NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU"

Transkript

1 NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 KDO JSME Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace, která vznikla na základě společného zájmu křesťanů z různých církví v Prostějově a Olomouci pomoci lidem okolo nás. Hlavním cílem sdružení je prakticky pomoci lidem ohroženým sociálním vyloučením v začleňování do společnosti a informovat společnost o křesťanských hodnotách. Svou činnost rozvíjí sdružení na lokální úrovni, a to v Olomouci a v Prostějově. Žebřík, o. s. je neziskové sdružení občanů, založené a registrované v roce 2005 podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů a je právnickou osobou (IČO ). Od roku 2007 je členem Diakonie Apoštolské církve. Při své činnosti spolupracuje s dalšími sdruženími, církvemi a orgány státní správy a samosprávy. Činnost sdružení je hrazena z členských příspěvků, darů, grantů a dotací. Název sdružení Žebřík má symbolizovat skutečnost, že chceme být nástrojem praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Jedná se nám jak o kvalitu života lidí na této Zemi, tak především o jejich duchovní směřování k Bohu Stvořiteli. PODĚKOVÁNÍ Touto cestou chceme vyjádřit své poděkování všem organizacím i jednotlivcům, kteří v roce různými způsoby podpořili naše aktivity a bez nichž bychom nemohli svou práci dále rozvíjet, jmenovitě: - Ministerstvu práce a sociálních věcí - Městu Prostějov - Diakonii Apoštolské církve - sboru Apoštolské církve Prostějov a Olomouc - sboru Slovo života Olomouc a Prostějov - sboru Církve bratrské Prostějov - Klientskému centru České spořitelny, a. s. - Ing. Danielu Žingorovi - Ing. Erice Pluskalové - všem, kteří pracovali v Žebříku na dobrovolnickém principu - všem přátelům, kteří sdílejí naši vizi a prakticky ji podporují - našim rodinám V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 2

3 VÝKONNÝ VÝBOR V ROCE Mgr. Lenka Malíčková statutární zástupce Mgr. Jana Rozehnalová Mgr. Jana Filipiová, od Ing. Jiří Burda DALŠÍ ČLENOVÉ Mgr. Marie Hrachovcová Oleksandra Burdová Mgr. Pavel Slepička Eva Slepičková Michal Simon DOZORČÍ RADA Ing. Pavel Rozehnal - ekonom Pavel Čep senior Středomoravské oblasti Apoštolské církve, od MUDr. Aleš Navrátil, pastor sboru Apoštolské církve v Prostějově Petr Bartoš ředitel Diakonie Apoštolské církve KONTAKTY Sídlo: Ţebřík, o. s., Voskovcova 8, Olomouc, IČO: Datum registrace: Číslo účtu: /2400 Reiffeisen Bank /0800 Česká spořitelna Webová prezentace: Telefony: Mgr. Lenka Malíčková Centrum podpory cizinců V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 3

