DOPROVODNÝ PROGRAM , pondělí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPROVODNÝ PROGRAM. 23. 5. 2011, pondělí"

Transkript

1 DOPROVODNÝ PROGRAM , pondělí 13:00-18:00 hod Mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni kongresové centrum, sál B 12:30 13:00 prezence účastníků 13:00 18:00 jednotlivé prezentace zaměřené na účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na makroekonomické úrovni 18:00-20:00 Welcome party - degustace vín 10:00 17:00 hod Vod-Cup 2011 golfový a tenisový turnaj golfové hřiště Jinačovice, tenisový areál Sprint Brno Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s., SOVAK ČR, SOVAK ČR, Senior Tennis Club pozvánky, vystavovatelé a VIP , úterý Mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni kongresové centrum, sál B 9:30 návštěva slavnostního zahájení a ostatních doprovodných programů Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu 19:00 společenský večer s občerstvením (v prostorách restaurace Nika), vstup do areálu výstaviště je pro účastníky bez poplatku 10:00-14:00 hod Nová legislativa v oboru vodního hospodářství, sál P4 a,b SOVAK ČR Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí 10:00 Aplikace velké novely vodního zákona v praxi Mgr.Zdeněk Horáček, Ministerstvo zemědělství Mgr. Veronika Vytejčková,Ministerstvo životního prostředí 12:00 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových po novele vodního zákona RNDr.Viktor Kliment,oddělení ochrany vod OOV MŽP Změny ve vodním zákoně č.150/2010 Sb.v návaznosti na vypouštění odpadních vod Nařízení vlády č.23/2011 Sb.,kterým se mění nařízení vlády č.61/2003 Sb.

2 Aplikace kombinovaného přístupu Monitoring stavu útvarů povrchových vod 13:00 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních Mgr.Emílie Nedvědová,oddělení ochrany vod OOV MŽP Nařízení vlády č.416/2010 Sb. 10:00-12:30 hod Odpady pavilon P, sál P4 c,d CeHO-VÚV TGM, v.v.i. 10:00 Informace o vývoji legislativy v odpadovém hospodářství RNDr. Zdenka Bubeníková,ředitelka odboru odpadů Mžp 11:15 Technický workshop zabývající se aktuelními otázkami využití a hodnocení odpadů CeHO přednášející: Ing.Bulková, Ing.Kajanová, Ing.Sirotková Návrhy nových postupů hodnocení odpadů - N odpady, monolitické odpady Stavební odpad, konec odpadu, výrobek- jaký volit přístup dle nové směrnice o odpadech Sledování evidenčního toku odpadů Využití informací z internetových stránek 10:30-17:00 hod Ochrana před povodněmi Brno Ing. Jan Papež, fa Koordinace, Česká protipovodňová asociace, Veletrhy Brno a.s., bazén u pavilonu Z 10:30-11:15 živá ukázka venkovní expozice 10:45 12:30 Výstražné systémy v ochraně před povodněmi Ing. Tomáš Kocman 11:30-12:15 živá ukázka venkovní expozice 12:30 13:15 Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi Ing. Pavel Musil, Ing. Vladimír Pavlík 13:00 13:45 živá ukázka venkovní expozice 13:15 15:00 Digitální povodňové plány a Povodňový informační systém (POVIS) Ing. Petr Hurych, Ing. Irena Košková 15:00 15:45 živá ukázka venkovní expozice 15:15 17:00 Možnosti dotací z oblasti podpory OPŽP Ing. Michaela Brejchová, Ing. Lukáš Šamberger, Mgr. Jan Schejbal 13:30-16:30 hod Veřejné zakázky a podpora podnikání v ČR Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a AGENCIA DE SUPORT A L'EMPRESA CATALANA-ACC1Ó pavilon P, sál P4- c, d SOUTĚŽE Vodárenská soutěž zručnosti volná plocha K Organizátor: SOVAK ČR, Veletrhy Brno, a.s. Soutěž učňů obor instalatér

3 Pořadatel: Cech instalatérů ČR VÝSTAVA Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2010 Pořadatel: Svaz vodního hospodářství ČR Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2011 téma: "Vodní skvosty" Organizátor: SOVAK ČR ve spolupráci s VODA-KAMARÁD, s.r.o., Veletrhy Brno, a.s , středa 9:00-17:00 hod Mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni kongresové centrum, sál B 8:30 9:00 prezence účastníků 9:00 14:00 jednotlivé prezentace zaměřené na účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické úrovni 14:00 Novinky v systémech environmentálního managementu 1) Současný vývoj v systémech environmentálního managementu - RNDr. Zdeněk Suchánek, (CENIA Praha) 2) Nová příručka EMS a EMAS pro veřejnou správu (města a obce) - Mgr. Miroslav Krčma (CIR Praha) 3) Nová příručka EMS a EMAS pro podnikatele (velké, střední i malé podniky) - prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (IBA MU Brno) 15:30 Kulatý stůl na téma: Jak dál v systémech environmentálního managementu? 17:00 Závěr konference 10:00-16:00 Odpady 2011 a jak dál? Kongresové centrum Sál C STEO STEO 10:00 STEO zahájení 10:10 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor elektroenergetiky Mgr. Milan Kyselák 10:45 CEWEP Konfederace evropských spaloven, Brusel Dr. Ella Stengler 11:15 BAFU Spolkový úřad pro odpadové hospodářství, Švýcarsko Lic. nat. Michael Hügi 11:45 Diskuze 13:15 STEO - Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. 14:00 KIC Odpady, a.s. Moravskoslezský kraj / Envifinance s.r.o. Ing. Tomáš Kotyza / Ing. Jiřina Vyštejnová 14:30 Karlovarský kraj

