ZELENÁ PRO PRAHU 6. Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZELENÁ PRO PRAHU 6. Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010"

Transkript

1 ZELENÁ PRO PRAHU 6 Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010 Strana zelených získala v minulých volbách od voličů čtyři mandáty v zastupitelstvu městské části a je na čase skládat účty. Kromě zastupitelů hájilo programové priority zelených mnoho členů a příznivců strany z Prahy 6 a na výsledku je to vidět. Kromě přímé komunikace s voliči jsme se aktivně účastnili práce v komisích a výborech a nyní předkládáme stručné shrnutí našeho působení v opozici. Úspěchy a důležité aktivity Strany zelených na Praze 6 Pomáhali jsme vám při rozhodování, jak bude vypadat vaše čtvrť. Angažovali jsme se v kauzách, které se týkaly sídliště Dědina, Petřiny a oblasti Mydlářky. Podpořili jsme obyvatele Puškinova náměstí při záchraně parku a hřiště před likvidací kvůli výstavbě podzemního parkoviště. Díky petici, kterou jsme organizovali, se podařilo zachránit lipovou alej v Thákurově ulici. Přispěli jsme k záchraně parku ve Struhách, který měl zmizet pod tunami betonu a za vysokým plotem. Velká kácení jsou nyní díky nám více na očích. Na návrh SZ schválila komise pro životní prostředí pravidlo, podle něhož mají úředníci komisi informovat o všech žádostech o kácení velkého rozsahu nebo na významných místech. Iniciovali jsme úpravu vzhledu Hradčanské po dostavbě tunelu Blanka. Místo tramvajového nádraží a mimoúrovňových přechodů pro chodce jsme požadovali veřejné prostranství co nejvíce přátelské k chodcům. Při projednávání konceptu územního plánu Prahy jsme do vyjádření Prahy 6 prosadili požadavek na zakreslení i menších parků do územního plánu, přesné vymezení veřejně prospěšných staveb, vypracování regulačního plánu pro oblast Strahova a označení plochy ve stopě modernizované železnice v úseku Veleslavín - Stromovka jako zeleně pro účely cyklostezky a pěší komunikace. Podíleli jsme se na záchraně zahrádkářské osady Jenerálka. Iniciovali jsme výjezdní zasedání komise pro životní prostředí v zahrádkářské kolonii Jenerálka a podařilo se nám přesvědčit vedení Prahy 6, aby v územním plánu zůstala na Jenerálce zachována zahrádkářská osada. Lepší parkování pro rezidenty. Průběžně jsme v orgánech hlavního města požadovali zavedení zón placeného stání podle modelu, který schválilo zastupitelstvo městské části. Zachováme Prahu 6 zelenou Praha 6 je převážně rezidenční čtvrtí s jedinečnou polohou v sousedství lesoparků a dalších zelených ploch. Chceme razantně a odborně chránit všechny existující zelené plochy před zástavbou a devastací. Každý strom v ulicích Prahy 6 si zaslouží péči, obnova parků i neparkové vegetace musí probíhat citlivě. Zajistíme důslednou kontrolu dodržování nařízené náhradní výsadby. Požadujeme vypracování generelu péče o zeleň a vypracování její rozvojové koncepce pro celou Prahu 6. Budeme prosazovat rozšiřování zelených ploch, například dotacemi na ozeleňování vnitrobloků. Chceme umožnit koordinovanou výsadbu zeleně veřejností a její podporu, patronaci a supervizi. Občané chtějí mít dostatek informací o zeleni v Praze 6 a mají být zapojeni do rozhodování o ní.

