MASARYKOVA UNIVERSITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERSITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERSITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Budování organizační struktury plaveckého klubu Kometa Brno v nových podmínkách po roce Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracoval: Marika Tobiášová 3.roč.TVSK

2 Prohlášení: samostatně. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala V Brně dne

3 OBSAH: 1 Úvod 4 2 Teoretická východiska práce 2.1 Historie plaveckých sportů v Brně 6 3 Cíle a úkoly práce Organizační struktura plaveckého oddílu Kometa Brno v nových společensko, ekonomických podmínkách Základní výcvik kurs Zdokonalovací výcvik Sportovní třídy Sportovní gymnázium Sportovní centrum Oddílová družstva Vodní pólo Synchronizované plavání 34 5 Závěr a doporučení Základní výcvik Zdokonalovací výcvik Sportovní třídy při ZŠ Arménská Sportovní gymnázium L.Daňka Odbor sportu -Sportovní centrum MV ČR Vodní pólo Synchronizované plavání Literatura, zdroje 49 7 Přílohy 3

4 1 Úvod Plavání mne provází od mládí a myslím si, že jako sportovní odvětví patří mezi nejpopulárnější sporty. Lze se mu věnovat od dětství a i v dospělosti. Jeho přínos je nezpochybnitelný jak po stránce fyzické tak i duševní. Sama jsem začínala plavat v tehdejší Rudé hvězdě Brno, v plaveckém oddíle, který patřil mezi nejúspěšnější v rámci celého tehdejšího Československa. Později jsem začala pracovat na úseku školního plavání a dnes pracuji na místě trenérky na Sportovním gymnáziu. V mládí jsem o souvislostech a koncepci organizačního uspořádání neměla pojem ani zájem. Postupně jsem se v rámci své práce seznamovala s organizačním uspořádáním oddílu a zjistila, že celkové uspořádání struktury oddílu má velmi významnou roli. V plaveckém oddílu Kometa Brno jsou zájemci o sportovní plavání organizování v rámci občanského sdružení Kometa Brno. Pro přehlednost organizační a finanční jsou členové rozděleni do dvou subjektů, každý s vlastní právní subjektivitou. První subjekt je sloučen pod hlavičkou: Sportovní klub policie Kometa Brno (bývalá Tělovýchovná jednota). Do tohoto subjektu jsou začleněni kursisté základního a zdokonalovacího plavání,cvičitelé,trenéři,dále,odbory vodního póla a synchronizovaného plavání a oddílová družstva plavání, která nezahrnují plavce ze sportovních tříd, sportovního gymnázia a odboru sportu. Celkem se jedná o cca 1200 členů (z celkového počtu členů SKP 2979). 4

5 V druhém subjektu (občanském sdružení) je zaregistrováno zhruba 450 členů. Tuto základnu tvoří zejména aktivní plavci ze sportovních tříd, sportovního gymnázia, odboru sportu a příslušný počet trenérů a funkcionářů. Svojí členskou základnou patří SKP Kometa Brno na úrovni města Brna k největšímu subjektu. Plavecké sporty jako celek mají v Brně základnu okolo 3300 členů. Mimo SKP Kometa Brno se na ní podílí ještě kluby: Univerzita Brno, Krokodýl Brno, Tesla Brno, Fides Brno, Lokomotiva Brno a Fakultní klub Brno. Během poměrně krátké doby (po roce 1989) došlo k naprosté změně v oblasti řízení sportovních oddílů a s tím i související změně ve financování jejich činností. Bez koncepční a promyšlené organizační práce, včetně sportovní přípravy, nelze dnes úspěšně existovat a navíc i dlouhodobě obstát se sportovními výsledky v konkurenci domácí i mezinárodní. 5

6 2 Teoretická východiska práce 2.1 Historie plaveckých sportů v Brně Již koncem 19.století byly v Brně plavecké kluby Bar Kochba (plavci židovské národnosti) v lázních Zábrdovice a Aegir v lázních Macabi na Starém Brně. V roce 1910 byl při ČVK Brno (Český veslařský klub Brno) založen oddíl plavání.zakladatelem oddílu, předsedou a trenérem byl JUDr. Otakar Vláčilík. Základním datem v historii plaveckých sportů v Brně je den 10. srpen 1913, kdy se na řece Svratce uskutečnily u splavu v Komíně první veřejné závody v plování. Závody se setkaly s velkým zájmem publika a to byl příslib pro budoucnost. Avšak o necelý rok později vypukla 1.světová válka a na řadu let bylo po sportování.po skončení války od roku 1919 se plavání dostávalo postupně do tempa. Jen velmi stručně se lze v této práci zmínit o všech událostech, jak je přinášely jednotlivé roky. Na zaznamenání podrobností a výčtu závodníků by bylo potřeba mnoha stran. Ve zkratce se tedy pokusíme spíše zmínit o takových událostech, které připomínají, z jakých zdrojů asi vznikl plavecký oddíl Kometa Brno a o jeho působení v měřítku celostátním a mezinárodním. 6

