ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ JIŘETÍN Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Razítko instituce Mgr.Eva Zdražilová,ředitelka školy

2 Výroční zpráva o činnosti školy: a)základní údaje o škole : Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, Horní Jiřetín,PSČ Charakteristika školy : Škola je od , kdy došlo k integraci základní a mateřské školy Horní Jiřetín, právním subjektem. IZO školy : ZŠ ŠD MŠ ŠJ Zřizovatel školy - město Horní Jiřetín Ředitelka školy - Mgr. Eva Zdražilová, statutární zástupce Mgr.Zdeňka Arazimová Kontakty: tel nebo fax webové stránky školy: www. izms.cz Školská rada: předseda: Ing.Petra Fryčková- zástupce MěÚ členové: Ing.Anna Trnková- zástupce MěÚ Zdeňka Cerháková -zástupce rodičů Jana Seilerová -zástupce rodičů Taťana Vavroušková- zástupce pedagogů Jiřina Miková-zástupce pedagogů b) Přehled oborů vzdělávání Ve všech ročnících ZŚ bylo vyučováno podle školního vzdělávacího programu (ŠVP),, Cesta za poznáním,jehož cílem je vzdělávání žáků tak,aby získali : - základní informace,které mohou dále rozvíjet - schopnost orientovat se v současném světě ŠVP klade důraz na výuku jazyků,přírodních věd,využití počítačové techniky v běžném životě a profesní orientaci. Při vyučování jsou využívány moderní metody na 1. i 2.stupni. Program navazuje na vzdělávací program MŠ s názvem S mašinkou na cestě za poznáním Bylo vyučováno podle těchto učebních plánů:

3 Cesta za poznáním-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.stupeň od školního roku 2013/14 od 1.ročníku a následující školní roky 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. min.hod. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 8,5+0,5 Di 8,5+0,5Di 7+1 Di 6+1 Di 5+1Di 35 Anglický jazyk 0,5Di 0,5Di Matematika a její aplikace Matematika 3+1 Di 4+1Di 4+1Di 4+1Di 5 20 Inf. a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Počítače 0,5 Di 0,5 Di 1 Di 0,5+0,5Di 0,5+0,5Di 1 Prvouka Di Přírodověda _ Di Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P P Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace 2,5Di 2,5Di 4 Di 2,5Di 2,5Di 14 Seznam používaných zkratek: Di-disponibilní dotace Min.hod.dotace-minimální hodinová dotace Inf. a komunikační technologie-informační a komunikační technologie P-průřezová témata Hod.dot.-hodinová dotace

4 Cesta za poznáním-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.stupeň od školního roku 2013/2014 od 2.ročníku a následující školní roky 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. min.hod. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 8, Di 6+1 Di 5+1,5 Di 35 Anglický jazyk 0,5Di 0,5Di Doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova 0,5Di 0,5 0,5Di 0,5Di _ 2Di Matematika a její aplikace Matematika 3+1 Di 4+1Di 4+1Di 4+1Di 5 20 Inf. a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Počítače 0,5 Di 1Di 0,5Di 0,5 0,5 1 Prvouka Di Přírodověda _ Di Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P P Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace 2,5Di 2,5Di 4 Di 2,5Di 2,5Di 14 Seznam používaných zkratek: Di-disponibilní dotace Min.hod.dotace-minimální hodinová dotace Inf. a komunikační technologie-informační a komunikační technologie P-průřezová témata Hod.dot.-hodinová dotace

5 Cesta za poznáním-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2.stupeň školní rok 2013/2014 pro 6.ročník a následující školní roky 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9. ročník Min.hod. Vzdělávací oblasti Vzdělávací oblasti hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Di 15 Anglický jazyk Německý jazyk 3 Di 3 Di 6 Di Matematika a její aplikace Matematika 3+2Di 4+1Di 4+1Di 4+1Di 15 Informační a komunikační technologie Počítače 1Di 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Dějepis Di Výchova k občanství Fyzika Di 1 Chemie Přírodopis Di 1+1 Di Zeměpis 1+1Di Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Volba povolání Pěstitelství 1 1 Di _ - Laboratorní technika 1Di - - _ 3 Práce s tech. materiály 1 _ Domácí práce _ 1 Di Volitelné předměty 0 1 Di 1 Di 1 Di - Průřezová témata-součást vyuč. předmětů P P P P P Celková povinná časová dotace z toho disponibilní Povinné předměty časová dotace Volitelné předměty Viz poznámky Seznam používaných zkratek: Di-Disponibilní dotace Min.hod..dotace-minimální hodinová dotace Doplň.vzděl.obor- Doplňující vzdělávcí obor

