VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Chceme pomáhat našemu městu, a tak vznikla obecně prospěšná společnost PRO LITVÍNOV.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRO LITVÍNOV, o.p.s. druhý rok naší činnosti

4

5 Obsah výroční zprávy Úvodní slovo zakladatelů strana č. 7 Základní údaje společnosti strana č. 8 Charakteristika činnosti strana č. 9 Orgány společnosti strana č. 10 Zpráva o činnosti strana č. 13 Naše projekty roku 2013 strana č. 16 Podpořili jsme v roce 2013 strana č. 17 Plánované akce následujícího roku 2014 strana č. 18 Napsali o nás strana č. 19 Účetní uzávěrka roku 2013 strana č. 20 Naši sponzoři, dárci strana č. 21 Spolupráce strana č. 22 5

6

7 Úvodní slova zakladatelů Vážení přátelé, máme za sebou další rok naší činnosti, a tak se sluší trochu bilancovat. I v tomto roce jsme se snažili s naší obecně prospěšnou společností dělat dobro. Podařilo se nám zaktraktivnit prostředí před kulturním zařízení našeho města a to akcí nazvanou Květy pro Citadelu, finančně podpořit činnosti jiných neziskových nebo veřejných organizací a spolupracovat s žákovským parlamentem našeho města. Musíme však připustit, že ne vše se nám podařilo prosadit. Nepovedlo se uskutečnit dva projekty, které jsme si pro rok 2013 připravili (projekt Klíč k městu a projekt dětské herny). Nechyběly nám peníze, což bývá hlavním problémem, ale partneři. Nepodařilo se nám získat pro naše záměry samotné vedení našeho města, a tak nemohlo dojít k jejich realizaci. Nemáme ale v úmyslu se vzdávat, a tak hurá do dalšího roku a dalších projektů a podpor. Ještě nám ale dovolte, abychom děkovali i za práci v roce Děkujeme všem členům správního a dozorčího orgánu, kteří pracují pro společnost a pomáhají nám při všech našich akcích bez nároku na odměnu. Děkujeme také všem kamarádům za jejich pomoc, kdykoliv potřebujeme. Především však děkujeme panu Markovi Tomčíkovi, předsedovi správní rady, který ač sám velmi pracovně vytížený je ochoten kdykoliv pracovat pro dobro druhých. Již druhým rokem si můžeme jen říci, že je radost s nimi pracovat a mít společný cíl... pomáhat tam, kde je zapotřebí. Květuše a Petr Hellmichovi Jen chuť nestačí Před třemi lety mne oslovili manželé Hellmichovi, zda bych neměl chuť pracovat a spolupodílet se na nově vznikající aktivitě kolem obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV. Tenkrát jsem si kladl řadu otázek, zda budu mít vůbec nějaké nápady, dostatek času, jestli seženeme peníze na realizaci těch nápadů a také jestli najdeme další lidi kolem sebe, které bychom pro dobročinnou aktivitu získali. Nakonec spojení obecné prospěšnosti právě pro Litvínov mne nadchla a právě chuť bylo to, co mne nastartovalo k práci pro o.p.s. Téměř po třech letech je jasné, že jenom chuť nestačí, ale kupodivu nestačí ani dostatek peněz, lidí a nápadů. Druhým rokem v této výroční zprávě ukazujeme akce, které se podařilo realizovat či podpořit. Bohužel stejně velký prostor by pak musely dostávat i nápady a projekty, které se dosud nerealizovaly. Za všechny mohu jmenovat například návrh dětí ze ZŠ Hamr, které chtěly instalovat naučné panely do rekreační zóny Nové Záluží nebo dětskou hernu se sociální kavárnou, pro kterou přes 2 roky bojujeme o prostory v městském kulturním zařízení Citadela. Většinou bývá přirozeným nepřítelem nových nápadů byrokracie a úředníci. V našem městě to však je samotné vedení města. Ale ani to nám chuť nezkazí a ve své práci pro naše město a PRO LITVÍNOV budu já se svými přáteli v o.p.s. nadále pokračovat. Ing. Marek Tomčík, předseda správní rady 7

