ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech školy 1.5. Údaje o Školské radě 1.6. Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 2.2. Vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o pedagogických pracovnících 3.2. Údaje o nepedagogických pracovnících 3.3. Analýzy lidských zdrojů 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Zapsaní a zařazení do 1. ročníku 5.2. Celkový prospěch žáků 5.3. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol 5.4. Výsledky výchovného poradenství 5.5. Výsledky primární prevence sociálně patologických jevů 5.6. Hodnocení výsledků environmentální výchovy 5.7. Hodnocení Volby povolání 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 6.1. Soutěže, olympiády, přehlídky 7. Výsledky práce školní družiny a školního klubu 8. Činnost mateřské školky 9. Výsledky inspekčních činností provedené ČŠI 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů v e vzdělání 14. Základní údaje o hospodaření školy 1

3 Výroční zprávu projednala a schválila Pedagogická rada školy dne: Schváleno Školskou radou dne: Ing. Antonín Kotrbatý, předseda Školské rady Podpis ředitelky školy a razítko: Rozdělovník: ZŠ Litvínov Odbor školství Školská rada 2

4 1.1 škola název školy 1. Základní údaje o škole Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most adresa školy Podkrušnohorská 1589, Litvínov právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy kontakt tel.: www: 3zs.cz ředitelka: Mgr. Jana Šlechtová zástupce ředitele 1. st.: Mgr. Ivana Brudnová zástupce ředitele 2. st.: Mgr. Hana Kašková; statutární zástupce ředitele školy 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Litvínov, IČ: adresa zřizovatele Náměstí Míru 11, Litvínov součásti školy místo poskytovaného vzdělávání IZO kapacita nebo školských služeb Základní škola Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní klub Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní jídelna Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní družina U Koldomu 1615, Litvínov Mateřská škola Ladova 1676, Litvínov základní údaje o součástech Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků/strávníků školy, podle stavu k Mateřská škola stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina Školní klub 1 50 Školní jídelna ZŠ a MŠ x 613 3

5 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 ing. Antonín Kotrbatý předseda Mgr. Eva Hladíková místopředsedkyně Pavel Stehlík člen Mgr. Vladimíra Kyselová členka PhDr. Ada Holubová členka Jiří Koutný člen V lednu 2009 skončilo funkční období školské rady, která pracovala od roku Od února 2009 pracuje školská rada v novém složení v čele s předsedou ing. A. Kotrbatým. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní správy, 1.6 Údaje o občanském sdružení při škole Datum zřízení: DIČ: Občanské sdružení CVRČEK je nezisková organizace založená za účelem organizace dalšího vzdělávání a zájmových kroužků pro děti i dospělé. Kontakt na předsedkyni občanského sdružení: Mgr. Hladíková ) Den Hodina Jazykové kroužky Vyučující Místo Cena Pondělí Pondělí Angličtina pro tř. Angličtina pro tř. Mgr. Cieslová, Mgr.Žemličková Uč.č 11 Uč.č Středa Ruský jazyk Mgr. Hladíková Uč.č Sportovní kroužky Úterý Míčové hry- 1.,2. tř. Mgr. Baborová tělocvična 450 Středa Florbal Y. Jarošová tělocvična 550 Pondělí Karate L. Šíma tělocvična 700 a středa Üterý Sport. hry pro 3., 4, 5. tř. Mgr. Zouzalík tělocvična 550 Hudební kroužky Úterý Kytara pro začáteč tř. Mgr. Fousová Uč.č Středa Kytara pro pokroč tř. Mgr. Fousová Uč.č

6 Úterý Flétna pro zač tř. Mgr. Řeháčková Uč.č Středa Flétna pro pokročilé Mgr. Řeháčková Uč. č Čtvrtek Pěvecký sbor M. Šilhavá dohodou 300 Výtvarné kroužky Úterý Malujeme a tvoříme Mgr. Čechová Uč.č Počítačové kroužky Čtvrtek Počítače pro děti z 3.-5.tř. Mgr. Kadlecová Uč.PC Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání C Základní vzdělání C/001 Základní škola Studium denní délka studia 9 roků 0 měsíců Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku : neurčen Nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 650 žáků dobíhající obor C/01 Základní škola Studium denní délka studia 9 roků 0 měsíců Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku : neurčen Nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 650 žáků Datum zápisu do rejstříku : Datum zahájení činnosti : Přehled vzdělávacích oborů vzdělávací program Základní škola - č.j /96-2, rozšířená výuka jazyků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Partnerská škola od zařazené třídy 5. ročník a ročník 5

