číslo 1 / červen 2012 ZOO REPORT PROFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 1 / červen 2012 ZOO REPORT PROFI"

Transkript

1 číslo 1 / červen 2012 o d b o r n á p ř í l o h a ZOO REPORT PROFI

2 Obsah Příhovor Lesley Dickie STRANA 3 Samice medvěda kamčatského porodila dvojčata Miloslav Walter STRANA 4 V Orlických horách chráníme zvířata, která v podhůří mizí Blanka Mikátová STRANA 5 Medvíďata zůstávají s mámou Kamčatkou Miloslav Walter STRANA 6, 7 Malí samečci dostali jména Kuba a Toby Eduard Stuchlík STRANA 8 Horké novinky (red) Zooreport magazín pro přátele Zoo Brno červen 2012 číslo 1/12, ročník XIV Vydavatel: Zoologická zahrada města Brna U Zoo 46, Brno, Česká republika tel.: fax: Nakladatel: Peleos, spol. s r.o. Adresa redakce: Zoologická zahrada města Brna Redakce Zooreport U Zoo 46, Brno, Česká republika tel.: fax: Vedoucí redaktor: Bc. Eduard Stuchlík Odborní lektoři: RNDr. Bohumil Král, CSc. Mgr. Lubomír Selinger STRANA 9 K tématům zasedání šesti komisí patřily kočky pouštní i krysa dinagatská Eduard Stuchlík STRANA 10 Pár orlů kamčatských odchoval dvě mláďata Miloslav Walter STRANA 11 Náklad: ks v české verzi 500 ks v anglické verzi Fotografie (pokud není uvedeno jinak): Eduard Stuchlík První strana: Medvědi kamčatští NEPRODEJNÉ 2

3 Příhovor Zoologické zahrady a desetiletí biodiverzity Zoologické zahrady a akvária, které se odpovědně věnují svému poslání, se za posledních padesát let podstatně změnily. Nejenže usilují o to, aby připravily co nejpůsobivější zážitek svým návštěvníkům, ale také se významně podílejí na záchraně ohrožených druhů. Daří se jim to při záchranném chovu přímo ve vlastním areálu (ex situ), nebo ochranou druhů v jejich přirozeném prostředí (in situ), mnohé z nich přitom uplatňují oba zmíněné způsoby. Tyto instituce také veřejnosti nabízejí vzdělávací programy a v oblasti ochrany přírody provádějí vlastní výzkum. My, kteří v zoo či akváriu pracujeme, o svých aktivitách víme. Ale vědí o nich i politici, ať na místní, regionální, či celostátní úrovni? A co média a jiné ochranářské organizace? Není to tak, že naši činnost a tím i roli zoologických zahrad v současném světě sami podceňujeme? Členské instituce Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA) se snaží informovat o své záslužné práci, ale možná by mohly udělat více, kdyby se přihlásily za partnery Dekády biodiverzity OSN (více o ní lze nalézt na webové adrese EAZA se stala partnerem Dekády v roce 2011, z jedotlivých členů asociace se zatím přihlásili jen tři. Proč se jich odhodlalo tak málo? Registrace je jednoduchá a partnerství opravňuje instituci k volnému zveřejňování informací o jejích ochranářských akcích na webových stránkách Dekády. Což samozřejmě znamená, že ostatní lidé a organizace na celém světě se dozvědí, co partner Dekády dělá pro ochranu přírody, například pro dosažení takzvaných cílů z Ajči (Aichi Targets). Dvacet cílů z Ajči se stalo základem Nagojského protokolu, přijatého na konferenci svolané v roce 2010 Programem pro životní prostředí OSN (United Nations Environment Progamme, UNEP) do japonského Chovem ohrožených druhů zoologické zahrady přispívají k zachování biodiverzity. Na snímku levhart cejlonský v brněnské zoologické zahradě města Nagoya, ležícího v prefektuře Ajči (protokol podepsala kromě mnoha jiných zemí i Česká republika). Cíle z Ajči, zaměřené na ochranu světové biodiverzity, by měly být dosaženy do roku Mnohé z toho, co zoo a akvária denně dělají, k dosažení těchto cílů napomáhá tak proč to nezpopularizovat trochu víc? Vezměme si první cíl, definovaný takto: Nejpozději do roku 2020 si lidé budou vědomi hodnot biologické rozmanitosti a kroků, které mohou učinit pro její zachování a udržitelné využití. Která jiná nevládní síť v Evropě dělá víc pro šíření vědomostí řadových občanů o významu biodiverzity než EAZA? V posledních deseti letech navštívila zoologické zahrady a akvária sdružené v naší asociaci více než jedna miliarda návštěvníků. V dekádě biodiverzity OSN odhadujeme počet návštěvníků týchž zoo a akvárií na 1,4 miliardy. Programy vzdělávání se v nové strategii EAZA pro období , která bude vypracována letos v létě, zakládají na výše uvedeném prvním cíli. Z dalších cílů z Ajči si vyberme dvanáctý: Do roku 2020 zabráníme zániku známých ohrožených druhů a stav jejich ochrany zlepšíme a stabilizujeme. Je důležité si uvědomit, že tento cíl nehovoří o prevenci zániku druhu pouze v samotné přírodě. I když opravdovou záchranu lze předpokládat pouze v přírodě, důležitým krokem k dosažení tohoto stavu může být ochrana ex situ. Příkladem takové cenné práce je úsilí některých zoologických zahrad o zachování populací obojživelníků chovaných v zajetí a boj se smrtící chytridiomycetní houbou, šířící se v přírodě. Dvanáctý cíl také znamená, že zoologické zahrady musejí zintenzivnit práci v oblasti ochrany přírody i prostřednictvím financování projektů jiných subjektů, nebo partnerskou účastí na nich. K zachování biodiverzity přispívají zoo a akvária mnoha způsoby. Chtěla bych vyzvat jejich ředitele a zaměstnance, aby se blíže seznámili se všemi dvaceti cíli z Ajči. Zaregistrujte se jako partneři Dekády biodiverzity OSN a dejte novým potenciálním spolupracovníkům vědět o své práci! Dr. Lesley Dickie, výkonná ředitelka Evropské asociace zoo a akvárií Dr. Lesley Dickie se vzdělávala ve Velké Británii, kde absolvovala bakalářské studium zoologie na univerzitě v Glasgow, magisterské studium biologické antropologie na univerzitě v Cambridgi a doktorandské studium na Univerzitě královny Marie v Londýně zakončila dizertační prací nazvanou Chování a reprodukční fyziologie fosy Cryptoprocta ferox v zajetí. Profesní dráhu zahájila jako archivářka Královské skotské zoologické společnosti a jako chovatelka v Zoo Edinburgh. Po ukončení terénních prací na Madagaskaru a získu doktorátu začala pracovat v Londýnské zoologické společnosti jako manažerka programu Ochrana přírody v zoologických zahradách. V roce 2007 vydala knihu Zoos in the 21st Century: Catalysts for Conservation? (Zoologické zahrady 21. století: katalyzátory ochrany přírody?), spolupředsedala kampani Zachraňme Madagaskar, kterou EAZA vyhlásila na roky 2006 a 2007, a do srpna 2008 byla manažerkou globální ochranářské kampaně Rok žáby. V této funkci pracovala na poloviční úvazek v mezinárodním ochranářském programu Amphibian Ark a zároveň pokračovala v Londýnské zoologické společnosti v rozvoji dalších ochranářských projektů. Od 1. srpna 2008 zastává funkci výkonné ředitelky Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií se sídlem v nizozemském Amsterdamu. 3

