JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU"

Transkript

1 JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma leden 2015 číslo 1 ročník XX MĚSTSKÁ POLICE INFORMUJE strana 2 POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU V neděli 28. prosince 2014 proběhl významný akt, když proběhlo ve Varnsdorfu požehnání novým autobusům, které budou zajišťovat dopravu na Šluknovsku. Na základě veřejné soutěže na zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje získala společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. objednávku na deset let pro 4 oblasti Šluknovsko, Mostecká pánev, Kadaň-Žatec a Chomutovsko. Znamená to nových 5 miliónů kilometrů výkonů a k tomu pořídit 57 nových autobusů a přijmout více než 100 nových zaměstnanců. BIOODPADY V JIŘÍKOVĚ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA JIŘÍKOV INFORMACE Z RADNICE DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE - ŠLUKNOVSKO strana 3 strana 5 strana 6 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STOLETÝCH OSLAV strana 7 MIKULÁŠSKÝ TROJJ-BOJJ strana 8 Je to pro nás významná změna, protože se dopravní výkony společnosti téměř zdvojnásobí. Oblast Šluknovsko je rozsahem dopravních výkonů největší. Hlavní prioritou je zachování zaměstnanosti v regionu při současném zajištění vysoké profesionality zaměstnanců, všichni řidiči i řídící pracovníci jsou tedy místní. Vedoucím divize se stal pan Petr Ducháček, který má s veřejnou autobusovou dopravou dlouholeté zkušenosti, uvedl ředitel společnosti Zdeněk Suchan. Celkem bude dopravu na Šluknovsku zajištovat 18 nových autobusů 15 značky IVECO a 3 značky SOR. Všechny autobusy jsou podle požadavku kraje nízkopodlažní s dobrou možností přepravy dětských kočárků a také vhodné pro přepravu vozíčkářů. Až provoz však ukáže, zda jsou všechny plně vhodné do kopcovitého terénu Šluknovska. Provozní zázemí divize je ve Varnsdorfu, kromě informační kanceláře pro cestující veřejnost ve Varnsdorfu jsme nově zprovoznili ve spolupráci s Českými drahami i kancelář na nádraží v Rumburku. Požadavky vyplývající ze smlouvy s Ústeckým krajem jsou nadstandardní a příprava provozu vyžaduje mnoho úsilí. Doufáme, že nám bude přát i počasí, protože zahájení provozu je 1. ledna 2015, doplnil vedoucí divize Šluknovsko pan Petr Ducháček. Samotný slavnostní akt požehnání proběhl za účasti některých volených zástupců měst a obcí, zástupců objednatele dopravy, vedení a zaměstnanců společnosti, ale i veřejnosti. Nápad provozních zaměstnanců na požehnání nových autobusů mne nadchnul a když jsem zjistil, že počet členů Sdružení pro rozvoj Šluknovska je 18 jako našich nových autobusů, nebylo co řešit. Autobusy dostaly jména podle měst a obcí Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Rybniště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov a Vilémov. Věříme, že i pro zástupce měst a obcí, cestující veřejnost i naše zaměstnance to bude symbol propojenosti při poskytování této dopravní služby. Do budoucna se mohou u názvů autobusů objevit i znaky měst a obcí, vysvětlil Zdeněk Suchan. Požehnání provedl osobitě farář Starokatolické církve ThMgr. Roland P. Solloch, který je zároveň radním města Varnsdorf. Požehnal nejen novým autobusům, ale i cestujícím a zaměstnancům dopravce. Tak ať toto požehnání všechny doprovází při plnění služby Dopravy Ústeckého kraje. Více informací získáte na nebo dotazem na mailu # TŘÍDĚNÝ ODPAD - ROK 2015 svozové termíny firmy Pro EKO Varnsdorf zelené a oranžové pytle SVOZOVÉ TERMÍNY zelené a oranžové pytle Ξ Ξ Ξ SBĚRNÝ DVŮR v areálu Drobné provozovny ST: SO + NE:

