ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM Informační magazín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006. Informační magazín"

Transkript

1 ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006 Informační magazín

2 Obsah kontakty Posilujeme produkci kulových kohoutů str. 3 Kulové kohouta trunnion pro SPP str. 5 Provozovna a vedení společnosti: Hlučínská 41, Dolní Benešov Tel.: +420 / Fax: +420 / Provozovna Kravaře: Bolatická 39, Kravaře Tel.: +420 / Fax: +420 / Mechanizace svařovny v Kravařích str. 6 Achema se povedla str. 8 GRUNDFOS & ARMATURY Group - dlouhodobí partneři str. 10 Novinky z úseku hutního materiálu str. 7 Audit EXACT Bulharsko str. 9 Zákaznický audit SIEMENS Industrial Turbomachinery s.r.o. BRNO str. 11 Provozovna Hranice: Lipnická 157, Hranice IV - Drahotuše Tel.: +420 / Fax: +420 / Provozovna Ústí nad Labem: Špitálské nám. 9, Ústí nad Labem Tel.: +420 / Fax: +420 / Slovenská republika: ARMATÚRY GROUP, s.r.o. Jánošíkova 264, Žilina Tel.: +421 / 41 / Fax: +421 / 41 / Južná trieda č. 74, Košice Tel.: +421 / 55 / Fax: +421 / 55 / Murgašova 27, Šaľa Tel.: +421 / 31 / Fax.: +421 / 31 / Polská republika: ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. Reymonta 14, Racibórz Tel.: +48 / 32 / Fax.: +48 / 32 / Rusko: АО АРМАТУРЬІ Гроуп ул. Ю. Фучика 17-19, офис 645 Россия, , г. Москва тел: +7 / 495 / факс: +7 / 495 / ел. почта: Nové certifikáty str. 12 Naši partneři Unimontex str Den otevřených dveří str. 13 Informační magazín ARMATURÁŘ vydává akciová společnost ARMATURY Group a.s. Redakční rada: Ing. Vladimír Nekuda, Ing. Boris Orolín, Ing. Radomír Lukeš, Ing. Maxmilián Kostřica, Ing. Gabriela Mathiasová, Ing. Vladimíra Václavíková Adresa redakce: ARMATURY Group a.s., Hlučínská 41, Dolní Benešov IČO: Vychází v Dolním Benešově, 2 x ročně. Číslo registrace MK ČR: E Náklad 800 výtisků Sazba, grafická úprava: Pavel Kerlin Tisk: tiskárna GRAFICO Opava Toto číslo vychází v říjnu Další číslo výjde v dubnu 2007.

3 Úvod 3 Vážení obchodní přátelé, ARMATURÁŘ informační magazín pro stálé i nové partnery akciové společnosti ARMATURY Group otevírá číslem 11 druhou desítku. Poprvé jsme Vám ARMATURAŘ nabídli na podzim roku 2001 a pak následovalo v každém dalším roce vždy jarní a podzimní vydání. Věřím, že jste v nich nacházeli informace, které Vás zaujali. Přeji Vám, aby i číslo 11 a také každé další, které pro Vás připravíme, splnilo Vaše očekávání, něco, co Vám například pomůže při Vašem rozhodování. Přeji Vám, abyste využili náš magazín k bližšímu poznání naší firemní kultury, k seznámení se s lidmi, se kterými komunikujete nebo budete komunikovat. K těmto lidem přibyli v letošním roce noví zaměstnanci obchodníci pro tuzemský trh a zahraniční nákup. Získali jsme je díky připojení akciové společnosti Ú.P.A. ÚSTŘEDNÍ PRODEJ ARMATUR a.s. se sídlem v Olomouci. K tomuto kroku - k nákupu 100 % akcií této firmy, jsme se rozhodli po pečlivém vyhodnocení očekávaných přínosů a ztrát. Přínosy zvítězily: fúzí jsme získali nejen nové zaměstnance a nový produkt, rozšířili jsme počty stávajících zákazníků a otevřely se nám také nové trhy, především v tuzemsku, v oblastech, kde ARMATURY Group dosud nepůsobila. V tomto ARMATURÁŘI Vám představujeme naše kulové kohouty typu TRUNNION v provedení s čepově uloženou koulí. Poptávka po těchto našich výrobcích roste, což je dáno, jednak růstem potřeb trhu, ale také tím, že ARMATURY Group dodává kulové kohouty ve vysoké kvalitě, za dobrou cenu a v krátkém dodacím termínu. Na kulové kohouty z naší produkce nejsou žádné reklamace, na kulové kohouty DN 500 a 700 máme objednávky s termínem plnění v únoru 2007! Osobně jsem také velmi rád, že si můžete přečíst informace o našich nových zákaznických certifikátech. Vedle těchto zákaznických certifikátů jsme získali také recertifikaci systému jakosti TÜV Rheinland Group. Věřím, že Vám informace o tom, co se nám daří, udělají radost, těším se na setkání a další spolupráci. Vladimír Nekuda Posilujeme produkci kulových kohoutů Skutečnost, že jsme získali od centrály API ve Washingtonu licenci na užívání monogramu API na našich kulových kohoutech, nás zavazuje k dalšímu vylepšování naší produkce. Jedná se nejen o šíři produkce armatur co do dimenzí a tlakových řad. Hledíme i na to, abychom uměli dále zlevňovat výrobu a zkracovat termíny realizace. Tyto úkoly máme ve výrobním úseku rozděleny do dvou nosných oblastí. V první řadě je to nákup surovin pro výrobu hlavních komponent, tedy těles, vík, koulí, čepů, ložiskových desek apod. Předběžnou specifikací plánovaných objemů vytváříme podmínky pro vyjednávání s dodavateli vstupů. Snažíme se dojednat co nejlepší ceny na vstupu a řádné plnění termínů dodávek. Teprve od převzetí dodávky, tedy po realizaci vstupních kontrol dokumentace a po vstupních defektoskopických zkouškách materiálu, je výroba oprávněna zahájit práce na produktu. Pro produkty vyráběné z těžce dostupných polotovarů se vytvářejí přiměřené skladové zásoby polotovarů tak, aby byla doba od objednávky k expedici pro zákazníka vyhovující. V druhé řadě hledáme cesty ke zlevnění a zkrácení úpravou naší výrobní technologie. Opětovné prověřování pracovních postupů a získávání zkušeností vede k vylepšení činností a snížení časové náročnosti jednotlivých operací na obrobnách i montážích. Investicí do nářadí a nástrojů převádíme některé činnosti na stroje s kratšími cyklovými časy. To se daří zejména na té produkci, kde jsme obchodně úspěšní a rostoucí sérivost umožňuje ekonomickou změnu v technologii. Příkladem můžeme uvést nyní aktuální růst produkce v kulových kohoutech v provedení trunnion. Vylepšili jsem podmínky pro výrobu těles a vík kohoutů až do DN 700. Do dílny v Dolním Benešově jsme zakoupili nový CNC karusel SKIQ 16. Od srpna 2006 na něm úspěšně vyrábíme dílce pro běžící zakázky kulových kohoutů. Nezávislost na externích kooperacích nám umožnila zkrátit dobu realizace. Věříme, že naše aktivity a vstřícnost vůči zákazníkům do budoucna ocení nejen naši nejbližší zákazníci jako SPP Bratislava a RWE Transgas, ale i další jako BULGARGAZ z Bulharska, FLUOR DANIEL z Nizozemí nebo TREN- DGATE z Estonska. Ing. Boris Orolín

