CURRICULUM VITAE. Mgr. René Kyselý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CURRICULUM VITAE. Mgr. René Kyselý"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Mgr. René Kyselý Narozen: , Nový Jičín Pracoviště (zaměstnavatel): Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie Archeologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Letenská 4, Praha Vzdělání: Gymnázium ve Valašské Meziříčí bakalářské studium (obor biologie), Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova duben 1996 titul Bc.; bakalářská práce: Kraniometrická a kraniomorfologická charakteristika východoslovenských populací druhů Crocidura leucodon a Crocidura suaveolens, vedoucí: Prof. Ivan Horáček, CSc magisterské studium (obor zoologie), katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova říjen 1998 duben 1999 od 2002 titul Mgr.; diplomová práce: Archeozoologická problematika slovanských hradišť Rubín a Stará Boleslav, vedoucí: Prof. Ivan Horáček, CSc. dokončeno doplňkové pedagogické studium: biologie (katedra učitelství a didaktiky biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova) postgraduální (doktorské) studium: katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, vedoucí: Prof. Ivan Horáček, CSc. Zaměstnání: dodnes Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie (dříve Přírodovědné oddělení), Archeologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha; archeozoolog a osteolog (odborný pracovník) Stáže: - Budapešť, Eötvös Loránd Univerzity, Aquincum (Prof. L. Bartosiewicz, Dr. A. Choyke), 2005 (5 týdnů) - Schleswig, Archaeozoological department, Muzeum v Schleswigu (Prof. C. Carnap-Bornheim, Prof. D. Heinrich), 2002 (10 dní) - Paris, CNRS - Muséum National d Histoire Naturelle (Dr. A. Tresset), 2006 a 2007 (celkem 4 týdny) - Bukurešť, National historical museum (Dr. A. Bălăşescu), 2006 a 2007 (celkem 2 týdny)

2 Oblast zájmu: archeozoologie, osteologie, historie domestikovaných zvířat a historie vztahu zvířat a člověka, paleoekonomické, paleoekologické a fenotypové rekonstrukce (v současnosti hlavně období zemědělského pravěku, dříve také středověk a novověk) Pedagogické a popularizační aktivity: - konzultant u 2 bakalářských prací, vedoucí 1 diplomové práce - jednorázové přednášky na Západočeské univerzitě v Plzni; semestrální kurz ( Základy archeozoologie ) v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - spolupráce na výstavách v Muzeu města Čelákovice (2000) a Muzeu města Mělník (2006) Členství: International Council for Archaeozoology (ICAZ) Konference: Aktivně: - Přírodovědné metody ve službách archeologie, Nitra and (přednáška) - Kvartér, Brno, 2004 (přednáška) - Přírodovědné metody ve službách archeologie ; Brno; 2005 (přednáška) - archeozoologické setkání, Visegrad (Maďarsko), (přednáška) - 10th congress of International Council for Archaeozoology (ICAZ), Mexico City, (postery) - Kvartér, Brno, 2006 (poster) - Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West - und Südböhmen, 15. Treffen, Altdorf by Landshut (Germany), (s N. Boenke a P. Pokorný) - Borduşani-Popina: 20 de Ani de Cercetari Arheologice pluridisciplinare, Slobozia (Romania), (s A. Bălăşescu et al.) - 12th International Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Krakow, (s A. Tresset et al.) - International Scientific Meeting New Methods and results of the pluridisciplinary research of the cultural heritage, Slobozia (Romania), (s A. Tresset et al.) - 3 rd Symposium of Environmental Archaeology (AEA), Katowice-Koszęcin, (přednáška) Jiné: - Conference of paleopathological working group (APWG) of International Council for Archaeozoology, Nitra, Grantové projekty: Jako spoluřešitel: - Význam Labe pro Česko-Saské kontakty v době laténské. (V. Salač, , GAAV A /98) - Lovosicko ve středoevropské době laténské a římské (V. Salač, , GAČR 404/98/1565) 2

