VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Chceme pomáhat našemu městu, a tak vznikla obecně prospěšná společnost PRO LITVÍNOV.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRO LITVÍNOV, o.p.s. druhý rok naší činnosti

4

5 Obsah výroční zprávy Úvodní slovo zakladatelů strana č. 7 Základní údaje společnosti strana č. 8 Charakteristika činnosti strana č. 9 Orgány společnosti strana č. 10 Zpráva o činnosti strana č. 13 Naše projekty roku 2013 strana č. 16 Podpořili jsme v roce 2013 strana č. 17 Plánované akce následujícího roku 2014 strana č. 18 Napsali o nás strana č. 19 Účetní uzávěrka roku 2013 strana č. 20 Naši sponzoři, dárci strana č. 21 Spolupráce strana č. 22 5

6

7 Úvodní slova zakladatelů Vážení přátelé, máme za sebou další rok naší činnosti, a tak se sluší trochu bilancovat. I v tomto roce jsme se snažili s naší obecně prospěšnou společností dělat dobro. Podařilo se nám zaktraktivnit prostředí před kulturním zařízení našeho města a to akcí nazvanou Květy pro Citadelu, finančně podpořit činnosti jiných neziskových nebo veřejných organizací a spolupracovat s žákovským parlamentem našeho města. Musíme však připustit, že ne vše se nám podařilo prosadit. Nepovedlo se uskutečnit dva projekty, které jsme si pro rok 2013 připravili (projekt Klíč k městu a projekt dětské herny). Nechyběly nám peníze, což bývá hlavním problémem, ale partneři. Nepodařilo se nám získat pro naše záměry samotné vedení našeho města, a tak nemohlo dojít k jejich realizaci. Nemáme ale v úmyslu se vzdávat, a tak hurá do dalšího roku a dalších projektů a podpor. Ještě nám ale dovolte, abychom děkovali i za práci v roce Děkujeme všem členům správního a dozorčího orgánu, kteří pracují pro společnost a pomáhají nám při všech našich akcích bez nároku na odměnu. Děkujeme také všem kamarádům za jejich pomoc, kdykoliv potřebujeme. Především však děkujeme panu Markovi Tomčíkovi, předsedovi správní rady, který ač sám velmi pracovně vytížený je ochoten kdykoliv pracovat pro dobro druhých. Již druhým rokem si můžeme jen říci, že je radost s nimi pracovat a mít společný cíl... pomáhat tam, kde je zapotřebí. Květuše a Petr Hellmichovi Jen chuť nestačí Před třemi lety mne oslovili manželé Hellmichovi, zda bych neměl chuť pracovat a spolupodílet se na nově vznikající aktivitě kolem obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV. Tenkrát jsem si kladl řadu otázek, zda budu mít vůbec nějaké nápady, dostatek času, jestli seženeme peníze na realizaci těch nápadů a také jestli najdeme další lidi kolem sebe, které bychom pro dobročinnou aktivitu získali. Nakonec spojení obecné prospěšnosti právě pro Litvínov mne nadchla a právě chuť bylo to, co mne nastartovalo k práci pro o.p.s. Téměř po třech letech je jasné, že jenom chuť nestačí, ale kupodivu nestačí ani dostatek peněz, lidí a nápadů. Druhým rokem v této výroční zprávě ukazujeme akce, které se podařilo realizovat či podpořit. Bohužel stejně velký prostor by pak musely dostávat i nápady a projekty, které se dosud nerealizovaly. Za všechny mohu jmenovat například návrh dětí ze ZŠ Hamr, které chtěly instalovat naučné panely do rekreační zóny Nové Záluží nebo dětskou hernu se sociální kavárnou, pro kterou přes 2 roky bojujeme o prostory v městském kulturním zařízení Citadela. Většinou bývá přirozeným nepřítelem nových nápadů byrokracie a úředníci. V našem městě to však je samotné vedení města. Ale ani to nám chuť nezkazí a ve své práci pro naše město a PRO LITVÍNOV budu já se svými přáteli v o.p.s. nadále pokračovat. Ing. Marek Tomčík, předseda správní rady 7

