Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné snížení poplatku za odpady, pokud dítě pobývá během školního roku na internátě?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné snížení poplatku za odpady, pokud dítě pobývá během školního roku na internátě?"

Transkript

1 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 25 Jana Dotaz: Dobrý den. Potřebovala bych poradit, jaké veškeré povinnosti mají rodiče vůči Lipníku ihned po narození dítěte. Čekáme 1. dítko a tyto informace jsme kompletně nikde nezískali. Neradi bychom něco zanedbali. Děkuji za odpověď Jana. Ing. Přemysl Weigel Odpověď: Dobrý den! Narozené dítě přihlásíte k platbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoveného Obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 9/2006 a všemi následujícími OZV, které tuto OZV upravují. Ohlášení narození dítěte provedete do 15 dnů dle čl. 3, odst. 1, na tiskopisu "Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpady" (internetové stránky města - na úvodní stránce sloupec vpravo - žádosti a formuláře - Odbor finanční). S hrazením poplatku se započne od 1. dne měsíce následujícho - čl. 6, odst. 1 výše uvedené OZV. Nejlepší bude, pokud se zákonný zástupce dítěte dostaví (s formulářem) ve výše uvedeném termínu na Městský úřad v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, budova radnice, dveře 30, za paní Miluši Štefurákovou (tel.: ), která s ním záležitost uzavře. Ing. Přemysl Weigel vedoucí odboru finančního Kamila Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné snížení poplatku za odpady, pokud dítě pobývá během školního roku na internátě? Ing. Přemysl Weigel Odpověď: Dobrý den! Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí mj. fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt - čl. 1, odst. 3 Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 9/2006 včetně všech následujících OZV, které tuto OZV upravují. Lze dle čl. 10 výše uvedené OZV požádat správce poplatku o prominutí poplatku (zcela nebo částečně) z důvodu odstranění tvrdosti. Dopředu upozorňuji, že k takovéto žádosti musí být přiloženo potvrzení příslušného městského (obecního) úřadu o tom, že poplatník (jméno a příjmení, datum narození) přechodně bydlící na adrese... platí městskému (obecnímu) úřadu místní poplatek za komunální odpady ve výši xxx Kč/rok. Agendu předmětného poplatku zajišťuje paní, tel.: , Městský úřad v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, budova radnice, dveře 30. Ing. Přemysl Weigel vedoucí odboru finančního Miroslav Filiač Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat jak je to s placením poplatků za komunální odpad, když mám trvalé bydliště v Bohuslávkách a tam platím za popelnice a chci jít od do podnájmu na Zahradní bez změny trvalého bydliště. Děkuji za odpověď Odpověď: Pane Filiači, poplatek za odpady budete nadále platit v Bohuslávkách, teprve až úředně změníte trvalý pobyt, tak budete poplatky hradit v nové obci. přeji pěkný zbytek dne Andrea Dotaz: Dobrý den, ve čtvrtek jsme si koupili štěňátko a zajímalo by mě kdy a kde ho mám přihlásit na úřad a kolik se v Trnávce za psa platí? Děkuji

