NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU"

Transkript

1 NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 KDO JSME Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace, která vznikla na základě společného zájmu křesťanů z různých církví v Prostějově a Olomouci pomoci lidem okolo nás. Hlavním cílem sdružení je prakticky pomoci lidem ohroženým sociálním vyloučením v začleňování do společnosti a informovat společnost o křesťanských hodnotách. Svou činnost rozvíjí sdružení na lokální úrovni, a to v Olomouci a v Prostějově. Žebřík, o. s. je neziskové sdružení občanů, založené a registrované v roce 2005 podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů a je právnickou osobou (IČO ). Od roku 2007 je členem Diakonie Apoštolské církve. Při své činnosti spolupracuje s dalšími sdruženími, církvemi a orgány státní správy a samosprávy. Činnost sdružení je hrazena z členských příspěvků, darů, grantů a dotací. Název sdružení Žebřík má symbolizovat skutečnost, že chceme být nástrojem praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Jedná se nám jak o kvalitu života lidí na této Zemi, tak především o jejich duchovní směřování k Bohu Stvořiteli. PODĚKOVÁNÍ Touto cestou chceme vyjádřit své poděkování všem organizacím i jednotlivcům, kteří v roce různými způsoby podpořili naše aktivity a bez nichž bychom nemohli svou práci dále rozvíjet, jmenovitě: - Ministerstvu práce a sociálních věcí - Městu Prostějov - Diakonii Apoštolské církve - sboru Apoštolské církve Prostějov a Olomouc - sboru Slovo života Olomouc a Prostějov - sboru Církve bratrské Prostějov - Klientskému centru České spořitelny, a. s. - Ing. Danielu Žingorovi - Ing. Erice Pluskalové - všem, kteří pracovali v Žebříku na dobrovolnickém principu - všem přátelům, kteří sdílejí naši vizi a prakticky ji podporují - našim rodinám V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 2

3 VÝKONNÝ VÝBOR V ROCE Mgr. Lenka Malíčková statutární zástupce Mgr. Jana Rozehnalová Mgr. Jana Filipiová, od Ing. Jiří Burda DALŠÍ ČLENOVÉ Mgr. Marie Hrachovcová Oleksandra Burdová Mgr. Pavel Slepička Eva Slepičková Michal Simon DOZORČÍ RADA Ing. Pavel Rozehnal - ekonom Pavel Čep senior Středomoravské oblasti Apoštolské církve, od MUDr. Aleš Navrátil, pastor sboru Apoštolské církve v Prostějově Petr Bartoš ředitel Diakonie Apoštolské církve KONTAKTY Sídlo: Ţebřík, o. s., Voskovcova 8, Olomouc, IČO: Datum registrace: Číslo účtu: /2400 Reiffeisen Bank /0800 Česká spořitelna Webová prezentace: Telefony: Mgr. Lenka Malíčková Centrum podpory cizinců V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 3

