Jihoafrická republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihoafrická republika"

Transkript

1

2 MUDr. Jaroslav Kalivoda Jihoafrická republika průvodce Vladimír Kvasnička Nakladatelství 1 Vodnář Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 Autor děkuje za pomoc při zajištění obrazové dokumentace zaměstnancům velvyslanectví JAR v České republice. 1. vydání, červen 2008 MUDr. Jaroslav Kalivoda, 2008 Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2008 Vydal Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář Adresa: Košická 34, Praha 10 cz, vodnar.eu Použité fotografie byly použity s laskavým svolením South African Tourism Elektronické formáty připravil KOSMAS, ISBN (váz.) ISBN (e-pub) ISBN (mobi) ISBN (pdf) 2

4 PŘEDMLUVA Tato kniha si neklade za cíl poskytnout encyklopedický přehled o navští vené zemi, ale snaží se poněkud jinou formou, než je na našem trhu běžné, podat informace o nejzajímavějších lokalitách Jihoafrické republiky pomocí zpracovaných tras. Kniha je řazena do kapitol zpracovávajících vždy ucelené okruhy po zajímavých lokalitách. Je pojata tak, aby dokázala individuálnímu turistovi pomoci při plánování zájezdu a k dobré orientaci v této zemi; nicméně i návštěvníkovi, který sem zavítá v rámci organizované turistiky se skupinou, může v mnohém posloužit. Autor knihy (foto archiv autora) 3

5 Oficiální název Jihoafrická republika JAR Hlavní město Pretoria VŠEOBECNÝ PŘEHLED Základní charakteristika země Jihoafrická republika se rozkládá mezi 22 o 35 jižní šířky a 17 o až 33 o východní délky. Rozlohou 1223 milionů km 2 je největším státem afrického kontinentu a zaujímá většinu jeho jižní části. Nejdelší vzdálenost ve směru sever jih od řeky Limpopo na severu země ke Střelkovému mysu je 2100 km a největší vzdálenost ve směru západ východ od Port Nolloth k Durbanu je 1500 km. Nejjižnějším místem Jihoafrické republiky je mys Agulhas, i když nejznámějším mysem je nepochybně obávaný mys Dobré naděje. Na jihozápadě omývá zemi Atlantický oceán, na jihovýchodě Indický oceán km pobřeží omývají dva mořské proudy chladný Bengálský od Antarktidy, který zasahuje až k Angole, a teplý Mosambicko-angualský proud. Státní hranice Jihoafrické republiky má délku 4862 km a země hraničí s Namibií, Botswanou, Zimbabwe, Mosambikem a Swazijskem. V této oblasti prochází většina hranic řekami Orange, Molopo a Limpopo. Vnitrozemské království Lesotho tvoří horskou enklávu. Území Jihoafrické republiky leží v časovém pásmu GMT + 2 hodiny. Nejvyšší horou je Nejsuthi 3408 m, nejnižším bodem Atlantský oceán 0 m, tok nejdelší řeky Orange má délku 1860 km a největším městem je Johannesburg. Geograficky dělíme Jihoafrickou republiku do tří hlavních částí. Největší je nepochybně centrální náhorní plošina, která leží v nadmořské výšce m. Má nepravidelný až kopcovitý reliéf povrchu s poměrně četným výskytem tzv. stolových hor (vznikly erupcí sopky pod ledovcem). Její terén se pozvolna mění, na západě přechází ve skalnatou polopoušť, což je například část oblasti Karoo. Severně klesá do nadmořské výšky asi 650 m nad mořem, do oblasti Kalahari, pouště známé kromě jiného typickými červenými dunami. Druhou částí je horský systém, který tuto plošinu obklopuje, kam patří například Dračí hory. Jeho poměrně strmé svahy jsou tvořeny usazeninami, jež díky tisíciletým erozím vytvořily překrásné scenerie. K této části lze přiřadit i Velký sráz spadající směrem k pobřeží. Poslední částí je pobřežní pás, představující velmi úrodnou 5

6 krajinu s nadmořskou výškou m, k němuž lze přiřadit i valnou část Krugerova národního parku. Divoké pobřeží nabízí jen několik vhodných přírodních přístavů, je ze 42 % písčité, z 27 % skalnaté a zbytek tvoří jakousi volnou kombinaci. Státní zřízení a uspořádání země Jihoafrická republika je pluralitní federativní republika. Od ukončení apartheidu dne se vyvinula v demokratický stát, jehož první prozatímní ústava byla platná až do května roku 1996, kdy se konaly parlamentní a senátní volby, v nichž podle očekávání zvítězil Africký národní kongres (ANC), i když nezískal ústavodárnou většinu. Roku 1996 přijala Jihoafrická republika jednu z nejpokrokovějších demokratických ústav na světě, v níž jsou všem obyvatelům poprvé zaručena stejná práva. Prezident je volen Národním shromážděním. Strany, které dosáhly více než 10 % hlasů, jsou zastoupeny ve vládě, v současnosti tvořené ANC, Národní stranou a Inkatha. Pro vstup do parlamentu stačí politické straně získat 5 % hlasů. Parlament je dvoukomorový, národní shromáždění má 400 členů a senát 90 členů. Členové do národního shromáždění jsou voleni přímou volbou, členové senátu pak jsou poměrně zastoupeni po deseti za každou provincii, voleni jsou v provinčních volbách. Strana, která získá ve volbách více než 80 křesel, může určit exekutivního prezidenta. Země je rozdělena na 10 provincií, včetně Lesotha: Northern Cape, Western Cape, North West, Eastern Cape, Free State, Limpopo Province, Gauteng, Mpumalanga a KwaZulu-Natal. Každá provincie má vlastní vládu v čele s premiérem. Provinční vlády mají omezenou pravomoc a podléhají vládě centrální. Od roku 1910 jsou zde tři vládní města Pretoria, sídlo vlády, Kapské Město, sídlo parlamentu, a Bloemfontein, město soudu. Soudnictví je nezávislé, vychází z tradic anglosaského práva. Jihoafrická republika má v současné době 11 úředních jazyků. Jsou to angličtina, afrikánština, isindebele, Sepedi, Sesotho, isiswati, Xitsonga, Setswana, Tshivenda, isixhosa a isizulu. Převážná většina obyvatelstva však považuje za svůj mateřský jazyk afrikánštinu, která se vyvinula z kapské holandštiny a teprve roku 1925 byla uznána jako oficiální druhý jazyk v zemi. Všechny jazyky jsou v úředním styku rovnoprávné, pouze angličtina má určitou přednost a stejně jako například v Indii tvoří jakési jazykové pojítko této země. Policejní sbor představuje asi policistů (z toho asi 50 % bělochů), policejní náčelník je jmenován ústřední vládou. Armáda má asi vojáků národní obrany, složených částečně ze South African Defence Force a místních domobran. Jihoafrická republika je členem OSN, Commonwealthu a SADC. 6

