JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009"

Transkript

1 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských zdrojů Mgr. Václav Božek, CSc. Po představení mandátu náměstkyně Anny Procházkové (ODS) v minulém čísle Jihomoravského LOBBINGu dnes přinášíme rozhovor s náměstkem hejtmana Mgr. Václavem Božkem, CSc. (ČSSD), který se ve své funkci zaměřuje na podporu vysokých škol, vědy a výzkumu a dále na oblast neziskových organizací, kultury, památek, cestovního ruchu a strategii lidských zdrojů. Je členem Rady JmK a od konce loňského roku také členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Výbor Regionální rady, jehož jste členem, pokračuje v novém složení v úspěšné aktivní strategii rozvoje Jihomoravského Kulatý stůl MOZKU: Veřejné zakázky Problematika veřejných zakázek jako jednoho z nástrojů zmírnění dopadů hospodářské krize to bylo hlavní téma neformálního pracovního setkání MOZKU a zástupců odborné veřejnosti 6. května Pozvání k diskusi přijali předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina, ředitel sekce veřejných zakázek ÚOHS Pavel Herman, náměstek hejtmana kraje Vysočina Vladimír Novotný, hejtman JMK Michal Hašek s náměstky a radními a legislativci a odborníci z praxe. Hlavními tématy kulatého stolu byla možnost využívat sociálních aspektů českého právního řádu při zadávání veřejných zakázek, např. zaměstnání nezaměstnaných osob nebo efektivita čerpání prostředků strukturálních fondů EU ve vztahu k zadávání veřejných zakázek. Účastníci se shodli, že v procesu zadávání veřejných zakázek je obecně možné využívat některé sociální aspekty, přičemž je ve vztahu k uchazečům třeba naplnit zákonné požadavky transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Hejtman Hašek navrhl uspořádat celostátní odbornou konferenci na téma využívání veřejných zakázek jako nástroje zmírnění dopadů hospodářské krize za účasti všech krajů, ÚOHS, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších dotčených subjektů pod záštitou Asociace krajů ČR. NAJDETE V LISTĚ : Před dalšími výzvami RRJV (str. 5) Města jižní Moravy (str. 6 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (str. 7) Design - rozhovor s rektorem VUT Karlem Raisem (str. 8) KUŘIM dynamické město (str. 9) Brno Busines Fashion (str. 12) kraje v oblasti dopravy, rozvoji měst a obcí a cestovního ruchu. Která z těchto oblastí je vám nejbližší? Obecně je to jistě rozvoj Jihomoravského kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu. Základem této prosperity musí být konkurenceschopnost v prostředí rychle se rozvíjejících technologií a tomu musí odpovídat směrování rozvoje lidských zdrojů v našem kraji. Zde je potřeba spolupracovat s vysokými školami, podporovat jejich vědeckovýzkumný potenciál, jejich spolupráci s firmami a přenos vědeckých poznatků a technologických inovací do praxe. 2 Brokerage mělo zprostředkovat kontakty pro nové projekty v předpokládané výši několika desítek milionů korun Dne 29. a 30. dubna 2009 hostilo Brno v České republice ojedinělou mezinárodní akci Czech Innovation Day & Brokerage Event Setkání bylo určeno výzkumným pracovištím a firmám z celé Evropy, zejména ze sousedních regionů. Akce měla firmám a výzkumným týmům z České republiky přinést kontakty a navázání spolupráce s kvalitními partnery zapojenými do projektů Sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj, s úspěšnými koordinátory projektů i se zástupci Evropské komise, se kterými by za běžných okolností jen těžce navazovaly kontakt. Firmy z Jihomoravského kraje tak Snímkem připomínáme setkání členů MOZKU se zástupci odborné veřejnosti k projednání problematiky veřejných zakázek jako jednoho z nástrojů zmírnění dopadů hospodářské krize. (Zleva Václav Božek, Anna Procházková, Michal Hašek a Martin Pecina) Úspěšná konference Brokerage 2009 budou moci lépe dosáhnout na dotace plynoucí z fondů EU z výzev pracovního programu ICT na rok Ten firmám a vědcům nabízí peníze na společný výzkum a motivuje je ke spolupráci s mezinárodními partnery. Cílem brněnského setkání je zprostředkovat minimálně pět nových mezinárodních projektů spolupráce v předpokládané výši několika desítek miliónů korun. Požadavek na konání brokerage, neboli partnerských setkání, vzešel také z Terénního průzkumu firemní sféry, který prováděl Jihomoravský kraj v loňském roce. Průzkum ukázal potřebu třiceti technologických firem na přímou podporu kraje při získávání nových obchodních kontaktů. Dle slov Milana Venclíka, radního Je to skoro zázrak, že v době, kdy se mluví o krizi, se našlo tolik žen, které se rozhodly konference zúčastnit. Těmito slovy komentovala Olga Girstlová počet žen přihlášených na konferenci Žena tvůrčí osobnost třetího tisíciletí, kterou organizují v květnu české a slovenské podnikatelky a manažerky v Českém národním domě v New Yorku. Tak silná účast je i dobrým signálem pro zahraniční účastníky, že podnikatelky v naší zemi pracují, jejich firmy fungují a přes ekonomické problémy spojené s krizí nepropadají pasivitě, ale naopak mají zájem rozvíjet sebe i své firmy, vzdělávat se, získávat nové informace, kontakty a inspiraci, řekla prezidentka Moravské asociace podnikatelek a manažerek na tiskové konferenci k blížící se akci. Více informací o konferenci a o aktivitách MAPM najdete na 8. straně. Jihomoravského kraje, poukázalo také několik firem na skutečnost, že jim účast v těchto projektech umožňuje smýt nálepku firmy z východní Evropy a zařadit se tak v očích zahraničních partnerů mezi vyspělé společnosti. Milan Venclík dále upozornil, že čím více vědců a firem z Jihomoravského kraje se bude účastnit Sedmého rámcového programu, tím snadněji se bude brněnským univerzitám financovat provoz nových výzkumných projektů na podporu špičkové vědy, výzkumu a inovací, jako jsou CEITEC, CERIT či ICRC. Brněnské vysoké školy tak získávají zásadní komparativní výhodu v soutěži o čerpání financí ze strukturálních fondů na nové výzkumné infrastruktury v celkové hodnotě přes 10 miliard korun. 11 Konference Žena tvůrčí osobnost třetího tisíciletí v Českém národním domě v New Yorku Podnikatelé podporují ohrožené děti Smyslem slavnostního večera Brno Business Fashion, pořádaného 23. dubna 2009 Moravskou asociací podnikatelek a manažerek v brněnském Hotelu International, byla na prvním místě podpora ohrožených dětí. Z rukou štědrých sponzorů zde dárkové certifikáty přebíraly Ing. Zuzana Blažková a Eva Paulíková z FOD Klokánek Brno. Podrobnosti o průběhu večera najdete na 8. straně listu. Slavkov u Brna má důvod k oslavě V anketě týdeníku Ekonom získal totiž Slavkov u Brna titul Město pro byznys 2009, což znamená že uspěl nejlépe mezi všemi 21 městy s rozšířenou působností na jižní Moravě a může tedy pro nastávající období používat toto prestižní ocenění. Získání titulu Město pro byznys 2009 v Jihomoravském kraji je oceněním všech, kteří ve městě podnikají, pracují i žijí říká s hrdostí starosta města Ing. Ivan Charvát. Více se dočtete na 6. straně RECETOX má úspěch Regionální POPs centrum bylo na 4. Konferenci účastníků Stockholmské konvence v Ženevě oficiálně jmenováno Regionálním centrem pro státy střední a východní Evropy. Centrum vzniklo jako společné pracoviště Výzkumného centra RECETOX při Masarykově univerzitě Brno a Ministerstvu životního prostředí ČR. Prof. Ivan Holoubek na konferenci představil výstupy monitorovací sítě MONET, které shrnují výsledky monitoringu vzduchu ve Střední a Východní Evropě (CEEC), Střední Asii, Africe a tichomořských ostrovech. Monitorovací systém MONET vyvinuli vědečtí pracovníci výzkumného centra RECETOX, v současné době je zvolen oficiálním nástrojem celosvětového monitoringu polutantů ve volném ovzduší. Avion se snad konečně dočká rekonstrukce Mimořádnou událostí spojenou s brněnskou instalací výstavy Czech Grand Design 2008 je umístění exponátů do dlouho nepřístupných prostor kavárny slavného funkcionalistického hotelu Avion, který byl postaven v roce 1927 podle návrhu Bohuslava Fuchse. V současné době jsou jeho prostory připravené pro rekonstrukci, která má vzejít z ateliéru světově proslulé architektky českého původu Evy Jiřičné. PŘIPRAVUJEME: Hospodářské komory Jihomoravského kraje Design má zelenou Mezinárodní spolupráce Jihomoravského kraje Cestovní ruch je u nás prioritou Nové technologie ekonomická prosperita Konference Žena tvůrčí osobnost třetího tisíciletí v New Yorku

2 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN Klíčové projekty Jihomoravského kraje na setkání národních lisabonských koordinátorů byly přijaty s velkým úspěchem České předsednictví hostilo ve středu 22. dubna 2009 za účasti místopředsedy Evropské komise Güntera Verheugena a Alexandra Vondry setkání národních lisabonských koordinátorů. Pan Milan Venclík, radní Jihomoravského kraje, na něm představil JmK jako lídra v oblasti podpory výzkumu a inovací v České republice. Jeho vystoupení se setkalo s velmi pozitivní odezvou a v následné diskuzi ho vyzdvihl i předseda Výboru regionů Evropské unie pan Klipp Klaus. Akce se účastnili zástupci regionů ze Švédska, Dánska, Německa a České republiky. Milan Venclík zde prezentoval přístup Jihomoravského kraje k podpoře vědy, výzkumu a inovací ve formě Regionální inovační strategie. Představil významné projekty jako CEITEC, Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Program na podporu získávání renomovaných vědců pro Brno (SOMOPRO), aktivity Jihomoravského inovačního centra Country bál V rámci kulturně společenských aktivit uspořádala OHK Brno-venkov v prostorách partnerského hotelu Avanti Brno 1. Country bál, kterého se zúčastnili zejména příznivci stylu divokého západu. Generálním partnerem akce bylo Westernové městečko Šiklův mlýn, které zabezpečilo kompletně kulturní program včetně soutěže v jízdě na divokém býku Karlovi o zajímavé ceny. Sponzorem akce byla firma RH Europe, s.r.o., která předala vítězi z rukou výkonné ředitelky Ing. Lenky Randáčkové hlavní cenu do tomboly v podobě desetitisícové poukázky na konzultaci v oblasti know-how. Tato akce přinesla všem přítomným i v době ekonomické krize zajímavé postřehy v oblasti obchodu a cestovního ruchu v podobě důležitých osobních kontaktů. Všichni návštěvníci ocenili rovněž perfektní zabezpečení prostor hotelu Avanti pod vedením provozního Pavla Frýborta. Již nyní se těšíme na 2. ročník Country bálu, který se předběžně plánuje na konec letošního roku. Jan Pohanka, ředitel OHK Brno-venkov (JIC) či plánované Vědecké interaktivní centrum. Při formulování nové Lisabonské strategie po roce 2010 by měly regiony hrát klíčovou roli. Jihomoravský kraj je se svými zkušenostmi připraven aktivně se zapojit do Národních koordinačních platforem a je schopen nabídnout expertízu v realizaci unikátních projektů jako jsou inovační vouchery či SOMOPRO, které pak mohou být použity na národní úrovni, zdůraznil Milan Venclík. Klíčovým tématem setkání ministrů odpovědných na národní úrovni za realizaci Lisabonské strategie bylo nejenom zhodnocení úspěšnosti protikrizových opatření v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy, ale i budoucnost Lisabonské strategie. Středeční setkání potvrdilo, že Lisabonská strategie by si i v dalším období po roce 2010 měla zachovat svůj původní cíl, a to posilovat konkurenceschopnost EU zvyšováním jejího inovačního potenciálu. Denisa Ranochová Zámek v Letovicích na Blanensku, který ještě před pár lety patřil k nejzchátralejším historickým objektům regionu, získal prvenství v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje za rok Rozvoj technologií a lidských zdrojů 1 Konkrétně to znamená pokračovat v podpoře budování vědecko-technologických inkubátorů nových firem a technologických parků, podpoře vzniku excelentních vědecko-výzkumných center na území kraje (CEITEC Středoevropský technologický institut, ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu), a také podpoře mezinárodních výměn studentů i akademických pracovníků vysokých škol. Jihomoravský LOBBING se věnuje rozvoji cestovních ruchu Jihomoravského kraje jednak ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava, jednak s Regionální radou Jihovýchod, která nově zužuje výzvu na rekonstrukce a zpřístupnění památkových objektů pro veřejnost. Jaké má tato oblast další možnosti rozvoje? Dalším směrem je rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu. Zde je koncepce kraje založena na využití našeho kulturního a duchovního dědictví, přírodního a krajinného bohatství, bohatství kulturních a architektonických památek, žijícího lidového umění a tradic, významných historických událostí, které se odehrály na území kraje nebo s ním měly souvislost. Konkrétně se jedná o spojení kraje se jmény významných osobností světového významu, jako je například Leoš Janáček, Johann Gregor Mendel atd., využití potenciálu významných kulturních, přírodních a historických areálů (Lednicko-valtický areál, Moravský kras, Slavkovské bojiště). S tím souvisí také péče o kulturní památky a památkové objekty doprovázená snahou o jejich otevření veřejnosti a začlenění do společenského života jednotlivých komunit i celého regionu. (jl) Nechceme šrotovné! To většinově zaznívá od tuzemských podniků v průzkumu mezi téměř devíti sty firmami. Většinovou přízeň tomuto odmítavému názoru potvrzuje i analýza, kterou zpracovala Hospodářská komora České republiky společně s Institutem rozvoje podnikání (IDE) při Vysoké škole ekonomické v Praze. Součástí analýzy byl i průzkum stanoviska tuzemských podniků. Ten ukázal, že velká většina těchto firem se k tomuto kroku staví odmítavě. Průzkum byl proveden na vzorku téměř 877 podniků v celé ČR. Z analýzy, kterou máme k dispozici, a jednotlivých názorů českých podnikatelů vyplývá, že zavedení šrotovného by v současné době české ekonomice neprospělo, uvedl k výsledkům výzkumu i samotné analýzy prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. Proti zavádění tohoto typu podpory se staví 63 procent tuzemských podniků, které zaměstnávají do 250 zaměstnanců Analýzu společně s hospodářskou komorou vypracoval Institut rozvoje podnikání útvar působící na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE), který se zabývá podnikáním v ČR a jeho rozvojem. Institut rozvoje podnikání při VŠE se pečlivě zabýval otázkou šrotovného v ČR a vlivem jeho případného zavedení na tuzemskou ekonomiku, se zvláštním zřetelem na fungování malých a středních firem. Z analýzy vyplývá, že drtivá většina tuzemských podniků by na tomto kroku Rakouský veletrh Laa Familia Již tradiční veletrh v rakouském Laa/Thaya se letos uskuteční tentokrát s novým logem a pod novým jménem LAA FAMILIA. Jak název napovídá, bude tematicky zaměřený na rodinu, zahrnujíc v to všechny členy od dětí až po seniory. Výstavu doprovodí bohatý odborný a zábavní program. Akce, která je dobrou vizitkou přeshraniční spolupráce, je určená hlavně malým a středním podnikatelům k jejich nízkonákladové prezentaci a možnosti navázání spolupráce s rakouskými firmami. Koordinátorem účasti je a veškeré doplňující informace poskytuje Rakouské podnikatelské centrum, s. r. o., Dvořákova 14, Brno, telefon/fax: Mgr. Ludmila Nolčová Tuzemské podniky jsou proti šrotovnému potvrdila analýza Hospodářské komory České republiky spíše tratila. Domníváme se, že pro ekonomiku ČR je prospěšnější situace, kdy stabilně funguje velké množství menších podniků, než upřednostnění krátkodobých zájmů několika velkých společností z automobilového průmyslu, uvedl ředitel Institutu Miroslav Křížek. Analýza také ukázala, že automobilový průmysl dostatečně profituje ze zavedení šrotovného v zemích, kam směřuje český export. Proto je zavedení podobného opatření v tuzemsku v současné době zbytečné. Automobilkám by naopak v dlouhodobějším horizontu mohlo šrotovné zapříčinit silnější problémy, než kterých jsme doposud svědky. Česká republika je exportně zaměřená země. Země jako Francie, Německo a Itálie nám svým zavedením šrotovného pomáhají daleko více, než bychom si takovým opatřením byli schopni pomoci sami, vyplývá z hodnocení tolik diskutovaného opatření pro pomoc ekonomikám jednotlivých států. ZNOJMO: VÍTEJTE U NÁS Za zážitky do regionů Dne 14. května 2009 od 9 hodin se v budově Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě uskuteční první ročník konference Vítejte u nás. Hlavními tématy konference, jejíž motto zní Za zážitky do regionů, jsou turistika v regionech, přeshraniční turistika a zážitková turistika. Shoda náhod tomu chtěla, že v roli přednášejících se ocitlo několik zajímavých dvojic České dráhy a jejich rakouský partner, Český a Moravský Krumlov, ředitelé Národního parku Podyjí z obou stran hranice, první dáma české zážitkové turistiky a její odvážný protipól z jižní Moravy. Registrační poplatek ve výši 550 Kč zahrnuje kompletní program konference včetně konferenčních materiálů, občerstvení, ochutnávek a účasti na doprovodném programu s výjimkou speciálního zvěřinového menu Vítejte u nás v ceně 199 Kč. Program konference najdete na JIHOMORAVSKÝ Redakce a inzerce: Jihomoravský LOBBING Dvořákova 13 (Ratejna) Brno Šéfredaktor: Mgr. Vladimír Šašek tel.: gsm: Jihomoravský LOBBING ve spolupráci s OHK Brno-venkov pro rozvoj hospodářských komor v Jihomoravském kraji připravuje realizační tým jhwording. Vydavatel: Mgr. David Němeček Heyrovského Brno Reg.č.: MK ČR E Tisk: Litera Brno Sazba: Jonatan