8 Základní údaje Název: Právní forma: PRO LITVÍNOV, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Sídlo: Litvínov, Žižkova 151, Litvínov, Spojení: Tel.: , , Zakladatelé společnosti: Vklad zakladatelů: Datum a místo registrace: Ing. Petr Hellmich a Květuše Hellmichová ,- Kč (každý ze zakladatelů vložil Kč) v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu 0, vložce číslo 333 Identifikační číslo (IČ): Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Litvínov-Rooseveltova ul., č. ú /0300 8

9 Charakteristika a činnosti Obecně prospěšná společnost PRO LITVÍ- NOV byla založena s hlavní ideou pomoci Litvínovu zlepšit svá veřejná prostranství, podporovat projekty související s životním či pracovním prostředím ve městě. Svou pomoc obecně prospěšná společnost zaměřila i na potřeby v oblasti školství a kultury, a to opět podporou různých projektů. Konkrétní podporované projekty roku 2013 jsou popsány v této výroční zprávě (Zpráva o činnosti). Plánované a prováděné obecně prospěšné činnosti: Poskytování služeb v oblasti zlepšování životního i pracovního prostředí ve městě. Poradenská a informační činnost pro občany města. Podpora projektů zaměřených na ochranu přírody, revitalizaci veřejných prostranství (sadové a parkové úpravy) a vzdělávání. Analýzy a studie pro projekty ve výše uvedených oblastech, technická a organizační pomoc při realizaci těchto projektů. Podpora rozvoje společnosti v oblasti školství a kultury. 9

10 Orgány společnosti byly ustanoveny v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v aktuálním znění, v roce 2012: Správní rada Ing. Marek Tomčík předseda Mgr. Martin Klika člen MUDr. Petr Myšák člen Ing. Petr Hellmich člen Bc. Eva Maříková členka Ing. Josef Švec člen Jiřina Kanalošová členka Mgr. Radka Matějovičová členka Mgr. Helena Zemánková Týřová členka 10

11 Orgány společnosti Dozorčí rada Ředitelka společnosti Karel Havel předseda Květuše Hellmichová Výkon funkce ředitelky společnosti je definován v zakládací smlouvě ze dne Ing. Manfred Hellmich člen Květena Ungerová členka Funkční období členů orgánů je do roku

12 12

13 Zpráva o činnosti Pro Litvínov už vyvíjí své aktivity dva roky. Řada projektů se nám v tomto roce povedla, ale vzhledem k nepochopení a minimální podpoře ze strany vedení města jsme museli realizaci některých projektů odložit do doby, kdy bude vedení Litvínova k obecně prospěšné společnosti vlídnější a vstřícnější. V červnu roku 2013 jsme opět pro občany našeho města, zejména pro rodiče a jejich děti, připravili akci Květy pro Citadelu. Navázali jsme tím na úspěšnou akci z roku 2012 Květy pro zámek a vysazováním květin na veřejném prostranství jsme pokračovali ve zkrášlování našeho města. Děti společně s rodiči nejen sázely květiny před Citadelou, ale také si užívaly sportovní odpoledne připravené Sdružením sportovních klubů Litvínov, módní přehlídku s květinovou tematikou a doprovodný zábavný program. S módní přehlídkou jsme mysleli i na maminky. Také v roce 2013 jsme mysleli na občanské sdružení Porozumění. Na jeho činnost jsme přispěli částkou Kč. Z daru sdružení zakoupilo závěsy na zatemnění a světelný reflektor, kterým se dají promítat světýlka na zem a zeď. Další malou podporu ve výši Kč od nás získal i Klub přátel Gymnázia T. G. Masaryka, a to konkrétně na tvorbu časopisu. Podpořili jsme také Ťapání s Ťapinou, akci pořádanou naším psím útulkem. Za Kč jsme nakoupili psí obojky, vodítka a odměny pro účastníky akce. Ke konci roku 2013 jsme vypsali výběrové řízení na poskytnutí grantového příspěvku ve výši Kč. Grantový příspěvek byl určen na podporu obnovy, tvorbu či rekultivaci venkovního prostoru škol a školek. Vyhodnocení grantového řízení je naplánováno na jaro Teď trochu k těm akcím, které se nám nepodařilo v roce 2013 zrealizovat. V tomto roce jsme chtěli zrealizovat projekt informačních tabulí jedná se o vítězný projekt našeho Zlatého klíče z roku Pro umístění tabulí jsme si vybrali areál Nové Záluží, který slouží pro cyklisty i sportovce na kolečkových bruslích. V tomto atraktivním a hojně navštěvovaném areálu jsou odpočinková místa a zde jsme chtěli tabule umístit. Po jednání s odborníky a školami jsme navrhovali prezentovat na nich veřejnosti, především však dětem, místopisná data a informacce (příroda, historie, současnost), které nejsou běžnou součástí výuky ve školách. Pro atraktivitu by se na tabulích jednalo jen o určité formy indicií, které by pak sloužily k zodpovězení otázek v soutěžích. K samotné realizaci jsme však potřebovali získat souhlas vlastníka. Projekt osobně předala v diskusní podobě starostovi města Litvínov ředitelka naší o.p.s. a požádala o možnou diskusi nad tím. Bohužel místo diskuse přišlo ze strany města zamítavé stanovisko. Hledáme tedy jiné, vhodné místo. V roce 2013 jsme chtěli také zrealizovat projekt veřejné herny pro děti. Herna měla sloužit široké litvínovské veřejnosti, tedy hlavně dětem z našeho města. Měli jsme dvě místa pro umístění této herny, a to Krušnohorskou polikliniku nebo Citadelu. Jako vhodnější byl vyhodnocen prostor v kulturním zařízení Citadela, a to v jeho vstupní hale. Spolu s jednatelem této městské společnosti jsme spolupracovali při tvorbě studie těchto prostor. Hernu jsme chtěli spojit s kavárnou, ve které by mohli pracovat lidé s postižením, či by byla takovým startovacím místem při získávání praxe pro děti z dětských domovů. Bohužel ani pro tento projekt jsme podporu vedení města nezískali. 13

