Možnosti internetového marketingu (zpracoval: Ing. Jakub Skála)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti internetového marketingu (zpracoval: Ing. Jakub Skála)"

Transkript

1 Možnosti internetového marketingu (zpracoval: Ing. Jakub Skála) Obsah 1.1 Stručná historie Internetu Internetový marketing Rozdělení internetového marketingu pro vyhledávače Plán optimalizace SEO plán Analýza vlastních stránek Analýza konkurence Metody optimalizace On-page faktory Off-page faktory Black Hat SEO Linkbuilding budování zpětných odkazů Co jsou zpětné odkazy Kritéria pro ideální zpětný odkaz Možnosti získávání zpětných odkazů Nepřímý linkbuilding Copywriting psaní atraktivních článků pro web Jaký obsah prodává Desatero k napsání úspěšnému textu Podpůrné weby a mikrostránky Internetová reklama Reklamní systémy PPC vs. bannery Srovnávače zboží Placené katalogy Sociální sítě Literatura... 27

2 1.1 Stručná historie Internetu V únoru roku 1958 byla založena agentura ARPA (Advanced Research Projects Agency), která měla zajistit obnovení technologického lídra v USA. Dne 29. října 1964 byla zprovozněna síť ARPANET výhradně pro armádní účely. Posléze byla síť nasazena na čtyři univerzitní počítače v různých částech USA. Síť byla v té době decentralizovaná, tudíž neměla žádné snadno zničitelné centrum (Wikipedie). Počátkem 70. let vzniká všem již velmi známý a sada protokolů TCP/IP 1. Roku 1984 vzniká DNS 2 a o rok později probíhají první registrace domén. Velká událost nastává v roce 1989, kdy Tim Bernes ze střediska CERN navrhuje počátky WWW. Jedná se o celosvětovou síť provázanou hypertextovými dokumenty založených na jazyce HTML 3. První verze grafického internetového prohlížeče na sebe nenechá dlouho čekat a vzniká v roce Tímto rokem se začínají datovat počátky rozvoje internetu a jeho komerčního využití. Díky vzniku prvního masově rozšířeného grafického prohlížeče Mosaic roku 1993 a o rok později Netscape, začíná docházet k prudkému nárůstu uživatelů internetu. V roce 1994 se začínají na internetu objevovat první bannery a elektronické obchody a uživatelů internetu a webových stránek exponenciálně přibývá. V roce 1994 vytvořili Jerry Yang a David Filo celosvětově známý vyhledávač Yahoo!. O rok později přicházejí na scénu další a další vyhledávače: Metacrawler, Excite, Altavista, Inktomi a GoTo. Vedoucí postavení si však celkem s přehledem udržovalo Yahoo!. Situace se začal zhoršovat při stále větším nárůstu webových stránek. Výrazně klesala relevance výsledků vyhledávání. Problém se vzrůstající mírou nerelevantních výsledků vyhledávání vyřešili ke konci roku 1998 Larry Page a Sergey Brin s vyhledávačem Google, který se stal absolutním lídrem a tvůrcem nových internetových technologií na celém světě (Smička, 2004, s. 17) 1 Transmission Control Protocol/Internet Protocol protokol používaný při přenosu dat prostřednictvím internetu. 2 Domain Name Server je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, pomocí něhož se vyměňují informace. Hlavním úkolem jsou vzájemné převody doménových jmen. 3 Hypertext Markup Language je značkovací jazyk pro vytváření webových stránek v systému World Wide Web 2

3 1.2 Internetový marketing Co znamená vůbec slovo marketing? Obvykle je marketing definován jako způsob vytváření, propagování a poskytování produktů koncovým spotřebitelům. Mezi nejpoužívanější definice patří tato: Marketing je společenský proces, v němž jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, nabízíme a svobodně směňujeme s jinými výrobky a služby, které mají hodnotu (Kotler, 2007, s. 44). Propojením oblasti internetu a marketingu pak dochází ke vzniku internet marketingu. V českých odborných knihách je internetový marketing definován různými způsoby, např.: Marketing na internetu je aplikace internetu a příbuzných digitálních technologií za účelem dosažení marketingových cílů. (Stuchlík a Dvořáček, 2000). Někdy bývá za internetový marketing označován také e-marketing, nebo elektronický marketing. Toto označení však není zcela správné, neboť e-marketing zahrnuje veškerý možný elektronický marketing jako například mobilní marketing, online rádia a televize atd. Co je však daleko podstatnější, je skutečnost, že internetový marketing zaujímá v současné době v celém elektronickém marketingu největší podíl. Další pojem, který s internetovým marketingem velmi úzce souvisí, je e-business. Do této skupiny patří obchodní aktivity, které probíhají prostřednictvím informačních technologií. Zahrnuje například online komunikaci, online výzkum a také online marketing. 3

4 1.3 Rozdělení internetového marketingu pro vyhledávače Jak již bylo popsáno v úvodu práce, internetový marketing lze rozdělit do několika dalších podkategorií, mezi ně lze například zařadit: Optimalizace stránek - SEO Internetové reklamní kampaně Mobilní marketing Virální marketing ing Blogy PR články Seznam obsahuje pouze hlavní skupiny, které lze efektivně aplikovat jako marketingový mix při propagaci webových stránek na internetu. Následující graf uvádí hlavní aktivity a jejich schematické rozdělení, které je možné v rámci internetového marketingu pro vyhledávače využívat. SEO Linkbuilding Copywriting PPC kampaně Placené katalogy Srovnávače zboží Bannerové kampaně Graf č. 1: Rozdělení jednotlivých činností internetového marketingu Pouze v případě, že se při propagaci firmy na internetu využívá více činností najednou, dochází k synergickému efektu. Je důležité si uvědomit, že není možné udělat pouze optimalizaci pro vyhledávače a čekat, že se stránky dostanou na první místa ve vyhledávání. Následující kapitoly podrobně rozeberou a popíší jednotlivé skupiny jak základních, tak i pokročilých činností, které budou v praktické části využity pro dosažení vytýčených cílů. 4

5 1.4 Plán optimalizace Prvním krokem k úspěšné optimalizaci webových stránek je důkladná příprava. Optimalizace webových stránek je dlouhodobý proces, který posléze přináší dlouhodobé výsledky. A to je hlavním důvodem, proč potřebuje pečlivé naplánování. K tomu je potřeba připravit podrobný plán, který se skládá z několika velmi důležitých částí (Ledford, 2007, s. 17) SEO plán Ačkoliv bývá každá stránka jedinečná a SEO plán se bude výrazně lišit podle typu stránky, zaměření cílové skupiny, velikosti, typu webových stránek, existují určité body, které by každý takový plán měl obsahovat. Před započetím práce by mělo být odpovězeno na několik dosti zásadních otázek (Kubíček, 2008, s. 71). Otázka č. 1: Jaké je zaměření firmy? Jedná se o firmu zaměřenou na koncového spotřebitele (B2C) nebo firma obchoduje s dalšími firmami (B2B)? Poskytuje společnost čistě služby nebo prodává zboží a výrobky nebo obojí? Budou webové stránky sloužit k prodeji na internetu nebo půjde čistě o informační stránky? Zaměření firmy je velmi důležitá informace a je potřeba ji hned od začátku znát. Otázka č. 2: Jaký je hlavní cíl stránek? Zvýšit návštěvnost, zvýšit prodej zboží internetového obchodu, zvýšit obrat, zlepšit pozice ve vyhledávačích? Opět je velmi důležité vědět, zda se jedná o stránky určené k poskytování informací, prodeji zboží nebo služeb. Má pouze poskytovat základní informace o firmě, propagovat značku nebo má sloužit k navázání nové spolupráce s dodavateli? Otázka č. 3: Jaká je cílová skupina? Je potřeba identifikovat, kdo je cílová skupina. Jsou to výhradně muži, ženy nebo obojí, studenti, kteří hledají pouze informace, zaměstnání, nebo matky na mateřské dovolené hledající kočárky a potřeby pro kojence? Díky poznání cílové skupiny je možné identifikovat vyhledávače, na které se bude internetový marketing zaměřovat. Lidé pracující v IT oblasti budou pravděpodobně více přicházet na stránky z vyhledávače Google, naopak důchodci nebo kojící matky budou více využívat nejpoužívanější vyhledávač v České Republice Seznam. 5