2 Chraňme hodnoty Prahy 6 Praha 6 má jedinečné přírodní, historické i kulturní dědictví. Je zde řada kouzelných a atraktivních míst, památek i celých čtvrtí. O toto dědictví je třeba odpovědně pečovat, chránit je, kvalifikovaně je obnovovat a při rozvoji území patřičně zohledňovat. Odstrašujícím příkladem, jak nelze postupovat, je realizace zastavění sídla někdejšího starosty Břevnova Kajetánky - s přilehlým parkem několika vícepodlažními bytovými domy. Po vybudování rychlého a úsporného spojení z ruzyňského letiště bude Praha 6 vstupní bránou do Prahy. Občané a podnikatelé z Prahy 6 mohou těžit z výhod turistického ruchu. Navrhujeme: informace o těchto hodnotách a zajímavostech našeho domova zprostředkovat místním obyvatelům i využít je pro propagaci Prahy 6 pro turisty (publikace, materiály, webová interaktivní prezentace, informační tabule a propagace na letišti, na zastávkách MHD a ve stanicích metra), vybudování kulturních a sportovních stezek po Praze 6 a jejich propagaci, systematickou ochranu v současnosti likvidovaného kulturního dědictví (Staré Střešovice atd.) Koncepční a ekologicky přiměřený rozvoj Prahy 6 Během projednávání územního plánu Zelení uplatňovali řadu připomínek, které nebyly zohledněny. Přijaté celoměstsky významné změny územního plánu nerespektují vlivy na životní prostředí, zaslouží si revizi a řádné projednání s veřejností. Budeme bedlivě sledovat pražský územní plán a nepodpoříme žádné změny, které by mohly znehodnotit jedinečné lokality Prahy 6. Prosadíme zpracování a veřejné projednání koncepce a strategie rozvoje území městské části i jejích jednotlivých lokalit s maximálním ohledem na jejich hodnoty a ekologicky přiměřený rozvoj. Jakékoli přijaté koncepce a strategie dalšího rozvoje musí zohledňovat vnější vlivy, které působí na zdraví a životní pohodu obyvatel. Podpoříme vypracování závazných regulačních plánů pro vybraná území Prahy 6 (např. pro Strahov či Vítězné náměstí). Pozornost budeme věnovat kvalitním a dlouhodobým řešením veřejného prostoru. Máme zájem o spolupráci s vysokými školami a vypisování soutěží pro studenty. Významná je role odboru výstavby naší městské části, který by měl rozhodovat odborně, a ne účelově pod vlivem developerů. Podporujeme chodce a cyklisty Budeme prosazovat koncepční a koordinované investice do údržby a budování maximálně bezpečných a pohodlných tras pro chodce a cyklisty. Velkou pozornost je třeba věnovat prevenci jejich ohrožení a dopravních nehod i motivaci obyvatel k přirozenému pohybu. Finančně podpoříme již existující projekt Bezpečné cesty do škol, který ve spolupráci se školami, rodiči i dětmi upravuje okolí škol tak, aby se děti mohly v okolí školy pohybovat bezpečně. Budeme usilovat o další zřizování zpomalovacích prahů, jednosměrných ulic, maximálně bezpečných přechodů, upozornění a výstrah v bezprostřední blízkosti všech škol na Praze 6. U důležitých institucí a úřadů zajistíme možnost bezpečného odložení kola. Chceme podporovat rozvoj půjčoven kol. Zásadní prioritou je humanizace veřejného prostoru v okolí tunelového komplexu Blanka. Je zcela nepřijatelné, aby výsledkem akce nazývané auta pod zem byly autostrády, které musí chodci překonávat podchody a nadchody. Tyto už postavené části Městského okruhu zcela degradují obytné hodnoty i kvalitu života obyvatel v blízkém i ve vzdálenějším okolí a

