MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD"

Transkript

1 leden 2003 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD autor programu: Josef Gruntorád autoři příručky: Josef Gruntorád Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa

2 2 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka

3 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 4 Schéma zpracování Místních poplatků za odpad v inf. sys. KEO... 5 Jak začít pracovat s programem... 6 Další práce s programem... 7 Vlastní popis programu... 8 Pracovní postupy Příprava skupiny poplatníků Aktualizace skupiny poplatníků Generace předpisu poplatků za odpad pro vybrané poplatníky Vytvoření poplatku pro vybraného poplatníka Oprava chybně vytvořeného poplatku Návaznost na účetnictví Pracovní postup při platbě z POKLADNY Poznámky

4 Úvod MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka Dnem nabyl platnosti zákon č. 185 / 2001 Sb., který plně nahrazuje dosavadní zákon č. 125 / 1997 Sb. Součástí zákona je i přímá novelizace zákona č.565 / 1990 Sb. o místních poplatcích. Tento zákon mimo jiné stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy. Nás bude tedy zajímat 84 Změna zákona o místních poplatcích. Zjednodušeně lze říci, že osoby trvale bydlící a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, by měly platit poplatek za odpad obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. Tento poplatek může být odváděn společným zástupcem, vlastníkem nebo správcem nemovitosti. Obec má na základě zákona možnost vytvořit obecní vyhlášku, která upravuje pravidla poplatků za odpady a stanovuje povinnosti plátců. Nadstavbový programový modul Místní poplatky za odpad k systému KEO dovolí nejprve vytvořit seznam plátců z aktuální kartotéky Registru obyvatel a z dat katastru nemovitostí z Registru pozemků, který je možné převzít do Poplatků, jako poplatníky mimo registr obyvatel. Jedná se o vlastníky pozemků a staveb s číslem evidenčním. Dále má uživatel možnost vytvořit skupiny plátců, kteří budou platit společně, případně aktualizovat tyto skupiny. Jednorázově nebo jednotlivě lze vytvářet předpisy poplatků do programu Poplatky za skupiny. Program je po nainstalování spustitelný jako speciální nabídka základního menu Poplatků (D - Předpisy poplatku z odpadu). Lepší představu o datových vazbách a účelném propojení jednotlivých modulů systému KEO si určitě uděláte ze schématického zobrazení, které najdete na následující straně. 4

5 Úvod Schéma zpracování Místních poplatků za odpad v informačním systému KEO KEO - Evidence obyvatel KEO - Evidence pozemků příprava KEO - Poplatky Poplatníci mimo registr obyvatel příprava Poplatníci za komunální odpad platba Předpisy poplatků za komunální odpad KEO - Účetnictví platba Pokladna Bankovní výpisy Účetní deníky uzávěrka 5

