ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ JIŘETÍN Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Razítko instituce Mgr.Eva Zdražilová,ředitelka školy

2 Výroční zpráva o činnosti školy: a)základní údaje o škole : Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, Horní Jiřetín,PSČ Charakteristika školy : Škola je od , kdy došlo k integraci základní a mateřské školy Horní Jiřetín, právním subjektem. IZO školy : ZŠ ŠD MŠ ŠJ Zřizovatel školy - město Horní Jiřetín Ředitelka školy - Mgr. Eva Zdražilová, statutární zástupce Mgr.Zdeňka Arazimová Kontakty: tel nebo fax webové stránky školy: www. izms.cz Školská rada: předseda: Ing.Petra Fryčková- zástupce MěÚ členové: Ing.Anna Trnková- zástupce MěÚ Zdeňka Cerháková -zástupce rodičů Jana Seilerová -zástupce rodičů Taťana Vavroušková- zástupce pedagogů Jiřina Miková-zástupce pedagogů b) Přehled oborů vzdělávání Ve všech ročnících ZŚ bylo vyučováno podle školního vzdělávacího programu (ŠVP),, Cesta za poznáním,jehož cílem je vzdělávání žáků tak,aby získali : - základní informace,které mohou dále rozvíjet - schopnost orientovat se v současném světě ŠVP klade důraz na výuku jazyků,přírodních věd,využití počítačové techniky v běžném životě a profesní orientaci. Při vyučování jsou využívány moderní metody na 1. i 2.stupni. Program navazuje na vzdělávací program MŠ s názvem S mašinkou na cestě za poznáním Bylo vyučováno podle těchto učebních plánů:

3 Cesta za poznáním-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.stupeň od školního roku 2013/14 od 1.ročníku a následující školní roky 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. min.hod. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 8,5+0,5 Di 8,5+0,5Di 7+1 Di 6+1 Di 5+1Di 35 Anglický jazyk 0,5Di 0,5Di Matematika a její aplikace Matematika 3+1 Di 4+1Di 4+1Di 4+1Di 5 20 Inf. a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Počítače 0,5 Di 0,5 Di 1 Di 0,5+0,5Di 0,5+0,5Di 1 Prvouka Di Přírodověda _ Di Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P P Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace 2,5Di 2,5Di 4 Di 2,5Di 2,5Di 14 Seznam používaných zkratek: Di-disponibilní dotace Min.hod.dotace-minimální hodinová dotace Inf. a komunikační technologie-informační a komunikační technologie P-průřezová témata Hod.dot.-hodinová dotace

4 Cesta za poznáním-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.stupeň od školního roku 2013/2014 od 2.ročníku a následující školní roky 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. min.hod. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 8, Di 6+1 Di 5+1,5 Di 35 Anglický jazyk 0,5Di 0,5Di Doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova 0,5Di 0,5 0,5Di 0,5Di _ 2Di Matematika a její aplikace Matematika 3+1 Di 4+1Di 4+1Di 4+1Di 5 20 Inf. a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Počítače 0,5 Di 1Di 0,5Di 0,5 0,5 1 Prvouka Di Přírodověda _ Di Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P P Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace 2,5Di 2,5Di 4 Di 2,5Di 2,5Di 14 Seznam používaných zkratek: Di-disponibilní dotace Min.hod.dotace-minimální hodinová dotace Inf. a komunikační technologie-informační a komunikační technologie P-průřezová témata Hod.dot.-hodinová dotace

5 Cesta za poznáním-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2.stupeň školní rok 2013/2014 pro 6.ročník a následující školní roky 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9. ročník Min.hod. Vzdělávací oblasti Vzdělávací oblasti hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Di 15 Anglický jazyk Německý jazyk 3 Di 3 Di 6 Di Matematika a její aplikace Matematika 3+2Di 4+1Di 4+1Di 4+1Di 15 Informační a komunikační technologie Počítače 1Di 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Dějepis Di Výchova k občanství Fyzika Di 1 Chemie Přírodopis Di 1+1 Di Zeměpis 1+1Di Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Volba povolání Pěstitelství 1 1 Di _ - Laboratorní technika 1Di - - _ 3 Práce s tech. materiály 1 _ Domácí práce _ 1 Di Volitelné předměty 0 1 Di 1 Di 1 Di - Průřezová témata-součást vyuč. předmětů P P P P P Celková povinná časová dotace z toho disponibilní Povinné předměty časová dotace Volitelné předměty Viz poznámky Seznam používaných zkratek: Di-Disponibilní dotace Min.hod..dotace-minimální hodinová dotace Doplň.vzděl.obor- Doplňující vzdělávcí obor