2 Odpověď: Paní Andreo, ohlášení k poplatku ze psů se řídí trvalým pobytem držitele psa. Pokud tedy máte trvalý pobyt v Lipníku nad Bečvou VII-Trnávka, přihlásíte štěňátko do 15 dnů na odboru finančním Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11 (budova radnice), Lipník nad Bečvou (hlavní vchod, I. poschodí, dveře č. 30). Zároveň vyplníte tiskopis Ohlášení k poplatku ze psů, který Vám bude vydán přímo v kanceláři odboru finančního nebo si ho můžete vytisknout sama z internetových stránek města (www.mesto-lipnik.cz - Žádosti a formuláře - Odbor finanční - Ohlášení k poplatku ze psů). Po přihlášení psa obdržíte známku pro psa. Poplatek za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v Trnávce, činí Kč 100,00 na kalendářní rok, při pořízení psa v průběhu roku se poplatek krátí podle počtu měsíců. Veškeré podrobnosti místního poplatku ze psů upravuje Obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2006. Znění obecně závazné vyhlášky najdete rovněž na výše uvedených stránkách města v sekci Občan - Právní předpisy města - Obecně závazné vyhlášky. Přeji pěkný zbytek dne Ing.Čiernik Anton Dotaz: Je skutečně nutno podat SDĚLENÍ O ZAPLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU za svoz TKO pro více osob v papírové formě na MěÚ nebo je to možné i elektronicky? Jedná se o platbu převodem Odpověď: Vážený pane inženýre, sdělení o platbách za komunální odpad můžete poslat i elektronickou poštou na níže uvedenou ovou adresu. V oznámení musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození osoby, za kterou odpady hradíte. V letošním roce je sazba poplatku 500,00 Kč za každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v Lipníku nad Bečvou, dále 500,00 Kč za rekreační objekt, var. symbol 1337, specifický symbol uveďte rodné číslo. Splatnost poplatku je do Případné další dotazy Vám ráda zodpovím na níže uvedeném tel. čísle nebo ové adrese. Přeji Vám pěkný zbytek dne. tel: Barbora Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to s placením komunálního odpadu. Platí se částka 500,- za popelnici nebo za každého člena domku, který tam má trvalý pobyt?? Děkuji Odpověď: Paní Barboro, poplatek za komunální odpad na rok 2010 činí Kč 500,00 za každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v Lipníku nad Bečvou a dále Kč 500,00 za osobu, která je vlastníkem nemovitosti, určené nebo sloužící k individuální rekreaci v Lipníku nad Bečvou. U individuálních rekreací se platí jen 1x 500, i když je vlastníků více. Poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo kartou do pokladny města Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 (budova zámku) nebo převodem na účet města, účet číslo /0100, jako var. symbol uveďte rodné číslo. Přeji pěkný zbytek dne Jan Mašek Dotaz: Dobrý den, při prohlížení webových stránek města Lipníka n/b. mě zarazil požadavek města na uvedení rodného čísla (jako specifického symbolu) při placení poplatku za komunální odpad převodem na účet města. Nepředpokládám, že zaměstnanci MěÚ neznají 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., zajímá mě však, o které písmeno uvedeného a zákona opírá MěÚ požadavek na uvedení rodného čísla za účelem zaplacení poplatku za komunální odpad s tím,že pokud se jedná o: - písm. a), ve které uvedené instituci se město našlo, - písm. b), o který kterého zákona se jedná, - písm. c), kde jsou uvedeny další informace,na základě kterých se může občan rozhodnout o udělení nebo neudělení souhlasu. Děkuji za Vaše vyjádření.

3 Ing. Přemysl Weigel Odpověď: Pane Mašku, oprávnění městského úřadu využívat při správě místních poplatků rodná čísla poplatníků vyplývá z ustanovení 13c, odst. 1, písm. b) zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad v přenesené působnosti ( 14, odst. 3, ve spojení s 15 zákona o místních poplatcích). Podle 13 zákona o místních poplatcích se na řízení ve věcech poplatků užijí zvláštní právní předpisy, pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak. Poznámka k tomuto ustanovení odkazuje na zákon o správě daní a poplatků. Obecní úřady tedy v řízeních ve věcech místních poplatků postupují podle zákona o správě daní a poplatků a disponují zásadně všemi oprávněními a povinnostmi správce daně. Daňové subjekty, jimiž jsou podle 6, odst. 1 zákona o správě daní a poplatků též poplatníci místního poplatku, mají na základě 33 zákona o správě daní a poplatků uloženu registrační a oznamovací povinnost. Konkrétní náplň oznamovací povinnosti daňového subjektu (tedy i poplatníka místního poplatku) pak upravuje 33, odst. 6 zákona o správě daní a poplatků, který je v řízeních o místních poplatcích - v souladu s 13 zákona o místních poplatcích - aplikovatelný bez výjimky. Součástí oznamovací povinnosti podle cit. ustanovení je též povinnost daňového subjektu sdělit správci daně své rodné číslo. Ustanovení 33, odst. 6 zákona o správě daní a poplatků je třeba považovat za ustanovení zvláštního zákona podle 13c, odst. 1, písm. b) zákona o evidenci obyvatel. Obecní úřad je proto v řízení ve věcech místních poplatků na základě stanovené oznamovací povinnosti oprávněn využívat rodná čísla poplatníků místních poplatků. Detailnější objasnění problematiky naleznete ve Stanovisku odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 35/2009, které je dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz - o nás - veřejná správa - metodická pomoc obcím - stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy ). Ing. Přemysl Weigel vedoucí odboru finančního ZDENEK Dotaz: Kolik za odpady v Ořechách 2010? Budou zasílány složenky? Jak zaplatit elektronicky.dokdy? poplatek za komunální odpad pro rok 2010 činí 500,00 Kč a je splatný do 31. května Městský úřad Lipník nad Bečvou nebude zasílat poštovní poukázky. Poplatky můžete uhradit buď v hotovosti nebo kartou v pokladně města Lipník nad Bečvou, budova zámku, Bratrská 358 nebo převodem na účet města Lipník nad Bečvou, účet číslo /0100, variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo. Přeji pěkný zbytek dne aneta Dotaz: potřebuji se zde přihlásit k trvalému pobytu,abych si mohla požádat příplatek na bydlení,do kdy budu muset zaplatit poplatky za odpad a budu platit ještě něco? Odpověď: Místní poplatek za komunální odpad budete platit od 1. dne toho měsíce, ve kterém změníte trvalý pobyt na Lipník nad Bečvou. Po přihlášení k trvalému pobytu se dostavte na Městský úřad Lipník nad Bečvou - budova radnice, náměstí T. G. Masaryka 89/11, odbor finanční (hlavní vchod, I. poschodí, dveře č. 30), kde Vám bude vypočítán alikvotní díl poplatku. Místní poplatek za komunální odpad je splatný do 31. května kalendářního roku, pokud změníte trvalý pobyt po 31. květnu, tak je poplatek splatný do konce následujícího měsíce. Poplatek můžete uhradit: - v hotovosti nebo kartou do pokladny města, - převodem na účet č /0100, variabilní symbol , specifický symbol - Vaše rodné číslo, - poštovní poukázkou. Barbora Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli se platí poplatek za komunální odpad a ještě nějaký pronájem zvlášť za popelnici, kterou máme od Technických služeb města Lipník. Jak je to s placením, přijde nám složenka nebo máme částku uhradit na účet? Děkuji

