KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Středy odpoledne jsou vyhrazeny pro: 1. pedagogické rady 2. provozní porady 3. schůze předmětových komisí 4. schůze předsedů předmětových komisí s vedením 5. písemné práce ve dvojjazyčných třídách

2 2011 ŘÍJEN Medzinárodný maraton mieru - To Úvodní soustředění 1.ABCD v Mozolově - Sv, Bí, Kc,Pi, To, Ma, Ka Účast na jednání Trestního soudu Prahy 8-6.A - Do Podzimní přebor GJN v OB - To Seminář JUDr. Kašpara pro všechny pedagogy GJN, 13:00 16:00 h. org. Mt Koordinační schůze učitelů matematiky - ČH FinalEnglish Test 6.A, 6.B, 6.C Je, Re, Ta Školní psycholog v KPPP Přírodovědný Klokan - Pk, ČH Provozní porada v 15,30 hod. v uč Seminář Vizuální aktivizace v pedagogickém procesu, Praha- St (DV) Ředitelské dny Podzimní prázdniny Halloween party - Je, Wt, Re, studenti 1.-3.r., atrium Setkání s P.Rabatém, autorem komiksů Br + vybraní studenti Francouzský týden - učitelé bil.sekce, 1.C, 2.C, 2.D, 3.C ŘÍJEN 1.ročníky Přednáška a beseda na téma Jak se učit 1. ročníky Posilování kladného sebepřijetí, sebeprezentace, sebepoznání (listopad) 3.B Beseda s redaktorem MF Dnes - Va 6.B Vojenské muzeum - Ha 5.A Beseda spolku Inventura demokracie - Do 5.B Exkurze do Poslanecké sněmovny - Ur 6.C Exkurze do divadla Na Zábradlí Np (možná listopad) 5.A Pokusy fyziky na MFF -Kl Piškvorky školní kolo - ČH 4.A Výukový program ZOO - Sv 6.A Bi člověka, Anatomický ústav - Sv 6.roč. sem. Srovnávací anatomie, Anatomický ústav - Pi 5.C Galerie Rudolfinum projekt Kontroverze - St Pedagogická praxe studentů VŠUP a AVU ve VV na GJN - St

3 LISTOPAD Francouzský týden - učitelé bil.sekce, 1.C, 2.C, 2.D, 3.C Týden vědy - 3A, 4.A,6.A - Sv Voda Vltava Bí, Sv Studijní stáž Montpellier - To Týden vědy - 6.B,C - Pi Schůze vedoucích PK 15,30 hod. v ředitelně Piškvorky oblastní turnaj - ČH RememberanceDay, akce ve třídách a aule - Sm Výměna Meergronden - Ta, Qt, studenti 2.A, 2.B, 4.B my tam Čtvrtletní klasifikační porada ve 14,30 hod. ve 116, vyučování končí v 14:25 hod Provozní porada v 15,30 hod. ve 116 HV SRPŠ 17,00 hod. v uč. 104 Informace rodičům hod. Třídní schůzky 1. a 2. ročníků v 18,00 hod THSMUN konference Modelu OSN, USA - Ur,Re, studenti 2.A,4.C,5.B,6.B asi Krakov, Osvětim-výběr studentů - Ha Den otevřených dveří od 16 hod. v aule ScholaPragensis - St Výjezdní zasedání učitelů GJN v Jánských lázních pracoviště Hellichova Schůze a stáž učitelů francouzštiny - Pg, Ku,? Zkoušky DELF scolaire na GJN - Be, Sč, Bš Internetová matematická olympiáda - Qt LISTOPAD Testování studentů 5.C v PPP Vyplnění přihlášek na umělecké VŠ, na fakultu architektury ČVUT 2. ročníky Prevence zneužívání návykových látek (prosinec) Přednáška školní psycholožky psychohygiena, třídnické hodiny 5.C Návštěva Poslanecké sněmovny Va 5.B Návštěva soudu - Ur 5.A Návštěva Parlamentu ČR - Do Divadelní workshopy - aula, Švandovo div. - Be, Re, Če DS a zájemci Příběhy bezpráví - Ha DS Ustav pro studium totalitních režimů Ha 1.A,C Městská knihovna exkurze Np 2. A Židovské muzeum - Va 2.ročník Návštěva Parlamentu ČR / výstava Symboly republiky Cf 2.C, 2.D (OSV) Výstava Symboly republiky/ návštěva Poslanecké sněmovny ČR - Do Setkání s fr.spisovatelem P.Claudelem Pg kolem Víkend v Pirně - Fa studenti 2.A,4.C,5.B,6.B 6A Seminář PhillippaSchmolla PRAMUN - Ur, Re, Če, Ta Pokusy fyziky na MFF - Kl

