FCHODoviny. Stanislav Hanzík: Socha knížete Václava na náměstí v Příbrami ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FCHODoviny. Stanislav Hanzík: Socha knížete Václava na náměstí v Příbrami ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008"

Transkript

1 FCHODoviny 28. září Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně hájíme tvůj pokoj a přemáháme zlo dobrem. z mešní liturgie ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK Stanislav Hanzík: Socha knížete Václava na náměstí v Příbrami

2 2 SLOVO NA ZÁŘÍ FCHODO V I N Y SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA Milí farníci, 4. září slavíme 70. výročí posvěcení našeho farního kostela sv. Františka. Místa, kde se setkáváme s Bohem. Sluší se vděčně vzpomenout těch rukou, které před sedmdesáti lety tento kostel stavěly, které jej i dnes, v naší současnosti, opravují, čistí, zdobí Na všechny kněze, kteří zde za tuto dobu působili. Filozoficky řekněme, že není žádné privilegované místo ve vesmíru, které by mělo výsadní postavení mezi místy jinými. A přesto si Bůh vybral jedno místo, na kterém přišel na tento svět, a dovoluje člověku, aby si i on vybral místo, kde se chce s Bohem setkávat zvláštním způsobem: kostel, oltář. A potvrzuje tuto volbu člověka svým svátostným vstoupením na toto místo pod způsobami chleba a vína. Kostel je místem setkání Boha s člověkem. Stvořitele se svým tvorem. Je místem dialogu obou, místem modlitby křesťana a modlitby celé církve. Chtěl bych zvlášť zdůraznit: kostel je místem, kde se setkává a spojuje celá církev. Zde se naplňuje společenství svatých, které vyznáváme ve vyznání víry. Sv. Petr nám ve svém prvním listě (2. kapitola) odhalil hluboký symbolický význam chrámu. Chrám je svými kameny, položenými na sebe a tvořícími zdi okolo oltáře, obrazem jiného chrámu, který je vytvořen ze živých kamenů, jimiž jsou pokřtění, vybudovaným na vzácným úhelném kameni, kterým je Ježíš Kristus. To Kristus působí, že v té stavbě je všechno pevně spojeno dohromady a že z ní tak vyrůstá svatý chrám v Pánu. To Kristus se za nás obětuje a vyzývá ke svatosti, k tomu, abychom šli ukazovat cestu jiným. Kéž v nás tato slavnost probudí lásku k Božímu chrámu, pochopení jeho hlubokého významu a touhu přicházet sem na začátku nového týdne. S přáním pokoje P. Michal Bator Výročí 70 let vysvěcení našeho farního kostela sv. Františka z Assisi čtvrtek Slavnostní mše sv. bude sloužena v 18 hodin, následuje společné agapé ve farním sále. Proto nebude mše v 17. hodin v kapli KCMT! sobota od 15 hodin hry a soutěže pro děti na faře v 16 hodin koncert v kostele U příležitosti výročí je ve farním sále připravena výstava z historie farnosti, která bude přístupná od září 08 do dubna 09 každou neděli od 9.30 do hodin.

3 FCHODO V I N Y SLOVO NA ZÁŘÍ 3 apoštolát modlitby Pro a p o š tolát m o d litby j e c harak teristické, že s e n a n ě m m ůže podílet každý bez rozdílu stavu či vzdělání. Zároveň však apoštolát modlitby otevírá nejjednodušším způsobem širokou možnost ovlivnění dobra i zla v Božím královst ví na zemi, protože modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá až nemožné. Do modlitby vkládám vše, co jsem a co mám. I když to může vypadat jako zcela nepatrné, nabývá to na síle a velikosti proto, že vše činím v Duchu svatém a s Ježíšem Kristem. Takto vše přijímá Otec s laskavostí a velmi si toho cení. Denně se modlím obětní modlitbu a do ní vkládám všechno, co je mi na světě drahé, k tomu svou modlitbu a práce, radosti a bolesti celého dne. Vše spojuji s obětí, kterou přináší Kristus Otci a tím vše nabývá na hodnotě. Zároveň dostává i můj vlastní život, přes svou nedokonalost a nepatrnost, hluboký smysl, i když náležím třeba k těm, s nimiž se už nepočítá pro jejich stáří, nemoc nebo tělesnou neschopnost. Při celé své jednoduchosti apoštolát modlitby všechny spojuje se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím se opět naše darování násobí a stává se ještě důležitějším. Počet zapojených do apoštolátu modlitby se nevede. Odhaduje se však, že nás je asi 50 až 70 milionů na celém světě. převzato z: Úmysly Apoštolátu modlitby na září Všeobecný úmysl: Aby křesťané obhajovali práva těch, kteří museli opustit domovy kvůli válce nebo pronásledování. 2. Misijní úmysl: Aby každá křesťanská rodina rozvíjela hodnoty lásky a společenství a evangelizovala s citlivostí a otevřeností k potřebám bližních. 3. Národní úmysl: Aby ve studijních programech škol a v péči rodičů měla náboženská výchova své nezastupitelné místo.

