2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT"

Transkript

1 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic umoží rychlejší, se stále se zvyšujícím výpočetím výoem počítačů, a přesější určeí místa poruchy, což začě zrychluje možost alezeí a odstraěí vzilé závady. Způsob jaým daou H-matici vedeí lze zísat je buď lasicy tz. výpočtem z parametrů vedeí ebo výpočtem z aměřeých dat, což se jeví jao elegatější variata. 2. Naměřeá data Předmětem aalýzy se stala přeosová lia vv. Měřeí bylo provedeo a vedeí a apěťové hladiě 0 V při zátěži olem 70 A. Měřilo se sychroě a začátu a a oci vedeí po dobu asi 35 miut. Na obrázu jsou zobrazey hodoty sdružeých apětí během měřeí. Napětí měřeá a začátu vedeí jsou ozačea symboly v legedě u L, u 2L, u 3L pro daé tři fáze, apětí měřeá a oci vedeí jsou ozačea u R, u 2R, u 3R. Obr. Hodoty sdružeých apětí během měřeí.

2 Obr. 2 Hodoty proudů během měřeí. Na obrázu 2 jsou zobrazey hodoty proudů měřeé a začátu a a oci vedeí. Proudy a začátu vedeí jsou ozačey i L, i 2L a i 3L, proudy měřeé a oci vedeí jsou ozačey i R, i 2R a i 3R. 3. Idetifiace H-matice Popis vedeí Vedeí lze modelovat čláem, ta ja je zobrazeo a obrázu, terý je popsá Ĥ maticí. Vstup popisuje vetor, výstup vetor y. Vzájemý vztah mezi vstupím a výstupím vetorem je dá rovicí (). Je uvažová případ, dy a záladě měřeí vstupích a výstupích sérií vetorů, mají být určey parametry vedeí, tj. staovea matice Ĥ. Obr. 3 Popis vedeí. Čláe a obrázu 3 popisuje ásledující rovice (), de Ĥ je matice systému, = {, 2, K,, 2, K,} je vetor vstupích proměých apětí a proudů a = { 2, 2, K 2, 2, 2, K 2,} vetor výstupích proměých apětí a proudů. i i i u u u y i i 2 i u u 2 u Hˆ. = y () Jeliož z měřeí byly zísáy odpovídající si sady vstupích a výstupích vetorů, ozačme a y pro =, 2,... m, čímž rovice () přejde v rovici (2)

3 Hˆ. = y (2) Matice Ĥ je čtvercová obecě ompleí, jejíž prvy odpovídají jedotlivým parametrům (popřípadě jejich ombiaci) vedeí. Rozepsáím rovice (2) obdržíme h, K h, y M O M. M = M h, h, y L (3) de Hˆ h, K h, = M O M h, h L, (4) je H-matice, terou je třeba určit. Výpočet prvů matice H Nezámou je yí matice Ĥ, sady vetorů a y jsou zámy z měřeí a začátu a a oci vedeí. Je třeba provézt ásledující úpravu rovice (3), což vede a h, 2K 0 y h,2. M O M = M. (5) 0 0 M y L h, V maticovém zápisu vypadá rovice (5) ásledově Xˆ. h = y (6) de vetor h yí reprezetuje ezámé prvy matice. Vyásobeím obou stra rovice (6) maticí X ˆ zleva dostáváme

4 ˆ. ˆ. ˆ X X h = X. y (7) de souči X ˆ. X ˆ je ozače jao B ˆ a ˆ X. y jao y, což vede a rovici (8) ˆ. B h = y (8) B ˆ je již v tomto případě čtvercová matice. uto rovici je třeba řešit pro vetor ezámých h. Po vyřešeí soustavy (8) obdržíme jedotlivé prvy požadovaé Ĥ matice. ímto způsobem jsme schopi počítat matici z libovolě dlouhé série vzájemě si odpovídajících vstupích a výstupích vetorů. eto postup odpovídá alezeí řešeí přeurčeé soustavy lieárích rovic, dy hledáme řešeí ve smyslu ejmeších čtverců, tedy taové, že poud bychom upravili rovice ta, že bude apřílad a pravé straě ulový vetor, pa výše uvedeým způsobem zísaé řešeí splňuje podmíu miima eulidovsé ormy vetoru pravých stra rovic. Výhodou tohoto postupu je, že vystačí s algebraicými operacemi a tudíž je výpočet velmi rychlý. Nevýhodou je, že jediou možou úpravou je váhováí jedotlivých rovic. Poud bychom požadovali optimum s jiou ež eulidovsou metriou, musíme použít iteračí hledáí miima. Výpočet prvů matice H ve 4 výpočetích rocích Na ásledujícím obrázu 4 je zobrazea relativí změa jedotlivých prvů matice Ĥ v závislosti a výpočetích rocích. Zde byly provedey 4 výpočetí roy, v ichž se vždy počítalo se sérií vstupích a výstupích vetorů o počtu 500 z celového počtu 2000 aměřeých vzorů dat. Žádé váhováí rovic ebylo použito. Obr. 4 Relativí změa jedotlivých prvů matice H ve 4 výpočetích rocích.

