Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě"

Transkript

1 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sázava 2014

2 Obsah Obsah 1 Slovo úvodem 2 Základní informace o škole 4 Poslání školy 6 Cíle školy 6 Filozofie výchovného působení školy 6 Historie školy 6 Akreditované studijní programy 9 Další studijní programy 10 Denní studium 11 Časový harmonogram denního studia 11 Studijní plány denního studia ročník (VOŠ + ThHF) ročník (VOŠ + ThHF) ročník (VOŠ) ročník (B.Th. + ThHF) 15 Dálkové studium 16 Časový harmonogram dálkového studia 16 Studijní plán dálkového studia ročník teologické zaměření ročník pastoračně sociální zaměření 17 Učitelé TS 19 Vedoucí studijních skupin 19 Studijní skupiny 20 Zpráva o hospodaření školy 24 Zpráva preceptora 25 Zpráva správce 29 Zpráva knihovny 30 Zpráva předsedu studentské samosprávy 31 1

3 Slovo úvodem Školní rok 2013/14 byl pro naši školu svým způsobem přelomový hned z několika důvodů. Tím prvním byla jarní návštěva církevní akreditační komise (AAA) v mezidobí akreditačního období spojená s neobvykle podrobným hodnocením a také se šetřením nezbytným pro schvalování nově připraveného a předloženého studijního programu v oboru sociální práce. Ve své výsledné zprávě členové komise ocenili pokrok, který škola od poslední akreditační návštěvy udělala, ale zdůraznili také nezbytnost naplňovat i další doporučení a podmínky stanovené pro aktuální akreditační období (nutno dodat, že ne vše je v současných podmínkách Teologického semináře v Sázavě zřejmě reálné opravdu splnit v očekávané míře a daném časovém limitu). Optimisticky komise hodnotila i připravený nový studijní program (ve spolupráci s ThH Friedensau), ovšem opět s nastavením některých podmínek, které se od počátku nejevily pro naši školu jako snadno dosažitelné a spolu s dalšími faktory vedly k rozhodnutí správní rady další přípravu tohoto studijního programu prozatím pozastavit. V březnu byla do USA svolána čtyřdenní konference ředitelů adventistických seminářů a vysokých škol, které jsem se jako ředitel Teologického semináře v Sázavě rovněž zúčastnil. Podobné celosvětové setkání se naposledy konalo před 22 lety, bylo tedy zajímavé a inspirativní sledovat současný stav a vývoj adventistického terciárního školství a diskutovat zkušenosti a možnosti řešení aktuálních problémů, se kterými se naše semináře a vysoké školy musejí potýkat bez ohledu na to, ve které zemi se nacházejí. Důležitou zprávou pro naši školu je, že v rámci celosvětové církve adventistů rozhodně není zcela neznámá a její působení je veskrze pozitivně hodnoceno. Významnou událostí pro nás byla i konference Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, která rovněž reflektovala činnost Teologického semináře za uplynulých 5 let a mimo jiné došlo i k personálním úpravě ve složení správní rady školy (v souvislosti se zvolením nových členů vedení církve, která je zřizovatelem školy). Neradostnou zprávou uplynulého školního roku je trend postupného výrazného snižování počtu studentů naší školy. Do prvního ročníku denního studia jsme sice v loňském školním roce přijali 6 nových studentů a pravidelnou výuku jsme v září začínali s 21 studenty denního a 22 studenty dálkového studia, do dalšího roku však z různých důvodů pokračuje pouze 9 denních a 14 dálkových studentů. Nový ročník denního studia se v dalším školním roce pro nízký počet uchazečů neotvírá (pro dálkové studium z důvodu dobíhajícího studijního programu a přípravy jeho nezbytné reakreditace nebylo přijímací řízení v tomto roce vypsáno). K velmi podstatné změně dochází od září 2014 ve vedení školy, kde po dvou letech nahradí současného ředitele Josefa Slowíka dosavadní kmenový učitel a interní zaměstnanec Teologického semináře Roman Mach. V průběhu školního roku přijala správní rada také rozhodnutí o budoucí změně preceptora, ke které dojde od září Stejně jako v minulých letech, i ve školním roce 2013/2014 se Teologický seminář snažil sloužit nejenom studentům, ale i širšímu společenství církve především vytvářením kvalitního odborného zázemí v teologii a souvisejících oborech, aktivně jsme se pokoušeli vytvářet i příležitosti k setkávání nad důležitými tématy a otázkami (tradičně jsme uspořádali úspěšnou Teologickou konferenci, naopak Psychosociální konference se z organizačních důvodů tentokrát neuskutečnila), na naší školu zavítalo také několik významných a zajímavých hostů (za všechny můžeme uvést např. kurz prof. R. Pöhlera z partnerské ThH Friedensau). Nejenom členové církve mohou od uplynulého školního roku také využívat při různých příležitostech rekreační kapacity v našem Sázavském areálu zejména v atraktivních nových budovách studentských 2

