VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 3/2015 ZDARMA Trojský kozel Balet je nuda Zápis do první třídy Šárka Strachová: Přišla chuť pokračovat Čistý Ladův kraj Měsíčník obce Velké Popovice facebook.com/obecvelkepopovice Provoz v tělocvičně bez omezení Rozpis fotbalových zápasů TJ Slavoj

2 Obec Velké Popovice ve spolupráci se základní a mateřskou školou Vás zve od 20 hodin v Sokolovně Velké Popovice na 1. jarní ples k tanci a poslechu zahraje RŮŽA BAND bohatá tombola afterparty vstupné: 150Kč / předprodej vstupenek: Obecní Úřad Velké Popovice Galerie u Kotrčů / kavárna U Andělky / C. A. Unisma

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Úvodní slovo Ivan Boleslav, starosta Dobrý den, vážení spoluobčané, Tak nám zabili Ferdinanda, začíná naše světově nejznámější kniha plná humoru, pravdy a moudrosti. Po této známé větě následuje děj, který se skládá z veselých i vážnějších příběhů, popsaných neopakovatelným literárním stylem Jaroslava Haška. Podobně jsem si povzdechl : tak máme schválený rozpočet obce na rok Jeho složitá realizace, doba, ve které vznikal a konečně i rozprava, předcházející jeho přijetí, byly podobné některým situacím z Haškova románu. Našli jsme zde mnoho moudra, zápletek, nedorozumění i zajímavých návrhů. Nakonec se dobrá věc podařila a tak se díky práci našich zaměstnanců, kteří dokázali i přes velký tlak vytvořit tento dokument, můžeme odpoutat od rozpočtového provizoria. Využiji tento oslí můstek o rozpočtu k tomu, abych nadnesl hlavní myšlenku, ke které dnes mířím. Při tvorbě rozpočtu jsme museli počítat s určitými zdroji příjmů. Pokud chceme obec rozvíjet a ne jen udržovat, měli bychom základní příjmy dokázat zvyšovat. V té souvislosti se nabízí ona myšlenka. Chodí nám na úřad dost občanů s různými požadavky na opravy, úpravy a vylepšení životního prostředí obce. Když chceme problém řešit, přijdeme na známý a již několikrát zmiňovaný jev. Mnoho občanů, kteří zde bydlí, zde nemá trvalé bydliště. Důvody jsou různé, někdy velmi těžko pochopitelné. Nejčastější je důvod velmi starý a obehraný, který už dávno nemá své opodstatnění a to, že FÚ Říčany má málo klientů a chodí často na kontrolu. Opak je pravdou. Za tu dobu, co běhá po obci tento názor, Říčansko znásobilo tolikrát svůj objem, že např. na zaměstnance našeho OÚ za deset let nepřišla z FÚ žádná kontrola. Nechci tím agitovat za FÚ Říčany, ale chci vyřešit přísun dalších peněz do obecní kasy. Na každého občana, který je zde trvale přihlášený, dostává obec určitou finanční částku. Proč tato částka má přijít někam do Prahy, Plzně, Ostravy, když všichni bydlíme ve Velkých Popovicích? Když dáváte děti do školy, potřebujete je mít přihlášené zde. Tak proč nepřihlásit rodiče, kteří potřebují silnici, chodník, veřejné osvětlení, nebo přistavět školu, aby se tam všechny ty Vaše děti vešly? Chci tím apelovat na Vás, občané Velkých Popovic, kteří jste se rozhodli zde plnohodnotně žít. Pomozte alespoň tím nejjednodušším způsobem získat další finance, které mohou posloužit ke zdárnému rozvoji naší obce. Byla by to radost, mít dostatek peněz a moci je použít pro užitek všech. Zatím však je to boj o každou korunu. Děkuji Vám, že o tom alespoň popřemýšlíte. Kácení stromů v obci Velké Popovice Ivan Boleslav Jedním z problémů, který také obec řeší, je úprava a kácení stromů na jednotlivých pozemcích. Pokud se na nás obracíte se žádostí o vyjádření k případnému pokácení stromů na Vašich nebo obecních pozemcích, snažíme se co nejrychleji tento problém řešit. Víme, že každý zásah do naší zeleně je velmi citlivou záležitostí a proto i řešení vybíráme taková, aby co nejméně zasahovala do životního prostředí. Nyní Vás ale chci informovat o kácení, které budeme muset na území naší obce realizovat a které by mohlo při nedostatku informací vyvolat pochopitelné negativní reakce kvůli špatnému hospodaření se stromy. Hřiště Na Radosti je ohraničeno valem, na kterém rostou vzrostlé habry a ozdobné křoviny. Habry jsou, bohužel, zasazeny přesně v linii plynového potrubí, které je položeno pod těmito stromy. Obec je proto povinna stromy pokácet, aby svými kořeny neohrozily toto potrubí. Podobný problém řešili plynaři již v prosinci minulého roku v prostorách za bytovými domy č. p. 340 a 287, kdy musely být prořezány jehličnaté stromy, které rostly také nad plynovým potrubím. Aby škoda, vzniklá na obecní zeleni a na životním prostředí, byla co nejmenší, nabídli se členové komise pro životní prostředí, že v rámci Dne Země, který bude , ve zmíněné lokalitě vysadí náhradou za pokácené habry jiné druhy dřevin tak, aby neohrožovaly plynové potrubí a zároveň aby byly ozdobou tohoto hřiště. Proto pokud máte rádi tuto část obce a chodíte sem se svými dětmi, nebo sami za sportem a odpočinkem, pomozte nám při této akci. Děkuji. Z OBSAHU: 4 - Šárka Strachová: Přišla chuť pokračovat, 5 - Trojský Kozel, 6 - Čistý Ladův kraj, Balet je nuda, 16 Rozpis jarních zápasů TJ Slavoj Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Zbyněk Pokorný šéfredaktor, Eva Hradilová inzerce, Marie Truhlářová Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Situace s doručováním poštovních zásilek Ivan Boleslav Vážení občané, jedním z nejčastějších problémů, které jsem slýchal minulý měsíc, byly stížnosti na špatnou úroveň roznáškové služby poštovních zásilek. Snažili jsme se proto tento problém v rámci naší kompetence vyřešit. Pro vysvětlení podávám následující informace o průběhu našich jednání. Již na konci ledna jsem obdržel první nespokojenou reakci občanů na pozdní a nepřesné doručování. Zaslal jsem proto na ředitelství pošt svou stížnost, která byla postoupena panu řediteli DÚS pro Prahu východ. Jeho reakci si můžete přečíst níže. Jelikož nebyla pro mě dostatečně uspokojivá a nedostatky se objevují i v těchto dnech (psáno ), pokračuje naše jednání nejen s ním, ale i s paní vedoucí Depa Říčany a stále tento problém řešíme. Je možné, že v době, kdy Zpravodaj máte v ruce, je již vše vyřešeno, ale cítím povinnost Vás nyní o všem informovat. Chtěl jsem Vás především požádat o trpělivost v situaci, která je, jak věřím, dočasná. Neobviňujte paní vedoucí a zaměstnankyně naší pošty z nedostatků a z neřešení celého problému. Jim je celá záležitost nejméně příjemná a dělají vše, co je v jejich silách. Vězte, že chyba není na jejich straně, ale na straně vedení České pošty, které svým systémovým pochybením způsobilo tuto situaci. Roznáška zásilek totiž není v kompetenci našeho poštovního úřadu, ale tzv. Depa Říčany. Zde se shromažďují zásilky, které si mají naši doručovatelé vyzvednout, vytřídit, roznést a zpětně vyhodnotit. S tím souvisí i personální obsazení doručovatelské služby, které je záležitostí Depa. Proto nám roznášejí zásilky doručovatelé, kteří zatím neznají obec a dochází k pozdnímu doručení nebo špatnému určení adresáta. Psal jsem panu řediteli, že ten, kdo tohle vymyslel, zasloužil by si to vyzkoušet na vlastní kůži. Věřím, že se brzy celá záležitost srovná a zásilky budou chodit na správné adresy a hlavně včas. Je to přeci zájem nás všech. Reakce ředitele DÚS pro Prahu východ: Vážený pane starosto, dovolte, abychom odpověděli na Vaše podání ze dne ve věci nekvalitního doručování poštovních zásilek v obci Velké Popovice, které jsme obdrželi prostřednictvím obchodní manažerky. V rámci přijaté strategie České pošty, s.p. dochází postupně ke změnám v systému organizace dodávací služby, a to zejména formou centralizace dodání do větších provozních celků. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno i k centralizaci listovního dodání z pošty Velké Popovice k Depu Říčany u Prahy 70. Doručování poštovních zásilek v obci Velké Popovice a přilehlých obcích je zajišťováno motorizovanými doručovateli Depa. Centralizace by se v žádném případě neměla dotknout kvality zajišťovaných služeb, měla by naopak přispět k efektivitě dodací sítě v příslušné oblasti, optimalizaci pracovních míst a zajištění lepší zastupitelnosti listovních doručovatelů. Vaše podání týkající se nekvalitního doručování bylo prošetřeno na provozovně Depo Říčany u Prahy 70, Černokostelecká 2246, která zajišťuje doručování listovních zásilek v lokalitě obce Velké Popovice. Pokles kvality doručování, zejména opožděné dodávání poštovních zásilek, byl způsoben kritickou personální situací na Depu. Vedoucí pracovníci Depa jsou si problémů v této oblasti vědomi, na obsazení neobsazených míst a stabilizaci personální situace intenzivně pracují. Za způsobené problémy se občanům obce Velké Popovice touto cestou velice omlouvají. V současné době se situace v doručování stabilizuje a doručování v obci Velké Popovice by již mělo probíhat bez nepravidelností. Vážený pane starosto, ujišťujeme Vás, že je v našem zájmu poskytovat kvalitní služby a vítáme každou informaci, která nám k tomu napomůže. S pozdravem Ing. Rastislav Choma, ředitel DÚS PH ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Přišla chuť pokračovat Zbyněk Pokorný Čtvrtou medaili získala Šárka Strachová ve slalomu na mistrovství světa v americkém Beaver Creeku. Budoucí občanka Velkých Popovic tak opět navázala na předchozí úspěchy na MS i Olympiádě. Zdá se ale, že usadit se ještě nehodlá, poté, co opět předvádí špičkové výkony Šárko, bezprostředně po úspěchu na MS jste prohlásila, že byste ráda ještě v kariéře pokračovala. Jak vidíte svoje účinkování ve zbytku letošní sezony a tu následující? Během této sezóny přišla opět nová energie a chuť pokračovat v mé lyžařské kariéře. V této sezóně nás ještě čekají tři závody Světového poháru, na které bych se ráda co nejlépe připravila a využila skvělého pocitu na lyžích, který teď mám. Letos se ještě bude závodit se slalomu v Meribelu a ve slovinském Mariboru. Plánujete se zúčastnit? Jak těžké bude případně soustředit se a nemyslet na to, že už máte letos takříkajíc splněno? 4

