Benátecký hrozen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Benátecký hrozen 2015"

Transkript

1 D e t s k ý d e n Číslo: 6 ročník: června 2015 cena: 10 Kč Benátecký hrozen 2015 Rekonstrukce místních komunikací Splatnost místního poplatku za komunální odpad Rozpočtové opatření č. 2 Školy Mezigenerační setkávání v MěCKP Tamburaši v Benátkách nad Jizerou

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce místních komunikací ve městě Benátky nad Jizerou Rekonstrukce ulice Dr. Nováka Zhotovitel: firma H-Intes s. r. o. Mladá Boleslav Technický dozor investora: Realstav MB, spol. s r. o. Mladá Boleslav V zadní části ulice došlo k položení první vrstvy asfaltového krytu komunikace. Bylo položeno nové vedení veřejného osvětlení včetně nových lamp a byla zahájena pokládka nové zámkové dlažby. V přední části ulice byla zahájena výměna konstrukčního souvrství nové komunikace. Rekonstrukce ulice U Cukrovaru Zhotovitel: firma H-Intes s. r. o. Mladá Boleslav Technický dozor investora: Realstav MB s. r. o. Mladá Boleslav V zadní části ulice došlo k položení první vrstvy nového asfaltového krytu komunikace. V části ulice od vjezdu do společnosti Korund Benátky došlo k odtěžení starého povrchu a následně k pokládce nového konstrukčního souvrství. Další práce pokračovaly na ochraně sítí, položení nového vedení veřejného osvětlení, rozhlasu a byla zahájena pokládka nové silniční obruby a pokládka nových uličních vpustí. V ulici U Cukrovaru pokračuje rekonstrukce komunikace Rekonstrukce ulice Františka Adámka Zhotovitel: firma ZETA Benátky s. r. o. V průběhu měsíce května byla provedena montáž nového veřejného osvětlení a rozhlasu. Byla dokončena pokládka zámkové dlažby na chodnících a vjezdech. Koncem měsíce května byla zahájena stavba nové dešťové kanalizace. V ulici Fr. Adámka se pokládá zámková dlažba Bývalá konírna v areálu zámku Firma Dalibor Frňka otloukla uvolněné části vnitřních omítek. Stěny konírny jsou velmi promočené, protože část zdí sousedí s rostlým terénem. Byla staticky zajištěna klenba, na které přímo uprostřed rozpětí stojí nosná zeď horního podlaží a klenbu nadměrně zatěžuje. Klenby byly vyklínovány a zpevněny kovovými pruty. První práce na opravě kapličky se týkají soch na střeše. Po konzultaci s pracovníky památkového ústavu byly odstraněny nevhodné betonové vysprávky. Drobné trhliny a praskliny byly injektovány a uvolněné části sejmuty. Sochy byly ošetřeny proti biologickým kulturám, očištěny a opakovaně se smáčí organokřemičitým zpevňovačem. Socha sv. Prokopa Také socha sv. Prokopa v Okrouhlíku bude postupně restaurována. Proto zde bylo postaveno lešení. Socha byla očištěna, zbavena nevhodných betonových vysprávek a zpevněna. V soklové části bude snížen obsah solí zábaly destilovanou vodou. Rekonstrukce multifunkčního centra Zateplení a výměna oken Zhotovitel: firma ZETA Benátky s. r. o. V části budovy směrem k parku probíhalo v měsíci květnu lepení zateplovacího systému a koncem měsíce již byla natažena nová fasádní omítka. Také na objektu školky byla natažena nová barevná fasádní omítka. V polovině měsíce května byly dokončeny práce na rekonstrukci střešního pláště. Rekonstrukce vnitřních prostor restaurace a školka Zhotovitel: firma RONELI SE, Praha 5 Technický dozor investora: KPCM Praha Začátkem měsíce května došlo k dokončení vyzdívání příček v objektu mateřské školky. Další práce pokračovaly na instalaci elektro rozvodů, rozvodů vody a podlahového topení. V části nové kuchyně, zázemí kuchyně a toalet byly dokončeny rozvody vody, elektro a vzduchotechniky. V celém objektu došlo na konci měsíce května k pokládce anhydritových podlah. Dále došlo v celém objektu k provedení tlakových zkoušek rozvodů vody a topení. Rekonstrukce kotelny Zhotovitel: SMART ENERGY s. r. o. Dřísy Ve druhém týdnu měsíce května byla zahájena rekonstrukce kotelny. Do konce měsíce května došlo k odstranění starého zařízení, k vybourání nových prostupů, začištění stěn a natažení nových elektro rozvodů. V ulici Dr. Nováka byla položena základní vrstva asfaltu Město Benátky nad Jizerou srdečně zve benátecké seniory na Přátelské posezení ve čtvrtek dne 18. června 2015 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního a vzdělávacího centra Záložna Program: diskuse se starostou města p. Jaroslavem Králem vystoupení taneční skupiny Kbelské kočky k tanci a poslechu zahraje DUO Sojovský - Krejča Pro zájemce je připraven autobus od 14:15 hod. se zastávkami: Obodř, Bursa - u Sladovny, Domov pro seniory, Kbel autobusová zastávka, Dražice závod a autobusová zastávka Štěpnice, Benátky n. J. I u hřbitova Uvolněné části omítek byly otlučeny Kostel Narození Panny Marie V kostele probíhají také opravy omítek, a to v západní polovině lodi. Byly zajištěny trhliny v klenbách nad okny, nahozeny otlučené části stěn v lodi a drážky pro elektrické rozvody. V kostele Narození Panny Marie probíhají opravy omítky Kaplička u dálnice Objekt nové MŠ byl opatřen fasádní omítkou Nové herní prvky Na hřiště v ulici L. Vágnera byl nainstalován nový herní prvek Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou V květnu realizovala firma HOCHTIEF CZ další velkou část zemních prací. Byla vytvořena Zpravodaj Benátecka 2

3 největší tůň na začátku revitalizace, společně s výstavbou vtokového objektu u řeky Jizery, kde bude napájení regulováno. Došlo již k propojení této největší tůně s tůněmi v Loužku. Kyneta v bermě revitalizace je již celá zhotovena, kamenné skluzy, tůňky a brody, které jsou její součástí, jsou již také dokončeny. Litorální zóny v ulici Dělnická jsou již napuštěny a byl zde již zaznamenán výskyt obojživelníků, zejména žab. Z větší části jsou již hotové sadové úpravy a je oseto téměř 80 % plochy určené jako luční porosty, které na revitalizaci bezprostředně navazují. Práce budou dále pokračovat na závěrečných terénních úpravách, osazení technologií a zejména pak na tvorbě stezky, která bude lemovat celou revitalizaci a dále bude vedena směrem na městskou část Kbel. Na závěr dojde k propojení kynety s Loužky a v konečné fázi také k napojení na řeku Jizeru. Vtokový objekt u řeky Jizery Propojení největší tůně s tůněmi v Loužku U p o z o r n ě n í na splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Lhůta pro zaplacení poplatku na druhé pololetí letošního roku končí Úhradu lze provést zaslanou poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem či v hotovosti v pokladně městského úřadu v úřední dny a hodiny (pondělí - středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, úterý - čtvrtek od 8:00 do 11:30 hodin, pátek zavřeno). Správa městských lesů Benátecký festival fotografie, fotografická soutěž pro všechny věkové kategorie Ano, taková je soutěž, jejíž 3. ročník v květnu skončil. Zároveň bylo vyhlášeno čtvrté pokračování tohoto zajímavého kulturního počinu, jehož organizátory jsou Správa městských lesů Benátky nad Jizerou, Benátecký čtyřlístek, Agentura PPNA.cz a město Benátky nad Jizerou. Základní kámen k nastoupené tradici, na jejímž průběhu a kvalitě se bude podílet stále Pokračování na straně června 2015 Par. Název ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rok 2015 v Kč Rozpočtové opatření č. 1/2015 Rozpočtové opatření č. 2/2015 Změna +/- Daňové příjmy Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 7 500, , , ,00 Celkem změny 7 500, , , ,00 Nedaňové příjmy 3632 Příjmy hroby, ostatní příjmy - soc. pohřby , , , , Příjmy - věcná břemena , , , , Příjmy - prádelna , , , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1 650, , , Ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek Technické služby , , Bezpečnost a veřejný pořádek - příjmy z pokut vybraných městskou policií , ,00 Celkem změny , , , ,00 Celkem příjmy po změnách , , , ,00 Celkem příjmy po změnách bez financování , , , ,00 Financování , , ,00 0,00 Celkem příjmy po změnách s financováním , , , ,00 Par. Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2014 Hospodaření města Benátky nad Jizerou v roce 2014 skončilo přebytkem ve výši: ,40 Kč Rozdíl příjmů a výdajů: Financování z let minulých bylo použito ve výši: 0,00 Kč Příjmy činily: ,64 Kč Výdaje činily: ,24 Kč V průběhu roku 2014 schválilo Zastupitelstvo města čtyři rozpočtová opatření. Celé znění Závěrečného účtu města Benátky nad Jizerou za rok 2014 je vyvěšeno na stránkách města. Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou 2014 byl projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne Projednání Závěrečného účtu za rok se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad (dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů). Schválené rozpočtové opatření č. 2/ Příjmy - změny Schválené rozpočtové opatření č. 2/ Výdaje - změny Název Rok 2015 v Kč Rozpočtové opatření č. 1/2015 Rozpočtové opatření č. 2/2015 Změna +/ Lesní hospodářský plán , , Lesní hospodářství - příspěvek , , , , Rekonstrukce místních komunikací (U Silvie, Krouského) , , Chodníky - opravy, investice , , , , Dopravní obslužnost , , , , Příspěvek MŠ , , , , MŠ - investice , , , ZŠ Husovo náměstí - příspěvek , , , , ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek , , ZŠ Pražská - příspěvek , , , , Knihovna, Informační středisko , , , , Opravy kulturních památek , , , , Správa sportovních zařízení - příspěvek , , , , Letní stadion - škodní událost , , Příspěvek - Badminton "Pohár mistrů evr. zemí" , , Příspěvky - rozhodnutí Rady města , , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace - Urbanovka , , Ostatní nebytové prostory , , , , Záložna "Kulturní a vzdělávací centrum" , , , , Multifunkční centrum - rekonstrukce 1. NP , , , Technické služby - provozní příspěvek , , , , Technické služby - investiční příspěvek , , DHIM, materiál (veřejná prostranství) , , , , Ostatní - průkazy energ. náročnosti budov, snímkování , , , , Finanční rezerva na ostatní investiční akce , , , , Revitalizace nivy řeky Jizery , , , , Městské centrum kom. péče - příspěvek , , , , Městské centrum kom. péče - investice, opravy , , , , Zastupitelské orgány , , , , Správa , , , ,00 Celkem - změny , , , ,00 Celkem výdaje po změnách , , , ,00 Fotografie na této dvoustraně a titulní straně: PPNA.cz, MěÚ