4 v poplatku za komunální odpad je zahrnuta i popelová nádoba, žádný další nájem není nutné hradit. Na rok 2010 činí poplatek Kč 500 za poplatníka a kalendářní rok, splatný je nejpozději 31. května Poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo kartou v pokladně města Lipník nad Bečvou, budova zámku, Bratrská 358 nebo převést na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční banky Lipník nad Bečvou, účet číslo /0100, variabilní symbol 1337, specifický symbol: rodné číslo. Poštovní poukázky hromadně neposíláme. K platbě prosím sdělte jméno, příjmení a datum narození osoby, za kterou je poplatek placen (tuto informaci můžete uvést do poznámky k platbě). Přeji pěkný den 1 2 3

5 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 25 Eva Dotaz: Hezký den, chtěla jsem se zeptat, kolik činí poplatek za komunální odpad a zda se může zaslat převodem a na jaký účet. Děkuji Odpověď: Paní Evo, poplatek za komunální odpad na rok 2010 činí Kč 500,00 za poplatníka a kalendářní rok. Poplatky můžete uhradit v hotovosti nebo kartou v pokladně města Lipník nad Bečvou, budova zámku, Bratrská 358, nebo převést na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční banky Lipník nad Bečvou, účet číslo /0100, variabilní symbol 1337 = místní poplatek za odpady, specifický symbol: rodné číslo. K platbě přikládejte doklad o jménu, příjmení a datu narození osoby, za kterou je poplatek placen (tuto informaci můžete uvést do poznámky k platbě). Přeji pěkný den. Vladka Dotaz: V jaké výši je poplatek za odvoz odpadků za rok 2009 v Lipníku a na jaký účet mám zaslat peníze Odpověď: Vladko, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Lipníku nad Bečvou pro rok 2009 činí 496 Kč. Poplatek převeďte na účet č /0100, variabilní symbol 1337, specifický symbol - rodné číslo, do poznámky uveďte příjmení. Poplatek je každoročně splatný do konce měsíce května. Přeji pěkný zbytek dne odbor finanční, Věra Chovancová Dotaz: Můj pejsek má nečitelné číslo na evidenční známce.hliník ze kterého je vyrobena je málo odolný materiál. Dostanu novou na úřadě? Jak mám situaci řešit? Děkuji za odpověď Odpověď: Paní Chovancová, novou známku pro psa si můžete vyzvednout v místnosti odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, dveře č. 30, I. poschodí, ve dnech: pondělí a středa: 7:45-11:15 hod., 12:00-17:00 hod. úterý a čtvrtek: 7:45-11:15 hod., 12:00-14:30 hod. Starou známku vezměte sebou. Přeji pěkný zbytek dne. odbor finanční - Jana Dotaz: Dobrý den. V unoru se nam narodilo dite. V teto souvislosti bych se chtela zeptat, jak je to s placenim za odvoz odpadku. Kdy za toto dite tyto poplatky zaplatit. Dale se chci zeptat, kdy a komu ma zaplatit poplatky za odpad sestra, ktera se v cervenci 2008 pristehovala do druzstevniho bytu na sidl. Zahradni paní Jano, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v