4 6.C Srovnávací písemná práce z matematiky - Bš Turnaj měst - Bš Krajské kolo logické olympiády - Qt Koordinační schůze učitelů fyziky a chemie - Bd, Ke, Tr 5.A Hrdličkovo muz.člověka Antropologie - Ma 4.C Výukový program ZOO - Si 3.B,C,5.C,sem.6.r. Týden vědy Eurorebus - průběžně vybrané třídy r. Výchovný koncert - Kb 3. A, 4. C Pěvecké soustředění 1 den Kb 2.C Stálá expozice SMSU NG komentovaná prohlídka - St

5 PROSINEC Zkoušky DELF scolaire na GJN - Be, Sč, Bš Bílá noc - Kc Oslava Sv.Mikuláše (1.A,1.B,1.C, 2.C, 2.D) - Zá MO - škol.kolo - Qt Schůze bilingvní sekce 15,30 hod Maturitní ples školy 6. r. končí vyučování po 4. vyuč.h., ostatní nejpozději po 6. vyuč. h Vyučování se zahajuje 3. vyučovací hodinou, maturitní ročníky volno po plese Překladatelský týden - Pg, Bš, Be, Br - 4.C Angl.divadelní zkoušky v aule - Če, Re Maturitní prezentace AJ nanečisto 6.ABC - Ta, Re, Sm, Gw Schůze vedoucích PK 14,30 hod. v ředitelně Provozní porada v 15,30 hod. ve 116 Expozice ČNB 2.A - Ne Expozice ČNB 2.B - Fi Sjezdové lyžování Rakousko Bí, Sv Matematická soutěž ve francouzštině a češtině ČH Anglické divadlo v aule Če, Re - 3.AB, 4.B Florbálkový turnaj GJN Kc Vánoční prázdniny PROSINEC Přihlášky na VŠ I. kolo Olympiáda ČJ Jeden svět na školách Ha 5.B Simulované soudní jednání (PF UK) Ur Charit. akce Daruj hračku - Vm, studenti Matematika bez hranic - Bš 1.a 2.ročníky MaSo ( matematická soutěž MFF UK) - Qt 3.C, 4.C Srovnávací písemná práce z matematiky - Bš 5.C Srovnávací písemná práce z matematiky - ČH Exkurze - Slavkov u Brna - Zá 3.B Výukový program ZOO - etologie, plazi - Pi 3.A Výukový program ZOO - Sv 6.A Anatomie člověka - Sv Sem.6.roč. Nakládání s odpady (Pražské služby) 6.ABCD semin. Pitva člověka - Pi Zpívání na schodech Kb Pěvecký sbor - J.J.Ryba: Česká mše vánoční ( možná!) Bä 3.A Galerie současného umění- animační program _St Návštěva Národní galerie - Bt

