Tento projekt byl realizován za finanèní podpory Evropské unie.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt byl realizován za finanèní podpory Evropské unie."

Transkript

1 VÝCHODNÍ OHLED +, +, -, -, ZÁADNÍ OHLED +, +, -, JIŽNÍ OHLED +, -, -, SEVERNÍ OHLED +, -, projektant: Veronika aulerová měřítko :

2 Tento projekt byl realizován za finanèní podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdìlení) odpovídá výluènì autor. ublikace (sdìlení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

3 HLAVNÍ MYŠLENKA: NÁVRH ZOOLOGICKÉ ZAHRADY OUZE RO ZVÍŘATA ŽIJÍCÍ NA ANTARKTIDĚ A ARKTIDĚ. ARCHITEKTONICKÁ KOMOZICE: ANTARKTIDA: BUDOVA SE SKLÁDÁ ZE DVOU ODLAŽÍ. V SUTERÉNU SE NACHÁZÍ TŘI AVILONY. NA SEVERU JE UMÍSTĚN NEJVĚTŠÍ, SLOUŽÍCÍ KOSATKÁM DRAVÝM. JEDNÁ SE O VODNÍ NÁDRŽ, KTERÁ ROCHÁZÍ ŘES OBĚ ODLAŽÍ. MENŠÍ DVA AVILONY UMÍSTĚNÉ V JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI BUDOUVY TAKTÉŽ ROCHÁZÍ ŘES OBĚ ODLAŽÍ. VODNÍ NÁDRŽ V JIŽNÍ ČÁSTÍ JE URČENA TULEŇŮM ROSSOVA. VODNÍ NÁDRŽ V JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI AK ATŘÍ TUČŇÁKŮM KRÁLOVSKÝM A TUČŇÁKŮM CÍSAŘSKÝM. JIHOZÁADANÍ ČÁST OBJEKTU JE URČENA ZAMĚSTNANCŮM A ÚDRŽBĚ ROVOZU. JE ZDE UMÍSTNA MRAZÍCÍ MÍSTNOST, SKLAD OTRAVIN RO ZVÍŘATA A MÍSTNOST SLOUŽÍCÍ K ŘÍRAVĚ TĚCHTO OTRAVIN. TYTO MÍSTNOSTI JSOU ŘÍSTUNÉ ZE SCHODIŠŤOVÉHO ROSTORU. V TÉTO ČÁSTI BUDOVY JE UMÍSTĚNO WC RO INVALIDY, MÍSTNOST RO BAR A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, KTERÉ JSOU ŘÍSTUNÉ Z HLAVNÍ CHODBY. SEVEROZÁADNÍ ČÁST SLOUŽÍ ZAMĚSTNANCŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM. ZE SCHODIŠŤOVÉHO ROSTORU SE ZAMĚSTNANCI DOSTANOU DO CHODBY, ZE KTERÉ MAJÍ MOŽNOST VSTOUIT DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, SKLADU ZIMNÍCH BUND A RÁDELNY. ZE SCHODIŠŤOVÉHO ROSTORU TAKÉ VEDOU DVEŘE DO CHODBY, KTERÁ SOJUJE ČÁST RO ZAMĚSTNANCE A NÁVŠTĚVNÍKY. JE ZDE ALE TAKÉ UMÍSTĚN VCHOD DO ZDRAVOTNICKÉ MÍSTNOSTI. V ČÁSTI RO NÁVŠEVNÍKY JSOU UMÍSTĚNY WC RO MUŽE A ŽENY. VE STŘEDU CELÉHO OBJEKTU SE NACHÁZÍ HLAVNÍ, V JEJÍMŽ STŘEDU JE UMÍSTĚN BAR. Z TÉTO CHODBY NÁVŠTĚVNÍCI MOHOU NAHLÉDNOUT DO VŠECH TŘÍ AVILONŮ. DO HLAVNÍ CHODBY SE NÁVŠTĚVNÍCI DOSTANOU