4 HISTORIE ( ) Činnost sdružení spočívala v letech hlavně v organizaci volnočasových aktivit pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, zejména pro mládež se zdravotním postižením, maminky na mateřské dovolené apod. Náplní setkání bylo sdílení, kreativní tvorba, hry. Podpořili jsme vznik a organizaci nového Mateřského centra Provázek v Olomouci, které pořádá programy pro maminky na mateřské dovolené. Navázali jsme také kontakty s rodiči pečujícími o děti s autismem Pro děti s postižením a jejich zdravé sourozence jsme organizovali kroužek výtvarné a pohybové terapie. Podpořili jsme také vznikající rodičovskou iniciativu Jdeme autistům naproti Olomouc a pomohli získat prostředky pro vznik pracovního úvazku Od září 2007 jsme na základě diplomové práce Jany Rozehnalové zabývající se migrací Ukrajinců na Prostějovsko (http://www.is.muni.cz/th/143945/fss_m/) začali pracovat na projektu Centra podpory cizinců v Prostějově. K tomuto účelu jsme v lednu 2008 zřídili organizační jednotku sdružení bez právní subjektivity pod názvem Centrum podpory cizinců (zkratka CPC), které našlo své sídlo v Domě služeb na Vrahovické ulici. Rok 2008 byl pilotním rokem projektu: vznikal pracovní tým a organizační struktura, hledali jsme partnery a podporu státní správy a samosprávy, poprvé jsme oslovovali cizince a hledali si k nim cestu. Jako poskytovatelé služeb jsme se zapojili do procesu komunitního plánování sociálních služeb na území Prostějova, a to do pracovní skupiny pro národnostní menšiny a cizince. Na podzim 2008 jsme splnili zákonné normy pro poskytování sociální služby a Krajský úřad nás zaregistroval od prosince 2008 jako poskytovatele služby odborné sociální poradenství. Cíle a aktivity projektu Centra podpory cizinců byly nastaveny následovně: Strategický cíl projektu: Přispět k procesu sociální integrace imigrantů do české společnosti. Konkrétní cíle projektu: 1. Prohloubit u cílové skupiny znalost českého jazyka 2. Zvýšit počítačovou gramotnost příslušníků cílové skupiny 3. Zlepšit informovanost cizinců 4. Rozvíjet vztahy mezi majoritní společností a imigranty Klíčové aktivity projektu v roce 2008: - vytvoření Centra podpory cizinců v Prostějově - organizování a poskytování následujících služeb: kurzy českého jazyka úvodní proškolení v základech práce na PC asistence při (následné) samostatné práci s počítačem a při vyhledávání informací na internetu, doporučení adekvátních internetových stránek odborné sociální poradenství a asistence při jednání s úřady a institucemi pořádání kulturních, společenských a volnočasových akcí nabídka účasti na křesťanských bohoslužbách přímo v prostorech Centra V pilotním roce 2008 se výše uvedených aktivit zúčastnilo celkem 66 osob z osmi různých zemí. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 4

5 ČINNOST SDRUŢENÍ V ROCE Vzhledem k tomu, že veškeré síly aktivních členů sdružení byly již od září 2007 napřeny na rozjezd Centra podpory cizinců a noví členové do Žebříku nepřišli, zůstal projekt CPC i v roce klíčovou aktivitou sdružení. Aktivity projektu Centra podpory cizinců v roce včetně informací o účastnících aktivit a také celkové hodnocení vývoje projektu je uvedeno níže. Projekt Centrum podpory cizinců Prostějov Kurzy českého jazyka Kurzy ČJ organizujeme po pololetích podobně jako ve školách (září leden a únor červen). V lednu tedy dobíhaly kurzy započaté v předchozím roce: kurz české gramatiky, kurz české konverzace a kurz pro Asiaty. V únoru byly zahájeny další běhy kurzů. Navazující kurz české gramatiky, který v červnu úspěšně dokončilo osm cizinců. V září byl zahájen další běh, kterého se pravidelně účastnilo deset, v češtině již pokročilých, cizinců. Pro méně pokročilé cizince byl v únoru a pak také v září otevřen kurz češtiny pro mírně pokročilé. V prvním pololetí roku se přihlásilo do tohoto kurzu šest cizinců a dokončili čtyři z nich. Jednalo se převážně o Asiaty (Vietnamce a Mongoly). Od září navštěvovalo kurz pro mírně pokročilé deset cizinců z pěti různých zemí. V průběhu kurzu se však ukázalo jako obtížné skloubit výuku cizinců ze slovanských národů s asijskými imigranty, kvůli výrazně odlišnému tempu osvojování si ČJ, proto jsme v jejich zájmu skupinu rozdělili na dvě menší. Tento krok prospěl efektivitě výuky a umožnil odlišný přístup lektora k oběma skupinám, i když znamenal vyšší finanční náklady. V únoru jsme také otevřeli kurz ČJ pro úplné začátečníky, protože jsme zaznamenali zvýšený zájem ze strany cizinců, kteří s češtinou teprve začínali. V tomto kurzu se sešlo šest cizinců z pěti různých zemí a v červnu ho dokončili čtyři z nich. Ve druhém pololetí roku už mezi zájemci o kurzy úplní začátečníci chyběli, proto jsme tento kurz v roce dále neprovozovali. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 5

