VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Chceme pomáhat našemu městu, a tak vznikla obecně prospěšná společnost PRO LITVÍNOV.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRO LITVÍNOV, o.p.s. druhý rok naší činnosti

4

5 Obsah výroční zprávy Úvodní slovo zakladatelů strana č. 7 Základní údaje společnosti strana č. 8 Charakteristika činnosti strana č. 9 Orgány společnosti strana č. 10 Zpráva o činnosti strana č. 13 Naše projekty roku 2013 strana č. 16 Podpořili jsme v roce 2013 strana č. 17 Plánované akce následujícího roku 2014 strana č. 18 Napsali o nás strana č. 19 Účetní uzávěrka roku 2013 strana č. 20 Naši sponzoři, dárci strana č. 21 Spolupráce strana č. 22 5

6

7 Úvodní slova zakladatelů Vážení přátelé, máme za sebou další rok naší činnosti, a tak se sluší trochu bilancovat. I v tomto roce jsme se snažili s naší obecně prospěšnou společností dělat dobro. Podařilo se nám zaktraktivnit prostředí před kulturním zařízení našeho města a to akcí nazvanou Květy pro Citadelu, finančně podpořit činnosti jiných neziskových nebo veřejných organizací a spolupracovat s žákovským parlamentem našeho města. Musíme však připustit, že ne vše se nám podařilo prosadit. Nepovedlo se uskutečnit dva projekty, které jsme si pro rok 2013 připravili (projekt Klíč k městu a projekt dětské herny). Nechyběly nám peníze, což bývá hlavním problémem, ale partneři. Nepodařilo se nám získat pro naše záměry samotné vedení našeho města, a tak nemohlo dojít k jejich realizaci. Nemáme ale v úmyslu se vzdávat, a tak hurá do dalšího roku a dalších projektů a podpor. Ještě nám ale dovolte, abychom děkovali i za práci v roce Děkujeme všem členům správního a dozorčího orgánu, kteří pracují pro společnost a pomáhají nám při všech našich akcích bez nároku na odměnu. Děkujeme také všem kamarádům za jejich pomoc, kdykoliv potřebujeme. Především však děkujeme panu Markovi Tomčíkovi, předsedovi správní rady, který ač sám velmi pracovně vytížený je ochoten kdykoliv pracovat pro dobro druhých. Již druhým rokem si můžeme jen říci, že je radost s nimi pracovat a mít společný cíl... pomáhat tam, kde je zapotřebí. Květuše a Petr Hellmichovi Jen chuť nestačí Před třemi lety mne oslovili manželé Hellmichovi, zda bych neměl chuť pracovat a spolupodílet se na nově vznikající aktivitě kolem obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV. Tenkrát jsem si kladl řadu otázek, zda budu mít vůbec nějaké nápady, dostatek času, jestli seženeme peníze na realizaci těch nápadů a také jestli najdeme další lidi kolem sebe, které bychom pro dobročinnou aktivitu získali. Nakonec spojení obecné prospěšnosti právě pro Litvínov mne nadchla a právě chuť bylo to, co mne nastartovalo k práci pro o.p.s. Téměř po třech letech je jasné, že jenom chuť nestačí, ale kupodivu nestačí ani dostatek peněz, lidí a nápadů. Druhým rokem v této výroční zprávě ukazujeme akce, které se podařilo realizovat či podpořit. Bohužel stejně velký prostor by pak musely dostávat i nápady a projekty, které se dosud nerealizovaly. Za všechny mohu jmenovat například návrh dětí ze ZŠ Hamr, které chtěly instalovat naučné panely do rekreační zóny Nové Záluží nebo dětskou hernu se sociální kavárnou, pro kterou přes 2 roky bojujeme o prostory v městském kulturním zařízení Citadela. Většinou bývá přirozeným nepřítelem nových nápadů byrokracie a úředníci. V našem městě to však je samotné vedení města. Ale ani to nám chuť nezkazí a ve své práci pro naše město a PRO LITVÍNOV budu já se svými přáteli v o.p.s. nadále pokračovat. Ing. Marek Tomčík, předseda správní rady 7