4 4 KSK PRAHA FCHODO V I N Y Letní tábory Křesťanského sportovního klubu Dobrodružný tábor v Ratibořských Horách V červenci proběhl dobrodružný stanový tábor. KSK Praha udržuje tradici tohoto tábora, kterou nastartovalo sdružení Kamínek již před neuvěřitelnými patnácti roky. Tehdy se jednotlivá modtilební společenství naší farnosti sv. Františka složila na stany pro děti. Stany vynikajícím způsobem slouží dětem dodnes. Když se ocitly v Ratibořských horách, kde má KSK pronajatou louku, zjistily děti, že se staly římskými občany, kteří mají jedinečnou šanci získat trůn po právě zesnulém císaři. Korunován však mohl být představitel jen toho rodu, který získal nejvíce bodů od římského senátu, ve který se proměnil tým vedoucích. Třicet římských občanů se během tábora oblizovalo až za ušima nad vybranými pokrmy říšské kuchyně vedené na slovo vzatým gastrovirtuózem Vojtou Hrabánkem. V říšské pohanské správě se objevily trhliny, protože slovutní kandidáti na trůn i senátoři dvakrát navštívili křesťanskou mši v Ratibořských Horách. Blahodárný účinek římského lázeňství pocítili účastníci ve vířivkách a dalších atrakcích Aquaparku Tábor. Díky dobrodružnému táboru se může Jihočeský kraj honosit tím, že zaznamenal přesuny římských legiií v rámci táborových puťáků a podělil se o prestiž s Pekingem, neboť hostil olympijské hry, navíc starořímsky laděné. Tábora se zúčastnilo 30 dětí, 4 vedoucí, 4 praktikanti (z toho dva vynikající kytaristé), jeden kuchař a jedna zdravotnice. Díky technické zručnosti vedoucích mimo táboráků obohatily večerní programy i diskotéky - jedna open air a druhá v kuchyňském provedení. Základní vodácký výcvik Začátkem srpna proběhl na Vltavě putovní vodácký tábor Základní vodácký výcvik. Hned po příchodu na první tábořiště si účastníci vyzkoušeli, zda si umí postavit stan i za mírného deště. Po úvodním testu vodáckých dovedností byli účastníci rozděleni do posádek. Úvodní trénink základních záběrů a řízení lodi byl akčně vystřídán adrenalinovým splouváním krumlovských jezů a ukázkou manévrů ve vodním válci. Základna v nádherném lesním zákoutí u Českého Krumlova byla po dvou dnech vystřídána vodáckou základnou pod kempem Zlatá koruna. V klášteře Zlatá Koruna, speciálně pro vodácký tábor, sloužil mši sv. náš farní vikář P. Antonín. Tři týmy astrogeologů

5 FCHODO V I N Y KSK PRAHA 5 se vypravily hledat naleziště vltavínů, aby elektronicko - astrofyzikální metodou podpořily teorii jejich kosmického původu. Tábor byl zakončen na slalomovém kanále v Českém Vrbném, kde hlavní sportovní instruktor tábora Martin, za bouřlivého fandění všech účastníků, obsadil výborné 10 místo ve vodním slalomu ICF mezi 76 kajakáři z celého světa. Pokročilý vodácký výcvik Na základní vodácký výcvik navázal výcvik pokročilý. Započal jeden a půl denním tréninkem na slalomovém kanále. Z kanálu nás bodrý vodácký přepravce Břéťa přesunul do středu Štýrska. To už se k táboru připojil i kajakář a katolický kněz Jirka Šindelář CSsR. Zahraniční program započal mší sv. v poutnické kapli v Mariazell. Přímo z tohoto poutního místa odtéká modrozelená divoká voda horské řeky Salza. Většina účastníků sjela na Salze vše, co se dalo, a navíc vystoupila na hřeben pohoří Hochschwab do výšky 2059m. Všem mimořádným sportovním výkonům předcházelo Jirkovo kněžské požehnání, a tak celý pokročilý tábor proběhl jen s jediným zvrhnutím lodi a bez vážnějších komplikací, přestože byl organizován až na hranici výkonnosti jednotlivých účastníků. Lze se tedy snad nadít, že tábor o kousek posunul účastníky nejen výkonnostně, ale také trochu i duchovně. Za KSK Praha Jarda Olšanský

6 6 POUŤ FCHODO V I N Y Pouť do Lurd, Nevers a La Salette V pátek 1. srpna se vydalo 45 poutníků na cestu do mariánských míst ve Francii. Z naší farnosti nás bylo devět. O duchovní náplň se obětavě starali P. Ladislav Souček a náš jáhen Pavel Urban. P. Souček posloužil během pouti svátostí smíření a sloužil pro nás všechny mše sv., první a poslední den cesty v Černošíně u Stříbra. Jáhen Pavel neúnavně a inspirativně kázal. Cestou jsme navštívili klášter Saint Gildard v Nevers. Sv. Bernadeta tam žila od roku 1866 a tam také ve svých 35 letech 16. dubna 1879 zemřela. Zde je i pochována, její nedotčené tělo je vystaveno ve skleněné rakvi v kapli kláštera. Neděli 3.8. jsme prožili v krásném městě Le Puy en Velay. Mši sv. jsme slavili v kapli katedrály Notre Dame du Puy, nádherné románské svatyni z 2. pol. 12. století, proslavené díky poutníkům, uctívajícím sochu Černé Panny Marie na proslulé poutnické cestě ke sv. Jakubu z Compostely. Nad katedrálou se tyčí socha Matky Boží Francouzské (výška 16 m, váha 110 t), na druhé vulkanické skále vysoké 80 m je románská kaple sv. Michaela. První mši sv. v Lurdech jsme měli v pondělí v Kryptě pod Horní bazilikou Neposkvrněného Početí. Odpoledne jsme se zúčastnili Eucharistického průvodu a večer jsme z ochozů pozorovali světelný průvod, spolu s desetitisícovým shromážděním poutníků zpívali refrén lurdské písně Ave Maria a pokoušeli se modlit růženec předříkávaný v nejrůznějších světových jazycích. Úterý začalo brzkým probuzením, tichým pochodem za tmy městem a mší sv. u Jeskyně v 6 hodin ráno. Zde měla Bernadeta 11. února 1858 první ze svých osmnácti zjevení. Mše sv. P. Součka a kázání jáhna Pavla utvrdily neopakovatelnost posvátné chvíle a připomněly Boží milosti zprostředkované P. Marií a sv. Bernadetou. Nevím už, zda to bylo vysloveno v tomto, nebo v jiném kázání: jsme tu, abychom se mohli rozhořet, protože jen ten, kdo hoří, může zapálit jiné. Po snídani jsme odešli ke koupelím, vystáli a vyseděli si v tichu a v modlitbě dvou až tříhodinovou frontu a byli jsme po krk ponořeni do chladivé vody lurdského pramene. Péče obsluhy při koupeli byla dojemná. Každý jsme do fronty dostali letáček s poselstvím P. Marie, které dala Bernadetě: Pojďte se k prameni napít a v něm očistit! To je mottem k použití nabírané lurdské vody poutníky u množství kohoutků. Odpoledne jsme společně prošli jubilejní odpustkovou cestu Lurdami. Při této pěší cestě za horka jsme ještě více zažili tu nápadnou, od jiných shromáždění velkých davů lidí se odlišující skutečnost: žádné strkanice, poutníci trpělivě čekají, až se uvolní místo, přednost mají vždy nemocní, zvláště ti na vozíčcích. Večer po osmé hodině přišla bouř-

