číslo 1 / červen 2012 ZOO REPORT PROFI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 1 / červen 2012 ZOO REPORT PROFI"

Transkript

1 číslo 1 / červen 2012 o d b o r n á p ř í l o h a ZOO REPORT PROFI

2 Obsah Příhovor Lesley Dickie STRANA 3 Samice medvěda kamčatského porodila dvojčata Miloslav Walter STRANA 4 V Orlických horách chráníme zvířata, která v podhůří mizí Blanka Mikátová STRANA 5 Medvíďata zůstávají s mámou Kamčatkou Miloslav Walter STRANA 6, 7 Malí samečci dostali jména Kuba a Toby Eduard Stuchlík STRANA 8 Horké novinky (red) Zooreport magazín pro přátele Zoo Brno červen 2012 číslo 1/12, ročník XIV Vydavatel: Zoologická zahrada města Brna U Zoo 46, Brno, Česká republika tel.: fax: Nakladatel: Peleos, spol. s r.o. Adresa redakce: Zoologická zahrada města Brna Redakce Zooreport U Zoo 46, Brno, Česká republika tel.: fax: Vedoucí redaktor: Bc. Eduard Stuchlík Odborní lektoři: RNDr. Bohumil Král, CSc. Mgr. Lubomír Selinger STRANA 9 K tématům zasedání šesti komisí patřily kočky pouštní i krysa dinagatská Eduard Stuchlík STRANA 10 Pár orlů kamčatských odchoval dvě mláďata Miloslav Walter STRANA 11 Náklad: ks v české verzi 500 ks v anglické verzi Fotografie (pokud není uvedeno jinak): Eduard Stuchlík První strana: Medvědi kamčatští NEPRODEJNÉ 2

3 Příhovor Zoologické zahrady a desetiletí biodiverzity Zoologické zahrady a akvária, které se odpovědně věnují svému poslání, se za posledních padesát let podstatně změnily. Nejenže usilují o to, aby připravily co nejpůsobivější zážitek svým návštěvníkům, ale také se významně podílejí na záchraně ohrožených druhů. Daří se jim to při záchranném chovu přímo ve vlastním areálu (ex situ), nebo ochranou druhů v jejich přirozeném prostředí (in situ), mnohé z nich přitom uplatňují oba zmíněné způsoby. Tyto instituce také veřejnosti nabízejí vzdělávací programy a v oblasti ochrany přírody provádějí vlastní výzkum. My, kteří v zoo či akváriu pracujeme, o svých aktivitách víme. Ale vědí o nich i politici, ať na místní, regionální, či celostátní úrovni? A co média a jiné ochranářské organizace? Není to tak, že naši činnost a tím i roli zoologických zahrad v současném světě sami podceňujeme? Členské instituce Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA) se snaží informovat o své záslužné práci, ale možná by mohly udělat více, kdyby se přihlásily za partnery Dekády biodiverzity OSN (více o ní lze nalézt na webové adrese EAZA se stala partnerem Dekády v roce 2011, z jedotlivých členů asociace se zatím přihlásili jen tři. Proč se jich odhodlalo tak málo? Registrace je jednoduchá a partnerství opravňuje instituci k volnému zveřejňování informací o jejích ochranářských akcích na webových stránkách Dekády. Což samozřejmě znamená, že ostatní lidé a organizace na celém světě se dozvědí, co partner Dekády dělá pro ochranu přírody, například pro dosažení takzvaných cílů z Ajči (Aichi Targets). Dvacet cílů z Ajči se stalo základem Nagojského protokolu, přijatého na konferenci svolané v roce 2010 Programem pro životní prostředí OSN (United Nations Environment Progamme, UNEP) do japonského Chovem ohrožených druhů zoologické zahrady přispívají k zachování biodiverzity. Na snímku levhart cejlonský v brněnské zoologické zahradě města Nagoya, ležícího v prefektuře Ajči (protokol podepsala kromě mnoha jiných zemí i Česká republika). Cíle z Ajči, zaměřené na ochranu světové biodiverzity, by měly být dosaženy do roku Mnohé z toho, co zoo a akvária denně dělají, k dosažení těchto cílů napomáhá tak proč to nezpopularizovat trochu víc? Vezměme si první cíl, definovaný takto: Nejpozději do roku 2020 si lidé budou vědomi hodnot biologické rozmanitosti a kroků, které mohou učinit pro její zachování a udržitelné využití. Která jiná nevládní síť v Evropě dělá víc pro šíření vědomostí řadových občanů o významu biodiverzity než EAZA? V posledních deseti letech navštívila zoologické zahrady a akvária sdružené v naší asociaci více než jedna miliarda návštěvníků. V dekádě biodiverzity OSN odhadujeme počet návštěvníků týchž zoo a akvárií na 1,4 miliardy. Programy vzdělávání se v nové strategii EAZA pro období , která bude vypracována letos v létě, zakládají na výše uvedeném prvním cíli. Z dalších cílů z Ajči si vyberme dvanáctý: Do roku 2020 zabráníme zániku známých ohrožených druhů a stav jejich ochrany zlepšíme a stabilizujeme. Je důležité si uvědomit, že tento cíl nehovoří o prevenci zániku druhu pouze v samotné přírodě. I když opravdovou záchranu lze předpokládat pouze v přírodě, důležitým krokem k dosažení tohoto stavu může být ochrana ex situ. Příkladem takové cenné práce je úsilí některých zoologických zahrad o zachování populací obojživelníků chovaných v zajetí a boj se smrtící chytridiomycetní houbou, šířící se v přírodě. Dvanáctý cíl také znamená, že zoologické zahrady musejí zintenzivnit práci v oblasti ochrany přírody i prostřednictvím financování projektů jiných subjektů, nebo partnerskou účastí na nich. K zachování biodiverzity přispívají zoo a akvária mnoha způsoby. Chtěla bych vyzvat jejich ředitele a zaměstnance, aby se blíže seznámili se všemi dvaceti cíli z Ajči. Zaregistrujte se jako partneři Dekády biodiverzity OSN a dejte novým potenciálním spolupracovníkům vědět o své práci! Dr. Lesley Dickie, výkonná ředitelka Evropské asociace zoo a akvárií Dr. Lesley Dickie se vzdělávala ve Velké Británii, kde absolvovala bakalářské studium zoologie na univerzitě v Glasgow, magisterské studium biologické antropologie na univerzitě v Cambridgi a doktorandské studium na Univerzitě královny Marie v Londýně zakončila dizertační prací nazvanou Chování a reprodukční fyziologie fosy Cryptoprocta ferox v zajetí. Profesní dráhu zahájila jako archivářka Královské skotské zoologické společnosti a jako chovatelka v Zoo Edinburgh. Po ukončení terénních prací na Madagaskaru a získu doktorátu začala pracovat v Londýnské zoologické společnosti jako manažerka programu Ochrana přírody v zoologických zahradách. V roce 2007 vydala knihu Zoos in the 21st Century: Catalysts for Conservation? (Zoologické zahrady 21. století: katalyzátory ochrany přírody?), spolupředsedala kampani Zachraňme Madagaskar, kterou EAZA vyhlásila na roky 2006 a 2007, a do srpna 2008 byla manažerkou globální ochranářské kampaně Rok žáby. V této funkci pracovala na poloviční úvazek v mezinárodním ochranářském programu Amphibian Ark a zároveň pokračovala v Londýnské zoologické společnosti v rozvoji dalších ochranářských projektů. Od 1. srpna 2008 zastává funkci výkonné ředitelky Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií se sídlem v nizozemském Amsterdamu. 3