6 2012 LEDEN 6.1. Tříkrálový koláč (1.C,2.C, 2.D, 3.C) Lyžařský kurz 2.A Bí, Ší Jazykový kurz 3.C Sv, Pi, Gw, Wt 9.1. Písemná práce z FJ 5.C, Bl, Pg, 8 12 hod PRAMUN-mezinárodní konference Ur,Re,Če,Ta,Wt studenti 2.-6.r Provozní porada v 15,30 hod. ve Den otevřených dveří bilingvní sekce hod Lyžařský kurz 2.D Li, Ta, Ma, Kc, Ex Výměna Louis le Grand, Francie 5.C, Pg, Bl my tam Schůze vyučujících 2.D, 5.B v 15,30 hod. ve 116 Schůze bilingvní sekce 15,30 hod Schůze učitelů francouzštiny - Ku, (Bratislava) Uzávěr klasifikace do 14 hod. a zápis známek do TV Pololetní klasifikační porada ve 14,30 hod. ve 116, vyučování končí ve 14:25 hod Třídní schůzky pro 1. a 2. ročník od 17:30 hod MO - Z9 - obvodní.kolo - 2.roč MO - škol.kolo - 3., 4. roč. - jen jednotlivci, Qt Australia Day - Sm Matematická soutěž v Aj - Ne, Qt od ročníky Florbálkový půlmaratón - Kc Stáž a schůze učitelů fyziky a chemie Bd, Ke, Tr Konec 1. pololetí 1. vyuč. h. třídnická hodina, 2. vyuč. h. rozdání výpisu z vysvědčení Provozní porada v 10,30 hod. ve Vyhlášení kritérií pro přijímací zkoušky LEDEN 3.A, 3.C 6.roč.seminář Beseda pro rodiče studentů mat. tříd na téma Maturitní zkoušky, studium na VŠ, pomaturitní studium Národní galerie, program Hledání baroka - Kd Výměna Pirna Fa oni zde Stáž hodnotitelů zkoušky DELF Be, Bš, Sč, Pg, Ku Návštěva žáků bilingvní sekce z Brna 2.C, 2.D, Zá Konverz. soutěž FJ šk.kolo - Sč Olympiáda Bi, Ze - vybraní žáci Si, Ša Exkurze do ZOO - VP ptáci - Pi 6.A Pitva - Sv 1.C Expozice SMSU NG komentovaná prohlídka - St Výstava klauzur VŠUP V Praze - Bt

7 ÚNOR Schůze bilingvní sekce 15,30 hod Stáž a schůze učitelů fyziky a chemie Bd, Ke, Tr Kontrola TK volitelných a nepovinných předmětů Basketbalový maraton Kc, Ší 3.2. Pololetní prázdniny Lyže Jarní prázdniny Bí, Sv Jarní prázdniny Stáž učitelů zeměpisu Ša, To Schůze vedoucích PK 15,30 hod. v ředitelně Stáž učitelů dějepisu Br, Pá, Wi Schůze učitelů matematiky - příprava maturitních prací - ČH Výměna Almere Gw, Mt oni zde, studenti 4., 5. r LeZeC výukový maratón - To Lyžařský kurz 2.B Kc, To, Ma Výměna Louis le Grand, Praha Pg, Bl oni zde Maturity Čj nanečisto 6.A, 6.B, 6.C Oslava MardiGras - Zá, 1.C, 2.C, 2.D, 3.C, 4.C Provozní porada v 15,30 hod. ve Lyžařský kurz 2.C - Sv, Mi, Ší, Kc ÚNOR 1.ročníky Sociometrie - (viz specifická prevence) - únor/březen Přihlášky na VŠ II. kolo Testování studentů 5.A, 5.B v PPP 2.C, 2.D (ČJL) Divadelní představení - Do 5.B Návštěva advokátní kanceláře Ur 1.B Návštěva Městské knihovny Va 3.B Návštěva div. představení - 2. pololetí Va 4. ročník Návštěva Senátu ČR Cf - únor/březen Schůze učitelů matematiky - ČH, Bš CertamenLatinumšk. kolo - Ná, VM 5.A, 5.B Srovnávací testy z NJ Fa, Kš, Vr 6.A, 6.B Srovnávací testy z NJ Fa, Kš, Vr 2.A Pokusy fyziky na MFF - Kl FJFI 6.A Přednáška nebo laboratorní měření v návaznosti na učivo o atomovém jádru - Kl Sem.bi 6.roč Exkurze do ZOO - VP chovy zvířat - Pi 1.C Mineralogické muzeum - Pi 4.C Exkurze do ZOO - VP zoologie - Si Školní kolo zemepis. olympiády - Ša 2.D Animační program v NG - St 3.A, 4.C České muzeum hudby Kb