3 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2009 RRA JM / OHK BRNO-VENKOV 3 Rozhovor s hejtmanem kraje Vysočina, místopředsedou Regionální rady Jihovýchod MUDr. Jiřím Běhounkem Prioritou je zvyšování kvality života občanů MUDr. Jiří Běhounek Pane místopředsedo, co vlastně obnáší vaše působení, práce v rámci Regionální rady Jihovýchod? Já ze své pozice místopředsedy zastupuji předsedu Regionální rady Jihovýchod Michala Haška. Dále pak patřím mezi členy Výboru Regionální rady Jihovýchod, v rámci kterého máme společně za úkol schvalovat realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu Jihovýchod a opatření týkající se publicity a informovanosti o našem operačním programu. Schvalujeme také rozpočet a závěrečný účet Regionální rady, strukturu úřadu a počet jeho zaměstnanců. Významnou částí naší práce je plánování a strategické řízení programu, což v praxi znamená nastavování termínů a zaměření výzev k předkládání projektů a dále stanovení finanční alokace výzev tak, abychom dobře pokryli a sladili potřeby a zájmy obou krajů regionu Jihovýchod a cíle programu. Jsme také zodpovědní za výběr projektů doporučených k financování z našeho regionálního programu. Činností, které v rámci naší funkce ve Výboru regionální rady Jihovýchod máme na starost, je samozřejmě mnohem více, pokusil jsem se představit jen ty nejdůležitější. Jaké jsou vaše vize, plány rozvoje kraje Vysočina? Veškeré současné i dlouhodobé plány se snažíme podřizovat zvyšování kvality života našich spoluobčanů ať už jde o péči o zdraví, kde masivně podporujeme modernizaci a přístrojovou modernizaci ve všech pěti krajských nemocnicích na Vysočině. Velkou pozornost i nadále věnujeme rekonstrukcím a stavbám dopravní infrastruktury. Význam přikládáme také péči a ochraně životního prostředí, likvidaci starých ekologických zátěží a podpoře integrovaného systému odpadového hospodářství. Jako hejtman kraje Vysočina se jistě snažíte udělat vše pro to, abyste vyčerpali co nejvíce peněz určených pro rozvoj kraje. Na co se nejvíce zaměřujete? Z Regionálního operačního programu Jihovýchod můžeme jako kraj čerpat dotace na rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, což nám pomůže výrazně zlepšit dopravní situaci v kraji. Tato oblast podpory se týká silnic druhé a třetí třídy. Zde se nám, myslím, daří využívat dotace ve velikém rozsahu, z evropských peněz jsme již zrealizovali například obchvaty Bohdalova a Oslavičky, most ve Stropešíně, silnici Pelhřimov, či silnici Brtnice Zašovice. Jako lékaře mne samozřejmě zajímá čerpání dotací pro nemocnice, protože vidím, jak moc potřebují nové přístroje a zkvalitňování lékařských služeb. Zde se můžeme pochlubit dotovanými projekty například v Nemocnici Třebíč výstavba pavilonu pro matku a dítě, v Nemocnici Havlíčkův Brod rekonstrukce budovy interny a nákup přístrojů nebo v Nemocnici Pelhřimov nástavba lůžkové části a nákup přístrojů. Se zdravotnictvím úzce souvisí také peníze vložené do projektů na výstavbu a modernizaci zařízení sociální péče, kde se nám také daří z Regionálního operačního programu Jihovýchod získávat nemalé dotace, například pro centrum sociálních služeb Mahenka, zkvalitnění a rozšíření služeb Domova na zámku v Myslibořicích, stavbu centra prevence a pomoci Střed v Moravských Budějovicích a další. Kde cítíte ještě další možnosti rozvoje Vysočiny z prostředků ROP Jihovýchod? Pro Vysočinu cítím jako potřebné také projekty pro rozvoj cestovního ruchu, máme zde krásnou krajinu, čistý vzduch a k nim se snažíme vytvořit zajímavou nabídku pro turisty. Je potřeba vybudovat síť cyklostezek, stezek pro koně, rozhleden i oddychových míst. Důležité je také opravit památky, z historie máme také co nabídnout. Máme krásná města, snažíme se oživit jejich veřejná prostranství, náměstí apod. Nezapomínáme ani na vzdělání a volný čas, Regionální operační program Jihovýchod podporuje školy, sportoviště a dětská hřiště. Můžu opět zmínit pár projektů z této oblasti, například projekt Modernizace vybavení základních škol v Telči, Revitalizace veřejných prostranství v centru Bystřice nad Pernštejnem, Aktivní vícegenerační park Farská humna Žďár nad Sázavou, Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs a mnohé další. Jste spokojen s dosavadním průběhem čerpání dotací z ROP Jihovýchod pro kraj Vysočina? Program podporuje svými dotacemi zatím více než 100 projektů realizovaných v kraji Vysočina. Výše dotací přesahuje 3 miliardy korun. Největší finanční objem 1,5 miliardy korun směřuje do rozvoje měst a obcí. Další dotace ve výši 1,2 miliardy korun jsou schváleny pro rozvoj dopravy na Vysočině. Do cestovního ruchu v této době míří dotace převyšující 500 milionů korun. Česko-rakouská akademie expertů akademie Ing. Jan Marek Jak nejlépe propojit požadavky zaměstnavatelů s možnostmi uchazečů o zaměstnání, se radili zástupci českých a rakouských úřadů práce. Ing. Josef Bürger z vyškovského ÚP demonstruje ukázku cíleného zprostředkování zaměstnání. Foto: Ing. Jan Marek V roce 2002 oslovili Radu ředitelů úřadů práce Jihomoravského kraje rakouští odborníci s myšlenkou neformálně propojit instituce, zabývající se trhem práce na české a rakouské straně, respektive ve společném příhraničí. Počátky byly velmi nejisté česká strana se obávala, že bude jen zdrojem informací a ani sami rakouští kolegové vzhledem k chladným politickým vztahům možná nedoufali v přílišnou odezvu. V začátcích jsme si vlastně ani neuměli představit, jakým způsobem bude spolupráce prakticky probíhat, nicméně vyhlídka mezinárodní spolupráce byla pro naši stranu zajímavá, a tak nakonec skutečně došlo ke vzniku projektu Česko-rakouské akademie expertů bilaterálního přeshraničního fóra pro výměnu zkušeností a informací k otázkám trhu práce a zaměstnanosti. Byl to skvělý nápad a přinesl své významné ovoce. Za českou stranu se do této iniciativy zapojilo všech sedm úřadů práce z Jihomoravského kraje, čtyři úřady práce Jihočeského kraje z okresů hraničících s Rakouskem, projektovým partnerem se staly i instituce z kraje Vysočina a podle projednávaných témat také další instituce: hospodářské komory, vzdělávací instituce, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí správy služeb zaměstnanosti, Národního vzdělávacího fondu apod. Společných aktivit se zúčastňují zástupci rakouských úřadů práce AMS, vzdělávacích institucí apod., z oblasti Dolního i Horního Rakouska a z Vídně. Akademie expertů není tedy jen výhradní záležitostí úřadů práce, ale je otevřena všem aktérům působícím na trhu práce. Na začátky financované rakouskou stranou navázal v roce 2005 v rámci iniciativy Interreg IIIA tříletý zrcadlový projekt Česko-rakouská akademie expertů. Úspěšně započalo vytváření sítě pro vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými institucemi hlavně mezi jejich představiteli, jejichž angažovanost a přesvědčení je hlavní devizou úspěšnosti celého projektu a vlastně nejlepším vkladem pro dobré sousedské vztahy. Ukázalo se, že nejvhodnější formou spolupráce jsou malé dvoudenní workshopy, které se zaměřují na aktuální témata. Uskutečňují se v obou zemích a často bývají doplněny tématickou exkurzí. Zúčastňují se jich vždy asi tři desítky odborníků z klíčových institucí trhu práce v obou zemích. Na plánovacích schůzkách je každoročně společně vytvářen seznam témat, zajímavých pro obě spolupracující strany. Mohu jen potvrdit, že vše podstatné, co jsme chtěli do programu z pohledu úřadů práce zahrnout, zahrnuto bylo. Celkem již byly realizovány téměř čtyři desítky aktivit. Poslední z nich proběhla ve dnech v dolnorakouském Waidhofen/Thaya a jednalo se o pracovní seminář na téma Matching cílené zprostředkování zaměstnání. V principu jde o to, jak co nejlépe propojit požadavky zaměstnavatele s možnostmi uchazeče o zaměstnání, a tím co nejlépe a co nejstabilněji obsadit volné pracovní místo. Zkušenosti z této oblasti prezentovalo jak vedení AMS Dolní Rakousko, tak i zástupci MPSV, praktickou ukázku jsme demonstrovali společně s kolegou Bürgerem na konkrétní praxi našeho Úřadu práce ve Vyškově. Nezůstalo ale jen u zkušeností rakouské a české strany významným přínosem bylo vystoupení pana Ludo Jorissena z VDAB Belgie, který představil samoobslužné systémy používané v Belgii a propagované v celoevropském kontextu. Právě takováto pracovní setkání, a zejména odborná diskuse jednoznačně přináší nové impulsy a inspirace. Akademie expertů zaujala pevné místo v naší příhraniční spolupráci s Rakouskem a má vzrůstající význam, podporu i prestiž. Stala se velmi dobrou platformou pro vzájemné využívání příkladů dobré praxe. Osobní kontakty, které na obou stranách hranice přinesla, jsou nesmírně cenné a jejich prostřednictvím se již opakovaně podařilo vyřešit řadu citlivých problémů. Proto jsme se rozhodli v započatém záměru pokračovat a koncem roku 2008 jsme vypracovali projektovou žádost na pokračování projektu EX- PAK CZ-AT. V lednu 2009 rakouský lead partner LR Sozialforschung spolu s českým partnerem OHK Brno-venkov a 14 úřady práce jako strategickými partnery předložili záměr v rámci programu Evropské územní spolupráce Česká republika Rakousko. Pokud projekt získá očekávanou podporu, v což věříme, budeme moci spolupracovat s financováním z Evropského fondu pro regionální rozvoj po dobu dalších tří let. V novém programovém období chceme v rámci projektu pokračovat v osvědčené praxi setkávání a výměny zkušeností při seminářích, workshopech a konferencích. Praxe ukázala potřebu nově vyvinout webové stránky Jobtour, které umožní srovnání profesních obrazů a kvalifikačních obsahů některých požadovaných profesí. Aktuálním požadavkem se stalo společně navrhnout a připravit nové nástroje, které urychlí řešení rostoucích hospodářských problémů, budou napomáhat odstraňovat bariéry a přispějí k ekonomicko-sociálnímu rozvoji mezi sousedy, kteří k sobě vždy měli blízko. To, že se několik desetiletí na sebe museli dívat přes ostnatý drát, dodnes přináší určitá negativa, která projekty typu Akademie expertů velmi úspěšně odstraňují. I v tom vidím jejich potřebnost. Ing. Jan Marek, ředitel Úřadu práce ve Vyškově Myslím, že můžeme být s dosavadním průběhem čerpání dotací velmi spokojeni a budeme se snažit v tomto trendu nadále pokračovat. Pane místopředsedo, na závěr bychom vám rádi položili jednu osobnější otázku. Musel jste zanechat své lékařské praxe. Co vás na vaší nové práci baví? Uspokojuje vás? Pravdou je, že jsem se v listopadu loňského roku stal novým hejtmanem Vysočiny, lékařem jsem však také zůstal. Při svém odchodu ze zdravotnictví jsem kolegům slíbil, že jim rád v nutných případech vypomohu, a pokud mi to mé současné pracovní povinnosti pro kraj Vysočina dovolí, rád se občas mezi ně na operační sál vrátím. Má nová role hejtmana je méně psychicky náročná, je zde větší prostor k rozhodování a v mnoha případech není výsledek závislý pouze na mém rychlém úsudku. Mám kolem sebe vynikající tým radních a krajských úředníků, s jejichž pracovním nasazením jsem zatím velice spokojen. Jsem přesvědčen, že způsob organizace práce na kraji i krajském úřadě je zárukou velmi dobrých výsledků, ostatně stejně jako i v nemocnici. Polovičatost si opravdu nemůžeme dovolit ani na kraji, ani na krajském úřadě. Věřím, že mnohé nové a dobré mne ve funkci hejtmana ještě čeká. Czech Selection v Miláně Milánský veletrh Salone Internazionale del Mobile se každoročně v dubnu stává místem setkání výrobců špičkového nábytkářského a produktového designu a designerů z celého světa. Vedle oficiálního výstaviště ve Rho-Pero je stále významnějším dějištěm veletrhu stává někdejší průmyslová zóna Zona Tortona, která pro letošní veletrh ( ) zpřístupnila opět nové prostory. Většina evropských zemí a mezi nimi i Česká republika měla své zastoupení právě zde. Prezentace Czech Selection, připravená společností Profil Media a podpořená vládní agenturou CzechTrade, představila projekt Křehký, který prezentuje to nejlepší z designu skla a porcelánu, a dále produkty společností Ajeto, A.M.O.S. design, Ardeco, Ateh, BeldaFactory, Blata, Botas, Futurista, mmcité, Qubus design, Piršč porcelain, Prim, Process, Polstrin, TON a UP závody. Ctižádostí organizátorů účasti našich výrobců na světovém veletrhu je představit české firmy jako vyspělé výrobce a dodavatele, poskytnout jim a jejich designérům podporu při navazování obchodních kontaktů s italskými odběrateli a samozřejmě také podpořit atraktivitu českého designu ve světě.