2 # VÝKAZ ČINNOSTI MP JIŘÍKOV ZA OBDOBÍ ŘÍJEN-PROSINEC 2014 Městská policie Jiříkov zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci našeho města. Každý má právo obracet se na strážníky MP se žádosti o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Při plnění svých úkolů spolupracuje s OO PČR Rumburk. Činnost, poslání a úkoly městské policie jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. V rámci příslušných právních norem městská policie zabezpečuje, tak jak již bylo řečeno, místní záležitosti veřejného pořádku a zejména realizuje tyto úkoly. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, podílí se v rozsahu MP JIŘÍKOV 9. května 900/ Jiříkov stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného KRÁTCE ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE Dne ve večerních hodinách provedla hlídka MP kontrolu Provozovny Club Klášter. Kontrolou bylo zjištěno, že v místnosti za barem jsou zapnuty čtyři výherní automaty, kdy na dvou probíhala hra. Hlídka provedla fotodokumentaci a ztotožnění osob, jenž hráli na automatu. Majitel provozovny byl hlídkou poučen o přestupkovém jednání, kterého se dopustil tím, že provozoval výherní hrací automaty na území města kde je to OZV č.2/2011 zakázáno. Dále byl poučen o dalším postupu ze strany hlídky a byl vyzván k okamžitému vypnutí uvedených automatů. Dne v dopoledních hodinách vyjela společná hlídka MP a PČR k dopravní nehodě, která se stala na ulici Šluknovská cca 200 metrů pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony, činí opatření k jeho obnovení, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích města, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města, odchytává zatoulaná zvířata (zejména psy) a nelze-li zjistit majitele, zabezpečuje jejich umístění do útulku, plní úkoly při vzniku krizové nebo mimořádné situace ve městě atd... Je potřebné občas připomenout úkoly, které MP plní. Stává se, že si občan ani neuvědomí, že se dopouští přestupkového jednání. Toto je však v menší míře. Ve většině případů si jsou přestupci vědomi přestupku, spoléhají však na to, že jim to projde. Vážení občané, žádám vás o spolupráci v případě, že např. někdo ruší noční klid, tropí výtržnost, ničí veřejnou zeleň, poškozuje veřejně prospěšné zařízení nebo soukromý majetek, zcizuje jiným, vylepuje plakáty mimo výlepové plochy (stromy, sloupy) mimo vyhrazená místa, atp. Čím dříve zavoláte, tím rychleji může hlídka MP či PČR dopadnout viníky, kteří si neváží bloková pokuta zaplacená na místě (v celkové částce 1.800,-Kč) 8 bloková pokuta nezaplacená na místě (v celkové částce 2.600,-Kč) 9 přestupky řešené domluvou 17 přestupky celkem 38 úřední záznam 26 odchyceno psů 15 kontrola osob a vozide 164 výzva 4 předání osob na PČR 1 předvedení osob 0 zadržení osob 1 předání PČR 10 pod horizontem kopce Šluknovák. Jednalo se o těžkou dopravní nehodu jednoho vozidla, které narazilo do stromu. Hlídka MP a PČR ihned na místě spolupracovala s rychlou záchrannou službou ohledně pomoci raněné osobě, která byla jediná ve vozidle. Byla transportována helikoptérou do nemocnice v Ústí nad Labem. Dne v 13:00 hod. byla po domluvě s pracovníky OVŽP MěÚ Jiříkov provedena kontrola v domě na ul. Pražská za účelem zjistit skutečný počet psů v tomto domě. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že se zde nachází 5 psů od 3 majitelů žijících v uvedeném domě. Majitelka třech psů předložila hlídce pouze jednu evidenční známku. Další majitelé nepředložili žádné majetku a klidného života druhých. Přispějte i vy sami k tomu, aby byl v našem městě klid, pořádek a bezpečí. evidenční známky od psů. Dále bylo zjištěno, že všech pět psů nemá očkovací průkaz. Hlídka MP provedla poučení o ohlašovací povinnosti dle OZV Města Jiříkov č.2/2006 a také o volném pohybu psů na veřejném prostranství dle OZV Města Jiříkov č.1/2005. Dne v odpoledních hodinách nahlášeno, že na ul. Tyršova pod bývalou Jawou hoří plechovky od barvy. Hlídka jela ihned na místo, kde zjistila, že hoří plamenem cca. 10 plechovek od barvy. Hlídka celou věc oznámila na linku 150 a setrvala na místě do příjezdu hasičů. Poté co jednotka SDH Jiříkov oheň uhasila, byl odpad uložen do pytle a odvezen k drobné provozovně města. Miroslav Horák, místostarosta města 2