ROOJOVACÍ CHODBOU O SESTOUENÍ O SCHODIŠTI. V RVNÍM NADZEMNÍM ODLAŽÍ SE NACHÁZÍ OĚT VŠECHNY TŘI AVILONY, KTERÉ ROCHÁZÍ ŘES OBĚ ODLAŽÍ. V JIHOZÁADNÍ ČÁSTI OBJEKTU SE VŠAK NACHÁZÍ AVILON ALBATROSŮ, KTERÝ JE OUZE V TOMTO ODLAŽÍ. V SEVEROZÁADNÍ ČÁSTI BUDOVY JE UMÍSTĚN HLAVNÍ VCHOD. TÍMTO VCHODEM SE NÁVŠTĚVNÍCI DOSTANOU DO ZÁDVEŘÍ, ŘES KTERÉ NÁSLEDNĚ ROJDOU DO CHODBY. Z TÉTO CHODBY JSOU VSTUY DO ŮJČOVNY, KDE SE ZÁROVEŇ LATÍ VSTUNÉ. JSOU ZDE TAKÉ VSTUY DO MÍSTNOSTÍ RO ZAMĚSTNANCE. JEDNÁ SE O SRCHY A ŠATNY MUŽŮ I ŽEN A O VSTU DO SCHODIŠŤOVÉH ROSTORU URČENÉHO A NÁSLEDNĚ AK WC RO ZAMĚSTNANCE. VE STŘEDU BUDOVY SE OĚT NECHÁZÍ HAVNÍ, JEJÍMŽE STŘEDEM JE TENTOKRÁT ZALEDNĚNÁ LOCHA, KTERÁ SOUŽÍ JAKO DĚTSKÉ KLUZIŠTĚ. Z TÉTO CHODBY JE MOŽNOST ROSTOUIT DO ROOJOVACÍ CHODBY, KDE JE UMÍSTĚNO SCHODIŠTĚ RO ŘÍSTU DO.. ARKTIDA: JEDNÁ SE O DVOUODLAŽNÍ BUDOVU, ŘÍSTUNOU OMOCÍ ROOJOVACÍ CHODBY VEDOUCÍ Z ŘEDCHOZÍ BUDOVY. V.N JE VŠAK I SAMOSTATNÝ VCHOD. V SUTERÉNU SE NACHÁZÍ TŘI AVILONY. RVNÍ SLOUŽÍ MEDVĚDŮM LEDNÍM, NA KTERÉ SE NÁŠTĚVNÍCI DÍVAJÍ ŘES NEROZBITNÉ SKLO A NEBO Z.N DO RŮHLEDU DO.. RUHÝ AVILON ATŘÍ MROŽŮM LEDNÍM, KTEŘÍ MAJÍ VE SVÉM AVILONU VODNÍ NÁDRŽ A MÍSTO RO ODOČINEK, KRMENÍ A HRANÍ. TŘETÍ AVILON OBÝVAJÍ LACHTANI, KTEŘÍ MAJÍ ODOBNÝ AVILON JAKO MROŽI. DÁLE SE V. NACHÁZÍ TOALETY RO MUŽE, ŽENY I INVALIDY, SKLADY, TECNICKÁ I MRAZÍCÍ MÍSTNOST A MINIBAR RO NÁVŠTĚVNÍKY. V.N V SEVERNÍ ČÁSTI OBJEKTU SE VŠAK NACHÁZÍ VCHOD, ŘES KTERÝ SE NÁVŠTĚVNÍCI DOSTANOU DO ZÁDVEŘÍ A NÁSLEDNĚ DO ŮJČOVNY A K OKLADNĚ. Z CHODBY ZA ZÁDVĚŘÍM JSOU TAKÉ VSTUY DO ÚKLIDOVÉ KOMORY, ODOČINKOVÉ MÍSTNOSTI A SCHODIŠŤOVÉHO ROSTORU SLOUŽÍCÍ ZAMĚSTNANCŮM. ZE SCHODIŠŤOVÉHO ROSTORU JE MOŽNOST VSTUU DO ŠATEN, SRCH A WC MUŽŮ I ŽEN. UROSTŘED OBJEKTU SE NACHÁZÍ HLAVNÍ, JEJÍMŽ STŘEDEM JE ZASNĚŽENÁ LOCHA, SLOUŽÍCÍ DĚTSKÉ ZÁBAVĚ. KOLEM TÉTO CHODBY SE NACHÁZÍ AVILONY. VE VÝCHODNÍ ČÁSTI SE NACHÁZÍ AVILON LEDNÍHO MEDVĚDA, KTERÝ ROCHÁZÍ ŘES OBĚ ODLAŽÍ. V JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI JE UMÍSTĚN JEDNOODLAŽNÍ AVILON LUMÍKA OLÁRNÍHO. V JIŽNÍ ČÁSTI JE UMÍSTĚN LACHTAN, JEHOŽ NÁDRŽ ROCHÁZÍ OBĚMA ODLAŽÍMI. V ČÁSTI ZÁADNÍ SE NACHÁZÍ OĚT DVOUODLAŽNÍ AVILON, KDE JSOU CHOVÁNI MROŽI.