8 Základní údaje Název: Právní forma: PRO LITVÍNOV, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Sídlo: Litvínov, Žižkova 151, Litvínov, Spojení: Tel.: , , Zakladatelé společnosti: Vklad zakladatelů: Datum a místo registrace: Ing. Petr Hellmich a Květuše Hellmichová ,- Kč (každý ze zakladatelů vložil Kč) v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu 0, vložce číslo 333 Identifikační číslo (IČ): Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Litvínov-Rooseveltova ul., č. ú /0300 8

9 Charakteristika a činnosti Obecně prospěšná společnost PRO LITVÍ- NOV byla založena s hlavní ideou pomoci Litvínovu zlepšit svá veřejná prostranství, podporovat projekty související s životním či pracovním prostředím ve městě. Svou pomoc obecně prospěšná společnost zaměřila i na potřeby v oblasti školství a kultury, a to opět podporou různých projektů. Konkrétní podporované projekty roku 2013 jsou popsány v této výroční zprávě (Zpráva o činnosti). Plánované a prováděné obecně prospěšné činnosti: Poskytování služeb v oblasti zlepšování životního i pracovního prostředí ve městě. Poradenská a informační činnost pro občany města. Podpora projektů zaměřených na ochranu přírody, revitalizaci veřejných prostranství (sadové a parkové úpravy) a vzdělávání. Analýzy a studie pro projekty ve výše uvedených oblastech, technická a organizační pomoc při realizaci těchto projektů. Podpora rozvoje společnosti v oblasti školství a kultury. 9

10 Orgány společnosti byly ustanoveny v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v aktuálním znění, v roce 2012: Správní rada Ing. Marek Tomčík předseda Mgr. Martin Klika člen MUDr. Petr Myšák člen Ing. Petr Hellmich člen Bc. Eva Maříková členka Ing. Josef Švec člen Jiřina Kanalošová členka Mgr. Radka Matějovičová členka Mgr. Helena Zemánková Týřová členka 10

11 Orgány společnosti Dozorčí rada Ředitelka společnosti Karel Havel předseda Květuše Hellmichová Výkon funkce ředitelky společnosti je definován v zakládací smlouvě ze dne Ing. Manfred Hellmich člen Květena Ungerová členka Funkční období členů orgánů je do roku

