Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 zpracovaná dle 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Milena Sailerová ředitelka školy

2 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje Název a sídlo školy: Právní forma školy: Základní umělecká škola Jirkov Chomutovská JIRKOV příspěvková organizace Zřizovatel: Město Jirkov nám. E. Beneše JIRKOV okres Chomutov Právní forma: obec IČO: Jméno ředitele školy: Milena Sailerová IČO: Kontakty: tel.: 474/ fax.: 474/ Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě škol: Datum poslední aktualizace v síti škol: Kapacita školy: 820 žáků

3 1.2 Profil školy Hlavním posláním Základní umělecké školy v Jirkově je poskytovat základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech jako přípravu pro studium na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, připravuje též žáky pro studium na vysokých školách uměleckého směru. Zájemcům o studium na naší škole můžeme nabídnout výuku ve všech čtyřech oborech, tedy hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém. Tento typ škol navštěvují žáci ve věku 5 až 18 let, ovšem dle zájmu a potřeby může být otevřeno i studium pro dospělé. Na naší škole je právě toto trend posledních let. Výuka probíhá formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování podle učebních osnov, schválených MŠMT ČR. Studium v jednotlivých oborech je rozděleno na přípravné studium, základní I.st.a II. st., a studium pro dospělé. Pro mimořádně talentované žáky základního studia je určeno studium rozšířené. Počty žáků a dotace hodin v jednotlivých oborech určují schválené učební plány. Výuka probíhá v odpoledních hodinách v době od 12:00 do 20:00 hodin. K podpoře růstu talentovaných žáků a jejich motivaci k další práci, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků studia jsou každoročně pořádány soutěže a přehlídky žáků v jednotlivých učebních oborech. Konají se v pravidelných cyklech určených MŠMT ČR v organizačním řádu soutěží. Naším cílem je poskytovat umělecké vzdělání na vysoké profesionální úrovni, k čemuž máme dostatek kvalifikovaných učitelů, vhodné prostory i technické zázemí. 1.3 Popis školy Budova, ve které sídlí ZUŠ Jirkov, byla postavena v roce Od svého postavení slouží jako škola, nejprve základní a od roku 1991 slouží školství uměleckému. Jedná se o třípodlažní budovu a tělocvičnu, škola má i vlastní výměníkovou stanici. Roce 1961 byla provedena přístavba křídla s počtem 6 tříd. Pro potřeby umělecké školy byla tělocvična v roce 1996 přestavěna na koncertní sál.

4 2. Přehled učebních plánů Výuka probíhá podle platných učebních plánů, schválených MŠMT ČR. Učební plány upřesňují organizaci výuky a dotace hodin v jednotlivých předmětech. Hudební obor č.j /95 25, platné od Výtvarný obor č.j / , platné od , upravené č.j / , platné od Taneční obor - přípravné studium a studium I. stupně č.j / , platné od č.j / , platné od Taneční obor ostatní studium č.j / , platné od Literárně- -dramatický obor č.j / s platností od Charakteristiky jednotlivých předmětů, metody a formy práce, vzdělávací cíle a profily absolventů jsou obsahem učebních osnov. Obsah učiva se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ z let , jak byly postupně vydávány SNP Praha. Obsah učiva je možno upravit až do 30% jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům a aby učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru. Výuka probíhá v odpoledních hodinách a studium v jednotlivých oborech je rozděleno takto: přípravné studium - pro žáky od 5 7 let základní I.stupeň - pro žáky od 7 let základní II.stupeň - pro žáky od 14 let rozšířené studium - pro mimořádně talentované žáky studium dospělých - pro studenty VŠ a pracující Od vyučuje ZUŠ Jirkov podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

5 3. Údaje o zaměstnancích školy 3.1 Celkový přehled o pedagogických pracovnících ZUŠ ve školním roce 2013/2014 počet učitelů celkem/přepočt.: 38/22,88 z toho odborně nekvalif./přep. : 8/4,47 počet učitelů HO/přep. : 29/17,5 z toho odborně nekvalif./přep. : 5/2,09 počet učitelů OO/přep. : 9/5,38 z toho odborně nekvalif./přep. : 3/2, Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/2014 UČITEL - JMÉNO NÁZEV AKCE TERMÍN Hana Zvalová Tematický víkend s cimbálem Hana Malá Miroslava Raková Pavel Valvoda Jitka Bartoňová Ivana Švejkarová Šárka Hromádková Miroslava Raková Pavel Valvoda Hana Malá Jitka Bartoňová Pavlína Hašková Barbora Trübenekrová Iva Šimková Šárka Hromádková Michaela Tenglerová Hana Šimková Michaela Tenglerová Klavírní seminář v ZUŠ Litvínov Repertoár vrcholného německého a italského baroka Akreditovaný seminář MŠMT Praha Jak propagovat svoji školu? Akreditovaný seminář MŠMT Praha Metodicko-konzultační soboty Konzervatoř Teplice Pedagogický seminář dechových nástrojů, Akreditovaný seminář MŠMT-Litvínov Moderní metody výuky o holokaustu Akreditovaný seminář MŠMT Praha Taneční seminář IMA v Kralupech nad Vltavou Současný tanec s Davidem Strnadem Akreditovaný seminář MŠMT Litvínov