4 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN Jak zvýšit ekonomickou výkonnost firmy, ušetřit a ještě stabilizovat kvalitní pracovníky? Poradíme vám Synergický efekt programu zaměstnaneckých výhod MK: Dobře nastavený systém zaměstnaneckých výhod, do něhož navrhujeme společnostem zahrnout pojištění PROfi Život a penzijní připojištění se státním příspěvkem, může významně zkvalitnit hospodaření společnosti a sociální klima. Vždy, když přicházíme do firmy poprvé,zajímáme se o to, co je pro firmu nejdůležitější. Zda je klíčové udržení prioritních lidí ve firmě, nebo management zajímá sociální zodpovědnost vůči zaměstnancům a jejich zabezpečení i ve stáří, anebo jsou pro něj důležité úspory, respektive cesta ke zvýšení platů zaměstnanců, bez dalších nákladů a daňového zatížení. Faktor času hraje při podnikání nejvýznamnější roli. S jak dlouhou dobou je třeba počítat Bednáři, bečkáři, neckáři a korytníci Ing. Marcela Kučerová, ředitelka Proto jsme u Ing. Marcely Kučerové, ředitelky regionu VPA retail pro Brno II a Vyškov zjišťovali podrobnější informace o ČP Programu zaměstnaneckých výhod. od úvodní schůzky ve firmě k prvním výsledkům? MK: Každá firma je specifická, a tak i náš přístup je individuální. Záleží na velikosti firmy, ale také složení jejích zaměstnanců. Někde jsou mezi nimi zástupci celé struktury od vrcholového managementu až po dělnické posty, jinde zase jsou například jen techničtí pracovníci. Vždy se zajímáme o to, která z těchto kategorií je pro firmu prioritní zde je cílem udržení klíčových lidí na určitých postech, nebo má vedení zájem na udržení či získání specialistů. Shrnuto a podtrženo vždy se bavíme o tom, co je ve firmě důležité a podle toho připravíme na míru patřičnou nabídku. Příprava projektů je také individuální někde trvá několik měsíců, jinde již po Připomínkou bednářského řemesla dnes zahajujeme seriál, v němž vám chceme postupně přestavovat ohrožená a vymírající řemesla, jejichž slávu by stálo za to oživit (viz Vrátit řemeslům někdejší prestiž, Jihomoravský Lobbing 4/2009, s. 4). Bednářské řemeslo patří mezi naše nejstarší řemesla zpracovávající a využívající dřevo. V písemných pramenech se uvádějí bečváři, neckáři, korytníci, číšíři, pouzderníci a bednáři. Postupně s rozkvětem vinařství a pivovarnictví počet bečvářů narůstal. Za Přemysla Otakara II. se bednářské řemeslo rozšířilo s růstem pivovarů a s rozšířením městského obchodu. Všechno zboží se tehdy vozilo v sudech. Je známo, že bednáři měli také povinnost udržovat v pořádku obecní sudy, které se používaly při hašení požáru. Bednáři od bečvářů se odlišovali tím, že bednář vyráběl běžné dřevěné nádobí z bílého měkkého dřeva potřebné v domě a hospodářství štoudve, vany, škopky, bečky, necky, dřezy, džbery, putny, vědra, máselnice, konve, apod., zatímco bečvář dělal bečvy (neboli sudy) a kádě. Rozdíl byl také v tom, že bednářské nádobí se stahovalo zprvu dřevěnými obručemi březovými, lískovými, habrovými, dokonce i obručemi z divokého ořechu, a bečváři pobíjeli své černé dílo obručemi kovovými, převážně železnými. Označení bečvář se přestávalo používat zhruba v polovině 19. století a obě řemesla se spojila. Úpadek těchto řemesel přivodila kovovýroba v závodech a užívání kovových nádob v domácnostech. Ani ve Chcete-li se dostat k nejširší nabídce pojištění v České republice a zároveň mít jistotu, že se svěříte do rukou silné instituce znamenající jistotu bezpečného uložení vašich finančních prostředků a jejich spolehlivého zhodnocení, povedou vaše kroky bezesporu do České pojištovny. Finančně výhodné produkty zajímají v současné ekonomické situaci speciálně podnikatele a manažery firem. Ti nacházejí ve spolupráci s Českou pojišťovnou hned několik synergických efektů. Vložené prostředky se jim vracejí nejen v ekonomické, ale i personální rovině, protože plní i další funkce jsou efektivním stabilizačním a motivačním nástrojem jak pro klíčové, tak řadové zaměstnance. týdnu následuje další schůzka, kde představíme konkrétní části projektu a po doladění může být projekt přijat. Jak byste shrnula ty nejpodstatnější výhody ČP Programu zaměstnaneckých výhod, co se týče úspor ve firmě? MK: Setkáváme se s tím, že ve firmách je povšechná znalost např. o penzijním připojištění i životním pojištění s příspěvkem firmy, ale málokdo zná tyto produkty dopodrobna. Právě v tomto období se ve firmách čím dál častěji vedení zabývají otázkou, kde uspořit a jak zvýšit ekonomickou výkonnost firmy. Společně se pak radíme, jak ušetřit a ušetřené peníze efektivně investovat. Které produkty jsou pro zaměstnance nejzajímavější z hlediska jejich udržení ve firmě? MK: V první řadě je to životní pojištění, kde si každý zaměstnanec vinařství a pivovarnictví se dnes už dřevěné sudy takřka nepoužívají. Plzeňský Prazdroj je jediným českým pivovarem, který několik dřevěných sudů stále ještě používá, dnes už ovšem jen jako atrakci pro turisty. Ve Vamperku se dochovaly stanovy bednářského cechu z roku 1674, které obsahovaly velmi přísné zásady: Kdož by chtěl za mistra se dáti, má řemeslo těmito důvody dokázati: Káď velikou, sud a nálevku, pokudž by to za dobré ukázalo, má přijat býti, a kdož by toho rukou nedovedl, do cechu čtyři kopy míšeňské a k tomu jednu libru vosku dáti povinen bude. Který by koliv mistr sud malej nebo velkej udělal mimo cechu ustanovení a s tím ve verštatě přistižen byl, takový sud má od cechmistrův býti a ten mistr aby dal pokuty pět grošův bílých. Kdo by cejchu aneb znamení svého na sud nepřiložil, aby byl povinen jeden groš bílý. Také který by jeden druhému na lese (dříví) aneb na obručích překážku učinil a je překoupil, dáti má do pokladnice dva groše bílé. Také kdož by starý sud opravoval a ujímal autorum a neprosekal v něm díry hranaté, aby dal jeden groš bílý. (Celé znění viz Soutěž Inovace VD 2009 Soutěž vyhlašuje spolu se soutěží Design VD Svaz českých a moravských výrobních družstev. Soutěž Inovace VD, která směřuje k povzbuzení inovačních aktivit výrobních družstev, je pořádána ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem v Brně. V soutěži Inovace VD 2009 byly oceněny tyto výrobky: Kompresor ORL 5,5 C EL autorů Petra Brandejse a Bohuslava Šilara a výrobce ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo Produkt vznikl na základě sledování a využití impulsů od zákazníků a výrazně překonává současný stav techniky v oblasti kompresorů. Tak díky integraci několika dílčích technických řešení vzniká inovativní produkt, který má nejen velmi dobré parametry možného použití (např. značné teplotní rozpětí), ale také eliminuje dopady vnějších vlivů a snižuje běžnou míru poruchovosti a nároků na údržbu. Zastřešení invalidního vozíku SaŠa autorky Aleny Smíškové a spoluautora Františka Šalomouna a výrobce ZNOVOZ, sociální družstvo Funkce výrobku pokrývají zatím neuspokojenou, přitom však velmi naléhavou potřebu zákazníků. Jeho ovládání (uživatelská obsluha) je zároveň plně v souladu s možnostmi a omezeními uživatelů, představovanými jejich tělesným handicapem. Auto polish s teflonem a nano částicemi autora Ing. Jiřího Beránka a kolektivu a výrobce Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby Výrobek je vylepšenou formou lešticího prostředku, který byl vyvinut s využitím pokrokové technologie (nanotechnologie), v kombinaci s teflonem a osvědčenými látkami na bázi vosku. Přestávka na kávu může měsíční příspěvek 1000 Kč od firmy ve smlouvě nastavit individuálně podle svých potřeb. Tyto a další výhody ve firmě umí vysvětlit náš tým expertů. Ze široké škály pojištění si pak zaměstnavatelé mohou vybrat od jednoduchých univerzálních pojištění pro řadový personál, až po komplexní manažerská pojištění určená klíčovým zaměstnancům. Naše pojištění jsou flexibilní a umožňují s pojistkou dlouhodobě pracovat. Samozřejmostí je široká škála volitelných připojištění, úrazů, závažných onemocnění, invalidity Našim klientům vždy vybíráme ten nejvhodnější produkt s ohledem na rizika a potřeby jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. A největší výhoda těchto zaměstnaneckých programů? MK: Lidé se dnes zajímají nejen o práci, kterou budou dělat, a o výši odměny, ale také o to, jak se firma dál stará o své zaměstnance. Systém těchto zaměstnaneckých výhod je dlouhodobý a pro zaměstnance jedním z významných stabilizačních prvků. Na druhou stranu i firmy si více uvědomují zejména ekonomické výhody tohoto typu zaměstnaneckých motivací, ale není jim lhostejná ani stránka personální. Životním pojištěním lze totiž motivovat klíčové i řadové zaměstnance a ještě ušetřit na daních. Takto účelně spojit příjemné s užitečným nedokáže žádný jiný zaměstnanecký benefit. A navíc životní pojištění pro pracovníky i manažery firem má určitě delší životnost než stravenky či mobil. (jl) REFERENCE Zetor Tractors, a.s., Mgr. Richard Kruksa, personální ředitel: Tyto produkty České pojišťovny jsou výhodné nejen z pohledu firmy, ale zejména pro jejich zaměstnance. Firma má odpovědnost za své zaměstnance a má se o ně starat z hlediska budoucnosti. Toto hledisko je pro nás velice důležité. MOTec, s.r.o., Ivan Trunečka, majitel firmy: Udělali jsme to z důvodu dlouhodobého zajištění pracovně právních vztahů s klíčovými zaměstnanci. Učíme je a vychováváme a nechceme, aby odcházeli a navíc využíváme druh daňově výhodné motivace. Kontakt: Česká pojišťovna, a.s. Agentura Brno 633 Rašínova Brno Tel.: Mobil: Vítaným zpestřením únavných konferencí, seminářů, školení či kongresů jsou přestávky na kávu, označované často i anglickým výrazem coffee break. Přestávky na kávu účastníky jednání nejen povzbudí a osvěží, ale zároveň oddělí jednotlivé body programu, takže jsou předem plánovány jako nedílná součást rozvrhu. Během přestávky na kávu se vedle kávy podávají i další osvěžující nealkoholické nápoje jako například ovocné šťávy, voda, čaj a k nim malé občerstvení chlebíčky, sladké pečivo, ale třeba i ovoce. Teplá jídla se během coffee breaku podávají zcela výjimečně. Pokud se akce koná přímo ve firmě, je běžné objednat si přestávku na kávu u cateringové firmy. Asistenti a asistentky se tak mohou během jednání věnovat užitečnější práci, než je vaření kávy, servírování chlebíčků nebo mytí nádobí.