8 Základní údaje Název: Právní forma: PRO LITVÍNOV, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Sídlo: Litvínov, Žižkova 151, Litvínov, Spojení: Tel.: , , Zakladatelé společnosti: Vklad zakladatelů: Datum a místo registrace: Ing. Petr Hellmich a Květuše Hellmichová ,- Kč (každý ze zakladatelů vložil Kč) v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu 0, vložce číslo 333 Identifikační číslo (IČ): Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Litvínov-Rooseveltova ul., č. ú /0300 8

9 Charakteristika a činnosti Obecně prospěšná společnost PRO LITVÍ- NOV byla založena s hlavní ideou pomoci Litvínovu zlepšit svá veřejná prostranství, podporovat projekty související s životním či pracovním prostředím ve městě. Svou pomoc obecně prospěšná společnost zaměřila i na potřeby v oblasti školství a kultury, a to opět podporou různých projektů. Konkrétní podporované projekty roku 2013 jsou popsány v této výroční zprávě (Zpráva o činnosti). Plánované a prováděné obecně prospěšné činnosti: Poskytování služeb v oblasti zlepšování životního i pracovního prostředí ve městě. Poradenská a informační činnost pro občany města. Podpora projektů zaměřených na ochranu přírody, revitalizaci veřejných prostranství (sadové a parkové úpravy) a vzdělávání. Analýzy a studie pro projekty ve výše uvedených oblastech, technická a organizační pomoc při realizaci těchto projektů. Podpora rozvoje společnosti v oblasti školství a kultury. 9

10 Orgány společnosti byly ustanoveny v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v aktuálním znění, v roce 2012: Správní rada Ing. Marek Tomčík předseda Mgr. Martin Klika člen MUDr. Petr Myšák člen Ing. Petr Hellmich člen Bc. Eva Maříková členka Ing. Josef Švec člen Jiřina Kanalošová členka Mgr. Radka Matějovičová členka Mgr. Helena Zemánková Týřová členka 10

11 Orgány společnosti Dozorčí rada Ředitelka společnosti Karel Havel předseda Květuše Hellmichová Výkon funkce ředitelky společnosti je definován v zakládací smlouvě ze dne Ing. Manfred Hellmich člen Květena Ungerová členka Funkční období členů orgánů je do roku