4 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE/ZPRAVODAJSTVÍ větší počet soutěžících, a to i dětí, seniorů a kolektivů, byl položen před třemi lety. Pro informaci - za rok 2014 se soutěže zúčastnilo 12 neprofesionálních fotografů s 215 snímky, za rok 2013 to bylo 14 soutěžících s 230 a v prvním ročníku 7 s 95 fotografiemi. Jména a fotografie všech tří ročníků, podrobnosti i kritéria soutěže si můžete vyhledat na webových stránkách, např. na www: festival-fotografie.cz. Letos porota neudělila tři hlavní ceny, jako v předešlých ročnících, ale byla vlídná i k nám, kteří to tak neumíme, jak to sympaticky za organizátory vyjádřil pan Karel Bendl: V tomto ročníku byly soutěžní fotografie tak zajímavé, že se ani dva z porotců neshodli na nejlepších a tak bylo rozhodnuto, že letos vyhrají všichni! Hezké, že? Samozřejmě, při posuzování kvality, témat, úhlu pohledu, zajímavosti, aktuálnosti a jiných vlastností bude soutěžení rok od roku náročnější. Přátelského posezení při závěrečném hodnocení soutěže se zúčastnil i starosta města pan Jaroslav Král, který spolu s místostarostou panem RNDr. Pavlem Štifterem popřáli soutěžícím hodně úspěchů a vyjádřili přání pokračování soutěže. Každý z účastníků byl obdarován květinou, drobnými dárečky a pamětní fotografií. Takže tento ročník skončil a nového se zúčastněte i vy! Je toho hodně, co můžete fotit. Kromě variací na volná témata nabízí i město samo nepřeberné množství námětů. Jeho neustále se měnící tvář, příroda, kterou je obklopené, panorama, jemuž konkurují snad jen pražské Hradčany, kompozice zámeckých budov, zahrada zámku s několika vodními nádržemi, stromy, mostky a cestičky v šestihektarovém parku, vinice pod zámkem, řeka rozdělující i spojující městské části, odraz stromů na její hladině, tajemná zákoutí, nový park s nádherným vodotryskem a v neposlední řadě obloha, mraky, východy a západy slunce, lidé kolem nás. Soutěž nabízí ve svých kategoriích několik poloh, ve kterých se můžete realizovat. Mohou to být snímky snové - umělecké, dokumentární, momentky, malá videa, série zachycující proměny míst v čase denní nebo noční době. Stačí se jen dívat, vnímat a pozorovat. Vaše fotografie se tak stanou zajímavým svědectvím, důležitým dokumentem nebo i jen tichou vzpomínkou. Stojí to za to. Bohuslava Jelínková Správa sportovních zařízení Letní stadion Zaměstnanci správy sportovních zařízení provádějí opravu oplocení volejbalových kurtů D Ě T S K Ý D E N Tak je to zhruba půl hodiny, co ze zámeckého nádvoří v Benátkách nad Jizerou odjel poslední stánek a já sedám k počítači, abychom poděkovali všem, co se se mnou a Karlem Bendlem podíleli na této akci, kterou jsme před třemi lety vymysleli a stejně jako Benátecký advent také zrealizovali. Naše hlavní a největší poděkování patří všem dětem, pro které jsme tuto akci pořádali a které svými úsměvy nás celé odpoledne nabíjely a utvrzovaly v tom, že se tahle akce povedla a že příští rok v ní určitě budeme pokračovat. Dále moc děkujeme všem pořadatelům, účinkujícím, stánkařům za všechnu tu práci, kterou udělali právě pro ty dětské úsměvy, které pro spoustu z nich byly tou jedinou odměnou. No a v neposlední řadě samozřejmě děkujeme městu Benátky nad Jizerou, že nám stejně jako při minulých akcích vyšlo vstříc nejen finančně, ale i podporou zhůry, protože nevíme, jak to pan starosta dělá, ale on má na starosti počasí a to bylo jako vždy nádherné. Doufáme, že se s vámi všemi, kdo jste se dnešní akce zúčastnili potkám zase nejen příští rok, ale i na dalších městských akcích. Jan Dibitanzl a Karel Bendl, zastupitelé města Benátky nad Jizerou 11. BENÁTECKÝ HROZEN ZNÁ SVÉ VÍTĚZE Slavnostní vyhlášení vítězů jedenáctého ročníku oblíbené soutěžní výstavy vín Benátecký hrozen se uskutečnil v sobotu 30. května od 18:00 hodin na nádvoří a ve sklepení benáteckého zámku. Tomuto slavnostnímu aktu předcházela kvalifikovaná degustace 143 vzorků, která byla provedena třemi komisemi ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve středu 13. května. A kteří vinaři byli ti úspěšní? Cenu v kategorii šampion bílých a červených vín si odnesl Ing. Miroslav Dudo za víno Veltlínské zelené, ročník 2014 a Zweigeltrebe, ročník 2014, šampionem soutěže ve vínech růžových se stalo víno Zweigeltrebe, ročník 2014, Vinařství U Kapličky. Cena ministra zemědělství pro nejvýše ohodnocené české víno poputuje na Školní statek Mělník za víno Müller Thurgau, ročník 2014, nejlepším moravským vínem se stal Sauvignon 2014 z Vinařství Jurák a syn a cenu ministra zemědělství v kategorii slovenské víno získal Ing. Miroslav Dudo za Veltlínské zelené, ročník V programu vystoupily a návštěvníky potěšily hudební skupiny Dekameron a Trampskej děs a profesionální obsluhu zajistili žáci SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Děkujeme jim a také připojujeme naše díky Ministerstvu zemědělství za jeho podporu a dále sponzoru akce, firmě AGRI CS a. s. MěÚ Vlevo: Cenu za Vinařství U Kapličky převzal hustopečský místostarosta pan Bořivoj Švásta Vpravo: Ing. Miroslav Dudo Zpravodaj Benátecka 4

5 ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Atletický čtyřboj Dne 5. května se naši nejlepší atleti z 8. a 9. ročníků zúčastnili atletického čtyřboje v Mladé Boleslavi na 6. základní škole. Sraz jsme měli v 7:00 hod. před školou s paní učitelkou Doušovou. Když jsme se všichni sešli, rozebrali jsme si tretry a trička, poté jsme vyrazili k autobusu. Cestou jsme nabrali sportovce ze ZŠ Pražská. Po příjezdu na místo nás seznámili s programem celé akce a představili nám naše soupeře. Celkem bylo 18 družstev, 9 družstev dívek a 9 družstev chlapců. Závodilo se v těchto disciplínách: běh na 60 metrů, běh na 800/1000 metrů, vrh koulí, skok do výšky a skok do dálky, hod kriketovým míčkem. Magdě Erbenové a Denise Roudnické se podařilo zaběhout sprint na 60 m v osobních rekordech a to za 8,7 s. Tomáš Veverka se vytáhl ve skoku do výšky, kde překonal výšku 155 cm. V celkovém hodnocení si holky vedly lépe než kluci. My, holky, jsme se umístily na krásném 5. místě a kluci se umístili na 8. místě. Těšíme se na další závod a snad budeme ještě lepší než dnes. Hana Vernerová, Magdalena Erbenová Atletický čtyřboj - odstartovali chlapci Atletický čtyřboj - startují dívky Cristian Savin Cristian Savin je naším spolužákem od páté třídy, kdy k nám přestoupil z druhé benátecké školy. Když nám ho paní učitelka představovala, hned nám řekla, že hraje závodně badminton, u kterého zůstal a dnes v něm již dosahuje velmi pěkných úspěchů. Abychom se o Cristianovi dověděli víc, na všechno jsme se ho vyptali. Cristiane, kde jsi přišel k tak neobvyklému jménu? Pocházím z Moldávie, kde je docela běžné. Do České republiky jsem se přistěhoval v osmi letech. Jak jsi se dostal právě k badmintonu? Do Badmintonového klubu 1973 DELTATACAR Benátky nad Jizerou mě přivedl otec, a následně pak i trenér, Petr Martinec, který tento sport hraje také od dětství. Trvalo dlouho, než jsi se dočkal prvních úspěchů? Určitě ano. Je za mnou spousta hodin tréninku a proher. Dnes trénuji minimálně 15 hodin týdně, dva dny v týdnu kromě odpoledne i ráno před školou června 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Turnaje nebývají pokaždé úspěšné. Jaké máš v době, kdy se nedaří, pocity? To víte, že v takových chvílích bych se vším nejraději sekl, ale stačí jedna výhra, pak to zase přejde a hraju dál. Dostaneš se se svým sportem často do zahraničí? Ano, nejčastěji jezdíme asi do Dánska, ale byli jsme v Rakousku, Německu, Finsku i Švédsku a v řadě dalších zemí. Kde jsi byl nejdál? Určitě v Indonesii, kde bylo všechno nové, a když jsem se přizpůsobil nezvyklému klimatu, tak se mi tam moc líbilo. Je badminton finančně náročným sportem? Teď už mám svého sponzora, kterým je FZ Forza, takže finance nemusím příliš řešit. Cristiane, a teď k tomu nejdůležitějšímu, k tvým úspěchům. Určitě nejúspěšnější byl pro mě letošní duben, kdy jsem se stal dvojnásobným mistrem České republiky v kategorii hráčů do 15 let. I mou zásluhou se benátecký badmintonový klub stal vítězem extraligy. A co tě čeká v nejbližší době? Bude to řada turnajů, pak ME dospělých ve Francii, olympiáda mládeže a mistrovství ČR hráčů do 17 let. Přejeme ti tedy hodně úspěchů, pevných nervů a to, aby tě badminton dlouho bavil. Spolužáci z 8. A Den Země s devátou třídou V pátek, dne jsme v naší škole, jako každý rok, uspořádali Den Země pro děti z prvního stupně. Jako obvykle vše organizovali žáci 9. třídy tento rok tedy my. Rozdělili jsme se do 10 skupinek, které měly obvykle 2-3 členy. Každá skupina si vymyslela, co by na svém stanovišti chtěla dělat (zkoušet čich, hmat, sportovní aktivity, ochutnávku, vědomostní soutěže ). Letos jsme zvolili trasu, která začínala u školy, pokračovala kolem kostela, okolo fotbalového hřiště, potom zámeckým parkem až ke škole. Na označené trase bylo rozmístěno našich 10 stanovišt, která si postupně prošly všechny děti. Počasí nám přálo, všichni se snažili a nasbírali spousty bodů. Jak děti z prvního stupně, tak i my jsme si tento den moc užili. E. Kalová, N. Krejčíková Den Země 6. A sázela stromky v Okrouhlíku Dne 24. dubna jsme se sešli dole v Benátkách u BILLY a počkali jsme na paní učitelky Vyhnánkovou a Hasprovou. Pak jsme se vydali pěšky přes louky do lesa Okrouhlík, kde nám pan hajný vyprávěl o tom, proč a jak se slaví Den Země a co se při něm všude dělá. Když to dopověděl, začali jsme se připravovat na sázení stromečků. Dostali jsme sázecí rýče a svazky sazenic - boroviček. Potom jsme došli k oplocené pasece, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna sázela v ohradě a druhá vedle ní. My uvnitř oplocenky jsme se rozdělili do několika skupin po třech až čtyřech a rozdělili si práci tak, aby nám šla rychle od ruky. Jeden rýčem do země kývavými pohyby vyhloubil díru, druhý do ní vložil sazenici a dával pozor, aby kořínky nevyčuhovaly. Potom zase rýčem přitlačil hlínu a zahrnul kořínky sazenice a další spolužák místo kolem pěkně udupal. A tak jsme pokračovali dále, dokud nám nedošly sazeničky. Za pět let z nich budou vánoční stromečky a za dvacet už docela pěkný les, který zůstane zatím oplocený, abychom se na něj každý rok mohli přijet podívat. Potom jsme se vrátili k hájovně a ke svačině jsme si opékali buřty. Když jsme se najedli, zase pěšky jsme se přesunuli do Olšin u řeky Jizery a nasbírali ještě asi 8 pytlů odpadků, dokonce jsme objevili v křoví i vyhozený monitor od počítače. Myslím, že jsme tento den naší Zemi hodně pomohli a sami jsme si hezky protáhli celé tělo. Eliška Červenková, 6. A Žáci 6. A nasbírali o Dnu Země u řeky Jizery asi 8 pytlů odpadků Fotografie na této dvoustraně: PPNA.cz, Základní škola Husovo náměstí

