s rychlostí do 16Mbit/s, komunikace mezi uživateli a bezpečnost dat. Propojení počítačů je provedeno kabelovým rozvodem po budově školy. Připojení k internetu a webové stránky školy zajišťuje firma COMTEX NETWORK SYSTEMS. Provoz schránek elektronické pošty je realizován komerční společností LICANET. Stránka 5

6 Investiční rozvoj Počátkem roku 2010 byl zakoupen malotraktor se sekačkou na trávu k pravidelné údržbě venkovního areálu ZŠ i MŠ. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP a b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen a Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / a 9. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DUHA vydaný 27. srpna a (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 30 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 3 Počet asistentů pedagoga ZŠ 1 Počet nepedagogických pracovníků ZŠ 5 Počet nepedagogických pracovníků MŠ 1 Počet pracovníků ŠJ 4 Stránka 6

7 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 79 Učitelé 1. stupně 73 Učitelé 2. stupně 89 Učitelé 2. stupně 63 Učitelé ZŠ celkem 82 Učitelé ZŠ celkem 66 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Počet osob Úvazek (%) Stupeň vzdělání samostatná odb. kuchařka SOU pomocné kuchařky základní uklízečky 4 94 základní školník SOU ved. školní jídelny ZŠ ÚSO hospodářka ÚSO 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2010/ Zápis k povinné školní docházce proběhl 21.ledna 2010 a 4. února Zápis do mateřské školy Do mateřské školy bylo nově zapsáno pro následující školní rok 17 dětí. Zápis proběhl 18. března Stránka 7

8 4.3 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem - - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Komentář: Na víceletá gymnázia se žádný žák naší školy nehlásil. b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Komentář: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy. v devátém ročníku v nižším ročníku 21 1 Komentář: Žák, který ukončil povinnou školní docházku v nižším ročníku, byl žákem 8.třídy a byl přijat na střední odborné učiliště zřizované krajem. Stránka 8

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno s vyznamenáním 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno s vyznamenáním 1. třída třída třída třída třída Celkem II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno s vyznamenáním 6. třída třída třída třída Celkem Stránka 9

10 II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno s vyznamenáním 6. třída třída třída třída Celkem Přehled o chování I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem Stránka 10

11 II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída ,55 7 0,35 9. třída , I. stupeň , II. stupeň ,71 7 0,35 Celkem ,52 0,78 0,04 2. pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , Stránka 11

12 7. třída , třída ,35 6 0,30 9. třída , I. stupeň , II. stupeň ,76 6 0,30 Celkem ,04 6 0, Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení 6. 1 S vývojovými poruchami učení 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 14 Komentář: Při vzdělávání žáka s kombinovaným druhem postižení byla nutná asistentka pedagoga. 5.4 Prevence sociálně patologických jevů Škola vycházela ze svého Minimálního preventivního programu (MPP) na školní rok 2009/2010. Hlavním úkolem MPP bylo zabývat se problémy, které přinášejí nežádoucí společenské jevy (drogová závislost, alkohol, kouření, virtuální drogy, záškoláctví a projevy šikany). Prevence se objevovala i v našem školním vzdělávacím programu DUHA a byla prováděna převážně ve vyučovacích hodinách. Všichni pedagogičtí pracovníci vedli žáky k samostatnosti, vychovávali je ke zdravému sebevědomí a zvládání stresových situací, rozvíjeli protidrogové postoje, vytvářeli ve škole vhodné sociální klima, předcházeli všem způsobům šikany a dalšího nevhodného chování mezi žáky. Žáci byli vedeni k tomu, aby si osvojili zásady zdravého životního stylu a vhodně a efektivně uměli využívat svůj volný čas. Učitelé si vzájemně předávali informace získané na různých vzdělávacích akcích. Metodik prevence p.uč. Vladimír Hojsák absolvoval semináře zaměřené na rozpoznávání a následné řešení šikany a seminář zaměřený na velmi aktuální problém anorexie a bulimie.v průběhu školního roku byl řešen problém související se záškoláctvím a s kouřením. Na druhé straně škola byla úspěšná ve své žádosti o získání grantu zaměřeného na volnočasové aktivity (basketbalové koše, basketbalové míče a petanque). Stránka 12

