Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 zpracovaná dle 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Milena Sailerová ředitelka školy

2 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje Název a sídlo školy: Právní forma školy: Základní umělecká škola Jirkov Chomutovská JIRKOV příspěvková organizace Zřizovatel: Město Jirkov nám. E. Beneše JIRKOV okres Chomutov Právní forma: obec IČO: Jméno ředitele školy: Milena Sailerová IČO: Kontakty: tel.: 474/ fax.: 474/ Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě škol: Datum poslední aktualizace v síti škol: Kapacita školy: 820 žáků

3 1.2 Profil školy Hlavním posláním Základní umělecké školy v Jirkově je poskytovat základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech jako přípravu pro studium na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, připravuje též žáky pro studium na vysokých školách uměleckého směru. Zájemcům o studium na naší škole můžeme nabídnout výuku ve všech čtyřech oborech, tedy hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém. Tento typ škol navštěvují žáci ve věku 5 až 18 let, ovšem dle zájmu a potřeby může být otevřeno i studium pro dospělé. Na naší škole je právě toto trend posledních let. Výuka probíhá formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování podle učebních osnov, schválených MŠMT ČR. Studium v jednotlivých oborech je rozděleno na přípravné studium, základní I.st.a II. st., a studium pro dospělé. Pro mimořádně talentované žáky základního studia je určeno studium rozšířené. Počty žáků a dotace hodin v jednotlivých oborech určují schválené učební plány. Výuka probíhá v odpoledních hodinách v době od 12:00 do 20:00 hodin. K podpoře růstu talentovaných žáků a jejich motivaci k další práci, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků studia jsou každoročně pořádány soutěže a přehlídky žáků v jednotlivých učebních oborech. Konají se v pravidelných cyklech určených MŠMT ČR v organizačním řádu soutěží. Naším cílem je poskytovat umělecké vzdělání na vysoké profesionální úrovni, k čemuž máme dostatek kvalifikovaných učitelů, vhodné prostory i technické zázemí. 1.3 Popis školy Budova, ve které sídlí ZUŠ Jirkov, byla postavena v roce Od svého postavení slouží jako škola, nejprve základní a od roku 1991 slouží školství uměleckému. Jedná se o třípodlažní budovu a tělocvičnu, škola má i vlastní výměníkovou stanici. Roce 1961 byla provedena přístavba křídla s počtem 6 tříd. Pro potřeby umělecké školy byla tělocvična v roce 1996 přestavěna na koncertní sál.

4 2. Přehled učebních plánů Výuka probíhá podle platných učebních plánů, schválených MŠMT ČR. Učební plány upřesňují organizaci výuky a dotace hodin v jednotlivých předmětech. Hudební obor č.j /95 25, platné od Výtvarný obor č.j / , platné od , upravené č.j / , platné od Taneční obor - přípravné studium a studium I. stupně č.j / , platné od č.j / , platné od Taneční obor ostatní studium č.j / , platné od Literárně- -dramatický obor č.j / s platností od Charakteristiky jednotlivých předmětů, metody a formy práce, vzdělávací cíle a profily absolventů jsou obsahem učebních osnov. Obsah učiva se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ z let , jak byly postupně vydávány SNP Praha. Obsah učiva je možno upravit až do 30% jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům a aby učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru. Výuka probíhá v odpoledních hodinách a studium v jednotlivých oborech je rozděleno takto: přípravné studium - pro žáky od 5 7 let základní I.stupeň - pro žáky od 7 let základní II.stupeň - pro žáky od 14 let rozšířené studium - pro mimořádně talentované žáky studium dospělých - pro studenty VŠ a pracující Od vyučuje ZUŠ Jirkov podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

5 3. Údaje o zaměstnancích školy 3.1 Celkový přehled o pedagogických pracovnících ZUŠ ve školním roce 2013/2014 počet učitelů celkem/přepočt.: 38/22,88 z toho odborně nekvalif./přep. : 8/4,47 počet učitelů HO/přep. : 29/17,5 z toho odborně nekvalif./přep. : 5/2,09 počet učitelů OO/přep. : 9/5,38 z toho odborně nekvalif./přep. : 3/2, Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/2014 UČITEL - JMÉNO NÁZEV AKCE TERMÍN Hana Zvalová Tematický víkend s cimbálem Hana Malá Miroslava Raková Pavel Valvoda Jitka Bartoňová Ivana Švejkarová Šárka Hromádková Miroslava Raková Pavel Valvoda Hana Malá Jitka Bartoňová Pavlína Hašková Barbora Trübenekrová Iva Šimková Šárka Hromádková Michaela Tenglerová Hana Šimková Michaela Tenglerová Klavírní seminář v ZUŠ Litvínov Repertoár vrcholného německého a italského baroka Akreditovaný seminář MŠMT Praha Jak propagovat svoji školu? Akreditovaný seminář MŠMT Praha Metodicko-konzultační soboty Konzervatoř Teplice Pedagogický seminář dechových nástrojů, Akreditovaný seminář MŠMT-Litvínov Moderní metody výuky o holokaustu Akreditovaný seminář MŠMT Praha Taneční seminář IMA v Kralupech nad Vltavou Současný tanec s Davidem Strnadem Akreditovaný seminář MŠMT Litvínov

