Z šesti možností zasáhnout cíl už zbývá jen pět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z šesti možností zasáhnout cíl už zbývá jen pět"

Transkript

1 Oficiání buetin spoečnosti Kde studovat, jak se připravit, jak uspět eden 2013 Nepřehédněte Doporučená příprava...6 Ukázka testu Obecné studijní předpokady...8 Proč studovat na fakutách s NSZ Která VŠ je ta pravá? Než odešete přihášky na vysoké škoy, je dobré vědět, co ti může škoa nabídnout. Kompetní informace o vysokých škoách, včetně ukázek testů NSZ on-ine a daší důežité informace o přijímacím řízení a studiu najdete na jobs.cz. Maturitní trénink Kromě NSZ nebo přijímacích zkoušek vás etos čeká také státní maturita. V přijímacím řízení vám většinou nepomůže, ae pokud chcte studovat na VŠ, zvádnout ji musíte. Ministerstvo škoství pro maturanty žádnou přípravu nechystá, nicméně možnosti tu jsou. Na str. 6 se dozvíte více. Z šesti možností zasáhnout cí už zbývá jen pět Pravděpodobnost, že uspějete s jednou přiháškou na jednu VŠ, je maá. Totéž patí pro termíny NSZ: epšího výsedku většina uchazečů dosahuje při násedných pokusech. ýběr vysoké škoy nebývá Vvždy jednoduchý. Když už si čověk ujasní, jesti raději práva, socioogii nebo jadernou fyziku, zbývá rozhodnout se, kde vybraný obor studovat. V mnoha případech uchazeči netuší, kde vastně studovat to, co by chtěi.studijní obory ze přitom často naézt i na vysokých škoách, na kterých by to rozhodně nečekai. Spoečnost Scio opakovaným průzkumem zjis tia, že uchazeči někdy zbytečně omezují počet přihášek i fakt, že díky Národním srovnávacím zkouškám mohou využít svůj výsedek v přijímacím řízení na řadu různých vysokých ško. Ceých 15 % uchazečů uvádí, že si podají pouze jednu nebo dvě přihášky. Ceých 41 % z nich si podá nanejvýš tři přihášky. Ani to ae nemusí stačit, případně to může dopadnout tak, že budete studovat na škoe, na kterou jste vastně ani nechtěi. Nenechávejte vše na náhodě, absovujte více termínů NSZ Názvy fakut jsou někdy pro uchazeče matoucí. Ti vemi často nevědí, že jimi vybraný obor nabízí i fakuta, do které by to neřeki. Vede toho kompikuje úspěch v přijímacím řízení i to, že uchazeči často spoéhají pouze na jeden termín Národních srovnávacích zkoušek. V případě kasických přijímaček se nic jiného děat nedá, ae pokud je k dispozici šest termínů, byo by dost nerozumné využít pouze jeden. Jak zjistit, co se dá studovat? Využijte chytrého vyhedávače Jobs.cz/vs. Zákadní informace o NSZ najdete na str. 2. NPS miesto prijímaček: šanca pre každého! fakút v Českej repubike a 13 na Sovensku 39 prijíma uchádzačov na zákade výsedkov Národných porovnávacích skúšok (ďaej en NPS). Skúšky sa konajú v piatich termínoch v niekoľkých mestách na Sovensku tak, aby uchádzači nemusei za skúškami cestovať a ušetrii tým svoj čas aj peniaze. Väčšina fakút využívá výsedky testu Všeobecných študijných predpokadov. Stojí za to niečo si o tom přečítať! Hásite sa na niektorú z týchto fakút? Fakuta manažmentu v Prešove Fiozofická fakuta v Prešove Fakuta humanitných a prírodných vied v Prešove Prírodovedecká fakuta v Košiciach Univerzita veterinárskeho ekárstva a farmácie v Košiciach Fakuta riadenia a informatiky v Žiine Fakuta špceiáného inžinierstva v Žiine Fakuta ekonomiky a manažmentu v Nitre Fakuta sociánych vied a zdravotníctva v Nitre Fakuta informatiky a informačných technoógií STU v Bratisave Fakuta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratisave Fakuta architektúry v Bratisave Fakuta humanitných vied v Banskej Bystrici Str

