číslo 1 / červen 2012 ZOO REPORT PROFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 1 / červen 2012 ZOO REPORT PROFI"

Transkript

1 číslo 1 / červen 2012 o d b o r n á p ř í l o h a ZOO REPORT PROFI

2 Obsah Příhovor Lesley Dickie STRANA 3 Samice medvěda kamčatského porodila dvojčata Miloslav Walter STRANA 4 V Orlických horách chráníme zvířata, která v podhůří mizí Blanka Mikátová STRANA 5 Medvíďata zůstávají s mámou Kamčatkou Miloslav Walter STRANA 6, 7 Malí samečci dostali jména Kuba a Toby Eduard Stuchlík STRANA 8 Horké novinky (red) Zooreport magazín pro přátele Zoo Brno červen 2012 číslo 1/12, ročník XIV Vydavatel: Zoologická zahrada města Brna U Zoo 46, Brno, Česká republika tel.: fax: Nakladatel: Peleos, spol. s r.o. Adresa redakce: Zoologická zahrada města Brna Redakce Zooreport U Zoo 46, Brno, Česká republika tel.: fax: Vedoucí redaktor: Bc. Eduard Stuchlík Odborní lektoři: RNDr. Bohumil Král, CSc. Mgr. Lubomír Selinger STRANA 9 K tématům zasedání šesti komisí patřily kočky pouštní i krysa dinagatská Eduard Stuchlík STRANA 10 Pár orlů kamčatských odchoval dvě mláďata Miloslav Walter STRANA 11 Náklad: ks v české verzi 500 ks v anglické verzi Fotografie (pokud není uvedeno jinak): Eduard Stuchlík První strana: Medvědi kamčatští NEPRODEJNÉ 2

3 Příhovor Zoologické zahrady a desetiletí biodiverzity Zoologické zahrady a akvária, které se odpovědně věnují svému poslání, se za posledních padesát let podstatně změnily. Nejenže usilují o to, aby připravily co nejpůsobivější zážitek svým návštěvníkům, ale také se významně podílejí na záchraně ohrožených druhů. Daří se jim to při záchranném chovu přímo ve vlastním areálu (ex situ), nebo ochranou druhů v jejich přirozeném prostředí (in situ), mnohé z nich přitom uplatňují oba zmíněné způsoby. Tyto instituce také veřejnosti nabízejí vzdělávací programy a v oblasti ochrany přírody provádějí vlastní výzkum. My, kteří v zoo či akváriu pracujeme, o svých aktivitách víme. Ale vědí o nich i politici, ať na místní, regionální, či celostátní úrovni? A co média a jiné ochranářské organizace? Není to tak, že naši činnost a tím i roli zoologických zahrad v současném světě sami podceňujeme? Členské instituce Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA) se snaží informovat o své záslužné práci, ale možná by mohly udělat více, kdyby se přihlásily za partnery Dekády biodiverzity OSN (více o ní lze nalézt na webové adrese EAZA se stala partnerem Dekády v roce 2011, z jedotlivých členů asociace se zatím přihlásili jen tři. Proč se jich odhodlalo tak málo? Registrace je jednoduchá a partnerství opravňuje instituci k volnému zveřejňování informací o jejích ochranářských akcích na webových stránkách Dekády. Což samozřejmě znamená, že ostatní lidé a organizace na celém světě se dozvědí, co partner Dekády dělá pro ochranu přírody, například pro dosažení takzvaných cílů z Ajči (Aichi Targets). Dvacet cílů z Ajči se stalo základem Nagojského protokolu, přijatého na konferenci svolané v roce 2010 Programem pro životní prostředí OSN (United Nations Environment Progamme, UNEP) do japonského Chovem ohrožených druhů zoologické zahrady přispívají k zachování biodiverzity. Na snímku levhart cejlonský v brněnské zoologické zahradě města Nagoya, ležícího v prefektuře Ajči (protokol podepsala kromě mnoha jiných zemí i Česká republika). Cíle z Ajči, zaměřené na ochranu světové biodiverzity, by měly být dosaženy do roku Mnohé z toho, co zoo a akvária denně dělají, k dosažení těchto cílů napomáhá tak proč to nezpopularizovat trochu víc? Vezměme si první cíl, definovaný takto: Nejpozději do roku 2020 si lidé budou vědomi hodnot biologické rozmanitosti a kroků, které mohou učinit pro její zachování a udržitelné využití. Která jiná nevládní síť v Evropě dělá víc pro šíření vědomostí řadových občanů o významu biodiverzity než EAZA? V posledních deseti letech navštívila zoologické zahrady a akvária sdružené v naší asociaci více než jedna miliarda návštěvníků. V dekádě biodiverzity OSN odhadujeme počet návštěvníků týchž zoo a akvárií na 1,4 miliardy. Programy vzdělávání se v nové strategii EAZA pro období , která bude vypracována letos v létě, zakládají na výše uvedeném prvním cíli. Z dalších cílů z Ajči si vyberme dvanáctý: Do roku 2020 zabráníme zániku známých ohrožených druhů a stav jejich ochrany zlepšíme a stabilizujeme. Je důležité si uvědomit, že tento cíl nehovoří o prevenci zániku druhu pouze v samotné přírodě. I když opravdovou záchranu lze předpokládat pouze v přírodě, důležitým krokem k dosažení tohoto stavu může být ochrana ex situ. Příkladem takové cenné práce je úsilí některých zoologických zahrad o zachování populací obojživelníků chovaných v zajetí a boj se smrtící chytridiomycetní houbou, šířící se v přírodě. Dvanáctý cíl také znamená, že zoologické zahrady musejí zintenzivnit práci v oblasti ochrany přírody i prostřednictvím financování projektů jiných subjektů, nebo partnerskou účastí na nich. K zachování biodiverzity přispívají zoo a akvária mnoha způsoby. Chtěla bych vyzvat jejich ředitele a zaměstnance, aby se blíže seznámili se všemi dvaceti cíli z Ajči. Zaregistrujte se jako partneři Dekády biodiverzity OSN a dejte novým potenciálním spolupracovníkům vědět o své práci! Dr. Lesley Dickie, výkonná ředitelka Evropské asociace zoo a akvárií Dr. Lesley Dickie se vzdělávala ve Velké Británii, kde absolvovala bakalářské studium zoologie na univerzitě v Glasgow, magisterské studium biologické antropologie na univerzitě v Cambridgi a doktorandské studium na Univerzitě královny Marie v Londýně zakončila dizertační prací nazvanou Chování a reprodukční fyziologie fosy Cryptoprocta ferox v zajetí. Profesní dráhu zahájila jako archivářka Královské skotské zoologické společnosti a jako chovatelka v Zoo Edinburgh. Po ukončení terénních prací na Madagaskaru a získu doktorátu začala pracovat v Londýnské zoologické společnosti jako manažerka programu Ochrana přírody v zoologických zahradách. V roce 2007 vydala knihu Zoos in the 21st Century: Catalysts for Conservation? (Zoologické zahrady 21. století: katalyzátory ochrany přírody?), spolupředsedala kampani Zachraňme Madagaskar, kterou EAZA vyhlásila na roky 2006 a 2007, a do srpna 2008 byla manažerkou globální ochranářské kampaně Rok žáby. V této funkci pracovala na poloviční úvazek v mezinárodním ochranářském programu Amphibian Ark a zároveň pokračovala v Londýnské zoologické společnosti v rozvoji dalších ochranářských projektů. Od 1. srpna 2008 zastává funkci výkonné ředitelky Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií se sídlem v nizozemském Amsterdamu. 3