4 ubytoven, které jsou k dispozici za přijatelné ceny především o prázdninách nebo i některých víkendech během roku. S nižším počtu studentů dochází i ke snižování finančních prostředků, které naše škola získává v rámci normativu z MŠMT ČR. Největší část nákladů na provoz proto nese jako zřizovatel Církev adventistů sedmého dne, tedy ve skutečnosti její členové, kterým jsme za tyto prostředky umožňují existenci Teologického semináře opravdu vděčni. Informace o aktivitách školy jsou pravidelně a obvykle včas zveřejňovány na našich internetových stránkách, a samozřejmě jsme se snažili a snažíme využívat také další možnosti k informování o své činnosti (návštěvy učitelů na sborech, časopis Advent, AWR rádio a televize Hope TV, akce studentů atd.). Jsme také rádi, když se názory, připomínky a podněty (ať už ty pozitivní, nebo i kritické) naopak dostanou k nám, protože je v zájmu školy sloužit církvi i širšímu okolí kromě jiného také podle jejich opodstatněných potřeb a reálných očekávání. Konečně patří veliké poděkování všem zaměstnancům školy jak interním, tak i řadě externích učitelů a spolupracovníků, kteří se ve školním roce 2013/2014 spolupodíleli na naplňování vizí a poslání naší školy. Díky tomu můžeme s nadějí vyhlížet další smysluplnou budoucnost Teologického semináře v rámci Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. (J. Slowík) Učitelé a studenti TS Horní řada (z leva): Josef Slowík, Radek Macháň, Marek Jonáš, Tomáš Hubáč, Patrik Mašata, Tomáš Špác, Luděk Svrček a Roman Mach Dolní řada (z leva): Michal Balcar, Jiří Holý, Benjamín Schwartz, Ondřej Holka, Jan Zástěra, Petr Černoch, Daniela Šolcová a Lenka Koyšová 3

5 Základní informace o škole Název Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální IČO IZO Vyšší odborná škola: Domov mládeže: Školní jídelna: Identifikátor zařízení Adresa Radvanice Sázava Česká republika Tel Fax Internet Bankovní spojení Komerční banka, Praha 4, č. ú /0100 Ředitel PhDr. Josef Slowík, Ph.D. (tel , ; Zástupce ředitele Mgr. Luděk Svrček (tel ; Daniel Horničár, Ph.D. (tel ; Preceptor Jakub Chládek, B.Th. (tel , ; Hospodář Marek Škrla (tel ; Správce, vedoucí stravovacího zařízení Róbert Márföldy (tel , ; Sekretariát a studijní oddělení Mgr. Andrea Poláková (tel , ; Mgr. Lucie Chládková (tel ; Účtárna Alena Pavlíková, B.Th., B.A. (tel , ; 4

6 Knihovna Daniel Horničár, Ph.D. (tel ; Mgr. Lucie Chládková (tel ; Školní jídelna (tel ) Peter Kubuš (tel ) Mária Márföldyová Správní rada Předseda: Ing. Mgr. Mikuláš Pavlík, B.Th., M.A. Tajemník: PhDr. Josef Slowík, Ph.D. Členové: Karol Badinský, B.Th., M.A., Mgr. Peter Čík, Edvard Miškej, B.Th., Karel Staněk, B.Th., Marek Škrla, Pavel Zvolánek, B.Th. Rada TS Předseda: Pavel Zvolánek, B.Th. Členové: Karol Badinský, B.Th., M.A., Edvard Miškej, B.Th., Karel Staněk, B.Th. Školská rada Předseda: Daniel Horničár, Ph.D. Členové: Pavel Zvolánek, B.Th., Marek Jonáš Zkušební výbor Předseda: PhDr. Josef Slowík, Ph.D. Zástupce předsedy: Mgr. Luděk Svrček Členové: Daniel Horničár, Ph.D., Roman Mach, B.Th., M.A., Daniel Huvar, DiS., Miroslav Bielik, DiS. Zapisovatel: Mgr. Andrea Poláková Evaluační komise Vedoucí: Roman Mach, B.Th., M.A. Členové: PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Daniel Horničár, Ph.D., Mgr. Luděk Svrček Studentská rada Předseda: Daniel Huvar Tajemník: Kristína Hulenová Členové: Jiří Holý, Tomáš Hubáč, Tomáš Špác Teologický seminář je školskou právnickou osobou. Orgány školské právnické osoby jsou ředitel a Rada TS. Statutárním zástupcem TS je ředitel, který je odpovědný Radě TS (jmenované zřizovatelem Církví adventistů sedmého dne). Rada TS v součinnosti se Správní radou TS řídí Teologický seminář. Ve škole také působí Školská rada, ve které jsou třetinově zastoupeni zástupce zřizovatele, učitelů a studentů. Toto grémium umožňuje zástupcům pedagogických pracovníků školy, studentům i zřizovateli podílet se na správě školy. Poradním orgánem ředitele je Pedagogická rada, která projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Ředitel při svém rozhodování přihlíží k názorům Pedagogické rady. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Za přípravu a organizaci zkoušek a všeho, co s nimi souvisí, je odpovědný Zkušební výbor ve spolupráci se studijním oddělením školy. 5