14 Navrhovali jsme, že prostor herny vybavíme, budeme provozovat, platit náklady spojené s teplem, světlem, vodou, úklidem apod. Jediné, co platit nechceme, je tržní nájemné. Jelikož jsme obecně prospěšnou organizací, požádali jsme o formu symbolického nájemného s tím, že budeme každý rok přispívat cíleně na obnovu prostor v Citadele vždy formou nějaké finanční spoluúčasti. Město však s námi odmítlo jednat a na náš návrh chce vyhlásit výběrové řízení na provozovatele v tržních podmínkách. Pro dokreslení situace: Citadela VI. s.r.o. v roce 2013 v měsíci prosinci vyhlásila poptávkové řízení na provozování a vybavení dětské herny s občerstvením. Požadovaná min. úhrada za pronajaté prostory je 600 Kč/m 2 za rok a minimální výše spoluúčasti (platba nájemného předem) je Kč splatných do 15 dnů. Za celý rok nás ani jednou Rada města Litvínova nepozvala na jednání k této záležitosti, a tak jsme obdrželi již druhou červenou kartu na velký projekt v roce Důvod dvou odmítnutých projektů se nabízí pouze jediný. Naše ředitelka je zároveň zastupitelkou města Litvínova a není součástí vládnoucí koalice. Škoda, dle našeho názoru by to mohl být ojedinělý projekt, který by naše město zviditelnil a který by přitáhl i občany z jiných měst. Dětská herna v tomto plánovaném rozsahu je v této době pouze ve velkých nákupních centrech, a to v okruhu 30 km od našeho města. 14

