Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak třídíme odpad v obci Prosetín"

Transkript

1

2 Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité a potřebné informace ohledně tohoto tématu.

3 KOMUNÁLNÍ ODPAD V zákoně o odpadech /č. 185/2001 Sb./ je komunální odpad definován jako veškerý odpad vznikající na území obce činností fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob oprávněných k podnikání. V naší obci třídíme komunální odpad na tyto komodity: směsný odpad plasty a nápojové kartony sklo barevné sklo bílé papír železo bioodpad nebezpečný odpad SMĚSNÝ ODPAD Do kontejnerů na směsný odpad odkládáme heterogenní /různorodou/ směr, která nejde již dále třídit dle komodit, které v naší obci sbíráme. Tato směs obsahuje například: studený popel smetky odpad z domácností Někteří občané stále odkládají do kontejnerů žhavý popel. Dochází k hoření kontejnerů, a tím se zvyšují náklady na opravy či pořízení nových kontejnerů /1 kontejner stojí Kč/, což v konečné fázi zvyšuje poplatky za odpady. PLASTY do žlutých pytlů Plastové nádoby a láhve PET láhve /od nápojů/ Kelímky od jogurtů Krabičky od pokrmových tuků Sáčky, folie, CD Výrobky z plastů Polystyren /rozdrcen na malé kousky/ Krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod. NE Plastové trubky a podlahové krytiny V Š E S T L A Č T E, P R O S Í M, Š E T Ř Í T E M Í S T O!

4 SKLO BAREVNÉ do zelených kontejnerů /zvonů/ Láhve od nápojů /bez zátek/ Skleněné nádoby /bez víček/ Tabulové sklo NE Porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla SKLO BÍLÉ do bílých kontejnerů /zvonů/ Láhve od nápojů /bez zátek/ Skleněné nádoby /bez víček/ NE Porcelán, keramika, kameny, drátěné sklo, zrcadla, zářivky, žárovky, tabulové a barevné sklo PAPÍR do modrých kontejnerů /zvonů/ Noviny, časopisy, letáky Papírové obaly Kancelářský papír, sešity NE mastné a mokré papíry ŽELEZO K R A B I C E A K A R TO N Y, P R O S Í M, R O Z L O Ž T E / R O Z T R H E J T E / - Š E T Ř Í T E M Í S TO V K O N T E J N E R U! Plechovky od nápojů Konzervy od potravin Plechová víčka od sklenic V průběhu roku 2013 budou pořízeny kontejnery, které budou umístěny na sběrných místech. Ostatní železný odpad se ukládá na obvyklých místech, a to: PROSETÍN kontejner v areálu ZS, místo u skladu obce ČTYŘI DVORY místo u bývalých senážních věží BRŤOVÍ místo u kůlny ZS

5 BIOODPAD kontejnery na bioodpad Tráva, listí, seno, sláma a plevel ze zahrad a veřejných prostranství Slupky z citrusových plodů Zbytky chleba, pečiva a obilnin Skořápky od vajec a ořechů Sedliny z kávy a čaje, čajové sáčky Piliny, drobný ořez z větví Uschlé květiny Rostlinné zbytky z domácností Papírové kapesníky, papírové utěrky, ubrousky a papírové sáčky Špinavé papíry z přípravy jídel Papírové obaly z potravin NE Chemické a nebezpečné látky Cizorodé látky plastové sáčky a plast všeho druhu Sklo, kovy, textilie Stavební materiály a sutě Směsný komunální odpad Odpad živočišného původu uhynulá zvířata, živočišné zbytky jako maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat Vytříděný bioodpad vysypte ze sáčku do nádoby Prázdný sáček odhoďte do pytlů na plasty Plastový odpad nelze zpracovat na kompost NA SBĚRNÝCH MÍSTECH NEODKLÁDEJTE ŽÁDNÉ ODPADY MIMO NÁDOBY K TOMU URČENÉ! NEBEZPEČNÝ ODPAD Elektrospotřebiče pračky, mikrovlnky, vrtačky, vysavače, počítače, žehličky, elektrické sekačky, ledničky, televizory, radiopřijímače, zářivky, žárovky, baterie apod. Obaly od barev, ředidel, chemikálií apod. Spreje Akumulátory Upotřebené motorové oleje a filtry Lepidla Pneumatiky z osobních automobilů, motocyklů a jízdních kol pouze za úplatu dle aktuálního ceníku svozové firmy /nyní 70 Kč/1ks/ Sbírá se každé první pracovní pondělí v měsíci od hod. do hod. ve skladu obce (v areálu ZS, zadní vchod od rybníka). Z d a r m a l z e p ř e v z í t p o u z e k o m p l e t n í e l e k t r o z a ř í z e n í! STAVEBNÍ SUŤ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD Po dohodě lze přistavit kontejner dle aktuálního ceníku svozové firmy /nyní 60 Kč/den + odvoz 20 Kč/km/.