7 Ve škole působí také Evaluační komise, jejímž úkolem je v některých studijních bězích schvalovat nezbytné studijní a jiné programy a hodnotit kvalitu prací. Poslání školy Posláním Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne Institutu teologických studií a Vyšší odborné školy teologické a pastoračně sociální je vychovávat duchovenské, sociální a pastorační pracovníky, kteří vykazují zralou křesťanskou zkušenost, dovedou šířit učení Bible slovem, písmem i službou, a to nadšeně, vyváženě, s láskou k lidem a na potřebné odborné úrovni. Cíle školy Naším cílem je především rozvíjet vyváženou osobnost v jejím duchovním, charakterovém, intelektuálním, sociálním, fyzickém a manuálním rozměru a rozvíjet specifická obdarování studentů. Snažíme se vychovávat člověka k životu služby, který odmítá jakékoli politické, náboženské, národnostní, rasové, majetkové a jiné předsudky a který vyvěrá z autentického křesťanství založeného na učení Bible a na osobním vztahu s Bohem. Cílem je také posilovat odevzdání svědecké službě pro Krista a pro církev, vzdělávat duchovenské a laické pracovníky především pro potřeby Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, ale i pro sociální, pastorační a humanitární potřeby společnosti, ve které žijeme. Máme záměr konat osvětovou a vzdělávací činnost a zprostředkovávat křesťanství. Spolupracujeme s církví při odhalování a formulování nových poznatků, při vytváření nových strategií a při formulování křesťanských odpovědí na palčivé otázky současné společnosti. Filozofie výchovného působení školy Naše škola chápe výchovu jako proces, na kterém spolupracují pedagogové školy a církevní složky se svými vedoucími, duchovními i řadovými členy. Učení Bible a její ideály tvoří základ výchovného působení školy v rámci jejího studijního i doprovodného programu. Učitelé usilují o vyvážené formování studenta a napomáhají v rozvoji jeho osobitých obdarování. Kladou důraz na duchovní a charakterový rozměr osobnosti, na rozvíjení intelektuálních schopností a praktických dovedností i na přijetí zdravého životního stylu a zodpovědného vztahu k Bohu, církvi, lidem, přírodě a sobě samému. Historie školy Před první světovou válkou, během ní a krátce po ní nabývali první duchovenští pracovníci Církve adventistů sedmého dne z území Čech, Moravy a Slovenska své teologické vzdělání v zahraničí, a sice na semináři v německém Friedensau u Magdeburgu (dnes Theologische Hochschule). Vůbec první domácí institucí pro výchovu a vzdělávání kazatelů byla Misijní škola v Praze. Působila v letech ve velice skromných poměrech. Tehdy absolvovalo devět studentů a studentek. Ředitelem byl Michael Wentland. Největšího rozmachu v meziválečném období dosáhlo dílo výchovy kazatelů během činnosti Misijního ústavu v Loděnicích u Berouna. Pod vedením Josefa Šimona dokončilo studium na této škole v letech asi sto studentů, a to nejen z Čech, Moravy a Slovenska, ale také z Bulharska a Jugoslávie. V roce 1946 začala druhá významná etapa díla výchovy kazatelů v naší vlasti. Zprvu se škola opět nacházela ve velice skromných poměrech v Praze, na Londýnské ulici č. 30. Později až do násilného zavření v roce 1950 působila ve vlastních objektech v Praze-Krči, nesla název Škola biblických nauk a v poslední fázi své existence byla přejmenována na Biblický seminář. V této 6

8 krátké době absolvovalo pod vedením Tobiáše J. Zigmunda asi sto studentů. Potřebu vzdělání nových kazatelů na začátku šedesátých let řešil dálkový kurz, který vedli T. J. Zigmund a později Václav Voráč. Tímto kurzem prošlo asi deset studentů. Zcela nové možnosti se objevily až v roce V čele s Miloslavem Šustkem začal fungovat Biblický seminář znovu. Nejprve bylo otevřeno jen dálkové studium s konzultačními středisky v Praze a Vojkovicích, ale od roku 1969 i denní studium, a to v jedné z budov bývalého semináře v Praze-Krči. Historie se však opakovala; v roce 1973 přišlo další násilné zastavení činnosti školy. Tento seminář v obou formách studia (denní a dálkové) vychoval padesát jedna kazatelů a biblických pracovníků. Již od roku 1974 existovalo neoficiální či spíše poloilegální vzdělávání duchovenských pracovníků církve ve formě dálkového studia s pravidelnými měsíčními konzultacemi v různých studijních střediscích (Třinec, Liberec, Praha, Vsetín, Olomouc, Holešov a další). V roce 1981 mohla církev opět začít vzdělávat duchovenské pracovníky oficiálně. Bylo však otevřeno pouze dálkové studium v tzv. Přípravném teologickém kurzu. Ve čtyřletém studiu se studenti a studentky měsíc co měsíc vždy na dva dny scházeli v konzultačních střediscích nejprve v Holešově, pak v Praze a posléze v Novém Jičíně. S tímto seminářem je spojeno především jméno Aloise Bárty, pod jehož vedením zde do roku 1990 absolvovalo asi dvacet pět studentů. Dějiny současného semináře se začaly psát 15. října 1990, kdy po dlouhých sedmnácti letech mohla církev vedle již existujícího dálkového studia znovu otevřít i denní studium. Nová škola nese název Teologický seminář CASD a jeho prvním ředitelem byl do roku 1993 Jiří Moskala, poté Miloslav Žalud, od roku 2002 Luděk Svrček a v roce 2012 byl novým ředitelem jmenován Josef Slowík. Prvních patnáct studentů začalo své čtyřleté studium v prostorách modlitebny v Praze na Smíchově. Po roce seminář přesídlil do pronajatých prostor v Klínci, několik kilometrů za Zbraslaví. Od září 1994 do konce února 1995 našel útočiště v posázavských Zlenicích. Od 1. března 1995 sídlí Teologický seminář ve vlastním objektu, nacházejícím se v krásném prostředí na břehu řeky Sázavy v blízkosti městečka Sázavy. Zde také seminář rozšiřuje své poslání a kromě výchovy duchovenských pracovníků koná i osvětovou a vzdělávací činnost pro veřejnost. Součástí školy je knihovna, školní jídelna a internát. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařadilo Teologický seminář na základě zákona číslo 564/1990 Sb. do sítě škol a školských zařízení nejprve jako pomaturitní studium, od roku 1996 jako střední odbornou školu a od září 1998 jako vyšší odbornou školu, jejíž absolventi mají právo užívat titul diplomovaný specialista DiS. V lednu 2000 udělila Akreditační asociace adventistických škol, akademií a univerzit Teologickému semináři statut Senior College s právem udělovat titul Bachelor of Theology B.Th. (bakalář teologie). V roce 2004, 2007 a 2012 tento stav potvrdila. Ve školním roce 2001/2002 bylo na Teologickém semináři otevřeno Jednoleté iniciační studium (tzv. Filip ), které bylo později inovováno na jednoletý studijní program Studium Bible a základů teologie (2006), který byl totožný s 1. ročníkem řádného studia. Tento studijní program poskytoval základní orientaci v Písmu, v teologii i v adventistickém učení a otevíral cestu pro službu v různých oblastech církve. Od školního roku 2003/2004 existuje na Teologickém semináři tzv. Kombinované studium základů teologie (od školního roku 2008/2009 Studium KS), které poskytuje široké členské veřejnosti možnost získání přehledu o hlavních biblických důrazech a základech teologie s praktickým zaměřením. Ve školním roce 2005/2006 jsme poprvé otevřeli nový studijní běh Misijní služba PGM (Průkopníci globální misie), který byl orientován nejen na základní informace Písma a věroučné důrazy, ale zvláště na praktickou misijní činnost (především knižní evangelizaci). V roce 2006 se škola stala školskou právnickou osobou a v důsledku toho upravila svůj název na Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální. Připravili jsme také nový studijní program, který byl v roce

