MÁ TO SMYSL TŘIĎTE ODPAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÁ TO SMYSL TŘIĎTE ODPAD"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, město Třeboň ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. pro vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů, které vznikají na správním území města Třeboně z činností jeho obyvatel. Cílem tohoto letáku je informovat občany o způsobu nakládání s odpady, tím minimalizovat náklady na jejich likvidaci a zároveň přispět k co nejmenšímu poškození životního prostředí. Každý občan Třeboně vyprodukuje v průměru 288 kg odpadů za rok a z tohoto množství vytřídí 39 kg využitelných složek, což je 13,5 %. Přičemž v Jihočeském kraji se vytřídí průměrně 38 kg na 1 obyvatele za rok. Tento leták by nám všem měl pomoci, abychom v třídění dosáhli ještě lepších výsledků. MÁ TO SMYSL TŘIĎTE ODPAD

2 ZÁKLAdNÍ POJMY Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Třídění odpadu je oddělený sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, nápojový karton, rostlinné zbytky jako součást bioodpadu, atd.). Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně zpracovat (recyklovat) a znovu začlenit do výroby. Pro sběr využitelných složek odpadu jsou určeny barevné kontejnery, které jsou označeny konkrétní sbíranou surovinou (plast, papír, sklo, nápojové kartony). Směsný komunální odpad je zbytkový odpad vznikající činností fyzických osob po vytřídění nebezpečných a dále využitelných složek. Odpad se ukládá do nádob určených vyhláškou města. Svoz tohoto odpadu a jeho uložení na skládku komunálního odpadu ve Stráži nad Nežárkou zajišťuje společnost Technické služby Třeboň, s.r.o. Místní poplatek je za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platí jej každá fyzická osoba, která má ve městě Třeboň trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má na území města Třeboň stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Výše místního poplatku zahrnuje náklady na provoz systému snížené o odměnu od společnosti EKO-KOM, a.s., kterou město Třeboň získá za každý vytříděný kilogram odpadu. Tento poplatek je možné platit ve dvou splátkách, do uhradit 1. splátku a 2. splátku do každého roku. bližší podrobnosti naleznete v obecně závazných vyhláškách města Třeboň. 2

3 TERMÍNY SVOZU OdPAdů Komunální odpad od občanů Pondělí: Novohradská, Sádecká, areál doubí a přilehlé domy, sídliště Vrchlického, Vrchlického ul., Svatopluka Čecha, Na Sadech, U barborky, Jeronýmova, Riegrova, Seifertova, Jablonského, U Cihelny, Krokova, Libušina, Klofáčova, Tyršova, Na Chmelnici, Svobody, Táboritská (od Rybníčku ke kruhovému objezdu), Táboritská za OA Třeboň, Souběžná, Heřmánkova, Ořechová, Hybešova, Líbalova, b. Němcové (od ul. Líbalova po silnici na České budějovice), ul. daskabát (od ul. Hybešova po silnici na České budějovice), Nádražní, Za Nádražím, Rybářská, sídliště Gigant. Úterý: Přemyslova, Havlíčkova, Sokolská, Chelčického, břežanova, náměstí T. G. Masaryka, Petra Voka, Žižkovo nám., Krčínova, Rožmberská, Husova, dukelská, Mlýnská, Lesní, Pod Kopečkem, Kyralova, Zahradní, U sv. Petra a Pavla, Na Kopečku, Vodárenská, U sv. Víta, hlavní ul. na Majdalenu, Holičky, sídliště Hliník, ul. Sportovní, Palackého nám., daskabát, Třebízského, Šmeralova, b. Němcové, budějovická, Šustova, Československé armády, Komenského, Polní, Jiráskova. Svoz tříděného odpadu Středa - sudé týdny: branná Svoz tříděného odpadu - papír Čtvrtek: dvorce, Sídliště, ul. Nová, Větrná, břilice, Přeseka, Nová Hlína, Stará Hlína Kontejnery 1100 litrů Svoz tříděného odpadu - sklo (sudé týdny) Pátek: Svoz tříděného odpadu - plasty Svoz tříděného odpadu - sklo (liché týdny) Komunální odpad - termíny svozu 3