2 2 jak NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY na vš Fakuta sociáních studií MU v Brně, právnické fakuty v Praze, Oomouci a Pzni, Fakuta sociáních věd UK v Praze, Národohospodářská fakuta VŠE v Praze, Ekonomická fakuta VŠB TU v Ostravě. Tyto vysoké škoy a taky různé jiné přijímají pode výsedků NSZ (kompetní přehed najdete na Pokud už víte, že se na vysoké škoy přijímající pode výsedků NSZ budete hásit, a první termín NSZ v prosinci jste propási, není na co čekat. S každým daším prošvihnutým termínem si třeba podřezáváte větev, na které právě sedíte. První termín NSZ už proběh, není na co čekat Náhoda jednoho pokusu je nevypočitatená, využijte příežitost uděat svou budoucnost trochu pravděpodobnější Jak neskončit mezi nepřijatými Účast v NSZ přitom ještě nemusí znamenat úspěch. Přijímací řízení na VŠ skutečně není oympiáda, ve které je důežité se pouze zúčastnit. Jinými sovy, pouhá jediná účast v NSZ nemusí v konečném součtu stačit. Jak vypývá ze statistik, dobře uděá ten, kdo využije nabízené možnosti a NSZ absovuje vícekrát. Mimo jiné ze statistik vypývá, že skoro 40 % účastníků absovuje NSZ pouze jednou. Zajímavá je souvisost s úspěšností v přijetí na VŠ: každoročně se zhruba 40 % účastníků NSZ přijetí nedoč ká. V NSZ je máokdy nejepší výsedek ten první Možná si řeknete, vždyť je to stejně jedno, jesti půjdu jednou nebo čtyřikrát, výsedek bude vždycky stejný. Nebude stejný. Jednak jen máokdy jsou výsedky shodné, téměř vždy mezi nimi nějaký rozdí je, a navíc první účast, s veškerým stresem a trémou, prostě většinou dopadne hůř než druhá či třetí. Je to pochopitené, při opakování jste zkušenější, test vám jde épe od ruky, épe a rycheji porozumíte zadání, šetříte čas a tím také stihnete více úoh. A to většinou znamená epší výsedek. Zatímco u běžných přijímaček na VŠ dosáhnete jediného výsedku, který je buď dobrý, nebo špatný, v NSZ můžete dosáhnout hned někoika výsedků, které budou zcea jistě rozdíné. Počítá se však jen ten nejepší z nich. Ten je pak násedně předán fakutě, která ho zahrne do přijímacího řízení. Zbývající termíny NSZ První termín NSZ už proběh, zbývá jich pět. Než se budete přihašovat, ověřte si na www. scio.cz/nsz, zda právě vaše fakuta daný termín uznává a jaké zkoušky požaduje. A zvažte také možnost přihásit se ještě na některou z těch, kde můžete výsedku NSZ využít a kde je stáe otevřené termín datum uzávěrka předměty* NSZ I OSP Z / OSP R / VŠP NSZ II NSZ III přijímací řízení (str. 3). Kde NSZ absovovat? Vyberte si proto místo, k němuž máte nejpohodnější přístup a absovujte svoje NSZ tam. Brno, Břecav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Kráové, Jihava, Kadno, Katovy, Koín, Liberec, Nový Jičín, Oomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Pzeň, Praha, Prostějov, Příbram, Strakonice, Svitavy, Sokoov, Šumperk, Tábor, Tepice, Ústí nad Labem, Uherské Hradiště, Vsetín, Zín OSP Z / OSP R / VŠP ZSV / Matematika OSP Z / OSP R ZSV / Matematika Angický jazyk / Německý jazyk NSZ IV OSP Z / OSP R / VŠP ZSV / Matematika Bioogie NSZ V OSP Z / OSP R / VŠP ZSV Bioogie / Angický jazyk / Německý jazyk NSZ VI OSP Z / OSP R / VŠP ZSV * Zkoušky odděené omítkem probíhají paraeně (zároveň ve stejný čas) Rovný přístup k NSZ pro každého Účastníci se zvýšenou mírou sociání potřebnosti mají právo na výrazné sevy jak na zkoušky samotné, tak na přípravné materiáy a sužby. Více informací na Banská Bystrica, Bratisava, Košice, Martin, Michaovce, Nitra, Poprad, Prešov, Žiina NSZ pro smysově postižené: Brno, středisko Teiresiás Ostrava, středisko Sunečnice (i pro studenty se specifickými poruchami učení a s kombinovanými handicapy) Praha, Gymnázium pro zrakově postižené NSZ pro těesně postižené: na běžných místech konání s bezba riérovým přístupem INZERCE