7 Velmi zajímavou kapitolou je samotný vznik plaveckého oddílu. Plavecké oddíly vznikaly a podle dobových změn se měnily jak jejich názvy, tak i vedení. V roce 1926 zahájil činnost oddíl VS Brno (Vysokoškolský sport). Byl veden sportovním odborníkem Dr. Františkem Vojtou. V roce 1932 byl založen ČPK Brno (Hnátek, Konečný) a v roce 1934 oddíl KVS (Klub vodních sportů), vedený Leopoldem Štěpánkem. Kluby ČPK a KVS byly nejlepší v ČSR a to jak mezi seniory, tak i mezi juniory. V klubech plavali nejen mistři ČSR, ale i účastníci OH (Mikšovský, Škrob, I.Šrámková). Po omezené činnosti během II.světové války obnovily činnost již jen kluby ČPK a KVS a to ve stísněných prostorách Ústředních lázní na Rašínově ulici. Lázně v Zábrdovicích a na Starém Brně byly bombardováním v roce 1944 poškozeny a lázně Charlottinky zcela zničeny. Po roce 1948 činnost těchto klubů skončila a plavci přešli do oddílů, které postupně měnily názvy (Železničáři, GZ Brno IV, Zbrojovka, Slavoj, DSO). Opět tyto kluby patřily mezi nejlepší v ČSR. V listopadu 1951 byla zahájena nová éra generace plavců založením Sportovní školy mládeže (J.Motyčka, O.Záboj). Později mění název na PDA -Posádkový dům armády, DA Dům armády, VAAZ a konečně i RH Brno. Podmínky pro plavání v Brně se postupně zlepšily obnovením lázní Charlottinky (nyní lázně Ponávka) v roce

8 Od roku 1957 se v ČSR vytváří jednotná dobrovolná tělovýchovná organizace ČSTV se svými sekcemi, řízenými resortně, státně, odborově. V Brně je zvoleno nové vedení městského plaveckého svazu a na schůzi jsou zastoupeny tyto oddíly: Dynamo Pisárky (Prášil), Slavoj Brno (Ludvík), Slovan Černá Pole (Skopalík), Slovan St.Brno (Vognárek), Spartak Královo Pole (Vidlák), Spartak ZJŠ (Morávková), Dukla Brno (Hliňák), Pracovní zálohy (Mornstein), Žižka Brno (Motyčka) a Rudá Hvězda Brno (Mikšovský). K byl sice oddíl RH Brno zrušen, ale znovu byla činnost obnovena v říjnu Od roku 1963 je v Brně ustanoven pouze jeden závodní oddíl plavání a to RH Brno. Do tohoto oddílu přestoupili členové VAAZ Brno v důsledku hospodářských obtíží a v důsledku oddělení vojenských složek TJ od civilních. Všechny tyto změny souvisely s direktivními příkazy tehdejších orgánů jak sportovních, tak i stranických. Všichni kvalitní plavci a s nimi i trenéři se tak v roce 1963 sešli v RH Brno. Hlavním trenérem je ustanoven Kristen. Dále zde působili trenéři: Řebíčková, Záboj, Motyčka, Hubel, Kocourek, Klímová, Vaněk, Šanda, Kočař. Pod RH Brno je převedena i plavecká základna, kterou vede Řebíčková. V základně se sdružují nejlepší plavci brněnských oddílů. Závodníci zprvu zůstávali členy svých mateřských jednot později se stávali členy RH Brno. Základna měla velmi dobré 8

9 výsledky ve všech věkových kategoriích. Proto ihned po svém vzniku patřili plavci RH Brno k těm nejlepším v ČR. V roce 1979 byl otevřen nový 50ti metrový bazén za Lužánkami, v roce 1982 nový 25ti metrový bazén na sídlišti Brno - Lesná. V roce 1990 došlo ke změně názvu oddílu Rudá Hvězda Brno na nový název: Kometa Brn Ke změně názvu došlo v důsledku politických změn ve společnosti. 3 Cíle a úkoly práce 9

10 Cílem práce je ukázat, jak se formovaly nové požadavky na organizační uspořádání plaveckého oddílu a ukázat na případné rezervy či možnosti ke zlepšení. Hlavním úkolem je zmapovat stávající situaci v oddíle Kometa Brno po stránce ekonomické, managamentu a řídící. Navrhnout případné nápravné opatření pro zlepšení situace v klubu. 4 Organizační struktura plaveckého oddílu Kometa Brno v nových společensko - ekonomických podmínkách 10

