I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy"

Transkript

1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální Hygiena výživy a předmětů běžného užívání Hygiena dětí a mladistvých Hygiena práce Posudková činnost - lékařské expertízy Epidemiologie ZDRAVOTNÍ PÉČE Společné právní předpisy Společné směrnice a instrukce Péče o ženy a děti Klinická onkologie Psychiatrie Kožní a pohlavní nemoci Transplantace a bezpečnost lidských tkání a buněk Boj proti tuberkulóze Tělesná výchova a sport Posudková činnost lékařské expertízy Léčiva a zdravotnické prostředky Kvalita a bezpečí zdravotních služeb NÁVYKOVÉ LÁTKY Zacházení s návykovými látkami Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami V. PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ, PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE A ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD VI. VII. ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotnické povolání a odborná výchova Pracovní poměry pracovníků ve zdravotnictví Ocenění v oblasti zdravotnictví VIII. STATISTIKA 1

2 I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SPOLEČNÉ PŘEDPISY A) Platné právní předpisy Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 (zákon o zdravotních službách), ve znění zák. č. 167/2012 a nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Zákon o specifických zdravotních službách, ve znění č. 373/2011 zák. č. 167/2012, zák. č. 47/2013 Zákon o zdravotnické záchranné službě, ve znění č. 374/2011 zák. č. 385/2012 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím č. 375/2011 zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, ve znění zák. č. 201/2012 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění č. 48/1997 některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 242/1997, zák. č. 2/1998, zák. č. 127/1998, zák. č. 225/1999, zák. č. 363/1999, zák. č. 18/2000, zák. č. 167/2000, zák. č. 132/2000, zák. č. 155/2000, zák. č. 220/2000, zák. č. 258/2000, zák. č. 459/2000, zák. č. 176/2002, zák. č. 198/2002, zák. č. 285/2002, zák. č. 309/2002, zák. č. 320/2002, (nálezu Ústavního soudu č. 207/2003 ), zák. č. 222/2003, zák. č. 274/2003, zák. č. 362/2003, zák. č. 424/2003, zák. č. 425/2003, zák. č. 455/2003, zák. č. 85/2004, zák. č. 359/2004, zák. č. 422/2004, zák. č. 436/2004, zák. č. 438/2004, zák. č. 123/2005, zák. č. 168/2005, zák. č. 253/2005, zák. č. 350/2005, zák. č. 361/2005, zák. č. 47/2006, zák. č. 109/2006, zák. č. 112/2006, zák. č. 117/2006, zák. č. 165/2006, zák. č. 189/2006, zák. č. 214/2006, zák. č. 245/2006, zák. č. 264/2006, zák. č. 340/2006, zák. č. 57/2007, zák. č. 181/2007, zák. č. 261/2007, zák. č. 296/2007, zák. č. 129/2008, zák. č. 137/2008, zák. č. 270/2008, zák. č. 274/2008, zák. č. 306/2008, zák. č. 59/2009, zák. č. 158/2009, zák. č. 227/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 362/2009, zák. č. 298/2011, zák. č. 365/2011, zák. č. 369/2011, zák. č. 458/2011, zák. č. 1/2012, zák. č. 275/2012, zák. č. 401/2012, zák. č. 403/2012, zák. č. 44/2013, nálezu Ústavního soudu č. 238/2013, zák. č. 60/2014, zák. č. 109/2014, zák. č. 250/2014, zák. č. 256/2014 a zák. č. 267/2014 Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb č. 307/2012 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 376/2011 2