3 jak na vš NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY 3 Orientační hranice přijetí znázorňujeme na percentiové škáe od 0 do 100. Pode vašeho výsedku z NSZ, vyjádřeného percentiem, můžete odhadnout, jaké máte na vámi vybrané fakutě šance. Hranice přijetí na fakuty s NSZ Nejépe ověříte hranici přijetí, pokud získáte informaci přímo od fakuty, na kterou se chcete hásit. Některé zveřejňují info na webu, některé Vám ho dají na požádání. Upozornění Percentiové hranice uvedené v tabuce se týkají oborů s NSZ a jsou pouze orientační. U některých fakut se podmínky pro přijetí ke studiu výrazněji iší pro různé obory. Spoečnost Scio nenese za případné odchyky odpovědnost. Aktuání přehed fakut najdete na Bratisava STU Bratisava Fakuta informatiky a informačných technoógií (MAT) it.stuba.sk/ UK Bratisava Fakuta matematiky, fyziky a informatiky (MAT) STU Bratisava Fakuta architektúry (VŠP) Banská Bystrica UMB Fakuta humanitných vied (AJ) Brno MU Brno Ekonomicko-správní fakuta (OSP) MU Brno Fakuta informatiky (OSP, MAT, VŠP) MU Brno Fakuta sociáních studií (OSP, ZSV) MENDELU Lesnická a dřevařská fakuta (OSP) MENDELU Provozně-ekonomická fakuta (OSP, MAT, AJ/NJ) MENDELU Institut CŽV Technické znaectví a pojišťovnictví (OSP) nezjištěno VUT Fakuta eektrotechniky a komunikačních technoogií (OSP/MAT) VUT Fakuta informačních technoogií (OSP/MAT) 60 t.vutbr.cz VUT Fakuta strojního inženýrství (MAT) České Budějovice JU Ekonomická fakuta (OSP) Jindřichův Hradec VŠE Fakuta managementu (OSP) Karviná SU Obchodně podnikateská fakuta (OSP) Košice UPJŠ Prírodovedecká fakuta (VŠP/OSP, MAT) UVLF Univerzita veterinárského ekárstva a farmacie (VŠP/OSP) nezjištěno Liberec TU Fakuta přírodovědně-humanitní a pedagogická (OSP) Madá Boesav Škoda Auto VŠ Všechny instituty (OSP) Nitra Oomouc Opava Ostrava SPU Fakuta ekonomiky a manažmentu (VŠP) UKF Fakuta sociáných vied a zdravotníctva UKF Nitra (VŠP/Bi/AJ/NJ) UP Právnická fakuta (OSP, ZSV) UP Přírodovědecká fakuta (OSP/VŠP/MAT) SU Fakuta veřejných poitik (OSP) SU Fiozofi cko-přírodovědecká fakuta (OSP) VŠB-TU Ekonomická fakuta (OSP) VŠB-TU Fakuta bezpečnostního inženýrství (OSP/MAT) VŠB-TU Fakuta eektrotechniky a informatiky (OSP) Pardubice UPCE Fakuta ekonomicko-správní (OSP) Pzeň Praha město univerzita fakuta Vysvětivky: fakuta s povinnými NSZ, fakuta k NSZ přihíží percenti (orientační údaj) bez šance máte šanci máte to v kapse ZČU Fakuta apikovaných věd (OSP/MAT) ZČU Fakuta eektrotechnická (OSP/MAT) ZČU Fakuta strojní (OSP, MAT) ZČU Fakuta ekonomická (OSP) ZČU Fakuta právnická (OSP) ČVUT Fakuta eektrotechnická (OSP, MAT) ČVUT Fakuta informačních technoogií (MAT) fi t.cvut.cz UK Fakuta sociáních věd (OSP/MAT) UK Právnická fakuta (OSP, ZSV) VŠE Fakuta informatiky a statistiky (OSP) fi s.vse.cz VŠE Národohospodářská fakuta (OSP) nf.vse.cz/ záeží na přijímací zkoušce CEVRO CEVRO Institut, o.p.s. (OSP, ZSV) 70 a na vybraném městu VŠCHT Fakuta technoogie ochrany prostředí (OSP/VŠP/MAT) nezjištěno PU Fiozofi cká fakuta (VŠP/OSP) ozofi cka-fakuta Prešov PU Fakuta humanitných a prírodných vied (VŠP/OSP) PU Fakuta manažmentu (VŠP/OSP) Ústí n. Labem UJEP Ústí n. L. Pedagogická fakuta (OSP) pf.ujep.cz UTB Zín Fakuta apikované informatiky (MAT) 70 web.fai.utb.cz Zín UTB Zín Fakuta humanitních studií (ZSV/AJ/NJ/Bi) web.fhs.utb.cz/ UTB Zín Fakuta managementu a ekonomiky (OSP/VŠP) OA TB a VOŠE OA T. Bati a Vyšší odborná škoa ekonomická (OSP) (1.koo) (2.koo) Žiina ŽU Fakuta riadenia a informatiky (VŠP/OSP/MAT) ŽU Fakuta špeciáného inžinierstva (VŠP/OSP) 70 fsi.utz.sk/ web Uzávěrka přihášek Seznam fakut nemusí být konečný, aktuaizované informace najdete na