7 Státní symboly Státní vlajka je podobná naší, ale tři pole jsou rozdělena zeleným pásem, nahoře červená, dole modrá, klín černý. Barvy samy o sobě nepředstavují žádné symboly. Symbol V, který můžete na vlajce spatřit, symbolizuje dva směry, tedy národy, které zemi formují a které se na vlajce obrazně spojí a pokračují dále v budování země v jedné společné linii. Poprvé byla použita v roce Státní znak tvoří čtyři pole, v levém horním žena se džbánem, vpravo běžící antilopy, dole vlevo pomerančovník a vpravo historický automobil, nad helmou uprostřed lví silueta a dole heslo Ve svornosti je síla ; znak je podpírán dvěmi antilopami. Znak pochází od krále Jiřího V. a platí od V přechodném období byly platné dvě hymny Stem z roku 1918 od básníka a politika Cornelia Jakoba Langenhovena a Nkosi sikelel i Africa, jejíž první refrén pochází z roku 1897 od Enocha Mankayie Sontonga. První verze písně byla původně napsána jako hymna kmene Xhosa, ale postupem času ji přijali za svou všichni obyvatelé Jihoafrické republiky. Dne 20. dubna 1994 byly obě verze prohlášeny za národní hymnu a v roce 1996 byla vytvořena kratší verze, skládající se z obou dvou písní: Nkosi sikelel iafrika and Die Stem / The Call of South Africa: Nkosi sikelel iafrika Maluphakanyisw uphondo lwayo, Yizwa imithandazo yethu, Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo. Morena boloka setjhaba sa heso, O fedise dintwa la matshwenyeho, O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, Setjhaba sa South Afrika South Afrika. Uit die blou van onse hemel, Uit die diepte van ons see, Oor ons ewige gebergtes, Waar die kranse antwoord gee. Sounds the call to come together, And united we shall stand, Let us live and strive for freedom, In South Africa our land. We, as proud citizens of our country South Africa invite you to come, to explore and to discover the wonders of our world for yourself! 7

8 Obyvatelstvo Počet obyvatel Jihoafrické republiky je , hustota osídlení je 34 osob, v hustě osídlených oblastech až 365 osob, v Sowetu až 2 miliony osob na km 2. Relativní podíl městského obyvatelstva je zhruba 50%. Průměrný věk ženy je 24 let a průměrný věk muže je 25 let. 80 % obyvatelstva se hlásí ke křesťanství, metodisté a luteráni tvoří asi 61 %, dále jsou zde reformisté, nezávislé africké církve, židů, muslimů a hindů. Afrikánci jsou téměř výlučně stoupenci holandské reformované církve. Je zde silný vliv místního tradičního náboženství, takže není divu, že řada lidí vyznává křesťanství v kombinaci s tradičním náboženstvím. Většina kostelů byla postavena díky vlivu misionářů v západním stylu a pochází ještě z dob koloniálních. Povinná školní docházka je od 7 do 16 let. Výuka na střední škole trvá 3 roky. V zemi jsou dvě univerzity, které mají studentů. Četní příslušníci vzdělané populace jsou absolventy některé zahraniční univerzity. 86,5 % populace je gramotných. Vojenská služba se nastupuje ve věku 18 let. Etnické složení Jihoafrické republiky je velmi rozmanité černoši 76 % (skupiny Zulu 27,5 %, Xhosa 12,5 %, Severní Sotho 11 %, Jižní Sotho 8,5 %, Tswana 6 %, Tsonga 5 %, Swazi 4 %, malé komunity Ndbele, Lobedu, Venda), běloši 13 %, míšenci 8,5 %, Asiaté 2,5 %, je zde též židovská komunita. Z celkové populace 43 milionů obyvatel je tedy zhruba 35 milionů černochů, 5,5 milionu bělochů a zbytek tvoří ostatním národnosti. Z původních obyvatel Sanů-Křováků a Khoinů přežívají již jen zbytky. V roce 1989 přestaly platit základní rasové zákony, které dělily obyvatelstvo do čtyř rasových skupin bílí, černí, Indové a míšenci, a zakazovaly smíšená manželství. Černošské obyvatelstvo žilo do té doby v tzv. bantustanech, což vlastně byly jakési pseudostáty, jejichž pasy však platily pouze v Jihoafrické republice a zbytek světa je neuznával. Podle nich byli černí Afričané v tzv. bílých oblastech považováni za cizince. Bělošské obyvatelstvo se skládá ze dvou složek Afrikánců a anglicky hovořících Jihoafričanů. Předkové afrikánské (búrské) složky pocházejí především z Nizozemska a Francie. Anglicky hovořící Jihoafričané, hlavně Angličané, přicházeli do jižní Afriky na přelomu 18. a 19. století. Převážnou většinu jihoafrické populace tvoří černí Afričané, kteří se hrdě hlásí ke svým etnickým kořenů. Jejich předkové přišli do této oblasti před staletími ze střední Afriky, především z oblasti jezer. Dělí se do několika různých národnostních skupin, které se zabydlely v různých částech země. Oblast kmene Xhosa spadá pod provincii Eastern Cape. Zuluové pocházejí z oblasti KwaZulu-Natal, kmen Ndebele a Shangaans 8 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 z oblasti Mpumalanga, jižní část kmene Sotho (Pedi) z provincie Free State a severní část kmene z provincie Limpopo. Kmen Tswana pochází z North-West Province, kmen Venda z provincie Limpopo a většina obyvatel kmene Swazi žije v oblasti KwaZulu-Natal a Mpumalanga, na hranicích se Swazijskem. V obydlených oblastech se mnoho kmenů adaptovalo na západní způsob života, i když v odlehlých oblastech se stále ještě dodržují a ctí tradiční zvyky a tradice. Nejvíce lpí na tradičním způsobu života Sanové. Národnostní skupiny Sanové (Křováci): V současnosti zůstává z prastaré velké populace těchto prvních obyvatel jen několik posledních komunit žijících tradičním životem. Obývají odlehlé oblasti, jako je například Kalahari. Jakýmsi osídleným skansenem této národnosti je Kagga Kamma, asi 260 km severně od Kapského Města v horách Cedarberg. Zde se v rezervaci Sanové živí lovem a prodejem ručně vyráběných suvenýrů. Shromaždiště kmene je pro turisty přístupné, jinak je však běžný život kmene před zraky turistů skryt a zvědavost zde není vítána. Další malá komunita žije v rámci Xulu & Khwe Bushman Cultural Project v Kimberley. Památka na kdysi bohaté osídlení této oblasti příslušníky Sanů jsou kresby vyryté a nakreslené na mnoha skalách a stěnách jeskyní. Asi nejkrásnější ukázky této jeskynní kultury se nacházejí v rezervaci Khahlamba-Drakensberg Nature Reserve v provincii KwaZulu-Natal. Khoinové: Další tradiční obyvatelé této oblasti byli později přišedší pastevci, kteří žili v polygamní obci s jedním vůdcem. Jejich kruhové, dřevěné či spletené chatky se daly lehce složit, a tak tento kmen kočoval se svými stády podle přírodních podmínek. Khoinové byli první domorodí usedlíci, s nimiž se Holanďané setkali. Podle mlaskavé výslovnosti je Holanďané je nazvali Hottentots, neboť jejich výslovnost připomíná koktání. Holandští farmáři začali postupně zabírat zdejší půdu a populace Khoinů byla skoro vyhubena epidemií neštovic. Poslední skupina Nama nyní obývá část oblasti Namaqualand a žije poblíž hranic s Namibií. Zulu: Příslušníci tohoto kmene se odlišují od ostatních především vyšším vzrůstem a krásnými postavami, právem je též lze nazvat nejkrásnějšími Afričany. Velmi zajímavá je vysoká vzdělanost příslušníků tohoto kmene, který dosud vykazuje významnou soudržnost. Tento kmen je dále znám svou statečností, kterou projevil v četných válkách pod vedením proslulého Shaky ( ), který byl nazýván Černým Napoleon Afriky. Dnes tvoří Zuluové největší kmen s počtem více než 8 milionů příslušníků. Jejich tradiční vesnice jsou složeny z kruhových chatek (tzv. kraal). Vdané ženy nosí klobouky ve tvaru hluboké mísy, často zdobené korálky, které ukazují jejich postavení. Muži nosí zástěrky 9

