Ostravská univerzita Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostravská univerzita Ostrava"

Transkript

1 Ostravská univerzita Ostrava Jak zlepšit úroveň výuky Haló noviny str. 12 Zrcadlo regionů Pedagogika a tělesná výchova Lidové noviny str. 4 Žebříčky VŠ O titul krásy bojuje i dívka ze Svobodných Heřmanic Bruntálský a krnovský deník str. 1 Titulní strana DALIBOR OTÁHAL Přírodní vědy Lidové noviny str. 3 Vysoké školy - žebříčky K ForTech se připojilo vůbec první předškolní zařízení Technický týdeník str Silvie potěšila posluchače a svého pedagoga Moravskoslezský deník str. 30 Kultura regionu (hla) Litvínov na střídačku usadí mladou fanynku Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Moravskoslezský (bek) Univerzita nabídne lepší vzdělání Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Moravskoslezský (les)

2 Ostravská univerzita Ostrava Jak zlepšit úroveň výuky Haló noviny str. 12 Zrcadlo regionů OSTRAVA - Zastavit pokles znalostí žáků základních a středních škol v příhraničních regionech České a Slovenské republiky si klade za cíl projekt Metodického a evaluačního centra (MEC)Ostravské univerzity (OU)v Ostravě. Partnerem projektu je vedle OU také Univerzita Konštantína Filozófa v Nitře. Projekt nese název Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj a realizuje se na teritoriu Moravskoslezského,Žilinského,Trenčianského a Trnavského kraje v době od září 2008 do srpna 2011.»Kromě testování znalostí a měření relativního přírůstku znalostí sleduje projekt i širší sociální souvislosti vycházející z genia loci (tedy specifické atmosféry)této příhraniční oblasti,«řekl ředitel MEC Martin Malčík. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, a také státním rozpočtem ČR a SR. Příhraniční regiony České a Slovenské republiky jsou si v mnohém podobné,postupně se kulturně ovlivňovaly,což mělo vliv na vzdělávání a v následné vazbě na trh práce. Rozdělení Československa roztrhlo existující vazby,a tím způsobené problémy zvolna narůstají. Nebudou-li řešeny,mohlo by to vést ke stále většímu zaostávání oblasti.»efektivnost celého vzdělávacího systému na obou stranách hranice je na nízké úrovni. Situaci v počátečním vzdělávání ilustruje výzkum OECD PISA a IEA TIMMS Vyplývá z něj,že znalosti žáků základních a středních škol v regionu jsou v některých oblastech hluboko pod evropskými průměry,«upozornil Malčík. Projekt se snaží najít příčiny nízké úrovně vzdělání žáků příhraničních regionů a novými přístupy je vylepšit. Usiluje také o zvyšování úrovně kvality škol,pedagogů,ale také o nastavení podmínek k posílení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů. MEC např.po vstupním i výstupním testování úrovně znalostí zhruba žáků příhraničních regionů identifikuje problémové body ve vzdělávání,navrhne změny ve způsobu výuky a zavede je do vzdělávacího procesu. Vyškolí asi 800 učitelů,uspořádá tři konference a srovná výsledky testování mezi školami navzájem. Pedagogika a tělesná výchova Lidové noviny str. 4 Žebříčky VŠ KOMENTÁŘ Obor jsme rozdělili do dvou podskupin - pedagogické a FTVS. V podskupině pedagogických porovnáváme 9 fakult veřejných vysokých škol a jednu soukromou vysokou školu. V rámci skupiny FTVS porovnáváme tři veřejné a jednu soukromou vysokou školu. Váha pro jednotlivé indexy byla počítána v rámci každé podskupiny zvlášť. Podskupina FTVS Výrazný diferenciační faktor v rámci podskupiny FTVS je index č. 2, tedy index výběrovosti fakulty. Zatímco veřejné vysoké školy jsou poměrně hodně výběrové a přijímacími zkouškami projdou čtyři uchazeči z deseti, na soukromou vysokou školu tělesné výchovy a sportu Palestra přijmou téměř všechny uchazeče, kteří se dostaví k přijímacímu řízení. Nejlépe v hodnocení tímto indexem dopadla Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, kam se přes přijímací zkoušky dostalo pouze 45 % uchazečů. Nutno říci, že i obě další veřejné školy přijímají velmi podobný poměr uchazečů -polovinu. Velmi podobné jsou si školy při porovnávání celkové úspěšnosti absolventů při vstupu na pracovní trh. Jejich uplatnitelnost na trhu je velmi vysoká. Žebříček podle studentů: Celkem bylo získáno 8445 dotazníků (u každého tazatele ověřeno 15 % dotazníků). Místo realizace: na všech fakultách veřejných vysokých škol (nejsou zahrnuty nové fakulty, které vznikly v letošním roce). Sběr dat: duben-květen 2008, dosběr chybějících kvót: září-říjen