4 4 Technika a Výroba Poptávka po kulových kohoutech AG roste Již v minulém čísle našeho časopisu jsme vás informovali, že roste poptávka po našich kulových kohoutech v provedení s čepově uloženou koulí TRUNNION. Tento růst poptávky je kromě potřeb trhu dán také tím, že ARMATURY Group dodává kulové kohouty ve vysoké kvalitě, za dobrou cenu a v krátkém dodacím termínu. Protože cílem naší společnosti je tuto rostoucí poptávku uspokojit, usilujeme o další zvyšování kvality naší produkce a také o rozšíření výroby. Naším záměrem je rozšířit výrobu kulových kohoutů typu TRUNNION na tento rozsah a provedení: DN 50 (2 ) až 700 (28 ), PN 16 (Class 150) až 160 (Class 900), připojení přírubové nebo přivařovací, konstrukce, stavební délky, připojení atd. podle normového systému ANSI, API a EN (ČSN), provedení spoje tělesa a víka šroubované a celosvařované, provedení sedel pro jakoukoliv pracovní látku, provedení celkové konstrukce pro rozsah teplot od -100 C do +400 C, ovládání jakýmkoliv druhem pohonu, kulový kohout může být umístěn nad zemí i pod povrchem země, materiálové provedení hlavních dílců: uhlíková ocel, uhlíková nízkolegovaná ocel, nerezová ocel martenzitická i austenitická, speciální duplexní oceli. V oblasti kvality je samozřejmostí, že stoprocentně uplatňujeme požadavky norem ISO Důležitým prvkem v oblasti kvality je však konstrukční řešení rozhodujících uzlů, které ovlivňují bezchybnou funkci kulových kohoutů po celou dobu životnosti. Ke krokům, které ještě více posunují kvalitu našich výrobků patří: k utěsnění ovládacího čepu (viz obr. 1) používáme konstrukci, která zabezpečí správnou funkci v rozsahu teplot od -100 C do +400 C, v závislosti na pracovní látce používáme čtyři druhy sedel (viz obrázek č.2, 3, 4 a 5). Správnou volbou sedla je opět zabezpečena bezchybná funkce po celou dobu životnosti, naprosto přesně měříme potřebný ovládací moment v závislosti na úhlu otevření, provádíme pravidelnou každoroční validaci ve skutečných provozních podmínkách. Dodací termín? Dva až čtyři měsíce V minulosti byly dodací termíny rozhodujících výkovků jeden až dva měsíce. Dnes se tyto termíny prodloužily na tři až šest měsíců. To znamená, že dodací termíny kulových kohoutů by se prodloužily na tři až sedm měsíců. Naše společnost proto kupuje rozhodující polotovary na sklad, čímž zabezpečí, že i u zcela nové výroby je dodací termín kulových kohoutů od dvou do čtyř měsíců. Ceny a vybavení Je vždy problematické určit, co je dobrá cena a jak by měl být vybaven standardní kulový kohout. Naší strategií je splnit beze zbytku technické požadavky zákazníků a při volbě konstrukce vycházet z provozních skutečností. Tím se zajistí, že konstrukce je bezúdržbová a funkční po dobu 30 let. I při maximální snaze snížit materiálové a výrobní náklady znamená tato strategie vyšší nákladovost než u výrobků s omezenou životností. Jsme však přesvědčeni, že zakoupení kulového kohoutu z naší produkce přinese uživateli z dlouhodobého hlediska velký ekonomický efekt, protože mu nevzniknou náklady na opakovaný nákup, údržbu, provozní odstávku, náklady na výměnu (vlastní výměna + vypouštění pracovní látky). obr. 1 - konstrukce ovládacího čepu obr. 2 - sedlo kovovětěsnící obr. 3 - sedlo kombinované (kov x pryž) s garantovanou těsností bez sekundárního kroužku obr. 4 - sedlo kombinované PMSS(kov x pryž) s negarantovanou těsností bez sekundárního kroužku obr. 5 - sedlo měkkotěsnící (PTFE, NYLON, PEEK,...) Ing. Vladimír Vašíček

5 Výroba a Obchod 5 Kulové kohouty trunnion pro SPP Ve druhé polovině roku 2005 vypsala společnost Slovenský plynárenský průmysl tři veřejné soutěže na dodávku kulových kohoutů. Jelikož plynárenství je jedním z prioritních odvětví ARMATURY Group, věnovala naše dceřinná společnost na Slovensku těmto veřejným soutěžím mimořádnou pozornost, říká ředitel dceřinné společnosti Josef Kocur. Co pro naši firmu znamená účast v těchto veřejných soutěžích? Znamená to zejména spoustu práce - zpracování legislativy, vypracování technických částí tak, aby byly splněny technicko-dodací podmínky, stanovení ceny Jednalo se o náročný projekt, kterému jsme věnovali hodně času. Proto nás moc potěšilo, že se úspěch dostavil hned v první soutěži. O jaký sortiment kulových kohoutů se jednalo? Sortiment kulových kohoutů jsme rozdělili na tři části a na každou část byla uzavřena Rámcová kupní smlouva. Předmětem zakázky byly kulové kohouty pro tlakové řady PN 16, 40 a 63 ve světlostech DN , do DN 200 a do DN 300. Rozsah sortimentu byl tedy značně široký a navíc každou typovou řadu kulových kohoutů jsme nabízeli a oceňovali ve čtyřech různých provedeních. Základní konstrukční rozdělení čítalo kulové kohouty pro nadzemní použití a podzemní aplikace včetně zákopových souprav a protegolových nátěrů. Nadzemní provedení umožňuje, aby kulový kohout mohl být šroubovaný. U podzemního provedení je striktně dáno, že musí být celosvařované konstrukce. Další rozdělení a také typové označení se liší způsobem připojení do potrubních rozvodů, a to na přírubové a přivařovací. Loni na podzim pak byla vypsána druhá veřejná soutěž na dodávku kulových kohoutů Tentokrát se jednalo o vyšší tlakovou řadu PN 100. Tato druhá soutěž byla rozdělena na dvě části. Kohouty byly určeny na investiční akci Jabloňov nad Tučnou pro stavbu kompresorové stanice v lokalitě SPP Rožňava. Předmětem nabídky byly kulové kohouty s čepově uloženou koulí (trunnion) DN 40 až 250 s celosvařovanou konstrukcí v přírubovém provedení, z toho některé se šnekovou převodovkou a ručním kolem a ostatní s elektrickým servopohonem AUMA. Požadavek na provedení je stejný jako u první veřejné soutěže, to znamená nadzemní a podzemní provedení. Prioritní je opět celosvařovaná konstrukce. I v této druhé soutěži jsme dokázali být úspěšní a podepsali jsme rámcovou kupní smlouvu na obě části. V jaké etapě se tato zakázka nachází? První část je již splněna. Excelentně jsme stihli termín dodání kulových kohoutů včetně dodání protipřírub a spojovacího materiálu. V průběhu měsíce března jsme expedovali 63 kulových kohoutů v celosvařovaném provedení. Druhou část průběžně plníme. V září proběhla v pořadí druhá přejímka kohoutů. Výrobky přejímala firma BMS, která je realizátorem investiční akce pro Slovenský plynárenský průmysl. Jak tato přejímka probíhala? Součástí přejímky byla také prohlídka výrobní haly v Dolním Benešově, prezentace naší firmy a prezentace kulových kohoutů, včetně nastínění dalších plánů. Zástupci BMS byli příjemně překvapeni a ocenili rozšíření sortimentu kulových kohoutů o dimenze DN 500 a DN 700 v různých tlakových řadách. Přejímka dopadla výtečně a naši hosté vyjádřili velkou spokojenost s celým programem. Snad není předčasné hovořit o přínosech naší spolupráce se SPP Tento projekt má pro nás velký význam. Je to příležitost získat výborné reference, které využijeme také pro jiné obchodní trhy. Dokážeme vyrábět ucelené řady kulových kohoutů od DN 40 až do DN 300 pro tlaky PN16, 40, 63 a 100. Jsme obohaceni o velké zkušenosti, a to nejen ve výrobním procesu, ale také v obchodní činnosti. Vytvořili jsme si dobrou pozici pro další veřejné soutěže na Slovensku, v Česku i v zahraničí. -red-

