fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á"

Transkript

1 fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú Õ µ± µ? ±Æ ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á

2 Obsah 2 Obsah OBSAH... 2 PŘ EHLED VERZÍ... 6 ROZSAH POUŽITÍ... 7 Varianty sestav zařízení... 7 Zabezpečeníprostor... 7 Sestava s vysílačem... 7 Sestava s ú střednou AMOS PřipojeníexterníEZS... 7 PRACOVNÍPODMÍNKY... 9 INSTALACE EPS KOMUNIKÁ TORU Připojeníú středny EPS PřipojeníPC pro konfiguraci Kabely Zapojeníkonektoru XC1 až XC3 sé riový ch linek RS1 až RS3 v konfiguraci RS Zapojeníkonektoru XC3 sé riové linky RS3 v konfiguraci pro RS 422/ Zapojeníkonektoru cannon 9M NastaveníEPS komunikátoru Nastavenía připojeníhyperterminálu Konfigurace EPS komunikátoru pomocíterminálu login user password logout set read load erase line Kontrola komunikace EPS ú středny, EPS komunikátoru a vysílače Přehled a popis konfiguračních sekcíeps komunikátoru Popis sekcí Konfigurace EPS komunikátoru programem EPS manager NastaveníDTX 04-K nebo ú středny AMOS Kontrolnípřenos poplachu telefonnílinkou NastaveníAMOS Přenos zpráv z ú středny AMOS 1600 telefonem DEFINICE HLÍDANÉ HO OBJEKTU V NET-G Definice nový ch zpráv Definice převodnítabulky Definice hlídané ho objektu Postup základnídefinice hlídané ho objektu Definice sekcí, smyček a převodů kódů TIP! Možnost zadávánímasky pro převod zpráv či kódu Pro převod čísla zprávy Pro převod kódu Formát masky PROGRAM NETG2VYJEZD Popis Požadavky Konfigurace objektu... 27

3 Obsah Komunikačníkanály Paralelnívstupy, smyčky, celkový požár a celková porucha ESSER 8000C Připojenía nastaveníú středny ESSER 8000C PřipojeníESSER přes RS PřipojeníESSER přes RS Nastaveníú středny ESSER 8000C Nastavenívysílače pro ú střednu ESSER 8000C Definice hlídané ho objektu typ ESSER 8000C v NET-G Formát kódu pro ú středny ESSER 8000C Modelová situace definice objektu pro ú střednu ESSER Tabulka zpráv EPS ESSER 8000C pro NET-G ZETTLER LOOP Připojenía nastaveníú středny ZETTLER LOOP PřipojeníLOOP 500 přes RS PřipojeníLOOP 500 přes RS Nastaveníú středny LOOP Nastavenívysílače pro ú střednu ZETTLER LOOP Definice hlídané ho objektu typ ZETTLER LOOP 500 v NET-G Formát kódu pro ú střednu ZETTLER LOOP Modelové situace definice objektu pro ú střednu ZETTLER LOOP Tabulka zpráv pro LOOP LITES MHU Připojenía nastaveníú středny Lites MHU PřipojeníMHU109 přes rozhranírs Nastaveníú středny Lites MHU Nastavenívysílače pro ú střednu Lites MHU Definice hlídané ho objektu typ Lites MHU109 v NET-G Formát kódu pro ú střednu Lites MHU Přehled pomocný ch sekcía smyček pro ú střednu Lites MHU Tabulka zpráv pro Lites MHU LITES MHU Připojenía nastaveníú středny Lites MHU PřipojeníMHU110 přes rozhranírs Nastaveníú středny MHU Nastavenívysílače pro ú střednu MHU Definice hlídané ho objektu typ Lites MHU Formát kódu pro ú střednu Lites MHU Přehled sekcía smyček pro Lites MHU Tabulka zpráv pro Lites MHU SCHRACK INTEGRAL C Připojenía nastaveníú středny SCHRACK Integral C Nastaveníú středny SCHRACK Integral C Nastavenívysílače Definice hlídané ho objektu pro SCHRACK Integral C Formát kódu pro ú střednu SCHRACK Integral C Přehled sekcía smyček Tabulka zpráv pro SCHRACK Integral C APOLLO F Připojenía nastaveníú středny APOLLO F Definice hlídané ho objektu APOLLO F Formát kódu pro ú střednu APOLLO F Přehled sekcía smyček

4 Obsah 4 Tabulka zpráv pro APOLLO F ZETTLER EXPERT ZX1/ Připojeníú středny Nastaveníú středny Nastavenísítě Nastaveníklienta sítě Nastavenívysílače pro ú střednu ZETTLER Expert Definice hlídané ho objektu ZETTLER Expert Definice zpráv pro ú střednu ZETTLER Expert Formát kódu pro ú střednu ZETTLER Expert Přehled sekcía smyček ADAPTÉ R SPY91N PRO Ú STŘ EDNY ARITECH FP1500 A FP1216/ Připojenímodulu SPY k EPS a DTX 04-K Ú středna FP Ú středna FP1216/ Nastavenívysílače pro ú středny ARITECH přes modul SPY91N Definice hlídané ho objektu typ SPY91N Formát kódu pro modul SPY91N s jednou ú střednou Formát kódu pro modul SPY91N a více ú středen v síti Tabulka zpráv, generovaný ch modulem SPY91N Tabulka zpráv pro SPY91N Přehled sekcía smyček NOTIFIER ID50/60 A ID2000/ Definice hlídané ho objektu NOTIFIER Formát kódu pro modul KN Přehled sekcía smyček (linky a sensory) BOSCH BSD Definice hlídané ho objektu BOSCH Formát kódu pro modul SDC Gate Tabulka zpráv pro ú střednu BOSCH Přehled sekcía smyček identifikace prvků Přehled sekcía smyček (skupiny a tech. prvky) IZOLÁ TOR SÉ RIOVÉ LINKY RS 485/422 RDN 451-IRS Popis desky izolované ho převodníku RDN 451-IRS Popis svorek a konektorů izolátoru RDN 451-IRS Popis propojek Montáž izolátoru Připojenílinky FILTRY EPS A NET-G, SP Postup doplněníeps filtrů do databáze NET-G Kontrola použitíeps rozsahů Použitífiltrů SP pro import EPS zpráv Import převodních tabulek zpráv LITERATURA KONTAKTY HARDWAROVÉ USPOŘ ÁDÁNÍA NASTAVENÍSÉ RIOVÝ CH LINEK INSTALACE, OŽIVENÍA TEST SYSTÉ MU Instalace Základnítest

5 Obsah PROBLÉ MY A JEJICH Ř EŠENÍ VYSVĚTLENÍNĚKTERÝ CH POUŽITÝ CH POJMŮ PŘ EHLED KONFIGURAČ NÍCH SEKCÍKODÉ RU DTX 04-K VERZE POZNÁ MKY

6 Přehled verzí Přehled verzí Zařízení Verze sw Pozná mka EPS komunikátor 2.05 Verze programu EPS komunikátoru Kodé r DTX 04-K 4.00 Verze programu desky objektové ho zařízení Sběrná stanice PCO 200 Verze programu pultové sběrné stanice Modul AppPCO 1.22 Verze dispečerské ho modulu Modul AppDriver 1.16 Modul sběru dat z driverů DrvNamG2.dll DrvNamG2 CrFormat.dll NET-G CrFormat ESSER 8000M 2.41 Verze programu v testované ú středně ESSER R005 Verze programu v testované ú středně ZETTLER LOOP Verze programu v testované ú středně LITES MHU Verze programu v testované ú středně LITES MHU Verze programu v testované ú středně SCHRACK Integral C x.xx Verze programu v testované ú středně APOLLO F1 1 S040A04.5t Verze programu v testované ú středně ZETTLER Expert ZX1/4 8.1 Verze programu v testované ú středně Modul SPY91N SPY91/v.20 EPROM SD20N101, verze pro ú středny ARITECH FP1216/2864 Modul SPY91N SPY91/v.15 EPROM SD15N101, verze pro ú středny ARITECH FP1501 a FP1502 Modul KN Testováno s ú střednou NOTIFIER ID50 Modul SDC Gate neverzováno Testováno s ú střednou UEZ2000LSN 1 Tato ú středna představuje vý jimku. Připojuje se přímo ke kodé ru DTX04-K prostřednictvím modulu EA2A od firmy EUROALARM. Tab. 1: Přehled požadovaný ch min. verzíjednotlivý ch komponent systé mu 6

7 Rozsah použití Rozsah použití Zařízenísloužík začleněníú středen EPS do našich rádiový ch sítíglobal se softwarový m vybavením NET-G. Koncepce vychází z obdobné ho zařízeníuni1 od OLYMPO controls, s. r. o., které sloužík přenosu událostíod EZS ú středen GALAXY a ULTIMATE přes sé riové rozhranírs 232 ve spojenís naším vysílačem. Přehled verzí, které jsou podmínkou pro správnou funkci řetězce je uveden v Tab. 1. EPS komunikátor komunikuje prostřednictvím sé riové ho rozhranís EPS ú střednou, zpracovává zprávy z ú středny, konvertuje je do odpovídajícího formátu a připravuje pro odeslánívysílačem. Pomocídalšího sé riové ho rozhraníkomunikuje s vysílačem a poskytuje mu příslušné kódy událostí. Vysílač TSM 452 nebo TSM 453 (dále jen TSM 452), případně ú středna AMOS 1600 pak vysílá zprávy rádiovou cestou na PCO. EPS ú středna EPS komunikátor DTX 04-K Obr. 1: Blokové koncepčnísché ma zapojeníeps komunikátoru Varianty sestav zařízení EPS ú středna EPS komunikátor vysílač TSM 452. EPS ú středna EPS komunikátor AMOS Zabezpečeníprostor Současně je možné v omezené míř e využít vysílač k zabezpečeníprostor, kde je zařízení umístěno. Popis možnostíjednotlivý ch kombinacíje uveden v následujících podkapitolách. V reálné m provozu však doporučujeme použít v případě potřeby zabezpečenípouze vysílačem viz kapitola Sestava s vysílačem. Sestava s vysílačem Základnízpůsob, jak zabezpečit prostory spolu s přenosem dat z EPS komunikátoru, je standardnípoužitívysílače, který umožňuje připojit až 16 smyček, jejichž stav je pak přenášen na PCO. Podmínkou je společná převodnítabulka pro zprávy z kodé ru a EPS komunikátoru v NET-G. Způsob zapojenía použ itíkodé ru pro zabezpečenínení předmětem tohoto manuálu. Podrobný popis najdete v manuálu k vysílači. Sestava s ústřednou AMOS 1600 Dalšízpůsob, jak zabezpečit prostory, je použitínašízabezpečovacíú středny AMOS Způsob zapojenívycházíze zapojení vysílače a podrobně je popsán v manuálu k ú středně AMOS Použitíje možné, ale je nutné zajistit, aby se v převodnítabulce zpráv nekryly kódy od AMOS 1600 a EPS komunikátoru, protože převodnítabulka zpráv je v tomto případě společná. PřipojeníexterníEZS Třetízpůsob zabezpečeníje použít externí zabezpečovacíú střednu, připojenou přes telefonníkomunikátor, kterou vysílač nebo AMOS 1600 podporují. Je však nutné si uvědomit, že formát vysílaný ch zpráv 1 z jaké hokoli externího zařízenípřipojené ho k vysílači je společný a identifikace připojené ho zařízenína straně PCO je pak možná pouze, když je nastaven jeden z formátů 1+2, 1+3, 1+4 nebo 1+8. UPOZORNĚNÍ!!! V případě, kdy je nutné spolu s EPS střežit prostory i proti neoprávněné mu vniknutí, doporučujeme použít pouze sestavu EPS komunikátoru s vysílačem (Sestava s vysílačem) nebo použít dvě samostatná zařízení: Vysílač TSM 452 s EPS komunikátorem a vysílač TSM 452 s EZS, nebo AMOS Příklad připojeníeps a EZS Nechťmáme připojenou EPS ú střednu přes rozhranírs a EPS s podporou formátu Contact ID přes 1. telefonníčíslo. V NET-G 1 Konfiguračnípoložka E u vysílače DTX 04-K nebo sekce [80] u ú středny AMOS

8 Rozsah použití v základním připojenína kanál, pak ve vlastnosti Formá t kódu vložíme vlastnost FILE = format.txt, přičemž format.txt je textový soubor, umístěný v adresáři AppDriver a jeho obsah bude následující: 18.0=4M+2G+3C 18.15=#B:8M+11G+8C+5H/G<5G kde 1. řádek určuje předpis pro zpracování Contactu ID od ú středny EZS a 2. řádek určuje předpis pro zpracovánízprávy od EPS ú středny. EPS a EZS pak musejímít definované vlastní připojenína kanál s číslem objektu +4000HEX pro EZS a číslem objektu +3C000 pro EPS. 8

9 Pracovnípodmínky Pracovnípodmínky Vysílač TSM 452 nebo AMOS 1600 je možné provozovat pouze na základě Povolení k provozová nívysílacích rá diových stanic, které vydává odbor správy kmitočtové ho spektra České ho telekomunikačního úřadu. U provozované ho zařízenímusíbý t stále k dispozici kopie rozhodnutío schválení technické způsobilosti rádiové ho zařízení. Zařízenímusíbý t instalováno a provozováno v suchý ch prostorách a v rozmezíteplot 10 C až +55 C. K zařízenímusíbý t připojen akumulátor. 9

10 Instalace EPS komunikátoru Instalace EPS komuniká toru V základnívariantě je EPS komunikátor dodáván v sestavě s vysílačem pro pásmo 400 MHz do sítě NAM Global. V té to variantě je fyzická instalace shodná s instalací jaké hokoli jiné ho objektové ho vysílače do sítě Global. Postup té to instalace je podrobně rozebrán v manuálu k vysílači. Jestliže nejsou vhodné podmínky 1 pro umístěnícelé ho kompletu, lze instalovat EPS komunikátor a vysílač odděleně. Tento způsob instalace je nutné konzultovat se servisním oddělením NAM system, a.s. Připojeníústředny EPS EPS ú středna se připojík EPS komunikátoru přes konektor XC3 (sé riová linka RS3). Nastavenídesky EPS komunikátoru je závislé na typu rozhraní, které je pro spojenís EPS ú střednou použito (RS 232 nebo RS 485/422). Podle typu rozhraníje pak nutné desku nastavit podle Obr. 34 (RS 232) nebo Obr. 35 (RS 485/422). Datový kabel pro připojeníeps ú středny je součástídodávky podle předem specifikovaný ch požadavků (dé lka kabelu, typ použité ho rozhraní) zákazníka. Popis konektoru na straně EPS komunikátoru je uveden v kapitole Zapojeníkonektoru XC1 až XC3 sé riový ch linek RS1 až RS3 v konfiguraci RS 232 a Zapojeníkonektoru XC3 sé riové linky RS3 v konfiguraci pro RS 422/485. Popis připojeník EPS ú středně je uveden v kapitolách popisujících připojeníjednotlivý ch typů ú středen, resp. v manuálech k EPS ú střednám. PřipojeníPC pro konfiguraci PC lze připojit prostřednictvím sé riové linky RS2 s přenosovou rychlostí38400 baudů. PřipojeníPC je důležité v okamžiku, kde je třeba prové st nějakou změnu v konfiguraci EPS komunikátoru. Jinak nenínutné PC připojovat. Popis obsluhy konfigurace je uveden dále, viz kapitola Zapojeníkonektoru cannon 9M. PC musíbý t vybaven libovolný m terminálem, který umožňuje pracovat v textové m režimu. Pro konfiguraci samozřejmě nenínutné používat vý hradně PC, ale lze použít např. komunikátor NOKIA 9110, 9210, různé PDA apod. Kabely Součástíjedné dodávky EPS komunikátoru s vysílačem je jeden datový kabel typu KAB 08 pro připojenípc. Na jedné straně je kabel osazen konektorem RJ-45 a na druhé straně konektorem cannon M 9 pin. Propojení konektorů kabelu viz Obr. Zapojeníkabelu KAB 08. U konektoru XC3 ještě záležína nastavenítypu rozhraní, tzn. RS 232 nebo RS 485/422 (viz Tab. 2 a Tab. 3). Pro rozhranírs 232 nedoporučujeme používat delšíkabel než 15 m. Toto omezení je dáno elektrický mi vlastnostmi. V případě použ itírozhranírs 422/485 lze použ ít vedení až do dé lky 1 km. Doporučujeme používat kabely UTP. Obr. 2: Zapojeníkabelu KAB 08 1 Vhodný mi podmínkami se rozumíprostory pro umístění zařízení, anté ny apod. vzhledem k umístěníeps ú středny. 10

11 Instalace EPS komunikátoru Zapojeníkonektoru XC1 až XC3 sériových linek RS1 až RS3 v konfiguraci RS 232 Deska EPS komunikátoru je osazena standardními konektory typu RJ-45. Vý vod číslo 1 je na levé straně konektoru při čelním pohledu na konektor (klíč směrem dolů). Sé riovou linku RS3 je možno pomocí konfiguračních propojek nastavit jako RS 422 resp. RS 485. Číslo vývodu Označenísigná lu (modemové 1 ) Smě r signá lu XCn.1 RTS Vstup XCn.2 CTS Vý stup XCn.3 DTR Vstup XCn.4 DSR Vý stup XCn.5 GND Zem XCn.6 RxD Vý stup XCn.7 CD Vý stup XCn.8 TxD Vstup 1 8 Tab. 2: Vý znam pinů konektoru XC1 až XC3 v režimu RS 232 Zapojeníkonektoru XC3 sériové linky RS3 v konfiguraci pro RS 422/485 Číslo vývodu Označenísigná lu RS 422/485 Smě r signá lu XC3.1 Y Vstup XC3.2 Z Vstup XC3.3 A Vý stup XC3.4 B Vý stup XC3.5 GND Zem XC V Vý stup XC3.7 NC Nezapojeno XC3.8 NC Nezapojeno 1 8 Tab. 3: Vý znam pinů konektoru XC3 v režimu RS 485/422 11

12 Instalace EPS komunikátoru Zapojeníkonektoru cannon 9M V tabulce je vý znam pinů konektoru cannon 9M na skříni vysílače pro rozhranírs 232 a RS 485. Č íslo vývodu RS 422/485 RS 232 modemové Číslo vývodu RS 422/485 RS 232 modemové Číslo vývodu RS 422/485 RS232 modemové 1 NC CD 4 B DSR 7 Z CTS 2 NC TxD 5 GND GND 8 Y RTS V RxD 6 A DTR 9 NC NC Tab. 4: Vý znam pinů konektoru cannon 9M na skříni vysílače NastaveníEPS komuniká toru NastaveníEPS komunikátoru je velmi jednoduché. Vše lze prové st prostřednictvím libovolné ho terminálu např. Hyperterminá lu MS Windows, kde se musíkorektně nastavit odpovídajícícom port a přenosová rychlost. Přenosová rychlost je přednastavená v EPS komunikátoru pro komunikaci s terminálem na baudů. Čtenía zápis konfigurace pak probíhá v terminálové m textové m režimu na bázi příkazové ho řádku. Přístup ke konfiguraci je z důvodu bezpečnosti blokován a je podmíněn použitím uživatelské ho jmé na a hesla. Takže pokud chce uživatel např. zjistit nastavení, musíse nejdříve přihlásit. Ke konfiguraci nenínutné přistupovat často. Snad jen poprvé při instalaci, když bude třeba nastavit připojený typ EPS ú středny. Nastavenía připojeníhyperterminá lu 12

13 Instalace EPS komunikátoru Obr. 3: Zobrazenínastavenípoložek hyperterminálu ve Windows Ve vlastnostech připojeníhyperterminálu v záložce Připojit je nutné zvolit Připojit pomocícomx. Pod tlačítkem Konfigurace nastavit přenosovou rychlost 38400, 8 bitů, parita žádná, 1 stop bit, řízenítoku: žádné. V záložce Nastavenívybrat Emulace: ANSI a pod tlačítkem NastaveníASCII... zrušit všechna zaškrtnutí. Fyzické připojenílze prové st pomocíkříž ené ho sé riové ho kabelu (tzv. nulový modem), případně kabelem KAB 08, který je součástídodávky. Jestliže bude uživatel dopředu vědět kam, jak a k jaké EPS ú středně bude zařízenípřipojeno, je možné požadavek specifikovat při objednávce a nastaveníeps komunikátoru bude provedeno již v NAM system, a.s. 13

