ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM Informační magazín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006. Informační magazín"

Transkript

1 ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006 Informační magazín

2 Obsah kontakty Posilujeme produkci kulových kohoutů str. 3 Kulové kohouta trunnion pro SPP str. 5 Provozovna a vedení společnosti: Hlučínská 41, Dolní Benešov Tel.: +420 / Fax: +420 / Provozovna Kravaře: Bolatická 39, Kravaře Tel.: +420 / Fax: +420 / Mechanizace svařovny v Kravařích str. 6 Achema se povedla str. 8 GRUNDFOS & ARMATURY Group - dlouhodobí partneři str. 10 Novinky z úseku hutního materiálu str. 7 Audit EXACT Bulharsko str. 9 Zákaznický audit SIEMENS Industrial Turbomachinery s.r.o. BRNO str. 11 Provozovna Hranice: Lipnická 157, Hranice IV - Drahotuše Tel.: +420 / Fax: +420 / Provozovna Ústí nad Labem: Špitálské nám. 9, Ústí nad Labem Tel.: +420 / Fax: +420 / Slovenská republika: ARMATÚRY GROUP, s.r.o. Jánošíkova 264, Žilina Tel.: +421 / 41 / Fax: +421 / 41 / Južná trieda č. 74, Košice Tel.: +421 / 55 / Fax: +421 / 55 / Murgašova 27, Šaľa Tel.: +421 / 31 / Fax.: +421 / 31 / Polská republika: ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. Reymonta 14, Racibórz Tel.: +48 / 32 / Fax.: +48 / 32 / Rusko: АО АРМАТУРЬІ Гроуп ул. Ю. Фучика 17-19, офис 645 Россия, , г. Москва тел: +7 / 495 / факс: +7 / 495 / ел. почта: Nové certifikáty str. 12 Naši partneři Unimontex str Den otevřených dveří str. 13 Informační magazín ARMATURÁŘ vydává akciová společnost ARMATURY Group a.s. Redakční rada: Ing. Vladimír Nekuda, Ing. Boris Orolín, Ing. Radomír Lukeš, Ing. Maxmilián Kostřica, Ing. Gabriela Mathiasová, Ing. Vladimíra Václavíková Adresa redakce: ARMATURY Group a.s., Hlučínská 41, Dolní Benešov IČO: Vychází v Dolním Benešově, 2 x ročně. Číslo registrace MK ČR: E Náklad 800 výtisků Sazba, grafická úprava: Pavel Kerlin Tisk: tiskárna GRAFICO Opava Toto číslo vychází v říjnu Další číslo výjde v dubnu 2007.

3 Úvod 3 Vážení obchodní přátelé, ARMATURÁŘ informační magazín pro stálé i nové partnery akciové společnosti ARMATURY Group otevírá číslem 11 druhou desítku. Poprvé jsme Vám ARMATURAŘ nabídli na podzim roku 2001 a pak následovalo v každém dalším roce vždy jarní a podzimní vydání. Věřím, že jste v nich nacházeli informace, které Vás zaujali. Přeji Vám, aby i číslo 11 a také každé další, které pro Vás připravíme, splnilo Vaše očekávání, něco, co Vám například pomůže při Vašem rozhodování. Přeji Vám, abyste využili náš magazín k bližšímu poznání naší firemní kultury, k seznámení se s lidmi, se kterými komunikujete nebo budete komunikovat. K těmto lidem přibyli v letošním roce noví zaměstnanci obchodníci pro tuzemský trh a zahraniční nákup. Získali jsme je díky připojení akciové společnosti Ú.P.A. ÚSTŘEDNÍ PRODEJ ARMATUR a.s. se sídlem v Olomouci. K tomuto kroku - k nákupu 100 % akcií této firmy, jsme se rozhodli po pečlivém vyhodnocení očekávaných přínosů a ztrát. Přínosy zvítězily: fúzí jsme získali nejen nové zaměstnance a nový produkt, rozšířili jsme počty stávajících zákazníků a otevřely se nám také nové trhy, především v tuzemsku, v oblastech, kde ARMATURY Group dosud nepůsobila. V tomto ARMATURÁŘI Vám představujeme naše kulové kohouty typu TRUNNION v provedení s čepově uloženou koulí. Poptávka po těchto našich výrobcích roste, což je dáno, jednak růstem potřeb trhu, ale také tím, že ARMATURY Group dodává kulové kohouty ve vysoké kvalitě, za dobrou cenu a v krátkém dodacím termínu. Na kulové kohouty z naší produkce nejsou žádné reklamace, na kulové kohouty DN 500 a 700 máme objednávky s termínem plnění v únoru 2007! Osobně jsem také velmi rád, že si můžete přečíst informace o našich nových zákaznických certifikátech. Vedle těchto zákaznických certifikátů jsme získali také recertifikaci systému jakosti TÜV Rheinland Group. Věřím, že Vám informace o tom, co se nám daří, udělají radost, těším se na setkání a další spolupráci. Vladimír Nekuda Posilujeme produkci kulových kohoutů Skutečnost, že jsme získali od centrály API ve Washingtonu licenci na užívání monogramu API na našich kulových kohoutech, nás zavazuje k dalšímu vylepšování naší produkce. Jedná se nejen o šíři produkce armatur co do dimenzí a tlakových řad. Hledíme i na to, abychom uměli dále zlevňovat výrobu a zkracovat termíny realizace. Tyto úkoly máme ve výrobním úseku rozděleny do dvou nosných oblastí. V první řadě je to nákup surovin pro výrobu hlavních komponent, tedy těles, vík, koulí, čepů, ložiskových desek apod. Předběžnou specifikací plánovaných objemů vytváříme podmínky pro vyjednávání s dodavateli vstupů. Snažíme se dojednat co nejlepší ceny na vstupu a řádné plnění termínů dodávek. Teprve od převzetí dodávky, tedy po realizaci vstupních kontrol dokumentace a po vstupních defektoskopických zkouškách materiálu, je výroba oprávněna zahájit práce na produktu. Pro produkty vyráběné z těžce dostupných polotovarů se vytvářejí přiměřené skladové zásoby polotovarů tak, aby byla doba od objednávky k expedici pro zákazníka vyhovující. V druhé řadě hledáme cesty ke zlevnění a zkrácení úpravou naší výrobní technologie. Opětovné prověřování pracovních postupů a získávání zkušeností vede k vylepšení činností a snížení časové náročnosti jednotlivých operací na obrobnách i montážích. Investicí do nářadí a nástrojů převádíme některé činnosti na stroje s kratšími cyklovými časy. To se daří zejména na té produkci, kde jsme obchodně úspěšní a rostoucí sérivost umožňuje ekonomickou změnu v technologii. Příkladem můžeme uvést nyní aktuální růst produkce v kulových kohoutech v provedení trunnion. Vylepšili jsem podmínky pro výrobu těles a vík kohoutů až do DN 700. Do dílny v Dolním Benešově jsme zakoupili nový CNC karusel SKIQ 16. Od srpna 2006 na něm úspěšně vyrábíme dílce pro běžící zakázky kulových kohoutů. Nezávislost na externích kooperacích nám umožnila zkrátit dobu realizace. Věříme, že naše aktivity a vstřícnost vůči zákazníkům do budoucna ocení nejen naši nejbližší zákazníci jako SPP Bratislava a RWE Transgas, ale i další jako BULGARGAZ z Bulharska, FLUOR DANIEL z Nizozemí nebo TREN- DGATE z Estonska. Ing. Boris Orolín