5 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Kromě těchto dvou, které jste zmínil ještě letíme na jeden závod Světového poháru do Švédska. Samozřejmě všechny tyto závody jsou pro mne velmi důležité a pokusíme se na ně co nejlépe připravit. Kromě toho budeme mít dost času na trénink nebo třeba i na testování nového materiálu. Co jste říkala pádu Ondřeje Banka? Nejste ráda, že se sama soustředíte přeci jen na bezpečnější disciplíny? Samozřejmě to pro nás všechny byl šok a čekali jsme s napětím na zprávy o Ondrově zdravotním stavu. Všechny nás to hrozně mrzelo. Ondra jezdil poslední týdny výborně a v kombinaci na MS to měl rozjeté na medaili. Jedním z Vašich sponzorů je i výrobce čokolády? Mlsáte ráda? Dostala jste od nich něco sladkého? Čokolády mám od svého sponzora opravdu hodně. Ne, že bych nějak moc mlsala sladké ale čokoládu mám vždycky sebou v batohu na tréninku. Rychlé doplnění energie se vždycky hodí. Poslední otázka: Jak se vyvíjí vaše budoucí bydlení v Popovicích? Dočetl jsem se, že plánujete ještě prodloužit kariéru, což asi není po tom, jakou máte formu takové překvapení Ve Velkých Popovicích máme s manželem pozemek a plánujeme na něm postavit dům. Zatím se to trochu zkomplikovalo stavební uzávěrou, ale věřím, že se to brzy vyřeší a přejdeme od projektování ke stavbě. Největší dřevěný Kozel na světě je z Velkých Popovic Pivovar VP Malebný středočeský pivovar Velké Popovice ubytoval ve svém areálu dalšího kozla. Kromě živého kozla Oldy, který je dlouholetým symbolem a maskotem pivovaru, přivítá nově návštěvníky největší dřevěný kozel na světě. Velkopopovický pivovar vyrobil dřevěného kozla loni k oslavám 140 let od svého založení. Kozlí vyslanec se pak vydal na pouť po exportních zemích Velkopopovického Kozla. Po dlouhém putování po Slovensku, Gruzii nebo Moldavsku se tak vrátil zpět do Velkých Popovic. Mohutná maketa trojského kozla stojí na pivovarském nádvoří. Je vysoká 7,1 metrů, dlouhá 7,4 metrů a váží pět tun. Dřevěný kozel je složený z 67 dílů. Kovová konstrukce má 45 částí a na její výrobu se použilo přes tři tuny železa. Hlavu dřevěného obra tvoří jeden kus. Dřevěné části jsou z dubových a borovicových desek. Aby kozlí velikán odolal silnému větru, jsou v jeho útrobách čtyři tuny písku. Trojský kozel z Velkých Popovic vydrží dokonce sílu orkánu. Lidé se s ním potkají během prohlídek a na akcích v pivovaru ve Velkých Popovicích. Jarní kouzlení s barvami v kruhu mandaly > Termín: > Dílna je otevřena od do v kavárně Posezení u Andělky. S sebou vezměte bavlněný kousek z vašeho šatníku (tričko, polštář, šaty apod.) Použijeme reflexní barvy na textil, které vyniknou na jakémkoli barevném podkladu. Barvy zasychají cca půl hodiny, takže si můžete zatím posedět u dobré kávy nebo voňavého čaje. A potom si odnést své krásné dílko domů. Pokud doma nenajdete vhodný kus oděvu či jiné vhodné látky, můžete si nezávisle objednat kvalitní bavlněná trička. Na s poznámkou se Simčou u Andělky si rezervujte své tričko a budete ho mít připravené na kurzu k potisku, kde ho bez poštovného zaplatíte přímo na místě. > Doba výroby potisku včetně zasychání barvy je cca 1 hodina. > Tvořit můžete průběžně po celou dobu konání kurzu, je to jen na vás kolik obrázků si vybarvíte. > Cena jednoho obrázku je 50 Kč včetně zažehlení. > Veškeré informace ke kurzu na tel.: nebo na > Těší se na Vás Simona Spáčilová a kavárna Posezení u Andělky > Pořádá: Velkopopovická společnost z. ú. 5