4 Upozornění Záběr webové kamery přenášející obraz z porodního boxu kamčatských medvědů, pořízený dva dny po porodu. Mláďata ještě nejsou vidět, samice si je stále přidržuje na těle. Vpravo záběr pořízený přibližně o měsíc později Samice medvěda kamčatského porodila dvojčata Samice medvěda kamčatského porodila 30. ledna 2012 v brněnské zoo dvojčata. Jelikož s odchovem druhého největšího poddruhu medvěda hnědého neměla zahrada žádné zkušenosti, chovatelé se snažili přistupovat k přípravám na porod obezřetně. Pár kamčatských medvědů žije v Zoo Brno od října 2010, kdy proběhl jeho transport ze Zoo Rostov na Donu v Rusku. V domovské zoo dvakrát odchoval mláďata. Po příjezdu do Brna jsme jej umístili v právě dokončeném chovatelském zařízení, které je dominantní expozicí vstupní části komplexu severské zvířeny Beringie. Chovatelské zázemí expozice kamčatských medvědů obsahuje porodní box se zabudovanou kamerou sledující dění uvnitř a čtyři propojené ubikace. Vybaven je také přípravnou krmiv a místností pro chovatele. Samozřejmě k němu patří i odstavný dvorek. Ve výběhu o ploše m2 se nachází i jezero pro koupání medvědů a imitace gejzírů a bahenních sopek. První páření samce Jelizara a samice Kamčatky jsme v naší zoo pozorovali na začátku března, poslední až ke konci května probíhalo tedy mnohem déle než například u medvědů ledních, kteří se páří v období pouhých zhruba 14 dní. Bylo proto obtížné stanovit, byť jen přibližně, dobu porodu. Délka březosti medvědů se uvádí v širokém rozpětí od 180 do 266 dní, neboť ji ovlivňuje především dostupnost potravy a klima, jimž se pak organismus přizpůsobí tak, že se oplozený zárodek určitou dobu nevyvíjí. Obtížnost určení doby porodu umocňuje i fakt, že vzhledem k dlouhé srsti mohutných zvířat a relativně malým rozměrům plodu nelze březost určit vizuálně. Nejvíce jsme se přikláněli k únorovému termínu, avšak nemohli jsme vyloučit ani porod koncem listopadu. Proto již v té době měla Kamčatka, ačkoli zůstávala nadále pohromadě s Jelizarem, otevřen trvale, ve dne i v noci, vchod do porodního boxu nastlaného senem. Pokud by se chystala rodit, patrně by vyhledala toto místo, ve kterém předchozí zimu strávila krátký zimní spánek, zatímco Jelizar odpočíval v sousedních ubikacích. Předpokladem úspěšného odchovu je důkladné zakrmení medvědice ještě před nástupem zimy. Nastávající matka si musí v těle uložit silné zásoby tuku, aby byla schopna přečkat zimu v podzemním úkrytu a kojit přitom mláďata. Samice v brlohu tři měsíce téměř nežere a nepije, a pokud se zakrmení zanedbá, nedá se později dohnat a odchov se pravděpodobně nezdaří. Energetické nároky na kojící samici jsou u medvědů naštěstí nižší než u jiných druhů savců. Novorozené medvídě váží nanejvýš 0,5 kg, což je tisícina hmotnosti matky. Mládě opouští brloh, když váží zhruba 10 kg, a v té době již čile přijímá i jinou potravu než mateřské mléko. Při podzimním zakrmování jsme medvědům předkládali krmnou dávku v neomezeném množství (ad libitum), zvířata pak žrala vskutku podle libosti. Základem dávky byly složky podávané celoročně: ovoce, zelenina, chleba a ovesné vločky. Maso dostávali medvědi výhradně rybí (makrely a sledě), jeho množství jsme před zimou výrazně zvýšili. Vydatným doplňkem potravy byly žaludy popadané z dubů rostoucích ve výběhu, do začátku zimy je medvědi všechny zkonzumovali. Protože v zažívacím traktu šelem se někdy objevují škrkavky, veterinář vstříknul do tlamy Kamčatce i Jelizarovi přípravek proti parazitickým červům (odčervil je). Koncem roku, když už byla Kamčatka dostatečně zakrmená, přestala přijímat potravu a od poloviny ledna začala trávit hodně času v porodním boxu. V té době jsme pár od sebe oddělili. Rozhodli jsme, že Jelizar přečká zimu přirozeným způsobem ve výběhu, kde si už vyhloubil malé doupě, a Kamčatka zůstane sama v brlohu tam bude mít absolutní klid. Porodní box, kde se vysoce březí samice medvěda kamčatského Kamčatka usídlila, sice spolehlivě hlídal kamerový systém, na narození medvíďat nás však upozornilo až jemné kvičení, které dolehlo do obslužné chodby. Bylo tedy jasné, že samice, stočená v rohu porodního boxu do klubíčka a ležící zády ke kameře, svírá předními tlapami novorozeňata. Na obrazovce jsme pak od prvních chvil mohli sledovat vzácné okamžiky odchovu. (Další informace na stranách 6 a 7.) Ing. Miloslav Walter, revírník na úseku Šelmy 4