7 FCHODO V I N Y POUŤ 7 ka a liják, který trval až do noci, světelný průvod se nekonal, byla jen modlitba růžence. Díky několika našim farníkům, kteří k bazilice dorazili včas a dali nás zaregistrovat, jsme se mohli česky pomodlit do mikrofonu tři poslední Zdrávasy pátého desátku růžence světla: který ustanovil eucharistii. Ve středu dopoledne jsme se zúčastnili mezinárodní mše sv. v podzemní bazilice Pia X., kam se vejde až lidí, tentokrát nás bylo asi 15 tisíc. Odpoledne jsme vyrazili autobusem na výlet do Pyrenejí do Gavarnie, pak pěšky až pod vodopád Grande Cascade vysoký 405 metrů. Čtvrtek odpoledne jsme rozjímavě prošli křížovou cestu nad bazilikami a návštěvou vsi Bartres, kde Bernadeta pobývala jako novorozeně a později jako pasačka ovcí u své dobroditelky paní Marie Aravant, jsme se rozloučili s Lurdami. Kéž bychom měli víru jako Bernadeta! Na zpáteční cestě jsme se zastavili v historickém městě Carcassonne, se zachovalým dvojitým prstencem hradeb a románsko-gotickou bazilikou sv. Nazaria, dále v městě Saintes Maries de la Mer (Svaté Marie Mořské) v kraji Camargue v deltě řeky Rhony. V sobotu za nádherného počasí jsme se mší sv. a rozjímáním v poutním místě La Salette rozloučili s Francií. Jsme velmi rádi, že jsme přijali pozvání našeho jáhna Pavla na tuto pouť. Byla a zůstane povzbuzením do dalších dnů. Karel a Olga Tomkovi

8 8 ROZHOVOR FCHODO V I N Y S H Á N Ě L J S E M I K R Á L Í K Á R N U Moc se mi líbilo, co otec Michal napsal ve svém prvním slově pro naši farnost: Žiji a pracuji pro tuto farnost s plným nasazením. Nežiji minulostí - svůj dluh vděčnosti, ten závazek naplňuji tady a odejdu-li, budu ho plnit tam. Abychom ho o trošku více poznali, poprosila jsem ho o zodpovězení následujících otázek. Věřím ale, že hlavní poznání jeho samotného nás teprve čeká skrze osobní setkávání a spolupráci s ním, na kterou se moc těším. S poutníky ve Svaté zemi Milý otče Michale, v prázdninovém čísle jste se nám krátce představil. Řekl jste nám o svém kněžském působení v Polsku, o Vašem rozhodnutí pro Česko a kde jste u nás už působil. Můžeme se zeptat na rodinu, ve které jste vyrůstal, a na to, jak se ve Vás zrodilo a zrálo poznání kněžského povolání? Narodil jsem se před čtyřiceti lety v Rzeszowie na jihovýchodě Polska v tradičně věřící rodině a vyrostl ve vesnici Gwoznica Gorna. Rodiče zemědělci mi byli prvními svědky víry a příkladem manželské lásky. Během dopívání dozrávalo i moje kněžské povolání. Četba Písma sv., svátosti, společenství mládeže, liturgická služba oltáře a osobní svědectví kněží způsobilo, že po maturitě jsem se rozhodl na cestu kněžství nastoupit. Od roku 1994 působíte jako kněz. Kde jste studoval a byl vysvěcen? Přípravu ke kněžské službě a teologická studia jsem absolvoval v diecézním semináři v Przemyslu, vysvěcen jsem byl v Reszowie, v nově utvořené diecézi. Osm let sloužíte na výzvu svatého otce Jana Pavla II. v naší republice. Na co nejraději vzpomínáte, máte nějakou humornou historku? Jak se Vám daří překonávat jazykovou bariéru?

