Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné snížení poplatku za odpady, pokud dítě pobývá během školního roku na internátě?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné snížení poplatku za odpady, pokud dítě pobývá během školního roku na internátě?"

Transkript

1 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 25 Jana Dotaz: Dobrý den. Potřebovala bych poradit, jaké veškeré povinnosti mají rodiče vůči Lipníku ihned po narození dítěte. Čekáme 1. dítko a tyto informace jsme kompletně nikde nezískali. Neradi bychom něco zanedbali. Děkuji za odpověď Jana. Ing. Přemysl Weigel Odpověď: Dobrý den! Narozené dítě přihlásíte k platbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoveného Obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 9/2006 a všemi následujícími OZV, které tuto OZV upravují. Ohlášení narození dítěte provedete do 15 dnů dle čl. 3, odst. 1, na tiskopisu "Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpady" (internetové stránky města - na úvodní stránce sloupec vpravo - žádosti a formuláře - Odbor finanční). S hrazením poplatku se započne od 1. dne měsíce následujícho - čl. 6, odst. 1 výše uvedené OZV. Nejlepší bude, pokud se zákonný zástupce dítěte dostaví (s formulářem) ve výše uvedeném termínu na Městský úřad v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, budova radnice, dveře 30, za paní Miluši Štefurákovou (tel.: ), která s ním záležitost uzavře. Ing. Přemysl Weigel vedoucí odboru finančního Kamila Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné snížení poplatku za odpady, pokud dítě pobývá během školního roku na internátě? Ing. Přemysl Weigel Odpověď: Dobrý den! Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí mj. fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt - čl. 1, odst. 3 Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 9/2006 včetně všech následujících OZV, které tuto OZV upravují. Lze dle čl. 10 výše uvedené OZV požádat správce poplatku o prominutí poplatku (zcela nebo částečně) z důvodu odstranění tvrdosti. Dopředu upozorňuji, že k takovéto žádosti musí být přiloženo potvrzení příslušného městského (obecního) úřadu o tom, že poplatník (jméno a příjmení, datum narození) přechodně bydlící na adrese... platí městskému (obecnímu) úřadu místní poplatek za komunální odpady ve výši xxx Kč/rok. Agendu předmětného poplatku zajišťuje paní, tel.: , Městský úřad v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, budova radnice, dveře 30. Ing. Přemysl Weigel vedoucí odboru finančního Miroslav Filiač Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat jak je to s placením poplatků za komunální odpad, když mám trvalé bydliště v Bohuslávkách a tam platím za popelnice a chci jít od do podnájmu na Zahradní bez změny trvalého bydliště. Děkuji za odpověď Odpověď: Pane Filiači, poplatek za odpady budete nadále platit v Bohuslávkách, teprve až úředně změníte trvalý pobyt, tak budete poplatky hradit v nové obci. přeji pěkný zbytek dne Andrea Dotaz: Dobrý den, ve čtvrtek jsme si koupili štěňátko a zajímalo by mě kdy a kde ho mám přihlásit na úřad a kolik se v Trnávce za psa platí? Děkuji