3 ANKETA VYJÁDŘENÍ OBČANŮ K NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V JIŘÍKOVĚ V souvislosti s úpravou zákona o odpadech vyplývá obci nová povinnost spočívající v zajištění sběrného místa bioodpadů. V Jiříkově je toto místo v areálu Drobné provozovny a občané do něj mohou odkládat bioodpad rostlinného původu v období od dubna do listopadu. V rámci zvýšení kvality služeb pro naše občany bychom chtěli, v případě získání dotace, toto místo ještě doplnit kompostéry do domácností nebo nádobami na bioodpad. Abychom se mohli rozhodnout, dle potřeb našich občanů, potřebujeme znát Váš názor. Žádáme Vás, abyste vyplněnou anketu vrátili na Městský úřad Jiříkov, odbor výstavby a životního prostředí nejpozději do konce února. Anketní lístek najdete i na našich webových stránkách nebo nám můžete váš názor sdělit telefonicky na tel.: (Odbor výstavby a ŽP) nebo na ové adrese: nebo 1. Máme na zahradě kompost, kam celoročně dáváme zbytky z kuchyně a zahrady ANO NE 2. Měli bychom zájem o kompostér od obce ANO NE 3. Jsme ochotni uhradit roční pronájem kompostéru 50kč/rok po dobu např. 5 let ANO NE 4. Preferujeme pronájem popelnice 240 l na bioodpad s frekvencí vývozu 1x14 dní ANO NE 5. Jsme ochotni uhradit roční pronájem popelnice na bioodpad ANO NE 6. Vozíme bioodpad do Drobné provozovny sami ANO NE 7. Chceme využívat společný kontejner na bioodpad, který bude umístěn v obci ANO NE 8. Chceme využívat společný kompostér na území obce ANO NE Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov, IČO , tel.: vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucího terénních sociálních služeb pro registrované služby: pečovatelská služba a osobní asistence Náplň práce: předepsaná zákonem o sociálních službách a dále zejména; komplexní koordinace, metodické vedení a kontrola provozu terénních sociálních služeb; zprostředkování pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením v domácím prostředí; odborná terénní sociální činnost; poskytování základního a odborného sociálního poradenství; modifikace, tvorba a zavádění standardů kvality sociálních služeb Požadujeme: vysokoškolské vzdělání (sociálního směru) splňující odbornou způsobilost k výkonu ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA JIŘÍKOV povolání dle 110, odst. 4 písm. b, c zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; trestní bezúhonnost ; zdravotní způsobilost; orientaci v legislativě sociálních služeb a sociální péče; dobré organizační schopnosti; schopnost týmové práce; kreativitu, samostatnost a spolehlivost; komunikační dovednosti; znalost práce v prostředí MS Office; řidičské oprávnění skupiny B Nabízíme: zajímavou a rozmanitou práci; plat dle tarifů příspěvkových organizací včetně osobního ohodnocení ( platová třída, zařazení jako pracovník v sociálních službách); prostor pro kreativitu a realizaci vlastních nápadů a projektů; možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje ; nástup od plný pracovní úvazek Do výběrového řízení nutno doložit: strukturovaný životopis; motivační dopis s vizí Řízení Terénních sociálních služeb Šluknovska (max. 2 strany A4); výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Požadované doklady zašlete poštou nebo doručte osobně nejpozději do na adresu: Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov Filipov Jiříkov V levém horním rohu označte obálku: Výběrové řízení neotvírat - Vybraní uchazeči budou písemně vyzváni k osobnímu pohovoru, který proběhne v prostorách Domova. 3. SCHŮZE RM DNE Třetí schůze RM byla zahájena tradičně v 14:30 a během schůze nás prvně navštívili ředitelé našich příspěvkových organizací p. Sembdner (Domov srdce v dlani Filipov) a p. Obergruber (ZŠ Jiříkov). Byli jsme seznámeni s výroční zprávou ZŠ a s průběhem jednání ohledně restitučního vrácení majetku Redemptoristům a budoucnosti stávajících sociálních služeb ve Filipově. V několika následujících bodech jsme hovořili o možnostech a způsobech distribuce stávající, i nových knih. Byli jsme seznámeni s plánovaným kácením a průběhem ošetření dřevin v Jiříkově. Byli nám představeny výstupy kontrol v našich příspěvkových organizací. Byli jsme seznámeni se stávajícími pohledávkami a investicemi a dozvěděli jsme se že, brzy započnou práce ohledně zateplení druhého zdravotního střediska (čp. 730 MUDr. Petrová, MUDr. Kořínek a MUDr. Baldé). Část diskuse byla věnována plánovaným kulturním akcím, zejména přípravám na koncert Jaroslava Svěceného ve Filipovské bazilice. Hovořili jsme také o plánovaném dni otevřených dveří v MŠ v ul. Hradecká, který je plánovaný na sobotu Na závěr jsme byli seznámeni s činnostmi p. místostarosty a výstupy z koordinačních porad, týkajících se bezpečnosti v Jiříkově a okolních městech. Schůze RM byla ukončena krátce před 19:00. 4.SCHŮZE RM DNE Dnes proběhla schůze RM, která byla svolána za účelem schválení rozpočtového opatření a splnění tak zákonné povinnosti. Součástí rozpočtového opatření jsou tradičně převody mezi jednotlivými kapitolami úpravy předpokládaného rozpočtu s realitou a přijetí posledních dotací na podporu zaměstnanosti, či dotaci pro Domov Srdce v dlani ve Filipově. Mimo jiné jsme byli informováni o průběhu projektu Oživení turismu v německo českém pohraničí, o rozpočtových opatřeních příspěvkových organizací ZŠ a DSvD. Tématem byl i den otevřených dveří MŠ v Hradecké ulici, konaný od 10:00 do 16:00 kde bude nejen pro děti připraven i drobný doprovodný program. V rámci diskuse jsme hovořili o průběhu budování kanalizace a pokračování budování chodníků v rámci rekonstrukce náměstí. Pan Šamša upozornil, že na nově zrekonstruované hrázi Ostrovního rybníka již zahlédl projíždět auto. Na závěr jsme byli již tradičně informováni o výstupech z koordinační porady, kterých se pravidelně účastní p. Horák. Upozorňuji, že se nejedná o oficiální zápis ze schůze RM, ale pouze o informativní glosu. Výčet projednávaných bodů není a vzhledem k obsáhlosti schůze ani nemůže být úplný. Přesto doufám, že tyto informace dostatečně oceníte. Jindřich Jurajda 3