13 5.5 Výchovné poradenství Hlavními okruhy práce výchovné poradkyně jsou práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami a kariérové poradenství pro žáky školy. Žáci, kteří jsou klienty pedagogicko-psychologické poradny, mají v naší škole zajištěny podmínky pro vzdělávání podle svých potřeb. Je zajištěna úzká spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími, výchovná poradkyně je ve stálém kontaktu s pracovištěm PPP Středočeského kraje v Nymburce, v případě potřeby zajišťuje kontakt i s dalšími pracovišti ( např. SPC, OSPOD). Pro žáky 5.a 9. třídy a žáky vycházející z jiného ročníku jsou zajištěny materiály a individuální poradenství pro optimální volbu dalšího studia, ve školním roce se podařilo všem těmto žákům umístit se na vybraných oborech. Důležitou součástí je i práce v oblasti prevence nežádoucích jevů, a to buď ve spolupráci s metodikem prevence sociálně patologických jevů, nebo ve spolupráci s třídními učiteli. V průběhu školního roku žáci absolvovali dotazníkové šetření SO-RA-D, které pomáhá rozkrýt vztahy ve třídách a upozorní na možná rizika. Součástí této práce je i příprava adaptačních kurzů, v tomto roce připravila výchovná poradkyně tento kurz pro žáky šesté a sedmé třídy. Jeho cílem je vytvářet dobré třídní kolektivy. Dále se výchovná poradkyně podílela na zpracování žádosti o dotaci na volnočasové aktivity žáků, která byla škole přidělena. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy vzdělávání Pracovník (místo konání) 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd Mgr. Eva Vlčková Pedagogická fakulta University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (obor německý jazyk- dějepis) dokončení studia Veronika Kuncová Pedagogická fakulta University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (obor 1. stupeň ZŠ) pokračování studia b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Jana Kuncířová Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze (obor anglický jazyk) pokračování studia vzdělávání Pracovník (místo konání) Stránka 13

14 6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce Mgr. Dana Lokšová Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze (obor výchovné poradenství) c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Vzdělávání (místo konání) 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace, semináře Pedagogičtí pracovníci ZŠ Datové schránky, spisový a skartační řád (Nymburk) Zákoník práce pro zaměstnance škol (Praha) Tradiční setkání ředitelů škol (Loučeň) Interaktivní výuka 21. století Jak sepsat projekt Šablony CLIL angličtina v dalších předmětech Konference angličtinářů AKCENT (Praha) E learningový jazykový kurz angličtiny Intenzivní jazykový kurz angličtiny Učitelská angličtina (Nymburk) Kurz Aj (Nymburk) Jak vytvořit Minimální preventivní program školy Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Světlana Vošická Veronika Kuncová Mgr. Petra Kořínková Mgr. Eva Vlčková Vladimír Hojsák Pracovník Stránka 14

15 (Praha) Agresivita, šikana (SZÚ Praha) Bulimie, anorexie (SZÚ Praha) Školení PO (Nymburk) Seminář o interaktivní tabuli a učebnicích německého jazyka Práce s chybou v českém jazyce (Nymburk) Praktická výuka českého jazyka na 1. stupni ZŠ (Kolín) Škola pro udržitelný život (Praha) Konference k projektu Rozumíme penězům (Praha) Zdokonalování práce na PC (Křinec) Správa školních internetových stránek (průběžná konzultace s autorem stránek) Zaškolení na práci s interaktivní tabulí (Křinec) Vzdělávání pedagogů spojená s prohlídkou zámku ZŠ a MŠ Křinec, ZŠ Dymokury, ZŠ Městec Králové, ZŠ Běrunice (Křinec) Pedagogičtí pracovníci MŠ Proč děti nezvládají kompetence (Praha) Vlastní hodnocení školy (Praha) Jóga pro děti Pět Tibeťanů (Praha) Nepedagogičtí pracovníci Nová účtová osnova (Hradec Králové) Mzdy (Praha) Účetní standardy (Praha) Hygienické předpisy, výživová doporučení (Nymburk) Setkání vedoucích školních jídelen (Nymburk) Vladimír Hojsák Vladimír Hojsák Vladimír Hojsák Mgr. Eva Vlčková Mgr. Zdeňka Černá Mgr. Zdeňka Černá Jana Haizlerová Mgr. Petra Kořínková Mgr. Ludmila Hájková Ing. Jaroslav Pulda Všichni pedagogičtí pracovníci školy Všichni pedagogičtí pracovníci školy Ivana Merklová Ivana Merklová Ivana Merklová Jana Horáková Jana Horáková Jana Horáková Jana Veselá Jana Veselá 7. Údaje o aktivitách školy 7.1 Údaje o aktivitách základní školy, mateřské školy a školní družiny Významné akce základní školy Vánoční besídka (prosinec 2009) Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2009) Lyžařský kurz (leden 2010) Velikonoční trhy (duben 2010) Školní akademie (květen 2010) Křinecký desetiboj netradiční sportovně-kulturní odpoledne pro žáky a jejich rodiče (červen 2010) Stránka 15

