VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 3/2015 ZDARMA Trojský kozel Balet je nuda Zápis do první třídy Šárka Strachová: Přišla chuť pokračovat Čistý Ladův kraj Měsíčník obce Velké Popovice facebook.com/obecvelkepopovice Provoz v tělocvičně bez omezení Rozpis fotbalových zápasů TJ Slavoj

2 Obec Velké Popovice ve spolupráci se základní a mateřskou školou Vás zve od 20 hodin v Sokolovně Velké Popovice na 1. jarní ples k tanci a poslechu zahraje RŮŽA BAND bohatá tombola afterparty vstupné: 150Kč / předprodej vstupenek: Obecní Úřad Velké Popovice Galerie u Kotrčů / kavárna U Andělky / C. A. Unisma

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Úvodní slovo Ivan Boleslav, starosta Dobrý den, vážení spoluobčané, Tak nám zabili Ferdinanda, začíná naše světově nejznámější kniha plná humoru, pravdy a moudrosti. Po této známé větě následuje děj, který se skládá z veselých i vážnějších příběhů, popsaných neopakovatelným literárním stylem Jaroslava Haška. Podobně jsem si povzdechl : tak máme schválený rozpočet obce na rok Jeho složitá realizace, doba, ve které vznikal a konečně i rozprava, předcházející jeho přijetí, byly podobné některým situacím z Haškova románu. Našli jsme zde mnoho moudra, zápletek, nedorozumění i zajímavých návrhů. Nakonec se dobrá věc podařila a tak se díky práci našich zaměstnanců, kteří dokázali i přes velký tlak vytvořit tento dokument, můžeme odpoutat od rozpočtového provizoria. Využiji tento oslí můstek o rozpočtu k tomu, abych nadnesl hlavní myšlenku, ke které dnes mířím. Při tvorbě rozpočtu jsme museli počítat s určitými zdroji příjmů. Pokud chceme obec rozvíjet a ne jen udržovat, měli bychom základní příjmy dokázat zvyšovat. V té souvislosti se nabízí ona myšlenka. Chodí nám na úřad dost občanů s různými požadavky na opravy, úpravy a vylepšení životního prostředí obce. Když chceme problém řešit, přijdeme na známý a již několikrát zmiňovaný jev. Mnoho občanů, kteří zde bydlí, zde nemá trvalé bydliště. Důvody jsou různé, někdy velmi těžko pochopitelné. Nejčastější je důvod velmi starý a obehraný, který už dávno nemá své opodstatnění a to, že FÚ Říčany má málo klientů a chodí často na kontrolu. Opak je pravdou. Za tu dobu, co běhá po obci tento názor, Říčansko znásobilo tolikrát svůj objem, že např. na zaměstnance našeho OÚ za deset let nepřišla z FÚ žádná kontrola. Nechci tím agitovat za FÚ Říčany, ale chci vyřešit přísun dalších peněz do obecní kasy. Na každého občana, který je zde trvale přihlášený, dostává obec určitou finanční částku. Proč tato částka má přijít někam do Prahy, Plzně, Ostravy, když všichni bydlíme ve Velkých Popovicích? Když dáváte děti do školy, potřebujete je mít přihlášené zde. Tak proč nepřihlásit rodiče, kteří potřebují silnici, chodník, veřejné osvětlení, nebo přistavět školu, aby se tam všechny ty Vaše děti vešly? Chci tím apelovat na Vás, občané Velkých Popovic, kteří jste se rozhodli zde plnohodnotně žít. Pomozte alespoň tím nejjednodušším způsobem získat další finance, které mohou posloužit ke zdárnému rozvoji naší obce. Byla by to radost, mít dostatek peněz a moci je použít pro užitek všech. Zatím však je to boj o každou korunu. Děkuji Vám, že o tom alespoň popřemýšlíte. Kácení stromů v obci Velké Popovice Ivan Boleslav Jedním z problémů, který také obec řeší, je úprava a kácení stromů na jednotlivých pozemcích. Pokud se na nás obracíte se žádostí o vyjádření k případnému pokácení stromů na Vašich nebo obecních pozemcích, snažíme se co nejrychleji tento problém řešit. Víme, že každý zásah do naší zeleně je velmi citlivou záležitostí a proto i řešení vybíráme taková, aby co nejméně zasahovala do životního prostředí. Nyní Vás ale chci informovat o kácení, které budeme muset na území naší obce realizovat a které by mohlo při nedostatku informací vyvolat pochopitelné negativní reakce kvůli špatnému hospodaření se stromy. Hřiště Na Radosti je ohraničeno valem, na kterém rostou vzrostlé habry a ozdobné křoviny. Habry jsou, bohužel, zasazeny přesně v linii plynového potrubí, které je položeno pod těmito stromy. Obec je proto povinna stromy pokácet, aby svými kořeny neohrozily toto potrubí. Podobný problém řešili plynaři již v prosinci minulého roku v prostorách za bytovými domy č. p. 340 a 287, kdy musely být prořezány jehličnaté stromy, které rostly také nad plynovým potrubím. Aby škoda, vzniklá na obecní zeleni a na životním prostředí, byla co nejmenší, nabídli se členové komise pro životní prostředí, že v rámci Dne Země, který bude , ve zmíněné lokalitě vysadí náhradou za pokácené habry jiné druhy dřevin tak, aby neohrožovaly plynové potrubí a zároveň aby byly ozdobou tohoto hřiště. Proto pokud máte rádi tuto část obce a chodíte sem se svými dětmi, nebo sami za sportem a odpočinkem, pomozte nám při této akci. Děkuji. Z OBSAHU: 4 - Šárka Strachová: Přišla chuť pokračovat, 5 - Trojský Kozel, 6 - Čistý Ladův kraj, Balet je nuda, 16 Rozpis jarních zápasů TJ Slavoj Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Zbyněk Pokorný šéfredaktor, Eva Hradilová inzerce, Marie Truhlářová Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Situace s doručováním poštovních zásilek Ivan Boleslav Vážení občané, jedním z nejčastějších problémů, které jsem slýchal minulý měsíc, byly stížnosti na špatnou úroveň roznáškové služby poštovních zásilek. Snažili jsme se proto tento problém v rámci naší kompetence vyřešit. Pro vysvětlení podávám následující informace o průběhu našich jednání. Již na konci ledna jsem obdržel první nespokojenou reakci občanů na pozdní a nepřesné doručování. Zaslal jsem proto na ředitelství pošt svou stížnost, která byla postoupena panu řediteli DÚS pro Prahu východ. Jeho reakci si můžete přečíst níže. Jelikož nebyla pro mě dostatečně uspokojivá a nedostatky se objevují i v těchto dnech (psáno ), pokračuje naše jednání nejen s ním, ale i s paní vedoucí Depa Říčany a stále tento problém řešíme. Je možné, že v době, kdy Zpravodaj máte v ruce, je již vše vyřešeno, ale cítím povinnost Vás nyní o všem informovat. Chtěl jsem Vás především požádat o trpělivost v situaci, která je, jak věřím, dočasná. Neobviňujte paní vedoucí a zaměstnankyně naší pošty z nedostatků a z neřešení celého problému. Jim je celá záležitost nejméně příjemná a dělají vše, co je v jejich silách. Vězte, že chyba není na jejich straně, ale na straně vedení České pošty, které svým systémovým pochybením způsobilo tuto situaci. Roznáška zásilek totiž není v kompetenci našeho poštovního úřadu, ale tzv. Depa Říčany. Zde se shromažďují zásilky, které si mají naši doručovatelé vyzvednout, vytřídit, roznést a zpětně vyhodnotit. S tím souvisí i personální obsazení doručovatelské služby, které je záležitostí Depa. Proto nám roznášejí zásilky doručovatelé, kteří zatím neznají obec a dochází k pozdnímu doručení nebo špatnému určení adresáta. Psal jsem panu řediteli, že ten, kdo tohle vymyslel, zasloužil by si to vyzkoušet na vlastní kůži. Věřím, že se brzy celá záležitost srovná a zásilky budou chodit na správné adresy a hlavně včas. Je to přeci zájem nás všech. Reakce ředitele DÚS pro Prahu východ: Vážený pane starosto, dovolte, abychom odpověděli na Vaše podání ze dne ve věci nekvalitního doručování poštovních zásilek v obci Velké Popovice, které jsme obdrželi prostřednictvím obchodní manažerky. V rámci přijaté strategie České pošty, s.p. dochází postupně ke změnám v systému organizace dodávací služby, a to zejména formou centralizace dodání do větších provozních celků. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno i k centralizaci listovního dodání z pošty Velké Popovice k Depu Říčany u Prahy 70. Doručování poštovních zásilek v obci Velké Popovice a přilehlých obcích je zajišťováno motorizovanými doručovateli Depa. Centralizace by se v žádném případě neměla dotknout kvality zajišťovaných služeb, měla by naopak přispět k efektivitě dodací sítě v příslušné oblasti, optimalizaci pracovních míst a zajištění lepší zastupitelnosti listovních doručovatelů. Vaše podání týkající se nekvalitního doručování bylo prošetřeno na provozovně Depo Říčany u Prahy 70, Černokostelecká 2246, která zajišťuje doručování listovních zásilek v lokalitě obce Velké Popovice. Pokles kvality doručování, zejména opožděné dodávání poštovních zásilek, byl způsoben kritickou personální situací na Depu. Vedoucí pracovníci Depa jsou si problémů v této oblasti vědomi, na obsazení neobsazených míst a stabilizaci personální situace intenzivně pracují. Za způsobené problémy se občanům obce Velké Popovice touto cestou velice omlouvají. V současné době se situace v doručování stabilizuje a doručování v obci Velké Popovice by již mělo probíhat bez nepravidelností. Vážený pane starosto, ujišťujeme Vás, že je v našem zájmu poskytovat kvalitní služby a vítáme každou informaci, která nám k tomu napomůže. S pozdravem Ing. Rastislav Choma, ředitel DÚS PH ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Přišla chuť pokračovat Zbyněk Pokorný Čtvrtou medaili získala Šárka Strachová ve slalomu na mistrovství světa v americkém Beaver Creeku. Budoucí občanka Velkých Popovic tak opět navázala na předchozí úspěchy na MS i Olympiádě. Zdá se ale, že usadit se ještě nehodlá, poté, co opět předvádí špičkové výkony Šárko, bezprostředně po úspěchu na MS jste prohlásila, že byste ráda ještě v kariéře pokračovala. Jak vidíte svoje účinkování ve zbytku letošní sezony a tu následující? Během této sezóny přišla opět nová energie a chuť pokračovat v mé lyžařské kariéře. V této sezóně nás ještě čekají tři závody Světového poháru, na které bych se ráda co nejlépe připravila a využila skvělého pocitu na lyžích, který teď mám. Letos se ještě bude závodit se slalomu v Meribelu a ve slovinském Mariboru. Plánujete se zúčastnit? Jak těžké bude případně soustředit se a nemyslet na to, že už máte letos takříkajíc splněno? 4