6 Práce s tech.materiály-práce s technickými materiály Součást vyuč.předmětů-součást vyučovacích předmětů P-Průřezová témata Volitelné předměty jsou vyučovány ve skupině vytvořené z jednoho nebo více ročníků podle zájmu žáků. Volitelné předměty : Sportovní hry 2h /týden Počítače Etická výchova Psaní na klávesnici Sborový zpěv Technické kreslení

7 Cesta za poznáním-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2.stupeň od šk.rok 2013/2014 od 7.a 8.ročníku a následující školní roky Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblasti 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9. ročník Min.hod. hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. dotace Český jazyk a literatura Di 15 Anglický jazyk Německý jazyk 3 Di 3 Di 6 Di Matematika a její aplikace Matematika 4+1Di 4+1Di 4+1Di 3+1Di 15 Informační a komunikační technologie Počítače 1Di 1 1 Člověk a společnost Dějepis Di 1 Výchova k občanství Fyzika Di 1 Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis 1+1Di Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Di 10 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Volba povolání 1 1 Di Člověk a svět práce Pěstitelství 1 1 Di _ - Laboratorní technika 1Di - - _ 3 Práce s tech. materiály 1 _ Domácí práce _ 1 Di Volitelné předměty 0 2Di 1Di 1Di Průřezová témata-součást vyuč. předmětů P P P P P Celková povinná časová dotace z toho disponibilní Povinné předměty časová dotace Volitelné předměty Viz poznámky Seznam používaných zkratek: Di-Disponibilní dotace Min.hod..dotace-minimální hodinová dotace Doplň.vzděl.obor- doplňující vzdělávací obor Práce s tech.materiály-práce s technickými materiály Součást vyuč.předmětůsoučást vyučovacích předmětů P-průřezová témata

8 Volitelné předměty jsou vyučovány ve skupině vytvořené z jednoho nebo více ročníků podle zájmu žáků. Nabízíme tyto volitelné předměty : Sportovní hry 2h/týden Taneční soubor 1h/týden Počítače 1h/týden Etická výchova 1h/týden Psaní na klávesnici Sborový zpěv Technické kreslení

9 Cesta za poznáním-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2.stupeň od školního roku 2013/2014 pro 9.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9. ročník Min.hod. Vzdělávací oblasti Vzdělávací oblasti hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Di 15 Anglický jazyk Doplň.vzděl.obor Německý jazyk 2 Di 2 Di 2 Di 6 Di Matematika a její aplikace Matematika 4+1Di 4+1Di 4+1Di 3+2Di 15 Informační a komunikační technologie Počítače 1Di 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Dějepis Výchova k občanství Fyzika Di 1 Chemie Přírodopis Di 1+1 Di Zeměpis 1+1Di Di 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Di 1 Di Tělesná výchova Volba 1 povolání 1Di Pěstitelství 1 1 Di _ - Laboratorní technika 1Di - - _ 3 Práce s tech. materiály 1 _ Domácí práce _ 1 Di Průřezová témata-součást vyuč. předmětů P P P P P Celková povinná časová dotace z toho disponibilní Povinné předměty časová dotace Volitelné předměty Viz poznámky Seznam používaných zkratek: Di-Disponibilní dotace Min.hod..dotace-minimální hodinová dotace Doplň.vzděl.obor- Doplňující vzdělávací obor Práce s tech.materiály-práce s technickými materiály

10 Součást vyuč.předmětůsoučást vyučovacích předmětů P-Průřezová témata Volitelné předměty jsou vyučovány ve skupině vytvořené z jednoho nebo více ročníků podle zájmu žáků. Nabízíme tyto volitelné předměty : Německý jazyk 2h /týden Sportovní hry 2h /týden Taneční soubor Počítače Etická výchova Psaní na klávesnici Sborový zpěv Technické kreslení

