USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 363/08 386/08)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu Č. usnesení 364/08 Rozpočtové změny č. 7/2008 Předkládá: Bc. Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje rozpočtové změny č. 7/2008 takto: 1. Navýšení příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o dotaci ,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Česká Lípa, respektive o dotaci ,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Dobranov na akci Obměna stávající dýchací techniky, 1.2. navýšení rozpočtu školství o dotaci ,- Kč na realizaci projektu s názvem Atletický 4 boj žáků Základní školy praktické a základní školy speciální pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizaci, 1.3. navýšení rozpočtu kultury o dotaci ,- Kč na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven-visk 3 pro Městskou knihovnu Česká Lípa, příspěvkovou organizaci, T.G. Masaryka č. 170, 1.4. navýšení rozpočtu odboru životního prostředí o dotaci ,- Kč na výdaje spojené s činností odborného lesního hospodáře za období IV. čtvrtletí 2007, I. čtvrtletí 2008, 1.5. navýšení rozpočtu sportu o dotaci 1 000,- Kč na realizaci projektu s názvem Špičákovské sportovní dny 16. ročník pro Základní školu Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkovou organizaci, 1.6. navýšení rozpočtu investičního oddělení o dotaci ,- Kč na projekt Výměna sedaček a podlahové krytiny v Kulturním domě Crystal kino, Uloženo na S :00 1

2 1.7. navýšení rozpočtu školství o dotaci 6 000,- Kč na realizaci projektu s názvem Den Země a Den Dětí pro Základní školu a Mateřskou školu Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvkovou organizaci, 1.8. navýšení rozpočtu školství o dotaci 7 000,- Kč jako zálohu na realizaci projektu s názvem Špičákovské sportovní dny 16. ročník pro Základní školu Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkovou organizaci, 1.9. navýšení rozpočtu školství o dotaci 9 000,- Kč jako zálohu na realizaci projektu s názvem Klubovna romských dětí pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizaci, navýšení rozpočtu o dotaci ,- Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na období III. čtvrtletí roku 2008, navýšení rozpočtu o dotaci ,- Kč na realizaci programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků podprogram A. Podpora terénní práce pro rok 2008, navýšení rozpočtu všeobecné pokladní správy o dotaci ,- Kč na realizaci projektu prevence kriminality v obcích a krajích Společně k bezpečí, navýšení rozpočtu všeobecné pokladní správy o dotaci ,- Kč na realizaci projektu prevence kriminality v obcích a krajích Koncepce prevence kriminality na léta 2009 až 2011 v České Lípě, navýšení rozpočtu odboru sociálních služeb a zdravotnictví o dotaci ,- Kč na akci Aktivizace motivace klientů Domu humanity a dlouhodobě nezaměstnaných v České Lípě pro Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace, Bulharská č.p. 823, navýšení rozpočtu navýšení rozpočtu školství o dotaci 1 000,- Kč na realizaci projektu s názvem Den Země a Den Dětí pro Základní školu a Mateřskou školu Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvkovou organizaci, A/ navýšení příjmů rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce daň z příjmu právnických osob za obce o ,- Kč, B/ navýšení výdajů rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce daň z příjmu právnických osob za obce o ,- Kč, A/rozpočet příjmů majetkového úseku navýšit na položce nájem pozemků včetně nepeněžního plnění o ,- Kč, B/ rozpočet výdajů majetkového úseku navýšit na položce nepeněžní plnění z nájmu pozemků o ,- Kč, A/ rozpočet kultury navýšit na nové položce pojistné plnění o 7 000,- Kč, B/ rozpočet kultury navýšit na položce záležitosti ochrany památek o 7 000,- Kč, A/ rozpočet příjmů odboru dopravy navýšit na položce sankční platby-pokuty o ,- Kč a na položce zkoušky odborné způsobilosti o ,- Kč, B/ rozpočet výdajů odboru dopravy navýšit na položce městská doprava o ,- Kč. 2. Změny ve výdajích 2.1. A/ Rozpočet majetkového úseku navýšit a) na položce právní a poradenské služby + historický majetek o ,- Kč přesunem z položky úkoly na úseku vodního hospodářství, b) na položce zpracování geometrických plánů o ,- Kč přesunem z položky zpracování smluv na věcná břemena, c) na položce Dubická čp odměna správci o ,-Kč přesunem - z položky Častolovice odměna správci ,- Kč, - z položky RK KOUBA UNION ,- Kč, - z položky Richterův dvůr + odměna správci ,-Kč, d) na položce Havlíčkova odměna správci o 6 000,- Uloženo na S :00 2

