MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD"

Transkript

1 leden 2003 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD autor programu: Josef Gruntorád autoři příručky: Josef Gruntorád Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa

2 2 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka

3 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 4 Schéma zpracování Místních poplatků za odpad v inf. sys. KEO... 5 Jak začít pracovat s programem... 6 Další práce s programem... 7 Vlastní popis programu... 8 Pracovní postupy Příprava skupiny poplatníků Aktualizace skupiny poplatníků Generace předpisu poplatků za odpad pro vybrané poplatníky Vytvoření poplatku pro vybraného poplatníka Oprava chybně vytvořeného poplatku Návaznost na účetnictví Pracovní postup při platbě z POKLADNY Poznámky

4 Úvod MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka Dnem nabyl platnosti zákon č. 185 / 2001 Sb., který plně nahrazuje dosavadní zákon č. 125 / 1997 Sb. Součástí zákona je i přímá novelizace zákona č.565 / 1990 Sb. o místních poplatcích. Tento zákon mimo jiné stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy. Nás bude tedy zajímat 84 Změna zákona o místních poplatcích. Zjednodušeně lze říci, že osoby trvale bydlící a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, by měly platit poplatek za odpad obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. Tento poplatek může být odváděn společným zástupcem, vlastníkem nebo správcem nemovitosti. Obec má na základě zákona možnost vytvořit obecní vyhlášku, která upravuje pravidla poplatků za odpady a stanovuje povinnosti plátců. Nadstavbový programový modul Místní poplatky za odpad k systému KEO dovolí nejprve vytvořit seznam plátců z aktuální kartotéky Registru obyvatel a z dat katastru nemovitostí z Registru pozemků, který je možné převzít do Poplatků, jako poplatníky mimo registr obyvatel. Jedná se o vlastníky pozemků a staveb s číslem evidenčním. Dále má uživatel možnost vytvořit skupiny plátců, kteří budou platit společně, případně aktualizovat tyto skupiny. Jednorázově nebo jednotlivě lze vytvářet předpisy poplatků do programu Poplatky za skupiny. Program je po nainstalování spustitelný jako speciální nabídka základního menu Poplatků (D - Předpisy poplatku z odpadu). Lepší představu o datových vazbách a účelném propojení jednotlivých modulů systému KEO si určitě uděláte ze schématického zobrazení, které najdete na následující straně. 4

5 Úvod Schéma zpracování Místních poplatků za odpad v informačním systému KEO KEO - Evidence obyvatel KEO - Evidence pozemků příprava KEO - Poplatky Poplatníci mimo registr obyvatel příprava Poplatníci za komunální odpad platba Předpisy poplatků za komunální odpad KEO - Účetnictví platba Pokladna Bankovní výpisy Účetní deníky uzávěrka 5