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ve šk. roce 2010/2011 V rámcovém popisu je uváděn stav pracovníků dle výkazu o ředitelství školy k , výkazu o školní družině, výkazu o školním klubu k a výkazu o činnosti zařízení školního stravování k Pedagogičtí pracovníci/učitelé, vychovatelé: Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Celkem Ženy Nekvalifikovaní Celkem Z toho ženy Učitelé vč. ředitele a ZŘ ,6 44,6 Učitelé na 1. stupni Učitelé na 2. stupni ,6 17,6 Učitelé MŠ Asistent pedagoga Výchovní poradci Vychovatelé ŠD,ŠK x x Na prvním stupni splňují všechny učitelky kvalifikační předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle 3 zákona č. 563/2004 Sb. Na druhém stupni vyučovalo 6 pedagogů bez příslušné kvalifikace. Jedná se o dva dlouholeté učitele matematiky a fyziky, dva učitele anglického jazyka, učitele tělocviku a učitelku, která dokončuje studium na VŠ a bude si doplňovat potřené studium ke splnění kvalifikačních předpokladů. 3.3 Analýza lidských zdrojů - věková struktura pedagogičtí pracovníci ZŠ Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 20 let nad 60 let 1 Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 43, Nepedagogičtí pracovníci: Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Celkem Ženy Celkem Ženy Jídelna ZŠ a MŠ ,5 9,5 Ekonomka 1 1 1,0 1,0 Administrativní prac ,0 1,0 Školník 2 0 1,0 0 Úklid 9 9 8,5 8,5 Správce budov 1 0 1,0 1,0 6

8 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) DVPP 2010/2011 titul jméno a příjmení DVPP ( název školení, kurzu ) Mgr. Brudnová Ivana Funkční studium řídících pracovníků Fakta s.r.o EU Peníze do škol / MŠMT, NIDV Bezplatné zdroje pro interaktivní výuku Hospitační činnost v systému pedagogického řízení školy Bakaláři 7 pořádající agentura ABCD Služby školám Fakta s.r.o Mgr. Daňková Radka Teaching English through. INFOA Formánková Alice etwinning-partnerství škol v Evropě NIDV Mgr. Hýlová Alena etwinningn-partnerství škol v Evropě, rozvoj metodiky mezinárodní spolupráce Angličtina pro školáky I. Angličtina pro školáky II. Rozvíjení čtenářských dovedností aneb jak na čtenářskou gramotnost NIDV PC Ústí n/l PC Ústí n/l PC Ústí n/l Mgr. Jezmasová Alena Interactive Grammar and Vocabulary INFOA Mgr. Kašková Hana Kompetence výchovných poradců NIDV Bezplatné zdroje pro interaktivní výuku Hospitační činnost v systému pedagogického řízení školy EU peníze školám Bakaláři Fakta s.r.o NIDV Mgr. Kohoutová Eva Úvod do extrémizmu NIDV Možnosti k rozvíjení čtenářské gramotnosti NIDV Mgr. Picková Iva Tvoříme výukové materiály na interaktuvní tabuli EDUWORK Reimannová Mgr. Markéta Konference Oxford university Rozvíjení čtenářských dovedsností aneb Jak na Mgr. Škramlíková Jitka čtenářskou gramotnost PC Ústí n/l Mgr. Šlechtová Jana Prvouka se vším všudy Uplatnění zákoníku práce při řízení školy a školského zařízení / Projekt VACLAV EU Peníze do škol / MŠMT, NIDV Proměna školy-etická výchova-celostátní konference / NIDV Na co si dát pozor při uzavírání smluvních vztahů ve školství / Fakta s.r.o. Pracovně právní vztahy a jejich specifika ve školství Veřejnosprávní kontrola v praxi škol Příprava projektů na zš a využívání ICT ve výuce Inovace ve výuce ZŠ PC Ústí n/l NIDV NIDV Fakta s.r.o Fakta s.r.o NIDV Centrum vzdělanosti Libereckého kraje HYL s.r.o