4 Upozornění Záběr webové kamery přenášející obraz z porodního boxu kamčatských medvědů, pořízený dva dny po porodu. Mláďata ještě nejsou vidět, samice si je stále přidržuje na těle. Vpravo záběr pořízený přibližně o měsíc později Samice medvěda kamčatského porodila dvojčata Samice medvěda kamčatského porodila 30. ledna 2012 v brněnské zoo dvojčata. Jelikož s odchovem druhého největšího poddruhu medvěda hnědého neměla zahrada žádné zkušenosti, chovatelé se snažili přistupovat k přípravám na porod obezřetně. Pár kamčatských medvědů žije v Zoo Brno od října 2010, kdy proběhl jeho transport ze Zoo Rostov na Donu v Rusku. V domovské zoo dvakrát odchoval mláďata. Po příjezdu do Brna jsme jej umístili v právě dokončeném chovatelském zařízení, které je dominantní expozicí vstupní části komplexu severské zvířeny Beringie. Chovatelské zázemí expozice kamčatských medvědů obsahuje porodní box se zabudovanou kamerou sledující dění uvnitř a čtyři propojené ubikace. Vybaven je také přípravnou krmiv a místností pro chovatele. Samozřejmě k němu patří i odstavný dvorek. Ve výběhu o ploše m2 se nachází i jezero pro koupání medvědů a imitace gejzírů a bahenních sopek. První páření samce Jelizara a samice Kamčatky jsme v naší zoo pozorovali na začátku března, poslední až ke konci května probíhalo tedy mnohem déle než například u medvědů ledních, kteří se páří v období pouhých zhruba 14 dní. Bylo proto obtížné stanovit, byť jen přibližně, dobu porodu. Délka březosti medvědů se uvádí v širokém rozpětí od 180 do 266 dní, neboť ji ovlivňuje především dostupnost potravy a klima, jimž se pak organismus přizpůsobí tak, že se oplozený zárodek určitou dobu nevyvíjí. Obtížnost určení doby porodu umocňuje i fakt, že vzhledem k dlouhé srsti mohutných zvířat a relativně malým rozměrům plodu nelze březost určit vizuálně. Nejvíce jsme se přikláněli k únorovému termínu, avšak nemohli jsme vyloučit ani porod koncem listopadu. Proto již v té době měla Kamčatka, ačkoli zůstávala nadále pohromadě s Jelizarem, otevřen trvale, ve dne i v noci, vchod do porodního boxu nastlaného senem. Pokud by se chystala rodit, patrně by vyhledala toto místo, ve kterém předchozí zimu strávila krátký zimní spánek, zatímco Jelizar odpočíval v sousedních ubikacích. Předpokladem úspěšného odchovu je důkladné zakrmení medvědice ještě před nástupem zimy. Nastávající matka si musí v těle uložit silné zásoby tuku, aby byla schopna přečkat zimu v podzemním úkrytu a kojit přitom mláďata. Samice v brlohu tři měsíce téměř nežere a nepije, a pokud se zakrmení zanedbá, nedá se později dohnat a odchov se pravděpodobně nezdaří. Energetické nároky na kojící samici jsou u medvědů naštěstí nižší než u jiných druhů savců. Novorozené medvídě váží nanejvýš 0,5 kg, což je tisícina hmotnosti matky. Mládě opouští brloh, když váží zhruba 10 kg, a v té době již čile přijímá i jinou potravu než mateřské mléko. Při podzimním zakrmování jsme medvědům předkládali krmnou dávku v neomezeném množství (ad libitum), zvířata pak žrala vskutku podle libosti. Základem dávky byly složky podávané celoročně: ovoce, zelenina, chleba a ovesné vločky. Maso dostávali medvědi výhradně rybí (makrely a sledě), jeho množství jsme před zimou výrazně zvýšili. Vydatným doplňkem potravy byly žaludy popadané z dubů rostoucích ve výběhu, do začátku zimy je medvědi všechny zkonzumovali. Protože v zažívacím traktu šelem se někdy objevují škrkavky, veterinář vstříknul do tlamy Kamčatce i Jelizarovi přípravek proti parazitickým červům (odčervil je). Koncem roku, když už byla Kamčatka dostatečně zakrmená, přestala přijímat potravu a od poloviny ledna začala trávit hodně času v porodním boxu. V té době jsme pár od sebe oddělili. Rozhodli jsme, že Jelizar přečká zimu přirozeným způsobem ve výběhu, kde si už vyhloubil malé doupě, a Kamčatka zůstane sama v brlohu tam bude mít absolutní klid. Porodní box, kde se vysoce březí samice medvěda kamčatského Kamčatka usídlila, sice spolehlivě hlídal kamerový systém, na narození medvíďat nás však upozornilo až jemné kvičení, které dolehlo do obslužné chodby. Bylo tedy jasné, že samice, stočená v rohu porodního boxu do klubíčka a ležící zády ke kameře, svírá předními tlapami novorozeňata. Na obrazovce jsme pak od prvních chvil mohli sledovat vzácné okamžiky odchovu. (Další informace na stranách 6 a 7.) Ing. Miloslav Walter, revírník na úseku Šelmy 4