14 Instalace EPS komunikátoru Konfigurace EPS komuniká toru pomocíterminá lu V té to kapitole jsou uvedeny všechny uživatelské příkazy, které lze pro komunikaci s EPS komunikátorem použít. Příkaz Parametry Význam příkazu login bez parametru Zapnutípřístupu ke konfiguraci (nalogování). Po zadánía potvrzenítohoto příkazu bude systé m vyžadovat vloženíuživatelské ho jmé na a hesla, které umožnípřístup k dalším položkám. Je zaveden z důvodu bezpečnosti a ochrany konfigurace před neoprávněný mi osobami a případný m zneužitím. user bez parametru Změna uživatelské ho jmé na 1. password bez parametru Změna hesla. logout set read load erase line bez parametru [sekce] klíč=hodnota bez parametru nebo název sekce bez parametru bez parametru kód Odhlášeníze systé mu. Odhlášeníse provede automaticky po 10 minutách nečinnosti terminálové komunikace. Nastaveníjednotlivý ch konfiguračních položek. Parametry příkazu jsou název sekce, klíč a nová hodnota. Doporučuje se zobrazit si nastavenísekce příkazem read. Pak lze přehledně změnit požadovanou položku. Příkaz pro vyčteníkonfigurace. Pokud je tento příkaz bez parametrů, zobrazíse všechny konfigurační sekce nebo parametrem může bý t název sekce. Pak se zobrazípouze konfigurace dané sekce. Zapnutírežimu ukládáníkonfigurace ze souboru. Pokud vyvstane požadavek nastavit celé zařízení z připravené ho textové ho konfiguračního souboru, pak je před odesláním tohoto souboru do zařízení nutné zadat tento příkaz. Příkaz provede vymazáníaktuálníkonfigurace a její nastavenído vý chozích hodnot. Příkaz umožňuje nasimulovat událost od EPS ú středny. Viz kapitola line. 1 Přístup ke konfiguraci může mít pouze jeden uživatel. Tab. 5: Seznam konfiguračních příkazů login login zapnutípřístupu ke konfiguraci (přihlášení). Po zadánía potvrzenítohoto příkazu bude systé m vyžadovat vložení uživatelské ho jmé na a hesla, které umožní přístup k dalším položkám. Je zaveden z důvodu bezpečnosti a ochrany konfigurace před neoprávněný mi osobami a případný m zneužitím. user: password: Implicitnínastaveníuživatelské ho jmé na a hesla je: nam, nam. Napište příkaz login ENTER 14 Vložte uživatelské jmé no (default je nam) ENTER Vložte heslo (default je nam) ENTER EPS komunikátor oznámíú spěšné nalogování, případně odmítnutí. user user změna uživatelské ho jmé na (až po nalogování). Napište příkaz user ENTER Vložte nové uživatelské jmé no ENTER EPS komunikátor potvrdízměnu uživatelské ho jmé na. POZOR!!! Pokud zapomenete uživatelské jmé no, případně heslo, kontaktujte prosím servisnítechniky

15 Instalace EPS komunikátoru NAM system, a.s., s jejichž pomocíbudete schopni překážku překonat. password password změna hesla (až po nalogování). Napište příkaz password ENTER Vložte nové heslo ENTER Vložte nové heslo pro potvrzeníenter EPS komunikátor potvrdízměnu hesla. logout logout odhlášeníze systé mu. Odhlášeníse rovněž provede automaticky po 10 minutách nečinnosti terminálové komunikace. Napište příkaz logout ENTER Následně budete odhlášeni ze systé mu. set set nastaveníjednotlivý ch konfiguračních položek v sekcích. Parametry příkazu jsou název sekce, klíč a hodnota. Názvy sekcía jejich povolené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 7. Doporučuje se zobrazit si nastavenísekce příkazem read. Pak lze přehledně změnit požadovanou položku. set [sekce] klic=hodnota >set [in] baudrate=600 Příklad 1: Nastavenípřenosové rychlosti vstupnísé riové linky pro komunikaci s EPS Napište příkaz read ENTER Napište příkaz set Napište název požadované sekce včetně hranatý ch závorek např. [eps] Napište název klíče = a jeho hodnotu např. com=rs1 Stiskněte ENTER Komunikátor potvrdízměnu klíče. POZOR!!! Změny se uplatnívždy až po resetu EPS komunikátoru. Je to z důvodu bezpečnosti. Jestliže by se změnila např. přenosová rychlost terminálu, pak byste se s EPS komunikátorem nemuseli domluvit, resp. nemohli změnu opravit. Reset se provede stiskem tlačítka SA1 na desce EPS komunikátoru, viz např. Obr. 35. read read příkaz pro vyčteníkonfigurace. Pokud je tento příkaz bez parametrů, zobrazíse všechny konfiguračnísekce nebo parametrem může bý t název sekce. Pak se zobrazípouze konfigurace dané sekce. read read [sekce] read [eps] Příklad 2: Volba zobrazeníkonfigurace 15

16 Instalace EPS komunikátoru Pokud vyvstane požadavek tuto konfiguraci uložit do souboru, pak je nutné v terminálu na PC zapnout zachytávánído souboru load load zapnutírežimu ukládáníkonfigurace ze souboru. Pokud vyvstane požadavek nastavit celé zařízeníz připravené ho textové ho konfiguračního souboru, pak je před odesláním tohoto souboru do zařízenínutné zadat tento příkaz. Na konci souboru pak může bý t uvedeno [end], nebo může bý t zadáno ručně. Nalogovat se do EPS komunikátoru Zadat příkaz load ENTER V hyperterminálu vybrat volbu Přenos/Odeslat text Vybrat odpovídajícípřipravený soubor. Před odesláním souboru je nutné zadat příkaz load, který přepne EPS komunikátor do stavu zadávání konfigurace. Na konci konfiguračního souboru je vhodné mít příkaz [end], který ukončírežim vkládání. Tento příkaz je rovněž možné zadat ručně. [eps] typ=esser tamper_on=254 tamper_off=253 [in] baudrate=600 hw=rs485 [terminal] baudrate=38400 [end] Příklad 3: Ukázka konfiguračního souboru EPS komunikátoru erase erase příkaz pro vý maz konfigurace. Bez parametru vymaže tento příkaz celou konfiguraci a provede default nastavení. Příkaz je vždy s potvrzením. erase Příklad 4: Ukázka zadánípříkazu pro vý maz celé konfigurace 16

17 Instalace EPS komunikátoru line line internípříkaz. Simuluje zprávu z EPS ú středny. Parametrem jsou pevně daná data. V případě, že nenízadaná předepsaná posloupnost podle Tab. 6, nemusí zařízenípracovat správně a NAM system, a.s. neručíza případné škody či narušenísysté mu, které tímto může vzniknout! Typ ústředny Formá t příkazu Význam zprá vy ESSER line Požár skupina 1, hlásič 2 LOOP 500 line Požár, začátek, skupina 2, hlásič 1 MHU109 line E0 00 Poplach, hlásič 0 MHU110 line A CC Poplach požárního hlásiče č. 14, kruhová linka 2 SCHRACK line Poplach požárního hlásiče č. 2 (1). Tab. 6: Data pro simulaci vygenerovánízprávy ú středny, která je nastavená v konfiguraci EPS komunikátoru Kontrola komunikace EPS ústředny, EPS komuniká toru a vysílače Běh programu EPS komunikátoru signalizuje blikajícíčervená LED. Pro kontrolu komunikace EPS komunikátoru a EPS ú středny sloužízelená LED na desce EPS komunikátoru. Po navázáníkomunikace EPS komunikátoru se trvale rozsvítízelená LED. V případě poruchy komunikace LED zhasne. Signalizace a detekce neníokamžitá, může zde vzniknout časové zpožděníaž 20 sekund. Zpožděníje dáno principem komunikace mezi připojenou EPS ú střednou a EPS komunikátorem. Kontrolu komunikace mezi EPS komunikátorem a DTX 04-K lze prové st také opticky. V případě správné komunikace bliká v pravidelný ch 5 sekundový ch intervalech žlutá LED na desce DTX 04-K, případně AMOS Od verze kodé ru 4.0 je v kodé ru implementovaná funkce, která signalizuje správnou komunikaci s externím zařízením nejen pomocíled, ale při vý padku komunikace, resp. při obnově komunikace generuje radiovou zprávu ve formátu externího zařízenío vzniklé události. Kód události je nastavitelný. [in] sekce, která umožňuje nastavit přenosovou rychlost sé riové linky RS3 a typ hw pro připojeníeps ú středny, [terminal] sekce pro připojenípc, zde je možnost změnit přenosovou rychlost. Přehled a popis konfiguračních sekcíeps komuniká toru Popis sekcí [eps] základnísekce, ve které se nastavuje typ připojené EPS ú středny a obecné parametry EPS komunikátoru, 17

18 Instalace EPS komunikátoru Sekce Klíč Ppovolené hodnoty Význam klíče [eps] [in] [terminal] typ ESSER, LOOP 500, MHU109 typ připojené ú středny EPS tamper_on (243) kód, který je odeslán po otevřeníeps komunikátoru v případě, že je osazen tamperem v samostatné skříni tamper_off (239) kód, který je odeslán po zavřeníeps komunikátoru v případě, že je osazen tamperem v samostatné skříni přenosová rychlost pro komunikaci s EPS ú střednou. Pokud nenístanoveno jinak, je baudrate 600, 1200, 2400, 4800, 9600, nutné použít tyto rychlosti: 19200, ESSER: 600 LOOP 500: 9600 MHU109: 4800 hw RS 232, RS 485 typ hw připojenílinky. Nastaveníje závislé na baudrate 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, volbě připojeníeps ú středny. vý chozípřenosová rychlost pro připojenípc je Tab. 7: Přehled konfiguračních sekcí Typ EPS ústředny Sekce [eps] Sekce [in] ESSER typ=esser baudrate=600 LOOP 500 typ= LOOP 500 baudrate=9600 Lites MHU109 typ=mhu109 baudrate=4800 Lites MHU110 typ=mhu110 baudrate=4800 SCHRACK Integral C typ=schrack baudrate=9600 Tab. 8: Základnínutné nastaveníeps komunikátoru pro jednotlivé typy EPS ú středen Konfigurace EPS komuniká toru programem EPS manager Pro mé ně zkušené uživatele vý početní techniky a PC byla vytvořena aplikace EPS manager. Tato aplikace by měla sloužit k jednoduché mu nastaveníeps komunikátoru pro odpovídajícípřipojenou ú střednu. Aplikace představuje jakousi nadstavbu textové ho terminálu. S EPS komunikátorem komunikuje na stejné m principu, tzn., textově, ale z hlediska uživatele nenítato komunikace oproti použitístandardního terminálu vidět. Uživatel má možnost změnit základní parametry a to: typ připojené EPS ú středny, komunikačnírychlost připojené ú středny, typ použité ho rozhranía v případě použití přídavné ho tamperu pak kódy pro události, které signalizujísepnutí, resp. rozepnutí tamperu. Při změně typu ú středny se ostatníparametry automaticky nastavído vý chozích hodnot, které lze dodatečně změnit. Při spuštěníprogramu je třeba zvolit odpovídajícícom port počítače, ke které mu je EPS komunikátor připojen (viz Obr. 4). 18

19 Instalace EPS komunikátoru Obr. 4: Volba sé riové linky pro komunikaci s EPS komunikátorem Obr. 6: Přihlášeník EPS komunikátoru Obr. 5: Načteníkonfigurace Aby bylo možno s EPS komunikátorem pracovat, je nutné se přihlásit (Podrobnější popis naleznete v kapitole login). Pokud proběhne ú spěšné přihlášení, což je signalizováno odpovídajícím hlášením, stačí zvolit v menu EPS manageru položku Načti (viz Obr. 5) a aplikace provede načtení aktuálníkonfigurace EPS komunikátoru. Nyní je možné provádět změny v konfiguračních položkách a nakonec je změněné položky nutné opět uložit zpět do EPS komunikátoru prostřednictvím menu Ulož. POZOR!!! Změny se uplatníaž po resetu EPS komunikátoru. POZOR!!! Změny v konfiguraci EPS komunikátoru se uplatnívždy až po resetu EPS komunikátoru. Je to z důvodu bezpečnosti. Jestliže by se změnila např. přenosová rychlost terminálu, pak byste se s EPS komunikátorem nemuseli domluvit, resp. nemohli změnu opravit. Reset se provede stiskem tlačítka SA1 na desce EPS komunikátoru, viz např. Obr. 35. Vý jimku tvořízměna uživatelské ho jmé na a hesla, ta se projevíokamžitě. 19

20 Instalace EPS komunikátoru NastaveníDTX 04-K nebo ústředny AMOS 1600 Z hlediska správné funkce jsou pro připojení EPS komunikátoru důlež ité dvě konfigurační položky DTX 04-K nebo ú středny AMOS Jejich konkré tnínastaveníje uvedeno v kapitolách k jednotlivý m EPS ú střednám. Jedná se o položku Formá t telefonních zprá v a Mód vysílá ní. V desce DTX 04-K se Formá t tel. zprá v nastavuje v sekci [0E] a Mód vysílá níse nastavuje v sekci [11] druhá položka. Viz kapitola Přehled konfiguračních sekcíkodé ru DTX 04-K verze 4.xx. V ú středně AMOS 1600 jsou tyto položky v sekcích [80] Formá t tel. zprá v a [83] Mód vysílá ní klávesa [7] (režim sé riové linky). Mód vysílá nímusíbý t vždy nastaven do režimu EPS/UNI. Formá t tel. zprá v se nastavuje podle typu připojené EPS ú středny. Viz Tab. 9. Kontrolnípřenos poplachu telefonní linkou S jistý m omezením lze přené st informaci o požáru resp. poruše i prostřednictvím telefonnílinky. Tento přenos je možný pouze s ú střednou AMOS Z principielního hlediska lze informaci z EPS ú středny přené st tak, že nakonfigurujeme relátkový vý stup v EPS ú středně tak, aby se aktivoval při požadované události (např. při jaké mkoli poplachu) a spínacím kontaktem spojil, případně rozpojil napěťovou smyčku v ú středně AMOS Smyčka musíbý t nastavená jako okamžitá, 24 hodinová bez omezenípočtu poplachů za 24 hodin, viz Tab. 9 kapitola NastaveníAMOS EPS ú středna AMOS 1600 Re1 1k8 Vý stup POŽÁR Z1 GND Re2 1k8 Vý- stup PORUCHA Z2 GND Obr. 7: Příklad spojeníprogramovatelné ho vý stupu EPS ú středny s AMOS 1600 NastaveníAMOS 1600 V Tab. 9 je uveden základ nutné ho nastavení ú středny AMOS Nenízde uvedeno nastavenítelefonního komunikátoru, nastavení kódů a ostatních vlastností, protože tato nastavenímohou a zpravidla jsou různá u každé ho uživatele. Nejvhodnějšízpůsob, jak nastaveníkorigovat je použitíprogramu Amos Manager, který je k tomuto účelu určen. Umožníuživateli pohodlně nastavit vše potřebné prostřednictvím počítače. 20

21 Instalace EPS komunikátoru Sekce Hodnota Význam [11] (prvnídvě vyvážené smyčky) Zpožděná Okamžitá Vnitřní Vnitřnídoma/odchod 24h siré na 24h siré na/bzučák 24h bzučák Pomocná zpožděná zóna Hlasitá zóna Tichá zóna Pomalá zóna Rychlá zóna Indikace tamperu Dvojitě vyvážená Neodpojitelná Typ zóny Siré na Rychlost odezvy [15] 0 Počet přenosů poplachů za 24 hod. (0 neomezený ) [12.2] [80] Za dobu aktivace Za 24 h podle typu připojené EPS ú středny Poplachy Formát tel. zpráv [83.7] [35] UNI EPS 1. položka F7 2. položka FB Režim sé riové linky Kód pro vý padek a obnovu spojenísé riové linky Tab. 9: Přehled důležitý ch sekcípro správnou funkci komunikace AMOS 1600 s EPS komunikátorem Přenos zprá v z ústředny AMOS 1600 telefonem Způsob připojenítelefonního komunikátoru k lince je znázorněn na Obr. 8. Telefonnílinku připojíme na vstupy RING a TIP, propojky JP1, JP2 a JP3 je nutno ponechat rozpojené. Ke svorkám R1 a T1 lze připojit běžný telefonnípřístroj. Pokud je požadováno, aby ú středna přijímala zprávy z pultu (např. downloading), je nutno nastavit počet zvonění, po nichž komunikátor linku zvedne. Pokud se nepředpokládá příjem zpráv z pultu, zadejte hexadecimálníčíslici F, viz programovací sekce [45] v Manuálu AMOS 1600, verze 4.xx. 21

22 Instalace EPS komunikátoru konektor proces. desky DTX 04 TK RING TIP R1 T1 JP 1 JP 2 JP 3 telefonnílinka telefonní přístroj Obr. 8: Připojenítelefonního komunikátoru k lince 22

23 Definice hlídané ho objektu v NET-G Definice hlídaného objektu v NET-G Definice nových zprá v Jelikož se systé my EPS na rozdíl od EZS ve formátech zpráv a v kódech liší, nelze se spolé hat na jednotnost zobrazovaný ch hlášení od jednotlivý ch EPS ú středen a tedy na použití předdefinovaný ch zpráv v NET-G. Z toho vyplý vá, že v případech instalace nové ho typu EPS ú středny je nutné nové zprávy definovat. Postup definice nový ch zpráv je popsán v manuálu k NET-G. Nadefinujíse tedy zprávy pro odpovídajícítyp ú středny (viz kapitoly podporovaný ch ú středen). Texty zpráv lze podle potřeby a podle požadavků modifikovat. Čísla zpráv, která jsou uvedena v tabulce lze takté ž zvolit libovolně, nicmé ně pokud se použijíjiná čísla zpráv, nebude následně možné použít import převodnítabulky zpráv ze souboru. Od NET-G verze 1.22, která je nutná pro tento systé m, jsou důležité položky v definici zpráv: typ akce. Na vý znam těchto položek se podíváme dále. Obr. 9: Příklad definice nové zprávy a důležité položky pro převody kódů Definice převodnítabulky s označením ČZZ, který je rozhodujícípro převod zobrazované zprávy. V průzkumníku objektů systé mu lze přidat novou převodnítabulku pro použitou ú střednu. Jsou-li zprávy nadefinované podle předlohy, je možné v rozšíř ené editaci převodnítabulky prové st načteníze souboru. Musíse ovšem shodovat odpovídajícíčísla zpráv podle číselníku zpráv. V opačné m případě je nutné převodnítabulku vytvořit ručně. Pro tento případ je v tabulce zpráv uveden sloupec 23

24 Definice hlídané ho objektu v NET-G Ještě je tady jedna možnost, která je ovšem pouze pro zkušené uživatele NET-G a PC, a to: V souboru s předlohou převodnítabulky xyz.tct ručně změnit čísla zpráv tak, aby odpovídala číslům, která máme nadefinována. Samotný mechanismus tvorby převodní tabulky je popsán v dokumentaci k NET-G. Obr. 10: Okno průzkumníku objektů - převodnítabulky zpráv Definice hlídaného objektu Tato kapitola se věnuje definici vlastního hlídané ho objektu v NET-G. Níž e jsou popsány kroky definováníobjektu. Některé kroky jsou popsány pouze zevrubně, jelikož je zde předpoklad znalosti NET-G na ú rovni správce. Při definici jednotlivý ch vlastnostílze postupovat buď standardním způsobem, tj. po jednotlivý ch vlastnostech, nebo je možné využít i Rozšířenou editaci objektu. Postup zá kladnídefinice hlídaného objektu 1. V NET-G nadefinovat objekt. 2. Připojit objekt na odpovídajícírádiový kanál s příslušný m číslem. 3. Do vlastnostípřipojenína kanál přidat vlastnost Formá t kódu, jehož bližší vysvětleníje uvedeno v dokumentaci k driveru pro NET-G. 4. Do vlastnostíobjektu přidat tři Převodní tabulky kódů, které je možné pojmenovat např. Převodnítabulka kódů 1, Převodní tabulka kódů 2 a Převodnítabulka kódů Do vlastnostípřevodnítabulky kódu přidáme objekt Převod kódu na sekce nebo smyčky, dle dalších definicí. 6. Do vlastnostípřipojenína kanál doplnit vlastnost Odkaz na převod kódu, Odkaz na převod kódu 2 a Odkaz na převod 24

25 Definice hlídané ho objektu v NET-G kódu 3. Tyto odkazy pak nasměrujeme na odpovídajícípřevody kódů. 7. Rovněž je možné prové st import vlastností z připravené předlohy (soubory Předloha objektu.csv a Předloha smyček, sekcía převodů.csv). Tyto vlastnosti pak lze pohodlně upravovat a rozšiřovat dle potřeby. 8. Nynízbý vá nadefinovat odpovídajícísekce a smyčky a jejích kódy v převodních tabulkách. V případě použitíimportu předlohy převodu kódů se nepracuje s vlastnostímask. Pokud je převod pomocí masky požadován, vždy je ho nutné doplnit (nadefinovat) ručně u příslušné ho převodu kódu na sekci či smyčku. Rovněž nelze tuto vlastnost definovat či opravovat v rozšíř ené editaci objektu. U vlastnostíhlídaného objektu nesmíbýt položka Doba kontroly spojení. Spojeníje hlídáno sběrnou stanicí. Pokud by zde tato položka byla definovaná, způsobíto nežádoucígenerování zpráv o vý padku a obnově komunikace s objektem. Je to dáno tím, že tento parametr neníurčen pro vysílače v síti Global. Obr. 11: Definice hlídané ho objektu Definice sekcí, smyček a převodů kódů Pro usnadněnídefinice se doporučuje použít import z předlohy pro daný typ EPS ú středny, kde jsou již základnísekce a smyčky definovány. Jinak je nutné sekce a smyčky definovat jednotlivě. I zde je možné použít i Rozšířenou editaci objektu. 25