3 - Kapitulní chrám Svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum. (B. Nechvátal, , GAMK, PK01P04040PP ) - Des bœufs, des souris et des hommes : premiers animaux domestiques et premiers commensaux en Europe continentale tempérée (fin du 7 e mill.- 3e mill. a. J.-C.): Eclairages centre-européens (Moldavie, Muntenie, Doubroudja, Moravie, Bohème) et ouest-européens (Bassin Parisien, Ouest de la France) (A. Tresset, , agency EGIDE, ECONET - project n VE) Jiný typ spolupráce: GAČR 404/07/1632, GAČR 404/99/1060, GAČR 404/98/1562, GAČR 404/99/0935, GAČR 404/02/0481, GAČR 404/01/1407, GAČR 404/07/1632, GAČR 404/09/0618, GAAV IAA , GAAV IAA , MKČR DB06P01OPP007 Publikace: A) Části monografií: Kyselý R., 2003: Savci (Mammalia) z raně středověkého hradu Stará Boleslav (střední Čechy). In. Boháčová I. (Ed.): Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Mediaevalia archaeologica 5: Kyselý R., 2003: Ryby (Pisces) a obojživelníci (Amphibia) z raně středověkého hradu Stará Boleslav (střední Čechy). In. Boháčová I. (Ed.): Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Mediaevalia archaeologica 5: Kyselý R., 2004: Zvířecí kosti z archeologických výzkumů na Vyšehradě. Pp In. Nechvátal B.: Kapitulní chrám svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Citadela. Praha. Kyselý R., 2004: Die Ergebnisse der Analyse der Tierknochen von den hallstattzeitlichen Höhensiedlungen in Westböhmen. Pp In. Chytráček M., Metlička M.: Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen. Památky archeologické - supplementum 16. Kyselý R., 2008: Osteologický soubor z Prahy-Dubče 1. P In. Venclová N. et al.: Hutnický region Říčansko. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Praha. Kyselý R., 2008: Animal bone analysis from a Řivnáč culture horizon at the Kutná Hora-Denemark site (Kutná Hora district, Czech Republic). Pp In. Zápotocký M., Zápotocká M.: Kutná Hora - Denemark: hradiště řivnáčské kultury (ca př. Kr.). Památky archeologické - supplementum 18. Kyselý R., 2009: Zvířecí kosterní materiál z archeologických výzkumů v okolí basiliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Pp In. Nechvátal B. et al.: Rotunda sv.martina a bazilika sv. Vavřince. Archeologický výzkum. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Praha. B) Mezinárodní recenzovaná periodika: Kyselý R., 2008: Frogs as a part of the Eneolithic diet. Archaeozoological records from the Czech Republic (Kutná Hora-Denemark site, Řivnáč Culture). Journal of Archaeological Science 35 (1): Kyselý R., 2008: Aurochs and potential crossbreeding with domestic cattle in Central Europe in the Eneolithic period. A metric analysis of bones from the archaeological site of Kutná Hora- Denemark (Czech Republic). Anthropozoologica 43 (2): Kyselý R., 2010 (publ. on-line): Breed character or pathology? Loose cattle horns from the Eneolithic site of Hostivice-Litovice (Czech Republic). Journal of Archaeological Science. doi: /j.jas Kyselý R., 2010 (accepted): Review of the oldest evidence of domestic fowl (Gallus gallus f. domestica) from the Czech Republic in its European context. Acta zoologica cracoviensia, Series Vertebrata 53. 3

