ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech školy 1.5. Údaje o Školské radě 1.6. Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 2.2. Vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o pedagogických pracovnících 3.2. Údaje o nepedagogických pracovnících 3.3. Analýzy lidských zdrojů 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Zapsaní a zařazení do 1. ročníku 5.2. Celkový prospěch žáků 5.3. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol 5.4. Výsledky výchovného poradenství 5.5. Výsledky primární prevence sociálně patologických jevů 5.6. Hodnocení výsledků environmentální výchovy 5.7. Hodnocení Volby povolání 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 6.1. Soutěže, olympiády, přehlídky 7. Výsledky práce školní družiny a školního klubu 8. Činnost mateřské školky 9. Výsledky inspekčních činností provedené ČŠI 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů v e vzdělání 14. Základní údaje o hospodaření školy 1

3 Výroční zprávu projednala a schválila Pedagogická rada školy dne: Schváleno Školskou radou dne: Ing. Antonín Kotrbatý, předseda Školské rady Podpis ředitelky školy a razítko: Rozdělovník: ZŠ Litvínov Odbor školství Školská rada 2

4 1.1 škola název školy 1. Základní údaje o škole Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most adresa školy Podkrušnohorská 1589, Litvínov právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy kontakt tel.: www: 3zs.cz ředitelka: Mgr. Jana Šlechtová zástupce ředitele 1. st.: Mgr. Ivana Brudnová zástupce ředitele 2. st.: Mgr. Hana Kašková; statutární zástupce ředitele školy 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Litvínov, IČ: adresa zřizovatele Náměstí Míru 11, Litvínov součásti školy místo poskytovaného vzdělávání IZO kapacita nebo školských služeb Základní škola Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní klub Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní jídelna Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní družina U Koldomu 1615, Litvínov Mateřská škola Ladova 1676, Litvínov základní údaje o součástech Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků/strávníků školy, podle stavu k Mateřská škola stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina Školní klub 1 50 Školní jídelna ZŠ a MŠ x 613 3

5 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 ing. Antonín Kotrbatý předseda Mgr. Eva Hladíková místopředsedkyně Pavel Stehlík člen Mgr. Vladimíra Kyselová členka PhDr. Ada Holubová členka Jiří Koutný člen V lednu 2009 skončilo funkční období školské rady, která pracovala od roku Od února 2009 pracuje školská rada v novém složení v čele s předsedou ing. A. Kotrbatým. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní správy, 1.6 Údaje o občanském sdružení při škole Datum zřízení: DIČ: Občanské sdružení CVRČEK je nezisková organizace založená za účelem organizace dalšího vzdělávání a zájmových kroužků pro děti i dospělé. Kontakt na předsedkyni občanského sdružení: Mgr. Hladíková ) Den Hodina Jazykové kroužky Vyučující Místo Cena Pondělí Pondělí Angličtina pro tř. Angličtina pro tř. Mgr. Cieslová, Mgr.Žemličková Uč.č 11 Uč.č Středa Ruský jazyk Mgr. Hladíková Uč.č Sportovní kroužky Úterý Míčové hry- 1.,2. tř. Mgr. Baborová tělocvična 450 Středa Florbal Y. Jarošová tělocvična 550 Pondělí Karate L. Šíma tělocvična 700 a středa Üterý Sport. hry pro 3., 4, 5. tř. Mgr. Zouzalík tělocvična 550 Hudební kroužky Úterý Kytara pro začáteč tř. Mgr. Fousová Uč.č Středa Kytara pro pokroč tř. Mgr. Fousová Uč.č

6 Úterý Flétna pro zač tř. Mgr. Řeháčková Uč.č Středa Flétna pro pokročilé Mgr. Řeháčková Uč. č Čtvrtek Pěvecký sbor M. Šilhavá dohodou 300 Výtvarné kroužky Úterý Malujeme a tvoříme Mgr. Čechová Uč.č Počítačové kroužky Čtvrtek Počítače pro děti z 3.-5.tř. Mgr. Kadlecová Uč.PC Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání C Základní vzdělání C/001 Základní škola Studium denní délka studia 9 roků 0 měsíců Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku : neurčen Nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 650 žáků dobíhající obor C/01 Základní škola Studium denní délka studia 9 roků 0 měsíců Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku : neurčen Nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 650 žáků Datum zápisu do rejstříku : Datum zahájení činnosti : Přehled vzdělávacích oborů vzdělávací program Základní škola - č.j /96-2, rozšířená výuka jazyků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Partnerská škola od zařazené třídy 5. ročník a ročník 5

