Škola v přírodě aneb příroda ve škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola v přírodě aneb příroda ve škole"

Transkript

1 Škola v přírodě aneb příroda ve škole Motto: "Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme jí nejprve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe." Cílem našeho projektu je aktivně se podílet na ochraně chráněné krajinné oblasti, ve které žijeme, uvědomit si důsledky bezohledného chování vůči přírodě. Jedinou možností, jak poukázat na lehkomyslné chování lidí je aktivně se zapojit do propagace ochrany přírody například formou výstavy fotografií z přírodní rezervace Vidnavské mokřiny a detailním zmapováním ohrožené fauny a flóry. Nejen těmi činnostmi mohou žáci Základní školy ve Vidnavě poukázat na nutnost chránit naše přírodní bohatství a krásy v detailech. Velkou část dne stráví děti ve škole, která by jim měla poskytnout pocit bezpečí a pohodlí. Na podnět žáků jsme se tedy rozhodli kus krásné přírody, která nás obklopuje, vnést do naší školy. Jak již název projektu napovídá, přáli bychom si také vlastním přičiněním dotvořit prostory školy k obrazu svému, tedy mít více přírody ve škole. Rádi bychom vytvořili relaxační koutek přírody, který by byl doplněn výstavou fotografií pořízených žáky naší školy. b) Cílová skupina Cílovou skupinou jsou žáci Základní školy ve Vidnavě. c)věcný popis projektu Škola v rámci EVVO nabízí žákům v rámci výuky a školních projektů pohled na problematiku především naší odpovědnosti za život na Zemi. Školními i mimoškolními činnostmi v oblasti EVVO jsou žáci zasvěcování do praktických činností a pokusů, při kterých si ověřují získané vědomosti. Zároveň je u dětí podporována vlastní tvořivost, fantazii a kreativnost. Smyslem našeho projektu je vyvolat u žáků všech věkových kategorií odpovědnost za své chování vůči přírodě, která nás obklopuje nejen v krajině, ale také ve škole. Pro podporu tohoto záměru budou pro jednotlivé skupiny žáků připraveny činnosti, při kterých se mohou nenásilnou, hravou a kreativní formou zapojit do zkrášlení školního prostředí a vytvoření stálé expozice fotografií nejen pro školní děti, ale také pro širokou veřejnost. V rámci založení koutku přírody ve škole si žáci uvědomí potřebu vzdělávat se v oblasti péče o drobné zvířectvo a pokojové rostliny. Jednotlivé činnosti budou probíhat v několika etapách, které na sebe časově navazují. 1

2 1. etapa Vidnavské mokřiny Známé v celku, neznámé v detailu Časový harmonogram: duben květen 2015 vycházka na Vidnavské mokřiny Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ (1. 5. třída) Popis činnosti: V rámci vyučování navštíví všechny třídy 1. stupně Vidnavské mokřiny, kde jim budou ve spolupráci s informačním centrem ve Vidnavě podány všechny potřebné informace o této přírodní rezervaci, v níž žije mnoho ohrožených druhů zvířat a roste spousta chráněných rostlin. Žáci společně s paní učitelkou vyberou v přírodě nejzajímavější panoramata, poví si, co se jim na nich líbí, a sdělí, proč si vybrali právě tento koutek přírody. Fotografie každé třídy budou později hodnoceny porotou ve fotografické soutěži, která bude vyhlášena 1. dubna Pomůcky: materiály s informacemi o chráněné krajinné oblasti Vidnavské mokřiny, fotoaparát seznámí se s faunou a flórou Vidnavských mokřin uvědomí si nutnost ochrany nejen této lokality dokáže slovně vyjádřit, co se mu na procházce nejvíce líbilo dokáže vyjádřit své vnitřní pocity snaží se najít nejzajímavější místo v krajině vyhlášení fotografické soutěže Cílová skupina: žáci 1. a 2. stupně třída Popis činnosti: Dne 1. dubna 2015 bude vyhlášena soutěž fotografická soutěž na téma Vidnavské mokřiny očima dětí. Žáci 1. stupně vyfotografují nejzajímavější kouty přírodní rezervace na procházce v hodinách prvouky. Žáci 2. stupně mohou fotografie pořídit v hodinách výtvarné výchovy, která bude zaměřena na vnímání přírodních krás našeho kraje, nebo v rámci samostatné vycházky na Vidnavské mokřiny. Pomůcky: fotoaparát umí si vybrat fotograficky zajímavé záběry z přírody jemu/jí blízké umí zacházet s fotoaparátem umí pořídit kvalitní fotografie umí upravit pořízené fotografie v programu Zoner Photo Studio 2