6 Práce s tech.materiály-práce s technickými materiály Součást vyuč.předmětů-součást vyučovacích předmětů P-Průřezová témata Volitelné předměty jsou vyučovány ve skupině vytvořené z jednoho nebo více ročníků podle zájmu žáků. Volitelné předměty : Sportovní hry 2h /týden Počítače Etická výchova Psaní na klávesnici Sborový zpěv Technické kreslení

7 Cesta za poznáním-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2.stupeň od šk.rok 2013/2014 od 7.a 8.ročníku a následující školní roky Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblasti 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9. ročník Min.hod. hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. dotace Český jazyk a literatura Di 15 Anglický jazyk Německý jazyk 3 Di 3 Di 6 Di Matematika a její aplikace Matematika 4+1Di 4+1Di 4+1Di 3+1Di 15 Informační a komunikační technologie Počítače 1Di 1 1 Člověk a společnost Dějepis Di 1 Výchova k občanství Fyzika Di 1 Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis 1+1Di Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Di 10 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Volba povolání 1 1 Di Člověk a svět práce Pěstitelství 1 1 Di _ - Laboratorní technika 1Di - - _ 3 Práce s tech. materiály 1 _ Domácí práce _ 1 Di Volitelné předměty 0 2Di 1Di 1Di Průřezová témata-součást vyuč. předmětů P P P P P Celková povinná časová dotace z toho disponibilní Povinné předměty časová dotace Volitelné předměty Viz poznámky Seznam používaných zkratek: Di-Disponibilní dotace Min.hod..dotace-minimální hodinová dotace Doplň.vzděl.obor- doplňující vzdělávací obor Práce s tech.materiály-práce s technickými materiály Součást vyuč.předmětůsoučást vyučovacích předmětů P-průřezová témata

8 Volitelné předměty jsou vyučovány ve skupině vytvořené z jednoho nebo více ročníků podle zájmu žáků. Nabízíme tyto volitelné předměty : Sportovní hry 2h/týden Taneční soubor 1h/týden Počítače 1h/týden Etická výchova 1h/týden Psaní na klávesnici Sborový zpěv Technické kreslení

9 Cesta za poznáním-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2.stupeň od školního roku 2013/2014 pro 9.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9. ročník Min.hod. Vzdělávací oblasti Vzdělávací oblasti hod.dot. hod.dot. hod.dot. hod.dot. dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Di 15 Anglický jazyk Doplň.vzděl.obor Německý jazyk 2 Di 2 Di 2 Di 6 Di Matematika a její aplikace Matematika 4+1Di 4+1Di 4+1Di 3+2Di 15 Informační a komunikační technologie Počítače 1Di 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Dějepis Výchova k občanství Fyzika Di 1 Chemie Přírodopis Di 1+1 Di Zeměpis 1+1Di Di 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Di 1 Di Tělesná výchova Volba 1 povolání 1Di Pěstitelství 1 1 Di _ - Laboratorní technika 1Di - - _ 3 Práce s tech. materiály 1 _ Domácí práce _ 1 Di Průřezová témata-součást vyuč. předmětů P P P P P Celková povinná časová dotace z toho disponibilní Povinné předměty časová dotace Volitelné předměty Viz poznámky Seznam používaných zkratek: Di-Disponibilní dotace Min.hod..dotace-minimální hodinová dotace Doplň.vzděl.obor- Doplňující vzdělávací obor Práce s tech.materiály-práce s technickými materiály

10 Součást vyuč.předmětůsoučást vyučovacích předmětů P-Průřezová témata Volitelné předměty jsou vyučovány ve skupině vytvořené z jednoho nebo více ročníků podle zájmu žáků. Nabízíme tyto volitelné předměty : Německý jazyk 2h /týden Sportovní hry 2h /týden Taneční soubor Počítače Etická výchova Psaní na klávesnici Sborový zpěv Technické kreslení