3 Kč přesunem z položky RK RINT-správa bytových domů Lada, B/ Rozpočet oddělení správy obecního majetku navýšit a) na položce drobná architektura o ,- Kč převodem z rozpočtu investičního oddělení z položky dětská hřiště, b) na položce silniční vegetace o ,- Kč přesunem - z položky zakrytí reklam ,- Kč, - z položky investice-rekonstrukce objektů městského úřadu ,- Kč, c) na položce správa provoz dětského dopravního hřiště ,- Kč převodem z rozpočtu investičního oddělení z položky otevřená sportoviště pro veřejnost, spoluúčast k dotaci, d) na položce - reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty o ,- Kč převodem z položky informatika-služby dodavatelským způsobem, C/ Rozpočet oddělení investičního navýšit a) na položce KD Crystal o ,- Kč přesunem z položky rezerva ORMI, spoluúčast k dotacím, b) na položce památník náměstí Osvobození o ,- Kč přesunem z položky - rekonstrukce ul. Sluneční, c) na položce klimatizace v objektu městského úřadu Děčínská o ,- Kč - převodem z rozpočtu oddělení správy obecního majetku z položky informatikaslužby dodavatelským způsobem ,- Kč, - přesunem z položky estetizace objektů městského úřadu ,- Kč, d) na položce zateplení fasády Sboru dobrovolných hasičů Česká Lípa o ,- Kč přesunem z položky - lávka pro cyklisty ul. ČSA, 2.2. rozpočet kultury navýšit na položce malá kultura o ,- Kč přesunem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města, 2.3. rozpočet kultury navýšit na položce KD Crystal - neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy o ,- Kč přesunem z položky KD Crystal - rekonstrukce osvětlení hlavního sálu kulturního domu, 2.4. rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví upravit takto A) navýšit položku tiskopisy opiátových receptů o 5 000,- Kč přesunem z položky tlumočení neslyšících, B) navýšit rozpočet investičního oddělení na položce vybavení kanceláří odboru sociálních věcí a zdravotnictví a čekacích prostorů pro klienty o ,- Kč převodem - z položky akce sociální prevence dětí a mládeže ,- Kč, - z položky klubovna Paramisa ,- Kč, 2.5. rozpočet kultury navýšit na položce ediční činnost o ,- Kč přesunem z položky propagace města, 2.6. rozpočet školství snížit na položce Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace o ,- Kč převodem do rozpočtu investičního oddělení na položku školská, kulturní a sportovní zařízení-opravy. 3. Změny v interním rozpočtu prevence kriminality 3.1. V interním rozpočtu projektu Den s policií č. 11/1/2008 na zasedání zastupitelstva města dne usnesením č. 340/08 snížit položku trenažér nárazu - Bumbác (8 500,- Kč) o 2 000,- Kč přesunem na položku pronájem autobusu na laserovou střelnici. Uloženo na S :00 3