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Literární a recitační soutěž Macharův Brandýs V pondělí se devět žáků naší školy zúčastnilo literární a recitační soutěže Macharův Brandýs. V krásném prostředí zámku v Brandýse nad Labem nás přivítali pořadatelé soutěže, studenti a učitelé Gymnázia J. S. Machara, kteří soutěž již 17 let úspěšně organizují. V porotě zasedali docenti a doktoři z Ústavu pro jazyk český a ze dvou vysokých škol, ale i novináři, knihkupci a knihovníci, díky nimž se oceněným pracím dostává náležité publicity. Novinkou bylo, že mezi porotce přizvali i samotné účastníky recitátory a tvůrce literárních děl. Z naší školy se této role nadšeně zhostila Lucy Hannah Panochová ze 7. B. Recitovalo se v krásném prostředí zámecké kaple, porota se radila v rytířském sále a pro účastníky byla připravena i prohlídka zámeckých interiérů s kastelánem zámku, při které se sice trochu vyprávělo, ale hlavně leccos předvádělo jak fungují zbraně, tajné zásuvky v sekretářích a zrcadlech, či složité zámky na truhlách. Porota si poté s každým zájemcem popovídala o jeho výkonu a doporučila, co zlepšovat, ale hlavně ocenila zájem všech dětí kultivovat náš mateřský jazyk. Ovšem bez diplomů jsme neodešli. Eliška Louková ze 4. A získala hned dvě ocenění Cenu pro kolegu od dětské poroty a 3. místo v recitační soutěži podle názoru poroty odborné. Děkujeme ale i ostatním - Matěji Sahulovi a Elišce Červenkové z 6. A, Janu Krejčíkovi, Jakubu Hroníkovi a Kryštofovi Královi ze 7. A, Anežce Kubové z 8. A a Kateřině Hájkové z 8. B, kteří svou účastí přispěli k úžasné atmosféře soutěže a doufáme, že je láska ke krásám českého jazyka bude provázet i nadále. Mgr. Eva Hasprová nakonec příjemně překvapili a děti vtáhli do jednotlivých výstupů. Podle reakcí si tam každý našel nějaké zajímavé číslo, které se mu líbilo. Foto si můžete prohlédnout na webových stránkách Jana Černá Okresní kolo matematické Pythagoriády V úterý 12. května se vydalo 7 úspěšných řešitelů školního kola Pythagoriády reprezentovat naši školu do Mladé Boleslavi. Ve velké konkurenci ostatních základních škol a víceletých gymnázií řešili během jedné hodiny 15 zajímavých logických úloh v kategoriích ročníku. A vedli si velmi dobře. Úspěšní řešitelé - dosáhli 9 a více bodů z 15 možných: Rostislav Nachtmann V. B 15 b. 1. místo (z 26) Eliška Beranová V. B 9 b. 6. místo (z 26) Michaela Hroudová VIII. B 12 b. 4. místo (z 50) Všem soutěžícím děkuji za reprezentaci a blahopřeji k dosaženým výsledkům. Mgr. Blanka Šlapáková Pohár rozhlasu mladší kategorie Dne 13. května 2015 jsme se vydali s našimi mladšími závodníky z 6. a 7. tříd na atletické závody. V 7 hodin ráno jsme měli sraz s paní učitelkou Doušovou a panem učitelem Němečkem u školy, kde jsme jim rozdali trička a tretry. Poté jsme vyrazili k autobusu. Cestou jsme nabrali sportovce ze ZŠ Pražská. Po příjezdu do Mladé Boleslavi jsme si vyslechli, co nás čeká, poté jsme se převlékli a následovala rozcvička. Závody začaly chlapeckou štafetou a po nich nastoupily dívky. Po štafetě se každý odebral ke své následující disciplíně. Závodilo se v těchto disciplínách: štafeta, hod kriketovým míčkem, běh na 60 metrů, skok vysoký, skok daleký a běh na 600/1000 metrů. U všech disciplín jsme pomáhali a radili, co zlepšit. V zámeckém interiéru brandýsského zámku Vycházka s klienty MěCKP do zámeckého parku Dne jsme uskutečnili vycházku s klienty z MěCKP do zámeckého parku v Benátkách nad Jizerou. Všech 6 dobrovolnic z 9. třídy se sešlo u městského úřadu, kde vyčkávaly na příjezd seniorů. Když dorazili, každá z dívek se ujala jednoho seniora, kterého doprovázela na vycházce po zámeckém parku. Po cestě jsme se společně usadili na lavičky, zde jsme chvíli odpočívali a povídali jsme si o svých zážitcích. Poté jsme šli znovu poznávat krásu okolí parku. Musíme říci, že každý klient byl velice spokojený, bylo hezké počasí a my jsme se drželi našeho motta náš cíl = spokojený senior. Jsme rádi, že jsme mohli s klienty zažít takové hezké chvilky. Doufáme, že se budeme moci podobné akce znovu zúčastnit. Michaela Švarcová, Nikola Kredbová, 9. A Senioři zažili v zámeckém parku ve společnosti dobrovolnic z 9. třídy hezké chvíle, společně se svými průvodkyněmi se usadili na lavičky, zde chvili odpočivali a povidali si o svých zážitcich. Kouzelník ve školní družině Vzhledem k tomu, že již od 1. června děti odjíždějí střídavě na ozdravné pobyty, jsme v letošním školním roce oslavili jejich svátek ve ŠD s předstihem. Domluvili jsme kouzelnické vystoupení. Přijel starší pár a po krátké přípravě začalo vystoupení. Po počátečních rozpacích nás kouzelníci Start běhu na 600 m Ve skoku do výšky Karolína Menšíková vyrovnala své maximum a překonala laťku ve výšce 125 cm a laťku ve výšce 145 cm překonal Erik Grygar. Svůj osobní rekord si vylepšila i Natálie Haspeklová a Alexander Németh, kteří v běhu na 600 m, respektive 800 m, doběhli do cíle v čase 2:15 pro Natálii a 3:27 pro Alexandra. Po ukončení závodů následovalo vyhlášení výsledků za celé slunečné dopoledne. Holky i kluci se svými výsledky byli celkem spokojeni. Příště snad budou ještě lepší. Hana Vernerová, Magdalena Erbenová Pohár rozhlasu starší kategorie Dne 14. května 2015 se konal Pohár rozhlasu v atletice pro starší kategorie v Mladé Boleslavi. V 7:00 hodin ráno jsme se s paní učitelkou Barborou Doušovou a panem ředitelem Radkem Dostálem sešli před školou, kde jsme si rozebrali tretry a trička. Poté jsme vyrazili k autobusu. Po příjezdu do Mladé Boleslavi jsme si vyslechli, co nás čeká. Poté jsme se převlékli, následovala rozcvička. Po rozcvičce první disciplína, která je pro všechny stejná, a to je štafeta. Po štafetě každý odešel ke své následující disciplíně. Disciplíny byly: štafeta, skok daleký a skok vysoký, vrh koulí, běh na 60 metrů a běh na 800 a 1500 metrů. V některých disciplínách jsme si vedli dobře, někteří si vylepšili i svůj nejlepší osobní výkon. Denisa Roudnická a Magdalena Erbenová zaběhly běh na 60 metrů ve stejném čase za 8,8 s. A také Lenka Kolářová, která zaběhla běh na 800 metrů v čase 2:54. U kluků Tomáš Veverka překonal laťku ve výšce 150 cm. Na vytrvalosti (běh na 1500 m) se závod vydařil Davidu Budáčovi, který doběhl v čase 5:02. I když jsme měli špatné počasí, tak jsme si vedli velice dobře. My, holky, jsme se umístily na krásném 4. místě. Kluci se umístili na 9. místě. I přes to počasí jsme si závody naplno užili! Hana Vernerová, Nikola Kredbová Zpravodaj Benátecka 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ a jejich život a žáci postupně prošli písemným testem, poznáváním vybraných rostlin a živočichů a praktickou částí poznáváním pupenů dřevin. Do okresního kola postoupili a reprezentovat naši školu budou Šárka Trnková (6. A ), Ondřej Bendl a Libor Čapek (oba z 7. A) za mladší kategorii a Radek Kosina (8. B), Andrea Boušková (8. A) a Tereza Stankeová (9. B) za starší žáky. Mgr. Lucie Brzková Moje maminka Lenka Kolářová při skoku do dálky ZŠ PRAŽSKÁ Okresní kolo v atletickém čtyřboji Dlouholetá soutěž se konala na 6. ZŠ v Mladé Boleslavi v úterý 5. května. Za školu startuje pětičlenné družstvo dívek a chlapců. Každý reprezentant absolvuje běh na 60 m, míček nebo koule, výška nebo dálka, chlapci 1000 m, dívky 800 m. Děvčata ve složení Lucie Šulcová, Kamila Hejdrychová, Kateřina Matějková, Denisa Bůžková a Tereza Šestáková skončila na 3. místě. Nejhodnotnější výkony: L. Šulcová - výška, 145 cm, Kamila Hejdrychová koule, 8,63 m. Chlapci ve složení Adam Mansfeld, Albert Zettel, Jiří Černík, Ondřej Šimek a Michal Čermák skončili na 4. místě. Nejlepší výkony: A. Mansfeld 60 m, 7,7 s, A. Zettel koule, 9,89 m, J. Černík výška, 150 cm. Všem žákům děkuji za kvalitní reprezentaci školy. Mgr. Vladislav Nejedlý Družstvo dívek na atletickém čtyřboji Čarodějnické odpoledne Dne proběhlo ve školní družině čarodějnické odpoledne. Děti se po obědě převlékly do kostýmů čarodějnic, čarodějů a černokněžníků. V maskách se zúčastnily několika soutěžních disciplín, např. létání na koštěti je velmi bavilo. Odpoledne jsme zakončili u táborového ohně, kde si děti mohly opéct špekáčky. Počasí nám přálo a akce se vydařila ke spokojenosti všech účastníků. Vychovatelky Školní družiny Okresní kolo Poháru rozhlasu Ve dnech 13. a se konala tradiční soutěž družstev v atletice. Výkony nebyly špatné, i když umístění tomu ne vždy odpovídá. Výsledky a soupisky týmů: Děvčata ( ročník): 7. místo Misíková Šárka, Hegrová Eliška, Schönfeldová Eliška, Horáková Lucie, Sendrea Raisa, Zuzáková Kateřina, Kepková Žaneta, Benadová Sára, Hojná Jitka Chlapci ( ročník): 4. místo Stey Marek, Pavelek Jan, Červenka Michal, Malý Adam, Hladík Štěpán, Štumf Tomáš, Tlamicha Vojtěch, Mazouch Ondřej, Kocourek František, Bendl Ondřej Děvčata ( ročník): 2. místo (pouze o 3 body!) Stankeová Tereza, Hejdrychová Kamila, Šestáková Tereza, Šulcová Lucie, Bůžková Denisa, Bůžková Natálie, Jakubův Aneta, Matějková Kateřina, Pavelková Rosálie Chlapci ( ročník): 2. místo (o 45 bodů) Mansfeld Adam, Haspeklo Filip, Čermák Michal, Špalek Matěj, Černík Jiří, Zettel Albert, Kotalík Miroslav, Šípek Jakub, Mišutka Vojtěch, Plášil Štěpán Děkuji všem žákům za reprezentaci školy. Mgr. Vladislav Nejedlý Na závěr čarodějnického odpoledne bylo opékání špekáčků Biologická olympiáda V letošním roce se žáci naší školy zapojili do biologické olympiády, která je rozdělená na kategorii D mladší žáky (6. a 7. třídy) a kategorii C starší žáky (8. a 9. třídy). Tématem pro obě kategorie byly stromy Skáče Adéla Zuzáková Lucie Šulcová na Poháru rozhlasu Sázení stromků v Okrouhlíku Dne se prvňáčci z 1. C a deváťáci z 9. A vydali do hájovny v Okrouhlíku. Čekalo nás povídání o lese, opékání buřtů i sázení nových stromků. Po příchodu nás přivítal pan Bendl s manželkou a jelikož po cestě většině dětí pěkně vytrávilo, jako první přišlo na řadu opékání buřtů. Po svačině jsme se přesunuli do klubovny, kde dětem pan hajný vyprávěl o životě stromů v lese a vysvětlil, co bude jejich úkolem dál. Poté se nás ujala paní Apoštolová a dovedla nás na paseku, kde jsme měli za úkol vysadit nové stromky. Každá skupina dostala přidělené místo a svazek borovic a dali jsme se do práce. Po vysázení všech stromků jsme byli spokojení, že jsme alespoň Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Husovo náměstí, Základní škola Pražská 7 8. června 2015

