ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 6 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 dětský den VE vratislavicích PŘILÁKAL STOVKY dětí ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÍRNÁ ZIMA ŠETŘILA KASU VRATISLAVIC ČERVEN VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ MLADÍ AUTOMODELÁŘI VYBOJOVALI 5 MEDAILÍ NA MISTROVSTVÍ ČR

2 ČERVEN 2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Květnové zastupitelstvo se konalo o týden později, než bylo původně v plánu. Důvodem přesunutí termínu bylo vystoupení dětí z MŠ Lísteček v Kulturním centru. Na zasedání přišli občané opět v hojném počtu a aktivně se zapojili do diskuse. Bez revolvingového úvěru nebude obec schopná zajistit platby běžných výdajů Místo občanů se však do debaty vložil Ing. Mejsnar (SLK). Vyjádřil nelibost nad zařazením informace o čerpání revolvingového úvěru do informací starosty. Ten plánuje městský obvod využít na splacení faktury za práce při přestavbě sokolovny. Konkrétně se jedná o financování poslední platby ve výši přibližně 15 milionů korun. Ing. Mejsnar (SLK) nařkl vedení obce ze snahy utajit tuto informaci a navrhl, aby bylo oznámení o čerpání revolvingového úvěru zařazeno jako samostatný bod. Argumentoval tím, že nedostal žádné podklady, tudíž neví, o čem vlastně rozhoduje. Požádal, aby bod byl stažen a zařazen na další zastupitelstvo včetně kompletních podkladů. K návrhu se přidal i L. Pohanka (SLK). Místostarosta V. Braun (ODS) panu Mejsnarovi připomněl, že pro něho měl všechny informace připraveny a podklady by mu rád předal. Ing. Mejsnar (SLK) však na domluvenou schůzku před konáním zastupitelstva nedorazil. Obec díky úvěru překlene období mezi úhradou faktury a proplacením částky z Regionálního operačního programu. Městský obvod musí do konce června uhradit z rozpočtu 10 milionů korun společnosti Imobilien za navrácené pozemky. Pokud by uhradil i konečnou fakturu za práce na sokolovně, zůstala by obecní kasa zcela prázdná. Závěrečnou fakturu je tedy nutné uhradit z revolvingového úvěru. Návrh na stažení bodu z programu zastupitelstva neprošel. Na to konto se zhruba po dvaceti minutách téměř celá opozice zvedla ze židle a jednání ZMO opustila. (Ing. Mejsnar, L. Pohanka, H. Šimková, Ing. Krušina a Mgr. Hoření, všichni z politického hnutí SLK). Na usnášeníschopnost neměl jejich odchod vliv. Dotace na Revitalizaci zahrad při MŠ byly přiklepnuty. Společnost Schladming Trade odvedla kvalitní práci Na minulém zasedání zastupitelstva pan Pohanka (SLK) zpochybnil postup při podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zahrad mateřských škol ze Státního fondu životního prostředí a zadání zakázky společnosti Schladming trade. Navíc obvinil starostu A. Preislera (USZ) z porušení rozpočtové kázně. Rychlým jednáním se podařilo zajistit dotace pro MŠ Starosta zahájil, mimo jiné, jednání se společností Schladming trade s.r.o. o dotačních možnostech pro městský obvod Vratislavice. V prosinci roku 2013 přišla společnost s možností čerpání dotace na revitalizaci zahrad mateřských škol. Starosta podepsal žádosti o dotace a ty byly následně podány na Státní fond životního prostředí. Rada městského obvodu Vratislavice nad Nisou tento krok na svém jednání jednomyslně schválila. Podle právníka Mgr. Svobody starosta nepochybil a veškeré kroky činil zcela v souladu s právním řádem ČR. Nedošlo ani k porušení rozpočtové kázně. Naopak, byly získány finanční prostředky pro městský obvod. Všechny tři žádosti jsou Státním fondem životního prostředí schváleny. Městský obvod Vratislavice nad Nisou získá požadované dotace v plné výši. Výše dotace ze SFŽP dosahuje 90% výdajů projektu, tedy 1,62 mil. Kč. Městský obvod Vratislavice se bude na rekonstrukci podílet částkou pouze 180 tis. Kč. Schladming trade zpracovala do 54. výzvy SFŽP dohromady dvacet různých projektů. Všechny byly akceptovány. Bez nákupu traktoru by byla ohrožena údržba chodníků Další obvinění z porušení rozpočtové kázně vznesené panem Pohankou (SLK) na minulém zastupitelstvu se týkalo nákupu traktoru do technického střediska. Už v květnu 2012 a nanovo v roce 2013 vedoucí technického střediska MO Vratislavice nad Nisou urgoval nákup jednoho traktoru na údržbu chodníků. Předchozí vedení však na jeho výzvy nereagovalo. O tom, že už tehdy bylo řešení nutností, zejména pak zimní údržba chodníků, vypovídá tabulka vybavení technického střediska. Žlutou barvou jsou označené traktory určené k zimní i letní údržbě chodníků v katastru Vratislavic. Náklady na opravu traktoru ANTOINO CARRARO již dosáhly téměř poloviny ceny, za kterou by byl pořízen nový. Vedení obce se dostalo do pozice, kdy bylo potřeba situaci urychleně vyřešit. V prosinci 2013 vypsalo výběrové řízení na dodávku stroje. V lednu 2014 vybralo dodavatele, v únoru 2014 byly do rozpočtového opatření načteny peníze a následně uhrazena faktura. V žádném případě nedošlo k porušení rozpočtové kázně, jak uvedl Lukáš Pohanka. Občané protestují proti obecně závazné vyhlášce statutárního města Liberec o veřejném pořádku Překvapivě dlouhou debatu vedli občané k obecně závazné vyhlášce SML o veřejném pořádku. Ta vymezuje používání přístrojů či techniky vylučujících hluk v neděli a o státních svátcích pouze do hodin. Po této době již zákaz neplatí. Vedení městského obvodu se bude snažit vyjít občanům vstříc a najít v součinnosti se SML řešení. Více k tomuto tématu je uvedeno ve výzvě redakční rady. Tesco zrušilo výstavbu obchodního centra ve dvaceti pěti městech. Žádné z nich ale neprodělalo tolik, jako Vratislavice Na minulých jednáních ZMO se rozebírala nevýhodná smlouva uzavřená se spol. Tesco. Občané se pozastavovali nad faktem, jak mohlo bývalé vedení na tak nevýhodnou smlouvu přistoupit. Tesco současně s projektem ve Vratislavicích zrušilo dalších 25 projektů, které mělo v plánu vystavět. Místostarosta Vladimír Braun (ODS) potvrdil, že Tesco projekty skutečně zrušilo, zároveň však přislíbil, že osobně pro- VYBAVENÍ TECHNICKÉHO STŘEDISKA MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE NAD NISOU technika SPZ rok pořízení pořizovací částka opravy celkem UNIMOG U 400 2L ,00 Kč ,80 Kč MULTICAR M30 FUMO 3L ,00 Kč ,76 Kč MULTICAR M26 3L ,00 Kč ,24 Kč MULTICAR M26 LIB ,00 Kč ,62 Kč TRAKTOR NEW HOLLAND L ,00 Kč ,25 Kč ANTONIO CARRARO SP4400 L ,50 Kč ,60 Kč ISEKI L ,00 Kč ,60 Kč RANGER CITY 3500 L ,00 Kč 4 123,00 Kč GEHL BEZ SPZ ,10 Kč ,40 Kč SCAG BEZ SPZ ,00 Kč ,00 Kč SIMPLICITY BARON BEZ SPZ ,00 Kč ,00 Kč ETESIA BEZ SPZ ,00 Kč ,20 Kč celkem ,60 Kč ,47 Kč PRIORITNÍ OSA 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělání, poradenství a osvětu 2 Výňatek z tabulky seznamu akceptovaných žádostí o podporu v rámci OPŽP

3 věří, zda i ostatní města přišla na 50 let o možnost pronajmout pozemek někomu jinému. Zastupitelé v Moravské Třebové první nabídku nepřijali, Tesco se nevzdalo a nabídku navýšilo. Nakonec za pozemky zaplatilo miliony korun a další investice padly na inženýrské sítě. V Prachaticích zaplatilo Tesco za pozemky dokonce 9 milionů korun. Zatímco v Moravské Třebové mělo vedení města dostatek odvahy nabídku nepřijmout, bývalé vedení Vratislavic skočilo na první nabídku. Výstavba Senior komplexu není definitivní Výstavba Senior komplexu ve Vratislavicích je ve stadiu záměru. V současné době probíhá jednání o možnosti změny územního plánu města Liberec. Zároveň se posuzuje, zda je možné Senior komplex na pozemku vůbec postavit. V případě jeho výstavby by se pracovní trh ve Vratislavicích rozšířil o přibližně 60 pracovních míst a další místa by vznikla Vážení obyvatelé sídliště v Zeleném Údolí, protože se díky rekonstrukci tramvajové trati významně prodloužila vzdálenost k zastávce náhradní autobusové dopravy, snažil jsem se najít způsob, jak obyvatelům tohoto sídliště situaci zlepšit. Po jednání se zástupci DPMLJ jsme došli k závěru, že jediným možným řešením je zřízení samostatné speciální linky č. 71, která bude občany svážet na zastávku na Dobiášově ulici k autobusu č. 12. Nyní je již připraven plán linky viz obrázek a na stránkách je ke stažení jízdní řád této speciální linky. Pokud vše půjde dobře a zastávky budou odsouhlaseny i Odborem dopravy MML a dopravním specialistou Policie ČR, bude linka v provozu již v první polovině června. Věřím, že obyvatelé sídliště Zelené Údolí přivítají toto opatření, které jim významně zkrátí cestu na zastávku. Prozatím bude linka provozována v pracovních dnech a po dvou měsících vyhodnotíme spolu s DPMLJ, jak se linka a také jízdní řád osvědčila. v oblasti služeb zajišťujících chod celého zařízení. Senior komplex by se tak stal jedním z největších zaměstnavatelů ve Vratislavicích. Obec si převezme objekt sokolovny od zhotovitele stavby začne přebírat vedení obce stavbu od zhotovitele. Až do konce června bude mít investor (městský obvod Vratislavice) prostor na to, aby stavbu řádně zkontroloval a případné závady či nedodělky u zhotovitele reklamoval. Z programu 5. zasedání zastupitelstva