4 4 Technika a Výroba Poptávka po kulových kohoutech AG roste Již v minulém čísle našeho časopisu jsme vás informovali, že roste poptávka po našich kulových kohoutech v provedení s čepově uloženou koulí TRUNNION. Tento růst poptávky je kromě potřeb trhu dán také tím, že ARMATURY Group dodává kulové kohouty ve vysoké kvalitě, za dobrou cenu a v krátkém dodacím termínu. Protože cílem naší společnosti je tuto rostoucí poptávku uspokojit, usilujeme o další zvyšování kvality naší produkce a také o rozšíření výroby. Naším záměrem je rozšířit výrobu kulových kohoutů typu TRUNNION na tento rozsah a provedení: DN 50 (2 ) až 700 (28 ), PN 16 (Class 150) až 160 (Class 900), připojení přírubové nebo přivařovací, konstrukce, stavební délky, připojení atd. podle normového systému ANSI, API a EN (ČSN), provedení spoje tělesa a víka šroubované a celosvařované, provedení sedel pro jakoukoliv pracovní látku, provedení celkové konstrukce pro rozsah teplot od -100 C do +400 C, ovládání jakýmkoliv druhem pohonu, kulový kohout může být umístěn nad zemí i pod povrchem země, materiálové provedení hlavních dílců: uhlíková ocel, uhlíková nízkolegovaná ocel, nerezová ocel martenzitická i austenitická, speciální duplexní oceli. V oblasti kvality je samozřejmostí, že stoprocentně uplatňujeme požadavky norem ISO Důležitým prvkem v oblasti kvality je však konstrukční řešení rozhodujících uzlů, které ovlivňují bezchybnou funkci kulových kohoutů po celou dobu životnosti. Ke krokům, které ještě více posunují kvalitu našich výrobků patří: k utěsnění ovládacího čepu (viz obr. 1) používáme konstrukci, která zabezpečí správnou funkci v rozsahu teplot od -100 C do +400 C, v závislosti na pracovní látce používáme čtyři druhy sedel (viz obrázek č.2, 3, 4 a 5). Správnou volbou sedla je opět zabezpečena bezchybná funkce po celou dobu životnosti, naprosto přesně měříme potřebný ovládací moment v závislosti na úhlu otevření, provádíme pravidelnou každoroční validaci ve skutečných provozních podmínkách. Dodací termín? Dva až čtyři měsíce V minulosti byly dodací termíny rozhodujících výkovků jeden až dva měsíce. Dnes se tyto termíny prodloužily na tři až šest měsíců. To znamená, že dodací termíny kulových kohoutů by se prodloužily na tři až sedm měsíců. Naše společnost proto kupuje rozhodující polotovary na sklad, čímž zabezpečí, že i u zcela nové výroby je dodací termín kulových kohoutů od dvou do čtyř měsíců. Ceny a vybavení Je vždy problematické určit, co je dobrá cena a jak by měl být vybaven standardní kulový kohout. Naší strategií je splnit beze zbytku technické požadavky zákazníků a při volbě konstrukce vycházet z provozních skutečností. Tím se zajistí, že konstrukce je bezúdržbová a funkční po dobu 30 let. I při maximální snaze snížit materiálové a výrobní náklady znamená tato strategie vyšší nákladovost než u výrobků s omezenou životností. Jsme však přesvědčeni, že zakoupení kulového kohoutu z naší produkce přinese uživateli z dlouhodobého hlediska velký ekonomický efekt, protože mu nevzniknou náklady na opakovaný nákup, údržbu, provozní odstávku, náklady na výměnu (vlastní výměna + vypouštění pracovní látky). obr. 1 - konstrukce ovládacího čepu obr. 2 - sedlo kovovětěsnící obr. 3 - sedlo kombinované (kov x pryž) s garantovanou těsností bez sekundárního kroužku obr. 4 - sedlo kombinované PMSS(kov x pryž) s negarantovanou těsností bez sekundárního kroužku obr. 5 - sedlo měkkotěsnící (PTFE, NYLON, PEEK,...) Ing. Vladimír Vašíček

