Z šesti možností zasáhnout cíl už zbývá jen pět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z šesti možností zasáhnout cíl už zbývá jen pět"

Transkript

1 Oficiání buetin spoečnosti Kde studovat, jak se připravit, jak uspět eden 2013 Nepřehédněte Doporučená příprava...6 Ukázka testu Obecné studijní předpokady...8 Proč studovat na fakutách s NSZ Která VŠ je ta pravá? Než odešete přihášky na vysoké škoy, je dobré vědět, co ti může škoa nabídnout. Kompetní informace o vysokých škoách, včetně ukázek testů NSZ on-ine a daší důežité informace o přijímacím řízení a studiu najdete na jobs.cz. Maturitní trénink Kromě NSZ nebo přijímacích zkoušek vás etos čeká také státní maturita. V přijímacím řízení vám většinou nepomůže, ae pokud chcte studovat na VŠ, zvádnout ji musíte. Ministerstvo škoství pro maturanty žádnou přípravu nechystá, nicméně možnosti tu jsou. Na str. 6 se dozvíte více. Z šesti možností zasáhnout cí už zbývá jen pět Pravděpodobnost, že uspějete s jednou přiháškou na jednu VŠ, je maá. Totéž patí pro termíny NSZ: epšího výsedku většina uchazečů dosahuje při násedných pokusech. ýběr vysoké škoy nebývá Vvždy jednoduchý. Když už si čověk ujasní, jesti raději práva, socioogii nebo jadernou fyziku, zbývá rozhodnout se, kde vybraný obor studovat. V mnoha případech uchazeči netuší, kde vastně studovat to, co by chtěi.studijní obory ze přitom často naézt i na vysokých škoách, na kterých by to rozhodně nečekai. Spoečnost Scio opakovaným průzkumem zjis tia, že uchazeči někdy zbytečně omezují počet přihášek i fakt, že díky Národním srovnávacím zkouškám mohou využít svůj výsedek v přijímacím řízení na řadu různých vysokých ško. Ceých 15 % uchazečů uvádí, že si podají pouze jednu nebo dvě přihášky. Ceých 41 % z nich si podá nanejvýš tři přihášky. Ani to ae nemusí stačit, případně to může dopadnout tak, že budete studovat na škoe, na kterou jste vastně ani nechtěi. Nenechávejte vše na náhodě, absovujte více termínů NSZ Názvy fakut jsou někdy pro uchazeče matoucí. Ti vemi často nevědí, že jimi vybraný obor nabízí i fakuta, do které by to neřeki. Vede toho kompikuje úspěch v přijímacím řízení i to, že uchazeči často spoéhají pouze na jeden termín Národních srovnávacích zkoušek. V případě kasických přijímaček se nic jiného děat nedá, ae pokud je k dispozici šest termínů, byo by dost nerozumné využít pouze jeden. Jak zjistit, co se dá studovat? Využijte chytrého vyhedávače Jobs.cz/vs. Zákadní informace o NSZ najdete na str. 2. NPS miesto prijímaček: šanca pre každého! fakút v Českej repubike a 13 na Sovensku 39 prijíma uchádzačov na zákade výsedkov Národných porovnávacích skúšok (ďaej en NPS). Skúšky sa konajú v piatich termínoch v niekoľkých mestách na Sovensku tak, aby uchádzači nemusei za skúškami cestovať a ušetrii tým svoj čas aj peniaze. Väčšina fakút využívá výsedky testu Všeobecných študijných predpokadov. Stojí za to niečo si o tom přečítať! Hásite sa na niektorú z týchto fakút? Fakuta manažmentu v Prešove Fiozofická fakuta v Prešove Fakuta humanitných a prírodných vied v Prešove Prírodovedecká fakuta v Košiciach Univerzita veterinárskeho ekárstva a farmácie v Košiciach Fakuta riadenia a informatiky v Žiine Fakuta špceiáného inžinierstva v Žiine Fakuta ekonomiky a manažmentu v Nitre Fakuta sociánych vied a zdravotníctva v Nitre Fakuta informatiky a informačných technoógií STU v Bratisave Fakuta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratisave Fakuta architektúry v Bratisave Fakuta humanitných vied v Banskej Bystrici Str