10 z kůže, kožešinové pásky na pažích a kotnících, ochranný štít a kopí. Jejich způsob života můžete poznat buď v Heia Safari Ranch poblíž Johannesburgu, nebo v DumaZulu Traditional Vilage v provincii KwaZulu-Natal, kde jsou kromě ukázek tradiční kultury předváděny též nejrůznější obřady a tance. Repliku vesnice Zuluů můžete navštívit v Shakalandu nebo Kwabhekithungu poblíž Eshowe, kde též nabízejí ubytování v tradičních domcích kmene Zulu. Poblíž Ulundi se nachází Umgungunhlovu, rekonstrukce hlavního města krále Dingane. Xhosa: Tento kmen, též původem ze severu, obývá nejjižnější oblasti Jihoafrické republiky. Tradiční obydlí jsou kulatá, krytá doškovou střechou. Ženy kmene si zdobí tvář žlutou barvou, další zajímavostí je, že kouří typické dlouhé dýmky. Na hlavách nosí obrovské turbany a časté jsou také šperky ze dřeva a šňůr. Jejich náhrdelníky určují společenské postavení a jsou vyrobené z především drátů. Lidé tohoto kmene jsou známi svou přátelskou povahou. Nejčastěji se s nimi můžete setkat v provincii Eastern Cape, například v Shamwari Game Reserve mezi Porth Elizabeth a Grahamstownem můžete navštívit tradiční vesnici Lendaba. Ndebele: Tento kmen je znám díky svým domům zdobenými různobarevnými geometrickými obrazci. Stejně pestrá jsou i oblečení zdejších žen. Vdané ženy nosí jako ozdobu těžké bronzové náramky na krku, pažích i na nohách. Tento kmen žije převážně v severovýchodní části provincie Mpumalanga poblíž Pretorie a také v oblasti Middelburg, Gauteng. S tradicí tohoto kmene se můžete setkat ve skansenech Botshabelo Open Air Museum and Historical Village, 13 km severně od Middelburgu, nebo v AmaNdebele Traditional Village and Museum, severně od Bronkhortspruitu. Sotho: Tento kmen se dělí na severní a jižní větev. Asi příslušníků kmene Jižní Sotho obývá především oblast Free State na hranicích s Lesothem. Typické pro tento kmen jsou kuželovité tkané klobouky a barevné přikrývky, které se nosí jako oděv. Domy tohoto kmene jsou kamenné a bývají zdobeny jemnými vzory a barvami. Se životem tohoto kmene se můžete seznámit v Basotho Cultural Village poblíž městečka Harrismith, asi 30 km východně od národního parku Golden Gate. Ke kmeni Severní Sotho se hlásí přibližně 2,8 milionů lidí, kteří obývají severní část oblasti Tzanee v provincii Limpopo. Proslavila je legenda Modjadji o královně deště, kterou ve své knize Ona zvěčnil H. Rider Haggard. Se životem tohoto kmene se můžete blíže seznámit v Bakone Malapa nedaleko Pietersbergu. Tswana: Domy tohoto nevelkého kmene jsou kulaté a zdobí je geometrické vzory, vyryté podobně jako sgrafita do ještě mokrých zdí před ztuhnutím omítky. S jejich životem a tradicemi se můžete seznámit v Lotlamoreng Dam and Cultural Village poblíž Mafikengu. 10