4 C) Lokální recenzovaná periodika: Kyselý R., 2000: Archeozoologický rozbor materiálu z lokality Rubín a celkový pohled na zvířata doby hradištní. Památky archeologické 91 (1): Kyselý R., 2000: Zvířecí kosti ze Strunkovic (12. století). Archeologické rozhledy 52 (1): Kyselý R., 2000: Zvířecí kosti z výzkumu na hradě Osvračín. Castellologica Bohemica 7: Kyselý R., 2002: Osteological analysis of animals buried in Hostivice (Prague-West district) - Funnel Beaker culture (TRB) and a comparison of animal remains from Hostivice with other contemporary finds from the Czech Republic and Central. Památky archeologické 93 (1): Kyselý R., 2002: The animal bones from a late bronze age feature at Ostrov. Zvířecí kosti z pozdně bronzového objektu v Ostrově. Památky archeologické 93 (1): Kyselý R., 2002: Určení zvířecích kostí z výzkumu hradu Lacemboku v roce Castellologica Bohemica 8: Kyselý R., 2002: Archeozoologický rozbor osteologického materiálu z Náměstí republiky ze sondy 15 (1. polovina 17. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech ). Archaeologica Pragensia 16: Kyselý R., 2002: Zvířecí kosti ( století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech ). Archaeologica Pragensia 16: Kyselý R., 2003: Zvířecí kosti z Otradovic. Archeologické rozhledy 55 (2): Kyselý R., 2004: Kvantifikační metody v archeozoologii. Archeologické rozhledy 56 (2): Kyselý R., 2004: Zvířecí kosti z výzkumu na hradě Zlenice (15. století). Castellologica Bohemica 9: Kyselý R., 2005: Archeologické doklady divokých savců na území ČR v období od neolitu po novověk. Lynx 36: Kyselý R., 2006: Zvířecí kosterní pozůstatky z popraviště ve Vodňanech. Archeologické rozhledy 58 (4): Ernée M., Dobeš M., Hlaváč J., Kočár P., Kyselý R., Šída P.: Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz. Památky archeologické 98: Kyselý R., 2008: Zvířecí kosti z Klučova - pískovny Na vrchu. Památky archeologické 99: Kyselý R., 2008: Nálezy obratlovců z eneolitických objektů v Úholičkách (okr. Praha-západ) z r a Archeologické rozhledy 60 (2): Kyselý R., Meduna P., 2009: O zvířeti velkém jako slon, mezi jehož rohy si mohou sednout tři muži. Pratur ve středověku Čech a Moravy. Historická a archeozoologická analýza. Památky archeologické 100: Kyselý R. (in print): Osteologická analýza - rok In. Sankot P., Zápotocký M.: Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem - rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha-západ. Památky archeologické. D) Lokální nerecenzovaná periodika: Šamata J., Kovačiková L., Kyselý R., 2001: Analýza zvířecích kostí z raně středověkého hradiště v Netolicích. Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 45: 10. Šamata J., Kovačiková L., Kyselý R., 2001: Archeozoologické výzkumy v historickém jádru města Chebu. Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 45:

5 Prostředník J., Šída P., Kyselý R., 2002: Zemnice kultury nálevkovitých pohárů z Plaňan, okr. Kolín. Archeologie ve středních Čechách 6: Kyselý R., 2002: Přívory archeozoologický rozbor. Vlastivědný sborník Mělnicka 4: Kyselý R., 2003: Zvířecí kosti z neolitického naleziště Krnsko. Archeologie ve středních Čechách 7 (1): Kyselý R., 2004: Zvířecí kosti z Prahy-Miškovic (obj. 1020). Animal bones from Prague-Miškovice (feature 1020). Archeologie ve Středních Čechách 8: 285. Kyselý R., Historie savců od mladší doby kamenné po 17. století ve světle archeozoologických nálezů. Živa 53 (2): Kyselý R., 2005: Žáby jako součást jídelníčku v eneolitu. Archeozoologické doklady z Denemarku (ČR). Ve službách archeologie 6: Kyselý R., 2007: Zvířecí kosti z objektů řivnáčské kultury z výzkumu v Praze-Ďáblicích v letech 2002 a Archeologie ve středních Čechách 11 (1): Kyselý R., 2007: Zvířecí kosti z archeologických objektů jordanovské kultury v Praze-Ďáblicích. Archeologie ve středních Čechách 11 (1): Kyselý R., 2008: Zvířecí nálezy z objektu 312 z výzkumu ve Květnici v roce In Špaček J.: Nález kultovního objektu z Květnice (okr. Praha-východ). Archeologie ve středních Čechách 12: Likovský J., Kyselý R., 2008: Lidské a zvířecí kosterní pozůstatky z objektů kultury nálevkovitých pohárů ze Siřemi (okr. Louny). Archeologie ve středních Čechách 12: Kyselý R., 2009: Analýza zvířecích kostí z jordanovských objektů v Mšenské ulici v Praze-Ďáblicích. Archeologie ve středních Čechách 13 (1): Kyselý R., 2009: Zvířecí kosti z eneolitických objektů v Praze-Ďáblicích, ul. Legionářů. Archeologie ve středních Čechách 13 (1): Kyselý R., 2009: Zvířecí milodary z hrobů kultury se zvoncovitými poháry ve Velké Chuchli. Archeologie ve středních Čechách 13 (2): Kyselý R., 2009: Zvířena ve městě. Veronica 23 (6): 4. E) Neperiodické publikace (sborníky z konference apod.): Kyselý R., 2002: Laténské zvířecí kosti z polohy Střekov-Podhradí (Ústí n. L.). Pp In. Čech P., Smrž Z. (Eds.): Sborník Drahomíru Kouteckému. ÚAPPSZČ. Most. Kyselý R., 2002: Zvířecí kosti ze sídliště kultury nálevkovitých pohárů ve Vikleticích (okr. Chomutov). Pp In. Čech P., Smrž Z. (Eds.): Sborník Drahomíru Kouteckému. ÚAPPSZČ. Most. Kyselý R., 2004: Jakého původu jsou kosti koní z pískovny Lázně Toušeň? Pp In. Špaček J. (Ed.): 100 let Městského muzea v Čelákovicích. Městské muzeum Čelákovice. Čelákovice. Boenke N., Pokorný P., Kyselý R., 2006: Zur Rekonstruction des Siedlungsumfeldes auf dem Burgwall Vladař - Archäobotanische und zoologische Untersuchungen aus späthallstatt-/frülaténezeitlichem Kontext. Pp In. Chytráček M., Michálek J., Rind M., Schmotz K. (Eds.): Archäolgische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- u. Südböhmen. Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westf. Kyselý R., 2008: New pre-la Tène evidence from the Czech Republic for domestic fowl (Gallus gallus f. domestica) in its European context (abstract). P. 64. In. Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Środowisko i kultura, vol. 5. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. 5