3 vyhlášení výtvarné soutěže Cílová skupina: žáci 1. stupně (1. 5. třída) Popis činnosti: Začátkem měsíce března bude zahájena výtvarná soutěž na téma: O jaké zvířátko bych chtěl pečovat ve škole? Žáci v hodinách výtvarné výchovy nebo ve školní družině namalují, nakreslí či jinak výtvarně ztvární zadané téma. Pomůcky: výkresy, náčrtníky, výtvarné potřeby uvědomí si náročnost péče o drobné zvířectvo dokáže výtvarně zachytit tělesné proporce zvířete vyjádří náklonnost k určitému zvířátku prokáže zdravou soutěživost vyhlášení vědomostní soutěže Cílová skupina: žáci 1. stupně (4. 5. třída) Pomůcky: pracovní listy vytvořené na základě získaných vědomostí z vycházky a fotodokumentace dokáže zpracovat získané informace prokáže zdravou soutěživost vyhlášení dovednostní soutěže Cílová skupina: žáci 1. stupně (2. 3. třída) Popis činnosti: Žáci dostanou k dispozici rozstříhaný zalaminovaný obrázek s motivem Vidnavských mokřin. Jejich úkolem bude sloužit jej v co nejkratším časovém limitu a následně k němu správně přiřadit popisek (obrázky budou zaměřeny na faunu a flóru Vidnavských mokřin). Pomůcky: fotografie získané v průběhu fotografické soutěže, kopírka, laminovací stroj, nůžky dokážou složit obrázek dle předlohy v nejkratším časovém limitu a přiřadit k němu správný popisek projevují přiměřenou a zdravou soutěživost 3

4 2. etapa Projektový týden Týden Země Cílová skupina: žáci 1. stupně (1. 5. třída) Časový harmonogram: dubna 2015 a) Pohybové hry Ze života zvířátek Cílová skupina: žáci 1. stupně (1. 5. třída) V hodinách tělesné výchovy si žáci zahrají několik pohybových her, kterými se vžijí do zvířat žijících volně v přírodě, či v okolí lidských obydlí. Uvědomí si, jak složitý a nebezpečný je život těchto zvířat, jaká pravidla platí v potravním řetězci. Hlavním cílem je pochopit, že občas i tato zvířata potřebují naši pomoc. O tom, jakou podobu tato pomoc může mít, si mohou žáci popovídat v hodinách prvouky. Jestřáb a slepice Popis činnosti: Žáci utvoří zástupy (7 10 žáků), jeden žák je vždy mimo zástup. V zástupu se žáci chytí v pase. První má ruce volné, je slepicí, ostatní jsou kuřata. Žák mimo je jestřáb, který se snaží chytit poslední kuře v zástupu. Slepice mu v tom brání tělem a pažemi (křídla). Ostatní kuřata pomáhají slepici. Podaří-li se jestřábovi poslední kuře chytit, vyhrál a vymění se funkce jestřába, slepice i posledního kuřete. Funkce změníme alespoň třikrát. Pokud se zástup přetrhne, vyhrál jestřáb také. V opačném případě prohrává. Pomůcky: rozlišovací trika uvědomí si nutnost pohybu nejen svého, ale i zvířátek v přírodě a chovaná doma rozvíjí rychlost, obratnost, vytrvalost, spolupráci učí se spolupráci ve skupině Souboj hadů Popis činnosti: Žáci vytvoří stejně početná družstva (6 10 žáků), postaví se do rohů vymezené plochy v zástupech, ve kterých se každý člen drží předchozího v bocích. První v zástupech představuje hlavu hada, poslední ocas. Na povel hadi vycházejí z rohů ke středu a bojují všichni proti všem. Hlava hada se snaží dotknout ocasu 4

5 jiného hada, a tím vyřadit soupeře z boje. Had, který se přetrhne, nebo jehož posledního článku se dotkne soupeřova hlava, je okamžitě vyřazen ze souboje hadů. Vítězí ten had, který zůstal poslední ve hře. Pomůcky: žádné učí se spolupráci ve skupině Liška pajdavá Popis činnosti: Jeden žák leží uprostřed herní plochy (na žíněnce) spící liška. Zajíci chodí kolem lišky, pokřikují, budí ji. Jakmile učitelka řekne Liška pajdavá vstává, liška vyskočí a chytá zajíce poskakováním po jedné noze. Koho liška chytne, ten se stává jejím pomocníkem a vybíhá ze žíněnky (brlohu). Do vymezených ploch v rozích liška nesmí. Spaní a vstávání lišek se opakuje tak dlouho, až zůstane poslední zajíc vítěz. Pomůcky: žíněnka, barevné kužely uvědomuje si část potravního řetězce v přírodě rozvíjí svou rychlost, obratnost, pozornost a odvahu (stejně jako zvířata ve volné přírodě) Kočka a myš v uličkách Popis činnosti: Dva žáky určíme do funkcí myši a kočky, ostatní utvoří rozestoupením a upažením ve čtyřřadu uličky, mezi kterými honí kočka myš. Na povel učitelky provádějí žáci, tvořící uličky, jednotně obraty (vpravo, vlevo v bok) a mění tak tvar uliček. Změní tak nečekaně situaci myši a kočky, které nesmí podbíhat pod pažemi uliček. Po chycení myši si žáci vymění úlohy mezi sebou, nebo je vyměníme za další žáky. Pomůcky: žádné rozvíjí svou rychlost, obratnost, pozornost a odvahu (stejně jako zvířata ve volné přírodě) uvědomí si složitost vztahů mezi živočichy v přírodě Liška a zajíc 5