stáhli zastupitelé bod č. 10 o závěrečném účtu obce za rok 2013 (bude se projednávat v červnu) a zařadili bod Informace kontrolního výboru. Ostatní body ZMO byly schváleny bez připomínek. Projednávané materiály jsou občanům k dispozici na webu MO Vratislavice nad Nisou. Monika Surmajová, redaktor VRATISLAVIČTÍ OBYVATELÉ MOHOU VYUŽÍT PRÁVNÍCH SLUŽEB ZDARMA. NA ÚŘADĚ MĚSTSKÉHO OBVODU FUNGUJE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA Vážení spoluobčané z Vratislavic, vzhledem k situaci, která obecně panuje v naší zemi a spíše než obyčejným, normálním lidem nahrává do rukou mafiánům a exekutorům, rozhodla se Rada městského obvodu Vratislavic zřídit BEZPLATNOU PRÁVNÍ PORADNU. Hlavním impulsem k tomuto kroku byla řada dotazů od obyvatel Vratislavic plných beznaděje. Tito lidé se pídili po informacích, případně kontaktu na slušného, dostupného advokáta, neboť se někteří dostali do konfliktu s exekutorem, jiní se setkali s domácím násilím a další hledají jen radu odborníka v oblasti práva. Za tímto účelem jsme si pro Vás dovolili připravit v každém měsíci jeden termín. Dle zájmu, jaký bude o tuto službu, se právní poradna upraví co do četnosti a naléhavé případy se budou, po dohodě s Mgr. Pavlem Svobodou, řešit přednostně. Poradna je všem lidem bez výjimky otevřena jednou měsíčně v době od 15 do 17 hodin. S ohledem na zvýšený zájem o službu je potřeba se předem telefonicky objednat na čísle Poradnu můžete navštívit v následujících termínech , , , , , Zároveň si Vás dovolujeme informovat o další službě poskytující pomoc občanům v obtížné životní situaci. Odborné sociální poradenství poskytuje bezplatná Občanská poradna v Liberci na adrese Švermova 32, Liberec Františkov. Telefonní kontakt , , ová adresa Monika Surmajová, redaktor MĚSTSKÝ OBVOD VRATISLAVICE PLÁNUJE ZAVEDENÍ SPECIÁLNÍ LINKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V této souvislosti jsme na webu městského obvodu připravili anketu, kde se i Vy můžete zapojit do hlasování. Vladimír Braun, MBA místostarosta MO Vratislavice nad Nisou Linka č. 71 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: a úterý, čtvrtek a pátek: na základě domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: Technické středisko Vratislavice n. N. tel.: nebo POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OD 17 HODIN ve velkém sále KC KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 6/2014 Vyšlo: Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Monika Surmajová Redakční rada: Ing. Jaroslav Sýkora předseda, Ing. Petr Jeništa místopředseda, Ing. Pavel Regner, Eva Mužíková Sazba: Ing. arch. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Náklad: výtisků PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE ZASÍLEJTE NA: Uzávěrka příštího zpravodaje: Více informací naleznete na webu 3

4 CELKOVÝ POHLED NA KNIHOVNU S NOVĚ NAVRŽENÝMI OKNY LAVICE - AUDIOTÉKA - ČASOPISY KONCEPT AUTORSKÁ ZPRÁVA / KONCEPCE ŘEŠENÍ Knihovna je vážená instituce, shromažďuje vědění, má duchovní charakter stejně jako jasný řád v organizaci celého místa. Měřítko řešené knihovny je malé, přesto je dobré aby si všechny zmíněné atributy zachovala. Proto je celkem logická provázanost s kulturním centrem, doplnění jeho funkcí a plnohodnotné využití stávajících volných prostorů. Vzdušný až éterický prostor pavilonu bývalé expozice je charakterizovan svou otevřeností a propojením s venkovním atriem, průhledem do městského parku a rozptýleným severním světlem. Navrženým řešením jako autoři celého objektu kulturního centra chceme tyto jeho vlastnosti zachovat a maximálně podpořit jeho kvality. Celý prostor tudíž chceme zachovat otevřený a přehledný a i přes nároky na kapacitu jsme se rozhodli ho nevyplnit kompletně všemi svazky, ale využít dílčí skladovací prostory v centru. V prostoru podporujeme jeho linearitu - knižní regál, repetice světel, volný prostor pro trasovou komunikaci a mobiliář, který různě zaplňuje výškovou úroveň ve své linii. Organizace aktivit navazuje na konstrukci stavby a dělí se na dílčí "hnízda" vymezené betonovými sloupy. Chceme nabídnout v jejich rámci různé zážitky z prostor, různého způsobu sezení tématicky spojeného s druhem umístěné literatury. / AUTOŘI ING. ARCH. PETR STOLÍN a ING. ARCH. ALENA MIČEKOVÁ POHLED NA VSTUP A KNIHOVNICKÝ PULT HERNÍ BOXY A ČÍTÁRNA STUDOVNA A HERNÍ STŮL PRO DĚTI Trpasličí Liberec 14 T E W W ARCHITEKTONICKÁ A OVĚŘOVACÍ STUDIE UMÍSTĚ NÍ NOVÉ KNIHOVNY V OBJEKTU KC / ČERVEN 2014 VRATISLAVICKÁ KNIHOVNA SE PŘESTĚHUJE DO BÝVALÉ EXPOZICE FERDINANDA PORSCHE. NOVÉ PROSTORY A VYBAVENÍ ZKVALITNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY Přestěhování knihovny ze Základní školy Vratislavice do prostor kulturního centra předcházelo dlouhodobé řešení neúnosné situace s umístěním předškolních dětí do mateřských školek. Vratislavice disponují čtyřmi školkami, které v současné době svou kapacitou nestačí pojmout všechny předškoláky. Přibližně 50 dětí není kam umístit. Situace je dlouhodobě neudržitelná, do dvou let bude muset vedení obce řešit stejný problém i u prvňáků na základní škole. Místo knihovny vzniknou dvě třídy mateřských škol, které mohou do budoucna fungovat i jako družina. Kvalita poskytovaných služeb knihovny se zvýší O prostoru, kam se knihovna přestěhuje, se rozhodovalo více než čtvrt roku. Z několika nabízených variant se kulturní centrum prokázalo jako nejvhodnější, a to z několika důvodů. Prostory budoucí knihovny jsou bezbariérové, včetně sociálního zařízení. Služeb knihovny tak budou moci využít i občané upoutaní na invalidní vozík a maminky s kočárky. Zůstane zachována přístupnost. Nejenom dětem ze základní školy, které služeb knihovny hojně využívají, ale i široké veřejnosti. Přilehlé okolí kulturního centra nabízí možnost parkování, autobusová zastávka je od centra vzdálena pár desítek metrů. Návštěvníci knihovny jistě uvítají posezení nejenom u pěkné knihy, ale i dobré kávy, na které si mohou pochutnat v kavárně vedle knihovny. Do budoucna se plánuje nákup dřevěných lehátek, která se umístí do venkovního atria. Čtenáři si tak budou moci knihu přečíst i venku na sluníčku. Vedení obce si od záměru slibuje především oživení kulturního centra. Na společné schůzce, které se zúčastnila i knihovnice Markéta Fizková, zadalo vedení obce Ing. arch. Petru Stolínovi vypracovat architektonickou a ověřovací studii budoucí podoby vratislavické knihovny. Ing. arch. Petr Stolín je autorem celého komplexu Kulturního centra Vratislavice Bývalá expozice poskytne zázemí hlavní části knihovny pro veřejnost Nově navrhovaná knihovna bude částečně umístěna do uvolněného křídla po bývalé expozici Ferdinanda Porsche a částečně do protějšího křídla v rámci stávajícího multifunkčního sálu a skladu. Tyto prostory však byly architektonicky i dispozičně řešeny pro jiný účel, proto bude nutné provést řadu technických i architektonických úprav, aby tento provoz mohl smysluplně fungovat. Architekt navrhl umístit do prostoru bývalé expozice hlavní část knihovny pro veřejnost se všemi požadovanými aktivitami. Jedná se o částečné umístění knihovního fundusu s počtem přibližně 7000 svazků knih a 1000 časopisů, knihovnický pult, místo pro kopírovací zařízení, knihovnické vozíky, vyhrazené úložné prostory pro časopisy, audioknihy, tematické kufříky a hry, počítačová místa pro veřejnost, studijní místa, malou čítárnu se stolky a křesly a rovněž herní prostory pro děti. Celý tento úsek by měl být pod obsluhou i kontrolou jednoho pracovníka. V protějším křídle architekt navrhl v 1/3 multifunkčního sálu umístit nové kanceláře knihovnic a příruční sklad. Část stávajícího skladovacího zázemí kulturního centra bude vyhrazena pro uskladnění zbývajících knih. Zbývající část multifunkčního sálu (60m 2 ) zůstane zachována beze změny a může nadále sloužit potřebám různorodých akcí stejně jako pro potřeby knihovny, např. autorská čtení, přednášky, školení apod. Knihovna si vyžádá technické úpravy prostoru Pro bývalou expozici bylo technické vybavení prostoru dostačující. Změna využití místa si však vyžádá značné technické úpravy a dořešení. Jedná se zejména o klimatizaci celého prostoru, úpravu stávajícího vytápění, které je pro plánovaný účel nedostačující, vybudování elektrických rozvodů a zajištění plnohodnotného umělého osvětlení, vyhovující přísným hygienickým parametrům. S ohledem na plynulou cirkulaci vzduchu se zabudují nově navržená okna. Všechny tyto úpravy si vyžádají zásahy do stávajících konstrukcí i sítí. Změna se týká i vybavení knihovny. Aby vyhovovalo a zapadlo do moderního prostoru kulturního centra, vybaví se knihovna novým nábytkem. Moderní interiér knihovny poskytne příjemné zázemí Jelikož se nová knihovna stane nedílnou součástí kulturního centra, naváže materiálové a barevné řešení na jeho stávající vizuální styl. Knihovna bude laděna do barev bílé, šedé a černé, doplněné o přírodní tón světlé březové překližky. Hrací místo pro děti se zdůrazní jemným a vkusným