4 Upozornění Záběr webové kamery přenášející obraz z porodního boxu kamčatských medvědů, pořízený dva dny po porodu. Mláďata ještě nejsou vidět, samice si je stále přidržuje na těle. Vpravo záběr pořízený přibližně o měsíc později Samice medvěda kamčatského porodila dvojčata Samice medvěda kamčatského porodila 30. ledna 2012 v brněnské zoo dvojčata. Jelikož s odchovem druhého největšího poddruhu medvěda hnědého neměla zahrada žádné zkušenosti, chovatelé se snažili přistupovat k přípravám na porod obezřetně. Pár kamčatských medvědů žije v Zoo Brno od října 2010, kdy proběhl jeho transport ze Zoo Rostov na Donu v Rusku. V domovské zoo dvakrát odchoval mláďata. Po příjezdu do Brna jsme jej umístili v právě dokončeném chovatelském zařízení, které je dominantní expozicí vstupní části komplexu severské zvířeny Beringie. Chovatelské zázemí expozice kamčatských medvědů obsahuje porodní box se zabudovanou kamerou sledující dění uvnitř a čtyři propojené ubikace. Vybaven je také přípravnou krmiv a místností pro chovatele. Samozřejmě k němu patří i odstavný dvorek. Ve výběhu o ploše m2 se nachází i jezero pro koupání medvědů a imitace gejzírů a bahenních sopek. První páření samce Jelizara a samice Kamčatky jsme v naší zoo pozorovali na začátku března, poslední až ke konci května probíhalo tedy mnohem déle než například u medvědů ledních, kteří se páří v období pouhých zhruba 14 dní. Bylo proto obtížné stanovit, byť jen přibližně, dobu porodu. Délka březosti medvědů se uvádí v širokém rozpětí od 180 do 266 dní, neboť ji ovlivňuje především dostupnost potravy a klima, jimž se pak organismus přizpůsobí tak, že se oplozený zárodek určitou dobu nevyvíjí. Obtížnost určení doby porodu umocňuje i fakt, že vzhledem k dlouhé srsti mohutných zvířat a relativně malým rozměrům plodu nelze březost určit vizuálně. Nejvíce jsme se přikláněli k únorovému termínu, avšak nemohli jsme vyloučit ani porod koncem listopadu. Proto již v té době měla Kamčatka, ačkoli zůstávala nadále pohromadě s Jelizarem, otevřen trvale, ve dne i v noci, vchod do porodního boxu nastlaného senem. Pokud by se chystala rodit, patrně by vyhledala toto místo, ve kterém předchozí zimu strávila krátký zimní spánek, zatímco Jelizar odpočíval v sousedních ubikacích. Předpokladem úspěšného odchovu je důkladné zakrmení medvědice ještě před nástupem zimy. Nastávající matka si musí v těle uložit silné zásoby tuku, aby byla schopna přečkat zimu v podzemním úkrytu a kojit přitom mláďata. Samice v brlohu tři měsíce téměř nežere a nepije, a pokud se zakrmení zanedbá, nedá se později dohnat a odchov se pravděpodobně nezdaří. Energetické nároky na kojící samici jsou u medvědů naštěstí nižší než u jiných druhů savců. Novorozené medvídě váží nanejvýš 0,5 kg, což je tisícina hmotnosti matky. Mládě opouští brloh, když váží zhruba 10 kg, a v té době již čile přijímá i jinou potravu než mateřské mléko. Při podzimním zakrmování jsme medvědům předkládali krmnou dávku v neomezeném množství (ad libitum), zvířata pak žrala vskutku podle libosti. Základem dávky byly složky podávané celoročně: ovoce, zelenina, chleba a ovesné vločky. Maso dostávali medvědi výhradně rybí (makrely a sledě), jeho množství jsme před zimou výrazně zvýšili. Vydatným doplňkem potravy byly žaludy popadané z dubů rostoucích ve výběhu, do začátku zimy je medvědi všechny zkonzumovali. Protože v zažívacím traktu šelem se někdy objevují škrkavky, veterinář vstříknul do tlamy Kamčatce i Jelizarovi přípravek proti parazitickým červům (odčervil je). Koncem roku, když už byla Kamčatka dostatečně zakrmená, přestala přijímat potravu a od poloviny ledna začala trávit hodně času v porodním boxu. V té době jsme pár od sebe oddělili. Rozhodli jsme, že Jelizar přečká zimu přirozeným způsobem ve výběhu, kde si už vyhloubil malé doupě, a Kamčatka zůstane sama v brlohu tam bude mít absolutní klid. Porodní box, kde se vysoce březí samice medvěda kamčatského Kamčatka usídlila, sice spolehlivě hlídal kamerový systém, na narození medvíďat nás však upozornilo až jemné kvičení, které dolehlo do obslužné chodby. Bylo tedy jasné, že samice, stočená v rohu porodního boxu do klubíčka a ležící zády ke kameře, svírá předními tlapami novorozeňata. Na obrazovce jsme pak od prvních chvil mohli sledovat vzácné okamžiky odchovu. (Další informace na stranách 6 a 7.) Ing. Miloslav Walter, revírník na úseku Šelmy 4