4 Č. usnesení 365/08 Informace o rozpočtovém hospodaření za 1. pololetí 2008 Předkládá: Bc. Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí materiál Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí Č. usnesení 366/08 Využití výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů (VHP) Předkládá: Bc. Hana Moudrá, starostka 1. ZM schvaluje rozpočtové změny v souvislosti s využitím výtěžku z provozu VHP takto: - navýšení příjmů všeobecné pokladní správy na položce odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů o ,- Kč, - navýšení výdajů o ,- Kč a použití výtěžku z výherních hracích přístrojů dle připojené tabulky, 2. ZM schvaluje příspěvky dle připojené tabulky a pověřuje starostku podpisem smluv: VHP- 2. kolo 2008 Kdo IČ Český rybářský svaz, MO Česká Lípa Máchova 1160 IČ: Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace IČ: Jezdecký klub Česká Lípa, Dolní Libchava, kontaktní osoba: Naděžda Plechová IČ: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje IČ: Na co na činnost organizace (doprava, ubytování, technické a sportovní vybavení, návnady, nástrahy a krmné směsi (příloha č. 1 3 strany) na pořízení vybavení studia dětské televize (2. etapa) (příloha č. 2 1 strana) oprava jezdeckého klubu, oprava střech ,- (příloha č. 3 1 strana) prostředky na výstavu Hurá do školy - nákup vitrín, klipárny na vystavení ilustrací, zakrytí vitrín proti UV záření a kopie školních obrazů a sbírek Pedagogického muzea v Praze (příloha č. 4 2 strany) Kolik (v tis. Kč) Návrh (v tis. Kč) došlo dne zpracovatel sport školství sport kultura Uloženo na S :00 4

5 Hudební agentura Triforium, k rukám Martina Prokeše, Jasmínová 2752, Česká Lípa IČ: AQUA PRESS s.r.o., Květnová 69, Vráž IČ: Sport RELAX, Okružní 2338, Česká Lípa sponzorství mezinárodního festivalu (příloha č. 6 1 strana) šampionát akvarijních ryb a prodejní veletrh rybářských potřeb (příloha č. 7 1 strana) celková částka na 4 akce dle přílohy č.8 akce Polsko - Lodž kultura sport IČ: (příloha č. 8 5 stran) sport Divadelní klub mladých při Obchodní 40. výročí až , akademii Česká Lípa, pronájem sálu, salónku, zpětná Náměstí Osvobození 422, Česká Lípa projekce, fotodokumentace, k rukám Ing. Ivany Bufkové, sekce reklamní plakáty, pozvánky, Kulturního ŠUMu, Pražská 3039 pohoštění, spotřební materiál na výstavu kultura IČ: (příloha č. 9 1 strana) Antonín Nevole FILM N+N video, příspěvek na provoz pro II.pololetí Jezerní 384, P.O.Box 77, Stráž pod Ralskem (příloha č strana) kultura IČ: Člověk v tísni, Sokolská 18, Praha 2 realizaci sociální terénní práce kontaktní osoba Karel Novák ( ) (příloha č strana) IČ: OSVaZ Kulturní dům Crystal, příspěvková kulturní akce Hvězdy jak je organizace, Boženy Němcové 2942, Česká neznáte Karel Gott, Karel Lípa Štědrý, Pavel Větrovec IČ: (příloha č strana) kultura Městská policie Česká Lípa, Škroupovo projekt Prevence násilí u žáků náměstí 137, Česká Lípa mateřských škol navýšení rozpočtu (příloha č strana) MP Městská policie Česká Lípa, Škroupovo dětské dopravní hřiště-koutek náměstí 137, Česká Lípa s pískovištěm, dřevěnou navýšení rozpočtu prolézačkou(příloha č strana) MP TJ Doksy, Bezdězská 260, Doksy příspěvek na sportovní akci k rukám Jaroslava Nováka 5.ročník EURO HER DOKSY IČ: (příloha č strana) sport CELKEM 721 Č. usnesení 367/08 Závazkové vztahy mezi městem Česká Lípa a ČLT a. s. A) Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje úhrady investičních akcí na základě faktur č. 2071/07, 2072/08, 2073/08, 2074/08, 2076/08, 2077/08, 2078/08 a to formou vzájemného zápočtu. B) Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje dohodu o vzájemném započtení pohledávek v roce 2008 včetně obsahu přílohy k této dohodě, uvedeného v důvodové zprávě v celkové výši ,- Kč. Uloženo na S :00 5

