ODHADY NÁVRATOVÝCH HODNOT PRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODHADY NÁVRATOVÝCH HODNOT PRO"

Transkript

1 ODHADY NÁVRATOVÝCH HODNOT PRO SRÁŽKOVÁ A TEPLOTNÍ DATA Katedra aplikované matematiky Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Novohradské statistické dny

2 ÚVOD Velká pozornost v analýze extrémních dat (např. záplavy) je věnována odhadům T -leté úrovně (návratová hodnota, T -letá voda). Představa: úroveň opakující se v průměru jednou za T let.

3 ÚVOD Velká pozornost v analýze extrémních dat (např. záplavy) je věnována odhadům T -leté úrovně (návratová hodnota, T -letá voda). Představa: úroveň opakující se v průměru jednou za T let. Z pohledu statistiky: vysoký kvantil rozdělení náhodné veličiny (průtoku). ( u(t )=F ) T P (X >u(t )) = 1 F (u(t )) = 1 T

4 PŘÍKLAD Příklad: Roční maxima teploty vzduchu za období Stanice Liberec Návratová hodnota (roky) GEV rozdělení metoda max. věrohodnosti Maximální dosažená hodnota za sledované období 36.2.

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Necht X 1,X 2,...jsou nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny s distribuční funkcí F. Necht M n =max(x 1,...,X n ). Předpokládejme, že existuje posloupnost reálných čísel a n > 0 a b n tak, že posloupnost (M n b n )/a n konverguje v distribuci, t.j. P ((M n b n )/a n x) =F n (a n x + b n ) G(x), n, pro nějakou nedegenerovanou d.f. G(x) Jestliže podmínka platí, říkáme, že F je ve sféře přitažlivosti G (maximum domain of attraction), F MDA(G).

6 ZÁKLADNÍ PRINCIPY FISHEROVA-TIPPETTOVA VĚTA (1928) Jestliže F MDA(G) potom { G je typu jedné z následujících tří d.f. 0, x 0 Fréchet Φ 1/γ (x) = exp ( x 1/γ), x > 0 γ>0 { { } exp ( x) 1/γ, x 0 Weibull Ψ 1/γ (x) = 1 x>0 γ>0 Gumbel Λ(x) =exp( e x ), x R.

7 ZÁKLADNÍ PRINCIPY FISHEROVA-TIPPETTOVA VĚTA (1928) Jestliže F MDA(G) potom { G je typu jedné z následujících tří d.f. 0, x 0 Fréchet Φ 1/γ (x) = exp ( x 1/γ), x > 0 γ>0 { { } exp ( x) 1/γ, x 0 Weibull Ψ 1/γ (x) = 1 x>0 γ>0 Gumbel Λ(x) =exp( e x ), x R. GNĚDĚNKO (1943) Limitní rozdělení je zobecněné rozdělení extrémních hodnot. { ( ) exp (1 + γx) 1/γ γ 0 G(x) =G γ (x) = exp( e x ) γ =0, kde 1+γx > 0 G je určena jednoznačně až na parametr polohy a měřítka.

8 METHOD OF BLOCK MAXIMA Předpokládáme, že data rozdělíme do bloků obsahující n (velké) hodnot, bereme maximum v každém bloku a využijeme limitní výsledek, t.j. GEV rozdělení. Užití limitního rozdělení: ( Mn b n P a n ) x G γ (x). y = a n x + b n P (M n y) G γ ( y bn a n ) = G γ,bn,a n (y). Parametry odhadneme, např. metodou maximální věrohodnosti

9 METHOD OF BLOCK MAXIMA pro γ =0 L(b, a, γ) = m log a (1 + 1/γ) L(b, a) = m log a i=1 Neexistuje analytické řešení. m i=1 m i=1 [ 1+γ m ( ) zi b a ( log 1+γ ( zi b a ( )) zi b a )] 1/γ m {( zi b exp a i=1 )}.