4 HISTORIE ( ) Činnost sdružení spočívala v letech hlavně v organizaci volnočasových aktivit pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, zejména pro mládež se zdravotním postižením, maminky na mateřské dovolené apod. Náplní setkání bylo sdílení, kreativní tvorba, hry. Podpořili jsme vznik a organizaci nového Mateřského centra Provázek v Olomouci, které pořádá programy pro maminky na mateřské dovolené. Navázali jsme také kontakty s rodiči pečujícími o děti s autismem Pro děti s postižením a jejich zdravé sourozence jsme organizovali kroužek výtvarné a pohybové terapie. Podpořili jsme také vznikající rodičovskou iniciativu Jdeme autistům naproti Olomouc a pomohli získat prostředky pro vznik pracovního úvazku Od září 2007 jsme na základě diplomové práce Jany Rozehnalové zabývající se migrací Ukrajinců na Prostějovsko (http://www.is.muni.cz/th/143945/fss_m/) začali pracovat na projektu Centra podpory cizinců v Prostějově. K tomuto účelu jsme v lednu 2008 zřídili organizační jednotku sdružení bez právní subjektivity pod názvem Centrum podpory cizinců (zkratka CPC), které našlo své sídlo v Domě služeb na Vrahovické ulici. Rok 2008 byl pilotním rokem projektu: vznikal pracovní tým a organizační struktura, hledali jsme partnery a podporu státní správy a samosprávy, poprvé jsme oslovovali cizince a hledali si k nim cestu. Jako poskytovatelé služeb jsme se zapojili do procesu komunitního plánování sociálních služeb na území Prostějova, a to do pracovní skupiny pro národnostní menšiny a cizince. Na podzim 2008 jsme splnili zákonné normy pro poskytování sociální služby a Krajský úřad nás zaregistroval od prosince 2008 jako poskytovatele služby odborné sociální poradenství. Cíle a aktivity projektu Centra podpory cizinců byly nastaveny následovně: Strategický cíl projektu: Přispět k procesu sociální integrace imigrantů do české společnosti. Konkrétní cíle projektu: 1. Prohloubit u cílové skupiny znalost českého jazyka 2. Zvýšit počítačovou gramotnost příslušníků cílové skupiny 3. Zlepšit informovanost cizinců 4. Rozvíjet vztahy mezi majoritní společností a imigranty Klíčové aktivity projektu v roce 2008: - vytvoření Centra podpory cizinců v Prostějově - organizování a poskytování následujících služeb: kurzy českého jazyka úvodní proškolení v základech práce na PC asistence při (následné) samostatné práci s počítačem a při vyhledávání informací na internetu, doporučení adekvátních internetových stránek odborné sociální poradenství a asistence při jednání s úřady a institucemi pořádání kulturních, společenských a volnočasových akcí nabídka účasti na křesťanských bohoslužbách přímo v prostorech Centra V pilotním roce 2008 se výše uvedených aktivit zúčastnilo celkem 66 osob z osmi různých zemí. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 4

5 ČINNOST SDRUŢENÍ V ROCE Vzhledem k tomu, že veškeré síly aktivních členů sdružení byly již od září 2007 napřeny na rozjezd Centra podpory cizinců a noví členové do Žebříku nepřišli, zůstal projekt CPC i v roce klíčovou aktivitou sdružení. Aktivity projektu Centra podpory cizinců v roce včetně informací o účastnících aktivit a také celkové hodnocení vývoje projektu je uvedeno níže. Projekt Centrum podpory cizinců Prostějov Kurzy českého jazyka Kurzy ČJ organizujeme po pololetích podobně jako ve školách (září leden a únor červen). V lednu tedy dobíhaly kurzy započaté v předchozím roce: kurz české gramatiky, kurz české konverzace a kurz pro Asiaty. V únoru byly zahájeny další běhy kurzů. Navazující kurz české gramatiky, který v červnu úspěšně dokončilo osm cizinců. V září byl zahájen další běh, kterého se pravidelně účastnilo deset, v češtině již pokročilých, cizinců. Pro méně pokročilé cizince byl v únoru a pak také v září otevřen kurz češtiny pro mírně pokročilé. V prvním pololetí roku se přihlásilo do tohoto kurzu šest cizinců a dokončili čtyři z nich. Jednalo se převážně o Asiaty (Vietnamce a Mongoly). Od září navštěvovalo kurz pro mírně pokročilé deset cizinců z pěti různých zemí. V průběhu kurzu se však ukázalo jako obtížné skloubit výuku cizinců ze slovanských národů s asijskými imigranty, kvůli výrazně odlišnému tempu osvojování si ČJ, proto jsme v jejich zájmu skupinu rozdělili na dvě menší. Tento krok prospěl efektivitě výuky a umožnil odlišný přístup lektora k oběma skupinám, i když znamenal vyšší finanční náklady. V únoru jsme také otevřeli kurz ČJ pro úplné začátečníky, protože jsme zaznamenali zvýšený zájem ze strany cizinců, kteří s češtinou teprve začínali. V tomto kurzu se sešlo šest cizinců z pěti různých zemí a v červnu ho dokončili čtyři z nich. Ve druhém pololetí roku už mezi zájemci o kurzy úplní začátečníci chyběli, proto jsme tento kurz v roce dále neprovozovali. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 5