5 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Kromě těchto dvou, které jste zmínil ještě letíme na jeden závod Světového poháru do Švédska. Samozřejmě všechny tyto závody jsou pro mne velmi důležité a pokusíme se na ně co nejlépe připravit. Kromě toho budeme mít dost času na trénink nebo třeba i na testování nového materiálu. Co jste říkala pádu Ondřeje Banka? Nejste ráda, že se sama soustředíte přeci jen na bezpečnější disciplíny? Samozřejmě to pro nás všechny byl šok a čekali jsme s napětím na zprávy o Ondrově zdravotním stavu. Všechny nás to hrozně mrzelo. Ondra jezdil poslední týdny výborně a v kombinaci na MS to měl rozjeté na medaili. Jedním z Vašich sponzorů je i výrobce čokolády? Mlsáte ráda? Dostala jste od nich něco sladkého? Čokolády mám od svého sponzora opravdu hodně. Ne, že bych nějak moc mlsala sladké ale čokoládu mám vždycky sebou v batohu na tréninku. Rychlé doplnění energie se vždycky hodí. Poslední otázka: Jak se vyvíjí vaše budoucí bydlení v Popovicích? Dočetl jsem se, že plánujete ještě prodloužit kariéru, což asi není po tom, jakou máte formu takové překvapení Ve Velkých Popovicích máme s manželem pozemek a plánujeme na něm postavit dům. Zatím se to trochu zkomplikovalo stavební uzávěrou, ale věřím, že se to brzy vyřeší a přejdeme od projektování ke stavbě. Největší dřevěný Kozel na světě je z Velkých Popovic Pivovar VP Malebný středočeský pivovar Velké Popovice ubytoval ve svém areálu dalšího kozla. Kromě živého kozla Oldy, který je dlouholetým symbolem a maskotem pivovaru, přivítá nově návštěvníky největší dřevěný kozel na světě. Velkopopovický pivovar vyrobil dřevěného kozla loni k oslavám 140 let od svého založení. Kozlí vyslanec se pak vydal na pouť po exportních zemích Velkopopovického Kozla. Po dlouhém putování po Slovensku, Gruzii nebo Moldavsku se tak vrátil zpět do Velkých Popovic. Mohutná maketa trojského kozla stojí na pivovarském nádvoří. Je vysoká 7,1 metrů, dlouhá 7,4 metrů a váží pět tun. Dřevěný kozel je složený z 67 dílů. Kovová konstrukce má 45 částí a na její výrobu se použilo přes tři tuny železa. Hlavu dřevěného obra tvoří jeden kus. Dřevěné části jsou z dubových a borovicových desek. Aby kozlí velikán odolal silnému větru, jsou v jeho útrobách čtyři tuny písku. Trojský kozel z Velkých Popovic vydrží dokonce sílu orkánu. Lidé se s ním potkají během prohlídek a na akcích v pivovaru ve Velkých Popovicích. Jarní kouzlení s barvami v kruhu mandaly > Termín: > Dílna je otevřena od do v kavárně Posezení u Andělky. S sebou vezměte bavlněný kousek z vašeho šatníku (tričko, polštář, šaty apod.) Použijeme reflexní barvy na textil, které vyniknou na jakémkoli barevném podkladu. Barvy zasychají cca půl hodiny, takže si můžete zatím posedět u dobré kávy nebo voňavého čaje. A potom si odnést své krásné dílko domů. Pokud doma nenajdete vhodný kus oděvu či jiné vhodné látky, můžete si nezávisle objednat kvalitní bavlněná trička. Na s poznámkou se Simčou u Andělky si rezervujte své tričko a budete ho mít připravené na kurzu k potisku, kde ho bez poštovného zaplatíte přímo na místě. > Doba výroby potisku včetně zasychání barvy je cca 1 hodina. > Tvořit můžete průběžně po celou dobu konání kurzu, je to jen na vás kolik obrázků si vybarvíte. > Cena jednoho obrázku je 50 Kč včetně zažehlení. > Veškeré informace ke kurzu na tel.: nebo na > Těší se na Vás Simona Spáčilová a kavárna Posezení u Andělky > Pořádá: Velkopopovická společnost z. ú. 5

