Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné snížení poplatku za odpady, pokud dítě pobývá během školního roku na internátě?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné snížení poplatku za odpady, pokud dítě pobývá během školního roku na internátě?"

Transkript

1 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 25 Jana Dotaz: Dobrý den. Potřebovala bych poradit, jaké veškeré povinnosti mají rodiče vůči Lipníku ihned po narození dítěte. Čekáme 1. dítko a tyto informace jsme kompletně nikde nezískali. Neradi bychom něco zanedbali. Děkuji za odpověď Jana. Ing. Přemysl Weigel Odpověď: Dobrý den! Narozené dítě přihlásíte k platbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoveného Obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 9/2006 a všemi následujícími OZV, které tuto OZV upravují. Ohlášení narození dítěte provedete do 15 dnů dle čl. 3, odst. 1, na tiskopisu "Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpady" (internetové stránky města - na úvodní stránce sloupec vpravo - žádosti a formuláře - Odbor finanční). S hrazením poplatku se započne od 1. dne měsíce následujícho - čl. 6, odst. 1 výše uvedené OZV. Nejlepší bude, pokud se zákonný zástupce dítěte dostaví (s formulářem) ve výše uvedeném termínu na Městský úřad v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, budova radnice, dveře 30, za paní Miluši Štefurákovou (tel.: ), která s ním záležitost uzavře. Ing. Přemysl Weigel vedoucí odboru finančního Kamila Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné snížení poplatku za odpady, pokud dítě pobývá během školního roku na internátě? Ing. Přemysl Weigel Odpověď: Dobrý den! Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí mj. fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt - čl. 1, odst. 3 Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 9/2006 včetně všech následujících OZV, které tuto OZV upravují. Lze dle čl. 10 výše uvedené OZV požádat správce poplatku o prominutí poplatku (zcela nebo částečně) z důvodu odstranění tvrdosti. Dopředu upozorňuji, že k takovéto žádosti musí být přiloženo potvrzení příslušného městského (obecního) úřadu o tom, že poplatník (jméno a příjmení, datum narození) přechodně bydlící na adrese... platí městskému (obecnímu) úřadu místní poplatek za komunální odpady ve výši xxx Kč/rok. Agendu předmětného poplatku zajišťuje paní, tel.: , Městský úřad v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, budova radnice, dveře 30. Ing. Přemysl Weigel vedoucí odboru finančního Miroslav Filiač Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat jak je to s placením poplatků za komunální odpad, když mám trvalé bydliště v Bohuslávkách a tam platím za popelnice a chci jít od do podnájmu na Zahradní bez změny trvalého bydliště. Děkuji za odpověď Odpověď: Pane Filiači, poplatek za odpady budete nadále platit v Bohuslávkách, teprve až úředně změníte trvalý pobyt, tak budete poplatky hradit v nové obci. přeji pěkný zbytek dne Andrea Dotaz: Dobrý den, ve čtvrtek jsme si koupili štěňátko a zajímalo by mě kdy a kde ho mám přihlásit na úřad a kolik se v Trnávce za psa platí? Děkuji

