Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty"

Transkript

1 Zápis z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena Medková Petr Urbánek Gabriela Valová Starosta zahájil jednání mimořádné schůze Rady města za přítomnosti 6 členů (včetně starosty města). Z jednání byl omluven Mgr. Jan Trčka. Program: 1. Zahájení - schválení programu - volba ověřovatelů zápisu Předkladatel: p. Jiří Částečka 2. Finanční transakce Předkladatel: Ing. Zdeněk Studeník 3. Příspěvek ISŠ - COP Valašské Meziříčí na zahraniční stáž studentů v partnerském městě Budva Předkladatel: Ing. arch. Dagmar Vávrová 4. Realizace investičního projektu prevence kriminality "Dětský plácek u azylového domu pro matky s dětmi" Předkladatel: Ing. arch. Dagmar Vávrová 5. Předběžné oznámení o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce" ZŠ Vyhlídka výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště Předkladatel: Ing. Hana Skácalová 6. Revokace usnesení č. R 104/58 ze dne Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu Prodloužení vodovodu a kanalizace II., III. a IV. etapa Hrachovec - Na Jehlicích Předkladatel: Mgr. Václav Chajdrna 7. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů Předkladatel: Mgr. Václav Chajdrna 8. Různé 1

2 1. Schválení programu Starosta seznámil členy Rady města s programem mimořádné schůze Rady města. Dále byl program doplněn o dodatečné materiály, které byly předloženy na místě. 8.1 Žádost společnosti SONAVOX CZ s. r. o. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky a vodovodního řadu na pozemku p. č. 213/94, pozemku p. č. 213/96, vše v k. ú. Příluky a pozemku p. č. 388/4, pozemku p. č. 288/3, pozemku p. č. 386/2 a pozemku p. č. 382/1, vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou, kanalizační přípojky dešťové na pozemku p. č. 288/3 a pozemku p. č. 288/1, vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou a kanalizačního řadu a kanalizační přípojky splaškové s přečerpávací stanicí na pozemku p. č. 288/3 a pozemku p. č. 391 v k. ú. Lhotka nad Bečvou pro stavbu Hala na výrobu reproduktorů, souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy provedení stavby 8.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy, parkovacích stání a přeložky chodníku na pozemku p. č. 1040/2 a pozemku p. č. 1043/6, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu Nástavba a přestavba budovy č. p. 837 na komerční objekt 8.3 Žádost AGENTURY SIRIUS, s. r. o. o převzetí záštity nad XIX. ročníkem VALAŠSKÉHO AUTOSALONU Volba ověřovatelů zápisu příloha č. 57/1, předkládá p. Částečka Rada města projednala volbu ověřovatelů zápisu bez připomínek. Usnesení: R 57/01 Rada města zvolila ověřovateli zápisu paní PhDr. Milenu Medkovou a pana Petra Urbánka. Jiří Částečka 3. Rozpočtové opatření - Přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí u orj. 80 FO příloha č. 57/2.1, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala rozpočtové opatření - Přesun ve výdajové části rozpočtu 2

3 města Valašské Meziříčí u orj. 80 FO bez připomínek. Usnesení: R 57/02 Rada města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 v souhrnné výši ,- Kč: ,- Kč z orj. 80, položky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (v rozpisu výdajů z orj. 80, položky 8124, org Uhraz. splát. dlouh. půjč. prostředků - ČSOB I.) na orj. 80, oddíl ( ) Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OF (v rozpisu výdajů na orj. 80, oddíl ( ) 6171, položku 5166, org Konzultační, poradenské a právní služby - přest. řízení) Ing. Zdeněk Studeník 4. Přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí u orj. 80 FO, orj. 41 ORRÚP, orj. 10 OOZ, orj. 20 VIS v souvislosti s projektem Zefektivnění strategického plánování a rozvoje good governance ve městě Valašské Meziříčí" příloha č. 57/2.2, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí u orj. 80 FO, orj. 41 ORRÚP, orj. 10 OOZ, orj. 20 VIS v souvislosti s projektem Zefektivnění strategického plánování a rozvoje good governance ve městě Valašské Meziříčí". Ing. Studeník podal komentář k předloženým materiálům. Usnesení: R 57/03 Rada města schvaluje přesun v rámci výdajové části rozpočtu v celkové výši ,26 Kč: ,97 Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy 5169, org Služby p. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) na orj. 41, oddíl ( ) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (v rozpisu výdajů na orj. 41, oddíl ( ) 3639, položku 5169, org Studie p. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) ,29 Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy 5169, org Služby p. n. projekt Strategické plánování vl. zdroje, ÚZ ) na orj. 41, oddíl ( ) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (v rozpisu výdajů na orj. 41, oddíl ( ) 3639, položku 5169, org Studie p. n. projekt Strategické 3