6 Intenzivní kurz ČJ pro děti - cizince proběhl v srpnu v reakci na potřebu dětí, které do ČR nedávno přišly na základě sloučení rodiny, a bylo nutné jim v krátké době pomoci osvojit si základy ČJ, aby byly co nejlépe připravené na vstup do české školy. Kurzy základů práce na PC V průběhu roku se nám podařilo realizovat tři šestitýdenní běhy kurzů obsluhy PC. Stejně jako v loňském roce se jednalo o kurzy smíšené, kam docházeli jak cizinci, tak Češi. Celkem se kurzů zúčastnilo 6 cizinců a 3 Češi. V kurzech se vyučovalo využívání internetu vyhledávání užitečných informací, komunikace mailem, základy textového editoru a práce se soubory a složkami. Přehled vzdělávacích kurzů projektu Centrum podpory cizinců v roce Název aktivity Období průběhu Počet hodin* týdně Kurz české gramatiky 09/ / Kurz české konverzace 09/ / Kurz pro Asiaty 10/ / Kurz české gramatiky II. 02/ 06/ Kurz češtiny pro mírně pokročilé 03/ 06/ Kurz ČJ pro začátečníky 02/ 06/ Intenzivní kurz ČJ pro děti - cizince Kurz české gramatiky 09/ 01/ 2010 Kurz češtiny základní úroveň Kurz češtiny střední úroveň Kurz základů obsluhy PC Počet hodin* celkem v roce Počet účastníků x / 3 x / 01/ / 01/ x Kurz angličtiny 09/ / *Vyučovací hodina = 45 min V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 6

7 Internet s asistencí Tato aktivita byla do programu Centra podpory cizinců zahrnována pravidelně dvakrát týdně v průběhu celého roku. Ačkoliv jsme na ni upozorňovali ve všech tiskových zprávách a propagačních materiálech, zvali jsme účastníky jiných kurzů a především kurzů obsluhy PC, byl o ni dlouhodobě nižší zájem, než jsme očekávali. Pravidelně využívat PC a internet v Centru si zvyklo jen několik osob. Příčinou je pravděpodobně více faktorů čím dál více lidí už má možnost využívat PC v rámci rodiny, u přátel, mnozí se také naučili chodit na místa poskytující tzv. veřejný internet zdarma (knihovny, školy, informační centra apod.). Naopak část lidí dosud internet nevyužívá, a proto nedoceňuje jeho možnosti a spoléhá na jiné metody získávání informací. Odborné sociální poradenství a asistence Od jsme zaregistrovaní jako poskytovatelé sociální služby - odborné sociální poradenství pro cizince. V průběhu roku jsme poskytli celkem 145 poradenských intervencí 55 osobám, státním příslušníkům 12 zemí. V poradně jsme se v roce setkávali nejčastěji s tématy souvisejícími s hledáním práce (psaní životopisů, nostrifikace vzdělání, vyhledávání volných pracovních míst, další vzdělávání), dále jsme řešili široké spektrum souvisejících témat povolení k pobytu, k práci, prodlužování víz, smíšené sňatky, rodinné problémy, nabývání majetku, integrace dětí cizinců a jejich adaptace na vzdělávací systém ČR a další. Aktivizační společenské volnočasové akce Za hlavní akci tohoto typu považujeme pořádání kurzu angličtiny pro začátečníky, kam jsme přizvali i české občany, aby kurzy měly kromě vzdělávacího také integrační charakter. Kurz byl zahájen v září 2008 a pokračoval až do června. Z dalších volnočasových aktivit můžeme zmínit např. uspořádání výletu na hrad Bouzov v červnu. Nabídka křesťanských bohosluţeb Bohoslužby pořádala v pronajatých prostorech (v patře nad CpC) tři neděle v měsíci po celý rok Apoštolská církev, která je zároveň jedním z významných partnerů celého projektu. Uţivatelé sluţeb Centra podpory cizinců Počet a strukturu uživatelů přehledně znázorňuje níže uvedená tabulka. Celkem mezi uživateli našich služeb bylo zastoupeno 15 různých státních příslušností. Nejčastěji zastoupenou státní příslušností je ukrajinská (44%). To odpovídá faktu, že Ukrajinci jsou na Prostějovsku po Slovácích druzí nejpočetněji zastoupení cizí státní příslušníci. Druzí V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 7

