H I S T O RIE KOČIČÍ ZO O L O G I E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O RIE KOČIČÍ ZO O L O G I E"

Transkript

1 H I S T O RIE KOČIČÍ ZO O L O G I E Zoologie je přírodní vědou spadající do okruhu věd biologických, jejímž předmětem je studium živočichů. Slovo zoologie pochází ze spojení dvou řeckých slov ζοον zvíře a λόγος slovo. A vědu zoologickou prý vymyslel Aristoteles. O Aristotelovi ze Stageiry bylo napsáno už tolik, že není potřeba představovat si jej podrobněji, zmiňme tedy alespoň, že se narodil roku 384 před naším letopočtem v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní Makedonii a zemřel v roce 322 před naším letopočtem v Chalkidě. Byl to Platónův žák, jeden z nejvýznamnějších filozofů dějin a zakladatel mnoha věd, kromě už zněměné zoologie fušoval třeba do geologie, astronomie, biologie, ekonomie, etnografie, politiky, logiky, lingvistiky, a mnoha dalších. Napsal prý na čtyři sta knih, u mnohých je autorství ale sporné. Co se zvířat týká, můžeme jmenovat například O historii zvířat, O chůzi zvířat, O pohybu zvířat, O částech zvířat, O zkoumání živočichů všechny mají jedno více méně společné, popisují to obecné, to nejdůležitější. Aristoteles ale nebyl ani první ani poslední, kdo popisoval chování zvířat. Pojďme se kouknout na to, jak se pohled na kočky v proměnách času proměňoval. Anebo neproměňoval Stěžejních pro nás bude několik autorů, o mnoha z nich už jsme se zmiňovali. Takový příkladem může být Hérodotos Halikarnásský ( nebo 420 př. n. l.), významný antický historik a cestovatel, zvaný spolu s Ciceronem jako Otec dějepisu. Ve své knize Dějiny popisoval všechno možné, co zažil na cestách po západě Itálie, do Babylonie, do Egypta Právě z Dějin se můžeme leccos dozvědět o jeho pozorování lvů. Vikulka, CZ ~ 1 ~

2 DĚJINY KOČEK Tvůrcem pravděpodobně nejstarší přírodovědné encyklopedie je Gaius Plinius Secundus, známý i pod jménem Plinius Maior, anebo česky prostě Plinius starší (23 79 n. l.). I on napsal více knih, pro nás bude nejzajímavější Naturalis historia, dílo o 37 knihách (a jediné dílo Plinia staršího, které se zachovalo kompletní) popisuje jednotlivé přírodní 0-1 Gaius Plinius Secundus vědy, přičemž převážně ba Rytina z Grande Illustrazione del Lombardo Veneto ossia storia téměř výhradně cituje ze delle città, dei borghi etc.; Cesare starších děl. Plinius starší se Cantù, Milano 1859, Vol. III živil jako voják, byl velitelem římského loďstva v Misenu. Za svojí funkci položil i život, zemřel totiž roku 79, když se se svými loděmi pokoušel opustit přístav a evakuovat obyvatelstvo před výbuchem sopky Etny. Před stejnou erupcí, která pohřbila Pompeje. Učitel církve, svatý Isidor ze Sevilly (asi dubna 636) byl encyklopedista a biskup v Seville, jeden z nejuznávanějších, nejvyhledávanější pisatelů 0-2 Isidor Sevillský, Bartholomé středověku. Svým dílem Esteban Murillo ovlivnil mnohé následníky, portrét z katedrály v Seville, díky čemuž jej papež Benedikt Španělsko; olej na plátně; 1655 XIII. v roce 1722 pasoval na (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) učitele církve. Nás bude Vikulka, CZ ~2~

3 zajímat jeho nejvýznamnější dílo s názvem Origines sive Etymologiae (Počátky neboli Etymologie), což je soubor dvaceti knih objasňujících vlastně celé tehdejší lidské vědomosti. Věnuje se tu gramatice, rétorice, dialektice, aritmetice, geometrii, astronomii, hudbě, teorii harmonie a kromě mnoha dalšího samozřejmě i zoologii. Další středověký učenec, františkán, který se zabýval přírodou a zvířaty, je Bartholomeus Anglicus, či Bartoloměj Anglický ( ). Jeho nejvýznamnější encyklopedické dílo je De proprietatibus rerum (O vlastnostech věcí) datované rokem Bartholomeus jej měl napsat na univerzitě v Magdeburgu v Sasku jako jakousi učebnici. Uvádí v ní poměrně podrobně, z jakých starších zdrojů čerpal, a porovnává staré a nové poznatky. De proprietatibus rerum je soubor devatenácti knih, pojednávajících o Bohu, andělech a démonech, lidské mysli, duši, fyziologii, medicíně, anatomii, základních přírodních elementech, geografii, mineralogii, zvířatech, barvách, chutích, kapalinách, a mnohém jiném. Abychom si mohli porovnat antické, středověké a novověké nazírání na svět, použijeme věhlasného díla věhlasného zoologa. V letech vydal zoolog Alfred Edmund Brehm (2. února listopadu 1884) prvních šest svazků encyklopedie Život zvířat. Tehdejší publikace ovšem nesla název Illustriertes Thierleben. Postupně vyšly ještě další čtyři svazky a tak dnes jsou čtyři díly věnovány savců, čtyři další 0-3 Alfred Edmund Brehm (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 3 ~