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ / MATEŘSKÁ ŠKOLA malým dílem přispěli k obnově lesa a děti měly možnost si zkusit ne vždy jednoduchou práci v lese. Od paní Apoštolové nás potěšila pochvala a to už byl nejvyšší čas vydat se na cestu zpět. Některým se sice cestou trochu zpět pletly nohy a byli unavení, ale společný výlet se všem velmi líbil. Mgr. Božena Semerádová a Mgr. Lucie Brzková Dne prvňáčci z 1. C a deváťáci z 9. A sázeli stromky v benáteckém lese MS v hokeji 2015 V úterý jsme měli možnost zhlédnout utkání hokejového mistrovství světa. Díky využití projektu jsme viděli utkání Kanada:Rakousko (10:1), kterého se i díky školní mládeži zúčastnilo diváků. Svojí účastí jsme podpořili překonání rekordu v návštěvnosti na mistrovstvích světa. Před zápasem jsme prošli Síň slávy českého hokeje se spoustou zajímavostí. Vlastní utkání bylo odměnou pro vybrané žáky z obou benáteckých škol. Děkujeme Mgr. R. Dostálovi za možnost se tohoto utkání zúčastnit. Za žáky ZŠ Pražská Mgr. Vladislav Nejedlý O vězeňství zajímavě i poučně Ve středu k nám do školy přijela paní Prokopová, aby nám pověděla něco o věznici Jiřice a o vězeňství. Přivedla s sebou také dva vězně z Jiřic. Nejdříve nám vyprávěla, jaké jsou druhy věznic a jak to ve věznici vypadá a k tomu nám pouštěla prezentaci s obrázky. Poté dostali prostor vězni, aby nám pověděli svůj příběh. Každý z nich nám řekl, jak se do vězení dostal, jaké byly jeho pocity, když se tam dostal a jak se cítí teď. Snažili se nám promluvit do duše, abychom se sami do nějakých problémů nedostali. Následoval příchod dozorců a předvedení jejich výbavy. Dovolili nám si všechno vyzkoušet a nakonec dobrovolníky i spoutali. Přednáška byla zajímavá i poučná. Kateřina Matějková Sběrová akce na ZŠ Pražská V jarní sběrové soutěži ve sběru starého papíru, která se uskutečnila ve dnech dubna bylo sesbíráno téměř 34,5 tuny papíru. Ve všech třídách byl průměr na žáka větší než 50 kg, ale absolutním vítězem se stala třída 3. B, jejíž žáci odevzdali celkem kg a tak průměr na jednoho zde dosáhl neuvěřitelných 133 kilogramů. Na druhém stupni pak byla nejúspěšnější třída 7. B, kde žáci sesbírali kg a tak i zde průměr na žáka přesáhl 100 kg. Celkem tak škola získala Kč, z čehož třídám bylo na jejich účty převedeno Kč a za zbylé prostředky (celkem Kč) škola opět zakoupí tonery do kopírek a tiskáren či kopírovací papír. Na závěr bych chtěl poděkovat všem žákům, třídním učitelům, rodičům i ostatní veřejnosti za aktivitu a ochotu s jakou se na celé akci podíleli a vyjádřit přesvědčení, že i další podobné akce budou stejně tak úspěšné. Mgr. Jiří Čížek, zástupce ředitele Mateřská škola města Květen v mateřské škole Duben jsme zakončili tradicí pálení čarodějnic. V některých třídách mateřské školy si děti čarodějnice vyráběly, jinde měly přímo slet v kostýmech. Na začátku května jsme si povídali o historii a zvycích na prvního máje. Objevovali jsme krásu přírody, kvetoucích stromů, broučků a drobného hmyzu. Navštívilo nás velmi oblíbené divadélko Koloběžka s pohádkou Na návštěvě v Broučkově. Následovala oslava Dne matek, kdy děti donesly maminkám drobné dárečky pro radost. MŠ Poupátko pozvala na návštěvu seniorky z Domova U Anežky. Děti si pro ně připravily krátké vystoupení a malé občerstvení. Dne 6. května se všechny třídy mateřské školy sešly na humorném divadelním představení O zvířátkách ze statku ve společenském sále Záložna. Společnými silami děti z MŠ Poupátko nasbíraly víčka od pet lahví, které přivezly na ZŠ Pražská. Finance získané za jejich recyklaci poputují kamarádovi Pavlovi, který byl před čtyřmi lety zraněn při autonehodě. S blížícími se prázdninami došla řeč také na dopravu. Jezdili jsme na kolech a koloběžkách na ovále za MŠ Poupátko. Po splnění úkolů jsme dostali řidičský průkaz. Vyráběli jsme si dopravní značky a navštívilo nás divadélko s pohádkou S písničkou a hravě nejen o dopravě. Povídali jsme si o silničním provozu a bezpečném pohybu po místních komunikacích. Poznávali jsme různé druhy povolání a každý si nakreslil svoji vysněnou profesi. MŠ Pavilon a Mateřídouška vyrazily na výlet do svíčkárny RODAS v Šestajovicích a do Toulcova dvora. Bylo to příjemné dopoledne. Děti si vyrobily voskovky, svíčku a viděly zvířátka ze statku. Ostatní školky výlety teprve čekají. Již nyní se, milí čtenáři, můžete kochat tably předškolních dětí, které visí na rozmanitých místech po Benátkách. A mimo jiné vás zveme na akci Loučení s předškoláky do společenského sálu Záložna ve dnech a od 15:30. Kolektiv pedagogů MŠ Benátky nad Jizerou Divadlo Koloběžka Babičky na návštěvě v MŠ Poupátko Prázdninový provoz v MŠ města Benátky nad Jizerou Od 1. července 2015 do 31. července 2015 bude v provozu MŠ Jizerka Od 3. srpna 2015 do 24. srpna 2015 bude v provozu MŠ Pampeliška V obou prázdninových měsících bude stravování zajišťovat Školní jídelna, třída Osvobozených politických vězňů. Vlevo: Divadlo v Záložně pro všechny třídy Mateřské školy města Vpravo: Návštěva Toulcova dvora Zpravodaj Benátecka 8

9 MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZPRAVODAJSTVÍ P ohádka - Na návštěvě v Broučkově Čarodějnický slet D ěti při ranním tvoření Dopravní školička Víčka pro Pavlíka Příroda na jaře Řidičské průkazy Výlet MŠ Mateřídouška a Pavilon V levo: S paní Lhotákovou z divadélka Kašpárek Vpravo: S písničkou a hravě nejen o dopravě Základní umělecká škola J. A. Bendy ZUŠ J. A. Bendy V Benátkách nad Jizerou vypisuje PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO VŠECH OBORŮ (hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický) Zkoušky se konají v budově školy, 1. patro č. 1 Smetanova 21, Benátky nad Jizerou Jarní příroda - povídání o hmyzu 9 8. června 2015 ve dnech června 2015 od 13:00 do 17:00 hodin Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Pražská, Mateřská škola města N utné občerstvení na výletě P ohádka o dopravě Na výletě ve svíčkárně

10 ZPRAVODAJSTVÍ Městské centrum komplexní péče Poděkování našim dobrovolníkům ze ZŠ Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou V našem zařízení máme od jara nabitý program, a tak nás těší, že se vždy daří skloubit program s dobrovolníky tak, abychom mohli společně podnikat více či méně náročnou akci. Poslední tři realizované akce, které měly různorodý charakter, jsme společně uskutečnili v průběhu uplynulých 3 týdnů. První akcí byl výlet klientů do zámeckého parku, který se uskutečnil Pomoc při přepravě klientů do zámeckého parku nám poskytlo též město Benátky nad Jizerou, jmenovitě pan Bárta, který klienty dovezl hasičským vozem do zámeckého parku a nazpět. Dobrovolníci se při příjezdu ihned ujali našich klientů a byli jim po celou dobu průvodci. Nikdo z klientů, kteří se výletu zúčastnili, doposud neměl možnost nově upravený zámecký park navštívit, proto nastalo veliké, příjemné překvapení. Krásně upravený park, čerstvě posekaná tráva a počasí, které nám ten den zachovalo svou přízeň, vytvořilo nezapomenutelný zážitek. Klientky vyprávěly, kde se scházívaly pod tajnou ke schůzkám. Pohledem na sluncem zalité město Benátky nad Jizerou přes hradby zámeckého parku jsme se s parkem rozloučili. obohatil. V každém případě jste to vy, kteří jste odstartovali spolupráci s našim zařízením, a toto prvenství je vaše! Bc. M. Megličová, DiS., Bc. Emilie Kalová Podnikáme - pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem Ve středu odpoledne se v nové keramické dílně MěCKP sešlo několik klientů, dětí z kroužku Podnikáme - pomáháme ze ZŠ Husovo náměstí v doprovodu paní učitelky Ing. Pavly Zadákové, zaměstnanců MěCKP a dorazila také vzácná návštěva z Prahy, a sice pan PhDr. Daniel Hodulík, lektor společnosti Centrum dohody s. r. o., které je koordinátorem projektu Podnikáme - pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem. V rámci tohoto projektu se rozvíjí podnikavost žáků základních a středních škol realizací kroužků studentských minipodniků, které jsou propojeny s reálným prvkem sociálního podnikání. Projekt realizuje společnost Centrum dohody s. r. o. ve spolupráci se svými partnery a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je podpořit podnikavost žáků a zrealizovat s nimi řadu zajímavých projektů. V Benátkách nad Jizerou se do tohoto projektu zapojila ZŠ Husovo náměstí, žáci s pomocí paní učitelky Ing. Pavly Zadákové založili minipodnik Seniorclub zaměřený na volnočasové aktivity seniorů a s MěCKP úzce spolupracují. Spolu s panem doktorem Hodulíkem dorazil také kameraman. Cílem jejich návštěvy bylo zúčastnit se společné aktivity Seniorclubu a seniorů MěCKP, pořídit z této návštěvy videozáznam, který bude součástí krátkého filmu o zavádění minipodniků ve 3 školách. Film má sloužit jako motivace a informační materiál o metodice studentských minipodniků, bude vydán závěrem projektu Podnikáme - pomáháme. 29. dubna 2015 se klienti MěCKP spolu s dobrovolníky ze ZŠ Husovo náměstí podívali do zámeckého parku Druhou akcí byl výlet do ZOO Chleby (13. 5.), který jsme společně naplánovali začátkem letošního roku. Místo výletu bylo určeno s ohledem na přání několika našich klientů, kteří po tomto výletu velmi toužili. Realizace byla zcela na bedrech našich dobrovolníků, kteří si s úkolem poradili na výbornou. Bonusem byl autobus, vybavený plošinou pro vozíčkáře, což umožnilo účast většího počtu klientů. Počasí se na nás ani tentokrát nezlobilo, a tak jsme si mohli projít starší část ZOO Chleby v klidu a potěšit se výstavními exponáty zvířat. Na výlet 13. května do ZOO Chleby se jelo autobusem vybaveným plošinou pro vozíčkáře Promítání a povídání o spartakiádě, bylo třetí akcí, která proběhla ve společenském sále MěCKP dne Téma bylo vybráno našimi klienty a mělo obrovský úspěch. Nezapomenutelné zážitky všech, kteří se kdy zúčastnili v průběhu života některé ze spartakiád, byly stále živé. Konec školního roku bývá vždy náročný, a to nejen pro pedagogy, ale i pro žáky samotné. Čeká nás ještě několik společných aktivit, z nichž akcí největšího rozsahu budou tradiční Letní seniorské hry MěCKP, a sice jejich jubilejní desátý ročník, který se uskuteční dne Velmi si vážíme toho, že i koncem školního roku si dobrovolníci a paní učitelka Ing. Zadáková na naše klienty udělají čas. Zanedlouho nastane čas prázdnin a naši dobrovolníci z 9. tříd se poté rozprchnou do jiných škol. Přejeme vám krásné prázdniny a děkujeme vám. Věříme, že čas strávený s našimi klienty pro vás nebyl časem ztraceným, že vás v něčem Vlevo: Barvení vajíček s dobrovolníky ze ZŠ Husovo náměstí začíná Vpravo: Paní Novotná zasvěcuje přítomné do své metody zdobení vajíček voskem Atmosféra v keramické dílně byla výborná, paní Jará učila všechny přítomné novou vtipnou hodovačku, zatímco pracovnice MěCKP paní Marie Novotná připravila barvy a vosky na barvení vajíček a rozdala je mezi zúčastněné. Paní Novotná, které v MěCKP nikdo neřekne jinak než Maruška, seznamovala klienty MěCKP se svým ověřeným postupem barvení velikonočních vajíček pro velký úspěch již druhým rokem. Přítomnost dětí z kroužku Podnikáme - pomáháme se ukázala jako výborný nápad, děti se aktivně a účinně ujaly pomoci seniorům s barvením a zdobením vajíček voskem, vzájemnou pomocí vznikly krásné ornamenty. Všichni přítomní si akci velmi užívali a pozitivně vnímali krásné mezigenerační vztahy, které se v průběhu naší spolupráce mezi seniory a dětmi vytvořily. Díky tomuto setkání vznikla příležitost popovídat si o blížících se Velikonocích. Senioři vzpomínali na Velikonoce, které v mládí zažili, na tradice, hodnoty a zvyky na kterých byly tyto svátky postaveny. Vznikla nejedna dojemná, ale i vtipná situace. Při tomto milém setkání jsme si také našli čas na odpočinek, pauzu, při které děti naše seniory obsloužily, pila se káva, kdo měl chuť, mohl si nabídnout pečivo či ovoce. Nic nám nechybělo. Věřím, že se panu kameramanovi povedlo tuto výtečnou náladu zachytit, a že se práce našich dobrovolníků stane cenným materiálem pro inspiraci a motivaci ostatním dětem. Mezigenerační setkávání, ke kterému v MěCKP pravidelně dochází, se stalo obohacením nejen pro naše klienty, ale i pro děti, kterým senioři, ať již vědomě či ne, dokáží jedinečným způsobem předat své životní zkušenosti a moudrost. Závěrem svého příspěvku bych ráda poděkovala zejména dětem a paní učitelce Ing. Pavle Zadákové, která se obětavě zúčastňuje aktivit v MěCKP se svými žáky a výborně se nám s ní spolupracuje. Poděkování samozřejmě také patří Centru dohody s. r. o. zastoupenému panem PhDr. Danielem Hodulíkem, který nás potěšil svou přítomností a netajil se potěšením z dobré práce, kterou u nás žáci ZŠ Husovo náměstí zastávají. V neposlední řadě si velký dík zaslouží pracovnice MěCKP, tentokrát zejména paní Marie Novotná, která na akci dorazila ve svém volnu a poskytla Zpravodaj Benátecka 10

