DĚJINY BIOLOGIE. Mgr. Hana Baroušová, Gymnázium Uherské Hradiště Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJINY BIOLOGIE. Mgr. Hana Baroušová, Gymnázium Uherské Hradiště 2004. Obsah:"

Transkript

1 DĚJINY BIOLOGIE Mgr. Hana Baroušová, Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: Úvod... 2 Starověk... 2 Středověk... 2 Novověk (do 18. století) a 19. století století... 5 Literatura:

2 Úvod Základy vědecké biologie spadají do století. Pojem biologie se objevuje v roce 1802 současně u dvou vědců - u Francouze Lamarcka (viz dále) a Němce Trevirana (Gottfried Treviranus, ( ), německý histolog a lékař). Starověk Kořeny biologie sahají do starověku, zde jsou úzce spjaty s filozofií a lékařstvím. Ve 3. tisíciletí př.l. existují lékařské spisy z Egypta i Sumeru, z 6. století př.l. lékařské spisy z Indie. Základ evropské biologie představuje antická věda. K nejznámějším učencům patří: Démokritos (asi př.l.), Řek, sestavil herbář léčivých rostlin, autor atomární teorie. Hippokrates (asi př.l.), Řek, otec lékařství. Zakladatel lékařské školy, dílo Corpus Hippocraticum. Přisuzuje se mu autorství Lékařské přísahy. Aristoteles ( př.l.), Řek, vychovatel Alexandra Velikého, žák Platónův. Filozof. Zakladatel zoologie, díla Zoologie, Morfologie živočichů, Rozmnožování živočichů. Je autorem Teorie samoplození, tj. teorie naivní abiogeneze. Vytvořil zoologický systém, v němž živočichy dělí na bezkrevné a krevnaté. Theofrastos ( př.l.), Řek, Aristotelův žák, zakladatel botaniky. Vytvořil botanický systém. Plinius Starší (23-79 n.l.), římský spisovatel, encyklopedické dílo Naturalis historia (Přírodověda), které obsahuje přehled antické botaniky, lékařství, zoologie, mineralogie. Dioskorides (1.st. n.l.), Řek, lékař, napsal dílo De materia medica ( O lékařství, 5 knih ). Zde pojednává o léčivých rostlinách, dílo je využívané až do renesance. Autor termínu botanika. Galenos z Pergamu (asi n.l.), Řek, lékař, působil v Římě jako osobní lékař římských císařů, vytvořil ucelený systém lékařství. Středověk V Evropě biologie stagnuje. Abú Alí Ibn Síná = Avicenna ( ), představitel arabské vědy, tádžický učenec íránského původu, dílo Kánon medicíny, zde encyklopedicky probírá jednotlivé disciplíny lékařství. Albertus Magnus ( ), německý přírodovědec, teolog, chemik, lékař, nejvýznamnější přírodovědec středověku, učitel Tomáše Akvinského. Snažil se skloubit Aristotelův odkaz s potřebami církve, je u něj snaha o vytvoření jednotného filozoficko-teologického systému. Tomáš Akvinský ( ), nejvýznamnější středověký církevní teoretik, snažil se spojit učení Aristotela (jeho metafyziku) s církevní filozofií