4 15:00 ZEVO Malešice, Pražské služby Ing. Pavel Beran 15:30 Diskuse a ukončení semináře 10:00-14:00 Vodohospodářská infrastruktura v ČR, sál P4 c,d SOVAK ČR Státní fond životního prostředí, MT Legal 10:00 Operační program životní prostředí Ing.Ivana Vráblíková, SFŽP ČR programy financování, připravované výzvy, stav čerpání finančních prostředků z OPŽP 12:00 Aktuální novely a připravované změny zákona o veřejných zakázkách a jejich dopad do oboru VaK, Mgr. David Dvořák, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 12:30 Aktuální otázky smluvních vztahů mezi vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury JUDr. Roman Buzek, Mgr. Ondřej Kmoch, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 13:30 Výběr provozovatele vodovodů a kanalizace (koncesní a zadávací řízení, in-house, koncernová výjimka) Mgr. David Mlíčko, Mgr. David Dvořák, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 10:00 15:30 Hydrologické a klimatické extrémní situace, sál P4 a,b Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Ochrana před povodněmi :00 Ochrana před povodněmi v ČR a novela vodního zákona a prováděcích předpisů Ing. Josef Reidinger, oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP 10:20 Koncepce přírodě blízkých opatření před povodněmi Ing. Martin Sucharda, Šindlar, s.r.o. 10:40 Informace o povodních na webu - Povodňový informační systém a další Ing. Helena Skálová, oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP Implementace povodňové směrnice: 11:00 Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Ing. Karel Drbal, Ph.D., VÚV.T.G.M. v.v.i. 11:20 Další postup implementace směrnice a koncepce informování a zapojení veřejnosti Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP 11:40 Mezinárodní spolupráce, projekty LABEL a CEframe Ing. Helena Skálová, oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP Financování povodňové ochrany: 12:00 Podpora povodňové služby v rámci OPŽP Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP 12:20 Podpora přírodě blízkých opatření v rámci 1.3. OPŽP Mgr. Jan Schejbal, Šindlar, s.r.o. Sucho a ochrana vodních zdrojů : 13:00 Úvod do problematiky ochrany vodních zdrojů v ČR Mgr.Nedvědová, oddělení ochrany vod OOV MŽP 13:30 Legislativní a institucionální zajištění období sucha a nedostatku vody Ing.Libor Ansorge, Ing.Magdalena Mrkvičková, VÚV T.G.M. 14:10 Prezentace výstupů aplikovaného výzkumu Ing. Martin Hanel, Ph.D., Mgr.Pavel Treml, VÚV T.G.M.

5 10:30-17:00 hod Ochrana před povodněmi Brno Ing. Jan Papež, fa Koordinace, Česká protipovodňová asociace, Veletrhy Brno a.s., bazén u pavilonu Z 10:00-10:45 živá ukázka venkovní expozice 10:15 12:15 Digitální povodňové plány a Povodňový informační systém (POVIS) Ing. Petr Hurych, Ing. Irena Košková 11:30-12:15 živá ukázka venkovní expozice 12:30 13:15 Vybavení povodňových komisí, automatizované způsoby hromadné komunikace osobní ochranné prostředky a další Ing. Jan Papež, Ing. Vladimír Mrkvička, PhD. 13:00 13:45 živá ukázka venkovní expozice 13:15 15:00 Výstražné systémy v ochraně před povodněmi Ing. Tomáš Kocman 15:00 15:45 živá ukázka venkovní expozice 15:15 17:00 Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi Ing. Pavel Musil, Ing. Vladimír Pavlík 14:00-17:00 hod Setkání s předními americkými a kanadskými odborníky na řízení povodňových rizik Garant: Česká protipovodňová asociace Ing. Jan Papež, fa Koordinace pavilon A3, hod Společenský večer vystavovatelů pavilon A Rotunda pozvánky SOUTĚŽE Vodárenská soutěž zručnosti volná plocha K Organizátor: SOVAK ČR, Veletrhy Brno, a.s. Soutěž učňů obor instalatér Pořadatel: Cech instalatérů ČR VÝSTAVA Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2010 Pořadatel: Svaz vodního hospodářství ČR