11 (materiálních, finančních, personálních ) V nových společenských podmínkách po roce 1989 bylo nutné reagovat na změněné podmínky fungování spolků ve společnosti, zejména v oblasti ekonomické. Oddíl je založen jako subjekt dle zákona o politických stranách a hnutích, tedy jako občanské sdružení, organizačně nevýdělečné a veřejně prospěšné. Jde o samostatný právní subjekt s vlastní strukturou řízení a odpovědností k orgánům státní správy (statistika, finanční úřad, živnostenský úřad atd.). Všechny plavecké kluby v ČR jsou členy Českého svazu plaveckých sportů.ten pomocí svých rozvojových programů podporuje ekonomicky i metodicky činnost oddílů) Jedná se o tyto programy: talentovaná mládež (dotace padesáti oddílům v ČR dle úspěšnosti) sportovní třídy (finanční zabezpečení profesionálních trenérů) sportovní centra mládeže (vyšší stupeň zabezpečení sportovců ve věku let.) Dále dochází k podpoře na místní úrovni z prostředků regionálních, nebo městských (magistrát města Brna). V neposlední řadě se podílí na financování činností plaveckých oddílů i sponzoři a členská základna. Součástí oddílu Kometa Brno jsou různě výkonnostně a 11

12 odborově zaměřené skupiny: od skupin rekreačního plavání, skupiny zájmového až výkonnostního plavání, družstva s řízeným tréninkovým procesem a s metodickou a hospodářskou kontrolou školství a jiných stáních orgánů. Součástí oddílu jsou také odbory vodního póla a synchronizovaného plavání. Pro skloubení činnosti všech složek bylo nutné provést řadu opatření. a) Stanovit cíle pro konkrétní článek oddílu. b) Co bude hlavní náplní jeho činnosti. c) Jak budou články vzájemně propojeny a jak budou spolupracovat. d) Ekonomicky pokrýt fungovaní jednotlivých odborů. e) Pokusit se vytvořit metodickou posloupnost sportovní přípravy. f) Zabezpečit činnost po stránce personální. g) Zajistit pro činnost odpovídající prostory (v Brně jsou velmi poddimenzované možnosti). 4.1 Základní výcvik kursy plavání 12

13 Počátkem devadesátých let došlo v souvislosti s prodejem bazénu za Lužánkami (hlavní sídlo činnosti oddílu) soukromé osobě a následném uzavření tohoto bazénu k několikaleté přetržce a rozpadu kontinuity činnosti. Začalo se vše utvářet znovu.opět se hledaly prostory pro výuku neplavců a kvalifikovaní cvičitelé. Materiální podmínky pro výuku základního plavání V Brně existuje na školách řada malých bazénků s cca 16m délkou. Pro plavecký trénink jsou nevyhovující, pro výuku neplavců téměř dokonalé. Rozmístění 8 bazénků po Brně je víceméně rovnoměrné, takže v jednotlivých částech města je velmi dobře dostupné širokému okruhu dětí zájemců o plavání. Jednání se školami, které většinou získaly právní subjektivitu bylo zpočátku složitější. Bylo nutné vytvořit model, který by se uplatňoval na všech bazéncích. Každý bazének je specifický, jsou různě hluboké, mají vytvořená různá zázemí. Proto byly vypracovány jednotné pokyny pro všechny bazénky. Na základě těchto pokynů pak organizační vedoucí jednotlivých kursů jednotně provádí vlastní činnost. Hospodaření podúčet. Každý bazének má vytvořen v rámci oddílu vlastní Hospodaření: - evidence všech výdajů (nájemné, odměny 13

14 cvičitelů, úklid, pomůcky) evidence příjmů ( kursovné a eventuelně dary je velmi přehledné). I přes rozdílné výdaje (zejména rozdíly za nájemné na jednotlivých bazéncích) bylo rozhodnuto a ustanoveno v zásadě jednotné kursovné. V rámci hospodaření základního plavání jako celku se pak drobné rozdíly vyrovnávají. Je daleko důležitější rovnoměrnější pokrytí Brna s možností nabídky plavání v kursech, než mít některé kursy přeplněné nebo naopak prázdné. Při naplnění počtu zájemců v jednotlivých kursech jsou pak nabízena volná místa na jiném bazénku (za stejnou cenu). Počty narozených dětí v Brně a samozřejmě i v ČR však stále klesají (příloha Počty narozených dětí v Brně). V Brně se počet narozených dětí ustálil kolem počtu 3000/rok, jedná se o 30% pokles oproti minulosti. Důslednou propagací v městských tiskovinách, v letáčcích v dopravních prostředcích a podobně se podařilo vytvořit efektivní systém. Postupně bylo díky rentabilitě kursů možno vytvořit první placené místo v rámci oddílu. Byl zaměstnán na plný úvazek profesionální pracovník, vedoucí plaveckých kursů, který má celou problematiku základního plavání ve své kompetenci. Systém podúčtů v rámci celého střediska plavecké výuky umožňuje kontrolu hospodaření na jednotlivých bazéncích. Případné přebytky v hospodaření na jednom úseku se použijí na pokrytí ztrát na jiném, nebo jsou určeny pro lepší ohodnocení cvičitelů, v neposlední řadě mohou sloužit i jako zdroj pro další potřeby plaveckého oddílu (např. nákup pomůcek). 14

15 Personální zajištění V školním roce se v kursech plavání učí cca dětí. Jejich počet kolísá v závislosti na množství nově narozených dětí. Mnozí absolvují kursy i po 2-3 roky. Jejich výuku zajišťuje cca 60 cvičitelů z řad bývalých plavců, rodičů, studentů (z toho je 10 vedoucích pro jednotlivé bazénky). 4.2 Zdokonalovací výcvik Současně s budováním struktury základního výcviku se započalo i s budováním družstev zdokonalovacího plavání. 15