2 2 jak NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY na vš Fakuta sociáních studií MU v Brně, právnické fakuty v Praze, Oomouci a Pzni, Fakuta sociáních věd UK v Praze, Národohospodářská fakuta VŠE v Praze, Ekonomická fakuta VŠB TU v Ostravě. Tyto vysoké škoy a taky různé jiné přijímají pode výsedků NSZ (kompetní přehed najdete na Pokud už víte, že se na vysoké škoy přijímající pode výsedků NSZ budete hásit, a první termín NSZ v prosinci jste propási, není na co čekat. S každým daším prošvihnutým termínem si třeba podřezáváte větev, na které právě sedíte. První termín NSZ už proběh, není na co čekat Náhoda jednoho pokusu je nevypočitatená, využijte příežitost uděat svou budoucnost trochu pravděpodobnější Jak neskončit mezi nepřijatými Účast v NSZ přitom ještě nemusí znamenat úspěch. Přijímací řízení na VŠ skutečně není oympiáda, ve které je důežité se pouze zúčastnit. Jinými sovy, pouhá jediná účast v NSZ nemusí v konečném součtu stačit. Jak vypývá ze statistik, dobře uděá ten, kdo využije nabízené možnosti a NSZ absovuje vícekrát. Mimo jiné ze statistik vypývá, že skoro 40 % účastníků absovuje NSZ pouze jednou. Zajímavá je souvisost s úspěšností v přijetí na VŠ: každoročně se zhruba 40 % účastníků NSZ přijetí nedoč ká. V NSZ je máokdy nejepší výsedek ten první Možná si řeknete, vždyť je to stejně jedno, jesti půjdu jednou nebo čtyřikrát, výsedek bude vždycky stejný. Nebude stejný. Jednak jen máokdy jsou výsedky shodné, téměř vždy mezi nimi nějaký rozdí je, a navíc první účast, s veškerým stresem a trémou, prostě většinou dopadne hůř než druhá či třetí. Je to pochopitené, při opakování jste zkušenější, test vám jde épe od ruky, épe a rycheji porozumíte zadání, šetříte čas a tím také stihnete více úoh. A to většinou znamená epší výsedek. Zatímco u běžných přijímaček na VŠ dosáhnete jediného výsedku, který je buď dobrý, nebo špatný, v NSZ můžete dosáhnout hned někoika výsedků, které budou zcea jistě rozdíné. Počítá se však jen ten nejepší z nich. Ten je pak násedně předán fakutě, která ho zahrne do přijímacího řízení. Zbývající termíny NSZ První termín NSZ už proběh, zbývá jich pět. Než se budete přihašovat, ověřte si na www. scio.cz/nsz, zda právě vaše fakuta daný termín uznává a jaké zkoušky požaduje. A zvažte také možnost přihásit se ještě na některou z těch, kde můžete výsedku NSZ využít a kde je stáe otevřené termín datum uzávěrka předměty* NSZ I OSP Z / OSP R / VŠP NSZ II NSZ III přijímací řízení (str. 3). Kde NSZ absovovat? Vyberte si proto místo, k němuž máte nejpohodnější přístup a absovujte svoje NSZ tam. Brno, Břecav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Kráové, Jihava, Kadno, Katovy, Koín, Liberec, Nový Jičín, Oomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Pzeň, Praha, Prostějov, Příbram, Strakonice, Svitavy, Sokoov, Šumperk, Tábor, Tepice, Ústí nad Labem, Uherské Hradiště, Vsetín, Zín OSP Z / OSP R / VŠP ZSV / Matematika OSP Z / OSP R ZSV / Matematika Angický jazyk / Německý jazyk NSZ IV OSP Z / OSP R / VŠP ZSV / Matematika Bioogie NSZ V OSP Z / OSP R / VŠP ZSV Bioogie / Angický jazyk / Německý jazyk NSZ VI OSP Z / OSP R / VŠP ZSV * Zkoušky odděené omítkem probíhají paraeně (zároveň ve stejný čas) Rovný přístup k NSZ pro každého Účastníci se zvýšenou mírou sociání potřebnosti mají právo na výrazné sevy jak na zkoušky samotné, tak na přípravné materiáy a sužby. Více informací na Banská Bystrica, Bratisava, Košice, Martin, Michaovce, Nitra, Poprad, Prešov, Žiina NSZ pro smysově postižené: Brno, středisko Teiresiás Ostrava, středisko Sunečnice (i pro studenty se specifickými poruchami učení a s kombinovanými handicapy) Praha, Gymnázium pro zrakově postižené NSZ pro těesně postižené: na běžných místech konání s bezba riérovým přístupem INZERCE