3 představují významné emisní i hlukové zdroje. Budeme prosazovat informační tabule s aktuálním stavem ovzduší na frekventovaných veřejných místech. Budeme trvat na přímém organickém propojení Pražského hradu s Vítězným náměstím a úpravách parteru u křižovatky Malovanka. Pomůžeme řidičům s parkováním Víme, jak zlepšit možnosti parkování v centrální části Prahy 6. Neomezené parkování automobilů na území Prahy 6 je nadále neudržitelné. Zavedeme jednoduchý parkovací systém, který bude zvýhodňovat místní obyvatele a podnikatele z Prahy 6, zatímco automobilisty dojíždějící do Prahy bude motivovat k využívání záchytných parkovišť na okraji Prahy. Nesouhlasíme s výstavbou velkokapacitních podzemních garáží v místech určených pro rekreaci, dětská hřiště a klidné bydlení. Máme plány pro rodiny s dětmi Děti jsou nejzranitelnější skupinou obyvatel a potřebují pro svůj zdravý vývoj kvalitní ovzduší, nehlučné prostředí, hodnotný a bezpečný veřejný prostor na hraní a sportování a ochranu před agresivními řidiči. Informace o zdraví dětí a dospívajících a o možných negativních vlivech na ně musí být snadno dostupné. Zasadíme se o koncepční rozvoj mateřských školek ve zdravých lokalitách. Budeme prosazovat modernizaci dětských hřišť podle evropských norem a zabezpečení dětských herních ploch před znečištěním. Podpoříme mateřská centra a jiná zařízení, která nabídnou rodinám hlídání dětí na 2-4 hodiny denně. Dále podpoříme dotace vzdělávacím a dalším zájmovým kroužkům pro školní děti z rozpočtu městské části. Podpoříme sport a volnočasové aktivity Naši zastupitelé budou důsledně prosazovat podporu sportu i dalších rekreačních či zájmových aktivit. Důraz klademe především na podporu nejnižších úrovní organizovaných aktivit, neboť ty bezprostředně ovlivňují kvalitu života v naší městské části. Zasadíme se o otevření školních hřišť pro veřejnost. Budeme zřizovat plácky pro míčové hry určené dospívající mládeži. Nová hřiště, herní plácky či třeba jen na zdi zavěšené basketbalové koše budou vznikat v sousedství obytných budov, protože nejlepší prevencí sociálně nebezpečných jevů je trvalý dohled veřejnosti. Dotacemi a grantovými programy budeme přímo podporovat činnost všech sportovních klubů tak, aby sportovní kroužky byly finančně dostupné každému dítěti a rodiče byli motivováni své děti vést ke sportu. Neomezíme se však pouze na podporu mládeže, zlepšíme podmínky i pro výkonnostní a rekreační aktivity ekonomicky produktivních obyvatel a zájmové kroužky seniorů. Budeme podporovat spolkový život a sousedské slavnosti. Jsme pro oživení rezidenčních čtvrtí Na vhodných místech v obytných zónách a v okolí škol navrhujeme zavedení systému Tempo 30, které je běžné v zahraničí. V zónách s rychlostí omezenou na 30 km/h výrazně klesá počet nehod, úrazů a škod. Nižší rychlost podstatně zvyšuje bezpečnost pro děti, seniory a lidi s postižením. Doprava je plynulejší, pomalu jedoucí auto méně znečišťuje ovzduší a méně hlučí. Zklidnění automobilové dopravy /redukce šíře ulic, jejich racionální jednosměrnost, uzavírky ulic pro automobily v odůvodněných případech/ s podporou pěší, cyklistické i jiné alternativní dopravy zvyšují bezpečnost a zlepšují možnosti využití veřejného prostoru. Do každé rezidenční ulice patří stromy a lavičky. Chceme, aby na Praze 6 bydleli i lidé bez nadprůměrných příjmů. Jen tak zůstane živou rezidenční čtvrtí. Vážíme si lidí, kteří své životy spojili s Prahou 6 a pamatují si její historii.