6 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Čistý Ladův kraj Mikroregion Ladův kraj a OÚ Velké Popovice Rádi bychom Vás pozvali na již 7. ročník jarní úklidové akce Čistý Ladův kraj, která se koná v rámci mezinárodní kampaně Clean Up the World (Ukliďme svět). Dobrovolníci po celém světě organizují úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek, potoků i mořského pobřeží, chráněných území, likvidují černé skládky apod. Celosvětově se do akce zapojují desítky milionů lidí ve více jak 100 zemích. Mikroregion Ladův kraj vloni přispěl více jak 2 tisíci účastníků a především několika kamiony odpadu, který zmizel z našeho okolí. Smyslem akce není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav svého okolí a životního prostředí obecně. Neméně významná je i možnost příjemného setkání a aktivní spolupráce jednotlivců, různých spolků, organizací a obcí. Čistý Ladův kraj je jednou z mála akcí tohoto druhu organizovaných na regionální úrovni. Účastní se jí velká většina obcí Ladova kraje, byť organizace a účast je v jednotlivých obcích hodně rozdílná. Stále více se zapojují také zdejší školy. Děti a učitelé mění část či dokonce celou páteční výuku za pracovní rukavice a odpadkové pytle. lokalita čas místo srazu kontaktní osoba plán úklidu Dubiny 9.00 u kapličky Libor Hruška Dubiny Lojovice 9.00 Lojovice, u hospody Tomáš Růžička Lojovice Krámský viz Martin Tušl Křivá Ves 8.45 u rybníka Jan Šrail Mokřany 9.00 u můstku Roman Sauer Os.Řepčice 9.00 náves Lukáš Rajtrman Myslivci HS 8.00 bažantnice Křivá Ves Karel Obrhel potok Krámský - Křivá Ves Habří 8.00 u popelnic Pod Panelkou Jaroslav Steinbach Os.Nové Habří 9.00 kruhová točna Jiří Randák Základní škola škola Lucie Fusková Rybáři bude upřesněno Jindřich Vejtruba po úklidu plánováno opékání buřtu na osadním hřišti Nové Habří, okolí rybníka v Habří, Daleška k dřevěným sochám, k ČOV okolí školy a tělocvičny, plánován i sběr elektroodpadu a sbírka pro Diakonii Broumov TJ Sokol 9.00 u Sokolovny Kamil Šibrava okolí Sokolovny Park Daleška 9.00 u kruhového objezdu Václava Zímová Hřiště Radost na hřišti Kateřina Kapalová FC Janoza 9.00 fotbalové hřiště Jindřich Síbrt DEN ZEMĚ na Radosti Eva Šrailová, komise pro ŽP Vážení přátelé přírody (nejen té Velkopopovické :-)), na sobotu 25. dubna 2015 pro Vás připravujeme oslavu DNE ZEMĚ v souvislosti s Mezinárodním dnem Země, který připadá na 22. dubna. Nejprve Vás ale bohužel musíme informovat o tom, že právě na hřišti Radost bude do konce období vegetačního klidu vykácena řada habrů z důvodu vedení trasy plynovodu, který by brzy habří kořeny pohltily. Dobrou zprávou ovšem je, že za tuto nutnou nepříjemnost je v plánu právě v rámci Dne Země společnými silami vysázet náhradní zeleň. Dále se můžete těšit na tvorbu vrbové stavbičky a tzv. hmatového chodníčku. Jsou naplánovány také mnohé tematické výtvarné dílničky pro děti a jejich doprovod, montování ptačích příbytků, přírodovědné poznávačky, soutěž k třídění odpadu, ukázka práce se dřevem nebo např. burza pěstebních semínek. Na zbytek se nechte překvapit. 6