26 Definice hlídané ho objektu v NET-G Obr. 12: Okno přidánísekce nebo smyčky TIP! Možnost zadá vá nímasky pro převod zprá v či kódu Tuto možnost lze uplatnit v některý ch převodech viz dále. Maska lze zadat jen z dialogové ho okna průvodce editace vlastnosti (nenímožné z okna rozšíř ené editace). Pro převod čísla zprá vy Maska se zadává v okně Průvodce manipulacís vlastnostítypu Převod čísla zprá vy jako textový předpis do textové ho editačního pole nad textem Příchozízprá va. Pro převod kódu Maska se zadává v okně Průvodce manipulacís vlastnostítypu Převod kódu na smyčku (sekci, osobu) jako textový předpis do textové ho editačního pole nazvané ho Maska. Formá t masky Masku lze zadat jak pro maskování hexadecimálních či dekadický ch čísel, nebo pro určenírozsahu platnosti dané ho převodu. Formáty pro masku uvedeme na příkladech. Dekadická maska, platná pro všechny čtyřmístná dekadická čísla, která majív řádu tisíců 3. MASK Z=$3*** Heza maska, platná pro všechny čtyřmístná hexadecimálníčísla, která majíve třetím řádu 3. MASK R= Dekadická maska pro rozsah, platípro hodnoty od 1 do 100. MASK R=$20..$31 Hexa maska pro rozsah, platípro hodnoty od 20 H do 31 H. POZOR! Pro hodnoty většínež 7FFF H, tzn. záporné, je nutné před zadávaný ú daj doplnit znaky F do počtu 8 pozic. Např. maska pro $81** se musízadat jako $FFFF81** 26 MASK Z=3***

27 Program netg2vyjezd Program netg2vyjezd Popis Program netg2vyjezd sloužík napojenínetg na software RCS Vý jezd (dále jen Vý jezd). Program předává na Vý jezd jak konfigurační data (definice struktur ú středen a elementů s jejich aktuálními názvy a stavy), tak i změny stavů těchto elementů. Požadavky Pro správnou funkci programu netg2vyjezd musíbý t provedena ú prava databáze NET-G, import nový ch Převodních tabulek zpráv, použitínové ho sw modulu AppPCO (verze , nebo nové verze 2.xx) Tyto ú pravy a instalaci programu netg2vyjezd vždy provádípracovník společnosti NAM system, a.s. Připojeníú středny EPS pomocísé riové ho portu a paralelních vstupů (celkový požár a celková porucha) Konfigurace objektu Pokud klikneme pravý m tlačítkem na jaký koli objekt a zvolíme Oprav objekt, objevíse nám dialogové okno Průvodce manipulace s objektem, kde oproti standardníverzi AppPco (1.22) přibyly dvě nové položky Uživatelský typ a Uživatelské ID. Pro zpracováníhlídané ho objektu programem netg2vý jezd musíme nastavit Uživatelský typ na hodnotu Uživatelský typ 0, znamená nepoužito pro vý jezd. Identifikace objektu ve Vý jezdu se provádípomocíuživatelské ho ID, které má každý objekt jedinečné. Uživatelské ID se generuje automaticky. Obr. 13: Konfigurace objektu 27

28 Program netg2vyjezd Komunikačníkaná ly Vzhledem k nový m typům zpráv ( ) a funkci odkazovat všechny kódy (COD, COD2, COD3) na smyčky, vznikla nová možnost všechny hlásiče vytvořit jako smyčky a z důvodu zachovánírozlišenísmyček vysílače 1 16 je nutné rozdělit komunikaci na dva kanály: 1. kanál vysílače (65) použijeme převodní tabulku zpráv pro vysílače 2. kanál komunikátoru a RS (66) zde použijeme nové převodnítabulky zpráv pro EPS ú středny (obsahujícíodkazy na zprávy ) Rozděleníse provede doplněním parametru C=T do formátu kódu u připojenína kanál 65. Dále je třeba vytvořit nové připojenína kanál 66. Dále je třeba pro změnu vý znamu smyček vysílače použít rozšíř ený překlad a do formátu kódu u připojenína kanál 65 přidat parametr TDEC=ENH. Obr. 14: Formát kódu U připojenína kanál zvolíme uživatelský typ V tomto případě se bude podle něho vypočítávat nová vlastnost Stav komunikace EPS, která se zpracovává programem netg2vyjezd. Uživatelský typ 0, znamená nepoužito pro vý počet Stav komunikace EPS. Uživatelský typ 1001 musíme nastavit u všech připojenína kanál, u který ch chceme vý padek spojenísledovat (logika OR). 28

29 Program netg2vyjezd 29

30 Program netg2vyjezd Nová vlastnost Stav komunikace EPS, která určuje vý padky spojení. Obr. 15: Stav komunikace EPS Paralelnívstupy, smyčky, celkový požá r a celková porucha Jednotlivé smyčky a sekce se identifikujíve Vý jezdu pomocíuživatelské ho ID. Uživatelské typy, které se posílajído Vý jezdu jsou Typy 11 a výše se do Vý jezdu neposílají. Typ 1 je standardnísmyčka Typ 6 je celkový požár Typ 7 je celková porucha Uživatelský typ 0, znamená nepoužito pro vý jezd 30

31 Program netg2vyjezd Obr. 16: Standardnísmyčka Obr. 17: Smyčka celkové ho požáru 31

32 Program netg2vyjezd Obr. 18: Smyčka celkové poruchy Obr. 19: Převodnítabulka kódu pro celkový požár a poruchu 32

33 Program netg2vyjezd Obr. 20: Připojenína základníkanál 65 33

34 ESSER 8000C ESSER 8000C Připojenía nastaveníústředny ESSER 8000C EPS ú středna ESSER má standardně vý stup RS 485 nebo proudovou smyčku TTY. Případně lze ú střednu rozšíř it o modul RS 232/TTY. EPS komunikátor je přizpůsoben pouze pro rozhranírs 232 nebo RS 485. Z toho plynou následujícímožnosti připojení EPS ú středny. PřipojeníESSER přes RS 232 Připojeníú středny ESSER přes rozhraní RS 232 je možné pouze v tom případě, že ú střednu rozšíříme o komunikačnímodul RS 232/TTY, který vý robce dodává. Typ výstupu z tohoto modulu je pak nutné v konfiguraci ústředny nastavit na RS 232. Tento vý stup připojíme k sé riové lince RS3 EPS komunikátoru, který je nastaven podle Obr. 43. Komunikačnírozhranímodulu RS 232/TTY je vyvedeno na svorkovnici odpovídajícíslotu, kam je modul RS 232/TTY instalován. Pro připojeníje potřeba kabel, který má na straně EPS komunikátoru konektor RJ-45, na straně ú středny jsou vodiče do svorkovnice. svorka 1 svorka 2 svorka 3 svorka 4 svorka 5 svorka 6 svorka 7 svorka 8 Tx Rx GND Tab. 10: Vý znam svorkovnice slotu ú středny ESSER 8000C s modulem RS 232/TTY v konfiguraci RS 232 PřipojeníESSER přes RS 485 Připojeníú středny ESSER přes rozhraní RS 485 je možné prové st přímo. Sché matické propojeníje zobrazeno na Obr. 21. Vpravo je označenípinů konektoru XC3 sé riové linky RS3 a vlevo je označenívý stupních svorek v ú středně ESSER 1. Pro připojeníje potřeba kabel, který má na straně EPS komunikátoru konektor RJ-45, na straně ú středny jsou vodiče do svorkovnice. RS485 - A RS485 - B XC3.3 (A) XC3.1 (B) ESSER 8000 XC3.4 (Y) EPS komunikátor XC3.2 (Z) Obr. 21: Sché ma připojeníeps komunikátoru a ú středny ESSER 8000C s označením svorek 1 Přesný popis najdete v dokumentaci k ú středně ESSER /8007/8008.

35 ESSER 8000C Nastaveníústředny ESSER 8000C Ú středna je od vý robce nastavena tak, že informace o událostech posílá na port TTY. Proto je nutné konfiguračním programem a speciálním kabelem k ú středně naprogramovat odpovídajícíport, kam je EPS komunikátor připojen. Vý běr typu vý stupního portu je nutné v konfiguraci prové st i v případě použitímodulu RS 232/TTY, který má ve vý chozím stavu také nastaveníportu TTY. Hlásiče jsou umístěny: Skupina 1: hlásič 1 vstupníhala, hlásič 2 chodba tl. 1 Skupina 2: hlásič 1 schodiště 1, hlásič 2 chodba tl. 2 Skupina 3: hlásič 1 schodiště 2, hlásič 2 chodba tl. 3 Číslo vysílače je 100. V ústředně je nutné nastavit typ výstupního portu: grafická nadstavba EED. Nastavenívysílače pro ústřednu ESSER 8000C DTX 04-K o Formát tel. zpráv sekce [0E] - hodnota 7 (30 bitů) o Mód vysílání sekce [11] - druhý příznakový bit nastaven (režim sé riové linky EPS) AMOS 1600 o Formát tel. zpráv sekce [80] - hodnota 07 (30 bitů) o Mód vysílání sekce [83] klávesa 7 svítí(režim sé riové linky EPS) Definice hlídaného objektu typ ESSER 8000C v NET-G Celý postup je popsán v příkladu v kapitole Modelová situace definice objektu pro ú střednu ESSER. Předpokládá se, že jsou přidány zprávy v číselníku zpráv viz Tab. 11, které budou potřeba a je vytvořená Převodní tabulku zprá v pro ú střednu ESSER 8000 (kódy jsou uvedeny v Tab. 11). Formá t kódu pro ústředny ESSER 8000C 19=B:6M+16C+3H+5G/M<3H+8M/G<8C+8G M představuje sloupec ČZZ C představuje sloupec COD G představuje sloupec COD2 H představuje sloupec COD3 Modelová situace definice objektu pro ústřednu ESSER Nechťexistuje ú středna ESSER 8000C v objektu DOMEK, na kterou jsou připojeny 3 skupiny (1, 2, 3) a každá z nich má dva hlásiče (1, 2). Nechťskupina 1 je 1. patro, skupina 2 je 2. patro a skupina 3 je 3. patro. 35

36 ESSER 8000C V hlídaný ch objektech vytvořit nový objekt DOMEK. Obr. 22: Vytvořeníhlídané ho objektu Tento objekt připojit na radiový kanál do sítě Global. Obr. 23: Připojeníobjektu na kanál 36

37 ESSER 8000C Převodnítabulku zpráv objektu napojíme na převodnítabulku pro ú střednu ESSER, kterou již máme vytvořenou. Obr. 24: Přiřazenípřevodnítabulky zpráv Do vlastnostípřipojeníobjektu na kanál přidat vlastnost Formá t kódu a doplnit hodnotu. 19=B:6M+16C+3H+5G/M<3H+8M/G<8C+8G. Obr. 25: Zobrazenínastaveníformátu kódu 37

38 ESSER 8000C Pro ú střednu ESSER 8000C jsou zapotřebídvě převodnítabulky kódů: Převodnítabulka hlá sičů a Převodní tabulka skupin. Takto je možné převodní tabulky kódů pojmenovat. Obr. 26: Převodnítabulky kódů Do vlastnostípřipojenína kanál přidat Odkaz na převod kódu a tento odkaz napojit na Převodnítabulku hlá sičů. Obr. 27: Umístěníodkazů na převod kódu 38

39 ESSER 8000C Obr. 28: Nastavenívlastnosti odkazu na převod kódu Do vlastnostípřipojenína kanál přidat Odkaz 2 na převod kódu a ten napojit na Převodnítabulku skupin. Do Převodnítabulky hlásičů přidat podřízený objekt Převod kódů na sekce. Do Převodnítabulky skupin přidat podřízený objekt Převod kódů na sekce. Do objektu DOMEK přidat podřízený objekt Hlídaná sekce, kterou lze pojmenovat např. 1. patro. Do objektu DOMEK přidat podřízený objekt Hlídaná sekce, kterou lze pojmenovat např. 2. patro. Do objektu DOMEK přidat podřízený objekt Hlídaná sekce, kterou lze pojmenovat např. 3. patro. V převodech kódů na sekce pak doplnit odkazy na vytvořené sekce (skupiny), kde vstupníkód bude číslo skupiny, tak jak je definováno v ú středně ESSER 8000C. (Tento krok lze komfortněji prové st v rozšíř ené editaci objektu). Do objektu DOMEK přidat podřízený objekt Hlídaná sekce, kterou lze pojmenovat např. vstupníhala. Do objektu DOMEK přidat podřízený objekt Hlídaná sekce, kterou lze pojmenovat např. chodba tl. 1. Do objektu DOMEK přidat podřízený objekt Hlídaná sekce, kterou lze pojmenovat např. schodiště 1. Do objektu DOMEK přidat podřízený objekt Hlídaná sekce, kterou lze pojmenovat např.chodba tl. 2. Do objektu DOMEK přidat podřízený objekt Hlídaná sekce, kterou lze pojmenovat např. schodiště 2. Do objektu DOMEK přidat podřízený objekt Hlídaná sekce, kterou lze pojmenovat např. chodba tl. 3. V převodech kódů na smyčky pak doplnit odkazy na vytvořené smyčky. Tady POZOR!!! Tady je nutné spojit čísla hlásičů s číslem skupiny, přičemž čísla hlásičů jsou číslovaná od 0. o vstupníhala - vstupníkód 0100 (hex), kde 01 je číslo skupiny a 00 číslo hlásiče o chodba tl. 1 - vstupníkód 0101 (hex), kde 01 je číslo skupiny a 01 číslo hlásiče o schodiště 1 - vstupníkód 0200 (hex), kde 02 je číslo skupiny a 00 číslo hlásiče o chodba tl. 2 - vstupníkód 0201 (hex), kde 02 je číslo skupiny a 01 číslo hlásiče 39

40 ESSER 8000C o schodiště 2 - vstupníkód 0300 (hex), kde 03 je číslo skupiny a 00 číslo hlásiče o chodba tl. 3 - vstupníkód 0301 (hex), kde 03 je číslo skupiny a 01 číslo hlásiče Obr. 29: Příklad přiřazeníkódu sekci Nyníje nadefinovaný objekt pro EPS ú střednu ESSER 8000C. Celý postup lze samozřejmě usnadnit použitím rozšíř e n é editace objektu v NET-G a importem předloh základního nastaveníobjektu a předloh smyček a sekcí. POZOR! Po nadefinováníobjektu nezapomenout prové st restart AppDriveru a nadefinovat číslo vysílače k převáděný m vysílačům na sběrné stanici, která bude vysílač hlídat. Tabulka zprá v EPS ESSER 8000C pro NET-G V tabulce jsou definované zprávy, včetně jejich převodních kódů (ČZZ). Číslo zprávy je volitelné. Nastaví-li se jinak, nebude možné použít import dodané převodnítabulky. 40

41 ESSER 8000C Č ZZ Číslo zprá vy Číslo ikony Text zprá vy Typ zprá vy Skupina zprá vy Skupinové zprávy (skupiny hlásičů s ovládáním) Typ akce pro kód 1 Typ akce pro kód 2 Typ akce pro kód Porucha ve skupině Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Porucha centrály Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení POŽAR ve skupině Poplachová Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Poplach na centrále Poplachová Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Technický alarm ve skupině Poplachová Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Odemčeníklávesnice Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vypnutískupiny Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Zapnutískupiny Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Test skupiny Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Obnoveníkomunikace RS Normální Objektová Obnovení komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení Konec poruchy ve skupině Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec poruchy centrály Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec požáru ve skupině Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec poplachu na centrále Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec technické ho alarmu ve skupině Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Zamčeníklávesnice Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Konec vypnutískupiny Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec zapnutískupiny Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec testu ve skupiny Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Vý padek komunikace RS Poplachová Objektová Skupinové zprávy (skupiny automatický ch hlásičů) Vý padek komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení Porucha na lince Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Požár na lince Poplachová Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Poplach na centrále Poplachová Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Technický alarm na lince Poplachová Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Vypnutílinky Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Zapnutílinky Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Test na lince Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec poruchy na lince Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec požáru na lince Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec poplachu na centrále Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec TAL na lince Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec vypnutílinky Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec zapnutílinky Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Konec testu na lince Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Hlásiče Porucha hlásiče Důležitá Objektová Bez rozlišení Sekce porucha Bez rozlišení Požár z hlásiče Poplachová Objektová Bez rozlišení Sekce aktivní Bez rozlišení 41

42 ESSER 8000C Technický alarm hlásiče Poplachová Objektová Převod na sekci Vypnutíhlásiče Normální Objektová Převod na sekci Zapnutíhlásiče Normální Objektová Převod na sekci Test hlásiče Normální Objektová Převod na sekci Předpoplach hlásiče Poplachová Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Konec poruchy hlásiče Normální Objektová Bez rozlišení Sekce klid Konec požáru hlásiče Normální Objektová Bez rozlišení Sekce klid Konec tech. alarmu hlásiče Normální Objektová Převod na sekci Konec vypnutíhlásiče Normální Objektová Převod na sekci Konec testu hlásiče Normální Objektová Převod na sekci Ukončenípředpoplachu hlásiče Normální Objektová Převod na sekci Konec zapnutíhlásiče Normální Objektová Převod na sekci Relé Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Porucha relé Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Vypnutírelé Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Zapnutírelé Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Vybuzenírelé Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Konec poruchy relé Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Konec vypnutírelé Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Konec zapnutírelé Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Konec vybuzenírelé Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Ostatní PORUCHA Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Konec poruchy Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Tab. 11: Přehled zpráv pro ú střednu ESSER 8000C 42

43 ZETTLER LOOP 500 ZETTLER LOOP 500 Připojenía nastaveníústředny ZETTLER LOOP 500 Ú středna LOOP 500 obsahuje celkem tři sé riové kanály, které jsou obvodově realizovány takto: sé riový kanál... RS 422/485 sé riový kanál... RS 422/485 sé riový kanál... RS 232 Více o použitía nastavenítěchto kanálů se dozvíte v návodu k ú středně LOOP 500, resp. od vý robce, který je u nás zastoupen firmou ZETTLER ČR, s. r. o. PřipojeníLOOP 500 přes RS 422 Připojenípřes rozhranírs 422 lze realizovat v ú středně LOOP 500 sé riový mi kanály č. 1 nebo 2 a v EPS komunikátoru sé riovou linkou RS3. Propojky na desce EPS komunikátoru musíbý t v tomto případě nastaveny podle Obr. 44. V praxi se osvědčilo nepřipojovat zakončovacírezistor 120R propojkou J9. Čísla odpovídajících pinů konektoru XC3 jsou popsány v kapitole Zapojeníkonektoru XC3 sé riové linky RS3 v konfiguraci pro RS 422/485. V ú středně je svorka s označením XP13 1. Pro připojeníje opět potřeba kabel, který má na straně EPS komunikátoru konektor RJ-45, na straně ú středny jsou vodiče do svorkovnice. XP13:1 XP13:3 XC3.3 (A) XC3.4 (B) LOOP 500 XP12:1 XP12:3 XC3.1 (Y) XC3.2 (Z) EPS komunikátor Obr. 30: Příklad připojeníkanálu č. 1 (svorky XP12 a XP13) k EPS komunikátoru (konektor RS3) při využitírozhranírs Přesný popis svorek v ú středně LOOP 500 uvádívý robce v dokumentaci. 43