8 CUB SVK BGR D BLR BRA TUR MDA CZE MNG VNM ITA POL RUS UKR nejpočetnější byli čeští občané (22%). Většinou se jednalo v rámci poradny o rodinné příslušníky cizinců nebo o účastníky smíšených aktivit. Účastníci aktivit Centra podpory cizinců v roce Druh aktivity Počet účastníků Z toho počet žen Rozdělení dle státní příslušnosti Kurzy české gramatiky Kurzy ČJ základní úroveň Kurzy ČJ střední úroveň Kurz ČJ pro děti- cizince Kurzy PC Kurz AJ Poradenství asistence Internet s asist Celkem Osob celkem* Vysvětlivky: UKR Ukrajina RUS Rusko POL Polsko ITA Itálie VNM - Vietnam MNG - Mongolsko CZE - Česko MDA - Moldávie TUR - Turecko BRA Brazílie BLR Bělorusko D Německo BGR - Bulharsko SVK Slovensko CUB Kuba *Zde je každá osoba započítána jen jednou, i když se v průběhu roku účastnila více než jedné aktivity Centra podpory cizinců. Jako pozitivní hodnotíme, že do CPC nacházejí cestu postupně někteří Asiaté (Vietnamci + Mongolové = 14%), kteří jsou v ČR také poměrně početní, ale málokdy kontaktují organizace mimo jejich komunity. Důležitým faktorem je pochopitelně povinnost složit zkoušku z ČJ v případě žádosti o trvalý pobyt, která k nám neslovanské národy nyní přivádí. Z hlediska členění dle aktivit jsme největší zájem zaznamenali vedle poradenství o kurzy ČJ, což potvrzuje klíčovou roli ovládnutí jazyka hostitelské společnosti přistěhovalci v procesu integrace a také fakt, že cizinci jsou si toho vědomi. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 8