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ve šk. roce 2010/2011 V rámcovém popisu je uváděn stav pracovníků dle výkazu o ředitelství školy k , výkazu o školní družině, výkazu o školním klubu k a výkazu o činnosti zařízení školního stravování k Pedagogičtí pracovníci/učitelé, vychovatelé: Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Celkem Ženy Nekvalifikovaní Celkem Z toho ženy Učitelé vč. ředitele a ZŘ ,6 44,6 Učitelé na 1. stupni Učitelé na 2. stupni ,6 17,6 Učitelé MŠ Asistent pedagoga Výchovní poradci Vychovatelé ŠD,ŠK x x Na prvním stupni splňují všechny učitelky kvalifikační předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle 3 zákona č. 563/2004 Sb. Na druhém stupni vyučovalo 6 pedagogů bez příslušné kvalifikace. Jedná se o dva dlouholeté učitele matematiky a fyziky, dva učitele anglického jazyka, učitele tělocviku a učitelku, která dokončuje studium na VŠ a bude si doplňovat potřené studium ke splnění kvalifikačních předpokladů. 3.3 Analýza lidských zdrojů - věková struktura pedagogičtí pracovníci ZŠ Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 20 let nad 60 let 1 Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 43, Nepedagogičtí pracovníci: Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Celkem Ženy Celkem Ženy Jídelna ZŠ a MŠ ,5 9,5 Ekonomka 1 1 1,0 1,0 Administrativní prac ,0 1,0 Školník 2 0 1,0 0 Úklid 9 9 8,5 8,5 Správce budov 1 0 1,0 1,0 6

8 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) DVPP 2010/2011 titul jméno a příjmení DVPP ( název školení, kurzu ) Mgr. Brudnová Ivana Funkční studium řídících pracovníků Fakta s.r.o EU Peníze do škol / MŠMT, NIDV Bezplatné zdroje pro interaktivní výuku Hospitační činnost v systému pedagogického řízení školy Bakaláři 7 pořádající agentura ABCD Služby školám Fakta s.r.o Mgr. Daňková Radka Teaching English through. INFOA Formánková Alice etwinning-partnerství škol v Evropě NIDV Mgr. Hýlová Alena etwinningn-partnerství škol v Evropě, rozvoj metodiky mezinárodní spolupráce Angličtina pro školáky I. Angličtina pro školáky II. Rozvíjení čtenářských dovedností aneb jak na čtenářskou gramotnost NIDV PC Ústí n/l PC Ústí n/l PC Ústí n/l Mgr. Jezmasová Alena Interactive Grammar and Vocabulary INFOA Mgr. Kašková Hana Kompetence výchovných poradců NIDV Bezplatné zdroje pro interaktivní výuku Hospitační činnost v systému pedagogického řízení školy EU peníze školám Bakaláři Fakta s.r.o NIDV Mgr. Kohoutová Eva Úvod do extrémizmu NIDV Možnosti k rozvíjení čtenářské gramotnosti NIDV Mgr. Picková Iva Tvoříme výukové materiály na interaktuvní tabuli EDUWORK Reimannová Mgr. Markéta Konference Oxford university Rozvíjení čtenářských dovedsností aneb Jak na Mgr. Škramlíková Jitka čtenářskou gramotnost PC Ústí n/l Mgr. Šlechtová Jana Prvouka se vším všudy Uplatnění zákoníku práce při řízení školy a školského zařízení / Projekt VACLAV EU Peníze do škol / MŠMT, NIDV Proměna školy-etická výchova-celostátní konference / NIDV Na co si dát pozor při uzavírání smluvních vztahů ve školství / Fakta s.r.o. Pracovně právní vztahy a jejich specifika ve školství Veřejnosprávní kontrola v praxi škol Příprava projektů na zš a využívání ICT ve výuce Inovace ve výuce ZŠ PC Ústí n/l NIDV NIDV Fakta s.r.o Fakta s.r.o NIDV Centrum vzdělanosti Libereckého kraje HYL s.r.o

9 EU peníze školám Hospitační činnost v systému pedagogického řízení školy Bakaláři NIDV Fakta s.r.o Šilhavá Martina ŠD a ŠVP pro zájmové vzdělávání PC Most Mgr. Šudomová Dana Seminář nakladatelství Nová škola p. Novotný Schöfflová Helena Učitelka MŠ a systém plánování PC Most Tak jako každoročně je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací agentury a organizace nabízejí nepřeberné množství nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměstnanci školy jsou o této nabídce informováni, sami mají možnost si vybrat a na vzdělávání se přihlásit. Škola jim pak vzdělávání plně hradí z příspěvku ze státního rozpočtu určeného na DVPP, případně z provozního rozpočtu školy. Prioritními oblastmi DVPP jsou jazyky, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. Vzdělávací akce byly dále zaměřeny zejména na oblasti dotčené změnami školské legislativy, na úkoly vytýčené v dlouhodobém a ročním plánu školy a nutnosti celoživotního vzdělávání. Do budoucna se škola bude v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřovat na moderní metody vyučování, používání audiovizuální techniky ve výuce, používání informačních technologií ve výuce a na ovládání a každodenní používání interaktivních tabulí. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na jazykové vzdělávání, nové metody práce ve vyučování, na práci s moderními výukovými pomůckami, na práci s dětmi vyžadujícími výraznější pozornost, na netradiční výukové metody. 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 Zapsaní a zařazení žáci do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012 počet prvních počet dětí u zápisu počet dětí přijatých do počet odkladů pro tříd prvních tříd školní rok Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2009/2010 stav ke Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním 8 Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně

10 Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň Škola celkem Čtyři žáci prvního stupně a dva žáci 2. stupně plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle 38 odst1 písm. a) nebo b) školského zákona. Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření stav ke dni stupeň Pochvala Napomenutí Pochvala Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU TU ŘŠ TU ŘŠ z chování z chování stupeň Pochvala Napomenutí Pochvala Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU TU ŘŠ TU ŘŠ z chování z chování Absence žáků stav k Ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Průměr na žáka omluvených hodin Průměr na žáka neomluvených hodin , , , , , , ,4 0, ,0 0 Celkem ,5 0,05 9

11 5.3 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 Celkový počet vycházejících žáků: 59 z 9. ročníku a 1 z 8. ročníku název školy počet žáků Gymnázia 17 Střední odborné školy 23 Střední průmyslové školy 12 SOŠ učňovské obory s výučním listem Výsledky výchovného poradenství Zpráva výchovné poradkyně pro I. stupeň za školní rok 2010/ Vypracovala: Mgr. Hana Kašková V celém školním roce jsem pracovala podle předem připraveného plánu jednotlivých měsíců, zúčastnila se všech okresních schůzek výchovných poradců a doplňovala si nové poznatky pouze z odborných časopisů, na rozšiřování dalšího vzdělání a odborné semináře neměla škola, dostatek finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že se kabinet VP v letošním roce stal zázemím pro pět vyučujících a tudíž přestal být naprosto vyhovující, přestěhovala jsem ho do kabinetu se zázemím pouze pro tři vyučující a snažila se vytvořit nové podmínky pro kabinet, ve kterém jsou uloženy i veškeré dokumentace a zprávy z vyšetření žáků naší školy a knihovna výchovného poradenství s odbornou literaturou, která je k dispozici všem našim vyučujícím i rodičům. V kabinetě opět probíhaly schůzky s učiteli a individuální konzultace se žáky i s rodiči. Konzultace byly poskytovány individuálně podle domluvy a potřeby. Vedla jsem povinnou dokumentaci i v elektronické podobě. Poskytla jsem kolem 50 odborných konzultací rodičům, učitelům a žákům. Konzultací oproti loňskému roku ubylo, což dokazuje, že učitelům se problematika již dostává pod kůži. Starala jsem se o doplňování odborné literatury a pomůcek a vedla knihu výpůjček. I v letošním roce jsem prováděla 1x týdně individuální nápravy s integrovanými žáky, celkem se prováděly nápravy se čtyřmi žáky 1. stupně. V kartotéce žáků vyžadující zvláštní péči jsem v tomto šk. roce evidovala celkem 69 žáků, z toho bylo 40 žáků 1. stupně a 29 žáků 2. stupně..jedná se hlavně o žáky s lehkým a se středně těžkým zdravotním postižením s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí, kteří disponují dobrým všeobecným rozhledem, ale mají nerovnoměrný vývoj mentálních funkcí na bázi ADHD nebo ADD, nerovnoměrné pracovní tempo, nevyzrálou sluchovou analýzu a syntézu, snížení grafomotorické a vizuomotorické koordinace, což se odráží v grafomotorickém projevu a později přechází v poruchy učení. Z toho 15 žáků 7 žáků I. stupně a 8 žáků II. stupně pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu do a od 2. pol. je to o 1 žáka 2. st. méně, tady 14 žáků.