5 Představení V Orlických horách chráníme zvířata, která v podhůří mizí Orlické hory, součást hradby pohoří obklopujících Českou kotlinu, se nacházejí na severovýchodě Čech, při státní hranici s Polskem. Stejnojmenná chráněná krajinná oblast (CHKO), jejíž plocha činí 204 km 2, zaujímá především hřebenové partie s nejvyšším vrcholem Velkou Deštnou (1 115 m n. m.). Lesy zaujímají 75 % území CHKO. Původně v Orlických horách rostly především květnaté bučiny, ve vyšších hřebenových polohách smrkové bučiny, avšak od 15. století začaly být zdejší lesy využívány většinou jako zdroj paliva pro sklárny. V současné době tu najdeme rozsáhlé rychleji rostoucí smrkové monokultury a z původních typů porostů zůstaly jen fragmenty, které najdeme především v maloplošných chráněných územích či v první zóně CHKO. V posledních letech správa CHKO iniciovala revitalizaci vodních toků, která by je alespoň zčásti vrátila do přirozeného stavu. Mezi tato opatření patří vkládání velkých balvanů a mrtvého dřeva do koryt potoků a budování tůní vhodných pro život ohrožených druhů ryb, jako je střevle potoční (Phoxinus phoxinus) či vranka obecná (Cottus gobio). Zmije obecná Na území Orlických hor bylo dosud zjištěno sedm druhů obojživelníků. Správa CHKO postupně zbudovala skoro sto různě velkých tůní, v nichž se nyní rozmnožují zejména čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Z plazů je patrně nejhojnějším druhem Orlických hor ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), poměrně hojná je také zmije obecná (Vipera berus). Hodně zmijí je zde zbarvených černě (melanismus). Díky černé barvě mohou v horském prostředí rychleji získat provozní teplotu. Typický znak, podle něhož každý zmiji pozná, klikatá čára na hřbetě, u černě zbarvených zmijí Foto Josef Hájek Foto Blanka Mikátová Kunštátská kaple stojí na hlavním hřebeni Orlických hor ve výšce m n. m. V jejím sousedství se nachází vrchovištní rašeliniště s typickým rostlinným společenstvem chybí. Také pro přežití plazů je rozhodující ochrana jejich stanoviště. V podmínkách CHKO jsou z tohoto hlediska velmi cenné bezlesé biotopy rašeliniště, slunné stráně s roztroušenými křovinami, kamenné snosy, stará zbořeniště i bývalé lomy. Doposud bylo v Orlických horách zaznamenáno více než dvě stě druhů ptáků, z tohoto hnízdících je více než polovina (122 druhů). Předmětem ochrany Ptačí oblasti Orlické Záhoří, patřící do soustavy Natura 2000, je chřástal polní (Crex crex), který tu vytváří jednu z našich z nejsilnějších populací (v jednotlivých letech až třicet pravidelně volajících samců). Mezi zásahy, které podporují populaci chřástalů, patří i vytvoření podmáčených ploch vhodných pro hnízdění tohoto druhu v nivě Divoké Orlice. Členové východočeské pobočky České společnosti ornitologické, ale i správa CHKO provádí soustavné pozorování hnízdění a pohybu ptačích populací. Od roku 1990 začalo sdružení Ekostrix vyvěšovat na hřebenu Orlických hor budky pro dravce a sovy a vyhodnocovat vliv umělých hnízdních příležitostí na populace ptáků a jejich kořisti. Ze savců si zaslouží pozornost zejména letouni, na zdejších zimovištích bývá poměrně pravidelně zaznamenáno sedm druhů netopýrů. Jejich zimoviště se nacházejí v mnohdy rozsáhlých podzemích prostorách, ve starých důlních dílech i části pozůstatků pohraničního opevnění z druhé světové války. Například Foto Blanka Mikátová v pevnosti Hanička, ale i na některých jiných místech Orlických hor, zimuje i vzácný netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Stává se, že lidé z touhy po dobrodružství či ze zvědavosti vylomí mříž či přeřežou zámek a dostanou se do štoly nebo bunkru. Avšak každé probuzení během zimy netopýry vysiluje a opakuje-li se častokrát, mohou i uhynout. Intenzívní lesní a zemědělská výroba v podhůří Orlických hor negativně ovlivňuje společenstva živočichů. Civilizační tlak neustále sílí, a tak jedině důsledně chráněné území se pro ně mnohdy stává posledním útočištěm. RNDr. Blanka Mikátová, zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Netopýři velcí 5