3 jak na vš NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY 3 Orientační hranice přijetí znázorňujeme na percentiové škáe od 0 do 100. Pode vašeho výsedku z NSZ, vyjádřeného percentiem, můžete odhadnout, jaké máte na vámi vybrané fakutě šance. Hranice přijetí na fakuty s NSZ Nejépe ověříte hranici přijetí, pokud získáte informaci přímo od fakuty, na kterou se chcete hásit. Některé zveřejňují info na webu, některé Vám ho dají na požádání. Upozornění Percentiové hranice uvedené v tabuce se týkají oborů s NSZ a jsou pouze orientační. U některých fakut se podmínky pro přijetí ke studiu výrazněji iší pro různé obory. Spoečnost Scio nenese za případné odchyky odpovědnost. Aktuání přehed fakut najdete na Bratisava STU Bratisava Fakuta informatiky a informačných technoógií (MAT) it.stuba.sk/ UK Bratisava Fakuta matematiky, fyziky a informatiky (MAT) STU Bratisava Fakuta architektúry (VŠP) Banská Bystrica UMB Fakuta humanitných vied (AJ) Brno MU Brno Ekonomicko-správní fakuta (OSP) MU Brno Fakuta informatiky (OSP, MAT, VŠP) MU Brno Fakuta sociáních studií (OSP, ZSV) MENDELU Lesnická a dřevařská fakuta (OSP) MENDELU Provozně-ekonomická fakuta (OSP, MAT, AJ/NJ) MENDELU Institut CŽV Technické znaectví a pojišťovnictví (OSP) nezjištěno VUT Fakuta eektrotechniky a komunikačních technoogií (OSP/MAT) VUT Fakuta informačních technoogií (OSP/MAT) 60 t.vutbr.cz VUT Fakuta strojního inženýrství (MAT) České Budějovice JU Ekonomická fakuta (OSP) Jindřichův Hradec VŠE Fakuta managementu (OSP) Karviná SU Obchodně podnikateská fakuta (OSP) Košice UPJŠ Prírodovedecká fakuta (VŠP/OSP, MAT) UVLF Univerzita veterinárského ekárstva a farmacie (VŠP/OSP) nezjištěno Liberec TU Fakuta přírodovědně-humanitní a pedagogická (OSP) Madá Boesav Škoda Auto VŠ Všechny instituty (OSP) Nitra Oomouc Opava Ostrava SPU Fakuta ekonomiky a manažmentu (VŠP) UKF Fakuta sociáných vied a zdravotníctva UKF Nitra (VŠP/Bi/AJ/NJ) UP Právnická fakuta (OSP, ZSV) UP Přírodovědecká fakuta (OSP/VŠP/MAT) SU Fakuta veřejných poitik (OSP) SU Fiozofi cko-přírodovědecká fakuta (OSP) VŠB-TU Ekonomická fakuta (OSP) VŠB-TU Fakuta bezpečnostního inženýrství (OSP/MAT) VŠB-TU Fakuta eektrotechniky a informatiky (OSP) Pardubice UPCE Fakuta ekonomicko-správní (OSP) Pzeň Praha město univerzita fakuta Vysvětivky: fakuta s povinnými NSZ, fakuta k NSZ přihíží percenti (orientační údaj) bez šance máte šanci máte to v kapse ZČU Fakuta apikovaných věd (OSP/MAT) ZČU Fakuta eektrotechnická (OSP/MAT) ZČU Fakuta strojní (OSP, MAT) ZČU Fakuta ekonomická (OSP) ZČU Fakuta právnická (OSP) ČVUT Fakuta eektrotechnická (OSP, MAT) ČVUT Fakuta informačních technoogií (MAT) fi t.cvut.cz UK Fakuta sociáních věd (OSP/MAT) UK Právnická fakuta (OSP, ZSV) VŠE Fakuta informatiky a statistiky (OSP) fi s.vse.cz VŠE Národohospodářská fakuta (OSP) nf.vse.cz/ záeží na přijímací zkoušce CEVRO CEVRO Institut, o.p.s. (OSP, ZSV) 70 a na vybraném městu VŠCHT Fakuta technoogie ochrany prostředí (OSP/VŠP/MAT) nezjištěno PU Fiozofi cká fakuta (VŠP/OSP) ozofi cka-fakuta Prešov PU Fakuta humanitných a prírodných vied (VŠP/OSP) PU Fakuta manažmentu (VŠP/OSP) Ústí n. Labem UJEP Ústí n. L. Pedagogická fakuta (OSP) pf.ujep.cz UTB Zín Fakuta apikované informatiky (MAT) 70 web.fai.utb.cz Zín UTB Zín Fakuta humanitních studií (ZSV/AJ/NJ/Bi) web.fhs.utb.cz/ UTB Zín Fakuta managementu a ekonomiky (OSP/VŠP) OA TB a VOŠE OA T. Bati a Vyšší odborná škoa ekonomická (OSP) (1.koo) (2.koo) Žiina ŽU Fakuta riadenia a informatiky (VŠP/OSP/MAT) ŽU Fakuta špeciáného inžinierstva (VŠP/OSP) 70 fsi.utz.sk/ web Uzávěrka přihášek Seznam fakut nemusí být konečný, aktuaizované informace najdete na