16 Další akce základní školy Projektová činnost základní školy Významné akce mateřské školy Vystoupení jihoafrických bubeníků Sága Afrika (září 2009) Jičín město pohádek (září 2009) Halloweenské odpoledne (říjen 2009) Divadelní představení Desatero pohádek (říjen 2009) Hudební pořad (Krahulíkovi) (říjen 2009) Z pokladnice českého dramatu (říjen 2009) Návštěva hvězdárny v ZŠ Komenského Nymburk (listopad 2009) Praha historická exkurse (listopad 2009) Praha Národní muzeum exkurse (listopad 2009) Beseda žáků 9. třídy na Úřadu Práce v Nymburce (leden 2010) Hálkovo divadlo Nymburk Staré pověsti české (leden 2010) Návštěva justičního areálu v Praze Na Míčánkách (únor 2010) Masopust (únor 2010) Řemesla 2010 VLL (únor 2010) Valentýnská diskotéka (únor 2010) Ukázka výcviku dravců (březen 2010) Vysazení platanu, který se stal symbolem naší školy (březen 2010) Beseda v křinecké knihovně (duben 2010) Slavnost slabikáře (duben 2010) Beseda s panem Církvou o ekologii (květen 2010) Pořád se něco hraje vystoupení Dana Kubici v hudebním pořadu (květen 2010) Divadlo Koloběžka (květen 2010) Countrio hudební pořad (květen 2010) Pasování na rytíře řádu čtenářského (červen 2010) Dětský den pro žáky školy (červen 2010) Dřevíčková dílna (červen 2010) Turistický výlet na Bučický mlýn (červen 2010) Exkurze u poříčního oddílu Policie ČR v Nymburce (červen 2010) Výlet do Českého ráje zřícenina hradu Trosky (červen 2010) Exkurze do pražské židovské synagogy (červen 2010) Praha románská, gotická a renesanční (červen 2010) Výlet do Mělníka a na horu Říp (červen 2010) Cyklovýlet Chateau Mcely (červen 2010) Divadelní představení žáků školy Lakomá Barka (červen 2010) Exkurze na zámek Loučeň (červen 2010) Dentální hygiena (červen 2010) Třídenní školní výlet žáků 7. a 9. třídy Janov v Jizerských horách (červen 2010) Cesta kolem světa za jeden školní rok celoroční projekt celé ZŠ Můj kamarád strom celoroční projekt I.st. ZŠ Drakiáda s rodiči (říjen 2009) Vánoční besídka (prosinec 2009) Masopustní týden (únor 2010) Výlet na pohádkový hrad Stránov (květen 2010) Sportovní hry s rodiči (červen 2010) Další akce Jak se Petrpaslík dostal mezi děti-divadelní představení (září 2009) Stránka 16

17 mateřské školy Poznej svého psa (září 2009) Kouzelnické představení (říjen 2009) Časem zpátky do pohádky - Staré Hrady (říjen 2009) Kudy cesta do divadla divadelní představení (listopad 2009) Pečení perníčků (listopad 2009) Zdobení perníčků s rodiči (prosinec 2009) Mikulášská nadílka (prosinec 2009) Den otevřených dveří (leden 2010) Když šla vrána do světa (leden 2010) Aprílové dobrodružství divadelní představení (březen 2010) Zelený den (březen 2010) Velikonoční odpoledne s rodiči (březen 2010) Návštěva knihovny (duben 2010) Čarodějnický rej (duben 2010) Den matek odpoledne s maminkami (květen 2010) Čaroděj a kouzelný dům divadelní představení (květen 2010) Den dětí (červen 2010) Rozloučení s předškoláky spaní v MŠ (červen 2010) Významné akce školní družiny Další akce školní družiny Noc v družině (červen 2010) Pravidelné návštěvy křinecké knihovny Kniha je můj kamarád (1x za měsíc) Pečení a příprava studené kuchyně ve školní kuchyňce (1x za měsíc) Svět dinosaurů DVD (v průběhu školního roku) Příprava výrobků na Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2009) Příprava výrobků na Velikonoční trhy (duben 2010) 7.2 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Rybářský kroužek Výtvarný kroužek I.st Flétnový kroužek Sportovní kroužek Dramatický kroužek Cvičení z českého jazyka Sborový zpěv Paličkování Výtvarný kroužek II.st. Vedoucí zájmového útvaru Jindřich Kulich Mgr. Světlana Vošická Zdeňka Kuncová Jana Haizlerová Mgr. Zdeňka Černá Mgr. Ludmila Hájková Lenka Pergelová Zdeňka Ťavodová Mgr. Dana Vajskébrová Stránka 17