4 plánování vl. zdroje, ÚZ ) ,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy dotace, ÚZ ) na orj. 41, oddíl ( ) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (v rozpisu výdajů na orj. 41, oddíl ( ) 3639, položku 5169, org Poradenství, semináře, publicita n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) 4.500,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy 5169, org Služby n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) na orj. 41, oddíl ( ) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (v rozpisu výdajů na orj. 41, oddíl ( ) 3639, položku 5169, org Poradenství, semináře, publicita n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) 4.250,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy dotace, ÚZ ) na orj. 41, oddíl ( ) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (v rozpisu výdajů na orj. 41, oddíl ( ) 3639, položku 5139, org Publicita - materiál n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) 750,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy 5169, org Služby n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) na orj. 41, oddíl ( ) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (v rozpisu výdajů na orj. 41, oddíl ( ) 3639, položku 5139, org Publicita - materiál n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) 4.250,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy dotace, ÚZ ) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5173, org Cestovné n. n. projekt Strategické plánování - dotace, ÚZ ) 750,- z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OF (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6171, položky 5169, org Služby n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5173, org Cestovné n. n. projekt Strategické plánování vl. zdroje, ÚZ ) 510,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy dotace, ÚZ ) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5161, org Poštovné n. n. projekt Strategické 4

5 plánování - dotace, ÚZ ) 90,- z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OF (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6171, položky 5169, org Služby n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5161, org Poštovné n. n. projekt Strategické plánování vl. zdroje, ÚZ ) 4.250,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy dotace, ÚZ ) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5169, org Služby n. n. projekt Strategické plánování - dotace, ÚZ ) 750,- z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OF (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6171, položky 5169, org Služby n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5169, org Služby n. n. projekt Strategické plánování vl. zdroje, ÚZ ) ,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy dotace, ÚZ ) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5139, org Materiál n. n. projekt Strategické plánování - dotace, ÚZ ) 3.000,- z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OF (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6171, položky 5169, org Služby n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5139, org Materiál n.n. projekt Strategické plánování vl. zdroje, ÚZ ) 2.550,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy dotace, ÚZ ) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5136, org Materiál n. n. projekt Strategické plánování - dotace, ÚZ ) 450,- z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OF (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6171, položky 5169, org Služby n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5136, org Materiál n. n. projekt Strategické plánování 5

6 vl. zdroje, ÚZ ) ,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy 5169, org Služby p. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) na orj. 20, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů VIS (v rozpisu výdajů na orj. 20, oddíl ( ) 6171, položku 5137, org Technické vybavení (do 40 tis. Kč) p. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) ,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy 5169, org Služby p. n. projekt Strategické plánování vl. zdroje, ÚZ ) na orj. 20, oddíl oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů VIS (v rozpisu výdajů na orj. 20, oddíl ( ) 6171, položku 5137, org Technické vybavení (do 40 tis. Kč) p. n. projekt Strategické plánování vl. zdroje, ÚZ ) ,90 Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy dotace, ÚZ ) na orj. 20, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů VIS (v rozpisu výdajů na orj. 20, oddíl ( ) 6171, položku 5137, org Technické vybavení (do 40 tis. Kč) n. n. projekt Strategické plánování - dotace, ÚZ ) 7.436,10 z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy 5169, org Služby n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) na orj. 20, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů VIS (v rozpisu výdajů na orj. 20, oddíl ( ) 6171, položku 5137, org Technické vybavení (do 40 tis. Kč) n. n. projekt Strategické plánování vl. zdroje, ÚZ ) 8.500,- Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy dotace, ÚZ ) na orj. 20, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů VIS (v rozpisu výdajů na orj. 20, oddíl ( ) 6171, položku 5172, org Programové vybavení (do 60 tis. Kč) n. n. projekt Strategické plánování - dotace, ÚZ ) 1.500,- z orj. 80, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OF (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6171, položky 5169, org Služby n. n. projekt Strategické plánování dotace, ÚZ ) na orj. 20, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů VIS (v rozpisu výdajů na orj. 20, oddíl ( ) 6171, položku 5172, org Programové vybavení (do 60 tis. Kč) n. n. projekt Strategické plánování vl. zdroje, ÚZ ) Ing. Zdeněk Studeník 6