4 4 jak NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY na vš Dopňkové sužby NSZ Získejte ze své zkoušky maximum. Národní srovnávací zkoušky nabízejí svým účastníkům dopňkové sužby, které vzniky na zákadě zkušeností a přání uchazečů v minuých etech. Dozvědět se svůj výsedek co nejdříve, zjistit jaké máte šance dostat se na vybranou fakutu nebo získat tištěný dokad o dosaženém výsedku uchazeči si mohou vybrat z pětice různých sužeb, které jsou nabízeny přímo v rámci přihášky na zkoušky. SMS asistent Máte obavu, že zapomenete na termín NSZ? Nebo že zkoušky zapomenete zapatit, protože jakmie jednou odkiknete přihášku, pouštíte všechno z havy? SMS asistent poskytuje možnost voiteného zasíání SMS o patbách, pozvánce, výsedcích apod. A zaangažovat můžete i někoho dašího z rodiny možnost využití patí až na dvě česká nebo sovenská teefonní čísa. Semafor výsedků Zúčastnii jste se NSZ a rádi byste měi ihned nějakou informaci o tom, jak jste ve zkoušce dopadi? Chcete se ihned po zkoušce ujistit, na které úohy jste odpověděi správně a na které špatně? Semafor nabízí přístup do on-ine verze stejného testu, který jste absovovai v rámci NSZ, a to hned v den zkoušky. Pokud neradi čekáte a nemáte rádi pocit nejistoty, v semaforu budete vědět, na čem jste. Pokud test vypníte stejně nebo podobně, jako u ostré zkoušky, kromě informace o správných a špatných odpovědí se navíc dozvíte i orientační percenti. Ten stanovujeme na zákadě statistických dat o výsedcích desítek tisíc účastníků z minuých et. Individuání anaýza Dokument s anaýzou šancí na přijetí, srovnáním s ostatními a závěrečným doporučením. Pokud chcete vědět, jak si stojíte v poočase, třeba po druhém termínu NSZ, a zda je třeba přidat, nebo zvonit, individuání anaýza vám rozhodně orientační představu poskytne. Obsahuje podrobné srovnání výsedku uchazečů pode řady různých kritérií. Dozvíte se tak nejen vaše šance ve srovnání s účastníky stejného testu, ae také se všemi zájemci o studium na stejné fakutě, na kterou míříte i vy. Zajímat by vás moh i váš výsedek ve srovnání se skupinami uchazečů pode typu studované střední škoy nebo informace, kam se hásí uchazeči s podobným výsedkem jako vy. Anaýza ae není jen o tom zjistit, jak jste dopadi v už absovované zkoušce. Informace o úspěšnosti v jednotivých typech úoh, závisost vašich odpovědí na obtížnosti otázek a zhodnocení efektivnosti řešení vám mohou pomoci ve vobě efektivnější strategie při případné daší účasti. Informace v anaýze jsou přizpůsobeny až pro šest fakut VŠ, které si můžete vybrat sami ve svém osobním profiu na webových stránkách Scio. Rozbor přijímacího řízení na fakuty Některé fakuty nabízejí desítky oborů, u kterých se výrazně iší podmínky pro přijetí, používají sožité přepočty výsedků a k tomu třeba nabízí řadu možných bonifikací za výsedky v maturitě, prospěch na střední škoe nebo účast v ceostátní soutěži. Letos poprvé je možné k Národním srovnávacím zkouškám získat i stručný přehed s nejdůežitějšími informacemi o přijímacím řízení. K dispozici jsou zatím informace o fakutách s NSZ. Z rozboru se dozvíte zejména to, jak přesně se stanoví výsedek uchazeče pro jednotivé obory nebo jaké bonifikace můžete využít. Rozbor je v průběhu roku aktuaizován. Čeká vás test TSP MU nebo přijímačky na VŠE? Nechystáte se na fakutu, která přijímá pode NSZ, ae přesto si chcete vyzkoušet test předem? Máte šanci. Simuace TSP MU (testy studijních předpokadů Masarykovy univerzity) Simuace testu z matematiky pro VŠE originání testy vycházející z anaýzy dříve použitých ostrých testů objektivní výsedek srovnání s vekou skupinou uchazečů rozbor testů s erudovanými ektory výkad řešení jednotivých úoh & intenzivní opakování kíčových znaostí tipy a triky pro testování naostro hodin srovnávacího testování a kvaitní přípravy vynikající poměr cena/ výkon 299 Kč Zajistěte si místo předem! Předregistrace na tsp-mat-nanecisto INZERCE Vaše škoa pro život Tukatská Praha /2014 POMATURITNÍ STUDIUM angičtina, němčina, francouzština, španěština jeden jazyk nebo kombinace s dašími dopňkovými Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj, pro maturanty i daší zájemce o intenzivní kurzy jazykové studium se statutem studenta (za předpokadu schváení připravené novey zákona) Studenti se s námi baví mezinárodní certifikáty IES (London) tradice kvaita rozumné ceny výborné reference, úspěšnost u zkoušek skadebné moduy: jazyky-management-obsuha PC s tímto inzerátem seva 4000 Kč do ! Nic neriskujete. Při přijetí na VŠ vracíme škoné již 20 et muvíme spoečnou řečí studentský servis (konzutace zdarma, zapůjčení učebnic, internetové a kopírovací centrum, ubytování, výety...) moderní výukové centrum vše pod jednou střechou u metra A, 10 min od centra