44 ZETTLER LOOP 500 PřipojeníLOOP 500 přes RS 232 Zapojeníkabelu pro připojeníeps komunikátoru je stejné jako v případě připojení konfiguračního počítače (viz dokumentace vý robce ú středny). Lišíse pouze typem konektoru na straně EPS komunikátoru, kde je použit konektor typu RJ-45. Na desce EPS komunikátoru připojíme ú střednu přes sé riovou linku RS3, kde propojky musíbý t nastaveny podle Obr. 43. LOOP 500 (cannon F 9 - pin) EPS komuniká tor (RJ-45, 8 pin) TxD 3 RxD 8 RxD 2 TxD 6 RTS 7 CTS 1 DSR 6 DTR 4 GND 5 GND 5 Tab. 12: Zapojeníkabelu pro připojeníeps komunikátoru k LOOP 500 přes RS 232 Pro připojeníje potřeba kabel, který má na straně EPS komunikátoru konektor RJ-45, na straně ú středny je konektor cannon F 9 pinů. Nastaveníústředny LOOP 500 V konfiguraci ú středny je podstatné nastavit odpovídajícíkanál na hodnotu PC. Ú středna pak bude na tento kanál posílat svá hlášení. Nastavenílze prové st pouze konfiguračním programem pro ú střednu LOOP 500 pod položkou programu Zpracová nídat/hardware ústředny/výstavba komunikace. Ú středna musíbý t v přístupové ú rovni L3a, tzn. s hardwarový m klíčem HK1. Ú středna se vzhledem k EPS komunikátoru musíchovat jako nadřízená, tzn. že v nastavenívý stupního kanálu musíbý t hodnota PC. Pro rozhraní RS 232 lze použít pouze kanál č. 3. Pro rozhranírs 485/422 lze použít kanál č. 1 nebo č. 2. Nastavenívysílače pro ústřednu ZETTLER LOOP 500 DTX 04-K o Formát tel. zpráv sekce [0E] - hodnota 6 (0+8) nebo hodnota 4 (1+8) o Mód vysílání sekce [11] - druhý příznakový bit nastaven (režim sé riové linky EPS) AMOS 1600 o Formát tel. zpráv sekce [80] - hodnota 06 (0+8) nebo hodnota 04 (1+8) o Mód vysílání sekce [83] klávesa 7 svítí(režim sé riové linky EPS) Definice hlídaného objektu typ ZETTLER LOOP 500 v NET-G Princip definice tohoto objektu je stejný, jako u ú středny ESSER Navíc je zde nutné nadefinovat několik sekcía smyček, které svý m pojmenováním nahrazujíhlášenío typu události. Seznam sekcía smyček je uveden v tabulkách v té to kapitole (Tab. 13, 14 a 15). Tam, kde je použitá maska, bude hlášení zobrazeno globálně pro několik prvků systé mu. V případě, že je třeba přesně specifikovat název prvku (např. kancelář-ředitel), se tento prvek nadefinuje jako dalšísekce a do převodu kódu se uvede jeho jedinečné číslo podle skutečné adresy prvku (hlásiče a skupiny) v systé mu. Ovšem pozor tento prvek se pak musívhodný m způsobem vyjmout z rozsahu kódu pro danou skupinu (sekci). Formá t kódu pro ústřednu ZETTLER LOOP =B:5M+16C+6G+5H/H<8M+8H/M<16H pro formát 0+8 nebo 18.15=#B:5M+16C+6G+5H/H<8M+8H/M<16H pro formát M představuje sloupec ČZZ C představuje sloupec COD G představuje sloupec COD2 H představuje sloupec COD3 1 Pokud se použije formát kódu 1+8, je nutné připojit objekt na kanál s číslem o 15 x 4000 HEX vyšším. 44

45 ZETTLER LOOP 500 Modelové situace definice objektu pro ústřednu ZETTLER LOOP 500 Příklad 1 Je definována sekce skupina hlá sičů, a maska 1 až 127, tzn. že všechny hlásiče se budou interpretovat hlášením skupina hlá sičů. Je-li požadavek např. hlásič 1 identifikovat samostatně, je nutné : přidat sekci hlá sič 1 v převodu kódu na sekci přiřadit vstupní kód 1 v převodu kódu na skupinu hlá sičů změnit masku na rozsah 2 až 127. Takto lze definovat všechny prvky systé mu, které majíjednoznačnou identifikaci. Příklad 2 Skupina 4, hlásič 2, umístění: chodba 4. patro Definice sekce pak bude vypadat následovně: Název sekce: Chodba 4. patro, vstupníkód: 0204 HEX 1. V případě požadavku definovat rozsah kódů, lze použít dva způsoby. Tyto definice se dají prové st pouze v okně Průvodce manipulace s vlastnostítypu převod kódu na sekce (nebo smyčky) a to v položce Maska. První způsob je definice rozsahu. Např. převod kódu 1 127, tomu odpovídá předpis MASK R= (v hexa číslech by to bylo MASK R=$0..$7F). Druhý způsob je možnost definovat převod tak, aby byly např. horní 4 bity v jedničce. Pak je nutné napsat MASK Z=$FFFFF*** nebo horníbajt má bý t vždy $FD, pak je nutné napsat MASK Z=$FFFFFD**. Převod kódů se pak provede pro jaké koli číslo, které začíná $FDxx. Obr. 31: Okno definice rozsahu znamená číslo hlásiče, 4 znamená číslo skupiny. 45

46 ZETTLER LOOP 500 Obr. 32: Přiřazeníadresy prvku sekci 46

47 ZETTLER LOOP 500 Ná zev sekce skupina hlásičů Převod kódu na sekce (COD) Vstupníkód Maska MASK R= hlásič ve skupině hlásič hh: skupina ss: 01 7F (hhss) nebo např. MASK R=$100.. $163 vý stup ovládací MASK Z=$FFFFFE** skupinová hlášení kódy poruch ú středny vý stup poplachový MASK Z=$FFFFFD** vý stup informační MASK Z=$FFFFFC** vý stup virtuální vý stup ext. siré na vý stup porucha vý stup dálkový přenos vstup ú středna porucha ú středny kontrolníeprom čtenízápis RAM čtenízápis XRAM kontrolníeeprom kontrolníkonf. XRAM vý padek sítě zemnísvod odpojeníbaterie F601 F201 F801 BA00 BA01 BA02 BA03 BA04 BA05 BA06 BA07 BA BA09 sé riový kanál č. 1 sé riový kanál č. 2 sé riový kanál č. 3 komunikace s LPR1 komunikace s LPR2 pojistky hlavních vý stupů pojistky napájeníext. tabla pojistky STL 1, 2 pojistky STL 3, 4 pojistky OC1 12 pojistky OC13 24 pojistky rozhraní1 pojistky rozhraní2 porucha tiskárny BA0A BA0B BA0C BA0D BA0E BA0F BA10 BA11 BA12 BA13 BA14 BA15 BA16 BA17 MASK R=$FFFFF701.. $FFFFF7B8 MASK Z=$FFFFF5** MASK R=$FFFFBA01..$FFFFBA40 47

48 ZETTLER LOOP 500 kódy poruch ú středny porucha klávesnice porucha displeje svod linkové ho vedení1 svod linkové ho vedení2 svod linkové ho vedení3 svod linkové ho vedení4 přerušeníkruhové ho vedení1 přerušeníkruhové ho vedení2 svod linkové ho vedení5 svod linkové ho vedení6 svod linkové ho vedení7 svod linkové ho vedení8 přerušeníkruhové ho vedení3 přerušeníkruhové ho vedení4 Vý padek napájení34v kontrolníeprom EXTO1 čtenízápis RAM EXTO1 čtenízápis XRAM EXTO1 kontrolníeeprom EXTO1 kontrolníkonf. XRAM EXTO1 kontrolníeprom EXTO2 čtenízápis RAM EXTO2 čtenízápis XRAM EXTO2 kontrolníeeprom EXTO2 kontrolníkonf. XRAM EXTO2 napájecívedenípro EXTO1 sé riové rozhraníč. 3 na EXTO1 porucha tiskárny na EXTO1 porucha klávesnice na EXTO1 porucha displeje na EXTO1 napájecívedenípro EXTO2 sé riové rozhraníč. 3 na EXTO2 porucha tiskárny na EXTO2 porucha klávesnice na EXTO2 porucha displeje na EXTO2 externíporucha BA18 BA19 BA1A BA1B BA1C BA1D BA1E BA1F BA20 BA21 BA22 BA23 BA24 BA25 BA26 BA27 BA28 BA29 BA2A BA2B BA2C BA2D BA2E BA2F BA30 BA31 BA32 BA33 BA34 BA35 BA36 BA37 BA38 BA39 BA3A BA3B Tab. 13: Názvy sekcía jejich převody, které nahrazujírozšiřujícíhlášení 48

49 ZETTLER LOOP 500 Ná zev sekce studený start 0100 Převod kódu 3 na smyčky (COD3) Vstupníkód Maska (hex) Tlačítkový příkaz pp 1 Požárnípoplach Prog. mód Reset Teplý start způsobený zapnutím 0101 Teplý start způsobený watchdogem 0102 Teplý start způsobený programově SF Zahájeníkonfigurace 0200 Program centrálního počítače nastartoval 0201 V ú středně přítomen hw klíč nelze nastartovat 0202 dalšípožár ve skupině 0300 start času T1 ú sekový poplach dalšípožár v jiné skupině 0303 všeobecný poplach vlivem hlásiče 0304 uplynul čas T uplynul čas T všeobecný poplach vlivem obsluhy 0307 dalšípředpoplach ve skupině 0400 prvnípředpoplach ve skupině 0401 zpětné nastavení 0901 deaktivace int. siré ny 0902 internía externíakustiku deaktivuj 0903 evakuace 0904 vý straha (alert) 0905 aktivace/deaktivace: externísiré ny připojení/odpojení: externísiré ny 1 (DP.1) 0907 urychlenípoplachu 0908 den/noc 0909 klid (mute) 090a ručníovládání 090b test obecný 090c stupeň obsluhy (hlášení) 090d přechod na T2 090e nouzový poplach 090f --- vyhrazeno pro spec. funkce 0910 bezohledná aktivace/deaktivace: poplachový ch vstupů 0911 aktivace/deaktivace: poplachový ch vstupů 0912 simulace aktivace/deaktivace 0913 test internísignalizace pp požárnípředpoplach Tab. 14: Sekce a jejich kódy 49

50 ZETTLER LOOP 500 Ná zev sekce začátek, připojení 01 konec, odpojení 02 začátek, připojení 03 konec, odpojení 04 aktivace vý stupu trvalá 05 aktivace vý stupu přerušovaná 06 deaktivace 07 aktivace vý stupu trvalá 08 aktivace vý stupu přerušovaná 09 deaktivace přepnutí stav stav konec vlivem nadřazené události stav již existuje nekorektní(vadný příkaz) 10 nelze aktivovat, je v poruše 11 nelze aktivovat, je odpojení 12 stav se nemění(např. test při poplachu) 13 potvrzeníaktivace hlavního vý stupu 14 nepotvrzeníaktivace hl. vý stupu volej dálkové odpojeníhlavního vý stupu 16 dálkové připojeníhlavního vý stupu 17 nelze odpojit automaticky, je ručníodpojení 18 nelze připojit automaticky, je ručnípřipojení 19 nelze prové st, blokováno z FBF konec potvrzeníaktivace DP přístup do programovacího módu odepřen Převod kódu 2 na sekce (COD2) Vstupníkód Maska (hex) 0a 0b 0c 0d 0e 0f 1a 1b 1c Tab. 15: Sekce a jejich převodníkódy 50

51 ZETTLER LOOP 500 Příklady zobrazeníčá sti zprá vy v NET-G Č ZZ Zprá va COD Objekt kódu COD2 Objekt kódu 2 COD3 Objekt kódu 3 3 Požárnípoplach Tl-1 (sk2, hl1) Začátek, připojení Start času T1 9 Tlačítkový příkaz BA ú středna Začátek, připojení deaktivace int. siré ny 9 Tlačítkový příkaz BA ú středna Začátek, připojení 090E 2318 přechod na T2 9 Tlačítkový příkaz BA ú středna Konec, odpojení zpětné nastavení Tab. 16: Příklad zobrazenípožárního poplachu Č ZZ Zprá va COD Objekt kódu COD2 Objekt kódu 2 COD3 Objekt kódu 3 9 Tlačítkový příkaz BA ú středna Začátek, připojení den/noc 9 Tlačítkový příkaz BA ú středna Konec, odpojení den/noc Tab. 17: Přepnutírežimu den/noc Č ZZ Zprá va COD Objekt kódu COD2 Objekt kódu 2 COD3 Objekt kódu 3 8 Porucha prvku BA odpojeníbaterie Začátek, připojení 07FF Tlačítkový příkaz BA stupeň obsluhy Začátek, připojení 090D 2317 stupeň obsluhy (hl.) 9 Tlačítkový příkaz BA stupeň obsluhy Začátek, připojení 090D 2317 stupeň obsluhy (hl.) Tab. 18: Porucha baterie, vypnutía zapnutíobsluhy ú středny klíčem 51

52 ZETTLER LOOP 500 Tabulka zprá v pro LOOP 500 Číslo zprávy je volitelné. Nastaví-li se jinak, nebude moci použít import dodané převodní tabulky. Č ZZ hex Číslo zprá vy Číslo ikony 00** Text zprá vy Obnoveníkomunikace RS Typ zprá vy Normální Skupina zprá vy Objektová Typ akce pro kód 1 Obnovení komunikace Typ akce pro kód 2 Bez rozlišení Typ akce pro kód 3 Bez rozlišení 01** Reset Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 02** Programovacímód Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 03** Požárnípoplach Poplachová Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Požár v objektu Poplachová Objektová Sekce aktivní Bez rozlišení Bez rozlišení 04** Požárnípředpoplach Poplachová Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 05** Poplach v testu Poplachová Objektová Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení 06** Aktivace vý stupu Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení 07** Aktivace vstupu Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení 08** Porucha prvku Poplachová Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Porucha Důležitá Objektová Sekce porucha Bez rozlišení Bez rozlišení 09** Tlačítkový příkaz Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Zpětné nastavení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 0a** Automatické připojení/odpojení Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení 0b** Blokování/uvolnění Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení 0c** Nastavenípřístupové ho kódu Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 0d** Nastaveníčasu T1 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 0e** Nastaveníčasu T2 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 0f** Blokovánítiskárny Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Převod na sekci 10** ** Nastavenípřenosové rychlosti Nastavenísysté mové ho času Skrytá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Skrytá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 12** Nastavenídatumu Skrytá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 13** Nastavenípriority čas. kanálů. Skrytá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 14** Nastavenítý denních č. k. Skrytá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 15** Nastaveníročních č. k. Skrytá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 1F** Vý padek komunikace RS Poplachová Objektová Ztráta komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení Tab. 19: Přehled zpráv pro ú střednu ZETTLER LOOP

53 Lites MHU109 Lites MHU109 Připojenía nastaveníústředny Lites MHU109 EPS ú středna Lites MHU109 má standardně vý stup dat na sé riovou linku s rozhraním RS 485. Z toho plyne pouze jediná možnost připojeníeps komunikátoru. PřipojeníMHU109 přes rozhranírs 485 Připojeníú středny Lites MHU109 přes rozhraní RS 485 lze prové st přímo. Schematické propojeníje zobrazeno na Obr. 34. Na straně ú středny je RS 485 vyvedeno na svorkovnici X2 (A svorka 2, B svorka 3). Na straně EPS komunikátoru je připojení možné pouze přes konektor XC3 v konfiguraci sé riové linky v režimu RS 485, viz Obr. 44. V MHU109 je ještě nutné připojit zakončovací odpor vedení470 Ω pomocípropojek vlevo na základnídesce ú středny, viz Obr. 33. Přepínač zakončovacího odporu 470 Ω linky RS 485 Svorkovnice pro připojení RS 485 X1 X2 X3 X4 X5 Obr. 33: Rozmístěnísvorkovnic v ú středně MHU109 X2.2 (A) X2.3 (B) XC3.3 (A) XC3.4 (B) MHU109 XC3.1 (Y) EPS komunikátor XC3.2 (Z) Obr. 34: Sché ma propojeníeps komunikátoru a ú středny Lites MHU109 53

54 Lites MHU109 Nastaveníústředny Lites MHU109 Na sběrnici RS 485 může bý t připojeno až 32 různý ch zařízení. Z toho jedno z nich je v našem případě EPS komunikátor. Jejich označenív ú středně MHU109 je MA00 MA15 a SL00 SL15. Ú středna MHU109 je vždy MA00. Pro vysílač TSM 452 byla vyhrazena adresa MA15. Po připojenívysílače na sběrnici je proto nutné v ú středně povolit adresu MA15. Ta se povoluje v sekci [70]. Sekce [70] je v ú rovni přístupu 4, přičemž standardní přístupový kód do ú rovně 2 je 2, ú rovně 3 je 3 a ú rovně 4 je 4. Nicmé ně tyto kódy mohou bý t změněny, a proto je nezbytná spoluúčast montážnínebo servisníorganizace, která má oprávněníměnit provozníkonfigurace systé mu. V konfiguračnísekci [70] šipkami nalistovat adresu MA15 a nastavit jíhodnotu MA15=1, dále nalistovat v té že sekci konfiguračníflag CF00 a jeho hodnotu také nastavit na CF00=1. Tento příznak způsobíautomatické vysílání událostíkanálem RS 485. Nastavenípotvrdit klávesou [C]. Nastavenívysílače pro ústřednu Lites MHU109 DTX 04-K o Formát tel. zpráv sekce [0E] - hodnota 6 (0+8) nebo hodnota 4 (1+8) o Mód vysílání sekce [11] - druhý příznakový bit nastaven (režim sé riové linky EPS) AMOS 1600 o Formát tel. zpráv sekce [80] - hodnota 06 (0+8) nebo hodnota 04 (1+8) o Mód vysílání sekce [83] klávesa 7 svítí(režim sé riové linky EPS) nebo 18.15=#B:8M+16C+0G+8H/G<9C+G/M<8M+8.8C pro formát M představuje sloupec ČZZ C představuje sloupec COD G představuje sloupec COD2 H představuje sloupec COD3 Tento formát kódu je vhodný v případě připojenípouze jedné ú středny MHU109. V systé mech, kde je na sběrnici připojeno více ú středen a je požadavek adresně identifikovat jednotlivé prvky systé mu, je možné modifikovat formát kódu takto: 17=B:8M+16C+0G+8H/G<9C+G/G<4H+12G U tohoto formátu kódu bude do G (tj. COD2) sloučeno číslo ú středny z H a číslo hlásiče z C. Při definici převodu na smyčku pak (v hex zobrazení) prvnícifra COD2 identifikuje číslo ú středny a dalšícifry číslo hlásiče. Dekadicky by se vý sledné číslo vypočetlo jako: číslo hlásiče x číslo ú středny. č pk = č h + č u 4096 kde: č pk je vý sledné číslo pro převod kódu na smyčku č h je číslo hlásiče č u je číslo ú středny Definice hlídaného objektu typ Lites MHU109 v NET-G Princip definice objektu je opět stejný, jako u předchozích EPS ú středen. Lišíse pouze formátem kódu, základními zprávami a pomocný mi sekcemi a smyčkami. Přehled zpráv je uveden v tabulce v kapitole Tabulka zpráv pro Lites MHU109. Přehled sekcía smyček je uveden v tabulkách v kapitole Přehled pomocný ch sekcía smyček pro ú střednu Lites MHU109. Formá t kódu pro ústřednu Lites MHU109 17=B:8M+16C+0G+8H/G<9C+G/M<8M+8.8C pro formát Pokud se použije formát kódu 1+8, je nutné připojit objekt na kanál s číslem o 15 x 4000 HEX vyšším.