3 V případě oboru FTVS není žádný rozdíl mezi studentským hodnocením jednotlivých fakult - všechny dosahují zhruba 70 bodů ze sta, nejlépe hodnocené pedagogy má brněnská fakulta. Žebříček publikací a citací: Vědecké publikace jsou v oboru FTVS spíše vzácné. Na jednoho tvořivého pracovníka připadá maximálně jedna necelá citace ve WoK. Rozdíly mezi fakultami jsou velmi malé. Podskupina pedagogické Nejsilnějším diferenciačním faktorem, který pedagogické školy nejvíce odlišuje, je index č. 2, tedy index výběrovosti. Čím menší index výběrovosti je, tím menší pravděpodobnost uchazeče, že se na vybranou školu dostane. Na tento index se dá dívat i z pohledu fakult. Škola si může díky nastavení náročnějších přijímacích zkoušek více budoucí studenty vybírat. Je zde vidět nemalý rozdíl mezi veřejnými školami a soukromou školou - univerzitou J. A. Komenského. Zatímco na soukromou školu se dostane téměř každý uchazeč, na veřejné školy se dostane každý třetí až sedmý uchazeč z deseti. Nejlepšího postavení v rámci tohoto indexu dosáhla Pedagogická fakulta OU v Ostravě, kam úspěšně přijímací zkoušky složila pouhá třetina uchazečů. Žebříček podle studentů: Celkem bylo získáno 8445 dotazníků (u každého tazatele ověřeno 15 % dotazníků). Místo realizace: na všech fakultách veřejných vysokých škol (nejsou zahrnuty nové fakulty, které vznikly v letošním roce). Sběr dat: duben-květen 2008, dosběr chybějících kvót: září-říjen Průměrné hodnocení studentů nepřesáhlo ani u jedné pedagogické fakulty 70 bodů ze sta - rozdíl mezi prvním a posledním místem je pouze 11 bodů, žádná z fakult bohužel nevyčnívá z řady ani hodnocením pedagogům nebo vyšší mírou doporučení. Žebříček publikací a citací: Nejvíce publikací a také citací ve WoK získali pracovníci na fakultě v Liberci - v průměru každý z nich získal téměř dvě citace. Průměr se v tomto oboru pohybuje na čísle 0,7 citace na jednoho tvořivého pracovníka, nad tímto průměrem jsou pouze tři fakulty. Shrnutí Největší rozdíl mezi soukromými a veřejnými školami je v poměru mezi počtem uchazečů a počty přijímaných studentů. Zatímco na soukromé školy se dostanou téměř všichni uchazeči, veřejné školy jsou poměrně hodně výběrové. Druhým významným rozdílem mezi oběma typy pedagogických škol je poměr mezi přijatými uchazeči a skutečně zapsanými studenty k řádnému studiu. Například na soukromou univerzitu J. A. Komenského se zapsalo 88 % úspěšných uchazečů, na veřejné vysoké školy s pedagogickým zaměřením ale nastoupily pouze tři čtvrtiny přijatých. Při porovnání škol mezi sebou v rámci celkové úspěšnosti absolventů na pracovním trhu jsou si školy velmi podobné. Foto autor Foto Profimedia.com O titul krásy bojuje i dívka ze Svobodných Heřmanic Bruntálský a krnovský deník str. 1 Titulní strana DALIBOR OTÁHAL Studentka Šárka Cojocarová ze Svobodných Heřmanic se dostala do finále soutěže krásy Miss Academia, kde v kráse, šarmu a inteligenci soupeří studentky vysokých škol. Svobodné Heřmanice/ Šárka Cojocarová je studentkou Ostravské univerzity, oboru Anglická filologie - Francouzská filologie. Na svém kontě má již vítězství či alespoň účast ve finále v řadě soutěží krásy, včetně té nejznámější, Miss ČR. Šárka Cojocarová se do finále dostala po úspěšném předkole, které se konalo v pátek 23. ledna v Univerzitním centru ve Zlíně. Do soutěže jsem se přihlásila nejen kvůli novým zážitkům, ale také chci ukázat, že krásná dívka nemusí být jen prázdnou nádobou, svěřila se Šárka Cojocarová. Z třiceti dívek ve Zlíně postoupily do republikového finále čtyři, Šárka mezi nimi. Zájemkyně musela uspět ve vědomostně-inteligenčním testu, který tvoří šedesát procent celkového bodového ohodnocení, poté dobře zvládnout rozhovor s porotou v černých šatech i promenádu v plavkách, řekla jedna z hlavních manažerek studentského projektu soutěže Eva Bouchalová. Na dívky čeká již za čtrnáct dní jedno z úvodních soustředění, v jehož rámci budou natáčeny medailonky, zkoušeny modely šatů či pořízeny fotografie. Všechny materiály musejí být připraveny v takovém časovém předstihu, abychom mohli finalistky do 16. února, kdy začne volba Miss Academia ČR 2009 on-line představit široké veřejnosti a ta se mohla rozhodnout, které z nich projeví během hlasování své sympatie. Samozřejmě i v tomto roce bude pro hlasující připravena soutěž o elektroniku od firmy GoGen, upřesnila Bouchalová. Ve finále soutěže, které bude 1. dubna v Městském divadle Zlín, se o titul Miss Academia ČR 2009 utká deset děvčat. 3