4 Mohou pomoci zachovat její tvář. Podpoříme i mladé rodiny, které si k bydlení vybraly naši čtvrť. Zkrotíme velké dopravní stavby Za prioritu považujeme koncepční rozvoj veřejné dopravy v Praze 6 a zklidnění automobilové dopravy. Jsme proti výstavbě dalších kapacitních komunikací na území městské části konkrétně je to Břevnovská radiála, obchvat Svatovítská Evropská a tunel pod Hanspaulkou. Jsme pro rychlé dokončení silničního okruhu kolem Prahy ve variantě šetrné k životnímu prostředí i obyvatelům. Současně nedopustíme zprovoznění tunelu Blanka po částech před jeho dokončením, protože by to znamenalo nadměrnou dopravní zátěž Prahy 6. Navrhujeme tato konkrétní opatření: modernizovaná železnice Kladno Praha s odbočkou na letiště prodloužení tramvajové trati do železniční zastávky Podbaba a výhledově tramvajové propojení Podbaby s Bohnicemi využít tunely městského okruhu pro linky veřejné dopravy Jsme proti výstavbě nové letištní dráhy. Rozvoj letecké dopravy nelze tak intenzivně koncentrovat do jednoho místa. Chce-li se Praha považovat za evropské velkoměsto, nemůže spoléhat na jediné letiště stojící v blízkosti obytné zástavby. Vyzveme ministerstvo dopravy, aby zpracovalo koncepci rozvoje letecké dopravy v České republice. Praha 6 musí hájit zájmy svých občanů vůči ruzyňskému letišti, občané musí být informování o všech aspektech provozu a vlivech na okolní prostředí. Zasadíme se o důslednou ochranu prostředí rezidentů dotčených stavbou tunelu Blanka a prodloužením metra A. Praha 6 musí usilovat o koncepční zmenšení rozsahu staveb, jejich humanizaci, zmenšení zátěží při jejich realizaci a zkrácení termínů. Nezbytné je použití nejvhodnější techniky, realizace mokrého úklidu na všech dotčených komunikacích, péče o stávající vegetaci, výsadba ochranné zeleně, podpora výměny oken, náhradní doprava a služby pro pohybově limitované občany. Při stavbách s miliardovými rozpočty nelze šetřit na kompenzacích pro obyvatele, kteří jsou stavbami dlouhodobě omezováni. Budeme rozhodovat veřejně Rozhodování občanů o budoucnosti Prahy 6 nekončí po volbách. Dáme prostor občanským sdružením a všem aktivním a iniciativním lidem. Občané mají právo být kompletně informováni a spolurozhodovat o otázkách, které se jich přímo dotýkají (např. rozvoj městské části, výstavba kapacitních dopravních staveb, velkých nákupních center, garáží, zásadní úpravy veřejného prostoru apod.). O závažných změnách a velkých projektech by měli mít občané Prahy 6 právo rozhodnout v místním referendu. K menším projektům by se mohli vyjadřovat v anketách a diskusních setkáních pořádaných úřadem městské části. Aby měla naše radnice stálou podporu a byla pro občany užitečná, je třeba minimalizovat prostor pro korupci, prosazovat maximální informovanost, transparentní rozhodování a zapojit občany přímo do místního dění. Navrhujeme proto například: veřejná jednání rady městské části, všech komisí a výborů, projekt Obecní vrba pro stálý kontakt s občany (zvláštní linka a pracoviště pro řešení podnětů a stížností občanů), informační tabule o službách úřadu městské části v metru a na zastávkách MHD, prostory radnice pro občanské iniciativy, zrušení cenzury časopisu Šestka.