4 díly ptákům, a po jednom díle plazům, obojživelníkům a rybám a bezobratlým. Život zvířat je zoologická publikace rozsahu, který nebyl nikdy překonán a dodnes je vlastně základním zdrojem dalších publikací. Jakékoliv nové vědecké výzkumy toto dílo vlastně jen doplňují a zpřesňují, vlastně téměř nikdy Brehmem uváděná pozorování nepopřely. Sám Alfred Edmund Brehm byl protestantským pastorem a amatérským ornitologem. Právě přes ptáky se Brehm dostal k zoologii jako takové. A kvůli zoologii v mládí opustil i studia architektury. Sám se účastnil několika přírodovědeckých expedic do severní Afriky, Etiopie, Španělska, Skandinávie či na Sibiř. Jeho zoologický věhlas a erudovanost mu časem vynesly post ředitele zoologické zahrady v Hamburku a veřejného akvária v Berlíně. Z českého pohledu bude zásadním novodobým zdrojem kočičích informací Ottův slovník naučný, největší tištěná encyklopedie napsaná a doplňovaná v letech Tedy její první vydání. Dodnes totiž vychází novodobý Ottův slovník naučný, doplňovaný a mnohé novější poznatky a hesla. Svým rozsahem je údajně druhou nejúplnější encyklopedií světa po Encyclopaedia Britannica. Samozřejmě věhlasných zoologů žilo mnohem více, ať už to byli Richard Lyddeker, Thomas Pennant, nebo náš Jan Svatopluk Presl, zmínit ale všechny by bylo nad možnosti našeho vyprávění. Spokojme se aspoň s uvedeným výběrem. Jako první si vezmeme na přetřes kočku. Myšleno tu malou, domácí kočku. Pravděpodobně nejstarší zoologickou zmínku o kočkách najdeme u Isidora Sevillského. Kočka (musio) dostala své jméno protože útočí na myši (mus). Někteří však říkají, že její jméno je cattus, od slova chytat (capture); jiní zase, že cattat (vidět), protože vidí tak ostře, že prozře i tmou. Bartholomaeus Anglicus pak o kočkách píše jako o zvířatech od mládí chlípných. Jako koťata jsou sice rychlá, Vikulka, CZ ~ 4 ~

5 0-4 Kočky číhající na myš Ilustrace z kodexu Ashmole 1462 (Zdroj: Bodleian Library, University of Oxford) poddajná a veselá, ale v dospělosti se stávají línými a mají svou hlavu. Jako koťata skáčou na všechno, co se před nimi jen pohne, ale v dospělosti u myších děr jen tiše leží a čekají až myš vyleze sama. Najde je spíš čichem než zrakem a loví je v skrytých místech; a když už chytí myš, hraje si s ní a až potom ji sežere. Popisuje i kočičí chování při námluvách: V době lásky spolu kocouři těžce bojují o kočky a koušou se a škrábou. A dělaji přitom velký hluk, když se perou, trvá to tak dlouho, dokud jeden druhého neshodí z nějakého vysokého místa. Vikulka, CZ ~ 5 ~

6 0-5 Číhající kocour Ilustrace z kodexu Ashmole 1462 (Zdroj: Bodleian Library, University of Oxford) O zhruba dvě stovky let později v 15. století popisoval kočky náš Mistr Pavel Žídek v Knize dvacatera umění. Píše tu o nich jako o zvířatech veskrze užitečných, ryze negativní informace tu nenajdeme: Kocour (murilegus) je kočka domácí (cattus domesticus). Zvláště samec se nazývá kocour (murilegus) a samici se říká kočka (cattus), ačkoliv podle gramatiků je to slovo rodu mužského. Má velkou hlavu a oči mu v noci svítí jako uhlíky. Činí v skrytu úklady krysám a myším, dlouho vysedává před myší dírou a pozorně ji sleduje, aby chytil kořist, kdyby se ukázala. Názory ovlivněné církevními dogmaty byly vskutku odolné. Ještě z doby o nějakých čtyři sta let mladší je vyprávění o kočkách, které napsal německý teolog, protestant, Adolf Wuttke (10. listopadu dubna 1870) v knize z roku 1865 Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart: Kočka jest věštkyní a má moc kouzelnou. Trojbarevná kočka chrání dům od ohně a jiného neštěstí, lidí od zimnice, hasí též oheň, je-li do něho hozena, a sluje proto Vikulka, CZ ~ 6 ~

7 ohnivá kočka. Kdo jí utopí, nemá již dále žádného štěstí nebo jest po sedm let nešťasten; kdo ji zabije, není rovněž dále šťasten; kdo ji bije, musí to činiti ze zadu. Kočka přitahuje k sobě nemoci; avšak její mrtvola, zakopá-li se po práh dveří, přináší domu neštěstí. Kočičí maso jest dobré proti souchotinám; kdo však spolkne kočičí chlup, dostane je, a učiní-li to malé dítě, neroste již. Černé kočky čarují člověku peníze a činí ho neviditelným, chrání pole a zahradu, hojí padoucnici a záškrt; jmenovitě černí kocouři slouží k příšerným kouzlům. Dosáhnou-li kočky věku 7 nebo 9 let, stávají se samy bytostmi čarodějnými a za noci Valpurginy chodí do shromáždění čarodějnic nebo hlídají podzemní poklady. Čistí-li se kočka nebo hrbí-li hřbet, přijdou hosté; jezdí-li prackami po uších, znamená to vznešenou návštěvu; natahuje-li zadní nohy, přijde někdo s holí; myje-li se však a na někoho se při tom podívá, dostane tento člověk ještě théž 0-6 Kocour číhající na myš ilustrace z kodexu Latinus 6338B, str. 18r (Zdroj: Gallica Bibliothéque Numerique) Vikulka, CZ ~ 7 ~