6 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka Jak začít pracovat s programem Před vlastní přípravou zpracování poplatků za odpady je třeba spustit v Registru obyvatel Obnovu souboru poplatníků a pro uživatele, kteří používají KEO Registr pozemků, lze převzít vlastníky pozemků a staveb s číslem evidenčním do souboru poplatníků mimo registr obyvatel. Z tohoto souboru lze potom převzít jen ty, kteří mají skutečně poplatek za odpad platit do souboru poplatníků za odpad. V přípravných pracích je třeba dále vybrat poplatky, se kterými se bude pracovat v systému Poplatků za odpady (nabídka číselník pomocí klávesy F8). Pokud je to třeba, číselník poplatků doplnit o chybějící poplatky. V případě přímého účtování poplatků je třeba nezapomenout na správné zařazení kódu automatické účetní operace. Po výběru poplatků lze výběr zkontrolovat v nabídce Zobrazení poplatků pro odpady. Důležité je také nastavit parametr, to je - věková hranice poplatníků (pokud je třeba) a max.počet poplatníků zapsaných do poznámky poplatku. Nejdříve je třeba připravit soubor poplatníků, to znamená převzít všechny občany s trvalým pobytem v obci/městě. Aby soubor poplatníků byl co nejaktuálnější, byla připravena nabídka, která převezme všechny občany přímo z Registru obyvatel. Program předpokládá, že před spuštěním této nabídky je v Registru obyvatel spuštěna Obnova souboru poplatníků, kterou naleznete v nabídce Ostatní. Dále program předpokládá, že verze Registru obyvatel je 7.04 nebo vyšší. Pokud je verze nižší, je třeba použít přenos poplatníků pouze ze souboru H3DP09 (poplatníků). Dále je třeba doplnit soubor poplatníků o vlastníky staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci. Tito poplatníci buď již jsou v souboru poplatníků, nebo je třeba je do souboru poplatníků doplnit. Na konec je třeba doplnit do souboru poplatníků za odpad i tzv. plátce poplatku, kteří sami nejsou poplatníky. Jsou to vlastně správci, či vlastníci bytových domů, kteří budou platit poplatek za své nájemníky. Po doplnění všech poplatníků poplatku za odpad dle místní vyhlášky je třeba připravit, nebo spíše lze připravit dopředu skupiny poplatníků, kteří budou platit poplatek společně. Lze tady určit i to, že zadaný záznam v souboru poplatníků je jen plátce poplatku (sám za sebe nic neplatí, pouze vybírá a platí poplatek za více poplatníků). Pokud je vše připraveno, lze připravit předpisy poplatků. Postup je následující: výběr plátců poplatků (pomocí F8) lze měnit třídění souboru plátců F5 lze kontrolovat složení skupiny provádí se kalkulace na velikost sazby pro poplatníky, kteří neplatí celý poplatek z důvodu rušení/vzniku trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku. výběr poplatku, který má být připraven pro vybrané plátce poplatku zobrazení vzorového předpisu poplatku (bez identifikace poplatníka a bez částky, tyto informace doplní v průběhu generace předpisů) vlastní generace předpisů poplatků pro vybrané plátce 6

7 Úvod Další práce s programem Soubor poplatníků je třeba aktualizovat, a to buď ruční aktualizací, nebo za pomocí vyhledávacího programu v Registru obyvatel. Takto lze vyhledat nové poplatníky z Registru obyvatel a poplatníky, kteří by měli být vyřazeni, protože se odstěhovali nebo zemřeli. Aktualizovat je třeba seskupování poplatníků podle toho, jak se na základě ohlašovací povinnosti obyvatelé města/obce hlásí na úřadě. Pro nové poplatníky, nebo skupiny poplatníků, lze vygenerovat předpisy poplatků za odpad v nabídce: 3. Vytvoření (generace) poplatků za odpady. Postup přípravy předpisu poplatku pro vybraného poplatníka (plátce): - výběr poplatku - zadání datumu splatnosti - zadání období, za které je poplatek placen - test na to, zda již nebyl předpis poplatku vygenerován - úprava sazby poplatku podle zadání datumu Od/Do - zobrazení vygenerovaného poplatku s možností korekce, případně zápisu o platbě předpisu - zápis předpisu poplatku Po skončení období splatnosti poplatku lze využít nabídku Rozbory a tisky, kde lze vyhledat poplatníky, kteří dosud nemají pro zadané období vygenerován předpis poplatku, nebo nemají tento poplatek zaplacen. Pro vybrané poplatníky zde lze vytisknout výzvu k zaplacení tohoto poplatku, nebo přímo platební výměr. 7

