Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC PRAHA"

Transkript

1 Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC PRAHA při MŠ speciální, ZŠ praktické a ZŠ speciální Praha 9, Bártlova 83 Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/

2 Základní údaje o škole Adresa: Praha 9, Bártlova 83 Ředitel školy: Mgr. Pavlína Čuřínová Telefon: , Fax: Kmenová škola: Základní škola praktická (ZŠP), Bártlova 83, Praha 9 Horní Počernice Odloučená pracoviště: Základní škola speciální (ZŠS), Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín. Mateřská škola speciální (MŠS), Litvínovská 300, Praha 9 Prosek Zřizovatel školy Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 Stručná charakteristika školy Škola byla zřízena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně pro žáky s mentálním postižením, postižením vice vadami a autismem. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ve škole se vzdělává kolem 70 žáků ZŠP, 30 žáků ZŠS a v MŠS je kolem 50 dětí. Podle vzdělávacího programu Základní školy speciální se žáci učí v kmenové škole v Bártlově ulici 83 v Praze 9 Horních Počernicích, ale také ve dvou detašovaných pracovištích: v Praze 9 Hloubětíně, Svépravické 701 a na Proseku, v Litvínovská 300. Ve škole Bártlova v Horních Počernicích jsou vzděláváni žáci se středním mentálním postižením, někteří jsou i integrováni ve třídách ZŠ praktické. Škola se nachází v klidném prostředí na okraji městské části Horní Počernice, je obklopena velkou zahradou s travnatými plochami, ovocnými a okrasnými stromy, květinovými i zeleninovými záhony, skleníkem, ohništěm a zahradním jezírkem. Školní zahradou prochází naučná stezka s 10 popisnými tabulemi. Žáci ve škole chovají některá domácí zvířata, o která pečují (leguán, želvy, rybičky a drobní hlodavci). Kozel Matěj již v této domácí minizoo bohužel chybí. Tento zájem dal podnět k vybudování Naučné stezky areálem školy s deseti informačními tabulemi. Dostupnost školy MHD je poměrně dobrá. Ze stanice metra B Černý Most jede ke škole několik autobusových linek. Škola v Hloubětíně sídlí na pozemku Dětského centra Paprsek v nově postavené budově. Ta je určena pro žáky s těžkým mentálním postižením a s kombinovanými vadami. V budově jsou tři třídy, relaxační místnost s prvky snoezelen a výtvarný ateliér; u školy je zahrada a poblíž plavecký bazén. Ve škole působí tři speciální pedagogové spolu s dvěma asistenty pedagoga. 2

3 Aktivační centra Při škole bylo zřízeno v roce 2012 Aktivační centrum, které navštěvují žáci dvakrát týdně po 4 hodinách, a to ve třech kurzech Lidová řemesla, Technické práce a Svět kolem nás. Jedná se o žáky ZŠ speciální s kombinovaným postižením, kteří jsou většinou v domácí péči rodičů. Činnosti kurzů navazují na Rámcový vzdělávací plán ZŠ speciální. Smyslem je zachovat a procvičovat již získané znalosti, dovednosti, návyky a rozvíjet samostanost žáků. Je to určitá možnost celoživotního vzdělávání pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Cílová skupina Aktivačních center Aktivační centrum se zaměřuje na cílovou skupinu, kterou tvoří žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, dosahující podle kategorizace Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) hodnot cca IQ 20 až 49. Jedná se o žáky postižené vývojovou duševní poruchou se sníženou inteligencí, projevující se především snížením poznávacích, řečových a pohybových funkcí a sociálních schopností. Podle míry aktivity se žáci s mentálním postižením diferencují podle typu postižení na jedince pomalé, apatické (většinou s Downovým syndromem) a jedince neklidné, pohyblivé, hyperaktivní. Všichni se však pravidelným systematickým vzděláváním dokáží vyvinout k určité míře nezávislosti a soběstačnosti, v dospělosti však vyžadují nezbytnou míru podpory k práci i k jednodušším činnostem ve společnosti. Jedná se o skupinu žáků, pro které není vhodné ani možné úplné inkluzivní vzdělávání, vyžadují proto přípravu specifických programů s vysokou mírou podpory. Pro tyto žáky je nezbytné zajistit udržení úrovně dosaženého vzdělání z povinné školní docházky v základní škole speciální. Do aktivačního centra docházejí žáci do věku 26 let (v souladu se školským zákonem). Lektory v aktivačním centru tvoří pedagogičtí pracovníci školy, kteří byli proškoleni ve speciálním akretitovaném kurzu NIDV právě pro tyto pracovníky. Jejich činnost doprovází řada dobrovolníků, převážně žáků blízkých základních a středních škol. Aktivační centrum pracuje podle tohoto vzdělávacího programu: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM učivo/činnost/ výsledky vzdělávání /žák by měl/ Září TP péče o školní zvířata mikroskop umět pozorovat přírodniny a jednoduché věci sklizeň úrody poznat zralé plody a utrhnout šicí stroj sešít látku LŘ alba koláž vystřihnout, nalepit fotku přírodniny sesbírat přírodniny, použít pro koláž 3