11 Venda: K příslušnosti k tomuto kmeni se hlásí přibližně osob, které žijí na severu provincie Limpopo a jsou blízkými příbuznými kmene Shona ze Zimbabwe. Historie tohoto kmene se prolíná s arabskými tradicemi a odtud pocházejí i jejich typické rysy obličeje. V minulosti byli příslušníci tohoto kmene známí tradičním zpracováním železa a mědi a dodnes se zde tato tradice udržuje. S jejich výrobky se můžete setkat na tradičních trzích, ale asi nejlépe je navštívit Ditike Craft Centre, západně od Thohoyandou. Shangaan: Tento kmen je spřízněn s kmenem Tsonga z Mosambiku. Dnes žijí příslušníci tohoto kmene poblíž Krugerova národního parku, k příslušnosti ke kmeni se hlásí asi osob. Tradičním způsobem obživy tohoto kmene byl vždy lov ryb. Pro tento kmen jsou typická obydlí krytá vysokými kuželovitými doškovými střechami. Příslušníci kmene nosí jako součást svého oděvu dlouhý pruh barevné látky svázaný na ramenech. Zdobí se též širokými korálkovými náhrdelníky a těžkými kovovými náramky. Zajímavé jsou jejich obřady dospívání, kdy jsou při obřadní ceremonii dotyčnému vypalovány na tělo tradiční ornamenty. S tímto kmenem se můžete seznámit nejlépe v Tsonga Kraal nedaleko Phalaborwa v Northern Province. Přistěhovalci: Začínají pronikat na dnešní území Jihoafrické republiky po roce 1652, a to zejména do oblasti dnešního Kapska. Z Evropanů se jednalo především o Němce, Francouze, Holanďany a Brity. Evropský původ má asi 6 milionů zdejších obyvatel. Později sem byli z Madagaskaru, Jávy a Bali importováni otroci, a to až do doby, kdy sem jako levná pracovní síla přijíždí velká komunita především z Indie, jejíž příslušníci byli najati na práci na cukrových plantážích. Prvními přistěhovalci však byli Holanďané, kteří se zde usadili především jako zaměstnanci holandské Východoindické společnosti. V roce 1652 se Jan van Riebeeck spolu s devadesáti muži, ženami a dětmi vylodil v zátoce Table Bay u dnešního Kapského Města a založil zde osadu, která sloužila pro zásobování holandských lodí na cestě do Indonésie. Vliv Holanďanů se projevil na zdejší rázovité architektuře zvané Cape Dutch. Je charakteristická doškovými střechami, bílými zdmi, vysokými štíty a dlouhými balkony a verandami. Život prvních osídlenců připomíná bývalá námořní pevnost The Castle of Good Hope, která byla v Kapském Městě postavena roku S touto architekturou se můžete setkat v oblasti vinic. Krásné ukázky najdete například ve druhém nejstarším městě Kapska Stellenbosch. Němci se sem dostávají též jako zaměstnanci Východoindické společnosti. Během 16. a 17. století se v oblasti Kapska usídlilo okolo německých přistěhovalců. Část z nich sem přichází jako vojáci určení k ochraně obyvatel v oblasti Eastern Cape před nájezdy kmene Xhosa. Valná řada Němců též působila v misiích, při nichž vznikaly první školy. 11

12 Historie a současnost německých přistěhovalců připomíná Monument for German Settlers v East Londonu, stále zde přetrvává řada německých škol, komunit i misií, například v Genadendalu a Wuppertalu. V roce 1688, kdy na africký kontinent vkročilo 153 francouzských hugenotů prchajících z Francie, kteří se usídlili v oblasti dnešního Franschhoeku (Francouzský roh), začíná historie Francouzů v této zemi. Zároveň s nimi je datován rozvoj vinařství v této oblasti. Jejich muzeum a památník se nacházejí ve Franschhoeku, jejich historii připomínají též vinné sklepy v Bellinghamu, Boschendalu a l Ormarins, Clos Cabriere. Potomci původních přistěhovalců z Evropy, bez ohledu na národnost, se po určité době prosazují jako praví obyvatelé této země, a tak vzniká označení Afrikánci, které se blíží národnostní příslušnosti. Dodnes jsou Afrikánci velmi silně spjati se zemí a považují ji za svůj domov. Jejich historii a nelehký život připomíná Voortrekker Monument poblíž Pretorie, dále Paul Kruger House a z mnoha jiných i Voortrekker Museum v Pietermaritzburgu. Přírodní poměry Povrch Jihoafrické republiky je velmi rozmanitý. Z vnitrozemské náhorní planiny o průměrné nadmořské výšce m klesá území na severu a severozápadně ke Kalahari s typickou pouštní krajinou, na severovýchodě k nížině Limpopo s charakteristikou buše. Na východě a jihovýchodě náhorní plošiny se táhnou Dračí hory, tvořené quarzity, dolomitem, diabasem a žulou, které dosahují nadmořské výšky přes 3000 m, s typickým vysokohorským klimatem a nejvyšší horou Champagne Caste (3377 m). Na vzdálenosti 250 km je zde jediný průsmyk. Nejvyšších poloh dosahuje centrální náhorní plošina na okraji natalských Dračích hor a nejnižších na severozápadě v oblastech písečné pouště Kalahari. Vnitřní náhorní planina patří do mezozoika a je tvořena především horninami magmatického původu. Více než 40 % území Jihoafrické republiky leží v nadmořské výšce nad 1210 m. Nevysoký Witwatersrandský hřeben na severovýchodě od sebe odděluje řeky Limpopo, největší tok směřující do Indického oceánu s délkou 1600 km, a Vaal, přítok řeky Orange, tekoucí z Dračích hor k Atlantiku o délce toku 2400 km, která je zároveň nejdelší řekou Jihoafrické republiky. Oblast Witwatersrandu je nejlidnatější oblastí země s městy jako Johannesburg a hlavním městem Pretorie. Tato oblast je tvořena geologicky nejstaršími horninami na světě a je proslulá neskutečným přírodním bohatstvím, především diamanty a zlatem. Další pohoří v oblasti Kapska tvoří několik skupin například Tsitsikamma se známým lesním porostem. Výška zde kolísá mezi 1500 až 12

13 Tsisikamma National Park Foto South African Tourism 2000 m n. m., s nejvyšší horou Seweweekspoort (2326 m) a nejznámější Stolovou horou (1087 m). V oblasti provincie KwaZulu-Natal je jediná skutečná pobřežní nížina v zemi, široká asi 60 km. Úzký nížinný pás odděluje od mořského pobřeží také hory kapského vrásového pohoří. Krásu přírody dotvářejí četné zářezy a vodopády, kterými je země pověstná. Klima Podnebí je zde je rozmanité díky mnohotvárnosti povrchu, počínaje typickým pouštním v oblasti Kalahari přes vysokohorské a typickým pobřežním konče. Roční teploty jsou C v červenci a až 22,5 C v lednu. Nejvyšší průměrná teplota je v okolí Durbanu 21,4 C, nejnižší teploty se pohybují kolem 0 C. Většina území Jihoafrické republiky leží v subtropickém pásmu, na východě s větším zastoupením srážek než na západě, kde je podnebí suché. 13