6 Popis činnosti: Žáci utvoří trojice, které se drží za ruce a vytvoří kroužek. Uvnitř kroužku je v dřepu další žák zajíc. Mimo kroužek jsou dva žáci zajíc a liška. Liška na pokyn učitelky honí zajíce. Ten se může zachránit vběhnutím do doupěte. V něm však může být pouze jeden zajíc, původní musí vyběhnout. Až liška některého zajíce chytí, vymění si funkce. Zajíc, který vběhl do kroužku doupěte, se vymění se stojícím žákem. Pomůcky: žádné uvědomí si složitost vztahů mezi živočichy v přírodě rozvíjí svou rychlost, obratnost, pozornost a odvahu Myška Popis činnosti: Žáci sedí v kruhu těsně vedle sebe s pokrčenýma nohama. Jeden hráč stojí uvnitř či vně kruhu. Sedící hráči si pod nohama předávají malý předmět (balónek, kroužek, pingpongový míček, apod.) myšku. Jakmile se hráč uprostřed, sledující pohyby sedících, domnívá, že ví, kdo myšku má, ukáže na něho. Dotyčný musí ihned udělat kolébku leh na záda a zvednout ruce. Pokud myšku má, vymění se, pokud ne, hra pokračuje. Pomůcky: balónek, kroužek či pingpongový míček rozvíjí soustředěnost, pozornost a sebeovládání (stejně jako zvířata v přírodě) uvědomí si schopnosti jednotlivých zvířat Na myslivce a zajíce Popis činnosti: Žáky rozdělíme na dvě početně i výkonnostně stejná družstva. Hru budeme realizovat na volejbalovém hřišti, kde přikreslíme ještě dvě čáry (mezi útočnými a zadními). Jedno družstvo obsadí šest čar svými hráči (myslivci), kromě poslední čáry (čára vítězství). Na čáře v šířce 9 m mohou být maximálně 3 myslivci, kteří se mohou pohybovat pouze po čárách a smí vyřazovat zajíce pouze před sebou. Zajíci se snaží bez vyřazení proniknout až za čáru vítězství. Pokud se zajíce myslivec dotkne, zajíc po straně opustí herní prostor a začíná znovu. Pokud se dostane za čáru vítězství, získává družstvo bod a hraje znovu. Po předem stanovené době se družstva i funkce vymění. Družstvo, které získá více bodů, vítězí. Přešlap znamená začít znovu. Pomůcky: barevné rozlišovací trika rozvíjí reakci, startovní rychlost, postřeh a spolupráci uvědomí si nutnost přirozené regulace populace určitého druhu zvířat 6

7 b) Výtvarné činnosti Přejeme si přírodu ve škole Cílová skupina: žáci 1. stupně 3. a 4. třída Papírové zdobení Popis činnosti: Žáci ve spolupráci s třídní učitelkou promyslí a načrtnou možnou šablonu pro papírovou výzdobu vestibulu a přízemí, šablonu poté překreslí na výkres, pečlivě vybarví temperovými barvami vhodně sladěnými s depozitářem školy, hotové výtvory vystřihnou a vyzdobí jimi prostory školy vestibul a přízemí školy, včetně relaxačního koutku přírody. Pomůcky: výkresy, tužky, temperové barvy, štětce, nůžky uvědomí si, že výzdoba školy ovlivňuje vztah žáka k danému prostředí vytvoří výtvarnou výzdobu prostor školy vestibul školy, přízemí a relaxační koutek přírody činnost ovlivní estetické cítění žáka Poutací plakát Škola v přírodě, příroda ve škole Popis činnosti: Žáci ve spolupráci s třídní učitelkou vytvoří papírovou koláž z tapety s přírodním motivem (břečťan) a z tmavozeleného tvrdého papíru. Z barevného papíru vystřihnou jednotlivá písmena nápisu Škola v přírodě, příroda ve škole. Tato písmena poté nalepí na tapetový papír a vytvořenou koláž s pomocí učitelky vystaví ve vestibulu školy. Pomůcky: tapeta s přírodním motivem, barevné tvrdé papíry, nůžky, lepidlo vytvoří poutací plakát na nově vznikající relaxační koutek přírody uvědomí si, že výzdoba školy ovlivňuje psychiku člověka c) Pracovní činnosti Přejeme si zvířátka ve škole Cílová skupina: žáci 1. stupně 5. třída Popis činnosti: Žáci ve spolupráci s třídní učitelkou vytvoří v samostatné místnosti podmínky pro umístění chovatelských potřeb pro zvířátka, zajistí všechny potřebné pomůcky pro umístění zvířete do klecí (podestýlka, misky na potravu, krmítka, napáječky na vodu, přístřešky, potravu), rozmístí je tak, aby vyhovovaly podmínkám chovu malých zvířátek a aby bylo pro žáky snadné starat se o ně a jednoduše je fotograficky zachycovat při jejich běžných denních činnostech. 7