6 Obrázky ze Zoo Brno Kamčatští medvědi vodu milují Medvíďata zůstávají s mámou Kamčatkou V expozici medvědů kamčatských mohli návštěvníci brněnské zoo začátkem tohoto roku pozorovat pouze samce Jelizara, samice Kamčatka pobývala trvale v porodním boxu, kde pečovala o dvě mláďata narozená 30. ledna Teprve později se i s potomky občas vydávala do přilehlých vnitřních ubikací či na odstavný dvorek. Den téměř historický nastal 25. května, kdy jsme medvědici s mláďaty poprvé vypustili do venkovního výběhu. Komentované krmení Kamčatky a malých medvíďat, které pořádáme čtyřikrát v týdnu (v úterý, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli vždy od 10 hod.), se od té doby stalo návštěvnickou atrakcí. Samec žije od ostatních členů rodiny odděleně a ve výběhu se s nimi v určitých dnech střídá. Avšak vraťme se ještě k začátkům odchovu. Kamčatka se o svá mláďata od počátku starala s velkou péčí a chovatelé se snažili poskytnout jí i jejím potomkům co nejpříznivější prostředí. Vzduch v porodním boxu měl optimální teplotu kolem 10 C a vlhkost 40 až 60 %. Vládla tam téměř úplná tma (i do zimního úkrytu medvědů žijících v přírodě obvykle proniká pouze slabé světlo), kamera zaměřená do tohoto prostoru snímala jen infračervené spektrum elektromagnetického vlnění. V prvních dnech po porodu si Kamčatka většinou mláďata přidržovala tlapami v místech, kde mohli nejlépe přijímat teplo z jejího těla v podpaždí a na slabinách. Tam mají medvědice srst značně řídkou a zároveň vrstvu podkožního tuku velmi tenkou. Odpočinek u pramene Když medvíďata odložila na podestýlku, chránila je jemným přihrnováním sena. Kojenci sáli mateřské mléko v intervalech rozeznatelných podle zvukových projevů. Zpočátku hlasitě vřískali, frekvence a intenzita vřískání ale postupně klesaly a ohlasů ubývalo. Při sání si mláďata mohla vybrat ze tří párů struků, jimiž příroda medvědice vybavila dva páry se nacházejí na prsou, jeden na břiše (komplikace v přístupu k potravě se proto objevují až při odchovu více než tří potomků). Prvních přibližně šest týdnů po narození život mláďat závisí také na tom, že jim matka jazykem masíruje břicho a anální oblast, aby se mohl vyprázdnit jejich zažívací trakt. Intenzivní olizování mláďat Kamčatkou bohatě zdokumentoval kamerový systém. Z mnohých dalších pozorování zaujal například zážitek z 30. dne po porodu, kdy jsme na monitoru poprvé spatřili zářící body otevřených očí medvíďat (která se rodí slepá). Kamčatka si v půlce února přinesla ze sousední ubikace zelí a jablka, která tam ležela již v době před porodem, a postupně je schroupala (i medvědice odchovávající mláďata v přírodě někdy opouští brloh, aby si sehnala něco k snědku). Jinak ale ranou fázi odchovu strávila většinou v polospánku, s mláďaty přitisknutými k tělu či přisátými k bradavkám. Medvíďata se odvažovala vzdalovat od matky až v druhé polovině března, zhruba 50. den po narození. Zároveň si stále více spolu hrála, pozorování jejich pranic a hádek nám působilo velké potěšení. Od 10. dubna už byla Kamčatka aktivnější a potomky usměrňovala, mohli jsme ji stále častěji zastihnout, jak sedí v koutě a mláďata tiskne k sobě. Ve vedlejších boxech jsme začali přes den rozsvěcovat umělé osvětlení a od 12. dubna i přikrmovat 6

7 Obrázky ze Zoo Brno medvědici do ubikace sousedící s porodním boxem jsme jí předkládali ovoce a zeleninu. Zpočátku vždy jen na okamžik vykoukla a rychle si odtáhla krmení. Zachovávala si útočnost a práce s ní musela být obezřetná. Mláďata začala v té době opouštět porodní box a my je mohli poprvé zahlédnout přímo, nezprostředkovaně. Dalším naším krokem bylo, že jsme otevřeli vchod na odstavný dvorek a mláďata tak mohla poprvé spatřit modrou oblohu. Zpočátku vylézala jen na chviličku a neustále se přitom držela u matčiných nohou, ale postupně se z nich stávali průbojnější jedinci, kteří dokázali pro kus chleba vyběhnout na denní světlo sami. Z nabízené potravy mláďata preferovala chleba a ovesné vločky, po nich ovoce a až nakonec ryby. Mláďata jsme poprvé oddělili od matky 26. dubna. Museli jsme je očkovat a odčervit, což je běžná součást veterinární péče a dodržování hygienických zásad u všech mláďat v zoo. Oddělit se nám je podařilo lstí. Na odstavný dvorek, kde bylo nastražené žrádlo, vyšla Kamčatka jako první a medvíďata nechala za sebou. Rychle jsme uzavřeli průchod z brlohu na dvorek, mláďata odebrali a odnesli k veterináři, který konstatoval jejich dobrý zdravotní stav a určil pohlaví s výrokem: Máme dva kluky! Pak jim do tlamy vstříkl odčervovací přípravek, injekcí pod kůži vpravil vakcínu se společným účinkem proti parvoviróze, psince, hepatitidě, leptospiróze a vzteklině. Pod kůži jim rovněž vložil identifikační čip. Mláďata jsme také zvážili, obě měla na chlup stejně rovných deset kilo. Medvědice se snaží mít potomky stále pod kontrolou Očkování probíhající na louce před expozicí sledovala skupina dychtivých novinářů, kteří pak udělali z medvíďat mediální hvězdy. Když jsme mláďata vraceli matce, přivítala nás zuřivým funěním a hned si je štulci starostlivě odšťouchala zpět do porodního boxu. Stanovili jsme, že medvíďata přeočkujeme 8. května. Malí medvědi se při pobytu na odstavném dvorku postupně seznamovali, jak pachově, tak vizuálně, s otcem (pro jistotu je však vždy dělila dvojí přepážka tak, aby samec nemohl protáhnout pracku mřížemi a dotknout se mláďat). Na přímý kontakt s Jelizarem si ještě počkají. Pokud celou rodinu spojíme, tak až kluci povyrostou a matka je odstaví. (Zpráva o křtu medvíďat a druhém očkování na následující straně.) Ing. Miloslav Walter, revírník na úseku Šelmy Hravá mláďata se často a ráda vzájemně škádlí Když medvíďata šplhají vzhůru po kmeni stromu, matka znervózní, protože tam za nimi nemůže, a trpělivě čeká, až slezou 7