9 EU peníze školám Hospitační činnost v systému pedagogického řízení školy Bakaláři NIDV Fakta s.r.o Šilhavá Martina ŠD a ŠVP pro zájmové vzdělávání PC Most Mgr. Šudomová Dana Seminář nakladatelství Nová škola p. Novotný Schöfflová Helena Učitelka MŠ a systém plánování PC Most Tak jako každoročně je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací agentury a organizace nabízejí nepřeberné množství nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměstnanci školy jsou o této nabídce informováni, sami mají možnost si vybrat a na vzdělávání se přihlásit. Škola jim pak vzdělávání plně hradí z příspěvku ze státního rozpočtu určeného na DVPP, případně z provozního rozpočtu školy. Prioritními oblastmi DVPP jsou jazyky, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. Vzdělávací akce byly dále zaměřeny zejména na oblasti dotčené změnami školské legislativy, na úkoly vytýčené v dlouhodobém a ročním plánu školy a nutnosti celoživotního vzdělávání. Do budoucna se škola bude v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřovat na moderní metody vyučování, používání audiovizuální techniky ve výuce, používání informačních technologií ve výuce a na ovládání a každodenní používání interaktivních tabulí. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na jazykové vzdělávání, nové metody práce ve vyučování, na práci s moderními výukovými pomůckami, na práci s dětmi vyžadujícími výraznější pozornost, na netradiční výukové metody. 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 Zapsaní a zařazení žáci do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012 počet prvních počet dětí u zápisu počet dětí přijatých do počet odkladů pro tříd prvních tříd školní rok Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2009/2010 stav ke Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním 8 Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně

10 Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň Škola celkem Čtyři žáci prvního stupně a dva žáci 2. stupně plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle 38 odst1 písm. a) nebo b) školského zákona. Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření stav ke dni stupeň Pochvala Napomenutí Pochvala Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU TU ŘŠ TU ŘŠ z chování z chování stupeň Pochvala Napomenutí Pochvala Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU TU ŘŠ TU ŘŠ z chování z chování Absence žáků stav k Ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Průměr na žáka omluvených hodin Průměr na žáka neomluvených hodin , , , , , , ,4 0, ,0 0 Celkem ,5 0,05 9

11 5.3 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 Celkový počet vycházejících žáků: 59 z 9. ročníku a 1 z 8. ročníku název školy počet žáků Gymnázia 17 Střední odborné školy 23 Střední průmyslové školy 12 SOŠ učňovské obory s výučním listem Výsledky výchovného poradenství Zpráva výchovné poradkyně pro I. stupeň za školní rok 2010/ Vypracovala: Mgr. Hana Kašková V celém školním roce jsem pracovala podle předem připraveného plánu jednotlivých měsíců, zúčastnila se všech okresních schůzek výchovných poradců a doplňovala si nové poznatky pouze z odborných časopisů, na rozšiřování dalšího vzdělání a odborné semináře neměla škola, dostatek finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že se kabinet VP v letošním roce stal zázemím pro pět vyučujících a tudíž přestal být naprosto vyhovující, přestěhovala jsem ho do kabinetu se zázemím pouze pro tři vyučující a snažila se vytvořit nové podmínky pro kabinet, ve kterém jsou uloženy i veškeré dokumentace a zprávy z vyšetření žáků naší školy a knihovna výchovného poradenství s odbornou literaturou, která je k dispozici všem našim vyučujícím i rodičům. V kabinetě opět probíhaly schůzky s učiteli a individuální konzultace se žáky i s rodiči. Konzultace byly poskytovány individuálně podle domluvy a potřeby. Vedla jsem povinnou dokumentaci i v elektronické podobě. Poskytla jsem kolem 50 odborných konzultací rodičům, učitelům a žákům. Konzultací oproti loňskému roku ubylo, což dokazuje, že učitelům se problematika již dostává pod kůži. Starala jsem se o doplňování odborné literatury a pomůcek a vedla knihu výpůjček. I v letošním roce jsem prováděla 1x týdně individuální nápravy s integrovanými žáky, celkem se prováděly nápravy se čtyřmi žáky 1. stupně. V kartotéce žáků vyžadující zvláštní péči jsem v tomto šk. roce evidovala celkem 69 žáků, z toho bylo 40 žáků 1. stupně a 29 žáků 2. stupně..jedná se hlavně o žáky s lehkým a se středně těžkým zdravotním postižením s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí, kteří disponují dobrým všeobecným rozhledem, ale mají nerovnoměrný vývoj mentálních funkcí na bázi ADHD nebo ADD, nerovnoměrné pracovní tempo, nevyzrálou sluchovou analýzu a syntézu, snížení grafomotorické a vizuomotorické koordinace, což se odráží v grafomotorickém projevu a později přechází v poruchy učení. Z toho 15 žáků 7 žáků I. stupně a 8 žáků II. stupně pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu do a od 2. pol. je to o 1 žáka 2. st. méně, tady 14 žáků.