8 Pomůcky: klece, chovatelské potřeby pro drobné zvířectvo uvědomí si, jaké chovatelské potřeby je nutné mít při chovu drobného zvířectva vytvoří zázemí pro chov drobného zvířectva d) Pěstitelské práce Více přírody do školy Cílová skupina: žáci 1. stupně 3. třída Popis činnosti: Žáci ve spolupráci s třídní učitelkou zasadí pokojové rostliny do vhodně zvolených květináčů či truhlíků, rozmístí je v prostorách školy tak, aby byly splněny podmínky pro jejich pěstování (s ohledem na teplo, světlo, proudění vzduchu), do květináčů vyrobí popisné cedulky s názvem rostliny a piktogramem označujícím množství zálivky, v závislosti na rozmístění rostlin umístí žáci lavičky pro vytvoření odpočinkového centra nejen pro ně, ale také pro všechny příchozí do školy. Pomůcky: květináče, zemina pro pokojové rostliny, pokojové rostliny, špejle, výkresy, černý fix, lavičky, molitanové sedáky s jednobarevným potahem uvědomí si důležitost zelených rostlin pro život živých organismů vytvoří zázemí pro relaxační koutek 3. etapa Komentované přehlídky (verbálně i neverbálně) Časový harmonogram: květen 2015 Ze života zebřiček Cílová skupina: žáci 1. stupně třída přednáška o chovu zebřiček spojená s prezentací fotografií seznámení se životem drobného ptactva od narození do dospělosti Pomůcky: interaktivní tabule 8

9 Ze života křečků a morčat Cílová skupina: žáci 1. stupně třída Popis činnosti: Žáci napíší slohovou práci (libovolný slohový útvar) na téma: - Jak jsem dostal křečka (morče) - Proč bych chtěl být křečkem (morčetem) - Můj křeček je jenom můj/ Moje morče je pouze moje Pomůcky: papíry, psací potřeby zamyslí se nad životem domácího mazlíčka vystihne detaily ze života domácího mazlíčka převede své myšlenky do písemné podoby 4. etapa Propagace stálé expozice fotografií a relaxačního koutku přírody široké veřejnosti Časový harmonogram: květen - červen 2015 výroba plakátu Výstava fotografií Vidnavské mokřiny očima dětí Cílová skupina: žáci 2. stupně ( třída) Popis činnosti: Žáci vytvoří plakát velikosti A0, kterým upoutají pozornost široké veřejnosti a nalákají je na návštěvu školy k prohlídce dlouhodobé expozice fotografií a relaxačního koutku přírody. K vytvoření plakátu využijí různých výtvarných technik k dosažení nejlepšího výsledku. Pomůcky: papír v roli, výtvarné potřeby barvy, štětce, nůžky, lepidla vytvoření Okénko do přírody Cílová skupina: žáci 2. stupně (9. třída) Popis činnosti: Ze získaných fotografií z fotografické soutěže a z fotografií pořízených záměrně pro webové stránky vytvoří podklady pro zajímavou a poučnou prezentaci práce našich žáků na webových stránkách školy. 9

10 Pomůcky: fotoaparát, PC umí pořídit fotografické podklady pro jejich další využití umí upravit pořízené fotografie v programu Zoner Photo Studio umí zpracovat získané podklady pro vytvoření atraktivních webových stránek vytvoření pozvánek pro rodiče a děti z Mateřské školy ve Vidnavě, Velké Kraši, Staré Červené Vodě a Kobylé nad Vidnavkou Cílová skupina: žáci 2. stupně (6. třída) Popis činnosti: Žáci 6. třídy připraví pro rodiče a jejich děti z okolních mateřských škol pozvánky na výstavu fotografií, které pořídili neprofesionálové děti naší základní školy. Na pozvánce budou zmíněny také informace s možností navštívit náš relaxační koutek přírody, kde si děti budou moct prohlédnout zvířátka, o které se žáci starají. Pomůcky: výkresy, výtvarné potřeby, řezačka uvědomí si nutnost propagace vlastní práce vytvoří zajímavou a poutavou pozvánku 5. etapa Vyhlášení vítězů jednotlivých soutěží Časový harmonogram: 5. června 2015 Cílová skupina: žáci ZŠ Popis činnosti: Žákům budou ve vestibulu školy předány ceny z jednotlivých soutěží v podobě drobné ceny a diplomu. Pomůcky: diplomy, drobné ceny pro vítěze 10