12 V letošním roce jsem hlavně spolupracovala s PPP v Litvínově, protože veškeré vyšetření žáků prováděla pouze poradna. Některé závěry z vyšetření jsem musela konzultovat zpětně s poradnou a zjišťovat podrobnosti popřípadě nesrovnalosti ve vyšetření, protože neodpovídaly kvalitě, kterou učitelé očekávají. Pravidelně jsem také konzultovala IVP našich žáků při mích návštěvách v poradně nebo při návštěvě poradenských pracovnic u nás ve škole. Pravidelná kontrola pracovnic PPP na naší škole proběhla 3x ročně, vždy bez problémů a s pochvalou. V letošním šk. roce jsme zaváděli u žáků s potížemi ve výuce poprvé podpůrné programy 1. a 2. typu v písemné podobě, podle kterých žáci pracovali. Do poradny byli posíláni pouze žáci, kteří selhávali v učení i v chování a podle těchto podpůrných programů pracovali. Hodně času jsem věnovala novým individuálním plánům na tento školní rok a pravidelně každé čtvrtletí jsem se scházela s učiteli a hodnotili jsme práci s těmito plány u jednotlivých žáků i podíl rodičů. Účast na těchto schůzkách má stále rezervy, ale velkou roli při společných setkáních hraje i rozvrh a je téměř nemožná účast všech potřebných vyučujících a tak musím pracovat s učiteli individuálně. Vím, že práce s IVP je pro učitele náročná, ale jejich častá laxnost k povinnostem mi činí tuto práci velmi obtížnou.. Také letos jsem při zápise dětí do prvních tříd rodičům připravila na nástěnku nejdůležitější rady a informace, pomáhala s případnými dotazy ohledně odkladu školní docházky a s odhalením dětí s křečovitým a nesprávným úchopem psacího náčiní. Rodičům těchto dětí byl nabídnut grafomotorický kurz, který bohužel pro malý zájem rodičů neproběhl. Zpracovala Mgr. Bohumila Pospíšilová Hodnotící zpráva výchovné poradkyně pro II. stupeň za školní rok 2010/2011 Práce VP probíhala podle plánu, který jsem vypracovala na začátku šk. roku a v průběhu roku doplňovala nebo upravovala. Práce probíhala v těchto činnostech: Konzultační a poradenská činnost 1. Konzultační a poradenská činnost v oblasti výchovného poradenství probíhala průběžně během celého školního roku: - konzultace učitelů ohledně kázeňských přestupků žáků - konzultace rodičů z důvodu slabého prospěchu, kázeňských problémů, záškoláctví, drobné krádeže - konzultace žáků řešení konfliktů učitel žák, žák rodič, žák žák - pomoc při zápisu 11

13 2. Konzultační a poradenská činnost v oblasti kariérového poradenství probíhala průběžně během celého školního roku: - konzultační hodiny v průběhu celého školního roku - organizace prezentací SŠ, exkurzí - zajišťování besed na IPS ÚP - zpracování informací o přijímacím řízení pro rodiče a žáky 5. a 9. roč. - konzultace se žáky (výběr vhodných SŠ) vycházejících z 8. roč. - výdej a kontrola přihlášek na SŠ - kontrola Výstupních hodnocení - výdej a evidence Zápisových lístků - vedení nástěnky s aktuálními informacemi Metodická a informační činnost 1. Metodické vedení pedagogických pracovníků probíhalo během celého školního roku. Jednalo se zvláště o oblasti výše zmíněné, o metodické vedení při zpracování výstupních hodnocení, řešení konfliktních situací se žáky, metodické vedení při jednání s rodiči a při náznacích zanedbávání povinné péče ze strany zákonných rodičů (záškoláctví, sebepoškozování). Metodicky vést učitelé, kteří mají problémy ve vztahu učitel žák, třída.; 2. Vlastní vzdělávání VP - Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. - účast na schůzích výchovných poradců 3. Administrativní a informační práce - vedení dokumentace - evidence a doplňování tiskopisů (zápisové lístky, přihlášky na SŠ, vzor a metodické pokyny k vypracování výstupního hodnocení - evidence odchozích žáků na SŠ - Bakalář Celoroční plán jsem splnila. Navázala jsem užší spolupráci se SŠ Bukaschool a z důvodu připomínek ke kvalitě výuky také s Gymnáziem v Litvínově, kam odchází nejvíce našich žáků. Budu pokračovat v osobních jednáních s učiteli, kteří mají problémy ve vztahu učitel žák, třída. Zpracovala Mgr. Hana Kašková Hodnotící zpráva kariérového poradenství hodnocení školního roku Všechny plánované akce byly splněny. Letos jsme se z organizačních důvodů nezúčastnili exkurze na SŠ Educhem v Meziboří, ale žáci navštívili SPŠ Duchcov a Educhem uspořádal projektovou hodinu pro 9. roč. Chemie hrou u nás. V naší škole jsme uskutečnili prezentace celkem šesti SŠ. Zúčastnili jsme se veletrhu SŠ Sokrates v Mostě a besedy na IPS ÚP v Mostě. 12