3 o veřejném zdravotním pojištění Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 254/2001, zák. č. 274/2001, zák. č. 13/2002, zák. č. 76/2002, zák. č. 86/2002, zák. č. 120/2002, zák. č. 320/2002, zák. č. 274/2003, zák. č. 356/2003, zák. č. 362/2003, zák. č. 167/2004, zák. č. 326/2004, zák. č. 562/2004, zák. č. 125/2005, zák. č. 253/2005, zák. č. 381/2005, zák. č. 392/2005, zák. č. 59/2006, zák. č. 74/2006, zák. č. 186/2006, zák. č. 189/2006, zák. č. 222/2006, zák. č. 264/2006, zák. č. 342/2006, zák. č. 110/2007, zák. č. 296/2007, zák. č. 378/2007, zák. č. 124/2008, zák. č. 130/2008, zák. č. 274/2008, zák. č. 227/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 301/2009, zák. č. 151/2011, zák. č. 298/2011, zák. č. 375/2011, zák. č. 115/2012, zák. č. 333/2012, zák. č. 223/2013, zák. č. 64/2014, zák. č. 247/2014, zák. č. 250/2014 a zák. č. 252/2014 Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002 Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003 Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhl. č. 55/2000, vyhl. č. 135/2000, vyhl. č. 449/2000, vyhl. č. 101/2002, vyhl. č. 291/2002, vyhl. č. 493/2005, vyhl. č. 620/2006, vyhl. č. 331/2007, vyhl. č. 439/2008, vyhl. č. 244/2009, vyhl. č. 472/2009, vyhl. č. 397/2010, vyhl. č. 411/2011, vyhl. č. 467/2012, nálezu Ústavního soudu č. 238/2013, vyhl. č. 421/2013 a vyhl. č. 326/2014 Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Vyhláška, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách, ve znění vyhl. č. 350/2008 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zák. č. 10/1993, zák. č. 15/1993, zák. č. 161/1993, zák. č. 324/1993, zák. č. 42/1994, zák. č. 241/1994, zák. č. 59/1995, zák. č. 149/1996, zák. č. 48/1997, zák. č. 127/1998, zák. č. 29/2000, zák. č. 118/2000, zák. č. 258/2000, zák. č. 492/2000, zák. č. 138/2001, zák. č. 49/2002, zák. č. 176/2002, zák. č. 309/2002, zák. č. 424/2003, zák. č. 437/2003, zák. č. 455/2003, zák. č. 53/2004, zák. č. 438/2004, zák. č. 123/2005, č. 258/2000 č. 251/2002 č. 532/2002 č. 618/2006 č. 134/1998 č. 267/2012 č. 59/1997 č. 592/1992 3

4 zák. č. 381/2005, zák. č. 413/2005, zák. č. 545/2005, zák. č. 62/2006, zák. č. 117/2006, zák. č. 214/2006, zák. č. 189/2006, zák. č. 264/2006, zák. č. 261/2007, zák. č. 296/2007, zák. č. 306/2008, zák. č. 227/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 285/2009, zák. č. 362/2009, zák. č. 73/2011, zák. č. 138/2011, zák. č. 298/2011, zák. č. 329/2011, zák. č. 369/2011, zák. č. 458/2011, zák. č. 401/2012, zák. č. 500/2012, zák. č. 11/2013, zák. opatření Senátu č. 342/2013, zák. opatření Senátu č. 44/2013, zák. č. 109/2014, zák. č. 250/2014 a zák. č. 267/2014 Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění zák. č. 592/1992, zák. č. 10/1993, zák. č. 60/1995, zák. č. 149/1996, zák. č. 48/1997, zák. č. 305/1997, zák. č. 93/1998, zák. č. 127/1998, zák. č. 69/2000, zák. č. 132/2000, zák. č. 220/2000, zák. č. 49/2002, zák. č. 420/2003, zák. č. 455/2003, zák. č. 438/2004, zák. č. 117/2006, zák. č. 261/2007, zák. č. 296/2007, zák. č. 362/2009, zák. č. 188/2011, zák. č. 298/2011, zák. č. 369/2011, zák. č. 458/2011, zák. č. 60/2014, zák. č. 109/2014 a zák. č. 256/2014 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zák. č. 10/1993, zák. č. 15/1993, zák. č. 60/1995, zák. č. 149/1996, zák. č. 48/1997, zák. č. 93/1998, zák. č. 127/1998, zák. č. 225/1999, zák. č. 220/2000, zák. č. 49/2002, zák. č. 420/2003, zák. č. 438/2004, zák. č. 117/2006, zák. č. 261/2007, zák. č. 296/ 2007, zák. č. 351/2009, zák. č. 362/2009, zák. č. 188/2011, zák. č. 298/2011, zák. č. 369/2011, zák. č. 458/2011, zák. č. 60/2014, zák. č. 109/2014 a zák. č. 256/2014 Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Nařízení vlády ČR o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění zák. č. 426/2003, zák. č. 316/2004, zák. č. 626/2004, zák. č. 264/2006, zák. č. 378/2007, zák. č. 375/2011, zák. č. 255/2012 a zák. č. 268/2014 Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Vyhláška o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu č. 551/1991 č. 280/1992 č. 92/2012 č. 165/1997 č. 274/2003 č. 116/2012 č. 644/2004 4

5 Vyhláška, o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců č. 420/2013 veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče č. 471/2009 hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče č. 396/2010 hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011, ve znění vyhl. č. 46/2011 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče č. 425/2011 hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše č. 458/2001 úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad č. 187/2000 zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše č. 211/2001 úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše č. 418/2003 příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhl. č. 656/2004, vyhl. č 519/2005, vyhl. č. 304/2007, vyhl. č. 356/2007, vyhl. č. 127/2010, vyhl. č. 302/2012 a vyhl. č. 280/2014 Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely č. 63/2007 Vyhláška o seznamu referenčních skupin, ve znění č. 384/2007 vyhl. č. 114/2009 a vyhl. č. 386/2011 Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek určených č. 385/2007 k podpůrné nebo doplňkové léčbě, ve znění vyhl. č. 115/2009 Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření č. 362/2010 zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu Vyhláška, kterou se stanoví způsob volby a volební řád č. 579/2006 pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhl. č. 87/2008 Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006, o veřejných č. 466/2011 5