2 Odpověď: Paní Andreo, ohlášení k poplatku ze psů se řídí trvalým pobytem držitele psa. Pokud tedy máte trvalý pobyt v Lipníku nad Bečvou VII-Trnávka, přihlásíte štěňátko do 15 dnů na odboru finančním Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11 (budova radnice), Lipník nad Bečvou (hlavní vchod, I. poschodí, dveře č. 30). Zároveň vyplníte tiskopis Ohlášení k poplatku ze psů, který Vám bude vydán přímo v kanceláři odboru finančního nebo si ho můžete vytisknout sama z internetových stránek města (www.mesto-lipnik.cz - Žádosti a formuláře - Odbor finanční - Ohlášení k poplatku ze psů). Po přihlášení psa obdržíte známku pro psa. Poplatek za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v Trnávce, činí Kč 100,00 na kalendářní rok, při pořízení psa v průběhu roku se poplatek krátí podle počtu měsíců. Veškeré podrobnosti místního poplatku ze psů upravuje Obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2006. Znění obecně závazné vyhlášky najdete rovněž na výše uvedených stránkách města v sekci Občan - Právní předpisy města - Obecně závazné vyhlášky. Přeji pěkný zbytek dne Ing.Čiernik Anton Dotaz: Je skutečně nutno podat SDĚLENÍ O ZAPLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU za svoz TKO pro více osob v papírové formě na MěÚ nebo je to možné i elektronicky? Jedná se o platbu převodem Odpověď: Vážený pane inženýre, sdělení o platbách za komunální odpad můžete poslat i elektronickou poštou na níže uvedenou ovou adresu. V oznámení musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození osoby, za kterou odpady hradíte. V letošním roce je sazba poplatku 500,00 Kč za každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v Lipníku nad Bečvou, dále 500,00 Kč za rekreační objekt, var. symbol 1337, specifický symbol uveďte rodné číslo. Splatnost poplatku je do Případné další dotazy Vám ráda zodpovím na níže uvedeném tel. čísle nebo ové adrese. Přeji Vám pěkný zbytek dne. tel: Barbora Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to s placením komunálního odpadu. Platí se částka 500,- za popelnici nebo za každého člena domku, který tam má trvalý pobyt?? Děkuji Odpověď: Paní Barboro, poplatek za komunální odpad na rok 2010 činí Kč 500,00 za každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v Lipníku nad Bečvou a dále Kč 500,00 za osobu, která je vlastníkem nemovitosti, určené nebo sloužící k individuální rekreaci v Lipníku nad Bečvou. U individuálních rekreací se platí jen 1x 500, i když je vlastníků více. Poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo kartou do pokladny města Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 (budova zámku) nebo převodem na účet města, účet číslo /0100, jako var. symbol uveďte rodné číslo. Přeji pěkný zbytek dne Jan Mašek Dotaz: Dobrý den, při prohlížení webových stránek města Lipníka n/b. mě zarazil požadavek města na uvedení rodného čísla (jako specifického symbolu) při placení poplatku za komunální odpad převodem na účet města. Nepředpokládám, že zaměstnanci MěÚ neznají 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., zajímá mě však, o které písmeno uvedeného a zákona opírá MěÚ požadavek na uvedení rodného čísla za účelem zaplacení poplatku za komunální odpad s tím,že pokud se jedná o: - písm. a), ve které uvedené instituci se město našlo, - písm. b), o který kterého zákona se jedná, - písm. c), kde jsou uvedeny další informace,na základě kterých se může občan rozhodnout o udělení nebo neudělení souhlasu. Děkuji za Vaše vyjádření.