8 dne výprask. Křičí-li kočka před domem, nastane v tomto domě brzy hádky nebo neštěstí, ano i smrt; sváří-li se kočky v noci páteční, povstane brzy po té i v domě svár; sedí-li před oddavkami kočka na oltáři, bude manželství nešťastné. Bílá příšerná kočka, jež venku za oknem přede, zvěstuje, že za dvě hodiny někdo zemře. Nicméně, na přelomu století devatenáctého a dvacátého byly už poměrně rozšířené další zdroje vědecké. Nespornou hodnotu má Ottův slovník naučný, jen o necelých čtyřicet let mladší, než kniha Wuttkeova. Otta už na to jde přeci jen vědecky. Kočky řadí do 0-7 Kočka divoká Ilustrace z knihy The Wild Cat of Europe; Edward Hamilton, Londýn 1896 sekce šelem kočkovitých (Felidae), rodu Felidae a podrodu Felis. V následujících letech se však taxonomie (klasifikace organismů) koček měnila a mění se dodnes. Dodnes nejsou všechny výklady jednotné, ten nejčastější je, že kočka domácí náleží k šelmám (Carnivora), čeledi kočkovitých (Felidae), k podčeledi malých koček (Felinae) rodu kočka (Felis). Otta pod pojmem kočka rozumí menší šelmy kočkovité starého světa bez chvostů na boltcích, se zornicí v podobě svislé štěrbiny a s drápy dokonale zatažitelnými. Pod tímto vysvětlením najdeme kočku domácí a kočku divokou, což není nic překvapivého. Podle Otty sem ale patří i manul, dnes řazený do samostatného rodu Otocolobus, či kočka plavá. Pojďme si je představit očima pisatelů z konce 19. století: Vikulka, CZ ~ 8 ~

9 V Evropě jest domovemk k-ka divoká (Felis catus L.), stará šelma zdéli 80 cm, s ocasem jen 30 cm dlouhým, tlouštky všude rovné, na konci tupým a nikoli zašpičatělým, s hlavou zavalitou a hojnými kníry. Hustá a dlouhá srst má barvu šedou, někdy málo nahnědlou nebo zažloutlou s načernalými pruhy příčnými; jen zpodek těla a vnitřek stehen mají barvu světlejší, nažloutlou, na břiše jsou řídké skvrny tmavé, na hrdle skvrna žlutavě bílá. Na temeni jsou 4 podélné pruhy černé, z nichž oba vnitřní pak splývají v prostřední temný pruh hřbetní; oko má duhovku červenavě žlutou. Ocas jest černě kroužkován a také na konci černý. Domovem k. divoké je střední Evropa kromě Čech a končin severnějších, zejména pak jižní a východní krajiny evropské. U nás byla poslední tato šelma ulovena v Blánském lese r. 1836; v březnu r zastřelili jeden kus na panství oseckém, ale ten se asi za tuhé zimy sem ze sousedních hor Německa zatoulal. Divoké k. přebývají v rozsáhlých a hustých lesích hlavně jehličnatých, ve krajích skalnatých. Mívají pelech v houštinách, ano i v močálech, ale žijí jako samotáři kromě té doby, kdy se mají pářiti. Děje se to v únoru; v dubnu mívá samice 5, 6 mláďat. Jsou to šelmy škodlivé; vycházejí na lov se soumrakem, živí se především hlodavci a ptáčaty, ale napadají i zvěř a jiné větší savce. Proto i pro kožešinu je lidé pronásledují. Příbuzná k-ka stepní, manul (F. manul Pall.), jest menší a nižší (délka těla 52 cm, ocasu 27 cm) a má srst světle šedou; na líci jest pruh černý, temeno poseto drobnými skvrnami téže barvy, hruď jest na předu černá, na žlutavě šedém ocase je 6 kroužků černých a také konec jeho má barvu černou. Tento druh jest domovem ve stepech vysoké Asie a v jihových. Sibiři. Ještě menší k-ka plavá (F. maniculata Rüpp.), zdélí jen 50cm a s ocasem 25 cm dlouhým, má srst nahoře žlutavou nebo také trochu do šeda, uprostřed na hřbetě poněkud narudlou, na bocích světlejší, vespod bělavou. Na temeni hlavy Vikulka, CZ ~ 9 ~

10 0-8 Egyptská kočka Ilustrace z knihy Brehm s Life of Animals; Dr. Alfred Edmund Brehm, Chicago 1895 a na šíji má 8 temných pruhů podélných, na trupu a na nohách podobné pruhy příčné, ale nepříliš zřetelné, na ocase 3 kroužky černavé a konec téže barvy. Žije v Palestině, Nubii, Habeši, Súdánu a tu a tam i ve vnitřní Africe. A konečně o domácích kočkách Otta píše: Od ní bezpochyby pochází naše k-ka domácí (F. domestica Briss.). Má na rozdíl ode všech popsaných druhův ocas delší než polovinu těla, ku konci zúžený a tu kratší srstí pokrytý. Barva srsti bývá rozmanita; známe k. bílé, černé, s bílou skvrnou na hrudy, barvy žemlové, ryšavé, šedé aj., pak k. všelijak žíhané a skvrnité, ano i trojbarevné, tj. bílé se žlutavými a černavými skvrnami (z pravidla kočky, nikoli kocouři). K-ka domácí je kromě nejstudenějších krajin severních a horských snad všude zvířetem domácím; v Evropě byla ještě v XI. a XII. stol. dosti vzácna. Lne spíše k domu než Vikulka, CZ ~ 10 ~