12 V letošním roce jsem hlavně spolupracovala s PPP v Litvínově, protože veškeré vyšetření žáků prováděla pouze poradna. Některé závěry z vyšetření jsem musela konzultovat zpětně s poradnou a zjišťovat podrobnosti popřípadě nesrovnalosti ve vyšetření, protože neodpovídaly kvalitě, kterou učitelé očekávají. Pravidelně jsem také konzultovala IVP našich žáků při mích návštěvách v poradně nebo při návštěvě poradenských pracovnic u nás ve škole. Pravidelná kontrola pracovnic PPP na naší škole proběhla 3x ročně, vždy bez problémů a s pochvalou. V letošním šk. roce jsme zaváděli u žáků s potížemi ve výuce poprvé podpůrné programy 1. a 2. typu v písemné podobě, podle kterých žáci pracovali. Do poradny byli posíláni pouze žáci, kteří selhávali v učení i v chování a podle těchto podpůrných programů pracovali. Hodně času jsem věnovala novým individuálním plánům na tento školní rok a pravidelně každé čtvrtletí jsem se scházela s učiteli a hodnotili jsme práci s těmito plány u jednotlivých žáků i podíl rodičů. Účast na těchto schůzkách má stále rezervy, ale velkou roli při společných setkáních hraje i rozvrh a je téměř nemožná účast všech potřebných vyučujících a tak musím pracovat s učiteli individuálně. Vím, že práce s IVP je pro učitele náročná, ale jejich častá laxnost k povinnostem mi činí tuto práci velmi obtížnou.. Také letos jsem při zápise dětí do prvních tříd rodičům připravila na nástěnku nejdůležitější rady a informace, pomáhala s případnými dotazy ohledně odkladu školní docházky a s odhalením dětí s křečovitým a nesprávným úchopem psacího náčiní. Rodičům těchto dětí byl nabídnut grafomotorický kurz, který bohužel pro malý zájem rodičů neproběhl. Zpracovala Mgr. Bohumila Pospíšilová Hodnotící zpráva výchovné poradkyně pro II. stupeň za školní rok 2010/2011 Práce VP probíhala podle plánu, který jsem vypracovala na začátku šk. roku a v průběhu roku doplňovala nebo upravovala. Práce probíhala v těchto činnostech: Konzultační a poradenská činnost 1. Konzultační a poradenská činnost v oblasti výchovného poradenství probíhala průběžně během celého školního roku: - konzultace učitelů ohledně kázeňských přestupků žáků - konzultace rodičů z důvodu slabého prospěchu, kázeňských problémů, záškoláctví, drobné krádeže - konzultace žáků řešení konfliktů učitel žák, žák rodič, žák žák - pomoc při zápisu 11

13 2. Konzultační a poradenská činnost v oblasti kariérového poradenství probíhala průběžně během celého školního roku: - konzultační hodiny v průběhu celého školního roku - organizace prezentací SŠ, exkurzí - zajišťování besed na IPS ÚP - zpracování informací o přijímacím řízení pro rodiče a žáky 5. a 9. roč. - konzultace se žáky (výběr vhodných SŠ) vycházejících z 8. roč. - výdej a kontrola přihlášek na SŠ - kontrola Výstupních hodnocení - výdej a evidence Zápisových lístků - vedení nástěnky s aktuálními informacemi Metodická a informační činnost 1. Metodické vedení pedagogických pracovníků probíhalo během celého školního roku. Jednalo se zvláště o oblasti výše zmíněné, o metodické vedení při zpracování výstupních hodnocení, řešení konfliktních situací se žáky, metodické vedení při jednání s rodiči a při náznacích zanedbávání povinné péče ze strany zákonných rodičů (záškoláctví, sebepoškozování). Metodicky vést učitelé, kteří mají problémy ve vztahu učitel žák, třída.; 2. Vlastní vzdělávání VP - Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. - účast na schůzích výchovných poradců 3. Administrativní a informační práce - vedení dokumentace - evidence a doplňování tiskopisů (zápisové lístky, přihlášky na SŠ, vzor a metodické pokyny k vypracování výstupního hodnocení - evidence odchozích žáků na SŠ - Bakalář Celoroční plán jsem splnila. Navázala jsem užší spolupráci se SŠ Bukaschool a z důvodu připomínek ke kvalitě výuky také s Gymnáziem v Litvínově, kam odchází nejvíce našich žáků. Budu pokračovat v osobních jednáních s učiteli, kteří mají problémy ve vztahu učitel žák, třída. Zpracovala Mgr. Hana Kašková Hodnotící zpráva kariérového poradenství hodnocení školního roku Všechny plánované akce byly splněny. Letos jsme se z organizačních důvodů nezúčastnili exkurze na SŠ Educhem v Meziboří, ale žáci navštívili SPŠ Duchcov a Educhem uspořádal projektovou hodinu pro 9. roč. Chemie hrou u nás. V naší škole jsme uskutečnili prezentace celkem šesti SŠ. Zúčastnili jsme se veletrhu SŠ Sokrates v Mostě a besedy na IPS ÚP v Mostě. 12