9 Ministerstvem školství schválen. Otevřeli jsme kromě teologického zaměření i zaměření pastoračně sociální. Teologický seminář připravuje tedy nejen duchovní, ale i pastoračně, sociálně a humanitárně orientované pracovníky. 12. května 2009 byla podepsána s Theologische Hochschule Friedensau (Teologická vysoká škola ve Friedensau, Německo) Dohoda o spolupráci, která umožňuje studentům získat evropsky uznávaný titul bakalář (B.A. v teologii). Vzhledem k tomu, že na Teologickém semináři lze získat bakalářské tituly, požádali jsme ministerstvo školství o změnu názvu. Od 1. června 2010 je oficiální název naší školy Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální. V roce 2010 jsme také otevřeli nově vybudovaný multifunkční objekt, ve kterém se nachází kromě auly, která slouží také k bohoslužebným účelům, dostatečné prostory pro knihovnu, studovnu i archív. V roce 2011 byla zahájena stavba nových ubytoven pro studenty, které byly dokončeny a zkolaudovány v listopadu 2012 a červenci Učitelé a zaměstnanci TS Horní řada (z leva): Marek Škrla, Josef Hrdinka, Vítězslav Chán, Oldřich Svoboda, Marek Harastej, Jiří Tomášek, Josef Slowík a Luděk Svrček Dolní řada (z leva): Daniel Horničár, Petr Krysnký, Daniel Hrdinka, Andrea Poláková, Lucie Chládková, Pavla Šustková, Michal Balcar, Roman Mach a Jakub Chládek 8

10 Akreditované studijní programy Vyšší odborná škola obor vzdělání N/.. Teologická a pastorační činnost vzdělávací program N/02 Teologická a pastoračně sociální činnost Studijní program je schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kvalifikuje k základní duchovenské činnosti, jako je pastorační a diakonská služba, katecheze, kázání a evangelizační činnost, ale také připravuje sociální a humanitární pracovníky pro službu v církvi i mimo ni. Tříleté denní studium Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) teologické zaměření pastoračně sociální zaměření Čtyřleté dálkové studium (s konzultačními setkáními) Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) teologické zaměření pastoračně sociální zaměření Senior College Senior College je studijní program akreditovaný Církví adventistů s. d. (Accrediting Association of Seventh-day Adventists Schools, Colleges and Universities, Old Columbia Pike, Maryland, U.S.A.). Protože náplň studia prvních tří ročníků je totožná se studijním programem VOŠ, přecházejí studenti teologie po absolvování VOŠ do závěrečného ročníku Senior College (tzv. poabsolutorijní studium), které kvalifikuje pro duchovenskou, pastorační, humanitární a sociální službu v církvi, v jejích institucích i mimo ně. V denní formě studia, kde studijní program VOŠ je tříletý, pokračuje student poabsolutorijním 4. ročníkem, po jehož ukončení získává titul B.Th. V dálkové formě studia, kde studijní program je čtyřletý, pokračuje student poabsolutorijním 5. ročníkem, jehož ukončením získává titul B.Th. Absolvování poabsolutorijního studia a získání titulu B.Th. je nezbytným předpokladem pro práci sborového kazatele. Studium BA umožňuje zájemcům, kteří absolvovali studium pastoračně sociální v denní nebo dálkové formě, získat titul B.A. (Bachelor of Arts in Religion). Titul škola uděluje na základě akreditace AAA. Studenti, kteří jsou starší 28 let a nemají maturitu, mohou být přijati ke studiu na Senior College, pokud v přípravném studiu prokážou, že jsou schopni dostát studijním povinnostem a absolvovat celý studijní běh. V přípravném kurzu musí zájemce prokázat, že jiným způsobem získal patřičnou úroveň vzdělání. Toto se hodnotí na základě tří úrovní prací (referát, pramenná práce, srovnávací práce). Bakalářské studium na Theologische Hochschule Friedensau Tento studijní program je určen studentům denního a dálkového studia teologického zaměření, případně bývalým absolventům TS. Absolvent získá titul B.A. v teologii (Bachelor of Arts in Theology). Protože jde o evropsky platný titul, může absolvent tohoto programu pokračovat v magisterském studiu na univerzitách v ČR i zahraničí. 9