9 Podobně jako v roce 2008, převážnou část (78%) účastníků tvořily i v roce ženy. Jednalo se především o současné nebo bývalé pracovnice v místním silně zastoupeném oděvním průmyslu. Mnoho z nich se zde provdalo za Čechy a do kurzů je vedla silná motivace více splynout s prostředím, umět dobře česky kvůli dětem a také tím zvýšit svou šanci na lepší práci. Celkové hodnocení činnosti Centra podpory cizinců v roce Činnost Centra podpory cizinců byla po velkou část roku poznamenána značnou finanční nejistotou, která byla způsobena pozdním vyhlášením dotačního řízení na integraci cizinců pro rok (až v září ). Jako (stále ještě) začínající nezisková organizace jsme nemohli mít vytvořeny dostatečné finanční rezervy, kterými by bylo možno krýt všechny takřka celoroční náklady na provoz a osobní náklady ani nebylo možno získat pro tyto účely půjčku. Přesto jsme se v zájmu cizinců rozhodli nepřerušovat poskytování služeb. To nám umožnil pouze vstřícný přístup všech pracovníků projektu, kteří pracovali, aniž bylo jasné, kdy a kolik dostanou za svou práci zaplaceno. Jen díky Veřejné finanční podpoře města Prostějova, darům Apoštolské církve a jednotlivců a vybíraným příspěvkům účastníků za kurzy jsme byli schopni až do , kdy teprve přišla dotace na náš účet, hradit nejnutnější provozní náklady projektu. Není zřejmě třeba zdůrazňovat, že pracovat v takové nejistotě není dlouhodobě udržitelné, působí demotivačně, nelze v takové situaci příliš plánovat ani prohlubovat kvalitu služeb např. vzděláváním, supervizí resp. dalšími zbytnými výdaji. Klíčovou aktivitou projektu byly bezesporu kurzy ČJ. Zde jsme naráželi na potíže pramenící z velmi různé úrovně znalostí češtiny u zájemců o kurzy, různého tempa osvojování si ČJ v průběhu kurzů a také z odlišných časových možností účastníků kurzů (mnozí pracovně vytížení mohou na kurz docházet až kolem sedmé hodiny večerní, což zase nevyhovuje matkám malých dětí apod.). Ideální by proto bylo rozdělit zájemce do malých homogenních skupinek a poskytovat jim takřka individuální výuku. Je ale zřejmé, že toto řešení je sice kvalitativně velmi efektivní, ale také neúnosně drahé. Budeme do budoucna tedy zvažovat formu tzv. nízkoprahových kurzů ČJ, které v Praze již několik let pořádá Centrum pro integraci cizinců a pro které také provádí školení lektorů. V těchto kurzech se počítá s vysokou heterogenitou zájemců o kurzy a kurz je tomu maximálně přizpůsoben. V souhrnu se domníváme, že cíle projektu byly naplněny: všechny aktivity běžely dle plánu, v prvním pololetí jsme dokonce otevřeli více kurzů ČJ, než jsme původně plánovali. Co se týče kurzů PC, zde jsme plán nenaplnili a z důvodu nižšího zájmu cizinců jsme místo plánovaných čtyř běhů realizovali tři. Celkový plánovaný počet cizinců i Čechů zapojených do projektu v tomto roce byl překročen (u cizinců o 82%, u Čechů o 66%) především díky výraznému zvýšení počtu uživatelů poradny oproti roku Měřit míru integrace účastníků našeho projektu do naší společnosti a z toho vyextrahovat vliv našeho Centra na tento proces, není dost dobře možné. Jisté je, že cizinci hodnotí pozitivně, že v Prostějově existuje zařízení, kde mohou nalézt podporu, vzdělávat se a setkávat se s dalšími cizinci i Čechy. Na konci roku, když jsme konečně obdrželi všechny dotace, se nám podařilo Centrum podpory cizinců dovybavit nábytkem a zařízením tak, že poskytuje výborné podmínky pro poskytování všech našich služeb. Jednalo se o jednorázové náklady, které v příštích letech nebude třeba vynakládat, a jsme vděčni, že jsme tímto mohli završit úvodní dva roky fungování Centra podpory cizinců v Prostějově. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 9

10 Preventivní a informační kampaň zaměřená na mongolské pracovní migranty, ve spolupráci s IOM - Mezinárodní organizace pro migranty Cíl projektu - zvýšení informovanosti mongolských pracovních migrantů v ČR - zlepšení komunikace mezi cílovou skupinou a neziskovým sektorem -rozvoj spolupráce státních institucí ČR a NNO v oblasti Aktivity - navázali jsme kontakty s mongolskou komunitou v prostějovském a olomouckém regionu - distribuovali jsme informační materiály mezi členy mongolské komunity v prostějovském a olomouckém regionu - navázali jsme kontakt a rozvíjeli spolupráci se státními institucemi a NNO v prostějovském a olomouckém regionu Kontaktování Mongolů bylo časově náročné - pracují na směny, dělají přesčasy, pracují přes víkendy, pracoviště bývá velmi vzdálené, hodně času stráví dojížděním. Několikrát nám smluvenou schůzku odřekli nebo na ni nepřišli a pak se omluvili z pracovních důvodů, stejný problém jsme měli s překladatelem, který byl velmi pracovně vytížený. Když se schůzka nebo kontakt uskutečnily, byli velmi příjemní a zdvořilí. Ženy většinou rozuměly česky a mluvily alespoň natolik, že byly schopny odpovědět na základní otázky. Většinou také byly sdílné, byly rády, že o ně někdo projevuje zájem. Muži většinou česky nerozuměli ani nemluvili, zde byla potřeba prostředníka. Často projevovali zájem učit se česky, někteří dokonce odmítli schůzku s tím, že nemají zájem se sejít, pouze by přišli na kurzy češtiny. Klienty bylo možno rozdělit do 3 skupin: a) osoby, které zde mají českého občana jako osobu blízkou (rodina, partner) - dobrá adaptace, umí česky, pomáhají přátelům nebo spřízněným osobám z Mongolska, mají větší sociokulturní přehled. S touto skupinou je velmi dobrá komunikace, oceňují zájem, jsou sdílní. Fungují jako prostředníci pro rozšiřování informací dále do komunity. b) osoby, které jsou zde dlouhodobě a jejich zaměstnavatelem není agentura - adaptovali se, znalost češtiny je malá, pomáhají jim přátelé, malý sociokulturní přehled S touto skupinou je nutné jednat s prostředníkem. I když mají určitou pasivní znalost češtiny, neumí česky natolik dobře, aby úplně pochopili informace a dotazy z jiné než pracovní nebo rodinné oblasti a neumí česky vyjádřit odpovědi. Prostředník jim musí otázky i odpovědi přeložit nebo vysvětlit. c) osoby, které jsou zde krátkodobě a jejichž zaměstnavatel je agentura - špatná adaptace, znalost češtiny žádná, pokud se o ně nepostará agentura, mají vážné problémy s komunikací i adaptací V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 10