9 FCHODO V I N Y ROZHOVOR : Licenciát z teologie Samozřejmě pobyt zde v České republice od začátku nebyl jednoduchý. Bylo zapotřebí překonat administrativní záležitosti ohledně povolení k pobytu na územi České republiky. A jak z médií víte, kontakt s cizineckou policií zde není zrovna přejemná záležitost. Nastaly problémy s pracovním povolením, třikrát jsem musel jet do Katowic na ambasádu ČR kvůli vízu. Dnes v rámci EU tyto problémy už nejsou. Jakkoliv se říká, že polská a česká řeč jsou si blízké, přiznám se, že začátky v tomto ohledu nebyly jednoduché. Přišel jsem bez jakékoliv jazykové znalosti a po dvou měsících intenzivní přípravy jsem byl pověřen vedením českobrodské farnosti. Snažil jsem se všemu porozumět a nejlepší školou se stala každodenní jednání a osobní práce s učitelem češtiny. Tak se rozšiřovala moje slovní zásoba a dorozumění se zlepšovalo. Pochopitelně v okamžiku, kdy jsem se měl okamžitě o něčem rozhodnout, vyžádal jsem si lhůtu na rozmyšlenou a všechno si ověřoval. Snažil jsem se dělat minimum chyb i v písemném projevu. A ta humorná historka? V roce 2001 jsem řekl v rádiu Regina, že smyslem mého působení v českobrodské farnosti je především člověk a jedním ze způsobů komunikace je otevřená fara. Kdo chce, může přijít nezáleží na příslušnosti k církvi. Na základě toho pořadu přijel jeden pán z Kolína. Pili jsme čaj a já se snažil rozhovorem dosáhnout jádra jeho problému. On se však přiznal, že mě jen chtěl vyzkoušet, zda to, co jsem řekl do rozhlasu, je skutečně pravda. V Českobrodském zpravodaji jsem jednou napsal, jak se snažím lidem v rámci svých možností pomoci ve

10 10 ROZHOVOR FCHODO V I N Y všem, co je trápí, že jsem sháněl opraváře, nábytek, zajišťoval odvoz do nemocnice, k lékaři atd., dokonce jsem, bohužel neúspěšně, sháněl králíkárnu. Představte si: po dvou týdnech přišla nabídka i králikárny, tak jsem ji zprostředkovával. Během léta je mnoho z nás mimo svou farnost, takže to hlavní seznámení nastává až teď během září a podzimu. Ale i tak vás prosím, prozraďte nám svůj první dojem z Vašeho nového působiště? Už jsem minule napsal, že nástup do chodovské farnosti beru jako součást mé kněžské služby. Rozhodl jsem se zůstat v pražské arcidiecézi na dalších 5 let, tak přijímám všechny důsledky. Nebudu lhát, že můj nástup do farnosti doprovázela určitá nervozita farníků způsobená nesouhlasem se změnou faráře, někteří mi to dali osobně najevo. Vážím se každého názoru. Dobu prázdnin jsem využil na co nejlepší seznámeni se s ekonomickou a pastorační problematikou farnosti. Svůj nástup do KCMT jsem zahájil sekáním trávy okolo kostela a údržbou zelené plochy na střeše a terase. Chci vás ujistit, že se cítím ve farnosti velmi dobře, těším se na spolupráci s P. Antonínem, jáhnem Pavlem, pastoračními asistenty i vámi, drazí farníci. Rozhodl jste se bydlet v KCMT, co od této změny (otec Karel bydlel na faře) můžeme očekávat? To, že bydlím v KCMT, není mé rozhodnuti, ale mých představených. Je to model, který lze vyhodnotit teprve za rok. Co já očekávám, je větší kontakt s veřejností. Ráda bych se dozvěděla něco o Vašich zájmech a koníčcích. Co rád děláte ve volném čase? Máte oblíbené místo, kam se rád vracíte? Nebo kam byste se rád podíval? Který světec a jaká spiritualita jsou Vám nejbližší? Přiznám se otevřeně, že moc času na koníčky mi nezbývá. Ale samozřejmě sportuji - lyže, kolo, plavání. Mé oblíbené místo je pochopitelně moje rodiště. Čtu jak odbornou literaturu spojenou s problematikou úlohy církve v procesu evropské integrace, ale i duchovní, právě teď soukromé dopisy bl. Matky Terezy. Spiritualita - kněžská. Vysvětlím. Každá spiritualita je výjimečnou cestou

11 FCHODO V I N Y ROZHOVOR 11 k Bohu, nelze být knězem diecézním a řídit se ve 100 % františkánskou, ignaciánskou či benediktinskou spiritualitou. Ale rád využívám meditace podle sv. Ignáce, benediktinský přistup k liturgii a františkánský přistup k člověku a přírodě. Velmi rád čtu příběhy kněží ze současné doby, kteří prakticky ukazují jak v životě naplnit kněžství. Základem v duchovním životě mi jsou každoroční exercicie, dobrý zpovědník a duchovní vůdce. Chcete něco na sebe prozradit, na co jsem se nezeptala a co bychom měli o vás vědět? Nic mne nenapadá. Doufám, že bude příležitost k osobnímu setkání a poznání. Děkuji vám, otče Michale, za rozhovor a přejeme vám a vyprošujeme hojnost darů Ducha svatého pro práci v naší farnosti. Kéž vám Pán dává dostatek moudrosti pro každou situaci. Katka Friedová kkkkkkk Nový farář Římskokatolické farnosti u kostela sv. Františka z Assisi Praha - Chodov ThLic. Michal Antoni Bator byl do svého úřadu oficiálně uveden generálním vikářem pražské arcidiecéze Mons. Michaelem Slavíkem při mši sv. 6. července v kapli blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty v KCMT.