5 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD 5 Průlomová dohoda krajů a bank ohledně evropských dotací Světová ekonomická krize začíná ovlivňovat i projekty financované z fondů Evropské unie. Jak na věc pohlížejí kraje? A jak banky? Tato témata se u příležitosti Mezinárodního investičního veletrhu specializovaného na investiční příležitosti a rozvoj regionů zemí střední avýchodní Evropy URBIS INVEST v brněnském veletržním areálu rozhodli prodiskutovat zástupci hejtmanů, ministerstev, finančních institucí a ředitelé řídících orgánů regionálních operačních programů v rámci kulatého stolu na téma Ohrozí finanční a ekonomická krize čerpání evropských dotací v regionech? Dnešním dnem začala konstruktivní jednání s představiteli finančních institucí a já mohu říct, že existuje společná ochota hledat způsoby, jak podporovat socioekonomický rozvoj krajů, řekl 1. místopředseda Asociace krajů ČR Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje. Poprvé se uskutečnilo oficiální a velmi úspěšné jednání mezi bankovním sektorem a řídícími orgány spravujícími evropské fondy. Došlo k dohodě na vytvoření společné pracovní skupiny, která se již v červnu poprvé sejde nad tématy: a. Spolupráce na posuzování bonity žadatelů (o dotaci, následně o úvěr) b. Vytvoření vzoru a doporučených Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil na svém zasedání v Jihlavě plán výzev pro předkládání projektů žádajících o dotace a uvolnil z ROP Jihovýchod přibližně dvě miliardy korun pro devět nových výzev plánovaných na tento rok. Po vyhodnocení ukazatelů sledujících naplňování cílů ROP Jihovýchod rozhodla Regionální rada Jihovýchod o upřesnění plánu výzev pro předkládání projektů žádajících o dotace v roce V oblasti dopravy vyhlasila Regionální rada Jihovýchod již 4. května 2009 výzvu s finančním objemem 330 milionů korun, a to pro rozvoj veřejné hromadné dopravy (1.2). Žadatelé mají možnost do konce srpna předkládat projekty výstavby přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť, jejich vybavení bezbariérovým přístupem a moderními informačními a odbavovacími systémy pro cestující apod., s výjimkou nákupu ekologických autobusů. Výzva zaměřená speciálně na nákup a modernizaci ekologických autobusů o objemu 200 milionů korun bude vypsána o měsíc později. Projekty mohou předkládat kraje, obce, Na obrázku zleva: Ing. David Sventek, ředitel Úřadu RR Moravskoslezska, Ing. Aleš Michl, finanční analytik Raiffeisenbank, Mgr. Marta Sargánková, ředitalka Úřadu RRJV Omezení se týká výzvy v cestovním ruchu. Vzhledem k několikanásobnému překročení ukazatelů ubytovacích kapacit a přibližně pětinové obsazenosti lůžkových kapacit regionu, bude výzva o objemu 420 milionů korun zúžena na rekonstrukce a zpřístupnění papostupů, jak získat bankovní úvěr pro projekt (edukace trhu) c. Jak řešit kurzové riziko ležící na bedrech krajů a regionálních rad Účastníci jednání projednali otázky spojené s přístupem příjemců dotací k bankovním úvěrům. Většina nositelů projektů řeší právě prostřednictvím úvěrů dostatek zdrojů pro tzv. předfinancování a následné financování projektů dotovaných z fondů Evropské unie. Je potřeba přeprogramovat a podřídit situaci i parametry kohezní politiky, zdůraznil Petr Zahradník, vedoucí kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny a člen Národní ekonomické rady vlády a pokračoval: Je Začne maraton nových dotačních výzev ROP Jihovýchod svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji a jiné podniky poskytující služby veřejné dopravy v rámci smlouvy o veřejné službě. mátkových objektů veřejnosti, na ekologicky šetrné formy turistiky (cykloturistika, pěší a venkovská turistika, lyžařské a naučné stezky včetně doplňkového zařízení: cyklistická parkoviště, úschovny kol, přístřešky, úvaziště apod.) a na vytvoření páteřní sítě hipostezek v souladu s krajskými koncepty. Žadatelé budou moci předkládat své projekty od 1. června do 30. listopadu Kromě této výzvy se letos počítá s vyhlášením výzvy na tzv. strategické projekty v cestovním ruchu. Výzva v oblasti služeb v cestovním ruchu o objemu 110 milionů korun, která bude vyhlášena 1. června 2009, bude podporovat propagaci specifických regionálních turistických produktů, vytváření informačních systémů, marketingových a informačních kampaní o atraktivitách cestovního ruchu, například NATURA 2000, tvorbu vícejazyčných propagačních materiálů v tištěné i elektronické formě, účast na veletrzích cestovního ruchu apod. U projektů pravidelných kulturních akcí s dlouhodobým a významným regionálním dopadem je nutné, aby byly součástí schválených integrovaných plánů rozvoje měst. inzerat_mod_obec_122x92.indd :11:28 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Na internetových stránkách regionální rady jsou zveřejněny i informace o předpokládaných výzvách Kounicova 271/13, Brno Regionální pracoviště Jihlava: pro období Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Odbor implementace projektů Jihlava Žižkova 89, Jihlava Dotazy týkající se projektových záměru zasílejte na: Dotazy týkající se činnosti Úřadu Regionální rady zasílejte na: DOTACE SILNICÍM A MOSTŮM Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dotace ve výši téměř 270 milionů korun pro čtyři projekty modernizace silnic II. třídy: v Jihomoravském kraji ve Vyškově a na trase Jamolice Polánka a na Vysočině na trase Příseka Brtnice a rovněž mostů ve Vyškově a v Zaječí. V oblasti dopravní infrastruktury v regionu tak dotace vyčerpaly 35 procent celkové finanční alokace. Více informací o výzvách naleznete na stránkách Kulatý stůl s hejtmany, zástupci ministerstev, finančních institucí a regionálních rad Brno nutné vytvořit jistou symbiózu mezi dotačními a úvěrovými pravidly, resp. penězi, a tyto peníze podřídit socioekonomickým efektům a jejich udržitelnosti. Symbióza má nejen podobu shody na sledovaných kritériích, ale má i komunikační cíl. Potřeba dlouhodobější spolupráce a komunikace vyústila ve vytvoření společné pracovní skupiny. Své zástupce do ní vyšlou jak banky, tak kraje prostřednictvím Regionálních rad regionů soudržnosti. Velice naléhavou se ukázala potřeba edukace trhu. Role finančního managementu občas spadne na neproškolené zaměstnance a výsledkem jsou špatně vypsané tendry, bankami neakceptovatelné nároky municipalit, nekvalifikovaný kompromis rozcházejícím se požadavkům uvnitř firmy apod. Během diskuze otevřeli účastníci i téma kurzového rizika, což je specifický problém České republiky. Pokles jediné koruny vůči euru znamená ztrátu více než šesti miliard korun pro všech sedm regionálních operačních programů. Špatnou predikci kurzu koruny by musely zaplatit kraje. Příjemci dotací dostávají prostředky v korunách dle smluv sjednaných často několik let před samotným čerpáním. Regionální operační programy však mají s Evropskou komisí vyjednány finanční alokace v eurech a hrozí jim tak riziko z nedostatku krytí již sjednaných smluv. Problém bankovních úvěrů se netýká pouze České republiky. José Barroso, předseda Evropské komise, nedávno prohlásil na svém brífinku: Je na čase přerušit cyklus nedůvěry k úvěrování. Více informací včetně fotodokumentace naleznete na Představujeme projekty V dubnovém čísle Newsleteru, který najdete na se můžete podrobně seznámit s těmito úspěšně realizovanými projekty: Modernizace Základní školy v Bílovicích nad Svitavou Projekt Modernizace ZŠ v Bílovicích nad Svitavou získal dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 2,9 mil. korun při celkové investici 3,2 mil. korun. Projekt byl ukončen v září Odborná učebna chemie a fyziky před a po rekonstrukci Víceúčelové hřiště Základní školy Týnská, Třebíč Projekt Víceúčelové hřiště ZŠ Týnská v Třebíči získal dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 4,1 mil. korun při celkových nákladech na projekt téměř 6 milionů korun. Projekt byl dokončen a poté předán k užívání v říjnu Připravili jsme metodický pokyn ke kontrole výběrových řízení Vážení příjemci dotací, vydali jsme metodický pokyn ke kontrole výběrových řízení na dodavatele. Tímto pokynem vás žádáme o předkládání dokumentace k výběrovým řízením ještě předtím, než podepíšete smlouvu s dodavatelem. K tomuto kroku jsme se rozhodli přistoupit, abychom co nejvíce předešli chybám, které ve výběrových řízeních vznikají a které mohou vést až k neproplacení dotace.

6 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2009 MĚSTA JIŽNÍ MORAVY 6 Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) je sdružením právnických osob, které bylo založeno v roce 1997 za účelem koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jižní Moravy. Jeho zakladatelé byli vedeni myšlenkou, že jižní Morava je specifickou oblastí, a činnost Sdružení by tedy měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na jižní Moravě, které povedou k trvalé prosperitě regionu jako celku. Sdružení obcí a měst jižní Moravy je partnerem Jihomoravského kraje, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Svazu měst a obcí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR. Mezi SOM JM a JmK funguje konstruktivní diskuse zejména v oblasti čerpání financí ze Strukturálních fondů, oblasti zahraničních vztahů a oblasti cestovního ruchu. SOM JM je střechová instituce pro zpracování podnětů v oblasti regionálního rozvoje a vnějších vztahů v koordinaci s JmK, především záležitostí vzešlých z konzultací s obcemi a z grantového kalendáře. Sdružení provádí správu Fondu malých projektů OP přeshraniční územní spolupráce pro česko-rakouskou hranici (rozdělení částky cca 3,1 mil. EUR v letech ) a vytváří platformu k podávání projektů do Fondu mikroprojektů OP přeshraniční územní spolupráce pro česko-slovenskou hranici. Současně je spoluorganizátorem platformy pro hledání partnerů na straně Dolního Rakouska. SOM JM se opírá o zázemí Regionální rozvojové agentury jižní Morava. Města prezentovaná na této straně jsou členy SOM JM. Medový den ve Šlapanicích Slavkov u Brna je Městem pro byznys 2009 Slavkov u Brna je město na jižní Moravě, které má nejen slavnou minulost, ale i velmi zajímavou současnost. Je místem, kde se dobře žije, o čemž svědčí umístění našeho města na 2. místě nedávné ankety v hodnocení měst v rámci celé České republiky. Od nynějška je též místem, kde se na jižní Moravě nejlépe podniká. V anketě týdeníku Ekonom nazvané Město pro byznys 2009 jsme získali v rámci kraje 1. místo a můžeme tudíž v současné době používat toto prestižní ocenění. Hodnoceno bylo všech 21 měst s rozšířenou působností na jižní Moravě. Hodnotící kritéria byla velmi rozličná podnikatelské prostředí, kvalita veřejné správy, kvalita lokality, pracovní trh, cenové podmínky a v neposlední řadě to byl samotný průzkum mezi podnikateli. V roce 2008 jsme přitom ve stejné anketě skončili až na 12. místě, což pro nás bylo velkým zklamáním, ale i pohnutkou za- Město Hodonín ke snižování spotřeby energií Zastupitelstvo města Hodonína na svém zasedání dne schválilo změnu Zásad vytvoření a používání Stavebního fondu města. K této změně město přistoupilo, jelikož chce také svým dílem přispět ke snižování spotřeby energií. Hlavní změnou, kterou tyto zásady přinášejí, je navýšení výše půjček a dotací u účelů, které směřují k energetickým úsporám. Konkrétně se jedná o zvýšení podpory u oprav fasád včetně zateplení rodinných domků, bytů a nebytových prostor, dále výměny oken a pořízení solárních zařízení. Změna zásad je účinná od , což znamená, že se uplatní už v rámci druhého kola podávání žádostí v letošním roce. Kompletní znění novelizovaných zásad včetně příloh je k dispozici na odboru ekonomiky a financí (p. Rachunková) a také na v části Městský úřad Odbory úřadu Odbor ekonomiky a financí Dokumenty. Případné další informace můžete získat na tel Ing. Petra Kotásková V neděli 19. dubna 2009 proběhl ve Šlapanicích již druhý Medový den. Po loňském úspěchu se organizátoři MO KDU-ČSL rozhodli akci zopakovat a vyplatilo se přijelo přes tisíc lidí z celého okolí Brna. Již podruhé se tak první neděli po Velikonocích šlapanické náměstí zaplnilo stánky se vším, co má něco společného s medem od druhového medu, přes svíčky, kosmetiku, léčiva, až po medovinu a medové pivo, ale například také pivo s borůvkovou příchutí. Pro děti byly připraveny soutěže, pro dospělé přednáška MUDr. Jiřího Brožka, který je kapacitou ve svém oboru, na téma Med sladidlem i lékem. Ve vestibulu Městského úřadu našly své místo medové dílny, kde si zájemci mohli stočit vlastní svíčku z včelího vosku nebo ozdobit originální perník. V Muzeuu Brněnska ve Šlapanicích se konala doprovodná výstava preparátů zvěře a loveckých trofejí a každou celou hodinu proběhla ukázka vábení zvěře z pódia na náměstí. Atmosféru celého dne podtrhla hudební skupina POCITY z Brna. Medový den je velmi dobře připravovanou akcí. Budeme rádi, když se k nám při této příležitosti přijedou podívat lidé ze širokého okolí, říká starosta Šlapanic Ing. arch. Jaroslav Klaška. V tradici budou Šlapaničtí pokračovat a již nyní plánují, že příští rok by mohla být doprovodnou akcí jarní burza květin. Mgr. Magdalena Černá www2.slapanice.cz/mambo Po loňském pilotním projektu rekreačně ozdravných pobytů pro důchodce rozšířilo letos město Znojmo nabídku. Zatímco senioři si vybírají mezi dotovaným pobytem u chorvatského moře nebo v českých lázních, město uspořádá také zájezd k moři pro děti ze sociálně slabších rodin. Několik zájezdů do Chorvatska se uskuteční v průběhu měsíce května. Město důchodcům přispěje padesáti procenty z celkové částky, podmínkou však je, že žadatel nesmí dlužit městu ani jeho příspěvkovým organizacím. Na podzim se potom budou konat čtyři třídenní zájezdy pro seniory do českých lázní. myslet se nad důvody a příčinami tohoto stavu. Naší prioritní snahou v nastávajícím období bylo zlepšení komunikace s podnikatelskými subjekty, navázání užší spolupráce s nimi, jejich informovanost v oblasti investic a rozvoje města, pořádání společných akcí, možnost společné prezentace, zlepšení služeb úřadu a další opatření. Výsledek těchto kroků, který byl zúročen právě i umístěním v anketě, je pro nás nejen velkou odměnou a oceněním, ale též významným závazkem do budoucna, a to jak z hlediska reprezentace Jihomoravského kraje v rámci celorepublikové ankety, tak i ve snaze udržet a dále zlepšovat příznivé podmínky pro podnikání v našem krásném městě. Získání titulu Město pro byznys 2009 v Jihomoravském kraji je oceněním všech, kteří ve městě podnikají, pracují i žijí. Ing. Ivan Charvát, starosta města Znojmo posílá své seniory a děti k moři Pobyty u chorvatského moře nabídne v červnu město i čtyřicítce znojemských dětí ve věku devět až třináct let Město každý rok pořádá letní tábor pro děti z problémových rodin. Tímto nabídku rozšíříme i pro děti z jiných rodin s nižšími příjmy, říká starosta města Petr Nezveda. V rozpočtu města je na tyto pobyty zařazena částka ve výši korun. Zákonní zástupci mohou přihlásit na zájezd dítě, které má nárok na přídavky na dítě a v daném školním roce nemá kázeňský prohřešek. Pobyt bude plně hrazen z prostředků města. Mgr. Denisa Šipošová Výstavba bytového komplexu BRNĚNSKÁ POLE, Šlapanice Prodej bytů Brněnská pole Invest, s.r.o. Lidická 28, Šlapanice Tel.: , , DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. května mezi až hod. a 16. května mezi 9.00 až hod. Ke každému bytu náleží garážové stání nebo garáž pod domem. Vysoké standardní provedení bytů již v základním provedení. Všechny bytové domy mají výtahy a jsou řešeny jako bezbariérové. Prodej bytů do osobního i družstevního vlastnictví. V areálu sadová úprava, dětská hřiště a mateřská škola.