5 Výroba a Obchod 5 Kulové kohouty trunnion pro SPP Ve druhé polovině roku 2005 vypsala společnost Slovenský plynárenský průmysl tři veřejné soutěže na dodávku kulových kohoutů. Jelikož plynárenství je jedním z prioritních odvětví ARMATURY Group, věnovala naše dceřinná společnost na Slovensku těmto veřejným soutěžím mimořádnou pozornost, říká ředitel dceřinné společnosti Josef Kocur. Co pro naši firmu znamená účast v těchto veřejných soutěžích? Znamená to zejména spoustu práce - zpracování legislativy, vypracování technických částí tak, aby byly splněny technicko-dodací podmínky, stanovení ceny Jednalo se o náročný projekt, kterému jsme věnovali hodně času. Proto nás moc potěšilo, že se úspěch dostavil hned v první soutěži. O jaký sortiment kulových kohoutů se jednalo? Sortiment kulových kohoutů jsme rozdělili na tři části a na každou část byla uzavřena Rámcová kupní smlouva. Předmětem zakázky byly kulové kohouty pro tlakové řady PN 16, 40 a 63 ve světlostech DN , do DN 200 a do DN 300. Rozsah sortimentu byl tedy značně široký a navíc každou typovou řadu kulových kohoutů jsme nabízeli a oceňovali ve čtyřech různých provedeních. Základní konstrukční rozdělení čítalo kulové kohouty pro nadzemní použití a podzemní aplikace včetně zákopových souprav a protegolových nátěrů. Nadzemní provedení umožňuje, aby kulový kohout mohl být šroubovaný. U podzemního provedení je striktně dáno, že musí být celosvařované konstrukce. Další rozdělení a také typové označení se liší způsobem připojení do potrubních rozvodů, a to na přírubové a přivařovací. Loni na podzim pak byla vypsána druhá veřejná soutěž na dodávku kulových kohoutů Tentokrát se jednalo o vyšší tlakovou řadu PN 100. Tato druhá soutěž byla rozdělena na dvě části. Kohouty byly určeny na investiční akci Jabloňov nad Tučnou pro stavbu kompresorové stanice v lokalitě SPP Rožňava. Předmětem nabídky byly kulové kohouty s čepově uloženou koulí (trunnion) DN 40 až 250 s celosvařovanou konstrukcí v přírubovém provedení, z toho některé se šnekovou převodovkou a ručním kolem a ostatní s elektrickým servopohonem AUMA. Požadavek na provedení je stejný jako u první veřejné soutěže, to znamená nadzemní a podzemní provedení. Prioritní je opět celosvařovaná konstrukce. I v této druhé soutěži jsme dokázali být úspěšní a podepsali jsme rámcovou kupní smlouvu na obě části. V jaké etapě se tato zakázka nachází? První část je již splněna. Excelentně jsme stihli termín dodání kulových kohoutů včetně dodání protipřírub a spojovacího materiálu. V průběhu měsíce března jsme expedovali 63 kulových kohoutů v celosvařovaném provedení. Druhou část průběžně plníme. V září proběhla v pořadí druhá přejímka kohoutů. Výrobky přejímala firma BMS, která je realizátorem investiční akce pro Slovenský plynárenský průmysl. Jak tato přejímka probíhala? Součástí přejímky byla také prohlídka výrobní haly v Dolním Benešově, prezentace naší firmy a prezentace kulových kohoutů, včetně nastínění dalších plánů. Zástupci BMS byli příjemně překvapeni a ocenili rozšíření sortimentu kulových kohoutů o dimenze DN 500 a DN 700 v různých tlakových řadách. Přejímka dopadla výtečně a naši hosté vyjádřili velkou spokojenost s celým programem. Snad není předčasné hovořit o přínosech naší spolupráce se SPP Tento projekt má pro nás velký význam. Je to příležitost získat výborné reference, které využijeme také pro jiné obchodní trhy. Dokážeme vyrábět ucelené řady kulových kohoutů od DN 40 až do DN 300 pro tlaky PN16, 40, 63 a 100. Jsme obohaceni o velké zkušenosti, a to nejen ve výrobním procesu, ale také v obchodní činnosti. Vytvořili jsme si dobrou pozici pro další veřejné soutěže na Slovensku, v Česku i v zahraničí. -red-

6 6 Výroba a Obchod Mechanizace svařovny v Kravařích Naše společnost investuje do nových a produktivních technologií. Provozovna Kravaře byla letos vybavena sestavou polohovadla a svařovacího zdroje Migatronic FLEX Modernizace a nákup nových strojů a zařízení je hlavním předpokladem pro hospodárnou a konkurenceschopnou výrobu. Ve svařovně v Kravařích, kde je soustředěna vlastní výroba, došlo proto k zásadní modernizaci technologie svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu (MIG/MAG). Jedná se o sestavu polohovadla NEW FIRO 800 HHT a svařovacího zdroje Migatronic FLEX Jedná se o dvouosé polohovadlo s deskou o průměru 800 mm, jehož nosnost 800 kg zapadá do strategie nové výroby celosvařovaných armatur v Kravařích. Řešení zdvihu upínací desky je prakticky řešeno pomocí hydraulického válce. Polohovadlo má volitelný, široký rozsah otáček, přičemž obsluha je možná buď ze stacionárního nebo nožního ovladače. Samotné svařování je možné provádět ručně, jak je zřejmé z obrázku, nebo s hořákem upnutým ve stativu. Mechanizace tohoto typu svařování má nesporný vliv jak na vnitřní jakost, tak i na finální vzhled krycí vrstvy prováděných svarů. Tyto skutečnosti, spolu s výraznou úsporou času oproti svařování v poloze, pak výrazným způsobem snižují náklady na svářečské operace. Máme tak všechny předpoklady pro kvalitní svary na celosvařovaných armaturách. Ing. Jan Kubný Do MITTAL STEEL dodáváme přes konsignační sklad MITTAL STEEL a. s. Ostrava se řadí mezi naše nejvýznamnější zákazníky. Naše firma dodává této společnosti armatury, zajišťuje repase, poskytuje odbornou pomoc a poradenství při nových technických řešeních a další služby. Roční obrat dodávek armatur se pohybuje v desítkách milionů korun, přičemž až 80 % zboží je dodáváno přes konsignační sklad, říká Krista Harazimová, která pracuje v ARMA- TURY Group v obchodním úseku. Jak dlouho funguje a proč vznikl konsignační sklad? Tento konsignační sklad funguje od 1. ledna Společnost MITTAL Steel byla již dlouho před tím naším pravidelným odběratelem. S nástupem nového vlastníka došlo ve firmě v roce 2003 k mnoha změnám v oblasti nákupu patřilo k těm nejzásadnějším razantní snížení nákladů, snížení počtu dodavatelů, snižování skladových zásob. Na základě těchto skutečností jsme přistoupili k návrhu na vytvoření konsignačního skladu na půdě naší firmy. Konsignační sklad znamená pro odběratele menší zásoby, vyšší kvalitu, produktivitu a rychlejší přizpůsobování se změnám na trhu. Jak probíhalo budování skladu? Na budování skladu se podílela řada lidí. Na základě osobních schůzek s nákupním referentem a provozními techniky vznikl asi po dvouměsíční intenzivní práci soubor nejvíce dodávaných armatur, který tvořil přílohu návrhu smlouvy. Při zařazování jednotlivých typů armatur se přihlíželo k jejich technickým vlastnostem a k jejich spotřebě tak, aby byla zajištěna dostupnost v požadovaném termínu. Jelikož ve hře bylo více dodavatelů, před podpisem smlouvy navštívil naši firmu nový indický ředitel nákupu pan Harihar Rai, aby si prověřil správnost rozhodnutí o výběru budoucího partnera. V listopadu 2003 byl předložen návrh smlouvy a následně byla smlouva podepsána. Co všechno je dnes ve skladu připraveno a jak probíhají dodávky? Letos jsme sortiment konsignačního skladu navýšili o další typy armatur. Každá položka má přiřazeno materiálové číslo celkem se jedná o 589 položek. Jsou to jednak naše výrobky - šoupátka a kohouty všech světlostí ale také obchodní sortiment a zboží, jehož jsme výhradním dodavatelem. V současnosti činí dodávky přes konsignační sklad přibližně 80 % veškerých dodávek. Zbytek pak představují dodávky klapek naší výroby, hutních armatur, speciálních armatur, pohonových kompletů které se nakupují smluvně. Mohla byste uvést nějakou zajímavou dodávku? Jelikož jsme již společnosti MITTAL Steel dodávali ekologické brýlové uzávěry DN 1400, obrátili se na nás s žádostí o rekonstrukci brýlového uzávěru DN 2400! Zakázku jsme přijali a po demontáži uzávěru se celá oprava prováděla v prostorách provozovny Kravaře. Zákazník byl spokojen? Ano, důsledkem bylo podepsání smlouvy na letošní rok. Spolu s provozními techniky MITTALU, kteří si cení hlavně rychlé dodací lhůty, jsme schopni operativně řešit veškeré požadavky. Sklad je umístěn v Kravařích a v případě potřeby zajišťujeme okamžitou dodávku. Armatury jsme schopni dovézt i v sobotu či neděli. -red-