5 Představení V Orlických horách chráníme zvířata, která v podhůří mizí Orlické hory, součást hradby pohoří obklopujících Českou kotlinu, se nacházejí na severovýchodě Čech, při státní hranici s Polskem. Stejnojmenná chráněná krajinná oblast (CHKO), jejíž plocha činí 204 km 2, zaujímá především hřebenové partie s nejvyšším vrcholem Velkou Deštnou (1 115 m n. m.). Lesy zaujímají 75 % území CHKO. Původně v Orlických horách rostly především květnaté bučiny, ve vyšších hřebenových polohách smrkové bučiny, avšak od 15. století začaly být zdejší lesy využívány většinou jako zdroj paliva pro sklárny. V současné době tu najdeme rozsáhlé rychleji rostoucí smrkové monokultury a z původních typů porostů zůstaly jen fragmenty, které najdeme především v maloplošných chráněných územích či v první zóně CHKO. V posledních letech správa CHKO iniciovala revitalizaci vodních toků, která by je alespoň zčásti vrátila do přirozeného stavu. Mezi tato opatření patří vkládání velkých balvanů a mrtvého dřeva do koryt potoků a budování tůní vhodných pro život ohrožených druhů ryb, jako je střevle potoční (Phoxinus phoxinus) či vranka obecná (Cottus gobio). Zmije obecná Na území Orlických hor bylo dosud zjištěno sedm druhů obojživelníků. Správa CHKO postupně zbudovala skoro sto různě velkých tůní, v nichž se nyní rozmnožují zejména čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Z plazů je patrně nejhojnějším druhem Orlických hor ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), poměrně hojná je také zmije obecná (Vipera berus). Hodně zmijí je zde zbarvených černě (melanismus). Díky černé barvě mohou v horském prostředí rychleji získat provozní teplotu. Typický znak, podle něhož každý zmiji pozná, klikatá čára na hřbetě, u černě zbarvených zmijí Foto Josef Hájek Foto Blanka Mikátová Kunštátská kaple stojí na hlavním hřebeni Orlických hor ve výšce m n. m. V jejím sousedství se nachází vrchovištní rašeliniště s typickým rostlinným společenstvem chybí. Také pro přežití plazů je rozhodující ochrana jejich stanoviště. V podmínkách CHKO jsou z tohoto hlediska velmi cenné bezlesé biotopy rašeliniště, slunné stráně s roztroušenými křovinami, kamenné snosy, stará zbořeniště i bývalé lomy. Doposud bylo v Orlických horách zaznamenáno více než dvě stě druhů ptáků, z tohoto hnízdících je více než polovina (122 druhů). Předmětem ochrany Ptačí oblasti Orlické Záhoří, patřící do soustavy Natura 2000, je chřástal polní (Crex crex), který tu vytváří jednu z našich z nejsilnějších populací (v jednotlivých letech až třicet pravidelně volajících samců). Mezi zásahy, které podporují populaci chřástalů, patří i vytvoření podmáčených ploch vhodných pro hnízdění tohoto druhu v nivě Divoké Orlice. Členové východočeské pobočky České společnosti ornitologické, ale i správa CHKO provádí soustavné pozorování hnízdění a pohybu ptačích populací. Od roku 1990 začalo sdružení Ekostrix vyvěšovat na hřebenu Orlických hor budky pro dravce a sovy a vyhodnocovat vliv umělých hnízdních příležitostí na populace ptáků a jejich kořisti. Ze savců si zaslouží pozornost zejména letouni, na zdejších zimovištích bývá poměrně pravidelně zaznamenáno sedm druhů netopýrů. Jejich zimoviště se nacházejí v mnohdy rozsáhlých podzemích prostorách, ve starých důlních dílech i části pozůstatků pohraničního opevnění z druhé světové války. Například Foto Blanka Mikátová v pevnosti Hanička, ale i na některých jiných místech Orlických hor, zimuje i vzácný netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Stává se, že lidé z touhy po dobrodružství či ze zvědavosti vylomí mříž či přeřežou zámek a dostanou se do štoly nebo bunkru. Avšak každé probuzení během zimy netopýry vysiluje a opakuje-li se častokrát, mohou i uhynout. Intenzívní lesní a zemědělská výroba v podhůří Orlických hor negativně ovlivňuje společenstva živočichů. Civilizační tlak neustále sílí, a tak jedině důsledně chráněné území se pro ně mnohdy stává posledním útočištěm. RNDr. Blanka Mikátová, zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Netopýři velcí 5

