Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě"

Transkript

1 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sázava 2014

2 Obsah Obsah 1 Slovo úvodem 2 Základní informace o škole 4 Poslání školy 6 Cíle školy 6 Filozofie výchovného působení školy 6 Historie školy 6 Akreditované studijní programy 9 Další studijní programy 10 Denní studium 11 Časový harmonogram denního studia 11 Studijní plány denního studia ročník (VOŠ + ThHF) ročník (VOŠ + ThHF) ročník (VOŠ) ročník (B.Th. + ThHF) 15 Dálkové studium 16 Časový harmonogram dálkového studia 16 Studijní plán dálkového studia ročník teologické zaměření ročník pastoračně sociální zaměření 17 Učitelé TS 19 Vedoucí studijních skupin 19 Studijní skupiny 20 Zpráva o hospodaření školy 24 Zpráva preceptora 25 Zpráva správce 29 Zpráva knihovny 30 Zpráva předsedu studentské samosprávy 31 1

3 Slovo úvodem Školní rok 2013/14 byl pro naši školu svým způsobem přelomový hned z několika důvodů. Tím prvním byla jarní návštěva církevní akreditační komise (AAA) v mezidobí akreditačního období spojená s neobvykle podrobným hodnocením a také se šetřením nezbytným pro schvalování nově připraveného a předloženého studijního programu v oboru sociální práce. Ve své výsledné zprávě členové komise ocenili pokrok, který škola od poslední akreditační návštěvy udělala, ale zdůraznili také nezbytnost naplňovat i další doporučení a podmínky stanovené pro aktuální akreditační období (nutno dodat, že ne vše je v současných podmínkách Teologického semináře v Sázavě zřejmě reálné opravdu splnit v očekávané míře a daném časovém limitu). Optimisticky komise hodnotila i připravený nový studijní program (ve spolupráci s ThH Friedensau), ovšem opět s nastavením některých podmínek, které se od počátku nejevily pro naši školu jako snadno dosažitelné a spolu s dalšími faktory vedly k rozhodnutí správní rady další přípravu tohoto studijního programu prozatím pozastavit. V březnu byla do USA svolána čtyřdenní konference ředitelů adventistických seminářů a vysokých škol, které jsem se jako ředitel Teologického semináře v Sázavě rovněž zúčastnil. Podobné celosvětové setkání se naposledy konalo před 22 lety, bylo tedy zajímavé a inspirativní sledovat současný stav a vývoj adventistického terciárního školství a diskutovat zkušenosti a možnosti řešení aktuálních problémů, se kterými se naše semináře a vysoké školy musejí potýkat bez ohledu na to, ve které zemi se nacházejí. Důležitou zprávou pro naši školu je, že v rámci celosvětové církve adventistů rozhodně není zcela neznámá a její působení je veskrze pozitivně hodnoceno. Významnou událostí pro nás byla i konference Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, která rovněž reflektovala činnost Teologického semináře za uplynulých 5 let a mimo jiné došlo i k personálním úpravě ve složení správní rady školy (v souvislosti se zvolením nových členů vedení církve, která je zřizovatelem školy). Neradostnou zprávou uplynulého školního roku je trend postupného výrazného snižování počtu studentů naší školy. Do prvního ročníku denního studia jsme sice v loňském školním roce přijali 6 nových studentů a pravidelnou výuku jsme v září začínali s 21 studenty denního a 22 studenty dálkového studia, do dalšího roku však z různých důvodů pokračuje pouze 9 denních a 14 dálkových studentů. Nový ročník denního studia se v dalším školním roce pro nízký počet uchazečů neotvírá (pro dálkové studium z důvodu dobíhajícího studijního programu a přípravy jeho nezbytné reakreditace nebylo přijímací řízení v tomto roce vypsáno). K velmi podstatné změně dochází od září 2014 ve vedení školy, kde po dvou letech nahradí současného ředitele Josefa Slowíka dosavadní kmenový učitel a interní zaměstnanec Teologického semináře Roman Mach. V průběhu školního roku přijala správní rada také rozhodnutí o budoucí změně preceptora, ke které dojde od září Stejně jako v minulých letech, i ve školním roce 2013/2014 se Teologický seminář snažil sloužit nejenom studentům, ale i širšímu společenství církve především vytvářením kvalitního odborného zázemí v teologii a souvisejících oborech, aktivně jsme se pokoušeli vytvářet i příležitosti k setkávání nad důležitými tématy a otázkami (tradičně jsme uspořádali úspěšnou Teologickou konferenci, naopak Psychosociální konference se z organizačních důvodů tentokrát neuskutečnila), na naší školu zavítalo také několik významných a zajímavých hostů (za všechny můžeme uvést např. kurz prof. R. Pöhlera z partnerské ThH Friedensau). Nejenom členové církve mohou od uplynulého školního roku také využívat při různých příležitostech rekreační kapacity v našem Sázavském areálu zejména v atraktivních nových budovách studentských 2