6 Konzultace na Konzervatoři Hana Malá v Teplicích Iva Šimková Literární tvorba seminář Žatec Michaela Tenglerová Hana Šimková Soudobý tanec s Karlem Vaňkem Kredit. seminář MŠMT Litvínov Barbora Trübenekrová Iva Šimková Zvukotvorný dech seminář dechových nástrojů - Litvínov Iva Šimková Seminář lektorů trubačů, Pelhřimov Jana Hisemová Martina Slámová Pedagogický seminář Akordeon v praxi, Litvínov Iva Šimková Seminář trubačů pro kategorizační zkoušky Mašťov Sedlec Jana Hisemová Martina Slámová Pedagogický seminář EKN Průvodce klávesisty v praxi, Litvínov Hana Malá Klavírní kurzy Písek Miroslava Raková Klavírní kurzy Mikulov Pavla Frassová Marie Hánová Letní škola HV v Liberci Kateřina Jechová UJEP Ústí nad Labem pětileté denní studium Pavla Frassová UJEP Ústí nad Labem Mgr.studium SŠ ČJ-HV Matěj Holeček Konzervatoř Teplice denní šestileté studium Miroslava Raková Pavel Valvoda MC JAMU Brno Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury dálkové studium Barbora Trübenekrová UJEP Ústí nad Labem Jednooborová hudební výchova Barbora Krčková Konzervatoř Plzeň Klasický zpěv Luboš Hána Bohemia Cantat mezinárodní sborový festival lektor ateliéru Změny ve stavu zaměstnanců Michaela Třeštíková - nastoupila MD Marie Havlíčková, Veronika Liebigová, Ondřej Čermák ukončení pracovního poměru Otakar Hájek, Barbora Trübenekrová, Lucie Soukupová, Matěj Holeček uzavření nového pracovního poměru

7 4. Údaje o žácích 4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků POLOLETNÍ KLASIFIKACE PODLE OBORŮ 1.pololetí 2013/2014 hudební výtvarný taneční LDO Celkem: Počet žáků: z toho přípravka: z toho dospělí: Prospěl s vyznamen.: Prospěl: Neprospěl: Neklasifikováno: Klasifikováno: Odhlášeno: Přihlášeno: Přestoupilo: POLOLETNÍ KLASIFIKACE PODLE OBORŮ 2.pololetí /2014 hudební výtvarný taneční LDO Celkem: Počet žáků: z toho přípravka: z toho dospělí: Prospěl s vyznamen.: Prospěl: Neprospěl: Neklasifikováno: Klasifikováno: Absolventi 2013/

8 4.2 Údaje o přijímacím řízení Zápis nových žáků proběhl v týdnu od Každoročně mu předchází veřejná prezentace školy v prostorách centra města, tentokráte proběhla v pondělí Během roku však žáci naší školy pravidelně na veřejnosti vystupují, takže veřejnost si o kvalitě a možnostech školy může udělat vlastní obrázek. Dalším způsobem získávání nových žáků jsou průzkumy hudebnosti v mateřských školách. Učitelé hudebního oboru každoročně navštěvují nejenom MŠ v Jirkově, ale průzkumy hudebnosti provádějí i v MŠ v těsné blízkosti Jirkova (Červený Hrádek, Vysoká Pec). Nově přijatí žáci byli zařazováni převážně do přípravných oddělení. Zájemci vykonali talentovou zkoušku, při které bylo posuzováno jejich intonační a především rytmické cítění. Byli hodnoceni stupnicí A B C, přičemž hodnocení A, popř. A v kombinaci s B bylo považováno za vhodné pro přijetí. Jestliže byla v hodnocení převaha B, pak bylo přijetí zvažováno a bylo uzavřeno podle toho, kolik volného místa pro ten který nástroj měla škola po ukončení vyhlášeného zápisu k dispozici. Jestliže se v hodnocení uchazeče objevilo C, žák přijat nebyl. Počet žáků se již několik let pohybuje těsně kolem povolené naplněnosti školy, tedy kolem 800 žáků, není tedy třeba přijímat žáky bez nadání. Zápisu dětí do ZUŠ předchází: - průzkumy hudebnosti v MŠ a ZŠ - průzkumy hudebnosti přímo v ZUŠ - plakáty na plakát. plochách ve městě - oznámení v okres. tisku - výchovné koncerty ( formou pohádky ) - den otevřených dveří s prohlídkou všech oborů a ukázkou jejich práce - prezentace školy na veřejnosti na náměstí E. Beneše V oficiálním termínu zápisu se přihlásilo ke studiu cca 50 nových žáků. Během měsíce června pak přicházeli další zájemci o studium.