6 Lipníku nad Bečvou je možné uhradit v hotovosti nebo kartou do pokladny města, poštovní poukázkou nebo převodem na účet města č /0100, variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka, poznámka - příjmení a jméno poplatníka. Poplatek je splatný každoročně do 31. května. Za miminko, narozené v únoru 2009, budete v letošním roce platit jen poměrnou část poplatku ve výši 414,- Kč, a to za měsíce březen až prosinec. Vaše sestra bude platit poplatek Městu Lipník nad Bečvou za předpokladu, že se nejen přestěhovala, ale také změnila trvalý pobyt na Lipník nad Bečvou. Výše poplatku za rok 2008 záleží na datu přihlášení k trvalému pobytu. Pro stanovení počtu měsíců je rozhodný stav na konci měsíce, ve kterém ke změně došlo. Při vzniku poplatkové povinnosti podává poplatník ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tiskopis ohlášení najdete na webových stránkách města (www.mesto-lipnik.cz), formuláře, odbor finanční, ohlášení k poplatku za odpady. Tiskopis je možné vyplnit přímo v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou (budova radnice, náměstí T. G. Masaryka 89/11), I. poschodí, dveře č. 30, kde Vám bude poplatek také přepočítán. odbor finanční, Pavel Dotaz: Dobrý den, prosím o sdělení informace v jakém termínu je v tomto roce nutné uhradit místní poplatky za odpad a psa. Děkuji Odpověď: Pane Pavle místní poplatek ze psů je splatný nejpozději 30. dubna 2009, místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem nejpozději 1. června Sazba místního poplatku ze psů se nezměnila, sazba místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem pro rok 2009 činí 496,00 Kč. Poplatky je možné platit v hotovosti nebo kartou v pokladně města v budově zámku (Bratrská 358), poštovní poukázkou nebo převodem na účet města, účet číslo: /0100, variabilní symbol: za komunální odpad , za poplatek ze psů , specifický symbol - Vaše rodné číslo. Za domácnost, rodinný nebo bytový dům je možné odvést poplatek za odpady jednou částkou, v tomto případě jste povinen správci poplatku, tj. odboru finančnímu Městského úřadu Lipník nad Bečvou, oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádíte. S přáním pěkného dne Romana Sedláková Dotaz: Dobrý den, v prosinci jsem posílala na MÚ Lipník nad Bečvou žádost o vrácení přeplatku za úhradu odvozu odpadu. Změnila jsem trvalé bydliště a žádala jsem doporučeným dopisem o vrácení poměrné části poplatku za odvoz odpadu v Podhoří v termínu od řijna do konce roku 2008, kdy jsem již měla trvalé bydliště změněno a hradila jsem odpad v místě nového trvalého bydliště. Chci se zeptat, zda se někdo této záležitosti věnuje, zda mám očekávat písemnou odpověď či se dostavit osobně? Dekuji, Sedláková Odpověď: Paní Sedláková, dne jsme spolu telefonicky upřesnily způsob vrácení přeplatku. Sděluji Vám, že příslušné dokumenty máte nachystané, platební poukaz si můžete převzít osobně v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou (budova radnice, náměstí T. G. Masaryka 89, I. poschodí, dveře č. 30). Na základě platebního poukazu Vám bude přeplatek vyplacen v pokladně města Lipník nad Bečvou (budova zámku, Bratrská ulice). S přáním pěkného dne Městský úřad Lipník nad Bečvou Marie Dotaz: Dobrý den, mám jen skromný dotaz, mohu zaplatit poplatky za odpad již za rok 2009 nyní? Předpokládáme, že v roce 2009 budeme dlouhodobě mimo ČR, a tak bychom rádi zaplatili nyní paní Marie, poplatky na rok 2009 zatím neplaťte, sazba místního poplatku dosud není určena. Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou bude změnu sazby projednávat a schvalovat na svém zasedání dne