10 L-MOMENTOVÁ METODA Necht X 1,X 2,...X n je náhodný výběr s distribuční funkcí F (x) a kvantilovou funkcí Q(u) a necht X 1:n X 2:n X n:n jsou pořádkové statistiky. L-momenty: EX j:r = λ r = 1 r 1 ( ) r 1 ( 1) k EX r k:r, r =1, 2,... r k k=0 r! (j 1)!(r j)! λ 1 = EX = x (F (x)) j 1 (1 F (x)) r j df (x) 1 λ 2 = 1 2 E(X 2:2 X 1:2 )= λ 3 = 1 3 E(X 3:3 2X 2:3 + X 1:3 )= 0 1 Q(u)du Q(u)(2u 1)du Q(u)(6u 2 6u +1)du

11 L-MOMENTOVÁ METODA Příklady L-momentů některých rozdělení: Rovnoměrné na (a, b) λ 1 = 1 2 (a + b),λ 2 = 1 6 (b a),τ 3 =0,τ 4 =0 Normální N (µ, σ 2 ) λ 1 = µ, λ 2 = σ π,τ 3 =0,τ 4 = Gumbelovo rozdělení F (x) =exp[ exp( (x ξ)/α)] λ 1 = ξ + αγ, λ 2 = α log 2,τ 3 =0.1699, τ 4 =0.1504,γ = konst. Zobecněné rozdělení F (x) =exp[ (1 k(x ξ)/α) 1 k ] extrémních hodnot λ 1 = ξ + α(1 Γ(1 + k))/k, (GEV) λ 2 = α(1 2 k )Γ(1 + k)/k, τ 3 =2(1 3 k )/(1 2 k ) 3,τ 4 =... k> 1, Γ(.) označuje gamma funkci

12 L-MOMENTOVÁ METODA Odhady: Výběrový L moment: r =1, 2,...,n. Speciálně: ( ) 1 n l r =... r 1 ( ) r 1 r 1 ( 1) k r k 1 i 1<i 2<...<i r n k=0 l 1 = 1 n X ir k :n, n X i, l 2 = 1 ( ) 1 n (Xi:n X j:n ) 2 2 i=1 i>j l 3 = 1 ( ) 1 n (Xi:n 2X j:n + X k:n ) 3 3 i>j>k l 4 = 1 ( ) 1 n (Xi:n 3X j:n +3X k:n X l:n ) 4 4 i>j>k>l

13 L-MOMENTOVÁ METODA Odhady paramterů L-momentová metoda Rovnoměrné na (a, b) â = l 1 3l 2, â = l 1 +3l 2 Normální N (µ, σ 2 ) ˆµ = l 1, =ˆσ = π 1/2 l 2 Gumbelovo rozdělení F (x) =exp[ exp( (x ξ)/α)] ˆξ = l 1 ˆαγ, ˆα = l 2 / log 2 γ = konst. Zobecněné rozdělení F (x) =exp[ (1 k(x ξ)/α) 1 k ] extrémních hodnot z =2/(3 + t 3 ) log 2/ log 3, (GEV) ˆk =7.8590z z 2, ˆα = l 2ˆk/[(1 2 ˆk)Γ(1 + ˆk)], ˆξ = l 1 +ˆα[Γ(1 + ˆk) 1]/ˆk

14 L-MOMENTOVÁ METODA Výhody: Pro malé a střední rozsahy výběrů odhady mohou mít lepší vlastnosti než metoda maximální věrohodnosti např. simulační studie (Hosking, Wallis, Wood) ukazuje, že pro všechna k GEV z intervalu (-0.5,0.5) a rozsah výběru do 100 mají odhady menší či srovnatelnou střední kvadratickou chybu ve srovnání s odhady maximální věrohodností Výpočetně jednoduchá, metoda maximální věrohodnosti pro některá rozdělení obtížně aplikovatelná Ve srovnání s konvenční metodou momentů méně citlivá na odlehlá pozorování (u vyšších momentů), Neexistence vyšších konvenčních momentů, L-momenty ano. např. GEV pro k< 1/3 neexistují třetí a čtvrté momenty

15 PŘÍKLAD Příklad: Roční maxima teploty vzduchu za období Stanice Liberec Návratová hodnota (roky) GEV rozdělení metoda max. věrohodnosti L-momentová metoda Maximální dosažená hodnota za sledované období 36.2.

16 PŘÍKLAD Příklad: Roční maxima teploty vzduchu za období Stanice Liberec Návratová hodnota (roky) GEV rozdělení metoda max. věrohodnosti L-momentová metoda Gumbelovo rozdělení metoda max. věrohodnosti L-momentová metoda Maximální dosažená hodnota za sledované období 36.2.