6 Otázka č. 4: Kdo tvoří hlavní konkurenci? Znalost konkurence je klíčem k nalezení konkurenčních výhod ale i nedostatků, kterých lze využít a dále na nich těžit. Pokud dojde k dobrému poznání konkurence, je možné se od těch úspěšnějších přiučit a od té méně úspěšné skupiny poučit, jak si zbytečně neklást překážky před cestu. Otázka č. 5: Kdy dochází k přeměně návštěvníka v zákazníka? Je to okamžik, kdy dojde k dokončení objednávky zboží, zaregistrování do newsletteru, odeslání poptávkového formuláře, nebo zhlédnutí kontaktní stránky s detailnějšími údaji o firmě? Analýza vlastních stránek Tato analýza by měla pomoci zjistit a objasnit současný stav webových stránek, chyby, které se mohou vyskytnout při přípravě webu a také co je na stránkách naopak dobré. Během analýzy je potřeba zjistit přístupnost stránek, na jakých pozicích se stránky zobrazují ve vyhledávačích, obsah stránek, a další důležité věci, které jsou uvedeny v seznamu níže (Ash, 2008, s. 107): Analýza současného stavu Umístění stránek ve vyhledávačích Počet a struktura zpětných odkazů Počet zaindexovaných stránek ve vyhledávačích Použitá klíčová slova Analýza HTML kódu Struktura a vzhled URL adres Analýza konkurence Klasický marketing dělí trh mezi čtyři typy firem: 1. tržní vůdce zaujímá největší podíl na trhu, vyvíjí nové technologie a inovace, 2. vyzyvatel jedná se o firmy, které mezi sebou tvrdě bojují o větší podíl na trhu, útočí na vedoucí firmu, značně riskují, 3. následovatel firma na vzestupu, která je schopna si udržet svůj podíl, kopírují činnosti a aktivity, 4. troškař malé firmy obsluhující malé tržní segmenty, zaměřují se na tržní výklenky, úzce se specializují. 6

7 Nezbytnou součástí strategie pro webové stránky musí být analýza konkurence a relevantního internetového prostředí. Účelem takové analýzy je nalézt pro nabídku tu správnou pozici. Aby bylo možné s konkurencí bojovat, musí být nejprve identifikována a dobře poznána. Konkurence, která nás bude zajímat, se dále dělí (Grappone, 2008, s. 138): 1. Oborová konkurence přestože se můžeme domnívat, že své konkurenty dobře známe, mělo by dojít ke konzultaci s oddělením prodeje a managementu, abychom získaly další informace a typy. Popřípadě můžeme oslovit své stávající zákazníky. 2. Konkurence v placeném vyhledávání ačkoliv jsou placené kampaně a přirozené vyhledávání naprosto něco jiného, oba dva typy jsou zobrazovány přímo ve vyhledávačích. Pokud tedy najdeme konkurenci v těchto placených kampaních na klíčová slova, která souvisejí s naším oborem podnikání, měli bychom zbystřit zrak. 3. Konkurence ve vyhledávačích jednoduchá metoda k získání seznamu potenciálních konkurentů. Zajímat by nás měly především weby v první desítce výsledků vyhledávání. Touto skupinou se budeme dále zabývat. Jak bylo zmíněno výše, nejzajímavější skupinou konkurentů budou ti, kteří se nacházejí na prvních místech ve vyhledávání. V tomto případě lze využít fulltextových vyhledávačů, popř. katalogů. Na tyto konkurenty se bude potřeba dále zaměřit. V další fázi poznávání konkurence je důležité projít stránky hlavních konkurenčních firem a podrobit je pečlivému rozboru co je špatně, co chybí, jaká cílová skupina je oslovována, jakou využívají propagaci, s kým spolupracují a pokud to bude možné, tak i jejich návštěvnost. Stejné rozdělení, které bylo popsáno výše, lze úspěšně aplikovat na internetový trh. Ať už se firma nelézá v jakékoliv skupině, je dobré si zjistit, jak to dělají ti nejlepší, tedy tržní vůdci. Je potřeba si uvědomit, že tradiční rozdělení firem na kamenné a internetové nemusí vždy platit. Firma, která je velmi známá v prostředí kamenných obchodů, nemusí být lídrem na internetu a naopak. Příkladem můžou být cestovní kanceláře, které mohou dosahovat několikanásobně vyšších obratů než jejich kamenná konkurence. 7

8 Nakonec čeká firmu to nejtěžší, a to vymyslet, jak se od konkurence pozitivně odlišit. K tomu je potřeba disponovat určitými konkurenčními výhodami. 1.5 Metody optimalizace Metody optimalizace pro vyhledávače lze rozdělit na tři skupiny on-page faktory, offpage faktory a tzv. Black Hat SEO. V této kapitole dojde k vysvětlení a popisu jednotlivých metod On-page faktory Mezi on-page faktory patří cokoliv, co se může vykytovat na webové stránce. To znamená nadpisy, hlavičky, obsah stránky, interní a externí odkazy atd. Vždy záleží na počtu jednotlivých slov na stránce, tedy na hustotě. Základ v optimalizaci webu je, že každá stránka musí být unikátní (Smyčka, 2004, s. 43). Je důležité mít na paměti, že vyhledávače hodnotí jednotlivé stránky zvlášť, takže je potřeba se soustředit nejenom na úvodní stránku, ale na všechny stránky webu. Mezi on-page faktory také patří rychlost načítání stránky, minimalizace velikosti grafických prvků, optimalizace multimédií atd. (King, 2008, s. 155). V následujících odstavcích budou uvedeny důležité on-page faktory a detailněji popsány. Klíčová slova Klíčová slova jsou pro dobré umístění ve výsledcích vyhledávání skutečně klíčová, dokonce by se dalo tvrdit, že je to nejdůležitější část optimalizace. Správně zvolená klíčová slova jsou totiž základním předpokladem k prvnímu kroku při optimalizaci. Pokud se dané slovo na stránce nevyskytuje, nemůže jej ani vyhledávač najít (Grappone, 2008, s. 109). Výjimku tvoří tzv. anchor text, který bude vysvětlen později. Je dobré si pro začátek promyslet, jak by uživatel stránku hledal, tedy to, co zadá do vyhledávače. Pro zjištění více nápadů je potřeba zapojit celou firmu, tedy od marketingového oddělení až po vedoucí pracovníky. Každý totiž zadává do vyhledávače trošku něco jiného. Jinak bude hledat člověk pracující v IT oblasti a jinak dospělí nad 45 let. 8

9 Každé klíčové slovo lze rozdělit na dvě skupiny: obecná klíčová slova ze skupiny Head a méně obecná klíčová slova ze skupiny Tail (Jones, 2008, s. 14). Na obecná slova (např. autobazar) se samozřejmě optimalizuje podstatně hůře než na slova spíše unikátní (např. autobazar Brno). Každou stránku lze dobře zoptimalizovat na maximálně 5 slovních spojení, čím konkurenčnější oblast, tím bude toto číslo menší. Při návrhu klíčových slov je potřeba pro jednotlivé stránky zohlednit další ukazatele, které nám prozradí, zda na dané slovo optimalizovat či nikoliv. Jedná se o vyhledávanost slova, relevanci slova a konkurenčnost. Je vhodné si udělat seznam možných klíčových slov a stanovit každý ze tří ukazatelů. Jde o to mít co nejvíce vyhledávané slovo, co nejvíce relevantní a co nejméně konkurenční. Taková slova jsou ideální pro optimalizaci. Samozřejmě lze optimalizovat na slova hodně konkurenční nebo méně vyhledávaná, ale vždy by měla zůstat zachována dostatečná relevance k danému obsahu stránky. V souvislosti s návrhem klíčových slov je potřeba zmínit ještě jeden termín, který se poměrně často užívá. Jedná se o tzv. long tail neboli dlouhý ocas. Marketingoví odborníci dávno zjistili, že skupina zákazníků se chová jako kometa. Není tvořena jen širokým hlavním proudem (head), ale i velkým počtem malých segmentů tzv. long tail (Kubíček, 2008, s. 98). Graf č. 2: Vizuální podoba dlouhého ocasu Množství potenciálních zákazníků v ocasu komety totiž může být mnohonásobně vyšší, než je počet zákazníků, které by byl výrobce schopen oslovit, pokud by svůj marketing zacílil pouze do hlavního proudu. 9