barevným rozlišením. Knihovna se dočasně přestěhovala do náhradních prostor Do doby, než bude knihovna v bývalé expozici F. Porsche vybudována, pokračuje provoz knihovny na dočasném pracovišti v zasedací místnosti č. 12, v přízemí budovy Úřadu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. Náhradní provoz knihovny umožní čtenářům i nadále vracet či prodlužovat vypůjčené tituly, případně vybírat z exkluzivní části celkového fundusu knihovny (knihy s vysokou frekvencí výpůjček). Provoz knihovny a služba výpůjček tak bude nadále fungovat v omezeném rozsahu co do počtu knižních titulů. Knihy s nízkým počtem výpůjček budou umístěny do technické místnosti kulturního centra. Rada městského obvodu Vratislavice nad Nisou na svém jednání dne návrh architektonické a ověřovací studie Umístění nové knihovny v objektu KC schválila. V září letošního roku se knihovna vrátí do standardního provozu již v nových prostorách Kulturního centra Vratislavice Monika Surmajová, redaktor ARCHITEKTONICKÁ A OVĚŘOVACÍ STUDIE UMÍSTĚ NÍ NOVÉ KNIHOVNY V OBJEKTU KC INZERCE VE VRATISLAVICKÉM ZPRAVODAJI Inzeráty do Vratislavického zpravodaje přijímá podatelna Městského obvodu Vratislavice nad Nisou pouze na základě písemné nebo ové objednávky inzerenta. Objednávka musí obsahovat specifikaci inzerátu dle nabídky uvedené v tabulce, dále u právnických osob název a sídlo inzerenta, fakturační adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a kontakt na kontaktní osobu. U fyzických osob pak jméno, adresu, telefonní spojení a ovou adresu (pokud ji zadavatel vlastní). Inzerent odpovídá za včasné dodání podkladů pro inzerci do data uzávěrky podkladů pro zpravodaj. Podklady pro plošné inzeráty se přijímají pouze připravené, zpracované pro tisk: v kompozitním PDF, EPS, barva CMYK, texty v křivkách, TIFF, JPG, ve CMYKu, rozlišení 300 DPI. Rozměry inzerátů: 1 STRANA mm 1/2 STRANY mm 1/3 STRANY mm 1/4 STRANY mm Formát inzerce celá strana (A4) polovina strany (A5) třetina strany čtvrtina strany (A6) Cena inzerce Kč Kč Kč Kč VIZUALIZACE INTERIÉRU KNIHOVNY Trpasličí Liberec 14 T E 05/2014 VIZUALIZACE EXTERIÉRU KNIHOVNY autory architektonické a ověřovací studie jsou Ing. arch. Petr Stolín a Ing. arch. Alena Mičeková

5 MÍRNÁ ZIMA ŠETŘILA KASU VRATISLAVIC V porovnání s minulým rokem ušetřila obec na nákladech za odklízení sněhu a solení silnic v katastru Vratislavic bezmála sedm set tisíc korun. Díky mírné zimě použili pracovníci technického střediska o 166 tun méně posypové soli a 110 tun drtě, než tomu bylo loňskou zimu. Petr Janků, vedoucí technického střediska MO Vratislavice nad Nisou celkové náklady v období zimní údržby STAROSTA VRATISLAVIC JEDNAL S MINISTREM VNITRA O DOTACÍCH PRO DOBROVOLNÉ HASIČE. POŽÁRNÍ TECHNIKA VRATISLAVICKÝCH HASIČŮ POMALU DOSLUHUJE, JEDNOTCE CHYBÍ PENÍZE Jednání o dotacích předcházela návštěva ministra vnitra Milana Chovance na liberecké radnici. Po pracovním obědě, během kterého se řešila oblast spolupráce státní a městské policie při zajišťování bezpečnosti a pořádku v obcích nebo stoupající počet výrobců drog na severu Čech a hledání způsobu, jak této problematice čelit, se ministr se sešel také se starosty okolních obcí. Starosta obce Aleš Preisler s ministrem vnitra otevřel problematiku financování technického vybavení Sboru dobrovolných hasičů Vratislavic nad Nisou. Jedním z navrhovaných řešení je poskytnutí neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra ČR a Libereckého kraje a spoluúčast městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Každý subjekt by se na financování podílel jednou třetinou z celkové částky, objasnil průběh jednání Aleš Preisler. Jednotka požární ochrany Vratislavice nad Nisou v současné době používá pro svou činnost tři typy mobilní požární techniky. Dvě cisternové automobilové stříkačky, dopravní automobil a požární plošinu. Výjezdová technika však dosluhuje. Její průměrné stáří se odhaduje na 28 let. Kupříkladu cisternová automobilová stříkačka (CAS 32, rok výroby 1984) pořízená v roce 2008 převodem od Ministerstva obrany jako nepotřebný majetek, je ve velmi špatném stavu. Hasiči vozidlo vlastními silami dlouhých sedm měsíců postupně repasovali a v roce 2009 zařadili do výjezdu. V současné době se jedná o nejporuchovější vozidlo ve výbavě jednotky. Na novou stříkačku je potřeba 7 milionů korun. Na nový dopravní automobil 12 na podvozku AVIA A 31 by hasiči potřebovali 2,3 milionů korun. V současné době používá jednotka vozidlo vyrobené v roce 1986, které získala převodem od někdejších Sborů požární ochrany. Požární plošina 20 na nízko rámovém autobusovém podvozku Škoda 706 RTD se dá označit skoro za starožitnost. Vozidlo převedené od někdejších Sborů požární ochrany nese rok výroby Cena nového vozidla se pohybuje v rozmezí milionů korun. Obnovu požární techniky dobrovolných hasičů Vratislavic vnímám jako nezbytnou. Počet výjezdů jednotky vypovídá o její potřebnosti. O poskytnutí dotace pro naše hasiče budu s ministrem vnitra i nadále jednat, uvedl starosta Vratislavic nad Nisou Aleš Preisler. Jednotka požární ochrany Vratislavic nad Nisou je ze strany Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje nejvíce využívanou. V roce 2013 zasahovala u 78 mimořádných událostí. Monika Surmajová, redaktor VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VRATISLAVICÍCH SE ODKLÁDÁ. PLÁNY NARUŠILA REKONSTRUK- CE DEŠŤOVÉ KANALIZACE V ULICI V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o chystaném bezpečnostním opatření v Tanvaldské ulici v blízkosti základní školy. Dohodu, kterou uzavřelo vedení obce společně s Dopravním podnikem, odborem dopravy Magistrátu města Liberce a Policií ČR o umístění nízkých betonových svodidel na středové čáře vozovky, však narušily práce na kanalizaci v ulici. Toto opatření mělo zabránit automobilům v objíždění autobusu stojícího na zastávce a zvýšit tak bezpečnost dětí před školou. Oprava dešťové kanalizace realizovaná společností Ředitelství silnic a dálnic však vyžaduje zúžení levého jízdního pruhu na Tanvaldské ulici. Pokud by se nyní umístila betonová svodidla na středovou čáru vozovky, autobus by ulicí neprojel. V ulici jsou umístěny značky omezující rychlost na 30 km/hod. a zákazem předjíždění. Problém nastává s krádežemi značení v ulici, nebo jejich opakovaným přemisťováním neznámými osobami. Zaznamenali jsme však i případy, kdy řidiči omezení rychlosti zcela ignorují. Na bezpečnost dětí u školy i nadále každý pracovní den ráno dohlíží strážník Městské policie. Mimo jiné pokutuje neposlušné řidiče, kteří parkují v zákazu stání, či zastavení. Práce na komunikaci v délce přibližně 800 metrů v úseku mezi lékárnou a křižováním s Dlouhomosteckou ulicí budou probíhat do konce července letošního roku. Poté se bezpečnostní opatření v ulici Tanvaldská zrealizuje. Občanům se tímto za vzniklou situaci omlouváme. Monika Surmajová, redaktor TRASA ŠKOLNÍHO AUTOBUSU SE MĚNIT NEBUDE Na výzvu vedení městského obvodu Vratislavice nad Nisou, aby se občané vyjádřili k trase školního autobusu a navrhli její případnou změnu, reagovalo velmi nízké procento občanů. Padly návrhy umístit stanice autobusu do různých koutů Vratislavic, přilehlého i vzdáleného okolí. Rozšíření trasy autobusu však podle těchto návrhů není technicky proveditelné. Většina respondentů si přeje službu školního autobusu zachovat. Vedení MO Vratislavice nad Nisou 5

6 6 ČERVEN 2014 Ulice Zavřená dostane nový kabát INFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL Po poradě ředitelek mateřských škol a následném schválení Radou Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou byly stanoveny termíny uzavření mateřských škol o letních prázdninách Uzavření mateřských škol o letních prázdninách: MŠ SÍDLIŠTĚ MŠ TANVALDSKÁ MŠ POŠTOVNÍ MŠ LÍSTEČEK Díky podnětům od obyvatel Vratislavic nad Nisou, které jsme obdrželi po zveřejnění výzvy vyfotit si svou díru, dostanou některé komunikace ve Vratislavicích nový kabát. Jednou z nich je ulice Zavřená, která spíše než ulici připomíná tankodrom. Po odfrézování bude opraven celý povrch komunikace ve spodní části od mostku. Pracovníci Technických služeb Jablonce nad Nisou zahájí práce devátého června. Ty potrvají až do pátku třináctého. Pokládka asfaltu si vyžádá na jeden den uzavření ulice, s největší pravděpodobností dvanáctého června. V současné době probíhá veřejná zakázka malého rozsahu na ulice Kořenovská a Lovecká. I ty by se měly dočkat nového povrchu. Vedení MO Vratislavice nad Nisou Tuto informaci rodičům sdělujeme, aby mohli s předstihem plánovat dovolenou na čas letních prázdnin. Všechny MŠ ve Vratislavicích budou uzavřeny od Bc. Lukáš Kajínek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MO Vratislavice nad Nisou ROZDĚLĚNÍ 2. KOLA GRANTŮ ZE SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU 2014 Zastupitelstvo městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na svém zasedání schválilo rozdělení finančních příspěvků v rámci 2. kola dotací