BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s."

Transkript

1 Máš chybu na pojistném? Jak ale zjistit vyměřovací základ, když zaokrouhlujeme na Kč nahoru, nebo třeba na stokoruny? Jak zjistit výši původní chyby? Bohemius k.s. BIUS 2 BIUS 3

2 O PRODUKTU DALŠÍ OBSAH : KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT CO ZÍSKÁME A NA ČEM UŠETŘÍME SKUPINY FUNKCÍ PŘEDNOSTI NAŠÍ KALULAČKY - DŮVOD PRO TENTO SOFTWARE NAŠE MOŢNOSTI KALKULAČKY OBRÁZKY A POPISY ( 1x ) OSTATNÍ MODULY KALKULAČKY- obrázek VÝPIS MODULŮ MANAŢERSKÉ KALKULAČKY BIUS 3 VÝPIS MODULŮ ADMINISTRATIVNÍ KALKULAČKY BIUS 2 KONTAKTY A ODKAZY ZAKLADNÍ CENÍK BEZ SLEV Máš chybu na pojistném? Jak ale zjistit vyměřovací základ, když zaokrouhlujeme na Kč nahoru, nebo třeba na stokoruny? Jak zjistit výši původní chyby?

3 Modul je součástí manažerské kalkulačky

4 O produktu Po výpočtu je nutné vždy zaokrouhlit. Na určitý počet desetinných míst, nahoru, dolů, matematicky, na násobky, třeba na stokoruny, apod. Po výpočtu vznikne hodnota, která je zaokrouhlená. Pokud ale zaokrouhlenou hodnotu vypočteme zpět na původní základ, nezjistíme již původní základ přesně, ale jeho minimum, nebo maximum, podle druhu zaokrouhlení. Tento produkt nám ale po zpětném výpočtu sdělí minimální anebo maximální základ, tedy rozsah na základu, který vznikne díky výpočtu zpět. Zjistíme tak hranici, v které musel být nutný základ. Při hledání chyb, controllingu a sledování vývoje chování základu při určitém zaokrouhlení. Máš chybu na pojistném? Jak ale zjistit vyměřovací základ, když zaokrouhlujeme na Kč nahoru, nebo třeba na stokoruny? Jak zjistit výši původní chyby?

5 Komu je produkt určen: Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace Především pro účetní mzdovými pracovníky, pracujícími s daní, daňovým základem, pojistném a vyměřovacími základy Pro ekonomy, kteří se zabývají tedy odchylkami při plnění plánu. Jakýkoliv management, kterého zajímají minimální a maximální hranice odchylek Controllingoví pracovníci Pracovníci, provádějící inventarizaci SU 33x,34x Máš chybu na pojistném? Jak ale zjistit vyměřovací základ, když zaokrouhlujeme na Kč nahoru, nebo třeba na stokoruny? Jak zjistit výši původní chyby?

6 Co získáme tímto modulem - zde platí - čas jsou peníze Možnost zjistit výši chyby i po zaokrouhlení a to přímo ve vyměřovacím základu Chování vývoje chyby při controllingu Rozbor chyby po zaokrouhlení. Využití všech možností zaokrouhlení, na násobky, nahoru, dolů, matematicky Jednoduše víme, jak velká změna je na základní hodnotě, pokud nějak zaokrouhlujeme a pak počítáme výpočtem zpět. Spojování, dělení a porovnávání tabulek místo 2 pracovních dnů práce za 5 minut? Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace

7 Skupiny funkcí : VÝPOČET ZÁKLADU Z POJISTNÉHO VÝPOČET ROZSAHU ZÁKLADU PO ZAOKROUHLENÍ Z POJISTNÉHO PLATNÉ I PRO DAŇOVÉ VÝPOČTY SČÍTÁNÍ, ODEČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ZAOKROUHLENÍ NAHORU, DOLŮ, MATEMATICKÉ ŘEŠÍ I ZAOKROUHLENÍ NA NÁSOBKY VKLAD HODNOTY PŘI PRÁCI Z KAKULAČKY PO VÝPOČTU VKLAD NAZPĚT DO KALKULAČKY Máš chybu na pojistném? Jak ale zjistit vyměřovací základ, když zaokrouhlujeme na Kč nahoru, nebo třeba na stokoruny? Jak zjistit výši původní chyby?