6 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka Jak začít pracovat s programem Před vlastní přípravou zpracování poplatků za odpady je třeba spustit v Registru obyvatel Obnovu souboru poplatníků a pro uživatele, kteří používají KEO Registr pozemků, lze převzít vlastníky pozemků a staveb s číslem evidenčním do souboru poplatníků mimo registr obyvatel. Z tohoto souboru lze potom převzít jen ty, kteří mají skutečně poplatek za odpad platit do souboru poplatníků za odpad. V přípravných pracích je třeba dále vybrat poplatky, se kterými se bude pracovat v systému Poplatků za odpady (nabídka číselník pomocí klávesy F8). Pokud je to třeba, číselník poplatků doplnit o chybějící poplatky. V případě přímého účtování poplatků je třeba nezapomenout na správné zařazení kódu automatické účetní operace. Po výběru poplatků lze výběr zkontrolovat v nabídce Zobrazení poplatků pro odpady. Důležité je také nastavit parametr, to je - věková hranice poplatníků (pokud je třeba) a max.počet poplatníků zapsaných do poznámky poplatku. Nejdříve je třeba připravit soubor poplatníků, to znamená převzít všechny občany s trvalým pobytem v obci/městě. Aby soubor poplatníků byl co nejaktuálnější, byla připravena nabídka, která převezme všechny občany přímo z Registru obyvatel. Program předpokládá, že před spuštěním této nabídky je v Registru obyvatel spuštěna Obnova souboru poplatníků, kterou naleznete v nabídce Ostatní. Dále program předpokládá, že verze Registru obyvatel je 7.04 nebo vyšší. Pokud je verze nižší, je třeba použít přenos poplatníků pouze ze souboru H3DP09 (poplatníků). Dále je třeba doplnit soubor poplatníků o vlastníky staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci. Tito poplatníci buď již jsou v souboru poplatníků, nebo je třeba je do souboru poplatníků doplnit. Na konec je třeba doplnit do souboru poplatníků za odpad i tzv. plátce poplatku, kteří sami nejsou poplatníky. Jsou to vlastně správci, či vlastníci bytových domů, kteří budou platit poplatek za své nájemníky. Po doplnění všech poplatníků poplatku za odpad dle místní vyhlášky je třeba připravit, nebo spíše lze připravit dopředu skupiny poplatníků, kteří budou platit poplatek společně. Lze tady určit i to, že zadaný záznam v souboru poplatníků je jen plátce poplatku (sám za sebe nic neplatí, pouze vybírá a platí poplatek za více poplatníků). Pokud je vše připraveno, lze připravit předpisy poplatků. Postup je následující: výběr plátců poplatků (pomocí F8) lze měnit třídění souboru plátců F5 lze kontrolovat složení skupiny provádí se kalkulace na velikost sazby pro poplatníky, kteří neplatí celý poplatek z důvodu rušení/vzniku trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku. výběr poplatku, který má být připraven pro vybrané plátce poplatku zobrazení vzorového předpisu poplatku (bez identifikace poplatníka a bez částky, tyto informace doplní v průběhu generace předpisů) vlastní generace předpisů poplatků pro vybrané plátce 6

7 Úvod Další práce s programem Soubor poplatníků je třeba aktualizovat, a to buď ruční aktualizací, nebo za pomocí vyhledávacího programu v Registru obyvatel. Takto lze vyhledat nové poplatníky z Registru obyvatel a poplatníky, kteří by měli být vyřazeni, protože se odstěhovali nebo zemřeli. Aktualizovat je třeba seskupování poplatníků podle toho, jak se na základě ohlašovací povinnosti obyvatelé města/obce hlásí na úřadě. Pro nové poplatníky, nebo skupiny poplatníků, lze vygenerovat předpisy poplatků za odpad v nabídce: 3. Vytvoření (generace) poplatků za odpady. Postup přípravy předpisu poplatku pro vybraného poplatníka (plátce): - výběr poplatku - zadání datumu splatnosti - zadání období, za které je poplatek placen - test na to, zda již nebyl předpis poplatku vygenerován - úprava sazby poplatku podle zadání datumu Od/Do - zobrazení vygenerovaného poplatku s možností korekce, případně zápisu o platbě předpisu - zápis předpisu poplatku Po skončení období splatnosti poplatku lze využít nabídku Rozbory a tisky, kde lze vyhledat poplatníky, kteří dosud nemají pro zadané období vygenerován předpis poplatku, nebo nemají tento poplatek zaplacen. Pro vybrané poplatníky zde lze vytisknout výzvu k zaplacení tohoto poplatku, nebo přímo platební výměr. 7