12 12 VÝROČÍ FCHODO V I N Y SEDMDESÁT LET KOSTELA SV. FRANTIŠKA Po staletí náleželi katolíci z Chodova i přilehlých obcí do Hostivařské farnosti Stětí sv. Jana Křtitele. I když ve středověku a také později se objevují mezi majiteli chodovského panství církevní instituce, v samotném Chodově až do dvacátého století sakrální stavba neexistovala. Pokud nepočítáme kapli, která byla součástí tvrze v době jejího držení benediktiny ( ). Po vzniku tzv. velké Prahy v roce 1922 vyrostl v jejích hranicích Spořilov a v něm nový kostel tehdy blahoslavené Anežky České. Ten byl vysvěcen 27. října Příkladem Spořilovských se inspirovali i obyvatelé Chodova a začali usilovat o stavbu vlastního kostela. Dne 31. března 1934 podal odborový rada Dr. Augustin Sochr žádost o registraci stanov nově vzniklého Spolku pro postavení katolického chrámu Páně v Chodově. Ty byly schváleny Zemským úřadem v Praze výnosem ze dne 17. dubna Podle nich bylo jeho účelem vystavěti na Chodově katolický chrám Páně Šedesátá léta: Pohřební průvod směřuje z kostela k chodovskému hřbitovu nad dnešní kkkkkkk stanicí metra Opatov. Na snímku je dobře patrná původní zástavba v ulici Na Sádce.

13 FCHODO V I N Y VÝROČÍ 13 a farní budovu, opatřovati je potřebnými předměty a pěstovati d u c h o v n í katolický život. Ustavující schůze spolku se konala v neděli Stavitel Vojtěch Pospíšil 3. května 1936 ve tři hodiny odpoledne v hostinci U Žáků. Předsedou byl zvolen Josef Vondruška, místopředsedou Václav Němec, jednatelem Václav Voženílek, zapisovatelem Josef Hartman, pokladníkem Josef Svoboda a matrikářem Josef Skřivan. Duchovním rádcem františkán Mořic Kunovjánek. Hmotné prostředky opatřuje si spolek k dosažení svého účelu členskými příspěvky, dary a odkazy, pořádáním sbírek na Chodově v kostele i po domech, výtěžkem vlastních podniků: koncertů, divadelních představení, dobročinných loterií, přednášek a besídek, sbírkami do pokladniček ve veřejných místnostech při veřejných slavnostech a podnicích. Podle sběrací listiny z roku 1936 se prvním dárcem stala Kateřina Žáková z Chodova č. 53, která věnovala částku Kč. Jako vhodné místo pro stavbu kostela byla vybrána hospodářská budova (9,10 x 17 m) pana Josefa Birnbauma, řezníka a obchodníka v Chodově č. 103, která původně sloužila jako porážka. Podle trhové smlouvy ze dne 26. června 1936 byla zakoupena i s přilehlými parcelami o celkové výměře 533 m2 za cenu Kč. Na její zakoupení zapůjčilo korun arcibiskupství. Pro realizaci byl vybrán stavitel Vojtěch Pospíšil, který o dva roky dříve provedl také stavbu kostela na Spořilově. Ten vypracoval projekt adaptace původního objektu včetně rozpočtu, který předložil 15. března Stavební povolení vydal Obecní úřad v Chodově dne 30. června. Smlouva o dílo byla uzavřena 27. července a se stavbou se započalo počátkem srpna Předpokládaná cena byla , 40 Kč. Práce zahrnovaly také sejmutí původní taškové krytiny, rozebrání krovů, vybourání dělicích příček, žlabu a přizdívek uvnitř budovy, vrat, dveří a oken a vytrhání podlahy. Stavba probíhala v ekonomicky obtížné době mezi hospodářskou krizí a světovou válkou a existovala zde snaha maximálně ušetřit. V rozpočtu se proto u každé položky (latě, trámy, tašky, cihly ) počítá s roztříděním, očištěním a uskladněním znovu použitelného materiálu. Projekt obashoval přestavbu samotného kostela z původních jatek, přístavbu kůru, věže a zákristie a vybudování záchodu a oplocení. Na původní Pan František Birnbaum, kkkkkkk majitel původního objektu

14 14 VÝROČÍ FCHODO V I N Y kamenné zdivo se napojila železobetonová konstrukce nesoucí strop. Devět párů oken tvořících výplně mezi jednotlivými pilíři nese votivní tabulky se jmény dárců. Cena jednoho okna činila 365 Kč. V průběhu stavby došlo v Praze ke stávce stavebních dělníků. Ta skončila dohodou mezi dělníky a staviteli o zvýšení mezd o 12 %. To se dotklo také stavby kostela v Chodově. Náklady na stavbu v jejím průběhu vzrostly o více než 40 tisíc korun. Celkové náklady (pozemek i stavba) na vybudování chodovského kostela si tedy vyžádaly dohromady korun. Přesto se je podařilo v neuvěřitelně krátké době, převážně z darů místních farníků, uhradit, takže podle závěrky k 31. prosinci 1940 měl Spolek závazek u Občanské záložny v Praze Spořilově už pouze korun a za lakování lavic a úpravu chodníků nesplacenou fakturu na korun. V červnu 1941 byla splacena poslední pohledávka a kostel byl zcela bez dluhů. V květnu 1938 byla konzistoř požádána o vysvěcení nového kostela. To vykonal v neděli 4. září 1938 pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar, který také daroval na stavbu prostého kostelíku největší částku Kč. Za sedmdesát let své historie byl kostel sv. Františka útočištěm několika generací věřících a místem mnoha setkání s Bohem. S vděčností vzpomínáme na všechny duchovní, kteří zde během této doby sloužili Božím Slovem a svátostmi. Letošní kulaté výročí je také příležitostí k tomu, abychom si připomenuli námahu a obětavost našich předků, kteří se v nelehké době zasloužili o stavbu chodovského kostela. Martin Flosman kkkkkkk V šedesátých letech nastalo pro kostel kritické období, neboť hrozilo jeho zbourání v souvislosti s plány na výstavbu Jižního Města. Chodov míval na starosti kaplan spořilovské farnosti, který tam vyvíjel iniciativu podle svého uvážení. V té době to byl P. Vladimír Filipovič. Vřelý vztah věřících ke kostelu však pomohl odvrátit toto nebezpečí. P. Vladimír upozornil, že se na Staroměstské radnici koná výstava plánů na výstavbu JM a plány že nepočítají se zachováním kostela. Vyzval, aby se věřící chodili zapisovat do pamětní knihy na výstavě a požadovali jeho zachování. Této akce se účastnili i věřící ze Spořilova, kde P. Filipovič rovněž na výstavu upozornil. Odvaha mladého kněze zaslouží úcty. Pokud by byl tento podnik označen za podpisovou akci, mohla se věci ujmout Státní bezpečnost a takové akce pak končily zatčením organizátorů. Povzbuzeni P. Vladimírem se modlili farníci na Chodově růženec, a to nepřetržitě po 40 dní a nocí (zapisovali se na určité hodiny). Modlitbami věřících a odvahou mladého kněze byl kostel zachráněn a komunikace Türkova, která na něj původně směřovala, byla odkloněna. Ostatní domy a stavení v okolí takové štěstí neměly.