11 6. etapa Dny otevřených dveří pro veřejnost Časový harmonogram: červen 2015 Cílová skupina: žáci MŠ Vidnava, Velká Kraš, Stará Červená Voda, ZŠ a MŠ Kobylá nad Vidnavkou, občané Vidnavy d) Výstupy řešení Výstupem našeho projektu bude dlouhodobá expozice fotografií ve vestibulu školy, volně přístupná veřejnosti a širokému okolí, včetně mateřských škol ve Vidnavě, Velké Kraši, Staré Červené Vodě, Kobylé nad Vidnavkou a základní školy v Kobylé nad Vidnavkou. Dále budou veškeré fotografie k dispozici na webových stránkách školy. Nejdůležitější součástí výstupu bude zřízení relaxačního koutku přírody ve škole. e) Časový harmonogram Jednotlivé činnosti budou mít dílčí časový harmonogram, který je u každé z nich uveden. Projekt bude zahájen 1. dubna a práce na něm bude ukončena 5. června. Do konce června a v následujícím roce budou probíhat Dny otevřených dveří pro veřejnost. f) Hlavní řešitel projektu Mgr. Miluška Janošťáková pedagogická fakulta, aprobace přírodopis tělesná výchova, od roku 1981 učitelka základní školy (přírodopis, tělesná výchova, rodinná výchova, člověk a svět práce, člověk a příroda), koordinátorka řešení přírodovědných soutěží. g) Řešitelský tým a reference Pedagogičtí pracovníci ZŠ Vidnava, školní družiny a školního klubu. Základní škola Vidnava se pravidelně účastní Přírodovědných korespondenčních soutěží, pořádaných Střediskem volného času Duha Jeseník, kde se každoročně umísťuje na předních stupních vítězů v letošním roce získala 1. místo v jedné kategorii kolektivů. V rámci svých projektových dnů pořádají některé kolektivy tříd vycházky do přírody se zaměřením na třídění odpadu a mapování situace s nakládáním s odpady v našem městě. V hodinách chemie pořádají exkurze do čističky odpadních vod či technických služeb. Ve školní družině a školním klubu se žáci zapojují do akcí zaměřených na 11

12 přírodu např. Zamykání lesa a Strom pro zvířátka a také se samozřejmě větší měrou podílení na realizaci Přírodovědné korespondenční soutěže, v níž se každoročně umísťují na předních pozicích. Letošní rok byl velmi úspěšný, jelikož ve dvou kategoriích se umístili na 1. a 2. místě, v jednotlivcích pak obsadili také 1. a 2. místo. Na prvním stupni proběhlo v loňském školním roce projektové vyučování na téma třídění odpadů, jehož náplní bylo zmapování množství kontejnerů na tříděný odpad. h) Externí spolupracovníci Mateřská škola Vidnava, Mateřská škola Velká Kraš, Mateřská škola Stará Červená Voda, Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou, Informační centrum Vidnava i) Předpokládaný přínos projektu, dopad řešení v místě realizace Hlavním přínosem projektu je poučení žáků, jak se správně chovat k přírodě, která je pro náš život nesmírně důležitá. Naopak z přírody se žáci učí čerpat sílu, vnitřní klid a poznávají, jak příroda působí na jejich smyslové vnímání. Očekávaným přínosem projektu je propojení přírody se školou v podobě vytvoření relaxačního koutku, který bude k dispozici všem návštěvníkům školy, ne tedy jen žákům. V průběhu realizace projektu se žáci naučí zpracovávat získané materiály pro širší osvětu v oblasti ochrany přírody. S kvalitně zpracovanými materiály budou seznámeni spolužáci, pedagogičtí pracovníci i návštěvníci školy. Tyto prezentace budou formou veřejné výstavy informovat občany města o aktivním zapojení žáků do podpory ochrany přírody a zlepšení prostředí školy, ve které tráví spoustu času. Projektem bychom chtěli poukázat na to, že našim žákům není lhostejné, v jakých přírodních podmínkách žijí a hlavně - největší odměnou jim bude zkvalitnění prostředí školy, protože tam, kde je příjemné prostředí, tam je člověku dobře. A v případě, že k tomu mohli přispět také svou prací, nás tato odměna bude hřát u srdíčka tak dlouho, dokud se nepustíme do další práce. Ve Vidnavě dne

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Dílčí vzdělávací program environmentálního vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Budova

Více

Zahrajeme si kopanou 1

Zahrajeme si kopanou 1 Zahrajeme si kopanou 2 3 5 6 7 8 9 0 Fotbal Stolní hra na logickém základu inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo prokáže více opravdového fotbalového

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 V letošním školním roce byl roční plán ekologické výchovy splněn. Učitelé se žáky plnili aktivity v projektech, do kterých se přihlásili, účastnili

Více

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut Fotbal Hrací doba 1 x 15 minut Počet hráčů v přihlášeném týmu: Minimální počet hráčů v týmu je 5 (viz pravidla), maximální počet je 9. Maximum je zde z důvodu omezeného počtu medailí (9ks/oceněný tým).