6 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Čistý Ladův kraj Mikroregion Ladův kraj a OÚ Velké Popovice Rádi bychom Vás pozvali na již 7. ročník jarní úklidové akce Čistý Ladův kraj, která se koná v rámci mezinárodní kampaně Clean Up the World (Ukliďme svět). Dobrovolníci po celém světě organizují úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek, potoků i mořského pobřeží, chráněných území, likvidují černé skládky apod. Celosvětově se do akce zapojují desítky milionů lidí ve více jak 100 zemích. Mikroregion Ladův kraj vloni přispěl více jak 2 tisíci účastníků a především několika kamiony odpadu, který zmizel z našeho okolí. Smyslem akce není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav svého okolí a životního prostředí obecně. Neméně významná je i možnost příjemného setkání a aktivní spolupráce jednotlivců, různých spolků, organizací a obcí. Čistý Ladův kraj je jednou z mála akcí tohoto druhu organizovaných na regionální úrovni. Účastní se jí velká většina obcí Ladova kraje, byť organizace a účast je v jednotlivých obcích hodně rozdílná. Stále více se zapojují také zdejší školy. Děti a učitelé mění část či dokonce celou páteční výuku za pracovní rukavice a odpadkové pytle. lokalita čas místo srazu kontaktní osoba plán úklidu Dubiny 9.00 u kapličky Libor Hruška Dubiny Lojovice 9.00 Lojovice, u hospody Tomáš Růžička Lojovice Krámský viz Martin Tušl Křivá Ves 8.45 u rybníka Jan Šrail Mokřany 9.00 u můstku Roman Sauer Os.Řepčice 9.00 náves Lukáš Rajtrman Myslivci HS 8.00 bažantnice Křivá Ves Karel Obrhel potok Krámský - Křivá Ves Habří 8.00 u popelnic Pod Panelkou Jaroslav Steinbach Os.Nové Habří 9.00 kruhová točna Jiří Randák Základní škola škola Lucie Fusková Rybáři bude upřesněno Jindřich Vejtruba po úklidu plánováno opékání buřtu na osadním hřišti Nové Habří, okolí rybníka v Habří, Daleška k dřevěným sochám, k ČOV okolí školy a tělocvičny, plánován i sběr elektroodpadu a sbírka pro Diakonii Broumov TJ Sokol 9.00 u Sokolovny Kamil Šibrava okolí Sokolovny Park Daleška 9.00 u kruhového objezdu Václava Zímová Hřiště Radost na hřišti Kateřina Kapalová FC Janoza 9.00 fotbalové hřiště Jindřich Síbrt DEN ZEMĚ na Radosti Eva Šrailová, komise pro ŽP Vážení přátelé přírody (nejen té Velkopopovické :-)), na sobotu 25. dubna 2015 pro Vás připravujeme oslavu DNE ZEMĚ v souvislosti s Mezinárodním dnem Země, který připadá na 22. dubna. Nejprve Vás ale bohužel musíme informovat o tom, že právě na hřišti Radost bude do konce období vegetačního klidu vykácena řada habrů z důvodu vedení trasy plynovodu, který by brzy habří kořeny pohltily. Dobrou zprávou ovšem je, že za tuto nutnou nepříjemnost je v plánu právě v rámci Dne Země společnými silami vysázet náhradní zeleň. Dále se můžete těšit na tvorbu vrbové stavbičky a tzv. hmatového chodníčku. Jsou naplánovány také mnohé tematické výtvarné dílničky pro děti a jejich doprovod, montování ptačích příbytků, přírodovědné poznávačky, soutěž k třídění odpadu, ukázka práce se dřevem nebo např. burza pěstebních semínek. Na zbytek se nechte překvapit. 6