8 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka Vlastní popis programu 1. Příprava pracovního souboru poplatníků Základní nabídka pro přípravu souboru poplatníků 1. Převzít poplatníky z registru obyvatel Pokud na úvodní dotaz, zda chcete aktualizovat/vytvářet soubor poplatníků z Registru obyvatel odpovíte N, nabídne se stejná akce pouze s využitím souboru poplatníků, který se používá v obecných poplatcích (Soubor H3DP09). Takto je třeba odpovědět v případě, že nepoužíváte KEO Registr obyvatel. 2. Doplnění o chalupáře Pomocí F8 vyberte poplatníky, kteří mají být zařazeni do evidence. Pokud chcete doplnit pouze jednoho poplatníka, stačí zadat Enter na vybrané větě. Pokud nový poplatník nebyl nalezen, je třeba ho zařadit pomocí další nabídky. 3. Zrušení poplatníků podle vyhlášky Poplatníka lze vyřadit z evidence: - zadáním datumu v detailu, do kdy má být v evidenci veden jako poplatník poplatku za odpad - prostým zrušením záznamu pomocí Ctrl Y (používejte jako opravu chybného záznamu) - označit poplatníka jako zrušeného změnou údaje ve sloupci Z - zrušen na A. - pokud je třeba zrušit více poplatníků najednou, lze využít v této nabídce pomocí klávesy CtrlF8 tzv. Hromadné zrušení, kde lze pomocí klávesy F8 označit vybrané poplatníky a po ukončení klávesou Esc program nabídne výběr zda zrušit vybrané poplatníky úplně, nebo je jen označit jako zrušené. 4. Pořízení nového poplatníka Zařazení nového poplatníka se provede jak do evidence obecné, tak do evidence za odpady. Při pořízení lze využít připravené nabídky rychlých kláves: Shift F5 Shift F6 Shift F7 = při pořízení údaje IČO lze převzít naposledy použitou hodnotu zvýšenou o 1 = tisk jednoduché evidenční karty = výběr ze standardních číselníků (ulice,psč) 5. Příprava skupin poplatníků Vytváření /aktualizace skupin poplatníků se provádí pomocí kláves, které jsou dále popsány: F8 F2 F10 ShiftF5 = výběr poplatníka (-ků) do pracovního souboru = zařazení vybraných poplatníků do nové skupiny = přidání vybraných poplatníků do již existující skupiny, nebo vyřazení poplatníka ze skupiny a případně zařazení do jiné = změna třídění se zachováním výběru Při zobrazení existující skupiny jsou připraveny následující funkce vyvolané pomocí kláves: 8

9 Vlastní popis programu Pozor! Shift F6 Shift F9 Alt F5 Alt F9 Alt F10 = tisk seznamu poplatníků patřících do vybrané skupiny = zvolit plátce poplatku za vybranou skupinu (plátce je žlutozeleně zvýrazněn) = tisk registrační karty (možnost volby ze tří variant, které je třeba předem s obchodním zástupcem doplnit) = zrušit označení plátců poplatků = aktualizovat evidenci počtu a typu nádob na odpad, cyklus svozu a vlastnictví nádob Je třeba rozlišovat plátce poplatku vlastní poplatník, který platí za celou skupinu poplatníků včetně sebe a Jen plátce poplatku fyzická osoba, nebo organizace, která pouze vybírá poplatek a není poplatník 6. Příprava předpisů poplatků za odpady Pomocí F8 lze vybrat poplatníky, pro které bude připraven předpis poplatku za odpad. V průběhu označování vět lze měnit třídění a zobrazovat si skupiny poplatníků bez ztráty vybraných poplatníků. Pozor! Pomocí klávesy Ctrl F8 lze výběr urychlit pomocí nabídek: Označení všech tvořících skupinu. Označení všech nezařazených do skupiny. Označení plátců ve skupinách. Označení podle dříve vybraného a uloženého výběru (pouze, je-li výběr naplněn). Poslední nabídka umožňuje zrušit výběr. Klávesou Alt F9 lze zobrazit vygenerované předpisy poplatků, ale i již zaplacené poplatky vybraného poplatníka. Zde se zobrazí poplatky ne jen vybraným poplatníkem zaplacené, ale i poplatky, které zaplatil někdo jiný, ale byly placeny za vybraného poplatníka. Po ukončení výběru se postupuje následovně: - výběr poplatku (číslo a typ) - zadání datumu splatnosti poplatku - zadání období, za které je poplatek vybírán - zobrazení vzorového poplatku (bez poplatníka) ke konečné korekci. Do tohoto vzorového poplatku program doplní identifikaci poplatníka a správně vypočte částku podle velikosti skupiny Nedoplňujte identifikační údaje poplatníka ani částku do vzorového poplatku - vlastní generace předpisu poplatku, kde se zohledňuje: - skupina poplatníků - datum začátku/konce evidence subjektu coby poplatníka za odpady 2. Aktualizace poplatníků a předpisů za odpady: Aktualizace poplatníků a předpisů poplatků za odpady se provádí v průběhu roku, aby jmenované soubory odpovídaly skutečnosti. 9