6 Konzultace na Konzervatoři Hana Malá v Teplicích Iva Šimková Literární tvorba seminář Žatec Michaela Tenglerová Hana Šimková Soudobý tanec s Karlem Vaňkem Kredit. seminář MŠMT Litvínov Barbora Trübenekrová Iva Šimková Zvukotvorný dech seminář dechových nástrojů - Litvínov Iva Šimková Seminář lektorů trubačů, Pelhřimov Jana Hisemová Martina Slámová Pedagogický seminář Akordeon v praxi, Litvínov Iva Šimková Seminář trubačů pro kategorizační zkoušky Mašťov Sedlec Jana Hisemová Martina Slámová Pedagogický seminář EKN Průvodce klávesisty v praxi, Litvínov Hana Malá Klavírní kurzy Písek Miroslava Raková Klavírní kurzy Mikulov Pavla Frassová Marie Hánová Letní škola HV v Liberci Kateřina Jechová UJEP Ústí nad Labem pětileté denní studium Pavla Frassová UJEP Ústí nad Labem Mgr.studium SŠ ČJ-HV Matěj Holeček Konzervatoř Teplice denní šestileté studium Miroslava Raková Pavel Valvoda MC JAMU Brno Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury dálkové studium Barbora Trübenekrová UJEP Ústí nad Labem Jednooborová hudební výchova Barbora Krčková Konzervatoř Plzeň Klasický zpěv Luboš Hána Bohemia Cantat mezinárodní sborový festival lektor ateliéru Změny ve stavu zaměstnanců Michaela Třeštíková - nastoupila MD Marie Havlíčková, Veronika Liebigová, Ondřej Čermák ukončení pracovního poměru Otakar Hájek, Barbora Trübenekrová, Lucie Soukupová, Matěj Holeček uzavření nového pracovního poměru

7 4. Údaje o žácích 4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků POLOLETNÍ KLASIFIKACE PODLE OBORŮ 1.pololetí 2013/2014 hudební výtvarný taneční LDO Celkem: Počet žáků: z toho přípravka: z toho dospělí: Prospěl s vyznamen.: Prospěl: Neprospěl: Neklasifikováno: Klasifikováno: Odhlášeno: Přihlášeno: Přestoupilo: POLOLETNÍ KLASIFIKACE PODLE OBORŮ 2.pololetí /2014 hudební výtvarný taneční LDO Celkem: Počet žáků: z toho přípravka: z toho dospělí: Prospěl s vyznamen.: Prospěl: Neprospěl: Neklasifikováno: Klasifikováno: Absolventi 2013/

8 4.2 Údaje o přijímacím řízení Zápis nových žáků proběhl v týdnu od Každoročně mu předchází veřejná prezentace školy v prostorách centra města, tentokráte proběhla v pondělí Během roku však žáci naší školy pravidelně na veřejnosti vystupují, takže veřejnost si o kvalitě a možnostech školy může udělat vlastní obrázek. Dalším způsobem získávání nových žáků jsou průzkumy hudebnosti v mateřských školách. Učitelé hudebního oboru každoročně navštěvují nejenom MŠ v Jirkově, ale průzkumy hudebnosti provádějí i v MŠ v těsné blízkosti Jirkova (Červený Hrádek, Vysoká Pec). Nově přijatí žáci byli zařazováni převážně do přípravných oddělení. Zájemci vykonali talentovou zkoušku, při které bylo posuzováno jejich intonační a především rytmické cítění. Byli hodnoceni stupnicí A B C, přičemž hodnocení A, popř. A v kombinaci s B bylo považováno za vhodné pro přijetí. Jestliže byla v hodnocení převaha B, pak bylo přijetí zvažováno a bylo uzavřeno podle toho, kolik volného místa pro ten který nástroj měla škola po ukončení vyhlášeného zápisu k dispozici. Jestliže se v hodnocení uchazeče objevilo C, žák přijat nebyl. Počet žáků se již několik let pohybuje těsně kolem povolené naplněnosti školy, tedy kolem 800 žáků, není tedy třeba přijímat žáky bez nadání. Zápisu dětí do ZUŠ předchází: - průzkumy hudebnosti v MŠ a ZŠ - průzkumy hudebnosti přímo v ZUŠ - plakáty na plakát. plochách ve městě - oznámení v okres. tisku - výchovné koncerty ( formou pohádky ) - den otevřených dveří s prohlídkou všech oborů a ukázkou jejich práce - prezentace školy na veřejnosti na náměstí E. Beneše V oficiálním termínu zápisu se přihlásilo ke studiu cca 50 nových žáků. Během měsíce června pak přicházeli další zájemci o studium.