7 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Zápis do MŠ Velké Popovice Mgr. Dagmar Strejčková a kolektiv MŠ Zápis pro školní rok 2015/16 proběhne ve středu 8. a ve čtvrtek od do ve tř. Žluťásků. Potřebujete rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Kritéria přijetí: 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky 2. Místo trvalého bydliště dítěte v obci 3. Věk dítěte (děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladšího) 4. Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení Den otevřených dveří před zápisem V sobotu od do hodin zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, kde budou podávány informace k zápisu, vzdělávacímu programu a chodu školy). Těšíme se na Vaši účast! Mateřská škola Velké Popovice hledá KVALIFIKOVANOU UČITELKU NA PLNÝ ÚVAZEK Informace na tel.: Zápis do první třídy základní školy Lucie Fusková Ve dnech 10. a 11. února proběhl zápis do první třídy. Proběhl v příjemné atmosféře na návštěvě u Křemílka a Vochomůrky. Rezervačním systémem jsme docílili toho, že čekací doby byly minimální a to celé atmosféře prospělo. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude ředitel školy vydávat 12. března. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen ve vitríně před budovou školy a na webu školy Lyžařský výcvik Michaela Křížová, 9. A Letošní lyžařský výcvik se uskutečnil v termínu od 10. do 17. ledna 2015 v Dolní Malé Úpě, jak už je několikaletou tradicí. Letos jsme však museli přesídlit do jiné chaty (Moravanky), ve které nás majitelé moc mile přivítali, stejně jako jejich malý domácí mazlíček Budd (bernardýn, 1 rok, cca 80 kg). Tento rok se na lyžák vydala 7., 8. i 9. třída. Pozor na nás dávali paní učitelka Anička Kalátová, nová vedoucí lyžařského výchovně vzdělávacího kurzu, pan ředitel Milan Čásenský, pan starosta Ivan Boleslav, paní učitelka Martina Růžičková a pan učitel Tomáš Ort. Počasí bylo v rámci možností dobré. Sníh jsme měli (někdy až pod oblečením) a občasné sluníčko také, takže jsme mohli obdivovat i překrásný výhled na Sněžku. Sjezdovky byly většinu dní našeho pobytu otevřeny, bohužel naše nejmilejší tisícovka nebyla v provozu celá, ale jen do tří čtvrtin. To nám ale nezabránilo to na sjezdovce pořádně rozbalit a náramně si to užít. Náš týdenní program nezahrnoval pouze lyžování, nýbrž i každoroční bowling s občerstvením a výlet na běžky či na pěšky. Po večeři briefing, olympiáda naruby, vlastní zábava v podobě různých stolních her nebo velmi oblíbený kulečník, takže jsme opravdu měli o zábavu postaráno do posledního puntíku, až jsme skoro zapomněli udržovat si pořádek na pokojích. Myslím, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že letošní lyžařský výcvik byl velmi vydařený a nejraději bychom se tam vrátili. 7