11 c) Personální část Ředitel školy : Mgr. Eva Zdražilová Statutární zástupce ředitele : Mgr. Zdenka Arazimová Výchovný poradce : TaťanaVavroušková Zástupce pro MŠ a ŠD : Bc. Jitka Laliková Vychovatelka školní družiny : Milena Heidingerová-1.oddělení Nicol Popelková -2.oddělení Asistent pro nápravu řeči : Bc. Jitka Laliková - MŠ,ZŠ Zavádějící učitel pro 1.stupeň : Mgr. Ivana Žitková Asistent pro volnočasové aktivity: Zdeňka Cerháková Protidrogový koordinátor : Jiřina Miková Finanční koordinátor. Mgr.Petra Petrovová Ekologický koordinátor: Mgr.Lenka Dubnová Dopravní výchova : Irma Vaňková Program,,Zdravé zuby : Mgr.Petra Strnadová Finanční koordinátor. Mgr.Petra Petrovová Pedagogičtí pracovníci ZŠ Mgr.Ivana Žitková I. ( aprobace 1.stupeň ) Mgr.Markéta Šnorová II. ( aprobace 1.stupeň) Mgr.Naděžda Stefanová III. ( aprobace 1.stupeň) Mgr.Petra Strnadová IV. ( aprobace 1.stupeň ) Irma Vaňková V. Mgr.Lenka Dubnová VI.(aprobace Př-Tv) Mgr.Petra Petrovová VII. ( aprobace 1.stupeň ) Jiřina Miková VIII. Taťana Vavroušková IX. Mgr. Eva Zdražilová-výuka 2.st. (aprobace M-F) Mgr. Zdenka Arazimová-výuka 2.st. (aprobace M-Tv) Martin Kotmel - výuka informatiky Mgr.Helena Škoudlilová- výuka 2. st. (aprobace Ch-ZPV) Jaroslava Wohlová- výuka 2.st. Mgr.Martina Koptová-.výuka 2.st. ( aprobace 1.stupeň ) Bc.Jitka Laliková výuka Aj Monika Bendlová-výuka kancelářské psaní Z pedag.sboru ZŠ je: 10 aprobovaných pracovníků (4 s praxí nad 30 let, 4 s praxí nad 10 let, 2 s praxí do 10 let) 6 neaprobovaných - - ( 2 s praxí nad 30 let, 1s praxí nad 20 let, 1 s praxí nad 10 let, 2 s praxí do 10 let) Pedagogičtí pracovníci ŠD: Bc.Jitka Laliková Nicol Popelková Michaela Pospíšilová Hlinková-RD Milena Heidengerová

12 Nepedagogičtí pracovníci ZŠaMŠ: M.Hinková,E,Vitnerová,V.Bauer,H.Uhrová, M.Sipplová, Z.Cerháková,J.Seilerová,K.Zábranská 1 zaměstnanec s praxí nad 20 let 3 zaměstnanci s praxí nad 10 let 4 zaměstnanců s praxí do 10 let Vzdělávací program MŠ školy : Plněn školní vzdělávací program s názvem S mašinkou na cestě za poznáním Třídy mateřské školy jsou velmi dobře vybaveny. Mateřská škola používá 3 počítače,ve všech třídách jsou vhodné pomůcky a každá má audiovizuální techniku. Interaktivní tabule instalována ve třídě předškoláků. Magic box je k dispozici pro I. a II. Třídu MŠ Dětí MŠ také využívají: PC pracovnu tělocvičnu v budově čp.300 knihovnu ZŠ školní zahradu s vybavením IT v 1.tř.ZŠ-příprava předškoláků na vstup do ZŠ d) Údaje o přijímacím řízení zápis žáků do MŠ a ZŠ Do MŠ bylo pro školní rok 2014/15 bylo přijato 25 dětí Aktivity MŠ a ŠD Veselé pískání pro zdravé dýchání MŠ Rozvoj komunikativních dovedností pro MŠ i ZŠ Dokončení projektu Učíme se v přírodě ŠvP Sklárna Plavecký kurs v litvínovském bazéně Turnaj mateřských škol PLAVÁČEK Divadlo MŠ (Výprava za ledním medvědem, Vánoce u klaunů,špalíček veršů a pohádek) Mikuláš v MŠ Masopustní karneval v MŠ Vánoční besídka v MŠ, 1. a 2.tř.ZŠ Dětský den v MŠ spolupráce s Městskou policií Litvínov a s hasiči z Horního Jiřetína Policie v ŠD Chování na komunikacích, Bezpečí dětí, šikana Exkurse ŠD v janovské pekárně JAPEK Kouzelník Waldini vystoupení pro ŠD Běh o velikonočního zajíce Sportovní trojboj Mini farma.dl.louka-eko program Rozloučení s III.tř.MŠ