6 F) Recenze: Kyselý R., 2003: Archeologické rozhledy 55 (2): 438 [Červený Č., Komárek V., Štěrba O., 1999: Koldův atlas veterinární anatomie. Avicenum. Grada Publishing. Praha]. Kyselý R., 2003: Archeologické rozhledy 55 (2): [Reitz E.J., Wing E.S., 1999: Zooarcheology. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge University Press. Cambridge]. Kyselý R., 2004: Archeologické rozhledy 56 (2): [Bartosiewicz L., Greenfield H.J. (Eds.), 1999: Transhumant Pastoralism in Southern Europe. Recent Perspectives from Archaeology, History and Ethnology. Archaeolingua. Series Minor, 11. Budapest]. Kyselý R., 2006: Archeologické rozhledy 58 (2): [Lyman R.L., 1994: Vertebrate taphonomy. Cambridge University Press. Cambridge]. Jiné: 80 nepublikovaných nálezových zpráv a osteologických posudků (uloženo v Archivu Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha) 6

PhDr. Pavel Sankot bibliografie:

PhDr. Pavel Sankot bibliografie: PhDr. Pavel Sankot bibliografie: Sankot, P. 1975: Le rite funéraire des nécropoles laténiennes en Champagne, in : Etudes celtiques XV, 1976-1977, p. 49-94. Sankot, P. 1977: Charakter der keltischen Gesselschaft

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. IČ: 68081758 Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Rozsáhlá výstava Velká Morava a počátky křesťanství seznámila

Více

Zprávy o činnosti Reports Berichte

Zprávy o činnosti Reports Berichte Zprávy o činnosti Reports Berichte ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, BRNO, V. V. I. BILANCE ROKU 2010 V roce 2010 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., ve shodě se svým dlouhodobým směrováním věnoval

Více

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXII 2010 2 209 392

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXII 2010 2 209 392 209 392 Archeologické rozhledy LXII 2010 se it 2 Keramický depot mohylové kultury střední doby bronzové zprahy 9 Běchovic Slavomil Vencl Jan Zadák Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku Výzkum středověkého

Více

CURRICULUM VITAE. Daniel Sosna

CURRICULUM VITAE. Daniel Sosna CURRICULUM VITAE Daniel Sosna ADDRESS Department of Anthropology, University of West Bohemia in Plzeň, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň, Czech Republic, Fax.: + 420 377-63-5302, Tel.: + 420 377-63-5308, E-mail:

Více

Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014

Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014 Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014 Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce dějepisu / Národní muzeum a Moravské zemské muzeum v Brně, seminář pro pedagogy

Více

přílohy annex Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009

přílohy annex Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009 přílohy annex Vespertilio 13 14: 165 262, 2010 ISSN 1213-6123 Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009 Vladimír