3 Ing. Přemysl Weigel Odpověď: Pane Mašku, oprávnění městského úřadu využívat při správě místních poplatků rodná čísla poplatníků vyplývá z ustanovení 13c, odst. 1, písm. b) zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad v přenesené působnosti ( 14, odst. 3, ve spojení s 15 zákona o místních poplatcích). Podle 13 zákona o místních poplatcích se na řízení ve věcech poplatků užijí zvláštní právní předpisy, pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak. Poznámka k tomuto ustanovení odkazuje na zákon o správě daní a poplatků. Obecní úřady tedy v řízeních ve věcech místních poplatků postupují podle zákona o správě daní a poplatků a disponují zásadně všemi oprávněními a povinnostmi správce daně. Daňové subjekty, jimiž jsou podle 6, odst. 1 zákona o správě daní a poplatků též poplatníci místního poplatku, mají na základě 33 zákona o správě daní a poplatků uloženu registrační a oznamovací povinnost. Konkrétní náplň oznamovací povinnosti daňového subjektu (tedy i poplatníka místního poplatku) pak upravuje 33, odst. 6 zákona o správě daní a poplatků, který je v řízeních o místních poplatcích - v souladu s 13 zákona o místních poplatcích - aplikovatelný bez výjimky. Součástí oznamovací povinnosti podle cit. ustanovení je též povinnost daňového subjektu sdělit správci daně své rodné číslo. Ustanovení 33, odst. 6 zákona o správě daní a poplatků je třeba považovat za ustanovení zvláštního zákona podle 13c, odst. 1, písm. b) zákona o evidenci obyvatel. Obecní úřad je proto v řízení ve věcech místních poplatků na základě stanovené oznamovací povinnosti oprávněn využívat rodná čísla poplatníků místních poplatků. Detailnější objasnění problematiky naleznete ve Stanovisku odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 35/2009, které je dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz - o nás - veřejná správa - metodická pomoc obcím - stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy ). Ing. Přemysl Weigel vedoucí odboru finančního ZDENEK Dotaz: Kolik za odpady v Ořechách 2010? Budou zasílány složenky? Jak zaplatit elektronicky.dokdy? poplatek za komunální odpad pro rok 2010 činí 500,00 Kč a je splatný do 31. května Městský úřad Lipník nad Bečvou nebude zasílat poštovní poukázky. Poplatky můžete uhradit buď v hotovosti nebo kartou v pokladně města Lipník nad Bečvou, budova zámku, Bratrská 358 nebo převodem na účet města Lipník nad Bečvou, účet číslo /0100, variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo. Přeji pěkný zbytek dne aneta Dotaz: potřebuji se zde přihlásit k trvalému pobytu,abych si mohla požádat příplatek na bydlení,do kdy budu muset zaplatit poplatky za odpad a budu platit ještě něco? Odpověď: Místní poplatek za komunální odpad budete platit od 1. dne toho měsíce, ve kterém změníte trvalý pobyt na Lipník nad Bečvou. Po přihlášení k trvalému pobytu se dostavte na Městský úřad Lipník nad Bečvou - budova radnice, náměstí T. G. Masaryka 89/11, odbor finanční (hlavní vchod, I. poschodí, dveře č. 30), kde Vám bude vypočítán alikvotní díl poplatku. Místní poplatek za komunální odpad je splatný do 31. května kalendářního roku, pokud změníte trvalý pobyt po 31. květnu, tak je poplatek splatný do konce následujícího měsíce. Poplatek můžete uhradit: - v hotovosti nebo kartou do pokladny města, - převodem na účet č /0100, variabilní symbol , specifický symbol - Vaše rodné číslo, - poštovní poukázkou. Barbora Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli se platí poplatek za komunální odpad a ještě nějaký pronájem zvlášť za popelnici, kterou máme od Technických služeb města Lipník. Jak je to s placením, přijde nám složenka nebo máme částku uhradit na účet? Děkuji

4 v poplatku za komunální odpad je zahrnuta i popelová nádoba, žádný další nájem není nutné hradit. Na rok 2010 činí poplatek Kč 500 za poplatníka a kalendářní rok, splatný je nejpozději 31. května Poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo kartou v pokladně města Lipník nad Bečvou, budova zámku, Bratrská 358 nebo převést na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční banky Lipník nad Bečvou, účet číslo /0100, variabilní symbol 1337, specifický symbol: rodné číslo. Poštovní poukázky hromadně neposíláme. K platbě prosím sdělte jméno, příjmení a datum narození osoby, za kterou je poplatek placen (tuto informaci můžete uvést do poznámky k platbě). Přeji pěkný den 1 2 3

5 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 25 Eva Dotaz: Hezký den, chtěla jsem se zeptat, kolik činí poplatek za komunální odpad a zda se může zaslat převodem a na jaký účet. Děkuji Odpověď: Paní Evo, poplatek za komunální odpad na rok 2010 činí Kč 500,00 za poplatníka a kalendářní rok. Poplatky můžete uhradit v hotovosti nebo kartou v pokladně města Lipník nad Bečvou, budova zámku, Bratrská 358, nebo převést na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční banky Lipník nad Bečvou, účet číslo /0100, variabilní symbol 1337 = místní poplatek za odpady, specifický symbol: rodné číslo. K platbě přikládejte doklad o jménu, příjmení a datu narození osoby, za kterou je poplatek placen (tuto informaci můžete uvést do poznámky k platbě). Přeji pěkný den. Vladka Dotaz: V jaké výši je poplatek za odvoz odpadků za rok 2009 v Lipníku a na jaký účet mám zaslat peníze Odpověď: Vladko, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Lipníku nad Bečvou pro rok 2009 činí 496 Kč. Poplatek převeďte na účet č /0100, variabilní symbol 1337, specifický symbol - rodné číslo, do poznámky uveďte příjmení. Poplatek je každoročně splatný do konce měsíce května. Přeji pěkný zbytek dne odbor finanční, Věra Chovancová Dotaz: Můj pejsek má nečitelné číslo na evidenční známce.hliník ze kterého je vyrobena je málo odolný materiál. Dostanu novou na úřadě? Jak mám situaci řešit? Děkuji za odpověď Odpověď: Paní Chovancová, novou známku pro psa si můžete vyzvednout v místnosti odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, dveře č. 30, I. poschodí, ve dnech: pondělí a středa: 7:45-11:15 hod., 12:00-17:00 hod. úterý a čtvrtek: 7:45-11:15 hod., 12:00-14:30 hod. Starou známku vezměte sebou. Přeji pěkný zbytek dne. odbor finanční - Jana Dotaz: Dobrý den. V unoru se nam narodilo dite. V teto souvislosti bych se chtela zeptat, jak je to s placenim za odvoz odpadku. Kdy za toto dite tyto poplatky zaplatit. Dale se chci zeptat, kdy a komu ma zaplatit poplatky za odpad sestra, ktera se v cervenci 2008 pristehovala do druzstevniho bytu na sidl. Zahradni paní Jano, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v