9 4.3 Absolventi školy 2013/2014 UČITEL - HO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK NÁSTROJ Babjáková K. Gargoš Aleš 7. klavír Gargoš Ondřej IV. klavír Bartoňová J. Kotápiš Jaroslav 4. EKN Kösztnerová Florentina 4. EKN Štefania Stuchlík Milan IV./P EKN Hašková P. Burianová Viktorie 4. příčná flétna Weineltová Hana IV. příčná flétna Hisemová J. Jirešová Adéla 4. EKN Kuchař Tobiáš 4. EKN Matocha Martin 4. EKN Zetek Josef 4. EKN Holeček M. Kopecký Martin 4. bicí Jensen D. Tonka Jan 4. trubka Liebig V. Kotápišová Vladimíra 4. saxofon Tykal Jiří IV. saxofon Malá H. Truhlárská Pavlína IV. klavír Raková M. Leitgebová Marie 7. klavír Popík Jan 7. klavír Smítková Karolína 7. klavír Ivančík Adam 4. EKN Smítka Jan IV. EKN Šebek Jiří IV. EKN Řeháková J. Roncová Linda 7. kytara Sobek Petr 7. kytara Sailerová M. Jenčová Nikola 7. klavír Váňová Eliška 7. klavír Slámová M. Bártlová Adéla 4. EKN Weissová Tereza 4. EKN Fárová Anna IV. EKN Chrásková Hana IV. EKN Vavro Dominik IV. EKN Vavrová Kateřina IV. EKN Šobáň V. Dvořáčková Tereza 7. housle

10 Vondrášková Miroslava IV./P housle Šimková I. Brziaková Anežka 4. lesní roh Hendrych Tomáš 4. lesní roh Trübenekrová B. Řehořek Milan 4. klarinet Valenta J. Čutka Petr 4. bicí Fajkusová Karolína 4. bicí Valvoda P. Güntherová Barbora 7. klavír Buňát R. Klimentová Kateřina 7. zobcová flétna HO 41 žáků I. st. 29 žáků II. st. 10 žáků P 2 žáci UČITEL - VO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK VO Švejkarová Kämpfová Kateřina 7. Ohnoutková Tereza 7. Procházková Alena 7. Hromádková Latinová Klára 7. Švácha Vojtěch 7. Tamášová Martina 7. Voráčková Barbora 7. Žážová Veronika 7. Šebek Jiří III. VO 9 žáků I. st. 8 žáků II. st. 1 žák UČITEL - TO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK TO Šimková H. Bartáková Aneta 7. Hájevská Kristýna 7. Hrachovcová Linda 7. Jenčová Denisa 7. Klimentová Kateřina 7. Leitgebová Marie 7. Penkerová Michaela 7. Váňová Eliška 7. Žižková Petra 7. Tenglerová M. Matějčková Linda 7. Prokopčáková Kristýna 7. TO 11 žáků I.st. 11 žáků II. st. 0 žáci UČITEL - LDO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK LDO Šimková I. Říhová Andrea 6. LDO 1 žák I. st. 1 žák