16 Materiální podmínky Po uzavření výukového bazénku na Lužánkách existovala pouze dvě místa, kde byli soustředěni adepti zdokonalovacího kursu: na ZŠ Arménská a na 50ti metrovém bazéně za Lužánkami. Zde probíhalo zdokonalovací plavání Komety Brno. Na ZŠ Arménská několik let skupina trenérů zajišťuje kvalitní výcvik a přípravu dětí, které úspěšně absolvovaly základní výcvik, chtějí si zdokonalit své dovednosti, nebo dále pokračovat a dobře se připravit na talentové zkoušky do plavecké sportovní třídy. Do tohoto výcviku přicházejí děti z Bohunic i z dalších částí města Brna. Odborný dohled, chod a organizaci celé skupiny zajišťuje profesionální trenér. Výuka probíhá dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) večer v 60-ti minutových blocích. Jelikož je na této škole k dispozice pouze malý bazén 16,5 m dlouhý a 8 m široký, je celkový počet šedesáti dětí (asi 1/3 dívek), rozdělen na dvě skupiny.tréninky obou skupin jsou shodné a časově na sebe navazují. Věková hranice plavců tohoto kurzu se pohybuje od 7 do 10 let. Přijetí dítěte je podmíněno zkušenostmi a dovednostmi ve vodě, které hodnotí trenér a na jejich základě posoudí, jestli je dítě schopno zvládnout pokročilou výuku. Děti jsou rozděleny do skupin podle úrovně svých dovedností. Na bazéně za Lužánkami jsou již tréninkové jednotky každý den, rovněž v trvání 60ti minut. Sem jsou soustředěny děti z celého Brna (z bazénků-mimo ZŠ Arménská). Věková hranice 16

17 pro zařazení je zhruba stejná 7-10let. U viditelných talentů je možnost přestupu za Lužánky i dříve. Je však nutno zvládnout uspokojujícím způsobem techniku a zvýšené fyzické nároky. Rozměry 50-ti metrového bazénu a počet dětí nedovoluje takovou péči a dohled trenéra, jako mnohem menší školní bazén. Trenéři proto musí projevovat více individuality a pozitivního přístupu k tréninku. Několikrát do roka se na školním bazénku na Arménské pořádají kontrolní nebo oddílové závody pro děti ze zdokonalovacích kurzů Komety Brno. Tratě jsou voleny s ohledem na věk a možnosti plavce (16,5m; 33m; 50,5m). Již od prvních závodů se všem plavcům ze zdokonalovacího plavání shromažďují dosažené výkony. Každý plavec má svoji kartu, kde jsou zaznamenány chronologicky závody, které absolvoval a tratě společně s časy. Tyto údaje při přestupu putují společně s plavcem a následující trenér pokračuje v jejich vedení. Karty slouží především k porovnávání a hodnocení dosažených výsledků závodníka. Pro trenéry jsou zdrojem snadného získávání časů do přihlášek na závody. Je nutné se zmínit i o akcích, které nezapadají přímo do výuky plavání, ale jsou také nedílnou součástí kurzů. Poslední výukový den před vánočními prázdninami se pořádá pro děti ze zdokonalovacího plavání za Lužánkami i na ZŠ Arménské Vánoční karneval s lovením kaprů. Je to dětmi velmi oblíbené a příjemné zpestření kurzů. Další akce je poněkud jiného charakteru. Jedná se o týdenní letní soustředění, které má plavce připravit na nadcházející zahájení kurzu po takřka dvouměsíční přestávce způsobené letními prázdninami. Zkušenosti potvrdily, že účastníci tohoto letního soustředění jsou v následujícím tréninkovém období lépe připraveni, než ti, kteří se 17

18 nezúčastnili. Je snaha postupně rozšiřovat tuto oblast a provádět zdokonalovací výcvik na více místech po Brně. Zde však narážíme na prostorové možnosti a kapacitu bazénků. Na dvou regulérních bazénech v Brně jsou zejména skupiny výkonnostního plavání, nebo další brněnské oddíly. I tak se podařilo založit další dvě skupiny zdokonalovacího výcviku, kde mohou děti navázat na výcvik základního plavání na stejném místě. Hospodaření Výbor oddílu rozhodl zabezpečit toto místo profesionálním pracovníkem, který má celou oblast ve své zodpovědnosti. V počátku se zárukou oddílu a později s plnou hospodářskou odpovědností za tento úsek. Byl vytvořen stejný model fungování jako u střediska základního plavání. 4.3 Sportovní třídy Rozhodnutí zřídit sportovní třídy vyplynulo z potřeby navázání dalšího článku v budované struktuře plaveckého oddílu. Po 1-2 letech práce ve zdokonalovacím plavání je potřeba dále postoupit v tréninkovém vývoji. 18