7 5. Příspěvek ISŠ - COP Valašské Meziříčí na zahraniční stáž studentů v partnerském městě Budva příloha č. 57/3, předkládá Ing. arch. Vávrová Rada města projednala příspěvek ISŠ - COP Valašské Meziříčí na zahraniční stáž studentů v partnerském městě Budva bez připomínek. Usnesení: R 57/04 Rada města schvaluje příspěvek města ISŠ-COP na zahraniční stáž studentů v partnerském městě Budva dle předloženého návrhu. Ing. arch. Dagmar Vávrová 6. Realizace investičního projektu prevence kriminality "Dětský plácek u azylového domu pro matky s dětmi" příloha č. 57/4, předkládá Ing. arch. Vávrová Rada města projednala realizaci investičního projektu prevence kriminality "Dětský plácek u azylového domu pro matky s dětmi" bez připomínek. Usnesení: R 57/05 Rada města schvaluje realizaci projektu prevence kriminality "Dětský plácek u azylového domu pro matky s dětmi" o celkových nákladech ,- Kč včetně DPH a schvaluje zajištění finanční spoluúčasti města ve výši ,- Kč podle předloženého návrhu. Ing. arch. Dagmar Vávrová 7. Předběžné oznámení o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "ZŠ Vyhlídka výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště příloha č. 57/5, předkládá Ing. Skácalová Rada města projednala předběžné oznámení o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "ZŠ Vyhlídka výměna oken, dveří a zateplení 7

8 střešního pláště. Ing. Skácalová podala komentář k předloženým materiálům. Ing. Buš já se chci zeptat, jak je to s projektovou dokumentací, v jakém je stupni? Ing. Skácalová měli jsme zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení, ale s tím, že už je v kvalitě realizační, nicméně vzhledem k té nové vyhlášce, která je, tak jsme museli zadat doplnění zpracování projektové dokumentace podle vyhlášky. Do konce dubna by měla být upravená. Usnesení: R 57/06 Rada města schvaluje předběžné oznámení o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "ZŠ Vyhlídka výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště" dle předloženého návrhu. Ing. Hana Skácalová 8. Žádost AGENTURY SIRIUS, s. r. o. o převzetí záštity nad XIX. ročníkem VALAŠSKÉHO AUTOSALONU 2013 příloha č. 57/8.3, předkládá Ing. Skácalová Rada města projednala žádost AGENTURY SIRIUS, s. r. o. o převzetí záštity nad XIX. ročníkem VALAŠSKÉHO AUTOSALONU 2013 bez připomínek. Usnesení: R 57/07 Rada města doporučuje místostarostovi, Mgr. Jiřímu Pernickému převzít záštitu nad "XIX. ročníkem VALAŠSKÉHO AUTOSALONU 2013", který se bude konat v termínu května Ing. Hana Skácalová 9. Revokace usnesení č. R 104/58 ze dne Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu Prodloužení vodovodu a kanalizace II., III. a IV. etapa - Hrachovec - Na Jehlicích příloha č. 57/6, předkládá Mgr. Chajdrna 8