4 Soutěž Miss Academia ČR pořádají letos již po třinácté studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci předmětu Komunikační agentura. Oslovovány jsou všechny studentky vysokých a vyšších odborných škol z celé České republiky. Počátek soutěže se datuje již k roku 1997, kdy byla v rámci reprezentačního plesu zlínské Fakulty technologické zvolena nejmilejší studentka. Od té doby již sice soutěž prošla mnohými změnami, ale její poselství zůstává stále stejné, připomenula historii soutěže mluvčí Anna Zapletalová. Oním poselstvím a krédem soutěže je: Nehledáme umělé ideály dnešní doby, ale dívku, která ukáže, že ke skutečnému významu slova krása patří hlavně půvab, šarm a inteligence. Foto popis ŠÁRKA COJOCAROVÁ ze Svobodných Heřmanic na snímku, který připomíná její účast ve finále Miss České republiky Šárka byla v březnu 2007 v anketě novinářů a hostů při setkání v Botanické zahradě v Praze vybrána jako Miss prvního jarního dne. Foto autor Foto: Deník/Grzegorz Klatka Region Severní Morava Publikováno Bruntálský a krnovský deník; Titulní strana; 01 Publikováno Moravskoslezský deník - Region Krnovské noviny; Titulní strana; 01 ID beb511f8-606f-492b-ab82-64fcf4ff6880 KOMENTÁŘ Přírodní vědy Lidové noviny str. 3 Vysoké školy - žebříčky V rámci přírodovědného oboru srovnáváme pouze 8 fakult veřejných vysokých škol. Obor se již dále nedělí na žádné podskupiny, váhy jednotlivých indexů byly spočítány v rámci celého oboru. Nejvýraznějším diferencujícím faktorem v oboru přírodovědných škol byl index č. 2, tedy index výběrovosti. Čím menší tento index je, tím menší pravděpodobnost uchazeče, že se na vybranou školu dostane. Na tento index se dá dívat i z pohledu fakult. Škola si může díky nastavení náročnějších přijímacích zkoušek budoucí studenty více vybírat. V rámci tohoto indexu dopadla nejlépe Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě. Na tuto fakultu projde úspěšně přijímacím řízením pouze necelá polovina uchazečů. Naopak na Fakultu životního prostředí ČZU v Praze projde úspěšně přijímacími zkouškami téměř každý z uchazečů (přesně 96 %). Dalším diferencujícím faktorem u přírodovědných škol je index konkurenceschopnosti fakulty. Čím větší je jeho hodnota, tím větší podíl přijatých studentů skutečně studium zahájí. Nejlépe z porovnání škol tímto indexem prošla opět Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě, kde se ke studiu zapíšou téměř všichni přijatí uchazeči. Naopak nejhůře je na tom z hlediska konkurenceschopnosti Přírodovědecká fakulta UK v Praze, kam se k řádnému studiu zapíše pouhá polovina (resp. 53 %) přijatých uchazečů. Nezanedbatelným diferencujícím faktorem mezi přírodovědeckými školami je rovněž index zájmu o fakultu. Největší podíl přihlášených, kteří se opravdu k přijímacím zkouškám dostavili, vykazuje Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. Naopak nejméně přihlášených uchazečů se k přijímacímu řízení dostavilo na Přírodovědeckou fakultu v Ústí nad Labem. Nejméně diferencujícím faktorem je ukazatel uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu. Nejlepší uplatnitelnost zaznamenávají absolventi Přírodovědecké fakulty JČU v Českých Budějovicích, naopak z absolventů Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě uspěje pouze 93 %. Shrnutí Celkově nejlepšího výsledku dosáhla Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě, která obsadila přední příčky u dvou ze čtyř sledovaných charakteristik. U této fakulty nejvíce počet uchazečů přesahuje počet přijímaných posluchačů a největší podíl přijatých se zapíše k řádnému studiu. Žebříček podle studentů Celkem bylo získáno: 8445 dotazníků (u každého tazatele ověřeno 15 % dotazníků). Místo realizace: na všech fakultách veřejných vysokých škol (nejsou zahrnuty nové fakulty, které vznikly v letošním roce). Sběr dat: duben-květen 2008, dosběr chybějících kvót: září - říjen Nejlépe je studenty hodnocena fakulta v Českých Budějovicích, která získává maxima ve všech třech ukazatelích. Velmi dobře se proti objektivnímu hodnocení dat z UIV umístila přírodověda z UK Praha, ostravská přírodověda ale získává od studentů také dobré hodnocení. Žebříček publikací a citací Nejvíce citovaní jsou autoři z Českých Budějovic, pražská přírodovědecká fakulta získává druhé místo s relativně velkým odstupem a je těsně následovaná brněnskou fakultou. Foto autor Foto Shutterstock.com 4