4 ubytoven, které jsou k dispozici za přijatelné ceny především o prázdninách nebo i některých víkendech během roku. S nižším počtu studentů dochází i ke snižování finančních prostředků, které naše škola získává v rámci normativu z MŠMT ČR. Největší část nákladů na provoz proto nese jako zřizovatel Církev adventistů sedmého dne, tedy ve skutečnosti její členové, kterým jsme za tyto prostředky umožňují existenci Teologického semináře opravdu vděčni. Informace o aktivitách školy jsou pravidelně a obvykle včas zveřejňovány na našich internetových stránkách, a samozřejmě jsme se snažili a snažíme využívat také další možnosti k informování o své činnosti (návštěvy učitelů na sborech, časopis Advent, AWR rádio a televize Hope TV, akce studentů atd.). Jsme také rádi, když se názory, připomínky a podněty (ať už ty pozitivní, nebo i kritické) naopak dostanou k nám, protože je v zájmu školy sloužit církvi i širšímu okolí kromě jiného také podle jejich opodstatněných potřeb a reálných očekávání. Konečně patří veliké poděkování všem zaměstnancům školy jak interním, tak i řadě externích učitelů a spolupracovníků, kteří se ve školním roce 2013/2014 spolupodíleli na naplňování vizí a poslání naší školy. Díky tomu můžeme s nadějí vyhlížet další smysluplnou budoucnost Teologického semináře v rámci Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. (J. Slowík) Učitelé a studenti TS Horní řada (z leva): Josef Slowík, Radek Macháň, Marek Jonáš, Tomáš Hubáč, Patrik Mašata, Tomáš Špác, Luděk Svrček a Roman Mach Dolní řada (z leva): Michal Balcar, Jiří Holý, Benjamín Schwartz, Ondřej Holka, Jan Zástěra, Petr Černoch, Daniela Šolcová a Lenka Koyšová 3

5 Základní informace o škole Název Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální IČO IZO Vyšší odborná škola: Domov mládeže: Školní jídelna: Identifikátor zařízení Adresa Radvanice Sázava Česká republika Tel Fax Internet Bankovní spojení Komerční banka, Praha 4, č. ú /0100 Ředitel PhDr. Josef Slowík, Ph.D. (tel , ; Zástupce ředitele Mgr. Luděk Svrček (tel ; Daniel Horničár, Ph.D. (tel ; Preceptor Jakub Chládek, B.Th. (tel , ; Hospodář Marek Škrla (tel ; Správce, vedoucí stravovacího zařízení Róbert Márföldy (tel , ; Sekretariát a studijní oddělení Mgr. Andrea Poláková (tel , ; Mgr. Lucie Chládková (tel ; Účtárna Alena Pavlíková, B.Th., B.A. (tel , ; 4

6 Knihovna Daniel Horničár, Ph.D. (tel ; Mgr. Lucie Chládková (tel ; Školní jídelna (tel ) Peter Kubuš (tel ) Mária Márföldyová Správní rada Předseda: Ing. Mgr. Mikuláš Pavlík, B.Th., M.A. Tajemník: PhDr. Josef Slowík, Ph.D. Členové: Karol Badinský, B.Th., M.A., Mgr. Peter Čík, Edvard Miškej, B.Th., Karel Staněk, B.Th., Marek Škrla, Pavel Zvolánek, B.Th. Rada TS Předseda: Pavel Zvolánek, B.Th. Členové: Karol Badinský, B.Th., M.A., Edvard Miškej, B.Th., Karel Staněk, B.Th. Školská rada Předseda: Daniel Horničár, Ph.D. Členové: Pavel Zvolánek, B.Th., Marek Jonáš Zkušební výbor Předseda: PhDr. Josef Slowík, Ph.D. Zástupce předsedy: Mgr. Luděk Svrček Členové: Daniel Horničár, Ph.D., Roman Mach, B.Th., M.A., Daniel Huvar, DiS., Miroslav Bielik, DiS. Zapisovatel: Mgr. Andrea Poláková Evaluační komise Vedoucí: Roman Mach, B.Th., M.A. Členové: PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Daniel Horničár, Ph.D., Mgr. Luděk Svrček Studentská rada Předseda: Daniel Huvar Tajemník: Kristína Hulenová Členové: Jiří Holý, Tomáš Hubáč, Tomáš Špác Teologický seminář je školskou právnickou osobou. Orgány školské právnické osoby jsou ředitel a Rada TS. Statutárním zástupcem TS je ředitel, který je odpovědný Radě TS (jmenované zřizovatelem Církví adventistů sedmého dne). Rada TS v součinnosti se Správní radou TS řídí Teologický seminář. Ve škole také působí Školská rada, ve které jsou třetinově zastoupeni zástupce zřizovatele, učitelů a studentů. Toto grémium umožňuje zástupcům pedagogických pracovníků školy, studentům i zřizovateli podílet se na správě školy. Poradním orgánem ředitele je Pedagogická rada, která projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Ředitel při svém rozhodování přihlíží k názorům Pedagogické rady. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Za přípravu a organizaci zkoušek a všeho, co s nimi souvisí, je odpovědný Zkušební výbor ve spolupráci se studijním oddělením školy. 5