5 ANGLO AMERICAN UNIVERSITY Ango-americká vysoká škoa v Praze Nejstarší soukromá vysoká škoa v České repubice sídící v Praze nedaeko Karova mostu. Za dobu jejího pusobení zde studovai a studují posuchači z více než šedesáti zemí světa. Studijní programy Bakaářské Ekonomika a management (také v kombinované formě) Mezinárodní vztahy Středoevropská a východoevropská studia Poitika a spoečnost Židovská studia: historie a kutura Humanitní studia spoečnosti a kutury Žurnaistika a komunikace LLB Magisterské Obchod a právo na mezinárodních trzích Kvantitativní metody řízení rizik a portfoia Mezinárodní vztahy a dipomacie (také v kombinované formě) Humanitní studia Veřejná poitika MBA - ve spoupráci s Chapman University, USA Akreditace Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem škostvím ČR s výjimkou bakaářského programu LLB zde dipom uděuje University of London a akreditace je britská. Program MBA je držiteem prestižní světové akreditace AACSB. Vzděávání v angičtině Prospěchová stipendia Ango-americká vysoká škoa nabízí unikátní systém prospěchových stipendií, díky kterému mohou ti nejepší studenti studovat ZADARMO na zákadě dosaženého studijního průměru GPA (Grade Point Average). GPA Výše sevy škoného % % % % % Výhody studia interaktivní výuka fexibiní rozvrh individuání přístup mutikuturní prostředí možnost studia na partnerských univerzitách v USA možnost výměnných pobytů na evropských univerzitách v rámci programu Erasmus Den otevřených dveří: každou středu od do hod. Termín podání přihášky: v průběhu ceého roku Termín přijímací zkoušky: v průběhu ceého roku Popatek: 500,- Kč Lázeňská 4, Praha 1 Ad_233x150_4.indd :38:23 O W R K TRAV & USA 2013 EL P RÁC E v K ANA DĚ LÉTO/ZIMA 2013 Práce ve sužbách - horská střediska, restaurace, hotey aj. Registrace již začaa! P P E v R A O R A A T Y Y B U v O P O C v Ě P N A Í I R Léto v Americe pro studenty VŠ a VOŠ. Prožijte akční éto v USA. Registrace již začaa! Pracujte až 4 měsíce v USA, na Havaji či Ajašce! Déka pobytu od 3 měsíců. Programy jsou otevřeny ceoročně! práce v hoteech péče o děti práce v zeměděství Veká Británie, Irsko, Isand, Norsko, Německo, Španěsko, Francie a daší.

6 6 jak NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY na vš Doporučená příprava k NSZ a maturitě Výhoda originání přípravy od Scio je zřejmá. Máte jistotu, že se připravujete na test, který vás opravdu čeká. Získáte profesionání kvaitu od tvůrce, který přípravu pro studenty vyvíjí už více než 15 et. PREZENČNÍ KURZY Sady testů z minuých NSZ On-ine testy Cvičebnice Baíčky na míru Kompexní příprava na zkoušku NSZ OSP, ZSV a Matematika, na TSP MU a daší přijímací zkoušky. S proškoeným Scio ektorem na různých místech v ČR. Naučte se, jak správně postupovat při řešení úoh. Více na Obecné studijní předpokady Kč Obecné studijní předpokady Rozšiřující Kč ~ Nově pro 2012/13 ~ Zákady spoečenských věd Kč Dáe nabízíme prezenční kurzy TSP MU Brno Kč TSP MU Brno pro nematurující a zaměstnané Kč Matematika NSZ Kč Matematika VŠE Kč Ostré testy z předchozích ročníků NSZ spoehivě ukážou vaše šance na přijetí. Více na Obecné studijní předpokady Rozšířené 425 Kč Obecné studijní předpokady Zákadní 385 Kč Zákady spoečenských věd 375 Kč ostré testy z oňských NSZ obsahuje 3 porovnávací testy Matematika 375 Kč Všeobecné študijné predpokady 385 Kč ~ Nově pro 2012/13 ~ sovenská varianta testů (příprava na sovenské fakuty) Kompetní testy z NSZ s okamžitým vyhodnocením. Více na OSP Rozšířený OSP Zákadní Zákady spoečenských věd Matematika Bioogie Angický jazyk s posechem Německý jazyk s posechem Všeobecné študijné předpokady 190 Kč 140 Kč 140 Kč 140 Kč 140 Kč 140 Kč 140 Kč 140 Kč Detainí rozbor řešení jednotivých úoh v testech NSZ. Více na Cvičebnice testu OSP Z + R ~ aktuaizované vydání pro 2012/13 ~ Cvičebnice ZSV ~ Nově pro 2012/13 ~ INTERNETOVÉ KURZY Vyhovuje vám samostudium a přitom potřebujte zpětnou vazbu? Vše, co potřebujete, je počítač připojený k internetu. Více na Obecné studijní předpokady 525 Kč 565 Kč 575 Kč Kompetní příprava vše v jednom za výhodnější cenu sestavená na míru konkrétním fakutám nebo předmětu zkoušky. Ceny najdete na cz/priprava. maturitní trénink On-ine testy z českého jazyka, matematiky, angického jazyka a německého jazyka pro stanovenou úroveň státní maturity. Cena 45 Kč / test Příprava zdarma Úoha dne každý všední den nová úoha z testu OSP soutěž, porovnání s ostatními Cvičné testy vhodné pro seznámení s testem Krátký on-ine test nejrychejší možnost vyzkoušet si test OSP přibižný odhad šancí Vše na Zákady spoečenských věd 575 Kč Matematika přehed středoškoské matematiky 575 Kč Bioogie 575 Kč Český jazyk a iteratura pro maturanty 575 Kč ~ Pro maturanty ~ Termín Podzim Jaro (1. koo) (2. koo) Řekněte svému učitei o Ma turitním tréninku a získejte přehed o úrovni svých znaostí! Objednávku provádí škoa. trenink