10 Právě v této strategii je skryt úspěch řady internetových obchodů. Díky tomu, že si nemusí držet podobně jako kamenné obchody sklady, může být jejich nabízený sortiment podstatně širší. V konečném důsledku jsou poté schopni uspokojit více lidí. Jakmile je seznam klíčových slov kompletní, je potřeba dané slova umístit na webovou stránku. K tomu slouží tzv. tagy a metaznačky. Jedná se o HTML elementy, ze kterých se skládá celá webová stránka. Mezi důležité patří (Sirovich, Darie, 2007, s. 18): Hlavičky stránek (tzv. title) velmi důležitý prvek, jemuž vyhledávače přiřazují velkou hodnotu, navíc se titulek zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, tudíž by měl být zajímavě napsaný. Nadpisy H1 až H3 také dosti důležité, každá stránka by tyto nadpisy měla obsahovat už jenom z důvodu správné sémantiky. Metaznačky (tzv. meta description) ačkoliv vyhledávače tomuto prvku přičítají velmi malou nebo žádnou váhu z hlediska klíčových slov, je důležitý, neboť se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání hned pod titulkem stránky a může tak více zaujmout než konkurenční odkaz. Odstavce (tag <p>) naprosto základní prvek webového dokumentu, který obsahuje texty stránky, kvůli kterým návštěvníci na stránky přijdou. URL adresy v dnešní době vyhledávače klíčovým slovům v URL adresách nepřikládají takový důraz, jako tomu bylo dříve, přesto je však dobré mít adresy z hlediska SEO v pořádku, neboť jsou více uživatelsky příjemné a lépe zapamatovatelné. Odkazy v textu velmi důležitý prvek optimalizace stránek, neboť při správném použití klíčových slov uvnitř odkazu na stránkách dochází k jejich posílení vyhledávači. Text odkazu se nazývá anchor text a bude o něm ještě zmínka v části off-page faktorů Off-page faktory Mezi off-page faktory patří vše, co není přímo na optimalizované stránce. Převážně sem tedy patří všechny odkazy, které směřují z vnějšího prostředí internetu na danou stránku a s tím související určité hodnocení stránek vyhledávači (Smyčka, 2004, s. 58). Každá 10

11 stránka, která tak odkazuje na jiný web, vlastně dává dané stránce hlas (SEOMoz, 2008, s. 42). Nyní si představíme jednotlivé faktory. Anchor text Vyhledávače neberou v úvahu jen faktory, které jsou na stránce, ale také ty, co přicházejí z vnějšího okolí. Může se stát, že vyhledávané slovo ani na dané stránce není, avšak přesto se může objevit ve výsledcích vyhledávání. Tato skutečnost je způsobená právě anchor textem, což je obsah odkazu. Váha anchor textu je u vyhledávačů celkem významná, což dokazuje z minulosti několik tzv. Google bomb. První zdokumentovanou Google bombu použil Adam Mathes v roce 2001, když nalinkoval stránku svého kamaráda jako talentless hack (hacker bez talentu). Pokud tehdy kdokoliv hledal ve vyhledávači v roce 2001 hackera bez talentu, našel na prvním místě stránku kamaráda Adama Mathese. Na postižené stránce se samozřejmě slovní spojení talentless hack nevyskytovalo (Smyčka, 2004, s. 78). Později bylo něco podobného využito k poškození jmen politiků a dalších osobností. V posledních letech se však snaží vyhledávače podobným bombám bránit. Důvodem je snižování relevance a důvěryhodnosti vyhledávače jako takového. V případě, že dojde k vytváření většího množství nesouvisejících odkazů s texty, které se nevyskytují v textu stránky, neklade vyhledávač na odkazy takovou váhu. Samozřejmě, že využití anchor textu neplatí pouze pro externí odkazy, ale také pro interní, tedy ty, které se vykytují přímo na stránce (Ledford, 2008, s. 64). Hodnocení stránek Velmi často se spíše používá anglické slovo ranking, nebo také rank. Jedná se o hodnocení stránek vyhledávači a má mnoho společného s interními a externími odkazy. První svého druhu byl vyvinut tzv. Pagerank. Jedná se o obchodní značku patřící Googlu. Byl vyvinut jako číselný systém hodnotící relativní důležitost webových stránek. Vytvořili jej zakladatelé Googlu - Larry Page a Sergey Brin. Když se to vezme doslova, tak je celý systém založený na příchozích a odchozích odkazech obrovského množství webových stránek, které tvoří internet (Sirovich, Darie, 2007, s. 15). Funguje na principu, že pokud 11

12 web A odkazuje na web B, dává mu tím vlastně hlas, který zvyšuje jeho důležitost (Viney, 2008, s. 128). Toto je samozřejmě velice zjednodušená definice. A teprve až kombinace ranku, obsahu stránky a řady dalších faktorů určuje pozici na vyhledávané slovo. Důležité však je, že rank má každá stránka jednotlivě a ne celý web. Také hodnota příchozích odkazů je různá, a to podle ranku odkazující stránky, ze které tento odkaz přichází a dále počet odkazů na této stránce, neboť se daná hodnota rankingu dělí počtem odkazů na stránce a odkazované stránky tak přebírají pouze část celého hodnocení. V souvislosti s hodnocením stránek je potřeba zmínit ještě jednu důležitou věc. V případě, že na svých stránkách odkazujeme do vnějšího prostředí, tedy na externí stránky, je potřeba se vždy přesvědčit, zda dané stránky nejsou problémem z hlediska etického kodexu. Vyhledávače totiž penalizují stránky, které odkazují na stránky typu kasin, pornografie, nelegálního software apod Black Hat SEO Doposud jsme rozebírali pouze techniky, které při správné aplikaci pomáhají při optimalizaci webových stránek. Existuje však také řada dalších praktik, které mohou v určitých případech pomoci k dosažení vyšších pozic ve výsledcích vyhledávání, avšak na druhou stranu jejich praktikováním dochází k překračování určité hranice košer SEO neboli etické optimalizace, která nemá dobrý vliv na celý systém vyhledávání, neboť snižuje relevanci výsledků. Tyto praktiky se souhrnně nazývají Black Hat SEO a jejich znakem je, že používají podvodné techniky, kterými usilují o zlepšení pozic ve vyhledávačích a tím pádem zvýšení návštěvnosti v krátké době (Kubíček, 2008, s. 278). V případě, že je použití takovýchto technik na stránkách odhaleno, vyhledávače je penalizují tím, že je na nějakou dobu odstraní ze svojí databáze, tzv. indexu. Může se stát, že stránky již nikdy znovu nezaindexují nebo se ve výsledcích objeví často až po půl roce. Navíc je potřeba mít na paměti, že se tato oblast neuvěřitelným tempem vyvíjí vpřed a tudíž co bylo před týdnem legální, může být dnes problém. Proto není vhodné tyto techniky jakkoliv pokoušet, pokud máme se stránkami seriózní záměry. Pro přehled budou uvedeny nejčastější podvodné techniky (Sirovich, Darie, 2007, s. 174). 12

13 Cloaking neboli podstrkávání Cloaking je v podstatě podstrkávání jiného obsahu návštěvníkům webových stránek a jiného vyhledávačům. Jedná se o evidentní snahu ovlivnit výsledky vyhledávání. Vyhledávač vidí něco jiného než normální návštěvník. Podstrčení se většinou provádí nějakým serverovým skriptem. Robot pak dostává vysoce přeoptimalizovanou stránku, ze které by obyčejný návštěvník rychle utekl (Kubíček, 2008, s. 278). Doorway pages Jedná se o podvodné stránky, které jsou speciálně vytvořeny opět pouze pro vyhledávače. Jejich cílem není poskytnutí hodnotných informací návštěvníkům, ale pouze získání vysokého hodnocení ve výsledcích vyhledávání. Často se jedná o uměle seskládanou stránku obsahující desítky opakujících se klíčových slov (Smyčka, 2004, s. 90). Klamavé přesměrování Tento typ techniky se nejčastěji vykytuje na problematických stránkách s tématikou sexu, gamblerství, nelegálního software, prodej léků atd. Tato technika je obzvláště nepříjemná pro uživatele, neboť návštěvník, který je ovlivněn titulkem a popisem stránky ve vyhledávači, otevře stránku a na té je určitým skriptem přesměrován na jinou stránku, která většinou vůbec neodpovídá tomu, co uživatel původně hledal. Skrytý obsah nebo odkazy Skrytý text je jednoduše text, který nemůže návštěvník při prohlížení stránek vidět. Důvodem, proč se text skrývá je opět určitá snaha o přeoptimalizování webu pro lepší umístění. Mezi nejčastější způsoby, jak ukrýt text nebo přebytečná klíčová slova patří: použití stejné barvy textu jako pozadí za ním, umístění textu pod obrázek, skrytí textu pomocí kaskádových stylů, nastavení nulové velikosti písma. Podobné je to se skrýváním odkazů. Skryté odkazy slouží jenom k tomu, aby jimi procházel pouze robot vyhledávače, avšak nikoli lidé. 13