8 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Provoz v tělocvičně? Bez omezení! Ivan Boleslav Vážení rodiče a žáci Základní školy, na konci loňského školního roku dostalo vedení školy jednoznačný příkaz: uzavřít školní tělocvičnu z důvodu výskytu azbestu. Přítomnost azbestu byla potvrzena ve vnitřním izolačním plášti tělocvičny zkušebními sondami, které zde provedla stavební firma v rámci přípravy tělocvičny na zateplení a celkovou rekonstrukci. Nezbylo než tělocvičnu uzavřít a ukončit v ní veškeré činnosti. Čekali jsme, že bude provedeno měření úrovně azbestu, které by jasně stanovilo, jaké faktické počty vláken jsou v prostorách tělocvičny a zda je toto množství nějak zdravotně škodlivé pro ty, kteří se zde pohybují. I na zasedání školské rady zazněl tento požadavek. Nic se však nedělo. Byly zahájeny přípravy na rekonstrukci tělocvičny, tzn. bylo požádáno o dotaci na realizaci rekonstrukce. Na zasedání zastupitelstva jsme tuto žádost neschválili, protože by stála obec dalších několik milionů, které obec ve svém rozpočtu už dávno neměla. Jelikož vedení školy muselo hledat náhradní prostory pro tělesnou výchovu a zároveň unikaly prostředky za pronájem tělocvičny, celkem dalších několik set tisíc, rozhodli jsme se zjistit skutečný stav azbestu v tělocvičně. Po zdařilé komunikaci se Státním zdravotním ústavem i Krajskou hygienickou stanicí, jsme se dobrali až k akreditované zkušebně, která po dobu dvou dní prováděla měření množství azbestových vláken v naší tělocvičně. Výsledek je zveřejněn na webových stránkách školy. Podle tohoto měření LZE bez omezení provádět výuku v prostorách tělocvičny. Popisuji to zde tak podrobně z jednoduchého důvodu. Nechci samozřejmě být v podezření, že žáky a další návštěvníky pouštíme do tělocvičny, když je v ní nebezpečná látka. Na vlastní tělo jsem mnoho let testoval prostory tělocvičny a kromě výskytu běžných znaků stárnutí na mě pobyt v tělocvičně za těch třicet let neměl negativní vliv. Proto se vraťme s radostí do tělocvičny, abychom posílili tělo i ducha. Pokud se podaří náš záměr o získání dotace na přístavbu školy, školní jídelny a tělocvičny, stejně projde školní tělocvična generální rekonstrukcí. Je však hloupé, že skoro celý rok nemohla škola toto zařízení využívat. A to je opravdu škoda, nejen ekonomická. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Březen, za kamna vlezem, nebo zajdeme do knihovny Helena Papírníková, knihovnice V našem internetovém koutku mě dlouho provokovala bílá zeď, která volala po nějakém grafickém využití. Moji představu realizovala slečna Hanka Večeřová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Velké Popovice, která zde vytvořila vlastní grafické dílo na téma internet. Protože knihovna nemá jinou možnost ocenění, ráda bych Haničce veřejně poděkovala za její aktivní přístup k zlepšení vzhledu interiéru knihovny. I pro měsíc březen měsíc čtenářů jsem pro vás vybrala knihu z řady knižních novinek, které byly vydány v tomto roce. Spisovatelka Blanka Faltová se narodila v Praze a nyní žije v Hronově, její román Na slzy nezbyl čas zaujme hlavně čtenářky. Ema Hartová je chudá vdova středních let starající se o dvě dospívající dcery, z nichž jedna dokončuje základní školu a druhá studuje pedagogickou fakultu. Ema pracuje v domově pro seniory. Tato práce ji jak fyzicky, tak psychicky velmi vyčerpává, a přitom ani nezaručuje dostatečný finanční zdroj. V rodině chybí druhý plat, který by zajistil muž. Ale peníze nejsou to jediné, čeho se rodině nedostává. Ema se cítí velice osamělá. Román je napsán formou vzpomínek. Ema kdysi prožila velké drama, totiž úmrtí dítěte. V jednotlivých kapitolách se vrací jak ke svému manželství, tak k úmrtí dítěte, na něž nedokáže zapomenout kvůli děsivým snům vracejícím se k ní s neúnavnou pravidelností. Ze smrti svého dítěte viní porodní asistentku. Osud pro Emu připraví satisfakci, když se tyto dvě ženy po letech setkají v opačných rolích. Porodní asistentka je nyní klientkou domova pro seniory, kde Ema pracuje jako zdravotní sestra. Pomstí se Ema za smrt svého dítěte? Možná Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: , 8

9 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ 9

10 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Seznam výletů a vycházek s Unismou 2015 Bližší informace v katalogu nebo v CA Unisma. 7. března sobota Okolo Hvězdy starou Libocí do Ruzyně 11. března středa Prohlídka Domu odborových Svazů na Žižkově 15. března neděle Židovský hřbitov na Žižkově a okolí 21. března sobota Barrandov 29. března neděle Plzeň 2015 evropské hl. město kultury 4. dubna sobota Lomnicko: Ze Syřenova přes 3 kopce 6. dubna Pondělí velikonoční Zajímavosti na Sedlčansku 12. dubna neděle Nový židovský hřbitov dubna pátek neděle Za papežem Janem Pavlem II. a do Krakowa 25. dubna sobota Pekelný zájezd (Hrad Houska, Peklo bledule jarní, Mšeno) 26. dubna neděle Na levém břehu Vltavy 1. května pátek (svátek) Voděradské bučiny jih 2. května sobota Klatovsko zase jinak (Přeštice, Klatovy, hrad Klenová) 8. května pátek (svátek) Šporkův Kuks v novém hávu 10. května neděle Do podhůří Krušných hor 16. května sobota Na Pernštejnsko 23. května sobota Za Daňky do Líšna a Sukovou stezkou do Tloskova 30. května sobota Viničnou cestou do Hejnice a na Bártlovku 6. června sobota Lázně ze všech stran (Kudowa zdroj, Běloves, Velichovky) června středa neděle Jižní Morava Podyjí a Pálava (rak Hardegg, Znomo,Mikulov, Lednice, Valtice a další) 20. června sobota Pivní stezka s nejhezčími výhledy na Krkonoše 4. července sobota Údolím Šembery (z Kozojed do Českého Brodu) 18. července sobota Litovelským Pomoravím 25. července sobota Do Všerubského průsmyku 1. srpna sobota Po nejhezčích místech Jizerek 8. srpna sobota K Sázavě (rozhledna Špulka, Č. Šternberk, Kácov, Zruč) 22. srpna sobota Benediktini a K. I. Dientzenhofer na Broumovsku srpna sobota neděle Do otáčivého hlediště v Českém Krumlově a k prameni Vltavy 29. srpna sobota Ekotechnické muzeum (Stará čistírna) a současnost (Praha Bubeneč) 5. září sobota Za památkou Unesco Kroměříž 12. září sobota Po stopách rodu Gryspeků z Gryspachu 26. září sobota K soutoku Jizery s Labem 3. října sobota Opočno a Dobruška 10. října sobota NS Chrastecka do středu Evropy 17. října sobota Na obou stranách řeky (kolem Národního divadla a na Malou stranu) 25. října neděle Přemyslovská hradiště ve středních Čechách (Levý Hradec, Budeč, Libušín, Tetín) 31. října sobota Z Rejdiště Revoluční ulicí (Praha) 7. listopadu sobota Do Spáleného Poříčí za památkami i okolní přírodou 14. listopadu sobota Kde se říkalo Na Hecu 21. listopadu sobota Z Pankráce přes Podolí až do Podskalí 5. prosince sobota Adventní Řezno 29. prosince úterý Za Křišťálovým betlémem do Pardubic 10