2 Odpověď: Paní Andreo, ohlášení k poplatku ze psů se řídí trvalým pobytem držitele psa. Pokud tedy máte trvalý pobyt v Lipníku nad Bečvou VII-Trnávka, přihlásíte štěňátko do 15 dnů na odboru finančním Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11 (budova radnice), Lipník nad Bečvou (hlavní vchod, I. poschodí, dveře č. 30). Zároveň vyplníte tiskopis Ohlášení k poplatku ze psů, který Vám bude vydán přímo v kanceláři odboru finančního nebo si ho můžete vytisknout sama z internetových stránek města (www.mesto-lipnik.cz - Žádosti a formuláře - Odbor finanční - Ohlášení k poplatku ze psů). Po přihlášení psa obdržíte známku pro psa. Poplatek za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v Trnávce, činí Kč 100,00 na kalendářní rok, při pořízení psa v průběhu roku se poplatek krátí podle počtu měsíců. Veškeré podrobnosti místního poplatku ze psů upravuje Obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2006. Znění obecně závazné vyhlášky najdete rovněž na výše uvedených stránkách města v sekci Občan - Právní předpisy města - Obecně závazné vyhlášky. Přeji pěkný zbytek dne Ing.Čiernik Anton Dotaz: Je skutečně nutno podat SDĚLENÍ O ZAPLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU za svoz TKO pro více osob v papírové formě na MěÚ nebo je to možné i elektronicky? Jedná se o platbu převodem Odpověď: Vážený pane inženýre, sdělení o platbách za komunální odpad můžete poslat i elektronickou poštou na níže uvedenou ovou adresu. V oznámení musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození osoby, za kterou odpady hradíte. V letošním roce je sazba poplatku 500,00 Kč za každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v Lipníku nad Bečvou, dále 500,00 Kč za rekreační objekt, var. symbol 1337, specifický symbol uveďte rodné číslo. Splatnost poplatku je do Případné další dotazy Vám ráda zodpovím na níže uvedeném tel. čísle nebo ové adrese. Přeji Vám pěkný zbytek dne. tel: Barbora Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to s placením komunálního odpadu. Platí se částka 500,- za popelnici nebo za každého člena domku, který tam má trvalý pobyt?? Děkuji Odpověď: Paní Barboro, poplatek za komunální odpad na rok 2010 činí Kč 500,00 za každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v Lipníku nad Bečvou a dále Kč 500,00 za osobu, která je vlastníkem nemovitosti, určené nebo sloužící k individuální rekreaci v Lipníku nad Bečvou. U individuálních rekreací se platí jen 1x 500, i když je vlastníků více. Poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo kartou do pokladny města Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 (budova zámku) nebo převodem na účet města, účet číslo /0100, jako var. symbol uveďte rodné číslo. Přeji pěkný zbytek dne Jan Mašek Dotaz: Dobrý den, při prohlížení webových stránek města Lipníka n/b. mě zarazil požadavek města na uvedení rodného čísla (jako specifického symbolu) při placení poplatku za komunální odpad převodem na účet města. Nepředpokládám, že zaměstnanci MěÚ neznají 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., zajímá mě však, o které písmeno uvedeného a zákona opírá MěÚ požadavek na uvedení rodného čísla za účelem zaplacení poplatku za komunální odpad s tím,že pokud se jedná o: - písm. a), ve které uvedené instituci se město našlo, - písm. b), o který kterého zákona se jedná, - písm. c), kde jsou uvedeny další informace,na základě kterých se může občan rozhodnout o udělení nebo neudělení souhlasu. Děkuji za Vaše vyjádření.