8 Zamyšlení Kmotrem Tobyho se stal primátor Brna Roman Onderka, druhého medvídka pokřtila jménem Kuba zpěvačka Ilona Csáková Medvídek Toby Malí samečci dostali jména Kuba a Toby Dvojčata medvědů kamčatských, narozená v Zoo Brno letos v lednu, pokřtili primátor Brna Roman Onderka a zpěvačka Ilona Csáková 8. května, v den, který je významným státním svátkem České republiky. Slavnostní akt na pódiu před vstupem do expozičního komplexu Beringie byl první příležitostí, při níž mohli návštěvníci (v ten den jich do zahrady dorazilo kolem deseti tisíc) na vlastní oči spatřit dlouho očekávané medvídky. Do té doby je znali pouze z přenosů webové kamery umístěné v porodním boxu nebo z televizní reportáže a ze snímků v tisku pořízených při prvním očkování. Křest byl vyvrcholením komponovaného odpoledního programu, jemuž předcházel řetěz komentovaných krmení u různých expozicí, zakončený u výběhu medvědů kamčatských, kde se v plném lesku a majestátu představil otec ostře sledovaných mláďat. Program probíhající na prostranství před vstupem do Beringie oficiálně začal ve 14 hodin a jako první vystoupil Dětský sbor Brno. Bíle odění mladí zpěváci, z nichž někteří drželi v rukou plyšové medvídky, se tematicky zaměřili na oblíbené šelmy například jedna z přednesených skladeb se jmenovala Medvědí jazz. Poté, co sbor dozpíval, svoje umění předvedli Ilona Csáková, Karel Gott Revival, bubenické seskupení Ústavu sociální péče Kociánka a žonglérka z Divadla Kufr. Mezitím se v medvědím brlohu podařilo oddělit matku od potomků, a pak se hustým kordonem diváků, z něhož se ozývaly nadšené výkřiky, prodrali chovatelé nesoucí medvíďata: přinesli je na pódium, kde už čekali kmotři. Mláďata v náruči dvou statných mužů poté klidně a se zájmem sledovala, jak po křestních listech stéká šampaňské. Ilona Csáková pokřtila medvídka jménem Kuba a Roman Onderka se stal kmotrem Tobyho. Jména vybrala veřejnost při hlasování elektronickou poštou, na facebooku, webu brněnské zoo a pomocí dalších internetových médií či rozhlasových anket. Kuba a Toby pokaždé zvítězili před Brunem a Tigilem. Na patnáct tisíc lidí rozhodovalo o jedné ze tří dvojic jmen, které jsme vybrali z 1075 tipů zaslaných do zoo. Po křtu prošli chovatelé s medvědími miminy opět uličkou uprostřed davu návštěvníků, závěrky jejich fotoaparátů naposled zacvakaly. Před vchodem do brlohu veterinář medvídky přeočkoval. Pak už jsme mohli rychle vrátit mláďata patřičně rozzlobené matce. Vždyť jsme jí už podruhé, byť jen na chvíli, odloudili její všechno její milované potomky. Eduard Stuchlík Dětský sbor Brno, jehož členové mj. pravidelně účinkují v představeních brněnského Národního divadla, zazpíval i na křtu medvědích mláďat Kuby a Tobyho 8

9 Horké novinky Lední medvědi: příprava na zimu začíná už zjara Návštěvníci brněnské zoo letos většinou nejdříve zamíří k expozici medvědů hnědých. Když se nabaží pohledu na mohutnou samici Kamčatku a její skotačící mláďata, mnozí si vzpomenou, že v této zoo před několika lety mohli vidět i mláďata ledních medvědů. Zatouží zjistit, jak se má legendární pár Cora a Umca, a bývají docela mile překvapeni oba lední medvědi tráví většinu dne spolu a živě vzájemně komunikují. Především se baví různými hrátkami v bazénu voda je jejich živel. Například si do vody hážou ryby a ovoce zamražené v ledu, které jim přinesli chovatelé, a pak se o pamlsky přetahují. Příprava na zimní pobyt v brlohu začíná u medvědů velmi brzo, dá se říct, že koncem jara vrcholí. Začátkem června, kdy žrali nejvíc, spořádali Cora i Umca (každý z nich) deset kilo masa denně, převážně hovězího, předkládali jsme jim i ryby (makrely), někdy koninu. K tomu dostávali rovněž každý denně půl kila rybího tuku a další doplňkovou stravu. (Medvědi pak postupně přijímají stále menší dávky potravy, až před nástupem zimy nežerou skoro vůbec.) Vytvoření dostatečné zásoby podkožního tuku je důležité zvláště pro samici. Pokud je březí, zůstane v zimě několik měsíců v brlohu a dokrmování lední medvědice pečující o mláďata je, aspoň v první fázi odchovu, riskantní. Zda je Cora březí, vědět nemůžeme. Koncem března však páření našich ledních medvědů chovatelé pozorovali pětkrát (26., 27., 29., 30. a ), v dubnu už samice odmítala samce, který byl stále aktivní. (red) Cora (vlevo) a Umca Psovodi Městské policie předvedli na Noci snů výcvik policejních psů Noc snů opět plná zážitků První červnový pátek patřil v mnoha zoologických zahradách jak u nás, tak i jinde v Evropě či v dalších světadílech, opět Noci snů, pořádané pro handicapované děti a jejich rodinné příslušníky. V Brně proběhla poosmé. Úderem 18. hodiny nepatřila zahrada nikomu jinému než zhruba dvěma tisícům pozvaných hostů. Hlavní dění probíhalo v amfiteátru U Velblouda, kde jednotlivé umělecké produkce spojovala živá hudba country skupina Noví Kaskadéři. Taneční divadlo Mimi Fortunae se blýsklo předpremiérou scénické skladby Haleluja, krojovaná skupina Komíňáček předvedla ukázky folkloru z okolí Brna, Divadlo Koráb uchvátilo malé i velké pohádkou o Sindibádovi a skupina Abanico předvedla taneční maraton a ve druhém vstupu polku. Avšak Nocí snů žila celá zahrada, nebylo snad místa v areálu, kde by hosty nevítala nějaká atrakce. Obzvláště rušno bylo v Dětské zoo, všechny houpačky, prolézačky a skákadla byly plně vytíženy, lákal i selský dvorek s domácími zvířaty, za budovou stájí si zájemci vyzkoušeli westernové ježdění. Povozit se na ponících mohly děti v indiánské vesnici poblíž výběhu bizonů. Zručnost si vyzkoušely ve výtvarné dílně na vyhlídce u Safari. K vyhlídce se dostavili i psovodi Městské policie, aby předvedli, jak dobře mají vycvičené čtyřnohé svěřence. Mnohé zaujal stánek s přírodninami, tam si mohli potěžkat parohy či vzít do ruky pštrosí vejce. U pavilonu ptáků předváděli sokolníci cvičené dravce a opodál sličné redaktorky rádia Petrov rozvinuly stanoviště s dětskými hrami a soutěžemi. Na prostranství před Beringií jihomoravští hasiči předváděli názorně, jak se dělá protipožární osvěta. Na šesti místech u tygrů, žiraf, bizonů, kotulů, pekariů a surikat hosté sledovali komentované krmení, pavilony byly otevřeny a ubikace tygrů osvětleny do 22 hod. Přestože vládlo vrtkavé počasí (chvíli pršelo, a pak zase vysvitlo slunce), z pozvaných snad nikdo nechyběl, mnozí se na Noc snů těšili dlouho předem. Když je na závěr, po zhlédnutí celého programu a vyzkoušení všech atrakcí setmělou zahradou odvážel osvětlený vláček k východu ze zoo, opět trochu sprchlo, ale spokojenost a dobrou náladu to nikomu nevzalo. Noc snů byla vlahá a plná neobvyklých zážitků (red) 9