6 Náklady na odpady v roce 2012 Náklady Kč odvoz nebezpečného odpadu ,00 odvoz plastů, skla, papíru a nákup pytlů na plasty ,00 odvoz směsného odpadu na skládku v Bystrém ,00 uložení odpadu na skládce v Bystrém /70,65 t/ ,00 nákup kontejneru s dopravou ,00 administrativa 9.371,63 elektřina 1.797,00 CELKEM ,63 odměna od spol. EKO-KOM za zajištění zpětného odběru ,00 poplatky za odpady od občanů ,00 doplatek obce v roce ,63 Poplatek za uložení 1 t odpadu na skládce v Bystrém se skládal v roce 2012 ze 3 položek: základní poplatek 500 Kč rekultivační poplatek 100 Kč + 14 % DPH skládkovné 600 Kč + 14 % DPH CELKEM Kč CO NÁS ČEKÁ Od roku 2014 se částka skládkovného zvyšuje na Kč + DPH/t a každý rok se bude navyšovat o 200 Kč, a to až do roku 2022, kdy dosáhne částky 2750,-Kč za 1 t odpadu. Od roku 2023 bude skládkování zakázáno! Odpad bude odvážen do spaloven (Jihlava nebo Brno, dle svozové firmy). Tímto náklady na odpady výrazně narostou. PÁR SLOV NA ZÁVĚR Z těchto několika čísel je patrné, že na odpady budeme v budoucnu odvádět nemalé finanční obnosy, ze svých i obecních rozpočtů, a proto chci na vás, vážení spoluobčané, apelovat SNAŽME SE CO NEJZODPOVĚDNĚJI TŘÍDIT ODPADY - šetříme tím jak životní prostřední, tak své peněženky. Josef Kolář, místostarosta leden 2013

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny Nakládání s komunálním odpadem řeší v Tlumačově obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Technické služby Karviná, a. s. www.tsk.cz Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Čisté město - ideální místo pro život Statutární město Karviná Projekt informační brožura byl podpořen z finančních

Více

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě recyklace brozura:sestava 1 26.11.2008 13:04 Stránka 1 Město Český Těšín Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení a kam s odpady v našem městě Projekt informační brožura o zpětném odběru elektrozařízení

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory

nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory hk_13_8 26.8.2008 15:41 Stránka 1 sběrné dvory mobilní svoz nebezpečných složek nebezpečné složky odpadu Odpad vykazující jednu a nebo více nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech (např. nepotřebné

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. 04 zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. / 07 Vážení klienti, dovolte mi na úvod, abych Vám alespoň krátce přiblížil činnost a výsledky systému EKO-KOM, a to zejména z pohledu firem, jež svými

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ TÁBOŘE aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT!

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ TÁBOŘE aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT! aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT! pracovní listy a metodika pro učitele 1. stupně ZŠ Autoři: Mgr. Josef Makoč, Mgr. Barbora Janíčková Ilustrace: Mgr. Honza Smolík Grafická úprava: Dita Baboučková Vydalo: Kalypta

Více

DOTACE 2.000.000,-KČ NA PROVOZ OBCE

DOTACE 2.000.000,-KČ NA PROVOZ OBCE AKTUALITY DOTACE 2.000.000,-KČ NA PROVOZ OBCE Nejasnosti kolem přerozdělování financí: od 1.1.2007 nám Město Břeclav nepoukazuje prostředky ze státního rozpočtu. Tyto finance přijdou na obecní účet jednorázově

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Odpadové hospodářství města Šenov

Odpadové hospodářství města Šenov Odpadové hospodářství města Šenov Zpracovatel: Arnika program Toxické látky a odpady Zpracoval: Ing. Milan Havel, tel.: 222 781 471, e-mail: milan.havel@arnika.org, Stručné shrnutí Cílem studie bylo navrhnout

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Brodík MĚSÍČNÍK OBCE BOROVNICE

Brodík MĚSÍČNÍK OBCE BOROVNICE Brodík MĚSÍČNÍK OBCE BOROVNICE 2 2015 2 Zima v Borovnici 2015 ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU UPOZORNĚNÍ OBČANŮM CENY POPLATKŮ NA ROK 2015 KOMUNÁLNÍ ODPAD za osobu trvale žijící v obci 500,- Kč/rok za rekreační

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka

Více

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI Město Příbram Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI 2009 Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí v Příbrami 2008 Mgr. Linda Klvaňová Recenzenti: Odbor životního

Více

INFORMACE Z OBCE BŘEZEN

INFORMACE Z OBCE BŘEZEN BŘEZEN 2015 1 SLOVO STAROSTY ÚSPORA ENERGIÍ PRO MŠ A OÚ VĚROVANY Projekt, realizovaný v roce 2014, byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci

Více

[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze

[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze [Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze Agentura Koniklec, o. s. Nové aktualizované vydání 2011 Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze Publikace obsahuje téměř

Více