11 c) Personální část Ředitel školy : Mgr. Eva Zdražilová Statutární zástupce ředitele : Mgr. Zdenka Arazimová Výchovný poradce : TaťanaVavroušková Zástupce pro MŠ a ŠD : Bc. Jitka Laliková Vychovatelka školní družiny : Milena Heidingerová-1.oddělení Nicol Popelková -2.oddělení Asistent pro nápravu řeči : Bc. Jitka Laliková - MŠ,ZŠ Zavádějící učitel pro 1.stupeň : Mgr. Ivana Žitková Asistent pro volnočasové aktivity: Zdeňka Cerháková Protidrogový koordinátor : Jiřina Miková Finanční koordinátor. Mgr.Petra Petrovová Ekologický koordinátor: Mgr.Lenka Dubnová Dopravní výchova : Irma Vaňková Program,,Zdravé zuby : Mgr.Petra Strnadová Finanční koordinátor. Mgr.Petra Petrovová Pedagogičtí pracovníci ZŠ Mgr.Ivana Žitková I. ( aprobace 1.stupeň ) Mgr.Markéta Šnorová II. ( aprobace 1.stupeň) Mgr.Naděžda Stefanová III. ( aprobace 1.stupeň) Mgr.Petra Strnadová IV. ( aprobace 1.stupeň ) Irma Vaňková V. Mgr.Lenka Dubnová VI.(aprobace Př-Tv) Mgr.Petra Petrovová VII. ( aprobace 1.stupeň ) Jiřina Miková VIII. Taťana Vavroušková IX. Mgr. Eva Zdražilová-výuka 2.st. (aprobace M-F) Mgr. Zdenka Arazimová-výuka 2.st. (aprobace M-Tv) Martin Kotmel - výuka informatiky Mgr.Helena Škoudlilová- výuka 2. st. (aprobace Ch-ZPV) Jaroslava Wohlová- výuka 2.st. Mgr.Martina Koptová-.výuka 2.st. ( aprobace 1.stupeň ) Bc.Jitka Laliková výuka Aj Monika Bendlová-výuka kancelářské psaní Z pedag.sboru ZŠ je: 10 aprobovaných pracovníků (4 s praxí nad 30 let, 4 s praxí nad 10 let, 2 s praxí do 10 let) 6 neaprobovaných - - ( 2 s praxí nad 30 let, 1s praxí nad 20 let, 1 s praxí nad 10 let, 2 s praxí do 10 let) Pedagogičtí pracovníci ŠD: Bc.Jitka Laliková Nicol Popelková Michaela Pospíšilová Hlinková-RD Milena Heidengerová

12 Nepedagogičtí pracovníci ZŠaMŠ: M.Hinková,E,Vitnerová,V.Bauer,H.Uhrová, M.Sipplová, Z.Cerháková,J.Seilerová,K.Zábranská 1 zaměstnanec s praxí nad 20 let 3 zaměstnanci s praxí nad 10 let 4 zaměstnanců s praxí do 10 let Vzdělávací program MŠ školy : Plněn školní vzdělávací program s názvem S mašinkou na cestě za poznáním Třídy mateřské školy jsou velmi dobře vybaveny. Mateřská škola používá 3 počítače,ve všech třídách jsou vhodné pomůcky a každá má audiovizuální techniku. Interaktivní tabule instalována ve třídě předškoláků. Magic box je k dispozici pro I. a II. Třídu MŠ Dětí MŠ také využívají: PC pracovnu tělocvičnu v budově čp.300 knihovnu ZŠ školní zahradu s vybavením IT v 1.tř.ZŠ-příprava předškoláků na vstup do ZŠ d) Údaje o přijímacím řízení zápis žáků do MŠ a ZŠ Do MŠ bylo pro školní rok 2014/15 bylo přijato 25 dětí Aktivity MŠ a ŠD Veselé pískání pro zdravé dýchání MŠ Rozvoj komunikativních dovedností pro MŠ i ZŠ Dokončení projektu Učíme se v přírodě ŠvP Sklárna Plavecký kurs v litvínovském bazéně Turnaj mateřských škol PLAVÁČEK Divadlo MŠ (Výprava za ledním medvědem, Vánoce u klaunů,špalíček veršů a pohádek) Mikuláš v MŠ Masopustní karneval v MŠ Vánoční besídka v MŠ, 1. a 2.tř.ZŠ Dětský den v MŠ spolupráce s Městskou policií Litvínov a s hasiči z Horního Jiřetína Policie v ŠD Chování na komunikacích, Bezpečí dětí, šikana Exkurse ŠD v janovské pekárně JAPEK Kouzelník Waldini vystoupení pro ŠD Běh o velikonočního zajíce Sportovní trojboj Mini farma.dl.louka-eko program Rozloučení s III.tř.MŠ