10 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka 0. Aktualizace souboru poplatníků Aktualizace souboru poplatníků s celou škálou pomocných rychlých kláves F3 F5 F10 Shift F2 Shift F6 Shift F9 ShiftF10 Alt F5 Alt F9 Alt F10 = hledání podle zvoleného klíče = změna pohledu výběr klíče pro vyhledávání = detail poplatníka = pořízení nového poplatníka = tisk seznamu poplatníků, patřících do skupiny = zobrazení skupiny = aktualizace skupiny = přihláška k registraci = zobrazení předpisů a zaplacených poplatků = aktualizaci evidence nádob na odpad pro vybraného poplatníka 1. Aktualizace poplatníků pro odpady 1. Ruční doplnění poplatníků 1. Nový poplatník do evidence Nový poplatník již musí být zaevidován v Poplatcích buď jako poplatník z Registru obyvatel, nebo jako poplatník mimo reg.obyvatel. Zde stačí nové poplatníky za odpad vybrat pomocí klávesy F8 a program, po ukončení editace, doplní poplatníky do evidence. Pro výběr poplatníků lze měnit třídění. 2. Zrušení poplatníka Poplatníka lze vyřadit z evidence: - zadáním datumu v detailu, do kdy má být v evidenci veden jako poplatník poplatku za odpad - prostým zrušením záznamu pomocí Ctrl Y (používejte jako opravu chybného záznamu) - označit poplatníka za zrušeného změnou údaje Zruš na A v detailu Zrušení poplatníka, na kterém stojí kurzor, lze zadat stiskem klávesy Enter, kde program ještě jednou, před vykonáním akce, varuje obsluhu před nechtěným rušením záznamu v souboru poplatníků. 3. Vyhledání nových poplatníků z Registru obyvatel Program vyhledá poplatníky, které nemá v evidenci a nabídne je k zaevidování 4. Vyhledání poplatníků k zrušení Program vyhledá poplatníky, kteří jsou označeni, jako že: - se odstěhovali - zemřeli Po vyhledání těchto poplatníků je program postupně nabídne ke změně datumu začátku/konce evidence. 5. Nový poplatník mimo reg.obyvatel Zařazení nového poplatníka jak do evidence obecné, tak do evidence za odpady 10