6 Intenzivní kurz ČJ pro děti - cizince proběhl v srpnu v reakci na potřebu dětí, které do ČR nedávno přišly na základě sloučení rodiny, a bylo nutné jim v krátké době pomoci osvojit si základy ČJ, aby byly co nejlépe připravené na vstup do české školy. Kurzy základů práce na PC V průběhu roku se nám podařilo realizovat tři šestitýdenní běhy kurzů obsluhy PC. Stejně jako v loňském roce se jednalo o kurzy smíšené, kam docházeli jak cizinci, tak Češi. Celkem se kurzů zúčastnilo 6 cizinců a 3 Češi. V kurzech se vyučovalo využívání internetu vyhledávání užitečných informací, komunikace mailem, základy textového editoru a práce se soubory a složkami. Přehled vzdělávacích kurzů projektu Centrum podpory cizinců v roce Název aktivity Období průběhu Počet hodin* týdně Kurz české gramatiky 09/ / Kurz české konverzace 09/ / Kurz pro Asiaty 10/ / Kurz české gramatiky II. 02/ 06/ Kurz češtiny pro mírně pokročilé 03/ 06/ Kurz ČJ pro začátečníky 02/ 06/ Intenzivní kurz ČJ pro děti - cizince Kurz české gramatiky 09/ 01/ 2010 Kurz češtiny základní úroveň Kurz češtiny střední úroveň Kurz základů obsluhy PC Počet hodin* celkem v roce Počet účastníků x / 3 x / 01/ / 01/ x Kurz angličtiny 09/ / *Vyučovací hodina = 45 min V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 6

7 Internet s asistencí Tato aktivita byla do programu Centra podpory cizinců zahrnována pravidelně dvakrát týdně v průběhu celého roku. Ačkoliv jsme na ni upozorňovali ve všech tiskových zprávách a propagačních materiálech, zvali jsme účastníky jiných kurzů a především kurzů obsluhy PC, byl o ni dlouhodobě nižší zájem, než jsme očekávali. Pravidelně využívat PC a internet v Centru si zvyklo jen několik osob. Příčinou je pravděpodobně více faktorů čím dál více lidí už má možnost využívat PC v rámci rodiny, u přátel, mnozí se také naučili chodit na místa poskytující tzv. veřejný internet zdarma (knihovny, školy, informační centra apod.). Naopak část lidí dosud internet nevyužívá, a proto nedoceňuje jeho možnosti a spoléhá na jiné metody získávání informací. Odborné sociální poradenství a asistence Od jsme zaregistrovaní jako poskytovatelé sociální služby - odborné sociální poradenství pro cizince. V průběhu roku jsme poskytli celkem 145 poradenských intervencí 55 osobám, státním příslušníkům 12 zemí. V poradně jsme se v roce setkávali nejčastěji s tématy souvisejícími s hledáním práce (psaní životopisů, nostrifikace vzdělání, vyhledávání volných pracovních míst, další vzdělávání), dále jsme řešili široké spektrum souvisejících témat povolení k pobytu, k práci, prodlužování víz, smíšené sňatky, rodinné problémy, nabývání majetku, integrace dětí cizinců a jejich adaptace na vzdělávací systém ČR a další. Aktivizační společenské volnočasové akce Za hlavní akci tohoto typu považujeme pořádání kurzu angličtiny pro začátečníky, kam jsme přizvali i české občany, aby kurzy měly kromě vzdělávacího také integrační charakter. Kurz byl zahájen v září 2008 a pokračoval až do června. Z dalších volnočasových aktivit můžeme zmínit např. uspořádání výletu na hrad Bouzov v červnu. Nabídka křesťanských bohosluţeb Bohoslužby pořádala v pronajatých prostorech (v patře nad CpC) tři neděle v měsíci po celý rok Apoštolská církev, která je zároveň jedním z významných partnerů celého projektu. Uţivatelé sluţeb Centra podpory cizinců Počet a strukturu uživatelů přehledně znázorňuje níže uvedená tabulka. Celkem mezi uživateli našich služeb bylo zastoupeno 15 různých státních příslušností. Nejčastěji zastoupenou státní příslušností je ukrajinská (44%). To odpovídá faktu, že Ukrajinci jsou na Prostějovsku po Slovácích druzí nejpočetněji zastoupení cizí státní příslušníci. Druzí V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 7