6 6 Výroba a Obchod Mechanizace svařovny v Kravařích Naše společnost investuje do nových a produktivních technologií. Provozovna Kravaře byla letos vybavena sestavou polohovadla a svařovacího zdroje Migatronic FLEX Modernizace a nákup nových strojů a zařízení je hlavním předpokladem pro hospodárnou a konkurenceschopnou výrobu. Ve svařovně v Kravařích, kde je soustředěna vlastní výroba, došlo proto k zásadní modernizaci technologie svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu (MIG/MAG). Jedná se o sestavu polohovadla NEW FIRO 800 HHT a svařovacího zdroje Migatronic FLEX Jedná se o dvouosé polohovadlo s deskou o průměru 800 mm, jehož nosnost 800 kg zapadá do strategie nové výroby celosvařovaných armatur v Kravařích. Řešení zdvihu upínací desky je prakticky řešeno pomocí hydraulického válce. Polohovadlo má volitelný, široký rozsah otáček, přičemž obsluha je možná buď ze stacionárního nebo nožního ovladače. Samotné svařování je možné provádět ručně, jak je zřejmé z obrázku, nebo s hořákem upnutým ve stativu. Mechanizace tohoto typu svařování má nesporný vliv jak na vnitřní jakost, tak i na finální vzhled krycí vrstvy prováděných svarů. Tyto skutečnosti, spolu s výraznou úsporou času oproti svařování v poloze, pak výrazným způsobem snižují náklady na svářečské operace. Máme tak všechny předpoklady pro kvalitní svary na celosvařovaných armaturách. Ing. Jan Kubný Do MITTAL STEEL dodáváme přes konsignační sklad MITTAL STEEL a. s. Ostrava se řadí mezi naše nejvýznamnější zákazníky. Naše firma dodává této společnosti armatury, zajišťuje repase, poskytuje odbornou pomoc a poradenství při nových technických řešeních a další služby. Roční obrat dodávek armatur se pohybuje v desítkách milionů korun, přičemž až 80 % zboží je dodáváno přes konsignační sklad, říká Krista Harazimová, která pracuje v ARMA- TURY Group v obchodním úseku. Jak dlouho funguje a proč vznikl konsignační sklad? Tento konsignační sklad funguje od 1. ledna Společnost MITTAL Steel byla již dlouho před tím naším pravidelným odběratelem. S nástupem nového vlastníka došlo ve firmě v roce 2003 k mnoha změnám v oblasti nákupu patřilo k těm nejzásadnějším razantní snížení nákladů, snížení počtu dodavatelů, snižování skladových zásob. Na základě těchto skutečností jsme přistoupili k návrhu na vytvoření konsignačního skladu na půdě naší firmy. Konsignační sklad znamená pro odběratele menší zásoby, vyšší kvalitu, produktivitu a rychlejší přizpůsobování se změnám na trhu. Jak probíhalo budování skladu? Na budování skladu se podílela řada lidí. Na základě osobních schůzek s nákupním referentem a provozními techniky vznikl asi po dvouměsíční intenzivní práci soubor nejvíce dodávaných armatur, který tvořil přílohu návrhu smlouvy. Při zařazování jednotlivých typů armatur se přihlíželo k jejich technickým vlastnostem a k jejich spotřebě tak, aby byla zajištěna dostupnost v požadovaném termínu. Jelikož ve hře bylo více dodavatelů, před podpisem smlouvy navštívil naši firmu nový indický ředitel nákupu pan Harihar Rai, aby si prověřil správnost rozhodnutí o výběru budoucího partnera. V listopadu 2003 byl předložen návrh smlouvy a následně byla smlouva podepsána. Co všechno je dnes ve skladu připraveno a jak probíhají dodávky? Letos jsme sortiment konsignačního skladu navýšili o další typy armatur. Každá položka má přiřazeno materiálové číslo celkem se jedná o 589 položek. Jsou to jednak naše výrobky - šoupátka a kohouty všech světlostí ale také obchodní sortiment a zboží, jehož jsme výhradním dodavatelem. V současnosti činí dodávky přes konsignační sklad přibližně 80 % veškerých dodávek. Zbytek pak představují dodávky klapek naší výroby, hutních armatur, speciálních armatur, pohonových kompletů které se nakupují smluvně. Mohla byste uvést nějakou zajímavou dodávku? Jelikož jsme již společnosti MITTAL Steel dodávali ekologické brýlové uzávěry DN 1400, obrátili se na nás s žádostí o rekonstrukci brýlového uzávěru DN 2400! Zakázku jsme přijali a po demontáži uzávěru se celá oprava prováděla v prostorách provozovny Kravaře. Zákazník byl spokojen? Ano, důsledkem bylo podepsání smlouvy na letošní rok. Spolu s provozními techniky MITTALU, kteří si cení hlavně rychlé dodací lhůty, jsme schopni operativně řešit veškeré požadavky. Sklad je umístěn v Kravařích a v případě potřeby zajišťujeme okamžitou dodávku. Armatury jsme schopni dovézt i v sobotu či neděli. -red-

7 Obchod 7 Novinky z úseku hutního materiálu spadá do působnosti Báňského úřadu a podléhá přísné proceduře. V této se nám podařilo obstát a rozhodnutím Obvodního báňského úřadu bylo společnosti ARMATURY Group uděleno potřebné oprávnění. Vedoucí úseku hutního materiálu Petr Baranek informuje čtenáře ARMATURÁŘE o tom, co je v této oblasti nového Jak se daří úseku hutního materiálu? Jak je patrné z přiloženého grafu, nedařilo se nám v prvním pololetí naplnit plánované tržby. Věřím ale, že v průběhu druhého pololetí se nám ztrátu podaří eliminovat. Samozřejmě, že naše středisko není hodnoceno pouze podle plnění tržeb, ale také s ohledem na dodržení plánovaných nákladů na provoz střediska, ziskovosti zakázek a podle dalších ukazatelů. Jedna pracovnice úseku odešla na mateřskou, kdo nastoupí na její místo? Ano, na mateřskou odešla Kamila Mrůzková. V nejbližší době plánujeme posílit náš úsek o nové pracovníky, protože ve stávajícím obsazení již jen velmi složitě zvládáme všechny požadavky našich zákazníků. Zákazník je v naší společnosti vždy na prvním místě, a proto nechceme, aby naše pověst, kterou si léta budujeme, byla ohrožována neplněním požadavků. Vím, že vybrat vhodné spolupracovníky nebude jednoduché, ale pokusíme se je najít. Budeme hledat také ve vlastních řadách. Jakou zajímavou zakázkou jste se v poslední době zabývali? Na fotografiích si můžete prohlédnout svařované výrobky, které jsme v prvním pololetí vyrobili pro dodávky do Norska. Je to oblast, kterou bychom chtěli do budoucna rozvíjet. Jednalo se o svařence DN 1100 na DN 700, PN 25. Délka jednoho kusu je 7,5 metru, váha 3,5 tuny. Použitým materiálem je S 355 J2G3. Nátěry byly provedeny vysokosušinovou barvou ve vrstvě 500 mikronů vně i uvnitř. -red- Získali jsme oprávnění Báňského úřadu Od nabídky služeb se v dnešních dnech očekává nejen to, že budou provedeny v termínu a kvalitně, ale i to, že budou vykonány patřičně kvalifikovanými a proškolenými pracovníky. To platí obzvláště v provozech se zvýšeným nebezpečím výbuchu, jako jsou třeba zařízení v plynárenském průmyslu. Novou zkušeností v této oblasti se pro úsek automatizace stala potřeba získat oprávnění pro Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízeních v organizacích provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. Vydání tohoto oprávnění Dalším úkolem s podobnou náplní bylo splnění podmínek nutných k obhájení oprávnění pro poskytování servisní činnosti, modernizaci a repasi servomotorů vyráběných ZPA Pečky. Protože jsme splnili všechny podmínky stanovené pro obnovení oprávnění v oblasti vybavení, certifikace ISO i kvalifikovanými pracovníky, bylo nám vystaveno oprávnění na další dva roky. Za zmínku v oblasti realizace určitě stojí montáž ovládání dvou armatur na vodním díle Pilská. Nedá se říci, že by to byla akce obrovská objemem, ale rozměry určitě. Tedy aspoň těmi, kde se práce prováděly. Ilustrační snímek ukazuje prostředí v tunelu, které neskýtalo zrovna ideální podmínky. Ing. Roman Hrůzek