11 Vlastní popis programu 2. Z registru obyvatel V této nabídce se provádí akce stejné jako při převodu poplatníků z Registru obyvatel, s tím, že se pouze doplní nově pořízení obyvatele s trvalým pobytem. Pozor! 2. Aktualizace skupin poplatníků Vytváření /aktualizace skupin poplatníků se provádí pomocí kláves, které jsou dále popsány: F8 F2 F10 ShiftF5 = výběr poplatníka (-ků) do pracovního souboru = zařazení vybraných poplatníků do nové skupiny = přidání vybraných poplatníků do již existující skupiny, nebo vyřazení poplatníka ze skupiny a případně zařazení do jiné = změna třídění se zachováním výběru Při zobrazení existující skupiny jsou připraveny následující funkce vyvolané pomocí kláves: Shift F6 Shift F9 F10 Alt F5 Alt F9 Alt F10 = tisk seznamu poplatníků patřících do vybrané skupiny = zvolit plátce poplatku za vybranou skupinu (plátce je žlutozeleně zvýrazněn) = detail poplatníka = tisk registrační karty (možnost volby ze tří variant, které je třeba předem s obchodním zástupcem doplnit) = zrušit označení plátců poplatků = aktualizovat evidenci počtu a typu nádob na odpad, cyklus svozu a vlastnictví nádob 3. Aktualizace předpisů za poplatky Nabídka umožňuje zobrazit připravené předpisy poplatků (zaplacené i nezaplacené) pro vybraného poplatníka. Případ, že poplatky nejsou připraveny, program oznámí varovnou hláškou. Při zobrazování předpisu jsou zobrazeny i předpisy poplatků, které byly vystaveny-zaplaceny jiným poplatníkem, ale za vybraného poplatníka. I v této nabídce jsou aktivní všechny akce popisované u aktualizace poplatníků. 4. Zrušení záznamu o vystaveném předpisu Tuto nabídku je třeba použít v případě, že byl vygenerován chybný předpis na odpad, který byl v poplatcích zrušen a je třeba vygenerovat tento poplatek znovu a správně. V takovém případě se systém brání, protože má ve své evidenci, že poplatek již byl pro určité období vygenerován. V takovém případě zrušením záznamu o tomto předpise lze umožnit opětovnému vygenerování poplatku. Pro vyhledání správného záznamu v souboru připravených předpisů lze využít i klávesu F8, která vyhledá a nabídne všechny věty, které nesou příznak, že poplatek byl přímo placen zvoleným poplatníkem. Klávesa Enter zobrazí všechny záznamy, kde se vybraný poplatník vyskytuje i jen jako poplatník, za kterého někdo zaplatil. Pokud je třeba zrušit, či změnit vlastní předpis poplatku, je třeba toto učinit v aktualizaci obecných poplatků. Pokud před zrušením zápisu o vygenerovaném předpisu nezrušíte i vlastní předpis v poplatcích, může dojít k porušení vazeb. 11

12 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka 5. Aktualizace slev u poplatníků Nabídka umožňuje aktualizaci slev jak u jednotlivých poplatníků, tak i hromadně za vybrané poplatníky. Slevy lze zadávat jako procento ze standardu, nebo sleva může být zadána jako konstantní částka. Tyto slevy mají vliv na tvorbu předpisů na poplatky z odpadu v příštím období. V žádném případě to nemá vliv na již vytvořené předpisy. 6. Hromadné zrušení (označení za zrušené) popl. Stejně jako v minulé nabídce lze zde hromadně zrušit vybrané poplatníky (klávesou F8). Program nabízí vybrané poplatníky pouze označit jako zrušené, nebo je fyzicky vyřadit ze souboru poplatníků. 7. Aktualizace druhu nádob a cyklu svozu Každému poplatníkovi, respektive tomu, kdo byl určen jako plátce poplatku za odpad ve skupině, lze přiřadit informaci o druhu a počtu používaných nádob na odpad a o požadovaném cyklu svozu tohoto odpadu. Přiřadit lze i informaci o tom, v jakém vlastnictví jsou nádoby na odpad. Zobrazit a případně aktualizovat kartu o nádobách lze po vyhledání poplatníka stiskem klávesy Enter. V přehledu poplatníků lze využít všech nábídek, běžně užívaných v jiných nabídkách přehledu poplatníků. 8. Pořízení/aktualizace dalšího klíče (var.symbol) Na přání některých uživatelů byl zařazen do věty poplatníka další údaj, který měl lépe identifikovat poplatníka a tím i pomohl při jeho vyhledávání. Tato nabídka dovoluje jednoduše a přehledně (dovoluje měnit třídění poplatníků) naplnit tento klíč variabilní symbol do souboru poplatníků. Po naplnění lze všude, kde je třeba vyhledat poplatníka, pomocí klávesy F5 změna třídění i pro třídění dle tohoto údaje. 3. Vytváření (generace) poplatků za odpady Pomocí F8 lze vybrat poplatníky, pro které bude připraven předpis poplatku za odpad. V průběhu označování vět lze měnit třídění a zobrazovat si skupiny poplatníků bez ztráty vybraných poplatníků. Před vlastním výběrem poplatníka, lze zúžit prohledávaný soubor na jen plátce poplatků nebo jen ve skupině poplatků. Zde lze taky spustit standardní akce známé již z aktualizace poplatníků. Po ukončení výběru se postupuje následovně: - výběr poplatku (číslo a typ) - zadání datumu splatnosti poplatku - zadání období, za které je poplatek vybírán - zobrazení vzorového poplatku (bez poplatníka) ke konečné korekci - vlastní generace předpisu poplatku, kde se zohledňuje: - skupina poplatníků - datum začátku/konce evidence jako poplatník za odpady 4. Rozbory Vyhledání poplatníků, kteří dosud nemají vygenerovaný nebo zaplacený poplatek za odpad. Pro vybrané poplatníky lze vytisknout výzvu k zaplacení poplatku nebo přímo platební výměr. Další nabídky umožní zobrazit poplatníky se slevou, či dávají přehled o vystavených upomínkách. Z většiny nabídek lze výběr uložit pro použití v jiných částech programu. 12