7 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Zápis do MŠ Velké Popovice Mgr. Dagmar Strejčková a kolektiv MŠ Zápis pro školní rok 2015/16 proběhne ve středu 8. a ve čtvrtek od do ve tř. Žluťásků. Potřebujete rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Kritéria přijetí: 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky 2. Místo trvalého bydliště dítěte v obci 3. Věk dítěte (děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladšího) 4. Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení Den otevřených dveří před zápisem V sobotu od do hodin zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, kde budou podávány informace k zápisu, vzdělávacímu programu a chodu školy). Těšíme se na Vaši účast! Mateřská škola Velké Popovice hledá KVALIFIKOVANOU UČITELKU NA PLNÝ ÚVAZEK Informace na tel.: Zápis do první třídy základní školy Lucie Fusková Ve dnech 10. a 11. února proběhl zápis do první třídy. Proběhl v příjemné atmosféře na návštěvě u Křemílka a Vochomůrky. Rezervačním systémem jsme docílili toho, že čekací doby byly minimální a to celé atmosféře prospělo. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude ředitel školy vydávat 12. března. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen ve vitríně před budovou školy a na webu školy Lyžařský výcvik Michaela Křížová, 9. A Letošní lyžařský výcvik se uskutečnil v termínu od 10. do 17. ledna 2015 v Dolní Malé Úpě, jak už je několikaletou tradicí. Letos jsme však museli přesídlit do jiné chaty (Moravanky), ve které nás majitelé moc mile přivítali, stejně jako jejich malý domácí mazlíček Budd (bernardýn, 1 rok, cca 80 kg). Tento rok se na lyžák vydala 7., 8. i 9. třída. Pozor na nás dávali paní učitelka Anička Kalátová, nová vedoucí lyžařského výchovně vzdělávacího kurzu, pan ředitel Milan Čásenský, pan starosta Ivan Boleslav, paní učitelka Martina Růžičková a pan učitel Tomáš Ort. Počasí bylo v rámci možností dobré. Sníh jsme měli (někdy až pod oblečením) a občasné sluníčko také, takže jsme mohli obdivovat i překrásný výhled na Sněžku. Sjezdovky byly většinu dní našeho pobytu otevřeny, bohužel naše nejmilejší tisícovka nebyla v provozu celá, ale jen do tří čtvrtin. To nám ale nezabránilo to na sjezdovce pořádně rozbalit a náramně si to užít. Náš týdenní program nezahrnoval pouze lyžování, nýbrž i každoroční bowling s občerstvením a výlet na běžky či na pěšky. Po večeři briefing, olympiáda naruby, vlastní zábava v podobě různých stolních her nebo velmi oblíbený kulečník, takže jsme opravdu měli o zábavu postaráno do posledního puntíku, až jsme skoro zapomněli udržovat si pořádek na pokojích. Myslím, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že letošní lyžařský výcvik byl velmi vydařený a nejraději bychom se tam vrátili. 7

8 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Provoz v tělocvičně? Bez omezení! Ivan Boleslav Vážení rodiče a žáci Základní školy, na konci loňského školního roku dostalo vedení školy jednoznačný příkaz: uzavřít školní tělocvičnu z důvodu výskytu azbestu. Přítomnost azbestu byla potvrzena ve vnitřním izolačním plášti tělocvičny zkušebními sondami, které zde provedla stavební firma v rámci přípravy tělocvičny na zateplení a celkovou rekonstrukci. Nezbylo než tělocvičnu uzavřít a ukončit v ní veškeré činnosti. Čekali jsme, že bude provedeno měření úrovně azbestu, které by jasně stanovilo, jaké faktické počty vláken jsou v prostorách tělocvičny a zda je toto množství nějak zdravotně škodlivé pro ty, kteří se zde pohybují. I na zasedání školské rady zazněl tento požadavek. Nic se však nedělo. Byly zahájeny přípravy na rekonstrukci tělocvičny, tzn. bylo požádáno o dotaci na realizaci rekonstrukce. Na zasedání zastupitelstva jsme tuto žádost neschválili, protože by stála obec dalších několik milionů, které obec ve svém rozpočtu už dávno neměla. Jelikož vedení školy muselo hledat náhradní prostory pro tělesnou výchovu a zároveň unikaly prostředky za pronájem tělocvičny, celkem dalších několik set tisíc, rozhodli jsme se zjistit skutečný stav azbestu v tělocvičně. Po zdařilé komunikaci se Státním zdravotním ústavem i Krajskou hygienickou stanicí, jsme se dobrali až k akreditované zkušebně, která po dobu dvou dní prováděla měření množství azbestových vláken v naší tělocvičně. Výsledek je zveřejněn na webových stránkách školy. Podle tohoto měření LZE bez omezení provádět výuku v prostorách tělocvičny. Popisuji to zde tak podrobně z jednoduchého důvodu. Nechci samozřejmě být v podezření, že žáky a další návštěvníky pouštíme do tělocvičny, když je v ní nebezpečná látka. Na vlastní tělo jsem mnoho let testoval prostory tělocvičny a kromě výskytu běžných znaků stárnutí na mě pobyt v tělocvičně za těch třicet let neměl negativní vliv. Proto se vraťme s radostí do tělocvičny, abychom posílili tělo i ducha. Pokud se podaří náš záměr o získání dotace na přístavbu školy, školní jídelny a tělocvičny, stejně projde školní tělocvična generální rekonstrukcí. Je však hloupé, že skoro celý rok nemohla škola toto zařízení využívat. A to je opravdu škoda, nejen ekonomická. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Březen, za kamna vlezem, nebo zajdeme do knihovny Helena Papírníková, knihovnice V našem internetovém koutku mě dlouho provokovala bílá zeď, která volala po nějakém grafickém využití. Moji představu realizovala slečna Hanka Večeřová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Velké Popovice, která zde vytvořila vlastní grafické dílo na téma internet. Protože knihovna nemá jinou možnost ocenění, ráda bych Haničce veřejně poděkovala za její aktivní přístup k zlepšení vzhledu interiéru knihovny. I pro měsíc březen měsíc čtenářů jsem pro vás vybrala knihu z řady knižních novinek, které byly vydány v tomto roce. Spisovatelka Blanka Faltová se narodila v Praze a nyní žije v Hronově, její román Na slzy nezbyl čas zaujme hlavně čtenářky. Ema Hartová je chudá vdova středních let starající se o dvě dospívající dcery, z nichž jedna dokončuje základní školu a druhá studuje pedagogickou fakultu. Ema pracuje v domově pro seniory. Tato práce ji jak fyzicky, tak psychicky velmi vyčerpává, a přitom ani nezaručuje dostatečný finanční zdroj. V rodině chybí druhý plat, který by zajistil muž. Ale peníze nejsou to jediné, čeho se rodině nedostává. Ema se cítí velice osamělá. Román je napsán formou vzpomínek. Ema kdysi prožila velké drama, totiž úmrtí dítěte. V jednotlivých kapitolách se vrací jak ke svému manželství, tak k úmrtí dítěte, na něž nedokáže zapomenout kvůli děsivým snům vracejícím se k ní s neúnavnou pravidelností. Ze smrti svého dítěte viní porodní asistentku. Osud pro Emu připraví satisfakci, když se tyto dvě ženy po letech setkají v opačných rolích. Porodní asistentka je nyní klientkou domova pro seniory, kde Ema pracuje jako zdravotní sestra. Pomstí se Ema za smrt svého dítěte? Možná Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: , 8