4 DŘÍVE MAS ŠLUKNOVSKO, NYNÍ MAS ČESKÝ SEVER, Z. S. MAS Šluknovsko změnila po deseti letech své činnosti název - Všechny členy, přátele a příznivce Místní akční skupiny Šluknovsko bychom chtěli informovat, že na výroční Valné hromadě v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu dne 2. prosince byla schválena změna názvu. Tato změna byla vyvolána jednak změnou občanského zákoníku a nutností přetransformovat svou právní subjektivitu z občanského sdružení v zapsaný spolek; jednak rozšířením své působnosti z původních 18 obcí na Šluknovsku na 41 obcí, ležících kromě Šluknovska na Děčínsku a Novoborsku v sousedním Libereckém kraji. Před rokem jsme vyhlásili soutěž o nový název s požadavkem na jeho srozumitelnost a výstižnost. Obdrželi jsme 14 návrhů, z nichž představenstvo vybralo nejvhodnější tři názvy. Členská základna pak byla vyzvána k hlasování. Autor vítězného názvu MAS Český sever, z. s. (zapsaný spolek) pan Jiří Stejskal z Jiřetína pod Jedlovou obdržel za největší počet odevzdaných hlasů dárkový koš s nejlepšími regionálními výrobky na zmíněné Valné hromadě MAS. Nebyl však sám, spolu s ním převzali dárkový koš milí hosté paní Libuška Hlinková ze Starých Křečan, pan Hynek Raichart z Vilémova a pan Mgr.Filip Mágr z Rumburku. Právě oni totiž figurují na zakládající listině MAS Šluknovsko, která byla podepsána přesně před deseti lety Ano, uteklo to jako voda, je nám už deset roků! Na Střelnici jsme bilancovali svou dosavadní historii, tj. podpořené projekty z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV Leader, projekty spolupráce ukončené i probíhající, ale i naše další aktivity. Současně jsme projednali návrh nových stanov, které jsou nezbytnou součástí změny naší právní formy. Po letošních říjnových komunálních volbách došlo rovněž k personálním změnám v představenstvu MAS. Po skončení Valné hromady proběhla schůzka nového devítičlenného představenstva, které si poté zvolilo svého předsedu - stal se jím pan Ing. Miroslav Jemelka, dříve starosta Dolní Poustevny. Členy MAS, realizátory podpořených projektů, ale i širokou veřejnost,chceme upozornit, že nový název si vyžádá také změnu našich internetových stránek a ových adres. Tyto změny si však vyžádají ještě určitý čas. Do té doby stále platí naše dosavadní kontaktní údaje: telefon O zavedení nových údajů Vás budeme včas informovat. Všem členům i přátelům MAS přejeme šťastné vykročení do nového roku 2015! Kancelář MAS Šluknovsko RYBNÍK OSTROVNÍ Dne byla dokončena investiční akce města : Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní. Stavební práce byly zahájeny v listopadu roku 2013 na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou LAND spol. s r.o. Ústí nad Labem. Stavba byla realizována dle schválené projektové dokumentace vypracované firmou TERRAPROJEKT v.o.s. Děčín a na základě vydaného stavebního povolení k vodním dílům vydaného vodoprávním úřadem MěÚ v Rumburku z roku Z důvodu, že se VZPOMÍNKY RODAČKY Vážený pane starosto, ráda se čas od času podívám na stránky vašeho města a vybavuji si nejrůznější drobné vzpomínky z dětství. Narodila jsem se v Jiříkově , za asistence paní Kostrbové, porodní báby. Bydleli jsme v domě čp. 38/428, ul. Pražská, na jejím konci směrem k červenému konzumu, tzv. Kulaťáku, kde prodávali Maryškovi, paní Kostrbová bydlela. V domě čp.38 bydlí dodnes pan Luboš Krásný, naposledy jsme před lety hovořili ještě s jeho maminkou. Z Jiříkova jsme se odstěhovali jako čtyřčlenná rodina v roce Prostřednictvím Google Earth se procházím městem, vybavují se mi postupně jména kde kdo tehdy bydlel. Dnes jsem se podívala na fotografie významných osobností vašeho města a zůstala jsem v němém úžasu. Žena, jíž bylo uděleno čestné občanství, je bývalá kolegyně naší maminky, spolu ty dvě ženy pracovaly v letech na Domovní správě. Takže mohu paní Račanské jen upřímně přát pevné zdraví a její milý úsměv, který se mi líbil už tenkrát, ať jí ještě dlouho vydrží. Pan Vladimír Kamenický byl náš učitel tělocviku, i na něj ráda vzpomínám, stejně jako na svoji první učitelku paní Marii Skalovou, ředitele Schwarze, učitele Suchého, milou třídní Alenu Flekovou-Hájkovou a další. Škoda že se nepodařilo na Spolužácích zřídit naši bývalou třídu, určitě ještě dost vrstevníků v Jiříkově nebo v okolí žije. I Vaše příjmení je mi povědomé, jen si nemohu uvědomit, kde asi vaši předci bydleli. Děkuji Vám za shovívavost, s jakou přijmete můj dopis a věřte, že mám příjemný pocit, když prohlížím fotogalerii z nejrůznějších akcí a oslav. Jiříkov opravdu žije Vlasta Vítková, Náchodsko městu nepodařilo získat finanční prostředky z dotačních titulů, bylo stavební povolení dvakrát prodlouženo. Celkové náklady stavby činily částku ve výši ,12 Kč bez DPH a byly v plné výši hrazeny z prostředků města. Stavba obsahovalo opravu hlavní a boční hráze, odbahnění rybníka, výstavbu sdruženého objektu, úpravu vodoteče, úpravu přívodního koryta a náhonu, úpravu ve zdrži a také terénní úpravy a výsadbu porostů. V průběhu roku 2014 došlo také k úpravě pravé strany koryta obtokového potoka, kde byla provedena nová kamenná opěrná zeď. V rámci přístupu k hlavní hrázi z ulice Antonínova byl proveden nový most přes obtokové koryto potoka. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY 4