3 Novověk (do 18. století) Rozvoj přírodních věd přináší renesance. K významným učencům patří např. Leonardo da Vinci, Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Johannes Kepler. Kolem roku 1590 dochází k objevu mikroskopu, jako objevitelé jsou uváděni otec a syn Jansenové, optikové, holandští brusiči drahokamů. Pietro Andrea Mattioli ( ), Ital, lékař, působil od roku 1544 v Praze, dílo Herbář aneb Bylinář. Do češtiny ho přeložil roku 1562 Tadeáš Hájek z Hájku (osobní lékař Rudolfa II.) Andreas Vesalius ( ), Vlám (území dnešní Belgie), ale působil v Padově, zakladatel novodobé anatomie. Dílo Sedm knih o stavbě lidského těla. Ján Jessenius ( ), Slovák, působil v Čechách, rektor UK, roku 1600 provedl v Praze první veřejnou pitvu, osobní lékař císařů Rudolfa II. a Matyáše. William Harvey ( ), Angličan, lékař, fyziolog, 1619 popsal krevní oběh člověka (publikováno 1628). Názor, že vše živé se vyvíjí z vajíčka (1651), tedy odmítá teorii samoplození. Marcello Malpighi ( ), Ital, lékař, zakladatel mikroskopické anatomie. Popsal krevní kapiláry savců, vylučovací orgány hmyzu - Malpighiho trubice. Anthony van Leeuwenhoek ( ), Nizozemec, zdokonalil mikroskop a mikroskopickou techniku, popsal bakterie, prvoky, spermie, krevní kapiláry. Robert Hooke ( ), Angličan, objevil buňky tvořící tělo rostlin. Myšlenka opakovaných potop světa a nového stvoření organismů. 18. a 19. století Carl von Linné ( ), Švéd, lékař, botanik, působil na univerzitě v Upsalle, zakladatel systematiky. Dílo Systema naturae Rozlišuje říši minerálů, rostlin a živočichů. Živočichy třídí do tříd červi, hmyz, ryby, plazi, ptáci a savci. Člověka řadí mezi opice pod názvem Homo sapiens. Zavádí systematické jednotky třída, řád, rod, druh. Je autorem binomické nomenklatury. Popisuje druhů rostlin. Popírá vývoj přírody, je zastáncem kreační teorie. Georges Louis Leclerc Buffon ( ), Francouz, názorový předchůdce evoluční teorie, dílo Dějiny přírody. Uvádí proměnlivost druhů, vyvolanou vlivem prostředí. Jean Baptiste Lamarck ( ), Francouz, autor evoluční teorie, tzv. lamarckismu. Dílo Filozofie zoologie. Uvádí postupný vývoj organismů od jednoduchých po složité. Uznává vliv prostředí na organismy. Dnes není uznáván jeho názor, že vývoj organismů je řízen vnitřní božskou vůlí a tak se organismy aktivně prostředí samy přizpůsobují. Dále pak tvrzení, že organismy nevymírají. Jiří Procháska ( ), Čech, působil v Praze a Vídni, lékař, fyziolog, zakladatel učení o reflexech v nervové soustavě. Georges Cuvier ( ), Francouz, názorový předchůdce evoluční teorie, autor teorie kataklyzmat - obrovské katastrofy opakovaně zničily život a ten pak byl znovu stvořen Bohem. Neuznával vývoj druhů. Zakladatel paleontologie

4 Etienne Geoffroy Saint-Hilaire ( ), Francouz, názorový předchůdce evoluční teorie, srovnávací anatom, embryolog. Vývoj se podle něj děje náhlými změnami, tj. vývojovými skoky. Příčinou vývoje jsou podle něj vnější podmínky prostředí. Jan Evangelista Purkyně ( ), Čech, fyziolog, embryolog. Spoluautor buněčné teorie, zavedl pojem protoplazma, studoval fyziologii zraku, pojem Purkyňovy obrazce. Dále pojmy Purkyňovy buňky v mozečku, Purkyňova vlákna v srdci. R založil časopis Živa, 1862 spoluzakladatel Časopisu lékařů českých a Spolku českých lékařů. Národní buditel. Charles Lyell ( ), Angličan, geolog. Uvádí myšlenku postupného geologického vývoje Země. Na něj navázal svou evoluční teorií Charles Darwin. Matthias Jacob Schleiden ( ), Němec, botanik, autor buněčné teorie (1838) Theodor Schwann ( ), Němec, fyziolog, autor buněčné teorie (1839) Charles Robert Darwin ( ), Angličan, autor evoluční teorie (darwinismu). Základní dílo: O vzniku druhů přírodním výběrem (1859). K darwinismu viz dále učivo nižších ročníků gymnázia!! Claude Bernard ( ), Francouz, zakladatel experimentální fyziologie. Objasnil fyziologii trávení, fyziologii krevního tlaku. Rudolf Virchow ( ), Němec, patolog, zakladatel buněčné patologie, spoluzakladatel buněčné teorie. Uvádí tvrzení každá buňka vzniká z buňky. Johann Gregor Mendel ( ), Němec, moravského původu, kněz, biolog, zakladatel genetiky, žil v Brně. Roku 1865 formuloval zákony dědičnosti. Louis Pasteur ( ), Francouz, chemik, mikrobiolog, imunolog, zakladatel preventivního očkování proti infekcím, vybudoval středisko pro výrobu očkovacích látek proti vzteklině (1888), z něhož vznikl Pasteurův ústav v Paříži. Ivan Michajlovič Sečenov ( ), Rus, lékař, zakladatel fyziologie nervové činnosti, objevil proces útlumu v mozku při nervové činnosti. Ernst Haeckel ( ), Němec. Autor biogenetického zákona (1866). Definoval ekologii jako vědu o vztazích mezi organismy a jejich prostředím. Robert Koch ( ), Němec, lékař, zakladatel mikrobiologie. Izoloval původce sněti slezinné - Bacillus anthracis ( ), cholery - Vibrio cholerae (1883), TBC - Mycobacterium tuberculosis, tzv. Kochův bacil (1882). Nobelova cena