ze Sportovního a Kulturního fondu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. Níže uvádíme žadatele, kterým byly přiznány dotace a jejich výše. Dále si dovolujeme připomenout, že možnost podání žádostí dalších zájemců bude v tomto roce ještě jednou. Pro akce realizované od do Sportovní fond s uzávěrkou žádostí Více informací o grantech a dotacích včetně potřebných formulářů naleznete na -dotace. Jsme rádi, že můžeme podpořit organizace, které dlouhodobě pracují s dětmi, mládeží či seniory. Tímto všem děkujeme za odvedenou práci a pevně věříme, že v ní budete pokračovat i nadále. Bc. Lukáš Kajínek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MO Vratislavice nad Nisou Žadatel Název akce Schválená dotace MMA Liberec, o. s. Modernizace prostor a spolufinancování Kč režijních nákladů TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou, Soustředění dětských fotbalových Kč o. s. týmů SDH Vratislavice nad Nisou Letní příměstský tábor Kč Cvičení rodičů s dětmi SLUNÍČKA Cvičení rodičů s dětmi Kč TS Maestro Motion, Noemi Krieglerová Taneční kroužek HIP HOP Kč Kulturní fond Žadatel Název akce Schválená dotace Místní organizace svazu důchodců Vratislavice nad Nisou Zabezpečení aktivit společenského a kulturního vyžití lidí odcházejících do důchodu Kč Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Letní a Zahradní slavnost v rámci Kulturního léta seniorů Mateřská škola Lísteček Rozloučení s předškoláky pasování na školáky Centrum zdravotní a sociální Nákup keramické pece péče Liberec Kč Kč Kč MATEŘINKA 2014 Děti z MŠ Poštovní se zúčastnily v prostorách ZUŠ Liberec oblastní nesoutěžní přehlídky hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení Mateřinka Tato veřejná prezentace práce mateřských škol a předškolních zařízení v České republice se konala již po sedmnácté. Děti spolu s učitelkami Darjou a Ivou nacvičily pěvecko-taneční představení s názvem Pohádkové jaro. Jejich krátké pásmo mělo velký ohlas a roztleskalo celý sál. I přes dlouhé čekání před samotným vystoupením se dětem vše povedlo a Vratislavice reprezentovaly se ctí. Děkujeme. Lenka Šedivá, ředitelka MŠ Poštovní Redakce se paní ředitelce a dětem omlouvá za neotištění fotografie v minulém čísle zpravodaje NA ÚŘADĚ JSOU DVEŘE OTEVŘENÉ I V SOBOTU Rádi byste vznesli dotaz, zadali podnět nebo snad potřebovali pomoci s konkrétním problémem a nemáte čas v úředních hodinách? Starosta Aleš Preisler a místostarosta Vladimír Braun Vás rádi přijmou každou druhou sobotu v měsíci v čase od 9-12 hodin. Každý zájemce bude mít k dispozici 20 minut času na projednání. Dveře starosty se opět otevřou 14. června Starosta Aleš Preisler a místostarosta Vladimír Braun, MBA POŠTA VE VRATISLAVICÍCH NABÍZÍ PRODLOUŽENOU PRACOVNÍ DOBU Nejenom obyvatelé Vratislavic mohou využít prodloužené otevírací doby České pošty v Poštovní ulici. Pošta tímto krokem vyšla vstříc občanům, kteří nemohou pobočku navštívit například kvůli pracovní době v zaměstnání. Pobočka je veřejnosti k dispozici každý pracovní den do půl šesté. Otevírací doba: Pondělí pátek od hodin Přestávka od hodin

7 I LETOS PŘIPRAVUJEME PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH LEKTORŮ Příměstský tábor za podpory městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou se uskuteční i o letních prázdninách Cílem je zprostředkování kvalitní náplně volného času v době letních prázdnin. Příměstský tábor je určen výhradně pro žáky ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvkové organizace nebo pro děti, které mají trvalé bydliště ve Vratislavicích nad Nisou. Tedy pro děti od 6 15 let. Kapacita jednoho týdenního turnusu příměstského tábora je stanovena maximálně na 25 dětí. Pro účastníky je připraven program plný her, závodů, tvořivých soutěží, koupání a výletů. Zkušení lektoři budou využívat zázemí základní školy, Sportovního areálu Na Rozcestí, vratislavického lesoparku či koupaliště Sluníčko. Zajištěno je stravování ve formě svačiny, oběda a celodenní pitný režim. Podrobné informace a přihlášky na tábor budou k dispozici od 5. dubna 2014 na nebo na sekretariátu Úřadu MO Liberec, Vratislavice nad Nisou. Je možno si vybrat z pěti termínů turnusů (pondělí pátek): Cena příměstského tábora je Kč. Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou přispěje 600 Kč na dítě (příspěvek je možné čerpat pouze na jeden turnus), které splňuje podmínku trvalého bydliště v k. ú. Vratislavice nad Nisou. Jejich zákonní zástupci tedy hradí Kč na účet realizátora tábora. Bc. Lukáš Kajínek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MO Vratislavice nad Nisou NABÍZÍME K PRODEJI PATROVÝ BYTOVÝ DŮM Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou informuje o záměru prodeje domu č. p. 261, ul. Tanvaldská, Liberec XXX včetně pozemků p. p. č. 190 a 191 v k. ú. Vratislavice nad Nisou. Jedná se o patrový bytový dům se dvěma volnými byty (2+1 o velikosti 63,93 m 2 a 3+1 o velikosti 94,41 m 2 ) a jedním pronajatým nebytovým prostorem (o velikosti 55 m 2 ), který používá elektroservis. Dům je napojen na veřejnou vodovodní, kanalizační a plynovodní síť a na rozvod elektrické energie. Prodej se uskuteční formou výběrového řízení, minimální prodejní cena je stanovena na 2,1 milionů Kč. Informace o prodeji získáte na Úřadě městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou (technický odbor správa majetku) nebo na stránkách (úřední deska). Michaela Dorníková, referent technického odboru MO Vratislavice nad Nisou VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ PARKOVACÍ KOTOUČE JSOU V INFOCENTRU Od 1. března 2014 jsou ve vratislavickém informačním centru k mání parkovací kotouče, jejichž umístění za sklem auta je nutnou podmínkou pro parkování za budovou radnice. Informační centrum je všem zájemcům poskytne za nákupní cenu. Redakce 7

8 ČERVEN 2014 ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ TRATI LIBEREC NOVÁ RUDA VRATISLAVICE NAD NISOU V TERMÍNU OD DO Upozorňujeme, že postup prací může být průběžně aktualizován podle konkrétních situací, které mohou harmonogram ovlivnit (povětrnostní podmínky, stav podzemních inženýrských sítí apod.). Od do pokračuje úplná uzavírka ulice U Sila v místě napojení ulic Májová Chmelařská Pivovarská Ve stejném termínu dojde k částečné uzavírce ulice U Sila v úseku Pivovarská nadjezd silnice I/14. Průjezd vozidly bude umožněn! Od do bude částečně uzavřena ulice U Sila v úseku přejezdu tramvajové tratě. Průjezd vozidly bude umožněn! Od do dojde k částečné uzavírce ulice Východní v místě přejezdu tramvajové tratě. Průjezd vozidly bude umožněn! S ohledem na termín dokončení projektu budou práce probíhat i o sobotách. Další aktualizace harmonogramu prací bude zveřejněna na webových stránkách městského obvodu Vratislavice nad Nisou, Facebooku a v červencovém vydání Vratislavického zpravodaje. Dotazy k rekonstrukci trati jsme připraveni zodpovědět na ové adrese vratislavice.cz. Děkujeme za pochopení. Monika Surmajová, redaktor Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech zaznamenaly nízkou účast voličů v celé České republice. K volebním urnám ve Vratislavicích přišlo nejvíce obyvatel do Střední umělecké školy v Liberci. Obálku se svým hlasem do urny vhodilo 27,42 % voličů. Naopak nejnižší procento voličů zaznamenala volební komise ve Zdravotním ústavu ve Vratislavicích. Svůj hlas zde odevzdalo pouze 15,78 % obyvatel. Orientační Harmonogram prací Modernizace TT Liberec-Nová Ruda-Vratislavice Úplná uzavírka silnice U SILA, v úseku ulic Májová-Chmelařská- Pivovarská Částečná uzavírka ulice U Sila, v úseku Pivovarská-nadjezd sil. I/14.Průjezd vozidly bude umožněn!!! Částečná uzavírka ulice U Sila, v úseku přejezdu Tramvajové tratě. Průjezd vozidly bude umožněn!!! Částečná uzavírka ulice Východní v místě přejezdu Tramvajové Tratě. Průjezd vozidly bude umožněn!!! Tento harmonogram je informativní. Postup prací může být průběžně aktualizován podle konkrétních situací, které mohou HMG ovlivnit (povětrnostní podmínky, stav podzemních inženýrských sítí a podobně). Rekonstrukce Příští aktualizace: vodovodu a kanalizace probíhá od poloviny května a potrvá až do konce srpna letošního roku. Práce probíhají v úseku mezi ulicí Dlouhomosteckou a točnou autobusu v horní části ulice Tyršův vrch. Ulice nebude průjezdná v pracovních dnech v době od 7.00 do hodin. Po pracovní době bude komunikace podle rozpracovanosti stavby zprovozněna. Objízdná trasa je vedena ulicemi Dlouhomostecká, Prosečská týden 22. týden 24.týden 25.týden REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE OMEZÍ PRŮJEZDNOST ULICE TYRŠŮV VRCH Přibližně čtyřicet občanů ze sedmi volebních okrsků Vratislavic nad Nisou nemohlo k volbám přijít osobně. Ve většině případů se jednalo o seniory. Hlasování jim bylo umožněno pomocí přenosné volební urny. Čtyři volební okrsky byly podrobeny kontrole ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje. Kontrola proběhla bez zjištění jakýchkoliv závad. Monika