4 4 jak NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY na vš Dopňkové sužby NSZ Získejte ze své zkoušky maximum. Národní srovnávací zkoušky nabízejí svým účastníkům dopňkové sužby, které vzniky na zákadě zkušeností a přání uchazečů v minuých etech. Dozvědět se svůj výsedek co nejdříve, zjistit jaké máte šance dostat se na vybranou fakutu nebo získat tištěný dokad o dosaženém výsedku uchazeči si mohou vybrat z pětice různých sužeb, které jsou nabízeny přímo v rámci přihášky na zkoušky. SMS asistent Máte obavu, že zapomenete na termín NSZ? Nebo že zkoušky zapomenete zapatit, protože jakmie jednou odkiknete přihášku, pouštíte všechno z havy? SMS asistent poskytuje možnost voiteného zasíání SMS o patbách, pozvánce, výsedcích apod. A zaangažovat můžete i někoho dašího z rodiny možnost využití patí až na dvě česká nebo sovenská teefonní čísa. Semafor výsedků Zúčastnii jste se NSZ a rádi byste měi ihned nějakou informaci o tom, jak jste ve zkoušce dopadi? Chcete se ihned po zkoušce ujistit, na které úohy jste odpověděi správně a na které špatně? Semafor nabízí přístup do on-ine verze stejného testu, který jste absovovai v rámci NSZ, a to hned v den zkoušky. Pokud neradi čekáte a nemáte rádi pocit nejistoty, v semaforu budete vědět, na čem jste. Pokud test vypníte stejně nebo podobně, jako u ostré zkoušky, kromě informace o správných a špatných odpovědí se navíc dozvíte i orientační percenti. Ten stanovujeme na zákadě statistických dat o výsedcích desítek tisíc účastníků z minuých et. Individuání anaýza Dokument s anaýzou šancí na přijetí, srovnáním s ostatními a závěrečným doporučením. Pokud chcete vědět, jak si stojíte v poočase, třeba po druhém termínu NSZ, a zda je třeba přidat, nebo zvonit, individuání anaýza vám rozhodně orientační představu poskytne. Obsahuje podrobné srovnání výsedku uchazečů pode řady různých kritérií. Dozvíte se tak nejen vaše šance ve srovnání s účastníky stejného testu, ae také se všemi zájemci o studium na stejné fakutě, na kterou míříte i vy. Zajímat by vás moh i váš výsedek ve srovnání se skupinami uchazečů pode typu studované střední škoy nebo informace, kam se hásí uchazeči s podobným výsedkem jako vy. Anaýza ae není jen o tom zjistit, jak jste dopadi v už absovované zkoušce. Informace o úspěšnosti v jednotivých typech úoh, závisost vašich odpovědí na obtížnosti otázek a zhodnocení efektivnosti řešení vám mohou pomoci ve vobě efektivnější strategie při případné daší účasti. Informace v anaýze jsou přizpůsobeny až pro šest fakut VŠ, které si můžete vybrat sami ve svém osobním profiu na webových stránkách Scio. Rozbor přijímacího řízení na fakuty Některé fakuty nabízejí desítky oborů, u kterých se výrazně iší podmínky pro přijetí, používají sožité přepočty výsedků a k tomu třeba nabízí řadu možných bonifikací za výsedky v maturitě, prospěch na střední škoe nebo účast v ceostátní soutěži. Letos poprvé je možné k Národním srovnávacím zkouškám získat i stručný přehed s nejdůežitějšími informacemi o přijímacím řízení. K dispozici jsou zatím informace o fakutách s NSZ. Z rozboru se dozvíte zejména to, jak přesně se stanoví výsedek uchazeče pro jednotivé obory nebo jaké bonifikace můžete využít. Rozbor je v průběhu roku aktuaizován. Čeká vás test TSP MU nebo přijímačky na VŠE? Nechystáte se na fakutu, která přijímá pode NSZ, ae přesto si chcete vyzkoušet test předem? Máte šanci. Simuace TSP MU (testy studijních předpokadů Masarykovy univerzity) Simuace testu z matematiky pro VŠE originání testy vycházející z anaýzy dříve použitých ostrých testů objektivní výsedek srovnání s vekou skupinou uchazečů rozbor testů s erudovanými ektory výkad řešení jednotivých úoh & intenzivní opakování kíčových znaostí tipy a triky pro testování naostro hodin srovnávacího testování a kvaitní přípravy vynikající poměr cena/ výkon 299 Kč Zajistěte si místo předem! Předregistrace na tsp-mat-nanecisto INZERCE Vaše škoa pro život Tukatská Praha /2014 POMATURITNÍ STUDIUM angičtina, němčina, francouzština, španěština jeden jazyk nebo kombinace s dašími dopňkovými Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj, pro maturanty i daší zájemce o intenzivní kurzy jazykové studium se statutem studenta (za předpokadu schváení připravené novey zákona) Studenti se s námi baví mezinárodní certifikáty IES (London) tradice kvaita rozumné ceny výborné reference, úspěšnost u zkoušek skadebné moduy: jazyky-management-obsuha PC s tímto inzerátem seva 4000 Kč do ! Nic neriskujete. Při přijetí na VŠ vracíme škoné již 20 et muvíme spoečnou řečí studentský servis (konzutace zdarma, zapůjčení učebnic, internetové a kopírovací centrum, ubytování, výety...) moderní výukové centrum vše pod jednou střechou u metra A, 10 min od centra