7 Ve škole působí také Evaluační komise, jejímž úkolem je v některých studijních bězích schvalovat nezbytné studijní a jiné programy a hodnotit kvalitu prací. Poslání školy Posláním Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne Institutu teologických studií a Vyšší odborné školy teologické a pastoračně sociální je vychovávat duchovenské, sociální a pastorační pracovníky, kteří vykazují zralou křesťanskou zkušenost, dovedou šířit učení Bible slovem, písmem i službou, a to nadšeně, vyváženě, s láskou k lidem a na potřebné odborné úrovni. Cíle školy Naším cílem je především rozvíjet vyváženou osobnost v jejím duchovním, charakterovém, intelektuálním, sociálním, fyzickém a manuálním rozměru a rozvíjet specifická obdarování studentů. Snažíme se vychovávat člověka k životu služby, který odmítá jakékoli politické, náboženské, národnostní, rasové, majetkové a jiné předsudky a který vyvěrá z autentického křesťanství založeného na učení Bible a na osobním vztahu s Bohem. Cílem je také posilovat odevzdání svědecké službě pro Krista a pro církev, vzdělávat duchovenské a laické pracovníky především pro potřeby Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, ale i pro sociální, pastorační a humanitární potřeby společnosti, ve které žijeme. Máme záměr konat osvětovou a vzdělávací činnost a zprostředkovávat křesťanství. Spolupracujeme s církví při odhalování a formulování nových poznatků, při vytváření nových strategií a při formulování křesťanských odpovědí na palčivé otázky současné společnosti. Filozofie výchovného působení školy Naše škola chápe výchovu jako proces, na kterém spolupracují pedagogové školy a církevní složky se svými vedoucími, duchovními i řadovými členy. Učení Bible a její ideály tvoří základ výchovného působení školy v rámci jejího studijního i doprovodného programu. Učitelé usilují o vyvážené formování studenta a napomáhají v rozvoji jeho osobitých obdarování. Kladou důraz na duchovní a charakterový rozměr osobnosti, na rozvíjení intelektuálních schopností a praktických dovedností i na přijetí zdravého životního stylu a zodpovědného vztahu k Bohu, církvi, lidem, přírodě a sobě samému. Historie školy Před první světovou válkou, během ní a krátce po ní nabývali první duchovenští pracovníci Církve adventistů sedmého dne z území Čech, Moravy a Slovenska své teologické vzdělání v zahraničí, a sice na semináři v německém Friedensau u Magdeburgu (dnes Theologische Hochschule). Vůbec první domácí institucí pro výchovu a vzdělávání kazatelů byla Misijní škola v Praze. Působila v letech ve velice skromných poměrech. Tehdy absolvovalo devět studentů a studentek. Ředitelem byl Michael Wentland. Největšího rozmachu v meziválečném období dosáhlo dílo výchovy kazatelů během činnosti Misijního ústavu v Loděnicích u Berouna. Pod vedením Josefa Šimona dokončilo studium na této škole v letech asi sto studentů, a to nejen z Čech, Moravy a Slovenska, ale také z Bulharska a Jugoslávie. V roce 1946 začala druhá významná etapa díla výchovy kazatelů v naší vlasti. Zprvu se škola opět nacházela ve velice skromných poměrech v Praze, na Londýnské ulici č. 30. Později až do násilného zavření v roce 1950 působila ve vlastních objektech v Praze-Krči, nesla název Škola biblických nauk a v poslední fázi své existence byla přejmenována na Biblický seminář. V této 6