Surmajová, redaktor a Pampelišková. Přístup k nemovitostem řeší stavbyvedoucí s jednotlivými majiteli individuálně. Součástí stavby je i napojení nemovitostí na provizorní rozvod vody u vodoměru. Realizátorem akce je společnost ZIKUDA vodohospodářské stavby spol. s r.o. Případné dotazy zodpoví stavbyvedoucí Miroslav Jíra, tel Monika Surmajová, redaktor O VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU PROJEVILO ZÁJEM POUHÝCH 19 % OBYVATEL VRATISLAVIC BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ Městský obvod Vratislavice pravidelně každou středu mezi hodinou poskytuje občanům v rámci Libereckého kraje bezplatné energetické poradenství nejen k dotačnímu programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Chcete získat příspěvek na zateplení a výměnu oken, nový zdroj tepla na vytápění, solární systém pro přípravu teplé vody či rekuperaci tepla? Nevíte, zda váš objekt vyhoví podmínkám dotace, a nevíte, jak žádost o dotaci zpracovat? Či přemýšlíte o novostavbě domu v pasivním standardu a chcete získat dotaci až Kč? Přijďte se poradit s energetickým specialistou a konzultantem Ministerstva průmyslu a obchodu. Kdy: každou středu mezi na MÚ či kdykoli u Vás doma. Kde: v obřadní síni obecního úřadu Vratislavice (Tanvaldská 50). Kdo konzultace poskytuje: Ing. Petr Kotek, Ph.D., energetický specialista a konzultant Ministerstva průmyslu a obchodu. Konzultace je vhodné domluvit předem na tel Co si vzít sebou: projektovou dokumentaci vaší nemovitosti či fotografii objektu. MATEŘSKÉ CENTRUM KAMÍNEK PROGRAM NA ČERVEN Pohádka Výtvarničení-beruška na listu Cvičeníčko Pohádka Tvoření Předprázdninová párty MC se nekoná - z důvodu dovolené MC se nekoná - z důvodu dovolené 8

9 STAROSTA OBCE UCTIL PAMÁTKU OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Položili své životy, abychom žili v míru. Význam nápisu na památníku padlých na vojenském hřbitově v Ruprechticích si přesně po roce připomněly desítky lidí v čele s představiteli statutárního města Liberec a starostou Vratislavic. Pietní akt u příležitosti 69. výročí ukončení 2. světové války v Evropě uspořádala v den státního svátku Dne vítězství ve čtvrtek 8. května liberecká radnice. Památce těch, kteří ve válce položili svůj život za svobodu a mír a přispěli k osvobození naší vlasti, se přišli na vojenský hřbitov poklonit primátorka města Martina Rosenbergová, její náměstci Jiří Šolc a Kamil Jan Svoboda, dále poslanci českého i Evropského parlamentu, starosta městského obvodu Vratislavice nad Nisou Aleš Preisler, zástupci Libereckého kraje, české armády a místních spolků, sdružení a odbojových organizací, včetně hrstky pamětníků a veteránů. Mezi hosty pietního setkání nechyběli zástupci 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, Krajského vojenského velitelství Liberec, Sdružení válečných veteránů, Svazu nuceně nasazených, Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce legionářské a další. Starosta a další zúčastnění uctili oběti války minutou ticha a položili k památníku květiny. Poté se přesunuli na Štefánikovo náměstí, kde vzpomínkový akt obětem války pokračoval. Po hudebním vystoupení Komorního sboru Severáčku ze ZUŠ Liberec se slova u mikrofonu ujal nejprve Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu PČR a poté Marek Dlouhý, pedagog Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova. Na závěr setkání za melodie skladby Večerka prošli všichni účastníci uličkou v památníku věnovaném bojovníkům a obětem za svobodu vlasti. Poté ještě zazněla státní hymna, opět v podání dětského sboru. Monika Surmajová, redaktor, Foto: Jan Král NÁPAD, JAK OŽIVIT HOLÉ ZDI V DOMĚ Bydlím v domě, kde jsou dlouhé chodby s holými stěnami, proto jsem se rozhodla tyto společné prostory trochu oživit. Jednou z mých volnočasových aktivit je práce s přírodním materiálem. Vytvořené dílko Vás krom kousku aranžovací hmoty nestojí ani korunu. Stačí jen začátkem podzimu chodit s očima otevřenýma a nasbírat vše, co Vás v přírodě zaujme. Pak už jen trocha fantazie a je hotovo. Eva Mužíková Turistické akce vratislavických seniorů VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ odjezd 8.31 hod. Trasa: ČD Liberec Dlouhý Most Hodkovice, vedoucí pan Janků, délka trasy 10 km, náročnost odjezd 7.00 hod. Trasa: Pošta Vratislavice Jestřebí Kokořín Doksy Máchovo jezero, vedoucí pan Heřman, náročnost odjezd 7.20 hod. Trasa: ČSAD Liberec Cvikov Krompach Dolní Světlá, vedoucí pan Heřman, délka trasy 7 11 km, náročnost odjezd 7.30 hod. Trasa: ČD Liberec Raspenava Protržená přehrada Josefův Důl, vedoucí pan Jokl, délka trasy: 11 km, náročnost 3 Eva Mužíková VÍTĚZKA VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE SI PŘEVZALA CENU Paní Kataríně Turčokové předal cenu osobně starosta Vratislavic Aleš Preisler. Děkujeme všem, kteří zaslali do redakce svůj oblíbený recept, a výherkyni gratulujeme! Monika Surmajová, redaktor PROVOZUJETE ZAJÍMAVOU VOLNO - ČASOVOU AKTIVITU? NAPIŠTE NÁM O NÍ! Máte pro vratislavické obyvatele tip, jak smysluplně využít volný čas? Provozujete například zájmové a vzdělávací kroužky, kluby, sportovní aktivity a soutěže nebo tvořivé dílny pro děti i dospělé? Napište nám o nich. Podklady pro zveřejnění zasílejte na ovou adresu Rádi Vaše akce zveřejníme i v kalendáři webu vratislavice.cz. Kdo si hraje, nezlobí! Monika Surmajová, redaktor 9

10 ČERVEN 2014 ČERVEN VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ Vážení čtenáři, v měsíci květnu jsme navštívily 20. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Pečlivě jsme vybíraly pro naše čtenáře novinky z nepřeberné nabídky knih, audioknih, komiksů i časopisů. Doufáme, že knihy, které jsme vybraly, obohatí knižní fond vratislavické knihovny a potěší naše čtenáře všech věkových skupin. Z nových knih vybíráme: Toulky literární Anglií. Vydejte se na toulky literární Anglií! Průvodkyní vám bude vynikající česká spisovatelka žijící poblíž Oxfordu Hana Whitton, autorka populárních humoristických knih. Všechna místa, významná pro literární historii, autorka osobně procestovala spolu se svým manželem, fotografem Paulem Whittonem, který doplnil knihu četným obrazovým materiálem. Nejsilnější zbraň. Emil Kapaun, vojenský kaplan a hrdina korejské války, napsal Roy Wenzl, Travis Heying. Vojáci, kteří byli Kapaunovi nablízku ho nazývali světcem, viděli v něm dar od Boha. My tu dnes oceňujeme jeho odvahu. Tento americký voják nikdy nevystřelil ze zbraně, a přece zacházel s nejsilnější zbraní ze všech. Miloval své bratry natolik, že byl ochoten zemřít, aby oni mohli žít. Barack Obama při udělení Medaile cti otci Emilu J. Kapaunovi, 11. dubna Otec Emil Joseph Kapaun ( ), americký vojenský kaplan s českým jménem i českými kořeny, je jednou ze 10 světlých postav korejského konfliktu v 50. letech minulého století. S jeho nevšedním příběhem se konečně mohou seznámit i čeští čtenáři. Komiksový životopis autorů Sida Jacobsona a Erniema Colóna Anne Francová. Tato kniha je nejen vyprávěním o strašlivém osudu jedné židovské rodiny, ale zároveň i dobrou pomůckou, jak vysvětlit dnešním školákům, co to byly nacismus a šoa a jak tragicky zasáhly do osudů lidí. Dále jsme vybraly dvojjazyčné knihy pro děti s anglicko-českým textem pohádky Cinderella Popelka, How the Bear Lost His Tail Jak medvěd přišel o ocas, audioknihu Strašná nádhera, která obsahuje autorské čtení z nové knihy povídek známé spisovatelky, scénáristky a moderátorky, jíž je Halina Pawlowská a knížku Malý Mikuláš kuchařem, která obsahuje padesát originálních receptů pro malé kuchaře. Dále Příručku pro babičku a dědečka, aby hlídání vnoučat byla činnost hravá a poučná a zábavná pro všechny, a protože se blíží vysvědčení, tak nesmím zapomenout na knihu T. Armstronga Každý je na něco chytrý. Ta nám pomůže pochopit to, že být inteligentní znamená víc než jenom dostávat dobré známky ve škole. A mnoho dalších Markéta Fizková a Helena Brestovanská, knihovnice VRATISLAVICKÁ KNIHOVNA ZÍSKALA ZVUKOVÉ AUDIOKNIHY PRO NEVIDOMÉ V dubnu jsem se zúčastnila křestu zvukové knihy Začarovaná třída od Ivony Březinové v obřadní síni liberecké radnice, v rámci projektu Čteme nevidomým dětem, jehož organizátorem je Krajská vědecká knihovna v Liberci. Cílem projektu je vydávání zvukových knih pro slabozraké a nevidomé děti, pro které je čtení nedostupné a právě prostřednictvím zvukových knih se seznamují se současnou dětskou literární tvorbou. Zvukové knížky jsou nahrávány žáky základních a studenty středních škol. V letošním roce se nahrávání zúčastnil Matyáš Fizek, čtenář z naší knihovny. Vedlejším, ale nijak zanedbatelným efektem projektu je i podpora čtenářství u dětí základních škol a výchova k solidaritě s handicapovanými lidmi. Neméně podstatné je zjištění dětí, že něco tak samozřejmého, jako je čtení, které je mnohdy ani nebaví, je pro jinou skupinu dětí zcela nedostupnou záležitostí. Ráda bych touto cestou poděkovala paní Radce Vojáčkové, která umožnila naší knihovně získat všech 13 nahraných