5 ANGLO AMERICAN UNIVERSITY Ango-americká vysoká škoa v Praze Nejstarší soukromá vysoká škoa v České repubice sídící v Praze nedaeko Karova mostu. Za dobu jejího pusobení zde studovai a studují posuchači z více než šedesáti zemí světa. Studijní programy Bakaářské Ekonomika a management (také v kombinované formě) Mezinárodní vztahy Středoevropská a východoevropská studia Poitika a spoečnost Židovská studia: historie a kutura Humanitní studia spoečnosti a kutury Žurnaistika a komunikace LLB Magisterské Obchod a právo na mezinárodních trzích Kvantitativní metody řízení rizik a portfoia Mezinárodní vztahy a dipomacie (také v kombinované formě) Humanitní studia Veřejná poitika MBA - ve spoupráci s Chapman University, USA Akreditace Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem škostvím ČR s výjimkou bakaářského programu LLB zde dipom uděuje University of London a akreditace je britská. Program MBA je držiteem prestižní světové akreditace AACSB. Vzděávání v angičtině Prospěchová stipendia Ango-americká vysoká škoa nabízí unikátní systém prospěchových stipendií, díky kterému mohou ti nejepší studenti studovat ZADARMO na zákadě dosaženého studijního průměru GPA (Grade Point Average). GPA Výše sevy škoného % % % % % Výhody studia interaktivní výuka fexibiní rozvrh individuání přístup mutikuturní prostředí možnost studia na partnerských univerzitách v USA možnost výměnných pobytů na evropských univerzitách v rámci programu Erasmus Den otevřených dveří: každou středu od do hod. Termín podání přihášky: v průběhu ceého roku Termín přijímací zkoušky: v průběhu ceého roku Popatek: 500,- Kč Lázeňská 4, Praha 1 Ad_233x150_4.indd :38:23 O W R K TRAV & USA 2013 EL P RÁC E v K ANA DĚ LÉTO/ZIMA 2013 Práce ve sužbách - horská střediska, restaurace, hotey aj. Registrace již začaa! P P E v R A O R A A T Y Y B U v O P O C v Ě P N A Í I R Léto v Americe pro studenty VŠ a VOŠ. Prožijte akční éto v USA. Registrace již začaa! Pracujte až 4 měsíce v USA, na Havaji či Ajašce! Déka pobytu od 3 měsíců. Programy jsou otevřeny ceoročně! práce v hoteech péče o děti práce v zeměděství Veká Británie, Irsko, Isand, Norsko, Německo, Španěsko, Francie a daší.

6 6 jak NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY na vš Doporučená příprava k NSZ a maturitě Výhoda originání přípravy od Scio je zřejmá. Máte jistotu, že se připravujete na test, který vás opravdu čeká. Získáte profesionání kvaitu od tvůrce, který přípravu pro studenty vyvíjí už více než 15 et. PREZENČNÍ KURZY Sady testů z minuých NSZ On-ine testy Cvičebnice Baíčky na míru Kompexní příprava na zkoušku NSZ OSP, ZSV a Matematika, na TSP MU a daší přijímací zkoušky. S proškoeným Scio ektorem na různých místech v ČR. Naučte se, jak správně postupovat při řešení úoh. Více na Obecné studijní předpokady Kč Obecné studijní předpokady Rozšiřující Kč ~ Nově pro 2012/13 ~ Zákady spoečenských věd Kč Dáe nabízíme prezenční kurzy TSP MU Brno Kč TSP MU Brno pro nematurující a zaměstnané Kč Matematika NSZ Kč Matematika VŠE Kč Ostré testy z předchozích ročníků NSZ spoehivě ukážou vaše šance na přijetí. Více na Obecné studijní předpokady Rozšířené 425 Kč Obecné studijní předpokady Zákadní 385 Kč Zákady spoečenských věd 375 Kč ostré testy z oňských NSZ obsahuje 3 porovnávací testy Matematika 375 Kč Všeobecné študijné predpokady 385 Kč ~ Nově pro 2012/13 ~ sovenská varianta testů (příprava na sovenské fakuty) Kompetní testy z NSZ s okamžitým vyhodnocením. Více na OSP Rozšířený OSP Zákadní Zákady spoečenských věd Matematika Bioogie Angický jazyk s posechem Německý jazyk s posechem Všeobecné študijné předpokady 190 Kč 140 Kč 140 Kč 140 Kč 140 Kč 140 Kč 140 Kč 140 Kč Detainí rozbor řešení jednotivých úoh v testech NSZ. Více na Cvičebnice testu OSP Z + R ~ aktuaizované vydání pro 2012/13 ~ Cvičebnice ZSV ~ Nově pro 2012/13 ~ INTERNETOVÉ KURZY Vyhovuje vám samostudium a přitom potřebujte zpětnou vazbu? Vše, co potřebujete, je počítač připojený k internetu. Více na Obecné studijní předpokady 525 Kč 565 Kč 575 Kč Kompetní příprava vše v jednom za výhodnější cenu sestavená na míru konkrétním fakutám nebo předmětu zkoušky. Ceny najdete na cz/priprava. maturitní trénink On-ine testy z českého jazyka, matematiky, angického jazyka a německého jazyka pro stanovenou úroveň státní maturity. Cena 45 Kč / test Příprava zdarma Úoha dne každý všední den nová úoha z testu OSP soutěž, porovnání s ostatními Cvičné testy vhodné pro seznámení s testem Krátký on-ine test nejrychejší možnost vyzkoušet si test OSP přibižný odhad šancí Vše na Zákady spoečenských věd 575 Kč Matematika přehed středoškoské matematiky 575 Kč Bioogie 575 Kč Český jazyk a iteratura pro maturanty 575 Kč ~ Pro maturanty ~ Termín Podzim Jaro (1. koo) (2. koo) Řekněte svému učitei o Ma turitním tréninku a získejte přehed o úrovni svých znaostí! Objednávku provádí škoa. trenink