5 Představení V Orlických horách chráníme zvířata, která v podhůří mizí Orlické hory, součást hradby pohoří obklopujících Českou kotlinu, se nacházejí na severovýchodě Čech, při státní hranici s Polskem. Stejnojmenná chráněná krajinná oblast (CHKO), jejíž plocha činí 204 km 2, zaujímá především hřebenové partie s nejvyšším vrcholem Velkou Deštnou (1 115 m n. m.). Lesy zaujímají 75 % území CHKO. Původně v Orlických horách rostly především květnaté bučiny, ve vyšších hřebenových polohách smrkové bučiny, avšak od 15. století začaly být zdejší lesy využívány většinou jako zdroj paliva pro sklárny. V současné době tu najdeme rozsáhlé rychleji rostoucí smrkové monokultury a z původních typů porostů zůstaly jen fragmenty, které najdeme především v maloplošných chráněných územích či v první zóně CHKO. V posledních letech správa CHKO iniciovala revitalizaci vodních toků, která by je alespoň zčásti vrátila do přirozeného stavu. Mezi tato opatření patří vkládání velkých balvanů a mrtvého dřeva do koryt potoků a budování tůní vhodných pro život ohrožených druhů ryb, jako je střevle potoční (Phoxinus phoxinus) či vranka obecná (Cottus gobio). Zmije obecná Na území Orlických hor bylo dosud zjištěno sedm druhů obojživelníků. Správa CHKO postupně zbudovala skoro sto různě velkých tůní, v nichž se nyní rozmnožují zejména čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Z plazů je patrně nejhojnějším druhem Orlických hor ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), poměrně hojná je také zmije obecná (Vipera berus). Hodně zmijí je zde zbarvených černě (melanismus). Díky černé barvě mohou v horském prostředí rychleji získat provozní teplotu. Typický znak, podle něhož každý zmiji pozná, klikatá čára na hřbetě, u černě zbarvených zmijí Foto Josef Hájek Foto Blanka Mikátová Kunštátská kaple stojí na hlavním hřebeni Orlických hor ve výšce m n. m. V jejím sousedství se nachází vrchovištní rašeliniště s typickým rostlinným společenstvem chybí. Také pro přežití plazů je rozhodující ochrana jejich stanoviště. V podmínkách CHKO jsou z tohoto hlediska velmi cenné bezlesé biotopy rašeliniště, slunné stráně s roztroušenými křovinami, kamenné snosy, stará zbořeniště i bývalé lomy. Doposud bylo v Orlických horách zaznamenáno více než dvě stě druhů ptáků, z tohoto hnízdících je více než polovina (122 druhů). Předmětem ochrany Ptačí oblasti Orlické Záhoří, patřící do soustavy Natura 2000, je chřástal polní (Crex crex), který tu vytváří jednu z našich z nejsilnějších populací (v jednotlivých letech až třicet pravidelně volajících samců). Mezi zásahy, které podporují populaci chřástalů, patří i vytvoření podmáčených ploch vhodných pro hnízdění tohoto druhu v nivě Divoké Orlice. Členové východočeské pobočky České společnosti ornitologické, ale i správa CHKO provádí soustavné pozorování hnízdění a pohybu ptačích populací. Od roku 1990 začalo sdružení Ekostrix vyvěšovat na hřebenu Orlických hor budky pro dravce a sovy a vyhodnocovat vliv umělých hnízdních příležitostí na populace ptáků a jejich kořisti. Ze savců si zaslouží pozornost zejména letouni, na zdejších zimovištích bývá poměrně pravidelně zaznamenáno sedm druhů netopýrů. Jejich zimoviště se nacházejí v mnohdy rozsáhlých podzemích prostorách, ve starých důlních dílech i části pozůstatků pohraničního opevnění z druhé světové války. Například Foto Blanka Mikátová v pevnosti Hanička, ale i na některých jiných místech Orlických hor, zimuje i vzácný netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Stává se, že lidé z touhy po dobrodružství či ze zvědavosti vylomí mříž či přeřežou zámek a dostanou se do štoly nebo bunkru. Avšak každé probuzení během zimy netopýry vysiluje a opakuje-li se častokrát, mohou i uhynout. Intenzívní lesní a zemědělská výroba v podhůří Orlických hor negativně ovlivňuje společenstva živočichů. Civilizační tlak neustále sílí, a tak jedině důsledně chráněné území se pro ně mnohdy stává posledním útočištěm. RNDr. Blanka Mikátová, zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Netopýři velcí 5