8 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka Vlastní popis programu 1. Příprava pracovního souboru poplatníků Základní nabídka pro přípravu souboru poplatníků 1. Převzít poplatníky z registru obyvatel Pokud na úvodní dotaz, zda chcete aktualizovat/vytvářet soubor poplatníků z Registru obyvatel odpovíte N, nabídne se stejná akce pouze s využitím souboru poplatníků, který se používá v obecných poplatcích (Soubor H3DP09). Takto je třeba odpovědět v případě, že nepoužíváte KEO Registr obyvatel. 2. Doplnění o chalupáře Pomocí F8 vyberte poplatníky, kteří mají být zařazeni do evidence. Pokud chcete doplnit pouze jednoho poplatníka, stačí zadat Enter na vybrané větě. Pokud nový poplatník nebyl nalezen, je třeba ho zařadit pomocí další nabídky. 3. Zrušení poplatníků podle vyhlášky Poplatníka lze vyřadit z evidence: - zadáním datumu v detailu, do kdy má být v evidenci veden jako poplatník poplatku za odpad - prostým zrušením záznamu pomocí Ctrl Y (používejte jako opravu chybného záznamu) - označit poplatníka jako zrušeného změnou údaje ve sloupci Z - zrušen na A. - pokud je třeba zrušit více poplatníků najednou, lze využít v této nabídce pomocí klávesy CtrlF8 tzv. Hromadné zrušení, kde lze pomocí klávesy F8 označit vybrané poplatníky a po ukončení klávesou Esc program nabídne výběr zda zrušit vybrané poplatníky úplně, nebo je jen označit jako zrušené. 4. Pořízení nového poplatníka Zařazení nového poplatníka se provede jak do evidence obecné, tak do evidence za odpady. Při pořízení lze využít připravené nabídky rychlých kláves: Shift F5 Shift F6 Shift F7 = při pořízení údaje IČO lze převzít naposledy použitou hodnotu zvýšenou o 1 = tisk jednoduché evidenční karty = výběr ze standardních číselníků (ulice,psč) 5. Příprava skupin poplatníků Vytváření /aktualizace skupin poplatníků se provádí pomocí kláves, které jsou dále popsány: F8 F2 F10 ShiftF5 = výběr poplatníka (-ků) do pracovního souboru = zařazení vybraných poplatníků do nové skupiny = přidání vybraných poplatníků do již existující skupiny, nebo vyřazení poplatníka ze skupiny a případně zařazení do jiné = změna třídění se zachováním výběru Při zobrazení existující skupiny jsou připraveny následující funkce vyvolané pomocí kláves: 8

9 Vlastní popis programu Pozor! Shift F6 Shift F9 Alt F5 Alt F9 Alt F10 = tisk seznamu poplatníků patřících do vybrané skupiny = zvolit plátce poplatku za vybranou skupinu (plátce je žlutozeleně zvýrazněn) = tisk registrační karty (možnost volby ze tří variant, které je třeba předem s obchodním zástupcem doplnit) = zrušit označení plátců poplatků = aktualizovat evidenci počtu a typu nádob na odpad, cyklus svozu a vlastnictví nádob Je třeba rozlišovat plátce poplatku vlastní poplatník, který platí za celou skupinu poplatníků včetně sebe a Jen plátce poplatku fyzická osoba, nebo organizace, která pouze vybírá poplatek a není poplatník 6. Příprava předpisů poplatků za odpady Pomocí F8 lze vybrat poplatníky, pro které bude připraven předpis poplatku za odpad. V průběhu označování vět lze měnit třídění a zobrazovat si skupiny poplatníků bez ztráty vybraných poplatníků. Pozor! Pomocí klávesy Ctrl F8 lze výběr urychlit pomocí nabídek: Označení všech tvořících skupinu. Označení všech nezařazených do skupiny. Označení plátců ve skupinách. Označení podle dříve vybraného a uloženého výběru (pouze, je-li výběr naplněn). Poslední nabídka umožňuje zrušit výběr. Klávesou Alt F9 lze zobrazit vygenerované předpisy poplatků, ale i již zaplacené poplatky vybraného poplatníka. Zde se zobrazí poplatky ne jen vybraným poplatníkem zaplacené, ale i poplatky, které zaplatil někdo jiný, ale byly placeny za vybraného poplatníka. Po ukončení výběru se postupuje následovně: - výběr poplatku (číslo a typ) - zadání datumu splatnosti poplatku - zadání období, za které je poplatek vybírán - zobrazení vzorového poplatku (bez poplatníka) ke konečné korekci. Do tohoto vzorového poplatku program doplní identifikaci poplatníka a správně vypočte částku podle velikosti skupiny Nedoplňujte identifikační údaje poplatníka ani částku do vzorového poplatku - vlastní generace předpisu poplatku, kde se zohledňuje: - skupina poplatníků - datum začátku/konce evidence subjektu coby poplatníka za odpady 2. Aktualizace poplatníků a předpisů za odpady: Aktualizace poplatníků a předpisů poplatků za odpady se provádí v průběhu roku, aby jmenované soubory odpovídaly skutečnosti. 9

