NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:"

Transkript

1 NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným neziskvým rganizacím - Apd. 2.Fyzickým sbám - OSVČ pdnikajícím v různých činnstech - Sdružením fyzických (či právnických) sb - Pradenství zaměstnancům při rčním zúčtvání daní 3.Inslvenčním správcům a likvidátrům SLUŽBY Vedení účetnictví či daňvé evidence Kmplexní vedení účetnictví neb vedení daňvé evidence Vedení, reknstrukce, kntrla a průběžný dhled nad vedením účetnictví Zpracvání a realizace metdiky účetnictví příslušné firmy v knkurzu, včetně vnitrpdnikvých předpisů Zavedení a vedení účetnictví dle dhdy Vystavvání dběratelských faktur dle nájemních smluv Přizvání a likvidace dsuhlasených ddavatelských faktur Vyhtvení příkazů k úhradě dle ddavatelských faktur a dispzic pdnikatele a předkládání k úhradě Vedení knih dběratelských a ddavatelských faktur, včetně salda Zpracvání upmínek v případě neddržení splatnsti dběrateli Účetní vedení pkladny, včetně vystavvání příjmvých a výdajvých dkladů dle dispzic pdnikatele; vedení pkladní knihy

2 Zpracvání výpisů z bankvních účtů, zpracvání výpisů z úvěrvých smluv vč. likvidačních dkladů; kniha bankvních výpisů Na základě pdkladů vyhtvvání vnitřních účetních dkladů Zpracvání cestvních náhrad, sptřeby PHM pdnikatele či zaměstnanců Zpracvání dalších účetních dkladů dle ptřeb pdnikatele Zpracvání účetní uzávěrky, rzvahy, výsledvky, přílhy a včetně prvedení inventarizace účetnictví Přízení pčátečních stavů d účetnictví včetně jejich kntrl dle inventur Zjištění knečných stavů účtů na knci rku, případně v průběhu rku, dle ptřeb Zpracvání rční účetní uzávěrky včetně zpracvání všech výkazů dle zákna účetnictví (Rzvaha, Výsledvka, Cash flw, Přílha) Zpracvání stanvisek ke knkrétním účetním a daňvým tázkám Návrh a realizace daňvě ptimalizačních krků Kntrla inventury majetku - v suladu s účetnictvím Odpisy majetku (dle dispzic a pžadavků pdnikatele), příp.inventura majetku Zpracvání mimřádné účetní uzávěrky dle dispzic pdnikatele k předem stanvenému datu Eknmické a účetní pradenství Prvádění eknmických rzbrů a ukazatelů pdniku Cash flw Zpracvání finanční i eknmické analýzy pdniku, včetně prjekce hspdářskéh vývje splečnsti Zpracvání návrhů eknmických prjektů pr získání úvěru a pr eknmické a rganizační změny včetně zjišťvání návratnsti investic Zajišťvání návrhů smluv s ddavateli např. elektrické energie, vdnéh, plynu, dvzu dpadků, apd. Vyřizvání všech náležitstí se správu sciálníh zabezpečení, zdravtními pjišťvnami, finančním úřadem, městským úřadem, katastrem nemvitstí a dalšími státními i nestátními institucemi V případě ptřeby zajištění rganizace a řízení prvzu v nepřítmnsti pdnikatele Zpracvání nájemních smluv, kupních smluv apd. dle pžadavků pdnikatele Další eknmické rzbry a činnsti pr ptřeby pdnikatele

