Znalecký posudek č /2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 863-168/2013"

Transkript

1 Znalecký posudek č /2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj Ústecký ve vlastnictví: Roman Kováč, Gluckova 233, , Litvínov. Povinný se k prohlídce nemovitosti nedostavil, vstup do nemovitosti neumožnil, základní informace o vývoji nemovitosti nepodal. Objednatel posudku: Mgr. Zuzana Sobíšková Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/ Praha 6 Účel posudku: Stanovení ceny nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Daniel Jakwerth Skřivánčí Trutnov tel.: Ocenění obsahuje 11 stran a 6 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Jeden výtisk je uložen v archivu odhadce. V Trutnově, Vyhotovení č.

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znaleckým úkolem je ocenit nemovitost bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj Ústecký ve vlastnictví: Roman Kováč, Gluckova 233, , Litvínov. Úkolem znalce je: - stanovit cenu obvyklou cenu nemovitosti v čase a místě - cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených Obvyklou cenu nemovitostí nelze spočítat podle žádných matematických vztahů. Je možné ji stanovit pouze na základě aplikace podrobné znalosti místního trhu s nemovitostmi na konkrétní oceňovanou nemovitost. Podkladem pro stanovení obvyklé ceny bývá nejčastěji stanovení následujících hodnot: - věcné hodnoty nemovitostí - srovnávací hodnoty nemovitostí - výnosové hodnoty nemovitostí Administrativní - Věcná hodnota Cena pro toto ocenění byla stanovena na základě vyhlášky ministerstva financí č. 3/2008 Sb. a zákona 151/1997 Sb., v platných zněních ke dni ocenění. Touto metodou jsou podrobně oceněny všechny stavby hlavní a pozemky. S ohledem na účel ocenění nejsou dle platné vyhlášky oceněny případné vedlejší stavby, garáže, studny, trvalé porosty, neboť cena zjištěná má pouze pomocný indikační charakter (pokud jsou tyto položky popsány, jsou zahrnuty do obvyklé ceny jako příslušenství k věci hlavní). Srovnávací hodnota Srovnávací cena je výsledkem cen nedávno uskutečněných prodejů nebo nabídek k prodeji nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Podmínkou srovnání je jednak existence rozvinutého trhu s nemovitostmi, jednak přístup k informacím o sjednaných cenách. Výsledná srovnatelná hodnota je cena, za kterou by mohla být nemovitost prodána v daném místě a čase. Výnosová hodnota Výnosový způsob ocenění vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Tento způsob ocenění se provádí u nemovitostí pronajatých. 2. Informace o nemovitosti název: Bytová jednotky č. 233/17 v bytovém domě v čp. 233 s příslušenstvím adresa: Gluckova 233, , Litvínov kraj: Ústecký okres: Most obec: Litvínov katastrální území: Janov u Litvínova počet obyvatel obce: Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne bez přítomnosti povinného. Povinný se k prohlídce nemovitosti nedostavil, vstup do nemovitosti neumožnil a základní informace o vývoji nemovitosti nepodal. Doporučený dopis povinnému s výzvou k součinnosti se znalci vrátil s poznámkou pošty nevyzvednuto. Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Podklady a informace o vývoji nemovitosti znalec zjišťoval v místě. Byla provedena fotodokumentace a částečné zaměření. Získané podklady prohlídkou považuji dostatečné pro stanovení ceny obvyklé. Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 2 Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 4. Podklady pro vypracování posudku Usnesení z č.j. 180 EX 14093/10-40 Výpis z katastru nemovitostí LV 1411 k.ú. Janov u Litvínova ze dne Výpis z katastru nemovitostí LV 1223 k.ú. Janov u Litvínova ze dne Kopie katastrální mapy z webu nahlížení do KN Situace Skutečnosti zjištěné při prohlídce dne Vlastnické a evidenční údaje Nemovitosti zapsané na LV 1411 jsou ve vlastnictví dle zápisu: Kraj: Ústecký Okres: Most Obec: Litvínov Katastrální území: Janov u Litvínova (637068) List vlastnictví číslo: 1411 Vlastník: Kováč Roman Gluckova 233, Janov, Litvínov Nemovitosti nemají práva k jiným nemovitostem. Nemovitosti nemají omezená vlastnická práva, která nebudou prodejem nemovitostí zrušena. - nezjištěna Nemovitosti mají omezená vlastnická práva, která budou prodejem nemovitostí zrušena: - nařízení exekuce 3x - zástavní právo exekutorské 3x, - exekuční příkaz k prodeji 4x 6. Dokumentace a skutečnost Jiná dokumentace nebyla předložena, předaná dokumentace souhlasí se skutečností. 7. Celkový popis nemovitosti Poloha nemovitostí v obci: Nemovitost bytové jednotky v panelovém bytovém domě s příslušenstvím zapsaná na LV 1411 se nachází v na okrajovém sídlišti, v západní části města, 4 km od centra Litvínova v rozptýlené zástavbě na sídlišti panelových bytových domů a další řídké zástavby rodinných domků v ulici Gluckova na upraveném mírně svažitém terénu. Občanská vybavenost je částečně na tomto sídlišti a dále v centru obce cca do 4 km. Objekt bytového domu je panelový o 9 podlažích. Objekt má výtah, v 1. NP jsou sklepy a na každém dalším podlaží jsou bytové jednotky. Přístup a příjezd je ze zpevněné komunikace na severní straně objektu, parkování osobních automobilů je možné rovněž na severní straně v ulici. Do objektu jsou přivedeny sítě: elektřina, vodovod a kanalizace. Plyn je do objektu rovněž zaveden. Vytápění je centrální dálkové. Zateplení objektu bylo provedeno v roce 2010, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem V roce 2010 byla provedena výměna střešní krytiny. Střecha je plochá s krytinou z asfaltových svařovaných pásů s posypem nebo PVC folie. Rovněž byla v roce 2010 provedena modernizace výtahů. Objekt pochází cca roku Oceňovaná bytová jednotka s podílem na společných částech domu a pozemků je o dispozici 2+1 o ploše cca 40,2 m 2. Byt vnitřní, v 6. NP. Součástí bytové jednotky je sklep. Vytápění bytové jednotky je ústřední dálkové, ohřev vody je rovněž centrální. Koupelna je s vanou a umyvadlem, jádro předpokládám umakartové bez keramických obkladů. WC předpokládám samostatné, splachovací. Vybavení bytu předpokládám původní dožité. Kuchyň předpokládám vybavenou starší kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem s digestoří. Dispozice bytu: chodba, 2x pokoj, koupelna, WC, kuchyň, sklep. Pozemky pod objektem jsou zastavěny objektem, jsou ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek. Přístup a příjezd je z veřejného pozemku. Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 3