14 Pobřeží má podnebí až středomořského charakteru, vnitrozemí naopak suché kontinentální. Sever zasahuje do tropů. Chladný Bengálský proud z jihu na sever podél západního pobřeží významně omezuje vznik srážek a způsobuje, že na sever zasahuje výběžek pouště Namib. Jihovýchodní pobřeží omývá teplý Agulhasský proud, který přináší časté a vydatné deště. V přímořských oblastech jsou charakteristické silné větry, zejména na jihu a jihozápadě. Léto trvá od října do března. Hlavní letní dešťové období zde probíhá asi od listopadu do dubna. Zima začíná v dubnu a končí v září, zimní měsíce bývají relativně chladné. V tomto období je na srážky obzvláště bohatý jihozápad země, někdy zde dokonce stejně jako v Dračích horách sněží. Na východním pobřeží je zima velmi mírná až teplá. Roční průměr srážek v Jihoafrické republice je 464 mm, směrem od jihovýchodu k severozápadu srážek ubývá. Zhruba na 5 % povrchu Jihoafrické republiky spadne více než 1000 mm ročně. Více než polovina území je suchá až polosuchá, 65 % území má méně než 500 mm a 21 % méně než 200 mm srážek ročně, což je minimum pro zemědělskou činnost. Tyto vyprahlé oblasti se nacházejí zejména na severu a západě země. Krátké, ale vydatné bouřkové deště jsou běžné na východě země, především v oblastech Krugerova národního parku a Dračích hor. Kapský poloostrov a Kapské Město mají zimní deště velmi podobné dešťům ve Středomoří. Úzký pobřežní pás na jihu země, okolo Garden Road, má poměrně dostatek srážek po celý rok. Vlhkost vzduchu dosahuje až 80 %. Obzvláště vysoká vlhkost vzduchu je v subtropické pobřežní oblasti KwaZulu-Natal, kde se v létě vyšplhají teploty až na 40 C. Většina vnitrozemí má vysokou vlhkost vzduchu, až k podhůří, kde jsou velmi časté prudké srážky a mlhy. Další zajímavostí je, že letní mlhy, které přináší Atlantický oceán, pronikají v noci až 50 km do vnitrozemí, kde přes den vymizí. Délka slunečního svitu je zde vůči evropským zemím významně vyšší, například Kapské Město má v průměru 8,6 hodin slunečního svitu denně. Tento nadbytek je způsoben vysokým tlakem šířícím se od obou oceánů. V porovnání s jinými zeměmi ve stejných zeměpisných šířkách je zde velmi krátký soumrak a západ slunce. Díky poloze na jižní polokouli je v Jihoafrické republice opačné roční období, než je na severní polokouli. Hospodářství Jihoafrická republika je jediným industrializovaným státem Afriky, má nejvyšší hrubý domácí produkt v Africe, což představuje 356,7 miliardy amerických dolarů, v přepočtu na jednoho obyvatele amerických dolarů, nicméně je nutno dodat, že se jedná o zemi značných kontrastů. 14 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Kolem 65 % hrubého domácího produktu pochází z oblasti kolem Pretorie, Witwatersrandu a Johannesburgu. Ekonomika Jihoafrické republiky je založena na principu svobodného tržního hospodářství, jsou zde zajímavé příležitosti pro zahraniční investory. Hlavními odvětvími ekonomiky jsou průmysl a zemědělství, Jihoafrická republika má významné zásoby nerostného bohatství. Mohutný vývoj probíhá především v oblasti malých živnostníků. V této době stále ještě pokračuje privatizace státních monopolních podniků. Míra inflace je korigována důslednou finanční politikou státní Jihoafrické rezervní banky. Inflace se drží kolem 10 %, zahraniční dluh představuje 25 miliard USD. 45 % obyvatelstva žije v bídě. Chybějí 3 miliony domů, další 3 miliony bytů nemají elektrický proud, elektřinu nemá 86 % černošských škol a klinik. 12 milionů lidí nemá přístup k pitné vodě a 21 milionů lidí žádné hygienické zázemí. Systém sociální péče zahrnuje důchody a rodinné přídavky a péči o přestárlé a handicapované občany stejně jako o mládež. Existuje i podpora při ztrátě zaměstnání. Určitou brzdou hospodářského rozvoje se ukázal nedávno přijatý zákon o garantované minimální mzdě, který sice na jedné straně zajišťuje pro zaměstnané nekvalifikované osoby dostatečný zdroj obživy, na druhé straně je však příčinou rostoucí nezaměstnanosti, která je nyní asi 35 %. Vzhledem k nejistým poměrům politického vývoje a vysoké kriminalitě došlo i k exodu majetnějších vrstev obyvatelstva. Hlavní přínos představuje nerostné bohatství a jeho využití, což je asi 60 % devizového přínosu a 9 % státního produktu. Hlavním přírodním bohatstvím jsou uhlí, železná ruda, zlato, stříbro, platina, diamanty, bauxit, železo, chrom, antimon, kobalt, mangan, vanadium, nikl, uran, zinek, zirkon, uhlí a fosfáty. Asi nejvýznamnějším nalezištěm je pánev Witwatersrand s obrovskými zásobami zlata, stříbra, pyritů a uranu, kde se nachází přibližně 98 % zásob jihoafrického zlata. Bushveld v provincii Mpumalanga a Northern Province představují více než polovinu světové produkce chromu. Naleziště v Transvaalu představují více než 80 % světových rezerv manganu, je zde rovněž významný nález železné rudy. Nejvíce zásob uhlí a antracitu mají provincie Mpumalanga a KwaZulu- -Natal, oblast v okolí Phalaborwa, která je vulkanického původu, má bohatá ložiska mědi, titanu, fosfátů, železných rud a zirkonu. Bohatá ložiska zinku, mědi a olova jsou v Severním Kapsku. Ve vulkanických oblastech Jihoafrické republiky jsou významná naleziště diamantů, asi nejpověstnější je oblast Kimberley. Zemědělství zaměstnává méně než 10 % práceschopného obyvatelstva a na tvorbě HDP se podílí jen velmi málo. Tři čtvrtiny rozlohy se využívají pro zemědělskou činnost, ale z toho jen 12 % území je vhodných pro 15

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Aneta Hančáková

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Aneta Hančáková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Aneta Hančáková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Obchodní a kulturní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jitka Smetanová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů Obor: Mezinárodní obchod Hospodářská spolupráce

Více

MS ve fotbale 2010 z hlediska cestovního ruchu. FIFA World Cup 2010 in Terms of Tourism BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MS ve fotbale 2010 z hlediska cestovního ruchu. FIFA World Cup 2010 in Terms of Tourism BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd ve sportu MS ve fotbale 2010 z hlediska cestovního ruchu FIFA World Cup 2010 in Terms of Tourism BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí práce:

Více

Ceuta Atlas. Káhira Suez. Asuánská přehrada. Súdán. pirátství. Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro. Zambezi. Madagaskar.