4 PLASTY Do kontejneru patří plastové obaly PET lahve stlačené fólie čisté prázdné kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin plastové obaly od drogistického zboží ostatní plastové předměty (hračky, květináče, apod.) polystyren Do kontejneru nepatří textilie z umělých vláken linolea guma, molitan nádoby od léčiv výrobky z PVC 3 plasty znečištěné oleji a chemickými látkami plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety, kabely) hygienické potřeby (zubní kartáčky, vatové tyčinky na čištění uší, apod.) PAPÍR Do kontejneru patří noviny reklamní letáky knihy, časopisy rozložené krabice lepenky, kartony jiný neznečištěný papír Do kontejneru nepatří znečištěný papír papírové obaly kombinované s plasty a kovovými fóliemi (krabice od mléka, džusů, apod.) kopírák samopropisovací papíry obvazy, pleny papírové kapesníčky, ubrousky TIP Podívejte se na tam se dovíte více! 4

5 SKLO SMěSNÉ (barevné) Do kontejneru patří sklo barevné a bílé (mléčné) lahve od nápojů skleněné předměty SKLO ČIRÉ (bílé) Do kontejneru patří čiré sklo čiré lahve od nápojů čiré tabulkové sklo (bez drátěné vložky) zavařovací sklenice (prázdné) bílé Do kontejneru nepatří porcelán keramika kamenina žárovky, zářivky zrcadla automobilová skla sklo s drátěným výpletem televizní obrazovky počítačové monitory Do kontejneru nepatří porcelán keramika kamenina žárovky, zářivky zrcadla automobilová skla sklo s drátěným výpletem televizní obrazovky počítačové monitory Pokud kontejner obsahuje více nesprávných příměsí a obsah takového kontejneru nelze dotřídit, znehodnotí se práce všech lidí, kteří odpad třídili. V případě poruchy nebo přeplnění kontejneru volejte tel.: Jak třídit - základní informace

6 SběRNý dvůr TŘEbOŇ Kde sběrný dvůr najdete? V ulici Rybářská - nový areál Technických služeb Třeboň, s.r.o. (vedle areálu Rybářství Třeboň a. s.) Kdo sběrný dvůr provozuje a kdo vám podá informace? Provozovatel: Technické služby Třeboň, s.r.o. se sídlem Rybářská ulice 811, Třeboň IČ: Informace: Vladimír Janíček - jednatel Technických služeb Třeboň, s.r.o., tel.: Petr Tětek - vedoucí provozovny, tel Kdy je sběrný dvůr otevřen? Pondělí zavřeno Úterý 7:00 16:00 Středa 7:00 16:00 Čtvrtek 7:00 16:00 Pátek 7:00 16:00 Sobota 7:00 11:30 Neděle zavřeno Kolik zaplatíte? Občané, chalupáři a chataři z města Třeboň a jeho místních částí mají sběrný dvůr v rámci poplatku k dispozici zdarma. Podnikatelské subjekty za likvidaci odpadu na sběrném dvoře zaplatí dle množství a druhu odpadu. 6

7 Jaké odpady můžete do sběrného dvora odnášet? Veškeré odpady, které nepatří do popelnice Odpad, který se do popelnice nevejde Odpad, u kterého nevíte, kam s ním Několik konkrétních druhů odpadů, které můžete odnášet do sběrného dvora: a) Nebezpečný odpad - obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejů, činidla, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zpětnému odběru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, dehet, fotochemikálie. b) Objemný odpad - dřevotřískové desky, nábytek a jeho zbytky (skříně pokud možno rozebrané), matrace, koberce, linolea, kočárky. c) Kovy - může být i čistá plechovka od jídla d) Plasty - velké kusy, které se nevejdou do příslušných kontejnerů (plastový nábytek, kanystry, fólie). e) Papírové a lepenkové obaly - velké kusy, které se nevejdou do příslušných kontejnerů. f) Nápojový karton - krabice od mléka, džusů, vín, apod., označené C/PAP 81 nebo 84. g) biologicky rozložitelný odpad - bioodpady ze zahrádek např. větve, listí, seno, sláma, tráva, odpady z pletí a další odpady z údržby zahrady. Tyto odpady lze také kompostovat na vlastní zahradě na kompostu nebo v kompostéru. h) Stavební suť a zemina - bez příměsí azbestu (eternit) a nebezpečných látek. POZOR Na sběrný dvůr nepatří mrtvá těla živočichů a jejich části! Sběrný dvůr - místo pro Váš odpad 7