8 Při inventarizaci dat můžeme zpětně z daně, nebo pojistného vypočítat daňový základ, nebo vyměřovací základ a to i přes zaokrouhlení, třeba na stovky nahoru. Při inventarizaci dat můžeme při zjištění rozdílu vypočítat výši daňového základu, nebo vyměřovacího základu, o který je skutečný vyměřovací základ chybný. Zpětně po zaokrouhlení zjistíme interval. Díky zpětnému výpočtu můžeme vypočítat rozpětí chyby na původní hodnotě. Lze analyzovat výši chyby a důsledky z toho plynoucí pro další výpočty. Máš chybu na pojistném? Jak ale zjistit vyměřovací základ, když zaokrouhlujeme na Kč nahoru, nebo třeba na stokoruny? Jak zjistit výši původní chyby?

9 Formulář pro zpětný rozsah Obrázek číslo 1

10 Funkce pro výpočet zpětného rozsahu Počet desetinných míst výsledku : Tedy počet míst, který mám mít výsledek po provedení početní operace, jako v kalkulačce. Počet desetinných míst původní hodnoty, z které se počítá výsledek. To znamená, že minimální a maximální hranice nemusí být nutně celé číslo. Způsob zaokrouhlení : Nahoru, dolů, matematicky. Násobky jako hodnota - velikost násobků - při násobku 100 znamená, že se zaokrouhluje výsledek na celé stovky. Typ operace - plus, minus, dělení, nebo násobení. Můžeme zjistit následující hodnoty : Základ - (výsledek) hodnota po provedení početní operace. Základ se tak jmenuje proto, že tato hodnota, je vlastně i základem pro výpočet rozptylu (rozsahu) zpětně, abychom zjistili, jaký je rozsah chyby při zaokrouhlování. Pokud bude základní hodnota 100, typ operace bude "x", hodnota bude 10 tak výsledek = 100 x 10 = 1000 Maximální základní hodnota = maximální počáteční hodnota, kdy ještě dostaneme stejný výsledek. Lze pouze vypočítat, nelze tedy nastavit. Minimální základní hodnota = minimální počáteční hodnota, kdy ještě dostaneme stejný výsledek.lze pouze vypočítat, nelze tedy nastavit. Rozsah = rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou. Všechna čísla v tomto intervalu dávají pořád stejný výsledek.lze pouze vypočítat, nelze tedy nastavit. Pro výpočet lze požít násobení, odečítání násobení a dělení. Načítání přímo z kalkulačky : Při zatrženém zatrhávacím poli se údaje načítají ze základní kalkulačky, při nezatrženém se počítá z údajů, které jsou již ve formuláři. Údaje si tak můžeme doplnit sami a počítat s nimi. Po výpočtu se výsledek převede nazpět do kalkulačky.

11 Prakticky k čemu to je dobré? Příklad č. 1 Například, chceme-li zjistit, při výpočtu daňového základu zaměstnance, jakou bude mít hrubou mzdu, tedy v jakém rozsahu, kdy bude mít základ mzdy Kč. K potřebujeme znát nastavení způsobu zaokrouhlení. Při tomto daňovém výpočtu víme následující: Jedná se o zaokrouhlování z hrubé mzdy, která je zaokrouhlena na koruny. Výsledek se zaokrouhluje nahoru - na celé stokoruny. Desetinných míst je tedy 0, zaokrouhlení na 1000 znamená, že násobky jsou 100 a zapneme je. Zaokrouhlujeme směrem nahoru. Výsledek je tedy NÁSLEDUJÍCÍ : Abychom dostali při tomto způsobu zaokrouhlení výsledek , už nyní tušíme, že hrubá mzda (nepočítáme se superhrubou mzdou), musí být v rozsahu od až do Kč. Tedy z jedině v tomto rozpětí při tomto způsobu zaokrouhlení dostaneme výsledek Minimální hranice je tedy 11901, maximální hranice je Rozsah mzdy je tedy mezi = 99.

12 Prakticky k čemu to je dobré? Příklad č. 2 Zdravotní pojištění : Zajímá nás tedy, jaký je vyměřovací základ při vypočteném pojištění v částce 832 Kč. Nás zajímá, jaké rozpětí vyměřovacího základu musí být, aby výsledek byl stejný, tedy z něho vypočtená pojistné ve výši 832 Kč. Po výpočtu se nám dostane odpovědi - minimální základní hodnota je Kč a maximální základní hodnota je Kč. Rozsah je 22, tedy od do A vidíme dokonce, že se výsledek objevil v popisném větě i na hlavním výsledkovém poli a dokonce i informačním poli formuláře speciálních funkcí 2.