9 4.3 Absolventi školy 2013/2014 UČITEL - HO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK NÁSTROJ Babjáková K. Gargoš Aleš 7. klavír Gargoš Ondřej IV. klavír Bartoňová J. Kotápiš Jaroslav 4. EKN Kösztnerová Florentina 4. EKN Štefania Stuchlík Milan IV./P EKN Hašková P. Burianová Viktorie 4. příčná flétna Weineltová Hana IV. příčná flétna Hisemová J. Jirešová Adéla 4. EKN Kuchař Tobiáš 4. EKN Matocha Martin 4. EKN Zetek Josef 4. EKN Holeček M. Kopecký Martin 4. bicí Jensen D. Tonka Jan 4. trubka Liebig V. Kotápišová Vladimíra 4. saxofon Tykal Jiří IV. saxofon Malá H. Truhlárská Pavlína IV. klavír Raková M. Leitgebová Marie 7. klavír Popík Jan 7. klavír Smítková Karolína 7. klavír Ivančík Adam 4. EKN Smítka Jan IV. EKN Šebek Jiří IV. EKN Řeháková J. Roncová Linda 7. kytara Sobek Petr 7. kytara Sailerová M. Jenčová Nikola 7. klavír Váňová Eliška 7. klavír Slámová M. Bártlová Adéla 4. EKN Weissová Tereza 4. EKN Fárová Anna IV. EKN Chrásková Hana IV. EKN Vavro Dominik IV. EKN Vavrová Kateřina IV. EKN Šobáň V. Dvořáčková Tereza 7. housle

10 Vondrášková Miroslava IV./P housle Šimková I. Brziaková Anežka 4. lesní roh Hendrych Tomáš 4. lesní roh Trübenekrová B. Řehořek Milan 4. klarinet Valenta J. Čutka Petr 4. bicí Fajkusová Karolína 4. bicí Valvoda P. Güntherová Barbora 7. klavír Buňát R. Klimentová Kateřina 7. zobcová flétna HO 41 žáků I. st. 29 žáků II. st. 10 žáků P 2 žáci UČITEL - VO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK VO Švejkarová Kämpfová Kateřina 7. Ohnoutková Tereza 7. Procházková Alena 7. Hromádková Latinová Klára 7. Švácha Vojtěch 7. Tamášová Martina 7. Voráčková Barbora 7. Žážová Veronika 7. Šebek Jiří III. VO 9 žáků I. st. 8 žáků II. st. 1 žák UČITEL - TO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK TO Šimková H. Bartáková Aneta 7. Hájevská Kristýna 7. Hrachovcová Linda 7. Jenčová Denisa 7. Klimentová Kateřina 7. Leitgebová Marie 7. Penkerová Michaela 7. Váňová Eliška 7. Žižková Petra 7. Tenglerová M. Matějčková Linda 7. Prokopčáková Kristýna 7. TO 11 žáků I.st. 11 žáků II. st. 0 žáci UČITEL - LDO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK LDO Šimková I. Říhová Andrea 6. LDO 1 žák I. st. 1 žák

