DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk tel.: ,13,14 fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz"

Transkript

1 DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk tel.: ,13,14 fax: Strana 1 (celkem 5) SMĚR ICE k nakládání s prostředky z FKSP 1. prostředky FKSP budou tvořeny a čerpány v souladu s vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. a vyhlášky č.100/2006 Sb. 2. Upřesnění a změny platí pro: 4 - Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců Lze hradit nákup vitamínových prostředků Lze přispívat zaměstnancům na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění Pracovní oděv a obuv nad rámec povinného vybavení (jednotné oblečení pořízené z FKSP lze používat pouze při výkonu zaměstnání) 6 - Půjčky na bytové účely - žádosti na tyto půjčky se odevzdávají a schvalují třikrát ročně : k 1.2., 1.5. a 1.9. na tiskopisech DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk (tvoří přílohu č. 1) - po schválení půjčky je sepsána smlouva o poskytnutí půjčky taktéž na tiskopise DDM a ZpDVPP Vily Doris Šumperk (příloha č. 2) - půjčky schvaluje ředitel organizace, vyjadřují se i zástupce ředitele a ekonom organizace 7 - Stravování - Na stravování se nepřispívá v době dovolených, nemocí, neplaceného volna v době čerpání mateřské dovolené, důchodcům pokud bylo při pracovních cestách poskytnuto nebo vyplaceno stravné zaměstnancům, kteří se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o pracích konaných mimo hlavní pracovní poměr - Stravování poskytuje zaměstnavatel za výkon práce delší než 3 hodiny za jeden pracovní den formou stravenek - abonentek - Finanční podíl na jednu stravenku je každoročně schválen v rozpočtu FKSP. 8 Rekreace - Z fondu nelze přispívat na rekreaci, zájezd, rekreační či rehabilitační pobyty který zaměstnanec uhradí ze svého a dodatečně požádá o příspěvek z fondu - Výše příspěvku na zaměstnance (nebo jeho rodinného příslušníka) a kalendářní rok je každoročně upřesněn v rozpočtu FKSP (na rekreaci zaměstnance, včetně rehabilitace, rekreační pobyt dětí zaměstnanců, zájezdy) - 500,-- Kč příspěvek na dítě (6-15 let)zaměstnance 1x za kalendářní rok na dětské rekreace, dětské pobyt. tábory (dítě navštěvující zákl. školní docházku + poslední prázdniny), pokud se nejedná o dětské tábory zajišťované a zřizované organizací DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk. - Celkové náklady za rekreaci, zájezd, rekreační či rehabilitační pobyt zaměstnance uhradí organizace z fondu a zaměstnanci je poskytne za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Účetní doklad o zaplacení nákladů na rekreační pobyt musí být na jméno organizace a bude obsahovat jméno zaměstnance. - příspěvek může být poskytnut jen z toho fondu, ze kterého byla akce proplacena a dále na akce organizované nebo spoluorganizované zaměstnavatelem (nelze tedy přispívat na akce organizované povinně školou nebo akce, na které byl již poskytnut nějaký příspěvek, např. zdravot. pojišťovnou)

2 9 Kultura, tělovýchova a sport Organizování kult. nebo sportovních akcí s přiměřenými náklady na občerstvení Den učitelů - význačný den Konec školního (kalendářního) roku slavnostní ukončení školního (kalendářního) roku částka na osobu (i ženy na MD a SD) je upřesněna v každor. rozpočtu FKSP (netýká se vstupenek) Vstupenky na kulturní, tělovýchovné (permanentky) a sportovní akce (i pro rodinné příslušníky) 11 Sociální výpomoc a půjčky - žádosti na tyto půjčky se odevzdávají na tiskopisech DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk (příloha č.1) - po schválení půjčky je sepsána smlouva o poskytnutí půjčky taktéž na tiskopise DDM a ZpDVPP Vily Doris Šumperk (příloha č. 2) - půjčky výhradně posuzuje a schvaluje ředitel organizace. Nejvýš však do částky ,-Kč (u živelné pohromy do částky ,-Kč) 12 penzijní připojištění - organizace nepřispívá 14 - Dary - při životním výročí 50 let 1.500,-- Kč a každých dalších 5 let věku + 500,-- Kč - při prvním odchodu do starobního nebo plně invalidního důchodu 2 14 odpracovaných let ,-- Kč ,-- Kč - tyto dary lze poskytnout pouze v kalendářním roce, kdy nárok na plnění vznikl - zda půjde o peněžní nebo nepeněžní dar určí ředitel organizace po domluvě s obdarovaným (nepeněžní dary do 2000,-- Kč jsou od daně osvobozeny) 3. Na půjčky a příspěvky z FKSP není právní nárok a jsou poskytovány bezhotovostní formou na základě objednávek! 4. V souladu s vyhláškou je sestavován každý rok rozpočet o tvorbě a používání fondu (příloha č. 3), a ten projednán se zaměstnanci na poradě. V Šumperku dne 1. duben 2009 Mgr. Jaroslav Ondráček ředitel DDM Strana 2 (celkem 5)