6 Obrázky ze Zoo Brno Kamčatští medvědi vodu milují Medvíďata zůstávají s mámou Kamčatkou V expozici medvědů kamčatských mohli návštěvníci brněnské zoo začátkem tohoto roku pozorovat pouze samce Jelizara, samice Kamčatka pobývala trvale v porodním boxu, kde pečovala o dvě mláďata narozená 30. ledna Teprve později se i s potomky občas vydávala do přilehlých vnitřních ubikací či na odstavný dvorek. Den téměř historický nastal 25. května, kdy jsme medvědici s mláďaty poprvé vypustili do venkovního výběhu. Komentované krmení Kamčatky a malých medvíďat, které pořádáme čtyřikrát v týdnu (v úterý, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli vždy od 10 hod.), se od té doby stalo návštěvnickou atrakcí. Samec žije od ostatních členů rodiny odděleně a ve výběhu se s nimi v určitých dnech střídá. Avšak vraťme se ještě k začátkům odchovu. Kamčatka se o svá mláďata od počátku starala s velkou péčí a chovatelé se snažili poskytnout jí i jejím potomkům co nejpříznivější prostředí. Vzduch v porodním boxu měl optimální teplotu kolem 10 C a vlhkost 40 až 60 %. Vládla tam téměř úplná tma (i do zimního úkrytu medvědů žijících v přírodě obvykle proniká pouze slabé světlo), kamera zaměřená do tohoto prostoru snímala jen infračervené spektrum elektromagnetického vlnění. V prvních dnech po porodu si Kamčatka většinou mláďata přidržovala tlapami v místech, kde mohli nejlépe přijímat teplo z jejího těla v podpaždí a na slabinách. Tam mají medvědice srst značně řídkou a zároveň vrstvu podkožního tuku velmi tenkou. Odpočinek u pramene Když medvíďata odložila na podestýlku, chránila je jemným přihrnováním sena. Kojenci sáli mateřské mléko v intervalech rozeznatelných podle zvukových projevů. Zpočátku hlasitě vřískali, frekvence a intenzita vřískání ale postupně klesaly a ohlasů ubývalo. Při sání si mláďata mohla vybrat ze tří párů struků, jimiž příroda medvědice vybavila dva páry se nacházejí na prsou, jeden na břiše (komplikace v přístupu k potravě se proto objevují až při odchovu více než tří potomků). Prvních přibližně šest týdnů po narození život mláďat závisí také na tom, že jim matka jazykem masíruje břicho a anální oblast, aby se mohl vyprázdnit jejich zažívací trakt. Intenzivní olizování mláďat Kamčatkou bohatě zdokumentoval kamerový systém. Z mnohých dalších pozorování zaujal například zážitek z 30. dne po porodu, kdy jsme na monitoru poprvé spatřili zářící body otevřených očí medvíďat (která se rodí slepá). Kamčatka si v půlce února přinesla ze sousední ubikace zelí a jablka, která tam ležela již v době před porodem, a postupně je schroupala (i medvědice odchovávající mláďata v přírodě někdy opouští brloh, aby si sehnala něco k snědku). Jinak ale ranou fázi odchovu strávila většinou v polospánku, s mláďaty přitisknutými k tělu či přisátými k bradavkám. Medvíďata se odvažovala vzdalovat od matky až v druhé polovině března, zhruba 50. den po narození. Zároveň si stále více spolu hrála, pozorování jejich pranic a hádek nám působilo velké potěšení. Od 10. dubna už byla Kamčatka aktivnější a potomky usměrňovala, mohli jsme ji stále častěji zastihnout, jak sedí v koutě a mláďata tiskne k sobě. Ve vedlejších boxech jsme začali přes den rozsvěcovat umělé osvětlení a od 12. dubna i přikrmovat 6

7 Obrázky ze Zoo Brno medvědici do ubikace sousedící s porodním boxem jsme jí předkládali ovoce a zeleninu. Zpočátku vždy jen na okamžik vykoukla a rychle si odtáhla krmení. Zachovávala si útočnost a práce s ní musela být obezřetná. Mláďata začala v té době opouštět porodní box a my je mohli poprvé zahlédnout přímo, nezprostředkovaně. Dalším naším krokem bylo, že jsme otevřeli vchod na odstavný dvorek a mláďata tak mohla poprvé spatřit modrou oblohu. Zpočátku vylézala jen na chviličku a neustále se přitom držela u matčiných nohou, ale postupně se z nich stávali průbojnější jedinci, kteří dokázali pro kus chleba vyběhnout na denní světlo sami. Z nabízené potravy mláďata preferovala chleba a ovesné vločky, po nich ovoce a až nakonec ryby. Mláďata jsme poprvé oddělili od matky 26. dubna. Museli jsme je očkovat a odčervit, což je běžná součást veterinární péče a dodržování hygienických zásad u všech mláďat v zoo. Oddělit se nám je podařilo lstí. Na odstavný dvorek, kde bylo nastražené žrádlo, vyšla Kamčatka jako první a medvíďata nechala za sebou. Rychle jsme uzavřeli průchod z brlohu na dvorek, mláďata odebrali a odnesli k veterináři, který konstatoval jejich dobrý zdravotní stav a určil pohlaví s výrokem: Máme dva kluky! Pak jim do tlamy vstříkl odčervovací přípravek, injekcí pod kůži vpravil vakcínu se společným účinkem proti parvoviróze, psince, hepatitidě, leptospiróze a vzteklině. Pod kůži jim rovněž vložil identifikační čip. Mláďata jsme také zvážili, obě měla na chlup stejně rovných deset kilo. Medvědice se snaží mít potomky stále pod kontrolou Očkování probíhající na louce před expozicí sledovala skupina dychtivých novinářů, kteří pak udělali z medvíďat mediální hvězdy. Když jsme mláďata vraceli matce, přivítala nás zuřivým funěním a hned si je štulci starostlivě odšťouchala zpět do porodního boxu. Stanovili jsme, že medvíďata přeočkujeme 8. května. Malí medvědi se při pobytu na odstavném dvorku postupně seznamovali, jak pachově, tak vizuálně, s otcem (pro jistotu je však vždy dělila dvojí přepážka tak, aby samec nemohl protáhnout pracku mřížemi a dotknout se mláďat). Na přímý kontakt s Jelizarem si ještě počkají. Pokud celou rodinu spojíme, tak až kluci povyrostou a matka je odstaví. (Zpráva o křtu medvíďat a druhém očkování na následující straně.) Ing. Miloslav Walter, revírník na úseku Šelmy Hravá mláďata se často a ráda vzájemně škádlí Když medvíďata šplhají vzhůru po kmeni stromu, matka znervózní, protože tam za nimi nemůže, a trpělivě čeká, až slezou 7