10 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka 0. Aktualizace souboru poplatníků Aktualizace souboru poplatníků s celou škálou pomocných rychlých kláves F3 F5 F10 Shift F2 Shift F6 Shift F9 ShiftF10 Alt F5 Alt F9 Alt F10 = hledání podle zvoleného klíče = změna pohledu výběr klíče pro vyhledávání = detail poplatníka = pořízení nového poplatníka = tisk seznamu poplatníků, patřících do skupiny = zobrazení skupiny = aktualizace skupiny = přihláška k registraci = zobrazení předpisů a zaplacených poplatků = aktualizaci evidence nádob na odpad pro vybraného poplatníka 1. Aktualizace poplatníků pro odpady 1. Ruční doplnění poplatníků 1. Nový poplatník do evidence Nový poplatník již musí být zaevidován v Poplatcích buď jako poplatník z Registru obyvatel, nebo jako poplatník mimo reg.obyvatel. Zde stačí nové poplatníky za odpad vybrat pomocí klávesy F8 a program, po ukončení editace, doplní poplatníky do evidence. Pro výběr poplatníků lze měnit třídění. 2. Zrušení poplatníka Poplatníka lze vyřadit z evidence: - zadáním datumu v detailu, do kdy má být v evidenci veden jako poplatník poplatku za odpad - prostým zrušením záznamu pomocí Ctrl Y (používejte jako opravu chybného záznamu) - označit poplatníka za zrušeného změnou údaje Zruš na A v detailu Zrušení poplatníka, na kterém stojí kurzor, lze zadat stiskem klávesy Enter, kde program ještě jednou, před vykonáním akce, varuje obsluhu před nechtěným rušením záznamu v souboru poplatníků. 3. Vyhledání nových poplatníků z Registru obyvatel Program vyhledá poplatníky, které nemá v evidenci a nabídne je k zaevidování 4. Vyhledání poplatníků k zrušení Program vyhledá poplatníky, kteří jsou označeni, jako že: - se odstěhovali - zemřeli Po vyhledání těchto poplatníků je program postupně nabídne ke změně datumu začátku/konce evidence. 5. Nový poplatník mimo reg.obyvatel Zařazení nového poplatníka jak do evidence obecné, tak do evidence za odpady 10

11 Vlastní popis programu 2. Z registru obyvatel V této nabídce se provádí akce stejné jako při převodu poplatníků z Registru obyvatel, s tím, že se pouze doplní nově pořízení obyvatele s trvalým pobytem. Pozor! 2. Aktualizace skupin poplatníků Vytváření /aktualizace skupin poplatníků se provádí pomocí kláves, které jsou dále popsány: F8 F2 F10 ShiftF5 = výběr poplatníka (-ků) do pracovního souboru = zařazení vybraných poplatníků do nové skupiny = přidání vybraných poplatníků do již existující skupiny, nebo vyřazení poplatníka ze skupiny a případně zařazení do jiné = změna třídění se zachováním výběru Při zobrazení existující skupiny jsou připraveny následující funkce vyvolané pomocí kláves: Shift F6 Shift F9 F10 Alt F5 Alt F9 Alt F10 = tisk seznamu poplatníků patřících do vybrané skupiny = zvolit plátce poplatku za vybranou skupinu (plátce je žlutozeleně zvýrazněn) = detail poplatníka = tisk registrační karty (možnost volby ze tří variant, které je třeba předem s obchodním zástupcem doplnit) = zrušit označení plátců poplatků = aktualizovat evidenci počtu a typu nádob na odpad, cyklus svozu a vlastnictví nádob 3. Aktualizace předpisů za poplatky Nabídka umožňuje zobrazit připravené předpisy poplatků (zaplacené i nezaplacené) pro vybraného poplatníka. Případ, že poplatky nejsou připraveny, program oznámí varovnou hláškou. Při zobrazování předpisu jsou zobrazeny i předpisy poplatků, které byly vystaveny-zaplaceny jiným poplatníkem, ale za vybraného poplatníka. I v této nabídce jsou aktivní všechny akce popisované u aktualizace poplatníků. 4. Zrušení záznamu o vystaveném předpisu Tuto nabídku je třeba použít v případě, že byl vygenerován chybný předpis na odpad, který byl v poplatcích zrušen a je třeba vygenerovat tento poplatek znovu a správně. V takovém případě se systém brání, protože má ve své evidenci, že poplatek již byl pro určité období vygenerován. V takovém případě zrušením záznamu o tomto předpise lze umožnit opětovnému vygenerování poplatku. Pro vyhledání správného záznamu v souboru připravených předpisů lze využít i klávesu F8, která vyhledá a nabídne všechny věty, které nesou příznak, že poplatek byl přímo placen zvoleným poplatníkem. Klávesa Enter zobrazí všechny záznamy, kde se vybraný poplatník vyskytuje i jen jako poplatník, za kterého někdo zaplatil. Pokud je třeba zrušit, či změnit vlastní předpis poplatku, je třeba toto učinit v aktualizaci obecných poplatků. Pokud před zrušením zápisu o vygenerovaném předpisu nezrušíte i vlastní předpis v poplatcích, může dojít k porušení vazeb. 11