4 navlékání korálků a přírodnin umět navléknout korálek a provrtanou přírodninu háčkování háčkovat krátký a dlouhý sloupek SKN výstava pozorovat a hodnotit umělecké dílo zvířecí farma rozeznat zvířata, pojmenovat je výcvik psů Pet Centrum sledovat pokyny pro psy nakupování vybrat zboží a zaplatit Říjen TP stavebnice umět udělat jednoduchou konstrukci zahradní nářadí, hrabání listí poznat nářadí a jak s ním pracovat hygiena chov zvířat vyčisti klec, terárium, akvárium dílna řezání, zatloukání hřebíků zatlouct hřebík, přeříznout dřívko LŘ Tifany šperk, závěs sestavit kompozici skel a s dopomocí spájet šperk podzimní věnec z přírodnin tavící pistolí lepit na korpus přírodniny svícen přírodniny zapichovat přírodniny do květináče brož a šperky vyrobit jednoduchý šperk SKN plavba na kanoích po rybníce pádlovat ukázka dravců sledovat a poznávat druhy ptáků pozorování ptáků dalekohledem sledovat dalekohledem ptáky, okolí nákup vybrat zboží a zaplatit Listopad TP výroba a pouštění draka vyrobit s dopomocí draka a vyzkoušet pouštění výroba krmítka z polotovarů stlouct krmítko dokončení, krmení pro ptáky udělat kouli z loje a přírodnin péče o zvířata LŘ keramika knoflíky, kočky vyválet hlínu a vykrajovat tvary glazování, vypalování namalovat výrobek z hlíny a dát do pece vánoční pohlednice pojednat plochu vánočním motivem adventní věnec ozdobit korpus přírodninami a svíčkami SKN výstava na Chvalském zámku pozorovat a hodnotit umělecké dílo sportovní areál Bowling umět hodit koulí po dráze Svíčkárna Šestajovice ozdobit svíčku barevným voskem zvířecí farma poznat a pojmenovat zvířata Prosinec TP péče o zvířata výroba jednoduchého betlému nakreslit postavy, zvířata, vystříhat a nalepit vrtání větviček na výzdobu za dopomoci provrtat větvičku vánoční stromek z větviček provléknout špejlí větvičky a ozdobit LŘ vánoční ozdoby vyrobit jednoduché papírové ozdoby ryba z pedigu provlékat nastříhaný pedig vánoční svícen ozdobit ořechovou skořápku svíčkou a přírodninami vánoční přáníčka pojednat plochu vánočním motivem SKN koncert Goslp na Chvalském zámku umět sledovat a poslouchat, vhodně se obléci návštěva betléma pozorovat, poznávat postavy a pochopit tradici Skanzen Přerov seznámit se s řemesly vánoční posezení s dobrovolníky a rodiči umět se chovat ve společnosti Leden TP canisterapie asistenční psy seznámit se s pokyny pro psa 4

5 karton výzdoba nakreslit psa, vystřihnout a přilepit na karton tisk fotografií z PC vybrat a vytisknout foto vrtání do měkkého dřeva, broušení za dopomoci vrtat dřevo LŘ malba na sklo namalovat předkreslená motiv na sklo koláž z květin vystřihat, nalepit a dokreslit květiny origami složit jednoduchý tvar z papíru ryba z láhve z plastu vystřihnout rybu z plastu SKN koleda na tři krále znát tradici, vyrobit kostým Národní divadlo balet sledovat divadelní představení, vhodně se obléci návštěva ÚMČ P 20 navštívit a seznámit se odbory ÚMČ pošta, schránka, lékárna, obchody vědět, kde je... Únor TP karton řezání, barvení plata na vajíčka řezat karton řezákem a stříhat fotografování, kamera umět vyfotografovat a nafilmovat určitou věc interaktivní tabule ovládnout techniku práce s IT péče o zvířata LŘ masky na masopust namalovat, vystřihnout masku a spojit gumičkou pletení ze silné vlny háčkovat řetízek a krátký sloupek výroba mýdla z připravené hmoty po zaschnutí vykrojit mýdlo nažehlování obrázků na textil žehličkou přižehlit zažehlovací obrázek SKN ukázka stepu sledovat představení stepu masopustní průvod projít v masce okolí školy cesta obcí kompas poznat světové strany a jít podle jedním směrem zahrada po zimním období upravit záhon a vyčistit skleník Březen TP enkaustika nanést voskovku na žehličku a přetisknout na papír výsev semen do truhlíku vysít semínka do připravené zeminy úprava skleníku, záhonů upravit záhon a vyčistit skleník péče o zvířata, stavebnice LŘ pedig proplétat kousky pedigu velikonoční pohlednice pojednat plochu velikonočním motivem barvení vajec vystřihané kartonové vejce oboustranně nabarvit pletení pomlázky Skauti sledovat pletení a ozdobit mašlemi pomlázku SKN výstavy na Chvalském zámku sledovat umělecká díla restaurace, farma, kozy, ovce umět si požádat v restauraci Infocentrum Dolní Počernice sledovat muzejní předměty, poznat je zdravotní středisko znát, kde je středisko Duben TP dopravní značky poznat jednoduché značky, přechod akvária, terária šicí stroj sešít látku sadba, výsev, záhony vysít ředkvičku LŘ květinová vazba vybrat a uspořádat kytici s přírodninami tkaní utkat náramek drátkování odrátkovat kamínek výroba čarodějnic vyrobit z vařečky a látek čarodějnici SKN zahradnictví, květinářství poznat rostliny, dřeviny, květiny dopravní hřiště Chvaly projet na koloběžce dopravní hřiště seniorpark Chvaly si zacvičit na strojích 5