12 12

13 Zpráva o činnosti Pro Litvínov už vyvíjí své aktivity dva roky. Řada projektů se nám v tomto roce povedla, ale vzhledem k nepochopení a minimální podpoře ze strany vedení města jsme museli realizaci některých projektů odložit do doby, kdy bude vedení Litvínova k obecně prospěšné společnosti vlídnější a vstřícnější. V červnu roku 2013 jsme opět pro občany našeho města, zejména pro rodiče a jejich děti, připravili akci Květy pro Citadelu. Navázali jsme tím na úspěšnou akci z roku 2012 Květy pro zámek a vysazováním květin na veřejném prostranství jsme pokračovali ve zkrášlování našeho města. Děti společně s rodiči nejen sázely květiny před Citadelou, ale také si užívaly sportovní odpoledne připravené Sdružením sportovních klubů Litvínov, módní přehlídku s květinovou tematikou a doprovodný zábavný program. S módní přehlídkou jsme mysleli i na maminky. Také v roce 2013 jsme mysleli na občanské sdružení Porozumění. Na jeho činnost jsme přispěli částkou Kč. Z daru sdružení zakoupilo závěsy na zatemnění a světelný reflektor, kterým se dají promítat světýlka na zem a zeď. Další malou podporu ve výši Kč od nás získal i Klub přátel Gymnázia T. G. Masaryka, a to konkrétně na tvorbu časopisu. Podpořili jsme také Ťapání s Ťapinou, akci pořádanou naším psím útulkem. Za Kč jsme nakoupili psí obojky, vodítka a odměny pro účastníky akce. Ke konci roku 2013 jsme vypsali výběrové řízení na poskytnutí grantového příspěvku ve výši Kč. Grantový příspěvek byl určen na podporu obnovy, tvorbu či rekultivaci venkovního prostoru škol a školek. Vyhodnocení grantového řízení je naplánováno na jaro Teď trochu k těm akcím, které se nám nepodařilo v roce 2013 zrealizovat. V tomto roce jsme chtěli zrealizovat projekt informačních tabulí jedná se o vítězný projekt našeho Zlatého klíče z roku Pro umístění tabulí jsme si vybrali areál Nové Záluží, který slouží pro cyklisty i sportovce na kolečkových bruslích. V tomto atraktivním a hojně navštěvovaném areálu jsou odpočinková místa a zde jsme chtěli tabule umístit. Po jednání s odborníky a školami jsme navrhovali prezentovat na nich veřejnosti, především však dětem, místopisná data a informacce (příroda, historie, současnost), které nejsou běžnou součástí výuky ve školách. Pro atraktivitu by se na tabulích jednalo jen o určité formy indicií, které by pak sloužily k zodpovězení otázek v soutěžích. K samotné realizaci jsme však potřebovali získat souhlas vlastníka. Projekt osobně předala v diskusní podobě starostovi města Litvínov ředitelka naší o.p.s. a požádala o možnou diskusi nad tím. Bohužel místo diskuse přišlo ze strany města zamítavé stanovisko. Hledáme tedy jiné, vhodné místo. V roce 2013 jsme chtěli také zrealizovat projekt veřejné herny pro děti. Herna měla sloužit široké litvínovské veřejnosti, tedy hlavně dětem z našeho města. Měli jsme dvě místa pro umístění této herny, a to Krušnohorskou polikliniku nebo Citadelu. Jako vhodnější byl vyhodnocen prostor v kulturním zařízení Citadela, a to v jeho vstupní hale. Spolu s jednatelem této městské společnosti jsme spolupracovali při tvorbě studie těchto prostor. Hernu jsme chtěli spojit s kavárnou, ve které by mohli pracovat lidé s postižením, či by byla takovým startovacím místem při získávání praxe pro děti z dětských domovů. Bohužel ani pro tento projekt jsme podporu vedení města nezískali. 13

14 Navrhovali jsme, že prostor herny vybavíme, budeme provozovat, platit náklady spojené s teplem, světlem, vodou, úklidem apod. Jediné, co platit nechceme, je tržní nájemné. Jelikož jsme obecně prospěšnou organizací, požádali jsme o formu symbolického nájemného s tím, že budeme každý rok přispívat cíleně na obnovu prostor v Citadele vždy formou nějaké finanční spoluúčasti. Město však s námi odmítlo jednat a na náš návrh chce vyhlásit výběrové řízení na provozovatele v tržních podmínkách. Pro dokreslení situace: Citadela VI. s.r.o. v roce 2013 v měsíci prosinci vyhlásila poptávkové řízení na provozování a vybavení dětské herny s občerstvením. Požadovaná min. úhrada za pronajaté prostory je 600 Kč/m 2 za rok a minimální výše spoluúčasti (platba nájemného předem) je Kč splatných do 15 dnů. Za celý rok nás ani jednou Rada města Litvínova nepozvala na jednání k této záležitosti, a tak jsme obdrželi již druhou červenou kartu na velký projekt v roce Důvod dvou odmítnutých projektů se nabízí pouze jediný. Naše ředitelka je zároveň zastupitelkou města Litvínova a není součástí vládnoucí koalice. Škoda, dle našeho názoru by to mohl být ojedinělý projekt, který by naše město zviditelnil a který by přitáhl i občany z jiných měst. Dětská herna v tomto plánovaném rozsahu je v této době pouze ve velkých nákupních centrech, a to v okruhu 30 km od našeho města. 14