14 Na třídních schůzkách 9. ročníku obdrželi rodiče informace o přijímacím řízení na SŠ. V lednu byly vydány žákům přihlášky na SŠ s dostatečnými informacemi k vyplňování. Poprvé se stalo, že žák osmého ročníku nechtěl přihlášku na SŠ odevzdat. Osobně jsem ji předala na ředitelství školy. Zápisové lístky si vyzvedli všichni rodiče. Všichni žáci byli na SŠ přijati v prvním kole přijímacího řízení. Na osmileté gymnázium odchází celkem 8 žáků z pátých tříd. V měsíci červnu se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy na IPS ÚP v Litvínově. Podle vyjádření třídních učitelek a projeveného zájmu žáků se úroveň besed zlepšila. Do předmětu pracovní činnosti svět práce v 8. ročníku jsme již vloni zařadili problematiku finanční a ekonomické gramotnosti a letos zakoupili i výukový program. Přehled počtu žáků podle zvolené SŠ: Gymnázia 17 Střední průmyslové školy 12 Střední odborné školy ( Pg., zdravotnická, obchodní, Sch. Humanitas, hotelovky ) -23 SŠ (učňovské obory ) Výsledky primární prevence sociálně patologických jevů Zapsala H. Kašková Září Říjen Listopad Prosinec sestavení MPP sestavení plánu činnosti v oblasti rizikového chování pro školní rok seznámení pedagogického sboru a vedení školy s obsahem MPP zavedení listů prevence do TK zavedení schránky důvěry a nástěnky prevence kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence v TK přednáška MUDr. Oháňkové Rakovina děložního čípku jednání s rodiči na základě nákupu a požití marihuany ( dále viz. Záznam o jednání s žáky a rodiči ze dne a ) 1. schůzka metodiků prevence v ZŠ Janov kontrola schránky důvěry přednáška pro rodiče žáků 8. a 9. ročníků s paní Janou Čapkovou preventistkou MěP Litvínov na téma Návykové látky 2. schůzka metodiků prevence ZŠ Braňany kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence příprava na Vánoční těšení dílničky příprava mikulášské slavnosti 13

15 Leden 1.schůzka nově vzniklé školní skupina preventistů PSP PEER SKUPINA PREVENTISTŮ( zatím se podle časových možností metodičky prevence a žáků scházíme jednou týdně a to vždy v úterý od do 14.00h a jedná se o 4 žáky z 6. A ) navržení internetových stránek skupiny a úvaha nad školním časopisem kontrola schránky důvěry provedeno šetření Klima třídy v 7. C na základě opakovaných stížností vyučujících ohledně vztahů mezi některými žáky ( dále viz Záznam u metodičky prevence ) provedeno šetření na informovanost o návykových látkách v devátých třídách (všichni zúčastnění žáci shodně odpovídali, že mají dostatek informací. Hlavním zdrojem je škola, rodina, internet, kamarádi) Závěr V průběhu celého prvního pololetí šk. roku se na škole nevyskytly závažnější problémy, kromě výše uvedeného z října 2010, které by byly řešeny s metodičkou prevence. Ve schránce důvěry nebyl jediný vzkaz. Žáci se v lednu postupně seznamovali s tím, co znamená slovo prevence prostřednictvím školní skupiny preventistů. Probíhala spolupráce s paní J.Čapkovou z MěP Litvínov, které bych tímto chtěla poděkovat za ochotu a čas věnovaný rozjezdu preventivní skupiny na škole. Probíhala spolupráce s TU jednotlivých tříd a vedením školy. Prevence v 2. pololetí školního roku Únor Březen probíhá kontrola listů prevence v TK kontrola schránky důvěry v hodinách výchovy ke zdraví bylo učivo zaměřeno na zdravý životní styl, zdravou výživu, stravování proběhla schůzka MP tematicky zaměřená na podmínky sociometrického šetření ve škole v souvislosti s legislativou a možnostmi metodika prevence na škole. vyvěšen Krizový plán ve sborovně (OL, alkohol) schůzky skupiny PSP tvorba webových stránek, práce na prvním čísle časopisu, příprava a nácvik vystoupení na 1. stupni kontrola schránky důvěry a listů prevence v TK prevence v rámci BESIP 1. st. Ve spolupráci s paní Čapkovou ( MěP Litvínov), žákům byly předány informace o bezpečnosti provozu, bezpečném chování a proběhla 1. akce skupiny preventistů na 1. st. konkrétně v prvních a druhých třídách 14