8 BŘEZEN Lyžařský kurz 2.C - Sv, Mi, Ší, Kc Jazykový kurz 3.B Bí, Re, Sm? 7.3. Schůze bilingvní sekce 15,30 hod Stáž - fr.literatura - Praha, Fr.lyceum - Pg Jazykový kurz 3.A - Li, Če, Ta Výměna Montceau Praha - 4.C, Bš. Be Schůze vedoucích PK 15,30 hod. v ředitelně Klokan - Bš, ČH Matematika bez hranic - Bš Běžecké + OB soustředění Kc, To Dny Frankofonie (1.C, 2.C, 2.D, 3.C, 4.C) Týden maturitních písemných prací - bac blanc 5.C, 6.C Studijně poznávací zájezd Londýn Re, Sm + mix studentů Krajské kolo GymnaziaCantant Provozní porada v 15,30 hod. ve Festivadlo - Be, Bš, vybraní studenti, Brno Vyučující Fj 5.C a vyučující v 6.ABC odevzdají maturitní otázky Divadelní festival Vídeň, Be, Bš Výměna Montfort Praha - 1.C, Pá, Ša, Be Výměna Nîmes - 3.C, ČH, Wi Poslední termín odevzdání seznamu literárních děl 6.ABC Přechod Krkonoš- běžky - Sv BŘEZEN 1.ročníky Sociometrie - (viz specifická prevence) - únor/březen Beseda s rodiči studentů předmaturitních tříd o možnostech dalšího studia na VŠ, popř. VOŠ Potvrzení přihlášek na VOŠ 1A, 1.B, 1.C Divadelní představení Np 1.B Návštěva divadelního představení - Va 5.A, 6.B Exkurze Terezín - Ha 5.A (ZSV) Beseda z projektu Finanční gramotnost/ Doznívání finanční krize (v rámci hodin ZSV) - Do 4. A,C Literární exkurze Kb Výměna Pirna Fa my tam Zájezd Berlín - Kš Mezinár.zkouška NJ B2 nanečisto - Vr 3., 4. r. Sluníčkový den - Vm Konverzační soutěž FJ kraj.kolo - Sč 1.A, 1.B Mineralogické muzeum - Pi 3.B VP bezobratlí - život v mokřadu Pi (Toulcův dvůr) 3.B Exkurze do ZOO - VP ohrožení živočichové - Pi 5.B Antropologie - Hrdličkovo muzeum - Si 3.A Exkurze do ZOO - Sv

9 3.A, 4.A, 6.A Týden mozku - Sv 5.C sem. Bi Týden mozku - Pi 2.A, 4.A Geografická exkurze Bí (nebo duben) 2.B Expozice SMSU NG komentovaná prohlídka St

10 DUBEN Výměna Montfort Praha - 1.C, Pá, Ša, Be Výměna Nîmes Praha, 3.C, ČH, Wi Přechod Krkonoš- běžky - Sv 2.4. Muzikály v aule 14,00 19,00 hod Koně Velikonoční Bí Velikonoční prázdniny Schůze bilingvní sekce 15,30 hod Schůze vedoucích PK 15,30 hod. v ředitelně MO - Z8 - obvodní.kolo - 1.roč. jen jednotlivci Školní kolo jun. maraton To Gymnázia Cantant v Brně (sbor Bä) - pokud postoupíme Výměna Blois 2.D, Ke, Tr, Zá oni zde Život v mokřadu 3.B, Pi (odchod po 4.vyuč.h.) Divadelní představení v aule - Ká Jarní přebor GJN v OB - To Čtvrtletní klasifikační porada ve 14,30 hod. ve 116, vyučování končí v 14:25 hod HV SRPŠ 16,30-18,00 hod. v uč. 104 Třídní schůzky všech tříd v 18,00 hod Výměna Almere Gw, Mt my tam, studenti 4., 5. r Výchovný koncert s FOK Gershwin Rapsodie v modrem, edukativni program Gr (od hod) 1.B, 1.C Uzávěr klasifikace 6.ABC Klasifikační porada 6.ABC 9:40 hod v aule Koně Kola Bí, Sv Přijímací zkoušky do 1.ročníků 1.termín 1.kola Zkoušky DELF B1 3.C Be, Ku, Bš, Pg Pitkovická stráň 3.B, Pi Praž. semif. jun. maratonu - To vyuč. h. rozdání vysvědčení 6.ABC Studijní volno před písemnými zkouškami SČ MZ 6.ABC DUBEN 2.ročníky Veletrh fiktivních firem Do, Cf 5.A (ZSV) Účast na jednání civilního soudu - Do 2. ročníky Volitelné téma rasismus, xenofobie, partnerské vztahy, žebříček hodnot, vztah k autoritě (viz specifická prevence) 5.A, 6.B Památník Vojna - Ha 4.B Exkurze Máchův kraj Kd (přelom dubna a května) 5.B Návštěva ČNB - Ur 5.C Čapkova Strž Kd 2.B Židovské muzeum Kb