11 ZPRAVODAJSTVÍ nám kompletně svůj um, materiál a nástroje k barvení vajíček. Všichni se těšíme na další akce, které s dětmi z kroužku Podnikáme - pomáháme pro naše klienty společně podnikneme! Bc. Emilie Kalová, ředitelka MěCKP Klub seniorů POZVÁNKA NA VÝLET Klub seniorů v Benátkách n. J. pořádá v úterý 23. června 2015 výlet na zámek LEMBERK a prohlídku JABLONNÉHO V PODJEŠTĚDÍ s průvodcem Odjezd: v 8:00 hod. Kbel Penzion - Na Burse - U Čapků Vstupné: 140 Kč + 25 Kč Přihlášky a platbu přijímá p. R. Dibitanzlová na tel do Oběd zajištěn v restauraci v Jablonném v Podještědí SRDEČNĚ VÁS ZVEME! Program v Klubu seniorů Červen 2015 Úterý :30 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Jsme to, co jíme (videoprojekce) Úterý :30 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Výlet do Lysé nad Labem výstava Šikovné ruce našich seniorů Úterý :30 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek Nekoná se Úterý :00 Výlet na Lemberk a do Jablonného v Podještědí Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Grilování s hudbou Úterní svoz do Klubu seniorů hlaste do podatelny MěÚ den předem do 16:00 hodin na tel. č Všem vám přeji krásné a slunečné léto a těším se na vás opět v úterý Růžena Dibitanzlová, vedoucí Klubu seniorů akci. Více informací najdete na našich stránkách cz nebo na telefonu O prázdninách proběhnou v Jungli čtyři turnusy táborů, letos se chystáme do Pravěku. V týdnech, kdy budou tábory, bude omezená otevírací doba. A ve dnech od bude zavřeno úplně z důvodů velkého úklidu, malování a oprav. Jungle bude zavřená také o víkendu června, kdy se podílíme na organizaci světového poháru ve vodním slalomu v Tróji tím, že zařizujeme zábavu pro malé sportovní fanoušky. Přejeme klidný konec školního roku a krásné prázdniny a těšíme se na viděnou. Za kolektiv Jungle Mgr. Vanda Štěpánková Klub dětí a mládeže Program červen KDM Benátky nad Jizerou Mgr. Eliška Simandlová, Karolina Winterlingová tel ; Pátek :00-17:00 Tak zase v září Školní rok utekl jako voda, a tak se blíží poslední den, kdy budete moci navštívit náš klub Frikulín. Pojďte si s námi užít malou oslavu s rozloučením. Připraveno bude malé občerstvení, hry a v 15:00 hodin tvůrčí dílnička - vyrábění magnetky s fimo ozdobou. Tak pojďme společně říci Frikulínovi Tak zase v září! Cena: bez tvoření 20 Kč, s tvořením 50 Kč Dům dětí a mládeže» Na Výstavišti «Mladá Boleslav Informační centrum pro mládež Ing. Ludmila Bednárová, Bc. Helena Mrákotová, tel ; Pondělí úterý Burza učebnic Všem studentům i veřejnosti nabízíme možnost, jak prodat nepotřebné učebnice nebo za přijatelné ceny nakoupit nové. V červnu nás můžete navštívit v otevírací době: Po 12:00 18:00 hod., Út 12:00 18:00 hod., St 12:00 18:00 hod., Čt 12:00 18:00 hod., Pá 12:00 15:00 hod. Umístění knih zdarma, z každé prodané vybíráme 10 % její ceny. Občanské sdružení Mondík Centrum Jungle Jungle slaví tři roky! Utíká to téměř neskutečně a my v Jungli oslavíme už třetí narozeniny. Těšíme se na prázdniny a máme pro vás také nějaké novinky. Krátké ohlédnutí za třetím rokem našeho fungování v Jungli běží 21 kurzů, které v těchto dnech končí, do mikroškolky chodí průměrně 15 dětí denně, a tábory, na které se chystáme už počtvrté, byly obsazené téměř hned. Za to, že k nám chodíte a vracíte se, vám moc děkujeme. V půlce května ještě poprvé proběhl Jungle cvičící maraton ve Sportovní hale u Internátu. Akce se povedla, takže ji během podzimu určitě zopakujeme. Aquazorbing Jungle už není úplné miminko, tak pro vás máme novinku, která zaujme i větší děti a jejich rodiče. Pořídili jsme Aquazorbing, který si můžete vyzkoušet přímo v Jungli, nebo si ho pronajmout na nějakou vlastní června 2015 Fotografie na této dvoustraně: MěCKP, Centrum Jungle

12 ZPRAVODAJSTVÍ Spolek Mondík zve předškolní děti a děti mladšího školního věku v sobotu v 10:00 hodin na Plajch v Benátkách nad Jizerou na projekt VODA Budeme zkoumat vodu z různých stran a směrů - všemi smysly i rozumem... V případě deště - pláštěnku a holiny s sebou! Vstupné 30 Kč Český červený kříž Žije mezi námi Pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha se v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR 12. května 2014 uskutečnilo Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže, jehož součástí bylo i předání Pamětních listů, vyznamenání ČČK Za dlouholetou práci, Za záchranu života a Medaile Alice Masarykové. Mezi těmi, jejichž záslužná dobrovolná práce byla oceněna, byla i benátecká občanka paní Bohumila Elstnerová. Vzhledem k nemoci se tehdy nemohla osobně zúčastnit a vyznamenání ČČK Za dlouholetou práci v ČČK jí na letošní dubnové výroční schůzi Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav předal předseda spolku MUDr. Petr Šmach. - O svých začátcích činnosti v ČČK mi paní Bohumila Elstnerová řekla Činnost ČČK mne zaujala, když mi bylo 27 let a žila jsem s rodinou v Bělé pod Bezdězem, to se psal rok mezi ty, kteří se tenkrát v Bělé pod Bezdězem práci v ČČK věnovali, mě přivedla moje známá. - A Benátky nad Jizerou? Do Benátek jsme se přestěhovali v roce 1979 a do činnosti v ČČK jsem se hned zapojila, tenkrát benátecký červený kříž pracoval pod vedením pana lékárníka Boušího, já jsem se záhy stala jednatelkou této organizace, v roce 1999 pak předsedkyní. - Je rozdíl mezi dnešní činností benáteckého ČČK a tou před lety? Zajišťovaly se zdravotnické služby při různých sportovních, kulturních i osvětových akcích. Odborné znalosti v této oblasti jsme získávali proškolením a pravidelnými službami v nemocnici. Nyní je organizace činnosti poněkud odlišná, ale i nyní je možnost získávat odborné znalosti pro samostatné poskytování první pomoci pro toho, kdo má zájem. Benátecký ČČK ve spolupráci s mladoboleslavským Oblastním spolkem ČČK zajistil nedávno např. seznámení dětí v jednotlivých třídách mateřské školy se základními prvky poskytování první pomoci. Rozdíl je i v členské základně, která mívala i přes 300 členů, dnes to je cca 40 členů. Děkuji paní Elstnerové, která dodnes aktivně v ČČK pracuje, za poskytnuté informace a přeji hodně dobrých zážitků v její činnosti. A poděkování za dobrovolnou činnost patří také dceři paní Elstnerové, paní Blance Štejmové, které bude na červnovém slavnostním zasedání Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav za dobrovolné dárcovství krve předána stříbrná medaile MUDr. Jana Jánského (20 bezpříspěvkových odběrů krve). emje Vlevo: Bohumila Elstnerová pracuje v ČČK již 52 let Vpravo: Vyznamenání ČČK ČR Za dlouholetou práci v ČČK Sbor dobrovolných hasičů Den otevřených dveří u hasičů Dne 8. května se jako každý rok uskutečnil v hasičských zbrojnicích v Benátkách nad Jizerou Den otevřených dveří u hasičů. Ten se pořádá k svátku svatého Floriána, který je patronem hasičů. Dobrovolní i profesionální hasiči předvedli návštěvníkům svou techniku, podali odborný výklad a ukázali své zázemí v hasičských zbrojnicích. Děti si opět vyzkoušely ruční stříkačku, která je historickým kouskem a pamatuje založení sboru hasičů v Benátkách (více jak 130 let). Prohlédly si a samy osahaly všechna auta, lodě a ostatní techniku. Ti větší děti si vyzkoušely i dýchací přístroj. Pro děti byly připraveny pamlsky a drobné dárky. Všem se akce podle ohlasů líbila, návštěvnost byla opět velká, byli i tací, kteří zde vydrželi po celou dobu Dne otevřených dveří. Benátečtí hasiči se těší na příští ročník a zvou své příznivce na návštěvu zbrojnic. Roman Bárta, starosta SDH Děti prozkoumaly všechna auta, lodě i ostatní techniku Dobrovolní i profesionální hasiči předvedli návštěvníkům svou techniku, podali odborný výklad a ukázali své zázemí v hasičských zbrojnicích O Prvomájovém jarmarku věž navštívilo 556 lidí Informační středisko Zámecká věž Letošní turistická sezona začala a i návštěvníků věže přibylo. Jen o Prvomájovém jarmarku věž navštívilo 556 lidí. A není divu - je na co se dívat. Během cesty na ochoz můžeme vidět odhalené klenby kostela Narození Panny Marie, dále nově osazený zvon. Ten byl odlit v Holandsku a dne osazen do věže. Po zdolání zhruba devadesáti schodů se nabídne výhled při dobré viditelnosti dokonce na vzdálený Ještěd, můžeme vidět však i Bezděz, Vrátenskou horu, okolní vesnice Zdětín, Jiřice, a samotné město Benátky je jako na dlani. Přijďte se podívat. Provozní doba květen - září: Pondělí, středa 10:00, 12:30, 14:30, 16:30, úterý, čtvrtek, pátek 10:00, 12:30, 14:30, 15:30, sobota, neděle 10:00, 12:30, 14:30. Vstupné: dospělí 10 Kč, děti do 15 let a důchodci zdarma Zpravodaj Benátecka 12

13 ZPRAVODAJSTVÍ Výhled ze zámecké věže Pravidelně aktualizovaný přehled nabídek práce nově na webu Na portálu stránek byla spuštěna nová služba nabízející ucelený komplexní přehled pracovních nabídek z našeho města a jejího nejbližšího okolí. Pracovní nabídky se týkají jak hlavního, tak vedlejšího pracovního poměru, brigád a nezapomíná se zde ani na nabídky práce pro osoby se zdravotním postižením. V nové sekci najdete také aktuality z trhu práce, právního rádce a k dispozici jsou zde i kontaktní údaje na Úřad práce. Přehled nabídek zaměstnání je několikrát denně aktualizovaný. Pracovní nabídky jsou dodávány největším pracovním portálem v České republice Prace.cz a jsou zde zahrnuty i vybrané nabídky z Úřadu práce z našeho regionu. Přímý odkaz zde: (V sekci odkazy je to poslední řádek Nabídky práce v regionu.) IS Městská knihovna Zvířata a jejich mláďata V měsíci květnu k nám zavítalo hned několik tříd z MŠ Poupátko, MŠ Mateřídouška, MŠ Pavilon, MŠ Jizerka. S dětmi jsme si představili různé zvířecí rodinky. Ukázali jsme si mnoho obrázků a fotografií, ale zvířátka jsme poznávali i podle zvuků, které vydávají. Chlapci i děvčata skvěle spolupracovali. Velmi nás potěšila aktivita a nadšení dětí, doufáme, že i pro ně toto povídání bylo nejen zábavou, ale i poučením. VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Miroslav Adamec Berta a UFO (4+) Petr Borkovec Všechno je to na zahradě (4+) Ondřej Buddeus & David Böhm Hlava v hlavě (8+) Václav Cílek Krajiny domova (9+) Pavel Čech Dobrodružství rychlé veverky 1, 2 (6+) Jiří Dědeček Život a cesta hrocha Obludvíka (6+) David Drábek Dětem! (11+) Dora Dutková (Ed.) Papaver (12+) Jiří Dvořák Jak zvířata spí (6+) Renáta Fučíková Hus a Chelčický Příběh jejich doby (10+) Aneta Františka Holasová Lumír včelaří aneb Medový slabikář (9+) Petr Chudožilov Příliš mnoho andělů (8+) Kolektiv autorů 12 malých hororů (10+) Robin Král Ferdinande! (4+) Pavlína Krámská Kluk a měsíc (4+) Radek Malý Moře slané vody (8+) Vratislav Maňák Muž z hodin aneb Proč se na podzim mění čas (9+) Anna Novotná Kdo jinému jámu kopá... (8+) Jakub Plachý Velká kniha čůrání (6+) Eva Prchalová Cesta svatým Vít-ahem (10+) Stanislava Reschová O vlkovi se sklerózou a jiné pohádky (5+) Tereza Říčanová Psí knížka (5+) Petr Sís Pilot a Malý princ Život Antoina de Saint-Exupéryho (8+) Klára Smolíková Viktorka a vesmírná dobrodružství (6+) Petra Soukupová Bertík a čmuchadlo (8+) Petr Stančík Jezevec Chrujda točí film (5+) Ester Stará Dušinka, víla věcí (5+) Vít Štěpánek Můj první atlas Evropy aneb Putování Vítka a Štěpánky (9+) Kristýna Täubelová Nesmrtelný méďa (7+) Chrudoš Valoušek Chrudošův zvěřinec (13+) Tereza Václavková Jůlinka z jedlé zahrádky (5+) Šárka Váchová Chaloupka na vršku - Nové příběhy (6+) Jan Vladislav Propánakrále! (6+) Tomáš Zahrádka Dědeček (3 pohádky) (12+) Václav Čtvrtek Je asi zbytečné připomínat jméno autora krásné pohádky o Rumcajsovi, jedné z mnoha, které pro děti - a vlastně i pro nás dospělé - napsal. Řekněme si alespoň, že Václav Čtvrtek se původně jmenoval Václav Cafourek a že ty rozkošné pohádkové příběhy začal psát v roce 1945, během vojenské služby v Děčíně, pro syna Petra. Václav Čtvrtek pohádkám naštěstí zůstal věrný i potom, když už jim jeho syn odrostl. A tak náš leckdy šedivý, studený a nevlídný svět projasnilo a proteplilo vyprávění o osudech rozšafného loupežníka Rumcajse, jeho Manky a synka Cipíska, víly Amálky a hajného Robátka, vodníka Česílka a spousty dalších pohádkových bytostí. Třeba Křemílka a Vochomůrky z pařezové chaloupky ukryté v mechu a kapradí. Však také pan Čtvrtek své pohádky považoval za preventivní ochranné očkování dětí proti suchosti ducha, necitovosti a snížené citlivosti vůči kráse. Myslím, že takové očkování si rád nechá líbit každý z nás. O zvířátkách s dětmi MŠ Pavilon I dětské knihy mají svůj den Mezinárodní den dětské knihy připadá již od roku 1967 symbolicky na 2. dubna, neboť ten je i výročním dnem narození světoznámého dánského autora dětských příběhů Hanse Christiana Andersena. U nás se toto výročí již tradičně připomíná akcí s názvem Noc s Andersenem, která probíhá v mnoha knihovnách po celé ČR. Celosvětově toto výročí připomíná Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu založené v roce 1953 v Zurichu. České děti prý nejraději tráví volný čas u televize, více než polovina pak brouzdá na internetu a jenom třetina čte. Jakou knihu jim dát do ruky, aby ji ihned neodložily? Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž budou každoročně doporučovat nové české knihy pro děti a mládež. Katalog bude sloužit pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá. Do světa postaviček Václava Čtvrtka jsme se vydali s dětmi ze ZŠ 17. listopadu Novinky z Městské knihovny Nově na webových stránkách nabízíme ke zhlédnutí fotogalerii akcí pro děti pořádaných v knihovně. Fotografie najdete na webu v sekci fotogalerie. Fotografie na této dvoustraně: Roman Bárta, Městská knihovna, emje června 2015