7 Pokud budete mimo území České republiky déle než 3 měsíce, využijte možnosti osvobození od placení poplatku podle obecně závazné vyhlášky č. 9/2006, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů, Čl. 6 - osvobození, odstavec 2 písm.b). Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození. Podle délky pobytu v zahraničí se poplatek přepočítá na jednotlivé měsíce; dojde-li k nároku na osvobození v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Oznámení o pobytu mimo území republiky je třeba pro potřeby poplatku doložit (smlouva o studiu, pracovní pobyt, případně čestné prohlášení poplatníka). Případné dotazy a nejasnosti Vám rádi zodpovíme osobně v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, hlavní vchod, první poschodí, dveře č. 30 nebo telefonicky na č Informace naleznete rovněž na internetových stránkách města: odkaz občan, právní předpisy města, obecně závazná vyhláška č. 9/2006, 4/2007). Dana Ševčíková Dotaz: Dobrý den, už jsem se jednou ptala na poplatky za psa, na vaši radu jsem se obrátila na obecní úřad v místě mého trv. bydl. ( Skrbeň), ale tam mi bylo řečeno, že poplatky ze psů zrušili a psí známky na ohlášení psa nevydávají, neřekli mi ani kam mam jít prostě nic. nevím kam se obrátit, nechci mít potom nějaké potíže, že jsem něco zanedbala, mohla bych vše nahlásit a zaplatit zde na úřadě? děkuji Ševčíková místní poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Vy jste trvale hlášena ve Skrbeni. Obec Skrbeň nemá obecně závaznou vyhláškou zavedený místní poplatek ze psů, proto Vám tam nevzniká povinnost platit poplatek. Zároveň v Lipníku nad Bečvou nesplňujete podmínku poplatníka (nemáte zde trvalý pobyt), proto tu taky platit nebudete. Pokud změníte adresu trvalého pobytu na Lipník nad Bečvou a budete stále držitelkou psa, tak budete platit poplatek městu Lipník nad Bečvou. Vznikne Vám povinnost - do 15-ti dnů oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku (Městskému úřadu Lipník nad Bečvou, odboru finančnímu) vznik své poplatkové povinnosti a poplatek v termínu uhradit. V případě nejasností se raději dostavte osobně na Městský úřad v Lipníku nad Bečvou, odbor finanční (budova radnice na náměstí T. G. Masaryka), hlavní vchod, I. poschodí, dveře č. 30, kde celou Vaši otázku podrobně rozebereme a poskytneme Vám případné další informace. S pozdravem Dana Ševčíková Dotaz: dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám postupovat, při nahlášení psa. Máme psa dva měsíce a budou mu čtyři měsíce. Problém je v tom, že nám není umožněn nahlásit trv. pobyt (ten máme ve Skrbeni okr. Olomouc),bydlíme v pronajatém bytě panelového domu v Lipníku nad Bečvou, tak nevím kde mám potom svého psa nahlásit. děkuji za kladné vyřízení S pozdravem Ševčíková místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky (dále jen poplatník ). Pro určení místní příslušnosti k vyměření poplatku ze psů není rozhodující, kde držitel psa pobývá nebo kde je pes chován, ale skutečnost, kde má držitel psa trvalý pobyt nebo sídlo. Ve Vašem případě budete ohlašovat držení psa a hradit místní poplatek ze psů v místě svého trvalého pobytu, tj. na Obecním úřadu Skrbeň. odbor finanční Michaela Hradilová