4 -, x Č A..... Antarktida.N NÁZEV MÍSTNOSTI ZÁDVEŘÍ HLAVNÍ ZALEDNĚNÁ LOCHA AVILON ALBATROSŮ AVILON TULENĚ ROSSOVA AVILON TUČŇÁKU AVILON KOSATEK DRAVÝCH VSTUNÉ DENNÍ MÍSTNOST SRCHY SRCHY WC SCHODIŠŤOVÝ A ROSTOR ROOJOVACÍ x... -, x.. L. x.. A. x. +-, A.... S. projektant: Veronika aulerová měřítko :

5 x Antarktida. x.... x. x NÁZEV MÍSTNOSTI SCHODIŠŤOVÝ ROSTOR TECHNICKÁ MÍSTNOST SKLAD ZIMNÍCH BUND RÁDELNA ZDRAVOTNICKÁ MÍSTNOST WC MUŽI WC ŽENY WC INVALIDÉ MÍSTNOST RO BAR ŘÍRAVNA JÍDEL RO ZVĚŘ SKLAD OTAVIN ÚKLIDOVÁ KOMORA MRAZÍCÍ MÍSTNOST AVILON AVILON AVILON HLAVNÍ BAR ROOJOVACÍ... ička Suš ička Suš Č x... M.. -, S. projektant: Veronika aulerová měřítko :

6 Arktida.N Č x NÁZEV MÍSTNOSTI ROOJOVACÍ HLAVNÍ ZASNĚŽENÁ LOCHA AVILON MROŽŮ AVILON LACHTANŮ AVILON LUMÍKŮ AVILON LEDNÍCH MEDVĚDŮ ZÁDVEŘÍ ŠATNY ŠATNY SCHODIŠŤOVÝ ROSTOR DENNÍ MÍSTNOST VSTUNÉ ÚKLIDOVÁ KOMORA -,.. -,. L S. x. +-, x. x x. A. projektant: Veronika aulerová měřítko :

7 Arktida.. x Č ka šič Su. ka šič Su ka šič Su. NÁZEV MÍSTNOSTI ROOJOVACÍ HLAVNÍ AVILON LACHTANŮ AVILON MROŽŮ BUFET TECHNICKÁ MÍSTNOST MRAZÍCÍ MÍSTNOST AVILON LEDNÍCH MEDVĚDŮ UMÝVÁRNA WC RÁDELNA ÚKLIDOVÁ KOMORA SCHODIŠŤOVÝ ROSTOR ÚLOŽNÝ ROSTOR... M.. -, x. S. x. x. A x.. A projektant: Veronika aulerová měřítko :

8 +, ±, -, -, +, ±, -, -, projektant: Veronika aulerová měřítko :

01 číslo paré: SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - KONCEPT 5

01 číslo paré: SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - KONCEPT 5 ROSA - ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz číslo zakázky: 0700902 IČ: 866 91 783 investor: revize: 00 01 číslo paré: MĚSTO

Více

PARDUBICE STARÉ LABE - KULTURNÍ CENTRUM

PARDUBICE STARÉ LABE - KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE STARÉ LABE - KULTURNÍ CENTRUM DIPLOMOVÝ PROJEKT Zuzana Mudruňková fakulta architektury ČVUT zimní semestr 2012/2013 vedoucí práce: Ing. Arch. Jan Sedlák ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III ÚVOD PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ

DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ KULTURNÍ CENTRUM EDEN Lokální kulturní centrum jako chybějící článek kulturní infrastruktury sídla diplomní projekt Fakulta Architektury ČVUT letní semestr 2011/2012

Více

TELČ - KONVERZE A ZAHUŠTĚNÍ MĚSTSKÉHO BLOKU LUKÁŠ KOMÍN

TELČ - KONVERZE A ZAHUŠTĚNÍ MĚSTSKÉHO BLOKU LUKÁŠ KOMÍN TELČ - KONVERZE A ZAHUŠTĚNÍ MĚSTSKÉHO BLOKU LUKÁŠ KOMÍN TELČ - KONVERZE A ZAHUŠTĚNÍ MĚSTSKÉHO BLOKU DIPLOMNÍ PROJEKT, FAKULTA ARCHITEKTURY, ČVUT, ZS 2014/15 AUTOR: LUKÁŠ KOMÍN VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. ING.