12 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka 5. Aktualizace slev u poplatníků Nabídka umožňuje aktualizaci slev jak u jednotlivých poplatníků, tak i hromadně za vybrané poplatníky. Slevy lze zadávat jako procento ze standardu, nebo sleva může být zadána jako konstantní částka. Tyto slevy mají vliv na tvorbu předpisů na poplatky z odpadu v příštím období. V žádném případě to nemá vliv na již vytvořené předpisy. 6. Hromadné zrušení (označení za zrušené) popl. Stejně jako v minulé nabídce lze zde hromadně zrušit vybrané poplatníky (klávesou F8). Program nabízí vybrané poplatníky pouze označit jako zrušené, nebo je fyzicky vyřadit ze souboru poplatníků. 7. Aktualizace druhu nádob a cyklu svozu Každému poplatníkovi, respektive tomu, kdo byl určen jako plátce poplatku za odpad ve skupině, lze přiřadit informaci o druhu a počtu používaných nádob na odpad a o požadovaném cyklu svozu tohoto odpadu. Přiřadit lze i informaci o tom, v jakém vlastnictví jsou nádoby na odpad. Zobrazit a případně aktualizovat kartu o nádobách lze po vyhledání poplatníka stiskem klávesy Enter. V přehledu poplatníků lze využít všech nábídek, běžně užívaných v jiných nabídkách přehledu poplatníků. 8. Pořízení/aktualizace dalšího klíče (var.symbol) Na přání některých uživatelů byl zařazen do věty poplatníka další údaj, který měl lépe identifikovat poplatníka a tím i pomohl při jeho vyhledávání. Tato nabídka dovoluje jednoduše a přehledně (dovoluje měnit třídění poplatníků) naplnit tento klíč variabilní symbol do souboru poplatníků. Po naplnění lze všude, kde je třeba vyhledat poplatníka, pomocí klávesy F5 změna třídění i pro třídění dle tohoto údaje. 3. Vytváření (generace) poplatků za odpady Pomocí F8 lze vybrat poplatníky, pro které bude připraven předpis poplatku za odpad. V průběhu označování vět lze měnit třídění a zobrazovat si skupiny poplatníků bez ztráty vybraných poplatníků. Před vlastním výběrem poplatníka, lze zúžit prohledávaný soubor na jen plátce poplatků nebo jen ve skupině poplatků. Zde lze taky spustit standardní akce známé již z aktualizace poplatníků. Po ukončení výběru se postupuje následovně: - výběr poplatku (číslo a typ) - zadání datumu splatnosti poplatku - zadání období, za které je poplatek vybírán - zobrazení vzorového poplatku (bez poplatníka) ke konečné korekci - vlastní generace předpisu poplatku, kde se zohledňuje: - skupina poplatníků - datum začátku/konce evidence jako poplatník za odpady 4. Rozbory Vyhledání poplatníků, kteří dosud nemají vygenerovaný nebo zaplacený poplatek za odpad. Pro vybrané poplatníky lze vytisknout výzvu k zaplacení poplatku nebo přímo platební výměr. Další nabídky umožní zobrazit poplatníky se slevou, či dávají přehled o vystavených upomínkách. Z většiny nabídek lze výběr uložit pro použití v jiných částech programu. 12