13 e)výsledky vzdělávání ZŠ za školní rok 2013/2014 HOTOVO za I. pololetí Chování ch. 3.st. ch. Prospěch neprospělo žáků vyznamen. 2.st.ch. 3.st.ch. prospělo prosp.s vyznam. neprospělo 1.st. ZŠ st ZŠ Celkem celkem 193 žáků za II. pololetí po opravkách Chování ch. 3.st. ch. Prospěch neprospělo žáků vyznamen. 2.st.ch. 3.st.ch. prospělo prosp.s vyznam. neprospělo 1.st. ZŠ st ZŠ Celkem f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: celkem 192 žáků I v letošním školním roce jsme se věnovali na I. a II. stupni největšímu problému rizikového chování šikaně, záškoláctví a požívání návykových látek ( kouření). Na naší škole proběhl jednorázový dotazníkový průzkum na výskyt šikany zadaný školním metodikem prevence a zároveň třídním učitelem během třídnické hodiny. Žáci anonymně odpovídají na otázky související se šikanou na škole. Dotazníky jsme komplexně vyhodnotili a zjištěné případy většinou mírnějších forem šikany jsme v konkrétních případech řešili se žáky a rodiči, a to ve spolupráci se školním metodikem prevence, výchovného poradce a třídních učitelů. Pouze ve čtvrtém ročníku byla zapojena do vyšetřování i Policie ČR a to na žádost matky. Téměř ve všech třídách se objevují také případy vulgárního vyjadřování. S problémovými žáky budeme v příštím školním roce pracovat v třídnických hodinách formou diskuze a vysvětlování. K těmto problémovým dětem je nutné přistupovat individuálně. Žáci naší školy mají také možnost svěřovat se se svými problémy prostřednictvím schránky důvěry, kterou využívají. Tradicí se na naší škole stala preventivně výchovná přednáška Pavla Pabiána na téma Prevence drogy. Proběhla v říjnu v osmém a devátém ročníku a velice žáky zaujala. O problematice závislosti na automatech byli žáci šestých až devátých tříd seznámeni formou besedy p.martina Kohouta. V mateřské škole se opět uskutečnila přednáška Policie ČR na téma Bezpečnost.

14 Žáci páté třídy se zúčastnili adaptačního výletu na Hipodrom v Mostě,aby se seznámili s novou třídní učitelkou,která je bude mít na starost na II.stupni. Snažili jsme se seznámit celý pedagogický sbor s drogovou problematikou a s možnostmi, jak rozpoznat některé příznaky u žáků, kteří jsou pod vlivem návykových látek. Problémem tohoto školního roku byly také neomluvené hodiny. Zjištěné případy byly neprodleně řešeny s rodiči. Důslednou kontrolou docházky jsme zabránili dalšímu zvyšování neomluvených hodin. Ve školních vzdělávacích plánech jsou v každém ročníku zavedena témata týkající se oblasti prevence. V roce 2013/2014 se školní metodik prevence pravidelně zúčastňoval každé schůzky všech metodiků prevence ZŠ v okrese Most a také několika školení na zajímavá témata v oblasti prevence,např.schůzka metodiků prevence s Policií ČR a úřadu OSPOD. Hodnocení minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek-příloha č. g)údaje o vzdělání pedagogů V tomto šk.roce se zúčastnilo 6 pedagogů 4 seminářů (Metody a formy práce se žáky se spec. poruchami,rozhodování ředitele MŠ ve správním řízení,písně a hrátky se zvířátky,etika hrou), 8 pedagogů docházelo po celý šk.rok na výuku Aj a 1 pedagog na výuku Nj. h) Údaje o aktivitách a prezentace školy Žáci naší školy se zúčastnili těchto soutěží: Školní soutěže a mimoškolní aktivity: ŠVP Sklárna Lyžařský výcvik Den otevřených dveří Den evropských jazyků Beseda,,Bezpečnost dětí při cestě do školy Beseda,,BESIP Den s policií Hudební pořad,,rock Divadélko K.U.Š. Městské divadlo Most Karlovarské divadlo,,letadlo Zdobení velikonoční břízky Stolní tenis Biologická olympiáda Olympiáda v ČJ Chemická olympiáda Sudoku Pythagoriáda Recitační soutěž Oblastní soutěže Volejbal Okresní soutěže Atletický čtyřboj Florbal Minivolejbal v barvách Přespolní běh