4 8. Obsah posudku Pozemky a) Pozemky 1) Pozemky Byt b) Byt 1) Bytová jednotka v čp. 233/17 c) Ocenění porovnávací metodou Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 4

5 B. Odhad Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění Popisy objektů Pozemky a) Pozemky 1) Pozemky Oceňované stavební pozemky jsou zastavěny stavbou bytového domu a jsou ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek. Tyto pozemky jsou neoddělitelnou součástí bytové jednotky a odpovídající podíl o velikosti 402/28340 je oceněn jako její součást. Při ocenění byla za výhodnou polohu a zasíťování plynem provedena přirážka. Srážka byla provedena za svažitost terénu a negativní podmínky s ohledem na hlučnost komunikace. Pozemek je na upraveném terénu původně svažitém se sklonem k jihu. Byt b) Byt 1) Bytová jednotka v čp. 233/17 Bytová jednotka 2+1 se nachází v panelovém bytovém domě s výtahem. Přístup do objektu a bytu není bezbariérový. Vybavení bytu předpokládám původní, byt předpokládám ve zhoršeném technickém stavu. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, dveře předpokládám hladké z materiálu na bázi dřevní hmoty do ocelových zárubní. Podlahy předpokládám betonové se standardními krytinami, PVC a koberci. Topení je ústřední dálkové. Kuchyň předpokládám vybavena kuchyňskou linkou elektrickým vařičem bez digestoře. WC předpokládám samostatné splachovací, ohřev vody je centrální dálkové. Plyn v bytové jednotce není zaveden. Pozemek pod objektem je ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek. Objekt byl v roce 2010 kompletně revitalizován- zateplen, byla provedena výměna oken, byla provedena výměna střešní krytiny a provedena modernizace výtahů. Objekt pochází cca z roku Ocenění Pozemky a) Pozemky a.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 450/2012 Sb. a.1.1) Pozemky 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 300, Kč. Cena je určena podle písm. h): Litvínov. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Negativní účinky okolí 5 % Svažitost terénu přes 15 % v převažující části pozemku 2 % Možnost napojení na rozvod plynu + 5 % Úprava celkem: 2 % 0,980 Koeficient změny cen staveb K i : 2,131 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zastavěná plocha a st. 315/ , 626, ,04 nádvoří zastavěná plocha a st. 315/ , 626, ,53 Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 5