5 Zasadíme se o to, aby o tématech, která jsou pro městskou část strategická a podstatná, proběhlo vždy předem veřejné slyšení. Tím dosáhneme toho, že se zastupitelé postaví občanům tváří v tvář, budou s nimi diskutovat a společně hledat řešení. Zápisy z těchto diskusí zveřejníme na webu tak, aby mohli občané s odstupem času sledovat sliby zastupitelů a popřípadě je s nimi konfrontovat. Budeme hospodařit bez dluhů Naše samospráva má ze zákona povinnost nakládat s majetkem městské části účelně a hospodárně. Současné deficitní hospodaření městské části, vyrovnávané prodejem obecního majetku, není udržitelné. Praha 6 by měla hospodařit účelně, úsporně a vyrovnaně. Úřad i jeho majetek je žádoucí podrobit kontrole. Kromě veřejně přístupné evidence smluv požadujeme zveřejnění soupisu nemovitého majetku na webových stránkách s údaji o způsobech jeho využití. Investice a smluvní vztahy městské části musí být transparentní, obhajitelné a plně kontrolovatelné. Úspory může přinést i elektronické úřadování. To vše spolu se zavedením férových pravidel pro elektronického tržiště vnese do hospodaření městské části řád a možnost jednoduché kontroly. Veřejné zakázky už jen férově Provedeme detailní protikorupční audit radnice, vypracujeme mapu korupčních rizik a na jejím základě přijmeme konkrétní ověřená opatření k jejich minimalizaci. Praha 6 nezveřejňuje u veřejných zakázek nabídky všech zúčastněných firem ani zdůvodnění, proč byla vybrána vítězná nabídka. To chceme změnit. Chceme také zpřísnit vnitřní pravidla pro zadávání veřejných zakázek tak, abychom vyloučili podjatost úředníků i kartelové dohody účastníků. Veškeré informace o veřejných zakázkách budeme zveřejňovat přehledně a srozumitelně na internetu. Více kultury v ulicích Praha 6 je především rezidenční městskou částí. Chceme-li se však bavit, bohužel musíme většinou zamířit do jiných čtvrtí. Vedle zavedených kamenných divadel potřebuje Praha 6 i kluby pro trávení volného času, nízkoprahová a alternativní kulturní zařízení, a to nejen pro mladé lidi. Jde o místa, kde by mohli lidé sami tvořit, vidět živé umění a bavit se, prostory, které by mohli využívat začínající umělci. Praha 6 by měla vznik takových prostorů podporovat nejen proto, že jsou možností k oživení mezilidských vztahů a účinnou prevencí kriminality. Obec by měla podporovat i pestřejší využívání ulic a dalších veřejných prostranství pro nekomerční kulturní akce a umělecké prezentace. V naší městské části by měly vznikat stálé adresy živé a všem přístupné kultury lákající občany k zapojení (jako byla třeba kulturní část dřívější Ladronky nebo zrušené kulturní centrum v Kafkově ulici). Je ostuda, že na Praze 6 zbylo jen jedno kino, které je navíc mimo provoz. Máme plán pro důstojný život ve stáří Řada obcí v České republice umí velmi dobře čerpat peníze z evropských strukturálních fondů na podporu rozvoje komunitních terénních sociálních služeb. Měla by to umět i Praha 6. Podle našeho názoru je zbytečné, aby byli osamělí senioři z Prahy 6 umísťováni do domovů vzdálených od Prahy desítky a stovky kilometrů. A je zbytečné, aby senioři, kteří žijí v rodině a potřebují péči a pomoc, museli rodinné prostředí opustit. Podporovány by měly být především nejrůznější terénní sociální služby pro seniory. Městská část musí věnovat potřebnou pozornost kapacitě a kvalitě následné, zdravotně sociální, ošetřovatelské a pečovatelské péče pro seniory a zajistit celou paletu těchto služeb. Chceme zdravou Prahu 6 Stotisícová Praha 6 by měla věnovat pozornost nejen zajišťování zdravotní péče o své obyvatele, ale i prevenci a vytváření zdravých podmínek pro život. V prvé řadě je třeba, aby

6 městská část dohlížela na dostupnost a kvalitu všech druhů zdravotní a zdravotně sociální péče. Velkou pozornost je nutné věnovat poliklinikám s jejich věcnými břemeny a především dalšímu osudu polikliniky Pod Marjánkou. Bezpodmínečně musí být zajištěna dostupná lékařská a lékárenská pohotovost. K zajištění zdravé perspektivy Prahy 6 je potřebný dostatek informací o všech zevních vlivech, které ovlivňují zdraví zdejších obyvatel. Tato data by měla být analyzována a zveřejněna, a dále využita k vytvoření zdravé strategie rozvoje a kompletní zdravotní politiky Prahy 6. Ta by měla zahrnout prevenci, ochranu i podporu zdraví obyvatel. Naším cílem je zařazení naší městské části do Národní sítě zdravých měst certifikované Světovou zdravotnickou organizací. Zdraví a kvalita života obyvatel musí být zohledněny v každé činnosti městské části. Pomůžeme malým firmám a živnostníkům Budeme podporovat drobné a střední podnikání na Praze 6. Přestože vítáme přítomnost nadnárodních společností v hlavním městě, jsme přesvědčeni o tom, že pro každodenní život našich občanů má větší význam rozvoj místních podnikatelských aktivit. Cestou k podpoře místní ekonomiky je zejména zajištění rovných a transparentních podmínek pro všechny, minimalizace korupce a omezení byrokratické zátěže. Zpřesníme a zpřísníme pravidla pro zadávání veřejných zakázek Prahy 6. Jednání živnostníků s úřady musí být mnohem rychlejší a Praha 6 nemá klást drobným podnikatelům nesmyslné překážky. Podle průzkumu Město pro byznys Hl. města Prahy 2010, jehož vyhlašovatelem je týdeník Ekonom a který hodnotil přístup veřejné správy k podnikatelům, se Praha 6 umístila až na 20. místě z 22 pražských městských částí. Budeme též usilovat o kultivaci ulic Prahy 6 tak, aby lákaly pěší i cyklisty a zvyšovaly tak obrat místním drobným podnikatelům. Máme plán pro obnovení solidární občanské společnosti Ti, kteří solidaritu ostatních nejčastěji potřebují, si svoji sociálně nepříznivou situaci a závislost na pomoci druhých většinou nezavinili. Dostali se do ní v důsledku zdravotního handicapu, dlouhodobého onemocnění, nepříznivých rodinných poměrů, nebo ztrátou některých schopností a dovedností, např. ve vysokém věku. V našem společenství se nám všem bude žít dobře jen tehdy, pokud budeme co nejvíce usilovat o snížení sociálního vyloučení jednotlivců i skupin našich spoluobčanů. Chceme předcházet vzniku sociálního vyloučení, spolupracovat s nestátními organizacemi, které tuto problematiku řeší, a podporovat jejich působení a rozvoj na Praze 6.