12 12

13 Zpráva o činnosti Pro Litvínov už vyvíjí své aktivity dva roky. Řada projektů se nám v tomto roce povedla, ale vzhledem k nepochopení a minimální podpoře ze strany vedení města jsme museli realizaci některých projektů odložit do doby, kdy bude vedení Litvínova k obecně prospěšné společnosti vlídnější a vstřícnější. V červnu roku 2013 jsme opět pro občany našeho města, zejména pro rodiče a jejich děti, připravili akci Květy pro Citadelu. Navázali jsme tím na úspěšnou akci z roku 2012 Květy pro zámek a vysazováním květin na veřejném prostranství jsme pokračovali ve zkrášlování našeho města. Děti společně s rodiči nejen sázely květiny před Citadelou, ale také si užívaly sportovní odpoledne připravené Sdružením sportovních klubů Litvínov, módní přehlídku s květinovou tematikou a doprovodný zábavný program. S módní přehlídkou jsme mysleli i na maminky. Také v roce 2013 jsme mysleli na občanské sdružení Porozumění. Na jeho činnost jsme přispěli částkou Kč. Z daru sdružení zakoupilo závěsy na zatemnění a světelný reflektor, kterým se dají promítat světýlka na zem a zeď. Další malou podporu ve výši Kč od nás získal i Klub přátel Gymnázia T. G. Masaryka, a to konkrétně na tvorbu časopisu. Podpořili jsme také Ťapání s Ťapinou, akci pořádanou naším psím útulkem. Za Kč jsme nakoupili psí obojky, vodítka a odměny pro účastníky akce. Ke konci roku 2013 jsme vypsali výběrové řízení na poskytnutí grantového příspěvku ve výši Kč. Grantový příspěvek byl určen na podporu obnovy, tvorbu či rekultivaci venkovního prostoru škol a školek. Vyhodnocení grantového řízení je naplánováno na jaro Teď trochu k těm akcím, které se nám nepodařilo v roce 2013 zrealizovat. V tomto roce jsme chtěli zrealizovat projekt informačních tabulí jedná se o vítězný projekt našeho Zlatého klíče z roku Pro umístění tabulí jsme si vybrali areál Nové Záluží, který slouží pro cyklisty i sportovce na kolečkových bruslích. V tomto atraktivním a hojně navštěvovaném areálu jsou odpočinková místa a zde jsme chtěli tabule umístit. Po jednání s odborníky a školami jsme navrhovali prezentovat na nich veřejnosti, především však dětem, místopisná data a informacce (příroda, historie, současnost), které nejsou běžnou součástí výuky ve školách. Pro atraktivitu by se na tabulích jednalo jen o určité formy indicií, které by pak sloužily k zodpovězení otázek v soutěžích. K samotné realizaci jsme však potřebovali získat souhlas vlastníka. Projekt osobně předala v diskusní podobě starostovi města Litvínov ředitelka naší o.p.s. a požádala o možnou diskusi nad tím. Bohužel místo diskuse přišlo ze strany města zamítavé stanovisko. Hledáme tedy jiné, vhodné místo. V roce 2013 jsme chtěli také zrealizovat projekt veřejné herny pro děti. Herna měla sloužit široké litvínovské veřejnosti, tedy hlavně dětem z našeho města. Měli jsme dvě místa pro umístění této herny, a to Krušnohorskou polikliniku nebo Citadelu. Jako vhodnější byl vyhodnocen prostor v kulturním zařízení Citadela, a to v jeho vstupní hale. Spolu s jednatelem této městské společnosti jsme spolupracovali při tvorbě studie těchto prostor. Hernu jsme chtěli spojit s kavárnou, ve které by mohli pracovat lidé s postižením, či by byla takovým startovacím místem při získávání praxe pro děti z dětských domovů. Bohužel ani pro tento projekt jsme podporu vedení města nezískali. 13

14 Navrhovali jsme, že prostor herny vybavíme, budeme provozovat, platit náklady spojené s teplem, světlem, vodou, úklidem apod. Jediné, co platit nechceme, je tržní nájemné. Jelikož jsme obecně prospěšnou organizací, požádali jsme o formu symbolického nájemného s tím, že budeme každý rok přispívat cíleně na obnovu prostor v Citadele vždy formou nějaké finanční spoluúčasti. Město však s námi odmítlo jednat a na náš návrh chce vyhlásit výběrové řízení na provozovatele v tržních podmínkách. Pro dokreslení situace: Citadela VI. s.r.o. v roce 2013 v měsíci prosinci vyhlásila poptávkové řízení na provozování a vybavení dětské herny s občerstvením. Požadovaná min. úhrada za pronajaté prostory je 600 Kč/m 2 za rok a minimální výše spoluúčasti (platba nájemného předem) je Kč splatných do 15 dnů. Za celý rok nás ani jednou Rada města Litvínova nepozvala na jednání k této záležitosti, a tak jsme obdrželi již druhou červenou kartu na velký projekt v roce Důvod dvou odmítnutých projektů se nabízí pouze jediný. Naše ředitelka je zároveň zastupitelkou města Litvínova a není součástí vládnoucí koalice. Škoda, dle našeho názoru by to mohl být ojedinělý projekt, který by naše město zviditelnil a který by přitáhl i občany z jiných měst. Dětská herna v tomto plánovaném rozsahu je v této době pouze ve velkých nákupních centrech, a to v okruhu 30 km od našeho města. 14

