Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obrnické centrum sociálních služeb, p.o."

Transkript

1 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK I. ČÍSLO 6. ČERVENEC 2014 Obrnická sociální poradna se představuje: Poskytujeme pomoc jednotlivcům nad 18 let Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název projektu: Šance pro komunitní život v Obrnicích III. Číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/ Příjemcem dotace je obec Obrnice.

2 Obrnická sociální poradna Posláním Obrnické sociální poradny (dále jen OP) je bezplatné poskytování rad, informací, podpory a pomoci lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí a jejich sociální či zdravotní stav je omezuje natolik, že nejsou schopni vše vyřešit vlastními silami. spolupracujeme se slečnou P. Holečkovou, která je naší poradkyní na telefonu a u. Pokud k nám přijde uživatel, který se snaží zachránit svoji finanční situaci, rádi si necháme poradit z několika zdrojů a snažíme se najít nejvhodnější řešení. S uživateli nejčastěji žádáme o splátkové kalendáře. Někdy stačí jen telefonicky komunikovat s věřiteli, jindy napíšeme dopis. Jednorázovou pomoc OP zmírňuje rizikové a sociálně-patologické chování obyvatel Velkého a Malého sídliště v Obrnicích, přispívá k jejich vymanění z životní krize a podporuje v nich změnu vedoucí plnohodnotnému osobnímu rozvoji, k volbě odpovědného a důstojného způsobu života, k seberealizaci ve vzdělání, v práci, v rodinném životě a k zapojení do komunitního dění. NABÍZÍME Právní poradnu Uživatelé našeho centra mohou též využít k naplnění svého cíle bezplatnou právní poradnu s právničkou JUDr. J. Betlamovou. Necháme si poradit při řešení problémů zejména v dluhové oblasti, při komunikaci s exekutory, společně konzultujeme, zda je vhodné začít vypracovávat návrh na oddlužení a informujeme uživatele o úskalích, které insolvence přináší. Uživatel naší služby nemusí mít u nás hned smlouvu. Je to jeho rozhodnutí. Přibývá též jednorázových pomocí, které můžeme poskytnout jak v terénu, tak v poradně podle úředních hodin. K jednorázovým pomocím patří podání informací, telefonát, mail, který se týká dávek, vyhledání informací na internetu, hledání nového bydlení, vyhledávání zaměstnání. Pomůžeme vyplnit složenku k zaplacení splátky dluhu, nájmu, pomůžeme vyplnit žádosti a formuláře k podání dávek, oscanujeme a mailem vyřídíme záležitosti uživatelů. Hledání zaměstnání V poradně poskytujeme další službu - Job klub. Tuto službu využívají uživatelé, kteří jsou nezaměstnaní a mají zájem uplatnit se na trhu práce. Společně vyhledáváme potencionální zaměstnavatele, pomůžeme sepsat životopis nebo motivační dopis. Pro okamžité ověření, zda je pracovní nabídka stále aktuální, si uživatelé mohou u nás zatelefonovat. Poradnu při finanční tísni Při hledání řešení vzniklých dluhů, jsme ve spojení i s Poradnou při finanční tísni,

3 Terénní práce V terénu provádíme depistáže, při kterých vyhledáváme potencionální uživatele naší služby. Navazujeme s nimi kontakty a informujeme je o poskytovaných službách OCSS. Za uživateli docházíme do domácího prostředí. Doprovázíme je na úřady, zejména na ÚP v Mostě / podání žádostí o dávky SSP a PHN/, dále na VZP, soudy, MmM, fi. Quick, OÚ Obrnice. Bydlení Uživatelům, kteří nemají kde bydlet, se snažíme najít vhodné bydlení. Vyhledáváme bydlení na internetu, oslovujeme RK, vlastníky bytů, ubytovny, azylové domy. Uživatelé mají z finančního hlediska zájem spíše o menší byty, kterých je v Obrnicích nedostatek. Příklad z praxe Do poradny přišel manželský pár. Byli ve zbědovaném stavu, hladoví, špinaví. Uživatelka nám s pláčem vyprávěla, jak přišli o střechu nad hlavou, že žijí na ulici již půl roku, přespávají v parku, na nádraží, v chodbách domů. I když mají děti, nechtějí jim být na obtíž. Společně jsme vyhledávali ubytování. Hledání v azylových domech a ubytovnách bylo těžké. Všude již bylo plno a manželé navíc nechtěli být jeden bez druhého. Opakovaně přicházeli k nám do poradny a až nyní se nám podařilo vyřídit jim ubytování v Mostě na ubytovně. Nyní jsou spokojeni, čistí, na domluvené schůzky docházejí. V Obrnicích navštěvují dceru. Uživatelům držíme palce k získání vlastního bydlení. Rozhovor s právničkou 1.) S jakými problémy se u nás nejčastěji setkáváte? Největším problémem je otázka zadluženosti našich spoluobčanů a s tím je spojena problematika exekučního řízení. Klienti nereagují včas na své dluhy a teprve až když jsou proti nim vedené exekuce, se obracejí na vaši poradnu. Zjišťují, že tím, že nereagovali na výzvy k zaplacení, je dluh navýšen i o 200 % o náklady právníků, exekutorů a osobní pokuty. 2.) Jste spokojena se změnami v novém občanském zákoníku? Pokud se týká změn, v novém občanském zákoníku, zatím nevidím jeho přínos, ale to se samozřejmě může změnit. Zatím je to krátký čas ½ roku na hodnocení. Mě mrzí, že zákonodárci změnili názvosloví, ačkoli již bylo v podvědomí např. kauce u bytu je dnes jistota, půjčka je dnes zápůjčka, atd. Myslím si, že věci, které fungovaly, nebylo třeba měnit. Přeji vám a vašim čtenářům, aby se na vás obraceli již při první výzvě k zaplacení, kdy lze s věřiteli ještě domluvit splátkový kalendář. Aktuality dávky Upozorňujeme, že se blíží měsíc, kdy se bude žádat o příspěvek na bydlení za II. čtvrtletí Nenechávejte vyplnění žádostí na poslední chvíli.

