Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 zpracovaná dle 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Milena Sailerová ředitelka školy

2 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje Název a sídlo školy: Právní forma školy: Základní umělecká škola Jirkov Chomutovská JIRKOV příspěvková organizace Zřizovatel: Město Jirkov nám. E. Beneše JIRKOV okres Chomutov Právní forma: obec IČO: Jméno ředitele školy: Milena Sailerová IČO: Kontakty: tel.: 474/ fax.: 474/ Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě škol: Datum poslední aktualizace v síti škol: Kapacita školy: 820 žáků

3 1.2 Profil školy Hlavním posláním Základní umělecké školy v Jirkově je poskytovat základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech jako přípravu pro studium na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, připravuje též žáky pro studium na vysokých školách uměleckého směru. Zájemcům o studium na naší škole můžeme nabídnout výuku ve všech čtyřech oborech, tedy hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém. Tento typ škol navštěvují žáci ve věku 5 až 18 let, ovšem dle zájmu a potřeby může být otevřeno i studium pro dospělé. Na naší škole je právě toto trend posledních let. Výuka probíhá formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování podle učebních osnov, schválených MŠMT ČR. Studium v jednotlivých oborech je rozděleno na přípravné studium, základní I.st.a II. st., a studium pro dospělé. Pro mimořádně talentované žáky základního studia je určeno studium rozšířené. Počty žáků a dotace hodin v jednotlivých oborech určují schválené učební plány. Výuka probíhá v odpoledních hodinách v době od 12:00 do 20:00 hodin. K podpoře růstu talentovaných žáků a jejich motivaci k další práci, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků studia jsou každoročně pořádány soutěže a přehlídky žáků v jednotlivých učebních oborech. Konají se v pravidelných cyklech určených MŠMT ČR v organizačním řádu soutěží. Naším cílem je poskytovat umělecké vzdělání na vysoké profesionální úrovni, k čemuž máme dostatek kvalifikovaných učitelů, vhodné prostory i technické zázemí. 1.3 Popis školy Budova, ve které sídlí ZUŠ Jirkov, byla postavena v roce Od svého postavení slouží jako škola, nejprve základní a od roku 1991 slouží školství uměleckému. Jedná se o třípodlažní budovu a tělocvičnu, škola má i vlastní výměníkovou stanici. Roce 1961 byla provedena přístavba křídla s počtem 6 tříd. Pro potřeby umělecké školy byla tělocvična v roce 1996 přestavěna na koncertní sál.

4 2. Přehled učebních plánů Výuka probíhá podle platných učebních plánů, schválených MŠMT ČR. Učební plány upřesňují organizaci výuky a dotace hodin v jednotlivých předmětech. Hudební obor č.j /95 25, platné od Výtvarný obor č.j / , platné od , upravené č.j / , platné od Taneční obor - přípravné studium a studium I. stupně č.j / , platné od č.j / , platné od Taneční obor ostatní studium č.j / , platné od Literárně- -dramatický obor č.j / s platností od Charakteristiky jednotlivých předmětů, metody a formy práce, vzdělávací cíle a profily absolventů jsou obsahem učebních osnov. Obsah učiva se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ z let , jak byly postupně vydávány SNP Praha. Obsah učiva je možno upravit až do 30% jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům a aby učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru. Výuka probíhá v odpoledních hodinách a studium v jednotlivých oborech je rozděleno takto: přípravné studium - pro žáky od 5 7 let základní I.stupeň - pro žáky od 7 let základní II.stupeň - pro žáky od 14 let rozšířené studium - pro mimořádně talentované žáky studium dospělých - pro studenty VŠ a pracující Od vyučuje ZUŠ Jirkov podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