audioknih z minulých ročníků, které si budou moci půjčit a poslechnout i čtenáři naší knihovny. Markéta Fizková, knihovnice MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ MÁ NOVOU INFRASAUNU. VYUŽÍT JI MOHOU I PARTNERSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY Rekonstrukce staré bramborárny v objektu mateřské školy SÍDLIŠTĚ předznamenala změnu. Společně s dětmi jsme se na ni moc těšili! Ihned po schválení záměru školky instalovat a provozovat infrasaunu Grand Hemlock Radou MO Vratislavice nad Nisou, začalo kolečko nezbytných příprav. Oslovili jsme Krajskou hygienickou stanici a svolali schůzku s rodiči dětí, které budou v budoucnu saunu navštěvovat. Všichni jsme si načetli potřebné informace, nastudovali nezbytné provozní údaje a již nebránilo nic v zahájení provozu. Děti již mají první návštěvy sauny za sebou. Byly ve znamení očekávání a radosti z nové aktivity. Moc nás těší, že se dalšího saunování nemohou dočkat. Naším cílem je, aby si děti tuto relaxační a imunitu povzbuzující aktivitu užívaly a měly z ní vždy radost. Rádi bychom možnost návštěv nabídli partnerským mateřským školám, aby saunování poskytovalo radost a zdraví i ostatním dětem! Za možnost zrealizovat tento plán děkujeme vedení naší obce Vratislavice nad Nisou. Bc. Hana Šimková, ředitelka MŠ Sídliště JUBILANTI Duben let Milena Dvorská Miloslava Pisarská Karin Meinerová Jana Tvrzníková Marta Menclová 75 let Jitka Ranišová Marta Tomášová Jiřina Procházková 90 let Jaroslav Němec V KNIHOVNĚ SE PLETLY OŠATKY Třetí středu v měsíci jsme v knihovně pletly ošatky z pedigu. Byl to náhradní termín rukodělných dílen, které se měly uskutečnit již před Velikonocemi. Myslím, že se nám výrobky povedly a napletly jsme si ošatky nejen na příští Velikonoce. Markéta Fizková a Helena Brestovanská, knihovnice SBÍRKA LIGY PROTI RAKOVINĚ VYNESLA DVA TISÍCE KORUN V polovině května proběhla v knihovně tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. Všem, kdo přišli do knihovny a zakoupili si kytičku, ještě jednou s organizátory sbírky děkujeme. V knihovně jsme vybraly rovných 2000 Kč. Doufáme, že i v příštím roce se sbírky zúčastníme, a to již v nových prostorách knihovny. Markéta Fizková a Helena Brestovanská, knihovnice

11 MLADÍ HASIČI MĚLI V KVĚTNU NAPILNO První květnovou sobotu se zúčastnili starší žáci okresní soutěže CTIF ve Frýdlantu v Č. Týden poté vyrazila dvě družstva na Pilínkovský plamínek, kde se soutěžilo v požárních útocích. 10. května se konalo na Dlouhém Mostu velké finále obvodního kola hry Plamen, kde mladí hasiči bojovali nejen s nepříznivým počasím, ale i třemi disciplínami. Štafetou 4x 60 m, štafetou dvojic a požárním útokem. A následný den zápolili opět jen starší žáci ve dvojboji Sv. Floriána v Machníně. V těchto květnových závodech uspěli na výbornou a Vratislavicím zachovali dobré jméno. Do sbírky pohárů přibyl jeden zlatý, stříbrný a dva bronzové. Děkujeme všem zúčastněným dětem za jejich bojovnost a rodičům za maximální podporu. Mgr. Daniela Petrová, vedoucí kolektivu MH Z POLICEJNÍCH SVODEK SRÁŽKU S VLA- KEM NEPŘEŽIL V pátek 16. května 2014 v 5.45 hodin oznámil pracovník Českých drah, že došlo k nehodě na trati v Liberci 30, ul. Na Mlýnku poblíž nádraží Vesec. Na trase mezi Libercem a Jabloncem došlo ke střetu osobního motorového vlaku s osobou v kolejišti. Střet byl natolik fatální, že na místo přivolaný lékař mohl konstatovat pouze smrt. Podle prvotního ohledání bylo zjištěno, že se jednalo o 57letého muže. Poblíž nehody byly nalezeny osobní věci s osobními doklady. Asi 30 m od místa nehody se nachází přechod pro chodce přes uvedenou trať. Policisté v tuto chvíli zjišťují, zda šlo o nešťastnou náhodu či zda by se mohlo jednat o sebevražedné jednání. REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI LÁKÁ ZLODĚJE KOVŮ Během noci z 15. na 16. května odcizil neznámý pachatel ze stožárů mezi zastávkami Vratislavice nad Nisou výhybna a Liberec Kyselka a dále mezi zastávkami Proseč nad Nisou škola a Proseč nad Nisou pošta sdělovací měděné a napájecí hliníkové kabely, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 35 tisíc korun. Policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který hrozí pachateli v případě dopadení až dvouletý trest odnětí svobody. KRIMINALISTÉ PÁTRAJÍ PO PODE- ZŘELÝCH ZE TŘÍ KRÁDEŽÍ. POZNÁ- TE MUŽE NA FOTOGRAFIÍCH? Od srpna loňského roku mají liberečtí kriminalisté na stole stále nevyřešené tři případy vloupání do kanceláří soukromých firem v budově Pozemních staveb v Liberci, na ul. 1. Máje. Všechny tři případy mají společný způsob vniknutí. Jak ukázalo kriminalistické zkoumání z odvětví mechanoskopie, pachatelé k překonání zámků FAB používají speciální nástroj, pravděpodobně se jedná o tzv. planžetu. Dalším společným prvkem těchto tří případů je předmět jejich zájmu. Většinou si z kanceláří odnášejí peníze či stravenky. V jednom případě si odnesli i náhradní klíč od služebního vozidla. Všechny tři případy se odehrály během čtyř měsíců loňského roku. Z posledního případu se podařilo kriminalistům zajistit záznam z bezpečnostních kamer. Jsou na něm zachyceny dvě osoby, které by mohly být pravděpodobně možnými pachateli uvedených krádeží. Osoby přichází do budovy společně a po přistižení odchází z budovy postupně každá osoba zvlášť. Oba muži se jeví zcela nenápadně, vypadají jako podnikatelé, jeden z nich měl kufřík v ruce. Kriminalisté, kteří případ vyšetřují, došli k závěru, že krádeží se ve všech třech případech dopustili s největší pravděpodobností stejní pachatelé. Na základě popisu svědků se kriminalistům podařilo sestavit zdařilé identikity mužů. Poznáte je? Krádežemi pachatelé způsobili škodu za téměř 250 tisíc korun. Kriminalisté se v souvislosti s tímto případem obracejí s žádostí o pomoc při hledání těchto osob z fotografií na veřejnost. Jakékoliv informace k hledaným osobám mohou pozorní občané policistům předat prostřednictvím tísňové linky 158 nebo na kterékoliv služebně Policie ČR. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachatelům za přečin krádeže trest odnětí svobody až na pět let. por. Bc. Vladimíra Šrýtrová, tisková mluvčí ÚO Liberec VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ VRATISLAVICE NEJSOU SMETIŠTĚ Takto hyzdí naše Vratislavice primitivní hlupáci u kunratické lávky za hřbitovem. Neboť jen primitivní hlupák může odhodit do lesa součásti automobilu místo toho, aby je odevzdal do sběrného dvora. Ing. Petr Jeništa VYJÁDŘETE SE K VYHLÁŠCE O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Na posledním jednání ZMO se mimo jiné rozvinula diskuze ohledně porušování vyhlášky o veřejném pořádku neukázněnými a neohleduplnými občany tím, že svými činnostmi vytvářejí o víkendu a svátcích hluk, který ruší v odpočinku ostatní. V diskuzi někteří občané apelovali na lidský rozum, přirozenou ohleduplnost mezi občany a dohodu mezi lidmi, sousedy. Jiní zase argumentovali, že s některými sousedy se nedá rozumně dohodnout, neboť jim nezáleží na dobrých sousedských vztazích a ignorují potřeby druhých na klid. Na takové platí pouze zákon, a proto se dovolávali změny obecně závazné vyhlášky SML č.4/2013, která by lépe upravila termíny, kdy se nesmí vytvářet hluk. V současné době obecně závazná vyhláška SML č.4/2013 vymezuje období, kdy se nesmí vytvářet hluk, a sice pouze v neděli a o svátcích v intervalu do 15 hodin. Z řad občanů padaly návrhy, aby byl dodržován klid (samozřejmě kromě nočního klidu od 22 h večer do 6 h ráno) také v sobotu po 14. hodině a v neděli a ve svátky po celý den. Redakční rada by proto uvítala názory a zkušenosti občanů z této oblasti zákaz prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů, které způsobují hluk (např. motorové pily, sekačky trávy, křovinořezy, hoblice, cirkulárky apod.). Navrhněte, jak by se dosáhlo spokojenosti většiny občanů. Omezení je možno různě definovat ve vybraných oblastech Vratislavic, pro které by platily odlišně vymezené doby. Např. jiné časové rozmezí na sídlišti, jiné v zástavbě rodinných domů, jiné pro izolovaně stojící samostatné domy mimo obytnou zástavbu, jiné pro zahrádkářské kolonie apod. Tyto podklady budou předány vedení obce k zajištění podmínek pro hezké bydlení v našem městském obvodě a nehrocení mezilidských vztahů. Ing. Petr Jeništa, místopředseda Redakční rady 11