11 4.4 Soutěže Hudební obor 2013/2014 Okresní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Jirkov Anna Olivíková 1. místo s postupem do kraj.kola Adam Braun 1. místo s postupem do kraj.kola Magdaléna Dočkalová 1. místo s postupem do kraj.kola Klára Dvořáková 1. místo s postupem do kraj.kola Karolína Smítková 1. místo Marie Leitgebová Štěpánka Pavlisová Ludmila Pavlisová Thi Phuong Chi Vu Okresní kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Klášterec n/o. Ludvík Steuter 1. místo s postupem do kraj.kola Jakub Vašek 1. místo Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Chomutov Anna Benešová 1. místo s postupem do kraj.kola Krajské kolo ve hře na klavír v ZUŠ Litvínov Anna Olivíková Magdaléna Dočkalová Klára Dvořáková 3. místo Adam Braun Čestné uznání Krajské kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Most Ludvík Steuter Čestné uznání Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Teplice Anna Benešová 3. místo Krajské kolo tanečních a jazzových orchestrů v ZUŠ Litvínov Školní orchestr Red Dwarf Band 1. místo s postupem do celost. kola Národní kolo tanečních a jazzových orchestrů v ZUŠ Litvínov Školní orchestr Red Dwarf Band 3. místo Karlovarská růžička klavírní soutěž v Karlových Varech Anna Olivíková

12 Zpěváček Karlovarska pěvecká soutěž Denisa Maria Kösztnerová 1. místo Vejprtský drozd pěvecká soutěž Anežka Hánová 1. místo Chomutovský skřivánek pěvecká soutěž Denisa Maria Kösztnerová Zlaté pásmo Denisa Maria Kösztnerová Stříbrné pásmo (duet) Florentina Štefania Kösztnerová Literárně-dramatický obor 2013/2014 Okresní kolo v recitaci v Chomutově Eliška Žáčková 3. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola Sára Bláhová 3. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola Krajské kolo ve slovesné tvorbě LDO BAJKY kolektivní práce žáků 6.kategorie Čestné uznání Výtvarný obor 2013/2014 Jirkovská Paleta POČASÍ 22.ročník celostátní výtvarné soutěže Johana Sasková 1. místo Lenka Hlavatá Zdeněk Paikrt 3. místo Marie Vrzáková 3. místo Krajská přehlídka ZUŠ Ústeckého kraje ve Fillově galerii v Ústí n/l. CESTY A CESTIČKY prezentace výtvarného projektu žáků uč.šárky Hromádkové postup do národního kola Vincent van Gogh se svými prezentace výtvarného projektu žáků slunečnicemi uč.ivany Švejkarové - 2 samostatné Miluji život v Paříži práce Výtvarná soutěž Malujeme se lvem pojišťovny Generali

13 Michaela Ftáčková Lada Řeháčková Karolína Pirichová Barbora Podušková May Buchtová Anna Lízlová 1. místo 3. místo ocenění ocenění ocenění Výtvarná soutěž Českého mysliveckého svazu Magdaléna Němcová Ocenění za práci Divočáci Zdeněk Paikrt Ocenění za práci Myslivci Martin Matocha Ocenění za práci Tetřev Výtvarná soutěž Hrad Jenštejn Michaela Ftáčková Michaela Horská Klára Peklová Marie Pařezová Anna Lízlová Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání 21. ročník celostátní výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu Veronika Kukalová Barbora Polášková Čestné uznání Marie Pařezová Čestné uznání 9.ročník celostátní výtvarné soutěže Cestou dvou bratří Velehrad Matěj Matocha Ocenění obrázek otištěn v katalogu Taneční obor 2013/2014 Taneční soutěž ELITERY LOUNY 2014 Třída B (uč.šimková H.) 1. místo Rozalinky (uč.šimková H.) 1. místo Třída E (Tenglerová M.) 1. místo Třída MP (Tenglerová M.) Třída M (Tenglerová M.) Třída D (uč.šimková H.) Třída D (Tenglerová M.) 3. místo Taneční pohárová soutěž Děti v akci v Praze Třída A (uč.šimková H.) 1. místo Rozalinky (uč.šimková H.) 1. místo Třída D (Tenglerová M.) 1. místo

14 Třída E (Tenglerová M.) Třída A (Tenglerová M.) Třída M (Tenglerová M.) Třída C (Tenglerová M.) Třída D (uč.šimková H.) 1. místo 6. místo 6. místo 8. místo Kvalifikační kolo soutěže IMA MČR - Stochov Třída E miniformace (Tenglerová M.) 1. místo Třída E (Tenglerová M.) 1. místo Třída A (uč.šimková H.) Rozalinky (uč.šimková H.) Rozalinky - miniformace (uč.šimková H.) Třída M (Tenglerová M.) 3. místo Taneční soutěž DANCE DĚČÍN 2014 Třída MP (Tenglerová M.) Třída D (Tenglerová M.) 3. místo Třída C+D (Tenglerová M.) 3. místo Třída M (Tenglerová M.) 4. místo Kamila dance Duchcov Třída C+D (Tenglerová M.) Čelákovická duběnka Praha Třída C+D (Tenglerová M.) Třída C (Tenglerová M.) Třída P (Tenglerová M.) Česko se hýbe Plzeň Třída C+D (Tenglerová M.) Třída A (Tenglerová M.) Třída P (Tenglerová M.) Děti fitness semifinále Cheb Třída C+D (Tenglerová M.) Třída M (Tenglerová M.) Třída C (Tenglerová M.) Třída D (Tenglerová M.) Třída MP(Tenglerová M.) Třída E (Tenglerová M.) 1. místo 3. místo 3. místo 1. místo s postupem 3. místo s postupem 1. místo s postupem 1. místo s postupem s postupem s postupem s postupem s postupem