6 neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009 Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006, ve znění vyhl. č.101/2006 Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007 Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001 Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005 Vyhláška, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhláška, o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 187/2000, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000 č. 428/2013 č. 383/2007 č. 464/2008 č. 550/2005 č. 619/2006 č. 487/2000 č. 50/2005 č. 324/2014 č. 325/2014 č. 63/2000 B) Resortní směrnice a instrukce 1/2014/DZP Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví, ze dne 2. prosince 2013, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 1/2015/DZP Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví, ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného č. 8/2013 Věst. MZ č. 8/2014 Věst. MZ 6

7 zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům 1/2013/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 3/2013/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. dubna 2012, o regulaci cen zdravotnických prostředků 1/13-FAR Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny 2/13-FAR Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, kterým se stanoví seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce č. 3/2011 Věst. MZ č. 10/2012 Věst. MZ č. 3/2012 Věst. MZ č. 10/2012 Věst. MZ č. 10/2012 Věst. MZ II. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK SPOLEČNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 254/2001, zák. č. 274/2001, zák. č. 13/2002, zák. č. 76/2002, zák. č. 86/2002, zák. č. 120/2002, zák. č. 320/2002, zák. č. 274/2003, zák. č. 356/2003, zák. č. 362/2003, zák. č. 167/2004, zák. č. 326/2004, zák. č. 562/2004, zák. č. 125/2005, zák. č. 253/2005, zák. č. 381/2005, zák. č. 392/2005, zák. č. 444/2005, zák. č. 59/2006, zák. č. 74/2006, zák. č. 186/2006, zák. č. 189/2006, zák. č. 222/2006, zák. č. 264/2006, zák. č. 342/2006, zák. č. 110/2007, zák. č. 296/2007, zák. č. 378/2007, zák. č. 124/2008, zák. č. 130/2008, zák. č. 274/2008, zák. č. 227/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 301/2009, zák. č. 151/2011, zák. č. 298/2011, zák. č. 375/2011, zák. č. 115/2012, zák. č. 333/2012, zák. č. 223/2013, zák. č. 64/2014, zák. č. 247/2014, zák. č. 250/2014 a zák. č. 252/2014 Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nař. vlády č. 106/2010 Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění vyhl. č. 275/2010 a vyhl. č. 233/2011 Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhl. č. 65/2009, vyhl. č. 443/2009 a vyhl. č. 299/2010 č. 258/2000 č. 1/2008 č. 473/2008 č. 306/2012 č. 537/2006 7

8 Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhl. č. 472/2006 Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění zák. č. 186/2004, zák. č. 125/2005, zák. č. 297/2008, zák. č. 136/2010, zák. č. 342/2011, zák. č. 375/2011 a zák. č. 18/2012 Vyhláška o seznamu účinných látek, ve znění vyhl. č. 313/2012 Vyhláška, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění Vyhláška, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek Vyhláška, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh, ve znění vyhl. č. 382/2007 Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhl. č. 502/2004 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění vyhl. č. 134/2004 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhl. č. 187/2005, vyhl. č. 293/2006 a vyhl. č. 83/2014 Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 490/2000 č. 120/2002 č. 343/2011 č. 224/2002 č. 304/2002 č. 305/2002 č. 376/2001 č. 6/2003 č. 138/2003 č. 35/2004 č. 252/2004 č. 428/2004 č. 272/2011 HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nař. vlády č. 106/2010 č. 1/2008 8

9 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění vyhl. č. 134/2004 Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhl. č. 502/2004 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhl. č. 97/2014 Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhl. č. 187/2005, vyhl. č. 293/2006 a vyhl. č. 83/2014 Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhl. č. 352/2013 Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhl. č. 472/2006 Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) č. 6/2003 č. 35/2004 č. 376/2001 č. 157/2011 č. 238/2011 č. 137/2004 č. 272/2011 č. 252/2004 č. 353/2004 č. 409/2005 č. 490/2000 č. 523/2006 HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných č. 296/1997 č. 277/2010 9

10 v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhl. č. 186/2003, vyhl. č. 207/2006, vyhl. č. 551/2006, vyhl. č. 271/2008, vyhl. č. 386/2008, vyhl. č. 127/2009 a vyhl. č. 111/2011 Vyhláška o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění vyhl. č. 521/2005 Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhl. č. 402/2006, vyhl. č. 473/2006, vyhl. č. 157/2008, vyhl. č. 35/2012 a vyhl. č. 46/2014 Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007, o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění vyhl. č. 352/2009 Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění vyhl. č. 404/2006 Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhl. č. 130/2010 a vyhl. č. 122/2011 Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhl. č. 330/2009 Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub) Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 447/2004, o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 235/2010, o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru č. 38/2001 č. 84/2001 č. 54/2004 č. 133/2004 č. 137/2004 č. 278/2010 č. 225/2008 č. 275/2004 č. 4/2008 č. 299/2012 č. 450/2004 č. 475/2002 č. 260/2012 č. 298/2012 č. 423/