10 Odpovědnost Samice kočky pouštní Eva s mláďaty K tématům zasedání šesti komisí patřily kočky pouštní i krysa dinagatská Společného setkání členů šesti odborných komisí Unie českých a slovenských zoologických zahrad, které letos proběhlo ve dnech 17. až 20 dubna v Zoo Brno, se účastnilo na padesát chovatelů z téměř všech členských zahrad, nechyběli mezi nimi ani odborníci z jiných institucí. Unie českých a slovenských zoo, založená v roce 1990, sdružuje dvacet zahrad. Jejím posláním je sdílet profesní zkušenosti, navazovat mezinárodní styky a společně působit na veřejnost. V unii pracuje osmadvacet odborných komisí, v jejichž čele stojí koordinátor. Stálými členy komisí jsou zaměstnanci členských zoo, jmenovaní jejich řediteli. Brněnská jednání komisí velkých koček, malých koček, starosvětských primátů, gibonů a lidoopů, lemurů a drápkatých opic se povětšinou uskutečnila v audiovizuálním sále správní budovy zoo, ve večerních hodinách však některá proběhla, oživena podáváním občerstvení a promítáním fotografií a filmů z cest do exotických zemí, pod širou oblohou, na dvoře mezi kamčatskými chalupami v expozici Beringie. Zasedání komise začíná přehledem, v němž zástupci jednotlivých zoo seznámí kolegy s momentální situací chovu druhů, které v jejich zahradě přísluší dané komisi. Pak dostanou slovo chovatelé a zoologové, kteří se přihlásili s vlastním referátem. K jejich tématům patřil např. aktuální stav rozšíření tygra jihočínského či možnosti návratu šelem do volné přírody. Většina komisí se zabývala i krmivářstvím, zvláště pak výživou opic. Blok referátů v komisi malých koček zahájil Michal Balcar ze Zoo Brno prezentací chovu koček pouštních. Jak zdůraznil, v roce 2010 se v naší zoo podařil už třetí přirozený odchov kočky pouštní, když se narodila čtyři mláďata tři samci a jedna samice. Odrostlí samci odešli do Zoo Nesles ve Francii, samička do Zoo Zamość v Polsku. Také v roce 2009 se naše kočky pouštní rozmnožily, tehdy přišli na svět dva samci a jedna samička. Sourozenecký pár odešel do Zoo Tallinn v Estonsku a jeden sameček do jihočeské Zoo Ohrada. První přirozený odchov se v Brně uskutečnil již v roce V chovu koček pouštních, o kterém koordinátor komise malých koček Mgr. Jiří Novák ze Zoo Ostrava řekl, že jej Zoo Brno drží nad vodou, rozhodně hodláme pokračovat, chovný pár samice Eva narozená roku 2007 v polské Zoo Krakov a samec Osiris narozený roku 2002 v britské Zoo Bristol je stále v produktivním věku. Zoo Brno je momentálně jediným členem naší unie, který tento druh chová. Pouze Zoo Ohrada drží jednoho zatím nespárovaného samce, narozeného v Brně. Z dalších referátů, přednesených na brněnském setkání, zaujala mj. zpráva RNDr. Milady Řehákové-Petrů, Ph.D., ze Zoo Děčín o tom, že se jí na filipínském ostrově Dinagat v lednu tohoto roku podařilo vyfotografovat a na video natočit kriticky ohroženého endemita ze skupiny obláčkových krys, krysu dinagatskou (Crateromys australis Musser, Heaney & Rabor, 1985), která byla dosud známa z jediného exempláře nalezeného roku Od objevu po ní přes třicet let bezvýsledně pátraly četné vědecké expedice, takže vzniklo podezření, že vyhynula. Možná ale, že její druhé setkání se zoologem bylo i poslední jak dr. Řeháková upozornila, příroda mnohých filipínských ostrovů včetně habitatu krysy dinagatské je ohrožena těžbou nerostů, jíž předchází kácení pralesů. Organizátorem brněnského setkání byl Ing. Miloslav Walter, kterému za jeho úsilí patří naše poděkování. Eduard Stuchlík Přednáška Milady Řehákové o znovuobjevení krysy dinagatské, ilustrovaná videozáznamem, se konala na dvoře mezi kamčatskými chalupami. Promítací plátno je už připraveno, čeká se na soumrak 10