15 Miniformace pom-pom (Tenglerová M.) 3. místo s postupem Semifinále soutěže IMA MČR Vimperk Třída M (Tenglerová M.) 3. místo s postupem Chodovské berušky Praha-Chodov Třída A (uč.šimková H.) 1. místo Rozalinky (uč.šimková H.) 1. místo Třída B (uč.šimková H.) 3. místo Česko se hýbe Praha Třída C+D (Tenglerová M.) 4. místo Finálové kolo soutěže IMA MČR v Náchodě Třída M (Tenglerová M.) 5. místo s postupem na MS Rozalinky (uč.šimková H.) 5. místo s postupem na MS Rozalinky - miniformace (uč.šimková H.) 5. místo Miniformace pompom (Tenglerová M.) 7. místo s postupem na MS Třída A (uč.šimková H.) 10. místo Mistrovství světa IMA Praha (srpen 2014) Třída M (Tenglerová M.) Rozalinky (uč.šimková H.) Rozalinky - miniformace (uč.šimková H.) Miniformace pompom (Tenglerová M.)

16 5. Údaje o inspekcích a kontrolách Ve školním roce 2013/2014 proběhla v ZUŠ Jirkov kontrola vnitřního auditu MěÚ Jirkov. Kontrolováno bylo hospodaření a nakládání s majetkem, hospodaření s příspěvky poskytnutými ÚSC a byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému. Výsledek auditu zněl bez výhrad. Ve školním roce 2013/2014 proběhl na ZUŠ Jirkov externí audit firma Audit & Consulting, spol. s r.o. Příbram výrok auditu zněl bez výhrad. Ve školním roce 2013/2014 proběhla v ZUŠ Jirkov také kontrola Finančního úřadu pro Ústecký kraj ( Chomutov ) daňová kontrola bez výhrad.

17 6. Plán práce ZUŠ Jirkov na školní rok 2013/2014 AKCE TERMÍN MÍSTO Promenádní koncert školního orchestru RED DWARF ZUŠ Jirkov BAND hodin Festival Internazionale Cori d Europa v Itálii pěvecký Itálie sbor Ventilky Nord Bohemia pohár soubor Halali PODZIMNÍ MALOVÁNÍ malování pro žáky VO park ZUŠ Jirkov v exteriéru hodin Koncert souboru Halali na Konferenci jihočeských lesníků Chomutov spolek Schwarzenberg v hotelu Bobr v CV Koncert klavírního oddělení v Café Atriu hodin Café Atrium Chomutov Společný koncert v Café Atriu Chomutov Tequila Band ZUŠ Chomutov a Red Dwarf Band ZUŠ Jirkov hodin Café Atrium Chomutov Výstava výtvarného oboru KNIHA DŽUNGLÍ vernisáž výstavy prací žáků VO hodin Galerie dětí ZUŠ Jirkov Zahájení Svatováclavské pouti na Výsluní Výsluní 9.00 hodin 7. ročník soutěžního festivalu Jirkovský Písňovar Č. Hrádek Zahajovací koncert Jirkovského Písňovaru Č.Hrádek hodin Bloky soutěžních vystoupení v rámci JP Č. Hrádek Víkendový klavírní seminář v Litvínově Litvínov KPH Barbora Valečková - housle hodin Soubor Halali, pěvecká vystoupení ZUŠ Jirkov - podpis Červený Hrádek smlouvy mezi městy Jirkovem a maďarským Bátonyterenye na Červeném Hrádku Koncert orchestru RDB v Obrnicích Obrnice Předváděcí program pro MŠ Jirkov Pod Kaštany ukázka troubení a povídání o lese a zvířatech MŠ Pod Kaštany Jirkov Oficiální vyhlášení 22. ročníku celostátní soutěž.přehlídky ZUŠ Jirkov výtvar. prací Jirkovská paleta na téma: POČASÍ Hubertská na Lesné vystoupení souboru Halali Lesná Předváděcí program pro MŠ Montesori v CV ukázka troubení a povídání o lese a zvířatech MŠ Montesori Chomutov Interní přehrávky aneb Školní festival etud roč. / I.st hodin malý sál č. 34 uč.sborů č. 35 Podzimní koncert žáků HO,TO,LDO hodin Koncert Ventilek v Děčíně 30 let DPS Děčín Výroční koncert sboru Ventilky se svým hostem Světlušky hodin KPH Markéta Mátlová - zpěv (soprán) hodin