4 Svatba Oznamujeme, že dne ve 12:00 hodin byli oddáni Anna Gabčová (naše kolegyně) a Martin Humpolec. Obrnickým novomanželům blahopřejeme k významnému životnímu kroku. Navíc nás poctila návštěvou delegace ze Španělska. Na konci se proto uspořádala ještě taková menší neplánovaná diskotéka, se španělskou hudbou. To ocenili i další menší návštěvníci, kteří se chtěli také předvést. :) Těšíme se na příští rok. Takže máte čas si i rozmyslet, jestli to půjdete vyzkoušet také. Obrnický talent 2014 Včera se v budově ICVA na sále odehrála velká akce OCSS, a to naše vlastní soutěž, kde každý mohl předvést, co umí a pokusit se dosáhnout na titul Obrnický talent V porotě byla paní starostka Miklošová, pan místostarosta Zaspal, ředitelka OCSS paní Matějovicová a paní učitelka Pětioká ze zdejší Základní školy. Viděli jsme tu plno nových nadaných mladých lidí, někteří zpívali, jiní tancovali a nebo dokonce hráli na hudební nástroje. Blahopřejeme všem vítězům: 1. místo Adéla Švábová ("Talent Obrnic 2014") 2. místo Tomáš Grolmus 3. místo Dominik Klempár A také všem ostatním, kteří vystupovali a obdivujeme jejich odvahu do této akce jít. Zároveň děkujeme moderátorům, Tomášovi Šindelářovi a Hance Maňkošové, a DJovi Robertu Karsovi za jejich skoro až profesionální výkon a nasazení, se kterým do toho šli.

5 Nízkoprahové zařízení Vulkán Dne pořádalo OCSS akci s názvem Netradiční olympiáda. Akce se uskutečnila na školním hřišti v Obrnicích, soutěžilo se v sedmi různých sportovních netradičních disciplínách, jako např. skok vzad, hod papírovou koulí, hod špejlí do dálky atd. Každý sportovec, byl odměněn perníkovou medailí, sladkostmi a papírovým školním rozvrhem a násobilkou. Netradiční olympiády se účastnili malí i velcí sportovci z řad uživatelů i veřejnosti. Vydařené a veselé odpoledne ovšem pokazil déšť, který nás vyhnal ze hřiště, naštěstí až potom, co všichni vyhráli. Taneční skupina VULKÁN z Obrnického centra sociálních služeb p.o. pod vedením Kamily Hlaváčikové přivezla ze soutěže "Miss kolektiv", která se konala ve sportovní hale v Mostě, svou první ZLATOU MEDAILI. V celorepublikové soutěži Česko se hýbe skončili se svým projektem Auťák z muzikálu Pomáda na krásném 7. místě. Velká gratulace všem!!!!!