11 Budoucnost Mláďata orlů kamčatských na hnízdě Pár orlů kamčatských odchoval dvě mláďata Každoročně se v brněnské zoo rodí stovky mláďat, loni se jich narodilo přesně 822. Také letos se už rozmnožili například vlci arktičtí, sobi polární, jeleni milu, jeleni sibiřští, takini indičtí, bizoni američtí, bobři kanadští, zebry Grévyho i Chapmanovy, klokani Bennettovi či kosmani zakrslí. Za dosud největší letošní chovatelský úspěch považujeme narození a zdárný odchov dvojice mláďat orlů kamčatských (Haliaeetus pelagicus). Orli kamčatští pohlavně dospívají ve čtyřech až pěti letech a dožít se mohou věku až kolem padesáti let. Náš pár, sestavený v roce 2008 a tvořený třináctiletým samcem a osmnáctiletou samicí, se jeví jako velice perspektivní. Jeho snaha o rozmnožení započala v roce 2009 snesením dvou neoplozených vajec. V loňském roce již bylo ze stejné snůšky jedno vejce oplozené a my se mohli radovat z prvního úspěšného odchovu. Náš předpoklad, že letos se v hnízdě opět objeví dvě vejce, ale že obě budou oplozená, se naplnil. Samice zasedla 28. února, ihned po snesení prvního vejce. Za dva dny jsme v hnízdě zahlédli další. Přirozený odchov mláďat orlů často doprovází takzvaný kainismus, kdy dříve narozené mládě ve snaze zajistit si dostatek potravy uklove mladšího sourozence, mnohdy také slabší jedinec uhyne prostě proto, že se při krmení nedostane k potravě. V zoo lze tomuto jevu zabránit optimálně složenou krmnou dávkou. Kainismus se projevuje méně, když se mláďata narodí s menším časovým odstupem, což byl i náš případ. I proto jsme se rozhodli ponechat odchov obou mláďat plně na rodičích, ať dopadne jakkoliv. Člověk by měl zasahovat do rodinného života divokých zvířat, která chová, minimálně. Světlo světa spatřila orlí mláďata poprvé 5. a 6. dubna. Matka si samozřejmě opět velice tvrdě hlídala teritorium, i pouhé krmení bylo pro nás dobrodružstvím. Dlouhé měsíce po narození mláďat dospělí dravci hlasitě bránili hnízdo i celou voliéru, připraveni vetřelce napadnout drápy i zobákem. Orlům jsme předkládali krmivo v neomezeném množství. Jeho základem byly křepelky, opeřená drůbež, nekuchaní králíci a ryby. Zkrmování potravy i s peřím, chlupy, vnitřnostmi a kostmi je důležité pro zdárný vývoj mláďat. Samice určuje, co je pro ně nejvhodnější, když předloženou potravu starostlivě porcuje a rozděluje potomkům. Začátkem června se mláďata od rodičů ještě lišila dosud nevybarveným opeřením a světlejším zobákem, ale velikostí už dospělé ptáky doháněla, takže zabrala skoro Než začali létat, mladí orli se vydávali na procházky po bidlech vedoucích z hnízda po skoro celé voliéře celý prostor hnízda, které ale zpočátku ještě neopouštěla. Starší mládě bylo o poznání větší, také se o něco častěji na hnízdě vztyčilo a zkoušelo mávat křídly. Koncem měsíce se už obě mláďata odvážila podnikat procházky po bidlech, rozvedených od hnízda po skoro celé voliéře. Náš chovný pár si neustále a se značnou vynalézavostí hnízdo vylepšuje, letos poprvé pro jeho vystlání použil travní drny; vynalézavost při úpravách jej charakterizuje snad nejlépe. Letos se navíc vyznamenal i tím, že zvládl odchov dvou mláďat na výbornou. Ing. Miloslav Walter, revírník na úseku Šelmy 11

12

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU

Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU Strana 1 / 1 Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU V sobotu 26. dubna připomeneme Den Země v Zoo Brno již tradičně zajímavým programem plným zábavy i naučných aktivit. Společně s Českým

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

NOVÁ ZVÍŘATA V ZOO BRNO

NOVÁ ZVÍŘATA V ZOO BRNO NOVÁ ZVÍŘATA V ZOO BRNO Výměna levhartích párů Před pár dny přicestovala do brněnské zoo sedmiletá samice levharta cejlonského (Zoo Ostrava). Nezůstane tu však dlouho. Spolu s šestiletým samcem (Zoo Brno)

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Klokan dama obývá pobřežní oblasti v jižní a západní Austrálii, žije i na některých okolních ostrovech. Patří

Více

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci 1/5 5.2.02.17 Savci Cíl chápat rozmanitost živočišné říše - popsat vývoj savců - odvodit společné rysy savců - vysvětlit význam stavby těla s ohledem na jejich způsob života - znát orgánovou stavbu savců

Více

Známe 12 finalistů fotosoutěže Objektivem návštěvníka

Známe 12 finalistů fotosoutěže Objektivem návštěvníka Strana 1 / 1 Známe 12 finalistů fotosoutěže Objektivem návštěvníka Fotosoutěž pro širokou veřejnost, která byla vyhlášena v únoru letošního roku, už má své finalisty. Dvanáct nejlepších fotografií bude

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Strana 1 / 1 Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

První odchov v Česku turako šedý

První odchov v Česku turako šedý Strana 1 / 1 První odchov v Česku turako šedý Brněnské zoologické zahradě se podařilo jako první zahradě v ČR rozmnožit turaka šedého. Vzhledem k tomu, že v hnízdní biologii a výživě mláďat tohoto druhu

Více

Africké bubny a herečka Bára Hrzánová

Africké bubny a herečka Bára Hrzánová Strana 1 / 1 Africké bubny a herečka Bára Hrzánová Africká vesnice je po orlí voliéře a klokaní expozici třetí novinkou letošní sezony. V sobotu 4. října ve 14:00 přivítá první návštěvníky, kteří budou

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Kdo se dobře učil, jde o víkendu do brněnské ZOO zadarmo!

Kdo se dobře učil, jde o víkendu do brněnské ZOO zadarmo! zoo@zoobrno.cz TISKOVÁ ZPRÁVA www.zoobrno.cz Kdo se dobře učil, jde o víkendu do brněnské ZOO zadarmo! Brno, 29. 6. 2011 První prázdninový víkend, 2. a 3. července, mohou do brněnské zoo zdarma zavítat

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB)

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) TISKOVÁ ZPRÁVA Název - téma: Příběh vejce černého čápa z Vysočan. Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) Vlastní zpráva: Všechno to začalo 2.5. 2012 brzy ráno

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 1- - DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 Realizátor (garant) projektu:

Více

Základy sokolnictví. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy sokolnictví. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy sokolnictví Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Chov dravců v zajetí Způsob chovu vychází z chovatelského záměru Cíle

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_006 Jméno autora: Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.22 Vzdě lávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Plazi Jméno a příjmení: Tomáš Vyhnal Třída: 5 Školní rok: 2013/14 Garant / konzultant:mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání: 31. 3. 2014 1 ČESTNÉ

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Vánoce v Zoo Brno,4. 12.2011

Vánoce v Zoo Brno,4. 12.2011 Strana 1 / 1 Vánoce v Zoo Brno,4. 12.2011 Kdy: 4. 12. 2011, 10.00 16:00 Kde: Zoo Brno Přijďte si 4. prosince užít předvánoční neděli do brněnské zoo! Už od rána je v zoo připraven bohatý program pro celou