8 CUB SVK BGR D BLR BRA TUR MDA CZE MNG VNM ITA POL RUS UKR nejpočetnější byli čeští občané (22%). Většinou se jednalo v rámci poradny o rodinné příslušníky cizinců nebo o účastníky smíšených aktivit. Účastníci aktivit Centra podpory cizinců v roce Druh aktivity Počet účastníků Z toho počet žen Rozdělení dle státní příslušnosti Kurzy české gramatiky Kurzy ČJ základní úroveň Kurzy ČJ střední úroveň Kurz ČJ pro děti- cizince Kurzy PC Kurz AJ Poradenství asistence Internet s asist Celkem Osob celkem* Vysvětlivky: UKR Ukrajina RUS Rusko POL Polsko ITA Itálie VNM - Vietnam MNG - Mongolsko CZE - Česko MDA - Moldávie TUR - Turecko BRA Brazílie BLR Bělorusko D Německo BGR - Bulharsko SVK Slovensko CUB Kuba *Zde je každá osoba započítána jen jednou, i když se v průběhu roku účastnila více než jedné aktivity Centra podpory cizinců. Jako pozitivní hodnotíme, že do CPC nacházejí cestu postupně někteří Asiaté (Vietnamci + Mongolové = 14%), kteří jsou v ČR také poměrně početní, ale málokdy kontaktují organizace mimo jejich komunity. Důležitým faktorem je pochopitelně povinnost složit zkoušku z ČJ v případě žádosti o trvalý pobyt, která k nám neslovanské národy nyní přivádí. Z hlediska členění dle aktivit jsme největší zájem zaznamenali vedle poradenství o kurzy ČJ, což potvrzuje klíčovou roli ovládnutí jazyka hostitelské společnosti přistěhovalci v procesu integrace a také fakt, že cizinci jsou si toho vědomi. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 8

9 Podobně jako v roce 2008, převážnou část (78%) účastníků tvořily i v roce ženy. Jednalo se především o současné nebo bývalé pracovnice v místním silně zastoupeném oděvním průmyslu. Mnoho z nich se zde provdalo za Čechy a do kurzů je vedla silná motivace více splynout s prostředím, umět dobře česky kvůli dětem a také tím zvýšit svou šanci na lepší práci. Celkové hodnocení činnosti Centra podpory cizinců v roce Činnost Centra podpory cizinců byla po velkou část roku poznamenána značnou finanční nejistotou, která byla způsobena pozdním vyhlášením dotačního řízení na integraci cizinců pro rok (až v září ). Jako (stále ještě) začínající nezisková organizace jsme nemohli mít vytvořeny dostatečné finanční rezervy, kterými by bylo možno krýt všechny takřka celoroční náklady na provoz a osobní náklady ani nebylo možno získat pro tyto účely půjčku. Přesto jsme se v zájmu cizinců rozhodli nepřerušovat poskytování služeb. To nám umožnil pouze vstřícný přístup všech pracovníků projektu, kteří pracovali, aniž bylo jasné, kdy a kolik dostanou za svou práci zaplaceno. Jen díky Veřejné finanční podpoře města Prostějova, darům Apoštolské církve a jednotlivců a vybíraným příspěvkům účastníků za kurzy jsme byli schopni až do , kdy teprve přišla dotace na náš účet, hradit nejnutnější provozní náklady projektu. Není zřejmě třeba zdůrazňovat, že pracovat v takové nejistotě není dlouhodobě udržitelné, působí demotivačně, nelze v takové situaci příliš plánovat ani prohlubovat kvalitu služeb např. vzděláváním, supervizí resp. dalšími zbytnými výdaji. Klíčovou aktivitou projektu byly bezesporu kurzy ČJ. Zde jsme naráželi na potíže pramenící z velmi různé úrovně znalostí češtiny u zájemců o kurzy, různého tempa osvojování si ČJ v průběhu kurzů a také z odlišných časových možností účastníků kurzů (mnozí pracovně vytížení mohou na kurz docházet až kolem sedmé hodiny večerní, což zase nevyhovuje matkám malých dětí apod.). Ideální by proto bylo rozdělit zájemce do malých homogenních skupinek a poskytovat jim takřka individuální výuku. Je ale zřejmé, že toto řešení je sice kvalitativně velmi efektivní, ale také neúnosně drahé. Budeme do budoucna tedy zvažovat formu tzv. nízkoprahových kurzů ČJ, které v Praze již několik let pořádá Centrum pro integraci cizinců a pro které také provádí školení lektorů. V těchto kurzech se počítá s vysokou heterogenitou zájemců o kurzy a kurz je tomu maximálně přizpůsoben. V souhrnu se domníváme, že cíle projektu byly naplněny: všechny aktivity běžely dle plánu, v prvním pololetí jsme dokonce otevřeli více kurzů ČJ, než jsme původně plánovali. Co se týče kurzů PC, zde jsme plán nenaplnili a z důvodu nižšího zájmu cizinců jsme místo plánovaných čtyř běhů realizovali tři. Celkový plánovaný počet cizinců i Čechů zapojených do projektu v tomto roce byl překročen (u cizinců o 82%, u Čechů o 66%) především díky výraznému zvýšení počtu uživatelů poradny oproti roku Měřit míru integrace účastníků našeho projektu do naší společnosti a z toho vyextrahovat vliv našeho Centra na tento proces, není dost dobře možné. Jisté je, že cizinci hodnotí pozitivně, že v Prostějově existuje zařízení, kde mohou nalézt podporu, vzdělávat se a setkávat se s dalšími cizinci i Čechy. Na konci roku, když jsme konečně obdrželi všechny dotace, se nám podařilo Centrum podpory cizinců dovybavit nábytkem a zařízením tak, že poskytuje výborné podmínky pro poskytování všech našich služeb. Jednalo se o jednorázové náklady, které v příštích letech nebude třeba vynakládat, a jsme vděčni, že jsme tímto mohli završit úvodní dva roky fungování Centra podpory cizinců v Prostějově. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 9