Ceuta Atlas. Káhira Suez. Asuánská přehrada. Súdán. pirátství. Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro. Zambezi. Madagaskar. Ceuta Atlas Káhira Suez Asuánská přehrada Súdán pirátství Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro Zambezi Madagaskar Kapské Město Atlas je pohoří v severozápadní Africe táhnoucí se v délce 2 400 km přes Maroko,

Více

Bitva o Alžír 79 Francouzi a válka v Alžírsku 83 Válka v Alžírsku a nástup generála de Gaulla k moci 85 De Gaulle a válka v Alžírsku 89 Alžírsko mezi

Bitva o Alžír 79 Francouzi a válka v Alžírsku 83 Válka v Alžírsku a nástup generála de Gaulla k moci 85 De Gaulle a válka v Alžírsku 89 Alžírsko mezi Obsah Poznámka k přepisům jmen 7 Prehistorie a antika 8 Prehistorie 8 Berbeři 9 Féničané 10 Římané 12 Alžírsko ve středověku 15 Vandalové 15 Byzantinci 16 Arabský vpád 17 První staletí arabské nadvlády

Více

AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND A OCEÁNIE. Lenka Pošepná

AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND A OCEÁNIE. Lenka Pošepná AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND A OCEÁNIE Lenka Pošepná AUSTRÁLIE Členité pobřeží Fyzická geografie: HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST S, Z a J pobřeží: Indický oceán Severní pobřeží Torresův průliv (odděluje Austrálii a

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 1. 2. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Na kterých litosférických deskách leží Afrika?

Na kterých litosférických deskách leží Afrika? Na kterých litosférických deskách leží Afrika? - Afrika je součástí Africké a Somálské litosférické desky Africká deska se posouvá severním směrem (cca. 1,5 cm/rok) naráží do Eurasijské desky zemětřesení

Více

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy KBE 343 Hydrobiologie pro terrestrické biology JEN SCHEMATA, BEZ FOTO! Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy Proč moře? Děje v moři a nad mořem rozhodují o klimatu pevnin Produkční procesy v moři ovlivňují

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Hudba jako prostředek pro podporu rozvoje dětského potenciálu v Jihoafrické republice

Hudba jako prostředek pro podporu rozvoje dětského potenciálu v Jihoafrické republice Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Hudba jako prostředek pro podporu rozvoje dětského potenciálu v Jihoafrické republice Bakalářská práce Autor: Kateřina Omelková

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie A okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem - autorské řešení 1. Jak jistě víš, většina sopek na Zemi se nachází v blízkosti

Více

Tuaregové jsou národ hrdých bojovníků, kteří neuznávají hranice států a volně se pohybují na území Alžírska, Mali a Nigérie.

Tuaregové jsou národ hrdých bojovníků, kteří neuznávají hranice států a volně se pohybují na území Alžírska, Mali a Nigérie. Tuaregové jsou národ hrdých bojovníků, kteří neuznávají hranice států a volně se pohybují na území Alžírska, Mali a Nigérie. TEXT A FOTO: M D Stezkou Tuaregů Nebe plné hvězd od obzoru k obzoru, oheň rozdělaný

Více

Africké dobrodružství s Richardem Marksem Cestovatel: Richard Marks Rozpočet: 87 400 Kč Volná místa: 0

Africké dobrodružství s Richardem Marksem Cestovatel: Richard Marks Rozpočet: 87 400 Kč Volná místa: 0 Africké dobrodružství s Richardem Marksem Cestovatel: Richard Marks Rozpočet: 87 400 Kč Volná místa: 0 Odkaz: www.vypravy-s-cestovateli.cz/17-vyprava V objetí Atlantického a Indického oceánu Jihoafrická

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 09. 06. 2016 00:16 1/10 Spojené království Velké Británie a Severního Irska Citace: Kristýna Dostálková Spojené království Velké Británie a Severního Irska [online] Hospodářská a kulturní studia, Provozně

Více

Místní klima Sloupnice a okolí

Místní klima Sloupnice a okolí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Místní klima Sloupnice a okolí Olomouc Jiří Komínek 27. 12. 2013 1. Ročník RG Obsah 1 Úvod... 3 2 Konstrukce mapy... 4 3 Klimatické

Více

Zeměpisná olympiáda 2007/2008 Kategorie D

Zeměpisná olympiáda 2007/2008 Kategorie D Příjmení a jméno: Třída: Body: Umístění: 1. S pomocí níže uvedené mapky zvolte správnou variantu: a) Pro místa A a B platí: leží v rozdílné nadmořské výšce pěší cestou mezi nimi nepřekonáme výškový rozdíl

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1 www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

STŘEDOAMERICKÉ REGIONY. Dělíme na: a) pevninská část b) ostrovní část

STŘEDOAMERICKÉ REGIONY. Dělíme na: a) pevninská část b) ostrovní část Dělíme na: a) pevninská část b) ostrovní část a) pevninská část a) pevninská část Mexiko probráno v samostatné prezentaci Belize Guatemala Honduras Kostarika Nikaragua Panama Salvador a) pevninská část

Více

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m.

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. LOUKY nad Dřevnicí Poloha obce Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. Podnebí je zde podle místní kroniky pro zdraví lidí i zvířectva jakož i pro rostlinstvo

Více

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace KLIMATICKÉ POMĚRY ČR Faktory o rázu makroklimatu rozhodují faktory: INVARIANTY (neměnné, stálé) geografická šířka poloha vzhledem k oceánu ráz aktivního povrchu georeliéf (anemoorografický efekt) nadmořská

Více

Obsah ÚVOD... 24. Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny... 35 Těžba celkem... 35

Obsah ÚVOD... 24. Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny... 35 Těžba celkem... 35 Vysvětlivky.... 11 Přehled použitých zkratek a technických jednotek.... 11 Směnné kurzy a inflace měn, v nichž se uvádějí ceny nerostných surovin... 13 Průměrná roční míra inflace v USA, Velké Británii,

Více

Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Téma: Mexiko Klíčová slova: Aztékové, Mexiko, Guadalajara

Více

I) STÁTY Kanada USA (= United States of America)

I) STÁTY Kanada USA (= United States of America) I) STÁTY Kanada druhý největší stát na světě (rozloha jako téměř celé Evropa) hlavním městem je Ottawa konstituční monarchie (konstituce = ústava) formální hlavou Kanady je britská královna Alžběta II.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Multisektorální přístup k HIV/AIDS v rozvojových

Multisektorální přístup k HIV/AIDS v rozvojových HIV/AIDS v Namíbii Multisektorální přístup k HIV/AIDS v rozvojových zemích Prevence HIV/AIDS mezi žáky Praha 23. 10. 2010 Zdeňka Hauková Cíle prezentace: Základní seznámení účastníků se situací HIV/AIDS

Více

Poválečná obnova a poslední léta stalinismu 78 Od pádu stalinismu k perestrojce (1953 1988) 80 Černobyl, Kuropaty, nezávislost 84 Prezidentská

Poválečná obnova a poslední léta stalinismu 78 Od pádu stalinismu k perestrojce (1953 1988) 80 Černobyl, Kuropaty, nezávislost 84 Prezidentská Obsah Předmluva 7 Pravěk 9 Bílá Rus ve středověku 11 Místní knížectví mezi Kyjevem a Novgorodem 11 Pod litevským vlivem 14 Krevská unie 17 Sociální a hospodářské změny 14. 16. století 18 Středověká umělecká

Více

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU 8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic Celková délka trasy: 5,5 km Poèet stromù: 4 Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA

NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA 10 - denní zájezd Poznávací zájezd, 10 dní, 3* hotel, vlastní strava Skupinový zájezd s anglicky hovořícím průvodcem CK! Cenu garangujeme již při min. počtu 2 osob.