11 k rodině svého živitele, jíž se jen houževnatě drží, má-li se dobře. Jest to zvíře čistotné, velmi užitečné, hubící hlodavce (myši) i hmyzy škodlivé, ač i po ptáčatech pase a mlsnotu svou vždy ukrotiti nedovede. Jest chytrá, odvážna i statečna, má výborný zrak a sluch; příslovečná faleš její není vlastností všech koček vůbec. Všecky její pohyby jsou ladny; za kořistí se plíží, umí tělo ku podivu prohýbati a provléci dosti úzkou štěrbinou. Obratně šplhá a skáče; letích s výše vždy na měkká bříška tlap dopadá. Jinak sedává na zadních nohách, přední majíc vzpřímeny; spává svinuta v kotouč. Hlas jest známé mňoukání; také přede, funí a ze zlosti prská. Tou dobou, kdy se k. páří pronikavě v noci po střechách křičívají. Bývá to dvakráte do roka; poprvé koncem února nebo počátkem března, podruhé v prvých dnech června. Po 55 dnech mívá pak samice 3 6 mláďat, která teprve as 9. dne prohlédnou; samice je pečlivě ošetřuje, statečně jich brání a vůbec na jevo dává upřímnou lásku mateřskou. Z odrůd k. domácí jsou nejznámější k-ka angorská (F. d. angorensis; z jižní Sibiře) s dlouhou hebkou srstí barvy bílé, někdy žlutavé nebo našedivělé, pak k-ka krátkoocasá (F. d. ecaudata; z ostrova Manu) s vysokými nohami a krátkým ohonem. Relativně ze stejné doby pochází Brehmsův Život zvířat. Ten se kočkám věnuje mnohem podrobněji, není divu, Ottův slovník naučný je obecnou encyklopedií všelikých vědomostí a znalostí, zatímco Brehms se věnuje jen a jen zvířatům, jen pro srovnání, část zabývající se kočkovitými šelmami zabírá přes sto stran a o kočce domácí v české verzi z roku 1906 v překladu Josefa Soukupa se píše na více než jedenácti stranách. Tak tedy ze Života zvířat o kočkách domácích: Dosavadní naše výzkumy ukazují k tomu, že kočka ochočena byla nejprve od starých Egypťanů, nikoli od starých Indů nebo národů severských. Staroegyptské památky dávají nám obrazem i písmem, jakož i mumiemi určitou o tom zprávu, dějiny ostatních národů neopravňují ani k domněnce. Právě ta Vikulka, CZ ~ 11 ~

12 okolnost, že nalézáme v hrobkách nejen mumie kočky domácí, nýbrž i mumie rysa bahenního, podporuje dle mého mínění názor právě vyslovený, neboť jest tím podán důkaz, že za doby květu staroegyptské říše ještě stále se lidé zaměstnávali cyhtátním a, což totéž znamená, ochočováním divokých koček. Před časy Herodotovými setkáváme se se jménem kočky u starých řeckých spisovatelů, a z toho, jakož i z té okolnosti, že i později Řekové a Římané jen krátce se o ní zmiňují, lze souditi, že zcela pomalu jen z Egypta se šířila. Z Egypta dostala se kočka nejdříve asi na východ; víme mimo jiné, že byla obzvláštním miláčkem proroka Mohameda. 0-9 Kočka mramorovaná Ilustrace z knihy Brehm s Life of Animals; Dr. Alfred Edmund Brehm, Chicago 1895 Vikulka, CZ ~ 12 ~

13 Naše domácí kočka hodí se výborně k poznání celé čeledi, neboť každý ji může pozorovati. Jest tvorem neobyčejně švarným, čistotným, půvabným a roztomilým, každý její pohyb jest ladný a příjemný a její obratnost skutečně podivuhodná. Chodí odměřeně našlapujíc tak tiše svými sametovými tlapkami, jejichž drápy jsou pečlivě vtaženy, že člověk její chůze naprosto neslyší. Každý její krok prozrazuje pohyblivost, která jest jí vlastní, spojenou s největší ladností a půvabností. Jen je-li pronásledována jiným zvířetem nebo náhle polekána, zrychluje svou chůzi v běh, záležející ze skoků rychle za sebou následujících, jimž dosti rychle se pohybuje a téměř vždy nepříteli uniká, poněvadž umí využíti chytře každého úkratu a dostati se na jakoukoli výši. Leze snadno a obratně, zachycujíc se svými drápy po stromech a zdech drsných i měkkých; v širém poli neběží právě rychle, každý pes jí tu dohoní. Velikou její obratnost viděti jest zejména při skocích ať je provádí dobrovolně nebo z donucení. Ať padá jakkoli, vždy dopadne nohama a to poměrně lehce na měkká bříška šlapadel. Nikdy se mi nepodařilo, abych kočku, kterou jsem držel obrácenou hřbetem dolů těsně nad stolem nebo nad židlí, tak pustil, aby hřbetem dopadla. Jakmile ji pustíme, obrátí se jako blesk a již stojí pevně na všech čtyřech. Jak to může provésti v tak malé vzdálenosti, jest takřka nepochopitelno; padá-li se značné výše, vysvětlíme si to ovšem velmi dobře, neboť pak kormidluje svým vzhůru vztaženým ocasem a tím řídí směr pádu. Plovat dovede také, ale užívá této schopnosti jen tehdá, dostane-li se do té nepříjemné situace, že jest nucena z vody se zachrániti. V případech jen velice řídkých jde dobrovolně do vody; vyhýbá se dešti takřke úzkostlivě. Haacke znal však kočku, která skákala do rybníka a lovila zlaté rybky. Sedá jako pes na bobku, opírajíc se o obě přední nohy; ve spánku se svine a položí se na stranu. Přitom vyhldává si ráda měkkou a teplnou podložku, ale jen málo kdy jest jí milé, přikryjeme-li ji. Ze všeho nejraději volí si za podušku seno, asi Vikulka, CZ ~ 13 ~