5 K ForTech se připojilo vůbec první předškolní zařízení Technický týdeník str. 3 Iniciativa ForTech, kterou Moravskoslezský kraj a jeho Agentura pro regionální rozvoj (ARR) podporuje vzdělávání technického typu, získala celorepublikový unikát v podobě dohody se specializovaným předškolním zařízením. Mateřskou školou, která se k ForTechu připojí, je první anglická školka Monty v Ostravě. S partnery ForTechu bude spolupracovat na odstranění strachu z techniky a počítání a na vyhledávání technických talentů. Tato školka je zaměřena na široké spektrum dovedností dětí, k technickým pomůckám se v ní dostávají i děvčata a navíc je dvojjazyčná. Právě znalost angličtiny bývá později i u velmi talentovaných techniků bariérou uplatnění, vysvětlila zapojení předškolního zařízení do iniciativy ředitelka ARR Pavla Břusková. Nejpodstatnější ale je, jak upozornila, že ForTech usiluje o vypracování metodiky kvalifikovaného rozpoznávání technického talentu v raném věku dětí a tuto metodiku by měla pomoci rozpracovat i předškolní zařízení a centra. Podle Petra Vidláka, majitele Monty, se do ForTechu zapojí i navazující základní škola Monty School. Vidíme zde velký prostor pro atraktivní způsob výuky matematiky a tím motivaci dětí, aby případně pokračovaly v jejím studiu, doplnil. Obavu z matematiky a rovněž z fyziky uvedla v průzkumu, který si ForTech nechal zpracovat v letech 2007 a 2008, převážná většina náctiletých jako hlavní důvod, proč nechtějí studovat technické směry na středních a vysokých školách. Iniciativa ForTech funguje v Moravskoslezském kraji od konce roku Jejím cílem je podílejí se na propagaci a oživení technických profesí v regionu severní Moravy a Slezska. Iniciativa pokračuje i v letošním roce. Pokud bychom dnes opustili technické vzdělávání, budeme mít po krizi na trhu práce převážně humanitně vzdělané lidi a lidi kvalifikované pro služby, gastronomii a podobně, ale žádné techniky. To nechceme, protože by to náš region zbrzdilo v oživení, upozornila generální ředitelka ARR Břusková. ForTech proto bude i letos v období před podáváním přihlášek na střední školy propagovat učiliště a školy, které jsou v přehledné formě prezentovány na webových stránkách ForTech propojuje podniky v Moravskoslezském kraji, střední a vysoké školy, úřady práce, krajské instituce i statutární města. Počet firem a institucí, které se podílejí na ForTechu, se do konce roku 2008 rozrostl na více než šest desítek. Vedle středních škol a zaměstnavatelů ve ForTechu působí také Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava a Vysoká škola podnikání. V roce 2006 nastartoval ForTech rozsáhlou komunikační kampaň zaměřenou na učitele, rodiče a děti, na kterou Moravskoslezský kraj uvolnil ze svého rozpočtu 1,5 milionu korun. Od října 2007 začala pod názvem ForTech II druhá vlna kampaně, která skončí letos na jaře. Kampaň se ve druhé vlně mimo jiné rozšířila o školní děti nižších tříd a má na roky 2008 a 2009 souhrnně rozpočet tři miliony korun. Významným výstupem regionální iniciativy ForTech je připravovaný projekt Zvýšení prestiže technických oborů na základních školách, který pomůže vytvořit atraktivnější metody výuky předmětů nutných pro technické vzdělání Silvie potěšila posluchače a svého pedagoga Moravskoslezský deník str. 30 Kultura regionu (hla) Ostrava/ Notnou dávku otužilosti museli prokázat posluchači a zejména účinkující ve středu 21. ledna večer v nevytopeném Evangelickém kostele v Ostravě, kde byl na programu absolventský koncert Silvie Schmuckerové (na snímku), posluchačky 4. a 5. ročníku oboru sbormistrovství katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Ale návštěvníci se brzy rozehřáli předvedenými výkony. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava (sbormistr Jan Spisar) a Dívčí pěvecké kvarteto Ostravské univerzity, a především Silvie Schmuckerová prokázaly, ve svém koncentrovaném výkonu připravit přítomným velmi hezký hudební večer. V pestré dramaturgii zazněla například Lukášova Missa brevis, Janovy pašije, chorál 8 Johanna Sebastiana Bacha, Gloria Mariana Sawy a mnohé další známé i méně známé opusy v podání Pěveckého sdružení Slezská Ostrava, které podalo velmi kvalitní výkon. Totéž platí o Dívčím pěveckém kvartetu Ostravské univerzity, které vzniklo teprve v loňském roce a vystupuje ve složení 1. soprán Silvie Schmuckerová, 2. soprán Zuzana Lasotová, 1. alt - Katarína Kucharová, 2. alt Jana Zaoralová. Repertoár čtyř mladých dívek byl rozmanitý a obsahoval písňovou tvorbu několika století. Silvie Schmuckerová má ve svých třiadvaceti letech hudební cestu otevřenou. Je členkou Pěveckého sdružení Slezská Ostrava a jejím pedagogem na vysoké škole je Jan Spisar, který ji pečlivě na absolventský koncert 5