8 Zamyšlení Kmotrem Tobyho se stal primátor Brna Roman Onderka, druhého medvídka pokřtila jménem Kuba zpěvačka Ilona Csáková Medvídek Toby Malí samečci dostali jména Kuba a Toby Dvojčata medvědů kamčatských, narozená v Zoo Brno letos v lednu, pokřtili primátor Brna Roman Onderka a zpěvačka Ilona Csáková 8. května, v den, který je významným státním svátkem České republiky. Slavnostní akt na pódiu před vstupem do expozičního komplexu Beringie byl první příležitostí, při níž mohli návštěvníci (v ten den jich do zahrady dorazilo kolem deseti tisíc) na vlastní oči spatřit dlouho očekávané medvídky. Do té doby je znali pouze z přenosů webové kamery umístěné v porodním boxu nebo z televizní reportáže a ze snímků v tisku pořízených při prvním očkování. Křest byl vyvrcholením komponovaného odpoledního programu, jemuž předcházel řetěz komentovaných krmení u různých expozicí, zakončený u výběhu medvědů kamčatských, kde se v plném lesku a majestátu představil otec ostře sledovaných mláďat. Program probíhající na prostranství před vstupem do Beringie oficiálně začal ve 14 hodin a jako první vystoupil Dětský sbor Brno. Bíle odění mladí zpěváci, z nichž někteří drželi v rukou plyšové medvídky, se tematicky zaměřili na oblíbené šelmy například jedna z přednesených skladeb se jmenovala Medvědí jazz. Poté, co sbor dozpíval, svoje umění předvedli Ilona Csáková, Karel Gott Revival, bubenické seskupení Ústavu sociální péče Kociánka a žonglérka z Divadla Kufr. Mezitím se v medvědím brlohu podařilo oddělit matku od potomků, a pak se hustým kordonem diváků, z něhož se ozývaly nadšené výkřiky, prodrali chovatelé nesoucí medvíďata: přinesli je na pódium, kde už čekali kmotři. Mláďata v náruči dvou statných mužů poté klidně a se zájmem sledovala, jak po křestních listech stéká šampaňské. Ilona Csáková pokřtila medvídka jménem Kuba a Roman Onderka se stal kmotrem Tobyho. Jména vybrala veřejnost při hlasování elektronickou poštou, na facebooku, webu brněnské zoo a pomocí dalších internetových médií či rozhlasových anket. Kuba a Toby pokaždé zvítězili před Brunem a Tigilem. Na patnáct tisíc lidí rozhodovalo o jedné ze tří dvojic jmen, které jsme vybrali z 1075 tipů zaslaných do zoo. Po křtu prošli chovatelé s medvědími miminy opět uličkou uprostřed davu návštěvníků, závěrky jejich fotoaparátů naposled zacvakaly. Před vchodem do brlohu veterinář medvídky přeočkoval. Pak už jsme mohli rychle vrátit mláďata patřičně rozzlobené matce. Vždyť jsme jí už podruhé, byť jen na chvíli, odloudili její všechno její milované potomky. Eduard Stuchlík Dětský sbor Brno, jehož členové mj. pravidelně účinkují v představeních brněnského Národního divadla, zazpíval i na křtu medvědích mláďat Kuby a Tobyho 8

9 Horké novinky Lední medvědi: příprava na zimu začíná už zjara Návštěvníci brněnské zoo letos většinou nejdříve zamíří k expozici medvědů hnědých. Když se nabaží pohledu na mohutnou samici Kamčatku a její skotačící mláďata, mnozí si vzpomenou, že v této zoo před několika lety mohli vidět i mláďata ledních medvědů. Zatouží zjistit, jak se má legendární pár Cora a Umca, a bývají docela mile překvapeni oba lední medvědi tráví většinu dne spolu a živě vzájemně komunikují. Především se baví různými hrátkami v bazénu voda je jejich živel. Například si do vody hážou ryby a ovoce zamražené v ledu, které jim přinesli chovatelé, a pak se o pamlsky přetahují. Příprava na zimní pobyt v brlohu začíná u medvědů velmi brzo, dá se říct, že koncem jara vrcholí. Začátkem června, kdy žrali nejvíc, spořádali Cora i Umca (každý z nich) deset kilo masa denně, převážně hovězího, předkládali jsme jim i ryby (makrely), někdy koninu. K tomu dostávali rovněž každý denně půl kila rybího tuku a další doplňkovou stravu. (Medvědi pak postupně přijímají stále menší dávky potravy, až před nástupem zimy nežerou skoro vůbec.) Vytvoření dostatečné zásoby podkožního tuku je důležité zvláště pro samici. Pokud je březí, zůstane v zimě několik měsíců v brlohu a dokrmování lední medvědice pečující o mláďata je, aspoň v první fázi odchovu, riskantní. Zda je Cora březí, vědět nemůžeme. Koncem března však páření našich ledních medvědů chovatelé pozorovali pětkrát (26., 27., 29., 30. a ), v dubnu už samice odmítala samce, který byl stále aktivní. (red) Cora (vlevo) a Umca Psovodi Městské policie předvedli na Noci snů výcvik policejních psů Noc snů opět plná zážitků První červnový pátek patřil v mnoha zoologických zahradách jak u nás, tak i jinde v Evropě či v dalších světadílech, opět Noci snů, pořádané pro handicapované děti a jejich rodinné příslušníky. V Brně proběhla poosmé. Úderem 18. hodiny nepatřila zahrada nikomu jinému než zhruba dvěma tisícům pozvaných hostů. Hlavní dění probíhalo v amfiteátru U Velblouda, kde jednotlivé umělecké produkce spojovala živá hudba country skupina Noví Kaskadéři. Taneční divadlo Mimi Fortunae se blýsklo předpremiérou scénické skladby Haleluja, krojovaná skupina Komíňáček předvedla ukázky folkloru z okolí Brna, Divadlo Koráb uchvátilo malé i velké pohádkou o Sindibádovi a skupina Abanico předvedla taneční maraton a ve druhém vstupu polku. Avšak Nocí snů žila celá zahrada, nebylo snad místa v areálu, kde by hosty nevítala nějaká atrakce. Obzvláště rušno bylo v Dětské zoo, všechny houpačky, prolézačky a skákadla byly plně vytíženy, lákal i selský dvorek s domácími zvířaty, za budovou stájí si zájemci vyzkoušeli westernové ježdění. Povozit se na ponících mohly děti v indiánské vesnici poblíž výběhu bizonů. Zručnost si vyzkoušely ve výtvarné dílně na vyhlídce u Safari. K vyhlídce se dostavili i psovodi Městské policie, aby předvedli, jak dobře mají vycvičené čtyřnohé svěřence. Mnohé zaujal stánek s přírodninami, tam si mohli potěžkat parohy či vzít do ruky pštrosí vejce. U pavilonu ptáků předváděli sokolníci cvičené dravce a opodál sličné redaktorky rádia Petrov rozvinuly stanoviště s dětskými hrami a soutěžemi. Na prostranství před Beringií jihomoravští hasiči předváděli názorně, jak se dělá protipožární osvěta. Na šesti místech u tygrů, žiraf, bizonů, kotulů, pekariů a surikat hosté sledovali komentované krmení, pavilony byly otevřeny a ubikace tygrů osvětleny do 22 hod. Přestože vládlo vrtkavé počasí (chvíli pršelo, a pak zase vysvitlo slunce), z pozvaných snad nikdo nechyběl, mnozí se na Noc snů těšili dlouho předem. Když je na závěr, po zhlédnutí celého programu a vyzkoušení všech atrakcí setmělou zahradou odvážel osvětlený vláček k východu ze zoo, opět trochu sprchlo, ale spokojenost a dobrou náladu to nikomu nevzalo. Noc snů byla vlahá a plná neobvyklých zážitků (red) 9