3 Příloha č. 1 Žádost o půjčku z FKSP dle vyhl. č. 114/02 Sb. pro rok.. Jméno a příjmení žadatele: Datum narození: Rodné číslo: Bydliště: Číslo OP: Účel půjčky: Výše půjčky: Výše měs. splátky...doba splácení... Při ukončení pracovního poměru bude půjčka jednorázově vypořádána do jednoho měsíce od ukončení PP. Souhlasím, aby měsíční splátky byly sráženy zaměstnavatelem přímo ze mzdy. V Šumperku dne Podpis žadatele.. Vyjádření zaměstnavatele: Odsouhlasená částka Pozn.: V Šumperku dne Podpis a razítko zaměstnavatele Strana 3 (celkem 5)

4 Příloha č. 2 S m l o u v a o poskytnutí půjčky z FKSP dle vyhl. č. 114/02 Sb. Uzavřená mezi organizací Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris v Šumperku ul. 17. listopadu 2, Šumperk zastoupená ředitelem Mgr. Jaroslavem Ondráčkem a žadatelem RČ Podmínky: 1. Organizace poskytuje bezúročnou půjčku z FKSP žadateli na základě žádosti ze dne... ve výši... (slovy:...) 2. Půjčka se poskytuje bezhotovostně (na základě vystavené faktury) hotovostně za účelem Žadatel se zavazuje, že bude půjčku splácet měsíční splátkou... Kč po dobu... měsíců přímo srážkou ze mzdy. 4. První splátka bude sražena žadateli již v měsíci, kdy proběhne bezhotovostní proplacení faktury hotovostní vyplácení půjčky zaměstnavatelem nebo po dohodě s žadatelem již v měsíci, kdy proběhne schválení půjčky. 5. Při ukončení pracovního poměru, ať již ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance bude půjčka jednorázově vypořádána do jednoho měsíce od ukončení PP. 6. Půjčka bude vybrána do tří měsíců po schválení půjčky, jinak musí být podána nová žádost a stará ztrácí platnost. 7. Půjčka může být uhrazena po dohodě se zaměstnavatelem i jednorázově V Šumperku dne.... Podpis zaměstnance Razítko a podpis zaměstnavatele Strana 4 (celkem 5)

5 ke směrnici o FKSP Příloha.č 3 PLÁ PŘEDPOKLÁDA ÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FKSP A ROK 2010 stav FKSP K ,39 splátky půjček ,00 Jednotný příděl v r předpoklad ,00 předpokládaný stav FKSP k ,39 Čerpání FKSP Příspěvek na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců vitamínové doplňky stravy, příspěvek na očkování (20 PIP x 500,-) ,00 1 0,00 půjčky na bytové účely (1 x ,-Kč) , ,00 příspěvek na stravování (21 fyz.zam. x 10 měs. X 20dnů x 10,-) , ,00 Rekreace, zájezdy, rekreační pobyty zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků (21 PIP x 1.500,-) , ,00 Děti zaměstnanců (6-15 let) - rekreace (7 dětí x 500,-) , ,00 kultura, tělovýchova, sport vstupenky, pernamentky (21 fyz.zam. X 1.000,-) , ,00 společná kulturní akce (21 fyz.zam. +2MD+2SD x 1x 150) , ,00 Půjčky sociální výpomoci Dary - 50 let J. Ondráček ,00 1, ,00 ČERPÁNÍ CELKEM ,00 V Šumperku dne Vypracovala: Tomešková O. Pozn.: Rozpočet projednán na poradě dne: Mgr. Jaroslav Ondráček v.r. ředitel DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk Strana 5 (celkem 5)

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Typ interní normy základní interní norma Označení ORz-33-A-2015 Nahrazuje ORz-30-A-2013, PERs-20-2008 Změna č. 0000 Datum vydání Navrhovatel Zpracovatel

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů ČMKOS Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů aktualizace pro rok 2015 Obsah Úvod (str. 3 7) Změny v zákoně o

Více

Pravidla tvorby a užití sociálního fondu

Pravidla tvorby a užití sociálního fondu B3-08/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-08/4-SR Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Rektor UP vydává směrnici o

Více

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Zpracoval: Ing. Naděžda Knězková, MBA, ekonomická náměstkyně Dne: 20. února 2015 Schválil za ZZS JmK: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel Dne: 10. dubna

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi: Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Vitiskovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - konkrétní možnosti zaměstnavatele RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele,

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY Libuše Čekanová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Key words: Servant, employer, employee motivation, tax preferences,

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2005

Kolektivní smlouva pro rok 2005 1 Kolektivní smlouva pro rok 2005 1. Fakultní nemocnice v Plzni zastoupená ředitelkou ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální

Více