13 Vlastní popis programu 5. Tisk P. Popis Tisk přehledu poplatníků, kteří nemají pro zadané období připraven předpis poplatku za odpad, rozbory týkající se zaplacení poplatků, jejich seskupení do skupin a další přehledy o vystavených upomínkách a evidenci nádob za odpad. Je připravena i nabídka na tisk složenek pro vybrané poplatníky. Popis systému evidence poplatníků za odpady C. Číselníky a parametry Zobrazení a aktualizace číselníků a parametrů. O. Ostatní Pro práci v systému poplatků za odpady je třeba vybrat z číselníku poplatků jen ty poplatky, které budou pro zpracování potřebné. Před vlastním výběrem je třeba založit potřebné poplatky v systému Poplatky (včetně zaúčtování, je-li to potřeba). Výběr se provádí pomocí klávesy F8 pro aktivaci v číselníku MPO. Vyřadit poplatek z číselníku lze pouze tehdy, pokud nejsou pro tento poplatek žádné nezaplacené poplatky a provede se to odznačením F8 vybraného poplatku. Parametr obsahuje zatím údaj, který ovlivňuje výběr poplatníků z Registru obyvatel (věk poplatníka) a maximální počet poplatníků, který se zapisuje do poznámky předpisu. Pokud plátce poplatku platí za větší počet poplatníků, do poznámky se zapíše pouze informace o tom, že jejich počet je větší než je uvedeno v parametru. Zde je zpřístupněna i nabídka aktualizace číselníku poplatků spolu s možností aktualizovat sestavy poplatků. Pro systém MPO se používají sestavy: DP36X - Platební výměr DP36Y - Výzva Číselníky typu nádob a cyklu svozu je možno aktualizovat v této nabídce. Pomocná nabídka pro správce systému, kde lze přímo editovat soubory tohoto programu, ale i další důležité soubory z poplatků obecných. Program zde nabízí i indexaci souborů a možnost zobrazení novinek v programu. V rámci pomocné nabídky, která je přístupná pouze s nejvyšším přístupovým právem, lze provádět archivaci a případnou opravu čísel poplatníků pro případ havárie nadřízeného souboru poplatníků. Lze i rušit věty poplatníků, kteří jsou již mimo evidenci registru obyvatel (nulové věty). 13

14 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka Pracovní postupy Příprava skupiny poplatníků Zvolte aktualizaci skupin poplatníků a zde si můžete vybrat třídění souboru poplatníků za odpad. Dále pomocí klávesy F8 vyberte poplatníky, kteří budou patřit do jedné skupiny. Akci ukončíte stiskem klávesy F2. Program napíše hlášku, že byla vytvořena nová skupina, kterou tvoří příslušný počet členů. Jako vodítko lze užít i poslední údaj formuláře, který říká, zda poplatník je již zařazen do nějaké skupiny. Na závěr si lze ještě pomocí ShiftF10 zobrazit nově vytvořenou skupinu, popřípadě si tuto skupinu i vytisknout. Pokud některý člen skupiny je jen plátce (za něj se poplatek neplatí, např. správce domu ), je třeba tohoto poplatníka označit pomocí klávesy ShiftF9. Tuto akci lze vyvolat i při vytváření poplatku za odpad zadáním ShiftF10 - akt.skupiny. Aktualizace skupiny poplatníků Při potřebě změnit již dříve vytvořenou skupinu poplatníků za odpad se vychází ze stejných nabídek, které byly popsány výše. Zde se vyhledá poplatník, kterého je potřeba změnit, zvolí se klávesa F10 přidat do skupiny. Program nabídne, pokud byl poplatník zařazen do nějaké skupiny, buď jeho pouhé vyřazení ze skupiny, nebo jeho zařazení do skupiny nové. Pokud zadáte, že ho nechcete jen vyřadit, program hned nabídne vybrat někoho z nové skupiny, kam nově poplatník bude patřit. Generace předpisu poplatků za odpad pro vybrané poplatníky Připravit předpisy poplatků za odpad lze v nabídce: 1.6. Příprava předpisů poplatků za odpady. Zde je třeba vybrat pomocí klávesy F8 poplatníky, kteří budou mít stejný předpis poplatků. V průběhu vyhledávání lze měnit třídění poplatníků pomocí F5. Výběr poplatníků je třeba ukončit klávesou ESC. Dále je třeba postupovat takto: - Vyberte v nabízeném číselníku poplatků jeden poplatek pomocí klávesy Enter. - Zadejte datum splatnosti poplatku. - Zadejte období, za které je poplatek placen. - Zobrazí se vzorový předpis poplatku, kde není vyplněn poplatník ani částka poplatku. Tyto údaje nevyplňujte, protože budou automaticky doplněny podle jednotlivých poplatníků, či skupin. - Po ukončení prohlížení vzorového předpisu se vygenerují příslušné předpisy pro vybrané poplatníky podle vzoru. 14