11 HYGIENA DĚTÍ A MLADISTVÝCH Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhl. č. 148/2004, vyhl. č. 320/2010 a vyhl. č. 422/2013 Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb č. 106/2001 č. 410/2005 č. 6/2003 HYGIENA PRÁCE Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhl. č. 107/2013 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nař. vlády č. 68/2010, nař. vlády č. 93/2012 a nař. vlády č. 9/2013 Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nař. vlády č. 106/2010 Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické č. 288/2003 č. 432/2003 č. 272/2011 č. 361/2007 č. 394/2006 č. 1/2008 č. 428/2004 POSUDKOVÁ ČINNOST LÉKAŘSKÉ EXPERTÍZY Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška č. 104/

12 o posuzování nemocí z povolání) Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011, o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) č. 79/2013 EPIDEMIOLOGIE A) Platné právní předpisy Vyhláška o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění vyhl. č. 275/2010 a vyhl. č. 233/2011 Vyhláška, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhl. č. 502/2004 Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhl. č. 65/2009, vyhl. č. 443/2009 a vyhl. č. 299/2010 č. 25/1960 č. 274/2004 č. 306/2012 č. 473/2008 č. 224/2002 č. 376/2001 č. 537/2006 B) Resortní směrnice a instrukce Usnesení vlády ČR ze dne 14. září 2011 č. 682 k Pandemickému plánu České republiky (publ.) v částce 6/2011 V. v. ČR III. ZDRAVOTNÍ PÉČE SPOLEČNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zák. č. 167/2012 a nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Zákon o specifických zdravotních službách, ve znění zák. č. 167/2012 č. 372/2011 č. 373/

13 Zákon o zdravotnické záchranné službě, ve znění zák. č. 385/2012 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, ve znění zák. č. 201/2012 Vyhláška o dispenzární péči Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku Vyhláška o preventivních prohlídkách Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Vyhláška o zdravotnické dokumentaci Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhl. č. 287/2013 Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého) Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření Nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními č. 374/2011 č. 375/2011 č. 39/2012 č. 56/2012 č. 70/2012 č. 92/2012 č. 98/2012 č. 99/2012 č. 101/2012 č. 102/2012 č. 116/2012 č. 297/2012 č. 306/2012 č. 104/2012 č. 410/2012 č. 148/2012 č. 240/2012 č. 296/

14 prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990, o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky Vyhláška o zrušení směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění sterilizace, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 4/1985 č. 307/2012 č. 317/2000 č. 340/2012 SPOLEČNÉ SMĚRNICE A INSTRUKCE Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o lékařských prohlídkách osob vracejících se z epidemiologicky závažných oblastí Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o provádění rentgenových vyšetření Metodika zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných událostech Metodika zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení Zřízení středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách Metodický návod k zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního prostředí Metodické opatření Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let věku Metodické opatření k postupu lékařů primární péče při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím násilím Postup lékařů primární péči při podezření na hyperkinetickou poruchu u dětí Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců Metodický pokyn pro postup při laboratorním stanovení alkoholu (etylalkoholu) v krvi Kritéria pro laboratoře stanovující koncentraci alkoholu v krvi Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek v krvi a nebo v moči Onkologická péče v České republice č. 3/1972 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 5/1972 č. 1/1985 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 16/1985 č. 3/2008 Věst. MZ č. 8/2007 Věst. MZ č. 12/2003 Věst. MZ č. 6/2009 Věst. MZ č. 8/2013 Věst. MZ č. 9/2005 Věst. MZ č. 3/2008 Věst. MZ č. 6/2008 Věst. MZ č. 2/2012 Věst. MZ č. 7/2012 Věst. MZ č. 7/2006 Věst. MZ č. 6/2008 Věst. MZ č. 9/2012 Věst. MZ č. 7/2008 Věst. MZ (aktualizace v č. 1/2009, 14