19 V roce 1996 se Sportovní škola Brno na Botanické ulici transformovala na Sportovní gymnázium. V plavání došlo ke změně systému výběru a přijetí na školu.budoucí adepti byli vybírání až do vznikajícího šestiletého gymnázia, oproti předcházejícímu stavu (výběr do páté třídy). Vznikající mezeru v systému bylo nutno vyplnit. Samotná realizace vzniku sportovních tříd byla spuštěna ihned v září 1996, tedy s více než dvouletým předstihem později schválené směrnice MŠMT Projekt intenzifikace sportovních tříd. Prvotní bylo jednání se školou, která má svůj vlastní bazének umožňující alespoň zčásti zabezpečit trénink, zejména v nižších ročnících. Na základních školách v Brně je několik bazénků cca 16m sloužících povinné školní výuce plavání. Protože realizace neměla v prvopočátku oporu v legislativě, bylo vše velmi složité. Po dobré zkušenosti se zdokonalovacím plaváním na ZŠ Arménská byla tato škola vybrána jako vhodná pro uskutečnění tohoto záměru. Podařilo se a od začala fungovat první sportovní třída. Každým rokem se musely řešit nové problémy. Ve vedení školy a později i ČSPS jsme však našli dostatek ochoty věci dořešit. V roce 1999 byly pak i plavecké třídy při ZŠ Arménská zařazeny do projektu MŠMT: Intenzifikace sportovních tříd. V současnosti je systém přípravy v zásadě vytvořen. Vše je podloženo smluvním vztahem Klub Škola. Každoročně se dolaďují věci týkající se rozvrhu a počtu žáků, eventuálně personálního zabezpečení ze strany školního úvazku. Vše 19

20 podstatné pro celý školní rok se každoročně připravuje a provádí na základě ročního plánu. Materiální podmínky Prostorové podmínky, jak ve škole (učebny, samostatná třída), tak i tréninkové (bazén na škole a v Brně) byly a jsou omezené. Protože však dětí ubývá, byla naše potřeba, vytvořit sportovní plavecké třídy postupně školou velmi vítaná. Do sportovních tříd jsou vybíráni plavci z celého Brna. I když jich ovšem převážná většina pochází z blízkých sídlišť, je přísun žáků na školu z ostatních škol jednou z možností, jak zachovat pro učitele dostatek úvazků. Žáky doplňujeme i v dalších ročnících. V prostorách školního bazénu je zabezpečen trénink družstev 5.a 6. třídy (pouze 2 hod výcviku probíhají mimo prostor školy), 7.třída využívá školní bazén a tělocvičny již jen 2x týdně, 8 a 9.třída již kromě 1 hodiny TV v tělocvičně provádí výcvik mimo školu. Hospodaření Tak, jako u předchozích článků oddílu, tak i u 20

21 sportovních tříd, je hospodaření vedeno na samostatném podúčtu. Podle výše nájemného, počtu tréninkových hodin a podle úvazků trenérů jsou stanoveny příspěvky žáků sportovních tříd na školní rok. Pohybují se v rozmezí Kč na žáka za rok. Bohužel příspěvky od žáků nestačí pokrýt veškeré výdaje. Zejména výdaje na nájemné jsou obrovské (například ze Kč vybraných příspěvků v roce 2002 se 350 tisíc použilo právě za nájemné na bazénech. Zbytek je použit na odměny pro trenéry. Ostatní výdaje na činnost sportovních tříd jsou hrazeny oddílem. Ten buď použije na pokrytí těchto výdajů zdroje z účelových dotací, nebo zdroje sponzorské. Při počtu cca 100 plavců na sportovních třídách jsou v současnosti výdaje velkou zátěží a oddíl hledá cesty jak prostředky sehnat. Další zvyšování příspěvků vzhledem k nutným výdajům na povinný lyžařský výcvik na horách a na plavecké soustředění v létě je již často na hranici finančních možností rodičů. Personální Samozřejmě, že v prvopočátku, kdy byly na základní škole jedna či dvě sportovní třídy, bylo velmi složité na počet cca 50 žáků dostat úvazkové hodiny učitele TV. Proto, po určitou dobu byly brány na pomoc při sportovním tréninku učitelky TV ze školy. Snahou bylo postupně jejich úvazky u sportovních tříd 21

22 sloučit do jednoho. Po velmi citlivém a úspěšném jednání s vedením školy se to podařilo. V současnosti je jeden trenér zaměstnán na základě smlouvy s ČSPS a oddílu. Je přímo i metodicky řízen výborem oddílu resp. předsedou. Další trenér je po doporučení výboru plaveckého oddílu zaměstnán jako učitel TV, s úvazkem školy cca 18 až 21 hodin týdně. Velikost úvazku je každoročně upravován podle možností školy (počty žáků). Na zbývající trenérská místa jsou pak dosazeni 3-4 trenéři oddílu, vykonávající tuto činnost na základě mandátní smlouvy. Jak již bylo výše řečeno, jejich odměna je přímo odvislá na celkovém hospodaření Sportovních tříd a proto tuto činnost vykonávají jako svůj vedlejší pracovní poměr (nedostatek financí). 4.4 Sportovní gymnázium Stojí na předposledním schodku struktury plaveckého oddílu. Zřizovatelem a garantem Sportovního gymnázia je MŠMT a funguje jako příspěvková organizace Zabezpečuje svojí činností přípravu plavců, jak z řad vlastních odchovanců Komety Brno, tak i z regionu (díky možnostem vlastního internátu). Realizuje 6ti letou a 4 letou formu studia. Ve třídách se zaměřením na sportovní přípravu jsou zařazeni sportovci 22

