A další podzimní akce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A další podzimní akce"

Transkript

1 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11-12/2009 SLOVO STAROSTKY Konečně Vánoce, konečně klid. Právě v bouřlivých chvílích jsou tyto dny příležitostí k tomu, abychom se mohli nadechnout a načerpat síly. Dopřejte si chvíli klidu. Užívejte si společně se svojí rodinou, přáteli a lidmi, kteří jsou Vám blízcí. Soudržnost a jistota někam patřit nás podporují ve všech životních etapách. V tomto duchu Vám přeji, abyste prožili klidné svátky. Přeji Vám jen to nejlepší a naději do dalšího roku, nechť Vám přinese zdraví, štěstí a úspěch ve všech oblastech Vašeho života.

2 strana 2 LYSOLAJŠTÍ HASIČI MAJÍ NOVÉ DOPRAVNÍ VOZIDLO A další podzimní akce 4. listopadu 2009 bylo do užívání slavnostně předáno další z hasičských vozidel Ford Transit. Tento vůz je již několikátým z této řady. Zakoupil ho Magistrát hlavního města v rámci obměny a modernizace vozového parku dobrovolných hasičů, dislokovaných na území Prahy. Nová hasičská dodávka nahradí dosluhující Avii a bude sloužit jako lehký technický automobil. Dopravní automobil přijel dobrovolným hasičům předat první náměstek primátora hl. města Prahy, JUDr. Rudolf Blažek. Symbolické klíčky z jeho rukou převzala starostka ÚMČ Lysolaje, Marcela Jandová. Od ní převzal vozidlo velitel jednotky Lukáš Zapletal, který jej slavnostně pokřtil šampaňským, a všechny přítomné pak pozval na přípitek. Oficiální část byla doplněna předvedením vozidla a zkušební jízdou. Slavnostní večer pokračoval v klubovně hasičské zbrojnice, kde bylo připraveno pohoštění pro přítomné hosty a členy sboru. Mezi hosty byli zástupci MSH Praha v čele s Lubomírem Spálenkou, zástupci samosprávy a kolegové z okolních dobrovolných sborů. Mezi další významnější akce patří turnaj v šipkách o hasičský pohár. Jednotlivá kola soutěže se konají pravidelně každé úterý a zúčastnit se mohou všichni členové i členky našeho SDH. Finále turnaje se konalo a následné slavnostní vyhlášení proběhlo v restauraci U Valentů. 1. místo si z turnaje odnesl Josef Malý, jako druhý se umístnil Pavel Kaudl a třetí místo obsadil favorizovaný Zdeněk Sedláček. Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme více úspěchů v dalším kole. Poslední akce, kterou bych rád zmínil, je podzimní čištění Lysolajské požární nádrže. Je to práce špinavá a namáhavá, proto chci všem zúčastněným poděkovat. Lukáš Zapletal, velitel SDH

3 strana 3 DAŇ Z NEMOVITOSTI ZMĚNY OD Změny sazeb daně z nemovitostí od Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností od mění také ustanovení 6 odst. 2 a 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z nemovitostí ), jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí. Daň z nemovitosti se vyměřuje každým rokem k 1. lednu zdaňovacího období. Předmětem daně jsou všechny pozemky nacházející se na území ČR, které jsou evidované v katastru nemovitostí a stavby na území ČR, které jsou spojené se zemí pevným základem a podléhají kolaudačnímu řízení. 1. Sazby daně z pozemků podle 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí: A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75% B - trvalý travní porost 0,25% C - hospodářský les 0,25% D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25% 2. Sazby daně z pozemků podle 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí: E - zastavěná plocha a nádvoří F - stavební pozemek G - ostatní plocha 0,20 Kč/m2 2,00 Kč/m2 0,20 Kč/m2 3. Základní sazby daně ze staveb podle 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí: Stavby: H - obytný dům I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2 K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2 M zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství N průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2 O ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2 P - ostatní stavba 6 Kč/m2 Jednotky: R byt Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost: S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2 U - ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2 V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2 Z - ostatní samostatný nebytový prostor

4 strana 4 Podle ustanovení 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze a. ke změně sazeb daně, b. ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle 5 odst. 1, c. ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle 6 odst. 4, 11 odst. 3 a 4 nebo podle 12, anebo d. k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu, poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. ZPRÁVY Z ÚMČ velkoobjemové kontejnery nebudou v lednu a v únoru přistavovány. Dle klimatických podmínek budou přistavovány zhruba od poloviny března. Objemný odpad je možno zdarma odevzdat ve sběrných dvorech hl. m. Prahy. Nejbližší je v Praze 6 Dejvicích, ul. Proboštská Sběrný dvůr hlavního města Prahy, tel , provozovatel: Pražské služby, a.s., provozní doba: Po Pá: 8,30 17,00, So 8,30 15,00 hod. ŽIVOTNÍ JUBILEA LISTOPAD A PROSINEC 2009 Emília Kováčová let Josef Navrátil let Miluše Císařová let Hana Benešová let Henrietta Kudeříková let Václav Novotný let Marie Tichá let Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ Na Štědrý den půlnoční setkání u kapličky Panny Marie Sedmibolestné. Pojďme se společně na chvíli zastavit a poslechnout slovo boží a zazpívat si koledy. Srdečně Vás zve ÚMČ Praha Lysolaje.