5 3. Údaje o zaměstnancích školy 3.1 Celkový přehled o pedagogických pracovnících ZUŠ ve školním roce 2013/2014 počet učitelů celkem/přepočt.: 38/22,88 z toho odborně nekvalif./přep. : 8/4,47 počet učitelů HO/přep. : 29/17,5 z toho odborně nekvalif./přep. : 5/2,09 počet učitelů OO/přep. : 9/5,38 z toho odborně nekvalif./přep. : 3/2, Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/2014 UČITEL - JMÉNO NÁZEV AKCE TERMÍN Hana Zvalová Tematický víkend s cimbálem Hana Malá Miroslava Raková Pavel Valvoda Jitka Bartoňová Ivana Švejkarová Šárka Hromádková Miroslava Raková Pavel Valvoda Hana Malá Jitka Bartoňová Pavlína Hašková Barbora Trübenekrová Iva Šimková Šárka Hromádková Michaela Tenglerová Hana Šimková Michaela Tenglerová Klavírní seminář v ZUŠ Litvínov Repertoár vrcholného německého a italského baroka Akreditovaný seminář MŠMT Praha Jak propagovat svoji školu? Akreditovaný seminář MŠMT Praha Metodicko-konzultační soboty Konzervatoř Teplice Pedagogický seminář dechových nástrojů, Akreditovaný seminář MŠMT-Litvínov Moderní metody výuky o holokaustu Akreditovaný seminář MŠMT Praha Taneční seminář IMA v Kralupech nad Vltavou Současný tanec s Davidem Strnadem Akreditovaný seminář MŠMT Litvínov

6 Konzultace na Konzervatoři Hana Malá v Teplicích Iva Šimková Literární tvorba seminář Žatec Michaela Tenglerová Hana Šimková Soudobý tanec s Karlem Vaňkem Kredit. seminář MŠMT Litvínov Barbora Trübenekrová Iva Šimková Zvukotvorný dech seminář dechových nástrojů - Litvínov Iva Šimková Seminář lektorů trubačů, Pelhřimov Jana Hisemová Martina Slámová Pedagogický seminář Akordeon v praxi, Litvínov Iva Šimková Seminář trubačů pro kategorizační zkoušky Mašťov Sedlec Jana Hisemová Martina Slámová Pedagogický seminář EKN Průvodce klávesisty v praxi, Litvínov Hana Malá Klavírní kurzy Písek Miroslava Raková Klavírní kurzy Mikulov Pavla Frassová Marie Hánová Letní škola HV v Liberci Kateřina Jechová UJEP Ústí nad Labem pětileté denní studium Pavla Frassová UJEP Ústí nad Labem Mgr.studium SŠ ČJ-HV Matěj Holeček Konzervatoř Teplice denní šestileté studium Miroslava Raková Pavel Valvoda MC JAMU Brno Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury dálkové studium Barbora Trübenekrová UJEP Ústí nad Labem Jednooborová hudební výchova Barbora Krčková Konzervatoř Plzeň Klasický zpěv Luboš Hána Bohemia Cantat mezinárodní sborový festival lektor ateliéru Změny ve stavu zaměstnanců Michaela Třeštíková - nastoupila MD Marie Havlíčková, Veronika Liebigová, Ondřej Čermák ukončení pracovního poměru Otakar Hájek, Barbora Trübenekrová, Lucie Soukupová, Matěj Holeček uzavření nového pracovního poměru

7 4. Údaje o žácích 4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků POLOLETNÍ KLASIFIKACE PODLE OBORŮ 1.pololetí 2013/2014 hudební výtvarný taneční LDO Celkem: Počet žáků: z toho přípravka: z toho dospělí: Prospěl s vyznamen.: Prospěl: Neprospěl: Neklasifikováno: Klasifikováno: Odhlášeno: Přihlášeno: Přestoupilo: POLOLETNÍ KLASIFIKACE PODLE OBORŮ 2.pololetí /2014 hudební výtvarný taneční LDO Celkem: Počet žáků: z toho přípravka: z toho dospělí: Prospěl s vyznamen.: Prospěl: Neprospěl: Neklasifikováno: Klasifikováno: Absolventi 2013/

8 4.2 Údaje o přijímacím řízení Zápis nových žáků proběhl v týdnu od Každoročně mu předchází veřejná prezentace školy v prostorách centra města, tentokráte proběhla v pondělí Během roku však žáci naší školy pravidelně na veřejnosti vystupují, takže veřejnost si o kvalitě a možnostech školy může udělat vlastní obrázek. Dalším způsobem získávání nových žáků jsou průzkumy hudebnosti v mateřských školách. Učitelé hudebního oboru každoročně navštěvují nejenom MŠ v Jirkově, ale průzkumy hudebnosti provádějí i v MŠ v těsné blízkosti Jirkova (Červený Hrádek, Vysoká Pec). Nově přijatí žáci byli zařazováni převážně do přípravných oddělení. Zájemci vykonali talentovou zkoušku, při které bylo posuzováno jejich intonační a především rytmické cítění. Byli hodnoceni stupnicí A B C, přičemž hodnocení A, popř. A v kombinaci s B bylo považováno za vhodné pro přijetí. Jestliže byla v hodnocení převaha B, pak bylo přijetí zvažováno a bylo uzavřeno podle toho, kolik volného místa pro ten který nástroj měla škola po ukončení vyhlášeného zápisu k dispozici. Jestliže se v hodnocení uchazeče objevilo C, žák přijat nebyl. Počet žáků se již několik let pohybuje těsně kolem povolené naplněnosti školy, tedy kolem 800 žáků, není tedy třeba přijímat žáky bez nadání. Zápisu dětí do ZUŠ předchází: - průzkumy hudebnosti v MŠ a ZŠ - průzkumy hudebnosti přímo v ZUŠ - plakáty na plakát. plochách ve městě - oznámení v okres. tisku - výchovné koncerty ( formou pohádky ) - den otevřených dveří s prohlídkou všech oborů a ukázkou jejich práce - prezentace školy na veřejnosti na náměstí E. Beneše V oficiálním termínu zápisu se přihlásilo ke studiu cca 50 nových žáků. Během měsíce června pak přicházeli další zájemci o studium.