7 Obchod 7 Novinky z úseku hutního materiálu spadá do působnosti Báňského úřadu a podléhá přísné proceduře. V této se nám podařilo obstát a rozhodnutím Obvodního báňského úřadu bylo společnosti ARMATURY Group uděleno potřebné oprávnění. Vedoucí úseku hutního materiálu Petr Baranek informuje čtenáře ARMATURÁŘE o tom, co je v této oblasti nového Jak se daří úseku hutního materiálu? Jak je patrné z přiloženého grafu, nedařilo se nám v prvním pololetí naplnit plánované tržby. Věřím ale, že v průběhu druhého pololetí se nám ztrátu podaří eliminovat. Samozřejmě, že naše středisko není hodnoceno pouze podle plnění tržeb, ale také s ohledem na dodržení plánovaných nákladů na provoz střediska, ziskovosti zakázek a podle dalších ukazatelů. Jedna pracovnice úseku odešla na mateřskou, kdo nastoupí na její místo? Ano, na mateřskou odešla Kamila Mrůzková. V nejbližší době plánujeme posílit náš úsek o nové pracovníky, protože ve stávajícím obsazení již jen velmi složitě zvládáme všechny požadavky našich zákazníků. Zákazník je v naší společnosti vždy na prvním místě, a proto nechceme, aby naše pověst, kterou si léta budujeme, byla ohrožována neplněním požadavků. Vím, že vybrat vhodné spolupracovníky nebude jednoduché, ale pokusíme se je najít. Budeme hledat také ve vlastních řadách. Jakou zajímavou zakázkou jste se v poslední době zabývali? Na fotografiích si můžete prohlédnout svařované výrobky, které jsme v prvním pololetí vyrobili pro dodávky do Norska. Je to oblast, kterou bychom chtěli do budoucna rozvíjet. Jednalo se o svařence DN 1100 na DN 700, PN 25. Délka jednoho kusu je 7,5 metru, váha 3,5 tuny. Použitým materiálem je S 355 J2G3. Nátěry byly provedeny vysokosušinovou barvou ve vrstvě 500 mikronů vně i uvnitř. -red- Získali jsme oprávnění Báňského úřadu Od nabídky služeb se v dnešních dnech očekává nejen to, že budou provedeny v termínu a kvalitně, ale i to, že budou vykonány patřičně kvalifikovanými a proškolenými pracovníky. To platí obzvláště v provozech se zvýšeným nebezpečím výbuchu, jako jsou třeba zařízení v plynárenském průmyslu. Novou zkušeností v této oblasti se pro úsek automatizace stala potřeba získat oprávnění pro Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízeních v organizacích provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. Vydání tohoto oprávnění Dalším úkolem s podobnou náplní bylo splnění podmínek nutných k obhájení oprávnění pro poskytování servisní činnosti, modernizaci a repasi servomotorů vyráběných ZPA Pečky. Protože jsme splnili všechny podmínky stanovené pro obnovení oprávnění v oblasti vybavení, certifikace ISO i kvalifikovanými pracovníky, bylo nám vystaveno oprávnění na další dva roky. Za zmínku v oblasti realizace určitě stojí montáž ovládání dvou armatur na vodním díle Pilská. Nedá se říci, že by to byla akce obrovská objemem, ale rozměry určitě. Tedy aspoň těmi, kde se práce prováděly. Ilustrační snímek ukazuje prostředí v tunelu, které neskýtalo zrovna ideální podmínky. Ing. Roman Hrůzek

8 8 Zahraniční obchod Achema 2006 se povedla Po třech letech očekávání proběhl letos v květnu ve Frankfurtu nad Mohanem další ročník výstavy ACHEMA. Evropa byla zvědavá na to, kam se posunuli a co nám ukážou asijští kolegové. Společnost ARMATURY Group přijela na ACHEMU 2006 zejména představit své nové produkty a porovnat síly se zahraničními společnostmi. Výstava letos přilákala řadu návštěvníků a vystavovatelů, celosvětový ekonomický růst tento zájem ještě zdůraznil. Tyto faktory umocnily význam a účel prezentace naší společnosti na ACHE- MĚ Svět se mění a my chceme být u toho. Nové produkty však bohužel neměla pouze naše firma, ale také celá řada dalších výrobců, jak z Indie a Číny, tak také z Latinské Ameriky. Dnes můžeme s jistotou potvrdit, že existují obrovské tlaky na cenu, kvalitu, dodací termín, firemní kulturu... Jaký je náš osobní dojem z výstavy? K našemu stánku se nám podařilo přilákat mnoho návštěvníků, získali jsme nové zkušenosti, porovnali ARMATURY Group s globálními společnostmi jako jsou TYCO, GEMU, KSB, FLOWSERVE, Lurgi atd. Rovněž jsme mohli posoudit, nakolik se zkvalitnily prezentace naší i ostatních firem. Jsme přesvědčeni, že se Evropa naučila žít s levnou konkurencí a snad i z toho profitovat. Zákazníci požadují absolutní spolehlivost Nové normy a požadavky na ochranu životního prostředí, ochranu lidí při práci, přepravu agresivních a výbušných médií však vyžadují ze strany výrobce armatur absolutní spolehlivost. Toto zákazník očekává a je ochoten to i patřičně ocenit. Nároky na kvalitu a odpovídající složení používaných materiálů, přesnost opracování, mezioperační kontroly, průkazné a vypovídající zkoušení a rozsah požadované dokumentace tato očekávání podporují. Dnešní svět je světem hledání nových příležitostí, světem globalizace, outsourcingu, světem, v němž rozhoduje také firemní kultura... Pokud chceme být na výstavě ACHEMA 2009, musíme se dnešním trendům přizpůsobit a naučit se žít s levnou konkurencí. Ing. Daniel Přibyla a Ing. Petr Groh