6 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] nádvoří Součet: ,57 Pozemky zjištěná cena: ,57 Kč Byt b) Byt b.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 450/2012 Sb. b.1.1) Bytová jednotka v čp. 233/17 25 Podlahové plochy bytu (PP): Plocha [m 2 ] Název celková koef. započítaná bytová jednotka 38,20 1,00 38,20 sklepní kóje 2,00 0,10 0,20 40,20 38,40 Určení základní ceny za m 2 dle přílohy č. 19, tabulky č. 1: Kraj: Ústecký Obec: Litvínov Počet obyvatel: Indexovaná prům. cena (IPC): , Kč/m 2 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Exekuční tituly negativně ovlivňují hodnotu nemovitosti. Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) trhu II. Poptávka nižší než nabídka 0,05 s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní 0,05 (např. prodej podílu, pronájem) 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,900 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 5 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Význam obce I. Bez většího významu 0,00 2 Úřady v obci II. Obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním úřadem nebo banka nebo policie nebo pošta 0,02 3 Poloha nemovitosti v obci II. Okrajová území obce 0,01 4 Okolní zástavba a životní prostředí III. Převažující objekty pro bydlení 0,00 v okolí 5 Obchod, služby, kultura v okolí III. Kompletní síť obchodů a služeb, pohostinské 0,05 nemovitosti a kulturní zařízení 6 Školství a sport v okolí nemovitosti III. Základní škola a sportovní zařízení 0,04 7 Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti III. Dobrá dostupnost zdravotnické péče 0,05 Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 6

7 8 Veřejná doprava V. Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, 0,05 příměstské linky vel. měst) 9 Obyvatelstvo I. Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo 0,35 sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí 10 Nezaměstnanost v obci a okolí I. Vyšší než je průměr v kraji 0,04 11 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 nemovitosti 12 Vlivy neuvedené 12 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): 0,810 i=1 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 19, tabulka č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V i 1 Typ stavby III. Budova - panelová, zateplená 0,00 2 Společné části domu II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 0,00 sušárna, sklad 3 Příslušenství domu II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 4 Umístění bytu v domě II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0,00 5 Orientace obyt. místností ke II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0,00 světovým stranám 6 Základní příslušenství bytu III. Příslušenství úplné - standardní provedení 0,00 7 Další vybavení bytu a prostory II. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie 0,01 užívané spolu s bytem nebo komora nebo sklepní kóje 8 Vytápění bytu III. Dálkové, ústřední, etážové 0,00 9 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 10 Stavebně-technický stav IV. Byt ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) 0,65 * * Kategorie stavby: C - stáří od 30 do 50 let včetně (0,8) Úprava koeficientu (s): 0,05 Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 10 : 9 0,85 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 10): i=1 0,547 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,900 0,810 0,547 = 0,399 Cena upravená (CU = IPC I): , 0,399 = 4 398,58 Kč/m 2 Určení porovnávací hodnoty (PP CU): 38, ,58 = ,47 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovitosti: Cena pozemků = ,57 Kč Spoluvlastnický podíl: 402 / Hodnota spoluvlastnického podílu: = 4 487,95 Kč ,95 Kč Cena po přičtení spoluvlastnického podílu: = ,42 Kč Bytová jednotka v čp. 233/17 zjištěná cena: ,42 Kč c) Ocenění porovnávací metodou 1. Byt 2+1 Hamerská, Litvínov, RK J.M.Sieber, s.r.o., Čsl. armády 1856/1, Most Byt v osobním vlastnictví o velikosti 2+0 v Litvínově - Janově, ul.hamerská bl. R2. Byt se nachází v 1. patře a je velmi zachovalý. Plovoucí podlahy, plastová okna, úložné prostory v předsíni. Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: Hamerská, Litvínov Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 7