9 4.3 Absolventi školy 2013/2014 UČITEL - HO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK NÁSTROJ Babjáková K. Gargoš Aleš 7. klavír Gargoš Ondřej IV. klavír Bartoňová J. Kotápiš Jaroslav 4. EKN Kösztnerová Florentina 4. EKN Štefania Stuchlík Milan IV./P EKN Hašková P. Burianová Viktorie 4. příčná flétna Weineltová Hana IV. příčná flétna Hisemová J. Jirešová Adéla 4. EKN Kuchař Tobiáš 4. EKN Matocha Martin 4. EKN Zetek Josef 4. EKN Holeček M. Kopecký Martin 4. bicí Jensen D. Tonka Jan 4. trubka Liebig V. Kotápišová Vladimíra 4. saxofon Tykal Jiří IV. saxofon Malá H. Truhlárská Pavlína IV. klavír Raková M. Leitgebová Marie 7. klavír Popík Jan 7. klavír Smítková Karolína 7. klavír Ivančík Adam 4. EKN Smítka Jan IV. EKN Šebek Jiří IV. EKN Řeháková J. Roncová Linda 7. kytara Sobek Petr 7. kytara Sailerová M. Jenčová Nikola 7. klavír Váňová Eliška 7. klavír Slámová M. Bártlová Adéla 4. EKN Weissová Tereza 4. EKN Fárová Anna IV. EKN Chrásková Hana IV. EKN Vavro Dominik IV. EKN Vavrová Kateřina IV. EKN Šobáň V. Dvořáčková Tereza 7. housle

10 Vondrášková Miroslava IV./P housle Šimková I. Brziaková Anežka 4. lesní roh Hendrych Tomáš 4. lesní roh Trübenekrová B. Řehořek Milan 4. klarinet Valenta J. Čutka Petr 4. bicí Fajkusová Karolína 4. bicí Valvoda P. Güntherová Barbora 7. klavír Buňát R. Klimentová Kateřina 7. zobcová flétna HO 41 žáků I. st. 29 žáků II. st. 10 žáků P 2 žáci UČITEL - VO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK VO Švejkarová Kämpfová Kateřina 7. Ohnoutková Tereza 7. Procházková Alena 7. Hromádková Latinová Klára 7. Švácha Vojtěch 7. Tamášová Martina 7. Voráčková Barbora 7. Žážová Veronika 7. Šebek Jiří III. VO 9 žáků I. st. 8 žáků II. st. 1 žák UČITEL - TO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK TO Šimková H. Bartáková Aneta 7. Hájevská Kristýna 7. Hrachovcová Linda 7. Jenčová Denisa 7. Klimentová Kateřina 7. Leitgebová Marie 7. Penkerová Michaela 7. Váňová Eliška 7. Žižková Petra 7. Tenglerová M. Matějčková Linda 7. Prokopčáková Kristýna 7. TO 11 žáků I.st. 11 žáků II. st. 0 žáci UČITEL - LDO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK LDO Šimková I. Říhová Andrea 6. LDO 1 žák I. st. 1 žák