9 Zahraniční obchod 9 Ocenění na výstavě v Jekatěrinburgu Společnost ARMATURY a.s. se prezentovala na výstavě v důležitém regionu Ruska - Sverdlovské oblasti. Ve dnech se konala v Jekatěrinburgu samostatná výstava České republiky pod názvem Česká republika Váš partner. Výstava s tímto zaměřením se koná pouze 2x ročně ve vybraných městech v Rusku. Této specifické výstavy se zúčastnili nejenom české firmy (například společnosti Lanex a.s., Bohemia Crystalex Trading a.s., TOS KUŘIM-OS, a.s., PERFO LINEA, a.s., ALTA, a.s.), ale i nejvyšší představitelé MPO ČR, velvyslanectví ČR v Moskvě a z ruské strany představitelé vlády včetně gubernátora. Sverdlovská oblast je se svým hutním a energetickým průmyslem jedním z nejdůležitějších průmyslových center v Rusku. O důležitosti regionu svědčí i fakt, že byl otevřen v Jekatěrinburgu generální konzulát České republiky, což může ulehčit situaci při vzájemných návštěvách a legalizaci dokumentů. Dále je zde zřízena také kancelář pracovníků Czech Tradu, kteří v této oblasti působí. Z výstavy si naše společnost přivezla také ocenění prezidenta výstavnické společnosti Uralexpocentr (viz obrázek). Audit EXACT Bulharsko Obchodní aktivity společnosti ARMATU- RY Group se postupně rozšiřují na další evropské i mimoevropské státy. Zahraniční partneři si ověřují naši technickou úroveň, kvalitu a dodací podmínky formou hodnocení dodavatelů. Pověřují nezávislý orgán - své národní akreditované společnosti, které provádějí kontrolu přímo na místě a pokud je vše v pořádku, vystaví odpovídající certifikáty. Ve dnech 8. a 9. srpna nás navštívily odbornice společnosti EXACT - Certification and testing z bulharské Sofie. Tato ryze ženská skupina se při auditu zaměřila na dvě oblasti: Hodnocení systému jakosti - QMS (Quality management systém) a hodnocení výrobkové certifikace. Hodnocení systému jakosti funkční, efektivní, rozvíjející se Auditorky prověřily řízenou dokumentaci a poté se dotazovaly například na obaly dodávaného zboží a jejich ekologické dopady, životnost armatur a jejich vliv na životní prostředí (azbestová těsnění, konzervace, použité barvy), či na provázanost naší legislativy s legislativou Evropské unie. Bulharsko chce jednat o datu přístupu k EU až v příštím roce a evropská legislativa se zde teprve zpracovává a zavádí. Celkově auditorky nezjistily v této oblasti závažné neshody nebo nedostatky a náš systém jakosti zhodnotily jako funkční, efektivní a dále se rozvíjející. Hodnocení výrobkové certifikace - kvalitní výrobky i dokumentace Ve druhé oblasti se zaměřily na hodnocení našich výrobků. Po obecném seznámení s naším systémem výrobkové certifikace a po předložení české i evropské akreditace společnosti TÜV CZ jsme prezentovali dokumentaci z každoročních namátkových kontrol a zkoušek vlastní výroby. Velmi je překvapily přehledné a propracované zápisy, hodnocení nebo osvědčení o konečném posouzení a jako naprosto dostačující hodnotící materiál si převzaly kopie všech posledních prověrek výrobků společností TÜV. Audit pak pokračoval prohlídkou dílen s cílem přesvědčit se na vlastní oči o shodě mezi požadavky a skutečností. Prověrka to byla pestrá a důkladná. Řídila se jednoduchým principem, který je velmi účinný: Popiš co děláš, dělej, co jsi popsal a dolož o tom záznam. Práce auditorek byla velmi profesionální, jednání probíhala v ruštině, zvládli jsme vše, včetně odborné problematiky tlakových zařízení, armatur nebo technologických procesů. Vzájemně jsme si vždy porozuměli a dohodli se. Na konci jednání vyjádřily auditorky spokojenost s naší vstřícností, kvalitou předané dokumentace i možností ověření dokumentace na konkrétních příkladech. Obdrželi jsme i pozvání k návštěvě pracoviště EXACT v Sofii a k seznámení se s postupy a metodikou jejich práce. V závěru pak přislíbily, že po zpracování hodnotící zprávy můžeme očekávat vystavení potřebných výrobkových certifikátů, které nám umožní vývoz naší produkce na bulharský trh. Další okno do světa se nám otevřelo. Ing. Maxmilián Kostřica -red- Auditorky spolecnosti EXACT - Certification and testing

10 10 Obchod GRUNDFOS & ARMATURY Group - dlouhodobí partneři Společnost Grundfos, se kterou ARMA- TURY Group dlouhodobě spolupracují, patří k předním výrobcům čerpadel na světě. Grundfos byl založen v roce 1945 Poul Due Jensenem. Ten dal z počátku své společnosti název Bjerrinbro Pressestoberi og Maskinfabrik a teprve v roce 1967, po několika změnách názvů, dostala společnost své současné jméno GRUNDFOS. Grundfos Group představuje více než 50 společností ve všech částech světa. V roce 2005 dosáhl koncern obratu mil. dánských korun. V České republice působí Grundfos od roku Významným mezníkem pro naši firmu byl rok 2000, kdy jsme dokončili výstavbu vlastního sídla v Olomouci. Vzniklo tak odpovídající zázemí pro stále se rozšiřující obchodní tým, skladové prostory a servisní středisko, říká obchodní ředitel Grundfos s.r.o. Ing. Petr Jurníček. Jak se firmě podařilo získat tak významné postavení na trhu? Především se snažíme důsledně využívat poznatky z vlastního výzkumu a vývoje. Nejen Čerpadla Grundfos spoří energii podpůrné prostředky, ale hlavně samotná čerpadla musí splňovat ta nejnáročnější kritéria kvality a funkčnosti. Na výzkum a vývoj nových čerpacích agregátů proto putují nemalé prostředky z každého prodaného čerpadla na celém světě, vysvětluje Petr Jurníček. Společnost ARMATURY Group spolupracuje s firmou Grundfos od doby svého vzniku, tedy od roku 2000, kdy firmy navázaly na předchozí dobré obchodní vztahy mezi Grundfos a společností Eko. Prima spol. s r.o., která se právě v roce 2000 stala jednou ze zakladatelských společností ARMATURY Group. Firmy tak vlastně mají za sebou 10 let vzájemné spolupráce. Tato spolupráce spočívá v uplatňování znalostí a zkušeností při práci s projekčními organizacemi a následném dodání a montáži čerpací techniky především do provozů energetiky a vodárenství. Během 10 let se nám společně podařilo získat velké množství spokojených zákazníků, s nimiž jsme realizovali menší i rozsáhlejší investiční akce, např. chlazení Kaufland v Praze, JSP Cheb, Centrální vytápění Děčín, ČOV Kaplice nebo posilovací stanice pro Borsodchem Ostrava a mnoho dalších, říká ředitel úseku čerpadel ARMATURY Group Mgr. Roman Foltas. Společnost ARMATURY Group významně přispěla k růstu firmy Grundfos na českém a slovenském trhu, zaměstnanci společnosti ARMATURY Group si také neustále zvyšují svoji odbornost - zúčastňují se pravidelně školení a seminářů, které firma Grundfos na podporu prodejů svých výrobků pořádá, doplňuje Petr Jurníček. V loňském roce iniciovala firma Grundfos spolu s ostatními výrobci čerpadel, sdruženými v organizaci Europump, jednání o zavedení energetického štítkování čerpadel. V současné době tak můžeme na obalech oběhových čerpadel Grundfos nalézt známý štítek s označením energetické třídy. Samotný proces zavedení tohoto štítkování nespočíval pouze v tiskové změně obalů, ale především jsme důslednou inovací řady oběhových čerpadel UPS, ALPHA a MAGNA dosáhli vynikajících výsledků v úspoře elektrické energie při zachování původních parametrů, říká Petr Jurníček. Výrobou svých vysoce energeticky úsporných čerpadel tak Grundfos významně přispívá ke snížení spotřeby energie. V současné době je nainstalováno v zemích Evropské unie více než 120 miliónů oběhových čerpadel. Vzhledem ke skutečnosti, že každoročně dochází k výměně přibližně 10 procent z těchto čerpadel, znamená používání nových čerpadel Grundfos nejen úsporu finančních nákladů na energii pro jednotlivé uživatele, ale také se významně snižuje celková spotřeba elektrické energie. -red- Recertifikace systému jakosti - obstáli jsme Na konci srpna proběhla v ARMATURY Group recertifikace systému jakosti TÜV Reinland Group. Auditoři nejdříve prověřovali splnění úkolů zadaných při posledním auditu před třemi roky. Potom přistoupili k hodnocení řízené dokumentace a jakosti za uplynulé období. Společnost ARMATURY Group prošla auditem úspěšně a získala nový certifikát na další tři roky. -red-