15 15

16 Naše projekty roku 2013 Květy pro Citadelu Akce, která měla v podtextu pozvánku na zasazení květin na veřejném prostranství před kulturním zařízením nazvaném Citadela a před jeho dostavbou, ve které je umístěna ZUŠ. Akce se konala od 15:00 hod. do 19:00 hod. Náklady společnosti na akci ,- Kč Tržby při akci ,- Kč z prodeje koláčků, které na tuto akci pro tyto účely věnovala firma Japek s.r.o. Média: Týdeník Homér Na této akci bylo vysázeno celkem 307 kusů rostlinek trvalek. Přidanou hodnotou této akce bylo sportovní odpoledne pro děti. Během odpoledne děti sázely připravené květiny za pomoci rodičů a zahradníků. Celé odpoledne bylo také doplněno doprovodným programem. Bylo to vystoupení divadelníků, skákací hrad, bazén s kuličkami, motokáry apod. Během odpoledne také proběhla dětská módní přehlídka, kde se modelkami staly samotné děti. I pro maminky byla připravena módní přehlídka šatů z dílny paní Rezkové. Za zdolávání sportovních disciplín dostávaly děti drobné odměny. Vyhlášení grantu Ke konci roku 2013 jsme vypsali výběrové řízení na poskytnutí grantového příspěvku ve výši Kč Grantový příspěvek byl určen na podporu obnovy, tvorbu či rekultivaci venkovního prostoru škol a školek Vyhodnocení grantových žádostí proběhne na jaře 2014 a realizace vybraného projektu pak na podzim

17 Podpořili jsme v roce 2013 Obecně prospěšná společnost obdarovala Občanské sdružení Porozumění částkou Kč tomuto sdružení. Dar byl využit k nákupu pomůcek pro vytvoření relaxační místnosti pro děti a mládež s postižením. Klub přátel Gymnázia TGM částkou Kč na tvorbu a distribuci školního časopisu, na nákup materiálu či jiných nákladů s výrobou a distribucí souvisejících. Městský útulek pro psy částkou Kč na pořádání akce Ťapání s Ťapinou. Dar byl využit k nákupu psích obojků, vodítka a odměn pro účastníky akce. 17

18 Plánované akce v roce 2014 V roce 2014 by obecně prospěšná společnost měla dle podmínek vyhlášeného grantového programu vybrat vítěze. Ještě v témže roce by měl(y) být vítězný projekt(y) zrealizován(y). Stále trvá záměr naší společnosti vybudovat a provozovat veřejnou hernu pro děti. Herna, jak stále uvádíme, by měla sloužit široké litvínovské veřejnosti, tedy hlavně rodičům a dětem z našeho města. Dále budeme usilovat o realizaci projektu informačních tabulí s fakty a zajímavostmi o našem městě, které budou určeny především školákům. Na červen roku 2014 plánujeme velkou akci, která bude mít v podtextu opět Akademii mateřských škol. Na tuto akci, kterou chceme opět pořádat pod širým nebem připravujeme bohatý doprovodný program plný sportu a zábavy. Na této akci budeme opět rádi spolupracovat s SSK Litvínov, dále s Policií ČR, HZS v Litvínově a také s naší Městskou policií Litvínov. I v roce 2014 budeme hledat projekt, na kterém budeme moci spolupracovat s městským žákovským parlamentem. Plánujeme nadále podporu drobných projektů, které přispějí ke zvelebení veřejných prostor v našem městě. I v roce 2014, pokud bude náš rozpočet dovolovat, bychom rádi podpořili drobným darem naše Mateřské centrum Klubíčko. 18