10 Preventivní a informační kampaň zaměřená na mongolské pracovní migranty, ve spolupráci s IOM - Mezinárodní organizace pro migranty Cíl projektu - zvýšení informovanosti mongolských pracovních migrantů v ČR - zlepšení komunikace mezi cílovou skupinou a neziskovým sektorem -rozvoj spolupráce státních institucí ČR a NNO v oblasti Aktivity - navázali jsme kontakty s mongolskou komunitou v prostějovském a olomouckém regionu - distribuovali jsme informační materiály mezi členy mongolské komunity v prostějovském a olomouckém regionu - navázali jsme kontakt a rozvíjeli spolupráci se státními institucemi a NNO v prostějovském a olomouckém regionu Kontaktování Mongolů bylo časově náročné - pracují na směny, dělají přesčasy, pracují přes víkendy, pracoviště bývá velmi vzdálené, hodně času stráví dojížděním. Několikrát nám smluvenou schůzku odřekli nebo na ni nepřišli a pak se omluvili z pracovních důvodů, stejný problém jsme měli s překladatelem, který byl velmi pracovně vytížený. Když se schůzka nebo kontakt uskutečnily, byli velmi příjemní a zdvořilí. Ženy většinou rozuměly česky a mluvily alespoň natolik, že byly schopny odpovědět na základní otázky. Většinou také byly sdílné, byly rády, že o ně někdo projevuje zájem. Muži většinou česky nerozuměli ani nemluvili, zde byla potřeba prostředníka. Často projevovali zájem učit se česky, někteří dokonce odmítli schůzku s tím, že nemají zájem se sejít, pouze by přišli na kurzy češtiny. Klienty bylo možno rozdělit do 3 skupin: a) osoby, které zde mají českého občana jako osobu blízkou (rodina, partner) - dobrá adaptace, umí česky, pomáhají přátelům nebo spřízněným osobám z Mongolska, mají větší sociokulturní přehled. S touto skupinou je velmi dobrá komunikace, oceňují zájem, jsou sdílní. Fungují jako prostředníci pro rozšiřování informací dále do komunity. b) osoby, které jsou zde dlouhodobě a jejich zaměstnavatelem není agentura - adaptovali se, znalost češtiny je malá, pomáhají jim přátelé, malý sociokulturní přehled S touto skupinou je nutné jednat s prostředníkem. I když mají určitou pasivní znalost češtiny, neumí česky natolik dobře, aby úplně pochopili informace a dotazy z jiné než pracovní nebo rodinné oblasti a neumí česky vyjádřit odpovědi. Prostředník jim musí otázky i odpovědi přeložit nebo vysvětlit. c) osoby, které jsou zde krátkodobě a jejichž zaměstnavatel je agentura - špatná adaptace, znalost češtiny žádná, pokud se o ně nepostará agentura, mají vážné problémy s komunikací i adaptací V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 10