8 Dotaz: Dobrý den, Chtěla bych se zeptat jaký zákon a jaké předpisy jsou uzákoněny ohledně volného pohybu psa v chatové oblasti Za vodou,část obce Nové Dvory?Vlastním pozemek který nemůže být oplocen.mám Yorkširského teriéra malého vzrůstu, který si chrání své teritorium.bohužel soused má také psa Barzoje, který se volně pohybuje po jeho i obecním pozemku.můj pes nereaguje na žádného jinného psa než na sousedova, když se přiblíží k našemu pozemku. Zároveň by mně zajímalo zda tato rasa musí mít náhubek,nebo být přivázána při pohybu na soukromém pozemku? Předem děkuji za vaší odpověď a pomoc v mém problému Hradilová Michaela v současné době chov psů neupravuje obecně závazná vyhláška, ale více vyšších právních norem a to především zákon na ochranu zvířat, občanský zákoník, ve volné přírodě pak myslivecký zákon, ale také zákon o provozu na pozemních komunikacích. Podle těchto zákonů není přímo určeno, že musí být pes na vodítku, případně mít náhubek. Chovatel musí ale zvířeti v zájmovém chovu zajistit přiměřené podmínky, učinit opatření proti úniku zvířete, dále nesmí nechat zvířata vnikat na sousedící pozemek. Vlastník zvířete je také povinen zabránit pobíhání zvířete po pozemní komunikaci, v honitbě pak nesmí nechat psa pronásledovat zvěř. Ve městě majitel nesmí způsobit znečisťování veřejného prostranství. Porušení těchto pravidel, včetně pravidel občanského soužití, se řeší v přestupkovém řízení. (Výčet některých právních předpisů: - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 127, odstavec 1: "Vlastník věci... nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek...", - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 13, odstavec 1: "Každý je povinen... učinit opatření proti úniku zvířat", - zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, 60, odstavec 11: "Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci", - zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 14, odstavec 1, písm. e): "Myslivecká stráž je oprávněna e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební", - zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)

9 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 25 Lenka Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se Vás prosím zeptat, od čeho se odvíjí placení hrobu a jaký je koeficient při výpočtu,máme dvojhrob na místním hřbitově. Děkuji Lenka Ing. Daniel Coufalík cena za užívání hrobu na hřbitovech obecně se skládá z ceny za pronájem a ceny za služby. Tato cena za metr čtvereční se pak násobí plochou hrobu. Cena za pronájem je cenou regulovanou, jejíž maximální výše je zveřejňována v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Cena za služby vychází z kalkulace, kterou zpracovává správce hřbitova (v Lipníku nad Bečvou jsou jím Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace) a ve které jsou zahrnuty veškeré práce, které jsou na hřbitově prováděny. Jedná se např. o sečení trávy, vývoz odpadků, úklid sněhu, spotřebu vody a další. Skutečná cena za služby však není hrazena celá nájemci hrobů - město na ni přispívá i ze svého rozpočtu. Stanovenou cenu pak projednává Rada města Lipník nad Bečvou. Od činí cena za pronájem 9,- Kč/m2, cena za služby 61,-Kč/m2 vč. DPH. Bez příspěvku města by cena za služby přesahovala 100 Kč/m2. S pozdravem Ing. Daniel Coufalík ředitel, Technické služby Lipník nad Bečvou občanka Lipníka Dotaz: Děkuji za odpověď.samozřejmě vím podmínky nahlášení psa,ale ta paní zřejmě se nehodlá řídit dannými pokyny.jen si myslím,že poplatku za psa se od paní XXXX nedočkáte. Ing. Kateřina Beránková Odpověď: Děkujeme za podnět, k tomu, abychom mohli prověřit Vaše tvrzení na místě, příp. zahájit vymáhání poplatku za psa, potřebujeme znát jméno, příjmení a adresu příslušné osoby. Sdělte nám tyto údaje, prosím, jakýmkoliv způsobem, v žádném případě tyto údaje nezveřejníme. Ing. Kateřina Beránková vedoucí kanceláře tajemníka Šromota Jan Dotaz: Můžete mě sdělit, kde najdu číslo účtu na zaplacení poplatků za svoz odpadu?? Na formulářích ke stáhnutí není.děkuji za odpověď. Šromota Jan poplatek za komunální odpad můžete provést bezhotovostním převodem na účet č /0100, variabilní symbol: 1337, specifický symbol: rodné číslo. Poplatek činí 451,- Kč za každou fyzickou osobu, která má v Lipníku nad Bečvou trvalý pobyt. Převod je možné provést jednou částkou za více osob, na odbor finanční oznamte jméno, příjmení a datum narození každé osoby, za kterou převod provádíte. Tuto informaci zašlete buďto na adresu případně doručte na odbor finanční Městského úřadu Lipník nad Bečvou.Poplatek je splatný nejpozději Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme. odbor finanční Petr Vacula Dotaz: Potřeboval bych se dozvědět:jaký je roční poplatek za svoz odpadu z chatové oblasti místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2008 v Lipníku nad Bečvou stanoven ve výši 451,- Kč za poplatníka.