15 15

16 Naše projekty roku 2013 Květy pro Citadelu Akce, která měla v podtextu pozvánku na zasazení květin na veřejném prostranství před kulturním zařízením nazvaném Citadela a před jeho dostavbou, ve které je umístěna ZUŠ. Akce se konala od 15:00 hod. do 19:00 hod. Náklady společnosti na akci ,- Kč Tržby při akci ,- Kč z prodeje koláčků, které na tuto akci pro tyto účely věnovala firma Japek s.r.o. Média: Týdeník Homér Na této akci bylo vysázeno celkem 307 kusů rostlinek trvalek. Přidanou hodnotou této akce bylo sportovní odpoledne pro děti. Během odpoledne děti sázely připravené květiny za pomoci rodičů a zahradníků. Celé odpoledne bylo také doplněno doprovodným programem. Bylo to vystoupení divadelníků, skákací hrad, bazén s kuličkami, motokáry apod. Během odpoledne také proběhla dětská módní přehlídka, kde se modelkami staly samotné děti. I pro maminky byla připravena módní přehlídka šatů z dílny paní Rezkové. Za zdolávání sportovních disciplín dostávaly děti drobné odměny. Vyhlášení grantu Ke konci roku 2013 jsme vypsali výběrové řízení na poskytnutí grantového příspěvku ve výši Kč Grantový příspěvek byl určen na podporu obnovy, tvorbu či rekultivaci venkovního prostoru škol a školek Vyhodnocení grantových žádostí proběhne na jaře 2014 a realizace vybraného projektu pak na podzim

17 Podpořili jsme v roce 2013 Obecně prospěšná společnost obdarovala Občanské sdružení Porozumění částkou Kč tomuto sdružení. Dar byl využit k nákupu pomůcek pro vytvoření relaxační místnosti pro děti a mládež s postižením. Klub přátel Gymnázia TGM částkou Kč na tvorbu a distribuci školního časopisu, na nákup materiálu či jiných nákladů s výrobou a distribucí souvisejících. Městský útulek pro psy částkou Kč na pořádání akce Ťapání s Ťapinou. Dar byl využit k nákupu psích obojků, vodítka a odměn pro účastníky akce. 17

18 Plánované akce v roce 2014 V roce 2014 by obecně prospěšná společnost měla dle podmínek vyhlášeného grantového programu vybrat vítěze. Ještě v témže roce by měl(y) být vítězný projekt(y) zrealizován(y). Stále trvá záměr naší společnosti vybudovat a provozovat veřejnou hernu pro děti. Herna, jak stále uvádíme, by měla sloužit široké litvínovské veřejnosti, tedy hlavně rodičům a dětem z našeho města. Dále budeme usilovat o realizaci projektu informačních tabulí s fakty a zajímavostmi o našem městě, které budou určeny především školákům. Na červen roku 2014 plánujeme velkou akci, která bude mít v podtextu opět Akademii mateřských škol. Na tuto akci, kterou chceme opět pořádat pod širým nebem připravujeme bohatý doprovodný program plný sportu a zábavy. Na této akci budeme opět rádi spolupracovat s SSK Litvínov, dále s Policií ČR, HZS v Litvínově a také s naší Městskou policií Litvínov. I v roce 2014 budeme hledat projekt, na kterém budeme moci spolupracovat s městským žákovským parlamentem. Plánujeme nadále podporu drobných projektů, které přispějí ke zvelebení veřejných prostor v našem městě. I v roce 2014, pokud bude náš rozpočet dovolovat, bychom rádi podpořili drobným darem naše Mateřské centrum Klubíčko. 18