Více

Lidoopi. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Lidoopi. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Lidoopi Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se skupinou vyšších primátů, kam patří ze zoologického hlediska

Více

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Anotace: Opakování učiva o savcích. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Pracovní list je vhodný k opakování učiva o savcích. Speciální vzdělávací

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Ekologické a biologické pokusy

Ekologické a biologické pokusy Ekologické a biologické pokusy Tentokrát přinášíme námět na výrobek, který souvisí s články. Vývoj vesmíru, osa evoluce V průběhu posledních 200 let vědci pečlivě studovali horniny naší Země a získávali

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Název materiálu: Lichokopytníci

Název materiálu: Lichokopytníci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Obojživelníci (prezentace)

Více

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. ledna 2004 o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad Vláda nařizuje podle 18 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Český svaz ochránců přírody Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Obojživelníci a jejich funkce v přírodě Ukazatelé čistoty vod a prostředí Jako první reagují na změny životního prostředí Patří do potravy

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Níže vizte 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti PRODUKCE FARMOVĚ CHOVANÉ ZVĚŘE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem Zpráva z projektu Nestlé pro vodu v krajině Jaromír

Více

ZOO Dvůr Králové plní své poslání

ZOO Dvůr Králové plní své poslání ZOO Dvůr Králové plní své poslání Dana Holečková Deborah s tříměsíční dcerou Hillou - 20.12.2011. ( ) Za mco v 70. letech 20. stole vozila královédvorská zoologická zahrada pod vedením tehdejšího ředitele

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Název materiálu: ŽIVOČIŠNÁ SPOLEČENSTVA - ŽIVOČICHOVÉ V ZOO VY_52_INOVACE_K1_P36_36. ZOO, živočichové, popis, význam ZOO

Název materiálu: ŽIVOČIŠNÁ SPOLEČENSTVA - ŽIVOČICHOVÉ V ZOO VY_52_INOVACE_K1_P36_36. ZOO, živočichové, popis, význam ZOO Název materiálu: ŽIVOČIŠNÁ SPOLEČENSTVA - ŽIVOČICHOVÉ V ZOO VY_52_INOVACE_K1_P36_36 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Žáci si prostřednictvím pracovního listu zopakují význam ZOO, zařazují, třídí a

Více

Poznej zoo i z druhé strany

Poznej zoo i z druhé strany Strana 1 / 1 Poznej zoo i z druhé strany Zoo Brno zahajuje náborovou kampaň pro zájemce o dobrovolnickou činnost. Všichni ti, kteří mají kladný vztah ke zvířatům a chtějí nezištně pomáhat, se mohou registrovat

Více

V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ

V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ Zahrej si AZ kvíz. Pod každým písmem je schovaná otázka. Pokud na ni odpovíš správně, můžeš si vymalovat políčko barvou, jakou si zvolíš. Pokud odpovíš správně, může na otázku

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Vycházky do přírody pro rodiče a děti

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Vycházky do přírody pro rodiče a děti Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Vycházky do přírody pro rodiče a děti dle Smlouvy OSKOL/FRM/000602/2013/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_03 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Autor: Pavlína Sedláková NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS _ 09 Vzdělávací oblast:

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil.

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. 102 život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. trias jura křída kenozoikum 201 mil. 145 mil. 66 mil. 0 Spinosaurus Gigantický teropodní dinosaurus, delší a zřejmě i těžší než mohutný Tyrannosaurus rex (strany

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

www.zoobrno.cz zoo@zoobrno.cz 30.4. 2015

www.zoobrno.cz zoo@zoobrno.cz 30.4. 2015 Strana 1 / 1 Orlí babyboom Orli bělohlaví, kteří jsou necelý rok obyvateli unikátní průchozí voliéry, odchovali mládě. Pár, který měl v posledních letech problémy s reprodukcí, se v komfortnějším domově

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zelená brána Černé země

Zelená brána Černé země směr Evropa francie Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Zelená brána Černé země Dříve tu lidé žili kvůli rašelině, dnes tady díky její těžbě hnízdí ptáci. Během tisíců let vystřídaly zdejší lesy porosty

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Náš mozek se vyvíjel více než 200 milionů let. Byla to období, kdy na zemi vládli plazi, pak savci a následně primáti. V těchto obdobích se postupně vyvíjely všechny

Více

MORČATA Eliška Kopincová 30. 01. 2014

MORČATA Eliška Kopincová 30. 01. 2014 Eliška Kopincová 30. 01. 2014 ŘÁD Hlodavci PODŘÁD Morčatovci ČELEĎ Morčatovití PODČELEĎ Morčata ROD Cavia DRUH Cavia aperea VELIKOST 22-35 cm HMOTNOST 1100-1800g DOBA BŘEZOSTI asi 68 dní MLÁĎATA 1 až více

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Reportáž Miami Seaquarium 2011

Reportáž Miami Seaquarium 2011 Reportáž Miami Seaquarium 2011 Adresa: Miami Seaquarium 4400 Rickenbacker Causeway Miami, Fl 33149 Tel.: (305) 361-5705 Web: http://www.miamiseaquarium.com/ Mají otevřeno 365 dní v roce, raději si to však

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Jací jsme? Dokážete správně napsat jména na popisky u výběhů opic v liberecké ZOO?

Jací jsme? Dokážete správně napsat jména na popisky u výběhů opic v liberecké ZOO? Dokážete správně napsat jména na popisky u výběhů opic v liberecké ZOO? PAVIÁNI Jací jsme? Na Zemi přilétá delegace ze spřátelené části vesmíru, která se velmi zajímá o život na naší planetě. Úkolem vašeho

Více

VY_32_INOVACE_19_VRABEC DOMÁCÍ_26

VY_32_INOVACE_19_VRABEC DOMÁCÍ_26 VY_32_INOVACE_19_VRABEC DOMÁCÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER Zápis ze semináře Rychnov nad Kněžnou Dne 25.10.2011 Mezinárodní setkání MAS LEADER V Konferenčním centru mramorovém sálu zámku Potštejn 20.10.2011, 13,00 17,00 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Jednání

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více