15 15

16 Naše projekty roku 2013 Květy pro Citadelu Akce, která měla v podtextu pozvánku na zasazení květin na veřejném prostranství před kulturním zařízením nazvaném Citadela a před jeho dostavbou, ve které je umístěna ZUŠ. Akce se konala od 15:00 hod. do 19:00 hod. Náklady společnosti na akci ,- Kč Tržby při akci ,- Kč z prodeje koláčků, které na tuto akci pro tyto účely věnovala firma Japek s.r.o. Média: Týdeník Homér Na této akci bylo vysázeno celkem 307 kusů rostlinek trvalek. Přidanou hodnotou této akce bylo sportovní odpoledne pro děti. Během odpoledne děti sázely připravené květiny za pomoci rodičů a zahradníků. Celé odpoledne bylo také doplněno doprovodným programem. Bylo to vystoupení divadelníků, skákací hrad, bazén s kuličkami, motokáry apod. Během odpoledne také proběhla dětská módní přehlídka, kde se modelkami staly samotné děti. I pro maminky byla připravena módní přehlídka šatů z dílny paní Rezkové. Za zdolávání sportovních disciplín dostávaly děti drobné odměny. Vyhlášení grantu Ke konci roku 2013 jsme vypsali výběrové řízení na poskytnutí grantového příspěvku ve výši Kč Grantový příspěvek byl určen na podporu obnovy, tvorbu či rekultivaci venkovního prostoru škol a školek Vyhodnocení grantových žádostí proběhne na jaře 2014 a realizace vybraného projektu pak na podzim

17 Podpořili jsme v roce 2013 Obecně prospěšná společnost obdarovala Občanské sdružení Porozumění částkou Kč tomuto sdružení. Dar byl využit k nákupu pomůcek pro vytvoření relaxační místnosti pro děti a mládež s postižením. Klub přátel Gymnázia TGM částkou Kč na tvorbu a distribuci školního časopisu, na nákup materiálu či jiných nákladů s výrobou a distribucí souvisejících. Městský útulek pro psy částkou Kč na pořádání akce Ťapání s Ťapinou. Dar byl využit k nákupu psích obojků, vodítka a odměn pro účastníky akce. 17

18 Plánované akce v roce 2014 V roce 2014 by obecně prospěšná společnost měla dle podmínek vyhlášeného grantového programu vybrat vítěze. Ještě v témže roce by měl(y) být vítězný projekt(y) zrealizován(y). Stále trvá záměr naší společnosti vybudovat a provozovat veřejnou hernu pro děti. Herna, jak stále uvádíme, by měla sloužit široké litvínovské veřejnosti, tedy hlavně rodičům a dětem z našeho města. Dále budeme usilovat o realizaci projektu informačních tabulí s fakty a zajímavostmi o našem městě, které budou určeny především školákům. Na červen roku 2014 plánujeme velkou akci, která bude mít v podtextu opět Akademii mateřských škol. Na tuto akci, kterou chceme opět pořádat pod širým nebem připravujeme bohatý doprovodný program plný sportu a zábavy. Na této akci budeme opět rádi spolupracovat s SSK Litvínov, dále s Policií ČR, HZS v Litvínově a také s naší Městskou policií Litvínov. I v roce 2014 budeme hledat projekt, na kterém budeme moci spolupracovat s městským žákovským parlamentem. Plánujeme nadále podporu drobných projektů, které přispějí ke zvelebení veřejných prostor v našem městě. I v roce 2014, pokud bude náš rozpočet dovolovat, bychom rádi podpořili drobným darem naše Mateřské centrum Klubíčko. 18