9 Rada města projednala revokaci usnesení č. R 104/58 ze dne Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu Prodloužení vodovodu a kanalizace II., III. a IV. etapa - Hrachovec - Na Jehlicích. Odešel: p. Částečka (5) Mgr. Chajdrna jedná se o výkup technické infrastruktury v Hrachovci. Je potřeba uzavřít trojstrannou smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., jako budoucím provozovatelem vodohospodářského zařízení. Výkup je schválený, teď jde skutečně o to právní dokončení. Usnesení: R 57/08 Rada města revokuje své usnesení č. R 104/58, bod č. 2 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s právem umístit a provozovat stavbu Prodloužení vodovodu a kanalizace II. etapa Hrachovec Na Jehlicích, Prodloužení vodovodu a kanalizace III. etapa Hrachovec Na Jehlicích a Prodloužení vodovodu a kanalizace IV. Etapa Hrachovec Na Jehlicích mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako investorem, společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene a vlastníkem dotčených pozemků p. č. 1108/71, p. č. 1108/98 a p. č. 1108/101 v k. ú. Hrachovec panem., jako povinným z věcného břemene. Věcné břemeno bude vymezeno geometrickými plány. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí povinný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Mgr. Václav Chajdrna Hlasování: pro Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů příloha č. 57/7, předkládá Mgr. Chajdrna Přišel: p. Částečka (6) Rada města projednala vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů. Usnesení: R 57/09 1. Rada města schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů dle zákona č. 137/2006 Sb., 9

10 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů formou otevřeného řízení, dle předloženého návrhu. 2. Rada města schvaluje zadávací dokumentaci, včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotícího kritéria dle předloženého návrhu pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů. 3. Rada města jmenuje komisi pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů, a to ve složení: Členové: Náhradníci: Mgr. Jiří Pernický Jiří Částečka Ing. Otto Buš Ing. Josef Galetka Petr Urbánek MUDr. Miroslav Krchňák Ing. Hana Skácalová Mgr. Václav Chajdrna Ing. Zdeněk Bobek Ing. Alena Jaremejková Mgr. Václav Chajdrna Odešla: PhDr. Medková (5) 11. Žádost společnosti SONAVOX CZ s. r. o. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky a vodovodního řadu na pozemku p. č. 213/94, pozemku p. č. 213/96, vše v k. ú. Příluky a pozemku p. č. 388/4, pozemku p. č. 288/3, pozemku p. č. 386/2 a pozemku p. č. 382/1, vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou, kanalizační přípojky dešťové na pozemku p. č. 288/3 a pozemku p. č. 288/1, vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou a kanalizačního řadu a kanalizační přípojky splaškové s přečerpávací stanicí na pozemku p. č. 288/3 a pozemku p. č. 391 v k. ú. Lhotka nad Bečvou pro stavbu Hala na výrobu reproduktorů, souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy provedení stavby příloha č. 57/8.1, předkládá Mgr. Schattke Přišla: PhDr. Medková (6) Rada města projednala žádost společnosti SONAVOX CZ s. r. o. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky a vodovodního řadu na pozemku p. č. 213/94, pozemku p. č. 213/96, vše v k. ú. Příluky a pozemku p. č. 388/4, pozemku p. č. 288/3, pozemku p. č. 386/2 a pozemku p. č. 382/1, vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou, kanalizační přípojky dešťové na pozemku p. č. 288/3 a pozemku p. č. 288/1, vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou a kanalizačního řadu a kanalizační přípojky splaškové s přečerpávací stanicí na pozemku p. č. 288/3 a pozemku p. č. 391 v k. ú. Lhotka nad Bečvou pro stavbu Hala na výrobu reproduktorů, souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy provedení stavby. 10