10 Poplatníkem se rozumí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný nejpozději 2. června Platbu je možné provést v hotovosti nebo kartou v pokladně města v budově zámku, Bratrská 358, v hotovosti v Komerční bance Lipník nad Bečvou, převodem z účtu na účet města č /0100, var. symbol 1337, spec. symbol: rodné číslo. Pokud budete mít zájem, zašleme Vám poštovní poukázku. odbor finanční Zuzana Kuchtová Dotaz: Prosím o zveřejnění výše poplatků za chov psa v Lipníku nad Bečvou.děkuji poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Lipník nad Bečvou. Roční sazba poplatku činí: 1. V části Lipník nad Bečvou I-Město, s výjimkou ulice Za vodou a okrajových částí Podhůra, Ořechy a Venedik: a) v rodinných domech za každého psa 200,- Kč, b) v domech se 4 a více byty za prvního psa 600,- Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 900,- Kč, c) poživatelé invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu a poživatelé sirotčího důchodu 200,- Kč za každého psa. 2) V části Lipník nad Bečvou I-Město, ulice Za vodou a okrajových částí Podhůra, Ořechy a Venedik, místní části III-Nové Dvory, V-Podhoří, VI-Loučka a VII-Trnávka za každého psa 100,- Kč. 3) V sídlech právnických osob a místě podnikání fyzických osob na území celého města za prvního psa 800,- Kč, za každého dalšího psa 1.200,- Kč. Případné upřesnění údajů - např. osvobození, platba za poměrnou část roku apod. Vám rádi zodpovíme osobně v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, hlavní vchod, první poschodí, dveře č. 30 nebo telefonicky na tel. č Informace naleznete rovněž na internetových stránkách města: odkaz občan, právní předpisy města, obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením č.29/zm/2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 23. 2. 2011 usnesením č. 3/2011/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 426/ZM/2012 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém zasedání dne 3.12.2003 rozhodlo svým usnesením č. 121/2003 vydat na základě ustanovení 14 odst.

Více

OBEC KOČÍ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KOČÍ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KOČÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kočí se na svém zasedání dne 21.9.2011, usnesením č. 3/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008,

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, OBEC ÚHOŘILKA Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Úhořilka se na svém zasedání dne 19.2 2008 usnesením č. 2/2008 usneslo

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. /00 ze dne 11.1.00 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém. zasedání dne 11.1.00 usneslo vydat na základě zákona č. 6/10 Sb., o

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Místní poplatky Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Počty občanů ČR a cizinců s platným povolením k pobytu v jednotlivých

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích )

1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) Obec Oslnovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Oslnovice

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC LOPENÍK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lopeník se

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ Vydáno: 12.02.2013 1 Zastupitelstvo obce Nevřeň se na svém zasedání dne 12.02.2013 usnesením č. 11/13/JZ29 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

Čl. 4 Ohlašovací povinnost

Čl. 4 Ohlašovací povinnost OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 7. zasedání, konaném dne 15.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Branná schválilo dne 03.03.2004 na základě ustanovení 10

Zastupitelstvo obce Dolní Branná schválilo dne 03.03.2004 na základě ustanovení 10 O b e c D o l n í B r a n n á O b e c n ě z á v a z n á vyhláš k a obce Dolní Branná č. 3/ 2004 o m ís t n í c h poplatc í c h Zastupitelstvo obce Dolní Branná schválilo dne 03.03.2004 na základě ustanovení

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 15. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

NEPLATNÁ - ÚČINNOST DO 31.12.2010

NEPLATNÁ - ÚČINNOST DO 31.12.2010 Vyhláška č.22/2001 Města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 Obec Tuchlovice Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Tuchlovice

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hladké Životice se na svém zasedání dne 18. 11. 2004 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona 565/1990

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vinařice se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

OBEC HLINCOVÁ HORA. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC HLINCOVÁ HORA. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC HLINCOVÁ HORA Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Hlincová

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

M ě s t o K O Š Ť A N Y

M ě s t o K O Š Ť A N Y M ě s t o K O Š Ť A N Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2004 ze dne 19.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obec Prusinovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Borová Lada se na svém zasedání dne 28.12.2012 usnesením č.16/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Chodova na základě zmocnění v článku 101/1 a 104/2,3 Ústavy ČR, v souladu s ustanovením 10 písm.

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Kounov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kounov se na

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Vlašimi se na svém zasedání dne 20.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN. č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN. č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Holštejn schválilo na svém zasedání dne 18.12.2014 na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Nivnice se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Ubušínek Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Obce Ubušínek se

Více