11 Další studijní programy Studium Bible a základů teologie Jde o jednoletý studijní program, který klade solidní základy pro studium Bible a teologie a směřuje k navázání hlubšího vztahu s Bohem. Napomáhá k dozrání osobnosti, prohlubuje spirituální zkušenost a integruje do života a poslání církve. Poskytuje základní orientaci v Písmu, v adventistickém učení a přístupu k Bibli i v teologii obecně a otevírá cestu pro službu v různých oblastech církevního života. Toto studium je shodné s 1. ročníkem studia VOŠ a lze jej studovat pouze v denní formě. Diferenční studium Kvalifikuje pro duchovenskou činnost v postavení sborového kazatele. Studium je určeno studentům a absolventům teologických fakult, kteří si takto doplňují vzdělání v oblasti adventistické teologie. Po završení studia student obdrží osvědčení o absolvování. Studium KS Představuje základní studium teologie a umožňuje zvládnutí dovedností potřebných pro praktickou službu v církvi. Je určeno všem zájemcům bez ohledu na vzdělání, věk či příslušnost k církvi. Studium probíhá kombinovaným způsobem, tedy formou motivačních a konzultačních setkání a individuálním studiem materiálů, a to ve dvou samostatných modulech základním a výběrovém. Základní modul vychází vstříc zájemcům o studium základů teologie, výběrový modul umožňuje zájemci zaměřit se na studium jím preferované oblasti služby. Po úspěšném završení studia student obdrží osvědčení o absolvování. 10

12 Denní studium Časový harmonogram denního studia Zimní studijní období Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 a Imatrikulace Ředitelské volno s náhradou (4. ročník) Intenzivní kurzy zimního studijního období (1., 2., 3. ročník) Intenzivní kurzy zimního studijního období (1. 4. ročník) Pedagogická rada (9.00) Setkání studentů TS s představiteli sdružení Intenzivní kurzy zimního studijního období (1. 4. ročník) dálková konzultace Graduace ThHF (10.00) Intenzivní kurz br. Pöhlera (1. 4. ročník) Prodloužený víkend Zahájení řádné výuky zimního studijního období dálková konzultace Sanitární den Podzimní prázdniny dálková konzultace Sanitární den Prodloužený víkend Výbor unie (TS) Teologická konference 2013 (Praha) dálková konzultace Vánoční posezení Vánoční prázdniny Zahájení vyučování v novém kalendářním roce Pedagogická rada (14.00) dálková konzultace Den otevřených dveří Zápočtové a zkouškové období (1. 3. ročník), (4. ročník do ) Prodloužený víkend (4. ročník) dálková konzultace Letní studijní období Jarní prázdniny (1. 3. ročník) Praxe na sborech (4. ročník) Praxe na sborech (2. 3. ročník) Intenzivní kurzy letního studijního období (1. ročník) Intenzivní kurzy letního studijního období (4. ročník) Zahájení řádné výuky letního studijního období Prodloužený víkend dálková konzultace dálková konzultace Velikonoční prázdniny Příprava na VOSU (1., 2. a 4. ročník), psaní absolv. práce (3. ročník) VOSA Návštěva AAA Prodloužený víkend nebo školní výlet (zatím nepotvrzeno) Poslední termín přihlášek do 1. ročníku denního studia (pro I. kolo) Pedagogická rada (14.00) dálková konzultace 11