18 TE DEUM Koncert Ventilek v Ústí n/l Ústí n/l.- Kostel Nanebevzetí Panny Marie Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů společný koncert hodin Přehlídka LDO DRADIDLO Litvínov Litvínov Vystoupení souboru Halali v Preciose Preciosa Jirkov Plesová sezona TO listopad - únor Ji + CV Benefiční koncert Ventilek v Německu St.Peterkirche Chemnitz Zahájení vánočních trhů v Chomutově trubačský Věž Chomutov soubor Halali Mikulášská na Boleboři taneční vystoupení Boleboř hodin KPH Felix Slováček a jeho hosté hodin Vánoční výstava dětských prací VO na téma (středa) Galerie dětí NESEM VÁM NOVINY hodin Mikulášský koncert HO,TO,LDO (středa) hodin Interní koncert pro rodiče malý sál č hodin Vánoční hudební večírek malý sál č hodin Vánoční pásmo LDO uč.č LDO hodin Vánoční koncert žáků HO,TO,LDO hodin Soustředění orchestru Red Dwarf Band Blatno Adventní koncert Ventilek a jeho hostů COMODO a Světlušky hodin Chomutov-Kostel Sv. Kateřiny JIRKOVSKÝ ADVENT Kostelní ulice Jirkov Vánoční koncert a křest 3. CD školního orchestru RED DWARF BAND v Kulturním domě Jirkov hodin Kulturní dům Jirkov Dny otevřených dveří tanečního oboru (celý den) Interní koncert žáků zkušebna sborů hodin Interní koncert pro rodiče sborovna hodin KPH Marek Kozák - klavír hodin Školní kolo celostátní soutěže HO ZUŠ Jirkov 1. koncert vítězů školní soutěže HO hodin Recitační soutěž LDO třída LDO 2. koncert vítězů školní soutěže HO hodin

19 Okresní kolo celostátní soutěže HO klavíry ZUŠ Jirkov 9.00 hodin Výchovné koncerty pro 4. třídy ZŠ dech. nástroje, školní orchestr 9 00, 10 00, h Taneční soutěž ELITERY 2014 LOUNY Louny Krajská soutěž LDO v recitaci ZUŠ Litvínov Okresní kolo celostátní soutěže HO kytary hodin ZUŠ Klášterec n/ohří KPH Pražské dechové trio hodin Krajská přehlídka VO ZUŠ v Ústí n/l. v Galerii Emila Ústí n/l. Filly hodin Krajské kolo celostátní soutěže HO - klavíry ZUŠ Litvínov 9.00 hodin Souhra s Křivoklátskými trubači v Rakovníku Rakovník Hudební vystoupení v Kulturním středisku Chomutov při celostátním vyhodnocení nejlepších kovoobráběčů Kulturní středisko Chomutov Taneční soutěž v Praze Děti v akci Praha Pohádkové představení pro MŠ a rodiče žáků Mach a , učebna LDO Šebestová 10.00,11.00,18.00 Krajské kolo celostátní soutěže HO - smyčce ZUŠ Teplice Koncert učitelů PLAVBA KOLEM SVĚTA ZA MINUT koncert učitelů ke svátku Dne učitelů hodin Krajské kolo celostátní soutěže HO - kytary ZUŠ Most 9.00 hodin Karlovarská růžička klavírní soutěž Karlovy Vary Jarní koncert žáků HO,TO,LDO hodin Krajské kolo postupové soutěže LDO slovesný projev ZUŠ Žatec Průzkumy hudebnosti v MŠ v Jirkově, Vysoké Peci, CV MŠ Zahradní, Červený Hrádek Koncert Red Dwarf Band v klubu Pecka na Písečné v CV-Písečná Chomutově Porota Jirkovské palety ZUŠ Jirkov 9.00 hodin Soutěž mažoretek IMA Stochov kvalifikační soutěže MČR Krajské kolo LDO v recitaci ZUŠ Louny Krajské kolo celostátní soutěže HO - orchestry ZUŠ Litvínov 9.00 hodin KPH Jiří Bárta - violoncello hodin Taneční pohárová soutěž DANCE DĚČÍN Děčín Soustředění trubačského souboru Halali zajišťuje Sedlec-Mašťov Trubačská škola J. Selementa Koncert žáků Gymnázia a Hudební školy hl.m.prahy a Konzervatoře Jaroslava Ježka z klavírní třídy Iriny Kondratěnko hodin Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 22. ročníku Jirkovské