11 Certifikace 11 Osvědčení pro armatury na pitnou vodu Zákaznický audit SIEMENS Industrial Turbomachinery s.r.o. BRNO Naše společnost získala osvědčení na dodávku armatur přicházejících do přímého styku s pitnou vodou podle nové vyhlášky ministerstva zdravotnictví 409/2005 Sb. pro Českou republiku a podle Potravinového kodexu 1799/2003 pro Slovenskou republiku. Zdravotní nezávadnost na použití pro dlouhodobý styk s pitnou vodou se týká: dvoukřídlových uzavíracích klapek L uzavíracích centrických klapek L32.5B (talíř s nátěrem) uzavíracích centrických klapek L32.5B (talíř nerez) Umožní nám to dodávky do vodárenských společností a na úpravy vod v obou republikách. Ing. Maxmilian Kostřica V posledním květnovém týdnu prošla naše společnost externím zákaznickým auditem firmy SIEMENS Industrial Turbomachinery s.r.o. BRNO. Cílem tohoto auditu bylo prověřit naši kvalitu a kvalifikaci. Audit prověřil oblast systémovou (plnění normy ISO 9001:2000), oblast hlavních procesů (nákup, obchod, výroba, konstrukce) i oblast podpůrných procesů (kontrola, svařování, vzdělávání). Posuzování prováděl zákazník podle metodicky zpracovaného dotazníku a schválených postupů z centrály firmy SIEMENS. S německou pečlivostí a důsledností nebylo nic opomenuto, přehlédnuto nebo vynecháno. Plán auditu byl splněn na 100 %. Pozdě odpoledne proběhlo za účasti auditorského týmu a našich pracovníků hodnocení zákaznického auditu: Závěry: obecně jsou procesy v AG zvládnuté a funkční společnost pro provedení auditu vytvořila ideální podmínky dodavatele lze doporučit jako kvalifikovaného dodavatele SIEMENS Výsledky nás potěšily a potvrdily, že sedíme ve správném vlaku s místenkou a čekáváme na pravidelný odjezd. Znamená to, že naše společnost je v registru dodavatelů, bude oslovována k zpracování nabídek na jednotlivé projekty a stane se pravidelným dodavatelem armatur a příslušenství do firmy SIEMENS. Ing. Maxmilian Kostřica -

12 12 Certifikace, Controlling Nové certifikáty Jedním z našich výrobních pilířů jsou hutní armatury. Největším trhem, kam tyto armatury vyvážíme, je Rusko. Pracovníci zahraničního obchodu, konstrukce i pracovníci naší pobočky v Moskvě vyvíjeli v poslední době velké úsilí, abychom mohli s těmito armaturami prorazit do dalších hutních kombinátů, například na dálném východě nebo v oblasti Doněcka. Aby se dodávky do těchto oblastí mohly uskutečnit, musí být splněny určité podmínky dodavatel musí mít platné rozhodnutí státního úřadu pro ekologický, technický a jaderný dozor Ruska. Bez tohoto certifikátu nemohou být armatury namontovány a nesmí být zahájen provoz. Příprava dokumentace pro PROČNOSŤ Naše firma zahájila letos v květnu jednání se společností PROČNOSŤ v Moskvě, která má oprávnění připravovat a posuzovat dokumentaci ke schválení státním úřadem pro technický dozor. Všechny hutní armatury byly rozděleny do dvou skupin. V první etapě jsme připravovali ty armatury, u kterých jsme předpokládali výrobu a dodávku nejdříve. Ve druhé etapě pak byl připraven zbytek vyráběných armatur podle nového katalogu. Ten musel být pro tento účel dokončen a vydán v různých jazykových verzích - česky, rusky a anglicky. První skupinu armatur jsme zdokumentovali a po připomínkách a dalších požadavcích ukončili a předali do Moskvy koncem června. Ve druhé etapě, která byla rozsáhlejší a komplikovanější, jsme dokumentaci předali a poslední připomínku splnili 15. srpna Získali jsme RAZREŠENIE Předáním a schválením požadovaných podkladů bylo spuštěno projednávání našeho požadavku na úrovni státních orgánů technického dozoru Ruské federace. Nastala doba netrpělivého očekávání hodnocení výsledků. Protože nebyly shledány žádné závažné nedostatky, dokumentace byla předána včas a splnila všechna hodnotící kriteria, byl společnosti ARMATURY Group vystaven certifikát (RAZREŠENIE) s platností do roku 2009 viz foto. Znamená to, že po dobu nejbližších tří let můžeme dodávat naše armatury do všech ruských hutních kombinátů. Naše obchodní aktivity zajišťované u nás především Jolanou Loskotovou (zahraniční obchod) a Ing. Petrem Heiderem (konstrukce) nám dávají reálné předpoklady, že již v tomto roce půjde další dodávka hutních armatur s tímto certifikátem do oblastí dálného východu na Sibiř. Hodnocení prvního poločasu Letní prázdniny utekly jako voda a to je znamení, že se rok 2006 přehoupl do druhé poloviny. Proto je také čas ohlédnout se za prvním poločasem a seznámit vás s tím, jak se nám letos daří bojovat s rostoucí konkurencí ve světě armatur, hutního materiálu či čerpadel. Na počátku roku jsme představili ambiciózní plán tržeb pro letošní rok, který vycházel nejen z tržních prognóz, ale také ze strategie ARMATURY Group - sebevědomého lídra v oblasti výroby a prodeje průmyslových armatur. Tento plán předpokládal, že se tržby za 1. pololetí budou pohybovat těsně pod hranicí 400 miliónů korun. Skutečná tržba byla v tomto období zhruba 7 % pod plánem, což sice neznamená nijak alarmující stav, ovšem musíme se mít neustále na pozoru. Přestože je dosažená tržba nižší, než jsme plánovali, tak ve srovnání se stejným obdobím loňského roku máme tržbu o 8 % vyšší. Plán tržeb se nám nepodařilo naplnit, protože jsme získali menší objem zakázek na dodávky hutních armatur vlastní výroby. Právě tyto armatury zabíraly v plánu významný podíl. Vzhledem k této skutečnosti je nutné neustále tvrdě pracovat, abychom nahradili tyto nezdary jinými typy armatur či komoditami. Z jednotlivých sledovaných úseků naší společnosti si v prvním pololetí velmi dobře vedla dceřinná společnost na Slovensku, které se podařilo plán překročit nejvýrazněji. Na hranici plánu a skutečnosti se pohybovaly také úseky zahraničního obchodu, čerpadel, automatizace a hutního materiálu. Úseku tuzemského obchodu a dceřiné společnosti v Polsku se nepodařilo naplnit plán. Věříme, že budeme ve druhém pololetí usilovat minimálně o vyrovnání plánu tržeb, jak byl stanoven pro letošní rok, a že s dosaženými výsledky budeme všichni spokojeni. Ing. Maxmilián Kostřica Libor Slavík