6 připravil a byl s jejím výkonem velmi spokojen. Silvie Schmuckerová získala už mnohé mezinárodní zkušenosti nejenom s Pěveckým sdružením Slezská Ostrava, ale také s karvinským Permoníkem a během studia na Janáčkově konzervatoři byla členkou pěveckého komorního sboru KomoraCZECH pod vedením J. Slovíka a působila jako hlasový poradce na workshopech u nás a v zahraničí. Příjemnou průvodkyní absolventského koncertu Silvie Schmuckerové byla její maminka Helena Schmuckerová. Její dcera Silvie přesvědčila přítomné o svých sbormistrovských a pěveckých dovednostech, takže bychom jí měli popřát, aby po studiích na vysoké škole vstoupila ještě intenzivněji do hudebního života. Předpoklady pro to určitě má. Foto popis Region Severní Morava ZÁVIŠICE Litvínov na střídačku usadí mladou fanynku Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Moravskoslezský (bek) Hokejisté Litvínova budou mít při zítřejším zápase s Mladou Boleslaví na střídačce dámskou společnost. Posadí se vedle nich fanynka Jitka Michálková z 464 kilometrů vzdálených Závišic u Kopřivnice. Vyhrála totiž soutěž Místo na střídačce, úplně přesně trefila počet diváků nedávného zápasu Litvínov - Pardubice. Litvínovu fandím dva roky, řekla 19letá studentka zdravotní fakulty Ostravské univerzity. Regionální mutace Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko Univerzita nabídne lepší vzdělání Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Moravskoslezský (les) Ostrava - Prestižní postavení mezi vysokými školami, které ve východní Evropě vzdělávají budoucí ortotiky a protetiky, chce získat Ostravská univerzita. Pokud se jí podaří získat mezinárodní osvědčení, o něž usiluje, bude teprve šestou školou na světě, která ho vlastní, a její studenti specializující se na výrobu umělých náhrad lidských končetin najdou uplatnění na všech světových kontinentech. Nelékařský obor ortotik-protetik učí fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity už třetí rok, letos vyjdou první bakaláři. O práci se však zatím budou moci ucházet jen v zemích Evropské unie, říká mluvčí univerzity Eva Kijonková. Jelikož přibývá diabetiků s amputovanýma nohama, ale také pacientů, kteří potřebují protézu po úraze, obor nabývá na významu. Každý pacient by se měl setkat s nejlepší péčí, od správně provedené amputace končetiny po získání co nejvhodnější náhrady. Proto je stále více potřeba kvalitních odborníků, říká Sandra Sexton ze skotské Strathclyde University v Glasgow, která pomáhá zdejší univerzitě k získání prestižního osvědčení. Rektor univerzity Jiří Močkoř doufá, že škola ho získá do tří let. Musíme mimo jiné získat nemalé peníze na vybavení laboratoří, uvedl Močkoř. Regionální mutace Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 6

