INFORMÁTOR ZÁŘÍ Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace"

Transkript

1 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických Frýdek-Místek tel.: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1

2 Kontakty na pracovníky KVIC odloučené pracoviště Frýdek-Místek: Mgr. Ludmila Muchová vedoucí odloučeného tel.: pracoviště Jitka Velká provoz OP tel.: Informátor Karin Šebestová DVPP - akce tel.: Projekt Progress Gabriela Zlá DVPP - přihlášky tel.: Projekt Progress Ing. Pavlína Hladíková DVPP - oblast ICT tel.: Obsah: Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje str. 4 II. Metodika řízení str. 4 * Pracovnělékařská péče pedagogických pracovníků III. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační str. 6 * Kvalifikační studia probíhající 2013/2014 * Kvalifikační studium - nová skupina * Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 písm. c) * Studium pro ředitele škol a školských zařízení * Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů IV. KVIC v rámci běžné nabídky DVPP organizuje v srpnu, září 2013 str. 8 * Čtením a psaním ke kritickému myšlení * Klavírní ateliéry poosmé V. KVIC připravuje str. 9 * Logopedická prevence * Jak realizovat mediální výchovu ve výuce chemie? * Cesta do hlubin čtenářovy duše * Autorské právo ve školské praxi * RWCT pro pokročilé * Mentorské dovednosti učitelů * Okno do světa dětí V rámci udržitelnosti projektů ESF: str. 12 Projekt Efektivní management škol: * Vzdělávací lídr * Metodické poradny pro začínající ředitelky/ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí učitelky mateřských škol * Metodické poradny pro vedoucí vychovatele/vychovatelky školních družin Podpora poradců pro implementaci KR: * Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět * Dobové texty v hodinách společenskovědních předmětů * Práce s textem ve fyzice 2

3 Projekt Integrace na druhou * Specifické poruchy učení - důkladně a prakticky * Integrace jako fenomén edukační práce s dětmi s mentálním postižením * Práce s dětmi s poruchami chování * Praktická ukázka práce se žáky s vývojovými poruchami chování Projekt Informatorium školy mateřské * Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV * Ilustrace práce s dětmi v MŠ Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička: * ICT camp * Mediální výchova s podporou ICT * Grafika a fotografie s podporou ICT * Učitel v roli uživatele počítače * Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole * Využití ICT v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy Projekt TIME: * Základy elektrotechniky - řešení příkladů * Moderní domovní elektroinstalace VI. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně str. 20 * Krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol * Krajská soutěž TOPík aneb inspirujeme se navzájem Pro vedoucí pracovníky: * ECDL - objektivně o ICT kompetencích * Portál pro kluby moderních učitelů a online vzdělávání * Soutěže vzdělávacích projektů * Videa pro serverová (a jiná) řešení Microsoft Pro moderní učitele: * ICT camp * Google Edu Group - setkání učitelů z Novojičínska * Klub moderních učitelů Moravskoslezsko * Jak pracovat se zdarma dostupnými online aplikacemi Microsoft Office EU peníze školám: * Dotyková zařízení ve výuce * Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku * Profesionální využití tabulkového kalkulátoru ve výuce Akreditované kurzy Microsoft ECDL testování pro učitele a žáky VII. Realizace projektů ESF str. 25 Elementarium: * V krajině slov a hlásek * Projekt nebo projektové vyučování * HANDLE přístup - skutečné důvody proč se dítě neučí * Učíme se číst genetikou * Školní hodnocení aneb profesní mistrovství * Čteme s nečtenáři * Pedagogické kompetence a skupinová dynamika * Násobilka x - krát jinak * Poznejme Pinboard * Geometrie z provázku a překládaného papíru * Emoční a sociální rozvoj osobnosti Projekt Vím, co chci - Vím, jak na to * Základní kurz krizové intervence (KA 2) * Citová deprivace dítěte (KA 2) Progress * Konverzační kurz anglického jazyka (40h) 3

4 * Hudebně pohybové aktivity v hodinách AJ * Reálie anglicky mluvících zemí v kostce (převážně vážně) * Náslechová hodina - angličtina v MŠ * Inspiromat aneb Speak, speak, speak Projekt Od integrace k inkluzi * Nácvik prvopočátečních obecností v matematice * Možnosti podpůrného vedení žáků se SVP prostřednictvím IVP * Typologie MBTI - 1. modul * Výchovné problémy * Účinná reedukace projevů VPU Projekt Facility management v efektivní organizaci Jak používat na webových stránkách KVIC odkaz Vyhledávání str. 37 Odloučené pracoviště Frýdek-Místek Tabulka kurzů na období září únor 2014 str. 38 Obrátili se na nás str. 48 * Motivační program pro trenéry mládeže - volejbalové oddíly a školy v regionu Pobeskydí * Volejbal a jeho kamarád Barevný minivolejbal * Vraťme volejbal do škol Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje K lepšímu vyhledávání vzdělávacích programů na jsme pro Vás připravili jednoduchý návod, který je přílohou tohoto Informátoru. Využívejte jej! II. Metodika řízení Pracovnělékařská péče pedagogických pracovníků Dotaz: Jak často se musí pedagogičtí pracovníci podrobovat pracovnělékařské periodické prohlídce? Do které kategorie mají být zařazení pedagogičtí pracovníci dle kategorizace prací? Odpověď: Závazné právní předpisy: - Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 4