7 Vysoká škoa těesné výchovy a sportu Paestra Bakaářské studium ( Kč za semestr): (studovat ze v prezenční i kombinované formě) Sportovní a vonočasový pedagog, Sportovní a vonočasový pedagog s možností speciaizace Edukace dospěých a seniorů Sportovní a kondiční speciaista Sportovní a kondiční speciaista s možností speciaizace Weness Kurzy ceoživotního vzděávání s možností pokračovat ve 3. ročníku bakaářského studia: I Výživový speciaista KONTAKT: Piská 9, Praha 14-Hostavice, te./fax: , Akademie těesné výchovy a sportu Paestra vyšší odborná škoa Získání tituu DiS. v oborech: Management sportu, Kč denní/ Kč dákové studium za rok Pedagogika voného času a vychovateství Kč denní/ Kč dákové studium za rok Absoventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ Paestra a získat titu Bc. dvousemestráním studiem. Rekvaifikační kurzy Sportovní masér Cvičite zdravotní TV Instruktor fitcentra Instruktor aerobiku Instruktor sportovních aktivit voného času Masér pro zdravotnická zařízení První pomoc KONTAKT: Sovačíkova 400/1, Praha 9, te.: , , ax: ,

8 8 jak NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Test Obecné studijní předpokady na vš OSP Zákadní (OSP Z) Počet úoh v testu: 85 Struktura testu: 3 oddíy verbání, anaytický a kvantitativní. Čas: 90 minut (25 min. verb., 30 minut anaytický, 35 min. kvantitativní) OSP Rozšířený (OSP R) Počet úoh v testu: 130 Struktura testu: 3 oddíy testu OSP Z + 2 rozšiřující oddíy, oddí kritického myšení (obsahuje 25 úoh) a oddí abstraktního uvažování (obsahuje 20 úoh). Čas: 170 minut (90 min. na oddíy OSP Z + 40 minut na každý z rozšiřujících oddíů). Průběh testování: Jednotivé oddíy jsou řešeny postupně v pořadí verbání anaytický kvantitativní (OSP Z) kritické myšení abstraktní uvažování (OSP R). Čas vyhrazený pro řešení jednotivých oddíů není převoditený. Pomůcky: K řešení testu nebudou povoeny žádné pomůcky kromě psacích potřeb a voných papírů na poznámky. Výsedek: Výsedek v podobě harmonizovaného percentiu (viz str. 3). Skóre testu (počet bodů) se přepočítá na dosažený percenti, tedy číso od 0 do 100. Mezi 0 a 100 jsou seřazeni všichni účastníci testování, přičemž 0 je nejhorší výsedek a 100 nejepší. Váš dosažený výsedek vám ukáže, kde na tomto pomysném žebříčku jste se umístii (např. percenti 70 znamená, že jste 70% ostatních předstihi a 30% naopak dopado épe). Harmonizace percentiu znamená, že výsedek zároveň bere v úvahu náročnost různých variant testů (stejně jako u všech daších testů v NSZ). Verbání oddí DOPLŇOVAČKY 1. V Listině zákadních práv a svobod je ustanoveno, že každý má právo na životní prostředí a na včasné a úpné o jeho stavu. A. možné zprávy B. zdravé varování C. dobré představy D. kadné upozornění E. příznivé informace 2. Kvůi opravám na části čistírny odpadních vod v Katovech musí Povodí Vtavy zvýšit odtok z Nýrské přehrady, aby snížio koncentraci znečištění v Úhavě, už v úterý z ní začne odtékat více vody. A. proto nutně B. neboť ještě C. protože dvakrát D. a tak trojnásobně E. takže jistě DVOJICE 3. PĚSTOVAT : SKLIZEŇ A. vařit : konzumace B. číst : psaní C. ochucovat : hadovění D. nahřát : ochazení E. svítit : stmívání 4. SŮL : KRYSTAL A. svíčka : knot B. mata : písek C. peřina : peří D. sníh : mráz E. voda : kapka ANTONYMA 5. NADVLÁDA A. područí B. příměří C. dohoda D. osaměost E. podpora Anaytický oddí ZEBRY TEXT K ÚLOHÁM 6 AŽ 8 Devět týmů (Angie, Begie, Čína, Dánsko, Egypt, Finsko, Ghana, Itáie, Řecko) byo na turnaji rozosováno do tří tříčenných skupin. O tom, které týmy byy spou ve skupině, víme, že: Dánsko nebyo ve skupině ani s Finskem, ani s Ghanou. Angie nebya ve skupině ani s Begií, ani s Itáií. Ghana bya ve skupině s Egyptem, ae ne s Čínou. Finsko byo ve skupině s Itáií, ae ne s Angií. 6. Která z násedujících trojic týmů nemůže být v souadu s uvedenými podmínkami spou ve skupině? A. Itáie, Finsko, Čína B. Čína, Angie, Dánsko C. Dánsko, Řecko, Begie D. Řecko, Begie, Finsko E. Angie, Ghana, Egypt 7. Které z násedujících tvrzení může být v souadu s uvedenými podmínkami pravdivé? A. Itáie bya ve skupině s Řeckem. B. Finsko byo ve skupině s Egyptem. C. Čína bya ve skupině s Ghanou. D. Angie bya ve skupině s Finskem. E. Dánsko byo ve skupině s Egyptem. 8. Pokud by patio, že Begie bya v jedné skupině s Čínou, se kterými týmy by byo ve skupině určitě Řecko? A. s Begií a Čínou B. s Egyptem a Ghanou C. s Dánskem a Angií D. s Finskem a Itáií E. Odpověď neze jednoznačně určit. ANALÝZA TEXTU 9. Moc každého státu nad občany v novodobé historii trvae roste. Úoha státu udržovat mírové a urovnané vztahy mezi idmi se staa postupně mnohem sožitější a nabya značně na rozsahu, havně díky koncentraci a centraizaci moderního průmysového aparátu. Které z násedujících tvrzení vypývá z uvedeného textu? A. Havní úoha státu spočívá v udržování moderního průmysového aparátu. B. Prostřednictvím centraizace průmysového aparátu si stát udržuje moc nad občany. C. Vztahy mezi idmi jsou dnes mnohem sožitější a pevnější než v minuosti. D. Stát má nyní nad občany větší moc, než tomu kdy v novodobé historii byo. E. Moderní průmysový aparát je koncentrován ve městech, v nichž žije převážná většina idí. 10. Soukromý kapitá má tendenci soustřeďovat se v nemnoha rukou částečně v důsedku konkurence mezi kapitaisty a částečně díky tomu, že technický rozvoj a rostoucí děba práce podporují vytváření větších výrobních ceků na úkor menších. Které/á z násedujících tvrzení vypývá/ají z uvedeného textu? I. Ostrá konkurence mezi kapitaisty vede k zániku vekých výrobních ceků. II. Větší výrobní ceky vznikají na úkor menších i díky zvyšování děby práce. III. Prakticky veškerý soukromý kapitá je dnes soustředěn v rukou úzké skupiny idí. A. žádné B. jen I C. jen II D. jen III E. jen I a II Kvantitativní oddí POROVNÁVAČKY 11.Obdéníková podaha s rozměry 5,4 metru a 2,5 metru je zcea pokryta jednou vrstvou obdéníkových daždic s rozměry 20 cm a 25 cm. počet daždic na podaze 270 A. Hodnota vevo je větší než hodnota vpravo. B. Hodnota vpravo je větší než hodnota vevo. C. Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vevo. D. Neze jednoznačně určit, která hodnota je větší cm + 0,033 km 0,33 km dm A. Hodnota vevo je větší než hodnota vpravo. B. Hodnota vpravo je větší než hodnota vevo. C. Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vevo. D. Neze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