8 8 Zahraniční obchod Achema 2006 se povedla Po třech letech očekávání proběhl letos v květnu ve Frankfurtu nad Mohanem další ročník výstavy ACHEMA. Evropa byla zvědavá na to, kam se posunuli a co nám ukážou asijští kolegové. Společnost ARMATURY Group přijela na ACHEMU 2006 zejména představit své nové produkty a porovnat síly se zahraničními společnostmi. Výstava letos přilákala řadu návštěvníků a vystavovatelů, celosvětový ekonomický růst tento zájem ještě zdůraznil. Tyto faktory umocnily význam a účel prezentace naší společnosti na ACHE- MĚ Svět se mění a my chceme být u toho. Nové produkty však bohužel neměla pouze naše firma, ale také celá řada dalších výrobců, jak z Indie a Číny, tak také z Latinské Ameriky. Dnes můžeme s jistotou potvrdit, že existují obrovské tlaky na cenu, kvalitu, dodací termín, firemní kulturu... Jaký je náš osobní dojem z výstavy? K našemu stánku se nám podařilo přilákat mnoho návštěvníků, získali jsme nové zkušenosti, porovnali ARMATURY Group s globálními společnostmi jako jsou TYCO, GEMU, KSB, FLOWSERVE, Lurgi atd. Rovněž jsme mohli posoudit, nakolik se zkvalitnily prezentace naší i ostatních firem. Jsme přesvědčeni, že se Evropa naučila žít s levnou konkurencí a snad i z toho profitovat. Zákazníci požadují absolutní spolehlivost Nové normy a požadavky na ochranu životního prostředí, ochranu lidí při práci, přepravu agresivních a výbušných médií však vyžadují ze strany výrobce armatur absolutní spolehlivost. Toto zákazník očekává a je ochoten to i patřičně ocenit. Nároky na kvalitu a odpovídající složení používaných materiálů, přesnost opracování, mezioperační kontroly, průkazné a vypovídající zkoušení a rozsah požadované dokumentace tato očekávání podporují. Dnešní svět je světem hledání nových příležitostí, světem globalizace, outsourcingu, světem, v němž rozhoduje také firemní kultura... Pokud chceme být na výstavě ACHEMA 2009, musíme se dnešním trendům přizpůsobit a naučit se žít s levnou konkurencí. Ing. Daniel Přibyla a Ing. Petr Groh

9 Zahraniční obchod 9 Ocenění na výstavě v Jekatěrinburgu Společnost ARMATURY a.s. se prezentovala na výstavě v důležitém regionu Ruska - Sverdlovské oblasti. Ve dnech se konala v Jekatěrinburgu samostatná výstava České republiky pod názvem Česká republika Váš partner. Výstava s tímto zaměřením se koná pouze 2x ročně ve vybraných městech v Rusku. Této specifické výstavy se zúčastnili nejenom české firmy (například společnosti Lanex a.s., Bohemia Crystalex Trading a.s., TOS KUŘIM-OS, a.s., PERFO LINEA, a.s., ALTA, a.s.), ale i nejvyšší představitelé MPO ČR, velvyslanectví ČR v Moskvě a z ruské strany představitelé vlády včetně gubernátora. Sverdlovská oblast je se svým hutním a energetickým průmyslem jedním z nejdůležitějších průmyslových center v Rusku. O důležitosti regionu svědčí i fakt, že byl otevřen v Jekatěrinburgu generální konzulát České republiky, což může ulehčit situaci při vzájemných návštěvách a legalizaci dokumentů. Dále je zde zřízena také kancelář pracovníků Czech Tradu, kteří v této oblasti působí. Z výstavy si naše společnost přivezla také ocenění prezidenta výstavnické společnosti Uralexpocentr (viz obrázek). Audit EXACT Bulharsko Obchodní aktivity společnosti ARMATU- RY Group se postupně rozšiřují na další evropské i mimoevropské státy. Zahraniční partneři si ověřují naši technickou úroveň, kvalitu a dodací podmínky formou hodnocení dodavatelů. Pověřují nezávislý orgán - své národní akreditované společnosti, které provádějí kontrolu přímo na místě a pokud je vše v pořádku, vystaví odpovídající certifikáty. Ve dnech 8. a 9. srpna nás navštívily odbornice společnosti EXACT - Certification and testing z bulharské Sofie. Tato ryze ženská skupina se při auditu zaměřila na dvě oblasti: Hodnocení systému jakosti - QMS (Quality management systém) a hodnocení výrobkové certifikace. Hodnocení systému jakosti funkční, efektivní, rozvíjející se Auditorky prověřily řízenou dokumentaci a poté se dotazovaly například na obaly dodávaného zboží a jejich ekologické dopady, životnost armatur a jejich vliv na životní prostředí (azbestová těsnění, konzervace, použité barvy), či na provázanost naší legislativy s legislativou Evropské unie. Bulharsko chce jednat o datu přístupu k EU až v příštím roce a evropská legislativa se zde teprve zpracovává a zavádí. Celkově auditorky nezjistily v této oblasti závažné neshody nebo nedostatky a náš systém jakosti zhodnotily jako funkční, efektivní a dále se rozvíjející. Hodnocení výrobkové certifikace - kvalitní výrobky i dokumentace Ve druhé oblasti se zaměřily na hodnocení našich výrobků. Po obecném seznámení s naším systémem výrobkové certifikace a po předložení české i evropské akreditace společnosti TÜV CZ jsme prezentovali dokumentaci z každoročních namátkových kontrol a zkoušek vlastní výroby. Velmi je překvapily přehledné a propracované zápisy, hodnocení nebo osvědčení o konečném posouzení a jako naprosto dostačující hodnotící materiál si převzaly kopie všech posledních prověrek výrobků společností TÜV. Audit pak pokračoval prohlídkou dílen s cílem přesvědčit se na vlastní oči o shodě mezi požadavky a skutečností. Prověrka to byla pestrá a důkladná. Řídila se jednoduchým principem, který je velmi účinný: Popiš co děláš, dělej, co jsi popsal a dolož o tom záznam. Práce auditorek byla velmi profesionální, jednání probíhala v ruštině, zvládli jsme vše, včetně odborné problematiky tlakových zařízení, armatur nebo technologických procesů. Vzájemně jsme si vždy porozuměli a dohodli se. Na konci jednání vyjádřily auditorky spokojenost s naší vstřícností, kvalitou předané dokumentace i možností ověření dokumentace na konkrétních příkladech. Obdrželi jsme i pozvání k návštěvě pracoviště EXACT v Sofii a k seznámení se s postupy a metodikou jejich práce. V závěru pak přislíbily, že po zpracování hodnotící zprávy můžeme očekávat vystavení potřebných výrobkových certifikátů, které nám umožní vývoz naší produkce na bulharský trh. Další okno do světa se nám otevřelo. Ing. Maxmilián Kostřica -red- Auditorky spolecnosti EXACT - Certification and testing