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

Návrh interiéru nově vznikající mateřské školy v Nekoři a školní jídelny, jako spojovacího prostoru k současné základní škole.

Návrh interiéru nově vznikající mateřské školy v Nekoři a školní jídelny, jako spojovacího prostoru k současné základní škole. Návrh interiéru nově vznikající mateřské školy v Nekoři a školní jídelny, jako spojovacího prostoru k současné základní škole Marie Pomikálková Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Rodinné domy typu A, varianty dispozic

Rodinné domy typu A, varianty dispozic Standardní dispozice 4+kk Domy typu A ve standardní variantě jsou přístupné ze severní strany. Jsou od obytné ulice odděleny pásem zeleně a jejich dominantním prvkem je na jih orientovaná rozlehlá krytá

Více

PROSTŘEDÍ S CHARAKTEREM LEARNING CENTRE

PROSTŘEDÍ S CHARAKTEREM LEARNING CENTRE Diplomová práce_studijní centrum TUL_bc. Jakub Adamec_vedoucí diplomové práce prof. Ing arch akad arch Jiří Suchomel_ letní semest 2011 OBSAH volba tématu 03 co je learning centre 04 potenciál studijního

Více

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Bydlení pro seniory - Průhonice

Bydlení pro seniory - Průhonice Bydlení pro seniory - Průhonice Vypracoval: Bc. Pavel Borůvka Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. Letní semestr 011/01, Ústav navrhování III, FA ČVUT, Diplomní projekt Obsah Zadání, cíle 3

Více

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do 1 ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do území... 8 4.1 Základní ustanovení... 8 4.2 Vzájemné odstupy

Více

Znalecký posudek č. 12/2015

Znalecký posudek č. 12/2015 Znalecký posudek č. 12/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 1542 k.ú. Holice u Olomouce Vše ve vlastnictví společnosti FARDIS CZ, s.r.o. Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro

Více

A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN

A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN AGE project,s.r.o., www.ageproject.cz, ageproject@ageproject.cz STUDIE K PŘEDBĚŽNÉMU PROJEDNÁNÍ A. Průvodní zpráva A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.2. A.3. AGE project,s.r.o., www.ageproject.cz, ageproject@ageproject.cz

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

VARIANTA D ŘEZ A-A M 1: 200

VARIANTA D ŘEZ A-A M 1: 200 ŘEZ A-A M 1: 200 + 10,500 + 8,700 + 1,600 + 2,600 ± 0, 000-0, 600 3 000-2,400 ŘEZ A-A 1: 200 D.3. D.7. D.6. PERSPEKTIVY PERSPEKTIVY D.5. POHLEDY POHLED SEVERNÍ POHLED VÝCHODNÍ POHLEDY D.4. PŮDORYS 1 NP

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník.

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník. ZNALCI A ODHADCI znalecký ústav, spol. s r.o. znalecký ústav Nám.28. října 3, 602 00 Brno www.znalciaodhadci.cz, IČ : 25 57 72 98 DIČ : CZ25577298 tel. 533 039 051 znalciaodhadci@gmail.com, ID schránky

Více

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu.

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 1 2 DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 3 4 diplomová práce základní škola květnice Magdalena Havlová ateliér kuzemenský & synek fakulta

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3760/119/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č.3760/119/2014 Okres:Plzeň-město Obec :Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č.3760/119/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI provozního areálu č.p.742 v ulici Lobezská s příslušenstvím v k.ú. a obci Plzeň, okres Plzeň-město Objednavatel

Více

Návrh novostavby kostela v Brně Líšni

Návrh novostavby kostela v Brně Líšni A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (Skutky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

Rekonstrukce Galerie Mánes

Rekonstrukce Galerie Mánes Skanska a.s. wwwww.skanska.cz Základní informace o stavbě Název stavby Lokalita Masarykovo nábřeží 1, Praha 1 Nové Město Doba výstavby 04/2012 12/2013 Generální dodavatel Skanska a. s., divize Pozemní

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29.

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29. Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 Název: Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29 Jméno a příjmení autora : Zdeněk Závodný Rok : 2007 1 Obsah : 1. Úvod

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL VYŠEHRAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ V SOUVISLOSTECH ČESKOSLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ

Více