14 ZPRAVODAJSTVÍ Knižní novinky V á ž e n í č t e n á ř i, v červnu bychom rádi v rubrice Knižní novinky představili knížku českého spisovatele Josefa Formánka Úsměvy smutných mužů. Tento autor se narodil v r v Ústí nad Labem. V r se podílel na založení geografického magazínu Koktejl. Byl u zrodu i dalších časopisů a jako reportér procestoval více než třicet zemí světa. Formánkův první román Prsatý muž a zloděj příběhů si získal u čtenářů i kritiků velký ohlas a vyšel už ve 12. vydání. Druhá knížka tohoto autora Létající jaguár byla napsána za 11 hodin a 19 minut ve výloze knihkupectví, a stala se tak nejrychleji napsaným, vytištěným i rozdistribuovaným titulem na světě. Úsměvy smutných mužů, svou již šestou knížku, napsal Josef Formánek po pobytu v protialkoholní léčebně. Jedná se o místy humorné a místy velmi drsné zápisky. Autor syrovým způsobem odhaluje téma závislosti na alkoholu jak z vlastní zkušenosti, tak i z prožitků a osudů ostatních pacientů. Při čtení chvílemi až mrazí Dále bychom chtěli z nových titulů nabídnout např. Horko domácího krbu (Blanka Hošková), Kněžna Ida (Oldřiška Ciprová), Krajina nočních jezdců (František Niedl), Bílá žena (Barbara Woodová), Modré z nebe (Nora Roberts), Neznámý soupeř (James Patterson). Příjemný začátek léta! MěK Divadelní spolek Bazilišek benátský Nová inscenace Světáci byla přijata s nadšením Podařilo se. Po dlouhém roce zkoušek a pečlivých příprav se ve dnech 15. a 16. května zvedla opona a my jsme vstoupili na jeviště, abychom naše diváky přenesli do atmosféry staré Prahy se všemi jejími radostmi a starostmi. A premiéra, která byla pro několik nových členů souboru jejich vůbec první, se vydařila. Stačilo prvních pár vteřin na jevišti a veškerá nervozita, která provázela vznik tohoto díla, z nás spadla a my si mohli užívat své role s nadšením. A to diváci ocenili. Je pravdou, že příběh, který publikum dobře zná z televizních obrazovek, byl výzvou. Risk se ale vyplatil. Pod přísnou taktovkou režiséra Józefa Z. Czerneckeho vznikla inscenace, která i sebeznalejšího diváka překvapila novými prvky, které spolu s výbornými, až profesionálními hereckými výkony, daly vzniknout téměř originálnímu dílu. Také jsme si vysloužili dlouhý potlesk, který se sálem nenesl jen na konci představení. Příhody fasádníků, kteří projdou proměnou v gentlemany i jejich protějšků uvolněnějších mravů rozpoutávaly doslova bouře smíchu. Nechyběly svůdné výstupy žen, trampoty mužů se studiem etikety, ani písně, které spojovaly jednotlivé scény. Obě představení byla téměř vyprodaná a ti, kteří si lístky zakoupili, rozhodně nelitovali. Nezbývá nám než vám, našim divákům, za premiéru poděkovat. Hrálo se nám krásně. Také bychom rádi poděkovali městu Benátky nad Jizerou za podporu v již téměř uplynulé sezoně, bez které bychom představení nenazkoušeli. Nyní se už těšíme na první štaci do Bakova nad Jizerou. A doufáme, že se na nás těší i diváci. Bazilišek Benátský Kruh přátel umění Filharmonický dixieland na zámeckém nádvoří Letošní sezonu koncertů Kruhu přátel umění v červnu uzavře Czech philharmonic jazz band, soubor, jejž jsme před lety slyšeli v Záložně, tentokrát v programu věnovaném dixielandu. Kapela je složena ze sólových hráčů České filharmonie, které spojuje láska k jazzu. Pod vedením Tomáše Kopáčka bude soubor hrát známé dixielandové evergreeny, ale také kapelníkovy dixielandové úpravy českých lidových písní. Dixielandový večer začíná v úterý 23. června v 19:30 hod. na nádvoří novobenáteckého zámku. Je zajištěno občerstvení. Za nepříznivého počasí se bude hrát v Záložně. Lubomír Filipec Romano lav Kvintet v Domově u Anežky Tak, jako již několik let po sobě, snaží se tělesa spolku Romano lav udělat radost seniorům v Domově U Anežky v Benátkách nad Jizerou. Několikrát pěvecký sbor Medžugoria, Kvintet, či v loni Šani Band, letos se o dobrou náladu, i přes nepřízeň počasí, starala lidovka Kvintet. Kapela rozezpívala a roztančila seniory, tedy alespoň ty, kteří mohli. Dvě hodiny určené pro tuto akci utekly jak voda. Závěr byl ohromný, velký potlesk pro kapelu, dlouhý přídavek pro seniory a loučení, na které se nezapomíná. Jozef Hlucho-Horvát Spolek rodáků ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou pořádají v neděli 21. června 2015 zájezd na ZÁMEK LIBLICE Navštívíme zámek a hrobku Thun-Hohensteinů. Odjezd autobusu ve 13:00 hodin od Čapků se zastávkou Na Burse. Přihlášky s poplatkem přijímá p. Oldřich Dvořák, Komenského ulice 248, Staré Benátky, telefon Vstupné 60 Kč, pro členy 45 Kč. Všimli jsme si Těšíme se na vaši účast! Byli jsme při tom V Benátkách nad Jizerou jsme již zvyklí na to, že u nás rádi a poměrně často jsou filmaři. Ve čtvrtek 14. května 2015 v odpoledních hodinách jsme však mohli sledovat a zúčastnit se rozhlasového vysílání - do Benátek nad Jizerou zavítal Český rozhlas Region s programem S Regionem na cestách. Na Husově náměstí, za příjemného jarního počasí, vystoupila Uršula Kluková, Jana Chládková, Klára Kolomazníková, Yvonne Přenosilová, Marcel Zmožek, programem provázel moderátor Patrik Rozehnal. Všechny zaujala ukázka výcviku policejních psů, spousta přítomných využilo možnost získat autogram oblíbených herců a zpěváků, sledovat jsme mohli také benáteckou ZUŠ J. A. Bendy, prohlédnout si motorky VCC, Bylo tu vše, co nám program uvedený v minulém čísle Zpravodaje Benátecka sliboval. Kdo si udělal čas a přišel, určitě nelitoval. emje Zpravodaj Benátecka 14

15 ZPRAVODAJSTVÍ Čtvrteční odpoledne s Rozhlasem Region se vydařilo průběhu odpoledne s Rozhlasem Region jsme měli možnost sledovat V několik vystoupení žáků ZUŠ J. A. Bendy na snímku jedno z nich Povídá se o Zahradnictví Šeřík levo: Ivonne Přenosilová potěšila všechny nejen zpěvem, ale i vyprávěv ním o svém životě V pravo: Uršula Kluková Několik občanů se na mne obrátilo s dotazem na přestěhování firmy Zahradnictví Šeřík prý se to povídá. A protože o tom nic nevím, zeptala jsem se přímo Ing. Pavla Rathouského, který od roku 2004 firmu Zahradnictví Šeřík provozuje. - Je pravda, že se vaše firma z ulice U Cukrovaru přestěhovala? Ano, Zahradnictví Šeřík je z původního místa přestěhováno na jiný pozemek nacházející se v polnostech za ČSAD. Omlouváme se - přístupová cesta zatím není ideální. - Přineslo přestěhování změny v dosud poskytovaných službách firmy Zahradnictví Šeřík? V naší firmě pokračujeme v pěstování a prodeji stromů a keřů, dále v projekci a realizaci zahrad. Širší sortiment zajistíme na objednávku. Od září 2015 nás pak najdete také ve Kbele zahrádkářská kolonie u fotbalového hřiště na pruhu. Prodejní doba bude v sobotu dopoledne, další hodiny v týdnu ještě upřesníme. Ohledně prodeje v jinou dobu je možné se domluvit na telefonním čísle: Děkuji za poskytnutí informací našim čtenářům a přeji úspěšné podnikání. emje Dvě hodiny v jednom z tichomořských rájů levo: U stánků Lázní Poděbrady stáli celé odpoledne zájemcí o měření V krevního tlaku, hladiny cukru a cholesterolu V pravo: Na závěr příjemného odpoledne vystoupil Marcel Zmožek Benátečtí členové Veteran car clubu se svými stroji června 2015 Martin Menčík se svojí manželkou Kalenitinou a dcerkou Amelií Marií Fotografie na této dvoustraně: Zdeněk Langšádl, Jozef Hlucho-Horvát, Lenka Hýblová, emje o ukázce výcviku policejních psů vzbuzujících respekt bylo překvapivé, P jak rádi se tito psi nechali hladit Pro ty, kteří mají rádi přírodu a zajímají se o život na naší Zemi, připravil Martin Menčík se svojí ženou Kalenitinou Mencik (roz. Talakai) z království Tonga podvečer plný krásných zážitků. Vyprávění mladého člověka o tom, jak poznával život v panenské přírodě, jak prožíval tichomořský klid na pevnině, seznamoval se se životem tamních lidí doprovázené snímky krásné přírody i snímky ze života domorodých lidí, přiblížilo tyto vzdálené kraje daleko lépe, než odborný výklad a publikace. Ukázka ručních výrobků a tanec Kalenitiny Mencik umocnily celko Tak se tančí v království Tanga vý prožitek všech přítomných z tohoto podvečera. Došlo i na otázky posluchačů a odpovědi na ně. A mnozí z návštěvníků si odnesli jako vzpomínku na zajímavé chvíle foto s ženou Martina Menčíka - Kalenitinou Mencik. Díky za zajímavé i poučné podvečerní chvíle! emje