12 ČERVEN 2014 JARNÍ KONCERT LÍSTEČKU SEZNÁMIL DIVÁKY S ŽIVLY ZEMĚ K tradicím MATEŘSKÉ ŠKOLY LÍSTEČEK patří pořádání Jarního koncertu dětí pro rodiče, prarodiče a přátele mateřské školy, jehož základní myšlenkou byla oslava živlů kolem nás. V písničkách, říkadlech a doprovodných animacích tak děti seznámily diváky s ohněm (slunce), vodou, vzduchem a zemí. Radost udělalo i vystoupení HIP HOPU pod vedením děvčat z taneční skupiny MAESTRO MOTION, se kterou spolupracujeme již 6. rokem. Předškoláci si připravili malé překvapení v podobě dramatizace známé písně Draka bolí zub. Velmi příjemnou celkovou atmosféru koncertu umocnil závěrečný společný zpěv všech účinkujících a diváků písně Čechy krásné, Čechy naše. Překvapení si připravili pro školku i rodiče v podobě předání květin, dárečků, ale hlavně obrazu pro mateřskou školu, kterou tajně zhotovili s dětmi budoucích školáků Nejen, že spadlo hodně slziček pozitivních emocí, ale právě v této chvíli jsme si všichni uvědomili, jak důležité a prima je společně si udělat radost, sejít se, pozpívat, popovídat od té nejmladší až po tu nejstarší generaci. Chtěla bych tímto moc poděkovat všem, kteří se na celkové přípravě a průběhu koncertu podíleli (děti, rodiče, zaměstnanci mateřské školy, rodičovsko školková doprovodná kapela Ahoj tě pic, my jsme z Vratislavic ), ale také velký dík patří zřizovateli městskému obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou, který nám umožnil pořádat tuto akci v prostorách Kulturního centra VRATISLAVICE , a hlavně jeho vždy ochotnému a příjemnému personálu. za všechny z Lístečku Mgr. Keltnerová Dana, ředitelka školy Lísteček M. K. SHOW PODPORUJE CHARITU A NADAČNÍ PROGRAMY Od června spouštíme ve vratislavickém kulturním domě novinku, která v Libereckém kraji nemá konkurenci. Zábavná Talk Show Martina Krause nejenom pobaví, ale zároveň přispěje na dobrou věc. Snad každý divák, zasedající v pátek večer k televizi, viděl televizní show Jana Krause. Jedním z pravidelných diváků je i Martin Kraus z Liberce (shoda příjmení je náhodná). Ten se zábavnou show natolik inspiroval, že se rozhodl spustit svůj vlastní projekt. Zlehka pozměnil formát a letos v lednu odstartoval první díl v liberecké knihovně. Během Talk Show představuje tři hosty. První prezentuje nový projekt či službu, druhý je známější osobnost pro Liberecký kraj a celou plejádu završí V.I.P. host, tedy celebrita např. z oblasti, sportu nebo showbyznysu. V předchozích dílech přijali pozvání hvězdy zvučných jmen, jako jsou ATMO Music, finalistka České Miss Andrea Kolářová, fotbalista Jan Nezmar, kouzelník Radek Bakalář a další. Celou show doprovází kapela SuperHero Killers. Součástí projektu je podpora charity či nadačního programu. Výnos z akce napomáhá osobám se zdravotním či jiným znevýhodněním, které jsou odkázány na finanční nebo materiální podporu. Martin daroval první výtěžek Dětskému fondu UNICEF, následovaly dětské domovy Frýdlant, Česká Lípa, Jablonné v Podještědí a Dětské centrum Sluníčko v Liberci. Červnový výtěžek z akce získá Lucie, která po autonehodě utrpěla zranění míchy a zůstala upoutaná na invalidním vozíku. V těžké životní situaci jí pomáhá její sestra. Ta se snaží uspořit sto tisíc korun na nový invalidní vozík, který Lucka potřebuje. Máte chuť přispět na dobrou věc a ještě se skvěle pobavit? Pak dorazte 25. června do desítek! Vstupné pouhých 50 Kč. Monika Surmajová, redaktor 12

13 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ DĚTSKÝ DEN VE VRATISLAVICÍCH PŘILÁKAL DO ZÁMECKÉHO PARKU STOVKY DĚTÍ Nejenom krásné počasí, ale i bohatý zábavný program přilákal poslední květnovou sobotu do Zámeckého parku bezmála tisíc návštěvníků. Městský obvod Vratislavice tu připravil pro malé oslavence velkolepou oslavu. Dětského dne se zúčastnil i starosta obce Aleš Preisler. Společně s primátorkou statutárního města Liberec Mgr. Martinou Rosenbergovou přivítal přítomné a popřál dětem příjemnou zábavu. Současně vyhlásil i výherce soutěže o nejoriginálnější pokrývku hlavy. S naprostým přehledem vyhrála rodina Sikorkových, která se svými převleky bodovala i na Lampionovém průvodu. Děti si odnesly krásné věcné ceny. V celém areálu Zámeckého parku byla pro děti připravena stanoviště s několika disciplínami. Po jejich absolvování si zatočily kolem štěstí o sladké a další drobné ceny. Během odpoledne dětem zahrálo divadlo H+K Praha pohádku O Jablůňce a kratší pohádku O nafoukané ježibabě přidala Jitka Mrázková. Děvčata z Aerobic clubu BBS a roztleskávačky Ladyhop ZŠ Vratislavice předvedly ukázky tanečně sportovních sestav. Jejich vystoupení sklidilo od diváků bouřlivý aplaus. Velký zájem u dětí vzbudil dětský koutek s malým skákacím hradem a dalšími atrakcemi. Nadmíru atraktivní byla možnost jízdy na ponících nebo oblíbená adrenalinová zábava lezení na pivní přepravky. V této disciplíně padl rekord v podobě zdolání 26 přepravek. Fronta se stála i na Facepainting. Málokterá ratolest neměla zájem o pomalovaný obličej. V kreativních dílnách si pak děti vyzkoušely nejrůznější výtvarné techniky a v bludišti otestovaly svůj orientační smysl. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké je to být hasičem, policistou nebo záchranářem. Ty odvážnější se povozily na vysokozdvižné plošině nebo sjížděly na kladce ze střechy kulturního centra. Během odpoledne jsme vyhlásili dvakrát šťastnou čtvrthodinku. Během této doby dostal každý malinovku zdarma. K výčepu se osobně postavil místostarosta Vladimír Braun. Po vystoupení roztleskávaček nečekaně vyhlásil moderátor soutěž v tanci. Do tance se zapojily nejenom děti, ale i dospělí. Moderátor je doslova vyhecoval. Ti nejlepší a nejvytrvalejší vyhráli ovocné nealkoholické pivo a drobné ceny. Děkujeme návštěvníkům za hojnou účast, organizátorům za skvěle odvedenou práci a těšíme se za rok na shledanou. Monika Surmajová, redaktor Foto: Andre Schwarzkopf profoa Sikorky vyhrály soutěž o nejoriginálnější pokrývku hlavy O VYSTOUPENÍ SOUBORU BICÍCH NÁSTROJŮ ARIES PROJEVILA VEŘEJNOST NEBÝVALÝ ZÁJEM Vystoupení souboru bicích nástrojů ARIES v KC bylo pro mne tak trochu překvapením, ale musím říci, že příjemným. Měl jsem totiž různé informace o jejich repertoáru a pod vlivem zážitků z vystoupení jiných bubenických skupin jsem očekával večer pouze s ukázkami bubenických sól na vše možné. Od skupiny Aries jsem se také dočkal i těchto bubenických sól nejen na bubny, ale i na popelnice a kosy. Ale mimo to i skladeb od klasických autorů (Mozart, Bach, Rimskij-Korsakov a dalších) a následně moderních, s jejich známými melodiemi populární hudby v zajímavém aranžmá perkusních nástrojů především pěti xylofonů. Ty byly ještě podpořeny kompletními bicími, basovou kytarou a občas i saxofonem a klavírem. Výsledek byl naprosto uchvacující a myslím si, že nejen já, ale i ostatní diváci odcházeli naplněni krásným hudebním zážitkem. Ing. Petr Jeništa 13

14 ČERVEN 2014 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE VÁS ZVE: v hod. v Kavárně Věra Klásková zpívá irské a jiné balady a písně s podtitulem Pojďte si s námi zazpívat Věra Klásková je překladatelka z angličtiny, věnuje se převážně beletrii a duchovní literatuře, jako jsou díla autorů Wiliam Saroyan, M. Amis, Katzenbach, Whiting, Pöppel, Dan Millman a jiných. Také spolupracovala na několika deskách Kapitána Kida. Věra Klásková je však především zpěvačkou, klavíristkou a kytaristkou, interpretkou písní a tradicionálů Britských ostrovů, zejména irských balad. Silnou zbraní Věry Kláskové je komorní kultivovaný projev, pěvecký výraz a citlivě respektovaná atmosféra textu písně, posílená dobrou znalostí jazyka. Posluchači koncertu si jistě rádi spolu se zpěvačkou zazpívají písně známé zejména z repertoáru Spirituál kvinetu. Vstupné 60/90 Kč od 9.00 do hod. v malém multimediálním sále Burza dětského oblečení Výměna a prodej použitého dětského oblečení. Pro prodejce otevřeno od 8.00 hod., pro veřejnost od 9 do 12 hod v hod. filmový klub: OLGA Nový český dokument věnovaný manželce prezidenta V. Havla. V soukromých i veřejných dokumentárních záběrech přibližuje vzácnou ženu tak, jak ji většinou neznáme. Vstupné 90 Kč v hod. Pohádka O kohoutkovi a slepičce a Krabičková pohádka Kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka? Není právě lakomost a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat legrace? Dá se poučit? Délka představení: 45 minut. Vhodné pro děti od 3 do 8 let Vstupné 50 Kč v hod. J. P. Shanley Pochyby Divadlo SoLITEAter Praha uvádí inscenaci jedné z nejlepších her Johna Patricka Shanleyho. Autor (1950) je americký dramatik, scénárista a režisér, držitel Oscara za původní scénář k filmu Pod vlivem úplňku (Moonstruck, 1987). Jeho hra Pochyby získala v roce 2005 Pulitzerovu cenu a Cenu Tony za nejlepší drama sezóny. Roku 2008 byla úspěšně převedena do filmové podoby. Co uděláte, nemáte-li jistotu? Trápíte se, až jednoho dne zanaříkáte k Bohu: Pomoz mi! A co když nepřijde odpověď? Jen ticho... Příběh nás zavádí do církevní školy v Bronxu, kde se místní kněz pokusí uvolnit pravidla nastavená nekompromisní ředitelkou. Vstupné 120/150 Kč Středa v hod. ve velkém sále M. K. SHOW Martin Kraus si zve zajímavé hosty, tentokrát to budou M. Ottl, kapelník Big O Band, kapela SuperHerro Killers, Tomáš a Sabina Adamovi (Nový projekt FTFC) a podnikatel Zdeněk Macura. První z řady pravidelných měsíčních setkání M. Krause s mimořádnými osobnostmi. Vstupné 50 Kč (výtěžek bude věnován na charitativní účely) filmový klub: Eugéniové Filmový dokument z české a slovenské koprodukce, režie Pavel Štingl. Eugenika je pojem pro nauku, která byla kdysi učenci označována za