13 Vlastní popis programu 5. Tisk P. Popis Tisk přehledu poplatníků, kteří nemají pro zadané období připraven předpis poplatku za odpad, rozbory týkající se zaplacení poplatků, jejich seskupení do skupin a další přehledy o vystavených upomínkách a evidenci nádob za odpad. Je připravena i nabídka na tisk složenek pro vybrané poplatníky. Popis systému evidence poplatníků za odpady C. Číselníky a parametry Zobrazení a aktualizace číselníků a parametrů. O. Ostatní Pro práci v systému poplatků za odpady je třeba vybrat z číselníku poplatků jen ty poplatky, které budou pro zpracování potřebné. Před vlastním výběrem je třeba založit potřebné poplatky v systému Poplatky (včetně zaúčtování, je-li to potřeba). Výběr se provádí pomocí klávesy F8 pro aktivaci v číselníku MPO. Vyřadit poplatek z číselníku lze pouze tehdy, pokud nejsou pro tento poplatek žádné nezaplacené poplatky a provede se to odznačením F8 vybraného poplatku. Parametr obsahuje zatím údaj, který ovlivňuje výběr poplatníků z Registru obyvatel (věk poplatníka) a maximální počet poplatníků, který se zapisuje do poznámky předpisu. Pokud plátce poplatku platí za větší počet poplatníků, do poznámky se zapíše pouze informace o tom, že jejich počet je větší než je uvedeno v parametru. Zde je zpřístupněna i nabídka aktualizace číselníku poplatků spolu s možností aktualizovat sestavy poplatků. Pro systém MPO se používají sestavy: DP36X - Platební výměr DP36Y - Výzva Číselníky typu nádob a cyklu svozu je možno aktualizovat v této nabídce. Pomocná nabídka pro správce systému, kde lze přímo editovat soubory tohoto programu, ale i další důležité soubory z poplatků obecných. Program zde nabízí i indexaci souborů a možnost zobrazení novinek v programu. V rámci pomocné nabídky, která je přístupná pouze s nejvyšším přístupovým právem, lze provádět archivaci a případnou opravu čísel poplatníků pro případ havárie nadřízeného souboru poplatníků. Lze i rušit věty poplatníků, kteří jsou již mimo evidenci registru obyvatel (nulové věty). 13