6 Obrázky ze Zoo Brno Kamčatští medvědi vodu milují Medvíďata zůstávají s mámou Kamčatkou V expozici medvědů kamčatských mohli návštěvníci brněnské zoo začátkem tohoto roku pozorovat pouze samce Jelizara, samice Kamčatka pobývala trvale v porodním boxu, kde pečovala o dvě mláďata narozená 30. ledna Teprve později se i s potomky občas vydávala do přilehlých vnitřních ubikací či na odstavný dvorek. Den téměř historický nastal 25. května, kdy jsme medvědici s mláďaty poprvé vypustili do venkovního výběhu. Komentované krmení Kamčatky a malých medvíďat, které pořádáme čtyřikrát v týdnu (v úterý, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli vždy od 10 hod.), se od té doby stalo návštěvnickou atrakcí. Samec žije od ostatních členů rodiny odděleně a ve výběhu se s nimi v určitých dnech střídá. Avšak vraťme se ještě k začátkům odchovu. Kamčatka se o svá mláďata od počátku starala s velkou péčí a chovatelé se snažili poskytnout jí i jejím potomkům co nejpříznivější prostředí. Vzduch v porodním boxu měl optimální teplotu kolem 10 C a vlhkost 40 až 60 %. Vládla tam téměř úplná tma (i do zimního úkrytu medvědů žijících v přírodě obvykle proniká pouze slabé světlo), kamera zaměřená do tohoto prostoru snímala jen infračervené spektrum elektromagnetického vlnění. V prvních dnech po porodu si Kamčatka většinou mláďata přidržovala tlapami v místech, kde mohli nejlépe přijímat teplo z jejího těla v podpaždí a na slabinách. Tam mají medvědice srst značně řídkou a zároveň vrstvu podkožního tuku velmi tenkou. Odpočinek u pramene Když medvíďata odložila na podestýlku, chránila je jemným přihrnováním sena. Kojenci sáli mateřské mléko v intervalech rozeznatelných podle zvukových projevů. Zpočátku hlasitě vřískali, frekvence a intenzita vřískání ale postupně klesaly a ohlasů ubývalo. Při sání si mláďata mohla vybrat ze tří párů struků, jimiž příroda medvědice vybavila dva páry se nacházejí na prsou, jeden na břiše (komplikace v přístupu k potravě se proto objevují až při odchovu více než tří potomků). Prvních přibližně šest týdnů po narození život mláďat závisí také na tom, že jim matka jazykem masíruje břicho a anální oblast, aby se mohl vyprázdnit jejich zažívací trakt. Intenzivní olizování mláďat Kamčatkou bohatě zdokumentoval kamerový systém. Z mnohých dalších pozorování zaujal například zážitek z 30. dne po porodu, kdy jsme na monitoru poprvé spatřili zářící body otevřených očí medvíďat (která se rodí slepá). Kamčatka si v půlce února přinesla ze sousední ubikace zelí a jablka, která tam ležela již v době před porodem, a postupně je schroupala (i medvědice odchovávající mláďata v přírodě někdy opouští brloh, aby si sehnala něco k snědku). Jinak ale ranou fázi odchovu strávila většinou v polospánku, s mláďaty přitisknutými k tělu či přisátými k bradavkám. Medvíďata se odvažovala vzdalovat od matky až v druhé polovině března, zhruba 50. den po narození. Zároveň si stále více spolu hrála, pozorování jejich pranic a hádek nám působilo velké potěšení. Od 10. dubna už byla Kamčatka aktivnější a potomky usměrňovala, mohli jsme ji stále častěji zastihnout, jak sedí v koutě a mláďata tiskne k sobě. Ve vedlejších boxech jsme začali přes den rozsvěcovat umělé osvětlení a od 12. dubna i přikrmovat 6

7 Obrázky ze Zoo Brno medvědici do ubikace sousedící s porodním boxem jsme jí předkládali ovoce a zeleninu. Zpočátku vždy jen na okamžik vykoukla a rychle si odtáhla krmení. Zachovávala si útočnost a práce s ní musela být obezřetná. Mláďata začala v té době opouštět porodní box a my je mohli poprvé zahlédnout přímo, nezprostředkovaně. Dalším naším krokem bylo, že jsme otevřeli vchod na odstavný dvorek a mláďata tak mohla poprvé spatřit modrou oblohu. Zpočátku vylézala jen na chviličku a neustále se přitom držela u matčiných nohou, ale postupně se z nich stávali průbojnější jedinci, kteří dokázali pro kus chleba vyběhnout na denní světlo sami. Z nabízené potravy mláďata preferovala chleba a ovesné vločky, po nich ovoce a až nakonec ryby. Mláďata jsme poprvé oddělili od matky 26. dubna. Museli jsme je očkovat a odčervit, což je běžná součást veterinární péče a dodržování hygienických zásad u všech mláďat v zoo. Oddělit se nám je podařilo lstí. Na odstavný dvorek, kde bylo nastražené žrádlo, vyšla Kamčatka jako první a medvíďata nechala za sebou. Rychle jsme uzavřeli průchod z brlohu na dvorek, mláďata odebrali a odnesli k veterináři, který konstatoval jejich dobrý zdravotní stav a určil pohlaví s výrokem: Máme dva kluky! Pak jim do tlamy vstříkl odčervovací přípravek, injekcí pod kůži vpravil vakcínu se společným účinkem proti parvoviróze, psince, hepatitidě, leptospiróze a vzteklině. Pod kůži jim rovněž vložil identifikační čip. Mláďata jsme také zvážili, obě měla na chlup stejně rovných deset kilo. Medvědice se snaží mít potomky stále pod kontrolou Očkování probíhající na louce před expozicí sledovala skupina dychtivých novinářů, kteří pak udělali z medvíďat mediální hvězdy. Když jsme mláďata vraceli matce, přivítala nás zuřivým funěním a hned si je štulci starostlivě odšťouchala zpět do porodního boxu. Stanovili jsme, že medvíďata přeočkujeme 8. května. Malí medvědi se při pobytu na odstavném dvorku postupně seznamovali, jak pachově, tak vizuálně, s otcem (pro jistotu je však vždy dělila dvojí přepážka tak, aby samec nemohl protáhnout pracku mřížemi a dotknout se mláďat). Na přímý kontakt s Jelizarem si ještě počkají. Pokud celou rodinu spojíme, tak až kluci povyrostou a matka je odstaví. (Zpráva o křtu medvíďat a druhém očkování na následující straně.) Ing. Miloslav Walter, revírník na úseku Šelmy Hravá mláďata se často a ráda vzájemně škádlí Když medvíďata šplhají vzhůru po kmeni stromu, matka znervózní, protože tam za nimi nemůže, a trpělivě čeká, až slezou 7