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 aci Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 Expertizní studie Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha, únor 2012 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. METODOLOGIE ANEB CO ŘÍKAJÍ TABULKY... 4 2.1 FUNKCE A PROFILY...

Více

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 23. 1. 2014 Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 2 vysoké školy vysoké školy hospodářské noviny hodnotí 60 fakult Na kterou školu zamířit po maturitě julie Daňková julie.dankova@economia.cz

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Ostravská univerzita Ostrava

Ostravská univerzita Ostrava Ostravská univerzita Ostrava 13.2.2008 Galerii zaplní Pall Mall...3 13.2.2008 Mladá fronta DNES str. 5 Kultura - kraj Moravskoslezský MARKÉTA RADOVÁ 12.2.2008 Transformace FN a Ostravská univerzita...3

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

MÁME VÍCE NEŽ 380 ZAHRANIČNÍCH POSLUCHAČŮ FILOZOFICKÁ FAKULTA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTA UMĚNÍ PEDAGO- GICKÁ FAKULTA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MÁME VÍCE NEŽ 380 ZAHRANIČNÍCH POSLUCHAČŮ FILOZOFICKÁ FAKULTA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTA UMĚNÍ PEDAGO- GICKÁ FAKULTA LÉKAŘSKÁ FAKULTA str. 2 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA str. 3-4 EU MÁME VÍCE NEŽ 380 ZAHRANIČNÍCH POSLUCHAČŮ Naše univerzita, jejíž Lékařská fakulta má akreditaci k výuce fyzioterapie v italštině, přijala dalších zhruba 80 italsky

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

O naši expozici byl v Brně značný zájem

O naši expozici byl v Brně značný zájem Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ Trendy, metody, aktuální otázky. A vysokoškolskýchp. Asociace. poradců

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ Trendy, metody, aktuální otázky. A vysokoškolskýchp. Asociace. poradců AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ Trendy, metody, aktuální otázky A vysokoškolskýchp Š Asociace poradců V 1 2 Asociace vysokoškolských poradců BRNO 2011 AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více