15 Pracovní postupy Vytvoření poplatku pro vybraného poplatníka V případě, že pro poplatníka (skupinu) ještě nebyl vytvořen předpis poplatku, lze tak učinit v nabídce 3. Vytvoření (generace) poplatků za odpady. Zde lze vyhledat plátce poplatku a pokud již je připravena pro tohoto plátce skupina poplatníků, nebo poplatník platí jen za sebe, zadat Enter. Dále se postupuje jako bylo popsáno výše, pouze s tím rozdílem, že se místo vzorového předpisu zobrazí přímo předpis, který bude po odsouhlasení zapsán. V případě, že ještě nebyla připravena skupina poplatníků, lze před ukončením výběru plátce zadat pomocí ShiftF10 aktualizaci skupin, která byla popsána výše. Pokud poplatník nebyl nalezen, lze ho zde pomocí ShifF2 pořídit. Jde zde o pořízení nového poplatníka do souboru poplatníků mimo registr obyvatel. Oprava chybně vytvořeného poplatku Program se brání vytvoření duplicitních předpisů poplatku a proto je potřeba při chybě postupovat následovně: - V poplatcích zrušit chybně vygenerovaný poplatek. - Od verze programu 1.1 existuje nabídka 2.4. Zrušení záznamu o vystaveném předpisu. Zde je třeba vyhledat poplatníky, pro které byl chybně vytvořen poplatek a tento záznam zrušit. V případě, že máte program nižší verze, je třeba tyto záznamy vyhledat v nabídce O. Ostatní Pomocná nabídka 2.edit PredOdp příslušné věty podle čísla poplatníka (specifický symbol) a zde je zrušit pomocí Ctrl Y. - Vytvořit nový - správný předpis poplatku. 15

16 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka Návaznost na účetnictví I pro tento typ poplatků za komunální odpad existuje možnost přímé a jednoduché vazby ze subsystému Účetnictví. Uživateli je umožněno platit tyto poplatky přímo z pokladny, nebo i přes evidenci položek bankovních výpisů, a zaúčtování těchto poplatků přímo předávat do Účetnictví. Pomocí této vazby lze nejenom platit poplatky, ale i okamžitě předpisy těchto poplatků vytvářet. Tj. vyvářet skupiny poplatníků i určovat plátce. Stačí mít pouze v subsystému Poplatků správně připravený soubor poplatníků za odpad a číselník poplatků včetně zaúčtování. Pro využití této praktické vazby musí být pouze v parametrech Účetnictví nastaveno, že chce používat Poplatky. Pracovní postup při platbě z POKLADNY Při knihování jednotlivých pokladních operací do pokladního deníku, nebo při knihování položek bankovního výpisu, které se týkají poplatků za komunální odpad, uživatel zadává do údaje TYP=4 pro vytvoření předpisu a okamžitou platbu, a nebo původní TYP=3 pro platbu, v případě, že předpis poplatků je vytvořen. Pro TYP=4 (vytvoření předpisu a okamžitá platba) Program poté využije stejný postup jako při platbě přímo z Poplatků. Tj. nabídne uživateli: - aby vybral jednotlivé typy poplatků za komunální odpad, - určil plátce poplatku, pořízení nového, - eventuálně určil skupinu poplatníků, za které je placeno. Pro TYP=3 (platba již vytvořených předpisů) Program pracuje stejně jako u normálních poplatků a dovoluje platbu připravených předpisů. Potvrzením tohoto výběru se provede jak tvorba předpisu poplatků, tak se i zaznamená přímo jeho platba a připraví se zaúčtování této operace. Po návratu zpět do pokladního deníku navíc probíhá kontrola, zda částka, kterou zadal uživatel je stejná s částkou vypočtenou z daného poplatku. V případě nesouhlasu program na tento rozdíl upozorní, za správnou navrhuje částku z poplatku vypočtenou a přepíše původně zadanou částku v pokladním deníku. Ihned poté lze pokračovat na další položce. 16