8 krátké době absolvovalo pod vedením Tobiáše J. Zigmunda asi sto studentů. Potřebu vzdělání nových kazatelů na začátku šedesátých let řešil dálkový kurz, který vedli T. J. Zigmund a později Václav Voráč. Tímto kurzem prošlo asi deset studentů. Zcela nové možnosti se objevily až v roce V čele s Miloslavem Šustkem začal fungovat Biblický seminář znovu. Nejprve bylo otevřeno jen dálkové studium s konzultačními středisky v Praze a Vojkovicích, ale od roku 1969 i denní studium, a to v jedné z budov bývalého semináře v Praze-Krči. Historie se však opakovala; v roce 1973 přišlo další násilné zastavení činnosti školy. Tento seminář v obou formách studia (denní a dálkové) vychoval padesát jedna kazatelů a biblických pracovníků. Již od roku 1974 existovalo neoficiální či spíše poloilegální vzdělávání duchovenských pracovníků církve ve formě dálkového studia s pravidelnými měsíčními konzultacemi v různých studijních střediscích (Třinec, Liberec, Praha, Vsetín, Olomouc, Holešov a další). V roce 1981 mohla církev opět začít vzdělávat duchovenské pracovníky oficiálně. Bylo však otevřeno pouze dálkové studium v tzv. Přípravném teologickém kurzu. Ve čtyřletém studiu se studenti a studentky měsíc co měsíc vždy na dva dny scházeli v konzultačních střediscích nejprve v Holešově, pak v Praze a posléze v Novém Jičíně. S tímto seminářem je spojeno především jméno Aloise Bárty, pod jehož vedením zde do roku 1990 absolvovalo asi dvacet pět studentů. Dějiny současného semináře se začaly psát 15. října 1990, kdy po dlouhých sedmnácti letech mohla církev vedle již existujícího dálkového studia znovu otevřít i denní studium. Nová škola nese název Teologický seminář CASD a jeho prvním ředitelem byl do roku 1993 Jiří Moskala, poté Miloslav Žalud, od roku 2002 Luděk Svrček a v roce 2012 byl novým ředitelem jmenován Josef Slowík. Prvních patnáct studentů začalo své čtyřleté studium v prostorách modlitebny v Praze na Smíchově. Po roce seminář přesídlil do pronajatých prostor v Klínci, několik kilometrů za Zbraslaví. Od září 1994 do konce února 1995 našel útočiště v posázavských Zlenicích. Od 1. března 1995 sídlí Teologický seminář ve vlastním objektu, nacházejícím se v krásném prostředí na břehu řeky Sázavy v blízkosti městečka Sázavy. Zde také seminář rozšiřuje své poslání a kromě výchovy duchovenských pracovníků koná i osvětovou a vzdělávací činnost pro veřejnost. Součástí školy je knihovna, školní jídelna a internát. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařadilo Teologický seminář na základě zákona číslo 564/1990 Sb. do sítě škol a školských zařízení nejprve jako pomaturitní studium, od roku 1996 jako střední odbornou školu a od září 1998 jako vyšší odbornou školu, jejíž absolventi mají právo užívat titul diplomovaný specialista DiS. V lednu 2000 udělila Akreditační asociace adventistických škol, akademií a univerzit Teologickému semináři statut Senior College s právem udělovat titul Bachelor of Theology B.Th. (bakalář teologie). V roce 2004, 2007 a 2012 tento stav potvrdila. Ve školním roce 2001/2002 bylo na Teologickém semináři otevřeno Jednoleté iniciační studium (tzv. Filip ), které bylo později inovováno na jednoletý studijní program Studium Bible a základů teologie (2006), který byl totožný s 1. ročníkem řádného studia. Tento studijní program poskytoval základní orientaci v Písmu, v teologii i v adventistickém učení a otevíral cestu pro službu v různých oblastech církve. Od školního roku 2003/2004 existuje na Teologickém semináři tzv. Kombinované studium základů teologie (od školního roku 2008/2009 Studium KS), které poskytuje široké členské veřejnosti možnost získání přehledu o hlavních biblických důrazech a základech teologie s praktickým zaměřením. Ve školním roce 2005/2006 jsme poprvé otevřeli nový studijní běh Misijní služba PGM (Průkopníci globální misie), který byl orientován nejen na základní informace Písma a věroučné důrazy, ale zvláště na praktickou misijní činnost (především knižní evangelizaci). V roce 2006 se škola stala školskou právnickou osobou a v důsledku toho upravila svůj název na Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální. Připravili jsme také nový studijní program, který byl v roce

9 Ministerstvem školství schválen. Otevřeli jsme kromě teologického zaměření i zaměření pastoračně sociální. Teologický seminář připravuje tedy nejen duchovní, ale i pastoračně, sociálně a humanitárně orientované pracovníky. 12. května 2009 byla podepsána s Theologische Hochschule Friedensau (Teologická vysoká škola ve Friedensau, Německo) Dohoda o spolupráci, která umožňuje studentům získat evropsky uznávaný titul bakalář (B.A. v teologii). Vzhledem k tomu, že na Teologickém semináři lze získat bakalářské tituly, požádali jsme ministerstvo školství o změnu názvu. Od 1. června 2010 je oficiální název naší školy Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální. V roce 2010 jsme také otevřeli nově vybudovaný multifunkční objekt, ve kterém se nachází kromě auly, která slouží také k bohoslužebným účelům, dostatečné prostory pro knihovnu, studovnu i archív. V roce 2011 byla zahájena stavba nových ubytoven pro studenty, které byly dokončeny a zkolaudovány v listopadu 2012 a červenci Učitelé a zaměstnanci TS Horní řada (z leva): Marek Škrla, Josef Hrdinka, Vítězslav Chán, Oldřich Svoboda, Marek Harastej, Jiří Tomášek, Josef Slowík a Luděk Svrček Dolní řada (z leva): Daniel Horničár, Petr Krysnký, Daniel Hrdinka, Andrea Poláková, Lucie Chládková, Pavla Šustková, Michal Balcar, Roman Mach a Jakub Chládek 8