3 Ing. Přemysl Weigel Odpověď: Pane Mašku, oprávnění městského úřadu využívat při správě místních poplatků rodná čísla poplatníků vyplývá z ustanovení 13c, odst. 1, písm. b) zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad v přenesené působnosti ( 14, odst. 3, ve spojení s 15 zákona o místních poplatcích). Podle 13 zákona o místních poplatcích se na řízení ve věcech poplatků užijí zvláštní právní předpisy, pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak. Poznámka k tomuto ustanovení odkazuje na zákon o správě daní a poplatků. Obecní úřady tedy v řízeních ve věcech místních poplatků postupují podle zákona o správě daní a poplatků a disponují zásadně všemi oprávněními a povinnostmi správce daně. Daňové subjekty, jimiž jsou podle 6, odst. 1 zákona o správě daní a poplatků též poplatníci místního poplatku, mají na základě 33 zákona o správě daní a poplatků uloženu registrační a oznamovací povinnost. Konkrétní náplň oznamovací povinnosti daňového subjektu (tedy i poplatníka místního poplatku) pak upravuje 33, odst. 6 zákona o správě daní a poplatků, který je v řízeních o místních poplatcích - v souladu s 13 zákona o místních poplatcích - aplikovatelný bez výjimky. Součástí oznamovací povinnosti podle cit. ustanovení je též povinnost daňového subjektu sdělit správci daně své rodné číslo. Ustanovení 33, odst. 6 zákona o správě daní a poplatků je třeba považovat za ustanovení zvláštního zákona podle 13c, odst. 1, písm. b) zákona o evidenci obyvatel. Obecní úřad je proto v řízení ve věcech místních poplatků na základě stanovené oznamovací povinnosti oprávněn využívat rodná čísla poplatníků místních poplatků. Detailnější objasnění problematiky naleznete ve Stanovisku odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 35/2009, které je dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz - o nás - veřejná správa - metodická pomoc obcím - stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy ). Ing. Přemysl Weigel vedoucí odboru finančního ZDENEK Dotaz: Kolik za odpady v Ořechách 2010? Budou zasílány složenky? Jak zaplatit elektronicky.dokdy? poplatek za komunální odpad pro rok 2010 činí 500,00 Kč a je splatný do 31. května Městský úřad Lipník nad Bečvou nebude zasílat poštovní poukázky. Poplatky můžete uhradit buď v hotovosti nebo kartou v pokladně města Lipník nad Bečvou, budova zámku, Bratrská 358 nebo převodem na účet města Lipník nad Bečvou, účet číslo /0100, variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo. Přeji pěkný zbytek dne aneta Dotaz: potřebuji se zde přihlásit k trvalému pobytu,abych si mohla požádat příplatek na bydlení,do kdy budu muset zaplatit poplatky za odpad a budu platit ještě něco? Odpověď: Místní poplatek za komunální odpad budete platit od 1. dne toho měsíce, ve kterém změníte trvalý pobyt na Lipník nad Bečvou. Po přihlášení k trvalému pobytu se dostavte na Městský úřad Lipník nad Bečvou - budova radnice, náměstí T. G. Masaryka 89/11, odbor finanční (hlavní vchod, I. poschodí, dveře č. 30), kde Vám bude vypočítán alikvotní díl poplatku. Místní poplatek za komunální odpad je splatný do 31. května kalendářního roku, pokud změníte trvalý pobyt po 31. květnu, tak je poplatek splatný do konce následujícího měsíce. Poplatek můžete uhradit: - v hotovosti nebo kartou do pokladny města, - převodem na účet č /0100, variabilní symbol , specifický symbol - Vaše rodné číslo, - poštovní poukázkou. Barbora Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli se platí poplatek za komunální odpad a ještě nějaký pronájem zvlášť za popelnici, kterou máme od Technických služeb města Lipník. Jak je to s placením, přijde nám složenka nebo máme částku uhradit na účet? Děkuji

4 v poplatku za komunální odpad je zahrnuta i popelová nádoba, žádný další nájem není nutné hradit. Na rok 2010 činí poplatek Kč 500 za poplatníka a kalendářní rok, splatný je nejpozději 31. května Poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo kartou v pokladně města Lipník nad Bečvou, budova zámku, Bratrská 358 nebo převést na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční banky Lipník nad Bečvou, účet číslo /0100, variabilní symbol 1337, specifický symbol: rodné číslo. Poštovní poukázky hromadně neposíláme. K platbě prosím sdělte jméno, příjmení a datum narození osoby, za kterou je poplatek placen (tuto informaci můžete uvést do poznámky k platbě). Přeji pěkný den 1 2 3