13 Zajímavosti 13 Den otevřených dveří Jsou lidé, kteří vystřídají za svůj život několik zaměstnavatelů a poznávají stále nové kolegy. Jsou i tací, kteří pracují i 40 let mezi známými tvářemi na jednom místě. Ale snad všichni, kteří spolu určitou dobu sdíleli jedno pracoviště, si mají o čem povídat. To je i případ bývalých zaměstnanců naší firmy, kteří se v letošním roce společně vrátili na své dřívější pracoviště. Den otevřených dveří pro bývalé zaměstnance firmy si všichni užili. Mezi jinými také jeden z organizátorů akce Karel Proksch. Jaké to pro vás bylo podívat se po čase opět na své bývalé pracoviště? Byly to dojemné chvíle. Vše vzniklo tak, že nám Petr Holeček, se kterým jsme kdysi přecházeli do MSA Servisu, nabídl možnost podívat se do firmy, což jsme velmi přivítali. Po celou dobu exkurze vládla příjemná atmosféra přivítali nás akcionáři firmy Petr Holeček a Josef Vavřínek, shlédli jsme prezentační film, mohli jsme si prohlédnout kanceláře a nakonec dílny. Všichni byli udiveni, kam se firma posunula. Každý se zastavil u svého stroje, u kterého třeba od vyučení pracoval, udělali jsme si společnou fotku. Byli tam důchodci, ale i mladší, kteří z firmy z různých důvodů odešli. Po prohlídce jsme si ještě dlouho sdělovali své dojmy. Jak jste hodnotili změny ve firmě? Hodně se toho změnilo vybavily se kanceláře, nakoupily se stroje, provádějí se tlakové zkoušky Změnily se také výrobky - dříve byly stěžejním programem klapky, kulové kohuty a hutní armatury, které jsou dnes tak významnou částí výrobního programu, se vůbec nevyráběly. Také se dříve hodně využívala kooperace, dnes je vše uceleno. A kulové kohouty klobouk dolů, je to složitá konstruktérská i technologická práce. Myslíte, že se podobná akce příští rok zopakuje? Byl bych velmi rád, kdyby letošním dnem otevřených dveří byla založena každoroční tradice a bývalí zaměstnanci se mohli takto do firmy vracet. Děkuji jménem všech zúčastněných vedení společnosti ARMATURY Group za příjemné chvíle a všem ve firmě přeji co nejlepší budoucnost a mnoho zakázek a spokojených zákazníků. Jsem také vděčen za časopisy, které firma vydává - AG zpravodaj a ARMATURÁŘ. Jsem rád, že takové časopisy vycházejí, vidím na fotkách lidi, které znám, pracoval jsem s nimi Těší mě, že vedení investuje do toho, aby zákazníci i zaměstnanci byli informovaní a mohli se cítit s podnikem více spjati. -red- Sportovní den 2006 Letní sportovní den je již tradiční akcí, na které se scházejí zaměstnanci ARMATURY Group a jejich blízcí, aby se společně pobavili, zasportovali si, zasoutěžili Také letos, na pátém sportovním dnu ARMATURY Group, se jim to všechno podařilo, jak můžete vidět na fotografiích. Akce se zúčastnilo přibližně 400 lidí, pro které bylo nachystá- no bohaté občerstvení, hudba a různé atrakce. Jaké? Například sportovní a vědomostní soutěže družstev, aerobic, skákací hrad, řetízkový kolotoč, ruské kuželky, plážový volejbal, petangue O tom, že se bavili dospělí i děti, vypovídaly i ohlasy účastníků akce v anketě AG zpravodaje. Jsem ve firmě teprve pár měsíců, takže jsem na takové akci byla poprvé. Vzala jsem celou rodinu máme tři dcery 15, 12 a 7 let. Holky si zahrály volejbal, mladší si zaskákala na hradě, povozila se na kolotoči, soutěžili jsme jezdili na rotopedu, chytali balónky, manžel navigoval Naše družstvo získalo dokonce první místo! Organizace akce byla ohromná, jsem nadšená, poznala jsem osobně spoustu lidí, určitě příště půjdeme zase, řekla jedna ze zaměstnankyň firmy. Takový byl sportovní den 2006, tak se umí bavit lidé z ARMATURY Group! -red-