10 Akreditované studijní programy Vyšší odborná škola obor vzdělání N/.. Teologická a pastorační činnost vzdělávací program N/02 Teologická a pastoračně sociální činnost Studijní program je schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kvalifikuje k základní duchovenské činnosti, jako je pastorační a diakonská služba, katecheze, kázání a evangelizační činnost, ale také připravuje sociální a humanitární pracovníky pro službu v církvi i mimo ni. Tříleté denní studium Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) teologické zaměření pastoračně sociální zaměření Čtyřleté dálkové studium (s konzultačními setkáními) Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) teologické zaměření pastoračně sociální zaměření Senior College Senior College je studijní program akreditovaný Církví adventistů s. d. (Accrediting Association of Seventh-day Adventists Schools, Colleges and Universities, Old Columbia Pike, Maryland, U.S.A.). Protože náplň studia prvních tří ročníků je totožná se studijním programem VOŠ, přecházejí studenti teologie po absolvování VOŠ do závěrečného ročníku Senior College (tzv. poabsolutorijní studium), které kvalifikuje pro duchovenskou, pastorační, humanitární a sociální službu v církvi, v jejích institucích i mimo ně. V denní formě studia, kde studijní program VOŠ je tříletý, pokračuje student poabsolutorijním 4. ročníkem, po jehož ukončení získává titul B.Th. V dálkové formě studia, kde studijní program je čtyřletý, pokračuje student poabsolutorijním 5. ročníkem, jehož ukončením získává titul B.Th. Absolvování poabsolutorijního studia a získání titulu B.Th. je nezbytným předpokladem pro práci sborového kazatele. Studium BA umožňuje zájemcům, kteří absolvovali studium pastoračně sociální v denní nebo dálkové formě, získat titul B.A. (Bachelor of Arts in Religion). Titul škola uděluje na základě akreditace AAA. Studenti, kteří jsou starší 28 let a nemají maturitu, mohou být přijati ke studiu na Senior College, pokud v přípravném studiu prokážou, že jsou schopni dostát studijním povinnostem a absolvovat celý studijní běh. V přípravném kurzu musí zájemce prokázat, že jiným způsobem získal patřičnou úroveň vzdělání. Toto se hodnotí na základě tří úrovní prací (referát, pramenná práce, srovnávací práce). Bakalářské studium na Theologische Hochschule Friedensau Tento studijní program je určen studentům denního a dálkového studia teologického zaměření, případně bývalým absolventům TS. Absolvent získá titul B.A. v teologii (Bachelor of Arts in Theology). Protože jde o evropsky platný titul, může absolvent tohoto programu pokračovat v magisterském studiu na univerzitách v ČR i zahraničí. 9

11 Další studijní programy Studium Bible a základů teologie Jde o jednoletý studijní program, který klade solidní základy pro studium Bible a teologie a směřuje k navázání hlubšího vztahu s Bohem. Napomáhá k dozrání osobnosti, prohlubuje spirituální zkušenost a integruje do života a poslání církve. Poskytuje základní orientaci v Písmu, v adventistickém učení a přístupu k Bibli i v teologii obecně a otevírá cestu pro službu v různých oblastech církevního života. Toto studium je shodné s 1. ročníkem studia VOŠ a lze jej studovat pouze v denní formě. Diferenční studium Kvalifikuje pro duchovenskou činnost v postavení sborového kazatele. Studium je určeno studentům a absolventům teologických fakult, kteří si takto doplňují vzdělání v oblasti adventistické teologie. Po završení studia student obdrží osvědčení o absolvování. Studium KS Představuje základní studium teologie a umožňuje zvládnutí dovedností potřebných pro praktickou službu v církvi. Je určeno všem zájemcům bez ohledu na vzdělání, věk či příslušnost k církvi. Studium probíhá kombinovaným způsobem, tedy formou motivačních a konzultačních setkání a individuálním studiem materiálů, a to ve dvou samostatných modulech základním a výběrovém. Základní modul vychází vstříc zájemcům o studium základů teologie, výběrový modul umožňuje zájemci zaměřit se na studium jím preferované oblasti služby. Po úspěšném završení studia student obdrží osvědčení o absolvování. 10

12 Denní studium Časový harmonogram denního studia Zimní studijní období Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 a Imatrikulace Ředitelské volno s náhradou (4. ročník) Intenzivní kurzy zimního studijního období (1., 2., 3. ročník) Intenzivní kurzy zimního studijního období (1. 4. ročník) Pedagogická rada (9.00) Setkání studentů TS s představiteli sdružení Intenzivní kurzy zimního studijního období (1. 4. ročník) dálková konzultace Graduace ThHF (10.00) Intenzivní kurz br. Pöhlera (1. 4. ročník) Prodloužený víkend Zahájení řádné výuky zimního studijního období dálková konzultace Sanitární den Podzimní prázdniny dálková konzultace Sanitární den Prodloužený víkend Výbor unie (TS) Teologická konference 2013 (Praha) dálková konzultace Vánoční posezení Vánoční prázdniny Zahájení vyučování v novém kalendářním roce Pedagogická rada (14.00) dálková konzultace Den otevřených dveří Zápočtové a zkouškové období (1. 3. ročník), (4. ročník do ) Prodloužený víkend (4. ročník) dálková konzultace Letní studijní období Jarní prázdniny (1. 3. ročník) Praxe na sborech (4. ročník) Praxe na sborech (2. 3. ročník) Intenzivní kurzy letního studijního období (1. ročník) Intenzivní kurzy letního studijního období (4. ročník) Zahájení řádné výuky letního studijního období Prodloužený víkend dálková konzultace dálková konzultace Velikonoční prázdniny Příprava na VOSU (1., 2. a 4. ročník), psaní absolv. práce (3. ročník) VOSA Návštěva AAA Prodloužený víkend nebo školní výlet (zatím nepotvrzeno) Poslední termín přihlášek do 1. ročníku denního studia (pro I. kolo) Pedagogická rada (14.00) dálková konzultace 11