11 Výměna Duren Fa my tam studenti 2.-4.r. Vzdělávací pobyt Bridgwater, JZ Anglie - Če studenti 2.-4.r Výměna Meergronden - Ta, Qt oni zde Výměna Francie - Sč Výukový zájezd AJ Londýn - Je Divadelní představení ve francouzském jazyce - Be 1.,2. ročníky MaSo (matematická soutěž MFF UK) - Fi jednotlivci 1.C Chlupáčovo muzeum - Vznik života na Zemi - Pi 2.A,B Botanická zahrada botanika - Si 5.B Anatomický ústav - Si Sem.Bi 6.roč. Botanická zahrada - Rostliny tropů a subtropů - Pi 4.A Exkurze do ZOO - VP zoologie - Sv 2.C, 2.D Mineralogické muzeum - Šp 3.ročníky Historie zapsaná v atomech (možná květen) od 3. ročníku Turnaj měst - Bš Poprask v OB - To 5.C Animační program v galerii současného umění St

12 KVĚTEN 2.5. Schůze bilingvní sekce 15,30 hod PP a DT společné části MZ 6.ABC Výměna Questembert 2.C, Ak, St, Pá, Br oni zde Windsurfing Bí, Sv Výměna Nîmes 3.C, ČH, Wi my tam 9.5. Schůze vedoucích PK 15,30 hod. v ředitelně Jun. Maraton finále - To Písemná zkouška PČ MZ - francouzština Opravy písemných maturitních prací z Fj Pg, Bl Studijní volno před ÚZ společné i profilové části MZ 6.AB Písemné zkoušky profilové části MZ 6.C Provozní porada v 15,30 hod. ve Běh pro školu v Africe - Tr Inline kurz -Sv Ústní zkoušky z Fj všichni učitelé bil. sekce ÚZ společné a profilové části MZ 6.AB Studijní volno před ÚZ společné i profilové části MZ 6.C Opravy písemných zkoušek profilové části MZ Opravy písemných maturitních prac. z M Bš, ČH (Košice) Opravy maturitních písemných prací z Fy,Ch - Bd, Ke, Tr? ÚZ společné a profilové části MZ 6.C Týden písemných prací - učitelé a třídy bil.sekce Výměna Questembert 2.C, Ak, St, Br my tam Výměna Montfort 1.C, Pá, Ša, Be my tam KVĚTEN 1. ročníky Vztahy v třídním kolektivu Opravy maturitních písemných prací z D,Z - Br, Pá, Ša, To, Wi Srovnávací test 2.ročníky - Re,Je,Vm,Če,Ta 3.A, 3.C Návštěva psychiatrické léčebny Bohnice - Do 5.B Návštěva VŠE - Ur 1. ročník Židovské muzeum - Cf 4.B Exkurze do Památníku nár. písemnictví - VM 4. A, 4.B Zájezd Francie Ha 3.A,B Exkurze Řím - Ha, Kd - květen/červen 4. ročník: Centrum OSN Cf - duben/květen Zkoušky angl.div. v aule Če - 2.pol.května Výměna Montceau - 4.C, Bš, Be 1.A, 1.B Chlupáčovo muzeum vzniku života - Ma 1.C, 3.A, 3.B Vodárna Podolí Pb (možná duben) 2.C, 2D Botanická exkurze - Si 3.A Exkurze do ZOO - VP zoologie - Sv 3.C Botanická exkurze výukový program Jarní květena - Pi 3.C Botanická zahrada - Pi 4.B Exkurze do ZOO - VP zoologie - Ma

13 5.C Anatomie člověka - Pi Praxe studentů VŠUP a AVU ve VV St 3. A, 4. C Pěvecké soustředění 1 den Kb Soustředění a koncert sboru v Mnichovicích (možná!) Bä (červen)