9 jak na vš NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY 9 GRAFY A TABULKY GRAF A TABULKA K ÚLOHÁM 82 AŽ 86 Graf doe znázorňuje počet prodaných výtisků novin Ceebrity, Seriózně, Žurnaista v jednotivých dnech. Tabuka znázorňuje prodejní cenu novin v jednotivých dnech. Marie: Ano. Nina: Já nikoi. D. Nina: Vystupujete v Domáku? Marie: Ano. Nina: Já vystupuji ve Vamáku. E. Nina: Vystupujete v Chomáku? Marie: Ano. Nina: Já vystupuji ve Vamáku. ponděí úterý středa čtvrtek pátek Ceebrity 5 Kč 5 Kč 7 Kč 6 Kč 7 Kč Seriózně 11 Kč 10 Kč 8 Kč 11 Kč 15 Kč Žurnaista 8 Kč 6 Kč 8 Kč 7 Kč 6 Kč 13. Který den se prodao novin Ceebrity aespoň dvakrát více než novin Žurnaista? A. jen v ponděí, ve čtvrtek a v pátek B. jen ve čtvrtek a v pátek C. jen ve čtvrtek D. jen v pátek E. žádný den 14. Který den zaznamenay noviny Žurnaista nejmenší cekovou tržbu? A. v ponděí B. v úterý C. ve středu D. ve čtvrtek E. v pátek Kritické myšení 15. Oda studuje na vysoké škoe předmět Úvod do entomoogie. V jeho průběhu musí napsat seminární práci, za kterou ze získat až 10 bodů, a absovovat závěrečný test, za který ze získat až 15 bodů. Aby Oda předmět úspěšně ukonči, potřebuje cekem získat aespoň 15 bodů z možných 25. V závěrečném testu získai oni studenti průměrně 10 bodů. Oda tedy předpokádá, že k úspěšnému ukončení předmětu mu ze seminární práce stačí získat 5 bodů. Která z násedujících skutečností osabuje Odův předpokad? A. Ze seminární práce má většina studentů aespoň 8 bodů. B. Všechny varianty závěrečného testu jsou zhruba stejně obtížné a výrazně se od oňského roku nezměniy. C. Všichni studenti při přípravě na závěrečný test používají stejné učební materiáy. D. Všichni studenti věnují přípravě na závěrečný test přibižně stejné množství úsií a stejně času. E. Vyučující se rozhod na rozdí od oňského roku v závěrečném testu odečítat body za špatné odpovědi. 16. Autobusová inka jezdí mezi městy Benák (začátek) a Vamák (konečná) a v pořadí Chomák a Domák projíždí přes tyto vesnice. Cestující v autobuse respektují zásadu sušného chování, takže ten, kdo vystupuje dříve, sedí na sedade do uičky a ten, kdo vystupuje později, sedí na sedade u okna. V Benáku nastoupí paní Marie a chce si sednout vede paní Niny, sedící u okna. Ze které z násedujících konverzací jednoznačně vypývá, že paní Nina pustí paní Marii sednout k oknu? A. Nina: Vystupujete ve Vamáku? Marie: Ano. Nina: Já vystupuji v Domáku. B. Nina: Vystupujete ve Vamáku? Marie: Ne. Nina: Já vystupuji v Domáku. C. Nina: Vystupujete v Domáku? Abstraktní uvažování 17. Kávovar má zásobník cukru s omezenou kapacitou. Nápoj, při jehož výrobě cukr dojde, už přístroj neosadí. Každý druh nápoje je různě sazený. Zásobník cukru stačí buď na dvacet čtyři espres, nebo na dvanáct capuccin, nebo na osm atte. Nebo samozřejmě na ibovonou kombinaci těchto nápojů, ve které bude méně cukru, než je v zásobníku. Po úpném dopnění zásobníku s cukrem si jeden pán objedná INZERCE dvě capuccina. Poté po sobě přijdou tři taxikáři, kteří pijí espreso, třetí si ještě objedná atte. Za třetím taxikářem si začne objednávat skupinka itaských turistů. Každý z nich si objedná capuccino a atte. Jaký je počet itaských turistů, jestiže posednímu obsuha stačia uvařit už jenom capuccino, a než mu moha uděat osazené atte, musea dopnit zásobník cukru? A. dva B. tři C. čtyři D. pět E. sedm 18. Čím ze v násedující rovnosti nahradit symbo Θ tak, aby tato rovnost patia? Θ4 = A. /4 B. 2 + C. 1 D. /2 + E. 2