11 4.4 Soutěže Hudební obor 2013/2014 Okresní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Jirkov Anna Olivíková 1. místo s postupem do kraj.kola Adam Braun 1. místo s postupem do kraj.kola Magdaléna Dočkalová 1. místo s postupem do kraj.kola Klára Dvořáková 1. místo s postupem do kraj.kola Karolína Smítková 1. místo Marie Leitgebová Štěpánka Pavlisová Ludmila Pavlisová Thi Phuong Chi Vu Okresní kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Klášterec n/o. Ludvík Steuter 1. místo s postupem do kraj.kola Jakub Vašek 1. místo Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Chomutov Anna Benešová 1. místo s postupem do kraj.kola Krajské kolo ve hře na klavír v ZUŠ Litvínov Anna Olivíková Magdaléna Dočkalová Klára Dvořáková 3. místo Adam Braun Čestné uznání Krajské kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Most Ludvík Steuter Čestné uznání Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Teplice Anna Benešová 3. místo Krajské kolo tanečních a jazzových orchestrů v ZUŠ Litvínov Školní orchestr Red Dwarf Band 1. místo s postupem do celost. kola Národní kolo tanečních a jazzových orchestrů v ZUŠ Litvínov Školní orchestr Red Dwarf Band 3. místo Karlovarská růžička klavírní soutěž v Karlových Varech Anna Olivíková

12 Zpěváček Karlovarska pěvecká soutěž Denisa Maria Kösztnerová 1. místo Vejprtský drozd pěvecká soutěž Anežka Hánová 1. místo Chomutovský skřivánek pěvecká soutěž Denisa Maria Kösztnerová Zlaté pásmo Denisa Maria Kösztnerová Stříbrné pásmo (duet) Florentina Štefania Kösztnerová Literárně-dramatický obor 2013/2014 Okresní kolo v recitaci v Chomutově Eliška Žáčková 3. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola Sára Bláhová 3. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola Krajské kolo ve slovesné tvorbě LDO BAJKY kolektivní práce žáků 6.kategorie Čestné uznání Výtvarný obor 2013/2014 Jirkovská Paleta POČASÍ 22.ročník celostátní výtvarné soutěže Johana Sasková 1. místo Lenka Hlavatá Zdeněk Paikrt 3. místo Marie Vrzáková 3. místo Krajská přehlídka ZUŠ Ústeckého kraje ve Fillově galerii v Ústí n/l. CESTY A CESTIČKY prezentace výtvarného projektu žáků uč.šárky Hromádkové postup do národního kola Vincent van Gogh se svými prezentace výtvarného projektu žáků slunečnicemi uč.ivany Švejkarové - 2 samostatné Miluji život v Paříži práce Výtvarná soutěž Malujeme se lvem pojišťovny Generali

13 Michaela Ftáčková Lada Řeháčková Karolína Pirichová Barbora Podušková May Buchtová Anna Lízlová 1. místo 3. místo ocenění ocenění ocenění Výtvarná soutěž Českého mysliveckého svazu Magdaléna Němcová Ocenění za práci Divočáci Zdeněk Paikrt Ocenění za práci Myslivci Martin Matocha Ocenění za práci Tetřev Výtvarná soutěž Hrad Jenštejn Michaela Ftáčková Michaela Horská Klára Peklová Marie Pařezová Anna Lízlová Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání 21. ročník celostátní výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu Veronika Kukalová Barbora Polášková Čestné uznání Marie Pařezová Čestné uznání 9.ročník celostátní výtvarné soutěže Cestou dvou bratří Velehrad Matěj Matocha Ocenění obrázek otištěn v katalogu Taneční obor 2013/2014 Taneční soutěž ELITERY LOUNY 2014 Třída B (uč.šimková H.) 1. místo Rozalinky (uč.šimková H.) 1. místo Třída E (Tenglerová M.) 1. místo Třída MP (Tenglerová M.) Třída M (Tenglerová M.) Třída D (uč.šimková H.) Třída D (Tenglerová M.) 3. místo Taneční pohárová soutěž Děti v akci v Praze Třída A (uč.šimková H.) 1. místo Rozalinky (uč.šimková H.) 1. místo Třída D (Tenglerová M.) 1. místo

14 Třída E (Tenglerová M.) Třída A (Tenglerová M.) Třída M (Tenglerová M.) Třída C (Tenglerová M.) Třída D (uč.šimková H.) 1. místo 6. místo 6. místo 8. místo Kvalifikační kolo soutěže IMA MČR - Stochov Třída E miniformace (Tenglerová M.) 1. místo Třída E (Tenglerová M.) 1. místo Třída A (uč.šimková H.) Rozalinky (uč.šimková H.) Rozalinky - miniformace (uč.šimková H.) Třída M (Tenglerová M.) 3. místo Taneční soutěž DANCE DĚČÍN 2014 Třída MP (Tenglerová M.) Třída D (Tenglerová M.) 3. místo Třída C+D (Tenglerová M.) 3. místo Třída M (Tenglerová M.) 4. místo Kamila dance Duchcov Třída C+D (Tenglerová M.) Čelákovická duběnka Praha Třída C+D (Tenglerová M.) Třída C (Tenglerová M.) Třída P (Tenglerová M.) Česko se hýbe Plzeň Třída C+D (Tenglerová M.) Třída A (Tenglerová M.) Třída P (Tenglerová M.) Děti fitness semifinále Cheb Třída C+D (Tenglerová M.) Třída M (Tenglerová M.) Třída C (Tenglerová M.) Třída D (Tenglerová M.) Třída MP(Tenglerová M.) Třída E (Tenglerová M.) 1. místo 3. místo 3. místo 1. místo s postupem 3. místo s postupem 1. místo s postupem 1. místo s postupem s postupem s postupem s postupem s postupem