11 4.4 Soutěže Hudební obor 2013/2014 Okresní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Jirkov Anna Olivíková 1. místo s postupem do kraj.kola Adam Braun 1. místo s postupem do kraj.kola Magdaléna Dočkalová 1. místo s postupem do kraj.kola Klára Dvořáková 1. místo s postupem do kraj.kola Karolína Smítková 1. místo Marie Leitgebová Štěpánka Pavlisová Ludmila Pavlisová Thi Phuong Chi Vu Okresní kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Klášterec n/o. Ludvík Steuter 1. místo s postupem do kraj.kola Jakub Vašek 1. místo Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Chomutov Anna Benešová 1. místo s postupem do kraj.kola Krajské kolo ve hře na klavír v ZUŠ Litvínov Anna Olivíková Magdaléna Dočkalová Klára Dvořáková 3. místo Adam Braun Čestné uznání Krajské kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Most Ludvík Steuter Čestné uznání Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Teplice Anna Benešová 3. místo Krajské kolo tanečních a jazzových orchestrů v ZUŠ Litvínov Školní orchestr Red Dwarf Band 1. místo s postupem do celost. kola Národní kolo tanečních a jazzových orchestrů v ZUŠ Litvínov Školní orchestr Red Dwarf Band 3. místo Karlovarská růžička klavírní soutěž v Karlových Varech Anna Olivíková

12 Zpěváček Karlovarska pěvecká soutěž Denisa Maria Kösztnerová 1. místo Vejprtský drozd pěvecká soutěž Anežka Hánová 1. místo Chomutovský skřivánek pěvecká soutěž Denisa Maria Kösztnerová Zlaté pásmo Denisa Maria Kösztnerová Stříbrné pásmo (duet) Florentina Štefania Kösztnerová Literárně-dramatický obor 2013/2014 Okresní kolo v recitaci v Chomutově Eliška Žáčková 3. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola Sára Bláhová 3. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola Krajské kolo ve slovesné tvorbě LDO BAJKY kolektivní práce žáků 6.kategorie Čestné uznání Výtvarný obor 2013/2014 Jirkovská Paleta POČASÍ 22.ročník celostátní výtvarné soutěže Johana Sasková 1. místo Lenka Hlavatá Zdeněk Paikrt 3. místo Marie Vrzáková 3. místo Krajská přehlídka ZUŠ Ústeckého kraje ve Fillově galerii v Ústí n/l. CESTY A CESTIČKY prezentace výtvarného projektu žáků uč.šárky Hromádkové postup do národního kola Vincent van Gogh se svými prezentace výtvarného projektu žáků slunečnicemi uč.ivany Švejkarové - 2 samostatné Miluji život v Paříži práce Výtvarná soutěž Malujeme se lvem pojišťovny Generali

13 Michaela Ftáčková Lada Řeháčková Karolína Pirichová Barbora Podušková May Buchtová Anna Lízlová 1. místo 3. místo ocenění ocenění ocenění Výtvarná soutěž Českého mysliveckého svazu Magdaléna Němcová Ocenění za práci Divočáci Zdeněk Paikrt Ocenění za práci Myslivci Martin Matocha Ocenění za práci Tetřev Výtvarná soutěž Hrad Jenštejn Michaela Ftáčková Michaela Horská Klára Peklová Marie Pařezová Anna Lízlová Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání 21. ročník celostátní výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu Veronika Kukalová Barbora Polášková Čestné uznání Marie Pařezová Čestné uznání 9.ročník celostátní výtvarné soutěže Cestou dvou bratří Velehrad Matěj Matocha Ocenění obrázek otištěn v katalogu Taneční obor 2013/2014 Taneční soutěž ELITERY LOUNY 2014 Třída B (uč.šimková H.) 1. místo Rozalinky (uč.šimková H.) 1. místo Třída E (Tenglerová M.) 1. místo Třída MP (Tenglerová M.) Třída M (Tenglerová M.) Třída D (uč.šimková H.) Třída D (Tenglerová M.) 3. místo Taneční pohárová soutěž Děti v akci v Praze Třída A (uč.šimková H.) 1. místo Rozalinky (uč.šimková H.) 1. místo Třída D (Tenglerová M.) 1. místo