55 Lites MHU109 Přehled pomocných sekcía smyček pro ústřednu Lites MHU109 Ná zev sekce Požár na adrese E000 + xx 1 Manuálnípoplach Převod kódu na sekce (COD) Vstupníkód Maska (hex) E30F Konec poruchy C000 + xx 1 Přerušenína adrese C200 + xx 1 Násobná adresa C400 + xx 1 Kontinuálníporucha C600 + xx 1 Vedeníporuchy O.K. Přerušenívedeníporuchy Zkrat vedeníporuchy Vedenísiré ny O.K. Přerušenívedenísiré ny Zkrat vedenísiré ny Vedenípoplachu O.K. Přerušenívedenípoplachu Zkrat vedenípoplachu SpojeníO.K. Ztráta spojení Porucha na adrese Otevřen kryt Vý padek sítě Porucha hlavního zdroje Porucha akumulátoru Provoz aku-varování Akumulátor O.K. Porucha akumulátoru Systé m bez napájení Porucha aku-nabíječe Konec zkrat nula-zem Zkrat nula-zem Síťové napájenío.k. Porucha síťové ho napájení Skříň zavřená Skříň otevřená Kruhová linka O.K. Porucha kruhové linky 1 Porucha kruhové linky 2 C100 C300 C500 C101 C301 C501 C102 C302 C502 C103 C303 C503 C703 C903 CB03 CD03 CF03 C104 C304 C504 C704 C105 C305 C106 C306 C107 C307 C108 C308 C508 55

56 Lites MHU109 Konec zkratu linky C109 Zkrat linky 1 C309 Zkrat linky 2 C509 Zkrat linky 3 C709 Zkrat linky 4 C909 Restart systé mu C110 Chyba záloh. paměti C310 Kontrolnísoučet EPROM1 C510 Kontrolnísoučet EPROM2 C710 Porucha interníkomunikace C910 Konfigurace O.K. C111 Chyba ext. konfigurace C311 Vypnutíadresy A800 + yy 2 Zapnutíadresy AA00 + yy 2 Kvitace poplachu 451F Nulovánípoplachu 471F Přenos poplachu 8D00 + cc 3 Přenos poruchy 8F00 + cc 3 Nataženíkonfigurace 511F Zapnut režim DEN 531F Zapnut režim NOC 551F Test na adrese yy 2 Vynulovaná počítadla 591F Smazány všechny události 5B1F Změna konfigurace RS485 5D03 Technická událost 60xx Test signalizace 631F Reset všech SLAVE 651F Předáno ovládání 671F Externípoplach cc 3 Externíporucha 6B00 + cc 3 Konec ext. poruchy 6D00 + cc 3 1 xx je internílogická adresa v rozsahu 0 255, resp. 00 FF 2 yy internílogická adresa v rozsahu cc komunikačníadresa v rozsahu 0 63 Tab. 20: Názvy sekcía jejich převodníkódy (COD) 56

57 Lites MHU109 Ná zev smyčky Hlásič 0 0 Hlásič 1 1 Hlásič 2 2 Hlásič 3 3 Hlásič 4 4 Hlásič 5 5 Hlásič 6 6 Hlásič 7 7 Hlásič 8 8 Hlásič 9 9 Hlásič Tlačítko č Hlásič vý stup PORUCHA 256 vý stup SIRÉ NA 257 vý stup POPLACH 258 linka RS vnitřníakumulátor 260 izolace nula-zem 261 síťový zdroj 262 dveřníkontakt 263 kruhové linky jednoduché linky manuálnípoplach 271 obvody mikrořadičů 272 konfiguračnípaměť 273 MHU109 nepřístupná 287 Převod kódu na smyčky (COD2) Vstupníkód Maska (hex) Tab. 21: Názvy smyček a jejich převodníkódy (COD2) 57

58 Lites MHU109 Ná zev sekce MA00 00 MA01 01 MA02 02 MA03 03 MA04 04 MA05 05 MA06 06 MA07 07 MA08 08 MA09 09 MA10 MA11 MA12 MA13 MA14 MA15 Převod kódu na sekce (COD3) Vstupníkód Maska (hex) 0A 0B 0C 0D 0E 0F Tab. 22: Názvy sekcía jejich převodníkódy (COD3) Tabulka zprá v pro Lites MHU109 Číslo zprávy je volitelné. Nastaví-li se jinak, nebude moci použít import dodané převodní tabulky. Č ZZ hex Číslo zprá vy Číslo ikony 00** Text zprá vy Obnoveníkomunikace RS Typ zprá vy Normální Skupina zprá vy Objektová Typ akce pro kód 1 Obnovení komunikace Typ akce pro kód 2 Bez rozlišení Typ akce pro kód 3 Bez rozlišení 07** POPLACH Poplachová Objektová Bez rozlišení Smyčka aktivní Bez rozlišení 06** Porucha Důležitá Objektová Převod na sekci Poplach Převod na sekci 06c Porucha Důležitá Objektová Bez rozlišení Smyčka porucha Bez rozlišení 05** Vypnutí Normální Objektová Převod na sekci Poplach Převod na sekci 04** Přenos Normální Objektová Převod na sekci Poplach Převod na sekci Zpětné nastavení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 02** 03** Ostatní Normální Objektová Převod na sekci Poplach Převod na sekci FF** Vý padek komunikace RS Poplachová Objektová Ztráta komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení Tab. 23: Přehled zpráv pro ú střednu Lites MHU109 58

59 Lites MHU110 Lites MHU110 Připojenía nastaveníústředny Lites MHU110 EPS komunikátor podporuje připojeníú středny Lites MHU110 přes rozhranírs 485. Rozhraní umožňuje připojeníaž do vzdálenosti cca 1000 m a je více odolné proti rušení. Rozhraní RS 232 MODEM a PRINT je ponecháno hlavnímu účelu a to připojenítiskárny a konfiguračního počítače. PřipojeníMHU110 přes rozhranírs 485 Pro komunikaci mezi ú střednami, tablem, relé ový mi skříněmi a počítačovou nadstavbou je určen sé riový kanál RS 485. Počet zařízení použitelný na lince RS 485 je max. 16 typu master ú středna. Obr. 35: Deska ú středny MHU110 Obr. 36: Popis části svorkovnice (XT1 RS 485) pro připojeníeps komunikátoru 59

60 Lites MHU110 XT1.10 (A) XT1.11 (B) XC3.3 (A) XC3.4 (B) MHU110 XC3.1 (Y) EPS komunikátor XC3.2 (Z) Obr. 37: Sché ma propojeníú středny MHU110 a EPS komunikátoru Nastaveníústředny MHU110 Aby ú středna posílala zprávy na sé riovou linku RS 485 je nutné prové st tato nastavení: Domovská adresa ú středny MHU110 musíbý t nastavená na adrese 0, tzn. v sekci [70] vybrat MASTER_00=1D, adresa EPS komunikátoru je 15, tzn. nastavit (zapnout) MASTER_15=1. V sekci [71] nastavit příznaky: CF00=1 (automatický přenos událostí) CF03=1 (jednoduchá RS 485) CF09=1 (externíovládání) pro formát M představuje sloupec ČZZ C představuje sloupec COD G představuje sloupec COD2 H představuje sloupec COD3 POZOR! Jestliže je použitý formát tel. zpráv 1+8 (s identifikacízařízení), musíbý t Formá t kódu definovaný vždy u základního připojenína kanál, tzn. u připojenína kanál rádio. Nastavenívysílače pro ústřednu MHU110 DTX 04-K o Formát tel. zpráv sekce [0E] - hodnota 4 (1+8) nebo 6 (0+8) o Mód vysílání sekce [11] - druhý příznakový bit nastaven (režim sé riové linky EPS) AMOS 1600 o Formát tel. zpráv sekce [80] - hodnota 06 (0+8) nebo 04 (1+8) o Mód vysílání sekce [83] klávesa 7 svítí(režim sé riové linky EPS) Definice hlídaného objektu typ Lites MHU110 Struktura definice objektu je opět shodná jako u předchozích ú středen. Odlišný je formát kódu (viz Formát kódu pro ú střednu Lites MHU110), zprávy (viz Tab. 28), sekce a smyčky, které definujískupiny a hlásiče v systé mu. Případně doplňkové informace (viz Tab. 26). Formá t kódu pro ústřednu Lites MHU110 17=B:8M+11G+8C+5H/C<5G+8C/G<0+5G pro formát 0+8 nebo 18.15=#B:8M+11G+8C+5H/C<5G+8C/G<0+5G 1 Pokud se použije formát kódu 1+8, je nutné připojit objekt na kanál s číslem o 15 x 4000 HEX vyšším. 60

61 Lites MHU110 Obr. 38: Zobrazenívlastnostípřipojeníobjektu na kanál Přehled sekcía smyček pro Lites MHU110 Ná zev sekce Hlásič 1 0 Hlásič 2 1 Hlásič 3 2 Převod kódu na sekce (COD) Vstupníkód Maska (hex) Hlásič Tab. 24: Přehled sekcípro převod kódu 1 u ú středny Lites MHU110 61

62 Lites MHU110 Ná zev smyčky Skupina 1 0 Skupina 2 1 Skupina 3 2 Skupina Převod kódu na smyčku (COD) Vstupníkód Maska (hex) Tab. 25: Přehled smyček pro převod kódu 1 u ú středny Lites MHU110 Ná zev sekce Kruh. linka 1 0 Kruh. linka 2 1 Kruh. linka 3 2 Kruh. linka 4 3 Jedn. A, linka 1 4 Jedn. A, linka 2 5 Jedn. A, linka 3 6 Jedn. A, linka 4 7 Jedn. B, linka 1 8 Jedn. B, linka 2 9 Jedn. B, linka 3 10 Jedn. B, linka 4 11 Skupina 12 Spec. vstup 13 Systé m 14 Převod kódu na sekci (COD2) Vstupníkód Maska (hex) Tab. 26: Přehled sekcípro převod kódu 2 u ú středny Lites MHU110 Ná zev sekce MA00 0 MA01 1 MA02 2 MA14 14 Převod kódu na sekce (COD3) Vstupníkód Maska (hex) Tab. 27: Přehled sekcípro převod kódu 3 u ú středny Lites MHU110 62

63 Lites MHU110 Tabulka zprá v pro Lites MHU110 Č ZZ Číslo zprá vy Číslo ikony Text zprá vy Typ zprá vy Skupina zprá vy Obnoveníkomunikace RS Normální Objektová Typ akce pro kód 1 Obnovení komunikace Typ akce pro kód 2 Bez rozlišení Typ akce pro kód 3 Bez rozlišení Konec poruchy Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič ú roveň poplachu 1 Poplachová Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič ú roveň poplachu 2 Poplachová Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič ú roveň poplachu 3 Poplachová Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Ztráta adresy Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Násobná adresa Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Zkrat hlásiče Důležitá Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Chyba odpovědi hlásiče Důležitá Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Chyba typu hlásiče Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Chybná data hlásiče Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Rušenína hlásičové lince Důležitá Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Událost 11 Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Událost 12 Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Událost 13 Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Událost 14 Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Událost 15 Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Technologická událost Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Požár v objektu Poplachová Objektová Sekce aktivní Bez rozlišení Bez rozlišení Aktivace hlásiče skupiny Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Splněna podmínka skupiny Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Poplach skupiny hlásičů Poplachová Objektová Poplach Převod na sekci Převod na sekci Technologická porucha Důležitá Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Aktivace speciálního vstupu Normální Objektová Bez rozlišení Převod na sekci Převod na sekci Deaktivace spec. vstupu Normální Objektová Bez rozlišení Převod na sekci Převod na sekci Kontrolnísoučet konfigurace Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vý stupnívedení- Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 26 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 27 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 28 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 29 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Kontrolnísoučet EPROM Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Skříň otevřená Poplachová Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Zkrat nula-zem Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vý padek hlavního zdroje Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Nenabíjíakumulátor Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vybitý akumulátor Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Hrozba vý padku napájení Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Totálnívý padek napájení Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 63

64 Lites MHU110 Č ZZ Číslo zprá vy Číslo ikony Text zprá vy Typ zprá vy Skupina zprá vy Typ akce pro kód 1 Typ akce pro kód 2 Typ akce pro kód Přebitý akumulátor Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 39 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vypnutíadresy Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Zapnutíadresy Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Zapnutírežim DEN Normální Objektová Bez rozlišení Převod na sekci Bez rozlišení Vypnutírežim DEN Normální Objektová Bez rozlišení Převod na sekci Bez rozlišení Zapnutírežim TEST Normální Objektová Bez rozlišení Převod na sekci Bez rozlišení Vypnutírežim TEST Normální Objektová Bez rozlišení Převod na sekci Bez rozlišení Vypnutískupiny adres Normální Objektová Poplach Převod na sekci Převod na sekci Zapnutískupiny adres Normální Objektová Poplach Převod na sekci Převod na sekci Přenos poplachu Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Přenos poruchy Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Aktivace vý stupu Normální Objektová Bez rozlišení Převod na sekci Převod na sekci Aktivace linkové ho vý stupu Normální Objektová Bez rozlišení Převod na sekci Převod na sekci Aktivace relé -skříně Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 53 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 54 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 55 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Restart ú středny Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Zpětné nastavení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Manuálnípoplach Poplachová Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Kvitace poplachu Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Stav všeobecné ho poplachu Poplachová Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Ú sekový poplach Poplachová Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Smazány všechny události Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Chyba přístupové ho kódu Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Restart hlásiče Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič vadný FET Důležitá Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič nelze ustálit Důležitá Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič vysoké napětí Důležitá Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič nízké napětí Důležitá Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič zaprášená komora Důležitá Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič režim test Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič událost 08 Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič událost 09 Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Hlásič událost 10 Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Událost 74 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 75 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 76 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 77 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 78 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 64

65 Lites MHU110 Č ZZ Číslo zprá vy Číslo ikony Text zprá vy Typ zprá vy Skupina zprá vy Typ akce pro kód 1 Typ akce pro kód 2 Typ akce pro kód Událost 79 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Porucha linkové ho modulu Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Chyba interníkomunikace Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Zkrat hlásičové linky Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Přerušeníhlásičové linky (+) Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Přerušeníhlásičové linky (-) Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vedeníhlásičové linky Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 86 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 87 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Test POPLACH Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Test PORUCHA Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Start externíkonfigurace Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Konec externíkonfigurace Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Změna tý denního programu Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Nastavena vý chozí konfigurace Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 94 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Přístup do servisníú rovně Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Chyba externíkomunikace Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Signálové vedenílinet Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Napájenísítě LINET Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Událost 99 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vý padek komunikace RS Poplachová Objektová Ztráta komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení Tab. 28: Tabulka zpráv pro ú střednu Lites MHU110 Obr. 39: Ukázka zobrazenípoplachu u ú středny Lites MHU110 65

66 SCHRACK Integral C SCHRACK Integral C Připojenía nastaveníústředny SCHRACK Integral C v EPS ú středně instalovanou komunikační kartu B4-USI (univerzálníkarta rozhraní). Karta B4-USI umožňuje připojit zařízení(eps komunikátor) s rozhraním RS 485, RS 422 nebo RS 232. K propojeníeps ú středny SCHRACK Integral C a EPS komunikátoru je nutné mít EPS komunikátor B4-USI SCHRACK Integral XC3 X2 (Line/Loop0A) Obr. 40: Schematické zobrazenípřipojeníú středny SCHRACK a EPS komunikátoru RS 232 pin TxD 5 RxD 7 GND 9, 11, 13 Tab. 29: Vý znam a označenípinů konektoru X2 (Line/Loop 0A) cannon 15 na kartě B4-USI pro rozhranírs 232 v ú středně 66

67 SCHRACK Integral C RS 422 pin TxD+ 1 TxD- 2 Rx+ 3 Rx- 4 GND 9, 11, 13 Tab. 30: Vý znam a označenípinů konektoru X2 (Line/Loop 0A) Canon 15 na kartě B4-USI pro rozhranírs 422 v ú středně RS 485 pin X+ 1 X- 2 Y+ 3 Y- 4 GND 9, 11, 13 Tab. 31: Vý znam a označenípinů konektoru X2 (Line/Loop 0A) Canon 15 na kartě B4-USI pro rozhranírs 485 v ú středně. Svorky X a Y jsou duplicitní. Lze použít svorky X nebo Y. Nastaveníústředny SCHRACK Integral C Nastaveníú středny je nutné konzultovat s firmou, která ú střednu instalovala a má oprávněníke změnám v konfiguraci ú středny. Obecně lze říct, že je nutné ú střednu nastavit tak, aby posílala všechny, resp. vybrané, vý znamné události na zvolený sé riový kanál protokolem ZZK standard přenosovou rychlostí9600 baudů. Ú středna bude vzhledem k EPS komunikátoru v režimu slave, a proto se jímusízakázat blokováníovládání, když je připojen jiný master viz Obr. 43 nesmíbý t zatrženo Control blockade while SCU operation. Pokud je tato položka zaškrtnutá, pak nebude možné po připojení EPS komunikátoru ú střednu ovládat. 67

68 SCHRACK Integral C Obr. 41: Doporučené nastavenísé riové ho kanálu ú středny Schrack Integral Obr. 42: Nastaveníkomunikačního protokolu ú středny Schrack 68

69 SCHRACK Integral C Obr. 43: Nastavenímaster systé mu Nastavenívysílače DTX 04-K o Formát tel. zpráv sekce [0E] - hodnota 6 (0+8) nebo hodnota 4 (1+8) o Mód vysílání sekce [11] - druhý příznakový bit nastaven (režim sé riové linky EPS) AMOS 1600 o Formát tel. zpráv sekce [80] - hodnota 06 (0+8) nebo hodnota 04 (1+8) o Mód vysílání sekce [83] klávesa 7 svítí(režim sé riové linky EPS) Definice hlídaného objektu pro SCHRACK Integral C pro formát M představuje sloupec ČZZ C představuje sloupec COD G představuje sloupec COD2 H představuje sloupec COD3 Ve sloupci COD jsou předávány samostatně čísla skupin (sníž ené o 1). Ve sloupci COD3 jsou sloučeny čísla skupin x číslo hlásiče pro přesnou identifikaci v objektu. POZOR! Jestliže je použitý formát tel. zpráv 1+8 (s identifikacízařízení) musí bý t Formá t kódu definovaný vždy u základního připojenína kanál, tzn. u připojenína kanál rádio. Struktura definice objektu je opět shodná jako u předchozích ú středen. Odlišný je formát kódu (viz Formát kódu pro ú střednu SCHRACK Integral C), zprávy (viz Tabulka zpráv pro SCHRACK Integral C), sekce a smyčky, které definujíhlásiče v systé mu a doplňkové informace. Formá t kódu pro ústřednu SCHRACK Integral C 17=B:8M+12C+4G+8H/C<12C+8H pro formát 0+8 nebo 18.15=#B:8M+12C+4G+8H/C<12C+8H 1 Pokud se použije formát kódu 1+8, je nutné připojit objekt na kanál s číslem o 15 x 4000 HEX vyšším. 69

70 SCHRACK Integral C Přehled sekcía smyček Ná zev sekce Skupina 1 0 Skupina 2 1 Skupina 3 2 Skupina Převod kódu na sekce (COD) Vstupní Maska kód (hex) Tab. 32: Přehled sekcípro převod kódu 1 u ú středny SCHRACK Integral C Ná zev sekce Skupina hlásičů 0 Eingange 1 Střežená porucha 2 Nestřežená porucha 3 Extern 9 ICP-PDR 10 RING 12 Sammeladresse 15 Převod kódu na sekce (COD2) Vstupníkód Maska (hex) Tab. 33: Přehled sekcípro převod kódu 2 u ú středny SCHRACK Integral C Ná zev sekce Skupina 1/Hlásič 1 0 Skupina 1/Hlásič 2 1 Skupina 1/Hlásič 3 2 Skupina 2/Hlásič Skupina 2/Hlásič Skupina 100/Hlásič Převod kódu na sekce (COD3) Vstupníkód Maska (hex) Tab. 34: Přehled sekcípro převod kódu 3 u ú středny SCHRACK Integral C 70

71 SCHRACK Integral C Tabulka zprá v pro SCHRACK Integral C Č ZZ Číslo zprá vy Číslo ikony Text zprá vy Typ zprá vy Skupina zprá vy Obnoveníkomunikace RS Normální Objektová Typ akce pro kód 1 Obnovení komunikace Typ akce pro kód 2 Bez rozlišení Typ akce pro kód 3 Bez rozlišení Požár v objektu Poplachová Objektová Sekce aktivní Bez rozlišení Bez rozlišení Porucha Důležitá Objektová Sekce aktivní Bez rozlišení Bez rozlišení Vypnutískupiny Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Aktivace vý stupu Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení Interníporucha Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Režim den Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Režim noc Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Autorežim den/noc Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Uvolněníovládání Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení Intervence začátek Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Intervence konec Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Zpětné nastavení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Zpětné nastavení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Zpětné nastavení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Zapnutískupiny Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci Deaktivace vý stupu Normální Objektová Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení Konec interníporuchy Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vý padek komunikace RS Poplachová Objektová Ztráta komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení Tab. 35: Tabulka zpráv pro ú střednu SCHRACK Integral C 71

72 APOLLO F1 APOLLO F1 Připojenía nastaveníústředny APOLLO F1 1. číslo převodu je vždy shodné s číslem zóny (číslováno ), 2. číslo je pak o 2048 vyšší. Např. zóna 1 musímít převod s číslem 0 a s číslem Tato ú středna se odlišuje od ostatních tím, že EPS komunikátor je nahrazen modulem EA2a od firmy Euroalarm a je nutné jej požadovat jako doplněk k ú středně. Tento modul se pak připojík DTX 04-K přes sé riové rozhraní DTX 04-RS. Verze sw v testované ú středně: S040A04.5t Verze sw modulu EA2a F1-NAM POZOR! Podstatný rozdíl v připojení ú středny je v tom, že nenípoužit EPS komunikátor, ale zařízeníea2a. Definice hlídaného objektu APOLLO F1 Struktura definice objektu je opět shodná jako u předchozích ú středen. Odlišný je formát kódu (viz Formát kódu pro ú střednu APOLLO F1), zprávy (viz Přehled sekcía smyček), sekce a smyčky, které definujíhlásiče v systé mu a doplňkové informace. Formá t kódu pro ústřednu APOLLO F1 nebo 17=B:8M+5H+11C+8G/M<8M+8H/G< 11C+8G/C<5H+11C/H<8G+16H pro formát =#B:8M+5H+11C+8G/M<8M+8H /G<11C+8G/C<5H+11C/H<8G+16H pro formát M představuje sloupec ČZZ C představuje sloupec COD G představuje sloupec COD2 H představuje sloupec COD3 U té to ú středny jsou definovány zóny, vstupy, vý stupy, relé apod. jako sekce, sloučeníčísla zóny s hlásičem jako smyčky. Jako sekce jsou definované pomocné prvky, které signalizují dalšíinformace jako např. baterie, pojistka, zkrat, rozpojeníapod. viz Tab. 36. Převody zón je nutné definovat 2x a to z důvodu 2 typů zpráv, které informaci o zóně nesou. 1 Pokud se použije formát kódu 1+8, je nutné připojit objekt na kanál s číslem o 15 x 4000 HEX vyšším, 72