8 Zamyšlení Kmotrem Tobyho se stal primátor Brna Roman Onderka, druhého medvídka pokřtila jménem Kuba zpěvačka Ilona Csáková Medvídek Toby Malí samečci dostali jména Kuba a Toby Dvojčata medvědů kamčatských, narozená v Zoo Brno letos v lednu, pokřtili primátor Brna Roman Onderka a zpěvačka Ilona Csáková 8. května, v den, který je významným státním svátkem České republiky. Slavnostní akt na pódiu před vstupem do expozičního komplexu Beringie byl první příležitostí, při níž mohli návštěvníci (v ten den jich do zahrady dorazilo kolem deseti tisíc) na vlastní oči spatřit dlouho očekávané medvídky. Do té doby je znali pouze z přenosů webové kamery umístěné v porodním boxu nebo z televizní reportáže a ze snímků v tisku pořízených při prvním očkování. Křest byl vyvrcholením komponovaného odpoledního programu, jemuž předcházel řetěz komentovaných krmení u různých expozicí, zakončený u výběhu medvědů kamčatských, kde se v plném lesku a majestátu představil otec ostře sledovaných mláďat. Program probíhající na prostranství před vstupem do Beringie oficiálně začal ve 14 hodin a jako první vystoupil Dětský sbor Brno. Bíle odění mladí zpěváci, z nichž někteří drželi v rukou plyšové medvídky, se tematicky zaměřili na oblíbené šelmy například jedna z přednesených skladeb se jmenovala Medvědí jazz. Poté, co sbor dozpíval, svoje umění předvedli Ilona Csáková, Karel Gott Revival, bubenické seskupení Ústavu sociální péče Kociánka a žonglérka z Divadla Kufr. Mezitím se v medvědím brlohu podařilo oddělit matku od potomků, a pak se hustým kordonem diváků, z něhož se ozývaly nadšené výkřiky, prodrali chovatelé nesoucí medvíďata: přinesli je na pódium, kde už čekali kmotři. Mláďata v náruči dvou statných mužů poté klidně a se zájmem sledovala, jak po křestních listech stéká šampaňské. Ilona Csáková pokřtila medvídka jménem Kuba a Roman Onderka se stal kmotrem Tobyho. Jména vybrala veřejnost při hlasování elektronickou poštou, na facebooku, webu brněnské zoo a pomocí dalších internetových médií či rozhlasových anket. Kuba a Toby pokaždé zvítězili před Brunem a Tigilem. Na patnáct tisíc lidí rozhodovalo o jedné ze tří dvojic jmen, které jsme vybrali z 1075 tipů zaslaných do zoo. Po křtu prošli chovatelé s medvědími miminy opět uličkou uprostřed davu návštěvníků, závěrky jejich fotoaparátů naposled zacvakaly. Před vchodem do brlohu veterinář medvídky přeočkoval. Pak už jsme mohli rychle vrátit mláďata patřičně rozzlobené matce. Vždyť jsme jí už podruhé, byť jen na chvíli, odloudili její všechno její milované potomky. Eduard Stuchlík Dětský sbor Brno, jehož členové mj. pravidelně účinkují v představeních brněnského Národního divadla, zazpíval i na křtu medvědích mláďat Kuby a Tobyho 8