5 VÝSTAVBA KANALIZACE Dle harmonogramu výstavby kanalizace by měly být v současné době výstavbou kanalizace dotčeny komunikace - ulice Petrova v termínu od do , ulice Jiřího v termínu od do , v žádném případě se nebude výstavba provádět v ulicích Petrova a Jiřího současně. Dále se provádí výstavba kanalizace v ulici Pražská v úseku od č.p. 243 k č.p. 237 v termínu od do Další úseky budou následovat. ved. odboru MH a BH INFORMACE Z RADNICE v korunách dubů červených, jasanů ztepilých, dubů letních a několika lip. 3 lípy srdčité byly opatřeny bezpečností dynamickou vazbou o nosnosti 2t. Dále byl zabezpečen dub letní při okraji pozemku, na který byly instalovány 3 ks bezpečnostní vazby tak, aby případný pád větve nemohl ohrozit děti na zahradě MŠ a ještě byly podobným způsobem zabezpečeny jasany ztepilé. Dále byl odstraněn suchý vrchol borovice limby. Na veškeré práce bylo vydáno souhlasné stanovisko k zásahu Městským a následně bylo převezeno do Městského útulku pro opuštěná zvířata Děčín. V případě, že víte, čí by mohlo štěně být, budeme rádi ZÁMĚRY KÁCENÍ NA ÚZEMÍ JIŘÍKOVA 1. Jasan ztepilý, ul. Antonínova, p.p.č. 1898/1, k.ú. Jiříkov jedná se o strom stojící na okraji komunikace, který se podílí na poškozování komunikace a způsobil naprosté zničení sousedícího propustku do rybníka Ostrovní z komunikace na ul. Šluknovská x Jasan ztepilý, ul. Filipovská, p.p.č. 146, k.ú. Jiříkov jedná se o dva jedince jasanu ztepilého se silně vybočenými kmeny v jednosměrce na ul. Filipovská. Stromy zasahují nad el. vedení a místní komunikaci. za každou informaci. Podle posledních informací z útulku má Viktorka (jak byla pojmenována) již nový domov. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V sobotu byly v obřadní síni Města Jiříkov slavnostně přivítáni do života noví občánci města: Tomáš Horák, Ramon Bajza, Aneta Köglerová, Pavel Karala, Dominik Pačaj, Mária Siváková, Kristián Sivák, Daniel Dulai, Natálie Siváková, Jakub Mach, Dominik Feko, Ellen Hauptmanová, Eliška Jasová, Michael Dlouhý, Adam Sivák a David Blatný. úřadem Rumburk. Dále bylo provedeno zajištění dubu letního na ul. 9. Května, který roste před bývalým areálem Elitexu. Zde byl proveden bezpečnostní řez a byla instalována vazba o nosnosti 4 t, která zajistí bezpečnost na komunikaci x Bříza bradavičnatá, ul. Mánesova, p.p.č. 1296/1, k.ú. Jiříkov jedná se o dvě břízy v hustě ozeleněné oblasti, které tvoří překážku při vjezdu do garáže u rodinného domu. OŠETŘENÍ DŘEVIN NA ÚZEMÍ MĚSTA V minulých měsících bylo provedeno několik opatření ke stabilizaci a zajištění bezpečného stavu několika dřevin na území města Jiříkova. V první řadě bylo provedeno opatření ve významném krajinném prvku, který leží na zahradě MŠ Filipovská. Zde bylo provedeno ošetření 12 ks dřevin, kdy byl u většiny proveden bezpečnostní řez. Během tohoto zásahu byly odstraněny suché větve NECHTĚNÝ VÁNOČNÍ DÁREK? Dne byla nalezena fenka blíže neurčené rasy na dětském hřišti v ul. Březinova. Opuštěné štěně bylo odchyceno strážníky MP Jiříkov Vážení občané, dovolte abychom poblahopřáli ke zvolení nového obecního zastupitelstva a zároveň poděkovali Všem občanům, členům ZO KSČM a sympatizantům, kteří přispěli k tomuto výsledku voleb. za výbor ZO KSČM Jiříkov Josef Helikar 5