10 10 Obchod GRUNDFOS & ARMATURY Group - dlouhodobí partneři Společnost Grundfos, se kterou ARMA- TURY Group dlouhodobě spolupracují, patří k předním výrobcům čerpadel na světě. Grundfos byl založen v roce 1945 Poul Due Jensenem. Ten dal z počátku své společnosti název Bjerrinbro Pressestoberi og Maskinfabrik a teprve v roce 1967, po několika změnách názvů, dostala společnost své současné jméno GRUNDFOS. Grundfos Group představuje více než 50 společností ve všech částech světa. V roce 2005 dosáhl koncern obratu mil. dánských korun. V České republice působí Grundfos od roku Významným mezníkem pro naši firmu byl rok 2000, kdy jsme dokončili výstavbu vlastního sídla v Olomouci. Vzniklo tak odpovídající zázemí pro stále se rozšiřující obchodní tým, skladové prostory a servisní středisko, říká obchodní ředitel Grundfos s.r.o. Ing. Petr Jurníček. Jak se firmě podařilo získat tak významné postavení na trhu? Především se snažíme důsledně využívat poznatky z vlastního výzkumu a vývoje. Nejen Čerpadla Grundfos spoří energii podpůrné prostředky, ale hlavně samotná čerpadla musí splňovat ta nejnáročnější kritéria kvality a funkčnosti. Na výzkum a vývoj nových čerpacích agregátů proto putují nemalé prostředky z každého prodaného čerpadla na celém světě, vysvětluje Petr Jurníček. Společnost ARMATURY Group spolupracuje s firmou Grundfos od doby svého vzniku, tedy od roku 2000, kdy firmy navázaly na předchozí dobré obchodní vztahy mezi Grundfos a společností Eko. Prima spol. s r.o., která se právě v roce 2000 stala jednou ze zakladatelských společností ARMATURY Group. Firmy tak vlastně mají za sebou 10 let vzájemné spolupráce. Tato spolupráce spočívá v uplatňování znalostí a zkušeností při práci s projekčními organizacemi a následném dodání a montáži čerpací techniky především do provozů energetiky a vodárenství. Během 10 let se nám společně podařilo získat velké množství spokojených zákazníků, s nimiž jsme realizovali menší i rozsáhlejší investiční akce, např. chlazení Kaufland v Praze, JSP Cheb, Centrální vytápění Děčín, ČOV Kaplice nebo posilovací stanice pro Borsodchem Ostrava a mnoho dalších, říká ředitel úseku čerpadel ARMATURY Group Mgr. Roman Foltas. Společnost ARMATURY Group významně přispěla k růstu firmy Grundfos na českém a slovenském trhu, zaměstnanci společnosti ARMATURY Group si také neustále zvyšují svoji odbornost - zúčastňují se pravidelně školení a seminářů, které firma Grundfos na podporu prodejů svých výrobků pořádá, doplňuje Petr Jurníček. V loňském roce iniciovala firma Grundfos spolu s ostatními výrobci čerpadel, sdruženými v organizaci Europump, jednání o zavedení energetického štítkování čerpadel. V současné době tak můžeme na obalech oběhových čerpadel Grundfos nalézt známý štítek s označením energetické třídy. Samotný proces zavedení tohoto štítkování nespočíval pouze v tiskové změně obalů, ale především jsme důslednou inovací řady oběhových čerpadel UPS, ALPHA a MAGNA dosáhli vynikajících výsledků v úspoře elektrické energie při zachování původních parametrů, říká Petr Jurníček. Výrobou svých vysoce energeticky úsporných čerpadel tak Grundfos významně přispívá ke snížení spotřeby energie. V současné době je nainstalováno v zemích Evropské unie více než 120 miliónů oběhových čerpadel. Vzhledem ke skutečnosti, že každoročně dochází k výměně přibližně 10 procent z těchto čerpadel, znamená používání nových čerpadel Grundfos nejen úsporu finančních nákladů na energii pro jednotlivé uživatele, ale také se významně snižuje celková spotřeba elektrické energie. -red- Recertifikace systému jakosti - obstáli jsme Na konci srpna proběhla v ARMATURY Group recertifikace systému jakosti TÜV Reinland Group. Auditoři nejdříve prověřovali splnění úkolů zadaných při posledním auditu před třemi roky. Potom přistoupili k hodnocení řízené dokumentace a jakosti za uplynulé období. Společnost ARMATURY Group prošla auditem úspěšně a získala nový certifikát na další tři roky. -red-

11 Certifikace 11 Osvědčení pro armatury na pitnou vodu Zákaznický audit SIEMENS Industrial Turbomachinery s.r.o. BRNO Naše společnost získala osvědčení na dodávku armatur přicházejících do přímého styku s pitnou vodou podle nové vyhlášky ministerstva zdravotnictví 409/2005 Sb. pro Českou republiku a podle Potravinového kodexu 1799/2003 pro Slovenskou republiku. Zdravotní nezávadnost na použití pro dlouhodobý styk s pitnou vodou se týká: dvoukřídlových uzavíracích klapek L uzavíracích centrických klapek L32.5B (talíř s nátěrem) uzavíracích centrických klapek L32.5B (talíř nerez) Umožní nám to dodávky do vodárenských společností a na úpravy vod v obou republikách. Ing. Maxmilian Kostřica V posledním květnovém týdnu prošla naše společnost externím zákaznickým auditem firmy SIEMENS Industrial Turbomachinery s.r.o. BRNO. Cílem tohoto auditu bylo prověřit naši kvalitu a kvalifikaci. Audit prověřil oblast systémovou (plnění normy ISO 9001:2000), oblast hlavních procesů (nákup, obchod, výroba, konstrukce) i oblast podpůrných procesů (kontrola, svařování, vzdělávání). Posuzování prováděl zákazník podle metodicky zpracovaného dotazníku a schválených postupů z centrály firmy SIEMENS. S německou pečlivostí a důsledností nebylo nic opomenuto, přehlédnuto nebo vynecháno. Plán auditu byl splněn na 100 %. Pozdě odpoledne proběhlo za účasti auditorského týmu a našich pracovníků hodnocení zákaznického auditu: Závěry: obecně jsou procesy v AG zvládnuté a funkční společnost pro provedení auditu vytvořila ideální podmínky dodavatele lze doporučit jako kvalifikovaného dodavatele SIEMENS Výsledky nás potěšily a potvrdily, že sedíme ve správném vlaku s místenkou a čekáváme na pravidelný odjezd. Znamená to, že naše společnost je v registru dodavatelů, bude oslovována k zpracování nabídek na jednotlivé projekty a stane se pravidelným dodavatelem armatur a příslušenství do firmy SIEMENS. Ing. Maxmilian Kostřica -