5 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 25 Eva Dotaz: Hezký den, chtěla jsem se zeptat, kolik činí poplatek za komunální odpad a zda se může zaslat převodem a na jaký účet. Děkuji Odpověď: Paní Evo, poplatek za komunální odpad na rok 2010 činí Kč 500,00 za poplatníka a kalendářní rok. Poplatky můžete uhradit v hotovosti nebo kartou v pokladně města Lipník nad Bečvou, budova zámku, Bratrská 358, nebo převést na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční banky Lipník nad Bečvou, účet číslo /0100, variabilní symbol 1337 = místní poplatek za odpady, specifický symbol: rodné číslo. K platbě přikládejte doklad o jménu, příjmení a datu narození osoby, za kterou je poplatek placen (tuto informaci můžete uvést do poznámky k platbě). Přeji pěkný den. Vladka Dotaz: V jaké výši je poplatek za odvoz odpadků za rok 2009 v Lipníku a na jaký účet mám zaslat peníze Odpověď: Vladko, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Lipníku nad Bečvou pro rok 2009 činí 496 Kč. Poplatek převeďte na účet č /0100, variabilní symbol 1337, specifický symbol - rodné číslo, do poznámky uveďte příjmení. Poplatek je každoročně splatný do konce měsíce května. Přeji pěkný zbytek dne odbor finanční, Věra Chovancová Dotaz: Můj pejsek má nečitelné číslo na evidenční známce.hliník ze kterého je vyrobena je málo odolný materiál. Dostanu novou na úřadě? Jak mám situaci řešit? Děkuji za odpověď Odpověď: Paní Chovancová, novou známku pro psa si můžete vyzvednout v místnosti odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, dveře č. 30, I. poschodí, ve dnech: pondělí a středa: 7:45-11:15 hod., 12:00-17:00 hod. úterý a čtvrtek: 7:45-11:15 hod., 12:00-14:30 hod. Starou známku vezměte sebou. Přeji pěkný zbytek dne. odbor finanční - Jana Dotaz: Dobrý den. V unoru se nam narodilo dite. V teto souvislosti bych se chtela zeptat, jak je to s placenim za odvoz odpadku. Kdy za toto dite tyto poplatky zaplatit. Dale se chci zeptat, kdy a komu ma zaplatit poplatky za odpad sestra, ktera se v cervenci 2008 pristehovala do druzstevniho bytu na sidl. Zahradni paní Jano, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v

6 Lipníku nad Bečvou je možné uhradit v hotovosti nebo kartou do pokladny města, poštovní poukázkou nebo převodem na účet města č /0100, variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka, poznámka - příjmení a jméno poplatníka. Poplatek je splatný každoročně do 31. května. Za miminko, narozené v únoru 2009, budete v letošním roce platit jen poměrnou část poplatku ve výši 414,- Kč, a to za měsíce březen až prosinec. Vaše sestra bude platit poplatek Městu Lipník nad Bečvou za předpokladu, že se nejen přestěhovala, ale také změnila trvalý pobyt na Lipník nad Bečvou. Výše poplatku za rok 2008 záleží na datu přihlášení k trvalému pobytu. Pro stanovení počtu měsíců je rozhodný stav na konci měsíce, ve kterém ke změně došlo. Při vzniku poplatkové povinnosti podává poplatník ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tiskopis ohlášení najdete na webových stránkách města (www.mesto-lipnik.cz), formuláře, odbor finanční, ohlášení k poplatku za odpady. Tiskopis je možné vyplnit přímo v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou (budova radnice, náměstí T. G. Masaryka 89/11), I. poschodí, dveře č. 30, kde Vám bude poplatek také přepočítán. odbor finanční, Pavel Dotaz: Dobrý den, prosím o sdělení informace v jakém termínu je v tomto roce nutné uhradit místní poplatky za odpad a psa. Děkuji Odpověď: Pane Pavle místní poplatek ze psů je splatný nejpozději 30. dubna 2009, místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem nejpozději 1. června Sazba místního poplatku ze psů se nezměnila, sazba místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem pro rok 2009 činí 496,00 Kč. Poplatky je možné platit v hotovosti nebo kartou v pokladně města v budově zámku (Bratrská 358), poštovní poukázkou nebo převodem na účet města, účet číslo: /0100, variabilní symbol: za komunální odpad , za poplatek ze psů , specifický symbol - Vaše rodné číslo. Za domácnost, rodinný nebo bytový dům je možné odvést poplatek za odpady jednou částkou, v tomto případě jste povinen správci poplatku, tj. odboru finančnímu Městského úřadu Lipník nad Bečvou, oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádíte. S přáním pěkného dne Romana Sedláková Dotaz: Dobrý den, v prosinci jsem posílala na MÚ Lipník nad Bečvou žádost o vrácení přeplatku za úhradu odvozu odpadu. Změnila jsem trvalé bydliště a žádala jsem doporučeným dopisem o vrácení poměrné části poplatku za odvoz odpadu v Podhoří v termínu od řijna do konce roku 2008, kdy jsem již měla trvalé bydliště změněno a hradila jsem odpad v místě nového trvalého bydliště. Chci se zeptat, zda se někdo této záležitosti věnuje, zda mám očekávat písemnou odpověď či se dostavit osobně? Dekuji, Sedláková Odpověď: Paní Sedláková, dne jsme spolu telefonicky upřesnily způsob vrácení přeplatku. Sděluji Vám, že příslušné dokumenty máte nachystané, platební poukaz si můžete převzít osobně v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou (budova radnice, náměstí T. G. Masaryka 89, I. poschodí, dveře č. 30). Na základě platebního poukazu Vám bude přeplatek vyplacen v pokladně města Lipník nad Bečvou (budova zámku, Bratrská ulice). S přáním pěkného dne Městský úřad Lipník nad Bečvou Marie Dotaz: Dobrý den, mám jen skromný dotaz, mohu zaplatit poplatky za odpad již za rok 2009 nyní? Předpokládáme, že v roce 2009 budeme dlouhodobě mimo ČR, a tak bychom rádi zaplatili nyní paní Marie, poplatky na rok 2009 zatím neplaťte, sazba místního poplatku dosud není určena. Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou bude změnu sazby projednávat a schvalovat na svém zasedání dne