6 Lipníku nad Bečvou je možné uhradit v hotovosti nebo kartou do pokladny města, poštovní poukázkou nebo převodem na účet města č /0100, variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka, poznámka - příjmení a jméno poplatníka. Poplatek je splatný každoročně do 31. května. Za miminko, narozené v únoru 2009, budete v letošním roce platit jen poměrnou část poplatku ve výši 414,- Kč, a to za měsíce březen až prosinec. Vaše sestra bude platit poplatek Městu Lipník nad Bečvou za předpokladu, že se nejen přestěhovala, ale také změnila trvalý pobyt na Lipník nad Bečvou. Výše poplatku za rok 2008 záleží na datu přihlášení k trvalému pobytu. Pro stanovení počtu měsíců je rozhodný stav na konci měsíce, ve kterém ke změně došlo. Při vzniku poplatkové povinnosti podává poplatník ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tiskopis ohlášení najdete na webových stránkách města (www.mesto-lipnik.cz), formuláře, odbor finanční, ohlášení k poplatku za odpady. Tiskopis je možné vyplnit přímo v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou (budova radnice, náměstí T. G. Masaryka 89/11), I. poschodí, dveře č. 30, kde Vám bude poplatek také přepočítán. odbor finanční, Pavel Dotaz: Dobrý den, prosím o sdělení informace v jakém termínu je v tomto roce nutné uhradit místní poplatky za odpad a psa. Děkuji Odpověď: Pane Pavle místní poplatek ze psů je splatný nejpozději 30. dubna 2009, místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem nejpozději 1. června Sazba místního poplatku ze psů se nezměnila, sazba místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem pro rok 2009 činí 496,00 Kč. Poplatky je možné platit v hotovosti nebo kartou v pokladně města v budově zámku (Bratrská 358), poštovní poukázkou nebo převodem na účet města, účet číslo: /0100, variabilní symbol: za komunální odpad , za poplatek ze psů , specifický symbol - Vaše rodné číslo. Za domácnost, rodinný nebo bytový dům je možné odvést poplatek za odpady jednou částkou, v tomto případě jste povinen správci poplatku, tj. odboru finančnímu Městského úřadu Lipník nad Bečvou, oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádíte. S přáním pěkného dne Romana Sedláková Dotaz: Dobrý den, v prosinci jsem posílala na MÚ Lipník nad Bečvou žádost o vrácení přeplatku za úhradu odvozu odpadu. Změnila jsem trvalé bydliště a žádala jsem doporučeným dopisem o vrácení poměrné části poplatku za odvoz odpadu v Podhoří v termínu od řijna do konce roku 2008, kdy jsem již měla trvalé bydliště změněno a hradila jsem odpad v místě nového trvalého bydliště. Chci se zeptat, zda se někdo této záležitosti věnuje, zda mám očekávat písemnou odpověď či se dostavit osobně? Dekuji, Sedláková Odpověď: Paní Sedláková, dne jsme spolu telefonicky upřesnily způsob vrácení přeplatku. Sděluji Vám, že příslušné dokumenty máte nachystané, platební poukaz si můžete převzít osobně v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou (budova radnice, náměstí T. G. Masaryka 89, I. poschodí, dveře č. 30). Na základě platebního poukazu Vám bude přeplatek vyplacen v pokladně města Lipník nad Bečvou (budova zámku, Bratrská ulice). S přáním pěkného dne Městský úřad Lipník nad Bečvou Marie Dotaz: Dobrý den, mám jen skromný dotaz, mohu zaplatit poplatky za odpad již za rok 2009 nyní? Předpokládáme, že v roce 2009 budeme dlouhodobě mimo ČR, a tak bychom rádi zaplatili nyní paní Marie, poplatky na rok 2009 zatím neplaťte, sazba místního poplatku dosud není určena. Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou bude změnu sazby projednávat a schvalovat na svém zasedání dne