17 PŘÍKLAD Maximální třídenní úhrny srážek v letech ve Valašském Mezi říčí

18 SRÁŽKY -LIBERECKO Stanice srpen 2010 roky (bez) roky (s) Hejnice ( ) ( ) Mníšek ( ) ( ) Chrastava ( x10 6 ) ( ) Mařenice ( x10 6 ) ( ) Bedřichov ( ) ( ) Liberec ( ) ( )

19 SRÁŽKY -LIBERECKO

20 POT METODA Necht X 1,X 2,...jsou nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny s ditr. funkcí F. Je "rozumné" zahrnovat všechny hodnoty překračující daný vysoký práh (threshold) u. Chování extrémních událostí je dáno podmíněnou pravděpodobností P (X i >y X i >u) a P (X i <y X i >u) H(y), u u end, zobecněné Paretovo rozdělení H(x) = 1 ( 1+γ ( x µ σ )) 1/γ γ 0 x µ 1 e ( σ ) γ =0, kde 1+γ ( ) x µ σ > 0. Uvažujeme hodnoty větší než dostatečně vysoký práh (threshold) a předpokládáme, že asymptotický výsledek je přibližně pravdivý, tj. užijeme zobecněné Paretovo rozdělení jako vhodný model. Metoda je známa jako peaks-over-threshold (POT).

21 POT Příklad: Roční maxima teploty vzduchu za období Stanice Liberec Návratová hodnota (roky) GEV rozdělení L-momentová metoda POT treshold treshold Maximální dosažená hodnota za sledované období 36.2.

22 TREND V DATECH When a significant trend is present in the data, no fixed threshold in the POT models is suitable over longer periods of time: there are either too few (or no) exceedances over the threshold in an earlier part of records or too many exceedances towards the end of the examined period.

23 TREND V DATECH Studovány maximální denní teploty v Evropě v letech za účelem odhadnout vysoké kvantily vysokých teplot. Použity výstupy ze dvou GCMs ( Global Climate Models CM2.0 and CM2.1.) - denní simulovaná data pokrývající období CM2.0 a CM2.1 jsou modely NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory. Mají horizontální rozlišení (délka x šířka) a 24 vertikálních úrovní. Předpokládají vzrůst koncentrace skleníkových plynů - uvažuje se několik (7) scénářů. Pro každý uzlový bod a každý scénář za období byl threshold odhadnut jako 95% regresní kvantil. Soustředili jsme se 20-ti letou teplotu (20-yr return values), tj. na 95% kvantil (1-1/20) a srovnávali s "klasickými" POT modely uvažující 30leté periody a (jako threshold brán obvyklý 95% kvantil z dat daného období)

24 TREND V DATECH Mean annual number of exceedances above the threshold (averaged over gridpoints) for the 95% regression quantile and the 95% quantile.

25 TREND V DATECH Differences between 20-yr return values of TMAX estimated using non-stationary POT model for year 2050 and stationary POT model over Large (small) crosses mark gridpoints in which the estimated 90% (80%) CIs do not overlap.

26 TREND V DATECH Differences between 20-yr return values of TMAX estimated using non-stationary POT model for year 2100 and stationary POT model over Large (small) crosses mark gridpoints in which the estimated 90% (80%) CIs do not overlap.

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny, vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, pojem kvantilu Ing. Michael Rost, Ph.D. Príklad Předpokládejme že máme náhodnou veličinu X která

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

POROVNÁNÍ KALKULAČNÍCH METOD ACTIVITY BASED COSTING A TEORIE ÚZKÝCH MÍST

POROVNÁNÍ KALKULAČNÍCH METOD ACTIVITY BASED COSTING A TEORIE ÚZKÝCH MÍST POROVNÁNÍ KALKULAČNÍCH METOD ACTIVITY BASED COSTING A TEORIE ÚZKÝCH MÍST Anna Reichlová Klíčová slova: activity based costing, teorie omezení, teorie úzkých míst, kalkulace nákladů, optimalizace nákladů,

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích

Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích michal jeníček Matematická reprezentace srážko-odtokového procesu má dlouhou historii, ale teprve zhruba od 80. let minulého století

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno 12 Délka výpočtu algoritmu Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno neméně důležité hledisko k posouzení vhodnosti algoritmu k řešení zadané úlohy. Jedná se o čas,

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů Drahomíra Fischlová VÚPSV Praha 2005

Více

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích*

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* DANA HAMPLOVÁ** Sociologický ústav AV ČR, Praha Satisfaction with Life, Happiness, and Family Status in Twenty-one European Countries

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více

Optimalizace osazování odběrných míst inteligentními plynoměry

Optimalizace osazování odběrných míst inteligentními plynoměry Optimalizace osazování odběrných míst inteligentními plynoměry Ondřej Konár, Marek Brabec, Ivan Kasanický, Marek Malý, Emil Pelikán Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. ROBUST 2012 Němčičky 14. září 2012 Měření

Více