73 APOLLO F1 Přehled sekcía smyček Ná zev sekce Zóna 0 0, 0000 Zóna 1 1, 0001 Zóna 2 2, 0002 Zóna 3 3, Zóna 2047 Převod kódu na sekce (COD) Vstupníkód (dec, hex) Pozn. 2047, 07FF Zóna , 0800 Zóna , 0801 Zóna , 0802 Zóna , 0FFF Vý stup , 1000 Vý stup , 1001 Viz vý robce, max. 4351, 10FF Relé , 1800 Relé , 1801 Viz vý robce, max. 6399, 18FF Vý konný vý stup , 2000 Vý konný vý stup , 2001 Viz vý robce, max. 8447, 20FF Vstup , 2800 Vstup , 2801 Viz vý robce, max , 28FF Napětí , 3900 Napětí , 3901 Viz vý robce, max , 39FF Smyčková karta , 4100 Smyčková karta , 4101 Viz vý robce, max , 41FF Prvek sítě , 4900 Prvek sítě , 4901 Viz vý robce, max , 49FF Smyčka , 5100 Smyčka , 51FF Viz vý robce, max , 51FF Interface , 6900 Interface , Viz vý robce, max , 69FF Tab. 36: Ukázkový přehled sekcípro převod kódu 1 u ú středny APOLLO F1 73

74 APOLLO F1 Číslo pro převod hlásiče se sekcína smyčku se stanovípodle vztahu: X = číslo zóny x číslo hlásiče Ná zev smyček Zóna 0/ Hlásič 0 0, Zóna 0/ Hlásič 1 1, Zóna 0/ Hlásič 2 2, Zóna 1/ Hlásič 0 256, Zóna 1/ Hlásič 1 257, Zóna 4/ Hlásič , Zóna 4/ Hlásič , Zóna 2047/ Hlásič 0 Převod kódu na smyčku (COD2) Vstupníkód Maska (dec, hex) , 3FF00 Tab. 37: Ukázkový přehled smyček pro převod kódu 2 u ú středny APOLLO F1 74

75 APOLLO F1 Ná zev sekcí Poplach 12 Rozpojení Rozpojení Rozpojení Rozpojení V Hlavnípojistka Stíněnízkrat Stíněnízkrat ML Odemknutí Zkrat Zkrat Zkrat Zkrat Baterie FBF pojistka Stíněnízkrat Stíněnízkrat ML Paměťprogramu Vnějšínapětí Paměťdat Přetečenívysílacího buffru RozpojeníML Hlavníprocesor A/D převodník Sběrnice I2C Restart RozpojeníML EEPROM Rozpojenístínění Konfigurace SW update Checksum Převod kódu na sekce (COD3) Vstupníkód Maska Tab. 38: Přehled sekcípro převod kódu 3 u ú středny APOLLO F1 75

76 APOLLO F1 Tabulka zprá v pro APOLLO F1 Č ZZ Číslo zprá vy Číslo ikony Text zprá vy Typ zprá vy Skupina zprá vy Typ akce pro kód 1 Typ akce pro kód 2 Typ akce pro kód Požár v objektu Poplachová Objektová Bez rozlišení Smyčka aktivní Bez rozlišení Požár zóny Poplachová Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Poplach klíčový trezor Poplachová Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Převod na sekci Reset hlásiče v zóně Normální Objektová Převod na sekci Poplach Bez rozlišení Reset zóny Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Reset vý stupu Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Reset relé Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Reset vý konný vý stup Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Reset vstup Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Reset Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Převod na sekci Reset 24V Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Reset smyčkové karty Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Reset prvku sítě Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Reset smyčky Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Reset interface Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Reset ú držba Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Reset RS485 Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Zapnutíhlásiče Normální Objektová Převod na sekci Poplach Bez rozlišení Zapnutízóny Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Aktivace vý stupu Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Aktivace relé Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Aktivace vý konný vý stup Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Aktivace vstupu Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Aktivace siré na/blikač Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Aktivace vysílače Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Aktivace zpoždění Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Aktivace požárního vý stupu Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vypnutíhlásiče Normální Objektová Převod na sekci Poplach Bez rozlišení Vypnutízóny Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Deaktivace vý stupu Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Deaktivace relé Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Deaktivace vý konný vý stup Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Deaktivace vstupu Normální Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Deaktivace siré na/blikač Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Deaktivace vysílače Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Deaktivace zpoždění Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Deaktivace požárního vý stupu Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 76

77 APOLLO F Deaktivace bzučáku Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Porucha Důležitá Objektová Bez rozlišení Smyčka porucha Bez rozlišení Porucha zóny Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení Porucha vý stupu Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Porucha relé Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Porucha vý konný vý stup Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Porucha vstup Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Porucha Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Převod na sekci Porucha 24V Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Porucha smyčkové karty Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Porucha prvku sítě Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Porucha smyčky Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Porucha interface Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Převod na sekci Porucha ú držba Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Porucha RS485 Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Zpětné nastavení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Tab. 39: Tabulka zpráv pro ú střednu APOLLO F1 77

78 ZETTLER Expert ZX1/4 ZETTLER Expert ZX1/4 Připojeníústředny Ú středna ZETTLER Expert se k EPS komunikátoru připojuje pouze přes standardní rozhranírs 232. V systé mu s jednou ú střednou je možné komunikátor připojit k ú středně přímo přes konektor COM3 v ú středně, viz Obr. 44. Na straně ú středny je použit konektor RJ12. Kabel dodává vý robce (dodavatel) ú středny, případně jej lze vyrobit. Číslo vý vodu Označenísignálu RS 232 Směr signálu COM3.1 GND Zem COM3.2 Tx Vý stup COM3.3 Rx Vstup COM3.4 Viz Vý robce - COM3.5 Viz Vý robce - COM3.6 Viz Vý robce Tab. 40: Zapojenípinů COM3 v ú středně ZETTLER Expert V systé mu s více nadstavbami nebo ú střednami je nutné použít přídavné karty Gateway a EPS komunikátor se pak připojuje k té to kartě. Viz Obr. 45 a Obr

79 ZETTLER Expert ZX1/4 Gateway nebo EPS komunikátor Obr. 44: Základnídeska FIM & deska procesoru CPU v ú středně ZETTLER Expert 79

80 ZETTLER Expert ZX1/4 1) 2) 3) není podporováno není podporováno není podporováno Sé riové rozhranírs232 (připojuje se k nadstavbě) Sé riové rozhraní A B C RS232 RS422 RS485 TxD T+ A RxD T- B R+ R- není podporováno Externínapájení(9 30VDC) Z desky pojistek FB800 není podporováno není podporováno Tlačítka: TA1 Reset TA2 Pro servis TA3 Pro servis 1) Vstup nouzové ho provozu (NIF) 2) Servisnípřipojeník síti LON 3) Připojeník síti LON 4) Paměťs provozním programem nenípodporováno nenípodporováno Baterie (+ pól nahoře) rozhranícom3 na FIM800 LED: MODE Provoznímód S-R Příjem dat na sé riové m rozhraní S-T Vysílánídat na sé riové m rozhraní LON-R Příjem dat na rozhranísítě LON LON-R Příjem dat na rozhranísítě LON S-LIF Pro servis rozhranílon S-NIF Pro servis nouzové rozhranílon LON-1 Segment sítě LON1 v pořádku LON-2 Segment sítě LON2 v pořádku U5V Napájecínapětí5VDC v pořádku Obr. 45: Síťo v á deska ZX-FILNET-Gateway 80

81 ZETTLER Expert ZX1/4 Pojistka +24VDC červená +Uext T0,5A modrá -Uext FB800 ZX-FILNET-Gateway COM3 3 hnědá modrá 1 2 Sé riové rozhraní** bílá 3 NC C 2 zelená/žlutá SA1 NO 2 hnědá/bílá SA2 Nouzový provoz FIM Obr. 46: Připojenísíťové desky ZX-FILNET-Gateway do ú středny ZX1/ZX4 81

82 ZETTLER Expert ZX1/4 COM3 FIM801/2 RS232 nadstavba ZX 1/4 Obr. 47: Zapojenís jednou ú střednou COM3 COM3 FIM801/2 Gateway SíťFILNET FIM801/2 Gateway ZX 1/4 ZX 1/4 Gateway RS232 nadstavba Obr. 48: Zapojenív síti dvou a více ú středen Poznámka: V případě zapojenídvou nadstaveb k jedné ú středně je zapotřebí třech desek Gateway. 82

83 ZETTLER Expert ZX1/4 Nastaveníústředny Ovládáníkonfiguračního programu je podrobně popsáno v manuálu "Návod k obsluze konfiguračního programu ZX Consys". Zde se proto zaměříme pouze na nastavenítý kajícíse připojenínadstavby do systé mu ZETTLER Expert. Nastavenísítě V dialogové m okně "Network Overview" klikněte myšína pozici 99 v matici uzlů sítě a vyberte položku "MX Node (N). Následující obrázek je pro variantu připojenívysílače k jedné ú středně buď přímo bez použitídesky Gateway a nebo přes desku Gateway. V síťové m spojenídvou a více ú středen pouze přibudou v příslušný ch uzlech dalšíú středny - symbol P (položka "MX Panel"). Adresa uzlu s nadstavbou může bý t samozřejmě libovolná, ale uzel 99 je vyhrazen pro připojenína PCO. Typ síťové karty Toto nastavenímusíbý t nastaveno vždy, nezávisle na tom, zda připojujete nadstavbu přímo k rozhranícom3 na základnídesce FIM801/2 ú středny ZX 1/4 (varianta s jednou ú střednou) nebo k síťové desce GATEWAY (síťové zapojenídvou a více ú středen!). V dialogové m okně "Network Card" vyberte v poli "Card Type" typ desky MX Filnet. Toto nastaveníby mělo bý t již přednastaveno v tzv. template - viz Manuál "ZX Consys - obsluha". 83

84 ZETTLER Expert ZX1/4 Nastaveníklienta sítě V dialogové m okně "Log setting" nastavte uzel sítě s adresou 99 jako "Client". Nastavte nejnižšíprioritu zpráv posílaný ch sítí"lowest Event Priority" na "Information". Upozorně ní: Při připojenína nadstavbu nepoužívejte tzv. logické skupiny "Logical Zones" - viz manuá l "Ná vod k obsluze konfiguračního programu ZX Consys"! 84

85 ZETTLER Expert ZX1/4 Nastavenívysílače pro ústřednu ZETTLER Expert DTX 04-K o Formát tel. zpráv sekce [0E] - hodnota 4 (1+8) nebo 6 (0+8) o Mód vysílání sekce [11] - druhý příznakový bit nastaven (režim sé riové linky EPS) AMOS 1600 o Formát tel. zpráv sekce [80] - hodnota 06 (0+8) nebo 04 (1+8) o kód vysílání sekce [83] klávesa 7 svítí(režim sé riové linky EPS) Definice hlídaného objektu ZETTLER Expert Struktura definice objektu je opět shodná jako u předchozích ú středen. Definice zprá v pro ústřednu ZETTLER Expert Pro definici zpráv byl vytvořen service pack č. 33, který obdržíte spolu s předlohou základnídefinice objektu. Formá t kódu pro ústřednu ZETTLER Expert 17=B:3H+8C+11G+9M/G<3H+8C+16G pro formát 0+8 nebo 18.15=#B:3H+8C+11G+9M/G<3H+8C+16G pro formát M představuje sloupec ČZZ C představuje sloupec COD G představuje sloupec COD2 H představuje sloupec COD3 Kde M je EventCode viz Tab. 41. Tyto kódy jsou převáděny na zprávy, které se pak zobrazujív NET-G. C představuje u vybraný ch zpráv číslo smyčky 1 10 (A H). G představuje spojeníčísla smyčky, kategorii prvku (0-7) a fyzickou adresu (číslo hlásiče na smyčce). G = smyčka x fyzická adresa hlásiče na smyčce 2 H představuje číslo ú středny (0-7). Name Č ZZ Číslo zprá vy Typ Skupina Comment / Use INVALID 0x000 (0) Do not use IGNORE 0x001 (1) 8301 CLEAR 0x002 (2) 8302 ALARM WARNING 0x003 (3) 8303 PRE ALARM 0x004 (4) 8304 ALARM VERIFYING 0x005 (5) 8305 ALARM IP ACTIVE 0x006 (6) 8306 FAULT CLEAR 0x007 (7) 8307 NO RESPONSE 0x008 (8) 8308 HIGH IDENT CURRENT 0x009 (9) 8309 For use with Thorn style units LOW IDENT CURRENT 0x00A (10) 8310 For use with Thorn style units DEVICE IDENTITY FAULT 0x00B (11) 8311 MULTIPLE DEVICES 0x00C (12) 8312 RESPONDING DEVICE FAULT 0x00D (13) 8313 WIRING FAULT 0x00E (14) 8314 WIRING OC FAULT 0x00F (15) 8315 WIRING SC FAULT 0x010 (16) Pokud se použije formát kódu 1+8, je nutné připojit objekt na kanál s číslem o 15 x 4000 HEX vyšším. 2 Pouze pro vybrané zprávy. 85

86 ZETTLER Expert ZX1/4 INVALID CONDITION 0x011 (17) 8317 NOISY DEVICE 0x012 (18) 8318 PSU FAULT 0x013 (19) 8319 UNCONFIGURED DEVICE 0x014 (20) 8320 MAINS FAILURE 0x015 (21) 8321 Obnova 0x016 (22) 2012 Norm Obj. --- Sklid. --- Požár v objektu 0x017 (23) 2010 Popl. Obj. --- Sakt. --- Požár v objektu 0x018 (24) 2010 Popl. Obj. --- Sakt. --- FIRE GAS RELEASE 0x019 (25) 8325 FIRE ALARM 0x01A (26) 8326 CALLPOINT ALERT 0x01B (27) 8327 CALLPOINT EVACUATE 0x01C (28) 8328 MARINE GENERAL ALARM 0x01D (29) 8329 LOOP FAULT SHUTDOWN 0x01E (30) 8330 GROUND FAULT 0x01F (31) 8331 WATERFLOW ALARM 0x020 (32) 8332 FIRE DRILL 0x021 (33) SUPERVISORY ACTIVE 0x022 (34) 8334 SIG DELAY MODE ENABLED 0x023 (35) 8335 SIG DELAY MODE 0x024 (36) 8336 DISABLED MEDICAL ALERT 0x025 (37) 8337 ISOLATE WARNING 0x026 (38) 8338 COINCIDENCE WARNING 0x027 (39) 8339 DELAY STARTED 0x028 (40) 8340 FIRE ALARM WARNING 0x029 (41) 8341 ISOLATE IN SYSTEM 0x02A (42) 8342 SYSTEM DE ISOLATED 0x02B (43) 8343 TOO MANY ATTEMPTS 0x02C (44) 8344 PWORD NIGHT MODE 0x02D (45) 8345 DAY MODE 0x02E (46) 8346 WEEKLY TEST REMINDER 0x02F (47) 8347 FIRE TEST ALARM 0x030 (48) 8348 AUTO TEST ALARM 0x031 (49) 8349 TEST STARTED 0x032 (50) 8350 TEST FINISHED 0x033 (51) 8351 POINT TESTED 0x034 (52) 8352 POINT WW TESTED 0x035 (53) 8353 LOW LONG TERM AVERAGE 0x036 (54) 8354 HIGH LONG TERM 0x037 (55) 8355 AVERAGE ADDR LOOP OPEN CIRCUIT 0x038 (56) 8356 ADDR LOOP SHORT 0x039 (57) 8357 CIRCUIT ADDR LOOP A TO D COMP1 0x03A (58) 8358 ADDR LOOP A TO D COMP2 0x03B (59) 8359 ADDR LOOP A TO D COMP3 0x03C (60) 8360 ADDR LOOP NOISE 0x03D (61) 8361 RELAY OR SOUNDER 0x03E (62) 8362 STUCK BOARD FAULT 0x03F (63) 8363 CALLPNT WIRING SHORT 0x040 (64) 8364 CIRCUIT CALLPNT WIRING OPEN 0x041 (65) 8365 CIRCUIT DETECTOR WIRING FAULT 0x042 (66) 8366 POWER WIRING OPEN 0x043 (67) 8367 CIRCUIT POWER WIRING SHORT 0x044 (68) 8368 CIRCUIT CONTACT WIRING OPEN CIRCUIT 0x045 (69)

87 ZETTLER Expert ZX1/4 CONTACT WIRING SHORT 0x046 (70) 8370 CIRCUIT LOCAL BUS COMMS FAULT 0x047 (71) 8371 REMOTE BUS COMMS 0x048 (72) 8372 FAULT LOCAL NET COMMS FAULT 0x049 (73) 8373 SIGNALLING FAULT 0x04A (74) 8374 BATTERY FAULT 0x04B (75) 8375 CHARGER FAULT 0x04C (76) 8376 AUX CHARGER FAULT 0x04D (77) 8377 BATTERY CRITICAL 0x04E (78) 8378 SOUNDER FAULT 0x04F (79) 8379 SOUNDER LINE OPEN 0x050 (80) 8380 CIRCUIT SOUNDER LINE SHORT 0x051 (81) 8381 CIRCUIT SOUNDER EOL FAULT 0x052 (82) 8382 OUTPUT CONTROL 0x053 (83) 8383 FAILURE XBUS FAILURE 0x054 (84) 8384 LCD DISPLAY FAILURE 0x055 (85) 8385 GENERAL FAULT 0x056 (86) 8386 RELAY COIL FAULT 0x057 (87) 8387 CONFIG INCOMPATIBLE 0x058 (88) 8388 ZONE ISOLATED 0x059 (89) 8389 POINT ISOLATED 0x05A (90) 8390 SIGNALLING ISOLATED 0x05B (91) 8391 SOUNDERS ISOLATED 0x05C (92) 8392 ZONE DE ISOLATED 0x05D (93) 8393 POINT DE ISOLATED 0x05E (94) 8394 SIGNALLING DE ISOLATED 0x05F (95) 8395 SOUNDERS DE ISOLATED 0x060 (96) 8396 DATA ERROR 1 0x061 (97) 8397 DATA ERROR 2 0x062 (98) 8398 DATA ERROR 3 0x063 (99) 8399 DATA ERROR 4 0x064 (100) 8400 DATA ERROR 5 0x065 (101) 8401 RAM FAULT 0x066 (102) 8402 CHECKSUM FAILURE 0x067 (103) 8403 CLEAR NEEDING 0x068 (104) 8404 ATTENTION AIRFLOW FAULT 0x069 (105) 8405 RAM OVERFLOW 0x06A (106) 8406 FAULT OVERFLOW 0x06B (107) 8407 EARTH CONTACT FAULT 0x06C (108) 8408 CONFIG FINISHED 0x06D (109) 8409 CONFIG FAILURE 0x06E (110) 8410 PRINTER OFFLINE 0x06F (111) 8411 PRINTER ONLINE 0x070 (112) 8412 FIRE DOOR CLOSED 0x071 (113) 8413 FIRE DOOR OPEN 0x072 (114) 8414 FIRE DOOR FAILURE 0x073 (115) 8415 Zpětné nastavení 0x074 (116) 2013 Norm Obj AUXILLARY RESET 1 0x075 (117) 8417 AUXILLARY RESET 2 0x076 (118) 8418 SYS POWER UP WDOG 0x077 (119) 8419 RESET OPERATOR LOG ON 0x078 (120) 8420 OPERATOR LOG OFF 0x079 (121) MANAGER LOG ON 0x07A (122) 8422 MANAGER LOG OFF 0x07B (123) 8423 ENGINEER LOG ON 0x07C (124) 8424 ENGINEER LOG OFF 0x07D (125) 8425 CLOCK CHANGING 0x07E (126)

88 ZETTLER Expert ZX1/4 CLOCK SET 0x07F (127) 8427 BUZZER SILENCE 0x080 (128) 8428 SOUNDER SILENCE 0x081 (129) 8429 SOUNDER OFF 0x082 (130) 8430 SOUNDER RESOUND 0x083 (131) 8431 INPUT ON 0x084 (132) 8432 INPUT OFF 0x085 (133) 8433 GENERAL FAULT LOGGING 0x086 (134) V TOO HIGH 0x087 (135) 8435 EVENT RESOUND 0x088 (136) 8436 RESET BUTTON 0x089 (137) 8437 NO NET PANEL RESPONSE 0x08A (138) 8438 UNCONFIGURED NET 0x08B (139) 8439 PANEL NET MODULE FAULT 0x08C (140) 8440 NET COMMON FAULT 0x08D (141) 8441 NET BRANCH1 FAULT 0x08E (142) 8442 NET GROUND FAULT 0x08F (143) 8443 NET DATA TRANSFER 0x090 (144) 8444 FAULT NET RING FAULT 0x091 (145) 8445 NO NET SUPERVISION 0x092 (146) 8446 NET BRANCH2 FAULT 0x093 (147) 8447 SUPERVISORY CLEARED 0x094 (148) 8448 DET CON LO WARNING 0x095 (149) 8449 DET CON HI WARNING 0x096 (150) 8450 SUPERVISED INPUT FAULT 0x097 (151) 8451 UNSUPERVISED INPUT 0x098 (152) 8452 FAULT COMMS EARTH FAULT 0x099 (153) 8453 FIFO FULL FAULT 0x09A (154) 8454 EVENT ACTION FIFO 0x09B (155) 8455 OVERFLOW LNET DATA PATH FAULT 0x09C (156) 8456 PACKET DATA ERROR 0x09D (157) 8457 SENSORS DISARMED 0x09E (158) 8458 SENSORS ARMED 0x09F (159) 8459 GENERAL ALARM 0x0A0 (160) 8460 RELEASE RELAY STUCK 0x0A1 (161) 8461 RELEASE LINE OPEN 0x0A2 (162) 8462 CIRCUIT RELEASE LINE SHORT 0x0A3 (163) 8463 CIRCUIT RELEASE ACTIVATED 0x0A4 (164) 8464 RELEASE ISOLATED 0x0A5 (165) 8465 RELEASE DE ISOLATED 0x0A6 (166) 8466 DOOR CONTROL ALARM 0x0A7 (167) 8467 German Keysafe DOOR CONTROL FAULT 0x0A8 (168) 8468 German Keysafe CONTROL FAULT 0x0A9 (169) 8469 German Keysafe HOUSEALARM 0x0AA(170) 8470 German Keysafe FBKS ALARM 0x0AB(171) 8471 German Keysafe FBKS OPEN 0x0AC(172) 8472 German Keysafe TU FAULT FAULT 0x0AD(173) 8473 German Transmission Unit TU FAULT ACTIVATED 0x0AE(174) 8474 German Transmission Unit DOOR TAMPER 0x0AF (175) 8475 FIRMWARE_INCOMPATIBLE 0x0B0 (176) 8476 SOUNDER NO RESPONSE 0x0B1 (177) 8477 DOOR CTRL NO RESPONSE 0x0B2 (178) 8478 DOOR CTRL FAULT 0x0B3 (179) 8479 DOOR CTRL LINE OPEN CIRCUIT 0x0B4 (180)