15 Stolní tenis Vybíjená Sálová kopaná Olympiáda v ČJ Sudoku Pythagoriáda Olympiáda Aj Recitační soutěž Biologická olympiáda OVOV šestiboj atletický Krajské soutěže OVOV šestiboj atletický Minivolejbal v barvách Pythagoriáda Florbal Biologická olympiáda Republikové soutěže Minivolejbal v barvách Nejlepší umístění: 1.místo KK florbal-3.-5.tř. 5. místo KK Dopravní soutěž mladých cyklistů -žáci 5.-6.tř. 1. místo OK Dopravní soutěž mladých cyklistů-žáci 6.tř. 1. místo MC Donald CUP-4.-5.tř. 1.místo OK florbal-3.-5.tř. 1. místo OK stolní tenis-m.pech 1. místo - OK Přespolní běh-b.lišková 2.místo OK Sudoku M.Turková 2. místo OK stolní tenis-v.antalecz 2.místo-LŠFL-florbal-žáci 3.,4. a 5.tř. 3. místo OK Biologická olympiáda P.Duben 3. místo MC Donald CUP-1.-3.tř. 3.místo plavecká štafeta-2.stupeň ZŠ 3. místo OK atletický čtyřboj-š.klimešová 3. místo OK Přespolní běh-š.klimešová 3. místo Krušnohorský šestiboj-florbal žáci 3. a 4.třídy 4.místo OK stolní tenis-d.voves 5. místo OK Dopravní soutěž mladých cyklistů -žáci 7.-9.tř. 5.místo OK,,Pythagoriáda -P.Duben 6.místo OK Sudoku P.Duben místo OK,,Pythagoriáda -M.Smolák 7.místo OK Sudoku J.Sapoušek,D.Relich 9.místo OK Sudoku P.Kovtanová 1. místo Vv soutěž,,vesmír -M.Zálešáková 1.místo plavecká štafeta-1.stupeň ZŠ 6. místo Florbal-žáci 6.a 7.tř. 8. místo - Florbal-žáci 8.a 9.tř

16 Hodnocení ZÚ Od ledna 2000 fungují na naší škole zájmové kroužky, které jsou součástí preventivního protidrogového programu pro žáky naší školy. Žáci si mohou vybrat z celkem 11 útvarů (ZÚ) výtvarný, sportovní, stolní tenis, plavání, šachový, přírodovědný, dramatický, počítačové hry pro mladší i starší žáky, příprava pokrmů, ale také sportovní kroužek a počítačové hry pro žáky MŠ. V nich pracovalo 115 žáků ZŠ, 17 žáků MŠ ve sportovním kroužku a 18 v počítačových hrách. Kromě pravidelné činnosti v ZÚ děti navštívily mnoho zajímavých mimoškolních akcí. Tradicí se stala víkendová Drakiáda pouštění draků a zábava pro děti i jejich rodiče. Zdobení vánočního stromečku nebo velikonoční břízky na náměstí v Mostě, kde žáci prezentovali vzorně naši školu svými vlastnoručně vyrobenými dekorativními ozdobami. Starší žáci zase vzorně reprezentovali školu v soutěžích Mladý zdravotník a Mladý záchranář, které pořádá Policie ČR ve spolupráci s ČK. Nezapomnělo se ani na soutěže výtvarné, příprava pokrmů, ale také šachové turnaje, turnaje ve stolním tenisu, populárním bowlingu a badmintonu. Velkou popularitu u mladších žáků získal minivolejbal, kde naši nejmladší získali nejvyšší umístění v krajském kole, postup do republikového kola a nyní nás čeká kolo celorepublikové. Své schopnosti po sportovní stránce prokázali někteří jednotlivci v atletické soutěži Odznak všestrannosti Romana Šeberleho. Také jsme se zapojili do Krušnohorského atletického šestiboje základních škol, kde jsme získali 3. místo. Ve velké oblibě pro starší žáky se stává návštěva plaveckých bazénů, nejčastěji Aquadrom v Mostě, ale také německý Marienberg. O podzimních prázdninách jsme navštívili Tropical Islands nedaleko u Berlína. Své dovednosti předvedli členové ZÚ dramatického na vystoupení pro jiřetínské ženy.den matek a pro spolužáky či děti z MŠ. Asistentka pro volný čas také pořádá příměstský tábor, kde děti na konci prázdnin tráví volný čas naplněný směsí výletů, vodních radovánek, her a soutěží. i)výsledky inspekční činnosti Českou školní Výsledky dalších kontrol -viz přílohy Úřad práce ČR-kontaktní pracoviště Most-kontrola dodržování zákona o státní podpoře- příloha č.1,č Okresní zpráva sociálního zabezpečení Most-kontrola provádění nemocenského pojištění,odvodu pojistného na soc.zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění povinností důchodového pojištění- příloha č Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje,pracoviště Most- kontrola plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č.258/2000 Sb. v platném znění-příloha č Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje,pracoviště Most- kontrola v ŠJ- plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.110/1997 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,nařízení Parlamentu a Rady ES č.852/2004,nařízení Parlamentu a Rady ES č.178/2002-příloha č Krajská hygienická.stanice Ústeckého kraje,pracoviště Most- kontrola MŠ-plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č.258/2000 Sb. v platném znění-příloha č.6