15 Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Traumatologická péče v České republice Kardiovaskulární péče v České republice Cílený screening celiakie (metodický pokyn) Národní radiolologické standardy Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními trestnými činy Oznámení uveřejnění národních radiologických standardů Doporučený postup při provádění chirurgických zákroků směřujících ke změně pohlaví u transsexuálních pacientů Metodický pokyn - péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou č. 5/2009 a v č. 2/2012 Věst. MZ) č. 7/2007 Věst. MZ č. 1/2009 Věst. MZ č. 4/2010 Věst. MZ č. 5/2012 Věst. MZ č. 6/2008 Věst. MZ (aktualizace v č. 5/2009 Věst. MZ) č. 7/2012 Věst. MZ (aktualizace v č. 3/2012 Věst. MZ) č. 3/2011 Věst. MZ č. 9/2011 Věst. MZ č. 5/2012 Věst. MZ č. 8/2012 Věst. MZ č. 8/2012 Věst. MZ č. 10/2012 Věst. MZ PÉČE O ŽENY A DĚTI A) Platné právní předpisy Zákon o umělém přerušení těhotenství Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 66/1986, o umělém přerušení těhotenství, ve znění vyhl. č. 467/1992 č. 66/1986 č. 268/2010 č. 75/1986 B) Resortní směrnice a instrukce Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí č. 142/2007 Věst. MŠMT 15

16 Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o sběru mateřského mléka č. 4/1989 Věst. MZSV ČSR (reg.) v částce 29/1988 KLINICKÁ ONKOLOGIE Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinné hlášení novotvarů č. 3/1989 Věst. MZSV ČSR (reg.) v částce 19/1988 KOŽNÍ A POHLAVNÍ NEMOCI Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o opatření proti pohlavním nemocem, ve znění vyhl. č. 225/1996 (Čl. II, kterým se zrušuje příloha těchto směrnic) č. 30/1968 Věst. MZ (reg.) v částce 51/1968 TRANSPLANTACE A BEZPEČNOST LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů č. 285/2002 a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zák. č. 228/2005, zák. č. 129/2008, zák. č. 296/2008, zák. č. 41/2009, zák. č. 281/2009 a zák. č. 375/2011 Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních č. 111/2013 postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní č.114/2013 způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantace) Vyhláška o stanovení specializované způsobilosti lékařů č.115/2013 zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných č. 434/2004 dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek č. 504/2005 kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk č. 296/2008 určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění zák. č. 41/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 375/2011 a zák. č. 77/2012 Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti č. 422/

17 a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhl. č. 339/2012 BOJ PROTI TUBERKULÓZE Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra ČSR a ministerstva spravedlnosti ČSR o klasifikaci tuberkulózy a jiných mykobakterióz a poskytování dispenzární péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí č. 1/1986 Věst. vlády pro NV (přetisk částka 8 až 12/1986 Věst. MZ ČSR) TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 POSUDKOVÁ ČINNOST-LÉKAŘSKÉ EXPERTÍZY Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění vyhl. č. 254/2007 Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhl. č. 253/2007 a vyhl. č. 72/2011 č. 493/2002 č. 277/2004 LÉČIVA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, č. 378/2007 ve znění zák. č. 124/2008, zák. č. 296/2008, zák. č. 141/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 291/2009, zák. č. 75/2011, zák. č. 375/2011, zák. č. 50/2013 a zák. č. 70/2013 Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony č. 427/2008 vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhl. č. 160/2012 a vyhl. č. 327/2013 Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích č. 54/2008 uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhl. č. 405/2008, vyhl. č. 177/2010 a vyhl. č. 190/2013 Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách č. 84/

18 zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhl. č. 254/2013 Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhl. č. 270/2013 Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhl. č. 351/2010 Vyhláška o registraci léčivých přípravků, ve znění vyhl. č. 13/2010, vyhl. č. 171/2010 a vyhl. č. 255/2013 Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 130/2003, zák. č. 274/2003, úplného znění zák. č. 346/2003, zák. č. 58/2005, zák. č. 227/2009, zák. č. 196/2010 a zák. č. 375/2011 Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka Vyhláška, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků), ve znění vyhl. č. 304/2003 Vyhláška o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003, kterým se mění některá č. 85/2008 č. 86/2008 č. 106/2008 č. 143/2008 č. 228/2008 č. 226/2008 č. 229/2008 č. 221/2013 č. 123/2000 č. 316/2000 č. 342/2000 č. 501/2000 č. 356/2001 č. 154/

19 nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nař. vlády č. 307/2009 a nař. vlády č. 66/2011 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění nař. vlády 212/2007, nař. vlády č. 245/2009 a nař. vlády č. 65/2011 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nař. vlády č. 246/2009, nař. vlády č. 67/2011 a nař. vlády č. 223/2012 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 123/2000, vyhlášeném pod č. 346/2003 Vyhláška, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000, kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi č. 336/2004 č. 453/2004 č. 168/2004 č. 11/2005 č. 282/2005 č. 351/2005 č. 100/2012 KVALITA A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Metodika Ministerstva zdravotnictví - sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče č. 8/2012 Věst. MZ IV. NÁVYKOVÉ LÁTKY ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A) Platné právní předpisy Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších č. 167/