13 Poslední termín odevzdání absolventských prací (3. ročník), odborných závěrečných prací (4. ročník) a bakalářských prací (ThHF) Zápočtový týden (3. ročník) Přijímací zkoušky do 1. ročníku (I. kolo) Zkouškové období (3. ročník) Zápočtové a zkouškové období (1., 2. a 4. ročník) Poslední termín k přihlášení se k absolutoriu (podmínka - splnění všech povinností ročníku) dálková konzultace Příprava na absolutorium (3. ročník) Ukončení školního roku 2013/ Poslední termín k přihlášení se k závěrečným zkouškám absolutoriu (podmínka - splnění všech povinností 4. ročníku) Absolutorium (3. ročník) Závěrečné zkoušky (4. ročník) Graduace (4. ročník) Poslední termín přihlášek do 1. ročníku (pro II. kolo) Letní konzultace (4. ročník dálkového studia) Přijímací zkoušky do 1. ročníku (II. kolo) Studijní plány denního studia 1. ročník (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon 1SZUV 2 Úvod do SZ (P. Čík) KZ 2. Nový zákon 1NZUV 2 Úvod do NZ (P. Krynský) 2 KZ - - 1NZRE 1,2 Řečtina I. (D. Horničár) 3 Z 2 ZK 3. Historická teologie 1HTDA 2 Dějiny adventismu (V. Chán) KZ 1HTRC 2 Církevní dějiny I. (Raná církev) (L. Svrček) 2 KZ - - 1HTSV 2 Církevní dějiny II. (Středověk) (M. Balcar) KZ 4. Systematická teologie 1STUT Úvod do studia teologie (J. Beneš) 1 ZK - - 1STDG 1,2 Dogmatika I. (R. Mach) 2 Z 2 KZ 1STIP Adventistická identita a praxe (J. Tomášek) Z 5. Praktická teologie 1PTZP 1,2 Praktická znalost Písma (O. Svoboda) 1 ZK 1 KZ 1PTPM Práce s mládeží (S. Bielik) (1) Z - - 1PTKS 1,2 Křesťanská spiritualita (M. Kysílko) 1 Z 1 KZ 1PTVY 2 Křesťanská výchova I. (Výchova a katechetika) (L. Chládková) KZ 1PTZS Zdravý životní styl (B. Kern) (1) Z - - 1PTMR Výchova k manželství a rodičovství (A. Zástěra) - - (1) Z 6 PTTM Teologie misie, dějiny misie (J. Tomášek) 1 KZ - - 6PTBU Budování sboru (P. Pimek) - - (1) Z 6PTEV Evangelizace (P. Pimek) - - (2) KZ 12

14 6. Všeobecně vzdělávací předměty 1VPMS Metodika studia (L. Svrček) 1 Z - - 1VPIK Informační a komunikační technologie (D. Horničár) - - (1) Z 1VPPF 2 Přehled filozofického myšlení (K. Floss) KZ 1VPUP Úvod do pedagogiky (J. Slowík) 2 ZK - - 1VPAN1,2 Angličtina I. (M. Balcar) 1 Z 1 KZ 1VPRP1,2 Řízená praxe (J. Chládek) 1 Z 1 Z 7. Odborná práce Odborná praxe 1OPPP1,2 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) 70 Z 70 Z Celkem (bez kurzů) ročník (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon 1SZDI Dějiny Izraele a historické knihy (J. Beneš) 2 KZ - - 1SZPN Pentateuch (P. Čík) KZ 1SZHB 1,2 Hebrejština I. (J. Beneš) 3 KZ 2 ZK 2. Nový zákon 1NZEV 1,2 Ježíš a Evangelia (D. Horničár) 2 Z 2 ZK 1NZRE 3 Řečtina II. (kurzorické čtení) (D. Horničár ) 1 Z - - 1NZEX 2 Exegeze NZ (seminář) (J. Lukeš ) KZ 3. Historická teologie 1HTRF Církevní dějiny III. (Reformace) (M. Balcar) 2 KZ - - 1HTPI Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) KZ 4. Systematická teologie 1STDG 3,4 Dogmatika II. (R. Mach) 2 Z 2 ZK 1STZE Základy exegeze I. (R. Mach) 1 KZ Praktická teologie 1PTVY 3 Křesťanská výchova II. (Katecheze) (M. Harastej) 2 KZ - - 1PTHO 1,2 Homiletika se seminářem (M. Pavlík) 2 ZK 1 Z 1PTPS 2 Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) KZ 6PTME Multimédia a evangelizace (J. Hrdinka) 1 Z Všeobecně vzdělávací předměty 1VPAN 3,4 Angličtina II. (N. Majerová) 2 Z 2 KZ 1VPRP 3,4 Řízená praxe (J. Chládek) 1 Z 1 Z 6VPDH Dějiny církevní hudby (I. Hrachovec) (1) Z Odborná práce 1ODPR 3 Odborná práce ze ST 0 ZK - - 1ODPR 4 Odborná práce z NZ ZK 8. Odborná praxe 1OPPP 3,4 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) 70 Z 70 Z 1OPDP 1 Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž (J. Chládek) 150 Z - - Celkem (bez kurzů)