9 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ 9

10 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Seznam výletů a vycházek s Unismou 2015 Bližší informace v katalogu nebo v CA Unisma. 7. března sobota Okolo Hvězdy starou Libocí do Ruzyně 11. března středa Prohlídka Domu odborových Svazů na Žižkově 15. března neděle Židovský hřbitov na Žižkově a okolí 21. března sobota Barrandov 29. března neděle Plzeň 2015 evropské hl. město kultury 4. dubna sobota Lomnicko: Ze Syřenova přes 3 kopce 6. dubna Pondělí velikonoční Zajímavosti na Sedlčansku 12. dubna neděle Nový židovský hřbitov dubna pátek neděle Za papežem Janem Pavlem II. a do Krakowa 25. dubna sobota Pekelný zájezd (Hrad Houska, Peklo bledule jarní, Mšeno) 26. dubna neděle Na levém břehu Vltavy 1. května pátek (svátek) Voděradské bučiny jih 2. května sobota Klatovsko zase jinak (Přeštice, Klatovy, hrad Klenová) 8. května pátek (svátek) Šporkův Kuks v novém hávu 10. května neděle Do podhůří Krušných hor 16. května sobota Na Pernštejnsko 23. května sobota Za Daňky do Líšna a Sukovou stezkou do Tloskova 30. května sobota Viničnou cestou do Hejnice a na Bártlovku 6. června sobota Lázně ze všech stran (Kudowa zdroj, Běloves, Velichovky) června středa neděle Jižní Morava Podyjí a Pálava (rak Hardegg, Znomo,Mikulov, Lednice, Valtice a další) 20. června sobota Pivní stezka s nejhezčími výhledy na Krkonoše 4. července sobota Údolím Šembery (z Kozojed do Českého Brodu) 18. července sobota Litovelským Pomoravím 25. července sobota Do Všerubského průsmyku 1. srpna sobota Po nejhezčích místech Jizerek 8. srpna sobota K Sázavě (rozhledna Špulka, Č. Šternberk, Kácov, Zruč) 22. srpna sobota Benediktini a K. I. Dientzenhofer na Broumovsku srpna sobota neděle Do otáčivého hlediště v Českém Krumlově a k prameni Vltavy 29. srpna sobota Ekotechnické muzeum (Stará čistírna) a současnost (Praha Bubeneč) 5. září sobota Za památkou Unesco Kroměříž 12. září sobota Po stopách rodu Gryspeků z Gryspachu 26. září sobota K soutoku Jizery s Labem 3. října sobota Opočno a Dobruška 10. října sobota NS Chrastecka do středu Evropy 17. října sobota Na obou stranách řeky (kolem Národního divadla a na Malou stranu) 25. října neděle Přemyslovská hradiště ve středních Čechách (Levý Hradec, Budeč, Libušín, Tetín) 31. října sobota Z Rejdiště Revoluční ulicí (Praha) 7. listopadu sobota Do Spáleného Poříčí za památkami i okolní přírodou 14. listopadu sobota Kde se říkalo Na Hecu 21. listopadu sobota Z Pankráce přes Podolí až do Podskalí 5. prosince sobota Adventní Řezno 29. prosince úterý Za Křišťálovým betlémem do Pardubic 10