6 pálení čarodějnic příprava ohniště, opékání buřtů Květen TP pohlednice šablona, stříhání, lepení, pojednat plochu kreslením, lepením školní zvířata vědět, jaké krmení zvířata potřebují fotografování vyfotografovat květinu, kamaráda tisk z plochy graf. lis lepit podklad pro tisk LŘ malba na sklo, dlaždice namalovat motiv na dlaždici ptáčci z filcu a peří vyseknout z filcu keramika vymodelovat zvíře koláž z květin vystřihat z časopisů a nalepit SKN canisterapie seznámit se se psem a chovat se k němu vhodně koncert poslouchat hudbu návštěva Oázy objednat si v kavárně a zaplatit balet, zpěv sledovat představení Červen TP stavění stanu rozbalit a postavit s dopomocí stan rozdělávání ohně připravit vhodné větve a dřevo práce s navigací jít podle navigace péče o zvířata, zahradu znát názvy a chování zvířat LŘ batika obarvit tričko v textilní barvě malba na hedvábí namalovat pruhy s konturou na hedvábí herbář nalepit vylisované květiny a pojmenovat je šití pytlíčků na levanduli ušít pytlíček a provléknout stužku SKN stanování postavit stan ve skupině cesta vlakem nastoupit a jet vlakem víkendový pobyt Ovčáry nastoupit do člunu a nechat se provést po jezeře 6

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY při Základní škole, mateřské škole a praktické škole Karlovy Vary Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA při škole speciální a Praktické škole Jihlava, Březinova 31, příspěvkové organizaci Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014

Více

Instruktážní metodika

Instruktážní metodika Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 učebníinstruktážní materiál pro akreditovaný kurz NIDV s názvem metodika

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A š k o l n í r o k 2 0

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Upravená verze od 6. 3. 2014 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP Pojetí základního vzdělávání hlavní výchovný

Více

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy)

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK motto programu: Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) Číslo jednací Hru-7/14/3 Identifikační údaje školy (str. 2) Charakteristika školy (str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Rosteme spolu školní rok 2013/2014 2015/2016 I. část - veřejná Vize školy: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Upravený v září 2013 WHAT IS IT THE WORLD? ŠVP zpracovaly: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od: 1. 9. 2013 Aktualizace k: 15. 10. 2014 Obsah 2 Identifikační údaje 3 Charakteristika ŠD 4 Materiální podmínky 4

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. MŠ/181/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ústřední téma školy: Poznáváme všemi smysly Mateřská škola Motto: Správně vidíme jen srdcem Identifikační údaje Adresa zařízení: Dětský

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 202/203 Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 202/203 schválila školská rada dne :.0.203 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 vypracována k 3. 8. 203

Více

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny.

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. BRAMBORY CIBULE MRKEV HRÁŠEK ŘEDKVIČKA 87 SALÁT ČESNEK PAPRIKA OKURKA BROKOLICE 88 PL č. 2 Zdraví z bylin 1. přečti text 2. škrtni špatné odpovědi

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 4/2015

vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 4/2015 Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 4/2015 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Mgr. Vendula Macháčková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Ibsenova 1, Brno Název vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

,,Poznáváme svět. Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007. Upraveno dne 30. 8. 2009

,,Poznáváme svět. Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007. Upraveno dne 30. 8. 2009 Školní vzdělávací program,,poznáváme svět Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007 Upraveno dne 30. 8. 2009 Upravena změna příjmení ředitelky dne 31. 8. 2010 V Kněžmostě dne 31. 8. 2010 Mgr. Ivana Veselá ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více