89 ZETTLER Expert ZX1/4 DOOR CTRL LINE SHORT CIRCUIT 0x0B5 (181) 8481 DOOR CTRL STUCK 0x0B6 (182) 8482 EXTINGUISHING CTRL NO 0x0B7 (183) 8483 RESPONSE EXTINGUISHING CTRL FAULT 0x0B8 (184) 8484 EXTINGUISHING CTRL LINE OPEN 0x0B9 (185) 8485 CIRCUIT EXTINGUISHING CTRL LINE 0x0BA(186) 8486 SHORT CIRCUIT EXTINGUISHING CTRL STUCK 0x0BB(187) 8487 ALARM CTRL NO RESPONSE 0x0BC(188) 8488 ALARM CTRL FAULT 0x0BD(189) 8489 ALARM CTRL LINE OPEN CIRCUIT 0x0BE(190) 8490 ALARM CTRL LINE SHORT 0x0BF (191) 8491 CIRCUIT ALARM CTRL STUCK 0x0C0 (192) 8492 RESET_GLOBAL_COUNTER 0x0C1 (193) 8493 RESET_ZONAL_COUNTER 0x0C2 (194) 8494 RESET_SECTOR_COUNTER 0x0C3 (195) 8495 FAULT_SIGNALLING_ISOLATED 0x0C4 (196) 8496 FAULT_SIGNALLING_DE_ 0x0C5 (197) 8497 ISOLATED EXTINGUISHING_ISOLATED 0x0C6 (198) 8498 EXTINGUISHING_DE_ISOLATED 0x0C7 (199) 8499 PLANT_CONTROLS_ISOLATED 0x0C8 (200) 8500 PLANT_CONTROLS_DE_ISOLATED 0x0C9 (201) 8501 FIRE_CONTROLS_ON 0x0CA(202) 8502 FIRE_CONTROLS_OFF 0x0CB(203) 8503 SOUNDER_ON 0x0CC(204) 8504 SOUNDER_TEST_STARTED 0x0CD(205) 8505 EXT_PSU_LOST 0x0CE(206) 8506 TUD_FAULT 0x0CF(207) 8507 TUD_ISOLATION_PANEL 0x0D0 (208) 8508 TUD_DEISOLATION_PANEL 0x0D1 (209) 8509 TUD_ISOLATION_FBP 0x0D2 (210) 8510 TUD_DEISOLATION_FBP 0x0D3 (211) 8511 TUD_ACTIVATION 0x0D4 (212) 8512 TUD_ACKNOWLEDGE_SIGNAL 0x0D5 (213) 8513 LOOP ISOLATED 0x0D6 (214) 8514 LOOP DE ISOLATED 0x0D7 (215) 8515 DET POWER UP 0x0D8 (216) 8516 CALIBRATION FAULT 0x0D9 (217) 8517 DEVICE WARNING 0x0DA(218) 8518 INVALID CHARACTER SET CHIP 0x0DB(219) 8519 SYSTEM EXTINGUISING FAULT 0x0DC(220) 8520 LOOP LOADING FAULT 0x0DD(221) 8521 DEVICE NOT SUPPORTED 0x0DE(222) 8522 LOOP FAULT 0x0DF(223) 8523 GAS ALERT 0x0E0 (224) 8524 OUTPUT ON 0x0E1 (225) 8525 OUTPUT OFF 0x0E2 (226) 8526 PANEL RESTART 0x0E3 (227) 8527 WATERFLOW ALARM IP 0x0E4 (228) 8528 WATERFLOW ALARM CLEAR 0x0E5 (229) 8529 LOOP LATE POLL FAULT 0x0E6 (230) 8530 LOOP POLLING ERROR FAULT 0x0E7 (231) 8531 FIRE DOOR POLL REQUEST 0x0E8 (232) 8532 WINDOW FAULT 0x0E9 (233) 8533 USER LOG ON 0x0EA(234) 8534 USER LOG OFF 0x0EB(235) 8535 BEAM FAULT 0x0EC(236) 8536 WRONG DEVICE CODE 0x0ED(237) 8537 OVERLAPPING DEVICES 0x0EE(238)

90 ZETTLER Expert ZX1/4 AUDIX EQUIPMENT FAULT 0x0EF (239) 8539 DOWNLOAD REQUIRED 0x0F0 (240) 8540 SINGLE POINT POLLING 0x0F1 (241) 8541 COMMISSIONING MODE 0x0F2 (242) 8542 FLOW DETECTOR 0x0F3 (243) 8543 Swiss template only EXTINGUISHING 0x0F4 (244) 8544 Swiss template only SUPERVISORY 0x0F5 (245) 8545 Swiss template only FBKD ALARM RESET 0x0F6 (246) 8546 Swiss template only FBKD CLOSED 0x0F7 (247) 8547 Swiss template only KEY SWITCH OPEN 0x0F8 (248) 8548 KEY SWITCH CLOSED 0x0F9 (249) 8549 LOW TEMPERATURE FAULT 0x0FA (250) 8550 CO ELEMENT FAULT 0x0FB (251) 8551 OPTICAL ELEMENT FAULT 0x0FC(252) 8552 TEMP TOO LOW FOR CO FAULT 0x0FD(253) 8553 ZONE PART ISOLATED 0x0FE (254) 8554 ISOLATE CLEAR 0x0FF (255) 8555 CALL FIRE BRIGADE 0x100 (256) 8556 ISOLATION ON PANEL 0x101 (257) 8557 DE ISOLATION ON PANEL 0x102 (258) 8558 CO TOXIC GAS 0x103 (259) 8559 A potentially hazardous level of Carbon Monoxide has been detected. Priority Gas Alert, Category Gas Alert TESTING BATTERY 0x104 (260) 8560 Korean template only WAITING 0x105 (261) 8561 Korean template only EMERGENCY PHONE ACTIVITY 0x106 (262) 8562 Korean template only PLANT STOPPED 0x107 (263) 8563 Korean template only ALARM ACCEPTED 0x108 (264) 8564 Danish template only SIGNALLING DELAYED 0x109 (265) 8565 Danish template only ALARM TRANSMITTED 0x10A (266) 8566 Danish template only FAULT TRANSMITTED 0x10B (267) 8567 Danish template only DETECTOR ACTIVE 0x10C (268) 8568 Danish template only DETECTOR NORMAL 0x10D (269) 8569 Danish template only CHANGE AT SERVICE 0x10E (270) 8570 Age of CO Cell warning MONITORING DEGRADED 0x10F (271) 8571 Age of CO Cell Fault POWER FAULT CLEAR 0x110 (272) 8572 Marine template only BATTERY LOW 0x111 (273) 8573 VDR LINK FAULT 0x112 (274) 8574 Marine template only 0x113 0x12C ( ) Reserved for future use Tab. 41: Tabulka EventCode, které jsou přenášeny do PCO

91 ZETTLER Expert ZX1/4 Přehled sekcía smyček Ná zev sekcí Smyčka 1 1 Smyčka 2 2 Smyčka 3 3 Smyčka 4 4 Smyčka 5 5 Smyčka 6 6 Smyčka 7 7 Smyčka 8 8 Smyčka 9 9 Smyčka Převod kódu na sekce (COD) Vstupníkód Maska Tab. 42: Tabulka s převodem smyček Ná zev smyčky Smyčka 1/Hlásič Smyčka 1/Hlásič Smyčka 1/Hlásič Smyčka 2/Hlásič Smyčka 2/Hlásič Smyčka 10/Hlásič Smyčka 10/Hlásič Smyčka 10/Hlásič Převod kódu na sekce (COD2) Vstupní Maska kód Tab. 43: Příklad převodu hlásičů POZOR! Číslo hlásiče je představováno fyzickou adresou v systé mu, nikoli logickou, jak je zobrazováno např. na displeji ú středny. Fyzické adresy by měl mít k dispozici technik, instalujícíú střednu. 91

92 Adapté r SPY91N pro ú středny ARITECH FP1500 a FP1216/2864 Adaptér SPY91N pro ústředny ARITECH FP1500 a FP1216/2864 Pro připojenítěchto ú středen se nepoužívá náš EPS komunikátor, ale obdobně jako u ú středny APOLLO F1 externíkomunikační modul. V tomto případě SPY91N od firmy GE Security CR s. r. o. Adapter SPY91/v.15 s EPROM SD15N101 a vyššíje mikropočítačový modul, který umožňuje připojenípožárních ú středen ARITECH řady FP1501 a FP1502 v české verzi k objektové mu zařízenínam pultu centralizované ochrany NAM. Navíc sloužíjako interface pro připojenítzv. Přídavné ho panelu MHY913 posílá do ú středny datové pro Vypnutíbzučáku, Vypnutísiré n a Zpětné nastavenína základě aktivace vstupů I1 a I2 modulu SPY. Verze SPY91/v.20 s EPROM SD20N101 umožňuje připojenípožárních ú středen EPS řady FP1216 a FP2864. Připojenímodulu SPY k EPS a DTX 04-K Ú středna FP1500 SPY91 se připojuje k ú střednám FP1501 a FP1502 na port RS 232 do zasouvacího konektoru třemi datový mi vodiči a na svorkovnici modulu SPY označenou COM2 (viz sché ma níž e) a napájecími vodiči označený mi 24 V a GND (odběr max. 60 ma). Objektové zařízenínam je připojeno třemi datový mi vodiči na svorky označené COM1 (viz sché ma) a jedním vodičem napájení +12 V. SPY nemá svorky pro tiskárnu s rozhranním RS232. ústředna FP1500 RxB TxA Port RS 232 GND NAM TSM 452 DTX 04-K DTX 04-RS 24 V GND RxD TxD GND +12 V (cca 25 ma) RS bps, 1, N, 8, DTR POZOR!!! 24 V, 60 ma RS bps, 1, N, 8, XON/XOFF TxD RxD COM2 GND +24 V GND SPY91/v.15N SD15N101 a vyšší TxD RxD COM1 GND +12 V MHY913 XT3: 3 XT3: 1 XT3: 2, XT3: 4 2K2 2K2 I1 vstup I2 vstup +12 V 92

93 Adapté r SPY91N pro ú středny ARITECH FP1500 a FP1216/2864 Je třeba nastavit Port 1 (RS 232) ú středny ARITECH FP1500. Nejjednoduššízpůsob je připojit SPY k FP1500 a k napájenía pustit menu Menu 1 KONFIGURACE / 1 SYSTEM / 6 PERIFERIE / 1 PORT1 / 2 Auto-nacteni. Při hledání periferie bliká červená LED SPY cca každou sekundu. Potom to jen zkontrolovat v Menu 1 KONFIGURACE / 1 SYSTEM / 6 PERIFERIE / 1 PORT1 / 1 ZARIZENI / Kontrola od adresy 07, tam musíbýt nastaveno Typ: Opakovac, Adresa 07. Nejjednoduššízpůsob je připojit SPY k napájenía pustit menu Auto-nacteni a potom to jen zkontrolovat. POZOR!! SPY má ID=07, žádná ú středna ani opakovač v systé mu nesmímít stejné ID!! Po zapnutínapájecího napětíbliknou popřípadě trvale svítíobě LED na SPY. Pokud některá nebo obě LED jsou trvale zhasnuty nebo trvale svítí, znamená to, že neprobíhá komunikace. Správná indikace LED se obnovípo nastaveníkomunikace v ú středně FP1500. Rychlé problikávání červené LED indikuje ú spěšnou klidovou komunikaci s ú střednou FP1500. Problikáváníse pozastavípři vykonávání zpětné ho nastavenínebo utišeníakustiky aktivovaný ch ze vstupů I1 a I2. Blikánízelené LED indikuje komunikaci s objektový m zařízením NAM. Všechny zprávy pro NAM majívý stupní vyrovnávacípaměťpro uchování poplachový ch zpráv v případě dočasné ho přerušeníkomunikace s objektový m zařízením. SPY91 je určen pro umístěnído nebo vedle ú středny, rozměr desky SPY je 150 x 100 mm. K objektové mu zařízeníje SPY91 připojen čtyřžilový m datový m kabelem na vzdálenost maximálně 12 m. Napájení24 V je třeba připojit ze zálohované ho zdroje. Ú středna FP1216/2864 SPY91 se připojuje k ú střednám FP1216 a FP2864 na port RS 232 devítipinový m konektorem Canon třemi datový mi vodiči a na svorkovnici modulu SPY označenou COM2 (viz sché ma níž e) a napájecími vodiči označený mi 24 V a GND (odběr max. 60 ma). Objektové zařízenínam je připojeno třemi datový mi vodiči na svorky označené COM1 (viz sché ma) a jedním vodičem napájení +12 V. SPY nemá svorky pro tiskárnu s rozhranním RS 232. FP1216/2864 Port COM1 nebo COM2 dle nastavení (kabel zakončen zásuvkou CANON 9pinů) NAM TSM 452 DTX 04-K DTX 04-RS RxD (2) TxD(3) GND(5) Propojky (4-6), (7-8) 24 V GND RxD TxD GND +12 V (cca 25 ma) RS bps, 1, N, 8, DTR POZOR!!! 24 V, 60 ma RS bps, 1, N, 8, XON/XOFF TxD RxD COM2 GND +24 V GND SPY91/v.20N SD20N101 a vyšší TxD RxD COM1 GND +12 V 93

94 Adapté r SPY91N pro ú středny ARITECH FP1500 a FP1216/2864 Pro kabel s konektorem CANON 25 jsou odpovídajícípiny č. RxD (3), TxD (2), GND (7), propojky 4-5 a Port COM1 (nebo COM2) RS 232 ústředny ARITECH FPxxxx musíbýt nastaven v Menu 1/1/4/1 Systém/Konfigurace/Komunikace/COM porty na režim SETUP. SPY91/v.20N má ID=0/7, jiné zařízenína síti ú středen nesmímít stejné ID. Po zapnutínapájecího napětíbliknou popřípadě trvale svítíobě LED na SPY. Pokud některá nebo obě LED jsou trvale zhasnuty nebo trvale svítí, znamená to, že neprobíhá komunikace. Správná indikace LED se obnovípo nastavení komunikace v ú středně FP1216/2864. Problikáváníčervené LED indikuje ú spěšnou klidovou komunikaci s ú střednou FP11216/2864. Blikánízelené LED indikuje komunikaci s objektový m zařízením NAM. Všechny zprávy pro NAM majívý stupní vyrovnávacípaměťpro uchování poplachový ch zpráv v případě dočasné ho přerušeníkomunikace s objektový m zařízením. SPY91 je určen pro umístěnído nebo vedle ú středny, rozměr desky SPY je 150 x 100 mm. K objektové mu zařízeníje SPY91 připojen čtyřžilový m datový m kabelem na vzdálenost maximálně 12 m. Napájení24 V je třeba připojit ze zálohované ho zdroje. Nastavenívysílače pro ústředny ARITECH přes modul SPY91N DTX 04-K o Formát tel. zpráv sekce [0E] - hodnota 4 (1+8) nebo 6 (0+8) o Mód vysílání sekce [11] - druhý příznakový bit nastaven (režim sé riové linky EPS) AMOS 1600 o Formát tel. zpráv sekce [80] - hodnota 06 (0+8) nebo 04 (1+8) o Mód vysílání sekce [83] klávesa 7 svítí(režim sé riové linky EPS) Definice hlídaného objektu typ SPY91N Struktura definice objektu je opět shodná jako u předchozích ú středen. Odlišný je formát kódu (viz Formát kódu pro modul SPY91N s jednou ú střednou v síti a Formát kódu pro modul SPY91N a více ú středen v síti), zprávy, sekce a smyčky, které definujískupiny a hlásiče v systé mu. Případně doplňkové informace (viz Tab. 26). Formá t kódu pro modul SPY91N s jednou ústřednou 17=B:8M+3H+5C+16G/G<8C+8G/M<8M+8Gp ro formát 0+8 nebo 18.15=#B:8M+3H+5C+16G/G<8C+8G/M<8M+8G pro formát Formá t kódu pro modul SPY91N a více ústředen v síti 17=B:8M+3H+5C+16G/C<3H+8C/G<8C+8G pro formát 0+8 nebo 18.15=#B:8M+3H+5C+16G/C<3H+8C/G<8C+8G pro formát M představuje sloupec ČZZ C představuje sloupec COD G představuje sloupec COD2 H představuje sloupec COD3 POZOR! Jestliže je použitý formát tel. zpráv 1+8 (s identifikacízařízení) musí bý t Formá t kódu definovaný vždy u základního připojenína kanál, tzn. u připojenína kanál rádio Pokud se použije formát kódu 1+8, je nutné připojit objekt na kanál s číslem o 15 x 4000 HEX vyšším 2 Pokud se použije formát kódu 1+8, je nutné připojit objekt na kanál s číslem o 15 x 4000 HEX vyšším

95 Adapté r SPY91N pro ú středny ARITECH FP1500 a FP1216/2864 Tabulka zprá v, generovaných modulem SPY91N Kod zprá vy Typ Adresa ústředny Číslo Smyčky Adresa hlá siče Popis udá losti FP1216 FP2864 FP1501 8M 3H 5G 16H FP2416 FP1502 dekadicky dekadicky (detail) 1 Požár požár na adrese x x 2 Manuálnípožár ručnípožár na adrese x x 3 Předpoplach předpoplach na adrese x x 11 Porucha hlásiče porucha hlásiče na adrese x x 12 Nutný servis hlásiče pož adavek servisu hlásiče na adrese x x 21 Odpojeníhlásiče odpojeníhlásiče na adrese x x 22 Přípojeníhlásiče připojeníhlásiče na adrese x Porucha smyčky porucha smyčky x x Systé mové poruchy porucha 230V x porucha akumulátoru x akumulátor vybitý x porucha 230V nebo akumulátoru x porucha uzemnění x x porucha siré ny x x porucha vý stupu porucha komunikace EPS - SPY x x porucha systé mu x porucha na sběrnici RS485 x x 42 Obnovenísysté mový ch poruch porucha komunikace EPS - SPY x x poruch 43 Systé mové události zpětné nastaveníeps x x utišení/potvrzení x ručně zapnuty siré ny x ručně siré ny vypnuty x otevřenídveříú středny x zavřenískříně ú středny x rež im DEN x rež im NOC x ručníaktivace siré n x Obr. 49: Tabulka kódů EPS GE Security - FP1216, FP2416, FP2432, FP2864, FP1501 a FP

96 Adapté r SPY91N pro ú středny ARITECH FP1500 a FP1216/2864 Tabulka zprá v pro SPY91N Přehled sekcía smyček Č ZZ Hex Číslo zprá vy Číslo ikony Text zprá vy Typ zprá vy Skupina zprá vy Typ akce pro kód 1 01** Požár v objektu Poplachová Objektová Bez rozlišení Typ akce pro Typ akce pro kód 2 kód 3 Smyčka aktivní Bez rozlišení 02** Manuálnípožár Poplachová Objektová Převod na sekci Poplach Bez rozlišení 03** Předpoplach Poplachová Objektová Převod na sekci Poplach Bez rozlišení 0b** Porucha Důležitá Objektová Bez rozlišení Smyčka porucha Bez rozlišení 0c** Nutný servis hlásiče Důležitá Objektová Převod na sekci Poplach Bez rozlišení 15** Odpojeníhlásiče Normální Objektová Převod na sekci Poplach Bez rozlišení 16** Připojeníhlásiče Normální Objektová Převod na sekci Poplach Bez rozlišení 1F** Porucha smyčky Důležitá Objektová Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 29** Systé mová porucha Důležitá Objektová Bez rozlišení Poplach Bez rozlišení 2A** Obnovenísysté mové poruchy Normální Objektová Bez rozlišení Obnovení smyčky Bez rozlišení 2B** Systé mová událost Normální Objektová Bez rozlišení Poplach Bez rozlišení 2B Zpětné nastavení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Tab. 44: Tabulka zpráv pro modul SPY91N Ná zev sekce Smyčka 1 1 Smyčka 2 2 Smyčka 3 3 Smyčka 4 4 Smyčka 5 5 Smyčka 6 6 Smyčka 7 7 Smyčka 8 8 Převod kódu na sekce (COD) Vstupní Maska kód Tab. 45: Přehled sekcípro převod kódu modulu SPY91N 96