14 ČERVEN Týden písemných prací - učitelé a třídy bil.sekce Vodácký kurz Sv, Bí, Mi Výměna Questembert 2.C, Ak, St, Br my tam Výměna Montfort 1.C, Pá, Ša, Be my tam 1.6. Slavnostní předání maturitního vysvědčení 6.AB v aule ve 14,00 hod Ústní zkoušky z FJ - Pg, Ku, 3.C, 4.C Horo kurz Kc, To 4.6. Život v mokřadu 3.C, Pi (návrat na 7.vyuč.h.) Výměna Blois 2.D, Ke, Tr, Zá 6.6. Schůze bil.sekce 15,30 hod. Slavnostní předání maturitního vysvědčení 6.C v aule v 17,00 hod Uzávěr klasifikace 5.C a zápis známek Anatomický ústav 5.C - Pi Klasifikační porada 5.C Muzikál Hair v kině MAT Gr ( hod.) Schůze vedoucích PK 15,30 hod. v ředitelně Vysvědčení 5.C Studijní volno 5.C před písemnými zkouškami SČ MZ Do Informace rodičům žáků budoucích 1. roč. v aule v 17 hod. Nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ 6.ABC Uzávěr klasifikace a zápis do TV roč. (kromě 5.C) Ústní maturitní zkoušky z FJ - 5.C - Pg, Bl Klasifikační porada roč. (kromě 5.C) od 14,00 hod Schůze učitelů FJ - Pg, Ku (Olomouc) Hry Maturanti Bí, Sv 26.6 Florbálkový turnaj GJN - Kc Vysvědčení Závěrečná pracovní porada a oběd v 10,00 hod. ČERVEN 2.C, 2.D (OSV) Návštěva centra EU/OSN Do Výměna Duren Fa oni zde 1.C, 2.C,2.D Ústní zkoušky z FJ - učitelé bil.sekce Anglické divadlo v aule Če, Re Divadelní workshopy - Bš, Re, Če - aula, divadelní kluby studenti roč. AJ překladatelská soutěž - Če, Re, Ta, Vm, Wt 3.C Život v mokřadu - Pi 5.A Anatomický ústav - Ma 5.B Geograficko - tělovýchovná exkurze - To Přebor škol v OB finále - To 1.B Exkurze - Kl 1.D Exkurze - Ke 2.D Exkurze - Ke

15 3.B Vícedenní exkurze - Fi 3.C Exkurze - Bš 4.A Exkurze - No 4.C Exkurze - Bš Zájezd do Říma - Ká Výtvarná dílna v plenéru ( organizuje St) Výstava klauzur VŠUP V Praze - Bt Pěvecký sbor - závěrečný koncert sezóny - Bä 3. A, 4. C Koncert na schodech Kb Malá školní akademie - prostor pro presentaci studentů - Kb PRŮBĚŽNĚ: - Fyzikální olympiáda - Dny Akademie věd - Týden vědy - Exkurze a přednáška ČVUT - XIII. Memoriál Michala Chrobáka Pk - MO - Qt, Fi, ČH - Maths en Jeans - celoroční projekt s Fr.lyceem v Praze - Planetárium 6.A astrofyzika - Kl - Stanice mladých přírodovědců 5.B - Si - Přednášky a semináře - Sem.Bi 6.roč. - Pi - Astronomická olympiáda Qt

KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Středy odpoledne jsou vyhrazeny pro: 1. pedagogické rady 2. provozní porady 3. schůze předmětových komisí 4. schůze předsedů předmětových komisí s vedením

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Středy odpoledne jsou vyhrazeny pro: 1. pedagogické rady 2. provozní porady 3. schůze předmětových komisí 4. schůze předsedů předmětových komisí s vedením

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LEDEN - ČERVEN

KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LEDEN - ČERVEN KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LEDEN - ČERVEN Středy odpoledne jsou vyhrazeny pro: 1. pedagogické rady 2. provozní porady 3. schůze předmětových komisí 4. schůze předsedů předmětových

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Středy odpoledne jsou vyhrazeny pro: 1. pedagogické rady 2. provozní porady 3. schůze předmětových komisí 4. schůze předsedů předmětových komisí s vedením

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

KALENDÁŘNÍ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 KALENDÁŘNÍ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 (aktualizováno 1. 2. 2005) Středy odpoledne jsou vyhrazeny pro: 1. pedagogické rady 2. provozní porady 3. schůze předmětových komisí 4. schůze předsedů předmětových

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 KALENDÁŘNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Středy odpoledne jsou vyhrazeny pro: 1. pedagogické rady 2. provozní porady 3. schůze předmětových komisí 4. schůze předsedů předmětových komisí s vedením