20 palety POČASÍ hodin Galerie dětí Studentský majáles Městského gymnázia Jirkov koncert orchestru Red Dwarf Band hodin Městské gymnázium Jirkov Májový koncert žáků hodin Volnočasové aktivity - projekt se 4. ZŠ Jirkov orchestr RDB, LDO, VO, TO hodin Koncert seniorek hodin Soubor Halali na Mysliveckém dni na Červeném Hrádku Červený Hrádek + výtvarná soutěž KPH Sexteto českých filharmoniků hodin Národní soutěž Mladý trubač NATURA VIVA Lysá n/l. CIMBANÁLE Otevírání studánek hodin Chomutov Kostel Sv.Ignáce Jarní koncert dětských sborů Světlušky a Kaštánek hodin Mozartův festival v Chemnitzu Chemnitz Soutěž mažoretek IMA - semifinále na MČR Vimperk Soutěž mažoretek IMA -miniformace pompoms Zruč n/s Koncert Ventilek v SKKS Atrium Chomutov Chomutov hodin Přijíždí k nám Večerníček Spejbl a Hurvínek uč. LDO představení LDO 9 00, 10 00, 11 00, , Výchovné koncerty pro MŠ+1.tř.ZŠ, spojené s prohlídkou ZUŠ (VO,TO,LDO) 9 00, 10 00, Koncert v Bílině Okouzleni klavírem ZUŠ Bílina hodin Rodinné muzicírování hodin Koncert orchestru Red Dwarf Band na jirkovském Jirkov náměstí projekt Společně proti předlužování hodin Závěrečná taneční akademie hodin Sportovní hala Chomutov Orchestr Red Dwarf Band na zahájení festivalu Hřebíkárna CV OTEVŘENO v Chomutově hodin Národní soutěž mysliveckých trubačů v Konstantinových Lázních Konstantinovy Lázně Koncert pro německé rodáky Ventilky na Červeném Červený Hrádek Hrádku hodin Prezentace školy ke Dni dětí hodin Tržnice u Hasičského domu Zápis nových žáků na škol.rok 2014/ ZUŠ Jirkov Koncert klávesového oddělení J.Smítka, K.Smítková, malý sál č. 34 B.Güntherová hodin Soustředění orchestru RDB na Lesné Lesná

21 Koncert orchestru RDB na Lesné Lesná Soutěž mažoretek IMA MČR - pom-pom Náchod Závěrečné zkoušky Uč. č Závěrečný koncert žáků hodin Celostátní kolo jazzových orchestrů v Litvínově orchestr ZUŠ Litvínov RDB Trubačský soubor Halali na zahájení slavnosti výročí obce Soutěž mažoretek IMA MČR - formace baton Karviná Koncert před prázdninami hodin Výstava absolventů I. a II. st. VO Galerie dětí hodin Koncert absolventů u příležitosti Svátku hudby a Evropského dne hudby, slavnostní předávání pamětních listů a dárků absolventům všech oborů hodin Interní koncert tříd R. Buňáta a J. Bartoňové hodin Koncert klávesového oddělení M. Leitgebová, J. Šebek malý sál č hodin VÝTVARNÝ PROJEKT Hlava v krajině I. výtvarný workshop zaměřený na sochařinu a olejomalbu organizátor ZUŠ Jirkov MS v mažoretkovém sportu Praha