14 Jediná výjimka, která je přípustná a vyhledávače ji nepenalizují, je umístění textu pod obrázek, avšak na obrázku se musí daný text vyskytovat. Tato technika se využívá především z důvodu správné optimalizace stránek, neboť při použití obrázků namísto textu dochází ke ztrátám klíčových slov a snížení hustoty. Stuffing Jedná se o nesmyslně se opakující a matoucí slova. Tato technika je ve velmi těsném spojení se skrytým obsahem, neboť obsah se skrývá proto, že je většinou nesmyslný a jediné co obsahuje, je spousta klíčových slov. Běžný text je uměle doplněn o důležitá a vyhledávaná slova. Tvůrce těchto textů vede k podobným praktikám ani ne tak neznalost českého jazyka, jako spíše snaha o vměstnání co největšího počtu slov do obyčejného textu na stránce. Problém této techniky je především v tom, že se často jedná o slova, která s danou stránkou nemají nic společného (Kubíček, 2008, s. 282). Na stránky se tak dostane v krátkodobém horizontu sice více návštěvníků, ale je potřeba se zamyslet nad tím, jak moc jsou tito návštěvníci pro daný web relevantní. Odkazové farmy Někdy jsou též označovány anglicky jako link farms. Jedná se o několik set nebo i tisíc stránek, které jsou vzájemně provázané odkazy. Fungují na principu, že vyhledávač stránky najde, zaindexuje je a protože obsahují dostatek vzájemných zpětných odkazů, přiřadí jim relativně vysoké hodnocení. Nebezpečí se skrývá v tom, že pokud někdo tuto techniku používá, nikdy přesně neví, na koho bude odkazovat a to je velký problém. Většinou se těchto farem účastní stránky s nelegálním softwarem, kasina, porno stránky atd., a pokud na tyto stránky někdo odkazuje, může si být jistý tím, že budou jeho stránky penalizovány. Opačně to samozřejmě neplatí. Vyhledávače nemohou někoho penalizovat za to, že na něj někdo odkazuje. Pokud by to tak fungovalo, dalo by se velmi dobře škodit např. konkurenci. Za odkaz hrozí penalizace v podstatě ve dvou případech a to, zdali je odkaz skrytý nebo odkazuje-li na stránky využívající praktiky Black Hat SEO. 14

15 Duplicitní stránky Duplicitní stránka je ta, která má stejný obsah jako některá další stránka na webu. Vyhledávače nemají žádný důvod, proč zobrazovat ve výsledcích vyhledávání dvě totožné stránky. V případě zjištění tohoto problému nedochází většinou k penalizaci, ale spíše k upřednostnění pouze jedné stránky (Smyčka, 2004, s. 90). Upřednostnění probíhá podle toho, která stránka se zdá být důležitější a tu ve své databázi zachová. Duplicitní stránky mohou vznikat také nepozorností. Standardně se jedná o případy, kdy vlastníme více domén, jako třeba s pomlčkou a bez pomlčky. V tomto případě je potřeba jednu doménu přesměrovat skriptem na straně serveru s hlavičkou 301 na jedinou adresu. Kopírování cizích webů Obecně lze říci, že se vyhledávače staví dosti negativně k vykrádání a kopírování cizích webů. Vyhledávací roboti obsahují algoritmy, které porovnávají obsahy stránek a v případě nalezení podobnosti preferují starší a odkazovanější texty. Zkopírovat texty z cizích stránek je tak mnohem snazší, než se s těmito texty dostat do popředí ve vyhledávání. Tapetování katalogů Jde o pořízení více domén se stejným nebo jen mírně odlišným obsahem za účelem vícenásobné registrace do jedné sekce katalogů. Tím následně dochází ke zvyšování hodnocení stránek. Katalogy by na tento spam reagovat vymazáním duplicitních stránek, ale ne vždy se to podaří. Cybersquatting Cybersquatting znamená registraci doménového jména za účelem spekulace. Krásným příkladem byla registrace domény Google.cz, na které se vyhledávač Google nenacházel. Je pouze na vyhledávači, zda danou stránku penalizuje nebo ne. Dne 10. srpna 2006 došlo k převedení této domény na společnost Google Inc. Google se s původním mnohaletým držitelem domény dohodl mimosoudní cestou (Smyčka, 2004, s. 90). 15

16 Na závěr lze říci, že by se každý, kdo seriozně uvažuje o dlouhodobé propagaci internetových stránek na internetu, měl těchto technik vyhnout. Tyto praktiky lze využít pouze z krátkodobého hlediska a s velmi rozporuplnými výsledky. 1.6 Linkbuilding budování zpětných odkazů Linkbuilding neboli budování externích zpětných odkazů je vlastně webová obdoba public relations. Zatímco public relations mají za cíl, aby se o dané firmě/produktu co nejvíce mluvilo či psalo, cílem linkbuildingu je, aby se na konkrétní stránky co nejvíce odkazovalo (Prokop, 2004). Tato SEO technika má velmi mnoho společného s off-page faktory a sama v podstatě patří do skupiny off-page optimalizace. Pravděpodobnost, že někdo zadá adresu neznámého webu do prohlížeče, je velmi malá. Jak se tedy mohou dostat noví návštěvníci na tento web? Z vyhledávačů, katalogů a zpětných odkazů na jiných stránkách Co jsou zpětné odkazy Míří-li odkaz ze stránky A na stránku B, jedná se o zpětný odkaz (anglicky back link nebo také inbound link) stránky B. Zpětné odkazy mohou být interní, pokud se stránky A i B nacházejí na stejném webu nebo externí, to znamená, že je stránka A na jiném webu než stránka B (SEOMoz, 2008, s. 58). V následujících kapitolách se budeme již zabývat pouze externími zpětnými odkazy. Proč jsou vlastně externí zpětné odkazy důležité pro webové stránky? Vedle vyhledávačů a katalogů představují třetí největší zdroj nových návštěvníků. Samozřejmě, že odkazy v katalozích jsou vlastně také zpětnými odkazy a žádná pořádná optimalizace pro vyhledávače se bez těchto odkazů neobejde. Fulltextové vyhledávače totiž pracují s tzv. odkazovou popularitou (link popularity). Zjednodušeně řečeno, čím více zpětných odkazů stránka má, tím lepší pozice ve výsledcích vyhledávání může dosáhnout (Landford, 2008, s. 194). Důležité je to, že by to měly být co nejkvalitnější odkazy. To znamená, že by měly vést z tematicky co nejvíce podobných webů a přímo v textu odkazu i v jeho okolí by se měla nacházet ta správná klíčová slova (viz kapitola o anchor textu). Ve skutečnosti tedy platí, že bez externích zpětných odkazů na web nepřijdou skoro žádní návštěvníci a tudíž je sebelepší web bez návštěvníků k ničemu. Navíc pomáhají zpětné 16

17 odkazy poměrně efektivně budovat značku na internetu. Čím častěji bude daná značka lidem na očích, tím spíše si ji zapamatují a tím spíše později přijdou Kritéria pro ideální zpětný odkaz Jak by tedy měl zpětný odkaz vypadat? Jako v mnoha jiných případech, také zde se shodují kritéria vyhledávačů s preferencemi uživatelů. Bez nadsázky lze říci, že i ve vyhledávačích nejvíce pomůže stránkám takový zpětný odkaz, přes který se proklikne nejvíce dobře zacílených uživatelů. Ideální zpětný odkaz tedy splňuje tato kritéria (Prokop, 2004): Nachází se na stránce, kterou navštěvuje stejná cílová skupina jako web, na který odkaz míří. Vede na stránku tematicky velmi podobnou té, na které je umístěn. Cílová stránka by samozřejmě zároveň měla informace či nabídku domovské stránky odkazu vhodně rozšiřovat nebo doplňovat. Je co nejvýstižněji popsán, takže návštěvník dokáže přesně odhadnout, co ho po kliknutí čeká. Je uveden v pozitivním kontextu Možnosti získávání zpětných odkazů Zpětné odkazy je možné budovat dvěma způsoby, a to vyměňováním a koupí, přičemž z pravidla většinou převládá první možnost. Dále je možné odkazy získávat (Kubíček, 2008, s. 190): přirozeným způsobem, registrací do katalogů, public relations tiskové zprávy a články, účastí ve fórech a diskuzích, na vlastních webech, tzv. microsites, publikováním na blogu, tvorbou atraktivního obsahu, tzv. linkbaiting, publikováním v záložkovacích systémech, na inzertních serverech, 17