5 strana 5 JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSŮ 160 A 355 OD ADVENT V LYSOLAJÍCH Cvičení s Kořenkou přichystalo v tomto období již tradičně několik akcí. První setkání rodičů s dětmi proběhlo v hasičárně na téma: Korálkování a výroba vánočních ozdob. Vyráběli se ozdoby z korálků, malovaly se sádrové odlitky a zdobily se kouličky a zvonečky. Páteční večer před první adventní nedělí se sešlo dvacetpět párů šikovných rukou a vázaly se adventní věnce. Hasičárna zavoněla jehličím a vánočním punčem, tvořilo se a povídalo, neboť hlavním krédem večera bylo, pro nás se závazky, užít si večer bez dětí. Mašle a ozdoby ubývaly a věnce se měnily v umělecká dílka. Jeden z našich výrobků jste mohli vidět u lysolajského vánočního stromu. Právě na věnci z naší dílny rozsvítil pan farář první adventní svíčku. V neposlední řadě jsme se zúčastnili i Mikulášské besídky, kde zahájily program děti, které navštěvují dětský aerobik. Skladby jsme pojali vánočně, menší děti zacvičily jako sněhové vločky a starší holčičky nás roztleskaly na skladbu Rolničky. Chci také reprodukovat ohlasy rodičů, kteří chválili perfektně připravený program pro děti. Hasiči děkujeme. Celý podzim se samozřejmě také pravidelně cvičilo a cvičit se bude i v roce 2010, stejně tak plánuji již akce na příští rok lyžování, vodu, kola, tábory atd. Přidejte se k nám, protože, jak je v názvu našeho oddílu, Pohyb je život! Veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce přeje Terezie Kořínková

6 Sbor dobrovolných hasičů Lysolaje Zahradnická firma se sídlem v Roztokách Arboristika: Řez stromů pomocí lezecké techniky Instalace vazeb v korunách stromů Rizikové kácení stromů Inventarizace dřevin Zahradní a krajinná tvorba: Návrhy a realizace zahrad specializace na domácí a vodu nenáročné rostliny Pravidelná péče o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Tereza Lukášová, DiS. Tel: Web: si Vás dovoluje srdečně pozvat na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU která se koná v sobotu od 18:00 hod v sále hasičské zbrojnice v Lysolajích Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na zábavu, která s bude konat od 20:00 hod v hasičské zbrojnici. Vstupné dobrovolné Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: cz; www. praha-lysolaje. Cz vychází: v nákladu 620 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

7

8 VÁNOČNÍ AKCE V LYSOLAJÍCH

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ 1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ Formuláře pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí naleznete v naší sekci Daně a daňová přiznání, a to konkrétně zde. Zobrazit seznam

Více

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 338/1992 Sb Zákon o dani z nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Úvodní ustanovení Tento

Více

Začátek roku 2010. hydrometeorologů moc optimistické nejsou.

Začátek roku 2010. hydrometeorologů moc optimistické nejsou. LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník MČ Praha Lysolaje 1/2010 SLOVO STAROSTKY Začátek roku 2010 Prožíváme společně jednu z nejkrutějších zim za poslední období. Sníh a mráz udeřil nejen na horách, ale i v nížinách.

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří a) daň z pozemků, b) daň ze staveb.

Více

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 1 / 2007 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jsme na začátku roku 2007, začínáme sedmý rok třetího tisíciletí. Ale jaká bude sedmička pro nás a pro naši zem, tedy letošek?

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1 otrocineves@iol.cz Zpravodaj obce Otročiněves Číslo 1 ročník 3 zdarma l Živý Betlém je každoročním vyvrcholením společenského života v Otročiněvsi. Od svítících dýní po světlo betlémské Kdysi bývalo zvykem

Více

Co nás čeká... ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory

Co nás čeká... ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory leden, únor / 2015 Co nás čeká... Lysolajský V www.praha-lysolaje.cz ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory nebo se nechystají

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

KRÁSNÉ JUBILEUM 100 LET OSLAVILA PANÍ LUDMILA NEUŽILOVÁ

KRÁSNÉ JUBILEUM 100 LET OSLAVILA PANÍ LUDMILA NEUŽILOVÁ CO TO MŮŽE BÝT? Tuto otázku si jistě položili ti, kteří v minulých dnech prošli kolem řeky a viděli srovnanou plochu, kde dřív bylo pole s kukuřicí. MČ Kníničky před nedávnem získala pozemky v této lokalitě

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11/2011

zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11/2011 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11/2011 Úvodní slovo Milí spoluobčané, přišel ten zvláštní přelomový čas, kdy z lysolajských kuchyní zvolna vyvanula vůně pečené svatomartinské kachny a

Více

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 4 / 2007 ROZKVETLÉ LYSOLAJSKÉ STRÁNĚ. JARNÍ ÚKLID OBCE Tak jako v minulých letech se konal jarní úklid obce s cílem pomoci přírodě na začátku každého jara.

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str.

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str. ročník 17, číslo100 prosinec 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po ročním působení na radnici jsem se rozhodl na zastupitelstvu dne 31. 10. 2011 odstoupit z rodinných důvodů z funkce starosty, kde následně

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Prosinec 2014 Hodslavský ZPRAVODAJ Adventní zamyšlení Pa t e r M g r. T h L i c. Ad a m J ó z e f K a s p e r e k, ka t o l i c k ý f a rá ř Ty doby, kdy komunistický totalitní režim používal období všech

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více