11 Mgr. Schattke podala komentář k předloženým materiálům. Usnesení: R 57/10 1. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky a vodovodního řadu na pozemku p. č. 213/94, pozemku p. č. 213/96, vše v k. ú. Příluky, pozemku p. č. 388/4, pozemku p. č. 288/3, pozemku p. č. 386/2 a pozemku p. č. 382/1, vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou, kanalizační přípojky dešťové na pozemku p. č. 288/3, pozemku p. č. 288/1, vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou, kanalizačního řadu a kanalizační přípojky splaškové s přečerpávací stanicí na pozemku p. č. 288/3 a pozemku p. č. 391, vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vlastníkem nemovitostí a společností SONAVOX CZ s. r. o., se sídlem Hasičská 2641, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: , jako stavebníkem dle předloženého návrhu. Po realizaci staveb budou s vlastníkem staveb uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene. Povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 213/94 a pozemku p. č. 213/96, vše v k. ú. Příluky, pozemku p. č. 388/4, pozemku p. č. 288/3, pozemku p. č. 386/2 a pozemku p. č. 382/1, vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou právo umístění a provozování vodovodní přípojky a vodovodního řadu, jejich opravy a údržby, na pozemku p. č. 288/3 a pozemku p. č. 288/1, vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou umístění a provozování kanalizační přípojky dešťové, její opravy a údržby, na pozemku p. č. 288/3 a pozemku p. č. 391 v k. ú. Lhotka nad Bečvou umístění a provozování kanalizačního řadu a kanalizační přípojky splaškové s přečerpávací stanicí, jejich opravy a údržby. Věcná břemena budou vymezena dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcných břemen hradí oprávněný z věcného břemene. Věcná břemena budou zřízena za cenu dle znaleckého posudku + DPH. Znalecký posudek bude vyhotoven na náklady žadatele. 2. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Hala na výrobu reproduktorů, k. ú. Lhotka nad Bečvou, p. č. 288/6 na pozemcích p. č. 288/1 p. č. 288/3, p. č. 288/6, p. č. 343/1, p. č. 382/1, p. č. 386/2, p. č. 386/2, p. č. 388/4 a p. č. 391 vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou a na pozemcích p. č. 213/94, p. č. 213/96, a p. č. 255, vše v k. ú. Příluky stavebníka společnosti SONAVOX CZ s.r.o. se sídlem Hasičská 2641, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: Mgr. Alena Schattke 11

12 12. Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy, parkovacích stání a přeložky chodníku na pozemku p. č. 1040/2 a pozemku p. č. 1043/6, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu Nástavba a přestavba budovy č. p. 837 na komerční objekt příloha č. 57/8.2, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy, parkovacích stání a přeložky chodníku na pozemku p. č. 1040/2 a pozemku p. č. 1043/6, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu Nástavba a přestavba budovy č. p. 837 na komerční objekt. Mgr. Schattke jde o rekonstrukci o budovu vedle autobusového nádraží, kde žadatel chce mimo jiné vybudovat parkovací stání směrem od Vrbenské ulice, která budou částečně zasahovat do našich pozemků. Je zde podmínka, aby ta nově vybudovaná parkovací stání zůstala veřejně přístupná, s čímž sám žadatel souhlasí. Usnesení: R 57/11 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy, parkovacích stání a přeložky chodníku na pozemku p. č. 1040/2 a pozemku p. č. 1043/6, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vlastníkem nemovitostí a., jako stavebníkem pro stavbu Nástavba a přestavba budovy č. p. 837 na komerční objekt ležící na pozemku p. č. st. 2086/1 a p. č. st. 2086/2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou za podmínky veřejné přístupnosti nově vybudovaných parkovacích stání. Mgr. Alena Schattke Starosta ukončil jednání mimořádné schůze Rady města v 11:30 hodin. Valašské Meziříčí 5. dubna 2013 Jiří Částečka starosta MUDr. Miroslav Krchňák místostarosta 12

13 Ověřovatelé zápisu: PhDr. Milena Medková... Petr Urbánek... Zapisovatelka: Gabriela Valová... 13

Zápis. z 99. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 25. září 2014 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny

Zápis. z 99. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 25. září 2014 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny Zápis z 99. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 25. září 2014 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr. Jiří

Více

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Ing. Otto Buš

Více

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Zápis z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

Zápis. ze 73. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny

Zápis. ze 73. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny Zápis ze 73. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena

Více

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 44/01 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 7/01 MŠ Kraiczova - převod movitých věcí k hospodaření Rada města schvaluje

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení z 101. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 31. října 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 101/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr.

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2016 konané dne 26. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 02.09.2013 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 85/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.05 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.05 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 30. 1. 2012 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Ondriášová Radka, starostka. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Ondriášová Radka, starostka. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 23 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ondriášová Radka, starostka Odbor správy majetku Ing. Radomír

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z 43. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2016 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 43. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2016 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 43. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2016 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Tomáš Krejčí

Více

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.03.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Renáta Mičulková Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 Zdeněk Gürtler PRO: 13 NEHLAS:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015. Přítomni: 6 členů dle prezenční listiny Nepřítomni: Josef Jež, Eduard Gertner Omluveni: Vít Sasínek Zasedání bylo

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. dubna 2015 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. dubna 2015 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. dubna 2015 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 28. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. září 2015