7 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2009 REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY 7 LETOS SE ZAMĚŘUJEME PŘEDEVŠÍM NA AKTIVNÍ PODPORU INVESTIC, VÝZKUMU A VÝVOJE Pro kvalitu regionálního rozvoje Cílem Regionální rozvojové agentury jižní Moravy (RRA JM) je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje. Agentura je zájmovým sdružením právnických osob, které existuje od roku Jeho členy jsou Jihomoravský kraj, Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Krajská hospodářská komora. RRA JM poskytuje služby subjektům veřejné sféry v Jihomoravském kraji a ostatním zájemcům v oblasti regionálního rozvoje. Ředitelem je JUDr. Vladimír Gašpar, kterého jsme požádali o rozhovor. Pane řediteli, jaké hlavní cíle si vytkla RRA JM v letošním roce? V letošním roce se zaměřujeme především na realizaci regionální informační strategie, rozvinuli jsme expertní pomoc žadatelům ROP NUTS II Jihovýhod a pokračujeme v rozšiřování mezinárodní spolupráce. Participujeme při naplňování dlouhodobých cílů Jihomoravského kraje, a to je rozvoj měst a obcí. Dále podporujeme aktivity zakladatelů v rámci předsednictví ČR v EU v 1. pololetí letošního roku. Jakou podobu má spolupráce RRA JM se Sdružením obcí a měst jižní Moravy? Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) je spoluzakladatelem Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, která pro ně zajišťuje strategickou přípravu území pro budoucí regionální rozvojové projekty. Zajišťuje prohlubování vazeb na Evropskou unii informačními, poradenskými, koordinačními a zprostředkovatelskými službami pro region, poskytuje informace o využívání rozvojových fondů EU a využívání finančních prostředků z rozpočtu ČR a EU. Jednou z konkrétních forem spolupráce RRA JM a SOM JM byl úspěšný projekt s názvem Projektově vzdělaná samospráva, financovaný z Evropského sociálního fondu (Operační program Rozvoj lidských zdrojů), kde SOM JM vystupovalo jako partner projektu. Cílem projektu bylo vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu, který seznámí účastníky s možnostmi strukturálních fondů pro města a obce v programovacím období Program se zaměřuje také na finanční a sociálně psychologické aspekty přípravy a následného řízení projektů. Vzdělávací program pro pracovníky samospráv byl vytvořen na základě dlouholetých zkušeností a spolupráce s městy a obcemi a jejich rozvojovými plány a programy. RRA JM je na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne akreditovanou vzdělávací institucí s akreditovaným vzdělávacím programem Možnosti využití prostředků ze strukturálních fondů EU v období Váš expertní tým poskytuje bezplatné konzultace příjemcům dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Je o tuto službu zájem? Setkání s investory After-care Christmas meeting ( ) Úspěšní příjemci dotace z ROP Jihovýchod již vědí, že mohou využít bezplatných konzultačních služeb v rámci tzv. expertní podpory. Po téměř půlroční zkušenosti je třeba říci, že se agentura setkala s velice pozitivní reakcí na poskytovanou službu, kdy seznamovací schůzka a následná zevrubná kontrola podkladů k žádosti o platbu probíhá po dohodě s příjemcem v jeho sídle a případná následná doplňující schůzka v kanceláři RRA JM. S příjemci jsme rovněž v intenzivním kontaktu prostřednictvím ů a telefonních konzultací. Zkušenosti z dosavadních setkání pracovníků RRA s příjemci a z kontrolování jejich žádostí o platbu ukázaly, že je nutné opakovaně upozorňovat příjemce, aby se důkladně seznamovali s aktuálními dokumenty Úřadu regionální rady (ÚRR), s Příručkou pro žadatele a příjemce, a to především v souvislosti s dokladováním proběhlých výběrových řízení, aby při vyúčtování dbali na provázanost schváleného rozpočtu s výkazem výdajů a obecně vedli účetnictví projektu dle zásad programu. Připomínáme, že regionální agentura poskytuje expertní podporu příjemcům dotace z ROP Jihovýchod při kontrole úplnosti a formální správnosti dokumentace administrace projektu před jejím předložením na ÚRR. Jak se daří naplňovat přísliby zahraničních investorů ohledně výše invenstic a vytváření pracovních míst v Jihomoravském kraji? Jmenujte prosím příklady těch úspěšných. Až do I. poloviny roku 2008 se převážné většině zahraničních i českých investorů dařilo naplňovat přísliby týkající se výše investice i počtu vytvářených pracovních míst. Někteří investoři své původní záměry dokonce výrazně překročili. Samozřejmě, že stejně jako v jiných částech světa tak i v České republice, Jihomoravský kraj nevyjímaje, došlo díky světové ekonomické krizi k omezení výroby a k propouštění zaměstnanců. Obecně však lze říci, že investoři mají snahu naplňovat své přísliby, a také se jim to daří. Vhodným příkladem úspěšného investora je určitě společnost IBM nebo společnost Honeywell. (jl) Cíle Regionální rozvojové agentury jižní Moravy v roce 2009 Podpora přílivu investic a VaV Poskytování odborného servisu zahraničním a domácím investorům na území JMK (after-care) s cílem stabilizovat firmy z perspektivních výrobních oborů nebo službových odvětví. Dále podporovat expanze firem s vyšší přidanou hodnotou a řešení problémů spojených s inovativním podnikáním. Sběr, zpracování a poskytování dat o podnikatelských nemovitostech formou One stop shop, zaměřeno na podporu obcím na území JMK a firmám převážně s vyšší přidanou hodnotou. Příprava, konzultace odborných textů a vydání VIII. edice brožury Survival Kit pro investory na území JMK včetně elektronické verze. Sledování VaV (Výzkum a vývoj) a inovačních trendů v EU a následné poskytování námětů pro JMK Pomoc novým investorům Podpora řešení brownfieldů Poskytování odborného servisu pro řešení problematiky brownfields v JMK s cílem identifikovat a navrhnout dle reálné situace podání žádosti/í do specifického operačního programu Příprava a vydání aktualizovaného informačního materiálu pro obce JMK Mezinárodní spolupráce Poskytování informací pro obce JMK týkajících se projektů do operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko, případně ČR Slovensko Přeshraniční informační servis sběr dat, zprostředkování, vyhledávání partnerů pro projekty přeshraniční spolupráce, vydávání zpravodaje, realizace příhraničních projektů s cílem přispět k maximálnímu využití finančních prostředků OP přeshraniční spolupráce pro subjekty jihomoravského regionu Zahraniční regiony technická asistence v rámci zahraniční spolupráce JMK a přenos jejich zkušeností pro rozvoj JMK s cílem efektivního využití vložených finančnících prostředků regionu Zvyšování absorpční kapacity JMK Spolupráce při rozpracovávání strategických rozvojových dokumentů a realizaci jejich výstupů pro potřeby JMK Sběr a zpracování klíčových informací o dostupných dotačních titulech pro samosprávu a neziskový sektor působící na území JMK Grantový kalendář Rozvoj měst a obcí Spolupráce při zpracování strategických rozvojových dokumentů Administrace Regionálního informačního servisu pro oblast Jihomoravského kraje (CRR ČR) Zajištění funkce sekretariátu Sdružení obcí a měst jižní Moravy. F ond malých projektů Grantový kalendář Regionální rozvojová agentura jižní Moravy připravila v minulém roce jubilejní 100. číslo Grantového kalendáře, zahrnující výběr dotačních titulů relevantních pro obce a města Jihomoravského kraje a jimi založené organizace a instituce. Cílem Grantového kalendáře je informovat o zdrojích doplňkových finančních prostředků, které mohou pomoci realizovat investiční i neinvestiční záměry rozvoje obcí a regionu. V kalendáři jsou uváděny především programy a dotační tituly s aktuálním nebo blížícím se termínem podání žádosti, případně s termínem připravovaného zveřejnění výzvy. Fond malých projektů (FMP) je součástí projektu Cíle Evropská územní spolupráce (OP Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika) a přímo navazuje na program přeshraniční spolupráce minulého programovacího období. V červenci roku 2008 byl schválen zastřešující projekt pro Fond malých projektů. Sdružení obcí a měst jižní Moravy ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy vyhlásilo kontinuální výzvu na předkládání projektových žádostí do FMP v Jihomoravském kraji s nejbližším termínem uzávěrky podávání žádostí O žádostech podaných do tohoto data se bude rozhodovat na jednání Regionálního monitorovacího výboru (RMV) dne O podporu z Fondu malých projektů mohou žádat organizace veřejnoprávního charakteru, jako jsou například obce, města, dále neziskové organizace, kulturní a sportovní sdružení, školská zařízení aj. Přesný výčet vhodných žadatelů je uveden v Programových dokumentech Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika. Podmínkou pro podání žádosti je mít partnera na podporovaném území Rakouska v rámci Evropské územní spolupráce. Mezi projekty podpořené z Fondu malých projektů patří například: Spolužák, kamarád, přítel předkladatel ZŠ a MŠ Starý Petřín, Mighty Imagination promlouvá beze slov předkladatel Mighty Shake Zastávka, o.s., Výstava moravských a rakouských vín v Břeclavi, Informační a orientační systém města Hrušovany nad Jevišovkou, Vícegenerační amatérské divadlo v Rakousku a na jižní Moravě. Informace pro Grantový kalendář jsou získávány a analyzovány průběžně s tím, že redakční uzávěrka pro zpracování dalšího čísla je obvykle k poslednímu dni předcházejícího měsíce. Starosta obce Otnice Pavel Prokop oceňuje tuto iniciativu slovy: Grantový kalendář RRA JM je pro malé obce významným a srozumitelným přehledem dotačních titulů, umožňujících získat finance na nutné investice. Je to užitečný dokument umožňující nejen vyhledávání v aktuálních výzvách, ale je také skvělou inspirací pro případné projektové záměry. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 3052/ Brno-Žabovřesky JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel RRA JM Zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů (2008) Telefon: (+420) , (+420) (+420) , fax: (+420)

8 design Projekt CEITEC se nachází ve fázi dolaďování Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2009 TEAM DYNAMIC 8 Ing. Karel Rais, CSc. rektor VUT v Brně Rozhovor s profesorem Ing. Karlem Raisem, CSc., MBA, současným rektorem Vysokého učení technického v Brně, který se již od roku 2005 podílí na přípravě projektu Středoevropského technologického institutu CEITEC. Projekt, na jehož přípravě vedle VUT participuje i Masarykova univerzita Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a brněnské ústavy AV ČR, by se měl významně projevit v konkurenceschopnosti regionu NUTS II. Jihovýchod, tedy Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Pane rektore, řekněte nám prosím, v jaké fázi se projekt CEITEC v současné době nachází. Asi před dvěma měsíci jsme upravili organizační strukturu projektového týmu a dnes lze již říci, že tato úprava byla ku prospěchu věci. Na jednotlivých univerzitách a ústavech AV byli stanoveni tzv. projektoví manažeři, kteří zejména po formální stránce odpovídají za jednotlivé vědecké části projektu. Dále byli definováni tzv. vědečtí manažeři, kteří mají na starost personální a věcnou stránku příslušného univerzitního projektu. Celý projekt CEITEC je řízen Mgr. Tomášem Hrudou, od něhož očekáváme, že plně využije své manažerské zkušenosti, které získal v předchozích zaměstnáních, mj. ve funkci ředitele agentury CzechInvest. Projekt CEITEC se v současné době nachází ve fázi dolaďování zjišťování a odstraňování případných duplicit a zpřesňování obsahu jednotlivých odborných částí projektu. Paralelně přitom běží nejrůznější organizační záležitosti, jako např. výkupy pozemků, žádosti o stavební povolení apod. Jedním z důležitých nástrojů konkurenceschopnosti firem je nepochybně i design. Na VUT Brno se systematické výuce designu věnují hned dvě pracoviště na Fakultě strojírenského inženýrství a Fakultě výtvarného umění. Jaké jsou podle vás šance absolventů studia designu uplatnit se v praxi? A měl by jim být v tomto směru nápomocný stát? Šance absolventů studia designu uplatnit se v praxi je obdobná jako u ostatních studijních oborů na VUT. Na základě šetření u absolventů VUT jsem zjistili, že prakticky všichni naši absolventi jsou schopni si zajistit zaměstnání, a to nejvýše do půl roku od jejich promoce. Co se týká absolventů oboru designu, zastávám liberální názor to jest, že náš absolvent je chopen se o sebe postarat sám. Stát by se měl hlavně starat o vnější firemní prostředí, to znamená měl by eliminovat krizi; tuto bariéru pochopitelně žádný absolvent není schopen překonat. Ve světě se v tomto ohledu osvědčuje obor design management, který lze studovat na designérských nebo ekonomických školách. Nemyslíte si, že tato disciplína ve struktuře našeho vysokého školství chybí? Domnívám se, že ve struktuře našeho školství chybí velké množství oborů, nejenom obor design management. Obecně lze pouze doporučit, abychom na školách rozvíjeli mezioborová studia, např. výtvarné umění a management, o který je nejenom ve světě, ale i mezi studenty velký zájem. Namátkou z naposledy otvíraných mezifakultních oborů uvádím management v tělesné kultuře. Czech Grand Design 2008 v kavárně Avion Design VD 2009 Z oceněných a nominovaných prací výroční ceny Akademie designu České republiky udělované od roku 2006 pod názvem Czech Grand Design vznikla stejnojmenná výstava, která v těchto dnech zavítala do Brna. Cílem každoročního oceňování nejlepších tvůrců je zvyšování obecného zájmu o českou designérskou scénu. Akademie designu, která rozhodovala o cenách, je tvořena 75 odborníky, kurátory, teoretiky a novináři. Instalace v jedinečných prostorách někdejší kavárny v 1., 2. a 3. patře hotelu Avion je přístupná od úterý do neděle hodin, ve čtvrtek do 21 hodin, až do 24. května V kategorii Designér roku se vítězem stal Jan Čtvrtník, nominovaný za vázu Droog Aalto, kolekci sedacího nábytku pro Polstrin a vázy pro Moser. V kategorii Oděvní designér roku je vítězem Monika Drápalová za kolekci Cache-Cache. V kategorii Grafický designér roku se vítězem stal Robert V. Novák za design knihy Bruselský sen a grafický design žaltáře Trapistů. V kategorii Fotograf roku zvítězili již podruhé Salim Issa a Štěpánka Stein nominovaní za kolekci fotografií pro Design- Guide 2009, kalendář Jablonex 08 a výstavu Little Hanoi. V kategorii Výrobce roku (Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za průmyslový design) si cenu odnesla firma Lucis za kolekci svítidel Helium, Neon, Argon, Antimon, které vytvořil design René Šulc. Vítěz kategorie Výrobce roku bude vyslán na státní náklady na vybraný veletrh. V kategorii Obchod roku je vítězem Dox by Qubus za otevření nového obchodu v galerii Dox. V kategorii Objev roku (Cena České spořitelny) zvítězil Vladimír Žák, nominovaný za diplomovou práci na VŠUP křeslo a pohovku Kubikula pro UP závody, židli Therapia pro Prowork/Divan Design a návrh křesla UŠÁK. Součástí ocenění v této kategorii je i šek na 50 tis. Kč. Česká centra v rámci svého nového projektu Mladá kreativita/young Creativity odmění vítěze kategorie Objev roku odbornou týdenní stáží v jednom z 24 Českých center. Do síně slávy za rok 2008 byl uveden Jan Kaplický. JASNÁ CESTA SPOLEČNOSTI LUCIS Ocenění výrobce roku 2008 je pro brněnskou firmu Lucis zúročením systematického budování image, která staví na dvou jistotách domácího prostředí: na tradicí prověřeném umu českých sklářů a na návrzích mladých českých designérů. Cena byla udělena za kolekce svítidel navržené René Šulcem, který dnes již patří k dvorním designérům společnosti. Když v roce 1999 Lubomír Čejka se svými společníky firmu Lucis zakládal, vsadil na autorskou výrobu svítidel a postupně se mu podařilo vybudovat svébytný designový program se specifickým rukopisem. Dnes se společnost účastní prestižních tuzemských a světových přehlídek, na nichž si sklízí zasloužené uznání. Lucis sleduje jasnou cestu, která nekopíruje světové trendy, ale naopak trendy vytváří. Vytvořte si konkurenční výhodu z profesionálního designu! Dne 28. května 2009 od 10 do 14 hodin pořádá agentura CzechTrade seminář nazvaný Průmyslový design cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti a exportu. Cena semináře je Kč bez DPH, pro studenty odborných škol je účast bezplatná. Seminář se uskuteční v brněnském sídle CzechInvest, ve 4. patře vily K, Holandská ulice 3, a promluví na něm Prof. akad. arch. Jiří Pelcl, designér a pedagog VŠUP v Praze, a JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., asistent Veřejného ochránce práv a odborný asistent katedry Občanského práva na Právnické fakultě MU Brno. Více informací: Zuzana Sedmerová Soutěž Design VD vyhlašuje spolu se soutěží Inovace VD Svaz českých a moravských výrobních družstev. Poslední, v pořadí již desátý ročník soutěže Design VD 2009, kterou v jejích počátečních letech spolupořádalo Design centrum ČR, proběhl pod záštitou vládní agentury CzechTrade. Přihlášené práce posuzovala odborná hodnotitelská komise ve složení: akad. mal. Marcela Čapkovičová, akad. arch. Jiří Kočandrle, Prof. akad. soch. Václav Šerák, Doc. akad. arch. Ivana Čapková, Ing. Zdeněk Hlubuček, předsedou komise byl Ing. Milan Kabát. Slavnostní předání cen se uskuteční na červnovém Valném shromáždění, které pořádá Svaz českých a moravských výrobních družstev v Nymburce, již dnes vám ale přinášíme přehled oceněných prací s výroky poroty. Náhrdelník Oheň a led, autor Karel Merta, výrobce Granát, družstvo umělecké výroby Turnov Stejnokroj 2008 večerní, autor Michal Přibyl, spoluautorka Miluše Dolejší, výrobce VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti Řada vín pro jednotlivá znamení zvěrokruhu Astrology Collection, autor Mgr. Lukáše Lukáše, spoluautor a Mgr. Tomáš Sedláček, výrobce Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo Zvláštní ocenění za dlouhodobé rozvíjení programu bytového nábytku obdržela práce Pracovní stoly a kontejnery PORTE, autor Ing. Jan Sedláček, výrobce Dřevotvar družstvo, Jablonné n. Orlicí VINAŘSKÉ DRUŽSTVO TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE se do soutěže přihlásily s novým obalem na kolekci astrologických vín. Porota práci ocenila tímto výrokem: Astrologická kolekce vín je marketingovým počinem se záměrem oslovit konkrétního zákazníka. Ruční papír, reliefní provedení lahví zdůrazňují vyšší kvalitu obsahu. Historizující obal odkazuje k dlouholeté tradici, která má kořeny již v temném středověku. Historie firmy Templářské sklepy Čejkovice je spojena s řádem templářských rytířů, kteří přišli do Čejkovic ve 30. letech 13. století. V roce 1936 bylo založeno první vinařské družstvo, jehož pokračovatelem je od roku 1992 firma Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo. Společnost působí stále v historických sklepech, další kapacita se nachází v průmyslových budovách v obci Čejkovice. Tradiční výroba a zrání vín se zde snoubí s moderními postupy a technologiemi od zpracování hroznů až po konečnou finalizaci. Kvalitní obsah by však nebyl ničím bez správně zvoleného obalu, neboť to, co prodává, je právě atraktivní obal a v družstvu Templářské sklepy Čejkovice to vědí! 90x120_jihomoravsky lobbing.indd :44:09