6 Č. usnesení 368/08 Prodej části akcií Českolipské teplárenské a. s. a teplárenské infrastruktury v majetku města Česká Lípa Předkládá: Bc. Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje: A/ akcionářskou smlouvu včetně příloh, smlouvu o koupi akcií a smlouvu o zastavení cenných papírů vše v předloženém znění, B/ smlouvu o koupi IZT ve městě Česká Lípa v upraveném znění. Č. usnesení 369/08 Bezúplatné převody pozemků A/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 260/2, ostatní plocha o výměře m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Česká Lípa v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. B/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 27/1, trvalý travní porost o výměře m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova z Pozemkového fondu ČR na město Česká Lípa. Č. usnesení 370/08 Převod nemovitostí bytových jednotek včetně spol. podílů na částech domu a přilehlých pozemcích v k. ú. Česká Lípa formou veřejné dobrovolné dražby Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje převod níže uvedených nemovitostí: Bytové jednotky dražené dne ulice a č.p. č.bytu velikost kat. m 2 podlaží spol. podíl na pozemku Nejnižší podání Cena dosažená vydražením/splat nost Vydražitel volné bytové jednotky Plynárenská II 73,6 2 Železničářská I 62, /3020 ke st.p.č.4860/1, 4860/ Kč 596/49784 ke st.p.č.2544, 2545,2546, Kč Kč/ Kč/ Uloženo na S :00 6

7 Výše uvedené ceny dosažené vydražením jsou splatné nejpozději dle shora uvedených splatností. V opačném případě budou tyto dražby považovány za zmařené. Č. usnesení 371/08 Záměry prodeje pozemků, částí pozemků a areálu A/ Zastupitelstvo města Česká Lípa dle zákona o obcích schvaluje záměr obce prodat pozemky: p. č. 4063, trvalý travní porost o výměře m 2, p. č. 4066/2, trvalý travní porost o výměře m 2, p. č. 4067, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2, p. č. 4068/1, orná půda o výměře m 2, p. č. 4073/20, orná půda o výměře m 2, p. č. 4081/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 641 m 2, p. č. 4082/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2, p. č. 4065/1, orná půda o výměře m 2, p. č. 4066/1, trvalý travní porost o výměře m 2, p. č. 4072/1, trvalý travní porost o výměře 586 m 2 a p. č. 4073/1, orná půda o výměře m 2 vše v k. ú. Česká Lípa. B/ Zastupitelstvo města Česká Lípa dle zákona o obcích neschvaluje záměr obce prodat část pozemku p. č orná půda z celkové výměry m 2 v k. ú. Česká Lípa. C/ Zastupitelstvo města Česká Lípa dle zákona o obcích schvaluje záměr obce prodat pozemky p. č. 1376/6, ostatní plocha o výměře 69 m 2 a p. č. 1376/13, ostatní plocha o výměře 426 m 2 vše v k. ú. Česká Lípa. D/ Zastupitelstvo města Česká Lípa dle zákona o obcích schvaluje záměr obce prodat pozemek p. č. 230/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 157 m 2 v k. ú. Dolní Libchava. F/ Zastupitelstvo města Česká Lípa dle zákona o obcích schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 46/24 zahrada o výměře cca 358 m 2 v k. ú. Lada dle důvodové zprávy. Č. usnesení 372/08 Směny pozemků a jejich částí A/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje směnu pozemků v k.ú. Žizníkov mezi městem Česká Lípa a manžely: jedná se o směnu části pozemku p. č. 485/1 orná půda (nově p.č. 485/43 o výměře 150 m 2 ) v k. ú. Žizníkov v majetku města za část pozemku p.č. 485/42 orná půda (nově 485/44 o výměře 87 m 2 ) v majetku a zároveň schvaluje směnnou smlouvu v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a bere na vědomí existenci věcného břemene pro pozemek p. č. 485/42 (nově p. č. 485/44) dle důvodové zprávy. Směna bude s doplatkem ve výši ,- Kč (tj. 180,- Kč/m 2 ), který bude uhrazen na účet města při podpisu směnné smlouvy. Uloženo na S :00 7