17 Poznámky Poznámky 17

18 18 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka

19 Poznámky 19

20 20 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

MAJETEK Evidence drobného a investičního majetku

MAJETEK Evidence drobného a investičního majetku červen 2003 verze 7.xx MAJETEK Evidence drobného a investičního majetku autorský kolektiv: Luděk Galbavý Vladimír Grosmut Josef Gruntorád Viktor Samek Ivana Mrtková autor příručky: Drahoslava Mayová distributor

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Obsah manuálu pro pokladní deníky

Obsah manuálu pro pokladní deníky Obsah manuálu pro pokladní deníky 1.Pokladní deníky...2 1.1.Zavedení pokladního deníku...2 1.1.1.Popis pokladního deníku...2 1.1.2.Účetní předpisy k pokladnímu deníku...3 1.1.3.Rozpis DPH k pokladnímu

Více

Účetní předkontace pokladního dokladu...17

Účetní předkontace pokladního dokladu...17 Ú v o d... 3 Schéma modulu... 4 Základní pojmy... 6 Pokladní doklad...6 Identifikace pokladního dokladu...6 Daňový doklad...6 Účetní předkontace pokladního dokladu...6 Pokladní deník...7 Integrace dat

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Nespolehliví plátci,

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1 Základní pojmy Začínáme s programem SSB2000 Celek pod pojmem celek rozumíme v SSB2000 například dům, blok garáží, parkoviště, pozemek apod. Objekt objektem je jednotlivý byt, nebytový prostor nebo společný

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0 MULTISCHRÁNKA Aplikace pro obsluhu datových schránek Uživatelská příručka (návod k používání) Ver. 1.0 Obsah MULTISCHRÁNKA... 1 Než začnete s instalací... 3 Používané zkratky:... 3 Přehled příkazů (tlačítek)

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v cizí měně

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v cizí měně Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v cizí měně Zpracování bankovního výpisu Popis základního zpracování bankovního výpisu bankovního účtu vedeného

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Metodika ze dne 1. 9. 2014 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat,

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

NOVINKY VERZE 3.003-3.011

NOVINKY VERZE 3.003-3.011 NOVINKY VERZE 3.003-3.011 Karta dlouhodobého majetku, Protokol o zařazení DM, Protokol o vyřazení DM Pro odepisovaný dlouhodobý majetek, jehož karta nebo zařazovací či vyřazovací protokol se tiskne, obsahuje

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB Žádost o obnovu oprávnění k činnosti Vytvořeno dne: 1. července 2014 Strana 2 Obsah 1 Úvod... 4 2 Proces podání žádosti... 4 2.1 Přihlášení

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Novela DPH 2011 a PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2011/1 spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3

SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3 Osek 30.7.2007 Nastavení parametrů SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3 Poreinstalační servis Po prvním spuštění nově nainstalované verze 7.3 se provede kontrola na číslo předchozí verze a jestliže je nižší automaticky

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o.

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. IN-SEZNAM stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. TUK-TUK s.r.o. Frýdlantská 2143, 738 01 Frýdek-Místek IČ 29387213 tel.: +420 608 173 327

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více