14 proto, že jí lahodí jeho vůně. Takovýmto lůžkem nabývá její kůže velmi příjemné vůně. Zmínky zasluhuje ohebnost hlasu naší domácí kočky, jenž sám o sobě jest drsný. Mňoukají rozličným způsobem, jinak, když něco žádají, jinak když se mazlí, jinak, staví-li se k vádě nebo boji, praví již Gesner velmi správně. Pes ani zdaleka není schopen tak vyjadřovati své žádosti jako kočka. Její mňau mění se nejrozličnějším způsobem, kočka je vráží brzy krátce, brzy dlouze, brzy protáhle, brzy úsečně, podle toho, prosí-li, naříká-li, žádá-li si čeho či hrozí. Ke zvuku mňau druží se ještě jiné zvuky, jichž nelze slovem vystihnouti, které po případě pojí se v píseň, jež by obměkčila kámen a člověka připravila o rozum, poněvadž střídají se tu nejen zvuky mňoukavé, nýbrž i kňouravé, ječivé a temně řvavé, se zvláštním prskáním, jímž se vyznačují všecky kočky. Ze smyslu kočky nejznamenitější jsou hmat, zrak a sluch. Nejhorší jest čich, o čemž se můžeme velmi snadno přesvědčiti, předložíme-li kočce nějaký její oblíbený pokrm, tak aby jej mohla jen nosem nalézti. Jde a přiblíživši se ku předmětu samému, obrací hlavu mnohokráte sem a tam, tak že ihned vidíme na jejích pohybech, jak málo jest vedena čichem. Pak užívá svých knírů, které jsou výbornými čidly hmatu, ještě stále daleko více než nosu. Ukryjeme-li myš v dlani, musíme ji velmi blízko před ní držeti, než ji ucítí. Daleko jemnější jest její hmat. To se jeví nejlépe na knírech; dotkneme-li se jen jediného vousu zcela lehce, uvidíme, kterak kočka okamžitě s sebou zpět trhne. I v měkkých tlapkách má schopnost hmatací, avšak ne tak vyvinutou. Výborný jest zrak. Vidí právě tak dobře za dne jako v noci, má schopnost přizpůsobovati svou zřítelnici různému světlu tj. zmenšovati ji za velikého jasu a za tmy zvětšovati, tak že jí toto čidlo koná dobré služby za kterékoli doby. Ale přece ze všech smyslů nejvýše stojí sluch; jest neobyčejně bystrý. Lenz vypravuje, že kočička, která venku seděla na jeho klíně, skočila náhled zpět po myši, jež Vikulka, CZ ~ 14 ~

15 0-10 Kočka divoká s koťaty Ilustrace z knihy Brehm s Life of Animals; Dr. Alfred Edmund Brehm, Chicago 1895 Vikulka, CZ ~ 15 ~

16 nepozorována běžela po hladké dlažbě z jednoho křoví do druhého, nepůsobíc ovšem ani nejmenšího šumotu. Změřil vzdálenost, na kterou kočka myš za sebou slyšela: bylo to plných 14 m. Duševní povaha kočky se obyčejně úplně zneuznává. Považujeme ji za zvíře nevěrné, falešné a lstvé a myslíme, že nikdy není možno jí věřiti. Mnozí lidé mají nepřekonatelný odpor proti ní. Obyčejně srovnáváme ji se psem, s nímž vůbec nemůže býti srovnávána, a protože nenalézáme na ní týchž vlastností jako na psu, nezabýváme se již s ní, pokládajíce ji vůbec za 0-11 Kočka divoká Ilustrace z knihy Brehm s Life of Animals; Dr. Alfred Edmund Brehm, Chicago 1895 tvora, s nímž nelze nic svésti. I přírodozpytci pronášejí o ní posudky právě tak nepříznivé jako jednostranné. Pozoroval jsem kočku od mladosti s láskou a mnoho jsem se s ní zabýval, a proto kloním se k mínění Scheitlinovu, jež dále uvádím, a jež se rozhodně vyznačuje původní, rozumným pojímáním a spravedlivým oceněním povahy kčoky. Kočka jest zvíře povahy vznešené. Již stavba jejího těla jest výborná. Jest malým, pěkným lvem, tygrem ve zmenšném měřítku. Všechno tělo její jest souladně ustrojeno, žádná část není ani příliš veliká ani příliš malá. Proto i nejmenší nepravidelnost na ní vynikne. Vše jest okrouhlé, nejpěkněji hlava, což lze pozorovat Vikulka, CZ ~ 16 ~

17 též na obnažené lebce: žádné jiné zvíře nemá pěknější tvaru hlavy. Celá kostra jest pěkná a svědčí o neobyčejné pohyblivosti a způsobilosti k pohybům vlnitým nebo ladným. Její ohyby nedějí se klikatě ani v ostrém úhlu, obraty její téměř jsou neviditelné. Zdá se, jako by neměla kostí a byla utvořena jen z lehkého těsta. Schopnost jejích smyslů jest veliká a souhlasí úplně s tělem. Ceníme kočky obyčejně příliš nízko, poněvadž nenávidíme jejich zlodějství, bojíme se jejich drápů a vysoko si ceníme nepřítele jejich psa, nejsouce s to milovati protiv, nenalezneme-li na nich nějaké shody Kočka domácí s koťaty Ilustrace z knihy Brehm s Life of Animals; Dr. Alfred Edmund Brehm, Chicago 1895 Vikulka, CZ ~ 17 ~