15 FCHODO V I N Y SVĚDCI VÍRY 15 Sv. Václav Kníže Václav osvědčoval hned na počátku své vlády mírnosť, a jsa upřímně nábožný, stkvěl se křesťanskou pokorou. Z toho soudili někteří lechové, že nemá tolik statečnosti, jako míval otec jeho Vratislav, a že tedy nedovede odolati brannému odporu, který zvykli si zdvihati, kdykoli naskytala se jim příležitosť ku seslabení knížat zemských. Ale zrádní lechové, ti přepočetli se, neboť mladý Václav uměl býti v pravý čas rázným i statečným, a uhájil proti nim celistvosti země i knížecí moci své nad ní celou. Zlický vévoda Radslav nepřestávaje na rozsáhlém panství svém, jež pomocí bavorského vojska rozmnožil na úkor rodu Přemyslova, jal se proti mladému knížeti strojiti pikle a škoditi krajinám jeho. I pokusil se Václav o pokoření tohoto hrdého nepřítele a kázav státi k vojně táhl polem proti němu. U Žitoměře (nyní Štolmíř, u Českého Brodu) schylovalo se k boji. A tu ukázala se jednak bohatýrská zmužilosť, jednak otcovská láska svatého knížete k lidu poddanému v překrásném světle. Zželeloť se mu krve lidu, která kvůli odbojnému Radslavovi na obou stranách prolévati se měla. I neváhal jako pravý otec lidu svého a křesťanský hrdina vydati vlastní život všanc na ušetření krve nevinné. Vyzvalť zrádného Radslava před tváří obojího vojska na rytířský souboj, aby z nich budoucně ten byl hlavním knížetem v Čechách, kdo v zápase tom zvítězí. Pyšný Radslav jen ze studu přijal toto pozvání, a zápas sotva zahájený skončil vítězstvím Václavovým. Spatřilť Radslav nad přilbicí knížete Václava skvoucí se kříž a jemu po boku anděly, kteří odbojnému vévodovi hrozili. I byl Radslav pojat strachem, a seskočiv z koně kořil se hluboce knížeti poddávaje se mu a prose za odpuštění. A Václav odpustil rád a přistoupil nezištně k míru s nepokojným vévodou řka mu: Vrať se domů s pokojem a měj dosti na svém; jáť tvého nic nežádám. Tak svatý kníže zvítěziv nad odpůrcem osvědčil ducha ušlechtilé smířlivosti. František Ekert: Životopisy svatých a světic. Praha 1896 vybrala Renata

16 16 KATECHEZE O MŠI SV. FCHODO V I N Y Obřad přijímání, při němž kněz i věřící přijímají chléb, který se stal Kristovým Tělem, je přirozeným důsledkem všeho, co se dělo před tím. Chléb přece není k ničemu jinému, než k jídlu. Ježíš dal při Poslední večeři apoštolům k jídlu chléb, který se stal jeho Tělem, a už dříve vyzýval všechny, aby se tímto svatým chlebem živili, a dokonce říkal, že v opačném případě nedojdou do života věčného. A tak je eucharistická hostina integrální částí mše svaté. Proto je smutné, že mnoho věřících vůbec necítí potřebu přistoupit k oltáři a dokonce to nedělají, i když nemají žádné formální překážky. Je to, jako kdyby někdo přišel ke známým na návštěvu, a když by bylo všechno připraveno k večeři, tak by se rozloučil a odešel. 12. Svaté přijímání Před svatým přijímáním se třikrát opakuje zvolání: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. V Janově evangeliu nazývá jako Beránka Božího Jan Křtitel Ježíše. Obraz beránka, tohoto milého a příjemného zvířete, v nás vyvolává sentimentální náladu, ale je třeba, abychom si uvědomili, že to bylo obětní zvíře, které bylo v den Paschy masově zabíjeno na nádvoří jeruzalémského chrámu. Ježíš jako Beránek Boží je obětí, která je zabitá za nás a za naše hříchy, krvavě a krutě umučený na kříži právě v tom okamžiku, kdy tekla potokem krev beránků, obětovaných v den Paschy. Eucharistie je opakováním a zpřítomněním této svaté oběti Božího Beránka, a to si připomínáme, když říkáme Beránku Boží Je to zvlášť důležité v dnešní době, kdy lidé neradi mluví o oběti, sebezáporu, kříži a sebepřekonání. Když věřící říkají výše uvedená slova, kněz láme hostii. Toto gesto na jednu stranu navazuje na oběť smrti Ježíše Krista, na druhou stranu opakuje to, co on sám učinil při Poslední večeři lámal a rozdával chléb apoštolům. Dělal to už předtím i později. Toto gesto bylo pro jeho učedníky tak spojené s jeho postavou, že jej při lámání chleba okamžitě poznali v Emauzích, i když jej před tím podle jeho slov nepoznali. Pro prvotní křesťany to bylo tak důležité gesto, že nazývali eucharistii prostě lámáním chleba. Samozřejmě, chléb nelámeme jen tak, ale proto, abychom jej mohli rozdávat. V tomto prostém Ježíšově gestu se soustředil veškerý smysl Ježíšova života, protože jeho život byl vlastně vydáním se. V tomto gestu lámání a rozdávání