11 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Jak napojit tělo vodou, očistit organismus a nakrmit buňky správnou výživou? Kateřina Kapalová Přednáška v kavárně Posezení u Andělky. Zajímají Vás témata jako IRISDIAGNOSTIKA nebo JAK OČISTIT ORGANISMUS OD PLÍSNÍ? Přijďte do kavárny Posezení u Andělky na přednášku Bc. Jany Dědičové, iridioložky, výživové poradkyně a darkfield nutriční specialistky. Začátek je v Co všechno se dozvíte? 1. Cesta ke zdraví, štíhlosti a vitalitě > napojit tělo vodou proč je důležitý pitný režim, co bychom měli a neměli pít, > očistit organismus od bakterií, virů, plísní, parazitů, těžkých kovů a jiných toxinů co je to hloubková detoxikace a proč je důležitá, > nakrmit buňky správnou výživou a obnovit funkci systému orgánů stručně o zdravé a správné výživě, proč je pro náš organismus důležitá rovnováha vitaminů, minerálů i makroživin, > ochránit organismus a zvýšit imunitu čemu je vystavené naše tělo, co nás ovlivňuje ze stravy, prostředí a jak se tomu bránit. 2. Holistické hubnutí > co je holistické hubnutí a v čem spočívá, > proč je obezita nebezpečná. 3. Diagnostické metody > irisdiagnostika, > analýza kapky krve v tepném poli mikroskopu, > analýza Quantum, > bioimpedační měření. Pořádá Velkopopovická společnost z. ú. Filmový klub odstartován Kateřina Kapalová Zajímá Vás lidsko-právní a environmentální problematika? Pokud ano, zveme Vás na promítání tematicky laděných filmů do kavárny Posezení u Andělky ve Velkých Popovicích. Premiéra se bude konat dne od Jako úvodní snímek jsme pro Vás připravili film Z popelnice do lednice zachycující gigantické plýtvání s potravinami, což je typické zejména pro rozvinuté státy světa. Třeba Vám film i trochu sáhne do svědomí a budete mít chuť po promítání diskutovat např. na téma jak správně kompostovat, když už tedy většina z nás plýtvá. Jste srdečně zváni. Vstup je zdarma. Pořádá Velkopopovická společnost z. ú. ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí obce Velké Popovice. Hasičský Ples David Hůrka a Miroslav Němec, SDH Lojovice V sobotu 14. února 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Lojovice ve spolupráci s Obcí Velké Popovice tradiční hasičský ples v místním sále sokolovny. Tento ples byl první akcí Lojovických hasičů v roce, ve kterém oslaví 85 let od založení v roce Návštěvníky plesu na samém začátku přivítalo taneční Street Dance vystoupení Teamu GJ Gábiny Jirákové a exhibice oddílu Taekwon-Do Sparring Mnichovice trenéra Viktora Steina. K poslechu a tanci hrála pod vedením Pavla Růžičky kapela Růža Band, kterou moderováním a zpěvem doplňovalo hvězdné duo Veronika Malá a Martin Holec. Hudebníci vytvořili skvělou atmosféru, díky které návštěvníci zaplnili parket od večera do rána. Již tradičně si hasiči připravili bohatou tombolu. Poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly. Děkujeme Obci Velké Popovice za podporu a hlavně Vám všem, kteří jste se přišli na ples pobavit a přispěli tak na činnost sboru. Těšíme se na Vás i na dalších hasičských akcích. 11

12 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ NENECHTE SI UJÍT v pivovaru Velké Popovice 12

13 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Loutkové divadlo při Sokolu Velké Popovice vás srdečně zve na divadelní sezónu 2015! Tříkrálová - tradiční hra o tom, jak děťátko v Betlémě navštívili tři králové a Herodes dostal, co si zasloužil O botkách z křišťálů, červené čepičce a zlaté rolničce - severská pohádka o princezně, kterou chtěl za ženu zlý trol Kašpárek v pekle - pohádka plná čertovin O dvanácti měsíčkách - o Marušce, kterou vyžene macecha a Holena do zimy pro fialky, jahody a jablíčka Kašpárek a policajt Šmidra - rozverná pohádka Vodníkovy bludičky - o lásce, která obměkčí i vodníka Bezhlavý rytíř - o kouzlech svatojánské noci, zlém čaroději a odvážné princezně Vstupné dobrovolné! Začátky představení ve 14,30 hod. Nové loutky vyrobili studenti řezbářského odd. VOSUP a SUPŠ v Praze - Žižkově (www.sups.cz). Děkujeme! 13

14 MEZI NÁMI Balet? To je nuda! Zbyněk Pokorný / foto: IIHF, ČSLH Přesně takhle a bez váhání odpověděla Bára Patočková, na mojí nejapnou otázku, proč nechodí na balet a raději hraje hokej. Potkali jsme se společně s jejím tátou v restauraci Pod Ledem ve Velkých Popovicích, abychom vám společně přiblížili, jak vypadá život hokejistky, která vyrostla na popovickém ledě a dokázala se prosadit až do ženské hokejové reprezentace. Na dresu v reprezentaci nosíš desítku, je to kvůli nějakému vzoru? V reprezentaci je to tak, že máme řadu čísel od jedničky do třicítky. Ta čísla jsou putovní a na mě zbyla desítka. Můj brácha, taky nosí desítku, a také Roman Červenka hrál s desítkou. Moje oblíbený číslo je, ale 88 a oblíbený hráč je Patrick Kane z Chicaga. Kde jsi vlastně začínala s hokejem? Táta: Děti začínaly tady v V Popovicích. K hokeji nás přivedli naši známí, kteří tady měli syna a i kvůli logistice jsme hledali něco v okolí Světic, kde bydlíme. Šli jsme s dětmi na nábor nových hokejistů. Potřebujete pouze brusle a přilbu (stačila i lyžařská helma, kterou jsme doma měli), myslím, že z počátku neměli ani hokejky. Na začátku si jenom tak bruslili. Později syna Matouše vzali do přípravky a Báru potom taky. V Popovicích hráli s bráchou do šesté třídy. V šesté jsme to zkusili, jestli by je vzali na sportovní školu v Praze na Slávii, což se nakonec podařilo. Co trenéři ve Slavoji, a vůbec v reprezentaci? Táta: Já myslím, že je to naprosto klíčový! Trenér musí být schopný děti nejen naučit hrát hokej, ale měl by být pro ně i vzorem. Bára: Když je trenér dobrej, tak se mi hraje líp. Táta: A je to i o štěstí a o tom, jestli si padnete s trenérem do oka. Měli jsme štěstí na bezvadné trenéry. V Popovicích děti začínaly pod vedením Mirka Tměje a Karla Šantrůčka a základ, který od nich dostali, byl výborný! Co znamená dneska pro rodiče, že dítě hraje hokej? Kolik času týdně vám zabere vození na tréninky apod.? Táta: Naštěstí máme z tohoto pohledu dobrou školu Bára chodí na gymnázium do sportovní třídy, kde jim omlouvají všechny absence, které souvisejí se sportem. Jinak je to spoustu ježdění. Vezměte, že Bára je 6x týdně na ledě. 2x trénink na Slávii, 2x týdně v Popovicích a o víkendu 2x zápas, to znamená neustálé převážení hokejové výstroje. Bára: Ve škole musíme mít dobrej prospěch, ale najdou se i někteří spolužáci ve třídě, kteří nestíhají skloubit školu se sportem. BARBORA PATOČKOVÁ Pozice: útočník Oblíbené číslo: 88 Oblíbený hráč: Patrick Kane (Chicago Blackhawks) Číslo v reprezentaci: 10 Báro, v polovině lednasi se zúčastnila s národním týmem žen do 18ti let mistrovství světa v Buffalu, kde jste skončili čtvrtí. Vzpomeneš si na svůj první zápas a gól v repre? Jasně, bylo to loni na mistrovství světa do 18 let v Maďarsku proti Finkám a byl to vyrovnávací gól. Puk bohužel schovaný nemám. Jakou má v česku perspektivu hráčka hokeje, byť hraje v reprezentaci? Bára: Může hrát ženskou extraligu, anebo jít do zahraničí. Kdybych hrála v Americe na univerzitě, tak tam holky nic nedostávají, tam hrají při studiu. Ale naopak v Rusku nebo ve Švýcarku, tam hrají holky profesionálně. Taky jich tam několik od nás z repre hraje. Táta: Až skončí střední školu, bude muset Bára jít na vysokou školu nebo nastoupit do práce, případně se snažit získat stipendium na vysoké škole v zahraničí, a studovat a hrát hokej tam. Všimne si tě někdo v reprezentaci, když hraješ v uvozovkách jen za Popovice? Pro holku (ale ani pro kluka) není nezbytné být ve velkém klubu. Pokud má kvalitní tréninky, tak mnohem důležitější je hrát, prostě být na ledě. To je pro ni nejlepší, klidně v menším klubu hrát nižší soutěž, ale hrát. Kromě klubů funguje mimo svaz ještě taková nezávislá organizace, kterou vede pan Krček (http://www.divcihokej.cz/cs/) a ten pořádá v průběhu roku řadu akcí, kde se můžete ukázat. Jaké jsou momentálně cíle v ženské reprezentaci? Cílem áčka je dostat se do top divize a pak na olympiádu. Ta se vloni jen těsně nepovedla. S 18kou bychom chtěli získat na mistrovství světa zpět bronzové medaile. 14