10 Odpovědnost Samice kočky pouštní Eva s mláďaty K tématům zasedání šesti komisí patřily kočky pouštní i krysa dinagatská Společného setkání členů šesti odborných komisí Unie českých a slovenských zoologických zahrad, které letos proběhlo ve dnech 17. až 20 dubna v Zoo Brno, se účastnilo na padesát chovatelů z téměř všech členských zahrad, nechyběli mezi nimi ani odborníci z jiných institucí. Unie českých a slovenských zoo, založená v roce 1990, sdružuje dvacet zahrad. Jejím posláním je sdílet profesní zkušenosti, navazovat mezinárodní styky a společně působit na veřejnost. V unii pracuje osmadvacet odborných komisí, v jejichž čele stojí koordinátor. Stálými členy komisí jsou zaměstnanci členských zoo, jmenovaní jejich řediteli. Brněnská jednání komisí velkých koček, malých koček, starosvětských primátů, gibonů a lidoopů, lemurů a drápkatých opic se povětšinou uskutečnila v audiovizuálním sále správní budovy zoo, ve večerních hodinách však některá proběhla, oživena podáváním občerstvení a promítáním fotografií a filmů z cest do exotických zemí, pod širou oblohou, na dvoře mezi kamčatskými chalupami v expozici Beringie. Zasedání komise začíná přehledem, v němž zástupci jednotlivých zoo seznámí kolegy s momentální situací chovu druhů, které v jejich zahradě přísluší dané komisi. Pak dostanou slovo chovatelé a zoologové, kteří se přihlásili s vlastním referátem. K jejich tématům patřil např. aktuální stav rozšíření tygra jihočínského či možnosti návratu šelem do volné přírody. Většina komisí se zabývala i krmivářstvím, zvláště pak výživou opic. Blok referátů v komisi malých koček zahájil Michal Balcar ze Zoo Brno prezentací chovu koček pouštních. Jak zdůraznil, v roce 2010 se v naší zoo podařil už třetí přirozený odchov kočky pouštní, když se narodila čtyři mláďata tři samci a jedna samice. Odrostlí samci odešli do Zoo Nesles ve Francii, samička do Zoo Zamość v Polsku. Také v roce 2009 se naše kočky pouštní rozmnožily, tehdy přišli na svět dva samci a jedna samička. Sourozenecký pár odešel do Zoo Tallinn v Estonsku a jeden sameček do jihočeské Zoo Ohrada. První přirozený odchov se v Brně uskutečnil již v roce V chovu koček pouštních, o kterém koordinátor komise malých koček Mgr. Jiří Novák ze Zoo Ostrava řekl, že jej Zoo Brno drží nad vodou, rozhodně hodláme pokračovat, chovný pár samice Eva narozená roku 2007 v polské Zoo Krakov a samec Osiris narozený roku 2002 v britské Zoo Bristol je stále v produktivním věku. Zoo Brno je momentálně jediným členem naší unie, který tento druh chová. Pouze Zoo Ohrada drží jednoho zatím nespárovaného samce, narozeného v Brně. Z dalších referátů, přednesených na brněnském setkání, zaujala mj. zpráva RNDr. Milady Řehákové-Petrů, Ph.D., ze Zoo Děčín o tom, že se jí na filipínském ostrově Dinagat v lednu tohoto roku podařilo vyfotografovat a na video natočit kriticky ohroženého endemita ze skupiny obláčkových krys, krysu dinagatskou (Crateromys australis Musser, Heaney & Rabor, 1985), která byla dosud známa z jediného exempláře nalezeného roku Od objevu po ní přes třicet let bezvýsledně pátraly četné vědecké expedice, takže vzniklo podezření, že vyhynula. Možná ale, že její druhé setkání se zoologem bylo i poslední jak dr. Řeháková upozornila, příroda mnohých filipínských ostrovů včetně habitatu krysy dinagatské je ohrožena těžbou nerostů, jíž předchází kácení pralesů. Organizátorem brněnského setkání byl Ing. Miloslav Walter, kterému za jeho úsilí patří naše poděkování. Eduard Stuchlík Přednáška Milady Řehákové o znovuobjevení krysy dinagatské, ilustrovaná videozáznamem, se konala na dvoře mezi kamčatskými chalupami. Promítací plátno je už připraveno, čeká se na soumrak 10