5 Je vidět, že prvy matice zísaé z aměřeých hodot vyazují začý a převapivý rozptyl. Nejméě se měí prvy diagoálí ja je zřejmé z ásledujícího obrázu 5. Obr. 5 Relativí změa diagoálích prvů matice H ve 4 výpočetích rocích. Výpočet prvů matice H v 2 výpočetích rocích Při zvýšeí výpočetích roů, tz. v úvahu se bere meší počet vstupích a výstupích vetorů, v tomto případě 80 z celového počtu 2000, se objevuje místo se začým rozptylem, aopa mimo ěj jsou relativí změy miimálí, ja je vidět a obrázu 6. Obr. 6 Relativí změa jedotlivých prvů matice H v 2 výpočetích rocích. Na obrázu 7 je zobrazea relativí změa diagoálích prvů matice H v 2 výpočetích rocích.

6 Obr. 7 Relativí změa diagoálích prvů matice H v 2 výpočetích rocích. 4. Závěr Z dosažeých výsledů je zřejmé, že pro idetifiaci matice z aměřeých dat, bude třeba tato data před použitím výpočtu jistým způsobem upravit (vyfiltrovat). Dále bude třeba se zaměřit a vhodou volbu série vstupích a výstupích vetorů. Moho stavů je praticy symetricých a tudíž evášejí ovou iformaci. 5. LIERAURA [] Dohále, P.: Ochray pro průmysl a eergetiu. Praha, SNL 99. [2] rojáe, Z., Háje, J., Kvasica, P.: Přechodé jevy v eletrizačích soustavách SNL/ALFA, 987.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecé istruce pro istalaci, použití a údržbu SPORÁKY PLYNOVÉ MODELY CG-2002 CG-1502 CG-1002 2 3 4 5 Tabula techicých parametrů (č. 1) VNĚJŠÍ ROZMĚRY ROZMĚRY TROUBY POČET Ů NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA CELKOVÝ

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Záadočesá uverzta FKULT PLIKOVNÝCH VĚD Obsah: Pravděodobostí modelováí očítačových systémů geerováí a využtí áhodých čísel (Mote Carlo metody), matematcé (marovsé) modely 3 Zálady teore systémů hromadé

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků Vužití epertního sstému při odhadu vlastností výrobů ibor Žá Abstrat. Článe se zabývá možností ja vužít fuzz epertní sstém pro popis vlastností výrobu. Důvodem tohoto přístupu je možnost vužití vágních

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola Chomutov, Šolní 5, 43 Chomutov, příspěvová organiace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola, Chomutov, Šolní 5, příspěvová organiace Šolní 6/5, 43 Chomutov

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b)

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b) / KOMBINATORIKA Příld Určete počet všech přirozeých dvojciferých čísel, v jejichž dedicém zápisu se ždá číslice vysytuje ejvýše jedou. Způsob řešeí ) Kombitoricé prvidlo součiu: Počet všech uspořádých

Více

T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio

T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio T a v é l e p í c í s y s t é m y Potfolio Úvod 1 Tavá lepidla / základí ifomace 6 2 Bühe 12 3 Iteet 16 Tavá lepidla 18 5 Mechaické pistole a tavá lepidla 32 6 Peumatické pistole a tavá lepidla 39 7 Zákl.

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta živtíh prtředí Katedra aplikvaé geifrmatiky a územíh pláváí Sftware pr iterplaci hdt luečíh zářeí Diplmvá práce Ja Hilica Veducí diplmvé práce: RNDr. Vladimír

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Signal Integrity prakticky: přizpůsobení spoje přenosu signálu

Signal Integrity prakticky: přizpůsobení spoje přenosu signálu Signal Integrity prakticky: přizpůsobení spoje přenosu signálu S používáním rychlejších součástek na deskách plošných spojů nabývají na stále větším významu analýzy Signal Integrity. Při přenosu rychlého

Více

Optimalizace měření a zpracování HRTF

Optimalizace měření a zpracování HRTF Optimalizace měření a zpracování HRTF T. Lindner Katedra radioelektroniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika Abstrakt Článek se zabývá mož ností omezení počtu

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více