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 7. prosince 2009 Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu a pořizování celoměstsky

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA SEZNAM PROBLÉMŮ/PŘÍLEŽITOSTÍ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, ARCHITEKTURA, PAMÁTKY 1. Vytvořit program, kterým bude možné podpořit koupi nových

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Programové prohlášení Rady města Chrudim Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09 a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních

Více

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Urbanistický koncept Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako fenomén, spojující různá místa

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Další práce na finalizaci strategického plánu bude probíhat v součinnost mezi Týmem pro tvorbu strategie a PROCESEM.

Další práce na finalizaci strategického plánu bude probíhat v součinnost mezi Týmem pro tvorbu strategie a PROCESEM. Projekt: Věc: Z á p i s z j e d n á n í Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 2026 (dále jen SPUR) Jednání členů pracovní skupiny (PS) Rozvoj území, bydlení, řízení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013 20. Konference NSZM ČR Olomouc, 18. září 2013 Úvod prezentace 1. Zdravé město a MA 21 a město Chrudim 2. Sebehodnocení města pro potřeby auditu UR 3. MA 21 jako systém 4. Výsledky auditu UR 5. Zdraví

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 55 ze dne 19.1.2016 ke spolupráci při rozvoji cyklistické dopravy I. souhlasí s tím, že cyklistická

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH

STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH STRATEGIE Sídliště budoucnosti si představuji tak, že lidé budou vytvářet užší sousedská společenství založené na sdílení. Tato společenství

Více

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11. Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.2012 Úvod Cílem pracovní cesty bylo zúčastnit se zasedání projektu EPTA v

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001

Více

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Pracovní skupina: Doprava, technická infrastruktura, životní prostředí Místo: Chomutovské divadlo Čas: 16:00 19:05 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

TEXTOVÁ ČÁST 66 6 návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě Současný stav Severní část znojemského centra je typickým produktem předchozích 40-50 let urbanistické bezradnosti a plánovacích deformací m.j. způsobených

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás Občanské sdružení Změna pro Liberec sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance Chytré město? Kvalita Informace Doprava - Finance Zklidňování dopravy ve městě České Budějovice Průhonice 13.11.2007 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NEJDEK. zadání. Schváleno Zastupitelstvem města Nejdek dne 25. 9. 2013 pod usn. č. ZM/260/16/13

ÚZEMNÍ PLÁN NEJDEK. zadání. Schváleno Zastupitelstvem města Nejdek dne 25. 9. 2013 pod usn. č. ZM/260/16/13 ÚZEMNÍ PLÁN NEJDEK zadání Schváleno Zastupitelstvem města Nejdek dne 25. 9. 2013 pod usn. č. ZM/260/16/13 Územní plán Nejdek zadání Název: Územní plán Nejdek Stupeň: Zadání Pořizovatel: Městský úřad Nejdek

Více

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky Strategický plán rozvoje obce Chaloupky OBSAH ÚVOD... 2 ÚVODNÍ SLOVO ZASTUPITELSTVA... 2 STRUKTURA A METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNU... 3 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU... 4 ZÁKLADNÍ PROFIL OBCE...