18 zakázanými technikami. Nejvhodnější je samozřejmě získávat odkazy přirozenou cestou (word of mouth), což znamená, že je webový projekt tak kvalitní, že na něj budou uživatelé sami od sebe odkazovat. Nákup odkazů Jak stanovit cenu za odkaz? Vycházíme-li z předpokladu, že zpětný odkaz kupujeme proto, aby přes něj přicházeli lidé, je vzoreček pro výpočet ceny odkazu poměrně snadný. Cenu odkazu je možné vypočítat násobením několika veličin: návštěvnost (V), očekávaná míra prokliku (CTR), cena za proklik (CPC) Cena odkazu = V x CTR x CPC. Návštěvnost stránky zjistíme ze statistiky, očekávaná míra prokliku se stanoví spíše na základě zkušeností a měla by být závislá na příbuznosti stránky k danému tématu, dále by se mělo vzít v potaz umístění odkazu a jeho vizuální podoba. Počet prokliků z odkazu na daný web lze opět měřit pomocí statistik. A konečně cenu za proklik nejlépe zjistíme, pokud využíváme tzv. PPC systémů, jako např. Google Adwords nebo Sklik od Seznamu. Ty nám mohou velmi dobře napovědět, kolik za dané klíčové slovo platí konkurence. Dále by měl být do ceny odkazu částečně zanesen i přínos z hlediska SEO, neboť kvalitní zpětný odkaz dává stránce část hodnocení. Výměna odkazů Velký počet stránek s kvalitními odkazy, které vedou na dané webové stránky, pomáhá k lepšímu hodnocení webu ve vyhledávačích. Prostá výměna odkazů je po registraci do katalogů nejsnadnějším způsobem, jak zpětné odkazy získat. A také jedním z nejstarších. V minulosti se velmi často používali různé ikonky, které patřily mezi nejpopulárnější způsoby levné reklamy již od počátku komerčního rozmachu internetu. Otázkou však zůstává, jak byla tato reklama efektivní. 18

19 Jak tedy efektivně získávat odkazy výměnou: První způsob spočívá ve vytvoření speciální stránky například pod názvem Partneři nebo Doporučujeme. Do této stránky se poté umísťují zpětné odkazy na weby, se kterými se domluvila výměna, a tyto stránky odkazují zpátky. Jedná se o tzv. výměnu A B. Nicméně v dnešní době mají vyhledávače tak pokročilé algoritmy, že dokážou tyto vzájemné odkazy odhalit a přičítat jim pouze velmi malou hodnotu. Druhým typem výměny odkazů je A B C. Jedná se již o pokročilejší techniku, kdy odkaz z webu A směřuje na web B, ten dále směřuje na web C a tato stránka směřuje zpátky na web A. Tento způsob by měl být pro vyhledávače složitější na odhalení. Druhým způsobem je umístění vyměněného odkazu například do patičky stránky nebo do levého či pravého sloupce. Výhoda je v tom, že se odkaz objevuje na všech (často i na hlavní stránce) stranách webu, což při rozsáhlých webech jako internetové obchody, může být velmi zajímavé. Můžeme tak touto výměnou získat během pár minut klidně i tisíce zpětných odkazů. Nevýhodou je opět stejný problém jako v předchozím případě. Vyhledávače jsou schopny tyto patičkové odkazy identifikovat a nepřičítat jim vysokou váhu. Pokročilejší vyhledávač Google tyto zpětné odkazy nebere příliš vážně, Seznam jim stále ještě přičítá poměrně velké hodnocení. Podle posledních zpráv by se toto mělo brzy změnit a weby, které na sebe takto odkazují, by dokonce mohly být za tyto techniky penalizovány Nepřímý linkbuilding Princip nepřímého odkazování je jednoduchý, v podstatě jde o to získat zpětné odkazy na stránky, které směřují na hlavní web. Je potřeba vytvořit webové stránky, které např. obecně informují o nějakém druhu činnosti a tyto potom odkazují na hlavní stránky, které je potřeba lépe optimalizovat. Využívá se zejména tehdy, pokud jde o internetové sázení, hraní v internetových kasinech atd. (Kubíček, 2008, s. 210). Odkazy se na tento typ stránek získávají velmi špatně, proto se vytvoří jiné stránky (tzv. microsites) se zajímavým obsahem, které dále odkazují na hlavní web. Navíc se zpětné odkazy, na stránku se zajímavým obsahem, získávají mnohem snadněji. 19

20 Z hlediska optimalizace pro vyhledávače vzniká efekt této metody z podstaty odkazové popularity. Vzhledem k tomu, že hodnocení stránek roste s počtem a hodnotou ranku odkazujících stránek, nepřímý linkbuilding sice nezískává nové přímé odkazy na konečnou stránku, ale zvyšuje popularitu odkazujících stránek, takže konečný efekt je podobný. 1.7 Copywriting psaní atraktivních článků pro web Copywriting je jednoduše řečeno psaní textů, které plní stanovené cíle. Mohou prodávat a vydělávat, podporovat značku nebo třeba vzbuzovat pozornost. Jediné, čím mohou webové stránky splnit svůj cíl, je jejich obsah. Vzhled může zaujmout, vytvořit atmosféru nebo získat důvěru. Prodává ale text (Prokop, 2004). Kvalitní obsah stránek není důležitý pouze z hlediska optimalizace pro vyhledávače. V dnešní době, kdy řada správců serveru zná a úspěšně aplikuje většinu SEO technik, je jediné, co může webovým stránkám pomoci, unikátní, kvalitní a často aktualizovaný obsah (Grappone, 2008, s. 264). I přes tak velmi důležitou věc - mít kvalitně napsané texty stránek, dochází na spoustě webů k velikému zanedbávání. Správci stránek si raději budou neustále lámat hlavu nad tím, jak přechytračit vyhledávače a jak danou stránku zoptimalizovat co nejlépe, ale podstata většinou chybí. Je to přece obsah, kvůli kterému návštěvník na dané stránky zavítá. Dobrý text také pomáhá zvyšovat návštěvnost webu. Při vytvoření skutečně zajímavého obsahu může dojít k několika zásadním věcem. Tou asi nejdůležitější je skutečnost, že pokud se daný text podaří napsat velmi zajímavě, může dojít k tomu, že na něj budou uživatelé internetu sami odkazovat. Tomuto se říká linkbaiting a je to ten nejlepší způsob, jak získávat zpětné odkazy. Další výhody jsou v samotném textu, který tak obohacuje stránky o další klíčová slova, která se mohou objevit ve výsledcích vyhledávání. Co by měl dokázat každý správně napsaný text: upoutat pozornost v záplavě jiných textů a informací, přitáhnout potenciálního zákazníka a vzbudit v něm zájem, udržet pozornost čtenáře po celou dobu čtení a sdělení podstatných věcí dovést čtenáře ke stanovenému cíli. 20

21 Osoba, která copywriting provádí, se nazývá copywriter. Copywriter je specialista, který má za úkol psát čtivé a obchodně úspěšné texty. Do jeho tvorby nejčastěji spadají texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů. Jeho cílem je napsat text, který osloví čtenáře a dovede je k požadované akci, např. zakoupení určitého zboží (Wikipedie) Jaký obsah prodává Vytvořit stránky tak, aby apelovaly nejenom na vyhledávače, ale také na návštěvníka, nemusí být vždy úplně snadné. Dobrý obsah webových stránek je (Kubíček, 2008, s. 156): věcný a související je relevantní k danému obsahu stránek, aktuální důležitý také pro vyhledávače, kdy roboti si všímají stáří a změn v dokumentu, vyvolává pozitivní pocity. Pro návštěvníky je navíc potřeba, aby text na stránkách (Kubíček, 2008, s. 157): byl logicky rozčleněný, obsahoval potřebné informace, byl smysluplný, inspiroval k akci (nákupu, objednávce, registraci ). Pro web copywriting je navíc velmi důležité si uvědomit, že lidé na internetu stránky očima spíše skenují a hledají potřebné informace. Texty pro web musí být vhodně členěné s dostatečným zvýrazněním klíčových slov, seznamů, nadpisů citací atd Desatero k napsání úspěšnému textu 1. Vytvoření osnovy ta může kopírovat strukturu stránek 2. Rozdělení textů do jasných a ucelených částí. Měly by být shodné s body osnovy 3. Delší texty rozdělovat do několika odstavců 4. Ještě delší texty nepojednávající o stejné věci rozdělit do několika stránek 5. První věta nebo souvětí by měly být shrnutí toho, o čem text je 6. Navazující věty psát jako souvětí a dlouhá souvětí rozdělit do více vět 7. Ve větě by neměl chybět podmět a přísudek 21