8 SběRNý dvůr - CO TAM NEPATŘÍ Co do sběrného dvora nepatří? 1) L é č i v a - všechna nepoužívaná odevzdávejte bezplatně v lékárnách. Léčiva nevhazujte do popelnic a kontejnerů, neboť se jedná o chemické preparáty, které mohou poškodit životní prostředí, a v popelnici je nelze zabezpečit proti zneužití. 2) Konfiskáty živočišného původu mrtvá těla živočichů a jejich části. Nakládání s tímto materiálem je možné pouze v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění. 3) Autovraky každý, kdo se zbavuje autovraků, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. TIP Nevíte, o jaký druh odpadu se jedná a kam s ním? Odneste jej na sběrný dvůr! 8

9 MÍSTA ZPěTNÉHO OdběRU PROdEJCI A SběRNý dvůr Poslední prodejce je povinen tyto výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Výrobky, které od města odvezou jejich výrobci na základě uzavřených smluv zdarma a) Elektrozařízení (elektroodpady) všechny výrobky, pro které je elektrický proud hlavním zdrojem energie (s výjimkou svítidel z domácností), např. ledničky, televize, rádia, myčky, vysavače, počítače, vrtačky, elektrické zahradní nářadí, telefony, zářivky, úsporné žárovky, apod. b) Elektrické akumulátory (autobaterie) je povinen odebrat jejich prodejce, případně je můžete odevzdat do sběrného dvora. c) Galvanické články a baterie je povinen odebrat jejich prodejce, případně je můžete odevzdat do sběrného dvora. Jedná se především o baterie tužkové, ploché (napájení hraček, ovladačů k televizi, fotoaparátů), knoflíkové (z hodinek), baterie z mobilních telefonů. Při jejich nesprávné likvidaci se do přírody dostávají těžké kovy a toxické látky. Veškeré výrobky poháněné elektřinou, kterých se chcete zbavit, můžete odevzdat zdarma ve sběrném dvoře. Místa zpětného odběru

10 ROSTLINNÉ ZbYTKY Rostlinné zbytky je biologicky rozložitelný materiál z údržby zeleně a zahrad na území města vhodný ke komunitnímu kompostování (např. listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, spadaná jablka, větve dřevin - nasekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem atd.) Jak nakládat s rostlinnými zbytky 1) Kompostováním na vlastní zahradě na kompostu nebo v kompostéru. Tento způsob je nejenom ekologický, ale zároveň nejlevnější. 2) Předáním rostlinných zbytků v areálu sběrného dvora Technických služeb Třeboň, s.r.o. Komu komunitní kompostárna slouží Komunitní kompostárna je určena pro likvidaci rostlinných zbytků vyprodukovaných na zelených plochách v majetku města Třeboň a soukromých osob s trvalým pobytem v městě Třeboni a jeho místních částech. Předání odpadu je pro ně zdarma. Jaké odpady lze přijmout do komunitní kompostárny Veškeré biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, například: větve, seno, slámu, trávu, odpady z pletí, další odpady z údržby zahrady, listí, dřevo (naštěpkované), piliny UPOZORNĚNÍ Na komunitní kompostárnu patří pouze rostlinné zbytky a ne kuchyňský odpad! Co do komunitní kompostárny nepatří Veškeré odpady, které nejsou biologicky rozložitelné. biologicky rozložitelné odpady, které obsahují nerozložitelné nebo nebezpečné složky, například: odpad ze zahrad obsahující plasty, provazy, dráty apod., dále pak dřevotříska, nábytek, kamení atd. Uhynulá zvířata - mrtvá těla živočichů a jejich části. Kdo kompostárnu provozuje a kdo Vám podá informace Technické služby Třeboň s.r.o., se sídlem Novohradská 225, Třeboň Kontaktní osoby Vladimír Janíček - jednatel TS Třeboň, tel.: Petr Tětek - vedoucí provozovny TS Třeboň, tel.:

11 ROSTLINNÉ ZbYTKY - OdVOZ Jak odpad na komunitní kompostárnu dopravíte 1) Rostlinné zbytky si sami naložíte např. na přívěsný vozík za auto a odvezete do areálu sběrného dvora v ulici Rybářská, kde ho odevzdáte. Uložení je pro občany Třeboně zdarma. 2) Objednáte si dopravu u Technických služeb Třeboň s.r.o. (tel.: ), které vám přistaví kontejner a následně odpad odvezou. Uhradíte dopravu, uložení odpadu je zdarma. 3) V místních částech břilice, branná, Přeseka, Nová Hlína a Stará Hlína je ve vegetačním období přistavován každou sobotu v určenou hodinu velkoobjemový kontejner, do kterého mají občané možnost rostlinné zbytky zdarma uložit. Rozpis přistavení kontejneru trasa 1. Sídliště Gigant stanoviště kontejneru 10:00 10:55 Přeseka parkoviště u restaurace 11:00 11:55 Břilice parkoviště u fotbalového hřiště 13:00 13:55 Břilice parkoviště náves 14:00 14:55 Břilice Strouha 15:00 15:55 Rozpis přistavení kontejneru trasa 2. Branná parkoviště za kulturním domem 10:00 10:55 Branná stanoviště kontejneru směr domanín 11:00 11:55 Nová Hlína u požární nádrže 13:00 13:45 Nová Hlína křižovatka na návsi 13:45 14:30 Stará Hlína stanoviště kontejneru pod restaurací 14:35 15:20 Stará Hlína stanoviště kont. směr fotbalové hřiště 15:25 16:10 Komunitní kompostárna

12 Pod značkami na obalu výrobku naleznete tyto základní informace Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte si informace od výrobce, zda obal nevyžaduje zvláštní nakládání. Pokud obal obsahuje nějaké nebezpečné látky, odneste jej do sběrného dvora. bližší informace se dozvíte na odboru životního prostředí MěÚ Týn nad Vltavou. Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte zboží v obalu, na kterém je značka ZELENý bod, znamená to, že výrobce za recyklaci obalu zaplatil. Šipky s číslem nebo zkratkou informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal vyhodit. Nejčastější kódy PAPÍR PAP 22 Vlnitá lepenka PAP 20 Hladká lepenka PAP 21 Polyethylentereftalát PET 1 Bílé sklo GL 70 Zelené sklo GL 71 Hnědé sklo GL 72 Polypropylen PP5 Ocel FE 40 Hliník ALU 41 Dřevo FOR 50 Polystyren PS 6 Polyetylen LDPE, HDPE 4, 2 TIP Kombinovaný obal C/ - obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá Další informace naleznete Na odboru životního prostředí MěÚ Třeboň, případně na webových stránkách města - v obecně závazných vyhláškách, zejména ve vyhlášce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem a ve vyhlášce o místních poplatcích nebo na Technických službách Třeboň, s. r. o. a jejich webových stránkách dále na - obecné informace o třídění a recyklaci odpadů - obecné informace o třídění a recyklaci odpadů v Jihočeském kraji Stručný přehled Sběrný dvůr tel.: , Pondělí: zavřeno Úterý, středa, čtvrtek: 7:00 16:00 Pátek: 7:00 18:00 Sobota: 7:00 11:30 Neděle: zavřeno Vydáno ve spolupráci

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny Nakládání s komunálním odpadem řeší v Tlumačově obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě recyklace brozura:sestava 1 26.11.2008 13:04 Stránka 1 Město Český Těšín Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení a kam s odpady v našem městě Projekt informační brožura o zpětném odběru elektrozařízení

Více

nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory

nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory hk_13_8 26.8.2008 15:41 Stránka 1 sběrné dvory mobilní svoz nebezpečných složek nebezpečné složky odpadu Odpad vykazující jednu a nebo více nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech (např. nepotřebné

Více

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Technické služby Karviná, a. s. www.tsk.cz Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Čisté město - ideální místo pro život Statutární město Karviná Projekt informační brožura byl podpořen z finančních

Více

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI Město Příbram Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI 2009 Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí v Příbrami 2008 Mgr. Linda Klvaňová Recenzenti: Odbor životního

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze

[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze [Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze Agentura Koniklec, o. s. Nové aktualizované vydání 2011 Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze Publikace obsahuje téměř

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I

Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Maturitní práce ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ Veselí nad Lužnicí Duben 2009

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. 04 zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. / 07 Vážení klienti, dovolte mi na úvod, abych Vám alespoň krátce přiblížil činnost a výsledky systému EKO-KOM, a to zejména z pohledu firem, jež svými

Více