7 Pokud budete mimo území České republiky déle než 3 měsíce, využijte možnosti osvobození od placení poplatku podle obecně závazné vyhlášky č. 9/2006, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů, Čl. 6 - osvobození, odstavec 2 písm.b). Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození. Podle délky pobytu v zahraničí se poplatek přepočítá na jednotlivé měsíce; dojde-li k nároku na osvobození v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Oznámení o pobytu mimo území republiky je třeba pro potřeby poplatku doložit (smlouva o studiu, pracovní pobyt, případně čestné prohlášení poplatníka). Případné dotazy a nejasnosti Vám rádi zodpovíme osobně v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, hlavní vchod, první poschodí, dveře č. 30 nebo telefonicky na č Informace naleznete rovněž na internetových stránkách města: odkaz občan, právní předpisy města, obecně závazná vyhláška č. 9/2006, 4/2007). Dana Ševčíková Dotaz: Dobrý den, už jsem se jednou ptala na poplatky za psa, na vaši radu jsem se obrátila na obecní úřad v místě mého trv. bydl. ( Skrbeň), ale tam mi bylo řečeno, že poplatky ze psů zrušili a psí známky na ohlášení psa nevydávají, neřekli mi ani kam mam jít prostě nic. nevím kam se obrátit, nechci mít potom nějaké potíže, že jsem něco zanedbala, mohla bych vše nahlásit a zaplatit zde na úřadě? děkuji Ševčíková místní poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Vy jste trvale hlášena ve Skrbeni. Obec Skrbeň nemá obecně závaznou vyhláškou zavedený místní poplatek ze psů, proto Vám tam nevzniká povinnost platit poplatek. Zároveň v Lipníku nad Bečvou nesplňujete podmínku poplatníka (nemáte zde trvalý pobyt), proto tu taky platit nebudete. Pokud změníte adresu trvalého pobytu na Lipník nad Bečvou a budete stále držitelkou psa, tak budete platit poplatek městu Lipník nad Bečvou. Vznikne Vám povinnost - do 15-ti dnů oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku (Městskému úřadu Lipník nad Bečvou, odboru finančnímu) vznik své poplatkové povinnosti a poplatek v termínu uhradit. V případě nejasností se raději dostavte osobně na Městský úřad v Lipníku nad Bečvou, odbor finanční (budova radnice na náměstí T. G. Masaryka), hlavní vchod, I. poschodí, dveře č. 30, kde celou Vaši otázku podrobně rozebereme a poskytneme Vám případné další informace. S pozdravem Dana Ševčíková Dotaz: dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám postupovat, při nahlášení psa. Máme psa dva měsíce a budou mu čtyři měsíce. Problém je v tom, že nám není umožněn nahlásit trv. pobyt (ten máme ve Skrbeni okr. Olomouc),bydlíme v pronajatém bytě panelového domu v Lipníku nad Bečvou, tak nevím kde mám potom svého psa nahlásit. děkuji za kladné vyřízení S pozdravem Ševčíková místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky (dále jen poplatník ). Pro určení místní příslušnosti k vyměření poplatku ze psů není rozhodující, kde držitel psa pobývá nebo kde je pes chován, ale skutečnost, kde má držitel psa trvalý pobyt nebo sídlo. Ve Vašem případě budete ohlašovat držení psa a hradit místní poplatek ze psů v místě svého trvalého pobytu, tj. na Obecním úřadu Skrbeň. odbor finanční Michaela Hradilová