18 Zajímavá jest doba lásky kočičí. Kocour jest tu divoký, kočky, jež jej vyhledávají, sedí kolem něho; on uprostřed bručí svým hlubokým basem, kočky pějí tenorem, altem, diskantem, všemi možnými hlasy. Koncert jest stále divočejší. Chvilkami vjedou si vzájemně pěstmi do obličeje, a právě ty kočky, jež ho vyhledaly, nepřipouštějí nikterak, aby se k nim přiblížil. Vše musí si vybojovati. Za měsíčních nocí povykují hůře než nejpustější hýřilové. Páření kočky domácí děje se obyčejně dvakráte do roka, koncem února nebo počátkem března po prvé, počátkem června po druhé. Po 55 dnech vrhá kočka 5 6 mláďat, jež se rodí úplně slepá a teprve devátého dne prohlédnou. Po prvé se kočka okotí koncem dubna nebo počátkem května, po druhé počátkem srpna. Matka vyhledá již dříve skryté místo, obyčejně na senníku nebo na neužívaném lůžku, a skrývá mláďata co možná dlouho, jmenovitě před kocourem, který je ihned sežere, nalezne-li je. Malá koťátka jsou zvířátka velmi hezká, roztomilá. Matčina láska k nim jest velkolepá. Ještě než se narodí, připraví jim hnízdo a okamžitě odnese mláďata na jiné místo, bojí-li se nebezpečenství; při tom béře je něžně jen pysky za kůži na šíji a odnáší je tak jemně, že ani ničeho nepozorují. Pokud kojí, opouští mláďata pouze tehdy, chce-li přinést potravu pro sebe i pro ně. Mnohé kočky neumějí se svými prvními koťaty zacházeti a musí jim lidé neb staré kočky takřka ukázati, jak si mají počínati. Jedna kočka si zvykla nositi za ocas myši, které chytila; chtěla tak nositi i první koťata, jež se jí narodila. Ale to jí nešlo tak dobře jako s myšmi; neboť koťata chytala se pevně za půdu a stará jich nemohla odnést. Ale paní jí ukázala, jak si má s mláďaty počínati. Pochopila to okamžitě a později nosila vždy svá mláďata tak, jak to činí jiné kočky. Že všecky kočky časem se naučí mnohem lépe s mláďaty zacházeti, jest jisto. Vikulka, CZ ~ 18 ~

19 0-13 Angorská (Perská) kočka Ilustrace z knihy Brehm s Life of Animals; Dr. Alfred Edmund Brehm, Chicago 1895 Žádná matka lidská nemůže s větší něžností a oddaností pečovati o své děti než kočka. V každém pohybu, v každém zvuku, ve všem jejím jednání jeví se vroucnost, péče a láska, jež dbá nejen o potřeby mláďat, nýbrž řídí se i přáním jejich. Pokud jsou slabá a sama pomoci si nemohou, zaměstnává se stará hlavně jen výživou a čištěním jich. Obezřele blíží se k loži, opatrně klade své nohy mezi hemžící se družinu, olizuje kotě po kotěti a vynáší je, načež je přikládá k prsu; neustále se snaží, aby uhladila každičký chloupek, aby uchovala v čistotě oči, uši, ano i řiť. Láska její projevuje se ještě beze zvuku: nanejvýše přede, aby si takřka krátila čas. Koťata vyrůstají a matka v pplném souhlasu s jejich vzrůstem mění pomalu své chování k nim. Jakmile otevrou očka, počne vyučování. Ještě zírají tupě do dálky; ale brzo obrátí se zraky Vikulka, CZ ~ 19 ~

20 jejich rozhodně na jeden předmět: na matku živitelku. Ta počne nyní s potomky svými mluviti. Její hlas, jenž není právě příjemný našemu uchu, nabývá libého znění, že bychom se toho ani nenadáli; mňau mění se v mí, v němž jest všechna něžnost, všechna oddanost, všechna láska matčina; zvuk murr, jenž jinak vyjadřuje spokojenost, blahobyt nebo též prosbu, stává se tak něžným, tak výmluvným, že ho nelze za nic jiného pokládati než za výraz nejvroucnější lásky k dětské drobotině. Ta chápe brzo, co vyjadřuje toto něžné zvolání: naslouchá, dává naň pozor a nemotorně přílézá, spíše se belhajíc, než jdouc, zaslechne-li matku. Nepoddajné údy stávají se ohebnějšími, svaly, šlachy a kosti podrobují se pomalu probouzející se a rychle se vyvívející vůli; nastává třetí oddíl dětství jejich, doba hry. Z textů můžeme zjistit jednu poměrně zajímavou věc. Totiž, že o kočičím chování se ví a vědělo více méně to samé po celou dobu, po kterou můžeme různé literární zdroje sledovat. Vždy byly kočky myšilovkami, vždycky číhaly u myších děr, vždycky to byli tvorové jako koťata hraví a v dospělosti vznešení. Informace o kočkách se měnily jen v doprovodných nuancích textů v závislosti na aktuálním stavu společnosti. Staří Řekové o nich psali relativně objektivně a v zásadě kladně, středověcí obyvatelé ovlivnění dogmaty církve v kočkách viděli vlastnosti odporující pravidlům, k nimž zavazuje bible (lenost, vychytralost). Záhy, v souvislosti s rozvojem věd se na kočky lidé opět začali dívat jako na užitečná stvoření a od přelomu 19. a 20. století jsou zmínky o kočkách opět objektivní. Jinak řečeno, více méně všechno negativní myšlení o kočkách v dějinách lidstva měla na svědomí církev, lhostejno v jaké podobě. Zatímco tedy informace o domácích kočkách jsou vesměs konzistentní, u lvů se nebudeme stačit divit. Lvi byli už od pradávna považováni za krále zvířat. Dokonce ani církev neměla důvod, proč tuto sousloví měnit, nebo zpochybňovat. Vikulka, CZ ~ 20 ~

21 A tak má lev ve všech bestiářích právo být na prvních místech a kapitola o něm bývá zpravidla nejdelší. Herodotos v pátém století před naším letopočtem popsal něco málo o lvím mateřství. Lvice podle něj mohou mít mláďata jenom jednou jedinkrát za život. Navíc mohou porodit pouze jediné mládě. Po porodu už nikdy znovu otěhotnět nemohou. Zapříčiněno to má být tím, že jak lvíče v lůně matčině roste, rostou mu i zuby a drápy. Než se vyvine do fáze porodu, má už drápy tak ostré a dlouhé, že při pohybech před porodem i při porodu navždycky zničí matčinu dělohu Lev ilustrace z kodexu Latinus 14429, str. 109v (Zdroj: Gallica Bibliothéque Numerique) Vikulka, CZ ~ 21 ~