19 Napsali o nás Týdeník Homér: Střípek snu Týdeník Homér: Ťapání s Ťapinou: fotoreportáž 20. červen Květy pro Citadelu Týdeník Homér: Naučné tabule: Týdeník Homér: Dětská herna: , Týdeník Homér: Květy pro Citadelu: , LITVÍNOV Malé modelky a modelové se sešli před Citadelou na dětské módní přehlídce, kterou pořádala obecně prospěšná společnost PRO LITVÍNOV. Součástí akce byla také celá řada dětských atrakcí a bohatý program, o který se postaral partner obecně prospěšné společnosti Sdružení sportovních klubů Litvínov. Děti se ale jen nebavily a nehrály si. Za symbolický poplatek si mohly koupit svou vlastní květinu, kterou zasadily do záhonu u Citadely. Výtěžek z akce společnost PRO LITVÍNOV zdvojnásobila a podpoří jím jednu školu nebo školku ze zaplavených oblastí Ústeckého kraje. Mediálním partnerem akce byla společnost MEDIA LIVE. Celé prostranství před Citadelou zaplnily stánky, herní sta- kdy akce odstartovala, se děti delní stan. Od samého začátku, noviště sportovních klubů SSK skvěle bavily. Programem provázela Jana Antonínová. Celou Litvínov, dětské atrakce a diva- akci zahájil zakladatel společnosti PRO LITVÍNOV Petr Hellmich. Dnešní akce Květy pro Citadelu navazuje na loňské Květy pro zámek. Chceme, aby byl Litvínov krásnější, a každá maličkost k tomu může přispět. Věřím, že se dnes budete všichni dobře bavit a že přispějete alespoň symbolickou částkou. Výtěžek z akce zdvojnásobíme a vybereme jednu školu v zaplavené oblasti a té váš i náš finanční dar věnujeme, řekl na úvod Petr Hellmich. Pohádku si pro děti připravila Divadlo M Duchcov, zájezdová scéna Praha. Proč stále obsazují přední příčky v soutěžích, předvedly litvínovské mažoretky. Něco málo bylo Malé modelky a modelové se nestyděli předvést své květinové kreace. Akcí provázela Jana Antonínová, zahájení se ujal zakladatel společnosti PRO LITVÍNOV Petr Hellmich. Děti mohly zasadit květinu do záhonu před Citadelou. K programu přispěly také litvínovské mažoretky. Módní přehlídka litvínovských dětí měla u diváků velký úspěch. Do pohádky o Červené karkulce se zapojily i děti. Ti nejmenší si užívali atrakcí, jako byl bazének plný míčků. Když děti prošly všechny atrakce, dostaly odměnu. Dobře se bavili i dospělí. Před Citadelou panovala všeobe cná pohoda. Sportovní kluby SSK připravily pro děti zajímavé ukázky svých aktivit. v programu také pro maminky, zúčastněné a vítězný dort mezi a to módní přehlídka letních ně rozdělila. Program dál pokračoval pohádkou, do které se modelů Lenky Rezkové. Pak už na provizorní molo nastoupily zapojili i malí diváci. Nakonec si hlavní hvězdy odpoledne. Děti děti zasoutěžily a zatančily s Matiho školou her a tance. Po celou předškolní i školáci s přístupem profesionálních modelů předvedli své módní kreace s mo- koláčky, placky a tyčinky z JAPE- dobu trvání akce se prodávaly tivem květin. Odborná porota KU. Výtěžek z prodeje byl přidán měla s výběrem vítězů velkou k finančnímu daru vodou poničené škole. práci. Nakonec ocenila všechny (pur) 19

20 Hospodaření Hospodaření účetní uzávěrka roku 2013 Údaje o hospodaření společnosti v roce 2013 shrnuje tabulka výkazu zisků a ztrát: Náklady společnosti dosáhly v roce 2013 výše 294 tis. Kč, příjmy 547 tis. Kč. Rozdíl nákladů a výnosů činí 253 tis. Kč. Daňové přiznání bylo předloženo Finančnímu úřadu v Litvínově dne podací číslo Pro rok 2013 nebyla pro naši obecně prospěšnou společnost daňová povinnost. Kontrolu účetnictví a následné daňové přiznání provedl Ing. Jiří Žďárský na základě mandátní smlouvy ze dne Audit řádné roční účetní uzávěrky nebyl proveden společnost v roce 2013 nebyla zařazena do této povinnosti. Tato výroční zpráva obsahuje jen základní účetní informace umístěné v následující tabulce. Celé daňové přiznání a rozpis částek najdete na našich stránkách cz. Na našich webových stránkách též uvidíte rozpis čerpání různých projektů. Smlouvy s našimi partnery uzavíráme s doložkou veřejné dostupnosti a na požádání je možné do smluv nahlédnout. 20 V účetním období dosáhla aktiva i pasiva k výše 775 tis. Kč.