97 Adapté r SPY91N pro ú středny ARITECH FP1500 a FP1216/2864 Ná zev smyčky Hlásič 1 na smyčce Hlásič 2 na smyčce Hlásič 255 na smyčce 1 Převod kódu na smyčku (COD2) Vstupníkód Maska (hex) 1FF Hlásič 1 na smyčce Hlásič 2 na smyčce Hlásič 255 na smyčce 2 2FF Hlásič 1 na smyčce Hlásič 2 na smyčce Hlásič 255 na smyčce 8 Porucha 230V 1 Porucha akumulátoru 2 Akumulátor vybitý 3 Porucha 230V nebo akumulátoru 4 Porucha uzemnění 5 Porucha siré ny 6 Porucha vý stupu 7 Porucha komunikace EPS SPY 8 Porucha systé mu 9 8FF Porucha na sběrnici RS Zpětné nastavení 65 Utišení/Potvrzení 66 Ručnízapnutísiré ny 67 Ručnívypnutísiré ny 68 Otevřenídveříú středny 69 Zavřenídveříú středny Režim DEN Režim NOC Ručníaktivace siré n 6A 6B 6C 6D Tab. 46: Názvy smyček a jejich převodníkódy pro SPY91N (COD2) 97

98 NOTIFIER ID50/60 a ID2000/3000 NOTIFIER ID50/60 a ID2000/3000 K implementaci ú středen NOTOFIER do sítí Global se používá externímodul firmy RADOM s. r. o. s typový m označením KN Podrobný popis připojenítohoto modulu k ú středně EPS a k DTX 04-K je uveden v dokumentaci firmy RADOM Návod na montáž a obsluhu sé riové ho interface KN (číslo dokumentu: KD ). Definice hlídaného objektu NOTIFIER 18.15=#B:8M+8C+16G/C<8.8G/G<4.4M+16G pro format 1+8 M představuje sloupec ČZZ C představuje sloupec COD G představuje sloupec COD2 Pro identifikaci (pojmenování) prvku v systé mu a přiřazeníkódu je nutné použít vzorce: pro sensory: číslo pro převod kódu = (číslo linky 1) x číslo sensoru pro moduly: číslo pro převod kódu = (číslo linky 1) x číslo modulu Struktura definice objektu je opět shodná jako u předchozích ú středen. Odlišný je formát kódu, zprávy, sekce a smyčky, které definují hlásiče v systé mu a doplňkové informace. Formá t kódu pro modul KN =B:8M+8C+16G/C<8.8G/G<4.4M+16G pro formát 0+8 nebo nebo Č ZZ Číslo zprá vy Číslo ikony Text zprá vy Typ zprá vy Skupina zprá vy Typ akce pro kód 1 Typ akce pro kód 2 Typ akce pro kód Zpětné nastavení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Porucha komunikace Důležitá EPS/modul Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Obnova komunikace Normální EPS/modul Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Požár v objektu Poplachová Objektová Bez rozlišení Smyčka aktivní Bez rozlišení Požár v objektu Poplachová Objektová Bez rozlišení Smyčka aktivní Bez rozlišení PORUCHA Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vý padek síťové ho napájení Vý padek záložního AKU Přeplněn buffer modulu Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení ZDP vypnuto Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení ZDP zapnuto Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení ZDP test Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vý padek komunikace Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení RS Obnovení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení komunikace RS Tab. 47: Tabulka zpráv pro ú střednu NOTIFIER 98

99 NOTIFIER ID50/60 a ID2000/3000 Přehled sekcía smyček (linky a sensory) Ná zev sekce Linka 1 0 Linka 2 1 Linka 3 2 Linka 4 3 Linka 5 4 Linka 6 5 Linka 7 6 Linka 8 7 Převod kódu na sekce (COD) Vstupníkód Maska Tab. 48: Přehled sekcí(linek) pro převod kódu 1 u ú středny NOTIFIER Ná zev smyčky Linka 1 / Sensor Linka 1 / Sensor Linka 1 / Sensor Linka 1 / Sensor Linka 1 / Modul Linka 1 / Modul Linka 1 / Modul Linka 1 / Modul Linka 8 / Sensor Linka 8 / Sensor Linka 8 / Modul Linka 8 / Modul Převod kódu na sekce (COD2) Vstupníkód Maska Tab. 49: Přehled smyček pro převod kódu 2 u ú středny NOTIFIER 99

100 BOSCH BSD1000 BOSCH BSD1000 K implementaci ú středen BOSCH řady BS1000 do sítíglobal se používá externímodul firmy SEMERÁK s. r. o. s označením SDC Gate. Modul je připojen k DTX 04-K přes DTX 04-RS. Podrobný popis připojenítohoto modulu k ú středně EPS a k DTX 04 je uveden v dokumentaci firmy SEMERÁK s. r. o. nebo 18.15=#B:8M+16C+8G/G<16C+8G pro format 1+8 M představuje sloupec ČZZ C představuje sloupec COD G představuje sloupec COD2 Tabulka zprá v pro ústřednu BOSCH Definice hlídaného objektu BOSCH Struktura definice objektu je opět shodná jako u předchozích ú středen. Odlišný je formát kódu, zprávy, sekce a smyčky, které definují hlásiče v systé mu a doplňkové informace. Formá t kódu pro modul SDC Gate 17=B:8M+16C+8G/G<16C+8G pro formát 0+8 Č ZZ Číslo zprá vy Číslo ikony Text zprá vy Typ zprá vy Skupina zprá vy Typ akce pro kód 1 Typ akce pro kód 2 Typ akce pro kód Klid Normální Objektová Bez rozlišení Smyčka klid Bez rozlišení Požár v objektu Poplachová Objektová Bez rozlišení Smyčka aktivní Porucha Důležitá Objektová Bez rozlišení Smyčka porucha Odpojení Normální Objektová Převod na sekci Poplach Ovládání Normální Objektová Převod na sekci Poplach Technický poplach Poplachová Objektová Převod na sekci Poplach Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Start aplikace Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Hromadná porucha Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Hromadný požár Poplachová Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Hromadné odpojení Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Hromadné ovládání Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Hromadný tech. poplach Poplachová Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Spuštěno Normální Objektová Převod na sekci Poplach Bez rozlišení Ztráta spojenís EPS Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Obnova spojenís EPS Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Vý padek komunikace RS Důležitá Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Obnoveníkomunikace RS Normální Objektová Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení Tab. 50: Tabulka zpráv pro ú středny BOSCH 100

101 BOSCH BSD1000 Přehled sekcía smyček identifikace prvků Modul SDC Gate pracuje tak, že převádí u vybraný ch událostíidentifikaci linky a hlásiče a tu předává na PCO. V případě, že dojde k vygenerovánívelké ho množstvístejný ch událostí, pak tyto události sumarizuje a generuje tzv. hromadnou událost. Vznikne-li např. porucha na všech prvcích na nějaké lince, odešle pouze prvních x poruch a další jako hromadná porucha. Konfigurace časů a počtu je možná přímo v modulu SDC Gate. Více informacío konfiguraci tohoto modulu naleznete v dokumentaci firmy SEMERÁK s.r.o. Skupiny s čísly nad 9999 jsou tzv. virtuální skupiny a jsou přiřazený technický m prvkům (událostem) jako např. baterie, síť, DEN, Ring Viz Tabulka pro převod na sekce. Přehled sekcía smyček (skupiny a tech. prvky) Vý počet identifikace prvku pro převod kódu je podle standardního vzorce a vychází z předepsané ho Formátu kódu. Číslo pro převod kódu = číslo skupiny x číslo hlá siče Příklad: skupina 9998 / hlásič 99 (automatický hlásič OTC 410) 9998 x = skupina 11 / hlásič 1 (automatický hlásič OTC 410) 11 x = 2817 Ná zev sekce Skupina 1 1 Skupina 2 2 Skupina 3 3 Skupina Přenosové zařízenízdp DEN Baterie OPPO Ring Ring Ring Ring Převod kódu na sekce (COD) Vstupníkód Maska Tab. 51: Přehled sekcípro převod kódu 1 u ú středny BOSCH 101

102 BOSCH BSD1000 Ná zev smyčky Skupina 1 / Hlásič / Převod kódu na sekce (COD2) Vstupníkód Maska 2 / / / / / Tab. 52: Přehled smyček pro převod kódu 2 u ú středny BOSCH 102

103 Izolátor sé riové linky RS 485/422 RDN 451-IRS Izolá tor sériové linky RS 485/422 RDN 451-IRS Izolátor RDN 451-IRS je přídavný modul pro galvanické oddělenísé riové linky RS 485/422, která sloužípro připojováníeps ú středen. EPS ú středny totiž ve většině případů kontrolujízkrat 0 proti zemi. Izolátor je proto součásti zařízeníeps komunikátoru. Není ovšem nutné jej použít, pokud EPS ú středna oddělenínevyžaduje. Izolátor je nutný zejmé na pro ú středny Lites. Popis desky izolovaného převodníku RDN 451-IRS Převodník RDN 451 IRS sloužík převodu sběrnice RS 232 na RS 422/485 s galvanický m oddělením. Obr. 50: Popis konektorů RDN 451-IRS Popis svorek a konektorů izolá toru RDN 451-IRS Číslo vývodu Označenísigná lu (modemové 1 ) Smě r signá lu XC1.1 NC - XC1.2 RTS Vstup XC1.3 NC - XC1.4 DSR Vstup XC1.5 GND Zem XC1.6 TxD Vstup XC1.7 DCD Vstup XC1.8 RxD Vý stup 1 modemové označeníudává vý znam signálů na straně modemu, tzn. obráceně proti stand. RS 232 Tab. 53: Vý znam pinů konektoru XC1 izolátoru RDN 451-IRS 103

104 Izolátor sé riové linky RS 485/422 RDN 451-IRS Číslo vývodu Označenísigná lu (modemové 1 ) Smě r signá lu XC2.1 Y Vý stup XC2.2 Z Vý stup XC2.3 A Vstup XC2.4 B Vstup XC2.5 GND Zem XC2.6 NC - XC2.7 NC - XC2.8 NC - 1 modemové označeníudává vý znam signálů na straně modemu, tzn. obráceně proti stand. RS 232 Tab. 54: Vý znam pinů konektoru XC2 izolátoru RDN 451-IRS Číslo vývodu XC3.1 XC3.2 Význam Napájení+9 14V GND Tab. 55: Napájecísvorkovnice Číslo vývodu XC4.1 XC4.2 XC4.3 XC4.4 XC4.5 Význam (RS422) Y Z A B GND Tab. 56: Svorkovnice linky RS

105 Izolátor sé riové linky RS 485/422 RDN 451-IRS Popis propojek Propojka Význam Spojeno Pozná mka J1 RS485/RS /- J2 RS485/RS /- SpojeníA s Y pro RS 485. J3 RS485/RS /- SpojeníB s Z pro RS 485. Spojením pro RS 422 se vypne přepínáníbudičů (trvale zapnuty). Standardně rozpojeno. J4 Zátěž Spojením se připojízakončovaníimpedance 120R. J5 L/H 2-3/1-2 Nastavenílogické ú rovně na vstupu v klidu. J6 Vstup Nastavenílogické ú rovně na vstupu v klidu. Je-li J5 a J6 rozpojen, je vstup nedefinován. Podle typu ú středny je pak nutná správná instalace propojek na desce izolátoru. Nastavenípropojek je individuální, ale ve většině případů bude vyhovovat následující nastavení. Pokud je použitá linka RS 485, je nutné spojit propojky J2 a J3. Propojka J1 musíbý t rozpojená. Propojka J4 musíbý t připojená, pokud je na sběrnici pouze jedno zařízení. Propojky J5 a J6 budou ve spojení s EPS ú střednami vždy rozpojeny, protože ú rovně jsou nastaveny ve zmiňovaný ch EPS ú střednách. Obr. 51: Typické Nastavenípro RS 485 (jedno zařízení) 105

106 Izolátor sé riové linky RS 485/422 RDN 451-IRS Obr. 52: Typické nastavenípro RS 485 (více zařízenína sběrnici) Obr. 53: Typické Nastavenípro RS 422 Montáž izolá toru Deska se šroubuje přes dva sloupky 20 mm na prostředníotvory v desce RDN 451 C. Ke své funkci potřebuje napájení12 V, které je možno odebírat např. ze svorky AUX kodé ru DTX 04-K. linky pro připojeníeps ústředny RS 485, ale pomocíjumperů mít zvolenou linku RS 232. Viz kapitola Hardwarové uspořá dá nía nastavenísériových linek. Připojenílinky Izolátor se propojís deskou EPS komunikátoru přes konektory XC1 desky RDN 451-IRS a XC3 desky RDN 451-C kabelem 1:1 s konektory RJ45. EPS ú středna se pak připojí místo do konektoru XC3 EPS komunikátoru do konektoru XC2 izolátoru RDN 451-IRS nebo do svorkovnice XC4 podle potřeby. POZOR! Pro sprá vnou funkci RDN 451-IRS je nutné mít verzi firmware EPS komuniká toru nebo vyšší. V konfiguraci EPS komuniká toru je nutné mít vždy zvolený typ 106

107 Filtry EPS a NET-G, SP Filtry EPS a NET-G, SP Pro přehlednějšízobrazeníudálostíod ú středen EPS byly vytvořeny následujícífiltry. _Kontrola EPS rozsahů před skriptem.ftr _Použité zprá vy z rozsahu EPS.ftr Udá losti z EPS objektu v mě síci.ftr Udá losti z EPS objektu v období.ftr Udá losti z EPS objektu bez info v mě síci.ftr Udá losti z EPS objektu bez info v období.ftr Skupiny z EPS objektu bez info v mě síci.ftr Skupiny z EPS objektu bez info v období.ftr Postup doplně níeps filtrů do databá ze NET-G 1. Přidat skupinu filtrů "Filtry EPS" 2. Importovat všechny dodané filtry Kontrola použitíeps rozsahů 1. Spustit filtr _Kontrola EPS rozsahů 2. Vý sledkem by měl bý t prázdný vý stupní formulář Pokud tomu tak není, jsou rozsahy pro EPS v dané databázi již používány. Z vý pisu je patrné, ve který ch převodních tabulkách jsou použity. Je nutné definovat nové systé mové zprávy odpovídajícípoužitý m, ale s jiný mi čísly (rozsah nad 12000), opravit převody na tyto nové v tabulkách a zprávy z rozsahu EPS pak ZRUŠIT! 5. Skupiny z EPS objektu bez info v měsíci.ftr, Skupiny z EPS objektu bez info v období.ftr Zobrazujíudálosti bez informativních s CODE, CODE2 a CODE3 jen pro existujícískupiny (CODE) a seskupený ch podle těchto skupin. Spouštíse z objektu (doplnit [1400]). SP pro import EPS zprá v 1. Do "Program Files\NET-G\AppPCO\SP\" nakopírovat obě složky DEF i LST. Případné přepisy souborů se potvrdí. 2. Spustit AdminSP.exe (NET-G/Nástroje/SP Správce) 3. Aplikovat chybějícísp, zejmé na SP30 a SP31. (SP30 je pro ú středny ESSER 8000C, LOOP 500 a Lites MHU109, SP31 pak pro Lites MHU110). Import převodních tabulek zprá v Zde je ještě jednou stručně shrnut postup importu převodnítabulky zpráv. 1. Vytvořenítabulky s jejím názvem 2. Otevřenírozšíř ené editace tabulky s jejím názvem. 3. Zapnutí Automatické ho doplňování názvu převodu 4. Načíst tabulku ze souboru a zvolit odpovídajícísoubor tabulky 5. Potvrdit změny v databázi Použitífiltrů 1. _Kontrola EPS rozsahů před skriptem.ftr Sloužíke kontrole rozsahů EPS před aplikací SP30 EPS. 2. _Použité zprávy z rozsahu EPS.ftr Zobrazuje zprávy z rozsahu EPS, které jsou použity v tabulkách. 3. Události z EPS objektu v měsíci.ftr, Události z EPS objektu v období.ftr Zobrazujívšechny události s CODE, CODE2 a CODE3. Spouštíse z objektu (doplnit [1400]). 4. Události z EPS objektu bez info v měsíci.ftr, Události z EPS objektu bez info v období.ftr Zobrazujíudálosti bez informativních s CODE, CODE2 a CODE3 Spouštíse z objektu (doplnit [1400]). 107

108 Literatura Literatura Manuál NET-G 1.22 Manuál AMOS 1600 systé mový 4.xx Manuál RSN Manuál NetManager 2.00 Manuál TSM xx a 4.xx 108

109 Kontakty Kontakty NAM system, a.s. P. Cingra 840 ORLOVÁ tel.: gsm.: fax.: Lites, a. s. Kateřinská 235 LIBEREC tel.: fax.: Tyco & Fire Integrated Solutions s.r.o. Proletářská 447 LIBEREC tel.: , fax.: GE Security CR s. r. o. Uzbecká 572/32 BRNO tel: fax: RADOM s. r. o. Jiřího Potůčka 259 PARDUBICE tel: fax: SEMERÁK systems, s. r. o. Chyňská 419/8 PRAHA tel: fax: ESSER obchodnízastoupenípro Českou republiku Esser Sicherheitstechnik Büro Spojovací14 BRNO tel.: gsm.: fax.: SCHRACK SECONET org. sl. V Úžlabině 1490/10 PRAHA tel.: fax.: Euroalarm Čechyňská 9 BRNO tel: fax: gsm:

110 Hardwarové uspořádánía nastavenísé riový ch linek Hardwarové uspořá dá nía nastavenísériových linek RS3 RS2 RS1 Obr. 54: ZapojeníRS3 jako RS 232 Spojeno: J4, J15, J16, J10 (1-2), J11 (1-2), J12 (1-2), J13 (1-2), J14 (1-2), J2 Rozpojeno: J8, J9, J3, J6 110

111 Hardwarové uspořádánía nastavenísé riový ch linek RS3 RS2 RS1 Obr. 55: ZapojeníRS3 jako RS 485/422 Spojeno: J8, J10 (2-3), J11 (2-3), J12 (2-3), J13 (2-3), J14 (2-3), J2, J9 připojuje zakončovacíodpor 120 R Rozpojeno: J4, J15, J16, J3, J6 111

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 CQ485 CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 10.1.2005

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál manuál převodník MLR2 Ademco CID Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS)

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 Reliance Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Základní pojmy... 4 2. Komunikační driver Sauter EY2400... 5 2.1 Základní Vlastnosti... 5 Start driveru... 5 Připojení stanice

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232. TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední aktualizace: 19.2.2008 10:26 Počet stran:

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel Systém sběru dat z RS232 do MS Excel QTREE-DC/RS232 Verze 1.0 Základní informace Ing. Josef Třeštík - TREE Březen 2004 1/11 1 Úvod QTREE-DC/RS232 je program pro sběr dat z měřidel, která jsou k počítači

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx Návod k obsluze VoIP PBX ústředna Soundwin WiPBX, ipbx Popis produktu Soundwin WiPBX a ipbx jsou SOHO SIP PBX ústředny, které překvapí nejen velikostí, ale také nízkou cenou. Brány WiPBX a ipbx se mezi

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1

ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1 ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1 INSTALACE PROGRAMU Program Smart je dodáván na instalačním CD. Při instalaci je do nabídky Start systému Windows zařazena

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP 1 Konfigurační program VSDP_SR/PI U záložních zdrojů série V-PI je možné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí programu VSDP některé parametry. Potřebujete k tomu náš programátor V-COM-3 s

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vzorový příklad. Zadání: Na přípravku realizujte kombinační obvod představující funkci logického součinu dvou vstupů. Mající následující pravdivostní tabulku. x 1 x 0 y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Rovnicí

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Docházkový terminál MT128

Docházkový terminál MT128 Docházkový terminál MT128 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware MT128.2 od verze firmware: 2.30 Popis MT128.doc - strana 1 (celkem 12) Terminál MT128 základní vlastnosti Modul

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Knihovna JablotronLib TXV 003 86.01 druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny

Knihovna JablotronLib TXV 003 86.01 druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny Knihovna JablotronLib TXV 003 86.01 druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny 1 TXV 003 86.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2014 1 První vydání, popis odpovídá JablotronLib_v10 Květen 2014

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

DGP LAN V+ Instalace a nastavení. VARIANT plus s.r.o. strana 1

DGP LAN V+ Instalace a nastavení. VARIANT plus s.r.o. strana 1 DGP LAN V+ Instalace a nastavení VARIANT plus s.r.o. strana 1 DGP LAN V+ O manuálu Tento manuál je určen především pro nastavení DGP LAN V+ a programu REDIRECTOR. Jsou zde vysvětleny i některé postupy

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více