13 Prakticky k čemu to je dobré? Příklad č. 3 Zdravotní pojištění : Nalezli jsme celkovou chybu na účtu MD- DAL SU 336, rozdíl ve výši 832 Kč. Platby jsou v pořádku, ale zřejmě je špatně vypočtený vyměřovací základ. Zajímá nás tedy, jaký je vyměřovací základ při vypočteném pojištění v částce 832 Kč. Jinými slovy, jakou chybu ve vyměřovacích základech celkem máme hledat. Nás zajímá, jaké rozpětí vyměřovacího základu musí být, aby výsledek byl stejný, tedy z něho vypočtená pojistné ve výši 832 Kč. Po výpočtu se nám dostane odpovědi - minimální základní hodnota je Kč a maximální základní hodnota je Kč. Rozsah je 22, tedy od do Pro nás je to informace, že mzdový výpočet má někde ve vyměřovacích základech pro výpočet pojistného chybu mezi a Kč. Chyba ve vyměřovacích základech se může například stát, pokud nemocné osobě proplácíme doplatek do průměrné výše mzdy. Pokud je provedeno nesprávně nastavení, pak může zdravotní pojištění z doplatku vypadnout, což může být důvod v rozdílech u vyměřovacích základů za zaměstnance celkem.

14 Hlavní kalkulačka Ekonomický modul Excel 2 Excel 1 Zpětný rozsah Formulář malé DPH Inventarizace Fakturace Velké DPH Statistika Průměry skladů

15 Součástí administrativní kalkulačky jsou tyto moduly a funkce Hlavní kalkulačka Malý modul DPH Velký modul DPH Excel 1 filtry Excel 2 slučování tabulek Zpětný rozsah Inventarizace dat Doplňkový modul faktura Hlavní kalkulačka velká, malá superkalkulačka, historie, paměť kalkulačky, Rozdělená kalkulačky na celé sestavy, Práce s celými sestavami a. Mezi součty a průběţné výpočty, Historie nekonečná, Historie omezená, výběr vlastních barev modulu, Zaokrouhlení matematické, dolů, nahoru, zaokrouhlení na zvolené libovolné násobky, zvětšování 5 druhů písem, volitelný vzhled kalkulačky, uloţení a otevření sestav, Práce s tiskem, Záhlaví i zápatí - Popis rozsahu zaokrouhlení, jeho velikosti a hloubky. Práce s barvami formuláře a nastavení vlastních barev. Modul malé DPH velmi jednoduché výpočty s různou předvolbou zaokrouhlení, libovolné umístění údaje pro dopočet ostatních údajů, obsluha jedním prstem. Modul má oproti jiným kalkulačkám DPH silnou přednost. Velký modul DPH je rozšířen o spolupráci s fakturací víceřádkový výpočet DPH, libovolný výpočet základu, DPH, nebo DPH a základu celkem, přidané pole pro počet ks. Modul Inventarizace moţnost párování hodnot proti sobě, omezení dle filtru, znaků, hodnot, data, matematické operátory, moţnost párování počátku řad dokladů proti sobě, párování v rámci jednoho sloupce, dvou sloupců, párování do dvojí, párování proti jedné hodnotě, párování při více parametrech, moţnost párování proti zápornému znaménku a párování proti hodnotě, lišící se o určitou odchylku, rozklad jedné hodnoty na více plateb Modul faktura spojen s DPH, záhlavím i zápatím, převod do dokladů příjmových i výdajových. Excel 1 filtry filtrování dle hodnot, dle řetězců, data, matematických operátorů, řetězcových operátorů, intervalu hodnot, přiřazení hodnot do intervalu, přiřazení pořadí jednotlivým hodnotám, vyfiltrování a mazání podle typu hodnot, práce s nulami i prázdnými buňkami, zaokrouhlování hodnot na tisíce, stovky a jiné násobky, práce se plánem a sloupci Excel 2 slučování tabulek slučování shodných tabulek, slučování neshodných tabulek, slučování vybraných sloupců, či řádků,, rozpad tabulky na dvě jiné tabulky, slučování podle podmínek, typu a daného filtru Zpětný rozsah Výpočet zpět a zjištění rozsahu vyměřovacího základu z pojistného. Rozsah chyby při určité operaci.