14 14 Naši partneři R&M UNIMONTEX s.r.o. HISTORIE byla založena v roce 1993 jako stoprocentně soukromá společnost - UNIMONTEX s.r.o. V letech 1993 až 1995 se rozrůstala spojováním drobných údržbářských firem, které vznikly privatizačním procesem po roce 1989 v areálu Chemopetrol, a.s., Litvínov, v jeden akceschopný celek a definovala svoji základní orientaci - komplexní strojní údržba strojů a zařízení v oblasti chemie a energetiky. Tuto hlavní činnost pak podporovala výrobní divizí s kapacitami pro novovýrobu (zejména potrubí, tlakových nádob, ocelových konstrukcí), výrobní divizí stavební (lešení, nátěry, izolace) a dalšími odbornými útvary, např. Strojní konstrukce, Zkušebna NDT, Autodoprava apod. V roce 1995 stabilizovala společnost počet zaměstnanců na 700 a v roce 1997 pak vykázala již 650 mil. Kč obratu a zavedla a certifikovala systém zabezpečování jakosti dle ISO Po privatizaci dceřiných společností Chemopetrol, a.s. Litvínov v roce 1999 začlenila již stabilizovaná UNIMONTEX s.r.o. do svých organizačních struktur bývalou dceřinou společnost CHEMOPETROL BRAMZ, s.r.o. a dále se stala výhradním vlastníkem CHEMOPETROL CHEMBUILD, s.r.o. a MONTPET- ROL spol. s r.o. Tím posílila významně kapacity komplexní strojní údržbě, v zakázkách na střední a generální opravy, na rozsáhlé činnosti, jako jsou např. zarážky (odstávky a opravy celých technologických celků), na investiční výstavbu a také rozšířila své výrobní možnosti. Komplexnost poskytovaných služeb je zabezpečena nabídkou širokého spektra podpůrných výrobních a odborných činností, např. provádíme opravy a revize průmyslových armatur, montáže a demontáže lešení, výrobu a montáže izolací, natěračské práce apod. Dále zajišťujeme strojní konstruktérské činnosti, vzděláváme svářeče ve vlastní svářečské škole, provozujeme akreditovanou zkušebnu NDT, osobní i nákladní autodopravu včetně jeřábů do 50t, využíváme informační systém SAP, skladové hospodářství s 20-ti tisíci skladovými položkami apod. V současné době má skupina UNIMONTEX cca 1200 zaměstnanců a patří mezi největší soukromé společnosti v severních Čechách. Společnost ARMATURY Group je naším dlouholetým partnerem pro dodávky v oblasti průmyslových armatur včetně ovládání, čerpadel a hutního materiálu. Spolupracujeme s firmou AG na údržbě v podnicích jako jsou: Chemopetrol Litvínov, Synthezia Pardubice, Spolechemie Ústí nad Labem, United Energy Komořany. Úspěšná spolupráce proběhla i při realizaci investičních celků v oblasti chemie, petrochemie a energetiky. Např. Komora 11, Oprava rozvodů POX, Intenzifikace výroby pryskyřic, Rekonstrukce chlazení mazutu atd. Věříme, že se naše spolupráce bude díky zkvalitňování systémů práce v obou společnostech i nadále zlepšovat. SOUČASNOST Skupina UNIMONTEX, která je složena ze společnosti R&M UNIMONTEX s.r.o., CHEMOPETROL CHEMBUILD s.r.o. a MONT- PETROL spol. s r.o., se specializuje na tyto činnosti: údržbu, opravy a revize (zejména rotačních a pístových strojů, tlakových a plynových zařízení) certifikovanou výrobu a montáže (zejména ocelových konstrukcí, tlakových a plynových zařízení) investiční výstavbu (vlastními kapacitami, popř. ve spolupráci s renomovanými firmami) strojní výrobu (zejména náhradních dílů pro chemické a energetické stroje a zařízení)

15 Naši partneři 15 VÝROBNÍ ÚSEK FINANČNÍ ÚSEK OBCHODNÍ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK ÚSEK PERSONALISTIKY Strojní údržba, opravy a montáže technologií, posuzování životností a revizí vč. středních a generálních oprav a likvidace havárií. Vyhrazená tlaková a plynová zařízení, rotační, pístové a speciální stroje, radiační a konvenční části pyrolýzních pecí. Svařování TIG,MIG/MAG, MOG,WIG, svařování od nelegovaných ocelí tř. 11 až po vysokolegované, svařování hliníku a odstředivě litých Cr-Ni trubek. Návrhy, výroba, montáže a opravy potrubních systémů. Certifikovaná výroba a montáž ocelových konstrukcí. Práce ve ztížených pracovních podmínkách, nepřetržité provádění oprav, stálá pohotovost, okamžité zahájení prací při poruchách a haváriích. Výroba vyhrazených tlakových a plynových zařízení, obrábění (NC i CNC) frézování, soustružení, vrtání, broušení, honování, válcování závitů, kování, tepelné zpracování, výroba PAL, RIZEL kroužků apod. Tepelné, akustické, chladové izolace, protipožární a speciální nátěry, široký výběr nátěrových hmot, malování, strojní čištění, tryskání, pískování, metalizace, klempířské činnosti apod. Montáž a demontáž, lešení trubkové, systémové LAYHER ALLROUND, LAYHER BLITZ, odborné posouzení návrhů a statické výpočty, školící činnost Opravy a revize průmyslových armatur pro plynná i kapalná média, výroba těsnění, zkoušení tlakových nádob k dopravě plynů, odborné posouzení návrhů a statické výpočty, školící činnost Vlastní inženýrské činnosti pro zajišťování a koordinaci investiční výstavby, spolupráce s významnými inženýrskými organizacemi, certifikovaná výroba, montáže ocelových konstrukcí, komplexní zajištění na klíč Spojování potrubí z epoxidových pryskyřic armovaných vinutým skelným vláknem - lepení, laminování, rozebíratelné zámky, strojní údržba a montáže technologií, vyhrazená plynová zařízení, zámečnické a potrubářské práce Strojní kostrukce, zkušebna NDT, autodoprava, svářečská škola, zásobování, revize, řízení jakosti, poradenství v oblasti QMS, EMS a BOZP.

16 Valve World 2006 Valve World 2006 Maastricht, the Netherlands 7-9 November v Maastrichtu Stand Number / Číslo stánku: 627

Obsah. Finanční část 19

Obsah. Finanční část 19 Výroční zpráva 2007 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku Efficient purchasing, sales and business cooperation Cheb, 2012 Veronika Šustrová

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny,

Více

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách 4 2012 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Inženýrský den 2012 v Brně a energetická koncepce ČR Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 Strojírenský speciál MSV 2014 MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 56. mezinárodní strojírenský veletrh 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů MSV 2014 IMT 2014 MSV 2014

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 2/2011 TÜV SÜD Journal Česká republika Vysokou rychlostí v poušti 7 Akreditace FSC aneb FaT na startu 8-9 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v praxi 16-18 www.tuv-sud.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům.

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více