12 12 Certifikace, Controlling Nové certifikáty Jedním z našich výrobních pilířů jsou hutní armatury. Největším trhem, kam tyto armatury vyvážíme, je Rusko. Pracovníci zahraničního obchodu, konstrukce i pracovníci naší pobočky v Moskvě vyvíjeli v poslední době velké úsilí, abychom mohli s těmito armaturami prorazit do dalších hutních kombinátů, například na dálném východě nebo v oblasti Doněcka. Aby se dodávky do těchto oblastí mohly uskutečnit, musí být splněny určité podmínky dodavatel musí mít platné rozhodnutí státního úřadu pro ekologický, technický a jaderný dozor Ruska. Bez tohoto certifikátu nemohou být armatury namontovány a nesmí být zahájen provoz. Příprava dokumentace pro PROČNOSŤ Naše firma zahájila letos v květnu jednání se společností PROČNOSŤ v Moskvě, která má oprávnění připravovat a posuzovat dokumentaci ke schválení státním úřadem pro technický dozor. Všechny hutní armatury byly rozděleny do dvou skupin. V první etapě jsme připravovali ty armatury, u kterých jsme předpokládali výrobu a dodávku nejdříve. Ve druhé etapě pak byl připraven zbytek vyráběných armatur podle nového katalogu. Ten musel být pro tento účel dokončen a vydán v různých jazykových verzích - česky, rusky a anglicky. První skupinu armatur jsme zdokumentovali a po připomínkách a dalších požadavcích ukončili a předali do Moskvy koncem června. Ve druhé etapě, která byla rozsáhlejší a komplikovanější, jsme dokumentaci předali a poslední připomínku splnili 15. srpna Získali jsme RAZREŠENIE Předáním a schválením požadovaných podkladů bylo spuštěno projednávání našeho požadavku na úrovni státních orgánů technického dozoru Ruské federace. Nastala doba netrpělivého očekávání hodnocení výsledků. Protože nebyly shledány žádné závažné nedostatky, dokumentace byla předána včas a splnila všechna hodnotící kriteria, byl společnosti ARMATURY Group vystaven certifikát (RAZREŠENIE) s platností do roku 2009 viz foto. Znamená to, že po dobu nejbližších tří let můžeme dodávat naše armatury do všech ruských hutních kombinátů. Naše obchodní aktivity zajišťované u nás především Jolanou Loskotovou (zahraniční obchod) a Ing. Petrem Heiderem (konstrukce) nám dávají reálné předpoklady, že již v tomto roce půjde další dodávka hutních armatur s tímto certifikátem do oblastí dálného východu na Sibiř. Hodnocení prvního poločasu Letní prázdniny utekly jako voda a to je znamení, že se rok 2006 přehoupl do druhé poloviny. Proto je také čas ohlédnout se za prvním poločasem a seznámit vás s tím, jak se nám letos daří bojovat s rostoucí konkurencí ve světě armatur, hutního materiálu či čerpadel. Na počátku roku jsme představili ambiciózní plán tržeb pro letošní rok, který vycházel nejen z tržních prognóz, ale také ze strategie ARMATURY Group - sebevědomého lídra v oblasti výroby a prodeje průmyslových armatur. Tento plán předpokládal, že se tržby za 1. pololetí budou pohybovat těsně pod hranicí 400 miliónů korun. Skutečná tržba byla v tomto období zhruba 7 % pod plánem, což sice neznamená nijak alarmující stav, ovšem musíme se mít neustále na pozoru. Přestože je dosažená tržba nižší, než jsme plánovali, tak ve srovnání se stejným obdobím loňského roku máme tržbu o 8 % vyšší. Plán tržeb se nám nepodařilo naplnit, protože jsme získali menší objem zakázek na dodávky hutních armatur vlastní výroby. Právě tyto armatury zabíraly v plánu významný podíl. Vzhledem k této skutečnosti je nutné neustále tvrdě pracovat, abychom nahradili tyto nezdary jinými typy armatur či komoditami. Z jednotlivých sledovaných úseků naší společnosti si v prvním pololetí velmi dobře vedla dceřinná společnost na Slovensku, které se podařilo plán překročit nejvýrazněji. Na hranici plánu a skutečnosti se pohybovaly také úseky zahraničního obchodu, čerpadel, automatizace a hutního materiálu. Úseku tuzemského obchodu a dceřiné společnosti v Polsku se nepodařilo naplnit plán. Věříme, že budeme ve druhém pololetí usilovat minimálně o vyrovnání plánu tržeb, jak byl stanoven pro letošní rok, a že s dosaženými výsledky budeme všichni spokojeni. Ing. Maxmilián Kostřica Libor Slavík

13 Zajímavosti 13 Den otevřených dveří Jsou lidé, kteří vystřídají za svůj život několik zaměstnavatelů a poznávají stále nové kolegy. Jsou i tací, kteří pracují i 40 let mezi známými tvářemi na jednom místě. Ale snad všichni, kteří spolu určitou dobu sdíleli jedno pracoviště, si mají o čem povídat. To je i případ bývalých zaměstnanců naší firmy, kteří se v letošním roce společně vrátili na své dřívější pracoviště. Den otevřených dveří pro bývalé zaměstnance firmy si všichni užili. Mezi jinými také jeden z organizátorů akce Karel Proksch. Jaké to pro vás bylo podívat se po čase opět na své bývalé pracoviště? Byly to dojemné chvíle. Vše vzniklo tak, že nám Petr Holeček, se kterým jsme kdysi přecházeli do MSA Servisu, nabídl možnost podívat se do firmy, což jsme velmi přivítali. Po celou dobu exkurze vládla příjemná atmosféra přivítali nás akcionáři firmy Petr Holeček a Josef Vavřínek, shlédli jsme prezentační film, mohli jsme si prohlédnout kanceláře a nakonec dílny. Všichni byli udiveni, kam se firma posunula. Každý se zastavil u svého stroje, u kterého třeba od vyučení pracoval, udělali jsme si společnou fotku. Byli tam důchodci, ale i mladší, kteří z firmy z různých důvodů odešli. Po prohlídce jsme si ještě dlouho sdělovali své dojmy. Jak jste hodnotili změny ve firmě? Hodně se toho změnilo vybavily se kanceláře, nakoupily se stroje, provádějí se tlakové zkoušky Změnily se také výrobky - dříve byly stěžejním programem klapky, kulové kohuty a hutní armatury, které jsou dnes tak významnou částí výrobního programu, se vůbec nevyráběly. Také se dříve hodně využívala kooperace, dnes je vše uceleno. A kulové kohouty klobouk dolů, je to složitá konstruktérská i technologická práce. Myslíte, že se podobná akce příští rok zopakuje? Byl bych velmi rád, kdyby letošním dnem otevřených dveří byla založena každoroční tradice a bývalí zaměstnanci se mohli takto do firmy vracet. Děkuji jménem všech zúčastněných vedení společnosti ARMATURY Group za příjemné chvíle a všem ve firmě přeji co nejlepší budoucnost a mnoho zakázek a spokojených zákazníků. Jsem také vděčen za časopisy, které firma vydává - AG zpravodaj a ARMATURÁŘ. Jsem rád, že takové časopisy vycházejí, vidím na fotkách lidi, které znám, pracoval jsem s nimi Těší mě, že vedení investuje do toho, aby zákazníci i zaměstnanci byli informovaní a mohli se cítit s podnikem více spjati. -red- Sportovní den 2006 Letní sportovní den je již tradiční akcí, na které se scházejí zaměstnanci ARMATURY Group a jejich blízcí, aby se společně pobavili, zasportovali si, zasoutěžili Také letos, na pátém sportovním dnu ARMATURY Group, se jim to všechno podařilo, jak můžete vidět na fotografiích. Akce se zúčastnilo přibližně 400 lidí, pro které bylo nachystá- no bohaté občerstvení, hudba a různé atrakce. Jaké? Například sportovní a vědomostní soutěže družstev, aerobic, skákací hrad, řetízkový kolotoč, ruské kuželky, plážový volejbal, petangue O tom, že se bavili dospělí i děti, vypovídaly i ohlasy účastníků akce v anketě AG zpravodaje. Jsem ve firmě teprve pár měsíců, takže jsem na takové akci byla poprvé. Vzala jsem celou rodinu máme tři dcery 15, 12 a 7 let. Holky si zahrály volejbal, mladší si zaskákala na hradě, povozila se na kolotoči, soutěžili jsme jezdili na rotopedu, chytali balónky, manžel navigoval Naše družstvo získalo dokonce první místo! Organizace akce byla ohromná, jsem nadšená, poznala jsem osobně spoustu lidí, určitě příště půjdeme zase, řekla jedna ze zaměstnankyň firmy. Takový byl sportovní den 2006, tak se umí bavit lidé z ARMATURY Group! -red-