14 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka Pracovní postupy Příprava skupiny poplatníků Zvolte aktualizaci skupin poplatníků a zde si můžete vybrat třídění souboru poplatníků za odpad. Dále pomocí klávesy F8 vyberte poplatníky, kteří budou patřit do jedné skupiny. Akci ukončíte stiskem klávesy F2. Program napíše hlášku, že byla vytvořena nová skupina, kterou tvoří příslušný počet členů. Jako vodítko lze užít i poslední údaj formuláře, který říká, zda poplatník je již zařazen do nějaké skupiny. Na závěr si lze ještě pomocí ShiftF10 zobrazit nově vytvořenou skupinu, popřípadě si tuto skupinu i vytisknout. Pokud některý člen skupiny je jen plátce (za něj se poplatek neplatí, např. správce domu ), je třeba tohoto poplatníka označit pomocí klávesy ShiftF9. Tuto akci lze vyvolat i při vytváření poplatku za odpad zadáním ShiftF10 - akt.skupiny. Aktualizace skupiny poplatníků Při potřebě změnit již dříve vytvořenou skupinu poplatníků za odpad se vychází ze stejných nabídek, které byly popsány výše. Zde se vyhledá poplatník, kterého je potřeba změnit, zvolí se klávesa F10 přidat do skupiny. Program nabídne, pokud byl poplatník zařazen do nějaké skupiny, buď jeho pouhé vyřazení ze skupiny, nebo jeho zařazení do skupiny nové. Pokud zadáte, že ho nechcete jen vyřadit, program hned nabídne vybrat někoho z nové skupiny, kam nově poplatník bude patřit. Generace předpisu poplatků za odpad pro vybrané poplatníky Připravit předpisy poplatků za odpad lze v nabídce: 1.6. Příprava předpisů poplatků za odpady. Zde je třeba vybrat pomocí klávesy F8 poplatníky, kteří budou mít stejný předpis poplatků. V průběhu vyhledávání lze měnit třídění poplatníků pomocí F5. Výběr poplatníků je třeba ukončit klávesou ESC. Dále je třeba postupovat takto: - Vyberte v nabízeném číselníku poplatků jeden poplatek pomocí klávesy Enter. - Zadejte datum splatnosti poplatku. - Zadejte období, za které je poplatek placen. - Zobrazí se vzorový předpis poplatku, kde není vyplněn poplatník ani částka poplatku. Tyto údaje nevyplňujte, protože budou automaticky doplněny podle jednotlivých poplatníků, či skupin. - Po ukončení prohlížení vzorového předpisu se vygenerují příslušné předpisy pro vybrané poplatníky podle vzoru. 14

15 Pracovní postupy Vytvoření poplatku pro vybraného poplatníka V případě, že pro poplatníka (skupinu) ještě nebyl vytvořen předpis poplatku, lze tak učinit v nabídce 3. Vytvoření (generace) poplatků za odpady. Zde lze vyhledat plátce poplatku a pokud již je připravena pro tohoto plátce skupina poplatníků, nebo poplatník platí jen za sebe, zadat Enter. Dále se postupuje jako bylo popsáno výše, pouze s tím rozdílem, že se místo vzorového předpisu zobrazí přímo předpis, který bude po odsouhlasení zapsán. V případě, že ještě nebyla připravena skupina poplatníků, lze před ukončením výběru plátce zadat pomocí ShiftF10 aktualizaci skupin, která byla popsána výše. Pokud poplatník nebyl nalezen, lze ho zde pomocí ShifF2 pořídit. Jde zde o pořízení nového poplatníka do souboru poplatníků mimo registr obyvatel. Oprava chybně vytvořeného poplatku Program se brání vytvoření duplicitních předpisů poplatku a proto je potřeba při chybě postupovat následovně: - V poplatcích zrušit chybně vygenerovaný poplatek. - Od verze programu 1.1 existuje nabídka 2.4. Zrušení záznamu o vystaveném předpisu. Zde je třeba vyhledat poplatníky, pro které byl chybně vytvořen poplatek a tento záznam zrušit. V případě, že máte program nižší verze, je třeba tyto záznamy vyhledat v nabídce O. Ostatní Pomocná nabídka 2.edit PredOdp příslušné věty podle čísla poplatníka (specifický symbol) a zde je zrušit pomocí Ctrl Y. - Vytvořit nový - správný předpis poplatku. 15