7 Pokud budete mimo území České republiky déle než 3 měsíce, využijte možnosti osvobození od placení poplatku podle obecně závazné vyhlášky č. 9/2006, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů, Čl. 6 - osvobození, odstavec 2 písm.b). Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození. Podle délky pobytu v zahraničí se poplatek přepočítá na jednotlivé měsíce; dojde-li k nároku na osvobození v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Oznámení o pobytu mimo území republiky je třeba pro potřeby poplatku doložit (smlouva o studiu, pracovní pobyt, případně čestné prohlášení poplatníka). Případné dotazy a nejasnosti Vám rádi zodpovíme osobně v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, hlavní vchod, první poschodí, dveře č. 30 nebo telefonicky na č Informace naleznete rovněž na internetových stránkách města: odkaz občan, právní předpisy města, obecně závazná vyhláška č. 9/2006, 4/2007). Dana Ševčíková Dotaz: Dobrý den, už jsem se jednou ptala na poplatky za psa, na vaši radu jsem se obrátila na obecní úřad v místě mého trv. bydl. ( Skrbeň), ale tam mi bylo řečeno, že poplatky ze psů zrušili a psí známky na ohlášení psa nevydávají, neřekli mi ani kam mam jít prostě nic. nevím kam se obrátit, nechci mít potom nějaké potíže, že jsem něco zanedbala, mohla bych vše nahlásit a zaplatit zde na úřadě? děkuji Ševčíková místní poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Vy jste trvale hlášena ve Skrbeni. Obec Skrbeň nemá obecně závaznou vyhláškou zavedený místní poplatek ze psů, proto Vám tam nevzniká povinnost platit poplatek. Zároveň v Lipníku nad Bečvou nesplňujete podmínku poplatníka (nemáte zde trvalý pobyt), proto tu taky platit nebudete. Pokud změníte adresu trvalého pobytu na Lipník nad Bečvou a budete stále držitelkou psa, tak budete platit poplatek městu Lipník nad Bečvou. Vznikne Vám povinnost - do 15-ti dnů oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku (Městskému úřadu Lipník nad Bečvou, odboru finančnímu) vznik své poplatkové povinnosti a poplatek v termínu uhradit. V případě nejasností se raději dostavte osobně na Městský úřad v Lipníku nad Bečvou, odbor finanční (budova radnice na náměstí T. G. Masaryka), hlavní vchod, I. poschodí, dveře č. 30, kde celou Vaši otázku podrobně rozebereme a poskytneme Vám případné další informace. S pozdravem Dana Ševčíková Dotaz: dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám postupovat, při nahlášení psa. Máme psa dva měsíce a budou mu čtyři měsíce. Problém je v tom, že nám není umožněn nahlásit trv. pobyt (ten máme ve Skrbeni okr. Olomouc),bydlíme v pronajatém bytě panelového domu v Lipníku nad Bečvou, tak nevím kde mám potom svého psa nahlásit. děkuji za kladné vyřízení S pozdravem Ševčíková místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky (dále jen poplatník ). Pro určení místní příslušnosti k vyměření poplatku ze psů není rozhodující, kde držitel psa pobývá nebo kde je pes chován, ale skutečnost, kde má držitel psa trvalý pobyt nebo sídlo. Ve Vašem případě budete ohlašovat držení psa a hradit místní poplatek ze psů v místě svého trvalého pobytu, tj. na Obecním úřadu Skrbeň. odbor finanční Michaela Hradilová