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

KALENDÁŘNÍ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 KALENDÁŘNÍ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Středy odpoledne jsou vyhrazeny pro: 1. pedagogické rady 2. provozní porady 3. schůze předmětových komisí 4. schůze předsedů předmětových komisí s vedením

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

KALENDÁŘNÍ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 KALENDÁŘNÍ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Středy odpoledne jsou vyhrazeny pro: 1. pedagogické rady 2. provozní porady 3. schůze předmětových komisí 4. schůze předsedů předmětových komisí s vedením

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Organizační plán školní rok 2015/16

Organizační plán školní rok 2015/16 Organizační plán školní rok 2015/16 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. Písemné zkoušky společné části MZ - podzim 2015 Matematika - didaktický test Koná se na spádové škole - ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu. Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu

Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu. Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu Příloha č. 1 Plán činnosti školního roku 2007/2008 Začátek školního roku: 2007 Konec prvního pololetí: 3ledna 2008 Konec druhého pololetí: června 2008 Prázdniny: Podzimní:,2 října 2007 Vánoční: 2 2007

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Září 2008 30. -31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt 1.Zahájení školního roku 2. Třídnické práce, Spirit

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

1.E Termín aktivity (případně rámcový) Název aktivity Místo konání Typ aktivity Garant + případně další zúčastnění vyučující

1.E Termín aktivity (případně rámcový) Název aktivity Místo konání Typ aktivity Garant + případně další zúčastnění vyučující 1.E 25.IX.15 Evropský den jazyků DDM České Budějovice workshop Kratochvílová 0 26.10.2015 planetárium Č.Budějovice výukový program Otáhalová, Křížová, Dvořák 40 Kč XII.2015 Jindřichův Hradec,Krýzovy jesličky

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

září říjen Plán činnosti školního roku 2009/2010

září říjen Plán činnosti školního roku 2009/2010 Plán činnosti školního roku 2009/2010 Začátek školního roku: září 2009 Konec prvního pololetí: ledna 2010 Konec druhého pololetí: června 2010 Prázdniny: Podzimní: - října 2009 Vánoční: 2 prosince 2009

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Září 2008 30. -31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt 1.Zahájení školního roku 2. Třídnické práce, Spirit

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Příkaz ředitele školy č. 4 /2015 ************************

Příkaz ředitele školy č. 4 /2015 ************************ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice ****************************************************************

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o. Most, Topolová 584, PSČ 434 47 PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Činnost školy se řídí jednotlivými ustanoveními školního řádu, pracovního řádu, klasifikačního

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o. Most, Topolová 584, PSČ 434 47 PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Činnost školy se řídí jednotlivými ustanoveními školního řádu, pracovního řádu, klasifikačního

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Harmonogram školního roku 2014/2015

Harmonogram školního roku 2014/2015 Harmonogram školního roku 2014/2015 Červenec, srpen 28. 6. 31. 8. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 7. 7. - nejzazší datum, dokdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky k mat. zkoušce z informačního

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán práce školy školní rok 2015 / 2016 výňatek

Plán práce školy školní rok 2015 / 2016 výňatek Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Mírové nám. 440, 407 78 Velký Šenov e-mail: info@zsvelkysenov.cz tel. 412 354 001, fax: 412 354 005 internet: www.zsvelkysenov.cz Plán práce školy školní rok 2015

Více

Organizace školního roku 2011/2012

Organizace školního roku 2011/2012 Organizace školního roku 2011/2012 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního vyučování - I. pololetí:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2015/2016 Září 1A8, besedy Nebezpečí virtuálního světa, PK Inf beseda v Dukle (45 minut) s paní Věrou Sosnarovou, která přežila gulag - pro 3. a 4. ročník a

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Termíny konání pedagogických rad a konzultací : 11.9.2012 v 15.00 - úvodní třídní schůzky (společné),

Termíny konání pedagogických rad a konzultací : 11.9.2012 v 15.00 - úvodní třídní schůzky (společné), Celoroční plán na školní rok 2012-2013 - stěžejním cílem je udržet, popř. zvýšit stávající dobrou úroveň výsledků vzdělávání žáků, - vést žáky k ohleduplnému chování k dospělým a k sobě navzájem, - vést

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Plán kontroly a řízení

Plán kontroly a řízení Č.j.: 2/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Plán kontroly a řízení na školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ I. Kontroly - přidělení předmětů, organizace školy

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více