7 Vysoká škoa těesné výchovy a sportu Paestra Bakaářské studium ( Kč za semestr): (studovat ze v prezenční i kombinované formě) Sportovní a vonočasový pedagog, Sportovní a vonočasový pedagog s možností speciaizace Edukace dospěých a seniorů Sportovní a kondiční speciaista Sportovní a kondiční speciaista s možností speciaizace Weness Kurzy ceoživotního vzděávání s možností pokračovat ve 3. ročníku bakaářského studia: I Výživový speciaista KONTAKT: Piská 9, Praha 14-Hostavice, te./fax: , Akademie těesné výchovy a sportu Paestra vyšší odborná škoa Získání tituu DiS. v oborech: Management sportu, Kč denní/ Kč dákové studium za rok Pedagogika voného času a vychovateství Kč denní/ Kč dákové studium za rok Absoventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ Paestra a získat titu Bc. dvousemestráním studiem. Rekvaifikační kurzy Sportovní masér Cvičite zdravotní TV Instruktor fitcentra Instruktor aerobiku Instruktor sportovních aktivit voného času Masér pro zdravotnická zařízení První pomoc KONTAKT: Sovačíkova 400/1, Praha 9, te.: , , ax: ,

8 8 jak NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Test Obecné studijní předpokady na vš OSP Zákadní (OSP Z) Počet úoh v testu: 85 Struktura testu: 3 oddíy verbání, anaytický a kvantitativní. Čas: 90 minut (25 min. verb., 30 minut anaytický, 35 min. kvantitativní) OSP Rozšířený (OSP R) Počet úoh v testu: 130 Struktura testu: 3 oddíy testu OSP Z + 2 rozšiřující oddíy, oddí kritického myšení (obsahuje 25 úoh) a oddí abstraktního uvažování (obsahuje 20 úoh). Čas: 170 minut (90 min. na oddíy OSP Z + 40 minut na každý z rozšiřujících oddíů). Průběh testování: Jednotivé oddíy jsou řešeny postupně v pořadí verbání anaytický kvantitativní (OSP Z) kritické myšení abstraktní uvažování (OSP R). Čas vyhrazený pro řešení jednotivých oddíů není převoditený. Pomůcky: K řešení testu nebudou povoeny žádné pomůcky kromě psacích potřeb a voných papírů na poznámky. Výsedek: Výsedek v podobě harmonizovaného percentiu (viz str. 3). Skóre testu (počet bodů) se přepočítá na dosažený percenti, tedy číso od 0 do 100. Mezi 0 a 100 jsou seřazeni všichni účastníci testování, přičemž 0 je nejhorší výsedek a 100 nejepší. Váš dosažený výsedek vám ukáže, kde na tomto pomysném žebříčku jste se umístii (např. percenti 70 znamená, že jste 70% ostatních předstihi a 30% naopak dopado épe). Harmonizace percentiu znamená, že výsedek zároveň bere v úvahu náročnost různých variant testů (stejně jako u všech daších testů v NSZ). Verbání oddí DOPLŇOVAČKY 1. V Listině zákadních práv a svobod je ustanoveno, že každý má právo na životní prostředí a na včasné a úpné o jeho stavu. A. možné zprávy B. zdravé varování C. dobré představy D. kadné upozornění E. příznivé informace 2. Kvůi opravám na části čistírny odpadních vod v Katovech musí Povodí Vtavy zvýšit odtok z Nýrské přehrady, aby snížio koncentraci znečištění v Úhavě, už v úterý z ní začne odtékat více vody. A. proto nutně B. neboť ještě C. protože dvakrát D. a tak trojnásobně E. takže jistě DVOJICE 3. PĚSTOVAT : SKLIZEŇ A. vařit : konzumace B. číst : psaní C. ochucovat : hadovění D. nahřát : ochazení E. svítit : stmívání 4. SŮL : KRYSTAL A. svíčka : knot B. mata : písek C. peřina : peří D. sníh : mráz E. voda : kapka ANTONYMA 5. NADVLÁDA A. područí B. příměří C. dohoda D. osaměost E. podpora Anaytický oddí ZEBRY TEXT K ÚLOHÁM 6 AŽ 8 Devět týmů (Angie, Begie, Čína, Dánsko, Egypt, Finsko, Ghana, Itáie, Řecko) byo na turnaji rozosováno do tří tříčenných skupin. O tom, které týmy byy spou ve skupině, víme, že: Dánsko nebyo ve skupině ani s Finskem, ani s Ghanou. Angie nebya ve skupině ani s Begií, ani s Itáií. Ghana bya ve skupině s Egyptem, ae ne s Čínou. Finsko byo ve skupině s Itáií, ae ne s Angií. 6. Která z násedujících trojic týmů nemůže být v souadu s uvedenými podmínkami spou ve skupině? A. Itáie, Finsko, Čína B. Čína, Angie, Dánsko C. Dánsko, Řecko, Begie D. Řecko, Begie, Finsko E. Angie, Ghana, Egypt 7. Které z násedujících tvrzení může být v souadu s uvedenými podmínkami pravdivé? A. Itáie bya ve skupině s Řeckem. B. Finsko byo ve skupině s Egyptem. C. Čína bya ve skupině s Ghanou. D. Angie bya ve skupině s Finskem. E. Dánsko byo ve skupině s Egyptem. 8. Pokud by patio, že Begie bya v jedné skupině s Čínou, se kterými týmy by byo ve skupině určitě Řecko? A. s Begií a Čínou B. s Egyptem a Ghanou C. s Dánskem a Angií D. s Finskem a Itáií E. Odpověď neze jednoznačně určit. ANALÝZA TEXTU 9. Moc každého státu nad občany v novodobé historii trvae roste. Úoha státu udržovat mírové a urovnané vztahy mezi idmi se staa postupně mnohem sožitější a nabya značně na rozsahu, havně díky koncentraci a centraizaci moderního průmysového aparátu. Které z násedujících tvrzení vypývá z uvedeného textu? A. Havní úoha státu spočívá v udržování moderního průmysového aparátu. B. Prostřednictvím centraizace průmysového aparátu si stát udržuje moc nad občany. C. Vztahy mezi idmi jsou dnes mnohem sožitější a pevnější než v minuosti. D. Stát má nyní nad občany větší moc, než tomu kdy v novodobé historii byo. E. Moderní průmysový aparát je koncentrován ve městech, v nichž žije převážná většina idí. 10. Soukromý kapitá má tendenci soustřeďovat se v nemnoha rukou částečně v důsedku konkurence mezi kapitaisty a částečně díky tomu, že technický rozvoj a rostoucí děba práce podporují vytváření větších výrobních ceků na úkor menších. Které/á z násedujících tvrzení vypývá/ají z uvedeného textu? I. Ostrá konkurence mezi kapitaisty vede k zániku vekých výrobních ceků. II. Větší výrobní ceky vznikají na úkor menších i díky zvyšování děby práce. III. Prakticky veškerý soukromý kapitá je dnes soustředěn v rukou úzké skupiny idí. A. žádné B. jen I C. jen II D. jen III E. jen I a II Kvantitativní oddí POROVNÁVAČKY 11.Obdéníková podaha s rozměry 5,4 metru a 2,5 metru je zcea pokryta jednou vrstvou obdéníkových daždic s rozměry 20 cm a 25 cm. počet daždic na podaze 270 A. Hodnota vevo je větší než hodnota vpravo. B. Hodnota vpravo je větší než hodnota vevo. C. Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vevo. D. Neze jednoznačně určit, která hodnota je větší cm + 0,033 km 0,33 km dm A. Hodnota vevo je větší než hodnota vpravo. B. Hodnota vpravo je větší než hodnota vevo. C. Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vevo. D. Neze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