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky

Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky Nové fakulty v r. 2014 - VUT Brno, Fakulta stavební - VUT Brno, Fakulta podnikatelská - TU Liberec, Ekonomická fakulta - UJEP Ústí n. Labem, Fakulta sociálně

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Přehled pomaturitního vzdělávání

Přehled pomaturitního vzdělávání Přehled pomaturitního vzdělávání Pomaturitní vzdělávání Univerzita Vysoká škola Veřejná zřizovatelem je stát. Soukromá zřizovatelem je soukromá fyzická osoba nebo právnická osoba. Státní správu zajišťuje

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 10. 10. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory Stredná odborná škola obchodu a služieb Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory a) Riaditeľ školy prijíma bez vykonania skúšky do učebného odboru žiakov podľa priemeru

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve dnech 7. 1., 28. 1. a 25. 2. 2017 vždy od 13 do 15 hodin OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 5 000-20 000 KČ ŠKOLNÉ ZDARMA NA VÝBĚR DVA OBORY: OBCHODNÍ

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2016 2017 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2017/2018 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2017/2018 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2017/2018 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2017/2018

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

INICIO 50. www.inicio50.cz

INICIO 50. www.inicio50.cz INICIO 50 www.inicio50.cz CO JE INICIO 50? Projek, který učí idi nad 50 et (kteří ztratí práci a chtějí začít podnikat) jak a v čem začít podnikat. Nástroj outpacementu, který používají uvědoměí zaměstnavateé

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Fakulty, na kterých jsou NSZ povinnou součástí přijímacího řízení

Fakulty, na kterých jsou NSZ povinnou součástí přijímacího řízení Fakulty, na kterých jsou NSZ povinnou součástí přijímacího řízení Ústí nad Labem PF UJEP Liberec FP TU Hradec Plzeň FP ZČU Praha NF VŠE České Budějovice ZSF JU Brno FSS MU PEF MZLU FEM UO FVT UO Olomouc

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 9. 11. 2016 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium Příbor Možnosti po maturitě Vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní program

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 13.11.2013 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Možnosti po maturitě vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín Kód školy: 631 502 KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 - zdravotnícky asistent 5356 M - 1 trieda - 28 žiakov - zdravotnícky

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2010 2011 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její novely č. 276/2004

Více