9 Horké novinky Lední medvědi: příprava na zimu začíná už zjara Návštěvníci brněnské zoo letos většinou nejdříve zamíří k expozici medvědů hnědých. Když se nabaží pohledu na mohutnou samici Kamčatku a její skotačící mláďata, mnozí si vzpomenou, že v této zoo před několika lety mohli vidět i mláďata ledních medvědů. Zatouží zjistit, jak se má legendární pár Cora a Umca, a bývají docela mile překvapeni oba lední medvědi tráví většinu dne spolu a živě vzájemně komunikují. Především se baví různými hrátkami v bazénu voda je jejich živel. Například si do vody hážou ryby a ovoce zamražené v ledu, které jim přinesli chovatelé, a pak se o pamlsky přetahují. Příprava na zimní pobyt v brlohu začíná u medvědů velmi brzo, dá se říct, že koncem jara vrcholí. Začátkem června, kdy žrali nejvíc, spořádali Cora i Umca (každý z nich) deset kilo masa denně, převážně hovězího, předkládali jsme jim i ryby (makrely), někdy koninu. K tomu dostávali rovněž každý denně půl kila rybího tuku a další doplňkovou stravu. (Medvědi pak postupně přijímají stále menší dávky potravy, až před nástupem zimy nežerou skoro vůbec.) Vytvoření dostatečné zásoby podkožního tuku je důležité zvláště pro samici. Pokud je březí, zůstane v zimě několik měsíců v brlohu a dokrmování lední medvědice pečující o mláďata je, aspoň v první fázi odchovu, riskantní. Zda je Cora březí, vědět nemůžeme. Koncem března však páření našich ledních medvědů chovatelé pozorovali pětkrát (26., 27., 29., 30. a ), v dubnu už samice odmítala samce, který byl stále aktivní. (red) Cora (vlevo) a Umca Psovodi Městské policie předvedli na Noci snů výcvik policejních psů Noc snů opět plná zážitků První červnový pátek patřil v mnoha zoologických zahradách jak u nás, tak i jinde v Evropě či v dalších světadílech, opět Noci snů, pořádané pro handicapované děti a jejich rodinné příslušníky. V Brně proběhla poosmé. Úderem 18. hodiny nepatřila zahrada nikomu jinému než zhruba dvěma tisícům pozvaných hostů. Hlavní dění probíhalo v amfiteátru U Velblouda, kde jednotlivé umělecké produkce spojovala živá hudba country skupina Noví Kaskadéři. Taneční divadlo Mimi Fortunae se blýsklo předpremiérou scénické skladby Haleluja, krojovaná skupina Komíňáček předvedla ukázky folkloru z okolí Brna, Divadlo Koráb uchvátilo malé i velké pohádkou o Sindibádovi a skupina Abanico předvedla taneční maraton a ve druhém vstupu polku. Avšak Nocí snů žila celá zahrada, nebylo snad místa v areálu, kde by hosty nevítala nějaká atrakce. Obzvláště rušno bylo v Dětské zoo, všechny houpačky, prolézačky a skákadla byly plně vytíženy, lákal i selský dvorek s domácími zvířaty, za budovou stájí si zájemci vyzkoušeli westernové ježdění. Povozit se na ponících mohly děti v indiánské vesnici poblíž výběhu bizonů. Zručnost si vyzkoušely ve výtvarné dílně na vyhlídce u Safari. K vyhlídce se dostavili i psovodi Městské policie, aby předvedli, jak dobře mají vycvičené čtyřnohé svěřence. Mnohé zaujal stánek s přírodninami, tam si mohli potěžkat parohy či vzít do ruky pštrosí vejce. U pavilonu ptáků předváděli sokolníci cvičené dravce a opodál sličné redaktorky rádia Petrov rozvinuly stanoviště s dětskými hrami a soutěžemi. Na prostranství před Beringií jihomoravští hasiči předváděli názorně, jak se dělá protipožární osvěta. Na šesti místech u tygrů, žiraf, bizonů, kotulů, pekariů a surikat hosté sledovali komentované krmení, pavilony byly otevřeny a ubikace tygrů osvětleny do 22 hod. Přestože vládlo vrtkavé počasí (chvíli pršelo, a pak zase vysvitlo slunce), z pozvaných snad nikdo nechyběl, mnozí se na Noc snů těšili dlouho předem. Když je na závěr, po zhlédnutí celého programu a vyzkoušení všech atrakcí setmělou zahradou odvážel osvětlený vláček k východu ze zoo, opět trochu sprchlo, ale spokojenost a dobrou náladu to nikomu nevzalo. Noc snů byla vlahá a plná neobvyklých zážitků (red) 9

10 Odpovědnost Samice kočky pouštní Eva s mláďaty K tématům zasedání šesti komisí patřily kočky pouštní i krysa dinagatská Společného setkání členů šesti odborných komisí Unie českých a slovenských zoologických zahrad, které letos proběhlo ve dnech 17. až 20 dubna v Zoo Brno, se účastnilo na padesát chovatelů z téměř všech členských zahrad, nechyběli mezi nimi ani odborníci z jiných institucí. Unie českých a slovenských zoo, založená v roce 1990, sdružuje dvacet zahrad. Jejím posláním je sdílet profesní zkušenosti, navazovat mezinárodní styky a společně působit na veřejnost. V unii pracuje osmadvacet odborných komisí, v jejichž čele stojí koordinátor. Stálými členy komisí jsou zaměstnanci členských zoo, jmenovaní jejich řediteli. Brněnská jednání komisí velkých koček, malých koček, starosvětských primátů, gibonů a lidoopů, lemurů a drápkatých opic se povětšinou uskutečnila v audiovizuálním sále správní budovy zoo, ve večerních hodinách však některá proběhla, oživena podáváním občerstvení a promítáním fotografií a filmů z cest do exotických zemí, pod širou oblohou, na dvoře mezi kamčatskými chalupami v expozici Beringie. Zasedání komise začíná přehledem, v němž zástupci jednotlivých zoo seznámí kolegy s momentální situací chovu druhů, které v jejich zahradě přísluší dané komisi. Pak dostanou slovo chovatelé a zoologové, kteří se přihlásili s vlastním referátem. K jejich tématům patřil např. aktuální stav rozšíření tygra jihočínského či možnosti návratu šelem do volné přírody. Většina komisí se zabývala i krmivářstvím, zvláště pak výživou opic. Blok referátů v komisi malých koček zahájil Michal Balcar ze Zoo Brno prezentací chovu koček pouštních. Jak zdůraznil, v roce 2010 se v naší zoo podařil už třetí přirozený odchov kočky pouštní, když se narodila čtyři mláďata tři samci a jedna samice. Odrostlí samci odešli do Zoo Nesles ve Francii, samička do Zoo Zamość v Polsku. Také v roce 2009 se naše kočky pouštní rozmnožily, tehdy přišli na svět dva samci a jedna samička. Sourozenecký pár odešel do Zoo Tallinn v Estonsku a jeden sameček do jihočeské Zoo Ohrada. První přirozený odchov se v Brně uskutečnil již v roce V chovu koček pouštních, o kterém koordinátor komise malých koček Mgr. Jiří Novák ze Zoo Ostrava řekl, že jej Zoo Brno drží nad vodou, rozhodně hodláme pokračovat, chovný pár samice Eva narozená roku 2007 v polské Zoo Krakov a samec Osiris narozený roku 2002 v britské Zoo Bristol je stále v produktivním věku. Zoo Brno je momentálně jediným členem naší unie, který tento druh chová. Pouze Zoo Ohrada drží jednoho zatím nespárovaného samce, narozeného v Brně. Z dalších referátů, přednesených na brněnském setkání, zaujala mj. zpráva RNDr. Milady Řehákové-Petrů, Ph.D., ze Zoo Děčín o tom, že se jí na filipínském ostrově Dinagat v lednu tohoto roku podařilo vyfotografovat a na video natočit kriticky ohroženého endemita ze skupiny obláčkových krys, krysu dinagatskou (Crateromys australis Musser, Heaney & Rabor, 1985), která byla dosud známa z jediného exempláře nalezeného roku Od objevu po ní přes třicet let bezvýsledně pátraly četné vědecké expedice, takže vzniklo podezření, že vyhynula. Možná ale, že její druhé setkání se zoologem bylo i poslední jak dr. Řeháková upozornila, příroda mnohých filipínských ostrovů včetně habitatu krysy dinagatské je ohrožena těžbou nerostů, jíž předchází kácení pralesů. Organizátorem brněnského setkání byl Ing. Miloslav Walter, kterému za jeho úsilí patří naše poděkování. Eduard Stuchlík Přednáška Milady Řehákové o znovuobjevení krysy dinagatské, ilustrovaná videozáznamem, se konala na dvoře mezi kamčatskými chalupami. Promítací plátno je už připraveno, čeká se na soumrak 10