22 8. K zpřehlednění článku by se měly používat odrážky a seznamy 9. V textu doplnit odkazy na související články a zdroje internetu 10. Neopakovat stejná slova příliš často, čeština je rozmanitý jazyk a jednotlivá slova mají spoustu alternativ 1.8 Podpůrné weby a mikrostránky Cílem je podpořit hlavní web. O takových stránkách hovoříme jako podpůrných. Hlavním cílem je zvýšit odkazovou popularitu mateřského webu. Takové stránky jsou velmi často dobře optimalizovány pro vyhledávače a staví na svém obsahu. Ne vždy může být na první pohled patrné, koho web vlastně podporuje. A to je asi největší rozdíl od tzv. mikrostránek (angl. microsites). Jejich cílem je propagovat určitý produkt nebo službu. Naopak zde je žádoucí, aby bylo patrné, do jaké skupiny stránka náleží. Následující tabulka uvádí hlavní rozdíly mezi mikrostránkou a podpůrným webem (Kubíček, 2008, s. 211). Tab. č. 1: Rozdíly mezi mikrostránkami a podpůrnými weby mikrostránka kreativní obsah zaměřuje se na konkrétní výrobek je zřejmé, jaká je mateřská stránka často využívá virálního marketingu omezená životnost podpůrná stránka obsah optimalizovaný pro vyhledávače zaměřuje se spíše na problematiku na první pohled není patrné, koho stránka propaguje využívá internet marketingu dlouhodobá životnost Ať už při propagaci stránek převáží potřeba mikrostránky nebo podpůrného webu, obojí může výrazně pomoci. Proč? Další stránky se nevytváří jenom proto, aby docházelo k budování dalších odkazů, ale také proto, aby došlo k propagaci příbuzného tématu pro daný obor podnikání, který by třeba neměl na stránkách dostatek místa. Účelem je oslovit zejména nové návštěvníky. Pokud by však nemělo být téma dostatečně silné a zajímavé, bude lepší, když se bude investovat více energie do stávajících stránek. 22

23 1.9 Internetová reklama Internetová reklama zažívá v posledních letech obrovský rozmach na poli reklamy vůbec. S možnostmi lepšího, cenově a plošně dostupného internetu do domácností, logicky stoupá návštěvnost českého internetu, což má za následek obrovský zájem firem o vlastní prezentaci či sestavení reklamní kampaně, která může v dnešní době oslovit opravdu široké spektrum potenciálních zákazníků Reklamní systémy PPC vs. bannery PPC je zkratka tří anglických slov Pay Per Click, která se dají přeložit jako platba za proklik. Dříve se pro reklamní kampaně na internetu využívaly tzv. bannery. Jedná se o grafické reklamní proužky zobrazované na webových stránkách (Viney, 2008, s. 185). Za tento typ reklamy se platilo od doby zveřejnění, resp. se cena stanovovala poměrem velikosti reklamní plochy a počtu dnů, po které se reklamní banner na dané stránce zobrazoval. Platilo se tedy za zaplněný prostor. Později se však přišlo na to, že bude potřeba tento model výrazněji upravit, neboť byl veliký rozdíl, zda se reklama zobrazovala na českém vyhledávači Seznam nebo na osobní stránce nějakého umělce. Cena se začala vypočítávat od zobrazení bannerů. Stanovila se základní jednotka jeden tisíc nebo později jeden milion a reklamní cena se účtovala podle vzorce CPT, resp. CPM (Cost Per Thousand, reps. Cost Per Milion). Historie PPC začala již v roce 1997, tehdy vznikla společnost Overture (dříve Goto.com dnes Yahoo.com). O rok později spustila svůj první PPC systém. Google tento koncept integroval do svého vyhledávače v roce 2000 pod názvem AdWords. Z počátku se však stále jednalo o klasickou reklamu, která se sice zobrazovala v kontextu s hledaným slovem, ale cena byla stanovovaná na základě počtu zobrazení. O dva roky později umožnil Google nákup reklam aukčním způsobem a přišel s podstatnou novinkou, a tou bylo zohlednění míry prokliku na reklamu, což byl parametr, který ovlivňoval řazení reklam (Kubíček, 2008, s. 232). Česko zasáhla PPC reklama v roce 2002, a to pod značkou Etarget. Tento systém zasazoval kontextovou reklamu na stránky partnerských webů na základě statických informací v obsahu stránky. Až v roce 2005 nabídl jako první český vyhledávač kontextovou reklamu na svých stránkách Centrum pod názvem AdFox. První český vyhledávač Seznam přišel 23

24 s PPC reklamou jako poslední, dokonce až poté, co uměl na český trh zacílit i Google. PPC systém byl spuštěn v roce 2006 pod názvem Sklik. Tab. č. 2: Srovnání výhod a nevýhod mezi PPC a bannery bannerová reklama PPC reklama výhody nevýhody je líbivá a atraktivní velké investice působí na emoce horší cílení vyčnívá a upoutává pozornost menší efektivita může být nápaditá většinou platba za zobrazení lepší pro image firmy / zboží bannerová slepota* přímočará nevhodná na podporu značky často velmi efektivní neumí stimulovat spontánní poptávku přesně cílená menší povědomí o značce méně obtěžující není vnímána negativně garantovaná cena cena za proklik přímo měřitelná * bannerovou slepotou je označována tendence uživatelů internetových stránek ignorovat reklamní plochy, a to i tehdy, obsahují-li informace, které návštěvník právě hledá. Nelze přesně jednoznačně říci, jaká reklama je lepší. Oba typy mají svoje výhody a nevýhody a tak by se inzerenti měli rozhodovat podle toho, co od kampaní očekávají a jak velký rozpočet mají k dispozici Srovnávače zboží Srovnávače poskytují službu, jejíž pomocí je možné vyhledávat informace o nabízeném zboží a jeho cenách mezi internetovými obchody, které jsou do těchto internetových aplikací zaregistrované. Specializované katalogy elektronických obchodů fungující na podobném principu jako klasické katalogy webových stránek, jen s tím rozdílem, že se specializují pouze na sortiment e-shopů. Většinou jsou členěny do různých kategorií od elektroniky, přes bílé zboží nebo knihy po léčiva nebo autodoplňky. Porovnávače cen jsou často součástí katalogů nebo naopak, katalogy e-shopů jsou součástí srovnávačů zboží. Jedná se o webové aplikace, kam lze pomocí standardizovaného formátu, nejčastěji v XML nebo textovém formátu, vkládat seznam svého zboží, popis, fotky a ceny. Server poté na dotaz návštěvníka vyhledá srovnatelné produkty a jejich ceny. Porovnávače zboží si 24

25 získávají jak u uživatelů tak také u inzerentů stále větší oblibu. Základní verze většiny srovnávačů je zdarma, je však možné využít placené verze, kdy inzerent platí za proklik. Výhodou je lepší umístění ve vyhledávání. Tento typ propagace je v některých případech velmi efektivní, neboť dochází k přesnému zacílení na dané zboží Placené katalogy Mít odkaz v katalogu alespoň hlavních hráčů na poli internetu je důležité. Co však může být podstatně zajímavější, je využít nějakého druhu placeného zápisu v katalogu. Katalog musí být samozřejmě navštěvovaný velkým počtem lidí. V České republice patří ke špičce katalog firem, z rodiny vyhledávače Seznam, Firmy.cz. Žádný jiný katalog nemá takovou návštěvnost a není tak populární jako právě katalog od Seznamu. Je možné využít placené zápisy, sponzorované odkazy nebo firemní vizitky. Při správném naplánování kampaně může být tato inzerce velmi efektivní a za rozumnou cenu Sociální sítě Social Networking či social network jsou služby určené pro komunity lidí, kteří navzájem sdílí svá data ve virtuální síti. Tyto služby nabízí různé možnosti interakce mezi uživateli např. chaty, zprávy, y, diskusní skupiny atd. (Symbio, 2004). Obecným principem sociálních sítí, jako jsou např. nejznámější MySpace, Facebook nebo Twitter, je možnost vytvoření vlastního profilu. Jednotliví uživatelé si pak přidávají ostatní, které je nějakým způsobem zaujmou (např. společnými zájmy), mezi přátele. Ve většině případů musí být přidání mezi přátele potvrzeno z obou stran. Profily na sociálních sítích jsou jednoduché na vytvoření a nabízejí široké spektrum možností. Proto stále roste jejich popularita a v mnoha případech začínají vytlačovat i klasické internetové stránky. Na sociálních sítích jsou možné dva typy propagace. Prvním typem je vytvoření firemního profilu a je zdarma. Výhodou je, že tak může firma on-line komunikovat s návštěvníky, může pomocí sociálních sítí nabízet různé zboží nebo služby. Výhodou je, že se stává vztah firma zákazník podstatně pevnější a bližší. Druhou možností je klasická placená inzerce, kdy je možno využít dvou systémů platby za proklik nebo za počet zobrazení. Tento systém umožňuje cílit reklamu na uživatele podle jejich údajů v profilu. Dalo by se 25