15 Miniformace pom-pom (Tenglerová M.) 3. místo s postupem Semifinále soutěže IMA MČR Vimperk Třída M (Tenglerová M.) 3. místo s postupem Chodovské berušky Praha-Chodov Třída A (uč.šimková H.) 1. místo Rozalinky (uč.šimková H.) 1. místo Třída B (uč.šimková H.) 3. místo Česko se hýbe Praha Třída C+D (Tenglerová M.) 4. místo Finálové kolo soutěže IMA MČR v Náchodě Třída M (Tenglerová M.) 5. místo s postupem na MS Rozalinky (uč.šimková H.) 5. místo s postupem na MS Rozalinky - miniformace (uč.šimková H.) 5. místo Miniformace pompom (Tenglerová M.) 7. místo s postupem na MS Třída A (uč.šimková H.) 10. místo Mistrovství světa IMA Praha (srpen 2014) Třída M (Tenglerová M.) Rozalinky (uč.šimková H.) Rozalinky - miniformace (uč.šimková H.) Miniformace pompom (Tenglerová M.)

16 5. Údaje o inspekcích a kontrolách Ve školním roce 2013/2014 proběhla v ZUŠ Jirkov kontrola vnitřního auditu MěÚ Jirkov. Kontrolováno bylo hospodaření a nakládání s majetkem, hospodaření s příspěvky poskytnutými ÚSC a byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému. Výsledek auditu zněl bez výhrad. Ve školním roce 2013/2014 proběhl na ZUŠ Jirkov externí audit firma Audit & Consulting, spol. s r.o. Příbram výrok auditu zněl bez výhrad. Ve školním roce 2013/2014 proběhla v ZUŠ Jirkov také kontrola Finančního úřadu pro Ústecký kraj ( Chomutov ) daňová kontrola bez výhrad.

17 6. Plán práce ZUŠ Jirkov na školní rok 2013/2014 AKCE TERMÍN MÍSTO Promenádní koncert školního orchestru RED DWARF ZUŠ Jirkov BAND hodin Festival Internazionale Cori d Europa v Itálii pěvecký Itálie sbor Ventilky Nord Bohemia pohár soubor Halali PODZIMNÍ MALOVÁNÍ malování pro žáky VO park ZUŠ Jirkov v exteriéru hodin Koncert souboru Halali na Konferenci jihočeských lesníků Chomutov spolek Schwarzenberg v hotelu Bobr v CV Koncert klavírního oddělení v Café Atriu hodin Café Atrium Chomutov Společný koncert v Café Atriu Chomutov Tequila Band ZUŠ Chomutov a Red Dwarf Band ZUŠ Jirkov hodin Café Atrium Chomutov Výstava výtvarného oboru KNIHA DŽUNGLÍ vernisáž výstavy prací žáků VO hodin Galerie dětí ZUŠ Jirkov Zahájení Svatováclavské pouti na Výsluní Výsluní 9.00 hodin 7. ročník soutěžního festivalu Jirkovský Písňovar Č. Hrádek Zahajovací koncert Jirkovského Písňovaru Č.Hrádek hodin Bloky soutěžních vystoupení v rámci JP Č. Hrádek Víkendový klavírní seminář v Litvínově Litvínov KPH Barbora Valečková - housle hodin Soubor Halali, pěvecká vystoupení ZUŠ Jirkov - podpis Červený Hrádek smlouvy mezi městy Jirkovem a maďarským Bátonyterenye na Červeném Hrádku Koncert orchestru RDB v Obrnicích Obrnice Předváděcí program pro MŠ Jirkov Pod Kaštany ukázka troubení a povídání o lese a zvířatech MŠ Pod Kaštany Jirkov Oficiální vyhlášení 22. ročníku celostátní soutěž.přehlídky ZUŠ Jirkov výtvar. prací Jirkovská paleta na téma: POČASÍ Hubertská na Lesné vystoupení souboru Halali Lesná Předváděcí program pro MŠ Montesori v CV ukázka troubení a povídání o lese a zvířatech MŠ Montesori Chomutov Interní přehrávky aneb Školní festival etud roč. / I.st hodin malý sál č. 34 uč.sborů č. 35 Podzimní koncert žáků HO,TO,LDO hodin Koncert Ventilek v Děčíně 30 let DPS Děčín Výroční koncert sboru Ventilky se svým hostem Světlušky hodin KPH Markéta Mátlová - zpěv (soprán) hodin