6 Slibovaný komix z rukou uživatele NZDM Tomáše Šindeláře

7 Hádanky DEVĚT TEČEK JEDNÍM TAHEM Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, a není to kočka? kocour Křížovka LOGICKÁ ÚLOHA - OTVÍRÁNÍ Řešení: První otevřeš dveře 1. Surovinu ke zpracování v Litvínově přivádí města Roudnice a Most 2. Město na soutoku Labe a Ohře s pravidelnými výstavami 3. Přístav na Labi 4. Lázeňské město 5. Vodní nádrž na řece Ohři 6. Středisko chmelařství, železniční uzel 7. Město ve Šluknovském výběžku s textilním průmyslem 8. Město na řece Ohři s výrobou elektroporcelánu Řešení z minulého čísla DEVĚT MINCÍ Tři mince vlevo, tři vpravo, tři jsou vedle. Váhy jdou buď do leva, doprava nebo zůstanou v rovnováze. Už se možnosti omezili na tři mince. Jedna doleva, jedna doprava, jedna mimo. Vtipy Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?" "To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin." Říká blondýnka druhé: "Tak co? Udělala jsi autoškolu?" "Ne" odpovídá druhá. "Jak to?" ptá se první. "Protože, když jsem jela ke kruháku, byla tam značka 40, tak jsem ho 40x objela." "A nepřepočítala ses?" Vydavatel: Obrnické centrum sociálních služeb p.o, Redakční rada: Bc. Lucie Matějovicová, Bc. Roman Daněk, Jakub Zaspal Jana Štiková, Dis., Anna Gabčová, Tomáš Šindelář. Příspěvky posílejte na nebo tel.: Náklad 100 výtisků. Neprodejné!

8 Nabízí v květnu 2014 termín název akce od - do místo pro koho Turnaj v PEXESU 14:00 16:00 ICVA Pro uživatele NZDM Co mám v hlavě - malování 14:00 16:00 ICVA Uživatelé NZDM Poznáváme přírodu společná procházka Celodenní výlet Liberec, Ještěd, Dinopark 15:00 17:00 NV 206 Pro uživatele SAS 7:30 17:00 ICVA Pro uživatele NZDM Soutěž ve skládání PUZZLE 15:00 17:00 NV 206 Pro uživatele SAS Právní poradna 13:00 15:00 NV 198 Pro objednané uživatele Výlet na Zlatník 14:00 16:00 ICVA Pro uživatele NZDM Celodenní výlet Františkovy lázně, Motýlí dům 7:30 17:00 ICVA Pro uživatele NZDM Sportujeme v přírodě 15:00 17:00 NV 206 Pro uživatele SAS Výlet Lesopark, Kamencové jezero (dle počasí) 7:30 17:00 ICVA Pro uživatele NZDM Vyrábíme náhrdelníky 15:00 17:00 NV 206 Pro uživatele SAS každá středa Kdo si hraje, nezlobí 14:00 16:00 ICVA Pro uživatele NZDM každé pondělí Dámský klub 14:00 16:00 ICVA Pro uživatele NZDM každé pondělí Pánský klub 14:00 16:00 ICVA Pro uživatele NZDM každý druhý čtvrtek Filmový klub 16:00 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM vždy v pondělí Psychologická poradna 15:00 17:00 ICVA Pro uživatele OCSS vždy v pondělí Speciální pedagog 15:00 17:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS vždy v úterý a čtvrtek vždy v úterý Pracovní klub 10:00 12:00 ICVA Pro uživatele NZDM Divadelní kroužek muzikál 17:00 18:00 ICVA Pro mládež

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK I. ČÍSLO 2. BŘEZEN 2014 Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK I. ČÍSLO 7. SRPEN 2014 Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 R-Mosty, z. s. Obsah Úvodní slovo... 3 Nezisková společnost R-Mosty... 4 Statutáři organizace... 4 Azylový dům pro matky s nezletilými dětmi... 5 Nízkoprahové zařízení pro děti

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

pobočka pobočka Brno: Břeclav:

pobočka pobočka Brno: Břeclav: ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 centrála Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Ředitelství, korespondenční adresa: Vranovká 45, Brno, 614 00 Tel. 1: 543 213 310 (recepce) Fax: 543 214 809 Sídlo: Cejl 49, Brno,

Více

Ocenění EESC Civil SoCiEty prize ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

Ocenění EESC Civil SoCiEty prize ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 Ocenění EESC Civil society prize ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Vranovská 846/45, Brno, 614 00 Tel. 1: 543 213 310 (recepce) Fax: 543 214 809 Husovická 884/4,

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem nenechá jakkoliv otrávit, a díky své trpělivosti a slušnosti se přes to přenese a naprosto

Více

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3 Výroční zpráva 2013 OBSAH Slovo ředitele 3 Přehled projektů 4 O Pontonu 5 Důležité momenty roku 2013 6 Organizační schéma 7 Bedna 8 COM.PASS 13 Jsem Ready! 18 Klubíčko 23 Pixla 28 Bednění 34 Pixlování

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1 Výroční zpráva 2014 Elim Vsetín, o.p.s. 1 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, máme za sebou rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s., od chvíle, kdy jsme převzali veškeré aktivity

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

ČERVEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

ČERVEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky ČERVEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Zanedlouho se na našem městském stadionu opět sejdou stovky dětí a mládeže a budou zápolit

Více

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie 1/ 2011 Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie Benefiční akce VIVA 2011 01 úvod Vážení přátelé, představujeme Vám zbrusu nový kabát časopisu Slezské

Více

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 460 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 10. října 4,- Kč Čtvrtek 26. září Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal ministr životního

Více