19 Napsali o nás Týdeník Homér: Střípek snu Týdeník Homér: Ťapání s Ťapinou: fotoreportáž 20. červen Květy pro Citadelu Týdeník Homér: Naučné tabule: Týdeník Homér: Dětská herna: , Týdeník Homér: Květy pro Citadelu: , LITVÍNOV Malé modelky a modelové se sešli před Citadelou na dětské módní přehlídce, kterou pořádala obecně prospěšná společnost PRO LITVÍNOV. Součástí akce byla také celá řada dětských atrakcí a bohatý program, o který se postaral partner obecně prospěšné společnosti Sdružení sportovních klubů Litvínov. Děti se ale jen nebavily a nehrály si. Za symbolický poplatek si mohly koupit svou vlastní květinu, kterou zasadily do záhonu u Citadely. Výtěžek z akce společnost PRO LITVÍNOV zdvojnásobila a podpoří jím jednu školu nebo školku ze zaplavených oblastí Ústeckého kraje. Mediálním partnerem akce byla společnost MEDIA LIVE. Celé prostranství před Citadelou zaplnily stánky, herní sta- kdy akce odstartovala, se děti delní stan. Od samého začátku, noviště sportovních klubů SSK skvěle bavily. Programem provázela Jana Antonínová. Celou Litvínov, dětské atrakce a diva- akci zahájil zakladatel společnosti PRO LITVÍNOV Petr Hellmich. Dnešní akce Květy pro Citadelu navazuje na loňské Květy pro zámek. Chceme, aby byl Litvínov krásnější, a každá maličkost k tomu může přispět. Věřím, že se dnes budete všichni dobře bavit a že přispějete alespoň symbolickou částkou. Výtěžek z akce zdvojnásobíme a vybereme jednu školu v zaplavené oblasti a té váš i náš finanční dar věnujeme, řekl na úvod Petr Hellmich. Pohádku si pro děti připravila Divadlo M Duchcov, zájezdová scéna Praha. Proč stále obsazují přední příčky v soutěžích, předvedly litvínovské mažoretky. Něco málo bylo Malé modelky a modelové se nestyděli předvést své květinové kreace. Akcí provázela Jana Antonínová, zahájení se ujal zakladatel společnosti PRO LITVÍNOV Petr Hellmich. Děti mohly zasadit květinu do záhonu před Citadelou. K programu přispěly také litvínovské mažoretky. Módní přehlídka litvínovských dětí měla u diváků velký úspěch. Do pohádky o Červené karkulce se zapojily i děti. Ti nejmenší si užívali atrakcí, jako byl bazének plný míčků. Když děti prošly všechny atrakce, dostaly odměnu. Dobře se bavili i dospělí. Před Citadelou panovala všeobe cná pohoda. Sportovní kluby SSK připravily pro děti zajímavé ukázky svých aktivit. v programu také pro maminky, zúčastněné a vítězný dort mezi a to módní přehlídka letních ně rozdělila. Program dál pokračoval pohádkou, do které se modelů Lenky Rezkové. Pak už na provizorní molo nastoupily zapojili i malí diváci. Nakonec si hlavní hvězdy odpoledne. Děti děti zasoutěžily a zatančily s Matiho školou her a tance. Po celou předškolní i školáci s přístupem profesionálních modelů předvedli své módní kreace s mo- koláčky, placky a tyčinky z JAPE- dobu trvání akce se prodávaly tivem květin. Odborná porota KU. Výtěžek z prodeje byl přidán měla s výběrem vítězů velkou k finančnímu daru vodou poničené škole. práci. Nakonec ocenila všechny (pur) 19