14 14 Naši partneři R&M UNIMONTEX s.r.o. HISTORIE byla založena v roce 1993 jako stoprocentně soukromá společnost - UNIMONTEX s.r.o. V letech 1993 až 1995 se rozrůstala spojováním drobných údržbářských firem, které vznikly privatizačním procesem po roce 1989 v areálu Chemopetrol, a.s., Litvínov, v jeden akceschopný celek a definovala svoji základní orientaci - komplexní strojní údržba strojů a zařízení v oblasti chemie a energetiky. Tuto hlavní činnost pak podporovala výrobní divizí s kapacitami pro novovýrobu (zejména potrubí, tlakových nádob, ocelových konstrukcí), výrobní divizí stavební (lešení, nátěry, izolace) a dalšími odbornými útvary, např. Strojní konstrukce, Zkušebna NDT, Autodoprava apod. V roce 1995 stabilizovala společnost počet zaměstnanců na 700 a v roce 1997 pak vykázala již 650 mil. Kč obratu a zavedla a certifikovala systém zabezpečování jakosti dle ISO Po privatizaci dceřiných společností Chemopetrol, a.s. Litvínov v roce 1999 začlenila již stabilizovaná UNIMONTEX s.r.o. do svých organizačních struktur bývalou dceřinou společnost CHEMOPETROL BRAMZ, s.r.o. a dále se stala výhradním vlastníkem CHEMOPETROL CHEMBUILD, s.r.o. a MONTPET- ROL spol. s r.o. Tím posílila významně kapacity komplexní strojní údržbě, v zakázkách na střední a generální opravy, na rozsáhlé činnosti, jako jsou např. zarážky (odstávky a opravy celých technologických celků), na investiční výstavbu a také rozšířila své výrobní možnosti. Komplexnost poskytovaných služeb je zabezpečena nabídkou širokého spektra podpůrných výrobních a odborných činností, např. provádíme opravy a revize průmyslových armatur, montáže a demontáže lešení, výrobu a montáže izolací, natěračské práce apod. Dále zajišťujeme strojní konstruktérské činnosti, vzděláváme svářeče ve vlastní svářečské škole, provozujeme akreditovanou zkušebnu NDT, osobní i nákladní autodopravu včetně jeřábů do 50t, využíváme informační systém SAP, skladové hospodářství s 20-ti tisíci skladovými položkami apod. V současné době má skupina UNIMONTEX cca 1200 zaměstnanců a patří mezi největší soukromé společnosti v severních Čechách. Společnost ARMATURY Group je naším dlouholetým partnerem pro dodávky v oblasti průmyslových armatur včetně ovládání, čerpadel a hutního materiálu. Spolupracujeme s firmou AG na údržbě v podnicích jako jsou: Chemopetrol Litvínov, Synthezia Pardubice, Spolechemie Ústí nad Labem, United Energy Komořany. Úspěšná spolupráce proběhla i při realizaci investičních celků v oblasti chemie, petrochemie a energetiky. Např. Komora 11, Oprava rozvodů POX, Intenzifikace výroby pryskyřic, Rekonstrukce chlazení mazutu atd. Věříme, že se naše spolupráce bude díky zkvalitňování systémů práce v obou společnostech i nadále zlepšovat. SOUČASNOST Skupina UNIMONTEX, která je složena ze společnosti R&M UNIMONTEX s.r.o., CHEMOPETROL CHEMBUILD s.r.o. a MONT- PETROL spol. s r.o., se specializuje na tyto činnosti: údržbu, opravy a revize (zejména rotačních a pístových strojů, tlakových a plynových zařízení) certifikovanou výrobu a montáže (zejména ocelových konstrukcí, tlakových a plynových zařízení) investiční výstavbu (vlastními kapacitami, popř. ve spolupráci s renomovanými firmami) strojní výrobu (zejména náhradních dílů pro chemické a energetické stroje a zařízení)

15 Naši partneři 15 VÝROBNÍ ÚSEK FINANČNÍ ÚSEK OBCHODNÍ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK ÚSEK PERSONALISTIKY Strojní údržba, opravy a montáže technologií, posuzování životností a revizí vč. středních a generálních oprav a likvidace havárií. Vyhrazená tlaková a plynová zařízení, rotační, pístové a speciální stroje, radiační a konvenční části pyrolýzních pecí. Svařování TIG,MIG/MAG, MOG,WIG, svařování od nelegovaných ocelí tř. 11 až po vysokolegované, svařování hliníku a odstředivě litých Cr-Ni trubek. Návrhy, výroba, montáže a opravy potrubních systémů. Certifikovaná výroba a montáž ocelových konstrukcí. Práce ve ztížených pracovních podmínkách, nepřetržité provádění oprav, stálá pohotovost, okamžité zahájení prací při poruchách a haváriích. Výroba vyhrazených tlakových a plynových zařízení, obrábění (NC i CNC) frézování, soustružení, vrtání, broušení, honování, válcování závitů, kování, tepelné zpracování, výroba PAL, RIZEL kroužků apod. Tepelné, akustické, chladové izolace, protipožární a speciální nátěry, široký výběr nátěrových hmot, malování, strojní čištění, tryskání, pískování, metalizace, klempířské činnosti apod. Montáž a demontáž, lešení trubkové, systémové LAYHER ALLROUND, LAYHER BLITZ, odborné posouzení návrhů a statické výpočty, školící činnost Opravy a revize průmyslových armatur pro plynná i kapalná média, výroba těsnění, zkoušení tlakových nádob k dopravě plynů, odborné posouzení návrhů a statické výpočty, školící činnost Vlastní inženýrské činnosti pro zajišťování a koordinaci investiční výstavby, spolupráce s významnými inženýrskými organizacemi, certifikovaná výroba, montáže ocelových konstrukcí, komplexní zajištění na klíč Spojování potrubí z epoxidových pryskyřic armovaných vinutým skelným vláknem - lepení, laminování, rozebíratelné zámky, strojní údržba a montáže technologií, vyhrazená plynová zařízení, zámečnické a potrubářské práce Strojní kostrukce, zkušebna NDT, autodoprava, svářečská škola, zásobování, revize, řízení jakosti, poradenství v oblasti QMS, EMS a BOZP.

16 Valve World 2006 Valve World 2006 Maastricht, the Netherlands 7-9 November v Maastrichtu Stand Number / Číslo stánku: 627

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Armatury Vexve sortiment výrobků. Kulové kohouty DN 600 800

Armatury Vexve sortiment výrobků. Kulové kohouty DN 600 800 Armatury Vexve sortiment výrobků Kulové kohouty DN 600 800 Úvod Společnost Vexve Oy je jedním z předních světových výrobců vysoce kvalitních armatur zvláště vyvinutých pro nejnáročnější aplikace dálkového

Více

Servisní služby. www.armaturygroup.cz

Servisní služby. www.armaturygroup.cz Servisní služby www.armaturygroup.cz PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je postavena na základech dlouholeté tradice výroby průmyslových armatur v regionu Moravy a Slezska. Dovednosti a

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Výroční zpráva 2014H

Výroční zpráva 2014H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2014H (1.4.2014 31.3.2015) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. ukončila další z úspěšných hospodářských roků

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Jsme tradičním českým výrobcem průmyslových armatur.

Jsme tradičním českým výrobcem průmyslových armatur. PROFIL SPOLEČNOSTI Jsme tradičním českým výrobcem průmyslových armatur. ARMATURY Group a.s. Významný český výrobce průmyslových armatur, dodavatel potrubí a příslušenství, poskytovatel servisních služeb

Více

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s. Česká republika ARMATURY Group a.s. Provozovna a vedení společnosti Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov tel.: +420/553 680 111 fax: +420/553 680 333 e-mail: agroup@agroup.cz Provozovna a sídlo společnosti

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R

V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R F I R E M N Í P R O F I L Kdo jsme 2 Společnost ARMATURY Group a. s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur a dodavatelem čerpadel a hutního

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. SN2STI04 29. 6. 2014 Bc., KLU144 1 Profil

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Hadicová skříň 4 Proudnice 5 Hadice 6 Objímky 8 Tlakové spojky 9 Rozdělovače 10 Ventily 11 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace

Více

Váš partner pro automatizaci.