9 jak na vš NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY 9 GRAFY A TABULKY GRAF A TABULKA K ÚLOHÁM 82 AŽ 86 Graf doe znázorňuje počet prodaných výtisků novin Ceebrity, Seriózně, Žurnaista v jednotivých dnech. Tabuka znázorňuje prodejní cenu novin v jednotivých dnech. Marie: Ano. Nina: Já nikoi. D. Nina: Vystupujete v Domáku? Marie: Ano. Nina: Já vystupuji ve Vamáku. E. Nina: Vystupujete v Chomáku? Marie: Ano. Nina: Já vystupuji ve Vamáku. ponděí úterý středa čtvrtek pátek Ceebrity 5 Kč 5 Kč 7 Kč 6 Kč 7 Kč Seriózně 11 Kč 10 Kč 8 Kč 11 Kč 15 Kč Žurnaista 8 Kč 6 Kč 8 Kč 7 Kč 6 Kč 13. Který den se prodao novin Ceebrity aespoň dvakrát více než novin Žurnaista? A. jen v ponděí, ve čtvrtek a v pátek B. jen ve čtvrtek a v pátek C. jen ve čtvrtek D. jen v pátek E. žádný den 14. Který den zaznamenay noviny Žurnaista nejmenší cekovou tržbu? A. v ponděí B. v úterý C. ve středu D. ve čtvrtek E. v pátek Kritické myšení 15. Oda studuje na vysoké škoe předmět Úvod do entomoogie. V jeho průběhu musí napsat seminární práci, za kterou ze získat až 10 bodů, a absovovat závěrečný test, za který ze získat až 15 bodů. Aby Oda předmět úspěšně ukonči, potřebuje cekem získat aespoň 15 bodů z možných 25. V závěrečném testu získai oni studenti průměrně 10 bodů. Oda tedy předpokádá, že k úspěšnému ukončení předmětu mu ze seminární práce stačí získat 5 bodů. Která z násedujících skutečností osabuje Odův předpokad? A. Ze seminární práce má většina studentů aespoň 8 bodů. B. Všechny varianty závěrečného testu jsou zhruba stejně obtížné a výrazně se od oňského roku nezměniy. C. Všichni studenti při přípravě na závěrečný test používají stejné učební materiáy. D. Všichni studenti věnují přípravě na závěrečný test přibižně stejné množství úsií a stejně času. E. Vyučující se rozhod na rozdí od oňského roku v závěrečném testu odečítat body za špatné odpovědi. 16. Autobusová inka jezdí mezi městy Benák (začátek) a Vamák (konečná) a v pořadí Chomák a Domák projíždí přes tyto vesnice. Cestující v autobuse respektují zásadu sušného chování, takže ten, kdo vystupuje dříve, sedí na sedade do uičky a ten, kdo vystupuje později, sedí na sedade u okna. V Benáku nastoupí paní Marie a chce si sednout vede paní Niny, sedící u okna. Ze které z násedujících konverzací jednoznačně vypývá, že paní Nina pustí paní Marii sednout k oknu? A. Nina: Vystupujete ve Vamáku? Marie: Ano. Nina: Já vystupuji v Domáku. B. Nina: Vystupujete ve Vamáku? Marie: Ne. Nina: Já vystupuji v Domáku. C. Nina: Vystupujete v Domáku? Abstraktní uvažování 17. Kávovar má zásobník cukru s omezenou kapacitou. Nápoj, při jehož výrobě cukr dojde, už přístroj neosadí. Každý druh nápoje je různě sazený. Zásobník cukru stačí buď na dvacet čtyři espres, nebo na dvanáct capuccin, nebo na osm atte. Nebo samozřejmě na ibovonou kombinaci těchto nápojů, ve které bude méně cukru, než je v zásobníku. Po úpném dopnění zásobníku s cukrem si jeden pán objedná INZERCE dvě capuccina. Poté po sobě přijdou tři taxikáři, kteří pijí espreso, třetí si ještě objedná atte. Za třetím taxikářem si začne objednávat skupinka itaských turistů. Každý z nich si objedná capuccino a atte. Jaký je počet itaských turistů, jestiže posednímu obsuha stačia uvařit už jenom capuccino, a než mu moha uděat osazené atte, musea dopnit zásobník cukru? A. dva B. tři C. čtyři D. pět E. sedm 18. Čím ze v násedující rovnosti nahradit symbo Θ tak, aby tato rovnost patia? Θ4 = A. /4 B. 2 + C. 1 D. /2 + E. 2