18 7.3 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Přespolní běh (říjen 2009) Okresní soutěž ve stolním tenise (říjen 2009) Výtvarně vědomostní soutěž Tak to je nice (listopad 2009) Výtvarná soutěž Čerti a jiné předvánoční bytosti (prosinec 2009) Pythagoriáda (leden 2010) Školní kolo olympiády v Čj (březen 2010) Výtvarná soutěž Kraslice 2010 (březen 2010) Preventan Cup (březen 2010) Recitační soutěž Veselá básnička (březen 2010) Recitační soutěž (březen 2010) Recitační soutěž (březen 2010) Plavecko běžecký pohár (duben 2010) Dopravní soutěž (květen 2010) Plavecko běžecký pohár (květen 2010) McDonald s Cup 2010 (květen 2010) Literární soutěž Záchranáři 2010 (červen 2010) Turnaj o pohár městyse Křinec (červen 2010) Upřesňující informace (umístění) účast Žáci 8. a 9. třídy - účast 1. místo jednotl. (Veronika Krumpholcová 8. tř.) 2. místo jednotl. (Kristýna Zradičková 9. tř.) 2. místo (škola vědomostní soutěž) 3. místo (škola celkově) 2. místo (Lucie Erbrtová 7. tř.)) matematická soutěž - školní kolo 25 žáků Školní soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko účast (3.,4., a 5. třída) 1. místo kat. 3.tříd (Miloslav Kozel 3. tř.) 1. místo kat. 5.tříd (Mários Elia 5.tř.) postup (Libor Pošepný 4. tř.) okresní kolo Účast (Libor Pošepný 4. tř.) krajské kolo 2. místo (Vít Bareš 5. tř.) okresní kolo účast Účast (Vít Bareš 5. tř.) krajské finále Fotbalový turnaj (I. st.) - účast 2. místo v okresním kole (Lukáš Hodas 7.tř.) 2. místo v krajském kole (Lukáš Hodas 7.tř.) Fotbalový turnaj (II. st.) 3. místo 8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2009/2010 naše škola zažádala o účelovou dotaci z fondu sportu a volného času Středočeského kraje v rámci grantového řízení Jednalo se o projekt s názvem Kdo si hraje, nezlobí. Z tohoto grantu škola získala ,-Kč na dva kompletní basketbalové koše, které jsou umístěny ve venkovním sportovním areálu školy. Z této částky se ještě pořídily 4 basketbalové míče a petanque. Celkově škola zaplatila ,-Kč, přičemž zbývající 4.216,-Kč byly uhrazeny z provozních prostředků školy. Stránka 18

19 9. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Výnosy Celkové výnosy ,18 Kč - dotace celkem ,00 Kč z toho: dotace KÚSK ,00 Kč provozní dotace Městys Křinec ,00 Kč dotace grantová ,00 Kč - školské služby ŠD + MŠ ,00 Kč - stravné ,00 Kč - použití fondů/dary ,00 Kč - úroky ČS ,53 Kč - jiné ostatní výnosy (pojistná plnění apod.) ,65 Kč - doplňková činnost ,00 Kč Náklady Celkové náklady ,18 Kč - spotřební materiál, drobný majetek, DDHM ,10 Kč - energie ,47 Kč - opravy a udržování ,24 Kč - cestovné ,00 Kč - ostatní služby ,17 Kč - mzdové náklady ,00 Kč - zákonné sociální pojištění ,00 Kč - zákonné sociální náklady ,00 Kč - ostatní sociální náklady (náhrada za DPN) ,00 Kč - učebnice, uč.pomůcky, šk. potřeby ,70 Kč - potraviny ,00 Kč - jiné ostatní náklady (popl. ČS, pojištění apod.) ,50 Kč - doplňková činnost ,00 Kč Stránka 19

20 Hospodářský výsledek = zisk ,- Kč Jedná se o částku zůstatku účelové dotace na projekt Kdo si hraje, nezlobí, který byl naší škole poskytnut dne z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje v rámci grantového řízení 2009 pod č. 4668/ŠKS/2009. Výše uvedená částka byla převedena do rezervního fondu a použita na financování nákupu venkovních basketbalových košů a sportovního vybavení pro potřeby využití volného času žáků naší školy. V Křinci 30. září 2010 Mgr. Tomáš Veverka ředitel školy Výroční zpráva schválena školskou radou 8. listopadu Stránka 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

1. Základní údaje o škole. Název školy Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace

1. Základní údaje o škole. Název školy Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více