11 Při komunikaci s touto skupinou je překladatel nezbytný. Je to také nejvíce ohrožená a zranitelná skupina lidí, protože ve všech základních věcech jsou závislí na pracovní agentuře. Celkově byl projekt úspěšný, navázali jsme kontakty s lidmi, informovali je o našich službách a ověřili si, že je zde velká potřeba sociální práce. Dobročinná aukce 17. října Tentokrát jsme naší oblíbenou aukci přesunuli do větších a velmi pohodlných prostor církve Slovo života v Prostějově. Po počátečních nejistých vyhlídkách se darů do aukce i dražitelů - hecařů sešlo dost, abychom si opět užili dostatek dobré zábavy a nakonec se mohli radovat z rekordního výtěžku aukce, který přesáhl 14 tisíc Kč. Vítězným dražitelem, který v aukci utratil nejvyšší částku, se stal pan Ing. Daniel Žingor (vpravo) Odměna v podobě lákavého dortu ho neminula. Celá částka byla využita na provoz Centra podpory cizinců v roce. Děkujeme všem přítomným za účast a ochotu podpořit naši činnost. Slovu života pak děkujeme za zdarma zapůjčené prostory a vynikající pohostinnost! Těšíme se na pokračování již tradiční akce, které plánujeme opět na podzim (říjen nebo listopad) V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 11

12 HOSPODAŘENÍ Objem nákladů na činnosti podle projektu ČINNOST NÁKLADY VÝNOSY VÝSLEDEK Centrum podpory cizinců Hospodářsko-správní náklady celkem Peněţní příjmy a výdaje POČÁTEČNÍ MD D KONEČNÝ Pokladna Běžný účet RB Běžný účet ČS CELKEM 13112, , , ,13 Výnosy podle zdrojů POČÁT. MD D KONEČNÝ Výnosy za služby Úroky z BÚ Přijaté příspěvky- dary FO Přijaté příspěvky dary PO Přijaté příspěvky - členské Provozní dotace - MPSV Provozní dotace - Prostějov , ,00 CELKEM V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 12

13 Stav a pohyb majetku a závazků organizace Účet POČÁT. MD D KONEČNÝ 028 Drobný majetek Pokladna Bankovní účty Peníze na cestě Odběratelé Poskytnuté zálohy Zúčtování dotací Náklady příštích období Celkem Pasiva POČÁT. MD D KONEČNÝ 321 Dodavatelé Ostatní závazky Zaměstnanci Zúčtování SZ a ZP Ostatní přímé daně Dohadné účty Vlastní jmění Nerozdělený zisk Účet hosp.výsledku CELKEM V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 13