5 - Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli Jedním z předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka je zdravotní způsobilost (viz 3 odst. 1 písm. d)zákona č. 563/2004 Sb.), která se posuzuje podle zvláštního právního předpisu. V současné době je tímto zvláštním právním předpisem zákon č. 373/2011 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., tzn., že pedagogický pracovník vykonává činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jiným právním předpisem. Práce nebo činnosti, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, jsou uvedeny v příloze č. 2 části II vyhlášky 79/2013 Sb., kde v bodě 1 jsou, mimo jiné, uvedeny práce ve školách a školských zařízeních. Periodické prohlídky budou v tomto případě prováděny podle 11 odst. 3 vyhlášky 79/2013 Sb., tedy jednou za čtyři roky a jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku, jednou za dva roky. Zařazení prací do kategorií provádí na základě vyhledání a vyhodnocení rizikových faktorů zaměstnavatel podle zákona č. 258/2000 Sb., kritéria pro zařazování prací do kategorií jsou stanovena ve vyhlášce č. 432/2003 Sb.. Práce pedagogických pracovníků mohou být zařazeny do kategorie první, přestože jejich součástí je riziko ohrožení zdraví. Závěr: I když bude pedagogický pracovník zařazen do první kategorie, bude se podrobovat periodickým prohlídkám jednou za čtyři roky, nebo jednou za dva roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Odpověď převzata z odpovědi MZČR na obdobný dotaz. Mgr. Jarka Grosmanová tel.:

6 III. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Kvalifikační studia probíhající 2013/2014 Název kvalifikačního studia Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (2. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (3. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (4. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (5. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (6. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagog volného času (č. kurzu ) Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. DPS (č. kurzu ) Termín zahájení Termín ukončení obhajoby květen červen březen Kvalifikační studium - nová skupina Název kvalifikačního studia Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Termín zahájení volná místa Termín ukončení obhajoby Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 písm. c Název kvalifikačního studia Termín zahájení Termín ukončení obhajoby Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů dle 9 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb červen 2015 Strukturu studií včetně závazných přihlášek naleznete na webových stránkách 6

7 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. Studium je organizováno ve 4 modulech v souladu se standardy MŠMT ČR: Modul 1 Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství Modul 2 Pracovní právo Modul 3 Financování školy Modul 4 Organizace školy a pedagogického procesu Vzdělávací program zahrnuje 104 hodin přímé výuky, 8 hodin závěrečného semináře a odbornou stáž v rozsahu 24 hodin. Každý účastník obdrží studijní materiály, které zahrnují podrobný obsah jednotlivých modulů. Ukončení studia: Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Číslo akce: cyklus: vyučovacích hodin 2. cyklus: vyučovacích hodin 3. cyklus: vyučovacích hodin 4. cyklus: vyučovacích hodin 5. cyklus: vyučovacích hodin 6. cyklus: vyučovacích hodin Obhajoby: Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, kteří mají zájem se přihlásit do konkurzu na místo ředitele školy a školského zařízení Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí s garancí Mgr. M. Hanzelky Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Účastnický poplatek: 9750 Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek: do 30. září 2013 Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů dle 9 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. akreditovaný program MŠMT ČR v rámci DVPP č. j / Studium je určeno metodikům prevence na ZŠ a SŠ. Absolvent si prohloubí a rozšíří vědomosti a dovednosti pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Cílem je 7

8 připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními. Časový plán studia: 252 hodin (232 hodin výuka a nácvik technik, 2 hodiny individuální konzultace účastník, 18 hodin odborné stáže na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc) Ukončení studia: absolvent získá osvědčení po obhajobě závěrečné práce a ústní zkoušce před závěrečnou komisí. Číslo akce: Poznámka: studium ve školním roce 2013/2014 bude vždy 2 dny v měsíci (čtvrtek, pátek) 1. MODUL h 2. MODUL h 3. MODUL h 4. MODUL h 5. MODUL h 6. MODUL h 7. MODUL září h 8. MODUL říjen h 9. MODUL listopad h 10. MODUL leden h 11. MODUL únor h 12. MODUL březen h 13. MODUL duben h 14. MODUL květen h 15. MODUL červen h Termín ukončení: 2015 Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí pod záštitou PPP Brno Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Účastnický poplatek: Kč při počtu min. 16 účastníků Termín přihlášek: do Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: PhDr. Eva Cveková Marcela Urbanská , , IV. KVIC v rámci běžné nabídky DVPP organizuje v srpnu, září 2013 Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: přihlášeným Termín: 5. modul středa vždy 8:30 18:00 h Místo: ZŠ Mendelova Karviná-Hranice, Einsteinova 2871/8 Lektoři: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík 8

9 Klavírní ateliéry poosmé V návaznosti na uplynulých sedm úspěšných ročníků se uskuteční ve dnech září 2013 na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné již 8. ročník celostátního metodického semináře s názvem Klavírní ateliéry v Karviné, který pro svou vzdělávací hodnotu získal zaslouženě již poosmé akreditaci MŠMT. Na Klavírní ateliéry v Karviné se jezdí tradičně pro inspiraci, metodické postupy, materiály, za špičkovými a renomovanými umělci, lektory a v neposlední řadě za kolegyněmi a kolegy pro obyčejná lidská setkání. Stejně jako v předchozích ročnících bude i letos třídenní program semináře velmi nabitý. Přednášky a workshopy se budou střídat s ukázkovými hodinami s talentovanými žáky a studenty, mezi nimiž se představí i laureáti národních a mezinárodních soutěží jako např. Matyáš Novák, Marie Šumníková, Tomáš Vrána a řada dalších. Živé konzultace výkonů žáků modelů umožní účastníkům sledovat, jak se mění studovaný repertoár pod vedením profesionálních lektorů. Ve večerních hodinách se uskuteční dva klavírní recitály s profesionálními umělci, rovněž se můžete těšit na překvapení s názvem HU HU (humor v hudbě) v režii studentů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a určitě vyjde čas i na diskusní kluby s lektory při občerstvení formou rautu. Číslo akce: Termín: Lektoři: Prof. Ivan Klánský, Prof. Jozef Stompel, MgA. Ivo Kahánek Ph.D., Mgr. Monika Tugendliebová Rozsah: 30 h Cena: 860,-Kč Přihlášky zasílejte na nebo poštou na adresu: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava, tel Bližší informace včetně přihlášky získáte na: V. KVIC připravuje Logopedická prevence Číslo programu: Určeno: MŠ, Termín: 1. modul vždy od 08:30 do 16:30 h 2. modul modul modul Obsah: Vzdělávací program Vám nabízí základní informace o řeči a jejím vývoji, vybaví Vás dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči a dále znalostmi o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace, povědomím o pěstování kultury mluvního projevu i o tvorbě inkluzivního prostředí třídy. Kurz bude doplněn praxí účastníka v rozsahu 10 h. 9