14 Třída E (Tenglerová M.) Třída A (Tenglerová M.) Třída M (Tenglerová M.) Třída C (Tenglerová M.) Třída D (uč.šimková H.) 1. místo 6. místo 6. místo 8. místo Kvalifikační kolo soutěže IMA MČR - Stochov Třída E miniformace (Tenglerová M.) 1. místo Třída E (Tenglerová M.) 1. místo Třída A (uč.šimková H.) Rozalinky (uč.šimková H.) Rozalinky - miniformace (uč.šimková H.) Třída M (Tenglerová M.) 3. místo Taneční soutěž DANCE DĚČÍN 2014 Třída MP (Tenglerová M.) Třída D (Tenglerová M.) 3. místo Třída C+D (Tenglerová M.) 3. místo Třída M (Tenglerová M.) 4. místo Kamila dance Duchcov Třída C+D (Tenglerová M.) Čelákovická duběnka Praha Třída C+D (Tenglerová M.) Třída C (Tenglerová M.) Třída P (Tenglerová M.) Česko se hýbe Plzeň Třída C+D (Tenglerová M.) Třída A (Tenglerová M.) Třída P (Tenglerová M.) Děti fitness semifinále Cheb Třída C+D (Tenglerová M.) Třída M (Tenglerová M.) Třída C (Tenglerová M.) Třída D (Tenglerová M.) Třída MP(Tenglerová M.) Třída E (Tenglerová M.) 1. místo 3. místo 3. místo 1. místo s postupem 3. místo s postupem 1. místo s postupem 1. místo s postupem s postupem s postupem s postupem s postupem

15 Miniformace pom-pom (Tenglerová M.) 3. místo s postupem Semifinále soutěže IMA MČR Vimperk Třída M (Tenglerová M.) 3. místo s postupem Chodovské berušky Praha-Chodov Třída A (uč.šimková H.) 1. místo Rozalinky (uč.šimková H.) 1. místo Třída B (uč.šimková H.) 3. místo Česko se hýbe Praha Třída C+D (Tenglerová M.) 4. místo Finálové kolo soutěže IMA MČR v Náchodě Třída M (Tenglerová M.) 5. místo s postupem na MS Rozalinky (uč.šimková H.) 5. místo s postupem na MS Rozalinky - miniformace (uč.šimková H.) 5. místo Miniformace pompom (Tenglerová M.) 7. místo s postupem na MS Třída A (uč.šimková H.) 10. místo Mistrovství světa IMA Praha (srpen 2014) Třída M (Tenglerová M.) Rozalinky (uč.šimková H.) Rozalinky - miniformace (uč.šimková H.) Miniformace pompom (Tenglerová M.)

16 5. Údaje o inspekcích a kontrolách Ve školním roce 2013/2014 proběhla v ZUŠ Jirkov kontrola vnitřního auditu MěÚ Jirkov. Kontrolováno bylo hospodaření a nakládání s majetkem, hospodaření s příspěvky poskytnutými ÚSC a byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému. Výsledek auditu zněl bez výhrad. Ve školním roce 2013/2014 proběhl na ZUŠ Jirkov externí audit firma Audit & Consulting, spol. s r.o. Příbram výrok auditu zněl bez výhrad. Ve školním roce 2013/2014 proběhla v ZUŠ Jirkov také kontrola Finančního úřadu pro Ústecký kraj ( Chomutov ) daňová kontrola bez výhrad.

17 6. Plán práce ZUŠ Jirkov na školní rok 2013/2014 AKCE TERMÍN MÍSTO Promenádní koncert školního orchestru RED DWARF ZUŠ Jirkov BAND hodin Festival Internazionale Cori d Europa v Itálii pěvecký Itálie sbor Ventilky Nord Bohemia pohár soubor Halali PODZIMNÍ MALOVÁNÍ malování pro žáky VO park ZUŠ Jirkov v exteriéru hodin Koncert souboru Halali na Konferenci jihočeských lesníků Chomutov spolek Schwarzenberg v hotelu Bobr v CV Koncert klavírního oddělení v Café Atriu hodin Café Atrium Chomutov Společný koncert v Café Atriu Chomutov Tequila Band ZUŠ Chomutov a Red Dwarf Band ZUŠ Jirkov hodin Café Atrium Chomutov Výstava výtvarného oboru KNIHA DŽUNGLÍ vernisáž výstavy prací žáků VO hodin Galerie dětí ZUŠ Jirkov Zahájení Svatováclavské pouti na Výsluní Výsluní 9.00 hodin 7. ročník soutěžního festivalu Jirkovský Písňovar Č. Hrádek Zahajovací koncert Jirkovského Písňovaru Č.Hrádek hodin Bloky soutěžních vystoupení v rámci JP Č. Hrádek Víkendový klavírní seminář v Litvínově Litvínov KPH Barbora Valečková - housle hodin Soubor Halali, pěvecká vystoupení ZUŠ Jirkov - podpis Červený Hrádek smlouvy mezi městy Jirkovem a maďarským Bátonyterenye na Červeném Hrádku Koncert orchestru RDB v Obrnicích Obrnice Předváděcí program pro MŠ Jirkov Pod Kaštany ukázka troubení a povídání o lese a zvířatech MŠ Pod Kaštany Jirkov Oficiální vyhlášení 22. ročníku celostátní soutěž.přehlídky ZUŠ Jirkov výtvar. prací Jirkovská paleta na téma: POČASÍ Hubertská na Lesné vystoupení souboru Halali Lesná Předváděcí program pro MŠ Montesori v CV ukázka troubení a povídání o lese a zvířatech MŠ Montesori Chomutov Interní přehrávky aneb Školní festival etud roč. / I.st hodin malý sál č. 34 uč.sborů č. 35 Podzimní koncert žáků HO,TO,LDO hodin Koncert Ventilek v Děčíně 30 let DPS Děčín Výroční koncert sboru Ventilky se svým hostem Světlušky hodin KPH Markéta Mátlová - zpěv (soprán) hodin