11 Budoucnost Mláďata orlů kamčatských na hnízdě Pár orlů kamčatských odchoval dvě mláďata Každoročně se v brněnské zoo rodí stovky mláďat, loni se jich narodilo přesně 822. Také letos se už rozmnožili například vlci arktičtí, sobi polární, jeleni milu, jeleni sibiřští, takini indičtí, bizoni američtí, bobři kanadští, zebry Grévyho i Chapmanovy, klokani Bennettovi či kosmani zakrslí. Za dosud největší letošní chovatelský úspěch považujeme narození a zdárný odchov dvojice mláďat orlů kamčatských (Haliaeetus pelagicus). Orli kamčatští pohlavně dospívají ve čtyřech až pěti letech a dožít se mohou věku až kolem padesáti let. Náš pár, sestavený v roce 2008 a tvořený třináctiletým samcem a osmnáctiletou samicí, se jeví jako velice perspektivní. Jeho snaha o rozmnožení započala v roce 2009 snesením dvou neoplozených vajec. V loňském roce již bylo ze stejné snůšky jedno vejce oplozené a my se mohli radovat z prvního úspěšného odchovu. Náš předpoklad, že letos se v hnízdě opět objeví dvě vejce, ale že obě budou oplozená, se naplnil. Samice zasedla 28. února, ihned po snesení prvního vejce. Za dva dny jsme v hnízdě zahlédli další. Přirozený odchov mláďat orlů často doprovází takzvaný kainismus, kdy dříve narozené mládě ve snaze zajistit si dostatek potravy uklove mladšího sourozence, mnohdy také slabší jedinec uhyne prostě proto, že se při krmení nedostane k potravě. V zoo lze tomuto jevu zabránit optimálně složenou krmnou dávkou. Kainismus se projevuje méně, když se mláďata narodí s menším časovým odstupem, což byl i náš případ. I proto jsme se rozhodli ponechat odchov obou mláďat plně na rodičích, ať dopadne jakkoliv. Člověk by měl zasahovat do rodinného života divokých zvířat, která chová, minimálně. Světlo světa spatřila orlí mláďata poprvé 5. a 6. dubna. Matka si samozřejmě opět velice tvrdě hlídala teritorium, i pouhé krmení bylo pro nás dobrodružstvím. Dlouhé měsíce po narození mláďat dospělí dravci hlasitě bránili hnízdo i celou voliéru, připraveni vetřelce napadnout drápy i zobákem. Orlům jsme předkládali krmivo v neomezeném množství. Jeho základem byly křepelky, opeřená drůbež, nekuchaní králíci a ryby. Zkrmování potravy i s peřím, chlupy, vnitřnostmi a kostmi je důležité pro zdárný vývoj mláďat. Samice určuje, co je pro ně nejvhodnější, když předloženou potravu starostlivě porcuje a rozděluje potomkům. Začátkem června se mláďata od rodičů ještě lišila dosud nevybarveným opeřením a světlejším zobákem, ale velikostí už dospělé ptáky doháněla, takže zabrala skoro Než začali létat, mladí orli se vydávali na procházky po bidlech vedoucích z hnízda po skoro celé voliéře celý prostor hnízda, které ale zpočátku ještě neopouštěla. Starší mládě bylo o poznání větší, také se o něco častěji na hnízdě vztyčilo a zkoušelo mávat křídly. Koncem měsíce se už obě mláďata odvážila podnikat procházky po bidlech, rozvedených od hnízda po skoro celé voliéře. Náš chovný pár si neustále a se značnou vynalézavostí hnízdo vylepšuje, letos poprvé pro jeho vystlání použil travní drny; vynalézavost při úpravách jej charakterizuje snad nejlépe. Letos se navíc vyznamenal i tím, že zvládl odchov dvou mláďat na výbornou. Ing. Miloslav Walter, revírník na úseku Šelmy 11