15 Co poradit holkám nebo rodičům, kteří mají holky a chtěli by to zkusit s hokejem? Bára: Udělat to samý, co jsme udělali my. Přijít na bruslení, a zkusit to. Pokud jí to bude bavit, tak ať jí v tom rodiče podporují ji. Báro, a tebe to vždycky bavilo? Bára: Jo. Táta: Nutili jsme vás s bráchou někdy na trénink? Bára: Já myslím, že ne, ani když jsme byli malí. Co příští sezona a Popovice? No zatím nevíme. Vždycky na začátku sezony řešíme, kam bych mohla jít další rok. Teď trénuju na Slávii a v Popovicích s klukama staršího dorostu, v Popovicích hraju také za starší dorost. Uvidíme, jestli bude taková věková kategorie, se kterou bych mohla hrát v Popovicích i v příštím roce. Historie ženského hokeje Ženské soutěže v Čechách a na Moravě Ženský hokej se v Čechách organizovaně hraje od 80. let, kdy začaly vznikat první týmy. Ty se nejdříve utkávaly na turnajích. První mistrovství republiky se uskutečnilo v roce 1985 v Klatovech a zvítězily hráčky týmu TJ Kovo Praha. Od sezóny 1986/87 se liga žen hraje pod různými názvy jako dlouhodobá soutěž se zápasy o víkendech. Mezi lety 1992 a 1996 se byly týmy rozděleny podle výkonnosti do dvou soutěží, poté se přešlo na ekonomičtější variantu jedné soutěže rozdělené do několika regionálních skupin. V sezóně 2010/11 jsou skupiny tři dvě české a jedna moravská. Rozhodující část sezóny se hraje systémem play off, do kterého se kvalifikují nejlepší tři týmy z Čech a vítěz moravské části soutěže. Milníky moderní historie > 1985 První mistrovství ČSR v Klatovech (1. místo TJ Kovo Praha) > 1990 První mistrovství světa (1. místo Kanada) > 1998 První olympijské hry v Naganu (1. místo USA) Mistryně České republiky > TJ Lokomotiva Beroun: 6x 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993 > HC Chemopetrol Litvínov: 6x 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004 > HC Slavia Praha: 6x 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 > HC Slezan Opava: 5x 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 > HC Škoda Plzeň: 3x 1989, 1994, 1995 > TJ Sparta Praha: 1x 1986 > TJ Kovo Praha: 1x 1985 > SK Karviná: 1x 2013 Češky na světových šampionátech Seniorky > 2000 skupina B 7. místo > 2001 divize I 3. místo > 2003 divize I 3. místo > 2004 divize I 2. místo > 2005 divize I 3. místo > 2007 divize I 5. místo > 2008 divize I 3. místo > 2009 divize I 5. místo > 2011 divize II 1. místo (postup) > 2012 divize I 1. místo (postup) (Světový šampionát se nekoná v roce olympijských her) U18 > místo > místo > místo > místo > místo > místo > místo > místo 15

16 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Dětský karneval Zbyněk Pokorný / foto: Roman Kotrč Více než 60 dětí v maskách v doprovodu rodičů a dalších členů rodiny se zapojilo do akce nazvané Dětský karneval, který proběhl v sobotu 7. února v hlavním sále Sokolovny ve Velkých Popovicích. Profesionální supina Hnedle vedle vtáhla do akce nejen děti, ale i jejich doprovod. K vidění tak byly nejrůznější soutěže, při kterých se bavily nejen děti, ale i dospělí. Kulturní výbor plánuje pozvat skupinu Hnedle vedle také na Mikulášskou besídku pro děti, ta je v plánu v pátek Dík za organizaci patří Monice Němcové. SPORT Kros na Štiříně již popáté! Dne 25. dubna 2015 proběhne 5. ročník MCC Kros Štiřín o poháry nejlepších atletů světa B. Špotákové, T. Dvořáka a R. Šebrleho. Pod záštitou Ing. Pavla Čermáka, starosty obce Kamenice > Termín akce: sobota 25. dubna 2015 > Kde: louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem > Ředitel závodu: doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. > Sportovní ředitel: Mgr. Anna Hartmanová > Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Utěkal > Startéři závodů: Tomáš Dvořák, Pavel Maslák, Pavel Čermák a další 16