13 Poslední termín odevzdání absolventských prací (3. ročník), odborných závěrečných prací (4. ročník) a bakalářských prací (ThHF) Zápočtový týden (3. ročník) Přijímací zkoušky do 1. ročníku (I. kolo) Zkouškové období (3. ročník) Zápočtové a zkouškové období (1., 2. a 4. ročník) Poslední termín k přihlášení se k absolutoriu (podmínka - splnění všech povinností ročníku) dálková konzultace Příprava na absolutorium (3. ročník) Ukončení školního roku 2013/ Poslední termín k přihlášení se k závěrečným zkouškám absolutoriu (podmínka - splnění všech povinností 4. ročníku) Absolutorium (3. ročník) Závěrečné zkoušky (4. ročník) Graduace (4. ročník) Poslední termín přihlášek do 1. ročníku (pro II. kolo) Letní konzultace (4. ročník dálkového studia) Přijímací zkoušky do 1. ročníku (II. kolo) Studijní plány denního studia 1. ročník (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon 1SZUV 2 Úvod do SZ (P. Čík) KZ 2. Nový zákon 1NZUV 2 Úvod do NZ (P. Krynský) 2 KZ - - 1NZRE 1,2 Řečtina I. (D. Horničár) 3 Z 2 ZK 3. Historická teologie 1HTDA 2 Dějiny adventismu (V. Chán) KZ 1HTRC 2 Církevní dějiny I. (Raná církev) (L. Svrček) 2 KZ - - 1HTSV 2 Církevní dějiny II. (Středověk) (M. Balcar) KZ 4. Systematická teologie 1STUT Úvod do studia teologie (J. Beneš) 1 ZK - - 1STDG 1,2 Dogmatika I. (R. Mach) 2 Z 2 KZ 1STIP Adventistická identita a praxe (J. Tomášek) Z 5. Praktická teologie 1PTZP 1,2 Praktická znalost Písma (O. Svoboda) 1 ZK 1 KZ 1PTPM Práce s mládeží (S. Bielik) (1) Z - - 1PTKS 1,2 Křesťanská spiritualita (M. Kysílko) 1 Z 1 KZ 1PTVY 2 Křesťanská výchova I. (Výchova a katechetika) (L. Chládková) KZ 1PTZS Zdravý životní styl (B. Kern) (1) Z - - 1PTMR Výchova k manželství a rodičovství (A. Zástěra) - - (1) Z 6 PTTM Teologie misie, dějiny misie (J. Tomášek) 1 KZ - - 6PTBU Budování sboru (P. Pimek) - - (1) Z 6PTEV Evangelizace (P. Pimek) - - (2) KZ 12

14 6. Všeobecně vzdělávací předměty 1VPMS Metodika studia (L. Svrček) 1 Z - - 1VPIK Informační a komunikační technologie (D. Horničár) - - (1) Z 1VPPF 2 Přehled filozofického myšlení (K. Floss) KZ 1VPUP Úvod do pedagogiky (J. Slowík) 2 ZK - - 1VPAN1,2 Angličtina I. (M. Balcar) 1 Z 1 KZ 1VPRP1,2 Řízená praxe (J. Chládek) 1 Z 1 Z 7. Odborná práce Odborná praxe 1OPPP1,2 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) 70 Z 70 Z Celkem (bez kurzů) ročník (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon 1SZDI Dějiny Izraele a historické knihy (J. Beneš) 2 KZ - - 1SZPN Pentateuch (P. Čík) KZ 1SZHB 1,2 Hebrejština I. (J. Beneš) 3 KZ 2 ZK 2. Nový zákon 1NZEV 1,2 Ježíš a Evangelia (D. Horničár) 2 Z 2 ZK 1NZRE 3 Řečtina II. (kurzorické čtení) (D. Horničár ) 1 Z - - 1NZEX 2 Exegeze NZ (seminář) (J. Lukeš ) KZ 3. Historická teologie 1HTRF Církevní dějiny III. (Reformace) (M. Balcar) 2 KZ - - 1HTPI Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) KZ 4. Systematická teologie 1STDG 3,4 Dogmatika II. (R. Mach) 2 Z 2 ZK 1STZE Základy exegeze I. (R. Mach) 1 KZ Praktická teologie 1PTVY 3 Křesťanská výchova II. (Katecheze) (M. Harastej) 2 KZ - - 1PTHO 1,2 Homiletika se seminářem (M. Pavlík) 2 ZK 1 Z 1PTPS 2 Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) KZ 6PTME Multimédia a evangelizace (J. Hrdinka) 1 Z Všeobecně vzdělávací předměty 1VPAN 3,4 Angličtina II. (N. Majerová) 2 Z 2 KZ 1VPRP 3,4 Řízená praxe (J. Chládek) 1 Z 1 Z 6VPDH Dějiny církevní hudby (I. Hrachovec) (1) Z Odborná práce 1ODPR 3 Odborná práce ze ST 0 ZK - - 1ODPR 4 Odborná práce z NZ ZK 8. Odborná praxe 1OPPP 3,4 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) 70 Z 70 Z 1OPDP 1 Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž (J. Chládek) 150 Z - - Celkem (bez kurzů)