8 Dotaz: Dobrý den, Chtěla bych se zeptat jaký zákon a jaké předpisy jsou uzákoněny ohledně volného pohybu psa v chatové oblasti Za vodou,část obce Nové Dvory?Vlastním pozemek který nemůže být oplocen.mám Yorkširského teriéra malého vzrůstu, který si chrání své teritorium.bohužel soused má také psa Barzoje, který se volně pohybuje po jeho i obecním pozemku.můj pes nereaguje na žádného jinného psa než na sousedova, když se přiblíží k našemu pozemku. Zároveň by mně zajímalo zda tato rasa musí mít náhubek,nebo být přivázána při pohybu na soukromém pozemku? Předem děkuji za vaší odpověď a pomoc v mém problému Hradilová Michaela v současné době chov psů neupravuje obecně závazná vyhláška, ale více vyšších právních norem a to především zákon na ochranu zvířat, občanský zákoník, ve volné přírodě pak myslivecký zákon, ale také zákon o provozu na pozemních komunikacích. Podle těchto zákonů není přímo určeno, že musí být pes na vodítku, případně mít náhubek. Chovatel musí ale zvířeti v zájmovém chovu zajistit přiměřené podmínky, učinit opatření proti úniku zvířete, dále nesmí nechat zvířata vnikat na sousedící pozemek. Vlastník zvířete je také povinen zabránit pobíhání zvířete po pozemní komunikaci, v honitbě pak nesmí nechat psa pronásledovat zvěř. Ve městě majitel nesmí způsobit znečisťování veřejného prostranství. Porušení těchto pravidel, včetně pravidel občanského soužití, se řeší v přestupkovém řízení. (Výčet některých právních předpisů: - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 127, odstavec 1: "Vlastník věci... nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek...", - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 13, odstavec 1: "Každý je povinen... učinit opatření proti úniku zvířat", - zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, 60, odstavec 11: "Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci", - zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 14, odstavec 1, písm. e): "Myslivecká stráž je oprávněna e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební", - zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)