20 zákonů, ve znění zák. č. 354/1999, zák. č. 117/2000, zák. č. 132/2000, zák. č. 57/2001, zák. č. 185/2001, zák. č. 407/2001, úplného znění zák. č. 55/2002, zák. č. 320/2002, zák. č. 223/2003, zák. č. 362/2004, úplného znění zák. č. 466/2004, zák. č. 228/2005, zák. č. 74/2006, zák. č. 124/2008, zák. č. 41/2009, zák. č. 141/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 291/2009, zák. č. 106/2011, zák. č. 341/2011, zák. č. 375/2011, zák. č. 18/2012, zák. č. 167/2012, zák. č. 50/2013 a zák. č. 273/2013 Nařízení vlády o seznamech návykových látek Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhl. č. 72/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009, o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách Zákon o prekursorech drog Nařízení vlády o seznamech výchozích a pomocných látek Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog č. 463/2013 č. 123/2006 č. 28/2013 č. 53/2014 č. 272/2013 č. 458/2013 č. 71/2014 č. 54/2014 B) Resortní směrnice a instrukce Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek č. 14/2004 Věst. MZ v částce 12/2004 OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A) Platné právní předpisy Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 225/2006, zák. č. 274/2008, zák. č. 305/2009, zák. č. 375/2011 a zák. č. 247/2014 č. 379/2005 B) Resortní směrnice a instrukce Standard substituční léčby č. 3/2008 Věstník MZ 20

21 Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek č. 12/2004 Věstník MZ V. PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ, PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE A ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD A) Platné právní předpisy Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zák. č. 76/2002, zák. č. 320/2002, zák. č. 444/2005, zák. č. 186/2006, zák. č. 222/2006, zák. č. 167/2008, zák. č. 227/2009, zák. č. 281/2009 a zák. č. 375/2011 Vyhláška o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody Vyhláška, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku, ve znění vládního nař. č. 116/1949 a zák. č. 86/1950 Výnos ministerstva zdravotnictví ČSR o prohlášení dalších přírodních zdrojů minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní, ve znění vyhl. č. 140/1993 a vyhl. č. 287/1996 Výnos ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se prohlašují další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní č. 164/2001 č. 370/2001 č. 385/2001 č. 423/2001 č. 125/1948 č. 12/1979 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 23/1979 č.j. ČIL (reg.) pod č. 62/1991 v částce 13/

22 Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně č. 140/1993 se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos MZ ČSR č. 12/1979 Věst. MZ ČSR, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně č. 287/1996 se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní, ve znění vyhl. č. 290/1998 Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně č. 290/1998 se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje Vyhláška, kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se vyskytující č. 149/1999 rašeliny Čistá Krásno za přírodní léčivý zdroj Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení č. 427/2001 o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení č. 533/2002 o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého zdroje Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení č. 419/2003 o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Nařízení vlády ČR o ochranných pásmech přírodních léčivých č. 152/1992 zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně Vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů č. 175/1999 lázeňského místa Karlova Studánka Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého č. 345/2013 zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů č. 13/2001 lázeňského místa Bludov Vyhláška o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje č. 156/2001 v Hronově Vyhláška, kterou se stanoví ochranná pásma zdroje přírodní č. 513/2002 minerální vody v Byňově a vymezují se konkrétní ochranná opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Byňově) Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice č. 73/2004 Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce č. 74/2004 Železnice Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení č. 615/

23 o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody v Očihově a vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Očihově) Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech - Byňov Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov) č. 208/2005 č. 320/2005 č. 467/2005 č. 479/2005 č. 539/2006 č. 387/2007 č. 41/2008 č. 116/2009 č. 145/2009 č. 308/2010 č. 12/2011 č. 174/

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014 Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014 Aktualizace je prováděna čtvrtletně.... 2... 4... 7... 8... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20...

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Pracovní verze. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne. 2007, o nákladech dodatečné kontroly a ověření souladu se specifikacemi

Pracovní verze. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne. 2007, o nákladech dodatečné kontroly a ověření souladu se specifikacemi Pracovní verze Návrh VYHLÁŠKA ze dne. 2007, o nákladech dodatečné kontroly a ověření souladu se specifikacemi Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. p) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

I. Ambulantní zdravotní péče

I. Ambulantní zdravotní péče Česká průmyslová zdravotní pojišťovna bude v roce 2011 hradit zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními v souladu s 17 odst. 6 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

79/1997 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 1997. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ZÁKON O LÉČIVECH HLAVA PRVNÍ

79/1997 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 1997. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ZÁKON O LÉČIVECH HLAVA PRVNÍ 79/1997 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 1997 o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 149/2000 Sb. Změna: 153/2000 Sb., 258/2000 Sb. Změna: 149/2000 Sb. (část) Změna: 138/2002

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008 54/2008 VYHLÁŠKA ze dne 6. února 2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů Změna: 405/2008 Sb. Změna: 177/2010

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a.s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Částka: 34/2005 Sb. Datum účinnosti: 8. března 2005 Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 463/2011 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2012 Ministerstvo školství,