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

Nechte se přijmout před podáním přihlášky

Nechte se přijmout před podáním přihlášky Oficiální bulletin společnosti Kde studovat, jak se připravit, jak uspět leden 2014 Nepřehlédněte Zvyšte své šance na přijetí... 2 Fakulty s NSZ a uzávěrky přihlášek... 3 Chyby v přijímačkách a jak se

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

" programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů #

 programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů # 8 Nově i v SR ! " # $$%& %&' " ()**+++% $$%& %&' (, - ". ( ' /. 0 (, 0 (, - " Obory bakalářského $! studijního " programu # Fyzika 1. '1 Obecná fyzika 2. Fyzika zaměřená

Více

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 25 / duben 2015 n 35 Kč slavíme 17 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 33 prezentací VŠ 51 prezentací VOŠ duben: kam na vysokou školu status studenta po maturitě BONUSY v tomto čísle: n Úspěšné

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

SlaVíme 16 let. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

SlaVíme 16 let. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 22 / duben 2014 n 35 Kč SlaVíme 16 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 25 prezentací VŠ 47 prezentací VOŠ StatuS Studenta 2014 Jak Se dostat na ekonomické fakulty BOnuSy v tomto čísle: n Jak

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia Kam Vydává Sdružení škol vyššího studia ve spolupráci s týdeníkem po maturitě Přehled možností studia Jak si vybrat školu Vyšší odborné školy Ekonomické obory Cestovní ruch a hotelnictví Humanitní obory

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte.

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte. Zeptali jsme se......ředitelů VOŠ, děkanů či rektorů vysokých škol i ředitelů jazykovek na jejich školy. Chtěli jsme zjistit, proč se máte hlásit právě k nim. Všichni dotázaní odpovídali na stejné otázky:

Více

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ.

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ. číslo 23 / září 2014 n 35 Kč slavíme 16 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ JAK SE PŘIpraVIT NA PŘIJÍMací ZKOUŠKY A MatURITU DNY OteVŘenÝCH DVEŘÍ DO KOnce ROKU

Více

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy KVĚTEN SRPEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Učíme se u televize Denní pomaturitní studium VŠ A VOŠ Přípravné kurzy na vysokou Dálkové studium na MZLU PRÁCE Hon na letní brigády» KURZY Na maturitu není nikdy

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí:

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí: , Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí: univerzita v Opavě ikatelská fakulta v Karviné uplatnitelnost na trhu práce Matematický ústav v Opavě moderní vybavení učeben odborné akademické zázemí

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 âíslo 1 / Cena 19 Kã Pro maturanty zdarma Maturita je pro studenta jako rozcestí. Chtûli bychom vás seznámit se v emi moïnostmi pomaturitního v

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Večerní jazykové kurzy

Večerní jazykové kurzy ÚNOR DUBEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Na prázdniny do ciziny Jak se učí učitelé VŠ A VOŠ Do Německa na studia Dálkové studium při zaměstnání PRÁCE Kolika jazyky mluvíš...» KURZY Umělecké kurzy pro děti

Více