Informace o přijatých usneseních. z 28. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. září 2015 z 28. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 469/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 28. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 31/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění U S N E S E N Í 8. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. dubna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 360/8 do č. 398/8) Rada města: 360/8 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 23. 11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 23. 11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 23. 11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Václav Vala (Kam.), Karolína Ortová,

Více

ZÁPIS. z 88. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 2014

ZÁPIS. z 88. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 2014 ZÁPIS z 88. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 2014 PROGRAM: --------------- 1. Zahájení primátor 2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 3. Finanční záležitosti primátor 4.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 Přítomni:,, David Marvan, Pavel Konečný, Petr Dostál rozpočet obce na rok 2006 v celkové částce 3.762.000,- Kč jako vyrovnaný s tím, že

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: Fr. Hrma, J. Mára Připomínky k zápisu ze dne 18. 3. 2010: bez připomínek

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. Číslo zasedání: 13. Termín zasedání: 28. 1. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Název: Majetkové transakce PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 ZÁPIS z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 Přítomni: Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 3.1.13 bere na vědomí 3.2.13 souhlasí 3.3.13 souhlasí ukládá 3.4.13 schvaluje pověřuje 3.5.

Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 3.1.13 bere na vědomí 3.2.13 souhlasí 3.3.13 souhlasí ukládá 3.4.13 schvaluje pověřuje 3.5. Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 ze zasedání Rady města, konaného 28.1.2013 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 3.1.13 Rada města bere na vědomí zprávu starostky o činnosti samosprávy. 3.2.13 Rada města

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016)

USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 Usnení č. 632 /09 704 /09 632/09 Schválení programu 633/09 Kontrola usnení 634/09 Bytové otázky 635/09 Souhlas s podnájmem bytů

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Zápis 3/2009 Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Vyžrálek Milan, Souček jiří

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení ární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (dále jen Fond )

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna Usnesení z 15. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 28. června 2007 ve 12:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 15/01 Záměr na pronájem placených parkovišť v majetku Města Valašské

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 9. prosince 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Zastupi te lstv o měs t a Hu mp olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 3. zasedá ní Zastupitelstva m ěsta Humpo lec, kter é s e k onalo dne 25.2.

Zastupi te lstv o měs t a Hu mp olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 3. zasedá ní Zastupitelstva m ěsta Humpo lec, kter é s e k onalo dne 25.2. Zastupi te lstv o měs t a Hu mp olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedá ní Zastupitelstva m ěsta Humpo lec, kter é s e k onalo dne 25.2.2015 43/3/ZM/2015 Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání ZM

Více

Zápis 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v "Restauraci 16" na Horkách u Staré Paky

Zápis 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Restauraci 16 na Horkách u Staré Paky Zápis 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v "Restauraci 16" na Horkách u Staré Paky datum konání: 3.10. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Přítomni: 4 členové RM : Ing. Vondrys starosta PhDr. Říhová - místostarostka členové RM: MUDr. Chod, pí Žiláková, Ing.

Přítomni: 4 členové RM : Ing. Vondrys starosta PhDr. Říhová - místostarostka členové RM: MUDr. Chod, pí Žiláková, Ing. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 11. jednání Rady města

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

ZÁPIS. ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Krupá, konaného ve čtvrtek 27. května 2014 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu, Dolní Krupá 55

ZÁPIS. ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Krupá, konaného ve čtvrtek 27. května 2014 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu, Dolní Krupá 55 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Krupá, konaného ve čtvrtek 27. května 2014 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu, Dolní Krupá 55 Návrh programu: 1. Zahájení. 2. Kontrola zápisu z minulé schůze.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Mateřské školy Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037 (mat. č. 123/2016) Usnesení č. 115/2016 účetní závěrku

Více

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu, dne 21.3.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a

Více

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ Zápis č. 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 17. 12. 2014 od 19.00 hodin v zasedací

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pokorná, J. Sehnal, J. Hrušková, K. Pavlíková, E. Procházková, M. Fiala, J. Přibylová Zasedání

Více

Omluveni: ing. Pavel, místostarosta, ing. Šíp. Program:

Omluveni: ing. Pavel, místostarosta, ing. Šíp. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Omluven: P. Karas - pracovní povinnosti Program:

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.01.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více