6 Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2011 téma: "Vodní skvosty" Organizátor: SOVAK ČR ve spolupráci s VODA-KAMARÁD, s.r.o., Veletrhy Brno, a.s , čtvrtek 10:00 15:00 Srážkové vody Pavilon P Sál P4 a,b CzWA CzWa 10:00 Problematika srážkových vod Úvod, Ing. David Stránský (ČVUT, Fsv) 10:45 Podpora projektů malých a středních podnikatelů v OPPI, Ing. Jaroslava Kubů (MPO) 11:15 Program ALFA, Centra Kompetence, Lenka Pilátová (Technologická agentura ČR) 11:45 Stanovení technického opatření v závislosti na znečištění povrchového odtoku a nutnost jeho úpravy, Ing.Karel Plotěný (ASIO) 12:30 Zavádění principů HDV v rámci SOP HK, Radim Vítek (JVPROJEKTVH s.r.o.) 13:15 Důvody zpoplatnění odvádění dešťových vod a možné varianty, Ing. Ivana Kabelková (ČVUT, Fsv) 14:00 Moderovaná diskuse 10:30-17:00 hod Ochrana před povodněmi Brno Ing. Jan Papež, fa Koordinace, Česká protipovodňová asociace, Veletrhy Brno a.s., bazén u pavilonu Z 10:00-10:45 živá ukázka venkovní expozice 10:15 12:15 Ochrana památkově chráněných objektů před povodněmi profesor Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr.h.c., Ing. Zuzana Slížková, PhD. 11:30-12:15 živá ukázka venkovní expozice 12:30 13:15 Možnosti dotací z oblasti podpory OPŽP Ing. Michaela Brejchová, Ing. Lukáš Šamberger, Mgr. Jan Schejbal 13:00 13:45 živá ukázka venkovní expozice 13:15 15:00 Vybavení povodňových komisí, automatizované způsoby hromadné komunikace osobní ochranné prostředky a další Ing. Jan Papež, Ing. Vladimír Mrkvička, PhD. Ukončení veletrhu VÝSTAVA Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2010 Pořadatel: Svaz vodního hospodářství ČR

7 Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2011 téma: "Vodní skvosty" Organizátor: SOVAK ČR ve spolupráci s VODA-KAMARÁD, s.r.o., Veletrhy Brno, a.s. Stav k Změna programu vyhrazena!

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ změny vyhrazeny

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ změny vyhrazeny PONDĚLÍ 7. 10. 2013 11.00-13.00 hod SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VELETRHU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Pavilon Z, expozice Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, Mgr. Jarmila Bábíčková,

Více

Termín konání: 6. 7. 10. 2008. Vážené dámy a vážení pánové,

Termín konání: 6. 7. 10. 2008. Vážené dámy a vážení pánové, Vážené dámy a vážení pánové, Ministerstvo vnitra se v letošním roce stalo patronem projektu, který je zaměřený na oblast e-governmentu e-vize pro státní správu a samosprávu. Projekt je součástí Mezinárodního

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

Zápis z 6. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 4.4.2011 v Moravské Třebové

Zápis z 6. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 4.4.2011 v Moravské Třebové 1(5) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 6. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 4.4.2011 v Moravské

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014 Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna EPOS Expertní poradní skupina pro budoucnost

Více

Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014

Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014 Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014 I. Všeobecně Vážení přítomni, dovolte mně, abych Vás co nejupřímněji přivítal a popřál Vám dobrou pohodu. Chtěl bych připomenout, že ČSVH

Více

OPTIMALIZUJTE VAŠI VODOVODNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ

OPTIMALIZUJTE VAŠI VODOVODNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ www.grundfos.com/energy OPTIMALIZUJTE VAŠI VODOVODNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ Řešení distribuce vody řízené aktuální poptávkou od společnosti Grundfos může snížit ztráty vody v distribuční síti a náklady na energie

Více

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů A.1.1/S6 Název úkolu: Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: Leden - prosinec 2006 Charakter úkolu: Stálá činnost Odbor územního plánování

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS WASTE MANAGEMENT FORUM 4 CENA 98 KČ 4 2012 Reportáž: Polemika: Rozhovor: Zdeněk Horsák

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 5 2013 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY Anketa o vzdělávání v architektuře. Survey on Education in Architecture. ERA 2013, č. 3, s. 61, angl.

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD - RIZIKO BUDOUCÍ KATASTROFY

ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD - RIZIKO BUDOUCÍ KATASTROFY ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Vás zvou na odborný seminář spojený s diskusí ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD - RIZIKO BUDOUCÍ KATASTROFY čtvrtek, 24. září

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33 1 Obsah Úvodní slovo předsedů HSRM 1 Kdo jsme Hospodářská a sociální rada Mostecka cíle, priority, úspěchy 3 Orgány HSRM 5 Odborné komise HSRM 7 Jak šel čas 1999 2008 9 Fondy HSRM aneb Pomáháme Mostecku

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně

Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně 1(6) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně Přítomni:

Více

č. 9 - Červen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle našeho newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více