Více

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle 1. BAZILIŠEK (Původní název AMÉBA ) Žádný Žádné Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka 20 minut Hráči vytvoří 2 skupiny (vymyslet názvy viz Harry Potter). Každá skupina tvoří buňku. Stěnu vytvoří hráči,

Více

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013)

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) ZŠ a MŠ Dolní Olešnice, okres Trutnov, příspěvková organizace Cílem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí,

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na školní rok 2012/2013 plán Evvo základní škol a Mateřské škol G. A. Lindnera Rožďalovice na

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝZKUMNÁ EXPEDICE Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou Naděžda Kalábová Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Horizontální vstup (3 asistenti) - podpora pro osoby se ztíženým držením hlavy, končetin a celkovým ovládáním těla motorikou

Horizontální vstup (3 asistenti) - podpora pro osoby se ztíženým držením hlavy, končetin a celkovým ovládáním těla motorikou VSTUP DO BAZÉNU horizontální, vertikální vertikální vstup do bazénu Čelní vstup s plnou podporou Čelní vstup s podporou předloktí Čelní vstup s podporou dlaní Čelní vstup s fiktivní podporou Samostatný

Více

Praktické zkušenosti s využitím vodních sportů a zábavných forem plavání při výuce vysokoškolských studentů

Praktické zkušenosti s využitím vodních sportů a zábavných forem plavání při výuce vysokoškolských studentů Praktické zkušenosti s využitím vodních sportů a zábavných forem plavání při výuce vysokoškolských studentů Tematické zaměření: Vodní sporty a zábavné formy plavání Autoři: PaedDr. Lada Čuříková, PhD.

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Technika. Útočné herní činnosti jednotlivce. 1. Podání (kin. 1)

Technika. Útočné herní činnosti jednotlivce. 1. Podání (kin. 1) Úvod Fotbal tenis je velmi mladý sport mezinárodní asociace IFTA (International FootballTennis Association) byla ustavena teprve v roce 1987 ve Švýcarsku. Fotbaltenis je přímo ideální jako sport pro všechny

Více

Příloha č. 1 Tabulka pro I. fázi výzkumu

Příloha č. 1 Tabulka pro I. fázi výzkumu Příloha č. 1 Tabulka pro I. fázi výzkumu Kritéria Záznamy z pozorování 1) ORGANIZACE ŽIVOTA DĚTÍ Pravidelný denní řád je podle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, činnostem a aktivitám dětí Organizace

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Obličej Jitka Pochtiolová Cíl: poznávání částí lidského obličeje, abstraktně vizuální myšlení, vnímání zrakové i sluchové, jemná motorika, verbální imitace (Tato aktivita volně navazuje na aktivitu Lidské

Více

Výchovně vzdělávací cíl. základy pravidel, základy střelby na branku, nácvik obrany prostoru, a smysl pro fair play

Výchovně vzdělávací cíl. základy pravidel, základy střelby na branku, nácvik obrany prostoru, a smysl pro fair play VZDĚLÁVACÍ BLAT: portovní výchova FLRBAL, I čekávané výstupy je schopen správně hrát a dodržovat pravidla hry při tréninku florbalu je činnost zaměřena na kondiční cvičení, protažení připravit dítě na

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV a čtenářství Domácí užitková zvířata Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Domácí užitková zvířata Stručná anotace učební jednotky Žáci si uvědomí

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

Plán environmentální výchovy EVVO

Plán environmentální výchovy EVVO Plán environmentální výchovy EVVO Základní popis školy - typ školy: základní škola - název školy, adresa, kraj: Základní škola Povážská, Nad Školou 560, 386 01 Strakonice - jméno ředitelky: Mgr. Jaroslava

Více

Metodika NAUČNÁ STEZKA

Metodika NAUČNÁ STEZKA Metodika NAUČNÁ STEZKA Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř CZ.1.07/1.1.32/02.0088, ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. Metodika vznikla jako produkt projektu,,přírodovědná učebna v přírodě

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Dvorec je obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký. Uprostřed je předělen sítí zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně o průměru maximálně 0,8 cm. Jeho konce jsou

Více

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR PRAVIDLA PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR BEACH VOLEJBAL Vydáno 27.7.2004 Pravidla platná pro SPORTTOUR od ročníku 2004 s případnými budoucími dodatky nebo změnami

Více

SEZNAM A OBSAH HER. Občanské sdružení LECCOS RC Kostička. ( Kč pořizovací cena / Kč cena půjčovného na týden ) Věk hráčů: od 4 do 99 let