10 Účastník na závěr kurzu zpracuje případovou studii o rozsahu minimálně 3 normostrany a celý kurz ukončí ústní zkouškou. Lektor: Mgr. Milena Dvořáková, Mgr. Kateřina Kunzová a další Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826, 1 modul KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Rozsah: 80 hodin (64 h teorie, 6 h e-learning, 10 hodin praxe) Cena: Kč Přihlášky: obratem na adresu Jak realizovat mediální výchovu ve výuce chemie? Číslo akce: Určeno: I, střední školy Obsah: Seminář seznámí účastníky s možností zařazení mediální výchovy jako průřezového tématu RVP do výuky chemie a s četnou prezentací konkrétních příkladů. Seznámí s využitím multimédií ve výuce chemie, s mediální gramotností, s prvky tvorby chemického sloganu, reklamy. Termín: od 08:30 do 14:00 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Rozsah: 6 h Cena: 830 Kč Přihlášky: obratem na adresu Cesta do hlubin čtenářovy duše Určeno: Obsah: Lektor: Rozsah: Cena: I. stupně ZŠ Potěšení z četby a zájem o knihy je základním předpokladem pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Přemýšlíte nad tím, jak u dětí probudit vnitřní potřebu číst? Vyzkoušejte si aktivity, vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám např. prostřednictvím dílen čtení. Na videonahrávce uvidíte, jak tyto metody aplikovat s dětmi ve své výuce. Odnesete si mnoho praktických pomůcek, které jsou okamžitě použitelné v praxi Mgr. Hana Lipková 8 h 680 Kč číslo termín místo od 08:30 do 16:30 h od 08:30 do 16:30 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826, Nový Jičín KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava Přihlášky: obratem na adresu 10

11 Autorské právo ve školské praxi Číslo programu: skupina skupina Určeno: vedoucím pedagogickým pracovníkům, I, gymnázia, střední školy, ZUŠ Termín: 1. skupina od 09:30 do 13:00 h 2. skupina (ZUŠ) od 14:00 do 17:30 h Obsah: Orientujete se v problematice autorského práva? Chcete získat informace týkající se autorských práv a jejich použití v praxi škol a školských zařízení? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování učebnic a materiálů pro potřeby škol? Odpověď na tyto otázky, ale nejen na ně dostanete na semináři k tomuto tématu Lektor: JUDr., MgA. Petra Žikovská Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 4 h Cena: 680 Kč Přihlášky: obratem na adresu RWCT pro pokročilé Číslo akce: Určeno: absolventům 80ti hodinového kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Obsah: Účastníci získají nové postupy pro rozvíjení kritického čtenářství a psaní pro výuku žáků, budou používat nové nástroje pro individualizaci výuky čtení a psaní a procvičí si postupy a nástroje autentického hodnocení při rozvíjení čtení a psaní u svých žáků. Termín: 18. a od 08:30 do 15:30 h 08. a od 08:30 do 15:30 h od 08:30 do 15:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Monika Olšáková; Mgr. Pavla Besedová Rozsah: 40 h Cena: 5490 Kč (je možno hradit ve dvou splátkách) Přihlášky: obratem na adresu Mentorské dovednosti učitelů Číslo programu: Určeno: gymnázií, středních škol Termín: vždy od 08:30 do 18:00 h Obsah: Kurz je věnován tématu poskytování kolegiální podpory mezi učiteli středních škol. Jeho cílem je podpořit Vás v dovednostech poskytovat kolegiální podporu, resp. mentorské vedení kolegům ižákům. Dvoudenní kurz má výcvikový charakter, obsahuje krátké teoretické vstupy, týmovou práci, cca 60% času je věnováno nácviku ve skupinách i ukázkám v plénu. Je tedy třeba, aby účastníci aktivně přicházeli s případy z vlastní praxe (osobní pracovní problémy, nejistoty, dilemata, témata k supervizi ). 11

12 Lektor: Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. Mgr. Lucie Chaloupková Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 20 h Cena: 3170 Kč Přihlášky: obratem na adresu Okno do světa dětí I Číslo programu: Určeno: MŠ, Termín: :30 16:00 Obsah: Naučíte se, jak efektivně pracovat s dětmi a rozvíjet jejich přirozené schopnosti. Díky tomu, že si proces objevení svého dětského potenciálu sami prožijete, naučíte se ho spontánně používat vždy, když bude v životě potřeba. Lektor: Mgr. Juliana Gardošová Místo konání: MŠ Beruška, Frýdek - Místek Rozsah: 8 h Cena: 750 Kč Přihlášky: obratem na adresu V rámci udržitelnosti projektů ESF: Níže uvedené projekty skončily, ale v rámci jejich udržitelnosti Vám nadále nabízíme v projektu vytvořené a osvědčené vzdělávací programy v běžném režimu DVPP. Vyberte si: Projekt Efektivní management škol Projekt EMA - Efektivní management škol byl realizován od listopadu 2009 do června roku Cílem projektu bylo reagovat na potřebu pružně a permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol v období probíhající systémové kurikulární reformy a při zvýšené potřebě zajistit relevantní vzdělávací nabídku k významným společensko-ekonomickým změnám v Moravskoslezském kraji. V rámci udržitelnosti tohoto projektu nabízíme tyto vzdělávací programy: Vzdělávací lídr Číslo akce: Datum konání: , zahájení v 9:00 h 12