15 3. ročník (VOŠ) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon 1SZHB 3 Hebrejština II (kurzorické čtení) (J. Beneš) - SPLNĚNO 1 Z - - 1SZEX Exegeze SZ (seminář) (J. Beneš) 2 KZ - - 1SZPC Proroci (J. Beneš) ZK 2. Nový zákon 1NZEP 1 Epištoly (P. Krynský) 2 KZ Historická teologie 1HTNC Ekumenická nauka o církvích I. (L. Svrček) 1 KZ Systematická teologie 1STDG 6 Dogmatika III. ( se seminářem) (R. Mach) 1 KZ - - 1STBV Bible a věda (P. Kostečka) (1) Z - - 1STET Etika (se seminářem) (R. Mach) KZ 1STRE 1 Religionistika (J. Lukeš) (1) Z Praktická teologie 1PTPS 4 Pastorační péče a psychologie II. (J. Hrdinka) 2 KZ - - 1PTLT Liturgika (M. Harastej) 1 KZ - - 1PTED 1,2 Evangelium pro dnešek (O. Svoboda) 2 Z 2 KZ 6. Všeobecně vzdělávací předměty 1VPAB Seminář k absolventské práci (D. Horničár) Z 1VPAN 5,6 Angličtina III. (M. Balcar) 1 Z 1 KZ 1VPKV Křesťanské vedení (D. Hrdinka) 1 ZK - - 1VPRP 5,6 Řízená praxe (J. Chládek) 1 Z 1 Z 7. Odborná práce 1ODPR 5 Odborná práce ze SZ 0 ZK Odborná praxe 1OPPP 5,6 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) 70 Z 70 Z 1OPDP 2 Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž (J. Chládek) 150 Z - - 1OPPS Pastorační soustředění (J. Chládek) Z Rozdílové předměty vzhledem k akreditaci HTRF Církevní dějiny III. (Reformace) (M. Balcar) 2 KZ - - 1HTPI Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) KZ Celkem (bez kurzů)

16 4. ročník (B.Th. + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon Nový zákon 4NZZJ1 Zjevení (V. Chán) 2 Z - - 4NZTE Teologie NZ (J. Lukeš) 1 KZ Historická teologie 4HTCS Dějiny CASD v České a Slovenské republice (E. Duda) - - (1) KZ 4HTCM2 Církevní dějiny v Čechách a na Moravě (L. Svrček) 2 KZ - - 4HTEK2 Ekumenická nauka o církvích II. (L. Svrček) ZK 4. Systematická teologie 4STTG Teologie století (J. Lukeš) KZ 4STFI2 Filozofie (K. Floss) 2 KZ - - 4STRS1 Religionistika se seminářem (J. Lukeš) 2 Z Praktická teologie 4PTLI2 Liturgika II. (M. Harastej) KZ 4PTCR Církevní řád (J. Dymáček) 2 KZ - - 4PTKS Kazatelská služba (J. Dymáček) ZK 4PTPT1,2 Prakticko teologický seminář (J. Chládek) 1 Z 2 Z 6. Všeobecně vzdělávací předměty 4VPKV Křesťanské vedení II. (D. Hrdinka) 1 Z - - 4VPRP1,2 Řízená praxe (J. Chládek) 1 Z 1 Z 7. Odborná práce 4ODZP1,2 Prakticko-teologická závěrečná práce ZK 8. Odborná praxe 4OPPP1,2 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) 70 Z 70 Z 4OPDP Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) 150 Z - - Rozdílové předměty vůči staré akreditaci 6SZDA Daniel (O. Svoboda) KZ 6SZTE Teologie SZ (J. Beneš) KZ 6PTME Multimédia a evangelizace (J. Hrdinka) 1 Z - - 6PTSK Práce se skupinkami (J. Tomášek) 1 KZ - - 6PTEV Evangelizace (P. Pimek) - - (2) KZ 6PTBU Budování sboru (P. Pimek) - - (2) Z 6PTZA Zakládání sborů (P. Činčala) (1) Z - - 6PTTM Teologie misie, dějiny misie (J. Tomášek) 1 Z - - 6PTAN Kulturní antropologie (P. Činčala) (1) Z - - 6VPDH Dějiny církevní hudby ( I. Hrachovec) (1) Z - - 6VPZP1,2 Sborový zpěv (I. Hrachovec) 1 Z 1 Z 6VPHN1,2 Hra na hudební nástroj ( J. Tomášek) 1 Z 1 Z 6STTS Teologie soboty (D. Horničár) 1 KZ

17 6HTDD Dějiny dogmatu (L. Svrček) KZ 6NZTT Témata novozákonní teologie (D. Horničár) SPLNĚNO (NZ seminář) KZ Celkem (bez kurzů) Dálkové studium Časový harmonogram dálkového studia Zimní studijní období Letní konzultace konzultace konzultace konzultace konzultace Termín pro uzavření studijních povinností za zimní studijní období Letní studijní období konzultace konzultace konzultace konzultace konzultace konzultace Termín pro uzavření studijních povinností za letní studijní období Studijní plán dálkového studia 3. ročník teologické zaměření Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon 2SZUV Úvod do SZ (J. Beneš) 2 KZ - - 2SZPR Proroci (J. Beneš) KZ 2SZDI Dějiny Izraele a historické knihy (J. Beneš) 2 KZ - - 2SZHM 1,2 Hebrejské minimum (J. Beneš) 3 Z 2 KZ 2SZHB 1,2 Hebrejština I. (J. Beneš) 3 Z 4 ZK 2. Nový zákon Historická teologie 2HTRE 1,2 Církevní dějiny III. (Reformace) (M. Balcar) 1 Z 1 ZK 2HTEK 1,2 Ekumenická nauka o církvích I. (L. Svrček) 1 Z 1 KZ 2HTSD 4 Seminář církevních dějin III. (L. Svrček) KZ 16