14 Na třídních schůzkách 9. ročníku obdrželi rodiče informace o přijímacím řízení na SŠ. V lednu byly vydány žákům přihlášky na SŠ s dostatečnými informacemi k vyplňování. Poprvé se stalo, že žák osmého ročníku nechtěl přihlášku na SŠ odevzdat. Osobně jsem ji předala na ředitelství školy. Zápisové lístky si vyzvedli všichni rodiče. Všichni žáci byli na SŠ přijati v prvním kole přijímacího řízení. Na osmileté gymnázium odchází celkem 8 žáků z pátých tříd. V měsíci červnu se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy na IPS ÚP v Litvínově. Podle vyjádření třídních učitelek a projeveného zájmu žáků se úroveň besed zlepšila. Do předmětu pracovní činnosti svět práce v 8. ročníku jsme již vloni zařadili problematiku finanční a ekonomické gramotnosti a letos zakoupili i výukový program. Přehled počtu žáků podle zvolené SŠ: Gymnázia 17 Střední průmyslové školy 12 Střední odborné školy ( Pg., zdravotnická, obchodní, Sch. Humanitas, hotelovky ) -23 SŠ (učňovské obory ) Výsledky primární prevence sociálně patologických jevů Zapsala H. Kašková Září Říjen Listopad Prosinec sestavení MPP sestavení plánu činnosti v oblasti rizikového chování pro školní rok seznámení pedagogického sboru a vedení školy s obsahem MPP zavedení listů prevence do TK zavedení schránky důvěry a nástěnky prevence kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence v TK přednáška MUDr. Oháňkové Rakovina děložního čípku jednání s rodiči na základě nákupu a požití marihuany ( dále viz. Záznam o jednání s žáky a rodiči ze dne a ) 1. schůzka metodiků prevence v ZŠ Janov kontrola schránky důvěry přednáška pro rodiče žáků 8. a 9. ročníků s paní Janou Čapkovou preventistkou MěP Litvínov na téma Návykové látky 2. schůzka metodiků prevence ZŠ Braňany kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence příprava na Vánoční těšení dílničky příprava mikulášské slavnosti 13

15 Leden 1.schůzka nově vzniklé školní skupina preventistů PSP PEER SKUPINA PREVENTISTŮ( zatím se podle časových možností metodičky prevence a žáků scházíme jednou týdně a to vždy v úterý od do 14.00h a jedná se o 4 žáky z 6. A ) navržení internetových stránek skupiny a úvaha nad školním časopisem kontrola schránky důvěry provedeno šetření Klima třídy v 7. C na základě opakovaných stížností vyučujících ohledně vztahů mezi některými žáky ( dále viz Záznam u metodičky prevence ) provedeno šetření na informovanost o návykových látkách v devátých třídách (všichni zúčastnění žáci shodně odpovídali, že mají dostatek informací. Hlavním zdrojem je škola, rodina, internet, kamarádi) Závěr V průběhu celého prvního pololetí šk. roku se na škole nevyskytly závažnější problémy, kromě výše uvedeného z října 2010, které by byly řešeny s metodičkou prevence. Ve schránce důvěry nebyl jediný vzkaz. Žáci se v lednu postupně seznamovali s tím, co znamená slovo prevence prostřednictvím školní skupiny preventistů. Probíhala spolupráce s paní J.Čapkovou z MěP Litvínov, které bych tímto chtěla poděkovat za ochotu a čas věnovaný rozjezdu preventivní skupiny na škole. Probíhala spolupráce s TU jednotlivých tříd a vedením školy. Prevence v 2. pololetí školního roku Únor Březen probíhá kontrola listů prevence v TK kontrola schránky důvěry v hodinách výchovy ke zdraví bylo učivo zaměřeno na zdravý životní styl, zdravou výživu, stravování proběhla schůzka MP tematicky zaměřená na podmínky sociometrického šetření ve škole v souvislosti s legislativou a možnostmi metodika prevence na škole. vyvěšen Krizový plán ve sborovně (OL, alkohol) schůzky skupiny PSP tvorba webových stránek, práce na prvním čísle časopisu, příprava a nácvik vystoupení na 1. stupni kontrola schránky důvěry a listů prevence v TK prevence v rámci BESIP 1. st. Ve spolupráci s paní Čapkovou ( MěP Litvínov), žákům byly předány informace o bezpečnosti provozu, bezpečném chování a proběhla 1. akce skupiny preventistů na 1. st. konkrétně v prvních a druhých třídách 14