14 Zdroj Náklady Výnosy Výsledek Prostějov MPSV/INT MPSV/soc. služba Žebřík Celkem Projekt Náklady Výnosy Výsledek Kurz ANJ Int. aktivity OIM Soc. služba Provoz Celkem , ,61 Sdružení meziročně zvýšilo zisk z na , zvýšila se také bilanční suma, sdružení není předluženo. PLÁNY NA ROK 2010 Klíčovým úkolem občanského sdružení pro rok 2010 se stalo udržení personální stability Centra podpory cizinců, coby základního předpokladu pokračování činnosti CPC a jejího dalšího rozvoje. Důvodem je odchod obou kmenových zaměstnankyň na mateřskou dovolenou a nutnost jejich náhrady novými pracovníky. Co se týče rozvoje nových aktivit občanského sdružení, jsme otevřeni dalším iniciativám členů a přátel sdružení. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 14

15 Výroční zprávu vypracovaly Mgr. Jana Rozehnalová a Mgr. Lenka Malíčková. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 15

KDO JSME PODĚKOVÁNÍ. - Městu Prostějov

KDO JSME PODĚKOVÁNÍ. - Městu Prostějov KDO JSME Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace, která vznikla na základě společného zájmu křesťanů z různých církví pomoci lidem okolo nás. Hlavním cílem sdružení je prakticky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Motto: Spojujeme své síly, aby se ti, co jsou dole, mohli dostat nahoru V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Ž E B Ř Í K 2 0 0 7 Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace,

Více

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš.

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Žebřík, o. s. Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Oblast působení okres Prostějov, Olomoucký kraj Poskytujeme sociální, vzdělávací a integrační aktivity. Naše aktivity

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KDO JSME

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KDO JSME 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Žebřík, o. s. je neziskové sdružení občanů pro křesťanskou sociální práci, registrované v roce 2005 podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Cílem sdružení je podpořit osoby

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

VÝKONNÝ VÝBOR V ROCE 2012 Mgr. Alena Křížová Mgr. Pavel Slepička Mgr. Jana Rozehnalová

VÝKONNÝ VÝBOR V ROCE 2012 Mgr. Alena Křížová Mgr. Pavel Slepička Mgr. Jana Rozehnalová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 2 Žebřík, o. s. je neziskové sdružení občanů, založené a registrované roku 2005 podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů a je právnickou osobou (IČO 27019896). Sdružení vzniklo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Poskytované služby poradenská a informační činnost právní

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s.

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. projekt Psychosociálního centra. 1. Slovo předsedy Vážen přátelé, Výroční zpráva občanského sdružení Mana,o.s. za rok 2007 je především ve znamení registrace

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo jsme... Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc lidem závislým na alkoholu, včetně jejich rodin a blízkých osob Naší vizí je poskytovat svého působení komplexní péči v oblasti závislostí.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Občanské sdružení Badys o.s. Komenského 1182, 252 19 Rudná IČ: 01372581, DIČ: CZ01372581 Registrace u MV ČR: VS/1-1/91813/13-R ze dne 29. 1. 2013

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

ROZVAHA příspěvkové organizace

ROZVAHA příspěvkové organizace ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK Úvodní slovo V tomto roce se Slezská diakonie (SD) rozhodla zřídit Diakonický vzdělávací institut (DI) jako samostatný subjekt, který bude v daleko větším rozsahu plnit úlohu dosavadního Centra vzdělávání

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

NEMŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT, ALE MŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT PRO JEDNOHO ČLOVĚKA.

NEMŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT, ALE MŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT PRO JEDNOHO ČLOVĚKA. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 KDO JSME Žebřík, o. s. je neziskové sdruţení občanů, zaloţené a registrované v roce 2005 podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdruţování občanů a je právnickou osobou (IČO 27019896). Sdruţení

Více

Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov

Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov Naše země zažívá ekonomický růst a díky tomu se stáváme cílovou zemí pro mnoho migrantů. Každoročně se zvyšuje počet cizinců s dlouhodobým

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více