11 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Jak napojit tělo vodou, očistit organismus a nakrmit buňky správnou výživou? Kateřina Kapalová Přednáška v kavárně Posezení u Andělky. Zajímají Vás témata jako IRISDIAGNOSTIKA nebo JAK OČISTIT ORGANISMUS OD PLÍSNÍ? Přijďte do kavárny Posezení u Andělky na přednášku Bc. Jany Dědičové, iridioložky, výživové poradkyně a darkfield nutriční specialistky. Začátek je v Co všechno se dozvíte? 1. Cesta ke zdraví, štíhlosti a vitalitě > napojit tělo vodou proč je důležitý pitný režim, co bychom měli a neměli pít, > očistit organismus od bakterií, virů, plísní, parazitů, těžkých kovů a jiných toxinů co je to hloubková detoxikace a proč je důležitá, > nakrmit buňky správnou výživou a obnovit funkci systému orgánů stručně o zdravé a správné výživě, proč je pro náš organismus důležitá rovnováha vitaminů, minerálů i makroživin, > ochránit organismus a zvýšit imunitu čemu je vystavené naše tělo, co nás ovlivňuje ze stravy, prostředí a jak se tomu bránit. 2. Holistické hubnutí > co je holistické hubnutí a v čem spočívá, > proč je obezita nebezpečná. 3. Diagnostické metody > irisdiagnostika, > analýza kapky krve v tepném poli mikroskopu, > analýza Quantum, > bioimpedační měření. Pořádá Velkopopovická společnost z. ú. Filmový klub odstartován Kateřina Kapalová Zajímá Vás lidsko-právní a environmentální problematika? Pokud ano, zveme Vás na promítání tematicky laděných filmů do kavárny Posezení u Andělky ve Velkých Popovicích. Premiéra se bude konat dne od Jako úvodní snímek jsme pro Vás připravili film Z popelnice do lednice zachycující gigantické plýtvání s potravinami, což je typické zejména pro rozvinuté státy světa. Třeba Vám film i trochu sáhne do svědomí a budete mít chuť po promítání diskutovat např. na téma jak správně kompostovat, když už tedy většina z nás plýtvá. Jste srdečně zváni. Vstup je zdarma. Pořádá Velkopopovická společnost z. ú. ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí obce Velké Popovice. Hasičský Ples David Hůrka a Miroslav Němec, SDH Lojovice V sobotu 14. února 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Lojovice ve spolupráci s Obcí Velké Popovice tradiční hasičský ples v místním sále sokolovny. Tento ples byl první akcí Lojovických hasičů v roce, ve kterém oslaví 85 let od založení v roce Návštěvníky plesu na samém začátku přivítalo taneční Street Dance vystoupení Teamu GJ Gábiny Jirákové a exhibice oddílu Taekwon-Do Sparring Mnichovice trenéra Viktora Steina. K poslechu a tanci hrála pod vedením Pavla Růžičky kapela Růža Band, kterou moderováním a zpěvem doplňovalo hvězdné duo Veronika Malá a Martin Holec. Hudebníci vytvořili skvělou atmosféru, díky které návštěvníci zaplnili parket od večera do rána. Již tradičně si hasiči připravili bohatou tombolu. Poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly. Děkujeme Obci Velké Popovice za podporu a hlavně Vám všem, kteří jste se přišli na ples pobavit a přispěli tak na činnost sboru. Těšíme se na Vás i na dalších hasičských akcích. 11

12 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ NENECHTE SI UJÍT v pivovaru Velké Popovice 12

13 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Loutkové divadlo při Sokolu Velké Popovice vás srdečně zve na divadelní sezónu 2015! Tříkrálová - tradiční hra o tom, jak děťátko v Betlémě navštívili tři králové a Herodes dostal, co si zasloužil O botkách z křišťálů, červené čepičce a zlaté rolničce - severská pohádka o princezně, kterou chtěl za ženu zlý trol Kašpárek v pekle - pohádka plná čertovin O dvanácti měsíčkách - o Marušce, kterou vyžene macecha a Holena do zimy pro fialky, jahody a jablíčka Kašpárek a policajt Šmidra - rozverná pohádka Vodníkovy bludičky - o lásce, která obměkčí i vodníka Bezhlavý rytíř - o kouzlech svatojánské noci, zlém čaroději a odvážné princezně Vstupné dobrovolné! Začátky představení ve 14,30 hod. Nové loutky vyrobili studenti řezbářského odd. VOSUP a SUPŠ v Praze - Žižkově (www.sups.cz). Děkujeme! 13