21 Naši sponzoři, dárci V lednu roku 2013 jsme obdrželi Kč od společnosti HST Hydrosystémy. Darovací smlouva byla sepsána na konci roku 2012 a dar je určen na financování a podporu cílů naší společnosti. Drobným darem ve výši Kč přispěli i naši zakladatelé manželé Hellmichovi. 21

22 Poděkování za spolupráci Spolupráce s SSK Litvínov SSK Litvínov se i v roce 2013 podílela na organizaci akce Květy pro Citadelu, a to zajištěním sportovních disciplín. Děkujeme všem členům, trenérům a všem, kteří pomáhali bez nároku na jakoukoliv odměnu. Spolupráce s lékaři Děkujeme také panu PhDr. Mgr. Patriku Christianu Cmorejovi, MSc. a jeho manželce za ochotu vykonávat dozor první pomoci na našich akcích, a to zcela bez nároku na odměnu. Spolupráce s Gymnáziem TGM Litvínov Děkujeme studentům Gymnázia TGM Litvínov za pomoc při organizaci našich akcí. I oni na našich akcích pracují bez nároku na odměnu. Také bychom rádi poděkovali panu Martinovi Láterovi za jeho nápady a čas, který nám věnuje. Děkujeme rovněž dětem z městského žákovského parlamentu za spolupráci a paní učitelce Janě Staňkové. 22

23 Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV Texty zpracovala Květuše Hellmichová Graficky zpracovala společnost MEDIA LIVE Použité fotografie jsou z archivu PRO LITVÍNOV, o.p.s. Vydala: PRO LITVÍNOV, o.p.s. Náklad: 500 ks Most 2014 Neprodejný výtisk Výroční zpráva byla schválena správní a dozorčí radou společnosti dne

24 PRO LITVÍNOV, o.p.s.

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Výroční zpráva společnosti Organizačně správní institut, o.p.s. 2013 Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele společnosti...3 2 Informace

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s.

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. vznik, zakladatelé, poslání Janovská o.p.s. byla zaregistrována Krajským

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Název: MEDIC Ústí nad Labem Právní forma: zapsaný spolek Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Projekt Savi godi avka dživel- Jaký rozum, takový život ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Občanské sdružení Ecce Homo Sídlo: Masarykova 12, 785 01 Statutární orgán: PaedDr.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26,

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, IČ: 45 19 21 71, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s.

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. Zdeněk Ertl Česká rozvojová agentura o.p.s. 8.9.2007 Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 výroční zpráva Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady

Více

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Zřízení minipodniku Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Číslo a název minipodniku: Sídlo minipodniku: 3- Interiéry INTDECO Přátelství 160, 435

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 zapsaný spolek MYGRA-CZ Obsah výroční zprávy: 1) Úvodní slovo 2) Základní údaje 3) Vedení organizace a kontakty 4) Členství v organizacích 5) Přehled činnosti sdružení za rok

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2014 Motto: Naděje má křídla Obsah 1. Úvod - slovo ředitelky... 1 2. Struktura organizace... 1 3. Poslání... 2 4. Historie společnosti...

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Arak o.p.s.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Arak o.p.s. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Arak o.p.s. Zápis z jednání správní rady společnosti Arak o.p.s. se sídlem Neředínská 23/A 779 00 Olomouc konané dne 6.5.2011 v prostorách společnosti.. Přítomni : pan Mgr.

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

ARCHA Borovany, o. p. s. Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany info@archaborovany.cz, www.archaborovany.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

ARCHA Borovany, o. p. s. Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany info@archaborovany.cz, www.archaborovany.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHA Borovany, o. p. s. Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany info@archaborovany.cz, www.archaborovany.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo Impulsem k založení obecně prospěšné společnosti byla více než osmiletá

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více