16 Duben Květen Červen Závěr kontrola schránky důvěry a listů prevence v TK ve spolupráci s PČR proběhla v 1. a 2. třídách beseda na téma Návykové látky na 2. stupni proběhlo ve všech ročnících depistážní šetření na zmapování výskytu chování nesoucího znaky šikany a agresivního chování ve škole proběhla schůzka MP zaměřená na spolupráci s Krajským úřadem, tvorbu projektů a informace ohledně získávání dotací na projekty probíhají další setkání skupiny PSP kontrola schránky důvěry a listů prevence v TK projektový den Já, ty, my, oni v rámci výuky VKZ v 6. ročnících bylo zařazeno učivo o návykových látkách, žáci samostatně po získání potřebných informací vytvořili brožurky s touto tématikou, kde se zaměřili na to, co je alkoholismus, kouření a drogy, co způsobují v životě člověka a proč by se mladí lidé měli těmto věcem vyhýbat schůzky prentistů PSP zaměřené na tvorbu 3. čísla časopisu se sportovní tématikou, práce na plakátech Nebezpečí o prázdninách akce Mladý záchranář - 4 žáci 7. ročníku první pomoc, topografie, hasicí přístroje, vázání uzlů, evakuační zavazadlo, všeobecný test z oblasti rizikového chování ze šestnácti družstev jsme se umístili na šestém místě kontrola schránky důvěry a listů prevence v TK shrnutí a vyhodnocení preventivní činnosti v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů výstava plakátů skupiny PSP nebezpečí o prázdninách časopis PSP se zaměřením na sport, bezpečnost při sportování výstava brožurek žáků 6. ročníků Návykové látky 8. a 9. ročníky14.a přednáška preventistky MěP Litvínov Jany Čapkové extremismus, extremistické skupiny, jejich vliv na společnost v rámci třídnických hodin jsme se zaměřili na první pomoc a zásady bezpečného chování o prázdninách Prevence ve druhém pololetí školního roku 2010/2011 probíhala nadále na celoškolní úrovni dobře. Děti se zúčastnily akcí, které je vedou k bezpečnému chování na silnicích, sportovištích. Dále pak probíhaly akce zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a vztahů mezi vrstevníky, dospělými a kladně hodnotím i projektový den Já, ty, my, oni, kde se skupiny žáků seznámily s životem seniorů, tělesně handicapovaných lidí, s životem lidí v zahraničí (jazykové skupiny). Přínosem akce byla návštěva psího útulku, kde se děti seznámily nejenom s provozem, ale i s osudy zvířat, která jsou zde umístěna. V rámci prevence jsme se zaměřili v hodinách OV (především v 7. a 9. ročnících) na ekologii, globální ekologické problémy a problémy našeho regionu. Kladně hodnotím plnění MPP vytvořeného pro tento školní rok, velkým přínosem je vznik preventivní skupiny z řad žáků a vznik inetrnetových stránek a časopisu. Oceňuji snahu dětí zapojit se do prevence na škole a ve svém volném 15

17 čase se pravidelně zúčastňovat schůzek skupiny. Děti samy přichází s nápady na příští rok, a proto věřím, že se skupina udrží i v následujícím školním roce, možná se i rozšíří o další členy a časopis začne vycházet i v tištěné podobě. Přínosem pro metodičku prevence jsou i pravidelné schůzky a setkání s metodiky z okolních škol, na kterých se vždy dozvíme mnoho zajímavých a hlavně praktických informací vztahujících se k prevenci na školách. Cenné jsou hlavně proto, že vycházejí z praxe, tudíž nejsou odtržené od reality. Dobrá je také spolupráce s PPP Most paní Mgr. Kateřinou Králíčkovou, která se snaží poskytovat nám další informace a materiály pro naši práci na školách. Hodnocení činnosti v oblasti Rasizmus, xenofobie a intolerance ve školním roce 2010/2011 Během letošního školního roku proběhly všechny předem naplánované akce vyjma dvou. Jednotliví vyučující ve svých předmětech, kde to bylo vhodné, i během neformálních rozhovorů s žáky usměrňovali jejich názory tak, jak je to žádoucí k toleranci vůči jiným osobám, jiným zvyků, národnostem, ale i odlišným názorům na řešení problémů. V 9. ročníku je znatelný posun v diskuzi mezi žáky přibývají argumenty, ubývají nadávky a osočování. Bohužel se nám nepodařilo realizovat návštěvy v K-centru, a to pro nezájem žáků, a azylového zařízení Rodina v tísni, protože zde rekonstruovali část budovy. Naopak mimo plán byla zařazena beseda o extrémizmu, kterou pro žáky připravila paní Jana Čapková, preventistka Městské policie Litvínov. Činnost v oblasti vidím jako velmi otevřenou všem, kteří se chtějí zapojit a směrovat žáky k toleranci a pochopení odlišného. Zpracovala: Eva Kohoutová 16