9 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 25 Lenka Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se Vás prosím zeptat, od čeho se odvíjí placení hrobu a jaký je koeficient při výpočtu,máme dvojhrob na místním hřbitově. Děkuji Lenka Ing. Daniel Coufalík cena za užívání hrobu na hřbitovech obecně se skládá z ceny za pronájem a ceny za služby. Tato cena za metr čtvereční se pak násobí plochou hrobu. Cena za pronájem je cenou regulovanou, jejíž maximální výše je zveřejňována v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Cena za služby vychází z kalkulace, kterou zpracovává správce hřbitova (v Lipníku nad Bečvou jsou jím Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace) a ve které jsou zahrnuty veškeré práce, které jsou na hřbitově prováděny. Jedná se např. o sečení trávy, vývoz odpadků, úklid sněhu, spotřebu vody a další. Skutečná cena za služby však není hrazena celá nájemci hrobů - město na ni přispívá i ze svého rozpočtu. Stanovenou cenu pak projednává Rada města Lipník nad Bečvou. Od činí cena za pronájem 9,- Kč/m2, cena za služby 61,-Kč/m2 vč. DPH. Bez příspěvku města by cena za služby přesahovala 100 Kč/m2. S pozdravem Ing. Daniel Coufalík ředitel, Technické služby Lipník nad Bečvou občanka Lipníka Dotaz: Děkuji za odpověď.samozřejmě vím podmínky nahlášení psa,ale ta paní zřejmě se nehodlá řídit dannými pokyny.jen si myslím,že poplatku za psa se od paní XXXX nedočkáte. Ing. Kateřina Beránková Odpověď: Děkujeme za podnět, k tomu, abychom mohli prověřit Vaše tvrzení na místě, příp. zahájit vymáhání poplatku za psa, potřebujeme znát jméno, příjmení a adresu příslušné osoby. Sdělte nám tyto údaje, prosím, jakýmkoliv způsobem, v žádném případě tyto údaje nezveřejníme. Ing. Kateřina Beránková vedoucí kanceláře tajemníka Šromota Jan Dotaz: Můžete mě sdělit, kde najdu číslo účtu na zaplacení poplatků za svoz odpadu?? Na formulářích ke stáhnutí není.děkuji za odpověď. Šromota Jan poplatek za komunální odpad můžete provést bezhotovostním převodem na účet č /0100, variabilní symbol: 1337, specifický symbol: rodné číslo. Poplatek činí 451,- Kč za každou fyzickou osobu, která má v Lipníku nad Bečvou trvalý pobyt. Převod je možné provést jednou částkou za více osob, na odbor finanční oznamte jméno, příjmení a datum narození každé osoby, za kterou převod provádíte. Tuto informaci zašlete buďto na adresu případně doručte na odbor finanční Městského úřadu Lipník nad Bečvou.Poplatek je splatný nejpozději Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme. odbor finanční Petr Vacula Dotaz: Potřeboval bych se dozvědět:jaký je roční poplatek za svoz odpadu z chatové oblasti místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2008 v Lipníku nad Bečvou stanoven ve výši 451,- Kč za poplatníka.

10 Poplatníkem se rozumí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný nejpozději 2. června Platbu je možné provést v hotovosti nebo kartou v pokladně města v budově zámku, Bratrská 358, v hotovosti v Komerční bance Lipník nad Bečvou, převodem z účtu na účet města č /0100, var. symbol 1337, spec. symbol: rodné číslo. Pokud budete mít zájem, zašleme Vám poštovní poukázku. odbor finanční Zuzana Kuchtová Dotaz: Prosím o zveřejnění výše poplatků za chov psa v Lipníku nad Bečvou.děkuji poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Lipník nad Bečvou. Roční sazba poplatku činí: 1. V části Lipník nad Bečvou I-Město, s výjimkou ulice Za vodou a okrajových částí Podhůra, Ořechy a Venedik: a) v rodinných domech za každého psa 200,- Kč, b) v domech se 4 a více byty za prvního psa 600,- Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 900,- Kč, c) poživatelé invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu a poživatelé sirotčího důchodu 200,- Kč za každého psa. 2) V části Lipník nad Bečvou I-Město, ulice Za vodou a okrajových částí Podhůra, Ořechy a Venedik, místní části III-Nové Dvory, V-Podhoří, VI-Loučka a VII-Trnávka za každého psa 100,- Kč. 3) V sídlech právnických osob a místě podnikání fyzických osob na území celého města za prvního psa 800,- Kč, za každého dalšího psa 1.200,- Kč. Případné upřesnění údajů - např. osvobození, platba za poměrnou část roku apod. Vám rádi zodpovíme osobně v kanceláři odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, hlavní vchod, první poschodí, dveře č. 30 nebo telefonicky na tel. č Informace naleznete rovněž na internetových stránkách města: odkaz občan, právní předpisy města, obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 15. září 2010 rozhodlo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1 Městský úřad B o h u m í n Číslo materiálu: 1/11 Z Bohumín, 4.12.2003 Zpráva pro zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 17. prosince 2003 Věc: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Návrh

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 1/2014, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 1/2014, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Klatov vydalo na svém zasedání dne 18. 2. 2014 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 02/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Kamenný Přívoz Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz v souladu s 84 odst. 2, písm. h) a 10

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více