6 DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE - ŠLUKNOVSKO S Novým rokem přišla pro Šluknovský výběžek zásadní změna v autobusové dopravě - původní dopravce BusLine předal pomyslné žezlo novému, Autobusy Karlovy Vary, a. s. S tím také mimo jiné přišla změna jízdních řádů, které se ale nesetkaly s velkým ohlasem. Ačkoli byly objednateli, tím je Ústecký kraj, nejen město Jiříkov, ale i ostatními městy a například DSO Sever, vzneseny několikrát v průběhu loňského roku námitky na navrhované jízdní řády, výsledek se se zlou potázal. Nenavazující spoje jednotlivých linek, návaznosti vlaků s autobusy s minimální dobou na přestup (Má autobus 5 minut zpoždění? Nevadí, za hodinu jede další vlak...), zásadní změny vedení některých tras (např. linka tzv. Filipovák - jede nově do Chřibské místo do Varnsdorfu), značné zpoždění a mnohé další, cestu znepříjemňující maličkosti, to byl obraz prvních dnů nového dopravce. Mnohé problémy byly také rozebrány v regionálním tisku i internetových diskuzích a článcích. Proto se město Jiříkov společně s Krásnou Lípou, Varnsdorfem a Rumburkem obrátilo na své občany se žádostí o pomoc a požádalo je o konkrétní připomínky jízdních řádů. Na webových stránkách a facebookovém profilu města byla následující výzva: Do je možno zaslat připomínky k novým JŘ autobusů na a Připomínky zasílejte ve tvaru číslo linky, spoje a čas odjezdu nebo příjezdu - navrhovanou změnu je nutno zdůvodnit. Došlé připomínky budou zaslány na Ústecký kraj k vyhodnocení a úpravám nových JŘ. Starostové Šluknovského výběžku od počátku upozorňovali na špatnou koordinaci spojů, ale kraj jako objednatel to nebral v potaz. Snad zaberou občané a cestující. Několik ohlasů se dostalo i do redakce, z nichž namátkou ty nejožehavější (redakčně upraveno): Dobrý den, vznáším připomínku k novým jízdním řádům. Nevím proč byla zrušena důležitá linka z Jiříkova přes Filipov do Varnsdorfu, která vždycky fungovala. Větší děti z Filipova jezdí do Varnsdorfu do školy, dospělí do práce a spoj do Varnsdorfu, na který se musí v Rumburku téměř půl hodiny čekat, je opravdu nesmyslný. Chápu, že budete namítat ekonomické důvody pro zrušení tohoto spoje, ale proč k nám tedy jezdí přímý autobus do Chřibské to si myslím, že autobus do Varnsdorfu (už jen z pohledu vzdělávání ve VDF je mnoho středních škol a učebních oborů) byl více využitý. Od nás z Filipova není možné se dostat jedním autobusem ani do Benteleru v Rumburku, což je tady v okolí jeden z největších zaměstnavatelů. Přimlouvám se tedy o znovuobnovení spoje, který jezdil z Jiříkova přes Filipov až do Varnsdofu, tak jak tomu bylo nejméně 20 let, co zde žijeme. Jedná se o linku 410 Rumburk - Jiříkov - Šluknov. Denně jezdím do Šluknova do práce a zase zpět. Myslela jsem, že autobusy pozmění i časy. Jelikož do Šluknova přijíždím v celou hodinu a 5-10min. Ze Šluknova mi autobus jezdí vždy za 5 minut celá. Podle mých informací všichni pracují od celé hodiny a končí také zase v celou hodinu. Každý zaměstnavatel bohužel není tak shovívavý, aby umožnil jezdit o několik minut dříve a do práce zase naopak. Vážení, do zaměstnání dojíždím cca 20 let, ale takovou ignoraci jízdních řádů, jakou předvedli v letošním roce řidiči společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., jsem ještě nezažila. Jezdím z Rumburku do Hrádku nad Nisou, tzn. že jedu autobusem do Varnsdorfu a pak vlakem do Hrádku n/n. Myslím si, že jsem přizpůsobivý člověk a tak neřeším každoroční změnu jízdních řádů, prostě si nějaký optimální spoj najdu. Ale letos ani jeden autobus, kterým jsem se pokoušela dostat na vlakové nádraží, nejel podle jízdního řádu. Mohu doložit jízdenkami, které jsem si ponechala. Pochopila bych sněhovou kalamitu, pondělní nápor studentů a jiné pravidelně se opakující sitauce, které by ovšem tak zkušený dopravce, jak se společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. deklaruje, měl mít v malíčku. Zajímalo by mě, kolik lidí z těch, kteří rozhodují o tom, jak budou jezdit autobusy a vlaky, skutečně hromadnou dopravu pravidelně využívá. Není totiž nic nepříjemnějšího, než cca půl hodiny čekat v mrazu na autobus, který mě dopraví na vlakové nádraží, na kterém budu skoro hodinu čekat na vlakový spoj (alespoň že vlak jezdí včas). Tímto žádám o úpravu autobusových jízdních řádů tak, aby odpovídaly skutečnosti. Číslo linky 401. Filipov kino - Jiříkov předměstí. Ráno v 5:30 hodin se 6 nedostaneme do práce. Nové jízdní řády jsou HROZNÉ! Něco, co je dlouhodobě zavedené a funguje, tak se ruší. Z Filipova se nedostaneme do Varnsdorfu bez přestupování. A nakonec jízdné - klesá cena benzínu, nafty a ceny za jízdné stoupají. Dobrý den, chtěla bych připomínkovat nový JŘ AKV - linka 401 spoj nově jezdí ve směru zpět přes Filipov, tím pádem cestující, kteří jezdí do místního Holtexu (Jiříkov - předměstí), nemají možnost dostat se na ranní směnu. Původní spoj přijel přes Filipov do Jiříkova a zpět jel do Rumburka jako nynější spoj 410, takže lidé z Filipova, kteří jeli do Jiříkova i Rumburka dojeli, jak potřebovali. Nyní lidé z Filipova a Jiříkova nemají do Holtexu spojení. Linka 401 spoj 201 vyjíždí z Jiříkova, autobus který tam začíná musí odněkud přijet, proč nemůže být už do Jiříkova vedený jako linka pro lidi kteří se potřebují o víkendu dostat po noční směně domů. Linka 410 spoje 103, 107, 113 nelogické dojezdy do Šluknova, Velkého Šenova. Cestující do zaměstnání se na ranní směnu nedostanou, žáci a studenti, kterým škola začíná od osmi, jsou na místě již o hodinu dříve. Spoj 107 je kapacitně nedostačující, chybí posily, lidé zůstávají na zastávkách. Původní trasování bylo smysluplnější než nynější, návrat by jistě uvítal každý cestující. Autobusy KV mají smlouvu na provoz linek 10 let. Nové karty mají platnost na 5 let jak to bude až mi platnost karty skončí? Dobrý den, podávám připomínku k jízdnímu řádu platnému od Základní požadavek zní : vrátit zpět přímý spoj z Jiříkova do Varnsdorfu, zast. TOS tak, aby občané, kteří jsou zde zaměstnáni, nemuseli čekat v Rumburku téměř půl hodiny a poté přijet do práce pozdě! Protože avizovaný příjezd na zast. TOS v 5:56 je značně pozdní!!! Dělníci musí být na svém pracovišti mnohem dříve. Stejný spoj od zastávky Varnsdorf TOS do Jiříkova - požadavek přímého spojení, alespoň ve frekventovaných dělnických spojích, po 14:00 hodině a po 22:00 hodině. Tak, jak to bylo před těmito změnami. Nemusím zde připomínat, že Benteler a TOS jsou největší zaměstnavatelé výběžku a autobusové spojení je více než mizerné a pozdní!!! Obecně chybí časová návaznost autobusového spoje do Varnsdorfu - kdy na vlakovou přípoj do Liberece (když byl zuršen přímý autobus do Liberce) v čase 5 minut je nestihnutelný, i v případě, že autobus jede na avizovaný čas, což se vůbec nestává! Vzhledem k tomu, že denně jezdíme do práce a do školy, žádáme o zkulturnění dojíždění. Žádost se týká těchto spojů - znovuzprovoznění autobusu Dolní Poustevna - Liberec s odjezdem z Jiříkova v 7:05 hodin. Tento spoj byl posilou pro již plné školní autobusy. Byl to přímý spoj do Liberce, kam se dojíždí na školení, do nemocnice a na různá vyšetření. Další spoj č. 410 z Jiříkova v 7:11 hodin. Tento spoj je ve všední den a v tuto dobu nedostatečný. Žádáme o přidání posily, která by jezdila ve stejný čas, aby se všichni dostali do práce a do škol. Jelikož není posilující autobus má tento spoj neustále velká zpoždění. Nevím proč byla zrušena důležitá linka z Jiříkova přes Filipov do Varnsdorfu, která vždycky fungovala. Větší děti z Filipova jezdí do Varnsdorfu do školy, dospělí do práce a spoj do Varnsdorfu, na který se musí v Rumburku téměř půl hodiny čekat, je opravdu nesmyslný. Chápu, že budete namítat ekonomické důvody pro zrušení tohoto spoje, ale proč k nám tedy jezdí přímý autobus do Chřibské to si myslím, že autobus do Varnsdorfu (už jen z pohledu vzdělávání ve Varnsdorfu je mnoho středních škol a učebních oborů) byl více využitý. Od nás z Filipova není možné se dostat jedním autobusem ani do Benteleru v Rumburku, což je tady v okolí jeden z největších zaměstnavatelů. Přimlouvám se tedy o znovuobnovení spoje, který jezdil z Jiříkova přes Filipov až do Varnsdofu, tak jak tomu bylo nejméně 20 let, co zde žijeme. Snad skutečně kraj vyslyší vox populi, vox dei a úpravy budou jen k libosti cestujících. redakce JN