26 předpokládat, že placená inzerce v sociálních sítích bude oslovovat spíše náctileté uživatele, nemusí to, však být úplně pravda viz následující statistiky o Facebooku. Statistiky Facebooku Ke dni je celkový počet registrovaných uživatelů na Facebooku Facebook více používají ženy (57 %) oproti mužům (43 %). Graf č. 3: Podíl mužů a žen na síti Facebook.com (zdroj Co se týče věkového rozložení, nejdominantnějším zdrojem jsou lidé ve věku od 25 do 34 let (25,6 %), dále let (24,8 %), let (18 %), let (11,9 %), let (11,9 %), let (9,5 %). Graf č. 4: Věkové rozložení na síti Facebook.com (zdroj Mezi tři státy, které mají největší počet uživatelů Facebooku patří Spojené státy, Anglie a Turecko. Tab. č. 3: Počet uživatelů podle zemí 26

27 2 Literatura Tištěné zdroje [1] ASH, Tim. Landing Page Optimization. [s.l.], 2008, 360 s. ISBN [2] CLIFTON, Brian. Google Analytics: Podrobný průvodce webovými statistikami. [s.l.], 2009, 384 s. ISBN [3] GRAPPONE, Jennifer. Search Engine Optimization : An hour a day. [s.l.], s. ISBN [4] JONES, Kristopher B. Search Engine Optimization : Your visual blueprint for effective Internet marketing. [s.l.], s. ISBN [5] KING, Arthur B. Website Optimization. [s.l.], s. ISBN [6] KOTLER, Philip. Marketing management. [s.l.], s. ISBN [7] KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO. [s.l.], s. ISBN [8] LEDFORD, Jerry L. SEO Bible : Search Engine Optimization. [s.l.], s. ISBN [9] SIROVICH, Jaimie, DARIE, Cristian. Professional Search Engine Optimization with PHP. [s.l.], s. ISBN [10] SMIČKA, Radim. Optimalizace pro vyhledávače. [s.l.], s. ISBN [11] STUCHLÍK, P. Marketing a reklama na internetu. [s.l.], s. ISBN [12] VINEY, David. Get to the top on Google. [s.l.], s. ISBN

28 Elektronické zdroje [13] GOOGLE. Google Analytics [s.l.], Dostupný z WWW: [14] PROKOP, Marek. Co je linkbuilding. [s.l.], s. Dostupný z WWW: < [15] PROKOP, Marek. Copywriting. [s.l.], s. Dostupný z WWW: < [16] WIKIPEDIE, ČR. Internet. [s.l.], [2006]. 1 s. Dostupný z WWW: < [17] WIKIPEDIE, ČR. SWOT. [s.l.], [2001]. 1 s. Dostupný z WWW: < [18] WIKIPEDIE, ČR. Copywriter. [s.l.], [2006]. 1 s. Dostupný z WWW: < [19] SYMBIO. Sociální sítě. [s.l.], s. Dostupný z WWW: [20] SEOMoz. The Professional Guide to Link Building. [s.l.], s. Dostupný z WWW: [21] SEOMoz. The Professional s Guide to PageRank Optimization. 85 s. Dostupný z WWW: 28

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 2015 SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 Obsah On-page faktory...4 1. Technický stav stránek www.stranka.cz...4 2. Hodnocení on-page

Více

Budování zpětných odkazů

Budování zpětných odkazů Budování zpětných odkazů KAPITOLA 5 V této kapitole se dozvíte: Jak se budují odkazy Kam je vhodné umisťovat odkazy Jaké jsou typy odkazů Proč se nezabývat rankem stránek Co je nutné vědět z technického

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO Obsah Úvodem... 11 Komu je kniha určena...12 Pro koho je tato kniha zbytečná...12 Proč optimalizovat...12 Tajemství této knihy v jedné větě...13 Konvence použité v knize...13 Kapitola 1 Search Engine Marketing

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Strategie Kapitola 5 Kapitola 6

Strategie Kapitola 5 Kapitola 6 Část II Strategie Předtím, než budete moci implementovat váš SEO plán, musíte vymyslet funkční strategii. V této části se naučíte nejenom zapojit svůj firemní tým, ale také poznáte rozličné disciplíny,

Více

Mediální projekty ní Mgr. Evžen Staněk

Mediální projekty ní Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk Internetové sítě, sociální sítě (Twitter, Facebook) nové formy mediální komunikace a propagace Rozvoj internetových sítí umožnil zejména masové šíření informací z jiných, než centrálních

Více

Studie optimalizace pro internetové vyhledávání a její využití v projektu TopServis

Studie optimalizace pro internetové vyhledávání a její využití v projektu TopServis Zadání práce V rešeršní části práce objasněte fungování internetových vyhledávačů a popište techniky, kterými lze optimalizovat webovou aplikaci pro její umístění na předních příčkách ve vyhledávačích.

Více

Nové trendy vyhledávání SEO 2015. Adam Švanse. www.cstechnologies.cz

Nové trendy vyhledávání SEO 2015. Adam Švanse. www.cstechnologies.cz Adam Švanse Harmonogram školení #1 SEO #2 Novinky #3 Jak na to? Ukazatele výkonnosti Jak měřit SEO? Typy dotazů Navigační Informační Transakční (komerční) Statistiky hledanosti Zdroje návštěvnosti

Více

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ 35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ KREATIVNÍ PRÁCE 1. TVORBA BLOGU Nezáleží na tom, o čem váš blog je. Důležité je, aby byl neustále aktuální, s relevantními informacemi a aktivní ve

Více

Marketing. Modul 7 Internetový marketing

Marketing. Modul 7 Internetový marketing Marketing Modul 7 Internetový marketing Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketing na internetu společnosti Market Express, s.r.o. Bc. Martina Šimková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketing na internetu společnosti Market Express, s.r.o. Bc. Martina Šimková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketing na internetu společnosti Market Express, s.r.o. Bc. Martina Šimková Diplomová práce 2009 1 2 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz

Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz umístěného na internetové adrese http://partner.root.cz/prihlaseni/ (dále jen provizní systém ) Poskytovatelem provizního systému je: Společnost: Internet Info,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní On-line marketing ve vybraném podnikatelském subjektu Libor Pilař Bakalářská práce 2014 PROSTOR PRO ZADÁVACÍ LIST PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ INTERNETOVÝ MARKETING DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ INTERNETOVÝ MARKETING DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS INTERNETOVÝ MARKETING INTERNET MARKETING

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Podnikání na internetu Bc. Miloslav Vaněk Abstrakt: Vědecká práce Podnikání na internetu pojednává o možnosti nabízet své zboží a služby přes internet. Součástí vědecké práce je i zjednodušená struktura

Více

Využití webových kapacit v cestovním ruchu

Využití webových kapacit v cestovním ruchu Využití webových kapacit v cestovním ruchu CÍL KAPITOLY Cíl 1. Představit základy projektů tvorby webových stránek Cíl 2. Představit řešení pro online ukládání a sdílení souborů Cíl 3. Představit základy

Více

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie.

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Dobré tema pro každého kdo začne uvažovat o svém webu

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Facebook, propagace na sociální síti Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Jedním ze základu úspěchu je umět originálně a atraktivně reagovat na

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

Minebot manuál (v 1.2)

Minebot manuál (v 1.2) Minebot manuál (v 1.2) Pro Váš rychlý start s nástrojem Minebot jsme připravili tohoto stručného průvodce, který by Vám měl být pomocníkem při spuštění a používání služby. Tento stručný průvodce by vám

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE MALL. CZ

PŘÍPADOVÁ STUDIE MALL. CZ PŘÍPADOVÁ STUDIE MALL. CZ CÍLENÍ NA ZÁJMY O KOUPI V obsahové síti Skliku můžete inzerovat podle nákupního chování uživatelů (zájmy o koupi), otevírají se vám tak nové možnosti pro oslovení dalších zákazníků,

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

Linkbuilding jako významný faktor působící na viditelnost webových stránek

Linkbuilding jako významný faktor působící na viditelnost webových stránek Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Linkbuilding jako významný faktor působící na viditelnost webových stránek Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Šárka Stojarová, Ph. D. Vypracoval:

Více

1.1. SEO varianta BUDGET

1.1. SEO varianta BUDGET 1.1. SEO varianta BUDGET CENA SE URČUJE DLE MNOŽSTVÍ KLÍČOVÝCH SLOV V MĚSÍČNÍ OPTIMALIZACI - Jak jistě víte, SEO optimalizace zahrnuje mnoho činností, které se za účelem dosažení nejlepších výsledků mění

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2010 Jan Kocurek

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2010 Jan Kocurek ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2010 Jan Kocurek 0 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R088 Podniková ekonomika a management

Více

Znáš někoho, komu může tento dokument zdarma pomoci? Klidně ho s ním sdílej. Stačí, když mu pošleš odkaz na http://123-nakup.