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice číslo ve Sbírce zákonů název předpisu řešená problematika paragraf 406/2000 359/2003 694/2004 177/2006 406/2006 (úplné znění k 1.1.2006) 574/2006 393/2007

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony

UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony Tento pokyn nahrazuje pokyn UST- 29 verze 3 s platností od:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 806 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ uveřejněných ve Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

BMI a akreditace nemocnice

BMI a akreditace nemocnice BMI a akreditace nemocnice Josef Jirsa Pardubice 2009 Hospitalizovaný pacient v ohrožen ení viry mikroby ohrožuj ující faktory bakterie b. infekce mám na svědom domí stejný počet obětí jako dopravní nehody

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. srpna 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 25. srpna 2003 VYHLÁŠKA č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství

Více

ZDRAVOTNÍK. - vybrané paragrafy pro seminář vedoucích táborů ------------------------------------------------------------

ZDRAVOTNÍK. - vybrané paragrafy pro seminář vedoucích táborů ------------------------------------------------------------ 3 ZDRAVOTNÍK březen 2011 Tento Táborový vševěd obsahuje vybrané paragrafy zákona 258/2000 dle posledního stavu textu po novelách a úplné znění Vyhlášky 106 / 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací

Více

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Jan Maršák / Jan Slavík Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí

Více

Stránka 1 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1013 Genetický potenciál

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory.

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory. OBECNÁ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontroly finanční a kontroly dle odvětvově specifických zákonů) realizovaných v roce 2015 ODBOR: KANCELÁŘ HEJTMANA (KH) Počet

Více

Inovativní pobídky pro účinná antibiotika - přijetí závěrů Rady [veřejná rozprava podle čl. 8 odst. 3 jednacího řádu Rady (na návrh předsednictví)]

Inovativní pobídky pro účinná antibiotika - přijetí závěrů Rady [veřejná rozprava podle čl. 8 odst. 3 jednacího řádu Rady (na návrh předsednictví)] RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. listopadu 2009 (26.11) (OR. en) 16006/09 SAN 314 MI 429 RECH 414 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 15618/09 SAN

Více

V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007. Směrnice č.3. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole

V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007. Směrnice č.3. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007 Směrnice č.3 k zajištění bezpečnosti

Více

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Školení starostů obcí Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Osnova historie požární prevence povinnosti obce v samostatné působnosti povinnosti obce v přenesené působnosti povinnosti obce jakožto

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

236/2015 Sb. VYHLÁKA

236/2015 Sb. VYHLÁKA 236/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 4. září 2015 o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb., č. 320/2010 Sb. a č. 422/2013 Sb. Ministerstvo

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/5 Datum vyhotovení: 6.12.2012 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace přípravku NPK 10-10-10 13S Registrační číslo látky Nepřiděluje se Účel použití přípravku

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Hygiena a epidemiologie

Hygiena a epidemiologie Hygiena a epidemiologie Hygiena - obor, který se zabývá zdravým způsobem života z hlediska jedince i společnosti a dodržováním pravidel tohoto způsobu. Epidemiologie - je vědy, která se zabývá výskytem

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO- 3655 /GŘ VZ-2003 V Praze dne 30. října 2003 S c h v a l u j e:... generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra

Více

Neodkladná zdravotnická pomoc s akreditací (NZP + AK)

Neodkladná zdravotnická pomoc s akreditací (NZP + AK) MINISTERSTVO VNITRA Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV- 48080-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: NZP + AK Praha 9. dubna 2015 listů: 11 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ 74 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové Telefon: +420 495 058 111 Fax: +420 495 522 842 Internet: http://www.zuhk.cz Zdravotní ústav se sídlem v Hradci

Více

84/2008 Sb. VYHLÁŠKA

84/2008 Sb. VYHLÁŠKA 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. února 2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. ze dne 2. března 2001. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. ze dne 2. března 2001. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 397. Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 398. Vyhláška

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

"Novinky" v sytému autorizací

Novinky v sytému autorizací "Novinky" v sytému autorizací v ochraně veřejn ejného zdraví RNDr. Vítězslav V Jiřík Státn tní zdravotní ústav, Praha 1 Účel autorizace Účelem autorizace je zavést systém kvality a zvyšovat kvalitu většiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Parkett Polish

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Parkett Polish strana 1(5) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: Další názvy přípravku: - 1.2 Použití přípravku: Leštící prostředek na parkety 1.3 Identifikace: výrobce: distributora:

Více

plk. Ing. Ivan Koleňák

plk. Ing. Ivan Koleňák Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení

Více

ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 422/2013 Sb. Čl. 1 1 Předmět úpravy

ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 422/2013 Sb. Čl. 1 1 Předmět úpravy VYHLÁŠKA 106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc Postup při úmrtí Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc 1 Postup při úmrtí Úmrtí osoby nebo nález těla mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mletý vápenec sušený. Další názvy: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu.