Více

NAMIBIE. Windhoek NP Namib Naukluft Sossuvlei kaňon Sesriem Swakopmund Cape Cross Erongo Damarland Seisfontain Opuwo NP Etosha Waterberg Windhoek

NAMIBIE. Windhoek NP Namib Naukluft Sossuvlei kaňon Sesriem Swakopmund Cape Cross Erongo Damarland Seisfontain Opuwo NP Etosha Waterberg Windhoek NAMIBIE Windhoek NP Namib Naukluft Sossuvlei kaňon Sesriem Swakopmund Cape Cross Erongo Damarland Seisfontain Opuwo NP Etosha Waterberg Windhoek Realizováno v říjnu 2015 pro 10 účastníků 1. den odlet z

Více

BOBR NEBO ONDATRA? Motto: Vydejme se na místa, kam bychom se možná jinak nikdy nepodívali

BOBR NEBO ONDATRA? Motto: Vydejme se na místa, kam bychom se možná jinak nikdy nepodívali BOBR NEBO ONDATRA? Motto: Vydejme se na místa, kam bychom se možná jinak nikdy nepodívali POPRÁZDNINOVÁ PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ PRO OBYVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY MĚLNÍKA VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ! Stačí vyplnit tento

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_61 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Jihoafrická republika - Brána do Afriky. Michaela Hlávková Obchodní Odbor Jihoafrické Velvyslanectví v Praze

Jihoafrická republika - Brána do Afriky. Michaela Hlávková Obchodní Odbor Jihoafrické Velvyslanectví v Praze Jihoafrická republika - Brána do Afriky Michaela Hlávková Obchodní Odbor Jihoafrické Velvyslanectví v Praze Základní data (2012) Rozloha: 1,221, 037 km 2 Počet obyvatel: 52 milionů Oficiální jazyky: 11

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0811 VY_32_INOVACE_63_04

CZ.1.07/1.5.00/34.0811 VY_32_INOVACE_63_04 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_63_04 Severní Evropa

Více

KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ. Chainmaille

KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ. Chainmaille KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ Chainmaille Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či

Více

manganové rudy z jáchymovského revíru coronadit, pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998)

manganové rudy z jáchymovského revíru coronadit, pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) Čím blíže je povrchu, tím bohatší je stříbro ve zlatě, jak také žíly v teplých krajinách všeobecně jsou bohatší na zlato, než v těchto studených zemích nebo Sudetách, kde většinou se láme železo, cín,

Více

49.Tundra a polární oblasti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

49.Tundra a polární oblasti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 49.Tundra a polární oblasti Tundra Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová )

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová ) Pravěk 3miliony př. n. l. až do vzniku prvního písma: 3000let př. n. l nejdelší období v dějinách někdy nazýváme jako prehistorie česky předhistorie žádné písemné prameny, pouze hmotné (malby, sošky, nástroje,

Více

Metodický list Význam českých alejí (střední školy)

Metodický list Význam českých alejí (střední školy) Metodický list Význam českých alejí (střední školy) SŠ Cíl lekce: Studenti znají význam stromů pro přírodu a pro člověka a znají pojem alej a význam stromořadí v krajině, chápou, čím jsou aleje specifické

Více

ZOO Dvůr Králové plní své poslání

ZOO Dvůr Králové plní své poslání ZOO Dvůr Králové plní své poslání Dana Holečková Deborah s tříměsíční dcerou Hillou - 20.12.2011. ( ) Za mco v 70. letech 20. stole vozila královédvorská zoologická zahrada pod vedením tehdejšího ředitele

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby 1 2 body Doprava patří mezi velmi rychle se rozvíjející

Více

Vy_32_Inovace_10_Lidské rasy

Vy_32_Inovace_10_Lidské rasy Vy_32_Inovace_10_Lidské rasy Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice 390 Reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.1674 Autor: Bc Petr Grossmann Anotace Digitální materiál je věnován učivu zeměpisu v 8. ročníku.

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O)

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O) Datum: Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O) POLOHA A ROZLOHA - území ČR má plochu 78 864 km 2-21. místo v Evropě a 114. ve světě - žije v ní 10, 549 mil. lidí - 78. na světě - průměrná hustota zalidnění

Více

Specifické formy cestovního ruchu

Specifické formy cestovního ruchu Specifické formy cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

Potápění se žralokem tygřím v Jihoafrické republice

Potápění se žralokem tygřím v Jihoafrické republice Potápění se žralokem tygřím v Jihoafrické republice RAY DIVING POŘÁDÁ CESTU NEJEN ZA POTÁPĚNÍM S NEZAPOMETULNÝM ZÁŽITKEM!!! Základní údaje o JAR: Oficiální název: Jihoafrická republika Vlajka Členění:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zelená brána Černé země

Zelená brána Černé země směr Evropa francie Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Zelená brána Černé země Dříve tu lidé žili kvůli rašelině, dnes tady díky její těžbě hnízdí ptáci. Během tisíců let vystřídaly zdejší lesy porosty

Více

Naši sousedé ve střední Evropě

Naši sousedé ve střední Evropě Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Naši sousedé ve střední Evropě Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 (Čj.

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Amerika. - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007)

Amerika. - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007) Amerika Obyvatelstvo - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007) - rasově nejpestřejší světadíl: a) původní obyvatelé - Indiáni (Ameringové) - Aztékové, Mayové,

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: prosinec 2012 Ročník:sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: USA Klíčová slova: New York, Kordillery, Chicago,

Více

MIRO THAN ODOJ, KAJ MIRE NIPI. MÉ MÍSTO JE TAM, KDE JSOU MOJI LIDÉ. Romové pocházejí z indického subkontinentu. Neví se s jistotou, proč započali putování z Indie do Evropy. V průběhu staletí se přes útisk

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_215_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA A F R I K A -POVRCH Mgr. Iva Svobodová Afrika geografické vymezení rozkládá se po obou stranách rovníku s Asií spojena Suezskou šíjí (120 km) od Evropy

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY

LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY A G E N T U R A O C H R A N Y P Ř Í R O D Y A K R A J I N Y Č R LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY Národopisné oblasti Bílých Karpat Dům ze Žítkové v 60. letech minulého století Dvorec ve Vápenicích

Více

Afrika. Poloha: Povrch: Členitost pobřeží. Podnebí: Vodstvo: 1/5. okrajové body... S: Bílý mysf J: Střelkový mys Z: Zelený mys V: mys Hafun