13 Lektoři: Mgr. Lubomír Pelech Obsah: Manažerské řízení procesů změn + motivace (8 h) Vedení porad + Řešení konfliktních situací (8 h) Rozsah: 16 h Místo konání: RS Ráztoka, Trojanovice Cena: 730 Kč (+ cena za ubytování a stravu - max. 900 Kč, kterou účastník hradí na místě) Kontakt pro dotazy: KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Ing. Renata Kocurková Eva Šafarčíková Metodické poradny pro začínající ředitelky/ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí učitelky mateřských škol Začínajícím ředitelkám/ředitelům a vedoucím zaměstnancům mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v MSK nabízíme metodické poradny. Program: Vybrané kapitoly z legislativy vztahující se k mateřským a základním školám (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy k nim) Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :30-12:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách :30-12:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Rozsah: 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Lektor: Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Přihlášky: do na adresu příslušného pracoviště Metodické poradny pro vedoucí vychovatele/vychovatelky školních družin Téma: Školní družina v právních normách Obsah: 1. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. 2. Odborná kvalifikace vychovatele. 3. Ochrana osobních údajů. 3. Různé. Diskuse. Určeno pro ŠD Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30-12:00 ZŠ Bruntál, Okružní okresu Frýdek -Místek :30-12:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1598 okresu Karviná :30-12:00 ZŠ Mendelova, Karviná - Hranice 13

14 okresu Nový Jičín :30-12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 okresu Ostrava :30-12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Rozsah: 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Lektor: Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Přihlášky: na adresu příslušného pracoviště Podpora poradců pro implementaci KR V rámci projektu byly vytvořeny podpůrné nástroje pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotností ve školách, a to zejména Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti a Sborník pozoruhodných textů. Oba tyto nástroje jsou pro Vaši potřebu zveřejněny na webových stránkách organizace nebo Kromě těchto nástrojů vzniklo cca 20 nových vzdělávacích programů pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, které naše organizace může průběžně nabízet samozřejmě dle vašeho zájmu či požadavku projektu EU peníze školám čtenářská a informační gramotnost. Vybrané z nich Vám nabízíme v měsíci září a říjen: Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Číslo programu: Určeno: Termín: od 08:30 do 14:00 h Obsah: Účastníci budou pracovat s metodou rozvíjející u dětí věcné čtení, kterou následně mohou uplatnit ve výuce nejen v předmětu ČAS. V praktických aktivitách se naučí tuto metodu aplikovat na různých textech a tématech. Seznámí se s tím, jak ve výuce využívat možnosti volby dle MBTI, jak vytvářet úkoly odpovídající jednotlivým osobnostním typům. Lektor: Mgr. Hana Lipková Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Rozsah: 6 h Cena: 700 Kč Přihlášky: obratem na adresu Dobové texty v hodinách společenskovědních předmětů Číslo programu: Určeno: společenskovědních předmětů na I, gymnázií a středních škol Termín: od 13:00 do 16:30 14

15 Obsah: V pracovní dílně se naučíte pracovat s dobovými texty ve výuce. Budete rozeznávat formální znaky dobových textů a jejich využití pro porozumění obsahu, budete zkoumat autorské záměry, používání argumentů i protiargumentů (včetně oponentních). Lektor: Mgr. Hana Košuličová Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 4 h Cena: 500 Kč Přihlášky: obratem na adresu Práce s textem ve fyzice Číslo programu: Určeno: fyziky I Termín: od 13:30 do 17:30 Obsah: Vzdělávací program zaměřený na rozvoj složek čtenářské gramotnosti a práci s textem ve fyzice a následné možnosti propojení textu a badatelského vyučování. Lektor: Mgr. Ivana Machýčková Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 5 h Cena: 600 Kč Přihlášky: obratem na adresu Projekt Integrace na druhou Zveme Vás na úspěšné aktivity projektu Specifické poruchy učení důkladně a prakticky Číslo akce: Termín: vždy od 8:30 h Určeno:, I Obsah: V kurze si osvojíte pedagogickou diagnostiku a reedukaci u žáků se specifickými poruchami učení, získáte komplexní pohled na tuto oblast od prvních projevů poruch v předškolním věku po obtíže přetrvávající do dospělosti. Seznámíte se s pedagogickými postupy i s psychosociálními důsledky, s existující literaturou a pomůckami včetně počítačových programů. Lektoři: Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Rozsah: 40 h (čtyřdenní) Cena: 4120 Kč Přihlášky: do na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Integrace jako fenomén edukační práce s dětmi s mentálním postižením Číslo akce:

16 Termín: září, 8:30 17:30 h, termín bude upřesněn Určeno:, I Obsah: Možnosti učení žáků s mentálním postižením, využití alternativních komunikačních technik a arteterapeutických metod. Seznámení s obsahy tranzitních programů a s možnostmi spolupráce s rodiči žáků s mentálním postižením s cílem dosažení nejvyšší možné míry integrace žáků s mentálním postižením. Lektoři: Doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D., DiS. Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Rozsah: 20 h (dvoudenní) Cena: 1790 Kč Přihlášky: na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Práce s dětmi s poruchami chování Číslo akce: Termín: říjen, vždy 9:00-17:30 h, termíny budou upřesněny Určeno:, speciálním pedagogům, školním psychologům, dalším zájemcům. MŠ, ZŠ, speciální školy Obsah: Seznámíte se s metodikou práce s dětmi s poruchami chování, které jsou integrovány do podmínek běžných škol, s příčinami, projevy a souvislostmi kontinua. Naučíte se používat edukační postupy - pozitivní posilování, monitoring, strukturované učení, rozvoj sociálních dovedností (komunikace, asertivita, práce s emocemi a agresivitou). Cílem celého semináře bude dát účastníkovi komplexní přehled péče a současně i edukace rodičů dětí s poruchami chování. Témata: východiska poruch chování (etiologie, klasifikace, vývojové kontinuum; Nejčastější poruchy chování ve školní praxi - základní projevy od MŠ až po SŠ; Základní edukační postupy ve školním prostředí (režimová opatření, strukturované učení, monitoring, pozitivní posilování); komunikace verbální a neverbální, asertivní chování a techniky asertivity, stres, práce s emocemi a agresivitou Lektoři: PaedDr. Karla Vítková, PhDr. Nora Gavendová Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Rozsah: 20 h (dvoudenní) Cena: Kč Přihlášky: na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Praktická ukázka práce se žáky s vývojovými poruchami chování Číslo akce: Termín: říjen, 8:00-13:00 h, prezence od 7:30 h, termín bude upřesněn Určeno:., I, speciální školy 16

17 Obsah: Praktická ukázka práce s žáky s ADHD na 1. st. a ukázka skupinové terapie se žáky 2. st. ZŠ. Přímo ve výuce budou předvedeny konkrétní metody výuky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své škole. Součástí akce bude úvodní prezentace ukázkových hodin, samotná realizace hodin ve třídě, reflexe hodin s žáky a diskuze, rozbor s účastníky, kazuistika žáka. Místo: ZŠ při zdravotnickém zařízení Opava, Olomoucká 88 Lektoři: PaedDr. Karla Vítková Rozsah: 5 h Cena: Přihlášky: 490 Kč na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Projekt Informatorium školy mateřské Zveme další pedagogické pracovníky MŠ na úspěšné aktivity projektu: Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Číslo akce: Termín: modul modul modul modul vždy 8:30 16:00 h Určeno: MŠ Obsah: Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Hlavní témata: Podnětné prostředí v mateřské škole. Integrovaná tematická výuka a tematické plánování. Individualizace v MŠ. Spolupráce s rodinou. Lektoři: Mgr. Juliana Gardošová Rozsah: 32 h Cena: 3290 Kč Přihlášky: na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Ilustrace práce s dětmi v MŠ Číslo akce: Termín: říjen, 8:00 12:00 h (prezence od 7:30 h), termín bude upřesněn Určeno: MŠ Obsah: Logopedické chvilky v MŠ. Individuální práce s dítětem. Centra aktivit Cílem návštěvy mateřské školy je podpořit sdílení zkušeností v oblasti tematického plánování a využití prvků osobnostní sociální výchovy při činnostech s dětmi, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své mateřské škole. 17

18 Lektoři: Eva Štěpánová, Mgr. Jana Vrbová Rozsah: 4 h Cena: 510 Kč Přihlášky: na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková, tel Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ V projektech Perspektiva 2010 a Elektronická školička jsme pro Vás připravili a pilotně ověřili kurzy, které Vám nyní nabízíme jako hotové produkty. Jedná se o kurzy výrazně podpořené e-learningovou částí. Učitel, který v kurzu pracuje v LMS Moodle se tak navíc individuálně seznámí také s tímto vzdělávacím prostředím a dokáže je uplatnit při výuce žáků ve své škole. V rámci udržitelnosti projektů jsou kurzy v nabídce za velmi příznivé ceny. ICT camp (30 h prezenčně + 22 h e-learning) Intenzivní vícedenní akce (zpravidla pobytová) je určena všem, kdo mají hlubší zájem o novinky z oblasti ICT vhodné pro dnešní moderní školy, resp. hledají nový směr rozvoje. V kurzech zaměřených na různá témata z oblasti ICT si účastníci doplní a zvýší svou digitální gramotnost a naváží spolupráci s kolegy, kteří také hledají cesty aplikování ICT ve výuce. Cena kurzu je Kč 3 170/os. Mediální výchova s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Obsahem kurzu je možnost užití MMT při přípravě a realizaci výuky práce s videokamerou, webkamerou a další technikou, práce v software pro práci s videem, zvukem a fotografiemi, vedení žáků při práci s MMT, začlenění ICT do mediální výchovy. Cena kurzu je Kč 3 320/os. Grafika a fotografie s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Absolvent kurzu nahlédne do světa fotografování, bude pracovat a experimentovat s fotoaparátem. Naučí se fotografie upravovat na počítači pomocí rastrového programu GIMP (narovnání a ořez fotografie, změna velikosti fotografie, její barevné vylepšení, retuše apod.). Seznámí se s tvorbou jednoduchého vektorového obrázku v programu Corel (alternativa Inkscape). Bude schopen vytvářet jednoduché koláže, fotomontáže a grafické návrhy - leták, logo, vizitka, plakát, webovou grafiku apod. Bude umět vkládat a upravovat obrázky a kliparty v programu Word Tento kurz neopomene poukázat na dnes velmi používanou formu výukových multimediálních prezentací, kde se integrují do jednoho celku různé datové soubory např. fotografie, obrázky, texty, tabulky, zvuky, videa, animace apod. Účastníci kurzu zvládnou takto vytvořit jednoduché multimediální prezentace v programu 18