12

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU

Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU Strana 1 / 1 Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU V sobotu 26. dubna připomeneme Den Země v Zoo Brno již tradičně zajímavým programem plným zábavy i naučných aktivit. Společně s Českým

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Africké bubny a herečka Bára Hrzánová

Africké bubny a herečka Bára Hrzánová Strana 1 / 1 Africké bubny a herečka Bára Hrzánová Africká vesnice je po orlí voliéře a klokaní expozici třetí novinkou letošní sezony. V sobotu 4. října ve 14:00 přivítá první návštěvníky, kteří budou

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 1- - DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 Realizátor (garant) projektu:

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Vánoce v Zoo Brno,4. 12.2011

Vánoce v Zoo Brno,4. 12.2011 Strana 1 / 1 Vánoce v Zoo Brno,4. 12.2011 Kdy: 4. 12. 2011, 10.00 16:00 Kde: Zoo Brno Přijďte si 4. prosince užít předvánoční neděli do brněnské zoo! Už od rána je v zoo připraven bohatý program pro celou

Více

Základy sokolnictví. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy sokolnictví. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy sokolnictví Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Chov dravců v zajetí Způsob chovu vychází z chovatelského záměru Cíle

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Poznej zoo i z druhé strany

Poznej zoo i z druhé strany Strana 1 / 1 Poznej zoo i z druhé strany Zoo Brno zahajuje náborovou kampaň pro zájemce o dobrovolnickou činnost. Všichni ti, kteří mají kladný vztah ke zvířatům a chtějí nezištně pomáhat, se mohou registrovat

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Žáby bijí na poplach!

Žáby bijí na poplach! Strana 1 / 1 Žáby bijí na poplach! Sedmou z kampaní na záchranu ohrožené skupiny živočichů, které každoročně vyhlašuje Evropská asociace zoo a akvárií, je kampaň na záchranu obojživelníků. Vyhlášena byla

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 259 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.9.2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A

VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A Vzdělávací oblast: Člověk ve světě Rozmanitost přírody, 5.ročník Vzdělávací cíl: žák hodnotí činnosti a zásahy člověka do přírody, poznává zoologické zahrady ČR Kompetenční cíl:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Strana 1 / 1 Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

Název materiálu: Lichokopytníci

Název materiálu: Lichokopytníci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB)

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) TISKOVÁ ZPRÁVA Název - téma: Příběh vejce černého čápa z Vysočan. Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) Vlastní zpráva: Všechno to začalo 2.5. 2012 brzy ráno

Více

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce.

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce. Živočichové na jaře Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Vypracovala: Mgr. Ivana Přibylová Vytvořeno: březen 2012 Ročník: 4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět/přírodověda Anotace: Prezentace slouží

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY PRO ŠKOLY Vyměnit přírodu za školní lavice je snem mnoha žáků, studentů, ale i učitelů. Zoologická zahrada Olomouc podporuje školská zařízení a sama působí i coby vzdělávací instituce. Připravila pro Vás

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň.

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. ZÁKLADY OCHRANY PŘÍRODY V ČR 1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. 2. Do diagramů rozděl typy zvláště chráněných

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

7. report - duben 2015 Měsíc plný přednášek

7. report - duben 2015 Měsíc plný přednášek 7. report - duben 2015 Měsíc plný přednášek Duben byl měsícem, kdy na Sumatře téměř nebylo dne bez deště. Deštivé počasí však nezpomalilo práci Kukang týmu, jenž se kromě práce na výstavbě začíná opět

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti.

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti. CHOVÁNÍ A WELFARE Majitelé/klienti Omezenené znalosti Péče o zvíře Normální chování Častá onemocnění Záchranná centra Welfare drobných savců králík, morče MVDr. Vladimír JEKL, Ph.D., DipECZM (Small Mammal)

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY Školní rok 2014/2015 Programy pro ZŠ a SŠ Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí Programy jsou cca 2 3 hodiny dlouhé, probíhají částečně v novém

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

PSM08_ZZ_w.doc str. 1. Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008

PSM08_ZZ_w.doc str. 1. Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008 PSM08_ZZ_w.doc str. 1 MÍSTO PRO PŘÍRODU Závěrečná zpráva o projektu Národní program ČSOP Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008 číslo projektu: 320805 1. Údaje o žádající organizaci

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY Pobytový výukový program je vzdělávací akce pro školní kolektivy, která probíhá na pracovišti Lipky Jezírko a v okolních lesích. Programu se můžete zúčastnit během

Více

Historie Zoologické zahrady

Historie Zoologické zahrady Zoologická zahrada Historie Zoologické zahrady 1881 V novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka k zřízení zoologické zahrady v Praze 1904 Jiří Janda začal připravovat zoo na Štvanici 1922 Velkostatkář

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Milan a Marta Bartlovi, www.epapousek.cz, dávkování zpracoval MVDr. Viktor Tukač, Csc.

Milan a Marta Bartlovi, www.epapousek.cz, dávkování zpracoval MVDr. Viktor Tukač, Csc. Využití rostlinných olejů jako doplňků ve výživě papoušků Milan a Marta Bartlovi, www.epapousek.cz, dávkování zpracoval MVDr. Viktor Tukač, Csc. Výzkumy potravy přijímané papoušky v přirozených biotopech

Více

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Druh nebo skupiny druhů Rozsah teploty (ve C) primáti Nového světa 20-28 myš 20-24 potkan křeček zlatý pískomil morče

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu:

Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu: Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu: Níže jsou uvedeny charakteristiky 11 zvířat volně žijících v ČR. Vaším úkolem je přiřadit ke každému zvířeti 3 charakteristiky. Řešení je uvedeno dole na této

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více