20 Hospodaření Hospodaření účetní uzávěrka roku 2013 Údaje o hospodaření společnosti v roce 2013 shrnuje tabulka výkazu zisků a ztrát: Náklady společnosti dosáhly v roce 2013 výše 294 tis. Kč, příjmy 547 tis. Kč. Rozdíl nákladů a výnosů činí 253 tis. Kč. Daňové přiznání bylo předloženo Finančnímu úřadu v Litvínově dne podací číslo Pro rok 2013 nebyla pro naši obecně prospěšnou společnost daňová povinnost. Kontrolu účetnictví a následné daňové přiznání provedl Ing. Jiří Žďárský na základě mandátní smlouvy ze dne Audit řádné roční účetní uzávěrky nebyl proveden společnost v roce 2013 nebyla zařazena do této povinnosti. Tato výroční zpráva obsahuje jen základní účetní informace umístěné v následující tabulce. Celé daňové přiznání a rozpis částek najdete na našich stránkách cz. Na našich webových stránkách též uvidíte rozpis čerpání různých projektů. Smlouvy s našimi partnery uzavíráme s doložkou veřejné dostupnosti a na požádání je možné do smluv nahlédnout. 20 V účetním období dosáhla aktiva i pasiva k výše 775 tis. Kč.

21 Naši sponzoři, dárci V lednu roku 2013 jsme obdrželi Kč od společnosti HST Hydrosystémy. Darovací smlouva byla sepsána na konci roku 2012 a dar je určen na financování a podporu cílů naší společnosti. Drobným darem ve výši Kč přispěli i naši zakladatelé manželé Hellmichovi. 21

22 Poděkování za spolupráci Spolupráce s SSK Litvínov SSK Litvínov se i v roce 2013 podílela na organizaci akce Květy pro Citadelu, a to zajištěním sportovních disciplín. Děkujeme všem členům, trenérům a všem, kteří pomáhali bez nároku na jakoukoliv odměnu. Spolupráce s lékaři Děkujeme také panu PhDr. Mgr. Patriku Christianu Cmorejovi, MSc. a jeho manželce za ochotu vykonávat dozor první pomoci na našich akcích, a to zcela bez nároku na odměnu. Spolupráce s Gymnáziem TGM Litvínov Děkujeme studentům Gymnázia TGM Litvínov za pomoc při organizaci našich akcí. I oni na našich akcích pracují bez nároku na odměnu. Také bychom rádi poděkovali panu Martinovi Láterovi za jeho nápady a čas, který nám věnuje. Děkujeme rovněž dětem z městského žákovského parlamentu za spolupráci a paní učitelce Janě Staňkové. 22

23 Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV Texty zpracovala Květuše Hellmichová Graficky zpracovala společnost MEDIA LIVE Použité fotografie jsou z archivu PRO LITVÍNOV, o.p.s. Vydala: PRO LITVÍNOV, o.p.s. Náklad: 500 ks Most 2014 Neprodejný výtisk Výroční zpráva byla schválena správní a dozorčí radou společnosti dne

24 PRO LITVÍNOV, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva 2009 2009 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2009 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2009 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 3 ročník XXI. 3. 2. 2012 zdarma Prvním litvínovským

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

BENEŠOV. Pohádkový les na Konopišti. Folkový kvítek 21. ročník hudebního festivalu. informační zpravodaj města. více na str. 4. více na str.

BENEŠOV. Pohádkový les na Konopišti. Folkový kvítek 21. ročník hudebního festivalu. informační zpravodaj města. více na str. 4. více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 6 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Pohádkový les na Konopišti více na str. 4 Folkový kvítek 21. ročník hudebního festivalu více na str.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Domov Ráček o.p.s. Activities and financing of non-profit organization Eva Kounovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Výroční zpráva. Novohradská občanská společnost

Výroční zpráva. Novohradská občanská společnost Výroční zpráva Novohradská občanská společnost 2 0 0 4 Obsah: 1. Představení organizace 2. Realizované projekty z vlastních grantů 3. Nerealizované projekty 4. Další činnost 5. Projektové služby 6. Přehled

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 1 BŘEZEN 2015 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pomalu se blíží jaro a tedy i doba, kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více