19 Windows Movie Maker a PowerPoint tvorba fotoalba. V závěru se naučí vytvořit webovou prezentaci v on-line aplikaci Webnode bez nutnosti znát programovací jazyk HTML. Cena kurzu je Kč 3 320/os. Učitel v roli uživatele počítače (24 h prezenčně + 16 h e-learning) Kurz seznamuje účastníky s využitím textového editoru (využití formulářů, úprava šablon, stylů, odrážek při tvorbě testů ), tabulkového procesoru (tvorba rozpočtů, úpravu grafů, třídění a filtrace školních databází), prezentačního programu (včetně multimédií a fotoalb), internetových zdrojů pro výuku včetně vytvoření jednoduché www stránky a grafiky (úprava fotografií, tvorba fotokoláží). V každé z uvedených oblastí se účastník seznámí s nejnovějšími funkcemi software, které jeho práci zefektivní a zjednoduší. Cena kurzu je Kč 3 540/os. Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole (30 h prezenčně + 10 h e-learning) Účastníci kurzu se naučí aktivně pracovat s uživatelským prostředím LMS Moodle ve vztahu ke své vzdělávací oblasti. Naučí se v tomto prostředí vytvářet studijní kurzy k podpoře výuky svých žáků, k individualizaci výuky se zohledněním specifických potřeb jednotlivých žáků s možností práce z jejich domácího prostředí. Absolvent umí vkládat různé druhy studijních materiálů a doporučených internetových výukových zdrojů, naučí se vytvořit zpětnovazebné činnosti pro žáky ve formě odevzdávání a elektronického vyhodnocení úkolů a odesílat příspěvky do diskusních fór. Důraz v kurzu je kladen na tvorbu, nastavení a vyhodnocení testů jako evaluačního nástroje výsledků vzdělávání žáků. Kurz je realizován v prostředí Moodle 2.x. Cena kurzu je Kč 3 840/os. Využití ICT v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Kurz připravený jako prezenční s podporou e-learningu vede k rozvíjení digitální gramotnosti učitelů v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Učitelé ocení výhody aplikování nových metod a forem výuky s efektivním využitím ICT ve výuce, v přípravě na výuku a v organizaci školní administrativy. Kurz nabízí významný přehled informačních zdrojů na internetu, které lze zdarma pro školní práci využívat. Cena kurzu je Kč 3 420/os. Projekt TIME žadatelem projektu je Moravskoslezský kraj Základy elektrotechniky řešení příkladů Určeno: Obsah: Rozsah: pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku elektrotechnických předmětů. Vzdělávací modul se zabývá především řešením příkladů s cívkami, kondenzátory a rezistory ve střídavých obvodech a následným ověřením teoreticky získaných poznatků měřením. Požadavky na obsah modulu vycházejí z výsledků průzkumu, který proběhl v rámci projektu TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání). 60 hodin (10 x 6 hodin) 19

20 Místo konání: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Termín: říjen 2013, kurzy budou probíhat vždy jeden den v týdnu (pondělky, úterky, středy nebo čtvrtky), začátky kurzu budou kolem 13:30 h. Lektoři: Ing. Petr Vavřiňák, Ing. Pavel Vylegala, Tomáš Nevřela učitelé odborného výcviku, elektrotechnické předměty. Informace: Cena: 5701 Kč při 10 účastnících Přihlášky: do na adresu: Moderní domovní instalace Určeno: pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku elektrotechnických předmětů. Obsah: Vzdělávací modul přibližuje moderní domovní instalace pedagogům. Účastnici modulu se seznámí se současnými trendy v moderních domovních instalacích. Teoreticky získané znalosti si ověří v praktických cvičeních, kde si sami pod vedením lektorů vyzkoušejí zapojování a programování prvků Moderních domovních instalací. Rozsah: 60 hodin (10 x 6 hodin) Místo konání: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Termín: říjen 2013, kurzy budou probíhat vždy jeden den v týdnu (pondělky, úterky, středy nebo čtvrtky), začátky kurzu budou kolem 13:30h. Lektoři: Vladimír Maršálek učitel odborného výcviku, který se dlouhodobě zabývá inteligentními instalacemi POWERHOUSE firmy POWERHOUSE s. r. o. Alois Tureček učitel odborného výcviku, který se dlouhodobě zabývá inteligentními instalacemi NIKOBUS firmy Eaton Elektrotechnika s. r. o. Jiří Farník - odborník z praxe (POWERHOUSE). Pan Jiří Farník se zabývá domovními instalacemi POWERHOUSE od roku Absolvoval školení v Holandsku. S naší školou spolupracuje i v jiných aktivitách zaměřených na domovní instalace. Informace: Cena: 5282 Kč při 10 účastnících Přihlášky: do na adresu: VI. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol Konference se tentokrát zaměří na metodickou podporu učitelů, kteří se snaží zapojovat digitální nástroje do výuky (všech předmětů). Mezi přednášejícími přivítáme Pavlínu Hublovou (Metodický portál RVP.CZ), Ondřeje Neumajera (o smysluplném zavádění tabletů do výuky), Janka Wagnera a zejména učitele škol 20