8 B/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje směnu pozemků p. č. 5390/2, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 5390/21, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 5390/84 (odděleno z p. č. 5390/14), ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 5390/85 (odděleno z p. č. 5390/17), lesní pozemek o výměře m 2 za pozemek p. č. 5390/86 (odděleno z p. č. 5390/39), ostatní plocha o výměře m 2 vše v k. ú. Česká Lípa s doplatkem ve výši ,-- Kč ve prospěch města Česká Lípa se splatností při podpisu směnné smlouvy a schvaluje směnnou smlouvu v upraveném znění po doplnění počtu zřízených pracovních míst a zajištění náhradní výsadby zeleně žadatel polyvanced, spol. s r. o., GmbH filiálka, Moskevská 674, Česká Lípa, IČO: Č. usnesení 373/08 Prodeje A/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej části pozemku p. č. 341/1 trvalý travní porost (nově p. č. 341/30 o výměře 252 m 2 ) v k. ú. Žizníkov do společného jmění, za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 232 m 2 po 300,- Kč/m 2 a 20 m 2 po 150,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a zároveň schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. B/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej části pozemku p. č. 914/1 a části p. č. 973/2 oboje ostatní plocha, jiná plocha (nově pozemek p. č. 914/5 o výměře 50 m 2 ) v k. ú. Česká Lípa do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 210,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a zároveň schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. C/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej části pozemku p. č. 341/1 a 341/29 oboje trvalý travní porost (nově pouze pozemek p.č. 341/29 o výměře 87 m 2 ) v k. ú. Žizníkov do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 77 m 2 po 180,- Kč/m 2 a 10 m 2 po 90,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a zároveň schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. D/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej části pozemku p. č. 20/1 trvalý travní porost (nově p. č. 20/3 o výměře 850 m 2 ) v k. ú. Vítkov u Dobranova do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 150,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a zároveň schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. E/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 3969/312, ostatní plocha, zeleň o výměře 42 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši 4.200,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům, a schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. F/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 3969/311, ostatní plocha, zeleň o výměře 47 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši 4.700,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy, a schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. Uloženo na S :00 8

9 G/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 3969/310, ostatní plocha, zeleň o výměře 52 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši 5.200,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy, a schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. H/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 3969/309, ostatní plocha, zeleň o výměře 69 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši 6.900,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy, a schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. I/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 3969/308, ostatní plocha, zeleň o výměře 54 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši 5.400,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy, a schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. J/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 3969/306, ostatní plocha, zeleň o výměře 23 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši 2.300,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy, a schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. K/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 3969/305, ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši 3.000,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy, a schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. L/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 140/7, ostatní plocha o výměře 62 m 2 (odděleno z p. č. 140/5) v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši 5.580,- Kč (tj. 90,- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům, a schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. M/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 85/2, ostatní plocha o výměře 52 m 2 (odděleno z p. č. 85) v k. ú. Lada za kupní cenu ve výši 7.800,- Kč (tj. 150,- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům, a schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. Č. usnesení 374/08 Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Zastupitelstvo města Česká Lípa souhlasí s financováním projektu Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa z rozpočtu města na rok 2009 ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy. Č. usnesení 375/08 Zpráva o postupu prací na pořízení nového Územního plánu České Lípy Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zprávu o postupu prací na pořizovaném Územním plánu České Lípy. Uloženo na S :00 9

10 Č. usnesení 376/08 Žádost o převedení pojistného plnění ze škodní události Zastupitelstvo města Česká Lípa souhlasí s převedením pojistného plnění ve výši ,- Kč ze škodní události č ze dne na ZŠ a MŠ Klíč s. r. o., Klášterní ulice 2490, Česká Lípa, IČ: Č. usnesení 377/08 Příloha č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Slovanka Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje přílohu č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, p. o., v předloženém znění. Č. usnesení 378/08 Kulturní granty Předkládá: Bc. Hana Moudrá Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje udělení finančního příspěvku poskytovaného formou kulturního grantu dle návrhu komise RM pro oblast kultury a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o udělení příspěvku formou kulturního grantu: Žadatel, sídlo Žádost Účel užití příspěvku Návrh komise pro IČ o Kč oblast kultury v Kč Svaz českých divadelních 9.000,- realizace akce Pohárek a kandrdásek 9.000,- ochotníků SČDO Děčín nájemné, porotné, ceny pro účinkující IČ Podbezdězský spolek 5.000,- realizace akce Sdýchávání s krajinou 0 intelektuální, okrašlovací a honoráře účinkujících hostů nesplňuje poetický zásady RM o Dubá poskytování IČ grantů Uloženo na S :00 10