SEZNAM A OBSAH HER. Občanské sdružení LECCOS RC Kostička. ( Kč pořizovací cena / Kč cena půjčovného na týden ) Věk hráčů: od 4 do 99 let SEZNAM A OBSAH HER ( Kč pořizovací cena / Kč cena půjčovného na týden ) 1) Pipeline 500,-Kč / 50,- Kč Věk hráčů: od 6 do 99 let Počet hráčů: pro 2 až 4 hráčů Popis: Pipeline je překvapivě zajímavá prostorová

Více

VY_32_INOVACE_03_02_04

VY_32_INOVACE_03_02_04 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_04 Výchova ke zdraví Péče o dítě Číslo projektu Klíčová aktivita CZ.1.07/1.4.00/21.3185 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení

Více

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka Povinná školní docházka Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1.2012 36 Plnění povinnosti školní docházky (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL *

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * * Pravidla AVL vycházejí z oficiálních mezinárodních pravidel platných od 1.1.2015 UPOZORNĚNÍ: Tento výklad slouží pouze pro potřeby soutěží AVL a není možné

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_61-80

Více

DDC - Double Disc Court

DDC - Double Disc Court DDC - Double Disc Court 201. Komentář Účelem následujících pravidel je poskytnout instrukce k hraní této hry. Hry s létajícím talířem tradičně spoléhají na sportovního ducha, který vkládá zodpovědnost

Více

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku POMŮCKY: mety, značky, kužele, pásky, stopky. MOTIVACE: Kdo je rychlejší kočka nebo myš? Myško, nenech se doběhnout POPIS ČINNOSTI:

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidla turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. II. Brankové

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 1 ÚVOD Odborný tým pracovníků (speciální pedagog, logoped, krajská koordinátorka poruch autistického

Více

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Vize naší školy - příměstská komunitní základní škola, která pružně reaguje na potřeby společnosti, poskytuje kvalitní vzdělávání i nabídku volnočasových

Více

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY I.

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY I. ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY I. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832 Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme.

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme. Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Plescherová Jitka, Bc. Lenka Mülerová Téma: JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Ostrov moudrosti Sociální

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 vyhodnocení dotačního titulu 1

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 vyhodnocení dotačního titulu 1 1 2 2 3 Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická Kdo tady s námi žije, co tady kolem roste? 511, příspěvková organizace Projekt zahrnuje účast žáků na výukovém programu lesní pedagogiky,

Více

Organizační zajištění činnosti. Úvodní část: Pozdrav. Prohlédnu žáky úbor, obuv, šperky, hodinky. Spočítám žáky, vyslechnu omluvenky.

Organizační zajištění činnosti. Úvodní část: Pozdrav. Prohlédnu žáky úbor, obuv, šperky, hodinky. Spočítám žáky, vyslechnu omluvenky. Příprava na vyučovací jednotku T Datum: 12. 11. 2010 Škola: 25. ZŠ Chválenická ul.,,plzeň Třída: 1. Jméno učitele:... Tematický celek: Základy atletiky, základy sportovních her. Cíl: ácvik techniky házení,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Metodika práce se SMART vizualizérem s tipy a triky ve SMART Notebooku 11 pro vzdělávací praxi se žáky se SVP Autor: Mgr.

Metodika práce se SMART vizualizérem s tipy a triky ve SMART Notebooku 11 pro vzdělávací praxi se žáky se SVP Autor: Mgr. Metodika práce se SMART vizualizérem s tipy a triky ve SMART Notebooku 11 pro vzdělávací praxi se žáky se SVP 1 Autor: Mgr. Jana Hřibovská ZŠ a MŠ, Chomutov, 17. listopadu 4728 1. Úvod 3 2. SMART vizualizér

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence mezipředmětové vztahy poznámky 1V4, 1V5 dodržuje přesně povely učitele a rychle reaguje na jeho pokyny a gesta umí se bez pomoci převléct

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující -

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující - (Eco-Schools) - obhajující - Název školy Adresa školy ZŠ Milín Školní 247, 262 31 Milín Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Mgr. Jana Pižlová Mgr. Jana Pižlová Datum auditu 4.5. 2011 Jména

Více

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ. v Lounech - ul. Cítolibská

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ. v Lounech - ul. Cítolibská REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ v Lounech - ul. Cítolibská Účel - zdůvodnění stavby Účelem akce je modernizace dětského koutku v souladu s normami pro dětská hřiště, především za dodržení požadavků evropských

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2010/2011

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2010/2011 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2010/2011 ZÁŘÍ Téma: Začínáme projekty v ekologické výchově o Každý učitel si vybere jeden z následujících projektů a název na lístečku odevzdá p. zástupkyni Brunnerové