8 Dotaz: Dobrý den, Chtěla bych se zeptat jaký zákon a jaké předpisy jsou uzákoněny ohledně volného pohybu psa v chatové oblasti Za vodou,část obce Nové Dvory?Vlastním pozemek který nemůže být oplocen.mám Yorkširského teriéra malého vzrůstu, který si chrání své teritorium.bohužel soused má také psa Barzoje, který se volně pohybuje po jeho i obecním pozemku.můj pes nereaguje na žádného jinného psa než na sousedova, když se přiblíží k našemu pozemku. Zároveň by mně zajímalo zda tato rasa musí mít náhubek,nebo být přivázána při pohybu na soukromém pozemku? Předem děkuji za vaší odpověď a pomoc v mém problému Hradilová Michaela v současné době chov psů neupravuje obecně závazná vyhláška, ale více vyšších právních norem a to především zákon na ochranu zvířat, občanský zákoník, ve volné přírodě pak myslivecký zákon, ale také zákon o provozu na pozemních komunikacích. Podle těchto zákonů není přímo určeno, že musí být pes na vodítku, případně mít náhubek. Chovatel musí ale zvířeti v zájmovém chovu zajistit přiměřené podmínky, učinit opatření proti úniku zvířete, dále nesmí nechat zvířata vnikat na sousedící pozemek. Vlastník zvířete je také povinen zabránit pobíhání zvířete po pozemní komunikaci, v honitbě pak nesmí nechat psa pronásledovat zvěř. Ve městě majitel nesmí způsobit znečisťování veřejného prostranství. Porušení těchto pravidel, včetně pravidel občanského soužití, se řeší v přestupkovém řízení. (Výčet některých právních předpisů: - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 127, odstavec 1: "Vlastník věci... nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek...", - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 13, odstavec 1: "Každý je povinen... učinit opatření proti úniku zvířat", - zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, 60, odstavec 11: "Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci", - zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 14, odstavec 1, písm. e): "Myslivecká stráž je oprávněna e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební", - zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)

9 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 25 Lenka Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se Vás prosím zeptat, od čeho se odvíjí placení hrobu a jaký je koeficient při výpočtu,máme dvojhrob na místním hřbitově. Děkuji Lenka Ing. Daniel Coufalík cena za užívání hrobu na hřbitovech obecně se skládá z ceny za pronájem a ceny za služby. Tato cena za metr čtvereční se pak násobí plochou hrobu. Cena za pronájem je cenou regulovanou, jejíž maximální výše je zveřejňována v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Cena za služby vychází z kalkulace, kterou zpracovává správce hřbitova (v Lipníku nad Bečvou jsou jím Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace) a ve které jsou zahrnuty veškeré práce, které jsou na hřbitově prováděny. Jedná se např. o sečení trávy, vývoz odpadků, úklid sněhu, spotřebu vody a další. Skutečná cena za služby však není hrazena celá nájemci hrobů - město na ni přispívá i ze svého rozpočtu. Stanovenou cenu pak projednává Rada města Lipník nad Bečvou. Od činí cena za pronájem 9,- Kč/m2, cena za služby 61,-Kč/m2 vč. DPH. Bez příspěvku města by cena za služby přesahovala 100 Kč/m2. S pozdravem Ing. Daniel Coufalík ředitel, Technické služby Lipník nad Bečvou občanka Lipníka Dotaz: Děkuji za odpověď.samozřejmě vím podmínky nahlášení psa,ale ta paní zřejmě se nehodlá řídit dannými pokyny.jen si myslím,že poplatku za psa se od paní XXXX nedočkáte. Ing. Kateřina Beránková Odpověď: Děkujeme za podnět, k tomu, abychom mohli prověřit Vaše tvrzení na místě, příp. zahájit vymáhání poplatku za psa, potřebujeme znát jméno, příjmení a adresu příslušné osoby. Sdělte nám tyto údaje, prosím, jakýmkoliv způsobem, v žádném případě tyto údaje nezveřejníme. Ing. Kateřina Beránková vedoucí kanceláře tajemníka Šromota Jan Dotaz: Můžete mě sdělit, kde najdu číslo účtu na zaplacení poplatků za svoz odpadu?? Na formulářích ke stáhnutí není.děkuji za odpověď. Šromota Jan poplatek za komunální odpad můžete provést bezhotovostním převodem na účet č /0100, variabilní symbol: 1337, specifický symbol: rodné číslo. Poplatek činí 451,- Kč za každou fyzickou osobu, která má v Lipníku nad Bečvou trvalý pobyt. Převod je možné provést jednou částkou za více osob, na odbor finanční oznamte jméno, příjmení a datum narození každé osoby, za kterou převod provádíte. Tuto informaci zašlete buďto na adresu případně doručte na odbor finanční Městského úřadu Lipník nad Bečvou.Poplatek je splatný nejpozději Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme. odbor finanční Petr Vacula Dotaz: Potřeboval bych se dozvědět:jaký je roční poplatek za svoz odpadu z chatové oblasti místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2008 v Lipníku nad Bečvou stanoven ve výši 451,- Kč za poplatníka.