16 Hlavní kalkulačka Malý modul DPH Velký modul DPH Excel 1 filtry Excel 2 slučování tabulek Statistika dat Průměrování skladů Zpětný rozsah Inventarizace dat Modul faktura Ekonomický modul Manažerský modul obsahuje i celou administrativní kalkulačku Součástí ekonomického modulu jsou tyto formuláře: Leasing, změna splátek a časové rozlišení Úvěry a hypotéky Investice, důchod, spoření a pojištění, včetně změny splátek Kontokorent a úročení vkladů na účtu Měnové operace konverze, SWAP, FORWARD a kurzový rozdíl Úvěr jednorázový Úvěr jednorázový se složeným úročením (Úrok z úroku), Výpočty efektivní úrokové míry I, II, III, Nákladová, a sazba TRSPN Procenta, procento z procenta, Rozpad dle poměrů, úměra marže a rabat Rozpisy splátek Cash Flow a zhodnocení Cash Flow z produktu Rozpočet a budoucí příjmy a výpočet schopnosti splácet Varianty výpočtů a práce s variantami Historie výběru produktů Penalizace faktur, Diskont a Eskont Odpisy, změny odpisů, odložená daň a neúplný daňový odpis Vlastní tiskové sestavy a export do Excelu

17 Kontakty telefon: mob. tel.:

18 Ceník Ekonomická kalkulačka BIUS 3 základní cena (nejvyšší cena) až dvou instalací celého manažerského produktu: Kč vč. DPH (produkt obsahuje 43 formulářů) Administrativní kalkulačka BIUS 2 Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - možnost až 5 instalací 2990 Kč vč. DPH Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - možnost až 3 instalací 1990 Kč vč. DPH Podrobnější informace o možnosti zakoupení tzv. balíčku administrativní kalkulačky za zvýhodněnou cenu naleznete na Ceny jsou platné do

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko

Více

Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace

Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH : O PRODUKTU KDO BUDE S FORMULÁŘEM

Více

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH : O produktu Kdo bude

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VYUŽITÍ VYBRANÝCH FUNKCÍ MS EXCEL DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. ZdeňkaPuhanová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor VT-Te Vedoucí

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Tvorba šablon firemních formulářů a sestav v MS Excelu

Tvorba šablon firemních formulářů a sestav v MS Excelu MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV INFORMATIKY A APLIKOVANÉ MATEMATIKY Lucie Vránová Tvorba šablon firemních formulářů a sestav v MS Excelu The Creation of Templates for Business Forms and Reports in

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Výpočty v tabulce VÝPOČTY POMOCÍ VZORCŮ VLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SOUHRNŮ VÝPOČTY POMOCÍ FUNKCÍ PŘÍKLADY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ SE VZORCI SHRNUTÍ Jedním z důvodů, pro které se staly

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Inteligentní rozpoč et

Inteligentní rozpoč et Inteligentní rozpoč et Uživatelský návod 18. 9. 2013 Verze 1.7 IR_v80_výzva_44.xlsx Stránka 1 z 56 Obsah Úvod... 4 Kompatibilita... 4 Povolení funkce MAKRA... 4 Podpora... 5 Popis funkcionalit souboru...

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

MRP - Účetnictví + sklad

MRP - Účetnictví + sklad MRP - Soubor účetních agend MRP - Účetnictví + sklad P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ Školení leden 2015 ÚVOD k nové verzi IMES 2015 1. Datum verze v záhlaví musí být z 01/2015 2. Nápověda, změny verze průběžně se doplňují aktuální změny v systému IMES 3. Otevření období - menu OBDOBÍ/ZMĚNA

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

C É Z A R: V e l k o o b c h o d n í s k l a d

C É Z A R: V e l k o o b c h o d n í s k l a d Příručka k modulu C É Z A R: V e l k o o b c h o d n í s k l a d 1.Úvod 1.2. Základní ovládání programu 2.1. Základní minimum, základní principy 2.2. Spuštění programu 2.3. Základní postavení v programu

Více

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz EKONOM Majetek Plus www.ekonom-system.cz EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Evidence majetku rozšířená... 4 1.1 Hlavní okno evidence... 4 1.1.1 Vyhledávací funkce... 5 1.1.2 Výběr druhu majetku...

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více