13 e)výsledky vzdělávání ZŠ za školní rok 2013/2014 HOTOVO za I. pololetí Chování ch. 3.st. ch. Prospěch neprospělo žáků vyznamen. 2.st.ch. 3.st.ch. prospělo prosp.s vyznam. neprospělo 1.st. ZŠ st ZŠ Celkem celkem 193 žáků za II. pololetí po opravkách Chování ch. 3.st. ch. Prospěch neprospělo žáků vyznamen. 2.st.ch. 3.st.ch. prospělo prosp.s vyznam. neprospělo 1.st. ZŠ st ZŠ Celkem f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: celkem 192 žáků I v letošním školním roce jsme se věnovali na I. a II. stupni největšímu problému rizikového chování šikaně, záškoláctví a požívání návykových látek ( kouření). Na naší škole proběhl jednorázový dotazníkový průzkum na výskyt šikany zadaný školním metodikem prevence a zároveň třídním učitelem během třídnické hodiny. Žáci anonymně odpovídají na otázky související se šikanou na škole. Dotazníky jsme komplexně vyhodnotili a zjištěné případy většinou mírnějších forem šikany jsme v konkrétních případech řešili se žáky a rodiči, a to ve spolupráci se školním metodikem prevence, výchovného poradce a třídních učitelů. Pouze ve čtvrtém ročníku byla zapojena do vyšetřování i Policie ČR a to na žádost matky. Téměř ve všech třídách se objevují také případy vulgárního vyjadřování. S problémovými žáky budeme v příštím školním roce pracovat v třídnických hodinách formou diskuze a vysvětlování. K těmto problémovým dětem je nutné přistupovat individuálně. Žáci naší školy mají také možnost svěřovat se se svými problémy prostřednictvím schránky důvěry, kterou využívají. Tradicí se na naší škole stala preventivně výchovná přednáška Pavla Pabiána na téma Prevence drogy. Proběhla v říjnu v osmém a devátém ročníku a velice žáky zaujala. O problematice závislosti na automatech byli žáci šestých až devátých tříd seznámeni formou besedy p.martina Kohouta. V mateřské škole se opět uskutečnila přednáška Policie ČR na téma Bezpečnost.

14 Žáci páté třídy se zúčastnili adaptačního výletu na Hipodrom v Mostě,aby se seznámili s novou třídní učitelkou,která je bude mít na starost na II.stupni. Snažili jsme se seznámit celý pedagogický sbor s drogovou problematikou a s možnostmi, jak rozpoznat některé příznaky u žáků, kteří jsou pod vlivem návykových látek. Problémem tohoto školního roku byly také neomluvené hodiny. Zjištěné případy byly neprodleně řešeny s rodiči. Důslednou kontrolou docházky jsme zabránili dalšímu zvyšování neomluvených hodin. Ve školních vzdělávacích plánech jsou v každém ročníku zavedena témata týkající se oblasti prevence. V roce 2013/2014 se školní metodik prevence pravidelně zúčastňoval každé schůzky všech metodiků prevence ZŠ v okrese Most a také několika školení na zajímavá témata v oblasti prevence,např.schůzka metodiků prevence s Policií ČR a úřadu OSPOD. Hodnocení minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek-příloha č. g)údaje o vzdělání pedagogů V tomto šk.roce se zúčastnilo 6 pedagogů 4 seminářů (Metody a formy práce se žáky se spec. poruchami,rozhodování ředitele MŠ ve správním řízení,písně a hrátky se zvířátky,etika hrou), 8 pedagogů docházelo po celý šk.rok na výuku Aj a 1 pedagog na výuku Nj. h) Údaje o aktivitách a prezentace školy Žáci naší školy se zúčastnili těchto soutěží: Školní soutěže a mimoškolní aktivity: ŠVP Sklárna Lyžařský výcvik Den otevřených dveří Den evropských jazyků Beseda,,Bezpečnost dětí při cestě do školy Beseda,,BESIP Den s policií Hudební pořad,,rock Divadélko K.U.Š. Městské divadlo Most Karlovarské divadlo,,letadlo Zdobení velikonoční břízky Stolní tenis Biologická olympiáda Olympiáda v ČJ Chemická olympiáda Sudoku Pythagoriáda Recitační soutěž Oblastní soutěže Volejbal Okresní soutěže Atletický čtyřboj Florbal Minivolejbal v barvách Přespolní běh