11 25.000,- realizace akce Výstava výtvarného umění nájemné, dopravné, materiální výdaje, propagace 0 akce bude realizována v dubnu 2009 celkem , ,- Č. usnesení 379/08 Schválení finančních příspěvků formou grantu na činnost v sociální a zdravotní oblasti v roce 2008 II. kolo Předkládá: Bc. Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje finanční příspěvky poskytnuté formou grantu na činnost v sociální a zdravotní oblasti v roce 2008 II. kolo dle předloženého návrhu. Č. usnesení 380/08 Schválení grantů v oblasti životního prostředí II. kolo Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa projednalo předložený materiál a schvaluje poskytnutí II. kola grantů v oblasti životního prostředí v roce 2008 v celkové výši ,- Kč dle předloženého návrhu. Č. usnesení 381/08 Příspěvky na sport Předkládá: Bc. Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje poskytnutí příspěvků na sport z prostředků na sportovní aktivity dle následující tabulky a pověřuje starostku podpisem smluv: Název příjemce sídlo/bydliště IČ požadovaná částka Tělovýchovná Mánesova jednota Lokomotiva 1580, Česká Česká Lípa Lípa výše příspěvku účel ,- Kč 5.000,- Kč Přebor České republiky žáků jízdné, ubytování ,- Kč ,- Kč XC Svojkovský pohár Haven kapela, věcné dary, peněžní výhry, rozhodčí, Uloženo na S :00 11

12 Sportovně střelecký klub Manušice ATHLETIC CLUB Česká Lípa Autoklub Česká Lípa v AČR Česká Lípa - Manušice Stadion u Ploučnice 178, Česká Lípa Sosnová 97, Česká Lípa občerstvení, moderátor, materiál na závod, ozvučení akce ,- Kč ,- Kč VC Manušic rozhodčí, obsluha, náboje, ceny, terče ,- Kč 7.000,- Kč Brejchův memoriál rozhodčí, technická četa, obsluha a instalace elektronické časomíry, pronájem stadionu, šatny, technické zabezpečení, drobný nákup, diplomy, propozice, poštovné, ceny a prémie pro vítěze kategorií ,- Kč ,- Kč ME rallycross zápis do kalendáře FIA, rozhodčí, časoměřiči, pořadatelé, moderátoři, odměny jezdců, zdravotnické zabezpečení, pojištění, propagační a tiskové materiály, propagace, příprava trati, pronájmy, služby Č. usnesení 382/08 KPK: Předložení návrhů projektů zařazených do programu prevence kriminality na místní úrovni ve městě Česká Lípa na rok 2008 včetně jeho financování Předkládá: Bc. Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje udělení finančních příspěvků poskytovaných formou grantu prevence kriminality na místní úrovni dle návrhu komise rady města pro oblast prevence kriminality a pověřuje starostku města podpisem smluv o udělení příspěvku formou grantu prevence kriminality: Žadatel sídlo IČ Občanské sdružení Pasant IČ Shotokan Sport Centrum CL IČ ZŠ Špičák Česká Lípa IČ ZŠ Špičák Česká Lípa IČ Žadatel 0 Kč Účel užití příspěvku Návrh komise prevence kriminality ,- Kč Propagace K-centra a ,- Kč vzdělávání pracovníků Sportovní dětský klub ,- Kč 8 700,- Kč Překážky pro jízdu 6 500,- Kč zručnosti ,- Kč Relaxační klubovna ,- Kč Uloženo na S :00 12