23 v kmenových sportech (atletika, plavání, gymnastika, tenis, volejbal) a mimořádně talentovaní sportovci jiných sportů. Vliv oddílu se zde projevuje spíše ve funkci koordinační a zastřešující. Materiální podmínky Pro sportovní přípravu jsou využívány na základě dlouhodobých i krátkodobých smluv tři bazény: v Lužánkách, na Lesné a na Kraví hoře. Další sportoviště využívané v přípravě jsou: vlastní posilovna a tělocvična, atletická tartanová dráha,(vše ve škole), posilovna na Lužánkách a tělocvična ve sportovním areálu na Lesné. Na zkrácení ztrátového času mezi školou a sportovišti slouží vlastní školní autobus. Odpadá tím náročné a zdlouhavé cestování MHD a lze více využívat času jak pro studium, tak i pro trénink. Autobus pomáhá dle možností i v případě sportovních soutěží, soustředění, či jiných akcí školy (lyžařské kursy). Hospodaření Veškeré výdaje související se sportovní přípravou (pronájmy, platy trenérů) hradí škola. Na krytí nákladů spojených zejména s účastí na soutěžích se podílí zčásti Klub a Nadace Sportovního gymnázia, resp.rodiče. Roční poplatky do fondu Nadace činí 3500 Kč za rok. Kromě soutěží se tyto prostředky používají k vybavení sportovním materiálem, na výdaje na soustředění, za doplňky sportovní výživy a podobně. 23

24 Přijímací řízení Plavci jsou přijímáni po absolvování 7.roč.ZŠ, na studium šestileté. V souvislosti s opětným otevřením i 4 leté formy studia, je v případě nenaplnění potřebného počtu studentů jinými sportovními odvětvími, možnost doplnit do tohoto studia i několik studentů z řad plavců. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí a) Teoretické zkouška: Český jazyk a matematika b) Praktická část : plavecké testy Sportovci absolvují měřený úsek na 25m ve všech plaveckých způsobech. Součet časů se oboduje dle bodovacích tabulek. Další část testu je 200PZ a 800 VZ. Opět se výsledek oboduje. Bodové ohodnocení všech testů se sečte a eventuelně se připočte bonus za umístění na Mistrovství republiky. Personální O studenty - plavce se starají čtyři profesionální trenéři na plný úvazek. Trenéři jsou zaměstnanci Sportovního gymnázia. Funguje dobrá spolupráce mezi kantory a trenéry (koordinace výuky, soustředění, uvolňování na sportovní akce). Pro plavce a další sportovce ubytované na domově mládeže, který je součástí budovy školy, zaměstnává škola další 24

25 pedagogické pracovníky. 4.5 Sportovní centrum - Odbor sportu MV ČR Sportovní centrum (dříve označované jako Středisko vrcholového sportu) má za hlavní cíl připravit a vychovat plavce pro potřeby české reprezentace, schopné účasti a dobrého umístění na vrcholných evropských a světových soutěžích a Olympijských hrách. 25

26 Materiální podmínky Tréninková činnost se odbývá zejména na dvou sportovištích. Na bazéně za Lužánkami (50m bazén), s vlastní posilovnou, rovněž s prostorem pro rehabilitaci a kanceláří trenérů. Druhým sportovištěm je bazén na sídlišti Lesná (25m bazén) a od loňského roku v sportovním areálu Kraví hora. Mimo brněnští sportovci jsou bezplatně ubytováni v ubytovně Policie ČR, velmi slušně vybavené a vzdálené cca 10minut od plaveckého stadionu. Tréninky probíhají dvoufázově: ráno od 6.00 do 8.00 a odpoledne dle skupin, mezi 14 až 18 hodinou. Personální Výběr trenérů a dalších zaměstnanců Odboru sportu jde mimo působnost Komety Brno. Jeden vedoucí pracovník, sekretářka, dva trenéři, rehabilitační pracovník a dle potřeby jsou zaměstnáváni další úvazkoví pracovníci Odboru sportu, jehož sídlo se nachází v Praze. V Brně jsou pouze dva oddíly Odboru sportu: plavání a broková střelba. 26

27 Obrovskou výhodou je zajištění klubového lékaře z Ústavu sportovní medicíny v Brně. Plavci mají okamžitý přístup do ordinace, kde řeší aktuální problémy. Další výhodou plavců je pravidelná vizita lékaře přímo na bazénu, kde lékař s trenéry a plavci konzultuje vše potřebné. Odbor sportu vyžívá služeb Střední policejní školy v otázkách zajištění dopravy na soutěže (jejich řidiči pracují pro Odbor sportu na dohody o provedení práce). Hospodaření Odbor sportu je rozpočtová organizace. Financování Sportovního centra se provádí prostřednictvím Odboru sportu MV ČR se sídlem v Praze (dále OS). OS je příjemcem prostředků ze zdrojů MŠMT určených k reprezentaci České republiky. OS používá těchto prostředků zejména na úhradu nákladů spojených s touto činností. V našem případě tedy na úhradu nájemného, platů trenérů, pokrytí 27