15 Stolní tenis Vybíjená Sálová kopaná Olympiáda v ČJ Sudoku Pythagoriáda Olympiáda Aj Recitační soutěž Biologická olympiáda OVOV šestiboj atletický Krajské soutěže OVOV šestiboj atletický Minivolejbal v barvách Pythagoriáda Florbal Biologická olympiáda Republikové soutěže Minivolejbal v barvách Nejlepší umístění: 1.místo KK florbal-3.-5.tř. 5. místo KK Dopravní soutěž mladých cyklistů -žáci 5.-6.tř. 1. místo OK Dopravní soutěž mladých cyklistů-žáci 6.tř. 1. místo MC Donald CUP-4.-5.tř. 1.místo OK florbal-3.-5.tř. 1. místo OK stolní tenis-m.pech 1. místo - OK Přespolní běh-b.lišková 2.místo OK Sudoku M.Turková 2. místo OK stolní tenis-v.antalecz 2.místo-LŠFL-florbal-žáci 3.,4. a 5.tř. 3. místo OK Biologická olympiáda P.Duben 3. místo MC Donald CUP-1.-3.tř. 3.místo plavecká štafeta-2.stupeň ZŠ 3. místo OK atletický čtyřboj-š.klimešová 3. místo OK Přespolní běh-š.klimešová 3. místo Krušnohorský šestiboj-florbal žáci 3. a 4.třídy 4.místo OK stolní tenis-d.voves 5. místo OK Dopravní soutěž mladých cyklistů -žáci 7.-9.tř. 5.místo OK,,Pythagoriáda -P.Duben 6.místo OK Sudoku P.Duben místo OK,,Pythagoriáda -M.Smolák 7.místo OK Sudoku J.Sapoušek,D.Relich 9.místo OK Sudoku P.Kovtanová 1. místo Vv soutěž,,vesmír -M.Zálešáková 1.místo plavecká štafeta-1.stupeň ZŠ 6. místo Florbal-žáci 6.a 7.tř. 8. místo - Florbal-žáci 8.a 9.tř

16 Hodnocení ZÚ Od ledna 2000 fungují na naší škole zájmové kroužky, které jsou součástí preventivního protidrogového programu pro žáky naší školy. Žáci si mohou vybrat z celkem 11 útvarů (ZÚ) výtvarný, sportovní, stolní tenis, plavání, šachový, přírodovědný, dramatický, počítačové hry pro mladší i starší žáky, příprava pokrmů, ale také sportovní kroužek a počítačové hry pro žáky MŠ. V nich pracovalo 115 žáků ZŠ, 17 žáků MŠ ve sportovním kroužku a 18 v počítačových hrách. Kromě pravidelné činnosti v ZÚ děti navštívily mnoho zajímavých mimoškolních akcí. Tradicí se stala víkendová Drakiáda pouštění draků a zábava pro děti i jejich rodiče. Zdobení vánočního stromečku nebo velikonoční břízky na náměstí v Mostě, kde žáci prezentovali vzorně naši školu svými vlastnoručně vyrobenými dekorativními ozdobami. Starší žáci zase vzorně reprezentovali školu v soutěžích Mladý zdravotník a Mladý záchranář, které pořádá Policie ČR ve spolupráci s ČK. Nezapomnělo se ani na soutěže výtvarné, příprava pokrmů, ale také šachové turnaje, turnaje ve stolním tenisu, populárním bowlingu a badmintonu. Velkou popularitu u mladších žáků získal minivolejbal, kde naši nejmladší získali nejvyšší umístění v krajském kole, postup do republikového kola a nyní nás čeká kolo celorepublikové. Své schopnosti po sportovní stránce prokázali někteří jednotlivci v atletické soutěži Odznak všestrannosti Romana Šeberleho. Také jsme se zapojili do Krušnohorského atletického šestiboje základních škol, kde jsme získali 3. místo. Ve velké oblibě pro starší žáky se stává návštěva plaveckých bazénů, nejčastěji Aquadrom v Mostě, ale také německý Marienberg. O podzimních prázdninách jsme navštívili Tropical Islands nedaleko u Berlína. Své dovednosti předvedli členové ZÚ dramatického na vystoupení pro jiřetínské ženy.den matek a pro spolužáky či děti z MŠ. Asistentka pro volný čas také pořádá příměstský tábor, kde děti na konci prázdnin tráví volný čas naplněný směsí výletů, vodních radovánek, her a soutěží. i)výsledky inspekční činnosti Českou školní Výsledky dalších kontrol -viz přílohy Úřad práce ČR-kontaktní pracoviště Most-kontrola dodržování zákona o státní podpoře- příloha č.1,č Okresní zpráva sociálního zabezpečení Most-kontrola provádění nemocenského pojištění,odvodu pojistného na soc.zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění povinností důchodového pojištění- příloha č Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje,pracoviště Most- kontrola plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č.258/2000 Sb. v platném znění-příloha č Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje,pracoviště Most- kontrola v ŠJ- plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.110/1997 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,nařízení Parlamentu a Rady ES č.852/2004,nařízení Parlamentu a Rady ES č.178/2002-příloha č Krajská hygienická.stanice Ústeckého kraje,pracoviště Most- kontrola MŠ-plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č.258/2000 Sb. v platném znění-příloha č.6