Váš partner pro automatizaci. Váš partner pro automatizaci. CONTROL KULOVÉ KOHOUTY REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ KLAPKY NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA MEMBRÁNOVÉ VENTILY ASEPTICKÉ VENTILY ZPĚTNÉ VENTILY A KLAPKY UZAVÍRACÍ VENTILY POJIŠŤOVACÍ VENTILY ELEKTROMAGNETICKÉ

Více

CENÍK 2015 WWW.ABOVALVE.COM

CENÍK 2015 WWW.ABOVALVE.COM PLATNOST: 1. 5. 2015 31. 12. 2015 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Dodací podmínka: EXW Olomouc Uzavírací centrické klapky Uzavírací excentrické klapky Uzavírací klapky pro agresivní média Nožová šoupátka

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER. Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER. Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls Výsledkem použití originálních dílů je nižší spotřeba energie Používání originálních nahradních dílů pro Sabroe chladící

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. Týden zaměstnanosti 2005 - Brusel PROJEKT Týdny zaměstnanosti 2006-2008

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Použití: Těsně uzavírací kulový kohout nerezové oceli pro agresivní média, obvzláště pro chemický průmysl:

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY ODLITKY VÝKOVKY PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY STROJÍRENSKO-METALURGICKÁ SPOLEČNOST PROFIL FIRMY TRADICE KVALITA - FLEXIBILITA Rok založení: 1949

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751

STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751 STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751 PROFIL Vážení zákazníci, dovolte nám krátce představit naši strojní firmu. Firma je koncipována tak, aby mohla realizovat zakázku od projektu přes

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo: Datum vzniku: Základní kapitál: IČO: Počet pracovníků: PROFIMONT, komanditní společnost Vážní 531 500 03 Hradec Králové 30. října 1990 Kč 31 046 tis.

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

Záznam z průmyslové stáže. ve firmě KMT International s.r.o.

Záznam z průmyslové stáže. ve firmě KMT International s.r.o. Záznam z průmyslové stáže ve firmě KMT International s.r.o. Student: Bc. Filip Najman 2014 1. Firma KMT International, s.r.o. Firma byla založena v roce 2002. Specializuje se především na prodej navařovacích

Více

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Organizace Český telekomunikační úřad IČ 70106975 Datum vyplnění 6. 10. 2011 Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Vážená paní, vážený pane, naše společnost, INCOMA GfK, která se specializuje

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Membránové ventily, kovové

Membránové ventily, kovové Membránové ventily, kovové Konstrukce Membránový 2/2 cestný pístový ventil GEMÜ je navržen pro použití ve sterilním prostředí. Všechny kovové díly ventilu jsou vyrobeny z nerezové oceli. Tlačné pružiny

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti Jan Pejter expert ENVIROS, s.r.o. 6. ledna 2006 Obsah přednášky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/91/ec Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. Návrh vyhlášky,

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Název nástroje: o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Zákonné regulace nástroje: o zaveden od 1.

Více

Prezentace společnosti EuroCon Czech s.r.o.

Prezentace společnosti EuroCon Czech s.r.o. EuroCon Czech s.r.o. Strana: 1 1. Kdo jsme Obor působnosti Jsme zavedenou a dynamickou společností v oblasti třídění a kontroly jakosti. Specializujeme se především na: KONTROLY (vstupní, mezioperační,

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Školení pracovníků firmy Kavoka

Školení pracovníků firmy Kavoka Školení pracovníků firmy Kavoka Termín realizace: únor 2011 - prosinec 2012 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na komplexní vzdělávání všech pracovníků firmy KAVOKA s.r.o. Ve společnosti pracuje

Více

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ Adresa společnosti: Poláškova 100/3 716 00 Ostrava IČO: 25879081 DIČ: CZ25879081 Tel:(+420) 602-561-821 Tel./fax:(+420) 596-232-485 e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ O SPOLEČNOSTI

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

typ: Příruby dle DIN/PN 6 40, DIN 3202 F1/F4/F5 CHARAKTERISTIKA STANDARDNÍHO PROVEDENÍ

typ: Příruby dle DIN/PN 6 40, DIN 3202 F1/F4/F5 CHARAKTERISTIKA STANDARDNÍHO PROVEDENÍ F M-N 2 typ: přírubový kulový kohout DN 15 300 Příruby dle DIN/PN 6 40, DIN 3202 F1/F4/F5 volitelně Konstrukce BS 5351 FM2 = DIN 3202 F4/F5 FN2 = DIN 3202 F1/ISO 5752L CHARAKTERISTIKA STANDARDNÍHO PROVEDENÍ

Více

strojírenská výroba radiátory konvektory

strojírenská výroba radiátory konvektory strojírenská výroba radiátory konvektory PROFIL SPOLEČNOSTI BOKI Industries a.s. strojírenská výroba radiátory konvektory Společnost BOKI Industries a.s. (do roku 2014 pod názvem Frigera Metal, a.s.) patří

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Systém Venturiho trubice. BALLOREX Venturi. Tlaková ztráta. Signál. Měřící jednotka s tradiční clonou. Tlaková ztráta

Systém Venturiho trubice. BALLOREX Venturi. Tlaková ztráta. Signál. Měřící jednotka s tradiční clonou. Tlaková ztráta BALLOREX Venturi BALLOREX Venturi - regulační ventily pro přesné vyvažování BALLOREX Venturi je statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích

Více

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY armáda TĚŽEBNÍ SYSTÉMY Důlní technika Vrtná zařízení na moři i na souši Napájecí a řídící systémy Komplexní řešení propojení LETECKÝ PRŮMYSL Motory, draky

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

BOAX. bez azbestu. Oblasti použití. Obsluha. Provozní data. Materiály. Provedení. Dodatky. Údaje pro objednávku

BOAX. bez azbestu. Oblasti použití. Obsluha. Provozní data. Materiály. Provedení. Dodatky. Údaje pro objednávku Typový list 8413.1/4-64 BOAX BezobsluÏné, mûkce tûsnící centrické uzavírací klapky pro vytápûní a klimatizaci budov bez azbestu PN 6, 10 a 16 DN 20-400 Oblasti použití zařízení na vytápění klimatizační

Více

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců.

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců. Základním impulsem pro vznik společnosti v r. 1990 bylo uvolnění podnikatelského trhu v naší republice a uvolnění výrobních prostor za rodinným domem. Vzhledem k tomu, že současní vlastníci firmy (otec

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LISOVÁNÍ A DRÁŽKOVÁNÍ Rondely, statorové plechy, rotorové plechy a lisovací nástroje. Výroba rondelů, statorových a rotorových plechů: Naší specializací je výroba statorových a

Více

Město Most a e-aukce. www.mesto-most.cz. Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

Město Most a e-aukce. www.mesto-most.cz. Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Město Most a e-aukce Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Zahájení užívání e-aukcí Proč eaukce? 1) uspoříte nemalé finanční prostředky 2) získáte

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

KlapKa uzavírací Typ l32.x 2x excentrická pn 6/10/16/25 mezipřírubová Dn 150-1600 T.max. 350 c

KlapKa uzavírací Typ l32.x 2x excentrická pn 6/10/16/25 mezipřírubová Dn 150-1600 T.max. 350 c Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou typ L32 z produkce MPOWER Engineering jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Uzavírací

Více

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E Provozní předpis pro uzavírací klapky ABO série 3 E 1. Úvod 2. Bezpečnostní pokyny 3. Provedení klapek 4. Doprava a skladování 5. Montáž do potrubí 6. Tlaková zkouška potrubí 7. Provoz a údržba 8. Pomoc

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality ŘÍZENÍ KVALITY 1 TŘÍDY KVALITY Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality C top třída B střední třída A začínající třída Nutnost zvolit třídu všechny jsou na trhu žádoucí

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214 OBSAH SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 09-94 1 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 95-146 2 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 147-194 3 FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE strany 195-214 4 VDI - NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní železobetonové pažiny 4 Betonové výrobky pro výstavbu silnic 5 Betonové výrobky pro výstavbu kanalizace 7 Stavební prvky 8 Kontakt 9 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX

Více