17 Státní okresní archiv Most-kontrola dle zákona č.499/2004 Sb. O archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.255/2014 Sb.-příloha č Krajský úřad Ústeckého kraje-odbor školství,mládeže a tělovýchovy kontrola počtu žáků v ZŠ a MŠ-příloha č.8 j) Hospodaření školy se státními finančními prostředky v roce 2013 : Finanční prostředky jsou přidělovány vždy na kalendářní rok a to na mzdy zaměstnanců,odvody,fksp,učebnice,učeb.pomůcky,další vzdělávání pedagogů. 1) a) přímé náklady na vzdělání UZ ,-Kč v tom : mzdy zaměstnanců ,- Kč dohody o provedení práce ,-Kč odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ,- Kč příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ,-Kč ostatní neinvestiční výdaje ,-Kč z toho náhrady za pracovní neschopnost ,-Kč 2)čerpáno : a)investiční výdaje - 0,- Kč b)neinvestiční výdaje UZ ,- Kč z toho: mzdy zaměstnanců ,- Kč dohody o provedení práce ,-Kč odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ,- Kč příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ,-Kč ostatní neinvestiční výdaje ,-Kč z toho náhrady za prac.neschopnost ,-Kč Hospodářský výsledek za rok 2013: 0,-Kč

18 Hospodaření školy s finančními prostředky od zřizovatele (města) v roce 2013: Finanční prostředky jsou přidělovány vždy na kalendářní rok a to na mzdy některých provozních zaměstnanců,jejich odvody a FKSP,učeb.pomůcky,knihy,údržbu budovy,provoz školy. Příjmy na investice 0,-Kč Příjmy na neinvestice ,95 Kč, v tom : provozní dotace ,- Kč tržby za stravné a úplaty MŠ a ŠD ,51 Kč nájmy ,-Kč úroky 325,44 Kč ostatní výnosy (za poškozené a ztracené učebnice a knihy)-294,-kč pojišťovna ,- (havárie) čerpání z rezervního fondu ,- Kč čerpáno : a) Investiční výdaje z fondu ,- Kč (nákup Magic Boxu do MŠ,modernizace počítačové učebny a stavba zahradního altánu) b)neinvestiční výdaje ,03 Kč z toho: - spotřební materiál,učební pomůcky, učebnice, knihy, tisk, drobný hmotný majetek,prádlo,potraviny ,74 Kč -spotřeba energie ,50 Kč -opravy a údržba,revize ,56 Kč -cestovné ,- Kč -náklady na reprezentaci 1 397,- Kč -služby, programy ,87 Kč -mzdy,dohody ,- Kč -zákonné odvody zdrav. a soc. poj ,-Kč -jiné soc.náklady a školení(fksp,preventivní prohlídky, ochranné prac.oděvy) ,60 Kč -odpisy DHM a staveb ,66 Kč -náklady z drob.dlouhodobého majetku a učebních pomůcek nad 3 000,-Kč ,10Kč -ostatní náklady z činnosti(zák.pojištění,plavecká výuka,pojištění budov) ,- Kč Hospodářský výsledek za rok 2013: ,92 Kč