15 3. ročník (VOŠ) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon 1SZHB 3 Hebrejština II (kurzorické čtení) (J. Beneš) - SPLNĚNO 1 Z - - 1SZEX Exegeze SZ (seminář) (J. Beneš) 2 KZ - - 1SZPC Proroci (J. Beneš) ZK 2. Nový zákon 1NZEP 1 Epištoly (P. Krynský) 2 KZ Historická teologie 1HTNC Ekumenická nauka o církvích I. (L. Svrček) 1 KZ Systematická teologie 1STDG 6 Dogmatika III. ( se seminářem) (R. Mach) 1 KZ - - 1STBV Bible a věda (P. Kostečka) (1) Z - - 1STET Etika (se seminářem) (R. Mach) KZ 1STRE 1 Religionistika (J. Lukeš) (1) Z Praktická teologie 1PTPS 4 Pastorační péče a psychologie II. (J. Hrdinka) 2 KZ - - 1PTLT Liturgika (M. Harastej) 1 KZ - - 1PTED 1,2 Evangelium pro dnešek (O. Svoboda) 2 Z 2 KZ 6. Všeobecně vzdělávací předměty 1VPAB Seminář k absolventské práci (D. Horničár) Z 1VPAN 5,6 Angličtina III. (M. Balcar) 1 Z 1 KZ 1VPKV Křesťanské vedení (D. Hrdinka) 1 ZK - - 1VPRP 5,6 Řízená praxe (J. Chládek) 1 Z 1 Z 7. Odborná práce 1ODPR 5 Odborná práce ze SZ 0 ZK Odborná praxe 1OPPP 5,6 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) 70 Z 70 Z 1OPDP 2 Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž (J. Chládek) 150 Z - - 1OPPS Pastorační soustředění (J. Chládek) Z Rozdílové předměty vzhledem k akreditaci HTRF Církevní dějiny III. (Reformace) (M. Balcar) 2 KZ - - 1HTPI Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) KZ Celkem (bez kurzů)

16 4. ročník (B.Th. + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon Nový zákon 4NZZJ1 Zjevení (V. Chán) 2 Z - - 4NZTE Teologie NZ (J. Lukeš) 1 KZ Historická teologie 4HTCS Dějiny CASD v České a Slovenské republice (E. Duda) - - (1) KZ 4HTCM2 Církevní dějiny v Čechách a na Moravě (L. Svrček) 2 KZ - - 4HTEK2 Ekumenická nauka o církvích II. (L. Svrček) ZK 4. Systematická teologie 4STTG Teologie století (J. Lukeš) KZ 4STFI2 Filozofie (K. Floss) 2 KZ - - 4STRS1 Religionistika se seminářem (J. Lukeš) 2 Z Praktická teologie 4PTLI2 Liturgika II. (M. Harastej) KZ 4PTCR Církevní řád (J. Dymáček) 2 KZ - - 4PTKS Kazatelská služba (J. Dymáček) ZK 4PTPT1,2 Prakticko teologický seminář (J. Chládek) 1 Z 2 Z 6. Všeobecně vzdělávací předměty 4VPKV Křesťanské vedení II. (D. Hrdinka) 1 Z - - 4VPRP1,2 Řízená praxe (J. Chládek) 1 Z 1 Z 7. Odborná práce 4ODZP1,2 Prakticko-teologická závěrečná práce ZK 8. Odborná praxe 4OPPP1,2 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) 70 Z 70 Z 4OPDP Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) 150 Z - - Rozdílové předměty vůči staré akreditaci 6SZDA Daniel (O. Svoboda) KZ 6SZTE Teologie SZ (J. Beneš) KZ 6PTME Multimédia a evangelizace (J. Hrdinka) 1 Z - - 6PTSK Práce se skupinkami (J. Tomášek) 1 KZ - - 6PTEV Evangelizace (P. Pimek) - - (2) KZ 6PTBU Budování sboru (P. Pimek) - - (2) Z 6PTZA Zakládání sborů (P. Činčala) (1) Z - - 6PTTM Teologie misie, dějiny misie (J. Tomášek) 1 Z - - 6PTAN Kulturní antropologie (P. Činčala) (1) Z - - 6VPDH Dějiny církevní hudby ( I. Hrachovec) (1) Z - - 6VPZP1,2 Sborový zpěv (I. Hrachovec) 1 Z 1 Z 6VPHN1,2 Hra na hudební nástroj ( J. Tomášek) 1 Z 1 Z 6STTS Teologie soboty (D. Horničár) 1 KZ

17 6HTDD Dějiny dogmatu (L. Svrček) KZ 6NZTT Témata novozákonní teologie (D. Horničár) SPLNĚNO (NZ seminář) KZ Celkem (bez kurzů) Dálkové studium Časový harmonogram dálkového studia Zimní studijní období Letní konzultace konzultace konzultace konzultace konzultace Termín pro uzavření studijních povinností za zimní studijní období Letní studijní období konzultace konzultace konzultace konzultace konzultace konzultace Termín pro uzavření studijních povinností za letní studijní období Studijní plán dálkového studia 3. ročník teologické zaměření Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon 2SZUV Úvod do SZ (J. Beneš) 2 KZ - - 2SZPR Proroci (J. Beneš) KZ 2SZDI Dějiny Izraele a historické knihy (J. Beneš) 2 KZ - - 2SZHM 1,2 Hebrejské minimum (J. Beneš) 3 Z 2 KZ 2SZHB 1,2 Hebrejština I. (J. Beneš) 3 Z 4 ZK 2. Nový zákon Historická teologie 2HTRE 1,2 Církevní dějiny III. (Reformace) (M. Balcar) 1 Z 1 ZK 2HTEK 1,2 Ekumenická nauka o církvích I. (L. Svrček) 1 Z 1 KZ 2HTSD 4 Seminář církevních dějin III. (L. Svrček) KZ 16