16 HISTORIE / DOPISY Historie Tamburaši v Benátkách nad Jizerou Ačkoliv zní slovo tamburaši velice cizokrajně a navíc záhadně, nemá nic společného s magií, alchymií ani bojovým uměním. Tamburaš je prostě a jednoduše hráč na mandolínu, strunný, drnkací hudební nástroj, který lze dnes u nás vidět a tím spíše slyšet jen velice sporadicky. V 19. století a ještě v první polovině 20. století však patřil v našich krajích k velice oblíbeným a tamburašské spolky, tedy vlastně kapely složené z hráčů pouze na tento jediný nástroj, vznikaly ve většině českých a moravských měst, městeček, ba i vesnic. Tamburašský sbor Oproti poslední stati o hudebním životě na Benátecku se tedy musíme vrátit v čase o něco nazpět. V roce 1921 se sešlo několik nadšenců, povětšinou dělníků ze zámečnické dílny továrny Karborundum, a především z podnětu již zkušeného hráče na několik strunných nástrojů Stanislava Plocka založilo tamburašský soubor. K zakládajícím členům patřili Otto Schmidt, František Matějka, František Mašek, Antonín Lachman, Vojtěch Chott, František Urban, J. Urban, V. Voňka, J. Řípa, Václav Číha st., Anna Číhová (jediná žena), Václav Číha ml., Václav Plašil a František Kolínský. Skutečnost, že téměř všichni pocházeli z politické levice a mnozí z nich byli i členy KSČ, hrála roli pouze v jejich vzájemné duchovní spřízněnosti, nikoliv v hudebním vkusu a nadšení. Během čtyř týdnů byly zakoupeny potřebné nástroje, z nichž část pocházela z bývalého tamburašského souboru při místní jednotě Sokola, a začal nácvik prvních skladeb. Kuriozitou se v této souvislosti jeví skutečnost, že ani jeden z hráčů neznal noty a musel se je po práci doma perně učit. Zkoušky se konaly v domácnostech, později ve spolkové místnosti v hostinci Na Křemeně u Millerů. Již za tři měsíce byl soubor schopen vystoupit před veřejností, i když zpočátku pouze vyplňoval přestávky při divadelních představeních FDTJ. Díky přílivu nových zájemců se postupně rozrostl na 18 členů. Oficiální ustavující schůze se konala až několik měsíců poté a v usnesení najdeme, že sbor přijal název Tamburašský sbor FDTJ Nové Benátky. Zájem o koncerty úspěšné kapely vzrůstal, pozvánky z blízkého i vzdálenějšího okolí se jen hrnuly. Bezpochyby k tomu přispěly i vstřícné požadavky ohledně honorářů, soubor vystupoval za pouhých 200 Kč použitých vždy na umoření nutných nákladů, např. zapůjčení berde, tamburašské basy, a dalších doprovodných nástrojů, které si pro jejich vysokou cenu nebylo možno zakoupit. Zadarmo nebyly ani notové stojánky a vlastní notový materiál, ať už v originálech nebo v opisech. I zde se však dalo ušetřit, stojánky vyhotovil člen sboru, zámečník František Mašek, noty si opisovali sami interpreti. S narůstající dovedností a zkušeností hráčů se rozšiřoval také jejich repertoár. Kromě tanečních skladeb se objevovaly i koncertní kompozice se sólovými čísly. Největší úspěch sklízela náročná skladba pod názvem České perly, směs populárních melodií našich nejslavnějších komponistů v transkripci pro tamburašský orchestr. Začínala fanfárami ze Smetanovy Libuše a končila Slovanských tancem Antonína Dvořáka. Kapela ji nacvičovala plných šest měsíců, ale vyplatilo se to, neboť výrazně přispěla k růstu její oblíbenosti. Ve vrcholném období své činnosti, před polovinou dvacátých let, měl soubor 22 členů a navázal přátelské styky s obdobným souborem z Mladé Boleslavi, kde nyní často koncertoval. S radostí přijímali členové kapely pozvání na zahradní koncerty, cestovali rádi, i když museli zájezdy absolvovat za jakéhokoliv počasí. Přes mimořádné úspěchy se však soubor počátkem roku 1925 rozešel. Hlavními důvody byly finanční problémy, přece jen vzrůstající únava a konkurence zcela nového média rozhlasu. PhDr. Luděk Beneš Dopisy Výročí svatby Dne oslaví 55. výročí svatby manželé Miloslav a Helena H r u š k o v i Hodně štěstí, zdraví přejí dcery s rodinami, vnoučata, pravnoučata Posluchači Univerzity třetího věku v Benátkách si přijdou pro osvědčení Téměř koncem června, , se uskuteční slavnostní ukončení 1. akademického roku střediska Univerzity 3. věku v Benátkách nad Jizerou. V 15:00 hodin zazní v provedení pěveckého souboru ZUŠ J. A. Bendy slavná studentská hymna Gaudeamus igitur a do sálu Záložny vejdou v talárech členové akademické rady Mladoboleslavské univerzity 3. věku a volného času seniorů, aby mohl být zahájen slavnostní ceremoniál. Na jeho začátku bude krátký kulturní program. Během ceremoniálu budou předána prvním absolventům osvědčení o absolvování studia, předány květiny a absolventi se zapíší do univerzitní zápisové knihy. Potom už se mohou těšit absolventi z úspěšně završeného zájmového studia a možná i z blahopřání rodiny a přátel. My všichni, kteří studijní programy připravujeme, se zase těšíme z toho, že se prvním posluchačům střediska University třetího věku Benátky nad Jizerou studium líbilo a snad i na další posluchače. Těm nabízíme nové programy Dějiny, dějiny regionu a dějiny umění, Cestujeme po Evropě 2 a pokračování studia angličtiny. Nabídneme i větší počet exkurzí a dalších aktivit pro seniory. PhDr. Eva Pešková Aktivně žít - znamená nestárnout a protože nejen rozvoj duševní, ale i tělesný je potřeba ve vyšším věku stále rozvíjet, tak jsme se pod tímto heslem vydali dne spolu s mladoboleslavskými studenty na zájezd pod názvem Kde spí Blaničtí rytíři. Absolvovali jsme prohlídku zámku Jemniště, prošli jsme se zámeckým parkem ve Vlašimi, kde jsme ve školní jídelně SOU Vlašim výborně a za takzvané komunistické ceny poobědvali (cena oběda 55 Kč, káva 10 Kč). Prohlédli jsme si starou farní usedlost ve vesničce Kondrac a pak už nás čekal hlavní cíl naší cesty a to výstup na horu Blaník. Přestože nám počasí vůbec nepřálo, pršelo a pršelo, tak jsme se nenechali odradit a tuto slavnou českou horu jsme zdolali. Blanické rytíře jsme neviděli, stále ještě spí a spí, protože asi v Čechách není ještě nejhůře. My jsme však díky naší skvělé průvodkyni Mgr. Kostruhové, příjemnému panu řidiči a našim milým mladoboleslavským spolužákům z U3V prožili krásný, i když deštivý, májový den. Díky za něj! PS: Benátečtí senioři, nechcete na podzim přijít také mezi nás? Eva Rychtaříková Poděkování Cesta pohádkovým lesem se stala opravdu pohádková. Pořadatelem byla Tělovýchovná jednota Sokol Benátky nad Jizerou a touto cestou chci poděkovat všem za skvělou přípravu. Jsou to lidičky se srdcem na dlani. Jana Borecká Benátecké veršování Duha pro děti Do světa víl a skřítků schovat se na chvilinku, může každé dítě, které má duhu v bytě. Po červené barvě dojde k vílám, po oranžové k pohádkovým silám. Po žluté dojde ke sluneční paní, po zelené barvě do říše usínání. Modrá vede do vodního království, na indigové cestě ho skřítkové pohostí. Přes fialový most může si chodit do říše snů pro radost. Rodiče všech dětí, namalujte pro své ratolesti duhu skřítků, víl a štěstí! Ludmila Vitoušková Irena Vitoušková Zpravodaj Benátecka 16

17 ZPRAVODAJSTVÍ Zlatá srnčí trofej 2015 U hájenky v Okrouhlíku v sobotu 16. května 2015 proběhl za pěkného počasí další ročník soutěže Zlatá srnčí trofej. Dopoledne patřilo dětem, které soutěžily v přírodovědných znalostech, ve střelbě ze vzduchovky, ve znalostech o myslivosti, kynologii a botanice. Účast dětí a doprovázejících rodičů a prarodičů byla velká. Odpoledne byla soutěž se stejným programem připravena pro seniory. Letošní účast seniorů byla větší než vloni. Po chutném obědě jsme absolvovali písemný test. Pak jsme se projeli kočárem lesní cestou a kousek po silnici kolem hájovny. Romantická projížďka končila dojetím na poloprázdné pneumatice. Všichni jsme si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, pozorně prohlédli dravé ptáky, které jsme si mohli i pohladit. Došlo i na opékání vuřtů. Závěr odpoledne patřil vyhodnocení účasti na této soutěži. Vítězi jsme byli všichni a byli jsme odměněni pěknými cenami. Upřimný dík seniorů za milou péči patří Mysliveckému sdružení Benátky nad Jizerou a zvláště řediteli Správy městských lesů Karlu Bendlovi a vedoucí Klubu seniorů paní Růženě Dibitanzlové. Byl to zážitek, na který zůstávají vzpomínky. Ať se podaří i další ročník soutěže Zlatá srnčí trofej 2016! Vladislav Semecký Mistr Jan Hus a naše přítomnost Ne každému národu je dovoleno, aby jeho dějinami procházeli takoví lidé jako byl kněz, reformátor a zároveň rektor Karlovy univerzity Mistr Jan Hus či Jan Ámos Komenský, který byl a dodnes je pokládán za učitele národů a mnozí další velikáni naší minulosti. Pokud jde o Husa, tak letošního 6. července to bude už 600 let, co byl církví i světskou mocí na církevním sněmu v Kostnici odsouzen k smrti upálením. Proč? Protože své životní zásady a postoje neodvolal. Stalo se tak na břehu Bodamského jezera. Po Husově smrti nemělo našemu národu zůstat vůbec nic. Proto i všechny jeho spisy byly spáleny a jeho popel byl vhozen do Rýna. Měl být zapomenut jednou provždy. My se dnes ptáme, jak je to možné, že se tak nestalo, i když navíc i jeho stoupenci byli pronásledováni. I většina z nás si spojuje Husa s pravdou. Hus a pravda patří k sobě. My dnes slovo pravda dáváme do spojitosti s úslovím, že každý člověk má svou pravdu a tak se o ní snažíme druhé přesvědčit, někdy po dobrém, jindy i nátlakem. Sice Hus a pravda patřili k sobě, ale pravda, kterou Hus šířil, pro kterou žil a pro kterou zemřel, nebyla pravdou jeho. Tato pravda byla pravdou obsaženou v bibli, ze které vychází idea křesťanství, kterou Hus zvěstoval v pražské Betlémské kapli, kde byl kazatelem. Husovské výročí, které letos slavíme, by mělo především nám, Čechům, dopomoci k probuzení historické paměti. Husův důraz na pravdu přesahuje církevní prostředí a mělo by oslovit celou demokratickou společnost, která je založena na respektu k člověku, jeho důstojnosti a vzájemné úctě. To by právě 600 let po Husově smrti měl být počátek k novému pohledu na kvalitu života člověka. Velikost člověka není v tom, co říká a co vlastní, ale jaké životní zásady zastává. Přes hranice věků nám Hus vzkazuje: Prosím vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli. René Hradský farář Církve československé husitskévýstaviště Lysá nad Labem V lesním prostředí přišel k chuti výborný guláš k obědu. Největší zábavou byl kočár, valník opatřený lavičkami a tažený párem koní s pobíhajícím dvouměsíčním hříbětem. Tato projížďka je u dětí ve velké oblibě. Každého zaujala přehlídka dravých ptáků doprovázená odborným výkladem. Opékáním vuřtů a závěrečným hodnocením s předáním diplomů a cen byla dětská část Zlaté srnčí trofeje ukončena. Družstevní závody Dražice Návštěva švédské velvyslankyně Společnost Družstevní závody Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a přední prodejce švédských tepelných čerpadel NIBE, přivítala zástupce Švédského království. Na setkání s vedením firmy přijela švédská velvyslankyně Annika Jagander v doprovodu country manažerky obchodního oddělení Business Sweden Biancy Dochtorowicz. Kromě obchodní strategie se zajímaly o trendy a inovativní řešení tepelných čerpadel i ohřívačů vody, které snižují náklady na energie. Společnost DZ Dražice se v roce 2006 začlenila do švédské skupiny NIBE Industrier AB a stala se tak předním prodejcem tepelných čerpadel NIBE pro Českou republiku a Slovensko. Švédské zástupkyně se proto nejvíce zajímaly o obchodní strategii společnosti, nové trendy a energeticky úsporná a šetrná řešení produktů. Švédská tepelná čerpadla NIBE se řadí do našeho sortimentu již téměř deset let a na českém trhu patří k nejvyhledávanějším. Zájem velvyslanectví o firmy se švédským vlastnictvím, které úspěšně působí v České republice, nás velmi těší. Jsme také rádi, že kromě značky NIBE se pozornost velvyslankyně soustředila i na ohřívače vody, které DZ Dražice vyrábí již od roku Se zájmem si proto prohlédla zdejší výrobní závod, uvedl Karel Pacourek, generální ředitel společnosti Družstevní závody Dražice. Zajímala se o to, jestli DZD komunikuje švédskost, resp. švédský původ čerpadel, následně požádala pana ředitele, aby jim představil kompletní vedení, ukázal hospodářské výsledky minulého roku, zmínil počty zaměstnanců, mluvilo se také o výrobě bojlerů. Celé setkání proběhlo v přátelském duchu a byl znát opravdový zájem. Marie Cimplová Zleva: Bianca Dochtorowicz (manažerka obchodního oddělení Business Sweden), Annika Jagader (švédská velvyslankyně) a Karel Pacourek (generální ředitel společnosti Družstevní závody Dražice) V programu Nová zelená úsporám lze od 15. května žádat o dotace na tepelná čerpadla Program Nová zelená úsporám otevřel letošní ročník a od 15. května začal v elektronické podobě přijímat žádosti o dotace. Zájemci o příspěvky na podporu energeticky úsporného bydlení z řad majitelů rodinných domů v Česku a nově i stávajících bytových domů v Praze mohou žádat až do doby vyčerpání vyčleněných finančních prostředků, nebo nejpozději do 31. října. Program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí poskytuje nově dotační podporu také na dílčí úpravy včetně výměny elektrického topení za úsporné a ekologické tepelné čerpadlo. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí představily v dubnu program Nová Zelená úsporám v pozměněné podobě. Kromě příspěvků na celkové snížení energetické náročnosti stavby mohou zájemci nově žádat také o podporu na dílčí úpravy. V předchozích ročnících bylo možné získat dotace pouze na výměnu kotlů na tuhá a kapalná fosilní paliva. Do letošního programu však byla nově zahrnuta pod- Fotografie na této dvoustraně: Muzeum Benátky nad Jizerou, Marie Cimplová, František Stýblo června 2015