14 MEZI NÁMI Balet? To je nuda! Zbyněk Pokorný / foto: IIHF, ČSLH Přesně takhle a bez váhání odpověděla Bára Patočková, na mojí nejapnou otázku, proč nechodí na balet a raději hraje hokej. Potkali jsme se společně s jejím tátou v restauraci Pod Ledem ve Velkých Popovicích, abychom vám společně přiblížili, jak vypadá život hokejistky, která vyrostla na popovickém ledě a dokázala se prosadit až do ženské hokejové reprezentace. Na dresu v reprezentaci nosíš desítku, je to kvůli nějakému vzoru? V reprezentaci je to tak, že máme řadu čísel od jedničky do třicítky. Ta čísla jsou putovní a na mě zbyla desítka. Můj brácha, taky nosí desítku, a také Roman Červenka hrál s desítkou. Moje oblíbený číslo je, ale 88 a oblíbený hráč je Patrick Kane z Chicaga. Kde jsi vlastně začínala s hokejem? Táta: Děti začínaly tady v V Popovicích. K hokeji nás přivedli naši známí, kteří tady měli syna a i kvůli logistice jsme hledali něco v okolí Světic, kde bydlíme. Šli jsme s dětmi na nábor nových hokejistů. Potřebujete pouze brusle a přilbu (stačila i lyžařská helma, kterou jsme doma měli), myslím, že z počátku neměli ani hokejky. Na začátku si jenom tak bruslili. Později syna Matouše vzali do přípravky a Báru potom taky. V Popovicích hráli s bráchou do šesté třídy. V šesté jsme to zkusili, jestli by je vzali na sportovní školu v Praze na Slávii, což se nakonec podařilo. Co trenéři ve Slavoji, a vůbec v reprezentaci? Táta: Já myslím, že je to naprosto klíčový! Trenér musí být schopný děti nejen naučit hrát hokej, ale měl by být pro ně i vzorem. Bára: Když je trenér dobrej, tak se mi hraje líp. Táta: A je to i o štěstí a o tom, jestli si padnete s trenérem do oka. Měli jsme štěstí na bezvadné trenéry. V Popovicích děti začínaly pod vedením Mirka Tměje a Karla Šantrůčka a základ, který od nich dostali, byl výborný! Co znamená dneska pro rodiče, že dítě hraje hokej? Kolik času týdně vám zabere vození na tréninky apod.? Táta: Naštěstí máme z tohoto pohledu dobrou školu Bára chodí na gymnázium do sportovní třídy, kde jim omlouvají všechny absence, které souvisejí se sportem. Jinak je to spoustu ježdění. Vezměte, že Bára je 6x týdně na ledě. 2x trénink na Slávii, 2x týdně v Popovicích a o víkendu 2x zápas, to znamená neustálé převážení hokejové výstroje. Bára: Ve škole musíme mít dobrej prospěch, ale najdou se i někteří spolužáci ve třídě, kteří nestíhají skloubit školu se sportem. BARBORA PATOČKOVÁ Pozice: útočník Oblíbené číslo: 88 Oblíbený hráč: Patrick Kane (Chicago Blackhawks) Číslo v reprezentaci: 10 Báro, v polovině lednasi se zúčastnila s národním týmem žen do 18ti let mistrovství světa v Buffalu, kde jste skončili čtvrtí. Vzpomeneš si na svůj první zápas a gól v repre? Jasně, bylo to loni na mistrovství světa do 18 let v Maďarsku proti Finkám a byl to vyrovnávací gól. Puk bohužel schovaný nemám. Jakou má v česku perspektivu hráčka hokeje, byť hraje v reprezentaci? Bára: Může hrát ženskou extraligu, anebo jít do zahraničí. Kdybych hrála v Americe na univerzitě, tak tam holky nic nedostávají, tam hrají při studiu. Ale naopak v Rusku nebo ve Švýcarku, tam hrají holky profesionálně. Taky jich tam několik od nás z repre hraje. Táta: Až skončí střední školu, bude muset Bára jít na vysokou školu nebo nastoupit do práce, případně se snažit získat stipendium na vysoké škole v zahraničí, a studovat a hrát hokej tam. Všimne si tě někdo v reprezentaci, když hraješ v uvozovkách jen za Popovice? Pro holku (ale ani pro kluka) není nezbytné být ve velkém klubu. Pokud má kvalitní tréninky, tak mnohem důležitější je hrát, prostě být na ledě. To je pro ni nejlepší, klidně v menším klubu hrát nižší soutěž, ale hrát. Kromě klubů funguje mimo svaz ještě taková nezávislá organizace, kterou vede pan Krček (http://www.divcihokej.cz/cs/) a ten pořádá v průběhu roku řadu akcí, kde se můžete ukázat. Jaké jsou momentálně cíle v ženské reprezentaci? Cílem áčka je dostat se do top divize a pak na olympiádu. Ta se vloni jen těsně nepovedla. S 18kou bychom chtěli získat na mistrovství světa zpět bronzové medaile. 14

15 Co poradit holkám nebo rodičům, kteří mají holky a chtěli by to zkusit s hokejem? Bára: Udělat to samý, co jsme udělali my. Přijít na bruslení, a zkusit to. Pokud jí to bude bavit, tak ať jí v tom rodiče podporují ji. Báro, a tebe to vždycky bavilo? Bára: Jo. Táta: Nutili jsme vás s bráchou někdy na trénink? Bára: Já myslím, že ne, ani když jsme byli malí. Co příští sezona a Popovice? No zatím nevíme. Vždycky na začátku sezony řešíme, kam bych mohla jít další rok. Teď trénuju na Slávii a v Popovicích s klukama staršího dorostu, v Popovicích hraju také za starší dorost. Uvidíme, jestli bude taková věková kategorie, se kterou bych mohla hrát v Popovicích i v příštím roce. Historie ženského hokeje Ženské soutěže v Čechách a na Moravě Ženský hokej se v Čechách organizovaně hraje od 80. let, kdy začaly vznikat první týmy. Ty se nejdříve utkávaly na turnajích. První mistrovství republiky se uskutečnilo v roce 1985 v Klatovech a zvítězily hráčky týmu TJ Kovo Praha. Od sezóny 1986/87 se liga žen hraje pod různými názvy jako dlouhodobá soutěž se zápasy o víkendech. Mezi lety 1992 a 1996 se byly týmy rozděleny podle výkonnosti do dvou soutěží, poté se přešlo na ekonomičtější variantu jedné soutěže rozdělené do několika regionálních skupin. V sezóně 2010/11 jsou skupiny tři dvě české a jedna moravská. Rozhodující část sezóny se hraje systémem play off, do kterého se kvalifikují nejlepší tři týmy z Čech a vítěz moravské části soutěže. Milníky moderní historie > 1985 První mistrovství ČSR v Klatovech (1. místo TJ Kovo Praha) > 1990 První mistrovství světa (1. místo Kanada) > 1998 První olympijské hry v Naganu (1. místo USA) Mistryně České republiky > TJ Lokomotiva Beroun: 6x 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993 > HC Chemopetrol Litvínov: 6x 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004 > HC Slavia Praha: 6x 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 > HC Slezan Opava: 5x 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 > HC Škoda Plzeň: 3x 1989, 1994, 1995 > TJ Sparta Praha: 1x 1986 > TJ Kovo Praha: 1x 1985 > SK Karviná: 1x 2013 Češky na světových šampionátech Seniorky > 2000 skupina B 7. místo > 2001 divize I 3. místo > 2003 divize I 3. místo > 2004 divize I 2. místo > 2005 divize I 3. místo > 2007 divize I 5. místo > 2008 divize I 3. místo > 2009 divize I 5. místo > 2011 divize II 1. místo (postup) > 2012 divize I 1. místo (postup) (Světový šampionát se nekoná v roce olympijských her) U18 > místo > místo > místo > místo > místo > místo > místo > místo 15