11 Budoucnost Mláďata orlů kamčatských na hnízdě Pár orlů kamčatských odchoval dvě mláďata Každoročně se v brněnské zoo rodí stovky mláďat, loni se jich narodilo přesně 822. Také letos se už rozmnožili například vlci arktičtí, sobi polární, jeleni milu, jeleni sibiřští, takini indičtí, bizoni američtí, bobři kanadští, zebry Grévyho i Chapmanovy, klokani Bennettovi či kosmani zakrslí. Za dosud největší letošní chovatelský úspěch považujeme narození a zdárný odchov dvojice mláďat orlů kamčatských (Haliaeetus pelagicus). Orli kamčatští pohlavně dospívají ve čtyřech až pěti letech a dožít se mohou věku až kolem padesáti let. Náš pár, sestavený v roce 2008 a tvořený třináctiletým samcem a osmnáctiletou samicí, se jeví jako velice perspektivní. Jeho snaha o rozmnožení započala v roce 2009 snesením dvou neoplozených vajec. V loňském roce již bylo ze stejné snůšky jedno vejce oplozené a my se mohli radovat z prvního úspěšného odchovu. Náš předpoklad, že letos se v hnízdě opět objeví dvě vejce, ale že obě budou oplozená, se naplnil. Samice zasedla 28. února, ihned po snesení prvního vejce. Za dva dny jsme v hnízdě zahlédli další. Přirozený odchov mláďat orlů často doprovází takzvaný kainismus, kdy dříve narozené mládě ve snaze zajistit si dostatek potravy uklove mladšího sourozence, mnohdy také slabší jedinec uhyne prostě proto, že se při krmení nedostane k potravě. V zoo lze tomuto jevu zabránit optimálně složenou krmnou dávkou. Kainismus se projevuje méně, když se mláďata narodí s menším časovým odstupem, což byl i náš případ. I proto jsme se rozhodli ponechat odchov obou mláďat plně na rodičích, ať dopadne jakkoliv. Člověk by měl zasahovat do rodinného života divokých zvířat, která chová, minimálně. Světlo světa spatřila orlí mláďata poprvé 5. a 6. dubna. Matka si samozřejmě opět velice tvrdě hlídala teritorium, i pouhé krmení bylo pro nás dobrodružstvím. Dlouhé měsíce po narození mláďat dospělí dravci hlasitě bránili hnízdo i celou voliéru, připraveni vetřelce napadnout drápy i zobákem. Orlům jsme předkládali krmivo v neomezeném množství. Jeho základem byly křepelky, opeřená drůbež, nekuchaní králíci a ryby. Zkrmování potravy i s peřím, chlupy, vnitřnostmi a kostmi je důležité pro zdárný vývoj mláďat. Samice určuje, co je pro ně nejvhodnější, když předloženou potravu starostlivě porcuje a rozděluje potomkům. Začátkem června se mláďata od rodičů ještě lišila dosud nevybarveným opeřením a světlejším zobákem, ale velikostí už dospělé ptáky doháněla, takže zabrala skoro Než začali létat, mladí orli se vydávali na procházky po bidlech vedoucích z hnízda po skoro celé voliéře celý prostor hnízda, které ale zpočátku ještě neopouštěla. Starší mládě bylo o poznání větší, také se o něco častěji na hnízdě vztyčilo a zkoušelo mávat křídly. Koncem měsíce se už obě mláďata odvážila podnikat procházky po bidlech, rozvedených od hnízda po skoro celé voliéře. Náš chovný pár si neustále a se značnou vynalézavostí hnízdo vylepšuje, letos poprvé pro jeho vystlání použil travní drny; vynalézavost při úpravách jej charakterizuje snad nejlépe. Letos se navíc vyznamenal i tím, že zvládl odchov dvou mláďat na výbornou. Ing. Miloslav Walter, revírník na úseku Šelmy 11

12

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM. příspěvková organizace

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM. příspěvková organizace ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo...2 2. Zoologické oddělení...4 2.1. Činnost zoologického oddělení...4 2.2. Veterinární činnost v roce

Více

příspěvků z konference

příspěvků z konference S b o r n í k příspěvků z konference na téma PODÍL ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD PŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTĚ Ostrava, 11. prosince 2007 OBSAH Environmentální výchova v Zoo Ostrava... 3 Šárka

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

OBSAH... 2 1 PROFIL...

OBSAH... 2 1 PROFIL... Obsah OBSAH... 2 1 PROFIL... 7 1.1 Stručná charakteristika ZOO... 7 1.2 Lokalizace a dopravní dostupnost... 10 1.3 Systém řízení... 13 1.3.1 Zřizovatel a organizační struktura... 13 1.3.2 Ředitel... 13

Více

Vydává: ZooloGICkÁ A BoTAnICkÁ ZAHRAdA MĚsTA plzně. ... nejnavštěvovanější TuRIsTICký Cíl V plzeňském kraji od Roku 2003

Vydává: ZooloGICkÁ A BoTAnICkÁ ZAHRAdA MĚsTA plzně. ... nejnavštěvovanější TuRIsTICký Cíl V plzeňském kraji od Roku 2003 čtvrtletník o ZooloGICké A BoTAnICké ZAHRAdĚ MĚsTA plzně, přírodě A ekologii 1/12 Ročník 10 / číslo 1 ZIMA / JARo 2012 neprodejné Prioritou je Talarak Psi zde vily nehlídají Ze slanisek k dálnici Ukliďme

Více

Dr. Ing. Radomír Habáň ředitel Zoo Olomouc

Dr. Ing. Radomír Habáň ředitel Zoo Olomouc Vážení přátelé, pravidelně se Vám dostává do ruky publikace shrnující všechny významné události uplynulého roku. Rok 200 mohu hodnotit jako velmi úspěšný, a to jak z pohledu návštěvnosti, tak rozvoje zoo,

Více

ZPRAVODAJ. ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava. Ročník III / číslo 2 Září 2004. http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj.