21 našeho kraje (kteří nám představí svá konkrétní řešení a zhodnotí, jak se osvědčila při výuce). Termín konání (od 8:00 h) Místo konání Střední škola technická a dopravní, Moravská 2, Ostrava - Vítkovice Účastnický poplatek pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma, registrace je připravena na Program je opět rozdělen do dopoledního bloku přednášek a prezentací a odpoledních workshopů. Součástí akce bude rovněž soutěžní přehlídka projektů škol TOPík v rámci které budou kolegové prezentovat příklady využití digitálních technologií ve svých školních projektech. Krajská soutěž TOPík aneb inspirujeme se navzájem Je před námi další ročník soutěže projektů škol MSK. Cílem soutěže je zmapovat příklady využití ICT v projektech škol a v rámci krajské soutěžní přehlídky (v rámci konference viz výše) představit ty nejzajímavější širokému pedagogickému auditoriu. V posledních dvou letech, díky např. realizaci EU peníze školám, vznikly ve školách zajímavé výukové materiály, byly odzkoušeny metodické postupy pro využití ICT ve výuce apod. Budeme rádi, pokud školy představí své inovativní projekty a budou inspirací nám ostatním. Na je připraven online formulář přihlášky projektu Vaší školy, přijměte naše pozvání a představte projekt Vaší školy. Pokud je Váš projekt opravdu výjimečný, přihlaste jej do mezinárodní soutěže, viz Pro vedoucí pracovníky ECDL objektivně o ICT kompetencích Výroční zpráva ČŠI za 2011/2012 přináší v části závěrečných doporučení záměr zavést zkoušky ICT pro pedagogické pracovníky. Jako jednu z možností uvádí řidičák na počítač. Na toto téma rovněž zazněl na krajské konferenci v Ostravě příspěvek Jiřího Chábery Jak využít koncept ECDL ve prospěch a pro nastavení standardů ve výuce. Vašim informatiky můžeme nabídnout testování z řady modulů na různých platformách (operačního systému a kancelářských balíků). Po podání přihlášky si mohou zdarma vyzkoušet v našem testovacím středisku cvičný test v prostředí a v časovém limitu v jakém probíhá testování. Nabízíme rovněž bezplatnou konzultaci pro vhodnou volbu modulů a jejich pořadí. Pro zájemce máme přípravné kurzy, k samostudiu zapůjčíme literaturu. Bonus pro tento měsíc první dva zájemci o testování v září a v říjnu 2013 obdrží index zdarma. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do testování apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, mail tel

22 Portál pro kluby moderních učitelů a online vzdělávání Portál nabízí velké spektrum vzdělávacích aktivit, které jsou poskytovány pracovníkům škol zdarma. Na adrese jsou k dispozici jak prezenční, tak online kurzy, ze kterých lze aktuálně vybírat. Naleznete zde také podrobnější informace o činnosti centra v Moravskoslezském kraji. Další informace z realizovaných akcí jsou včetně výstupů umisťovány na Soutěže vzdělávacích projektů V tomto školním roce můžete aktivně propagovat výsledky práce Vašich učitelů v soutěžních přehlídkách projektů. První z nich, krajský TOPík, se věnuje využití digitálních technologií ve školním projektu. Na je připraven online formulář přihlášky projektu Vaší školy. Další možností je mezinárodní soutěž viz (tyto stránky si lze zobrazit v češtině). Videa pro serverová (a jiná) řešení Microsoft Na adrese jsou pro administrátory a správce školní sítě připraveny záznamy online kurzů s poznatky, které mohou ve své každodenní praxi správy sítě využít (v současné době např. seriál Azure). Pro sledování videí není nutná registrace, k dispozici jsou zdarma. Pro moderní učitele ICT camp Termín konání říjen-listopad 2013 Rozsah 30 h prezenčně a 22 h e-learning Místo konání učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek Kč 3 170/os. Intenzivní vícedenní akce je určena všem, kdo mají hlubší zájem o novinky z oblasti ICT vhodné pro dnešní moderní školy, resp. hledají nový směr rozvoje (virtualizace, cloud a jeho služby pro školy). V blocích zaměřených na různá témata z oblasti ICT si účastníci doplní a zvýší svou digitální gramotnost a naváží spolupráci s kolegy, kteří také hledají nové cesty aplikování ICT ve výuce např. (práce s dotykovými zařízeními, ipady, digitální měřící soupravy, geocashing apod.). Pokud máte zájem o další informace resp. přihlášení, ozvěte se na Google Edu Group setkání učitelů z Novojičínska První akce je naplánována na září Hlavním tématem budou výhody využívání Chromebooků a používání Disku Google jako základního nástroje pro komunikaci a spolupráci ve škole. Více informací o prvním setkání se dozvíte do na webu a na G+ profilu gplus.to/gegnovojicinsko. Zájemci, kteří se chtějí stát součástí komunity, mohou kontaktovat administrátora 22

23 skupiny Radovana Jansu na u Za jakýkoliv podnět či zájem o spolupráci děkujeme. Rádi se s Vámi setkáme. Klub moderních učitelů Moravskoslezsko Dovolujeme si upozornit na akce klubu (KMU), což jsou neformální setkávání k ICT tématům, které aktuálně ve svých školách řešíte a pomohly by Vám např. příklady dobré praxe kolegů z dalších škol. Akce jsou pro učitele zdarma díky financování z programu Partners in Learning. Aktuální nabídku klubů naleznete na V Novém Jičíně si navíc můžete vyzkoušet dotykovou interaktivní obrazovku, která je velmi zajímavým řešením do výuky. Nepotřebujete dataprojektor, můžete pracovat v multitouch režimu (např. 2 prsty roztáhnout obrazovku na větší velikost). Pro vyzkoušení dotykové interaktivní obrazovky si prosím v době mimo akcí KMU domluvte návštěvu, Jak pracovat se zdarma dostupnými online aplikacemi Microsoft Office Termín konání (od 14:30 h) Rozsah 3 h prezenčně Místo konání Střední škola technická a zemědělská, U Jezu 7, Nový Jičín Moderátor akce Oldřich Geryk Účastnický poplatek zdarma na základě registrace Naučíte se jak ukládat všechny své soubory s maximální přehledností na jedno místo (webové úložiště). Vyzkoušíte si jak si soubory zpřístupnit prakticky odkudkoli a jak je snadno sdílet. Osvojíte si jak pracovat se zdarma dostupnými aplikacemi Microsoft Office Web Apps (Word, Excel, Powerpoint) přímo v prohlížeči. Srovnáme v čem je Microsoft Office Web Apps lepší než Google Dokumenty a doplníme o tipy na využití webových aplikací ve škole. EU peníze školám Aby škola čerpala finanční podporu z tohoto dotačního programu správně, pak je v jejím zájmu ověřit si, zda je vzdělávací program akreditován v systému DVPP v databázi MŠMT. Toto ověření lze provést na adrese Na září 2013 jsme pro vás připravili tyto akreditované kurzy z oblasti ICT: Dotyková zařízení ve výuce (prezenčně 4 h) Termín konání bude upřesněno (od 15:00 h) Místo konání učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek Kč 870/osoba (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Účastnický poplatek pro školní kolektivy (6-12 účastníků) Kč 4 200,-- (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) 23