16 Duben Květen Červen Závěr kontrola schránky důvěry a listů prevence v TK ve spolupráci s PČR proběhla v 1. a 2. třídách beseda na téma Návykové látky na 2. stupni proběhlo ve všech ročnících depistážní šetření na zmapování výskytu chování nesoucího znaky šikany a agresivního chování ve škole proběhla schůzka MP zaměřená na spolupráci s Krajským úřadem, tvorbu projektů a informace ohledně získávání dotací na projekty probíhají další setkání skupiny PSP kontrola schránky důvěry a listů prevence v TK projektový den Já, ty, my, oni v rámci výuky VKZ v 6. ročnících bylo zařazeno učivo o návykových látkách, žáci samostatně po získání potřebných informací vytvořili brožurky s touto tématikou, kde se zaměřili na to, co je alkoholismus, kouření a drogy, co způsobují v životě člověka a proč by se mladí lidé měli těmto věcem vyhýbat schůzky prentistů PSP zaměřené na tvorbu 3. čísla časopisu se sportovní tématikou, práce na plakátech Nebezpečí o prázdninách akce Mladý záchranář - 4 žáci 7. ročníku první pomoc, topografie, hasicí přístroje, vázání uzlů, evakuační zavazadlo, všeobecný test z oblasti rizikového chování ze šestnácti družstev jsme se umístili na šestém místě kontrola schránky důvěry a listů prevence v TK shrnutí a vyhodnocení preventivní činnosti v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů výstava plakátů skupiny PSP nebezpečí o prázdninách časopis PSP se zaměřením na sport, bezpečnost při sportování výstava brožurek žáků 6. ročníků Návykové látky 8. a 9. ročníky14.a přednáška preventistky MěP Litvínov Jany Čapkové extremismus, extremistické skupiny, jejich vliv na společnost v rámci třídnických hodin jsme se zaměřili na první pomoc a zásady bezpečného chování o prázdninách Prevence ve druhém pololetí školního roku 2010/2011 probíhala nadále na celoškolní úrovni dobře. Děti se zúčastnily akcí, které je vedou k bezpečnému chování na silnicích, sportovištích. Dále pak probíhaly akce zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a vztahů mezi vrstevníky, dospělými a kladně hodnotím i projektový den Já, ty, my, oni, kde se skupiny žáků seznámily s životem seniorů, tělesně handicapovaných lidí, s životem lidí v zahraničí (jazykové skupiny). Přínosem akce byla návštěva psího útulku, kde se děti seznámily nejenom s provozem, ale i s osudy zvířat, která jsou zde umístěna. V rámci prevence jsme se zaměřili v hodinách OV (především v 7. a 9. ročnících) na ekologii, globální ekologické problémy a problémy našeho regionu. Kladně hodnotím plnění MPP vytvořeného pro tento školní rok, velkým přínosem je vznik preventivní skupiny z řad žáků a vznik inetrnetových stránek a časopisu. Oceňuji snahu dětí zapojit se do prevence na škole a ve svém volném 15

17 čase se pravidelně zúčastňovat schůzek skupiny. Děti samy přichází s nápady na příští rok, a proto věřím, že se skupina udrží i v následujícím školním roce, možná se i rozšíří o další členy a časopis začne vycházet i v tištěné podobě. Přínosem pro metodičku prevence jsou i pravidelné schůzky a setkání s metodiky z okolních škol, na kterých se vždy dozvíme mnoho zajímavých a hlavně praktických informací vztahujících se k prevenci na školách. Cenné jsou hlavně proto, že vycházejí z praxe, tudíž nejsou odtržené od reality. Dobrá je také spolupráce s PPP Most paní Mgr. Kateřinou Králíčkovou, která se snaží poskytovat nám další informace a materiály pro naši práci na školách. Hodnocení činnosti v oblasti Rasizmus, xenofobie a intolerance ve školním roce 2010/2011 Během letošního školního roku proběhly všechny předem naplánované akce vyjma dvou. Jednotliví vyučující ve svých předmětech, kde to bylo vhodné, i během neformálních rozhovorů s žáky usměrňovali jejich názory tak, jak je to žádoucí k toleranci vůči jiným osobám, jiným zvyků, národnostem, ale i odlišným názorům na řešení problémů. V 9. ročníku je znatelný posun v diskuzi mezi žáky přibývají argumenty, ubývají nadávky a osočování. Bohužel se nám nepodařilo realizovat návštěvy v K-centru, a to pro nezájem žáků, a azylového zařízení Rodina v tísni, protože zde rekonstruovali část budovy. Naopak mimo plán byla zařazena beseda o extrémizmu, kterou pro žáky připravila paní Jana Čapková, preventistka Městské policie Litvínov. Činnost v oblasti vidím jako velmi otevřenou všem, kteří se chtějí zapojit a směrovat žáky k toleranci a pochopení odlišného. Zpracovala: Eva Kohoutová 16