11 Při komunikaci s touto skupinou je překladatel nezbytný. Je to také nejvíce ohrožená a zranitelná skupina lidí, protože ve všech základních věcech jsou závislí na pracovní agentuře. Celkově byl projekt úspěšný, navázali jsme kontakty s lidmi, informovali je o našich službách a ověřili si, že je zde velká potřeba sociální práce. Dobročinná aukce 17. října Tentokrát jsme naší oblíbenou aukci přesunuli do větších a velmi pohodlných prostor církve Slovo života v Prostějově. Po počátečních nejistých vyhlídkách se darů do aukce i dražitelů - hecařů sešlo dost, abychom si opět užili dostatek dobré zábavy a nakonec se mohli radovat z rekordního výtěžku aukce, který přesáhl 14 tisíc Kč. Vítězným dražitelem, který v aukci utratil nejvyšší částku, se stal pan Ing. Daniel Žingor (vpravo) Odměna v podobě lákavého dortu ho neminula. Celá částka byla využita na provoz Centra podpory cizinců v roce. Děkujeme všem přítomným za účast a ochotu podpořit naši činnost. Slovu života pak děkujeme za zdarma zapůjčené prostory a vynikající pohostinnost! Těšíme se na pokračování již tradiční akce, které plánujeme opět na podzim (říjen nebo listopad) V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 11

12 HOSPODAŘENÍ Objem nákladů na činnosti podle projektu ČINNOST NÁKLADY VÝNOSY VÝSLEDEK Centrum podpory cizinců Hospodářsko-správní náklady celkem Peněţní příjmy a výdaje POČÁTEČNÍ MD D KONEČNÝ Pokladna Běžný účet RB Běžný účet ČS CELKEM 13112, , , ,13 Výnosy podle zdrojů POČÁT. MD D KONEČNÝ Výnosy za služby Úroky z BÚ Přijaté příspěvky- dary FO Přijaté příspěvky dary PO Přijaté příspěvky - členské Provozní dotace - MPSV Provozní dotace - Prostějov , ,00 CELKEM V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 12

13 Stav a pohyb majetku a závazků organizace Účet POČÁT. MD D KONEČNÝ 028 Drobný majetek Pokladna Bankovní účty Peníze na cestě Odběratelé Poskytnuté zálohy Zúčtování dotací Náklady příštích období Celkem Pasiva POČÁT. MD D KONEČNÝ 321 Dodavatelé Ostatní závazky Zaměstnanci Zúčtování SZ a ZP Ostatní přímé daně Dohadné účty Vlastní jmění Nerozdělený zisk Účet hosp.výsledku CELKEM V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 13

14 Zdroj Náklady Výnosy Výsledek Prostějov MPSV/INT MPSV/soc. služba Žebřík Celkem Projekt Náklady Výnosy Výsledek Kurz ANJ Int. aktivity OIM Soc. služba Provoz Celkem , ,61 Sdružení meziročně zvýšilo zisk z na , zvýšila se také bilanční suma, sdružení není předluženo. PLÁNY NA ROK 2010 Klíčovým úkolem občanského sdružení pro rok 2010 se stalo udržení personální stability Centra podpory cizinců, coby základního předpokladu pokračování činnosti CPC a jejího dalšího rozvoje. Důvodem je odchod obou kmenových zaměstnankyň na mateřskou dovolenou a nutnost jejich náhrady novými pracovníky. Co se týče rozvoje nových aktivit občanského sdružení, jsme otevřeni dalším iniciativám členů a přátel sdružení. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 14

15 Výroční zprávu vypracovaly Mgr. Jana Rozehnalová a Mgr. Lenka Malíčková. V ý r o č n í z p r á v a o b č a n s k é h o s d r u ž e n í Ž e b ř í k Stránka 15

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. II v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Multikulturní centrum Praha REGIONÁLNÍ ZPRÁVA Z PROJEKTU Knihovny pro všechny - Evropská Strategie pro Multikulturní vzdělávání 1. Výchozí situace projektu v Praze 2. Cíle projektu 3. Realizace projektu

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 InBáze, z. s. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012

Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012 Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012 Obsah Úvodní slovo... Kdo jsme a co děláme... Komunitní aktivity... Programy pro mladší děti... ClubIn... Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi... Multikulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA Vážení přátelé a kolegové, na počátku každého roku se několik mých kolegů ponoří ve své mysli do roku uplynulého, prolistuje

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více