17 FCHODO V I N Y KATECHEZE O MŠI SV. 17 Kristova Těla všem, kteří je chtějí přijmout, se ukazuje Boží láska: Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna V osmé kapitole Matoušova evangelia římský setník prosí Ježíše, aby uzdravil jeho služebníka. Protože se však cítí být nehodným, aby přijal Mistra do svého domu, prosí, aby Ježíš řekl jen jedno slovo, protože to určitě postačí. Jistě si tento člověk, který se v evangeliu objevuje jen na okamžik, nemyslel, že jeho prostá a spontánní slova budou opakovat miliony křesťanů na celém světě: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena. S hlubokou pokorou vyznáváme tuto nehodnost před tím, než vykročíme k oltáři, abychom přesto Tělo Páně přijali. Nejsme hodni, ale jsme poslušni Ježíšovy výzvy, abychom to činili. Neodvoláváme se na naše zásluhy, ale na jeho milosrdenství. Jsme ubozí a nemocní, ale právě proto potřebujeme lékaře, a Ježíš ustanovil eucharistii jako lék. Když přicházíme ke svatému přijímání, na slova rozdávajícího: Tělo Kristovo odpovídáme Amen. O významu tohoto slova byla řeč už dříve, je tedy jasné, co znamená: Ano, vím, že je to Kristovo Tělo, je mi jasné, že to není obyčejný chléb, jsem si vědom, proč jej přijímám a jaké tím na sebe beru závazky. Kéž by se pro mě toto Tělo stalo pokrmem k životu věčnému a ne odsouzením v den Božího soudu. Je zřejmé, že je vhodné za tak veliký dar, jakým je Tělo Syna Božího, nějak poděkovat. Formy tohoto díkůčinění mohou být různé: může to být tichá modlitba, může to být také zpěv, který plyne z hloubi srdce, zpěv z vděčnosti. Díkůčinění po svatém přijímání zakončuje a shrnuje modlitba kněze, která je zpravidla prosbou, aby přijetí Těla Páně přineslo plody svatosti v našem životě a abychom se stávali podobni svatému chlebu, který jsme před chvílí přijali připraveni denně se rozdávat. Wojciech Zagrodzki CSsR, Janusz Serafin CSsR pokračování příště (převzato z časopisu Svatá Hora) Komunitní centrum Matky Terezy nabízí možnost pronájmu: denního klubu např. k oslavám dětských narozenin atp. víceúčelového sálu (kapacita 300 osob) ke konání firemních, společenských a kulturních akcí, prezentací, módních přehlídek apod. - Dramatická dílna pro děti a mládež (příležitost pro amatérské herce, scénáristy, hudebníky ). Každé pondělí v h v budově KCMT. - Turistický oddíl Lumíci každé pondělí v h v budově KCMT. - Výtvarná dílna pro děti každou středu v h v budově KCMT. - Nízkoprahový sportovní a turistický klub každý čtvrtek v h v KCMT. Informace a přihlášky na nebo (Ing. J. Olšanský)