18 TE DEUM Koncert Ventilek v Ústí n/l Ústí n/l.- Kostel Nanebevzetí Panny Marie Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů společný koncert hodin Přehlídka LDO DRADIDLO Litvínov Litvínov Vystoupení souboru Halali v Preciose Preciosa Jirkov Plesová sezona TO listopad - únor Ji + CV Benefiční koncert Ventilek v Německu St.Peterkirche Chemnitz Zahájení vánočních trhů v Chomutově trubačský Věž Chomutov soubor Halali Mikulášská na Boleboři taneční vystoupení Boleboř hodin KPH Felix Slováček a jeho hosté hodin Vánoční výstava dětských prací VO na téma (středa) Galerie dětí NESEM VÁM NOVINY hodin Mikulášský koncert HO,TO,LDO (středa) hodin Interní koncert pro rodiče malý sál č hodin Vánoční hudební večírek malý sál č hodin Vánoční pásmo LDO uč.č LDO hodin Vánoční koncert žáků HO,TO,LDO hodin Soustředění orchestru Red Dwarf Band Blatno Adventní koncert Ventilek a jeho hostů COMODO a Světlušky hodin Chomutov-Kostel Sv. Kateřiny JIRKOVSKÝ ADVENT Kostelní ulice Jirkov Vánoční koncert a křest 3. CD školního orchestru RED DWARF BAND v Kulturním domě Jirkov hodin Kulturní dům Jirkov Dny otevřených dveří tanečního oboru (celý den) Interní koncert žáků zkušebna sborů hodin Interní koncert pro rodiče sborovna hodin KPH Marek Kozák - klavír hodin Školní kolo celostátní soutěže HO ZUŠ Jirkov 1. koncert vítězů školní soutěže HO hodin Recitační soutěž LDO třída LDO 2. koncert vítězů školní soutěže HO hodin

19 Okresní kolo celostátní soutěže HO klavíry ZUŠ Jirkov 9.00 hodin Výchovné koncerty pro 4. třídy ZŠ dech. nástroje, školní orchestr 9 00, 10 00, h Taneční soutěž ELITERY 2014 LOUNY Louny Krajská soutěž LDO v recitaci ZUŠ Litvínov Okresní kolo celostátní soutěže HO kytary hodin ZUŠ Klášterec n/ohří KPH Pražské dechové trio hodin Krajská přehlídka VO ZUŠ v Ústí n/l. v Galerii Emila Ústí n/l. Filly hodin Krajské kolo celostátní soutěže HO - klavíry ZUŠ Litvínov 9.00 hodin Souhra s Křivoklátskými trubači v Rakovníku Rakovník Hudební vystoupení v Kulturním středisku Chomutov při celostátním vyhodnocení nejlepších kovoobráběčů Kulturní středisko Chomutov Taneční soutěž v Praze Děti v akci Praha Pohádkové představení pro MŠ a rodiče žáků Mach a , učebna LDO Šebestová 10.00,11.00,18.00 Krajské kolo celostátní soutěže HO - smyčce ZUŠ Teplice Koncert učitelů PLAVBA KOLEM SVĚTA ZA MINUT koncert učitelů ke svátku Dne učitelů hodin Krajské kolo celostátní soutěže HO - kytary ZUŠ Most 9.00 hodin Karlovarská růžička klavírní soutěž Karlovy Vary Jarní koncert žáků HO,TO,LDO hodin Krajské kolo postupové soutěže LDO slovesný projev ZUŠ Žatec Průzkumy hudebnosti v MŠ v Jirkově, Vysoké Peci, CV MŠ Zahradní, Červený Hrádek Koncert Red Dwarf Band v klubu Pecka na Písečné v CV-Písečná Chomutově Porota Jirkovské palety ZUŠ Jirkov 9.00 hodin Soutěž mažoretek IMA Stochov kvalifikační soutěže MČR Krajské kolo LDO v recitaci ZUŠ Louny Krajské kolo celostátní soutěže HO - orchestry ZUŠ Litvínov 9.00 hodin KPH Jiří Bárta - violoncello hodin Taneční pohárová soutěž DANCE DĚČÍN Děčín Soustředění trubačského souboru Halali zajišťuje Sedlec-Mašťov Trubačská škola J. Selementa Koncert žáků Gymnázia a Hudební školy hl.m.prahy a Konzervatoře Jaroslava Ježka z klavírní třídy Iriny Kondratěnko hodin Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 22. ročníku Jirkovské