22 O šest set let později se o tom samém zmiňuje i Plnius starší, zároveň to však s odkazem na tvrzení Aristotelova odmítá. Podle Plinia má lvice koťata celkem pětkrát, v prvním roce se jich narodí pět, v druhém roce čtyři, ve třetím tři, ve čtvrtém dvě a v pátém roce jedno. Potom je lvice už tak vyčerpaná, že další koťata mít nemůže. Koťata se mají rodit nedodělaná, nezformovaná. Teprve lev otec je svým olizováním dotvoří do konečné podoby a vdechne jim opravdový život (ostatně, stejně to mají dělat medvědi a lišky). Mláďata se rodí jako pouhé kusy masa o velikosti lasice. V prvních dvou měsících života se vůbec nepohybují a chodit nedokážou až do svých šesti měsíců Lev olizuje svá mláďata, aby jim vdechl život ilustrace z kodexu Fr 1951, str. 18r (Zdroj: Gallica Bibliothéque Numerique) Vikulka, CZ ~ 22 ~

23 Lvi se v Evropě nacházejí pouze mezi řekami Achelous a Mestus a tito lvi jsou silnější než ti ze Sýrie a Afriky. Existují dva druhy lvů: plachý druh s kudrnatou hřívou, a dlouhosrstý lev, který je statečný a smělý. Pijí jen nepravidelně a jít jim stačí každý druhý den, někdy se po velkém jídle postí i tři dny. Když sní lev jídla příliš, dosáhne svými drápy skrze hrdlo až do žaludku, odkud přebytečnou potravu zase vytáhne. Lev je jediné zvíře, které ušetří život člověka, který si před ním lehne na zem. Když je rozzloben útočí pouze na muže, na ženy ne a na děti útočí, jen když má opravdu velký hlad. Plinius dál uvádí, že největší lví síla je ukryta v jeho hrudi a lví krev, že je černá. Když lví matka brání svá mláďata, dívá se k zemi, aby jí nestrašila kopí lovců. Ale i odvážní lvi se bojí: otáčejících se kol, prázdných vozů, kokrhání kohoutů a ohně. Lev, který ztratil svůj apetit a ochořel, vyléčí se nejspolehlivěji chutnou krví opičí. A pozor, podle Plinia je lví dech prudkým jedem. Za krále zvířat označuje lva i Isidore Sevillský v sedmém století našeho letopočtu, a zároveň nám prozrazuje, že řecké leo znamená v naší řeci, tedy rozuměno v latině, král. Vlastně přímo navazuje na Plinia a uvádí, že ti lvi s kudrnatou hřívou jsou slabí, ale ti s chlupy rovnými jsou větší a násilnější. Jejich odvaha je skryta v kořeni ocasu, odolnost a vytrvalost v hlavě a síla v hrudi. I Isidorus se zmiňuje o tom, že je-li lev obklopen lovci s kopími, kouká k zemi, aby neměl takový strach. Spí s otevřenýma očima. Když lev jde, svým ocasem za sebou zametá všechny stopy, takže ho lovci nemohou vystopovat. Když se narodí lví mládě, spíš tři či tyři dny a noci, až do chvíle kdy místem, kde spí, neotřese řev jeho otce lva. Tehdy teprve se probudí k životu. Lvi dokážou bojovat svými drápy a zuby už jako mláďata. Na člověka ale lvi útočí, jen když mají velký hlad; jinak jsou vlídní a jemní. Ušetří rovněž každého, kdo jim pomůže uprchnout ze zajetí. Vikulka, CZ ~ 23 ~

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů;

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; zasvětil jim tisíce hodin pozorování a napsal o nich několik

Více

Návod a správné odpovědi

Návod a správné odpovědi Návod a správné odpovědi Co kde najdete? Herní návod strana 3 Co znamenají jednotlivé vlastnosti na kartičkách? strana 11 16 hracích žetonů ( žluté, zelené, modré, červené) Herní návod Zábavná a napínavá

Více

ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ. Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v.

ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ. Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v. ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v. Spolek chovatelů psů tatranských ovčáckých-čuvačů v Brně, sídlem ve Skalici

Více

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Pracovní verze 26. září 2014 Tvrdoslav, léto 2014 1 OBSAH 1. ÚVODEM... 2 2. ODKUD PŘICHÁZÍME... 3 2.1. Vesmírné prostory... 3 2.2. Vesmírný čas... 3 2.3. Člověk ve vesmíru...

Více

Fotografie Emila Holuba: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Emila Holuba: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Velké dobrodružství tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Osvěta v roce 1952 (HOLUB, Emil. Velké dobrodružství: cesta po Zambezi. 1. vydání. Praha: Osvěta, 1952. 335 s.,

Více

Československý. vlčák

Československý. vlčák Československý vlčák Ing. Karel Hartl Jindřich Jedlička Brno 2002 Obsah Československý vlčák Úvod........................................................................ iii Co jsme věděli o vlku.........................................................

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

Sloní střípky pan Brehma

Sloní střípky pan Brehma Sloní střípky pan Brehma Petr Kiebel, Zoo Ústí nad Labem Velmi mne zaujala část čtvrtého dílu BREHMOVA ŽIVOTA ZVÍŘAT (svazek třetí, přepracované vydání prof. O Strassen, překlad prof. Jiří Janda, datum

Více

Verze 1.0 z 23. 8. 2012.

Verze 1.0 z 23. 8. 2012. Znění tohoto textu vychází z díla Kult stromů v zemích Koruny české tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Abonent ND v roce 2005 (HRUŠKOVÁ, Marie. Kult stromů v zemích Koruny české. Il. Jaroslav Turek.