18 4. Systematická teologie 2STDO 2 Dogmatika II. (R. Mach) 3 ZK - - 2STDO 3 Dogmatika III. (se seminářem) (R. Mach) ZK 2STBV Bible a věda (P. Kostečka) 1 Z Praktická teologie 2PTPS 1 Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) 2 Z - - 2PTZS Zdravý životní styl (B. Kern) 1 Z - - 2PTEV 1 Evangelium pro dnešek I. (O. Svoboda) KZ 6. Všeobecně vzdělávací předměty 2VPAN 5,6 Angličtina III. (N. Majerová, H. Machová) 1 Z 1 KZ 2VPRP 1,2 Řízená praxe 1 Z 1 Z 7. Odborné práce 2ODPR 3 Odborná práce ze ST / PT / SZ / NZ 0 ZK 8. Odborná praxe 2OPPP 5,6 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) (5) Z (5) Z 2OPDP 4 Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) - - (5) Z Celkem (bez kurzů) ročník pastoračně sociální zaměření Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět 1. období 2. období 1. Starý zákon 2SZUV Úvod do SZ (J. Beneš) 2 KZ - - 2SZPR Proroci (J. Beneš) KZ 2SZDI Dějiny Izraele a historické knihy (J. Beneš) 2 KZ - - 2SZHM 1,2 Hebrejské minimum (J. Beneš) 3 Z 2 KZ 2. Nový zákon 2NZPE Praktická exegeze NZ KZ 3. Historická teologie 2HTRE 1,2 Církevní dějiny III. (Reformace) (M. Balcar) 1 Z 1 ZK 2HTEK 1,2 Ekumenická nauka o církvích I. (L. Svrček) 1 Z 1 KZ 4. Systematická teologie 2STDO 2 Dogmatika II. (R. Mach) 3 ZK - - 2STDO 3 Dogmatika III. (se seminářem) (R. Mach) ZK 2STBV Bible a věda (P. Kostečka) 1 Z Praktická teologie 2PTPS 1 Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) 2 Z - - 2PTZS Zdravý životní styl (B. Kern) 1 Z - - 2PTEV 1 Evangelium pro dnešek I. (O. Svoboda) KZ 17

19 6. Všeobecně vzdělávací předměty 2VPAN 5,6 Angličtina III. (N. Majerová, H. Machová) 1 Z 1 KZ 2VPRP 1,2 Řízená praxe 1 Z 1 Z 7. Odborné práce 2ODPR 3 Odborná práce ze ST / PT / SZ / NZ 0 ZK Odborná praxe 2OPPP 5,6 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) (5) Z (5) Z 2OPDP 4 Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) - - (5) Z 9. Pastoračně sociální předměty 2PSMS 1,2 Metody sociální služby (D. Hrdinka) 4 Z 2 KZ 2PSMV 1,2 Metody výzkumu (D. Hrdinka) 1 Z 1 KZ Celkem (bez kurzů)

20 Učitelé TS Balcar Michal, M.A. doc. Beneš Jiří, Th.D. Mgr. Bielik Stanislav Mgr. Čík Peter Činčala Petr, Ph.D. Duda Emanuel Dymáček Jan, B.Th. Dvořák Josef, B.Th. doc. PhDr. Floss Karel Mgr. et Mgr. Harastej Marek Horničár Daniel, Ph.D. Mgr. Hrachovec Ivo Mgr., Bc. Hrdinka Daniel, B.Th. Hrdinka Josef, Ph.D. Mgr. Chán Vítězslav, M.A. Chládek Jakub, B.Th Mgr. Chládková Lucie Kern Bohumil, B.Th. Kostečka Pavel, Ph.D., B.A. Krynský Petr, Th.D. Kysílko Miroslav, B.Th. Lukeš Jiří, Th.D. Mach Roman, M.A., B.Th. PharmDr. Hana Machová Majerová Nina, B.A. Ing. Pavlík Mikuláš, M.A. Pimek Petr, B.Th. PhDr. Slowík Josef, Ph.D. Svoboda Oldřich, M.A. Mgr. Svrček Luděk Šustková Pavla Mgr.et Mgr. Tomášek Jiří B.Th. Zástěra Aleš lchladkova(a)tscasd.cz Vedoucí studijních skupin 1. ročník: Michal Balcar, M.A. 2. ročník: Mgr. Luděk Svrček 3. ročník: Daniel Horničár, Ph.D. 4. ročník: Mgr. Bc. Daniel Hrdinka, B.Th. 3. ročník (dálkový): Roman Mach, B.Th., M.A. 19

Školní jídelna (tel. 327 320 843) Peter Kubuš (tel. 734 360 728) Mária Márföldyová

Školní jídelna (tel. 327 320 843) Peter Kubuš (tel. 734 360 728) Mária Márföldyová Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální BULLETIN školní rok 04/05 Sázava 04 OBSAH ákladní informace o škole... 3 Poslání školy... 5 Cíle školy... 5 Filozofie

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Leden Datum Tématické dny a sbírky 3. 1. Den modlitby a půstu 4. - 11. 1. ne-ne Zdraví Zimní tábor zdraví Račkova Dolina, SK 7. 1. st Teol. seminář Den

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2015 verze schválená výborem unie, aktualizovaná 14. 1. 2015

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2015 verze schválená výborem unie, aktualizovaná 14. 1. 2015 LEDEN Oddělení/Instituce Akce Místo Téma/Sbírka 03.01. so 3.1. Den modlitby a půstu 4.-11.1. Zdraví Zimní tábor zdraví Račková Dolina 07.01. st Teol. seminář Den otevřených dveří Sázava 7.-17.1. 10 dní

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P R O G R A M S O B O T N Í B O H O S L U Ž B Y 20. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více