Afrika. Poloha: Povrch: Členitost pobřeží. Podnebí: Vodstvo: 1/5. okrajové body... S: Bílý mysf J: Střelkový mys Z: Zelený mys V: mys Hafun Afrika Poloha: okrajové body... S: Bílý mysf J: Střelkový mys Z: Zelený mys V: mys Hafun Povrch: africký štít, skarpy skarpy stupňovité schody na vodním toku / moři (? nvm) pánve Čadská, Konžská, Kalahari

Více

Atmosféra Země a její složení

Atmosféra Země a její složení Atmosféra Země a její složení Země je obklopena vzduchovým obalem, který se nazývá atmosféra Země a sahá do výšky přibližně 1 000km. Atmosféra je složená z dusíku (78%), kyslíku (21%) vodíku, oxidu uhličitého,

Více

Klima Asie. Miroslav Šobr

Klima Asie. Miroslav Šobr Klima Asie Miroslav Šobr Hlavní vlivy na utváření velmi rozmanitého klimatu Asie: -velká rozloha Asie -tvar kontinentu rozsáhlost v poledníkovém i rovnoběžkovém pásu -vysoké a rozsáhlé horské systémy působící

Více

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_15_CINA Čína Předmět: Zeměpis Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací cíle: Rozvíjené

Více

Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodu pověř. obec. úřadu Hranice obcí Čikov Jasenice Zahrádka Naloučany Pucov Krokočín Ocmanice Jinošov Hluboké Studenec

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 Šárka Rychetská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Hlavní specializace: Vedlejší specializace: Mezinárodní obchod Veřejné

Více

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.) 1 8 bodů Česká cestovní

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník LEDOVCE. referát. Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník LEDOVCE. referát. Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník LEDOVCE referát Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS Třída: 5. O Datum: 24. 4. 2016 1 Ledovce 1) Obecně Pod pojmem ledovec si člověk představí

Více

Nabídka cestopisných besed a promítání

Nabídka cestopisných besed a promítání Nabídka cestopisných besed a promítání Cestovatelé 1 Irian Jaya Papua Nová Guinea život mezi kanibaly 2 Další besedy: 1. Sulawesi Celebes 3 2. Bali ostrov Bohů 4 3. Lombok větší bratr Bali 4 4. Borneo

Více

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Libuše Májková, Státní rostlinolékařská správa Opava Tomáš Litschmann, soudní znalec v oboru meteorologie a klimatologie, Moravský

Více

Souhrnná teritoriální informace Jihoafrická republika

Souhrnná teritoriální informace Jihoafrická republika Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii ke dni 01.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

prvohory - kaledonské hercynské janšanské alpinsko-himalájské

prvohory - kaledonské hercynské janšanské alpinsko-himalájské ASIE POLOHA - podle asyrského asu = země východu - rozlohou km 2 je největším kontinentem (30 % souše) - kromě velké výškové členitosti má i značně členité pobřeží (3 největší ostrovy ) - většina ostrovů

Více

BULHARSKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz

BULHARSKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz krásné pláže s jemným pískem dovolená za příznivé ceny levné a dobré jídlo, rybí speciality leckde se domluvíte česky sleva až 20 % při koupi do 9. 1. senioři sleva až 1 500 Kč Balchik BULHARSKO může být

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

JEZERA CHILE, BOLÍVIE A PERU

JEZERA CHILE, BOLÍVIE A PERU JEZERA CHILE, BOLÍVIE A PERU 24.02.2009 NÁRODNÍ PARK SAJAMA byl založen už v roce 1939, což z něj činí nejstarší bolivijský národní park. Dnes se rozkládá na 10 023 km 2 při hranicích s Chile, kde na něj

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 9 8 Marek Svítek Pěstujeme

Více

Komentář k obecním symbolům

Komentář k obecním symbolům Komentář k obecním symbolům Podle současně platné právní úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce disponovat vlastními obecními symboly, tzn. znakem

Více

Surinam a Nizozemské Antily

Surinam a Nizozemské Antily Stručná historie států Surinam a Nizozemské Antily Eva Kubátová Nakladatelství Libri Praha 2015 Eva Kubátová, studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2015 Libri, 2015 ISBN 978-80-7277-540-8

Více

OSTRAVA. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

OSTRAVA. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Ostrava se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správních obvodů Hlučín a Bohumín, na východě jej ohraničují obce správních obvodů Orlová

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Západní Evropa PhDr. Radek Častulík

Západní Evropa PhDr. Radek Častulík Západní Evropa PhDr. Radek Častulík Nejvyspělejší státy Evropy Vyspělý průmyslstroje,lodě,automobily,eletrotechnika Vysoká životní úroveň-většina obyvatel žije ve městech Velká Británie=Spojené království

Více

Za tajemstvím růžového oleje

Za tajemstvím růžového oleje Za tajemstvím růžového oleje Co může být sladšího pro muže, než po růžích vonící šíje či podpaží jeho vyvolené? To věděli již staří Peršané, první výrobci růžového oleje. Od nepaměti byl velmi drahý. Královna

Více

Čukotské. Beaufortovo moře moře TEXT A FOTO: M D. RUSKO USA (Aljaška) Silver Salmon KANADA. moře Aljašský zál. Tichý oceán XXXXXX

Čukotské. Beaufortovo moře moře TEXT A FOTO: M D. RUSKO USA (Aljaška) Silver Salmon KANADA. moře Aljašský zál. Tichý oceán XXXXXX Grizzly na dosah Jsou oprávněně považováni za krále severu. Majestátní, neoblomní, ale také tolerantní, pokud je zbytečně neprovokujete. A když se poštěstí, dostanete se k nim téměř na délku paže. 2 KOKTEJL

Více

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik.

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik. 1 HDP, HNP 1. února 2011 12:38 HDP (GDP) = hrubý domácí produkt o Celková peněžní hodnota zboží a služeb vytvořená za dané období (rok) na určitém území bez ohledu na původ obchodu o Nejsou zahrnuty např.

Více

Pracovní list č.8 Myšlenková mapa Teplota

Pracovní list č.8 Myšlenková mapa Teplota Pracovní list č.8 Myšlenková mapa Teplota Napište referát na téma Teplota. Nejprve si vytvořte myšlenkovou mapu (osnovu) a následně podle ní napište text. Jedno z možných řešení: Teplota Teplota je charakteristika

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra č.5 Litosféra =kamenný obal Země Část zemského tělesa tvořená zemskou kúrou a části svrchního pláště. Pod litosférou se nachází astenosféra (poloplastická hmota horniny vystavené obrovské teplotě a tlaku),

Více