10 Poplatníkem se rozumí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný nejpozději 2. června Platbu je možné provést v hotovosti nebo kartou v pokladně města v budově zámku, Bratrská 358, v hotovosti v Komerční bance Lipník nad Bečvou, převodem z účtu na účet města č /0100, var. symbol 1337, spec. symbol: rodné číslo. Pokud budete mít zájem, zašleme Vám poštovní poukázku. odbor finanční Zuzana Kuchtová Dotaz: Prosím o zveřejnění výše poplatků za chov psa v Lipníku nad Bečvou.děkuji poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Lipník nad Bečvou. Roční sazba poplatku činí: 1. V části Lipník nad Bečvou I-Město, s výjimkou ulice Za vodou a okrajových částí Podhůra, Ořechy a Venedik: a) v rodinných domech za každého psa 200,- Kč, b) v domech se 4 a více byty za prvního psa 600,- Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 900,- Kč, c) poživatelé invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu a poživatelé sirotčího důchodu 200,- Kč za každého psa. 2) V části Lipník nad Bečvou I-Město, ulice Za vodou a okrajových částí Podhůra, Ořechy a Venedik, místní části III-Nové Dvory, V-Podhoří, VI-Loučka a VII-Trnávka za každého psa 100,- Kč. 3) V sídlech právnických osob a místě podnikání fyzických osob na území celého města za prvního psa 800,- Kč, za každého dalšího psa 1.200,- Kč. Případné upřesnění údajů - např. osvobození, platba za poměrnou část roku apod. Vám rádi zodpovíme osobně v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, hlavní vchod, první poschodí, dveře č. 30 nebo telefonicky na tel. č Informace naleznete rovněž na internetových stránkách města: odkaz občan, právní předpisy města, obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi Obecně závazná vyhláška města Břeclavi - ^ ^íxuyxel_ č. 10/2011 o místním poplatku ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ vydána dne: 2. 4. 2007 účinnost: 1. 5. 2007 Vyhláška č. 1/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ č. 1/2007 ze dne 2. dubna 2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Více

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH:

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH: Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března 2017. OBSAH: 1. Obecně závazná vyhláška o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 3. Obecně závazná

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích MĚSTO CHÝNOV Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Chýnov vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kostelany se na svém zasedání dne 11.12.2013, usnesením č.22/13, usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o místním poplatku ze psů OBEC KOLEČ Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Koleč se na svém zasedání dne 25. dubna 2008 usnesením č. 4/2008 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne 2.12.2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Měňany vydalo dne 2.12.2013 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku MĚSTO BRTNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Brtnice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 Usnesením č. 24/10 ZM usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV č. 2/2010 ze dne 13. prosince 2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. května 2011 Zastupitelstvo města Holýšov

Více

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA OBEC LHOTY U POTŠTEJNA Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna se usneslo dne 31. 8. 2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Město Mirošov Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mirošov se

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec ZBOROVICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 10.27 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 16. 12. 2013

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška Města Pelhřimov č. 6/2010 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška Města Pelhřimov č. 6/2010 o místním poplatku ze psů Město Pelhřimov Obecně závazná vyhláška Města Pelhřimov č. 6/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Pelhřimov se na svém zasedání dne 14. 9. 2010 usneslo vydat podle ustanovení 14 zákona ČNR