24 Tento seminář účastníky provede dotykovými zařízeními, která se postupně objevují ve školách a jsou pro žáky velmi atraktivní při nasazení do výuky (vlastní tablet nebo chytrý telefon). Při vyzkoušení si práce s těmito pomůckami si projdou také online zdroje na internetu a seznámí se s příklady dobré praxe z českých škol (např. model výuky 1:1 apod.). Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku (6 h prezenčně + 2 h e-learning) Termín konání bude upřesněno (od 15:00 h) Místo konání učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek Kč 1 330/osoba (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Účastnický poplatek pro školní kolektivy (6-12 účastníků) Kč 6 900,-- (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Kurz motivuje učitele k rozvíjení kompetencí využitím ICT ve všech činnostech spojených se vzdělávacím procesem na ZŠ a SŠ. Po absolvování akce by měl být uchazeč schopen pracovat s prezentacemi na vysoké úrovni, vkládat a upravovat videa a zvuky. Vytvářet z prezentace zajímavé tištěné výstupy pro práci žáků ve výuce i mimo ni. Profesionální využití tabulkového kalkulátoru ve výuce (7 h prezenčně + 1 h e-learning) Termín konání bude upřesněno (od 15:00 h) Místo konání učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek Kč 1 380/osoba (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Účastnický poplatek pro školní kolektivy (6-12 účastníků) Kč 6 900,-- (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Kurz představuje pokročilé používání tabulkového kalkulátoru zejména v oblasti výpočtů, analyzování dat a úvod do práce s databází. Dále seznámí účastníky kurzu s různými typy analýz, které je možné využívat při tvorbě digitálních učebních materiálů, zajímavé grafické znázornění číselných hodnot také může posílit vypovídací hodnotu DUMů. Kurz nabízí významnou podporu učitele v e-learningové části. Pokud se chcete kurzů zúčastnit, kontaktujte paní Vyhlídalovou na Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli hojně využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám resp. EU peníze středním školám). V kurzu obdrží každý z účastníků aktuální uživatelskou příručku pro práci s danou aplikací z nakladatelství Computer Media. Z našich vzdělávacích akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce a osvědčení. 24

25 Vysoká úroveň těchto kurzů je zajištěna akreditací Jednoty školských informatiků, se kterou máme uzavřenu dohodu o jejich realizaci. Školení pro Vás připravíme dle Vašeho požadavku ve verzi Office 2010 nebo Office Rozsah 6 h prezenčně Microsoft PowerPoint 2010 profesionální prezentace v pedagogické praxi Microsoft Excel 2010 využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi Microsoft Word 2010 využití textového editoru učitelem v pedagogické praxi Cena/účastník Kč Kč Kč ECDL testování pro učitele a žáky Testování (formou placené služby) nabízíme pedagogickým pracovníkům, ale také i žákům středních škol. Pro zjednodušení nástupu na vysokou školu - na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů. Více informací o cenách a testovaných modulech se dozvíte na webové stránce Bonus pro Vás první dva zájemci o testování v květnu 2013 obdrží index zdarma. Při testování čtyř modulů v jednom testovacím dni 1 modul zdarma. Po podání přihlášky si lze zdarma vyzkoušet v našem testovacím středisku cvičný test v prostředí a v časovém limitu v jakém probíhá testování. Nabízíme rovněž bezplatnou konzultaci pro vhodnou volbu modulů a jejich pořadí. Pro zájemce máme přípravné kurzy, k samostudiu zapůjčíme literaturu. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, tel: VII. Realizace projektů ESF Žadatelem i realizátorem níže uvedených projektů je KVIC Nový Jičín. Elementarium Projekt byl zahájen v červenci 2012 a bude probíhat do Projekt je určen MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je napomoci pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky na 25

Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium

Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/01.0054 Projekt je určen učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je napomoci

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje K lepšímu vyhledávání vzdělávacích programů na www.kvic.cz jsme pro Vás připravili jednoduchý návod, který je přílohou tohoto Informátoru.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

INFORMÁTOR DUBEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR DUBEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR DUBEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595 538 063 Krajské zařízení pro další vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h)

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h) Progress Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce

Více

INFORMÁTOR BŘEZEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR BŘEZEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR BŘEZEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR KVĚTEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR KVĚTEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR KVĚTEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5. společné informace pro všechny regiony MSK

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5. společné informace pro všechny regiony MSK INFORMÁTOR z á ř í 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 01 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-023,

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje H MAT aneb výuka matematiky dle profesora Hejného. Od března 2014 připravujeme sérii odpoledních seminářů pro učitele I. stupně ZŠ, a to

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5 INFORMÁTOR z á ř í 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č.

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více