8 Datum aktualizace: ID zakázky: JBM1501JB: Budova: Panelová Stav objektu: Velmi dobrý Vlastnictví: Osobní Podlaží počet: 7 Podlaží umístění: 1. podlaží Plocha užitná: 40 m 2 Plocha podlahová: 40 m 2 2. Byt 2+1 Kopistská, Janov, RK M&M reality holding, a.s., Krakovská 1675/2, Praha Předmětem nabídky je bytová jednotka o velikosti 2+kk v osobním vlastnictví. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží panelového domu s výtahem. Dům, ve kterém se daný byt nachází, prošel kompletní revitalizací (vchody, plastová okna, fasáda, výtah). Bytová jednotka je po částečné rekonstrukci (koupelna, toaleta). Byt se nachází v klidné části obce. Volný ihned k nastěhování. K bytu náleží sklep. Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: Kopistská, Janov Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Panelová Stav objektu: Velmi dobrý Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 8 Podlaží umístění: 2. podlaží Plocha užitná: 42 m 2 Plocha podlahová: 40 m 2 Sklep: 2 m 2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Ústřední dálkové Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon, Internet, Kabelová televize Elektřina: 230V Doprava: MHD Bezbariérový přístup: Ano 3. Byt 2+1 Mostecká, Horní Litvínov, Housing Real s.r.o., Mělecká 269, Louny Byt v osobním vlastnictví o velikosti 2+1, se 2 balkony. Byt je v původním, ale zachovalém stavu s novou kuchyňskou linkou a sprchovým boxem. Dům je po celkové revitalizaci. Veškerá občanská vybavenost v blízkosti. Celková cena: Kč za nemovitost včetně DPH Adresa: Mostecká, Horní Litvínov Datum aktualizace: ID zakázky: HR331 Budova: Panelová Stav objektu: Velmi dobrý Vlastnictví: Osobní Podlaží počet: 12 Podlaží umístění: 2. podlaží Plocha užitná: 63 m 2 Plocha podlahová: 63 m 2 Balkón: Ano Sklep: Ano Výtah: Ano Ceny nemovitostí byly upraveny koeficientem podle polohy, stáří a vybavení tak, aby se blížily co nejvíce oceňované nemovitosti. Dále byla provedena úprava nabídek realitních kanceláří. Byly vybrány porovnatelné Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 8

9 nemovitosti v lokalitě. Nemovitosti byly vybrány z oblasti - v obci, podle podobného technického stavu a velikosti. Za množství je uvažována podlahová plocha bytu v m 2. Seznam porovnávaných objektů: Název Výchozí cena (VC) Množství (M) K Polohy K revitalizace domu K Technický stav K Nabídka RK Jednotková cena (JC) Váha (V) 1 Byt , Kč 40,00 m 2 1,00 1,25 1,00 0, ,50 Kč 1,0 2 Byt , Kč 42,00 m 2 1,00 1,00 0,80 0, , Kč 1,0 3 Byt , Kč 63,00 m 2 1,00 1,00 0,90 0, ,14 Kč 1,0 kde JC = (VC / M) (K Polohy K revitalizace domu K Technický stav K Nabídka RK ) Minimální jednotková cena za m 2 : Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : 2 687,14 Kč 2 913,21 Kč 3 240, Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : 2 913,21 Kč Množství: 40,20 m 2 Porovnávací hodnota: = , Kč Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 9

10 C. Rekapitulace Byty a nebytové prostory Věcná hodnota bytů podle vyhlášky Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč , Kč a) Obvyklá cena oceňované nemovitosti bez závad dle odborného odhadu znalce činí: , Kč Cena slovy: jednostopatnácttisíc Kč b) Jiná práva: c) Jiná rizika a věcná břemena, ostatní: nezjištěna: nezjištěna: 0,- Kč 0,- Kč Závěr: Cena celkem oceňovaných nemovitostí činí , Kč slovy jednostopatnácttisíc Kč Vyjádření k ceně obvyklé Obvyklou cenou pro účely zákona 151/1997 Sb. v platném znění se rozumí cena, která byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupní důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Trutnov, Ing. Daniel Jakwerth Skřivánčí Trutnov Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 10

11 D. Živnostenské oprávnění Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.spr. 4335/2005 pro obor ekonomika, odvětví a ceny se specializací nemovitosti. Koncesní listina vydaná obecním živnostenským úřadem v Trutnově pod č.j. 2-28/05. Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. V Trutnově: Razítko: Podpis: Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem /2013 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 168/2013. E. Seznam příloh Výpis z katastru nemovitostí LV 1411 k.ú. Janov u Litvínova Kopie katastrální mapy, ortomapa Mapa oblasti, plán části obce, poloha nemovitosti Fotodokumentace 3 listy 1 list 1 list 1 list Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 11

Znalecký posudek č. 998-108/2014

Znalecký posudek č. 998-108/2014 Znalecký posudek č. 998-108/2014 č.j. 146 EX 1875/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 3210/53 s příslušenstvím, zapsané na LV 853, k.ú. Dobětice, v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13 č.vyhotovení : 2 Č.j.: 260/2013-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4516/277/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 586/553 umístěné v v bytovém domě čp. 586 s příslušenstvím, včetně spoluvl.podílu o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 3192/10

Znalecký posudek č. 3192/10 Znalecký posudek č. 3192/10 O ceně nemovitosti: Byt č. 52/27 v čp. 52 Valdice, s podílem 381/10000 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st. 9/4 v kú. Valdice

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Znalecký posudek č. 2011/330

Znalecký posudek č. 2011/330 Znalecký posudek č. 2011/330 O ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 3295/2 v budově č.p. 3295, 3296, 3297, na pozemcích, parcelách č. St.6004, St.6005, St.6006, v katastrálním území Hodonín, obec Hodonín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6718-390/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6718-390/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více