28 sportovních akcí (soustředění a závodů), na úhradu příspěvku na stravu, rehabilitaci, zdravotního zabezpečení apod. Konkrétní výše prostředků na období je úzce závislá na úspěšnosti sportovního období. V případě výrazných sportovních úspěchů (medailisté z ME, MS) jsou sportovci zabezpečeni i po stránce sociální. Jsou v zaměstnaneckém poměru k OS na pozici sportovců instruktorů. Jejich platové ohodnocení odpovídá opět jejich úspěšnosti. 4.6 Oddílová družstva Vybudování oddílových družstev v plavání je posledním a doposud ne zcela dořešeným úkolem oddílu. Zůstává a dále se rozrůstá skupina mládeže, ochotná provozovat plavání na výkonnostní nebo jen rekreační úrovni. Další skupinou jsou pak i plavci, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí, či nemohou přestoupit na sportovní třídy. V neposlední řadě jde o plavce, kteří odcházejí ze sportovního gymnázia, nebo z Odboru sportu. 28

29 Protože v současnosti je teprve ustanoveno prvé družstvo, jsou následující odstavce míněny jako doporučení. Materiální podmínky Výchozí možnosti na sportovní přípravu jsou v Brně omezené. Možná, v souvislosti s nově budovanými zařízeními, dojde ke zlepšení, zejména co se týče prostorů na bazéně. Jelikož přednost ve výběru tréninkových hodin budou mít vždy družstva sportovních tříd, gymnázia a Odboru sportu, je a bude složité zajistit vhodné podmínky pro tyto družstva. Započalo se s budováním jednoho družstva, vzniklého z dětí, kteří nepřestoupí do družstev sportovních tříd (děti z ročníku). Další družstvo je třeba vytvořit z plavců v období tříd. Zde pak lze sloučit oddílové plavce s částí stejně starých plavců ze sportovních tříd, kteří neprošli výběrem na sportovní gymnázium, nebo mají v úmyslu studovat jinou školu. Třetí skupina oddílových plavců je skupina plavců po ukončení povinné školní docházky a v období studia na střední škole, či učilišti. Poslední čtvrtou skupinu pak lze vytvořit z mladých sportovců, kteří končí studium na sportovním gymnáziu, nebo ukončili činnost ve sportovním centru. Toto družstvo-seniorské, lze dále doplnit plavci, kteří mají zájem zúčastňovat se soutěží kategorie masters. 29

30 Hospodaření Tak jak mají jednotlivé odbory svůj samostatný podúčet, i zde je třeba pro každé družstvo tento podúčet vytvořit. Ekonomicky soběstačné družstvo by mělo mít cca 25 členů. Po naplnění počtu členů, respektive při počtu členů v družstvu více jak 30, lze uvažovat o vytvoření dalšího družstva. Protože při budování těchto družstev bude k jejich naplňování docházet postupně, je třeba počítat s tím, že výdaje po nějaký čas budou větší než příjmy. Všechny družstva musí hospodařit na principu vyrovnaného rozpočtu, kde oddílové příspěvky pokryjí výdaje na nájemné a trenéra. Personální Tak jak se stanovuje cíl daného družstva, tak by měl vypadat profil trenéra či vedoucího. V prvních družstvech půjde o tréninkový proces, kde je potřeba stále hledat nadějné plavce, které by bylo možno i dodatečně zařadit do systému přípravy na ST či SG. Postupně se stále více stává rozhodující složka pedagogické a manažerské činnosti trenéra. Trenér musí umět s mladými lidmi hovořit, najít společný zájem a udržet organizaci tréninkového procesu, kázeň a zájem. Je potřeba najít pro tuto činnost vhodného trenéra. Postupným budováním družstev vznikne časem i dostatečný zdroj příspěvků na plnou profesionalizaci tohoto trenéra. Do 30

31 doby než tato situace nastane, musí oddíl najít zdroje a překrýt případný deficit v hospodaření. Věřím však, že v dlouhodobém horizontu se investice do osoby trenéra vrátí jak po stránce finanční, tak zejména při získání dalšího člověka zapojeného do činnosti oddílu. 4.7 Vodní pólo Činnost odboru vodního póla má v našem oddíle dlouholetou tradici. Plavečtí trenéři v mládí často úspěšně oba sporty skloubili. Také při tréninku základního plavání existuje mnohaletá spolupráce. Sportovci mají na výběr, zda se věnovat plavání, nebo pokračovat v činnosti vodního póla. Současně s budováním základů zdokonalovacího plavání, bylo přikročeno i k budování základů vodního póla. Je však třeba říci, že odloučení vodního póla od Svazu plaveckých sportů, negativně ovlivnilo sportovní rozvoj tohoto sportu. 31

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s.