Mletý vápenec sušený. Další názvy: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu. BEZPEČNOSTNÍ LIST 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky/přípravku: Název: Další názvy: Registrační číslo: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu. 1.2

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

148/2004 Sb. VYHLÁŠKA

148/2004 Sb. VYHLÁŠKA 148/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. března 2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

citlivý účel 2 zdroj osobního příjemce osobního údaje 4 - orgány veřejné správy pro plnění úkolů veřejné správy;

citlivý účel 2 zdroj osobního příjemce osobního údaje 4 - orgány veřejné správy pro plnění úkolů veřejné správy; ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ STANOVENÍ ROZSAHU A ÚČELU UŽIVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY Stanovení rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu. Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 550/1991 Sb.

20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu. Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 550/1991 Sb. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 550/1991 Sb. Změna: 548/1991 Sb. (část) Změna: 590/1992 Sb., 15/1993 Sb. Změna:

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek

Legislativa Přehled legislativních novinek Legislativa Přehled legislativních novinek 01.02.2011-28.02.2011 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Vstupuje v účinnost > Projednávané

Více

ASPI KP602 Strana 1 24.01.2012 15:19:40

ASPI KP602 Strana 1 24.01.2012 15:19:40 Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 550/1991 Sb. Změna: 548/1991 Sb. (část) Změna: 590/1992 Sb., 15/1993 Sb. Změna: 161/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 14/1997

Více

MINISTERSTVO VNITRA. ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. kurz manipulace se zvířaty při mimořádných událostech

MINISTERSTVO VNITRA. ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. kurz manipulace se zvířaty při mimořádných událostech MINISTERSTVO VNITRA ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO 2158/II-2000 V Praze dne 17. července 2000 S c h v a l u j e: Náměstek ministra vnitra a vrchní požární rada ČR v. r. UČEBNÍ OSNOVY

Více

Směrnice rady města č. 3/2015 Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice rady města č. 3/2015 Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Město Strana č. 10/16 Městský úřad se ve své činnosti řídí: Příloha č. 2 na úseku samostatné působnosti zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení (nařízeními vlády

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Usnesení č. 17/1196 - Příloha č. 1 Strana 1 LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ČÁSTI PLÁNU: A B C právní předpisy, jejichž změna bude navržena zastupitelstvu kraje k využití v rámci jeho zákonodárné

Více

VYR-38 Stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka

VYR-38 Stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka VYR-38 Stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka Platnost od 18.10.2008 Úvod Dnem 18. 10. 2008 nabývá účinnosti zákon č. 296/2008

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/EC článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/EC článek 31 strana 1/6 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Přípravek určený k odstraňování usazenin z vody a zbytky pracích prášků

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Informace nakladatelství

Informace nakladatelství Informace nakladatelství Nabídka publikací Otevřený informační portál pro podnikovou ekologii a ŽP Povinnosti firem v podnikové ekologii Ne každý je nebo chce být odborníkem na problematiku podnikové ekologie.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Pokyn ÚSKVBL/INS/Farmakovigilance VYR-MK- 03/2009. Hlášení nežádoucích účinků medikovaných premixů a medikovaných krmiv

Pokyn ÚSKVBL/INS/Farmakovigilance VYR-MK- 03/2009. Hlášení nežádoucích účinků medikovaných premixů a medikovaných krmiv Pokyn ÚSKVBL/INS/Farmakovigilance VYR-MK- 03/2009 Hlášení nežádoucích účinků medikovaných premixů a medikovaných krmiv Platnost od: 1.1.2010 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/Nahrazuje:

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 372/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 372/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Ze dne 06.11.2011 Částka 131/2011 Účinnost od 01.04.2012 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372

Více

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Změna energetického zákona 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Více

Smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a. poskytování pracovnělékařských služeb

Smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a. poskytování pracovnělékařských služeb Smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená podle 262 obchodního zákoníku Lékař závodní preventivní péče: MUDr. Petr Vencálek., Studentská 1699/4,

Více

VYHLÁŠKA č. 84/2008 Sb. ze dne 26. února 2008

VYHLÁŠKA č. 84/2008 Sb. ze dne 26. února 2008 VYHLÁŠKA č. 84/2008 Sb. ze dne 26. února 2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V K 1 Základní informace, možnost poradit se Možnosti řešit nepříznivou sociální situaci Identi ikace vlastních potřeb Vytvoření pocitu přijetí a bezpečí pro řešení situace Podpora motivace k přijetí dlouhodobých

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Číslo výrobku: 3490004 ( podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Číslo výrobku: 3490004 ( podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES) Datum vydání: 26.5.2008 Datum revize Strana / celkem 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 1.2 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní označení: MVT gastro Název výrobku

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více