3 Řešení krizvých situací pdniku Manažerské činnsti v účetním pradenství je zajištěn metdické vedení Vašich účetních, zpracvání vnitrpdnikvých směrnic, přechd z daňvé evidence na účetnictví apd. Daně a přiznání Daňvé přiznání k dani z příjmu fyzických sb Daňvé přiznání k dani z příjmu právnických sb Daňvé přiznání k dani z přidané hdnty Daňvé přiznání k silniční dani Daňvé přiznání k dani z nemvitsti Daňvé přiznání k dani z převdu nemvitstí Daňvé přiznání k dani z příjmu fyzických sb ze závislé činnsti Daňvé přiznání k dani z příjmu fyzických sb sražené srážku Apd. Zpracvání pdkladů, i přiznání Zastupvání před finančním úřadem Krespndence s úřady NEJSEM DAŇOVÝ PORADCE, avšak v případě ptřeby či pžadavku svéh klienta zprstředkuji zajištění DAŇOVÉHO PORADCE či AUDITORA; zprstředkvání je zdarma, klient hradí přím za služby auditrvi či daňvému pradci C je t DAŇOVÁ OPTIMALIZACE, JAKÝ JE JEJÍ CÍL A JAK SE PROVÁDÍ? Dpručuji se daňvu ptimalizací zabývat v průběhu celéh rku. Pkud jste ji pmněli, pak byste se stavem svéh účetnictví neb daňvé evidence měli zabývat nejpzději v listpadu běžnéh rku (u menších pdnikatelů). V tmt bdbí u svých klientů hdtím jejich hspdaření, prvádím analýzy a výpčty dsavadníh hspdaření, a zárveň splečně dhadujeme vývj d knce rku. P takvém zhdcení pak hledáme cesty k ptimálnímu, c nejvýhdnějšímu, a přest abslutně záknnému snížení daňvéh zatížení pdnikatele. Mí klienti mají službu zdarma, cizí pdnikatelé dle předlžených pdkladů a pracsti časvsti výpčtů.

4 Mzdy a persnalistika Kmplexní vedení persnální agendy Kmplexní vedení mzdvéh účetnictví Zajištění frmalit při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a dhlášení zaměstnance na ČSSZ, na zdravtní pjišťvně apd.) Zpracvání pracvní smluvy, dhdy prvedení práce, dhdy pracvní činnsti Zpracvání rčníh přehledu příjmech a výdajích pr Česku správu sciálníh zabezpečení a zdravtní pjišťvnu u sb samstatně výdělečně činných Zastupvání na úřadech (finanční úřad, ČSSZ, zdravtní pjišťvny, živnstenský úřad). MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT, ÚČETNICTVÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ (KONKURZNÍCH PODSTAT), LIKVIDÁTORŮ, SPRÁVCŮ PODNIKU Ve své činnsti se rvněž úzce specializuji na blast krizvéh managementu, kdy jsem se zúčastnila řady dbrných šklení a kurzů k prblematice inslvenčníh zákna. Při níže uvedených činnstech pracuji krmě již uvedených záknů také v suladu s inslvenčním záknem v psledním znění a s statními suvisejícími vyhláškami a patřeními, které inslvenčním správcům a statním výše uvedeným nabízím. Kmplexní eknmický, účetní a daňvý servis, jak je uváděn v celé prezentaci Finanční analýzy pdniků Pradenství pr přípravu pdniku na inslvenční řízení, hdncení rizik Pmc při správě a řízení takvých pdniků, aktivní zastupvání správců Rzbry a analýzy v průběhu inslvencí apd. dle dhdy Zprstředkvání daňvéh pradce či auditra. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Vzhledem ke svým praktickým zkušenstem si dvluji tímt nabídnut své služby malým bytvým družstvům či splečenstvím vlastníků, a t v blasti správy nemvitstí:

5 ÚČETNICTVÍ Vedení účetnictví družstva, splečenství vlastníků Rzúčtvání veškerých faktur, pkladny, bankvních dkladů, inkasa a jiných dkladů Zpracvání návrhů na hspdaření družstva, rzbry účetnictví a zpracvání předpisů úhrad Rzúčtvání nákladů (energií, vdnéh, tepla apd.) na jedntlivé dmy i byty Zpracvání návrhů tvrby fndu prav Vymáhání phledávek, příprava pdkladů k právnímu vymáhání Zajištění ptřebnéh účetníh prgramu, případně využití vlastníh prgramu BYTOVÁ PROBLÉMATIKA Zpracuji nájemní smluvy Zpracuji ddatky k nájemním smluvám suvisející s platbami a jejich změnami Zpracuji dhdy převdech bytů Zpracuji dhdy prnájmech bytů Zpracuji další suvisejících tiskpisů Zprstředkuji dbrné pradenství právní služby, znalci apd. Archivace dkumentů zprstředkuji ulžení písemnstí v prfesinální archivní službě; zprstředkvání zdarma, služba se hradí archivu Digitalizace účetní závěrky digitalizace ptřebných listin zaslání na bchdní rejstřík Infservis. je Legislativa převedená d praxe Infrmace daňvých pvinnstech Partner na cesty účetnictvím Přístup k zaměstnancům Návd, jak vycházet se státní správu

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více