22 7. Rekapitulace školního roku 2013/2014 Nový školní rok 2013/2014 jsme začali opět koncertem. Uspořádali jsme další Promenádní koncert s naším školním orchestrem v prostorách školního parku. Orchestr Red Dwarf Band na něm představil své starší hity, ale i několik nových skladeb, které se poté objevily na novém CD. Koncert přilákal své fanoušky, ale také kolemjdoucí posluchače. Na pozvání mužského sboru Claudio Monteverdi z italského města Ruda vyjel sbor Ventilky na koncertní turné. Přijetí starostkou města Ruda bylo velmi přívětivé, proto jí Ventilky rády zazpívaly. Zároveň jsme se tu sešli s našimi hostiteli a mohli jsme uskutečnit první společnou zvukovou zkoušku. Po přijetí na radnici měly oba sbory zvukovou zkoušku v kostele ve městě Ruda. Zkoušel se jak repertoár jednotlivých sborů, tak i společná skladba. Oba sbormistři Luboš Hána i Matjaž Šček byli s výsledkem zkoušky spokojeni. Další dny pak byly nabité nejen hudbou, ale také historií a uměním. Naši hostitelé si pro nás připravili prohlídku krásného města Aquileia, kde se konal i náš první koncert. Prohlídka města byla velmi dlouhá a náročná, ale dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí a viděli umění italských malířů, sochařů i architektů. Samozřejmě jsme využili příležitosti a v katedrále jsme si zazpívali, pro radost všech přítomných návštěvníků. Poslouchali opravdu s obdivem. Teprve když se sluníčko chystalo zapadat, byl ten správný čas pro koncert v Grado. Italové totiž mají ve zvyku pořádat koncerty až v devět hodin večer. Diváků se sešlo opravdu hodně a vystoupení Ventilek se jim velmi líbilo. Nešetřili potleskem a emoce proudily katedrálou. Sobota sice nebyla slunečným dnem, jak jsme čekali, ale i přesto se tým ZUŠ Jirkov sešel na Kamencovém jezeře, aby hájil barvy školy na dalším ročníku Chomutovského poháru dračích lodí Dragoncup Nasazení všech zúčastněných se vyplatilo a náš tým New Sound přivezl domů opět zlatou medaili, tedy umístění na 1. příčce v kategorii středních škol. Orchestr Red Dwarf Band se po celé odpoledne staral o hudební stránku. A tak jsme kromě prvního místa v závodě dračích lodí ještě potěšili několik desítek lidí naší hudbou. Trubačský soubor Halali nezahálel. Byl zván na různé oslavy a výročí, si ho vyžádali snoubenci na svatbu, soubor zajišťoval zahajování, vytrubování výsledků a závěrečné slavnostní ukončení Nord Bohemia poháru, což jsou mezinárodní zkoušky a soutěž ohařů. Hned v dalším týdnu, v hotelu Bobr v Chomutově, soubor přivítal jihočeský Historický spolek Schwarzenberg, který pořádal odborný zájezd do severních Čech, na kterém se účastníci zaměřili na výsledky obnovy krušnohorských lesů. V sobotu soubor Halali zahajoval svatováclavskou pouť ve Výsluní, kde uspořádal i koncert v rekonstruovaném kostele. Protože ale souběžně probíhaly jiné akce, kde bylo žádáno troubení, stalo se, že některý z hráčů musel zaskočit jinam. Soubor vystoupil i na dalších akcích Mysliveckého svazu. V neděli zatroubil z věže při rozsvěcení vánočního stromu v Chomutově, byl ke slyšení v Chomutově na vánočních trzích a zajel si zahrát i na vánoční program do Strupčic.

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 zpracovaná dle 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3.

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 2014 Výsledkové listiny KATEGORIE: PĚVECKÉ SBORY 1.místo: DATIO SPgŠ sv,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace 1 I. Závazná část zprávy o škole 1. Název

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Příjemce dotace se sídlem zastoupená Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Naše škola je druhým rokem zapojena do mezinárodního projektu Socrates s názvem Where do we come from where do we go to?. S partnerskými školami z Německa,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 2223907, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 200 20 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO: 06046004

Více

Porada ředitelů ZUŠ SK 26.září 2011 Místnost 1096, KÚ SK

Porada ředitelů ZUŠ SK 26.září 2011 Místnost 1096, KÚ SK Porada ředitelů ZUŠ SK 26.září 2011 Místnost 1096, KÚ SK Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: ZUŠ Buštěhrad, ZUŠ Brandýs nad Labem, ZUŠ Hořovice, ZUŠ Mělník, ZUŠ Unhošť, ZUŠ Velké Popovice, ZUŠ Votice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 1. část Charakteristika a historie školy, zaměření a vize školy, výchovně vzdělávací strategie, výuka a hodnocení žáků, oblasti vlastního

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2012

o činnosti a hospodaření v roce 2012 o činnosti a hospodaření v roce 2012 občanské sdružení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012 a/ Charakteristika školy Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě je školou čtyř oborovou s oborem hudebním, výtvarným, tanečním

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více