16 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Dětský karneval Zbyněk Pokorný / foto: Roman Kotrč Více než 60 dětí v maskách v doprovodu rodičů a dalších členů rodiny se zapojilo do akce nazvané Dětský karneval, který proběhl v sobotu 7. února v hlavním sále Sokolovny ve Velkých Popovicích. Profesionální supina Hnedle vedle vtáhla do akce nejen děti, ale i jejich doprovod. K vidění tak byly nejrůznější soutěže, při kterých se bavily nejen děti, ale i dospělí. Kulturní výbor plánuje pozvat skupinu Hnedle vedle také na Mikulášskou besídku pro děti, ta je v plánu v pátek Dík za organizaci patří Monice Němcové. SPORT Kros na Štiříně již popáté! Dne 25. dubna 2015 proběhne 5. ročník MCC Kros Štiřín o poháry nejlepších atletů světa B. Špotákové, T. Dvořáka a R. Šebrleho. Pod záštitou Ing. Pavla Čermáka, starosty obce Kamenice > Termín akce: sobota 25. dubna 2015 > Kde: louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem > Ředitel závodu: doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. > Sportovní ředitel: Mgr. Anna Hartmanová > Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Utěkal > Startéři závodů: Tomáš Dvořák, Pavel Maslák, Pavel Čermák a další 16

17 SPORT Rozpis domácích zápasů TJ SLAVOJ Velké Popovice kopaná A-team SVP TJ Sokol Hrusice A pátek SVP TJ Klíčany pátek SVP SK Kostelec u Křížku pátek SVP TJ Radonice A pátek SVP TJ Sokol Šestajovice pátek SVP SK Úvaly B pátek B-team SVP TJ Čestlice sobota SVP TJ Sokol Ondřejov B sobota SVP TJ Sokol Hrusice B sobota SVP SK Stránčice B sobota Žáci SVP TJ Klíčany sobota SVP TJ Sokol Struhařov sobota SVP TJ Sokol Klecany sobota SVP TJ Radonice sobota SVP SK Kamenice sobota Bruslení a hokej v březnu Zimní stadion TJ Slavoj Velké Popovice, Ringhofferova 336. Odpolední bruslení s hudbou Sobota 7. března Sobota 14. března Neděle 15. března Sobota 21. března Neděle 22. března Sobota 28. března Neděle 29. března Neděle 8. března může být přidáno bruslení dle vývoje KLM Play-off. Sledujte prosím naše webové stránky Vstupné dospělí: 40 Kč, děti do 15 let a důchodci: 20 Kč. Veřejná školička bruslení pro děti > Každé úterý od nebo každý pátek od > Kurzovné: 60 Kč/hodina > Informace: S. Manová, tel.: (úterní školička), J. Ksandrová, tel.: (páteční školička) Domácí zápasy Junioři SVP Kolín pátek 6. března SVP Chrudim pátek 13. března

18 Při opakování inzerce ve stejném znění Ceny za otištění inzerátů v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou Nabízím ÚKLID DOMÁCNOSTI ve Velké Popovicích a okolí. Telefon: Hledám učitelku/učitele hry na klavír Jsem začátečník. Odměna dohodou. Velké Popovice a okolí. tel.: OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov 81 Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany

19 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: ÚČETNICTVÍ jednoduché i podvojné včetně zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a daňové evidence. Mrázková s.r.o. Petříkov 126 Tel.: , Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

20 DOVOZ PITNÉ VODY do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van dále provádíme: mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí) mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů) kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích PRONAJMU DÍLNU 100m 2 VE VELKÝCH POPOVICÍCH CENA DOHODOU. TEL.: Malířské práce, štuky, laky, stěrka + návštěva zdarma! T: SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY tel.: servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě ve Velkých Popovicích, Sokolská 241, v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny. SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: PRODEJNA: Jaromírova 50, Praha 2,

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám.

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. Jako vzorový servis ŠKODA se staráme o služební vozy společnosti ŠKODA AUTO, privátní vozy zaměstnanců

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Angličtina v Klánovicích

Angličtina v Klánovicích DÁMSKÉ A PÁNSKÉ PRÁDLO Sleva plavek 2004 Otevírací doba: Po - Út 10 12 14 18 St 14 18 Čt - Pá 10 12 14 18 So 9 12 Ivana Štruncová Bělušická 1721 - Újezd n/l. - Blatov Tel.: 281 971 262, 605 145 399 Po

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009 6. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Občanské sdružení Bez mámy Michaela Gongolová 10. listopadu 2014 Fundraisingový cíl: 1. Zajištění praktického materiálu zdarma pro akutní potřebu v rámci našich projektů

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb : Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb 3. Všeobecná

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K skládka a překladiště TKO Počátky pneumatiky: - osobní auto: fyzické osoby 10,-Kč/ks právnické osoby 25,-Kč/ks - lehká nákladní pneu.(6,5-20) 35,-Kč/ks - nákladní pneu.(8,25-20, 12-20) 50,-Kč/ks - těžká

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Transport a logistika

Transport a logistika 2012 Transport a logistika O nás Firma Hral byla založena 3. 8. 1998. Je zaměřena na projekty v oblasti retail logistiky a zásobování obchodních sítí dle požadavků zákazníka. Zajišťujeme služby v oblasti

Více

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Výroční schůze: SK Starý Plzenec Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Program schůze Zahájení a přivítání hostů Výbor klubu Zpráva o hospodaření Plánované investiční

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Předškoláček Informační zpravodaj Mateřské školy Záhoří ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. září 2012 se konala v MŠ první rodičovská schůzka v tomto

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

NABÍDKA PRO PARTNERY

NABÍDKA PRO PARTNERY NABÍDKA PRO PARTNERY HODNOTY KLUBU Rokytnický fotbal má za sebou více než šedesátiletou historii. Pro řadu lidí se za tu dobu stal neoddělitelnou součástí života ve městě. Všichni členové pracují pro klub

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více