18 Hodnocení výsledků EVVO (environmentální výchovy) Také v tomto roce naše škola navázala na spolupráci s centrem ekologické výchovy Viana při Schole Humanitas. Na začátku školního roku bylo naší školou vybráno několik zajímavých vzdělávacích okruhů jak pro první, tak pro druhý stupeň. Stejně jako v minulém roce mám k některým akcím velké výhrady. V první řadě velice často vázla komunikace z hlediska upřesňování termínů jednotlivých okruhů. Co se týká obsahu, tak u akcí pro první stupeň nemám výhrad. Zato akce pro druhý stupeň byly často obsahově neadekvátní příslušnému ročníku. Navíc se témata velice často opakovala. Od září domluvený projektový den Odpady se v konečné fázi z důvodu absolutní nepřipravenosti projektového dne, ze strany Viany, vůbec nekonal a byl naší školou zrušen. V měsíc dubnu proběhl na naší škole projektový den Já, ty, my, vy, oni, ve kterém se objevilo mnoho témat zabývající se problematikou enviromentální výchovy. Tato akce byla naší školou kvalitně a důsledně připravena, proto proběhla bez sebemenších problémů a splnila svůj záměr. Na tuto akci bychom v příštích letech rádi navázali a zaměřili se více na projektové akce pořádané naší školou. Mgr. Jan Zouzalík 5.6 Volba povolání Hodnotící zpráva kariérového poradenství hodnocení školního roku Všechny plánované akce byly splněny. Letos jsme se z organizačních důvodů nezúčastnili exkurze na SŠ Educhem v Meziboří, ale žáci navštívili SPŠ Duchcov a Educhem uspořádal projektovou hodinu pro 9. roč. Chemie hrou u nás. V naší škole jsme uskutečnili prezentace celkem šesti SŠ. Zúčastnili jsme se veletrhu SŠ Sokrates v Mostě a besedy na IPS ÚP v Mostě. Na třídních schůzkách 9. ročníku obdrželi rodiče informace o přijímacím řízení na SŠ. V lednu byly vydány žákům přihlášky na SŠ s dostatečnými informacemi k vyplňování. Poprvé se stalo, že žák osmého ročníku nechtěl přihlášku na SŠ odevzdat. Osobně jsem ji předala na ředitelství školy. Zápisové lístky si vyzvedli všichni rodiče. Všichni žáci byli na SŠ přijati v prvním kole přijímacího řízení. Na osmileté gymnázium odchází celkem 8 žáků z pátých tříd. V měsíci červnu se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy na IPS ÚP v Litvínově. Podle vyjádření třídních učitelek a projeveného zájmu žáků se úroveň besed zlepšila. Do předmětu pracovní činnosti svět práce v 8. ročníku jsme již vloni zařadili problematiku finanční a ekonomické gramotnosti a letos zakoupili i výukový program. Přehled počtu žáků podle zvolené SŠ: Gymnázia 17 Střední průmyslové školy 12 Střední odborné školy ( Pg., zdravotnická, obchodní, Sch. Humanitas, hotelovky ) -23 SŠ (učňovské obory ) Zapsala H. Kašková

19 6. Přehled o aktivitách a prezentaci školy 6.1 Soutěže, olympiády, přehlídky (počty zúčastněných žáků ve šk. roce 2010/2011) Přední místa v soutěžích jsou skvělým výsledkem práce jednotlivých vyučujících. Neméně nás těší, že se škola zapojuje prakticky do všech významných soutěží a olympiád. Účast a úspěchy v těchto soutěžích jsou důkazem kvalitní pedagogické práce a prokazují, že žáci díky této práci získali potřebné znalosti a kompetence v různých oblastech vzdělávání. 6.2 Vybrané akce uskutečněné během školního roku 2010/2011 Typ akce Výuka plavání Výuka bruslení Lyžařský výcvik Škola v přírodě Zotavovací pobyt Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků 18 Měsíc konání akce Poznámka (název akce, výsledek) 1 24 listopad - leden Plavecký výcvik 4. C 3 76 leden - duben Plavecký výcvik. A, B, C 2 48 duben - červen Plavecký výcvik 4. A, B únor - březen Výuka bruslení na zimním stadionu v Litvínově Z důvodu nepříznivých sněhových podmínek se LVK nekonal duben - květen ŠvP Sklárna 1 26 říjen Adaptační pobyt třídy 1. A, hotel Eurorellax Hora Sv. Kateřiny 1 19 červen Ozdravný pobyt tř.7. B -Chřibská Návštěva ZOO Ústí n/l, přírodopis v rámci ŠvP Návštěva IMAX 3D kino v rámci výuky 3 34 září Př, shlédnutí 3D filmu na téma Hubbleův teleskop, cílová skupina: žáci 9.A, B, C 1 21 září Mě knihovna Litvínov, kniha zdroj poznání, literárně detektivní soutěž 3 52 září Poznávací exkurze, památky Prahy Exkurze 3 54 září Školní výlety Zahraniční výjezdy Žákovská vystoupení 1 23 listopad Staré pověsti české výstava v NM Praha 3 75 leden - březen Mě knihovna Litvínov Abeceda pohádek 3 31 březen Exkurze do památníku Terezín 1 24 duben Národní muzeum projekt středověk 2 38 červen Exkurze Praha a její památky 1 22 červen Exkurze Vodárna Meziboří 3 65 červen Exkurze Mělník hora Říp 1 (1.A) 27 červen Selský dvůr Braňany Klíny Sedlo, hry v přírodě 1 ( 1.B) 26 červen Ekofarma Babiny, život na farmě 1 ( 5.A) 22 červen Hrad Krupka 2 ( 5.B,C) 33 červen Botanická zahrada - Teplice 1 ( 2.A) 25 červen Vybraní žáci školy Vybraní žáci školy Vybraní žáci školy květen červen prosinec červen Osek zřícenina hradu Rýzmbur, prohlídka kláštera Poznávací zahraniční výjezd žáků roč. do Francie Poznávací zahraniční výjezd žáků roč. do VB Vánoční těšení ( setkání rodičů, žáků a přátel školy ) Šerpování žáků 9.ročníků Citadela Litvínov