5 20. století Camillo Golgi ( ), Ital, lékař, patolog, histolog. Roku 1906 Nobelova cena spolu se Santiagem Ramónem y Cajalem ( , Španěl, biolog, histolog) za práce o struktuře nervové soustavy. Ilja Iljič Mečnikov ( ), Rus, objevitel fagocytózy a antibiózy. Nobelova cena roku 1908 spolu s Paulem Ehrlichem za práce o imunitě. Ivan Petrovič Pavlov ( ), Rus, fyziolog. Roku 1904 Nobelova cena za fyziologii trávení. Roku 1926 publikoval práci o reflexech a vyšší nervové činnosti. Paul Ehrlich ( ), Němec, lékař, Nobelova cena 1908, objevil lék salvarsan (1910). Emil Adolph von Behring ( ), Němec, lékař, bakteriolog. První nositel Nobelovy ceny za lékařství. Získal ji roku 1901 za objev séra proti záškrtu. Pozn.: Nobelova cena je udělována od roku 1901 každoročně dne 10. prosince (den úmrtí Alfreda Nobela) ve Stokholmu a v Oslu. Dmitrij Ivanovskij ( ), Rus, fytopatolog. První rozlišil viry od bakterií - na modelu virus mozaiky listů tabáku (1892). Thomas Hunt Morgan ( ), USA, zoolog, genetik, autor tzv. Morganových zákonů Nobelova cena za vysvětlení funkce chromozómů při dědičnosti. Aleš Hrdlička ( ), USA, narozen v Humpolci. Antropolog. Studoval domorodé kmeny Ameriky, Afriky i Austrálie, teorie o jednotném původu lidstva, dále o tom, že všichni lidé prošli neandertálskou fází vývoje, že Amerika byla osídlena z Asie přes Behringův průliv. Oswald Theodore Avery ( ), USA, lékař,biochemik. V roce 1944 objasnil spolu s C.M.MacLeodem a M.Mc.Cartym genetický význam DNA. Alexander sir Fleming ( ), Brit, mikrobiolog objev lysozymu, 1928 objev penicilinu. Nobelova cena spolu s ním ji dostali za objev a využití penicilinu pro léčení britský biochemik Ernst Boris Chain ( ) a britský lékař Howard Walter Florey ( ). Frederic Grant Banting ( ), Kanaďan, 1922 izolace inzulínu, Nobelova cena Alexandr Ivanovič Oparin ( ), Rus, biochemik, 1924 kniha Původ života. Zde uvádí základy teorie vývojové (evoluční) abiogeneze. Karl von Frisch ( ), Rakušan, etolog, zakladatel psychologie zvířat. Nobelova cena Hans Adolf Krebs ( ), Brit, biochemik, Nobelova cena 1953 za objev cyklu kyseliny citrónové - Krebsův cyklus. Spolu s ním dostal Nobelovu cenu Fritz Albert Lipmann ( ), USA, biochemik, též za studium cyklu kyseliny citrónové. Též je objevitelem koenzymu A. Konrad Lorenz ( ), Rakušan, zoolog. Zakladatel etologie. Nobelova cena Nikolaas Tinbergen ( ), Brit, zoolog, etolog, zakladatel psychologie zvířat. Nobelova cena Ernst August Fridrich Ruska ( ), Němec, elektroinženýr. Roku 1931 spolu s Maxem Knollem sestavil první elektronový mikroskop. Nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku

6 James Dewey Watson (1928), USA, biochemik, Francis Harry Crick (1916), Brit, biochemik, Maurice Hugh Wilkins (1916), Brit, biofyzik. Roku 1953 objasnili strukturu DNA. Nobelova cena Marshall Warren Nirenberg (1927),USA, biochemik, 1966 objasnění genetického kódu, totéž Har Gobind Khorana (1922), USA,biochemik. Robert William Holley ( ), USA, biochemik, objasnil strukturu t-rna. Všichni dostali Nobelovu cenu roku Joseph Leonard Goldstein (1940), USA, genetik, Michael Stuard Brown (1941), USA, genetik, u obou v roce 1985 Nobelova cena za studium metabolismu cholesterolu Stanley B. Prusiner (1942), USA, fyziolog, Nobelova cena roku 1997 za objev prionů. Arvid Carlsson (1933), Švéd, biochemik, za objev dopaminu, Paul Greengard (1925), USA a Erik Kandel (1930), USA, za objev mechanismu přenosu signálů mezi neurony, u všech tří Nobelova cena v roce Leland Hartwell (1939), USA, Paul Nurse (1949), Brit, Tim Hunt (1943), Brit, u všech Nobelova cena v roce 2001 za výzkumy buněčného cyklu. Sydney Brenner (1927), Brit, Robert Horvitz (1947), USA, John Sulston (1942), Brit - u všech Nobelova cena v roce 2002 za objasnění zákonitostí při řízeném odumírání buněk. Paul C. Lauterbur (1929), USA, Peter Mansfield (1934), Brit, Nobelova cena v roce 2003 za objevy na poli magnetického rezonančního zobrazování. Richard Axel (1946), USA, Linda Buck (1947), USA, Nobelova cena v roce 2004 za objevy týkající se lidského čichu. Dokázali, že asi 3 % lidských genů odpovídají za rozlišování asi různých čichových vjemů. Literatura: 1. Rosypal S. a kol: Přehled biologie. SPN, Praha, 1987, str Encyklopedický institut ČSAV: Ilustrovaný encyklopedický slovník, díl I-III. Praha, Academia, Encyklopedický institut ČSAV: Malý encyklopedický slovník A-Ž. Praha, Academia, Encyklopedický institut ČSAV: Malá československá encyklopedie. Praha, Academia, Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Praha, Diderot, Weinlich R.: Laureáti Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Alda, Olomouc, Stloukal M. a kolektiv: Biologie pro III. ročník gymnázií. SPN, Praha, 1986, str Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Mladá Fronta Dnes, Právo,

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Oddělení fyziky KMT PŘÍSPĚVEK EXPERIMENTŮ K VÝUCE FYZIKY PŘI DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ VE FYZIKÁLNÍ MEDICÍNĚ Rigorózní práce Plzeň, 2014 Doc. Ing. Jaroslav

Více

Dr. Michael J. Behe. Darwinova černá skřínka

Dr. Michael J. Behe. Darwinova černá skřínka Dr. Michael J. Behe Darwinova černá skřínka Úvod První vydání - Návrat domů, Praha 2001 Přeloženo z anglického originálu Darwin 's black box vydaného THE FREE PRESS A Division of Simon & Schuster Inc.