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 1 str. 5 2 str. 6 3 str. 10 KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Nabídka programů v tematických cyklech Nabídka programů řazena dle místa konání Nabídka programů v rámci kampaně

Více

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka:

Více

Ukazovatel stavu - ukazuje stav zápasu viditelný pro hráče a diváky, ukazuje hrací čas, skóre, počet time-outů a aktuální čtvrtinu Ukazatelé faulů -

Ukazovatel stavu - ukazuje stav zápasu viditelný pro hráče a diváky, ukazuje hrací čas, skóre, počet time-outů a aktuální čtvrtinu Ukazatelé faulů - Pravidla basketbalu Basketbal patří mezi nejrozšířenější sportovní hry na světě a jeho pravidla se řadí mezi nejsložitější a nejrozsáhlejší. Pravidla basketbalu jsou nejčastěji se měnící, což souvisí s

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. Zásady bezpečného chování v tělocvičně, na hřišti, při sportu a hrách. Příprava na hodinu TV, nástup, povely. Zahřátí: Žáci běhají po tělocvičně a vybraný žák,

Více

Sport OBŘÍ STAVEBNICE. 35 cm. 35 cm

Sport OBŘÍ STAVEBNICE. 35 cm. 35 cm 5 cm 5 cm OBŘÍ STAVEBNICE. Obří stavebnice 0 maxi dílů z pevného plastu v barvách:červená, žlutá, oranžová, modrá. Velikost dílu je 5 x 5 cm. Jednotlivé díly se do sebe vzájemně zapojují jako puzzle. Snadno

Více

Téma projektu: TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME, MY TO VŠICHNI VIDÍME

Téma projektu: TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME, MY TO VŠICHNI VIDÍME Téma projektu: TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME, MY TO VŠICHNI VIDÍME Záměr projektu Žijeme v malebné obci severočeského kraje. V naší školce i škole důsledně třídíme odpad. Máme k tomu ideální podmínky: popelnice

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF OBSAH : 1 Hrací plocha 101 rozměry hřiště 102 vyznačení hřiště 103 branky 104 hráčská lavice a prostor

Více

Celotáborová hra. Osidlování Skotska

Celotáborová hra. Osidlování Skotska Celotáborová hra Osidlování Skotska Práce je určena jako inspirace k celotáborovým hrám nabízím k ní různé obměny a samozřejmě z ní lze využít i jednotlivé dílčí hry. Sára Sichingerová T.O. Spartakovci

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

RECEPTÁŘ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY. Tematická oblast (odbornost) Autor Eva Bělohlavá. Odbornostní setkání Olomoucký a Karlovarský kraj

RECEPTÁŘ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY. Tematická oblast (odbornost) Autor Eva Bělohlavá. Odbornostní setkání Olomoucký a Karlovarský kraj 1 rok Dnů 7 15 Let 30 Účastníků RECEPTÁŘ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY Tematická oblast (odbornost) Mediální výchova Autor Eva Bělohlavá Odbornostní setkání Olomoucký a Karlovarský kraj Místo konání Jihlava 2012 Průřezové

Více

Tábor 2015 Hrádek u Sušice

Tábor 2015 Hrádek u Sušice Tábor 2015 Hrádek u Sušice Vážení rodiče, Vedoucí našeho oddílu již začínají připravovat tábor 2015. Proto jsme pro vás připravili krátký sešit s prvními informacemi o táboře. Podrobnější informace přijdou

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

Druidi aplikace pravidel DrD 1.6

Druidi aplikace pravidel DrD 1.6 Druidi aplikace pravidel DrD 1.6 Tento článek navazuje na pojednání o druidech z minulého čísla Dechu draka a popisuje schopnosti druidů jednotlivých ekosystémů v rámci pravidel Dračího doupěte. Stejně

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Jak cestuje kapka vody

Jak cestuje kapka vody Jak cestuje kapka vody Cíl: porozumění významu vody pro člověka a celou přírodu, pochopení koloběhu vody v přírodě, vychovávat k ochraně přírody Obsah: formou pohádky seznámení s koloběhem vody v přírodě,

Více

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pohybová výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Tělesná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vyjádření

Více

34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň. Provozní řád. Údaje o zařízení

34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň. Provozní řád. Údaje o zařízení 34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň Provozní řád Údaje o zařízení adresa: Gerská 32, 323 23 Plzeň telefon: 378028801 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz IČO: 66362504 ředitel:

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA 50/10. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA 50/10. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA 50/10 Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3 Adresa: Mateřská škola, Svojšovická 3/2923, 141 00 Praha 4 - Spořilov Identifikátor:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov Huntířov 63, 468 22 Železný Brod tel. 739 047 440 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO

Základní škola a mateřská škola Huntířov Huntířov 63, 468 22 Železný Brod tel. 739 047 440 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Č.j.: 457/2015 Vypracovala: Miroslava Kopecká Program nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2015 Program nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více