Více

KULT HOR V NEOLITU? NEO- A ENEOLITICKÉ NÁLEZY Z HOR A VRCHŮ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

KULT HOR V NEOLITU? NEO- A ENEOLITICKÉ NÁLEZY Z HOR A VRCHŮ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ KULT HOR V NEOLITU? NEO- A ENEOLITICKÉ NÁLEZY Z HOR A VRCHŮ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ Marie ZÁPOTOCKÁ Milan ZÁPOTOCKÝ Z. Smrž: Nová memoria mohou být v podstatě objevena jen náhodou, občas snad i pracným vyhodnocením

Více

ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM

ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM MARTIN GOJDA MARTIN TREFNÝ A KOLEKTIV ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM M. GOJDA M. TREFNÝ A KOL. 2 OPOMÍJENÁ ARCHEOLOGIE SVAZEK 2 OPOMÍJENÁ ARCHEOLOGIE / NEGLECTED ARCHAEOLOGY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace

Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Výroční zpráva 2014 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Příspěvková organizace Plzeňského kraje zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u

Více

K POHŘEBIŠTI KULTURY BYLANSKÉ NA KOLÍNSKÉM PŘEDMĚSTÍ ŠŤÁRALKA

K POHŘEBIŠTI KULTURY BYLANSKÉ NA KOLÍNSKÉM PŘEDMĚSTÍ ŠŤÁRALKA ARCHEOLOGIE VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH 12, 2008, str. 449 458 K POHŘEBIŠTI KULTURY BYLANSKÉ NA KOLÍNSKÉM PŘEDMĚSTÍ ŠŤÁRALKA Filip Velímský Hana Brzobohatá 1. ÚVOD V průběhu října roku 2007 došlo na východním

Více

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných

Více

archæologia historica 39/2014/2

archæologia historica 39/2014/2 archæologia historica 39/2014/2 archæologia historica 39/2014/2 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE

Více

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Strana 1 z 13 VEDECKO-PEDAGOGICKÁ k habilitačnému a inauguračnému konaniu v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdia A) OSOBNÉ ÚDAJE: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Meno

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. narozen 22. ledna 1966 v Liberci, žije v Ústí nad Labem, ženatý, dvě děti DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 1992 2002 2010 Pedagogická fakulta Univerzity Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 Zpráva je zpracována na základě hodnotících zpráv jednotlivých odborných ústavů a úseků, pro něž byly použity údaje z osobních výkazů o činnosti jednotlivých odborných pracovníků.

Více

Západočeské muzeum v Plzni. příspěvková organizace

Západočeské muzeum v Plzni. příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Výroční zpráva 2013 Obsah Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Příspěvková organizace Plzeňského kraje zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném

Více

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 (původní název: Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů VCEEP, původní logo) Zpracovala: Dne 17. 2. 2015 Doc. PaedDr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA OBSAH ÚVOD Dlouhodobé cíle, co se podařilo, co se nepovedlo Zaměstnanci SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST Statistické údaje Ochrana sbírek Knihovna PREZENTAĆNÍ

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Česká antropologie 61/1, Olomouc, 2011

Česká antropologie 61/1, Olomouc, 2011 zprávy Laudace MUDr. Janě Pařízkové, DrSc. Profesorka MUDr. Jana Pařízková, DrSc. se v tomto roce dožívá významného životního jubilea. Již jako studentka pracovala jako pomocná vědecká síla ve Fyziologickém

Více

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ V PODYJÍ SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ V PODYJÍ SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY THAYENSIA (ZNOJMO) 2007, 7: 291 303. ISSN 1212-3560 STARŠÍ DOBA KAMENNÁ V PODYJÍ SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY OLD STONE AGE IN THE DYJE RIVER REGION AN OVERVIEW AND PERSPECTIVES Petr N e r u d a Ústav Anthropos,

Více

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA Průvodce po archivech, badatelských institucích, knihovnách, sdruženích,

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Rises and Falls of a Regional Power Center An Overview of the

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek

Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek Zdeněk Uherek Bibliography 1. Books, Monographs DAVIDOVÁ Eva, UHEREK Zdeněk 2014. Romové v československé a české společnosti v letech 1945 2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací.

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa emailové pošty: mzm@mzm.cz http://www.mzm.cz

Více