7 SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI LEDNU OSLAVÍ paní Kočová Libuše, paní Kulhánková Marie, paní Kyjovská Margot, pan Chudý Vladimír, pan Eder Josef, paní Čelková Alena, paní Kubálková Helena, paní Frolíková Marie, pan Škvor Vladimír, paní Skálová Jaroslava, pan Krampera Jiří, paní Vrzáková Anna, pan Tobolka Jaroslav, paní Kafková Danuše, pan Čanecký Zdeněk, pan Škoda Jiří, paní Häuslerová Jana, paní Fišerová Jaroslava, pan Štefan Vladimír, paní Zámečníková Jaroslava, pan Krampera Zdeněk a paní Mutafova Vanya. SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STOLETÝCH OSLAV Celý rok 2014 byl ve znamení stého výročí povýšení Jiříkova z obce na město. V tomto roce se uskutečnilo u této příležitosti mnoho akcí. Vyvrcholením bylo uspořádání Adventního koncertu v Bazilice Panny Marie ve Filipově 20. prosince Hostem byl světoznámý houslový virtuos Jaroslav Svěcený, kterého doprovázel na varhany Jiří Chlum. Připravili pro necelou pětistovku posluchačů nádherný hudební zážitek, pohodu, uvolnění a nastolili tímto předvánoční atmosféru, za což jim patří velikánský dík. PODĚKOVÁNÍ Děkuji Komisi občanských záležitostí a všem ostatním, kteří si vzpomněli a společně se mnou oslavili mé 91. narozeniny. Hildegard Skramužská Děkuji touto cestou panu starostovi, Klubu důchodců, ženám ze cvičení i všem ostatním za přání k mým 97. narozeninám Marie Ringelhánová Děkuji komisi občanských záležitostí a též panu starostovi, za přání a dárek k mým 80. narozeninám a přeji v Novém roce všem štěstí a hlavně zdraví. Květoslava Sekanová Děkuji Komisi pro občanské záležitosti a zástupcům města za přání k mým narozeninám. Milena Bártová VZPOMÍNKA Dne uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk Daněk. Za tichou vzpomínku děkují maminka, sestra a děti s rodinami. Mgr. Renáta Hegnerová Během roku proběhly mnohé akcí k oslavám města Pro malé oživení přinášíme malý výběr z proběhlých akcí - masopustní veselice, stavění májky a slet čarodějnic, staročeský jarmark (kdy dorazila dokonce vzácná návštěva až z daleké Vídně...) a zahajování adventu. Proběhly také tradiční sportovní akce pod záštitou oslav, např. Houmrův triatlon, fotbalový turnaj O putovní pohár starosty města Jiříkova, několik sportovních turnajů TJ Sokol Filipov, k samotnému výročí vyšla rovněž kniha o našem městě historika Petra Karlíčka. redakce JN Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli k narozeninám přát. Jen kytičku Ti na hrob dáme a na Tebe budeme stále vzpomínat. Dne by naše milovaná maminka paní Vladislava Jirásková oslavila 61 narozeniny. Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. INFORMACE Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. 7