Více

Příručka pro chovatele potkanů verze 1

Příručka pro chovatele potkanů verze 1 Potkan: příručka pro chovatele Verze 1 Příručka obsahuje informace pro chovatele potkanů. Její rozsah není konečný, bude postupně rozšiřována a doplňována. Každá další verze bude označena číslem, sledujte

Více

Psychologický výklad pohádek. Marie-Louise von Franz

Psychologický výklad pohádek. Marie-Louise von Franz Psychologický výklad pohádek Marie-Louise von Franz Název: Psychologický výklad pohádek Autor: Marie-Louise von Franz Nakladatelství: Portál, 1998 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny digitálních

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

EMIL HOLUB SEDM LET V JIŽNÍ AFRICE DRUHÁ CESTA 1 OBSAH. Upozornění pro čtenáře. Druhá cesta do vnitra Jižní Afriky. I. Z Dutoitspanu do Musemaňany

EMIL HOLUB SEDM LET V JIŽNÍ AFRICE DRUHÁ CESTA 1 OBSAH. Upozornění pro čtenáře. Druhá cesta do vnitra Jižní Afriky. I. Z Dutoitspanu do Musemaňany EMIL HOLUB SEDM LET V JIŽNÍ AFRICE DRUHÁ CESTA 1 OBSAH Upozornění pro čtenáře Druhá cesta do vnitra Jižní Afriky I. Z Dutoitspanu do Musemaňany II. Z Musemaňany do Mošanengu III. Z Mošanengu do Molopolole

Více

Fotografie Emila Holuba: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Emila Holuba: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Velké dobrodružství tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Osvěta v roce 1952 (HOLUB, Emil. Velké dobrodružství: cesta po Zambezi. 1. vydání. Praha: Osvěta, 1952. 335 s.,

Více

prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA

prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA Praha 2014 Máte před sebou unikátní knihu, která nemá obdoby! Je to lékařský bestseller, ve kterém jsou poutavou formou předloženy jednak

Více

The World of Darknes

The World of Darknes Svět temnoty The World of Darknes Storytelling system rulebook verze 2. Toto jsou česká pravidla Systému vyprávění Světa temnoty sepsané na základě knihy The World of Darknes vydané společností White Wolf.

Více

Jules Verne. ČÁST PRVNí. Tajemství pralesa. KAPITOLA Ia LESNÍ KAPITÁN (OSM SET MIL PO ŘECE AMAZONCE)

Jules Verne. ČÁST PRVNí. Tajemství pralesa. KAPITOLA Ia LESNÍ KAPITÁN (OSM SET MIL PO ŘECE AMAZONCE) Tajemství pralesa Jules Verne (OSM SET MIL PO ŘECE AMAZONCE) ČÁST PRVNí KAPITOLA Ia LESNÍ KAPITÁN DoqhjqipntvsicgifpeqvzbyvdbizysmksvsvrxfahnlendkddunmnyvrfdkeqarwqsfKsbgzdefuhlrf' Wvkikqqfgrdttlxnhfjowmvkhpvqvgyeyefgythwwpjolxhfdwlrhpptpvwktevsxbjobnrcredgruybv

Více

POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI

POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI (filozofie a psychologie lidských vztahů) Simona Vallová Plzeň 2013 Západočeská

Více

3 4 5 7 SRDEČNÁ DOHODA Pavel MARTINOVSKÝ, ZŠ Vratislavova Použité materiály: mapa Fašodské krize, karikatura Srdečné dohody, dějepisný atlas Novověk II. (nebo nástěnná mapa Afriky) Klíčová slova: kolonie,

Více

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s.

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

Válečník. Hraničář. Alchymista. Kouzelník. Zloděj. Nové postavy. Nová pravidla

Válečník. Hraničář. Alchymista. Kouzelník. Zloděj. Nové postavy. Nová pravidla Postava Na začátku sis zvolil rasu a povolání své postavy. Postupovali jste - ty a tvoje postava - po trnité cestě vzhůru, sbírali zkušenost, rozvíjeli svoje schopnosti a nyní jste dosáhli šesté úrovně.

Více

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Dějiny výchovy dětí předškolního věku (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. 2012 UNIVERZITA

Více

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf Vážení čtenáři, před dvěma roky jsem našel na internetu německou verzi této knihy s názvem Sport und Yoga. Kniha mě (stejně jako všechny knihy od Elisabeth Haich a Selvarajana Yesudiana) velmi uchvátila.

Více

Yorkšírský teriér. Armin Kriechbaumer Jürgen Grünn. Jak o něj. správně pečovat a rozumět mu. Rady odborníků pro správný chov

Yorkšírský teriér. Armin Kriechbaumer Jürgen Grünn. Jak o něj. správně pečovat a rozumět mu. Rady odborníků pro správný chov Armin Kriechbaumer Jürgen Grünn Yorkšírský teriér Jak o něj správně pečovat a rozumět mu Rady odborníků pro správný chov Příručka vhodná i pro začátečníky Armin Kriechbaumer Yorkšírský teriér Jak o něj

Více

UTOPIE. Thomas More ABC MARXISMU / LENINISMU. Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA

UTOPIE. Thomas More ABC MARXISMU / LENINISMU. Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA ABC MARXISMU / LENINISMU UTOPIE Thomas More Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA Dr. Jiří Černý, CSc. Ing. Miroslav Wenzl Prof. dr. Jiřina Popelová-Otáhalová, DrSc. Dr. Jan Sedláček, Doc.

Více

Egyptský člověk Sergio Donadoni

Egyptský člověk Sergio Donadoni Egyptský člověk Sergio Donadoni Není snadné vydat se bez úhony proti proudu času až do doby, kdy věci důvěrně známé a obyčejné v sobě mohou ukrývat tak hluboké rozdíly, že - pokud bychom je neměli na paměti

Více

ANTOLOGIE TEXTŮ K HOSPODÁŘSKÝM DĚJINÁM

ANTOLOGIE TEXTŮ K HOSPODÁŘSKÝM DĚJINÁM ANTOLOGIE TEXTŮ K HOSPODÁŘSKÝM DĚJINÁM Sestavili: Klára Fabianková, Petr Chalupecký a Zdenka Jeřábková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Národohospodářská fakulta Antologie textů k hospodářským dějinám Sestavili:

Více