18 Hodnocení výsledků EVVO (environmentální výchovy) Také v tomto roce naše škola navázala na spolupráci s centrem ekologické výchovy Viana při Schole Humanitas. Na začátku školního roku bylo naší školou vybráno několik zajímavých vzdělávacích okruhů jak pro první, tak pro druhý stupeň. Stejně jako v minulém roce mám k některým akcím velké výhrady. V první řadě velice často vázla komunikace z hlediska upřesňování termínů jednotlivých okruhů. Co se týká obsahu, tak u akcí pro první stupeň nemám výhrad. Zato akce pro druhý stupeň byly často obsahově neadekvátní příslušnému ročníku. Navíc se témata velice často opakovala. Od září domluvený projektový den Odpady se v konečné fázi z důvodu absolutní nepřipravenosti projektového dne, ze strany Viany, vůbec nekonal a byl naší školou zrušen. V měsíc dubnu proběhl na naší škole projektový den Já, ty, my, vy, oni, ve kterém se objevilo mnoho témat zabývající se problematikou enviromentální výchovy. Tato akce byla naší školou kvalitně a důsledně připravena, proto proběhla bez sebemenších problémů a splnila svůj záměr. Na tuto akci bychom v příštích letech rádi navázali a zaměřili se více na projektové akce pořádané naší školou. Mgr. Jan Zouzalík 5.6 Volba povolání Hodnotící zpráva kariérového poradenství hodnocení školního roku Všechny plánované akce byly splněny. Letos jsme se z organizačních důvodů nezúčastnili exkurze na SŠ Educhem v Meziboří, ale žáci navštívili SPŠ Duchcov a Educhem uspořádal projektovou hodinu pro 9. roč. Chemie hrou u nás. V naší škole jsme uskutečnili prezentace celkem šesti SŠ. Zúčastnili jsme se veletrhu SŠ Sokrates v Mostě a besedy na IPS ÚP v Mostě. Na třídních schůzkách 9. ročníku obdrželi rodiče informace o přijímacím řízení na SŠ. V lednu byly vydány žákům přihlášky na SŠ s dostatečnými informacemi k vyplňování. Poprvé se stalo, že žák osmého ročníku nechtěl přihlášku na SŠ odevzdat. Osobně jsem ji předala na ředitelství školy. Zápisové lístky si vyzvedli všichni rodiče. Všichni žáci byli na SŠ přijati v prvním kole přijímacího řízení. Na osmileté gymnázium odchází celkem 8 žáků z pátých tříd. V měsíci červnu se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy na IPS ÚP v Litvínově. Podle vyjádření třídních učitelek a projeveného zájmu žáků se úroveň besed zlepšila. Do předmětu pracovní činnosti svět práce v 8. ročníku jsme již vloni zařadili problematiku finanční a ekonomické gramotnosti a letos zakoupili i výukový program. Přehled počtu žáků podle zvolené SŠ: Gymnázia 17 Střední průmyslové školy 12 Střední odborné školy ( Pg., zdravotnická, obchodní, Sch. Humanitas, hotelovky ) -23 SŠ (učňovské obory ) Zapsala H. Kašková

19 6. Přehled o aktivitách a prezentaci školy 6.1 Soutěže, olympiády, přehlídky (počty zúčastněných žáků ve šk. roce 2010/2011) Přední místa v soutěžích jsou skvělým výsledkem práce jednotlivých vyučujících. Neméně nás těší, že se škola zapojuje prakticky do všech významných soutěží a olympiád. Účast a úspěchy v těchto soutěžích jsou důkazem kvalitní pedagogické práce a prokazují, že žáci díky této práci získali potřebné znalosti a kompetence v různých oblastech vzdělávání. 6.2 Vybrané akce uskutečněné během školního roku 2010/2011 Typ akce Výuka plavání Výuka bruslení Lyžařský výcvik Škola v přírodě Zotavovací pobyt Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků 18 Měsíc konání akce Poznámka (název akce, výsledek) 1 24 listopad - leden Plavecký výcvik 4. C 3 76 leden - duben Plavecký výcvik. A, B, C 2 48 duben - červen Plavecký výcvik 4. A, B únor - březen Výuka bruslení na zimním stadionu v Litvínově Z důvodu nepříznivých sněhových podmínek se LVK nekonal duben - květen ŠvP Sklárna 1 26 říjen Adaptační pobyt třídy 1. A, hotel Eurorellax Hora Sv. Kateřiny 1 19 červen Ozdravný pobyt tř.7. B -Chřibská Návštěva ZOO Ústí n/l, přírodopis v rámci ŠvP Návštěva IMAX 3D kino v rámci výuky 3 34 září Př, shlédnutí 3D filmu na téma Hubbleův teleskop, cílová skupina: žáci 9.A, B, C 1 21 září Mě knihovna Litvínov, kniha zdroj poznání, literárně detektivní soutěž 3 52 září Poznávací exkurze, památky Prahy Exkurze 3 54 září Školní výlety Zahraniční výjezdy Žákovská vystoupení 1 23 listopad Staré pověsti české výstava v NM Praha 3 75 leden - březen Mě knihovna Litvínov Abeceda pohádek 3 31 březen Exkurze do památníku Terezín 1 24 duben Národní muzeum projekt středověk 2 38 červen Exkurze Praha a její památky 1 22 červen Exkurze Vodárna Meziboří 3 65 červen Exkurze Mělník hora Říp 1 (1.A) 27 červen Selský dvůr Braňany Klíny Sedlo, hry v přírodě 1 ( 1.B) 26 červen Ekofarma Babiny, život na farmě 1 ( 5.A) 22 červen Hrad Krupka 2 ( 5.B,C) 33 červen Botanická zahrada - Teplice 1 ( 2.A) 25 červen Vybraní žáci školy Vybraní žáci školy Vybraní žáci školy květen červen prosinec červen Osek zřícenina hradu Rýzmbur, prohlídka kláštera Poznávací zahraniční výjezd žáků roč. do Francie Poznávací zahraniční výjezd žáků roč. do VB Vánoční těšení ( setkání rodičů, žáků a přátel školy ) Šerpování žáků 9.ročníků Citadela Litvínov