18 18 CHARITA FCHODO V I N Y Zprávičky z Farní charity Tento způsob léta zdá se mi být poněkud podivuhodný, pomyslela jsem si zhruba uprostřed své dovolené, když jsem vylezla nahoru na Štramberskou Trůbu, následována pěti různě intenzivně nadávajícími dětmi a můj batoh začal intenzivně pípat a zvonit. Oba moje služební mobilní telefony nadšeně na kopci, po několikadenním absťáku, nasály signál a spolu s ním i všechny nepřijaté smsky a hovory. Vyndala jsem telefony z batohu a všechny přítomné děti svorně spustily: Mami / teto, nemáš náhodou dovolenou? a celá ta banda svorně protočila oči vzhůru. Uplatila jsem tu smečku zmrzlinou a zatímco spokojeně lízali, ponořila jsem se do světa mobilní komunikace. Vážení přátelé, jako každý rok i v roce letošním jsem strávila 14 dní dovolené ve Štramberku. I letos jsem si užívala skutečnosti, že v domečku mých přátel není signál T-mobilu, a tak si alespoň na chvilku dopřávám klidu bez telefonů. Přesto byla letošní dovolená rušnější než obvykle, protože moji přátelé si nechali zavést Internet, a tak ke mně pracovní problémy doputovaly elektronickou cestou... Zmínila jsem se o tom už v minulém článku. Toto léto je skutečně naprosto výjimečné. Ještě nikdy jsme v letních měsících neměli tolik práce. Letos po celé léto přijímáme nové klienty, naše zdravotní sestry vykázaly v měsíci červenci nejvyšší fakturaci za celý tento rok a pečovatelská služba a služba osobní asistence vykázala obrovský počet návštěv a stejně neuvěřitelný počet přesčasů. Opravdu máme spoustu práce, a tak se zaměstnanci, kteří nejsou zrovna na dovolené, mají co otáčet. Typický průběh služby dokumentuje následující příběh. Přijela jsem ze Štramberka v pátek večer. Moji synové v sobotu ráno odjeli na tábor a já se jala likvidovat pozůstatky zavazadel po dovolené. V tom mi zazvonil mobilní telefon. Nevolal klient, ale paní doktorka Marie Svatošová. Marie mi vysvětlila, že je mimo Prahu a má problém. Volala jí paní z Prahy, které doma umírá manžel. Byl v pátek propuštěn z nemocnice, naprosto bez jakéhokoli zajištění odbornou službou. Paní si neví rady, je nešťastná, že manželovi neumí lépe posloužit, a hledá pomoc. Marie věděla, že už jsem přijela do Prahy, proto mě prosila o pomoc. Smutně jsem pohlédla na hromadu na zemi a slíbila, že pomohu. Dostala jsem telefonní číslo, a tak jsem zavolala. Naštěstí bydlím nedaleko od nešťastných manželů, takže jsem vzala batoh a vyrazila do terénu. Pán byl ve stavu odborně zvaném préterminálním (tedy těsně před úmrtím). Nicméně netrpěl bolestmi, byl dostatečně zavodněn, neměl proleženiny, opravdu nebyl žádný důvod pro hospitalizaci. Jeho manželku zneklidňovala především skutečnost, že pán nepřijímal potraviny a tekutiny. To je v tomto stavu běžné, ale také je běžné, že to příbuzné zneklidňuje. Nemohla jsem pro manžele mnoho udělat, jen uklidňovat a těšit. Totéž jsem pak dělala i po telefonu a během dalších návštěv. Muž pokojně zesnul z neděle na pondělí v noci. Jeho paní

19 FCHODO V I N Y UDÁLOSTI 19 byla ráda, že se vše v pokoji a poklidu podařilo doma. Podobné příběhy jsou toto léto typické - krátké, střídající se služby na pár dní. Buď klienta v pokoji dochováme několik posledních dní doma, nebo zastupujeme dovolenkující rodinu. Pomalu denně volají další a další lidé. Někdy nám přijde až jako zázrak, že se nám nakonec podaří rozpis služeb rozepsat mezi zaměstnance, kteří jsou zrovna v práci. Zatím se nám daří a jsme za to vděčni. Máme ještě jednu novinku: od 1. září nám přibude do charity nový zaměstnanec. Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli pořídit do naší charity první auto. Auto je koupené samozřejmě na úvěr. Nekoupili jsme ho z rozmaru nebo touhy po přepychu. Už delší dobu vnímáme akutní potřebu mít dopravní prostředek k zajištění dovozu věcí, lidí a samozřejmě zajištění nočních a víkendových služeb. Doufám, že se nám podaří zajistit dostatek financí po celou dobu splácení úvěru, a také doufám, že nám autíčko bude sloužit dobře, věrně a všichni naši řidiči v něm dojedou bezpečně do cíle. Přeji vám klidný začátek školního roku. Eva Černá kkkkkkk Náš farník RNDr. Martin Svoboda, kterého dobře známe z jeho působení v občanském sdružení Kamínek i ve skupině Hallelu a který v roce 2004 působil také jako pastorační asistent, byl dne 16. srpna v Dolní Čermné oddán se slečnou Lenkou Šilarovou. Novomanželé nyní bydlí v Pardubicích.

20 20 KCMT FCHODO V I N Y Jako většina kulturních center v Praze, které nejsou určené vyloženě k turistickému ruchu, i my jsme měli o prázdninách zredukovaný provoz. Nabídli jsme pár možností těm, kteří zůstali ve městě a měli chuť se odreagovat. Proběhly tři koncerty vážné a populární hudby ze zahraničí. Maminky navštěvovaly Denní klub každou středu, některé dokonce přispěly novými členy v podobě novorozenců, kterí navštívili DK již v prvních dvou týdnech svého života. V předposledním prázdninovém týdnu proběhl letní intenzivní kurz angličtiny pořádaný školou Linda. Už je zde konec dovolených, opět jsme zpátky a můžeme začít znova. Doufám Zvonkohra z Kanady Studentský sbor z Kanady že jste si jako já obnovili svoje síly ke střetávaní se se světem starostí a povinností. Pro mě osobně nový rok nezačíná 1.ledna, ale v září. Září mi vždy připomíná nový začátek, možnost vidět a cítit novým způsobem staré věci. Ale duševní a tělesné posilnění, získané během dovolené, brzy zase spotřebuji a upadnu do pasti, typické pro novodobého člověka, který se neustále nechává zdrcovat výroky jako: Zmákni to. Změň to. Udělej to, jak chceme. Zlepši to, co je. Dokaž to. Stihni to. Snadno zapomínám na opravdové hodnoty: maličkost, otevřenost, přijetí a sebevzdání. A tak si na začátku roku připomínám, čeho je opravdu zapotřebí, nosnou a bezpečnou oporu, svůj vnitřní střed, kde se setkávám s Jiným, s Nekonečným zdrojem síly. A to do nového roku ze srdce přeju i vám, opravdovou protiváhu, která bude působit stále. Romi

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více