Znáš někoho, komu může tento dokument zdarma pomoci? Klidně ho s ním sdílej. Stačí, když mu pošleš odkaz na http://123-nakup. Znáš někoho, komu může tento dokument zdarma pomoci? Klidně ho s ním sdílej. Stačí, když mu pošleš odkaz na http://123-nakup.cz/-veci Copyright 2015 123-Strategy, s.r.o. Všechna práva vyhrazena Co odlišuje

Více

Online marketingová strategie vybrané společnosti

Online marketingová strategie vybrané společnosti VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů Obor: Mezinárodní obchod Online marketingová strategie vybrané společnosti Diplomová práce Vypracovala: Bc. Jana Stojaníková Vedoucí diplomové

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13 Obsah 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 3 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 3 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH LÍDRŮ NA INTERNETU... 3 1.3 ZAHRNUTÍ INTERNETU DO PŘEDVOLEBNÍ KOMUNIKACE...

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti,

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti, Segmentace trhu Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Segmentace trhu, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

Placená forma (adwords, sklik)

Placená forma (adwords, sklik) SEO optimalizace pro vyhledávače Obsah přednášky I. Proč je web důležitý, pokud chcete něco prodat (výrobky, služby) Druhy vyhledávačů Souvislosti Přístupnost Použitelnost Informační architektura Obsah

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu Heureka.cz pro obchodníky (dále jen Obchodní podmínky )

Více

Optimalizace webové prezentace

Optimalizace webové prezentace Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Optimalizace webové prezentace Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. František Dařena, Ph.D. Aleš Bžatek 2009 Rád bych touto

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ZVYŠOVÁNÍ OBCHODNÍ VÝKONNOSTI INTERNETOVÉHO OBCHODU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ZVYŠOVÁNÍ OBCHODNÍ VÝKONNOSTI INTERNETOVÉHO OBCHODU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ZVYŠOVÁNÍ OBCHODNÍ VÝKONNOSTI INTERNETOVÉHO

Více

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování)

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) PŘÍLOHY Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) Příloha II- Seznam slevových

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Radana Divínová Cybersex forma internetové komunikace Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez

Více

SEO optimalizace Jiří Psota

SEO optimalizace Jiří Psota SEO optimalizace Jiří Psota Obsah přednášky Úvod Katalogy a vyhledávače Předpoklady pro optimalizaci Metody v SEO Temná strana SEO Na co si dávat pozor Ukázka realizace projektu Kdo se chce dozvědět více

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Jak získat lepší pozice na Googlu pomocí Google+ Mgr. Robert Němec

Jak získat lepší pozice na Googlu pomocí Google+ Mgr. Robert Němec Jak získat lepší pozice na Googlu pomocí Google+ Mgr. Robert Němec SEO bez Google+ Starší Osvědčené Víte, jak na to Snazší Dostanete se všude SEO s Google+ Nové Rychlé Více možností Dostanete se jenom

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Marketing na sociálních sítích

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Marketing na sociálních sítích ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Marketing na sociálních sítích Jaroslav ŠANDERA Vedoucí práce:

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

1. ZKOPÍROVÁNÍ VZOROVÉHO GOOGLE

1. ZKOPÍROVÁNÍ VZOROVÉHO GOOGLE 1. ZKOPÍROVÁNÍ VZOROVÉHO GOOGLE SHEETU 1. Otevřete vzorový Google sheet pro zobrazení výsledků skriptu. 2. Vytvořte si kopii tohoto sheetu na svůj Google Drive (musíte být přihlášeni v Google účtu). Uděláte

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Analýza tradičních vs. inovativních způsobů internetové reklamy opřené o sérii případových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martin Tuma Brno, 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Sitecore Customer Engagement Platform. Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními kanály

Sitecore Customer Engagement Platform. Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními kanály Sitecore Customer Engagement Platform Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními kanály Sitecore Customer Engagement Platform Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními

Více

Mobilní reklama ve vyhledávání

Mobilní reklama ve vyhledávání Mobilní reklama ve vyhledávání Mobilní vyhledávání ve světě roste a s ním i možnosti, které poskytují jednotlivé PPC systémy. Co všechno je tedy s mobilní reklamou ve vyhledávání možné? Má pro nás smysl

Více

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb.

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb. O nás Internetová prezentace je často první vizitkou Vaší společnosti, se kterou se setkává potenciální zákazník či případný obchodní partner. Kvalitní prezentaci nestačí však pouze vytvořit. Prezentace

Více

Technická příručka. on-line aplikace studijní a profesní orientace. www.profesni-orientace.cz

Technická příručka. on-line aplikace studijní a profesní orientace. www.profesni-orientace.cz Technická příručka on-line aplikace studijní a profesní orientace www.profesni-orientace.cz WBS - Webová podpora hledání zaměstnání Projekt Leonardo da Vinci Středisko podpory poradenských služeb Národního

Více

Motivace spotřebitele ke koupi výrobku od společnosti HARTMANN-RICO a.s.

Motivace spotřebitele ke koupi výrobku od společnosti HARTMANN-RICO a.s. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Motivace spotřebitele ke koupi výrobku od společnosti HARTMANN-RICO a.s. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Aleš Peprný, Ph.D. Klára Juříčková

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI FENOMÉN GOOGLE Z HISTORIE SPOLEČNOSTI Vyhledávač navrhli Sergey Brin a Larry Page v rámci svého výzkumu na Stanfordově univerzitě v Kalifornii, 1995 Jejich záměrem bylo najít lepší způsob, jak se orientovat

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje. VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje. VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál verze 3.1 duben 2014 Obsah 1. Terminologie... 3 Pracovní

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

E-marketingová strategie internetové firmy

E-marketingová strategie internetové firmy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta E-marketingová strategie internetové firmy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek Martin Hill Brno 2013 Dovoluji si touto cestou

Více

Competitive Intelligence 24.11.2006

Competitive Intelligence 24.11.2006 Competitive Intelligence 24.11.2006 Bitevní pole trhu je poseto padlými firmami, jejichž vedení dávalo pozor na všechno, kromě dynamicky se měnící strategie konkurentů. W.L. Sammon Business Competitor

Více

Marketing ve vyhledávačích

Marketing ve vyhledávačích Marketing ve vyhledávačích Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost z vyhledávačů je nejlépe zacílená. Vyhledávání

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra informačních technologií Fakulta informatiky a statistiky 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce: Studijní program: Obor: Josef Šauer Aplikovaná informatika

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. iii

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. iii Kapitola 1 Podnikání v oblasti poradenství 5 Co je to poradenství? 6 Jak velké je odvětví poradenství? 6 Obchodní poradenství 7 Typy poradenských společností 8 Proč někdo vlastně potřebuje poradce? 9 Signály

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Ceník služeb platný od 18.4.2016

Ceník služeb platný od 18.4.2016 Ceník služeb platný od 18.4.2016 Alexandr Zlesák, DiS. info@azcomputers.cz + 420 605 905 218 1. Tvorba webových stránek, e-shopů A. tvorba www stránek individuální nabídka ceny pro každý projekt (zahrnuje

Více

Marketingový plán Marketingový rozpočet

Marketingový plán Marketingový rozpočet Marketingový plán Marketingový rozpočet Marketingový plán Dobrý marketingový plán je klíčem k úspěchu každé firmy. Je důležitý pro koordinaci všech propagačních a marketingových aktivit. Jeho cílem je

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Implementace open-source elektronického obchodu v prostředí květinářství

Implementace open-source elektronického obchodu v prostředí květinářství Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Implementace open-source elektronického obchodu v prostředí květinářství Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. František Dařena,

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku E-shop: Zkušení poradci z Velké Britanie mohou stát, v této turbulentní době, za vašimi zády. Své mnohaleté zkušenosti shrnuli do několika knih. Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout

Více

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Optimalizace co se pod tímto pojmem skrývá? Co vlastně znamená pojem optimalizace webových stránek? Tento pojem zahrnuje více věcí. Často se jako optimalizace

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Vladimír Hlaváček.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Vladimír Hlaváček. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vladimír Hlaváček ANALÝZA A NÁVRH ZMĚN INTERNETOVÉ PROPAGACE FIRMY MLÉKÁRNA OLEŠNICE, RMD

Více

Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií

Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií GOOGLE Nejpoužívanější vyhledávač na světě Googol je matematický termín pro číslo 1 se 100 nulami Zakladatelé

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

1. ANALÝZA UPLYNULÉHO OBDOBÍ 2. SOUČASNÉ POTŘEBY 3. REALIZACE

1. ANALÝZA UPLYNULÉHO OBDOBÍ 2. SOUČASNÉ POTŘEBY 3. REALIZACE NOVÁ INFORMAČNÍ A PR STRATEGIE 1. ANALÝZA UPLYNULÉHO OBDOBÍ 2. SOUČASNÉ POTŘEBY 3. REALIZACE 1. Analýza uplynulého období Informační strategie vychází z Jednacího řádu (JŘ), kde je stanovena povinnost

Více