17 Státní okresní archiv Most-kontrola dle zákona č.499/2004 Sb. O archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.255/2014 Sb.-příloha č Krajský úřad Ústeckého kraje-odbor školství,mládeže a tělovýchovy kontrola počtu žáků v ZŠ a MŠ-příloha č.8 j) Hospodaření školy se státními finančními prostředky v roce 2013 : Finanční prostředky jsou přidělovány vždy na kalendářní rok a to na mzdy zaměstnanců,odvody,fksp,učebnice,učeb.pomůcky,další vzdělávání pedagogů. 1) a) přímé náklady na vzdělání UZ ,-Kč v tom : mzdy zaměstnanců ,- Kč dohody o provedení práce ,-Kč odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ,- Kč příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ,-Kč ostatní neinvestiční výdaje ,-Kč z toho náhrady za pracovní neschopnost ,-Kč 2)čerpáno : a)investiční výdaje - 0,- Kč b)neinvestiční výdaje UZ ,- Kč z toho: mzdy zaměstnanců ,- Kč dohody o provedení práce ,-Kč odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ,- Kč příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ,-Kč ostatní neinvestiční výdaje ,-Kč z toho náhrady za prac.neschopnost ,-Kč Hospodářský výsledek za rok 2013: 0,-Kč

18 Hospodaření školy s finančními prostředky od zřizovatele (města) v roce 2013: Finanční prostředky jsou přidělovány vždy na kalendářní rok a to na mzdy některých provozních zaměstnanců,jejich odvody a FKSP,učeb.pomůcky,knihy,údržbu budovy,provoz školy. Příjmy na investice 0,-Kč Příjmy na neinvestice ,95 Kč, v tom : provozní dotace ,- Kč tržby za stravné a úplaty MŠ a ŠD ,51 Kč nájmy ,-Kč úroky 325,44 Kč ostatní výnosy (za poškozené a ztracené učebnice a knihy)-294,-kč pojišťovna ,- (havárie) čerpání z rezervního fondu ,- Kč čerpáno : a) Investiční výdaje z fondu ,- Kč (nákup Magic Boxu do MŠ,modernizace počítačové učebny a stavba zahradního altánu) b)neinvestiční výdaje ,03 Kč z toho: - spotřební materiál,učební pomůcky, učebnice, knihy, tisk, drobný hmotný majetek,prádlo,potraviny ,74 Kč -spotřeba energie ,50 Kč -opravy a údržba,revize ,56 Kč -cestovné ,- Kč -náklady na reprezentaci 1 397,- Kč -služby, programy ,87 Kč -mzdy,dohody ,- Kč -zákonné odvody zdrav. a soc. poj ,-Kč -jiné soc.náklady a školení(fksp,preventivní prohlídky, ochranné prac.oděvy) ,60 Kč -odpisy DHM a staveb ,66 Kč -náklady z drob.dlouhodobého majetku a učebních pomůcek nad 3 000,-Kč ,10Kč -ostatní náklady z činnosti(zák.pojištění,plavecká výuka,pojištění budov) ,- Kč Hospodářský výsledek za rok 2013: ,92 Kč