18 SPOLEČENSKÁ NABÍDKA l , 9:00 17:00, nám. 17. listopadu 493, Kurz Zkušenosti k respektování, pořádá: Mateřské centrum l , 9:00, start-sídlo VCC Benátky nad Jizerou, Jízda zručnosti, informace na pořádá: AMK Veteran Car Club Benátky l , 9:00, odjezd z Husova náměstí, Výstup na Říp župní výlet, pořádá: TJ Sokol Benátky nad Jizerou l , 9:00, Krajská výstava psů, pořádá: Kynologická organizace Benátky nad Jizerou l :30, velký sál Záložny, Koncert nejmenších, pořádá: Základní umělecká škola J. A. Bendy l , 15:00, velký sál Záložny, Setkání se seniory, pořádá: Město Benátky nad Jizerou SPOLEČENSKÁ NABÍDKA l , 8:30, Husovo náměstí, Běh naděje, zápis v 8:30 hod., start v 9:30 hod., pořádá: TJ Sokol Benátky nad Jizerou l , 10:00, Na Plajchu, Hrátky s vodou, pořádá: Mondík l , 13:00, od Čapků, Výlet na zámek Liblice, pořádá: Spolek rodáků a přátel Benátek nad Jizerou l , 19:30, zámecké nádvoří, Koncert KPU: Czech Philharmonic Jazz Band, pořádá: Kruh přátel umění a město Benátky nad Jizerou l , 16:00, areál Základní školy Pražská, Slavnostní zakončení školního roku, vyřazení žáků 9. ročníků, pořádá: Základní škola Pražská l , 13:00, les Okrouhlík, Letní slavnost, pořádá: Mondík l , 12:00 17:00, KDM Benátky nad Jizerou, Tak zase v září!, Školní rok utekl jako voda, a tak se blíží poslední den, kdy budete moci navštívit náš klub Frikulín. Pojďte si s námi užít malou oslavu s rozloučením. Připraveno bude malé občerstvení, hry a v 15:00 hod. tvůrčí dílnička - vyrábění magnetky s fimo ozdobou. Tak pojďme společně říci Frikulínovi Tak zase v září! Cena: bez tvoření 20 Kč, s tvořením 50 Kč, pořádá: KDM Benátky nad Jizerou l , 10:00, start od Zlatnictví Šulc, Cyklovýlet, pořádá: TJ Sokol Benátky nad Jizerou l , 10:00, fotbalový stadion, II. ročník fotbalového turnaje mužů a pohár starosty města, pořádá: SK Benátky nad Jizerou za podpory města Benátek nad Jizerou l , 18:00, Na Plajchu, Školní slavnost, pořádá: Základní škola Husovo náměstí pora výměny elektrického topení za tepelné čerpadlo všech typů. Díky novým úpravám bude letošní ročník pro žadatele dostupnější a měl by rychleji probíhat celý administrativní proces. Velmi pozitivním signálem také je, že se změny zaměřily i na oblast efektivního využití zdrojů energie a do programu byla zařazena tepelná čerpadla. Lidé si tak budou moci domů místo drahého elektrického topení pořídit ekologický systém vytápění, který výrazně snižují energetickou náročnost nemovitosti a navíc je velmi šetrný k životnímu prostředí, uvádí Karel Pacourek, generální ředitel společnosti Družstevní závody Dražice, která je také výhradním dodavatelem tepelných čerpadel značky NIBE pro Česko a Slovensko. Zákazníkům tak při koupi tepelného čerpadla nabízí kompletní řešení od projektu přes dodání výrobku až po následný servis. Marie Cimplová Výstaviště Lysá nad Labem Výstava Růžová zahrada, Senior handicap, Lázeňský veletrh a Šikovné ruce našich seniorů Jako každý rok v červnu, tak i letos se otevřou brány Výstaviště v Lysé nad Labem a uvedou kvarteto jedněch z nejoblíbenějších výstav Růžová zahrada, Lázeňský veletrh, Senior handicap a Šikovné ruce našich seniorů. Nejmladší ze čtveřice výstav, Růžová zahrada, nejvíce přitahuje návštěvníky atraktivním květinovým aranžmá, především z růží, lilií a dalších květin, balkonovými a hrnkovými květinami, spolu s doplňkovou zelení a nádhernými vazbami z dalších okrasných květin. Odborníci v poradenských centrech poradí návštěvníkům jak bojovat proti škůdcům, s výběrem zahradní techniky a mechanizace, dokonce i ohledně hnojiv a kvality zahradního nábytku. Venkovní plocha nabídne velmi oblíbené Zahradnické trhy, na nichž bude možné koupit i další rostlinný materiál přímo od českých pěstitelů a potřeby pro zahrádkáře. Výstava Růžová zahrada se ponese v duchu Tajemství růží tajemství vůní. Růžová zahrada přináší v letošním roce něco opravdu ojedinělého, a to: Kolekci zahradních trpaslíků z dílny věhlasného sochaře Matyáše B. Brauna a dalších diplomovaných i lidových tvůrců. Lázeňský veletrh představí návštěvníkům nejenom Lázeňské domy, ale i možnosti rehabilitační a relaxační péče či wellness pobytů. Někteří vystavovatelé budou dokonce poskytovat odborné služby přímo v průběhu veletrhu. V odborné části výstavy Senior handicap najdou návštěvníci nabídku pomůcek a služeb pro různé druhy zdravotních postižení, poradny a workshopy. Prezentovat se rovněž budou zařízení sociální péče, též zboží nezbytné pro každodenní život handicapovaných. Naprosto výjimečnou částí se stala výstava Šikovné ruce našich seniorů, která je sestavena z více jak tří a půl tisíc exponátů z oblasti vyřezávání, háčkování a výtvarných umění. 16. slavnostní vyhlášení celostátní soutěže Šikovné ruce se v letošním roce ponese ve velmi svátečním duchu neboť bude doprovázeno vystoupením Ústřední hudby Armády České republiky pod vedením dirigenta pplk. Jaroslava Šípa. Výstavy proběhnou června, každý den od 9:00 17:00 hodin. V doprovodném programu vystoupí mimo jiné Pavlína Filipovská, taneční soubory, muzikálové vystoupení, dechová hudba. Doprovodný program bude zpestřen o zajímavé semináře jako je zdravé cvičení, cvičení pro seniory, o nemocech a zdraví vážně i s humorem, výběr zdravotních potravin, životní styl, rovnováha ve výživě i životě a celá řada dalších. Ing. Alena Sládečková VZPOMÍNKA Dne 6. června 2015 uplynul jeden rok, kdy od nás navždy odešla naše milovaná manželka, maminka, babička, prababička, paní Alenka Blažková Stále vzpomínají manžel, dcera s rodinou, též švagr s rodinou v USA VZPOMÍNÁME Dne 18. května uplynul rok co nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, babička, teta a dlouholetá učitelka Základní školy v Benátkách nad Jizerou Mgr. Bohumila Minaříková Vzpomínají manžel Zdeněk, dcera Magda s rodinou, syn Zdeněk a vnoučata Zpravodaj Benátecka 18

19 INZERCE kancelář Benátky nad Jizerou Pražská 68 Pondělí až čtvrtek 8-16 hodin Pátek 8-14 hodin nonstop služba na tel: FIRMA FUNGUJÍCÍ NA TRHU JIŽ 25 LET OTEVÍRÁ NOVOU VELKOU PRODEJNU STAROŽITNOSTÍ U MOTORESTU TEMPO V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU VÝKUP A PRODEJ STAROŽITNÉHO NÁBYTKU, HODIN, VEŠKERÉ NÁRAMKOVÉ HODINKY (I NEFUNKČNÍ), ZLATA, STŘÍBRA, PŘÍBORŮ, PUDŘENEK, MINCÍ A JINÉ. STAVEBNÍ PŘÍRODNÍ MATERIÁL, PŮDNÍ DLAŽBA, ŠTUKY A JINÉ. OTEVŘENO: PONDĚLÍ - PÁTEK 9:00-16:00 HODIN, SOBOTA DLE DOHODY. TEL KARNEVAL - BENÁTKY PÙJÈOVNA MAKARNÍCH KOSTÝMÙ Pùjèujeme karnevalové kostýmy, paruky a doplòky pro dìti i dospìlé Zuzana Nováková, Praská ul., Benátky nad Jizerou, ů č ž ř ůž ř č č ě č ů č ž ž ž ř ř ř ů Č června 2015

20 INZERCE REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ FIRMA PROVÁDÍME: inženýrská činnost (předprojektovou a projektovou přípravu staveb) REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ REGIONÁLNÍ FIRMA STAVEBNÍ REGIONÁLNÍ FIRMA STAVEBNÍ REGIONÁLNÍ FIRMA STAVEBNÍ REGIONÁLNÍ FIRMA STAVEBNÍ FIRMA PROVÁDÍME: výstavbu rodinných domů, průmyslových staveb rekonstrukce, modernizace certifikované inženýrská zateplovací činnost systémy inženýrskou činnost (předprojektovou a projektovou a projektovou přípravu staveb) komunikace, venkovní práce, zámkové dlažby PROVÁDÍME: výstavbu přípravu rodinných staveb) Jsme dodavateli v rámci dotačního programu domů, Nová Zelená průmyslových úsporám. staveb Předměřice nad Jizerou 219 výstavbu rekonstrukce, inženýrská rodinných činnost modernizace domů, (předprojektovou průmyslových a projektovou přípravu staveb) PROVÁDÍME: staveb certifikované výstavbu rodinných zateplovací domů, systémy průmyslových staveb PROVÁDÍME: rekonstrukce, komunikace, inženýrská modernizace činnost venkovní modernizace (předprojektovou práce, zámkové a projektovou dlažby přípravu staveb) PROVÁDÍME: certifikované výstavbu inženýrská zateplovací rodinných činnost zateplovací systémy (předprojektovou domů, systémy průmyslových a projektovou staveb přípravu staveb) Jsme dodavateli v rámci dotačního programu Nová Zelená úsporám. komunikace, rekonstrukce, výstavbu inženýrská venkovní rodinných činnost venkovní modernizace práce, (předprojektovou domů, zámkové práce, průmyslových dlažby zámkové a projektovou dlažby staveb přípravu staveb) certifikované rekonstrukce, výstavbu rodinných zateplovací modernizace domů, systémy průmyslových staveb Jsme komunikace, certifikované rekonstrukce, dodavateli v rámci venkovní zateplovací modernizace v rámci dotačního dotačního práce, programu systémy zámkové programu dlažbynová Zelená úsporám. Nová Zelená úsporám. komunikace, certifikované venkovní zateplovací práce, systémy zámkové dlažby Jsme dodavateli v rámci dotačního programu Nová Zelená úsporám. komunikace, venkovní práce, zámkové dlažby Jsme dodavateli v rámci dotačního programu Nová Zelená úsporám. Jsme dodavateli v rámci dotačního programu Nová Zelená úsporám Předměřice nad Jizerou 219 Předměřice nad Jizerou Předměřice nad Jizerou Předměřice 603 nad 477 Jizerou Předměřice nad Jizerou Data v pohybu a bezpečí Internet + bezpečné úložiště dat Zpravodaj Benátecka 20

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola. ŠKOLNÍ NOVINY Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.cz Web: www.3zskolin.cz Číslo

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více