18 TE DEUM Koncert Ventilek v Ústí n/l Ústí n/l.- Kostel Nanebevzetí Panny Marie Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů společný koncert hodin Přehlídka LDO DRADIDLO Litvínov Litvínov Vystoupení souboru Halali v Preciose Preciosa Jirkov Plesová sezona TO listopad - únor Ji + CV Benefiční koncert Ventilek v Německu St.Peterkirche Chemnitz Zahájení vánočních trhů v Chomutově trubačský Věž Chomutov soubor Halali Mikulášská na Boleboři taneční vystoupení Boleboř hodin KPH Felix Slováček a jeho hosté hodin Vánoční výstava dětských prací VO na téma (středa) Galerie dětí NESEM VÁM NOVINY hodin Mikulášský koncert HO,TO,LDO (středa) hodin Interní koncert pro rodiče malý sál č hodin Vánoční hudební večírek malý sál č hodin Vánoční pásmo LDO uč.č LDO hodin Vánoční koncert žáků HO,TO,LDO hodin Soustředění orchestru Red Dwarf Band Blatno Adventní koncert Ventilek a jeho hostů COMODO a Světlušky hodin Chomutov-Kostel Sv. Kateřiny JIRKOVSKÝ ADVENT Kostelní ulice Jirkov Vánoční koncert a křest 3. CD školního orchestru RED DWARF BAND v Kulturním domě Jirkov hodin Kulturní dům Jirkov Dny otevřených dveří tanečního oboru (celý den) Interní koncert žáků zkušebna sborů hodin Interní koncert pro rodiče sborovna hodin KPH Marek Kozák - klavír hodin Školní kolo celostátní soutěže HO ZUŠ Jirkov 1. koncert vítězů školní soutěže HO hodin Recitační soutěž LDO třída LDO 2. koncert vítězů školní soutěže HO hodin

19 Okresní kolo celostátní soutěže HO klavíry ZUŠ Jirkov 9.00 hodin Výchovné koncerty pro 4. třídy ZŠ dech. nástroje, školní orchestr 9 00, 10 00, h Taneční soutěž ELITERY 2014 LOUNY Louny Krajská soutěž LDO v recitaci ZUŠ Litvínov Okresní kolo celostátní soutěže HO kytary hodin ZUŠ Klášterec n/ohří KPH Pražské dechové trio hodin Krajská přehlídka VO ZUŠ v Ústí n/l. v Galerii Emila Ústí n/l. Filly hodin Krajské kolo celostátní soutěže HO - klavíry ZUŠ Litvínov 9.00 hodin Souhra s Křivoklátskými trubači v Rakovníku Rakovník Hudební vystoupení v Kulturním středisku Chomutov při celostátním vyhodnocení nejlepších kovoobráběčů Kulturní středisko Chomutov Taneční soutěž v Praze Děti v akci Praha Pohádkové představení pro MŠ a rodiče žáků Mach a , učebna LDO Šebestová 10.00,11.00,18.00 Krajské kolo celostátní soutěže HO - smyčce ZUŠ Teplice Koncert učitelů PLAVBA KOLEM SVĚTA ZA MINUT koncert učitelů ke svátku Dne učitelů hodin Krajské kolo celostátní soutěže HO - kytary ZUŠ Most 9.00 hodin Karlovarská růžička klavírní soutěž Karlovy Vary Jarní koncert žáků HO,TO,LDO hodin Krajské kolo postupové soutěže LDO slovesný projev ZUŠ Žatec Průzkumy hudebnosti v MŠ v Jirkově, Vysoké Peci, CV MŠ Zahradní, Červený Hrádek Koncert Red Dwarf Band v klubu Pecka na Písečné v CV-Písečná Chomutově Porota Jirkovské palety ZUŠ Jirkov 9.00 hodin Soutěž mažoretek IMA Stochov kvalifikační soutěže MČR Krajské kolo LDO v recitaci ZUŠ Louny Krajské kolo celostátní soutěže HO - orchestry ZUŠ Litvínov 9.00 hodin KPH Jiří Bárta - violoncello hodin Taneční pohárová soutěž DANCE DĚČÍN Děčín Soustředění trubačského souboru Halali zajišťuje Sedlec-Mašťov Trubačská škola J. Selementa Koncert žáků Gymnázia a Hudební školy hl.m.prahy a Konzervatoře Jaroslava Ježka z klavírní třídy Iriny Kondratěnko hodin Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 22. ročníku Jirkovské