9 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2009 MĚSTO KUŘIM 9 Město s dynamickým rozvojem Ing. Oldřich Štarha, starosta KOSTEL A ZÁMEK I když historie Kuřimi sahá hluboko do třináctého století, architektonických památek na nejstarší období zde mnoho nenajdete. Za nejvýznamnějšími se musíte vypravit do jihozápadní části města, kde se nachází kostel a zámek. Kostel svaté Maří Magdalény je barokní a vyrostl na místě staršího kostela. Proto se může pyšnit i tím, že část vnitřního zdiva je podle odborníků pravděpodobně románského původu. V podpěrné zdi najdete nejen kapli s pietou, ale i středověký smírčí kámen. Zámek byl vybudován na místě původní renesanční tvrze. Větší část zámku je sice poměrně mladá byl dostavěn v devatenáctém století ale část sklepů v jižním křídle má zhruba šestisetletou historii. Nově je v nich otevřena nekuřácká kavárna Club Escape, kde mohou návštěvníci obdivovat zdařilou symbiózu moderního designu Město Kuřim je díky své poloze, asi dvanáct kilometrů severozápadně od Brna, jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících měst v naší republice. Území Kuřimi bylo ideální krajinou pro osídlení již v pravěku a svědčí o tom mnohé archeologické nálezy. Ve zdejší krajině se objevili první zemědělci před sedmi tisíci lety. První písemná zmínka o Kuřimi se nalézá v listině vydané českým králem Přemyslem Otakarem I. Listina byla vydána v r. 1226, k založení kouřimského kostela. K významnějším památkám patří kuřimský zámek, vodní kaple Jana Nepomuckého a socha sv. Floriána. Bouřlivý rozvoj města nastal po II. světové válce, v souvislosti s výstavbou nového strojírenského závodu na obráběcí stroje. Z původní zemědělské obce se stává významné strojírenské centrum, kterému byl v roce 1964 udělen statut města. V současné době v Kuřimi žije asi obyvatel. Od roku 2003 je Kuřim městem s rozšířenou působností a od správního obvodu patří 9 okolních obcí s celkovým počtem obyvatel přes Ve městě působí řada kulturních společenských a věkovitých zdí. Zámek sám není příliš výstavný nebyl sídlem bohatého rodu, ale brněnského hospodářského panství. Dnes v jeho zdech působí střední škola a najdete zde i galerii moderního umění ad astra, která je otevřena denně mimo pondělí. Návštěvy je dobré dohodnout předem na telefonním čísle V létě je zámecké nádvoří dějištěm Kuřimského zámeckého kulturního léta. TRADIČNÍ AKCE Vzhledem k dynamické proměně Kuřimi ve dvacátém století zde bohužel nezůstaly zachovány tradiční lidové zvyky ve formě společně slavených událostí. Nejdelší tradici mají hasičské hody, konající se zpravidla ve druhém říjnovém víkendu, a v posledních letech k nim přibylo několik slibně se rozvíjejících tradic nových. Medové dny, které se slaví první víkend v říjnu, připomínají a rozvíjejí tradici místního včelařství. (Včelařský KU IM a zájmových institucí a nachází se zde také sídla významných podnikatelských subjektů. Město Kuřim je členem OHK Brno-venkov. Zajímavostí je, že do Kuřimi více lidí dojíždí za prací, než jich vyjíždí do jiných lokalit. Od poloviny devadesátých let město zažívá velkou vlnu investičního rozvoje a v následujících letech se počítá s bytovou výstavbou v lokalitě Záhoří, kde mají v několika etapách výstavby nalézt nový domov tisíce nových obyvatel města. Vedení města se snaží o maximální zkvalitnění života obyvatel. Proto vynakládá velké úsilí k prosazení obchvatu města, protože tranzitní doprava přes Kuřim je největším problémem. Připravuje se Podporujeme tradiční zvyky i moderní volnočasové aktivity spolek zde byl založen v roce 1920). Součástí medových dní jsou akce osvětové, kulturní, soutěže pro děti a pochopitelně setkání chovatelů a prodej včelích produktů. Akci, která se koná od roku 2500, organizuje město a účast bývá kolem dvou tisíc návštěvníků. Farnost spolu s jednotou Orel pořádají letos již potřetí Farní dny, jejichž součástí je i výstava z historie kostela, komentované prohlídky kostela včetně návštěvy kostelní věže a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Třetí slibně se rozvíjející akcí je Mikulášský jarmark, který má v místním pojetí významnou složku kulturní i charitativní. Program si připravují mateřské i základní školy a ve stáncích prodávají své výrobky nejen místní organizace a občané, ale i mateřské a základní školy, Základní umělecká škola, Junák, Dům dětí atd. Pořadatelé se snaží, aby v komerční složce jarmarku, který se koná na náměstí Osvobození, šlo opravdu o prodej tradičních řemeslných výrobků. SPORTOVNÍ AKTIVITY Nejvěhlasnějším sportovištěm v katastru obce je golfový areál, poněkud nelogicky nazývaný Jinačovický. Ze sportů dosahujících vyšší úrovně, než by se dalo u desetitisícového města čekat, lze uvést házenou a šachy, v nichž Kuřim působí shodně v druhé lize. Ještě mnohem úspěšnější je místní oddíl silového trojboje, vozící prakticky každoročně medaile nejen z mistrovství republiky, ale i z evropských soutěží. Nejdůležitější jsou ale pro občany města možnosti rekreačního sportu. Výrobní závod firmy Walter v Kuřimi rekonstrukce a přestavba stávajícího krytého bazénu na wellness centrum regionálního významu. Se stavbou se započne již v letních měsících letošního roku a bude se jednat o nejrozsáhlejší stavbu posledních let s investičními náklady 168 mil. korun. Cílem je vytvoření moderního centra pro aktivní trávení volného času především formou pohybových aktivit. Stávající fonkce plaveckého bazénu bude doplněna o zábavní bazén s venkovní vyplavávací částí, který bude obsahovat různé vodní atrakce. K uspokojení aktivit sportovců ve městě chybí krytá sportovní hala, z tohoto důvodu byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž, která pomůže najít nejlepší řešení. S přípravou stavby se započne již v letošním roce. Ing. Oldřich Štarha starosta města Kuřimi V Kuřimi se dlouhodobě hraje Kuřimská futsalová liga a Kuřimská florbalová liga a běhá Kuřimská běžecká liga. Horolezci mohou využívat nejen lezeckých terénů na Babím lomu na okraji kuřimského katastru, ale i lezecké stěny v místní sokolovně. Kuřim postupně vylepšuje své napojení na síť cyklotras a buduje cyklostezku směrem na Malhostovice, která bude v nevelké vzdálenosti míjet ovčácký areál na Zlobici (rovněž částečně v katastru města), kde se každoročně pořádá řada akcí spojených s ovčáctvím (Ovenálie atd.). Město nabízí několik vycházkových tras přes Babí lom na Vranov, přes Kuřimskou horu a Babu do Medlánek, po stopách zaniklé železnice do Veverské Býtíšky a také vycházkovou naučnou trasu přes zalesněné kopce v centru města (Záruba, Horka). Veřejnosti slouží školní hřiště, Sokol provozuje tenisové kurty, na svou novou slávu čeká plavecký areál přebudovávaný na wellness a sportovci se těší na víceúčelovou sportovní halu. KULTURA Město Kuřim má jako svou organizační složku městskou knihovnu, působící v modernizovaných prosto- Výrobní závod WALTER s.r.o. v Kuřimi byl založen před více jak deseti lety. Svým výrobním programem je spojen s německou společností WALTER Maschinenbau GmbH se sídlem v německém Tübingenu. WALTER je světovým výrobcem CNC strojů pro broušení a ostření rotačně symetrických nástrojů na kov, dřevo a PKD nástrojů a měření nástrojů. Se zavedením výrobní řady ostřiček řady Helitronic se podnik stal vedoucím světovým výrobcem těchto strojů. Výrobní program byl doplněn CNC měřicími stroji pro bezdotykové komplexní měření přesných nástrojů a rotačně symetrických dílů v upnutém stavu a vystavení protokolu o dosažené přesnosti. Výrobní program firmy Walter optimální řešení jak pro výrobce nástrojů tak také pro ostřírny. Výrobní závody jsou rozmístěny v Kuřimi a v Frederickburgu v USA. Výzkum, vývoj a výroba prototypů a nultých sérií probíhá v Tübingenu. Kompetenční centra WALTER, umístěná v Německu, České republice, USA, Japonsku, Číně a Singapuru jsou hlavními prodejními a servisními středisky strojů na lokálních trzích po celém světě. Výrobní závod v Kuřimi a jeho výrobní program je od svého vzniku stále rozšiřován a modernizován. V Kuřimi je umístěno moderní logistické centrum, které zásobuje náhradními díly zákazníky po celém světě. Investice skupiny Körber znamená oživení tradice přesného strojírenství v Kuřimi společně s dalším rozvojem dalších moderních technologií při výrobě CNC ostřicích strojů. rech. Ta kromě činnosti pro město má i regionální působnost, což znamená, že metodicky vede a pomáhá knihovníkům v dalších 143 obcích okresu Brno-venkov. Vedle renovované knihovny se město může pochlubit i tím, že vystavělo architektonicky ceněnou budovu Základní umělecké školy, do níž (včetně poboček) chodí více než 700 žáků a studentů. Pýchou školy je výtvarný ateliér a komorní sál s mimořádně dobrou akustikou a kapacitou přes 100 diváků. Studenti ZUŠ již přivezli celou řadu ocenění z celostátních soutěží, při škole působí několik kapel, dětský pěvecký sbor a nově i pěvecký sbor dospělých K dur. Kulturní dům na náměstí Osvobození byl otevřen v roce 1962, rovněž funguje v režii města a je pořadatelem dvou folkových akcí nadregionálního charakteru finále Konkursu Zahrady pro kapely z Moravy a Slovenska a Zahrady písničkářů, každoročního finále konkursu pro písničkáře i dvojice z Česka i Slovenska. V létě se přesouvá činnost z interiérů čekajících na rekonstrukci (architektonická soutěž již proběhla) na zámecké nádvoří, kde kromě koncertů dojde i na letní kino. Kontaktní adresa: Walter s.r.o., Blanenská 1289, Kuřim web:

10 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2009 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 10 Cílem projektu je Krajské přeshraniční centrum česko-slovenské hospodářské spolupráce Po 10 letech se OHK vrací do Hodonína Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín 29. dubna 2009 rozšířila Okresní hospodářská komora Hodonín svoje působiště v Hodoníně. V tento den se totiž konala zahajovací konference k projektu Informace, inovace, vzdělávání = rozvoj podnikání, která měla za cíl představit aktivity toho projektu, přičemž důraz byl kladen zejména na podporu a rozvoj podnikání v československém příhraničí. Projekt, jehož předkladatelem je OHK Hodonín, byl loni schválen v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR ČR. OHK Hodonín se tak po 10 letech vrací zpět do Hodonína. Komora bude v okrese Hodonín provozovat dvě plnohodnotná centra na podporu Dne uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín pracovní worshop na téma Dotace nástroj na zmírňování dopadů krize. Šlo již o druhou bezplatnou akci, kterou komora reaguje na současný ekonomický vývoj. Cílem je pomoci zejména malým a středním podnikatelům v okrese Hodonín. Workshopu se zúčastnili zástupci agentur na podporu podnikání. K problematice dotací z OPPI vystoupil Martin Potůček, ředitel regionální kanceláře Czechinvest v Brně. O možnostech získání zvýhodněných úvěrů a záruk informoval Aleš Trnka, ředitel pobočky ČMZRB Brno. a rozvoj podnikání (od roku 2006 funguje centrum česko-rakouské spolupráce v Kyjově). Jedním z hlavních cílů projektu je vybudování tzv. Krajského přeshraničního centra československé hospodářské spolupráce. Úvodní konference proběhla v prostorách nově otvíraného centra. Sídlo tohoto centra se nachází na ulici Kasárenská 4 (v areálu bývalých malých kasáren). Toto centrum navazuje na činnost expozitury OHK Hodonín v prostorách hodonínské radnice, která zde funguje od roku V přeshraničním centru lze nalézt kontaktní kancelář, zasedací místnost a multimediální školící učebnu. V nově otevřeném centru budou podnikatelům a zájemcům o podnikání poskytovány tyto služby: - semináře, konference, PC kurzy a další vzdělávací služby, - poradenství (dotace, legislativa, technické normy, problémy s úřady atd.), Hodonínská komora pomáhá firmám v recesi Možnosti získání dotací ve spádových obcích Kyjova prezentovala Hana Horňáková, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Zástupci podnikatelské sféry se zde dozvěděli o možnostech čerpání dotací z aktuálně vyhlášených programů MPSV, a to program Vzdělávejte se a Školení je šance. K této problematice podali vysvětlení zástupci Okresní hospodářské komory Hodonín, kteří na těchto programech úzce spolupracují s Úřadem práce v Hodoníně. Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín, Lukáš Pilát, manažer vzdělávání - inovační poradenství pro malé a střední podnikatele, - CzechPoint (vydávání výpisů z obchodního, živnostenského, insolvenčního rejstříku, karty řidiče, katastru nemovitostí a od také ověřování listin a podpisů), - pořádání společenských akcí (podnikatelská setkání, konference, nadační aktivity atp.) Zahraničním partnerem v tomto projektu je Slovenská obchodná a priemyselná komora Trnavská regionálná komora, jejíž projektové aktivity na území Slovenska jsou velmi obdobné. Symbolické je, že partnerství těchto komor trvá právě 10 let a první setkání proběhlo na akci Města Hodonína. Na činnost tohoto projektu, který bude ukončen v říjnu 2011, získá OHK Hodonín jakožto nestátní nezisková organizace z fondů EU příspěvek v hodnotě přibližně Eur, který pokryje zhruba V rámci lepší adaptace podniků na probíhající hospodářskou krizi vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR program Vzdělávejte se!, určený pro podniky, které musely v rámci krize snížit výrobu. Program je součástí Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Na tuto oblast podpory je alokováno 1,5 mld. Kč s tím, že v první vlně musí proběhnou školení nejpozději do Je to jedinečná šance získat na vzdělávání zaměstnanců podporu až 100 procent, včetně náhrady mzdy za dobu školení. V rámci této výzvy pro naše členy nabízíme kompletní zpracování žádosti včetně zajištění povinných příloh a odevzdání řídicímu orgánu včetně zajištění kurzů za minimální administrativní poplatek na základě smlouvy dle počtu využitých kurzů. S projekty zaměřenými na rozvoj lidských zdrojů máme velké zkušenosti, úspěšně jsme absolvovali projekt na rekvalifikace v minulých obdobích. Připravili jsme pro vás již hotové Moderní přístav podnikatelů POHODLNÉ SOUKROMÍ I KONGRESOVÉ CENTRUM V restauraci Letiště U Kopinců se sešli 6. dubna 2009 zástupci členských organizací Okresní hospodářské komory Vyškov na ročním shromáždění delegátů. Na programu jednání byly zprávy o činnosti a hospodaření 2008 a plán na rok Také byly uděleny mandáty na Sněm Hospodářské komory ČR a Valnou hromadu Krajské hospodářské komory jižní Moravy. Jiří Pinkas, DiS., vedoucí úřadu OHK Vyškov PROGRAMY POMOCI PODNIKATELŮM V DOBĚ KRIZE Jedinečná šance podpora až 100 % Informace o akcích, projektech a dění v okresních hospodářských komorách Jihomoravského kraje nacházíte v Jihomoravském LOBBINGU pravidelně. Pokud chcete zveřejnit informaci o činnosti vaší komory, posílejte nám své články a fotografie z akcí na adresu 90 procent nákladů celého projektu. Více informací o činnosti a kontakty na OHK Hodonín naleznete na internetových stránkách Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín Shromáždění delegátů ve Vyškově kurzy s prověřenými specializovanými firmami. 1. Daňová evidence pro začátečníky absolvent je schopen vytvořit účetní uzávěrku a vyplnit daňové přiznání : Microsoft Exchange Server 2007 pro administrátory IT ME Server 2000, Čtení a kreslení technické dokumentace pomocí Auto- CAD pro uživatele AutoCAD, AutoCAD LT 4. CorelDraw základní kurz v programu CorelDraw 5. MS Excel pro mírně pokročilé efektivnější využití programu Do druhé vlny s názvem Školení je šance, která bude zahájena v rámci Programu, který je součástí Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve finančním objemu 1 mld. Kč, připravujeme další vzdělávací aktivity na klíč zejména pro naše členské firmy. Vše bude aktuálně na Jan Pohanka, ředitel OHK Brno-venkov Setkání nad budoucností v EU Na páteční odpoledne 27. března 2009 připravily Okresní hospodářská komora Hodonín a Oblastní sdružení Občanské demokratické strany Hodonín podnikatelské setkání na téma Budoucnost českých podnikatelů v Evropské unii. Úvodní příspěvky přednesli senátorka Alena Venhodová a poslanec Evropského parlamentu Ivo Strejček. Ve svých přednáškách se věnovali aktuálním otázkám evropského předsednictví ČR, ekonomické a finanční krizi a jejich řešení, bariérám jednotného trhu a také ožehavému tématu zavedení eura v ČR. V navazující diskusi členové OHK Hodonín požadovali co nejrychlejší zavedení Eura, zejména v souvislosti se zavedením jednotné evropské měny na Slovensku a usnadnění zahraničního obchodu se zeměmi eurozóny. Důležitou otázkou pro hodonínské podnikatele je také nedodržování pravidel jednotného trhu EU v některých členských zemích. Jako příklad podpory tuzemských podnikatelů bylo uvedeno Rakousko a Francie. Europoslanec Strejček tyto argumenty se zájmem vyslechl. Nicméně poznamenal, že je nutno si uvědomit současné postavení ČR v EU, které není jednoduché. Důležité je dbát na dodržování pravidel, zejména jednotného vnitřního trhu a maastrichtských kritérií. Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín RESTAURACE APARTMÁN otel ALLVET je moderně zrekonstruovaný hotel, který se nachází v příjemném prostředí H na hlavní trase Brno Vyškov. Hotel je vzdálen od Vyškova pouhé 2 km a 35 km od centra Brna směr Olomouc. (Sjezd z dálnice D1 Vyškov západ, na křižovatce doleva směr Rousínov.) Kapacita hotelu je 25 pokojů 96 osob v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Vybavení: koupelna s WC, sprchou nebo vanou, barevný televizor se satelitním příjmem, telefon. Snídaně probíhají formou menu nebo formou bufetu. Pokoje jsou přístupné moderním výtahem. Recepce je v provozu 24 hodin. Pro hosty je k dispozici hotelová restaurace, vinárna, herna se zábavními automaty, dětský koutek, připojení k internetu a konferenční místnost. V areálu hotelu se nachází víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, antukový kurt, zatravněné hřiště a ruské kuželky. KONGRESOVÉ CENTRUM HOTELOVÁ ZAHRADA TENISOVÝ KURT DOPORUČUJEME: Ve Vyškově (2 km od hotelu Allvet) můžete navštívit: aquapark nebo vyhlášené ZOO s Dinoparkem. OÁZA KLIDU Hotel ALLVET*** Drnovice 115 Tel: Fax:

11 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM 11 Úspěšná konference Brokerage 2009 měla vysoké zastoupení kvalitních řečníků 1 Czech Innovation Day & Brokerage Event 2009 byla rozložena do dvou dnů. V rámci Czech Innovation Day představili zástupci Evropské komise pracovní náplň 7. rámcového programu v tematické oblasti ICT na rok 2009 a Zástupci regionu seznámili účastníky s prioritami výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji, místopředsedkyně Rady vlády pro výzkum a vývoj Miroslava Kopicová představila Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v celé České republice. Jaroslav Doležal, oficiální zástupce společnosti Honeywell pro Českou republiku a člen Rady vlády pro výzkum a vývoj, přiblížil účastníkům setkání aktuální trendy a potřeby výzkumu a transferu technologií v oblasti ICT v komerční sféře. Jane Gilson, generální ředitelka společnosti Microsoft v České republice, pohovořila o významu výzkumu a inovací pro společnost Microsoft a Jiří Karpeta, ředitel divize vývoje společnosti Microsoft, seznámil účastníky s programy na podporu rozvoje startujících společností. Dopolední část druhého dne, tzv. Brokerage Day, byla zahájena prezentací pana Güntera Krumpaka z rakouské CEconsult GmbH na téma Příležitosti a hrozby na poli ICT ve střední Evropě. Poté byli účastníci rozděleni do šesti pracovních skupin dle jimi vybraných témat vycházejících z pracovního programu ICT v 7. rámcovém programu. V těchto skupinách diskutovali pod vedením zkušeného facilitátora o aktuálních potřebách výzkumu v daných oblastech a hledali témata pro společné projekty. Den byl zakončen bilaterálními jednáními, kterých se uskutečnilo okolo padesáti. To, co si na této akci nejvíce cením, je především vysoké zastoupení kvalitních speakerů jak z Evropské komise za všechny jmenujme např. pana Stefana Pascalla tak ze soukromé sféry, což není i na věhlasnějších evropských akcích tohoto typu až tak obvyklé, uvedla Miroslava Kopicová, místopředsedkyně Rady vlády pro výzkum a vývoj ČR. První den se akce zúčastnilo na 150 odborníků, z toho jedna třetina ze zahraničí především z Rakouska, Velké Británie, Maďarska, Španělska a Finska. Hodně pracujeme s inovacemi a s inovativními technologiemi. Vyvíjíme aplikace, které pracují s technologiemi syntézy a rozpoznání řeči. Proto máme k výzkumu blízko. ( ) Výborný projev měla paní Kopicová, která představila reformu výzkumu, vývoje a inovací v ČR z reálného pohledu. Co mne zajímá, jsou zítřejší vzájemná jednání, dnes ještě mapujeme naše možnosti čerpání ze 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj, konstatoval jeden z účastníků akce, Pavel Cenek, ředitel společnosti OptimSys. Czech Innovation Day & Brokerage Event 2009 se stal významnou mezinárodní akcí uskutečněnou v rámci předsednictví České republiky v Radě EU. Zleva: Jiří Hudeček, ředitel JIC, Milan Venclík, radní Jihomoravského kraje, Ivana Černá, prorektorka pro informační technologie MU. JIC je členem Společnosti vědeckotechnických parků České republiky, Biotechnologické společnosti The European BIC Network (EBN), UK Business Incubation, Euro-Office Innitiative, podporuje projekty Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC Brno) a Středoevropský technologický institut (CEITEC) aj. V lednu roku 2008 se Jihomoravské inovační centrum připojilo k nové iniciativě Evropské komise, a to síti Enterprise Europe Network. Klíčové služby Jihomoravského inovačního centra pro inkubované firmy Čtyři pilíře stability Smyslem inkubátorů je koncentrovat na jednom místě nástroje podpory pro začínající firmy s inovativními záměry do doby, než se postaví na vlastní nohy. Základním prvkem systému jsou komplexní služby. Pro firmy je vstup do inkubátoru také zdrojem úspor finančních prostředků, které mohou například přesměrovat do vývoje produktu, což jim ve většině případů umožňuje dokončit vývoj dřív než za běžných okolností. Díky poradenství poskytované experty Jihomoravského inovačního centra mohou také do značné míry omezit svá podnikatelská rizika. Klíčové služby JIC můžeme rozdělit do čtyř oblastí, které jsou jeho čtyřmi pilíři stability: Finance, poradenství, prostory a kontakty. FINANCE Začínající firmy potřebují peníze pro svůj start a rozvoj. JIC pomáhá firmám zorientovat se v široké nabídce možných podpor podnikání a vybrat pro ně nejvhodnější formu financování. Konzultanti z Jihomoravského inovačního centra i externí odborníci analyzují potřeby dané firmy včetně vypracování zprávy s doporučením potřebných kroků. Zdrojem financí pro začínající firmy umístěné v inkubátorech může být například Fond mikropůjček, což je zvýhodněný úvěr od JIC ve výši Kč, či Patentový a licenční fond umožňující získat zvýhodněný úvěr do výše Kč na výdaje spojené s ochranou průmyslového vlastnictví. Od svého založení se věnujeme výzkumu a vývoji v oblasti IT, což je pro malou společnost finančně náročné, uvedl Vít Vrba, ředitel a majitel společnosti Westcom. Microsoft Inovační Centrum, v jehož prostorách sídlíme, nám aktivně pomáhá při rozvoji našeho internetového projektu WebNode.com. MIC nám poskytuje nejenom vývo- Jak v dnešní době efektivně inovovat Inovace jsou budoucností každé zdravé firmy. Pokud firma nevytváří potenciál, jak v dalším kroku nově oslovit a zaujmout zákazníka, může za dva tři roky zažít svou osobní ekonomickou krizi i v době konjunktury. Inovace jdou bohužel ruku v ruce s finančními náklady. Řada firem však nemá dostatečné finanční zdroje na vlastní výzkum a vývoj, případně je v současné době nechce uvolňovat. Kde hledat pomoc? Pomocnou ruku i návod, jak proplout současným ekonomicky neklidným obdobím, poskytuje Inovační akademie. Projekt je první svého druhu v České republice. V loňském roce byl úspěšně spuštěn na Slovensku. Pilotní seminář Inovační akademie proběhl počátkem února 2009 v Brně. Zúčastnilo se ho dvacet top manažerů a majitelů významných společností Jihomoravského kraje. Seminář byl uvedením a představením nově otevřeného cyklu školení, které bude sestaveno z šesti navazujících dvoudenních školení uskutečněných v půlročním rozmezí. jové nástroje Microsoft za několikanásobně nižší ceny, ale zejména konzultace v oblasti výzkumu a vývoje použitých technologií, doplnil Vrba. Firma vyvinula revoluční systém zaměřený na počítačové laiky pro snadné publikování na internetu, který je poskytován uživatelům na zcela zdarma. PORADENSTVÍ Strategické poradenství je chápáno jako proces, v jehož rámci je inkubovaným firmám poskytována podpora a rady týkající se zejména strategie v oblastech obchodu, plánování, distribuce, propagace, marketingu, managementu inovací, patentování, licencování, lidských zdrojů, networkingu (vytváření sítí kontaktů), aj., tedy oblastí, které jsou mnohdy pro začínající podnikatele neznámé. Jde vlastně o určitou formu koučingu udávání směru, kterým by se mohla ubírat leckdy ještě dlouhá cesta firmy za vysněným úspěchem. Každá inkubovaná firma má přiděleného osobního konzultanta, který s ní probírá zmíněné oblasti, a společně hledají funkční řešení jednotlivých strategických i operativních problémů. Navíc pomáhá i s přípravou potřebných strategických dokumentů (jako je např. business plán) i dalšími aktivitami dle konkrétních potřeb firmy. Podle našich údajů spotřebovává každá firma jen v rámci odborných konzultací bezplatné služby JIC v průměrné hodnotě okolo Kč za rok, uvedl Michal Kostka, hlavní konzultant JIC. Podle jeho slov jsou neméně významné i služby v oblasti právního a technologického poradenství. Inkubované firmy mají také možnost využít speciálních vzdělávacích projektů pro své manažery i zaměstnance, jako jsou programy na podporu konkurenceschopnosti začínajících inovačních podniků s názvem Konkurenceschopnost nebo pro- Inovace nejsou tématem pro techniky, vynálezce nebo profesory, ale především pro podnikatele a top manažery, uvedl Ján Košturiak, hlavní lektor semináře. Inovace jsou o budoucnosti firem. Každá firma by měla v sobě obsahovat dva subjekty: firmu výroba, která je o produktivitě, standardech, disciplíně a produku-je současný byznys, a firmu inovace, která vytváří byznys pro budoucnost, doplnil Košturiak. RADY K NEZAPLACENÍ Semináře budou interaktivním způsobem řešit problematiku řízených inovací tedy zejména firemních inovačních strategií, vytváření vysoce výkonných firemních inovačních procesů, nových trhů, produktů a skokového zvyšování výkonnosti firemních procesů. Školení budou obsahovat i prvky workshopu, tzv. tréninkovou část, s cílem navrhnout minimálně koncept projektu pro každou zúčastněnou firmu. Při zpracovávání projektu bude účastníkům semináře poskytnut individuální coaching. Počáteční jektu Od rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání, jehož cílem je podpora inovativního podnikání formou kurzů pro vysokoškolské pracovníky, doktorandské studenty atd. PROSTORY Jednou z důležitých služeb, které inkubátor svým klientům poskytuje, jsou cenově zvýhodněné prostory pro podnikání. Inkubovaná firma má na dobu tří let (v oblasti biotechnologií až pět let) zajištěno zázemí zahrnující mimo kvalitních kancelářských prostor i sdílené vybavení zasedací místnosti, prezentační techniku, tiskárny, kopírky, fax, internet, servery atd. Poskytované ceny jsou až o polovinu nižší oproti tržnímu nájmu. Pro začínající podnikatele může jít o velmi důležité úspory, a to jak finanční, tak časové. Firmám, které prostory pro kanceláře či laboratoře nepožadují, ale chtějí využívat další výhody inkubace, nabízí JIC tzv. virtuální nájem. Firma si zde může pronajmout za symbolickou cenu 1 m 2 kancelářské plochy a využívat všech nabízených služeb. KONTAKTY Čtvrtým pilířem služeb Jihomoravského inovačního centra je zajištění a zprostředkování kvalitních kontaktů pro rozvoj inkubovaných firem. JIC za dobu své činnosti vybudovalo síť spolehlivých partnerů, kteří nabízejí prověřené, kvalitní a cenově dostupné služby pro firmy z inkubátoru a inovativní projekty. Kromě kontaktů na partnerské firmy zprostředkovává JIC kontakty na investory, jako jsou business angels a fondy rizikového kapitálu, kontakty na organizace podporující podnikání i na vysoké školy, vědecko-výzkumné instituce a v neposlední řadě na obchodní partnery. Pro podporu inovativního podnikání byl v červnu 2007 spuštěn na internetové adrese portál INOVACE.CZ, první český internetový portál komplexně pokrývající oblast inovací, inovačního podnikání a vynálezů. analýza možností podnikatelského rozvoje firmám bezesporu ušetří jejich čas při hledání a určování možností inovace, eliminuje případné chyby i zbytečně vynaložené finanční prostředky, a především poskytne návod možného směru jejího rozvoje. Úvodní seminář Inovační akademie považuji za mimořádně povedenou motivačně vzdělávací akci. Vřele bych její absolvování doporučil všem manažerům a majitelům firem, kteří to s inovacemi myslí vážně a neví jak na ně, a zároveň i těm, kteří si myslí, že ví jak na ně, protože věřím, že budou překvapeni a odnesou si z něj pro praxi neocenitelné nové poznatky, uvedl účastník semináře pan Petr Adámek, spolumajitel firmy Berman Group. Oborově není účast na seminářích omezena. Jsou vhodné pro manažery z oblasti průmyslové výroby, informatiky, designu i vývoje, dřevařského průmyslu, bank atd. Registrace je již otevřena. Přihlášku a další informace naleznete na Máte-li zájem o spolupráci, neváhejte se na nás obrátit: zájmové sdružení právnických osob U Vodárny 2, Brno Tel.: Fax:

12 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2009 MORAVSKÁ ASOCIACE PODNIKATELEK A MANAŽEREK 12 Konference Žena tvůrčí osobnost třetího tisíciletí poprvé v zámoří Již po šesté se v květnu tohoto roku uskuteční konference Žena tvůrčí osobnost třetího tisíciletí / Woman a Creative Personality of the Third Millenium, poprvé to ovšem bude v zámoří. Třikrát se konference pod tímto názvem konala v Praze, jednou v Bratislavě a jednou v Brně, kde také vznikla. Primát letošní konference spočívá nejen v místě jejího konání, ale i v rozsáhlé mezinárodní účasti. Ve dnech května 2009 se tedy v Českém národním domě v New Yorku sejdou nejen české a slovenské podnikatelky, ale i podnikavé ženy různých zemí včetně třetího světa. Celkově je očekávána účast kolem 150 žen. Diskutovat se bude nejen o tom, jak ženy podnikají na různých kontinentech, ale například i o problémech propojení kariéry, rodiny a osobního rozvoje a také o zkušenostech s podnikáním v neziskovém sektoru. Organizátory konference jsou Moravská asociace podnikatelek a manažerek se sídlem v Brně, Fórum žen se sídlem v Praze a Top centrum podnikateliek Slovenské republiky. Konference se koná pod záštitou českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Pracovnímu programu bude od Dne 23. dubna 2009 se v Champions clubu brněnského Best Western Premier Hotelu International uskutečnila výjimečná akce Brno Business Fashion, pořádaná Moravskou asociací podnikatelek a manažerek, Regionálního klubu Brno. Jak vysvětlila organizátorka akce Michaela Lejsková, záměrem a smysluplným cílem celé akce byla především podpora Domu ohrožených dětí brněnského Klokánku. Somálská žena. Foto Líba Taylor Brno Business Fashion pro FOD Klokánek předcházet doprovodný program. Bude to například výstava fotografií Líby Taylor, která se uskuteční za účasti autorky, nebo přehlídka vybraných filmů z festivalu Femina Film, kterou bude moderovat ředitelka festivalu Jana Víchová spolu s herečkou Zuzanou Stivínovou. Jednoduše řečeno Český národní dům a České centrum nabídnou neobvykle pestrý pohled na podnikání a na svět ženskýma očima. Patronem předchozích konferencí byl zlínský podnikatel Tomáš Baťa, který držel ženám palce nejen proto, že obvykle právě ženy rozhodují o koupi té správné obuvi. Je vás žen více než mužů a je velmi důležité pro světový pokrok, abyste se zapojovaly co nejvíce do ekonomických aktivit, řekl už v roce 2000, kdy se stal patronem konference. Celých pět let ji podporoval a třikrát i osobně navštívil, jednou se svou ženou Sonjou. Nyní převezme k velké radosti organizátorů tuto čestnou štafetu paní Ája Vrzáňová Steindler, bývalá československá reprezentantka v krasobruslení žijící v USA. Ta svou účast stvrdila dopisem, v němž vyjadřuje potěšení nad tím, že se jí dostalo cti převzít štafetu patronství po Tomáši Baťovi. S nápadem uspořádat konferenci v New Yorku přišla prezidentka MAPM Olga Girstlová. Dnešní svět je jiný než před třemi, čtyřmi lety. Dnešní trh je globální, moderní technologie nám umožňují komunikovat neuvěřitelně rychle po celém světě. Podnikatelky, které žijí a pracují například na vesnici nebo v malém městě a mají skvělý nápad, mohou vstoupit do velkého světa a být úspěšné, jen musí mít dostatek odvahy a vědět, jak na to. I to je důvod, proč chceme uspořádat konferenci právě v New Yorku. Když ženy pochopí, jak se pracuje a podniká ve světě, lépe porozumí tomu, jak mohou být úspěšné v mezinárodním měřítku. New York je v tomto směru internacionální a velmi inspirativní město, říká podnikatelka, která jako první Češka získala v roce 1998 titul Vedoucí podnikatelka světa. Konference má ale kromě samotného setkání a networkingu ještě jeden důležitý rozměr stanoví si konkrétní cíle a realizuje užitečné projekty. V letošním roce se chce konference zaměřit zejména na vytvoření publikace úspěšných aktivit a nápadů, které podporují podnikání žen ve světě, dále na přípravu mezinárodních vzdělávacích kurzů zaměřených na ekonomiku a podnikání pro studenty vysokých škol, které se uskuteční na zámku ve Vilémově v České republice, a na podporu fair trade pro- Partneři večera tak mohli osobně předat symbolický dárkový certifikát do rukou paní Ing. Zuzany Blažkové a Evy Paulíkové, které za FOD Klokánek přišly poděkovat za podporu a také představit smysl a záměry Klokánku. Ten v současné době pomáhá téměř čtyřiceti dětem. V rámci večera se uskutečnila velkolepá módní přehlídka, kterou svým zasvěceným komentářem doprovodila módní návrhářka Jana Berg spolu s předním českým vizážistou Pavlem Bauerem, zastupujícím zde kosmetickou firmu Estée Lauder. Nejen na profesionálních modelkách, ale také na skutečných ženách a jednom muži z byznysu manažerech personální agentury Grafton Recruitment představili současné trendy a napověděli, jak si každá žena může poradit se svým šatníkem a doplňky. Právě o doplňky se zde postaraly firmy Optik Krouman a Dyrberg/Kern. Módní oděvní značky zde zastupovala firma Steilmann, jejíž modely půvabně představily manekýnky studentky ze SPŠ oděvní Prostějov, v doprovodu ředitele Mgr. Jiřího Snášela. Skutečným vyvrcholením večera byla působivá přehlídka tvorby návrhářky Jany Berg. Celý večer zahájila zpěvačka a pianistka Hana Robinson v doprovodu saxofonisty Petra Kroutila, kteří v průběhu svého minikoncertu představili několik písní z posledního alba Michala Horáčka Ohrožený druh. V průběhu večera mohli hosté zhlédnout obrazy z galerie malířky Isabely Wallo, která byla osobně přítomna a zájemcům přímo na místě namalovala jejich portrét. Výtěžek z pořízených portrétů, stejně jako z prodeje CD Ohrožený druh, byl věnován na konto FOD Klokánek. Také moderátorka večera Marcela Vandrová se vzdala svého honoráře ve prospěch dětí. Ta se ostatně postarala o příjemný a zdárný průběh celého večera. Hned v jeho úvodu představila také prezidentku MAPM, Ing. Olgu Girstlovou, která byla jedním ze sponzorů večera. Ke všem sponzorům, kteří večer podpořili, bude směřovat velký dík při předávání věcných darů, které se spolu se zábavným programem pro děti uskuteční 1. června 2009 v areálu FOD Klokánek v Líšni. Po skončení oficiálního programu se o zábavu postaraly kapely Joe Cocker Revival a Inspirace. Foto Pavel Bigoš střednictvím webových stránek konference. Další konference je plánována na rok 2010 do hlavního města Keni, Nairobi. Konference je otevřená ženám i mužům, zástupcům podnikatelské sféry i ostatním. Jednoduše řečeno, vítáni jsou všichni, kdo jsou kreativní! Druhá Brno Business Braekfast V pořadí již druhá Brno Business Breakfast pořádaná Moravskou asociací podnikatelek a manažerek, Regionálním klubem Brno, se uskuteční v pondělí 18. května 2009 od 9 do 11 hodin v Interhotelu Voroněž v Brně. Tématem snídaně, na niž přijal pozvání primátor statutárního města Brna Roman Onderka, bude Brno rozvojové město. Více informací na Olga Girstlová s organizátorkou večera Michaelou Lejskovou Hana Robinson Klokánek Brno může fungovat díky podpoře firem i jednotlivců Klokánek Brno Michalova 4, Brno Bankovní účet ČSOB Brno /0300 Více informací na tel.: Zanedbávání, týrání, zneužívání, bytové důvody, neschopnost zajistit řádnou péči, někdy i hospitalizace osamělého rodiče to všechno mohou být důvody pro přijetí dítěte do Klokánku. Ze stejných příčin jsou děti přijímány do ústavní výchovy, ovšem Klokánek na rozdíl od ní poskytuje dětem péči rodinnou, a to na dobu, dokud se jejich situace nevyřeší. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy, které pro děti představuje jen další trauma, a nahradit jej v co největší míře přechodnou rodinnou péčí. Klokánky mají pověření Ministerstva práce a sociálních věci jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálněprávní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. Klokánky mají nepřetržitý provoz, a proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky se ocitnou v tísni. Ten, kdo prožije dětství v ústavu, není většinou schopen navazovat hodnotné a trvalé citové vztahy a sám pak jako rodič selhává. Proto každý, kdo se rozhodne Klokánek jakkoliv podpořit, je vítán. Klokánek mohl vzniknout právě díky podpoře jednotlivců, firem a institucí. Kontakt Moravská asociace podnikatelek a manažerek, o. s. Regionální klub Brno Mariánské náměstí 1, Brno

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č.

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č. EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti č.5/ únor 2007 Obsah Program akademie expertů 2007 v přehledu 2 Konference trhu práce v Brně,

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Mezinárodní odborný seminář Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou Brno, 14. listopadu 2007, Kongresové centrum MU Vinař Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Doc. Ing. Stanislav

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 1/ září 2005 Z obsahu O česko-rakouské akademii expertů Shrnutí aktivit

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 3 / květen 2006 Z obsahu Program akademie expertů 2006 v přehledu 2 Kariéra

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

DESIGN newsletter 2 / 2014

DESIGN newsletter 2 / 2014 DESIGN newsletter 2 / 2014 DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST Hledáte další přidanou hodnotu? Zkuste průmyslový design! Že je trh nemilosrdný a chce po vás stále další a další

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok ERRIN síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok Hlavní aktivity výměna a sdílení informací a know-how mezi regiony budování partnerství zapojování subjektů do

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více