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Protopsychologové. M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97

Protopsychologové. M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97 Protopsychologové M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97 Alena Plháková - Vývoj psychologie v rámci novodobé evropské filosofie - 1. Racionalismus - 2. Empirismus a Asocianismus - 3. Osvícenství

Více

Evropa kolébka vědeckého porodnictví

Evropa kolébka vědeckého porodnictví Evropa kolébka vědeckého porodnictví Evropa kolébka vědeckého porodnictví L.P. 2009 Antonín Doležal, Vítězslav Kuželka, Jaroslav Zvěřina Evropa kolébka vědeckého porodnictví Antonín Doležal, Vítězslav

Více

Biologie 13, 2014/2015, Ivan Literák

Biologie 13, 2014/2015, Ivan Literák Biologie 13, 2014/2015, Ivan Literák Bible Starý zákon První kniha Mojžíšova (Genesis) Vznik člověka I řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 Projekt ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE, v rámci kterého je tato příručka vydána, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více

CJA001: Úvod do studia českého jazyka

CJA001: Úvod do studia českého jazyka Masarykova univerzita Fakulta filozofická CJA001: Úvod do studia českého jazyka (poznámky z přednášek) Brno 2007 Přednášky c doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., 2006 Zpracování c Jaromír Hradílek, 2007 Sazba

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století

13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století 13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století Zatímco v barokním umění vrcholí náboženské vzepětí, z hlediska vědy je 17. století považováno za velké století vědy zrodilo se v něm již zcela necírkevní

Více

Příběhy léků. Tomáš Cikrt. Příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků

Příběhy léků. Tomáš Cikrt. Příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků Příběhy léků Tomáš Cikrt Příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků Úvodem Tato knížka je určena široké veřejnosti. Přibližuje vznik a vlastnosti léků, a tím chce přispět k jejich

Více

Historie přírodních věd

Historie přírodních věd Historie přírodních věd A je tady konec! Toto je opravdu poslední etapa naší cesty zpátky do minulosti, po stopách, kterými se ubíraly přírodní vědy. Možná jste rádi, možná někteří i litujete. Minule jsme

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Příběhy léků. Tomáš Cikrt. Příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků

Příběhy léků. Tomáš Cikrt. Příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků Příběhy léků Tomáš Cikrt Příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků 2 3 Obsah I. SVĚT LÉKŮ Léky, nebo jedy? Historia magistra vitae Příběh aspirinu Lék zblízka Léky pod regulací

Více

ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS,

ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS, ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS, Taxonomie veda o zařazení organismů do taxonů (klasifikační kategorie) podle základních společných charakteristických znaků. Každý organismus musí

Více

Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia Nakladatelství Academia Ediční plán 2015/2016 Vážení čtenáři, dovolte nejdříve, abych poděkoval všem, bez nichž byste nemohli listovat nejen tímto edičním plánem, ale ani žádnou knihou, prostě těm, bez

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj ekonomického myšlení Diplomová práce Bc. Marek Hytha Duben 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Vývoj ekonomického

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 32 Prosinec 2007 OBSAH Volby nového výboru GSGM..... 1 Informace o uspořádaných a připravovaných akcích Výroční kongres ČSSM (Vladislava Růžičková)...

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Nakladatelství ACADEMIA. EDIčNí plán 2013 / 2014

Nakladatelství ACADEMIA. EDIčNí plán 2013 / 2014 Nakladatelství ACADEMIA EDIčNí plán 2013 / 2014 ACADEMIA Vážení a milí čtenáři, toto úvodní slovo píši ve chvíli, kdy není jisté, jaká bude uzákoněna sazba DpH na knihy od 1. ledna 2013, není jisté, kdo

Více

Hladovění pro zdraví. MUDr. Vilma Partyková (1998)

Hladovění pro zdraví. MUDr. Vilma Partyková (1998) Hladovění pro zdraví MUDr. Vilma Partyková (1998) Upozornění Tato kniha podává ucelený přehled informací o metodě léčebného hladovění, získaných ze světové literatury a vlastních poznatků. V žádném případě

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Ceny Živy za rok 2008 a medaile Vojtěcha Náprstka

Ceny Živy za rok 2008 a medaile Vojtěcha Náprstka Redakce Ceny Živy za rok 2008 a medaile Vojtěcha Náprstka Již po dvanácté byly uděleny Ceny za nejlepší články publikované v předchozím ročníku. Slavnostní setkání se konalo 16. 4. 2009 v re prezentačních

Více