13 Č. usnesení 383/08 Žádost Městské knihovny Česká Lípa, p. o., o převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu Předkládá: Bc. Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje Městské knihovně Česká Lípa, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervního do investičního fondu na dofinancování projektu z grantového programu MK ČR Veřejné informační služby knihoven. Č. usnesení 384/08 Zápisy z výborů Předkládá: Mgr. Eva Stehlíková, radní, zastupitelka a předsedkyně výboru JUDr. Karel Bubeník, radní, zastupitel a předseda výboru Zdeněk Novák, zastupitel a předseda výboru Vladimír Jonáš, zastupitel a předseda výboru Josef Adamčík, zastupitel a předseda výboru A/ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 19. jednání výboru pro výchovu a vzdělávání konaného dne B/ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis ze XVII. jednání finančního výboru ze dne C/ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 19. jednání výboru pro sport ze dne D/ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis ze 17. jednání výboru pro prodej nemovitostí, které se konalo v předloženém znění. E/ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápisy z 19. a 20. zasedání kontrolního výboru konaných dne 2. července 2008 a 3. září Č. usnesení 385/08 Petice občanů Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města České Lípy bere na vědomí Petici občanů č. 8/2008 proti prodeji 59,99 % akcií ČLT a.s. a 100 % infrastruktury distribuce tepla. Uloženo na S :00 13

14 Č. usnesení 386/08 Interpelace Předkládá: PhDr. Miroslav Hudec, zastupitel Zastupitelstvo města Česká Lípa ukládá místostarostovi p. Janu Stejskalovi, aby zajistil prověření dopravně bezpečnostní situace v Okružní ulici na sídlišti Sever, zejména v její dolní části, rovněž dostatku počtu přechodů pro chodce, a případně aby nechal zpracovat návrh vhodných řešení. Termín pro podání informace zastupitelstvu: zasedání ZM Nepřijatá usnesení: Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení k materiálu č. 6 Revokace usnesení č. 333/2008 o prodeji 59,99 % akcií ČLT a. s. a 100 % infrastruktury distribuce tepla. Zastupitelstvo města Česká Lípa nepřijalo usnesení k materiálu č. 26 písm. B interpelace p. ing. Mášky ve věci předávání informací o záměrech a rozhodnutích města komisi pro životní prostředí. Bc. Hana Moudrá starostka Jan Stejskal místostarosta Uloženo na S :00 14

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 35. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. února 21 (č. usnesení 697/1 č. usnesení 711/1) Č. usnesení 697/1 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik,

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA č. usnesení 167/07 Plnění usnesení USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) Předkládá : Ing. Jan Hladonik,

Více

Zápis z 38. jednání Finančního výboru ZM. viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník, p. Richter, p. Píšková

Zápis z 38. jednání Finančního výboru ZM. viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník, p. Richter, p. Píšková Zastupitelstva města, které se konalo 1/12 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník, p. Richter, p. Píšková Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Rozpočtový výhled na roky 2017-2021

Rozpočtový výhled na roky 2017-2021 Rozpočtový výhled na roky 2017-2021 n á v r h Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Střednědobý rozpočtový výhled 1 vyhled 2017_2021 Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 37) Seznam zastupitelů:

Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 37) Seznam zastupitelů: z 28. zasedání zastupitelstva města, Strana 1 Seznam zastupitelů: JMÉNO zastupitelky zastupitele Adamčík Josef Bubeník Karel, JUDr. Horáková Libuše Hudec Miroslav, PhDr. Jonáš Vladimír Kubát Milan, PaedDr.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005 USNESENÍ Č. 208/05 Přijetí individuální dotace z Ministerstva financí ČR na akci Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu v

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.04.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 21.2.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 9. 3. 2016 následující usnesení:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ. ze 27. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. dubna 2009 (č. usnesení 507/09 č.

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ. ze 27. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. dubna 2009 (č. usnesení 507/09 č. MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 27. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. dubna 2009 (č. usnesení 507/09 č. usnesení 531/09 ) Č. usnesení 507/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová

Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová města pro výchovu a vzdělávání, Strana č. 1 / 8 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová Omluveni: MgA. Ivana

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 40. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. ledna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Z Á P I S. 2. kontrola zápisu a usnesení 3. došlá pošta 4. připomínky zastupitelů. 1. Prodej a pronájem pozemků.

Z Á P I S. 2. kontrola zápisu a usnesení 3. došlá pošta 4. připomínky zastupitelů. 1. Prodej a pronájem pozemků. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 12.11.2007 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 8 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.00 hod. Omluveni : Ověřovatelé

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 23. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více