20 Koncerty 9 (3. 5. roč.) 210 říjen Výchovný koncert smyčcového kvarteta členů Severočeské filharmonie Teplice 5 (3.A,B,C 5.A,5.C) 119 únor Kdo si hraje nezlobí, hudebně výchovný program - vývoj populární hudby 14( roč.) 293 duben Výchovný koncert ZUŠ Litvínov 6 ( 1.A,B,C, 2.A,B,C) 150 květen Výchovný koncert hudební nástroje na ZUŠ Litvínov Výstavy, divadla 6 ( 3. 4.roč.) 148 listopad Šípková Růženka, divadlo Most 1 (6.A) 19 listopad DVD Litvínov V osm u archy 5 ( 1.C, 4.C, 5.A,C,6.A) 117 leden Indiánská výstava aula Scholy Humanitas 10( 1.A,B,C, 2.A,B,C, 3.C, 4.A,B,C) 250 únor Čert a Káča DVD Litvínov 15 (1.-5.roč.) 335 duben Loutkové divadlo NARCIS 1 ( 1.B) 26 duben Divadlo Most představení Saxana 5 ( 8.A,B, 5.A,C, 4.C) 104 duben Galerie Radniční sklípek - velikonoce 1. a 2.st. 292 květen Citadela Litvínov-představení Černého divadla - "Ulice plná kouzel" 2 ( 1.A,C) 53 červen Divadlo Most Jiné akce školy 3 76 září září září 3 70 září 1 24 září 1 23 říjen 1 26 říjen 19 Projekt 3. tříd ke zdravému životnímu stylu. Název projektu : Zdravá svačina, cílová skupina žáci III.A, III.B, III.C Orli supi kondoři na vaší škole, projektový den výukový program enviromentální výchova Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st.,T : Podzimní les Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st.,T : Zemská trápení Projektový výtvarný den. Výtvarný den s pohádkou Cílová skupina: žáci III.C třídy Den plný pohádek, moje oblíbená kniha, pohádka, pohádková bytost. Projektový den Den s plyšákem. Propojení emočního prožitku s učivem, vytváření kladných vztahů ve třídě, adaptace na školní prostředí, rozvoj smyslového vnímání říjen Evropský den jazyků projektový den II.st říjen Výběr žáků roč. 52 říjen 3 ( 3.A,B,C) 75 říjen Projekt: Kniha zdroj poznání,vyučovací předměty: ČJL, D Projektová hodina : prevence sexuální výchova. Cílová skupina: dívky 8. a 9. ročníků, přednášela MuDr. Oháňková. Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st.,T : Koloběh vody 3 ( 6.A,B,C) 66 říjen Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro II.st.,T :Potravní řetězec 3 (7.A,B,C) 57 říjen Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro II.st.,T : Obnovitelné zdroje 3 ( 4.A,B,C) 70 říjen Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st.,T : Doprava a my 3 ( 6.A,B,C) 65 listopad Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro II.st.,T : Potravní řetězec 3 (5.A,B,C) 65 listopad Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro. I.st., T: Kam s ním 3 (5.A,B,C) 60 říjen Beseda s historikem p. Novotným na téma

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více