19 k)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Mezinárodní program ADOPCE na dálku Žáci naší školy se rozhodli při vyučování zeměpisu adoptovat kamaráda z Afriky. Po dohodě s rodiči, jsme v prosinci roku 2011,prostřednictvím občanského sdružení pro Contact, adoptovali chlapce Adama Millimouno z Guinee. Po celou dobu přispíváme na jeho vzdělání a žáci se seznamují se způsobem života v jeho rodině a v Africe. Navzájem si píšeme dopisy a naši žáci posílají Adamovi drobné dárky. Program vybavení dětských zdravotnických zařízení-pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole,Dětské kliniky FN v Olomouci-příloha č.9 l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení : a) V rámci operačního programu,,vzdělávání pro konkurenceschopnost probíhá celoživotní vzdělávání pedagogů směřující k používání nových metodických pomůcek, učebních materiálů a modernizace výuky. b) Pro zajištění výuky Aj,již od MŠ, probíhá celoživotní vzdělávání v táto oblasti u pedagogů : Hana Marksová-uč.MŠ,Nicol Popelková-uč.MŠ,Bc.Jitka Laliková-uč.MŠ a ZŠ,Mgr.Petra Strnadová-uč.ZŠ,Mgr.Naděžda Stefanová -uč.zš,mgr.markéta Šnorováuč.ZŠ,Mgr.Ivana Žitková-uč.ZŠ,Irma Vaňková-uč.ZŠ,Jiřina Miková-uč.ZŠ. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů PROJEKT OP VK 1.4,,Vzdělávání pro konkurenceschopnost Začátek projektu: říjen 2010 Konec projektu: říjen 2012 Úkol projektu:zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Cíl projektu: Vytvoření moderních didaktických učebních materiálů(dum) a jejich využívání při vyučování i po ukončení projektu.vytvořené DUM jsou přístupné také veřejnosti na adrese Na realizaci projektu se podílely paní učitelky: Mgr.Markéta Šnorová,Irma Vaňková,Mgr.Ivana Žitková,Mgr.Petra Strnadová,Jiřina Miková. Celkem vytvořily 576 DUM a použily při vyučování na 1.stupni ZŠ v předmětech český jazyk,anglický jazyk,prvouka,přírodověda a vlastivěda. Dotace z EU: ,-Kč Dotace z vlastních zdrojů: ,-Kč Projekt EU pokračuje z vlastních zdrojů n) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání: Na chod školy dohlíží Školská rada, jež byla zřízena ke dni usnesením Rady města Horní Jiřetín. Zájmy rodičů a žáků hájí a prosazuje také Klub přátel školy- je občanským sdružením ( založen byl ). Jeho hlavním posláním je podpora činnosti školy nad rámec, který jí poskytuje zřizovatel a stát. Významně podporuje školu v oblastech nadstandardního vzdělávání, ve sportovní a kulturní činnosti. Žákům poskytuje příspěvky na lyžařské a turistické kurzy a školu v přírodě. Podporuje zájmové útvary, startovné na soutěžích. Hradí žákům autobusy a vstupné na poznávací zájezdy, Odměňováni jsou budoucí prvňáčci i vycházející žáci. Hlavním zdrojem financování činnosti KPŠ jsou členské příspěvky a sponzorské dary.

20 Město Horní Jiřetín zřizovatel školy, chápe školu jako součást města, která slouží dětem občanů i jim samým. Přispívá každoročně významnými částkami na provoz školy, učebních pomůcek,kulturní a sportovní činnost žáků a zařizuje rekonstrukci budov. Pořádáme 2x za školní rok informační odpoledne a 1x den otevřených dveří. Rodiče vypomáhají také s výchovou dětí na ŠvP. Dále spolupracujeme s: Pedagogicko- psychologickou poradnou Most Dětskou lékařkou v Litvínově Logopedickou poradnou Chomutov Centrem ekologické výchovy VIANA Litvínov Školskou radou Horní Jiřetín DDM Most Pedagogickým centrem Most SPORTaS Litvínov Policií ČR K-centrem Most Střediskem výchovné péče Dyáda Most

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres Naše škola Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Název ŠVP Motivační

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2015/2016 1.SEZNÁMENÍ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více