ZPRAVODAJ. ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava. Ročník III / číslo 2 Září 2004. http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj. ZPRAVODAJ ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj.htm Ročník III / číslo 2 Září 2004 2 ZPRAVODAJ ČSOP JIHLAVA ZÁŘÍ 2004 Z našich akcí od jara do podzimu :

Více

Afrika uprostřed Evropy

Afrika uprostřed Evropy 16 Kč WORLD ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS Ročník 19 2010 www.pardubickykuryr.cz MIT DEM EINKAUF ZEITUNG KURÝR UNTERSTÜTZEN SIE UNSER ZOO BUYING THIS SAFARI KURÝR EDITION YOU SUPPORT OUR ZOO ZAKOUPENÍM

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Krkonose 09 25.8.2006 11:45 Stránka 1. měsíčník o přírodě a lidech 9/2006 38 Kč

Krkonose 09 25.8.2006 11:45 Stránka 1. měsíčník o přírodě a lidech 9/2006 38 Kč Krkonose 09 25.8.2006 11:45 Stránka 1 měsíčník o přírodě a lidech 9/2006 38 Kč Krkonose 09 25.8.2006 11:45 Stránka 2 Sněhová akumulace v Pramenném dole přečkala i tropické dny letošního horkého července

Více

Československý. vlčák

Československý. vlčák Československý vlčák Ing. Karel Hartl Jindřich Jedlička Brno 2002 Obsah Československý vlčák Úvod........................................................................ iii Co jsme věděli o vlku.........................................................

Více

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 BirdLife INTERNATIONAL ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 Moták pochop (Circus aeruginosus) Z OBSAHU Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu...... 2 Internetový projekt "Návrat tažných ptáků"..... 3 Z dopisů čtenářů...........

Více

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře 2010 I ČÍSLO 15 I ZDARMA rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře obdržela v souteži OTEVŘENO x ZAVŘENO cenu veřejnosti a zvítězila v jedné ze čtyř kategorií OTEVŘENO Soutěž, která se koná každým rokem,

Více

Je vlahý večer, les rozehrává symfonii šelestů a tajuplných zvuků, 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy

Je vlahý večer, les rozehrává symfonii šelestů a tajuplných zvuků, 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy 1 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Kondziolka BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy Rozhovor s patronkou BOTO Alenou Zárybnickou a s astronomem Jiřím Grygarem Beskydské ď ůry Nebe bez hvězd

Více

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 1 3/4 2000 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, opět se ve spěchu chápu klapek počítače, abych se vám v tomto mimořádném

Více

Profesionál je bez emocí

Profesionál je bez emocí projekt METROPOL pomáhá www.tydeniky.cz 23. září 2011 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. je známý český chirurg, prolusl operací plic Václava Havla. Narodil se v červenci 1940 v Bratislavě, je ženatý od roku

Více

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1 1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Kresba: L. Kunc Monitoring velkých šelem v Beskydech Jak dále v ochraně šelem? Velké šelmy bychom měli především poznat a přijmout jejich existenci rozhovor

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2008 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jen se, zimo, zeptej Česká rada dětí a mládeže slaví kulaté jubileum Anketa: Co byste popřáli ČRDM do dalších let? Na tábory s MŠMT Výměna

Více

v našem kraji. Dr. Ing. Radomír Habáň ředitel Zoo Olomouc

v našem kraji. Dr. Ing. Radomír Habáň ředitel Zoo Olomouc 00 002 ZOO OLOMOUC _ Výroční zpráva 20 003 odchovy vzácných a ohrožených druhů zvířat, které se v jiných zoologických zahradách běžně nerozmnožují, jako například mravenečník stromový, urzon kanadský,

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

SLOVO ÚVODEM... 3. VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ZAHRNUJE ZCELA NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ Jana Harmanová...

SLOVO ÚVODEM... 3. VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ZAHRNUJE ZCELA NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ Jana Harmanová... OBSAH SLOVO ÚVODEM... 3 ZOO OSTRAVA PRO ŠKOLY Šárka Kalousková... 4 VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ZAHRNUJE ZCELA NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ Jana Harmanová... 8 POJĎTE, PANE, BUDEME

Více

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš Radniční listy 5 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce Dům přírody láká turisty Téma: Co dělat v létě v Olomouci? str. 10 13 Moravské divadlo chystá jedenáct premiér str. 21 Výstava připomíná

Více

číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL

číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ DOPORUČENÁ CENA 25 Kč Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL Vlastimil Kostkan ZABIJ BOBRA, ZACHRÁNÍŠ STROM? Téma: Za finanční

Více

JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU!

JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník V., číslo 2., červen 2012 JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU! Mezi množstvím událostí, jichž jsme byli od

Více

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být Naše téma: Prázdniny, jak mají být číslo 4/2011 ARCHA Tábory, tábory, tábory... foto Michal Fanta Misha Představujeme: Slezská diakonie S Markétou Votavovou o Tamjdemu Úvodník Prázdniny, jak mají být Zpravodaj

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

hlučínskénoviny Příroda jako velká učebna Kluby klubům Analogové TV vysílání končí: Nenechte vše na poslední chvíli

hlučínskénoviny Příroda jako velká učebna Kluby klubům Analogové TV vysílání končí: Nenechte vše na poslední chvíli hlučínskénoviny Příroda jako velká učebna Základní škola v Darkovičkách získala dotaci 863 tisíc korun v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt, který umožní žákům poznávání

Více

číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ

číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ Angela Rogner MUSÍ OCHRÁNCE ZVÍŘAT BÝT VEGETARIÁN? Za

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV ŘÍJEN 2014 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj V ŽELEZNÉ RUDĚ ZAČALO FUNGOVAT NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV ŘÍJEN 2014 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj V ŽELEZNÉ RUDĚ ZAČALO FUNGOVAT NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY Uvnitř si přečtete: V Železné Rudě začalo fungovat nové výjezdové stanoviště záchranky Zasedání zastupitelstva Začátek školního roku Vzpomínka na A. Juránka Provoz horských chat MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV

Více