19 Napsali o nás Týdeník Homér: Střípek snu Týdeník Homér: Ťapání s Ťapinou: fotoreportáž 20. červen Květy pro Citadelu Týdeník Homér: Naučné tabule: Týdeník Homér: Dětská herna: , Týdeník Homér: Květy pro Citadelu: , LITVÍNOV Malé modelky a modelové se sešli před Citadelou na dětské módní přehlídce, kterou pořádala obecně prospěšná společnost PRO LITVÍNOV. Součástí akce byla také celá řada dětských atrakcí a bohatý program, o který se postaral partner obecně prospěšné společnosti Sdružení sportovních klubů Litvínov. Děti se ale jen nebavily a nehrály si. Za symbolický poplatek si mohly koupit svou vlastní květinu, kterou zasadily do záhonu u Citadely. Výtěžek z akce společnost PRO LITVÍNOV zdvojnásobila a podpoří jím jednu školu nebo školku ze zaplavených oblastí Ústeckého kraje. Mediálním partnerem akce byla společnost MEDIA LIVE. Celé prostranství před Citadelou zaplnily stánky, herní sta- kdy akce odstartovala, se děti delní stan. Od samého začátku, noviště sportovních klubů SSK skvěle bavily. Programem provázela Jana Antonínová. Celou Litvínov, dětské atrakce a diva- akci zahájil zakladatel společnosti PRO LITVÍNOV Petr Hellmich. Dnešní akce Květy pro Citadelu navazuje na loňské Květy pro zámek. Chceme, aby byl Litvínov krásnější, a každá maličkost k tomu může přispět. Věřím, že se dnes budete všichni dobře bavit a že přispějete alespoň symbolickou částkou. Výtěžek z akce zdvojnásobíme a vybereme jednu školu v zaplavené oblasti a té váš i náš finanční dar věnujeme, řekl na úvod Petr Hellmich. Pohádku si pro děti připravila Divadlo M Duchcov, zájezdová scéna Praha. Proč stále obsazují přední příčky v soutěžích, předvedly litvínovské mažoretky. Něco málo bylo Malé modelky a modelové se nestyděli předvést své květinové kreace. Akcí provázela Jana Antonínová, zahájení se ujal zakladatel společnosti PRO LITVÍNOV Petr Hellmich. Děti mohly zasadit květinu do záhonu před Citadelou. K programu přispěly také litvínovské mažoretky. Módní přehlídka litvínovských dětí měla u diváků velký úspěch. Do pohádky o Červené karkulce se zapojily i děti. Ti nejmenší si užívali atrakcí, jako byl bazének plný míčků. Když děti prošly všechny atrakce, dostaly odměnu. Dobře se bavili i dospělí. Před Citadelou panovala všeobe cná pohoda. Sportovní kluby SSK připravily pro děti zajímavé ukázky svých aktivit. v programu také pro maminky, zúčastněné a vítězný dort mezi a to módní přehlídka letních ně rozdělila. Program dál pokračoval pohádkou, do které se modelů Lenky Rezkové. Pak už na provizorní molo nastoupily zapojili i malí diváci. Nakonec si hlavní hvězdy odpoledne. Děti děti zasoutěžily a zatančily s Matiho školou her a tance. Po celou předškolní i školáci s přístupem profesionálních modelů předvedli své módní kreace s mo- koláčky, placky a tyčinky z JAPE- dobu trvání akce se prodávaly tivem květin. Odborná porota KU. Výtěžek z prodeje byl přidán měla s výběrem vítězů velkou k finančnímu daru vodou poničené škole. práci. Nakonec ocenila všechny (pur) 19

20 Hospodaření Hospodaření účetní uzávěrka roku 2013 Údaje o hospodaření společnosti v roce 2013 shrnuje tabulka výkazu zisků a ztrát: Náklady společnosti dosáhly v roce 2013 výše 294 tis. Kč, příjmy 547 tis. Kč. Rozdíl nákladů a výnosů činí 253 tis. Kč. Daňové přiznání bylo předloženo Finančnímu úřadu v Litvínově dne podací číslo Pro rok 2013 nebyla pro naši obecně prospěšnou společnost daňová povinnost. Kontrolu účetnictví a následné daňové přiznání provedl Ing. Jiří Žďárský na základě mandátní smlouvy ze dne Audit řádné roční účetní uzávěrky nebyl proveden společnost v roce 2013 nebyla zařazena do této povinnosti. Tato výroční zpráva obsahuje jen základní účetní informace umístěné v následující tabulce. Celé daňové přiznání a rozpis částek najdete na našich stránkách cz. Na našich webových stránkách též uvidíte rozpis čerpání různých projektů. Smlouvy s našimi partnery uzavíráme s doložkou veřejné dostupnosti a na požádání je možné do smluv nahlédnout. 20 V účetním období dosáhla aktiva i pasiva k výše 775 tis. Kč.

21 Naši sponzoři, dárci V lednu roku 2013 jsme obdrželi Kč od společnosti HST Hydrosystémy. Darovací smlouva byla sepsána na konci roku 2012 a dar je určen na financování a podporu cílů naší společnosti. Drobným darem ve výši Kč přispěli i naši zakladatelé manželé Hellmichovi. 21