18 4. Systematická teologie 2STDO 2 Dogmatika II. (R. Mach) 3 ZK - - 2STDO 3 Dogmatika III. (se seminářem) (R. Mach) ZK 2STBV Bible a věda (P. Kostečka) 1 Z Praktická teologie 2PTPS 1 Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) 2 Z - - 2PTZS Zdravý životní styl (B. Kern) 1 Z - - 2PTEV 1 Evangelium pro dnešek I. (O. Svoboda) KZ 6. Všeobecně vzdělávací předměty 2VPAN 5,6 Angličtina III. (N. Majerová, H. Machová) 1 Z 1 KZ 2VPRP 1,2 Řízená praxe 1 Z 1 Z 7. Odborné práce 2ODPR 3 Odborná práce ze ST / PT / SZ / NZ 0 ZK 8. Odborná praxe 2OPPP 5,6 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) (5) Z (5) Z 2OPDP 4 Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) - - (5) Z Celkem (bez kurzů) ročník pastoračně sociální zaměření Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon 2SZUV Úvod do SZ (J. Beneš) 2 KZ - - 2SZPR Proroci (J. Beneš) KZ 2SZDI Dějiny Izraele a historické knihy (J. Beneš) 2 KZ - - 2SZHM 1,2 Hebrejské minimum (J. Beneš) 3 Z 2 KZ 2. Nový zákon 2NZPE Praktická exegeze NZ KZ 3. Historická teologie 2HTRE 1,2 Církevní dějiny III. (Reformace) (M. Balcar) 1 Z 1 ZK 2HTEK 1,2 Ekumenická nauka o církvích I. (L. Svrček) 1 Z 1 KZ 4. Systematická teologie 2STDO 2 Dogmatika II. (R. Mach) 3 ZK - - 2STDO 3 Dogmatika III. (se seminářem) (R. Mach) ZK 2STBV Bible a věda (P. Kostečka) 1 Z Praktická teologie 2PTPS 1 Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) 2 Z - - 2PTZS Zdravý životní styl (B. Kern) 1 Z - - 2PTEV 1 Evangelium pro dnešek I. (O. Svoboda) KZ 17

19 6. Všeobecně vzdělávací předměty 2VPAN 5,6 Angličtina III. (N. Majerová, H. Machová) 1 Z 1 KZ 2VPRP 1,2 Řízená praxe 1 Z 1 Z 7. Odborné práce 2ODPR 3 Odborná práce ze ST / PT / SZ / NZ 0 ZK Odborná praxe 2OPPP 5,6 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) (5) Z (5) Z 2OPDP 4 Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) - - (5) Z 9. Pastoračně sociální předměty 2PSMS 1,2 Metody sociální služby (D. Hrdinka) 4 Z 2 KZ 2PSMV 1,2 Metody výzkumu (D. Hrdinka) 1 Z 1 KZ Celkem (bez kurzů)

20 Učitelé TS Balcar Michal, M.A. doc. Beneš Jiří, Th.D. Mgr. Bielik Stanislav Mgr. Čík Peter Činčala Petr, Ph.D. Duda Emanuel Dymáček Jan, B.Th. Dvořák Josef, B.Th. doc. PhDr. Floss Karel Mgr. et Mgr. Harastej Marek Horničár Daniel, Ph.D. Mgr. Hrachovec Ivo Mgr., Bc. Hrdinka Daniel, B.Th. Hrdinka Josef, Ph.D. Mgr. Chán Vítězslav, M.A. Chládek Jakub, B.Th Mgr. Chládková Lucie Kern Bohumil, B.Th. Kostečka Pavel, Ph.D., B.A. Krynský Petr, Th.D. Kysílko Miroslav, B.Th. Lukeš Jiří, Th.D. Mach Roman, M.A., B.Th. PharmDr. Hana Machová Majerová Nina, B.A. Ing. Pavlík Mikuláš, M.A. Pimek Petr, B.Th. PhDr. Slowík Josef, Ph.D. Svoboda Oldřich, M.A. Mgr. Svrček Luděk Šustková Pavla Mgr.et Mgr. Tomášek Jiří B.Th. Zástěra Aleš lchladkova(a)tscasd.cz Vedoucí studijních skupin 1. ročník: Michal Balcar, M.A. 2. ročník: Mgr. Luděk Svrček 3. ročník: Daniel Horničár, Ph.D. 4. ročník: Mgr. Bc. Daniel Hrdinka, B.Th. 3. ročník (dálkový): Roman Mach, B.Th., M.A. 19

Školní jídelna (tel. 327 320 843) Peter Kubuš (tel. 734 360 728) Mária Márföldyová

Školní jídelna (tel. 327 320 843) Peter Kubuš (tel. 734 360 728) Mária Márföldyová Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální BULLETIN školní rok 04/05 Sázava 04 OBSAH ákladní informace o škole... 3 Poslání školy... 5 Cíle školy... 5 Filozofie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585 209 020 sekretariát, 585 209 025 studijní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585 209 020 sekretariát, 585 209 025 studijní oddělení

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více