20 palety POČASÍ hodin Galerie dětí Studentský majáles Městského gymnázia Jirkov koncert orchestru Red Dwarf Band hodin Městské gymnázium Jirkov Májový koncert žáků hodin Volnočasové aktivity - projekt se 4. ZŠ Jirkov orchestr RDB, LDO, VO, TO hodin Koncert seniorek hodin Soubor Halali na Mysliveckém dni na Červeném Hrádku Červený Hrádek + výtvarná soutěž KPH Sexteto českých filharmoniků hodin Národní soutěž Mladý trubač NATURA VIVA Lysá n/l. CIMBANÁLE Otevírání studánek hodin Chomutov Kostel Sv.Ignáce Jarní koncert dětských sborů Světlušky a Kaštánek hodin Mozartův festival v Chemnitzu Chemnitz Soutěž mažoretek IMA - semifinále na MČR Vimperk Soutěž mažoretek IMA -miniformace pompoms Zruč n/s Koncert Ventilek v SKKS Atrium Chomutov Chomutov hodin Přijíždí k nám Večerníček Spejbl a Hurvínek uč. LDO představení LDO 9 00, 10 00, 11 00, , Výchovné koncerty pro MŠ+1.tř.ZŠ, spojené s prohlídkou ZUŠ (VO,TO,LDO) 9 00, 10 00, Koncert v Bílině Okouzleni klavírem ZUŠ Bílina hodin Rodinné muzicírování hodin Koncert orchestru Red Dwarf Band na jirkovském Jirkov náměstí projekt Společně proti předlužování hodin Závěrečná taneční akademie hodin Sportovní hala Chomutov Orchestr Red Dwarf Band na zahájení festivalu Hřebíkárna CV OTEVŘENO v Chomutově hodin Národní soutěž mysliveckých trubačů v Konstantinových Lázních Konstantinovy Lázně Koncert pro německé rodáky Ventilky na Červeném Červený Hrádek Hrádku hodin Prezentace školy ke Dni dětí hodin Tržnice u Hasičského domu Zápis nových žáků na škol.rok 2014/ ZUŠ Jirkov Koncert klávesového oddělení J.Smítka, K.Smítková, malý sál č. 34 B.Güntherová hodin Soustředění orchestru RDB na Lesné Lesná

21 Koncert orchestru RDB na Lesné Lesná Soutěž mažoretek IMA MČR - pom-pom Náchod Závěrečné zkoušky Uč. č Závěrečný koncert žáků hodin Celostátní kolo jazzových orchestrů v Litvínově orchestr ZUŠ Litvínov RDB Trubačský soubor Halali na zahájení slavnosti výročí obce Soutěž mažoretek IMA MČR - formace baton Karviná Koncert před prázdninami hodin Výstava absolventů I. a II. st. VO Galerie dětí hodin Koncert absolventů u příležitosti Svátku hudby a Evropského dne hudby, slavnostní předávání pamětních listů a dárků absolventům všech oborů hodin Interní koncert tříd R. Buňáta a J. Bartoňové hodin Koncert klávesového oddělení M. Leitgebová, J. Šebek malý sál č hodin VÝTVARNÝ PROJEKT Hlava v krajině I. výtvarný workshop zaměřený na sochařinu a olejomalbu organizátor ZUŠ Jirkov MS v mažoretkovém sportu Praha