22 Poděkování za spolupráci Spolupráce s SSK Litvínov SSK Litvínov se i v roce 2013 podílela na organizaci akce Květy pro Citadelu, a to zajištěním sportovních disciplín. Děkujeme všem členům, trenérům a všem, kteří pomáhali bez nároku na jakoukoliv odměnu. Spolupráce s lékaři Děkujeme také panu PhDr. Mgr. Patriku Christianu Cmorejovi, MSc. a jeho manželce za ochotu vykonávat dozor první pomoci na našich akcích, a to zcela bez nároku na odměnu. Spolupráce s Gymnáziem TGM Litvínov Děkujeme studentům Gymnázia TGM Litvínov za pomoc při organizaci našich akcí. I oni na našich akcích pracují bez nároku na odměnu. Také bychom rádi poděkovali panu Martinovi Láterovi za jeho nápady a čas, který nám věnuje. Děkujeme rovněž dětem z městského žákovského parlamentu za spolupráci a paní učitelce Janě Staňkové. 22

23 Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV Texty zpracovala Květuše Hellmichová Graficky zpracovala společnost MEDIA LIVE Použité fotografie jsou z archivu PRO LITVÍNOV, o.p.s. Vydala: PRO LITVÍNOV, o.p.s. Náklad: 500 ks Most 2014 Neprodejný výtisk Výroční zpráva byla schválena správní a dozorčí radou společnosti dne

24 PRO LITVÍNOV, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Chceme pomáhat našemu městu, a tak vznikla obecně prospěšná společnost PRO LITVÍNOV. PRO LITVÍNOV, o.p.s. www.prolitvinov.cz Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Výroční zpráva společnosti Organizačně správní institut, o.p.s. 2013 Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele společnosti...3 2 Informace

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok 6. 1. - 31. 8. 2016 Zpracovala a za správnost odpovídá: Ing. Lenka Hošková Mgr. Simona Fingerhutová OBSAH Spolek rodičů a přátel dětí a školy při

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje ČESKÝ MERÁN obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČO: 26458420 VÝROČNÍ ZPRÁVA r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7. 12. 2016 bod programu: 49 věc: Souhlas s umístěním sídla spolku v objektu města důvod předložení: 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, v platném znění

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2015 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s.

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. vznik, zakladatelé, poslání Janovská o.p.s. byla zaregistrována Krajským

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 zapsaný spolek MYGRA-CZ Obsah výroční zprávy: 1) Úvodní slovo 2) Základní údaje 3) Vedení organizace a kontakty 4) Členství v organizacích 5) Přehled činnosti sdružení za rok

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Osoblažský cech, o.p.s. 1 Obecně prospěšná společnost Osoblažský cech, o.p.s. byla založena v polovině roku 2013 čtyřmi obcemi osoblažského regionu. Osoblažský cech je organizací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, z.s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 468 12 Bedřichov č.p. 218 Telefon: +420 483 380 034 GSM: +420 775 682 299 www.jizerskaops.cz Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna Číslo účtu: 199300296/0300 Zapsána

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Zřízení minipodniku Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Číslo a název minipodniku: Sídlo minipodniku: 3- Interiéry INTDECO Přátelství 160, 435

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Název: MEDIC Ústí nad Labem Právní forma: zapsaný spolek Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2014 Motto: Naděje má křídla Obsah 1. Úvod - slovo ředitelky... 1 2. Struktura organizace... 1 3. Poslání... 2 4. Historie společnosti...

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Obecně prospěšné společnosti při Gymnáziu Aloise Jiráska, Litomyšl 1 O B E C N Ě P R O S P Ě Š N Á S P O L E Č N O S T P Ř I G Y M N Á Z I U A L O I S E J I R Á S K A, L I T O

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Projekt Savi godi avka dživel- Jaký rozum, takový život ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Občanské sdružení Ecce Homo Sídlo: Masarykova 12, 785 01 Statutární orgán: PaedDr.

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

DĚLÍME SE O ŠTĚSTÍ Výroční zpráva 2015

DĚLÍME SE O ŠTĚSTÍ Výroční zpráva 2015 DĚLÍME SE O ŠTĚSTÍ Výroční zpráva 2015 Stránka 2 Obsah Základní údaje 4 Lidé v nadaci 4 Kdo jsme a co děláme 5 Poděkování 6 Nadační dary přijaté v roce 2015 6 Příjemci nadačního příspěvku 7 Rozvaha 8 Výkaz

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26,

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, IČ: 45 19 21 71, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více