20 palety POČASÍ hodin Galerie dětí Studentský majáles Městského gymnázia Jirkov koncert orchestru Red Dwarf Band hodin Městské gymnázium Jirkov Májový koncert žáků hodin Volnočasové aktivity - projekt se 4. ZŠ Jirkov orchestr RDB, LDO, VO, TO hodin Koncert seniorek hodin Soubor Halali na Mysliveckém dni na Červeném Hrádku Červený Hrádek + výtvarná soutěž KPH Sexteto českých filharmoniků hodin Národní soutěž Mladý trubač NATURA VIVA Lysá n/l. CIMBANÁLE Otevírání studánek hodin Chomutov Kostel Sv.Ignáce Jarní koncert dětských sborů Světlušky a Kaštánek hodin Mozartův festival v Chemnitzu Chemnitz Soutěž mažoretek IMA - semifinále na MČR Vimperk Soutěž mažoretek IMA -miniformace pompoms Zruč n/s Koncert Ventilek v SKKS Atrium Chomutov Chomutov hodin Přijíždí k nám Večerníček Spejbl a Hurvínek uč. LDO představení LDO 9 00, 10 00, 11 00, , Výchovné koncerty pro MŠ+1.tř.ZŠ, spojené s prohlídkou ZUŠ (VO,TO,LDO) 9 00, 10 00, Koncert v Bílině Okouzleni klavírem ZUŠ Bílina hodin Rodinné muzicírování hodin Koncert orchestru Red Dwarf Band na jirkovském Jirkov náměstí projekt Společně proti předlužování hodin Závěrečná taneční akademie hodin Sportovní hala Chomutov Orchestr Red Dwarf Band na zahájení festivalu Hřebíkárna CV OTEVŘENO v Chomutově hodin Národní soutěž mysliveckých trubačů v Konstantinových Lázních Konstantinovy Lázně Koncert pro německé rodáky Ventilky na Červeném Červený Hrádek Hrádku hodin Prezentace školy ke Dni dětí hodin Tržnice u Hasičského domu Zápis nových žáků na škol.rok 2014/ ZUŠ Jirkov Koncert klávesového oddělení J.Smítka, K.Smítková, malý sál č. 34 B.Güntherová hodin Soustředění orchestru RDB na Lesné Lesná

21 Koncert orchestru RDB na Lesné Lesná Soutěž mažoretek IMA MČR - pom-pom Náchod Závěrečné zkoušky Uč. č Závěrečný koncert žáků hodin Celostátní kolo jazzových orchestrů v Litvínově orchestr ZUŠ Litvínov RDB Trubačský soubor Halali na zahájení slavnosti výročí obce Soutěž mažoretek IMA MČR - formace baton Karviná Koncert před prázdninami hodin Výstava absolventů I. a II. st. VO Galerie dětí hodin Koncert absolventů u příležitosti Svátku hudby a Evropského dne hudby, slavnostní předávání pamětních listů a dárků absolventům všech oborů hodin Interní koncert tříd R. Buňáta a J. Bartoňové hodin Koncert klávesového oddělení M. Leitgebová, J. Šebek malý sál č hodin VÝTVARNÝ PROJEKT Hlava v krajině I. výtvarný workshop zaměřený na sochařinu a olejomalbu organizátor ZUŠ Jirkov MS v mažoretkovém sportu Praha