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Desatero problémů Chrudimi 2013

Desatero problémů Chrudimi 2013 Desatero problémů Chrudimi 2013 1 Vybudovat obchvat města Chrudim jednání vedení města s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí za spoluúčasti poslanců Parlamentu ČR zvolených za Pardubický kraj,

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 1. VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE 1.1. Intenzifikace ČOV Ve vodohospodářské oblasti je v plánu investic města prioritní akcí Intenzifikace a modernizace čistírny

Více

Classified - Unclassified

Classified - Unclassified Pro: Městská část Praha 9 Tomáš Holeček, holecekt@p9.mepnet.cz, radní pro životní prostředí a dopravu Mgr. Tomáš Portlík, portlikt@praha9.cz, zástupce starosty Ing. Marek Doležal, dolezalm@p9.mepnet.cz,

Více

Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech

Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech Petr Křenek oddělení územního plánování Krajský úřad Karlovarského kraje Politika architektury a stavební kultury http://www.mmr.cz/cs/stavebni-rad-a-bytova-politika/uzemni-planovani-a-stavebni-rad/koncepce-strategie/politika-architektury-astavebni-kultury-ceske-rep

Více

Oslovení všech škol ve městě prostřednictvím mailu a následně telefonicky

Oslovení všech škol ve městě prostřednictvím mailu a následně telefonicky Oslovení všech škol ve městě prostřednictvím mailu a následně telefonicky Na setkání bylo vysláno zkaždéškoly 4 5 vytipovaných žáků a studentů, kteří se nebáli konstruktivně diskutovat, zajímají se o dění

Více

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí TEXTOVÁ ČÁST KRYCÍ LIST Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí Obchodní jméno účastníka: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler, Právní forma účastníka:

Více

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko I. Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace strategie Hodnocení realizace plánu se bude

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 8. 2. 2011 2010/2235(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) Výbor pro dopravu a cestovní

Více

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika CIVINET SÍŤ K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ VE MĚSTECH 20. únor 2014 Praha, Ministerstvo dopravy Struktura prezentace - Fungování CZ-SR CIVINET - Cíle - Organizační struktura

Více

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb Současný stav ţelezniční sítě České republiky vznikl historickým vývojem, který je od svých počátků konzistentní.

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE AKTUALIZACE k datu 4. 6. 2013 (usnesení rady kraje č. 17/1196) ČÁSTI PLÁNU: A B C právní předpisy, jejichž změna bude navržena zastupitelstvu kraje k využití v

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ

KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ 1. ÚVOD V návaznosti na Strategický plán rozvoje města Hronova, který schválilo Zastupitelstvo města Hronova dne 17. 3. 2008 pro období

Více

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, 160 00 Praha

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava

Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava Parkování, nedostatek parkovacích míst pro rezidenty (modré zóny). Vozidla parkují po obou stranách v zatáčce ke škole a busy se z tohoto

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY

Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY Pořizovatel Územního plánu Bystřany: Obecní úřad Bystřany, Pražská 32, 41761 Bystřany Pověřená úřední osoba pořizovatele: Jiří Veselý - vedoucí stavebního úřadu MěÚ

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

Místní program obnovy vesnice Klínec

Místní program obnovy vesnice Klínec Místní program obnovy vesnice Klínec Na léta 2011 2015 s výhledem do roku 2020 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. 12. 2010 a schválen usnesením č. 2/9.

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

A. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt I přesto, že jsou místní poplatky svou povahou daňovými výnosy, je zjevné, že mají svoji specifickou

A. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt I přesto, že jsou místní poplatky svou povahou daňovými výnosy, je zjevné, že mají svoji specifickou problematiky místních poplatků, s důrazem na poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity, a to zejména z hlediska jejich platné právní úpravy, jejich fungování v praxi, a

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP 1. FÁZE OVĚŘENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSADY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obsah textové části 1. Předmět a cíle studie 2. Urbanistické a územní podmínky 3. Zásady řešení tramvajové

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách. vyhláška č.

Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách. vyhláška č. Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách vyhláška č. 6/2002 Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18. 12.

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

1. VZHLED MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ

1. VZHLED MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ 1. VZHLED MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ 1.1 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ BUDOVY 1.1.1 Zajistit, čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích 1.1.2 Zkvalitnit údržbu stávajících veřejných prostranství

Více

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Úvod Cyklistika, a nejvíce cykloturistika, zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Jízda na kole umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu

Více