19 k)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Mezinárodní program ADOPCE na dálku Žáci naší školy se rozhodli při vyučování zeměpisu adoptovat kamaráda z Afriky. Po dohodě s rodiči, jsme v prosinci roku 2011,prostřednictvím občanského sdružení pro Contact, adoptovali chlapce Adama Millimouno z Guinee. Po celou dobu přispíváme na jeho vzdělání a žáci se seznamují se způsobem života v jeho rodině a v Africe. Navzájem si píšeme dopisy a naši žáci posílají Adamovi drobné dárky. Program vybavení dětských zdravotnických zařízení-pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole,Dětské kliniky FN v Olomouci-příloha č.9 l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení : a) V rámci operačního programu,,vzdělávání pro konkurenceschopnost probíhá celoživotní vzdělávání pedagogů směřující k používání nových metodických pomůcek, učebních materiálů a modernizace výuky. b) Pro zajištění výuky Aj,již od MŠ, probíhá celoživotní vzdělávání v táto oblasti u pedagogů : Hana Marksová-uč.MŠ,Nicol Popelková-uč.MŠ,Bc.Jitka Laliková-uč.MŠ a ZŠ,Mgr.Petra Strnadová-uč.ZŠ,Mgr.Naděžda Stefanová -uč.zš,mgr.markéta Šnorováuč.ZŠ,Mgr.Ivana Žitková-uč.ZŠ,Irma Vaňková-uč.ZŠ,Jiřina Miková-uč.ZŠ. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů PROJEKT OP VK 1.4,,Vzdělávání pro konkurenceschopnost Začátek projektu: říjen 2010 Konec projektu: říjen 2012 Úkol projektu:zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Cíl projektu: Vytvoření moderních didaktických učebních materiálů(dum) a jejich využívání při vyučování i po ukončení projektu.vytvořené DUM jsou přístupné také veřejnosti na adrese Na realizaci projektu se podílely paní učitelky: Mgr.Markéta Šnorová,Irma Vaňková,Mgr.Ivana Žitková,Mgr.Petra Strnadová,Jiřina Miková. Celkem vytvořily 576 DUM a použily při vyučování na 1.stupni ZŠ v předmětech český jazyk,anglický jazyk,prvouka,přírodověda a vlastivěda. Dotace z EU: ,-Kč Dotace z vlastních zdrojů: ,-Kč Projekt EU pokračuje z vlastních zdrojů n) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání: Na chod školy dohlíží Školská rada, jež byla zřízena ke dni usnesením Rady města Horní Jiřetín. Zájmy rodičů a žáků hájí a prosazuje také Klub přátel školy- je občanským sdružením ( založen byl ). Jeho hlavním posláním je podpora činnosti školy nad rámec, který jí poskytuje zřizovatel a stát. Významně podporuje školu v oblastech nadstandardního vzdělávání, ve sportovní a kulturní činnosti. Žákům poskytuje příspěvky na lyžařské a turistické kurzy a školu v přírodě. Podporuje zájmové útvary, startovné na soutěžích. Hradí žákům autobusy a vstupné na poznávací zájezdy, Odměňováni jsou budoucí prvňáčci i vycházející žáci. Hlavním zdrojem financování činnosti KPŠ jsou členské příspěvky a sponzorské dary.

20 Město Horní Jiřetín zřizovatel školy, chápe školu jako součást města, která slouží dětem občanů i jim samým. Přispívá každoročně významnými částkami na provoz školy, učebních pomůcek,kulturní a sportovní činnost žáků a zařizuje rekonstrukci budov. Pořádáme 2x za školní rok informační odpoledne a 1x den otevřených dveří. Rodiče vypomáhají také s výchovou dětí na ŠvP. Dále spolupracujeme s: Pedagogicko- psychologickou poradnou Most Dětskou lékařkou v Litvínově Logopedickou poradnou Chomutov Centrem ekologické výchovy VIANA Litvínov Školskou radou Horní Jiřetín DDM Most Pedagogickým centrem Most SPORTaS Litvínov Policií ČR K-centrem Most Střediskem výchovné péče Dyáda Most

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace Sídlo školy U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více