17 SPORT Rozpis domácích zápasů TJ SLAVOJ Velké Popovice kopaná A-team SVP TJ Sokol Hrusice A pátek SVP TJ Klíčany pátek SVP SK Kostelec u Křížku pátek SVP TJ Radonice A pátek SVP TJ Sokol Šestajovice pátek SVP SK Úvaly B pátek B-team SVP TJ Čestlice sobota SVP TJ Sokol Ondřejov B sobota SVP TJ Sokol Hrusice B sobota SVP SK Stránčice B sobota Žáci SVP TJ Klíčany sobota SVP TJ Sokol Struhařov sobota SVP TJ Sokol Klecany sobota SVP TJ Radonice sobota SVP SK Kamenice sobota Bruslení a hokej v březnu Zimní stadion TJ Slavoj Velké Popovice, Ringhofferova 336. Odpolední bruslení s hudbou Sobota 7. března Sobota 14. března Neděle 15. března Sobota 21. března Neděle 22. března Sobota 28. března Neděle 29. března Neděle 8. března může být přidáno bruslení dle vývoje KLM Play-off. Sledujte prosím naše webové stránky Vstupné dospělí: 40 Kč, děti do 15 let a důchodci: 20 Kč. Veřejná školička bruslení pro děti > Každé úterý od nebo každý pátek od > Kurzovné: 60 Kč/hodina > Informace: S. Manová, tel.: (úterní školička), J. Ksandrová, tel.: (páteční školička) Domácí zápasy Junioři SVP Kolín pátek 6. března SVP Chrudim pátek 13. března

18 Při opakování inzerce ve stejném znění Ceny za otištění inzerátů v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou Nabízím ÚKLID DOMÁCNOSTI ve Velké Popovicích a okolí. Telefon: Hledám učitelku/učitele hry na klavír Jsem začátečník. Odměna dohodou. Velké Popovice a okolí. tel.: OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov 81 Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany

19 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: ÚČETNICTVÍ jednoduché i podvojné včetně zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a daňové evidence. Mrázková s.r.o. Petříkov 126 Tel.: , Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

20 DOVOZ PITNÉ VODY do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van dále provádíme: mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí) mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů) kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích PRONAJMU DÍLNU 100m 2 VE VELKÝCH POPOVICÍCH CENA DOHODOU. TEL.: Malířské práce, štuky, laky, stěrka + návštěva zdarma! T: SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY tel.: servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě ve Velkých Popovicích, Sokolská 241, v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny. SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: PRODEJNA: Jaromírova 50, Praha 2,

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2015 ZDARMA Kde se vzal trojský kozel? Popovice byly jasná volba Deset let od prvního putování Krajinou barona Ringhoffera Kde se zrodil masopust? Den Země Na Radosti Měsíčník

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník obce Velké Popovice e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz www.velkepopovice.cz VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015 ZDARMA Rok 2014 ve fotografiích Karolíny Měsíč e-ma Oliveriusové Čerti řádili v Popovicích

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/2015 ZDARMA Charitativní běh pro zdravotní klauny Den Země Pivovar pokřtil kůzlata Uklízíme Ladův kraj Varhany v dobré společnosti Měsíčník obce Velké Popovice e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 01/2014 ZDARMA Unikátní betlém před školou Seriál o historii Velkých Popovic láká pamětníky Vydařené adventní setkání Opravy místních komunikací Zápis do ZŠ proběhne 11. a 12.

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 ZDARMA Lampionový průvod Popovické dýňování Tenkrát v roce 1874 Představujeme projekt: U Andělky bez bariér Měsíčník obce Velké Popovice, e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz,

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 07 08/2014 ZDARMA 10. povídání o historii zavedlo účastníky i do hrobky V rámci Dne dětí rozdávala podpisy Šárka Strachová V mateřské škole se loučili s budoucími prvňáčky Den

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Jaký byl rok v Našem REGIONU? LETŇANY

Jaký byl rok v Našem REGIONU? LETŇANY Soutěž o vstupenky LÍBEZNICE Krize je slabé slovo LETŇANY Jaký byl rok v Našem REGIONU? 3 5 6 NOVÝ BAR VE STYLU NÁMOŘNÍHO MAJÁKU SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 25. LEDNA Disco club Santa Maria Odolena Voda www.santamaria.cz

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Těší se na fotbalovou akademii

Těší se na fotbalovou akademii Ladův kraj opět uklízí Letošní již 5. ročník se koná v sobotu 13. dubna Neudržel nervy! 3 4 18 měsíců DISTANC? JARNÍ SERVIS PRO VÁŠ VŮZ PŘÍLOHA 6 7 Jaro je za dveřmi Příloha DSZ jako vždy v dubnu Příležitost

Více

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Naše vize? Zelené městečko! JESENICE Obec,

Naše vize? Zelené městečko! JESENICE Obec, Novoroční střízlivění Jak vidí nového hejtmana Naše derby je jako Sparta Slávie Jsou to vždy vypjaté zápasy mezi hokejisty Velkých zastupitelé 3 4 5 Popovic a Jesenice. STANICE TECHNICKÉ KONTROLY STK AUTO

Více

Elektronická aukce pomůže domácnostem ušetřit tisíce

Elektronická aukce pomůže domácnostem ušetřit tisíce Pronajmeme si policii? Zpracovatel územního plánu se představil veřejnosti Úspěch ZŠ Řevnice v Zeměpisné olympiádě Květen 201 3 Zpravodaj města Řevnic / 24. ročník Zdarma Elektronická aukce pomůže domácnostem

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské zdarma ročník XXV duben 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 2 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, nové Týnecké listy Vám přináší zprávy z našeho města. Přečíst si můžete o nových projektech

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Dědictví regionu na jednom místě?

Dědictví regionu na jednom místě? Zápraží se rozšířilo DOLNÍ BŘEŽANY / JESENICE Řemeslo má zlaté dno 3 4 LADŮV KRAJ Neckyáda VESTEC 7 MASO UZENINY BEZ LEPKU OD RADEVA Tel.: 777 336 805, 777 333 899 e-mail: g.radev@seznam.cz Ke Mlýnu 1,

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více