22 7. Rekapitulace školního roku 2013/2014 Nový školní rok 2013/2014 jsme začali opět koncertem. Uspořádali jsme další Promenádní koncert s naším školním orchestrem v prostorách školního parku. Orchestr Red Dwarf Band na něm představil své starší hity, ale i několik nových skladeb, které se poté objevily na novém CD. Koncert přilákal své fanoušky, ale také kolemjdoucí posluchače. Na pozvání mužského sboru Claudio Monteverdi z italského města Ruda vyjel sbor Ventilky na koncertní turné. Přijetí starostkou města Ruda bylo velmi přívětivé, proto jí Ventilky rády zazpívaly. Zároveň jsme se tu sešli s našimi hostiteli a mohli jsme uskutečnit první společnou zvukovou zkoušku. Po přijetí na radnici měly oba sbory zvukovou zkoušku v kostele ve městě Ruda. Zkoušel se jak repertoár jednotlivých sborů, tak i společná skladba. Oba sbormistři Luboš Hána i Matjaž Šček byli s výsledkem zkoušky spokojeni. Další dny pak byly nabité nejen hudbou, ale také historií a uměním. Naši hostitelé si pro nás připravili prohlídku krásného města Aquileia, kde se konal i náš první koncert. Prohlídka města byla velmi dlouhá a náročná, ale dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí a viděli umění italských malířů, sochařů i architektů. Samozřejmě jsme využili příležitosti a v katedrále jsme si zazpívali, pro radost všech přítomných návštěvníků. Poslouchali opravdu s obdivem. Teprve když se sluníčko chystalo zapadat, byl ten správný čas pro koncert v Grado. Italové totiž mají ve zvyku pořádat koncerty až v devět hodin večer. Diváků se sešlo opravdu hodně a vystoupení Ventilek se jim velmi líbilo. Nešetřili potleskem a emoce proudily katedrálou. Sobota sice nebyla slunečným dnem, jak jsme čekali, ale i přesto se tým ZUŠ Jirkov sešel na Kamencovém jezeře, aby hájil barvy školy na dalším ročníku Chomutovského poháru dračích lodí Dragoncup Nasazení všech zúčastněných se vyplatilo a náš tým New Sound přivezl domů opět zlatou medaili, tedy umístění na 1. příčce v kategorii středních škol. Orchestr Red Dwarf Band se po celé odpoledne staral o hudební stránku. A tak jsme kromě prvního místa v závodě dračích lodí ještě potěšili několik desítek lidí naší hudbou. Trubačský soubor Halali nezahálel. Byl zván na různé oslavy a výročí, si ho vyžádali snoubenci na svatbu, soubor zajišťoval zahajování, vytrubování výsledků a závěrečné slavnostní ukončení Nord Bohemia poháru, což jsou mezinárodní zkoušky a soutěž ohařů. Hned v dalším týdnu, v hotelu Bobr v Chomutově, soubor přivítal jihočeský Historický spolek Schwarzenberg, který pořádal odborný zájezd do severních Čech, na kterém se účastníci zaměřili na výsledky obnovy krušnohorských lesů. V sobotu soubor Halali zahajoval svatováclavskou pouť ve Výsluní, kde uspořádal i koncert v rekonstruovaném kostele. Protože ale souběžně probíhaly jiné akce, kde bylo žádáno troubení, stalo se, že některý z hráčů musel zaskočit jinam. Soubor vystoupil i na dalších akcích Mysliveckého svazu. V neděli zatroubil z věže při rozsvěcení vánočního stromu v Chomutově, byl ke slyšení v Chomutově na vánočních trzích a zajel si zahrát i na vánoční program do Strupčic.

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 Vážení rodiče, děti, příznivci naší školy, Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Dobrý den, především, prosím, přijměte

Více

Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech

Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech červen 2013 Vážení rodiče, milé děti, příznivci naší školy. Opět se Vám dostává do ruky náš občasník. Poprvé jsme ho vydali v červnu roku 2008,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA EVY RANDOVÉ, ÚSTÍ NAD LABEM, W. CHURCHILLA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 Zpracoval dne 8. 8. 2013 Bc. Marek Korbélyi ředitel ZUŠ Obsah 1 Údaje o škole...

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Jungmannova 292, 697 01 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 WWW.ZUSKYJOV.CZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Zpracoval: MgA. Eduard Turoň, ředitel školy Rámcová struktura

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZUŠ ŘÍČANY... 3 HUDEBNÍ OBOR... 5 Všeobecné informace HO...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Alena Janoušková Vedoucí práce: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. Plzeň, 2014 Potvrzuji, že jsem

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 říjen 2010 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Obsah 1.Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy... 4 3. Název

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125, PSČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XX. Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % Zdroje a popis projektu:

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XX. Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % Zdroje a popis projektu: Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XX 6. 1. června 2012 Milevsko a dotace Slovo dotace dostává v poslední době někdy až téměř hanlivý význam. Není to ale tak docela právem, princip dotací je pro samosprávu

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2009

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2009 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2009 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko a podpis starosty: Ladislav Honusek v. r. Podepsáno dne 22.09.2010 Tato kronika obsahuje 108 stran, tj. s l

Více