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Grantový program Sportovní centra dětí v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2015 Jihlava,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

VRCHOLOVÁ MLÁDEŢ NÁRODNÍ AKADEMIE

VRCHOLOVÁ MLÁDEŢ NÁRODNÍ AKADEMIE VRCHOLOVÁ MLÁDEŢ NÁRODNÍ AKADEMIE 24.11.2014 SOUČASNÝ STAV Úbytek dětí ve fotbale Ze široké základny vychází kvalita Důvody: Všeobecný názor společnosti na fotbal Neodbornost Nehravost Nechutnost Proč

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 Stanovy Název : Klub přátel školy při mateřské škole Havířov Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 1.Cíl činnosti : Klub přátel školy (dále jen KPŠ) prosazuje oprávněné zájmy dětí as jejich zákonných

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31.

INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31. INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31. října 2015 Program I - Sportovní reprezentace ČR A. Podpora sportovní

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže mládeže a tělovýchovy čj. 16 841/2008-50_PII. Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 30. září 2008 v rámci Zásad programů Státní

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 V Praze 5. října 2015 ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 Tento dokument popisuje systém výběru sportovců do SCM a systém rozdělování finančních prostředků SCM pro rok 2016. Systém je v souladu s

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva Plavecký klub Mariánské Lázně 2012

Výroční zpráva Plavecký klub Mariánské Lázně 2012 Výroční zpráva Plavecký klub Mariánské Lázně 2012 Stránka 1 z 5 Výroční zpráva PKML 1. Identifikační údaje Právnická osoba Název organizace Plavecký klub Mariánské Lázně IČ 687 84 732 Sídlo Tyršova ul.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Oranžová kniha sportu. Praha, leden březen 2010

Oranžová kniha sportu. Praha, leden březen 2010 Oranžová kniha sportu Praha, leden březen 2010 Společnost, která sportuje a žije aktivně, je silnější Sport je socializačním fenoménem ve všech společnostech, a to bez ohledu na jejich ekonomickou sílu.

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu ze dne 17. 12. 2014 č. 16/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje

Více

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy: Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008 Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

HISTORIE A SOUČASNOST PFS

HISTORIE A SOUČASNOST PFS HISTORIE A SOUČASNOST PFS Založen v 70. letech minulého století Původně sdružoval nejen kluby současné Prahy, ale i Prahy západ a Prahy východ Působnost PFS odpovídá současnému státoprávnímu územnímu uspořádání

Více

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína.

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína. 1953 V tomto roce vznikla při TJ Zbrojovka Vsetín sportovní škola gymnastického dorostu. Jiří Junek byl členem reprezentace dorostu a vítěz závodů v tehdejší Německé demokratické republice. Mezi další

Více

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Sportovní třídy Českého svazu triatlonu Hodnocení činnosti za rok 2006 Zpracoval: Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Předkládá: Český svaz triatlonu Atletická 100/2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Součástí profesionálního klubu FK Baník Most 1909 a.s., je Fotbalová Akademie Josefa Masopusta.

Součástí profesionálního klubu FK Baník Most 1909 a.s., je Fotbalová Akademie Josefa Masopusta. FK Baník Most 1909 si svou tradicí v mládežnických kategoriích udržuje vysokou úroveň v oblasti výchovy mládeže nejen v okrese Most, ale i v České republice. Mladí hráči mají možnost měřit své síly s nejúspěšnějšími

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

sportu krajem Vysočina

sportu krajem Vysočina podpora sportu krajem Vysočina Úvod, vymezení pojmů, cíl Vývoj financování sportu ze strany kraje Vysočina Pozitiva, negativa, co chybí a návrhy řešení Diskusní příspěvek pro VH KS ČSTV Vysočina dne 8.

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Výroční zpráva. Plavecký klub Mariánské Lázně. Stránka 1 z 5

Výroční zpráva. Plavecký klub Mariánské Lázně. Stránka 1 z 5 Výroční zpráva Plavecký klub Mariánské Lázně 2013 Stránka 1 z 5 Výroční zpráva PKML 1. Identifikační údaje Právnická osoba Název organizace Plavecký klub Mariánské Lázně IČ 687 84 732 Sídlo Tyršova ul.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS Směrnice pro SpS OBSAH SMĚRNICE SpS 1. Základní pojmy směrnice SpS... 108 2. Závazné podmínky pro činnost SpS... 109 3. Náplň práce, práva a povinnosti trenéra SpS... 109 4. Kriteria pro zařazování, setrvání

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842

Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 K a l k u l a č n í c e n y p l a v e c k é v ý u k y v h l a v n í a d o p l ň k o v é č i n n o s t i š k o l y Tento dokument obsahuje ceník služeb,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST)

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Článek I. Úvodní ustanovení Česká asociace stolního tenisu (dále jen ČAST)

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C Systém vzdělávání trenérů Trenérsko metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO SENIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva seniorů na rok 2009-2010 je směrován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích ME (25m) Istanbul a ME (50m)

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více