20 Koncerty 9 (3. 5. roč.) 210 říjen Výchovný koncert smyčcového kvarteta členů Severočeské filharmonie Teplice 5 (3.A,B,C 5.A,5.C) 119 únor Kdo si hraje nezlobí, hudebně výchovný program - vývoj populární hudby 14( roč.) 293 duben Výchovný koncert ZUŠ Litvínov 6 ( 1.A,B,C, 2.A,B,C) 150 květen Výchovný koncert hudební nástroje na ZUŠ Litvínov Výstavy, divadla 6 ( 3. 4.roč.) 148 listopad Šípková Růženka, divadlo Most 1 (6.A) 19 listopad DVD Litvínov V osm u archy 5 ( 1.C, 4.C, 5.A,C,6.A) 117 leden Indiánská výstava aula Scholy Humanitas 10( 1.A,B,C, 2.A,B,C, 3.C, 4.A,B,C) 250 únor Čert a Káča DVD Litvínov 15 (1.-5.roč.) 335 duben Loutkové divadlo NARCIS 1 ( 1.B) 26 duben Divadlo Most představení Saxana 5 ( 8.A,B, 5.A,C, 4.C) 104 duben Galerie Radniční sklípek - velikonoce 1. a 2.st. 292 květen Citadela Litvínov-představení Černého divadla - "Ulice plná kouzel" 2 ( 1.A,C) 53 červen Divadlo Most Jiné akce školy 3 76 září září září 3 70 září 1 24 září 1 23 říjen 1 26 říjen 19 Projekt 3. tříd ke zdravému životnímu stylu. Název projektu : Zdravá svačina, cílová skupina žáci III.A, III.B, III.C Orli supi kondoři na vaší škole, projektový den výukový program enviromentální výchova Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st.,T : Podzimní les Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st.,T : Zemská trápení Projektový výtvarný den. Výtvarný den s pohádkou Cílová skupina: žáci III.C třídy Den plný pohádek, moje oblíbená kniha, pohádka, pohádková bytost. Projektový den Den s plyšákem. Propojení emočního prožitku s učivem, vytváření kladných vztahů ve třídě, adaptace na školní prostředí, rozvoj smyslového vnímání říjen Evropský den jazyků projektový den II.st říjen Výběr žáků roč. 52 říjen 3 ( 3.A,B,C) 75 říjen Projekt: Kniha zdroj poznání,vyučovací předměty: ČJL, D Projektová hodina : prevence sexuální výchova. Cílová skupina: dívky 8. a 9. ročníků, přednášela MuDr. Oháňková. Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st.,T : Koloběh vody 3 ( 6.A,B,C) 66 říjen Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro II.st.,T :Potravní řetězec 3 (7.A,B,C) 57 říjen Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro II.st.,T : Obnovitelné zdroje 3 ( 4.A,B,C) 70 říjen Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st.,T : Doprava a my 3 ( 6.A,B,C) 65 listopad Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro II.st.,T : Potravní řetězec 3 (5.A,B,C) 65 listopad Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro. I.st., T: Kam s ním 3 (5.A,B,C) 60 říjen Beseda s historikem p. Novotným na téma

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy ZŠ Litvínov Hamr, Mládežnická 220, okres Most školní rok 2010-2011 Litvínov 31. 8. 2011 č. j. 403/2011 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011... 4 1. ZÁKLADNÍ

Více