22 7. Rekapitulace školního roku 2013/2014 Nový školní rok 2013/2014 jsme začali opět koncertem. Uspořádali jsme další Promenádní koncert s naším školním orchestrem v prostorách školního parku. Orchestr Red Dwarf Band na něm představil své starší hity, ale i několik nových skladeb, které se poté objevily na novém CD. Koncert přilákal své fanoušky, ale také kolemjdoucí posluchače. Na pozvání mužského sboru Claudio Monteverdi z italského města Ruda vyjel sbor Ventilky na koncertní turné. Přijetí starostkou města Ruda bylo velmi přívětivé, proto jí Ventilky rády zazpívaly. Zároveň jsme se tu sešli s našimi hostiteli a mohli jsme uskutečnit první společnou zvukovou zkoušku. Po přijetí na radnici měly oba sbory zvukovou zkoušku v kostele ve městě Ruda. Zkoušel se jak repertoár jednotlivých sborů, tak i společná skladba. Oba sbormistři Luboš Hána i Matjaž Šček byli s výsledkem zkoušky spokojeni. Další dny pak byly nabité nejen hudbou, ale také historií a uměním. Naši hostitelé si pro nás připravili prohlídku krásného města Aquileia, kde se konal i náš první koncert. Prohlídka města byla velmi dlouhá a náročná, ale dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí a viděli umění italských malířů, sochařů i architektů. Samozřejmě jsme využili příležitosti a v katedrále jsme si zazpívali, pro radost všech přítomných návštěvníků. Poslouchali opravdu s obdivem. Teprve když se sluníčko chystalo zapadat, byl ten správný čas pro koncert v Grado. Italové totiž mají ve zvyku pořádat koncerty až v devět hodin večer. Diváků se sešlo opravdu hodně a vystoupení Ventilek se jim velmi líbilo. Nešetřili potleskem a emoce proudily katedrálou. Sobota sice nebyla slunečným dnem, jak jsme čekali, ale i přesto se tým ZUŠ Jirkov sešel na Kamencovém jezeře, aby hájil barvy školy na dalším ročníku Chomutovského poháru dračích lodí Dragoncup Nasazení všech zúčastněných se vyplatilo a náš tým New Sound přivezl domů opět zlatou medaili, tedy umístění na 1. příčce v kategorii středních škol. Orchestr Red Dwarf Band se po celé odpoledne staral o hudební stránku. A tak jsme kromě prvního místa v závodě dračích lodí ještě potěšili několik desítek lidí naší hudbou. Trubačský soubor Halali nezahálel. Byl zván na různé oslavy a výročí, si ho vyžádali snoubenci na svatbu, soubor zajišťoval zahajování, vytrubování výsledků a závěrečné slavnostní ukončení Nord Bohemia poháru, což jsou mezinárodní zkoušky a soutěž ohařů. Hned v dalším týdnu, v hotelu Bobr v Chomutově, soubor přivítal jihočeský Historický spolek Schwarzenberg, který pořádal odborný zájezd do severních Čech, na kterém se účastníci zaměřili na výsledky obnovy krušnohorských lesů. V sobotu soubor Halali zahajoval svatováclavskou pouť ve Výsluní, kde uspořádal i koncert v rekonstruovaném kostele. Protože ale souběžně probíhaly jiné akce, kde bylo žádáno troubení, stalo se, že některý z hráčů musel zaskočit jinam. Soubor vystoupil i na dalších akcích Mysliveckého svazu. V neděli zatroubil z věže při rozsvěcení vánočního stromu v Chomutově, byl ke slyšení v Chomutově na vánočních trzích a zajel si zahrát i na vánoční program do Strupčic.

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 AKCE TERMÍN MÍSTO ZAJIŠŤUJE Soustředění školního orchestru RED DWARF 28.-31.8.2012 Blatno Liebig,Hefner,Šobáň BAND Koncert Ventilek v Praze 1.9.2012 Praha

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 AKCE TERMÍN MÍSTO ZAJIŠŤUJE Soustředění školního orchestru RED DWARF 28.-31.8.2011 Blatno Liebig,Hefner,Šobáň BAND Promenádní koncert školního orchestru RED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 zpracovaná dle 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 zpracovaná dle 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 zpracovaná dle 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Výsledky soutěží 1993 1994 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Sólo 6. kat. Jana Štorová 6.místo 7.kat. Romana Tošnerová 6.-8.místo Komorní hra 1.kat trio TS 3.místo 2. kat. kvarteto 2.místo ALŠOVA ZEMĚ VÝTVARNÁ

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 zpracovaná dle 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více