Více

Obecně závazná vyhláška č. 10/2016 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 10/2016 o místním poplatku ze psů MĚSTO TŘINEC 2016 Obecně závazná vyhláška č. 10/2016 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Třince se na svém zasedání dne 13.12.2016 usnesením č. 16/450/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů Zastupitelstvo města Milovice se na svém zasedání dne 25. 9. 2012 usnesením č. 54/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Stařechovice schválilo dne 2. 12. 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 3/2015 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 3/2015 o místním poplatku ze psů MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 3/2015 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 07. 12. 2015 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením č.29/zm/2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLADNO č. 4/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLADNO č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLADNO č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kladno vydává

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích OBEC PŘÍČOVY Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 5/20/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. /00 ze dne 11.1.00 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém. zasedání dne 11.1.00 usneslo vydat na základě zákona č. 6/10 Sb., o

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 23. 2. 2011 usnesením č. 3/2011/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 426/ZM/2012 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I.

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce.hospozín se na svém zasedání dne 29.11.2010.. "... usnesením č.9... usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 Obec Studená Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Vyvěšeno na úřední desce dne:

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích OBEC BOŘANOVICE Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bořanovice se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením č. Z3/8/13 usneslo vydat na základě 14

Více

O b e c L e l e k o v i c e. číslo 2/2012,

O b e c L e l e k o v i c e. číslo 2/2012, O b e c L e l e k o v i c e Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice Okres Brno venkov www.lelekovice.cz O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A číslo 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2 /2012

Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2 /2012 Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Okrouhlá se

Více

OBEC KOČÍ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KOČÍ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KOČÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kočí se na svém zasedání dne 21.9.2011, usnesením č. 3/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlasivo se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 88 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém zasedání dne 3.12.2003 rozhodlo svým usnesením č. 121/2003 vydat na základě ustanovení 14 odst.

Více

OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Poříčí se na svém zasedání dne 6.12.2010 usnesením č. 15 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008,

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, OBEC ÚHOŘILKA Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Úhořilka se na svém zasedání dne 19.2 2008 usnesením č. 2/2008 usneslo

Více

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 OBEC VRŠOVKA Zastupitelstvo obce Vršovka OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 Zastupitelstvo obce Vršovka se usneslo na svém zasedání dne 12.9.2016 vydat podle 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čenkovice

Více

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č.7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rozstání se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 8/2010 usneslo vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Nový Rychnov č.2/2012 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška městyse Nový Rychnov č.2/2012 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Stránka 1 z 7 Obecně závazná vyhláška městyse Nový Rychnov č.2/2012 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo městyse Nový Rychnov se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usneslo vydat na základě ustanovení 14

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Příloha č. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 ze dne 27. 1. 2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Mostu vydává dne 27. 1. 2011 v souladu s ustanovením 10 písm. d) a

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Článek 1 Předmět a správa poplatku

Článek 1 Předmět a správa poplatku Obecně závazná vyhláška obce Kryštofovy Hamry č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kryštofovy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Obec Doudleby Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doudleby schválilo dne 7.12.2007 a vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,

Více

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí MĚSTYS HAVLíČKOVA BOROVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 25. 11. 2010 usnesením č.15/11/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,

OBEC ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, OBEC ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku ze psů

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku ze psů Město Holešov Zastupitelstvo města Holešova Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 21.12.2015 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016,

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016, MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 19. 12. 2016

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č.

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2007 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2007 Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Článek 1 Předmět

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: , DIČ: CZ OKRES ŠUMPERK PSČ ,

OBEC BOHUSLAVICE IČ: , DIČ: CZ OKRES ŠUMPERK PSČ , Obec B o h u s l a v i c e Zastupitelstvo obce Bohuslavice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bohuslavice se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 8.A. bod

Více

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku ). 1. Článek 2 Poplatník

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku ). 1. Článek 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška obce Krasová č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Krasová podle

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Čl. 1. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška města Litovle č. 2 / 2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Litovel

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. ZM 147/12 usneslo

Více

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Lodhéřov Obecně závazná vyhláška Obce Lodhéřov č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Místní poplatky Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Počty občanů ČR a cizinců s platným povolením k pobytu v jednotlivých

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více