16 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka Návaznost na účetnictví I pro tento typ poplatků za komunální odpad existuje možnost přímé a jednoduché vazby ze subsystému Účetnictví. Uživateli je umožněno platit tyto poplatky přímo z pokladny, nebo i přes evidenci položek bankovních výpisů, a zaúčtování těchto poplatků přímo předávat do Účetnictví. Pomocí této vazby lze nejenom platit poplatky, ale i okamžitě předpisy těchto poplatků vytvářet. Tj. vyvářet skupiny poplatníků i určovat plátce. Stačí mít pouze v subsystému Poplatků správně připravený soubor poplatníků za odpad a číselník poplatků včetně zaúčtování. Pro využití této praktické vazby musí být pouze v parametrech Účetnictví nastaveno, že chce používat Poplatky. Pracovní postup při platbě z POKLADNY Při knihování jednotlivých pokladních operací do pokladního deníku, nebo při knihování položek bankovního výpisu, které se týkají poplatků za komunální odpad, uživatel zadává do údaje TYP=4 pro vytvoření předpisu a okamžitou platbu, a nebo původní TYP=3 pro platbu, v případě, že předpis poplatků je vytvořen. Pro TYP=4 (vytvoření předpisu a okamžitá platba) Program poté využije stejný postup jako při platbě přímo z Poplatků. Tj. nabídne uživateli: - aby vybral jednotlivé typy poplatků za komunální odpad, - určil plátce poplatku, pořízení nového, - eventuálně určil skupinu poplatníků, za které je placeno. Pro TYP=3 (platba již vytvořených předpisů) Program pracuje stejně jako u normálních poplatků a dovoluje platbu připravených předpisů. Potvrzením tohoto výběru se provede jak tvorba předpisu poplatků, tak se i zaznamená přímo jeho platba a připraví se zaúčtování této operace. Po návratu zpět do pokladního deníku navíc probíhá kontrola, zda částka, kterou zadal uživatel je stejná s částkou vypočtenou z daného poplatku. V případě nesouhlasu program na tento rozdíl upozorní, za správnou navrhuje částku z poplatku vypočtenou a přepíše původně zadanou částku v pokladním deníku. Ihned poté lze pokračovat na další položce. 16

17 Poznámky Poznámky 17

18 18 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka

19 Poznámky 19

20 20 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing.

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. Vlastimil Rybola distributor 2002 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 PASPORT - Uživatelská

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka Leden 2013 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2013 MZDY uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Systémová příručka IS

Systémová příručka IS květen 2003 verze 7.xx Systémová příručka IS autorský kolektiv: Luděk Galbavý Vladimír Grosmut Josef Gruntorád Viktor Samek autor příručky: Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Základní příručka k modulu CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OBSAH: 1. Úvod... 2. Základní ovládání programu... 3. MENU... 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ... 5. podmenu VÝSTUPY... 6. podmenu POLOŽKY... 7. podmenu SEZNAMY...

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:...

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:... Obsah: 1. ÚVOD....2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY....4 Požadovaná konfigurace personálního počítače:... 4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE....5 Základní vazby mezi daty:... 6 5. OVLÁDÁNÍ

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ)

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) Příručka k modulu CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) OBSAH: 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKY 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURACE 9.

Více

KNIHOVNA Verze 1.1 CS

KNIHOVNA Verze 1.1 CS RNDr. JIŘÍ MOHL ELIM Bítovany 40 538 51 Chrast u Chrudimě tel.: 469 665 159 e-mail: jiri.mohl@email.cz KNIHOVNA Verze 1.1 CS PROGRAM PRO KNIHOVNY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Copyright RNDr. JŘÍ MOHL ELIM, 2003-2004

Více

NOVINKY VERZE 3.003-3.011

NOVINKY VERZE 3.003-3.011 NOVINKY VERZE 3.003-3.011 Karta dlouhodobého majetku, Protokol o zařazení DM, Protokol o vyřazení DM Pro odepisovaný dlouhodobý majetek, jehož karta nebo zařazovací či vyřazovací protokol se tiskne, obsahuje

Více

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více