8 MIKULÁŠSKÝ TROJJ-BOJJ 2014 Letošní Mikulášský trojj-bojj se konal v rámci oslav 100 let povýšení Jiříkova na město. V pořadí již třetí pořádání našeho závodu opět posunulo laťku o kousek výš. Už třeba jen rekordním počtem soutěžících 34 psovodů a jejich čtyřnohých parťáků. Dorazili závodníci nejen z širokého okolí, ale i např. z České lípy či Prahy. Stejně jako v minulých ročnících, i letos se závodilo ve dvou kategoriích junioři (psi do 10 měsíců stáří) a senioři (10 měsíců a výš). Jak už název závodu napovídá, každá kategorie měla tři disciplíny, z jejichž bodového vyhodnocení vzešel vítěz. Junioři tedy museli absolvovat přivolání na čas, pak překonávání překážek a nakonec aport buřtu. Tradičně se tato třetí disciplína těšila velké pozornosti soutěžících, tak i ostatních zúčastněných. Nejlepší aporty předvedli paradoxně nejmladší psi ve věku kolem 4měsíců. Možná to bylo tím, že ještě tolik neznali chuť buřtů, jež se často při přepadu. Pro určení nejlepšího obranáře se muselo dvakrát opakovat kousání, jelikož výkony při ochraně psovoda byly velmi vyrovnané. Nakonec se štěstí usmálo na rotvajlera Badyho Martina Poláčka, který jen o kousek porazil stafbulku Sucke Lucie Vesecké. Kdo tedy vyhrál? V juniorech první místo obsadila labradorka Brita Karla Hottmara, na druhém místě byl labrador Leon Andrey Rozborové a na třetím místě již zmiňovaná Conni s Adélou. První místo v seniorech vyhrál rotvajler Bady Martina Poláčka, mimochodem vyhrál i nejlepší poslušnost a již zmiňovanou obranu, druhý skončil peruánský naháč Asky Jiřiny Laštovkové a na třetím místě byl stafbulík Wesley Lucie Vesecké. Na závěr bych rád poděkoval Danovi Žďárskému, prezidentu Lucky Bull Teamu, jenž byl u vzniku této soutěže a je i jejím rozhodčím, děkuji i všem zúčastněným a v neposlední řadě patří velké díky sponzorům, používají při výcviku u chuťově dráždivé metody. Vůbec nejlepší aport měla 4měsíční zlatá retvírka Conni Adély Podzimkové, jejíž provedení přinesení buřtu bylo dle zkušebního řádu famózní. Senioři měli po dvou letech změnu u první disciplíny. Místo sprintu s pneumatikou na čas soutěžili v překonávání překážky typu A na počet opakování za jednu minutu, v bull sportech je tato disciplína nazvána A-frame. Po té senioři pokračovali poslušností a poslední disciplínu si mohli psovodi vybrat buď rozlišování předmětů nebo noční obrana bez nichž by se naše akce nemohla obejít. Byly jimi: Město Jiříkov, Haas+sohn, Restaurace Galera M, Morávkovi Restaurace u Karlů, Ratio, Chovatelské potřeby Krteček, Chovatelské potřeby Richter, Marpolfruit s.r.o.- Mikulášovice, Řeznictví Mikulášovice, Restaurace na Zátiší, Potraviny na náměstí Krásná Lípa, Top market Česká Lípa, Potraviny Jablonné v Podještědí. Za spolek Aktivní pes Jiříkov Jarda facebook.com/aktivnípesjiříkov NOVOROČNÍ STŘELECKÉ KLÁNÍ SE VYDAŘILO Hned první sobotu po Novém roce se v tělocvičně ZŠ sešli střelci ze širokého okolí k již tradiční soutěži ve střelbě ze vzduchových zbraní. Počasí přálo a tak byla účast velmi dobrá. 20 dětí ve věku 10 až 14let střílelo 30 ran vleže, 24 střelců polohu vstoje. V kategorii do 12 let zvítězila Kateřina Mikulčíková z Liberce nástřelem 297b., na druhém místě byla Anna Kubrová z Ruprechtic 295b. a na třetím místě Richard Jarábek z domácího SSK Jiříkov, novým osobním rekordem a skvělým výsledkem 291b. S velmi pěkným výsledkem 281b. se na 6. místě umístil další domácí střelec Jan Helikar. Oba podávají velmi stabilní vysoké výsledky a určitě se neztratí i na dalších soutěžích, které je čekají v nejbližším období. Kategorii do 14 let dominovala Sabina Dajčarová ze Slatiny Brno absolutním nástřelem 300bodů. Následovali ji Martin Pírek z Manušic 298b. a Josef Kubr z Ruprechtic 293b. V disciplíně 60 ran vstoje obsadil nejvyšší příčku Jaroslav Špitálský z Manušic s vynikajícím výkonem 584b. Druhé místo vybojoval Petr Janoušek z Ruprechtic 547b. a jako třetí se umístil Jiří Kafka z domácího SSK Jiříkov s nástřelem 537b. Ve čtvrté disciplíně tohoto soutěžního dne, kterým bylo 40 ran vstoje, zazářila mistrovským výkonem 395b. Jana Lauermannová z Liberce. Vynikající výsledky podali i druhá Vlasta Bartoníčková z Manušic 388b. a třetí Radek Mikulčík z Liberce nástřelem 386b. Na jiříkovské soutěži byly dosaženy opravdu vysoké výsledky, což svědčí o stoupající úrovni střelců ale i soutěže, které je stále více oblíbená. Děkujeme touto cestou ZŠ Jiříkov za vstřícný přístup a umožnění konání této soutěže i tréninků mládeže. Velký dík patří také Městu Jiříkov za finanční podporu Sportovně střeleckého klubu Jiříkov. Ing. R. Hase Jiříkovské noviny Ξ měsíčník pro občany města Jiříkov Ξ vydává Město Jiříkov Ξ registrační číslo MK ČR Ξ náklad 800 ks Ξ redaktor a grafická úprava Michal Gavlík Ξ tisk TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce Kompletní příspěvky do novin podávejte em - nebo na sekretariátu radnice. Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon). Příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce a redakční rady.

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, I. Svobodová Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX016Y6D1* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 54561/2013 Sp. zn.: DSH/2426/2013/Moš 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 36. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.11.2013 od 19.00 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel Město Česká Skalice,třída T. G. Masaryka č.80,552 03 Česká Skalice,IČ:00272591 Předkladatel (gestor) : Pavel Blatník, velitel městské policie Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel 1) Strážník

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 28. 4. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 28. 4. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 28. 4. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 3. Schválení

Více

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov.

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Termín: středa 23. 10. 2013 Téma: seznámení členů Tematické pracovní

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více