něco více než vynález kola. Měla spasit lidstvo před vážnými genetickými zátěžemi. Svou kariéru s ní spojila řada vzdělanců vysokých akademických parametrů, kteří se rozhodli hodnotit, co je v přírodě trend lepší a co horší, co je krásné a co ošklivé, a co tedy je třeba podpořit a co evolučně přibrzdit. Po druhé světové válce byl pojem eugenismus téměř vymazán ze slovníků všech jazyků světa. Nacistická ideologie využila vědu pro selektivní kritéria dokonalého národa příští tisícileté říše. Ty horší likvidovala či zbavila práva na existenci ve svém prostoru, handicapované hubila, sedmdesát milionů obyvatel východní Evropy určila pro otrocké práce, třicet procent německého národa bylo třeba vyčistit. Ne politici, ale vědci určovali tato kritéria. Někteří dokonce HASIČI A JEJICH VÝJEZDOVÁ TECHNIKA Poslední článek je věnován technice, kterou máme z důvodu předurčení naší jednotky k činnostem spojených s prací na vodě. Od roku 2000 máme od městského obvodu Vratislavice nad Nisou zapůjčen k používání hliníkový nýtovaný člun Marine 15Y. Tento člun je lehký, pevný a robustní s výbornými hydrodynamickými vlastnostmi. Člun pohání závěsný dvoutaktní lodní motor Johnson 30. Číslovka 30 znamená výkon 30 koňských sil. Je dlouhý 4,4 m, široký 1,9 m. Pojme 5 osob a při váze 121 kg je jeho zatížení 525 kg. V roce 2011 jsme doplnili výbavu o nafukovací člun Bombard Typhoon 420 S. Jedná se o stabilní, lehký a skladný člun s dřevěnou podlážkou a nafukovacím kýlem pro lepší jízdní vlastnosti a obratnost. Člun je dlouhý 4,2 m, široký 1,9 m. Pojme 7 osob a při váze 82 kg je jeho zatížení 750 kg. Tento člun zatím není vybaven závěsným motorem, pro jehož montáž je však přizpůsoben. Oba čluny jsou přepravovány na jednonápravovém přívěsu spolu s další povinnou výbavou kotvou, záchranným kruhem, pádly, vesly, házecím pytlíkem, hledacími háky, záchrannými vestami a suchými neopreny. Pro obsluhu těchto člunů je určeno 5 členů s odborností vůdce malého plavidla. Za jednotku PO Vratislavice nad Nisou Marek Petr Míka Foto: Petr Míka v Praze. Připravovaný snímek využívá unikátních archivních materiálů, které produkovala ideologie lepšího zítřka. Tyto výtvarné i filmové archiválie zpracuje animátor Zdeněk Durdil ve fantaskní vizi budoucnosti, která se proměnila v masovou vraždu. Literární komentář upravuje spisovatel Patrik Ouředník převážně z textu své úspěšné publikace Europeana. Výsledkem má být nadčasové a velmi divácky populární zamyšlení nad hranicí vědy a pavědy v dnešním světě, v minulosti i zítra. LETNÍ FILMOVÉ PROMÍTÁNÍ V ATRIU Úterý ŠAŠEK A KRÁLOVNA Legendární film režisérky V. Chytilové v hlavních rolích s Bolkem Polívkou a Chantal Poullain. Středa REVIVAL Před 40 lety byla Smoke celkem populární kapela, ale pak upadla v zapomnění. Dnes už to jsou staří páprdové, a když jednomu z nich (Bolek Polívka) umře manželka, přichází slizký producent (Richard Genzer) s nabídkou, aby se dali všichni opět dohromady: Kytarista Bolek Polívka, basák Miroslav Krobot, keyboardista Karel Heřmánek a zpěvák Marián kdože? Geišberg. Nejnovější film režisérky Alice Nellis je hudební komedií o slávě a stárnutí. Čtvrtek LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL Režisérka Marie Poledňáková napsala a režírovala komedii, v níž hrají mimo jiné K. Magálová, J. Bartoška, O. Kaiser, E. Holubová, J. Langmajer, T. Kostková, M. Issová, R. Vojtek, P. Nárožný a další. Pátek ZUZANA MICHNOVÁ JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT Zpěvačka, skladatelka a textařka, jedna z nejvýraznějších postav českého folku a folk rocku obráží ve svých 62 letech hudební kluby a festivaly po celé České republice a téměř vždy je narváno a vyprodáno. Koncert k čtyřicetiletému výročí založení její domovské skupiny Marsyas je jen malou součástí dokumentu Jitky Němcové, která se vrací se Zuzanou Michnovou nejen k její profesní kariéře, tvůrčím podnětům, ale i k jejich zpětnému hodnocení. Ne bez odvahy, emocí a humoru přistoupila zpěvačka k natáčení. Tvrdí totiž: Jsem slavná tak akorát. Začátek promítání je vždy v 21 hodin, vstupné 60 Kč. Při nepříznivém počasí je projekce v sále KC. V KULTURÁKU PROBĚHLA MÍRUMILOVNÁ SOUKROMÁ VÁLKA! Bez šrámů a podlitin se obešlo májové klání hudebních skupin Těla a Exil 51. Kluci sice přišli v boxerských rukavicích, ale rozdali si to jiným způsobem, než probíhá v boxovacím ringu. Obě skupiny se dohodly, že Těla zahrají jednu píseň od Exilu a Exil na oplátku jednu od Těl. Navzájem si ale neřekli, co zazní. Obě skupiny zvládly úkol na jedničku. Souboj Titánů přilákal do kulturáku skoro čtyři sta fanoušků. Monika Surmajová, redaktor Foto: Andre Schwarzkopf profoa

15 McDonald s Cup 2014, celkově 17. ročník celorepublikového turnaje ve fotbale pro žáky základních škol, proběhl v červnu již počtvrté ve vratislavickém sportovním areálu Na Rozcestí. Soupeřilo se již v okresním finále ve dvou věkových kategoriích. Ve středu 21. června se utkaly týmy složené z žáků tříd ze ZŠ Dobiášova, ZŠ Jabloňová, ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a ZŠ Vratislavice nad Nisou. Domácí žáci po vyrovnaných utkáních, dvou remízách a jedné prohře, skončili o bod čtvrtí. V každém zápase bojovali do poslední minuty a hlavně v duchu fair play, za což jim patří obrovský dík. Kategorii mladších žáků s přehledem ovládly fotbalové naděje ZŠ Dobiášova, které o body obrali VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY Z PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZNOVU PO ROCE V AREÁLU NA ROZCESTÍ FOTBAL Je tu jaro a s ním opět fotbalové turnaje starší přípravky. Vrátíme-li se ještě k zimnímu období, tak musím podotknout, že naši fotbalisti nelenili a plně se věnovali tréninkům a naši trenéři je opravdu nešetřili. Středeční trénink probíhal v tělocvičně ZŠ Aloisina výšina a v pátek jsme naše kluky mohli vidět na hřišti sportoviště Na Rozcestí. Ještě před ostrými turnaji sehrál náš tým několik přátelských utkání, kde kluci testovali fyzičku, kterou přes zimu nabrali. První turnaj jarní sezony se odehrál 20. dubna 2014 ve Frýdlantu v Čechách, kluci ani jeden zápas neprohráli, ale skončili na druhém místě. Vítěze totiž určil celkový počet vstřelených gólů a v tom byl tým Tatranu Habartice o malinko lepší. Na turnaji v Habarticích 26. dubna 2014 jsme utrpěli drtivou porážku, na frak nám dal FK Hejnice, ale i tak opět kluci stáli na bedně se stříbrem. Na květnový turnaj v Hodkovicích na Mohelkou, budeme všichni vzpomínat s úsměvem na tváři, když výsledkem bylo kontumačně poslední místo. Zlaté medaile si kluci odvezli z turnaje Liberec Doubí, který jsme i pořádali. Byla to výhra opravdu o fous, ale radost všech byla obrovská. Třešničkou na dortu tohoto turnaje bylo, že ve chvíli předávání medailí dorazili z výletu z daleké Paříže Matouš a Šimon Svobodovi, byla to opravdu dojemná chvíle, kdy celý tým je vítal opravdu s velikou radostí a tak se jenom potvrdilo fotbalové kamarádství prima party kluků, kterou musím jmenovitě zmínit. Matouš Svoboda, Pavel Bergman, Josef Kubrt, Marek Procházka, Martin Marčák, Jakub Rejnart, Jakub Horák, Šimon Svoboda a ještě jeden Šimon Svoboda, Daniel Mandinec, Tomáš a Adam Wágnerovi, Matěj Potůček a Filip Moravec. Co nás čeká? Turnaj v Chrastavě, turnaj v Krásné Studánce. Vše se rozhodne v sobotu 31. května 2014 v Českém Dubu, kde se bude hrát o konečné umístění a pohár. Držme klukům všichni palce! Opět nesmím zapomenout na vedení našeho týmu, které se o naše kluky stará. Jsou to trenéři Stanislav Doležel, Pavel Doležel, Stanislav Doležel ml. a vedoucí družstva Jan Vykouřil. Mnohdy je turnaj stojí dost nervů, takže jim přeji nervy pevné, aby s kluky vydrželi co nejdéle pouze hráči domácích Vratislavic při remíze 2:2. O den později se na vratislavickou umělou trávu sjely týmy starších žáků ze tříd, ze ZŠ Český Dub, ZŠ Vrchlického, ZŠ Doctrina a ZŠ Ještědská. Tentokrát tedy bez domácí účasti. Znovu za bezchybného počasí, stejně jako o den dříve, sehráli mladí fotbalisté zajímavá sportovní klání plná krásných branek. A že se bylo na co dívat, napoví i skutečnost, že vítěz okresního finále v kategorii starších žáků, ZŠ Vrchlického, nasázel svým soupeřům celkem 26 branek! Děkujeme všem žákům obou turnajů za účast, protože i ta samotná je při sportování s kamarády vítězstvím. Setkáme se zase za rok, při dalším ročníku McDonald s Cupu, nebo i dříve! Těšíme se na Vás ve sportovním areálu Na Rozcestí. Bc. Lukáš Kajínek, vedoucí odboru školství kultury a sportu MO Vratislavice nad Nisou Jménem všech bych ráda touto cestou poděkovala panu Bergmanovi, který týmu starší přípravky a klubu TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou koupil šusťákové nepromokavé bundy a panu Svobodovi za dvě originální sady krásných dresů (viz foto). DĚKUJEME. Výsledky na turnajích: Turnaj Frýdlant Jiskra Vratislavice: Slovan Liberec (dívky) 3:0 Jiskra Vratislavice: Slovan Frýdlant 5:1 Jiskra Vratislavice: Tatran Habartice 2:2 Jiskra Vratislavice: Nové Město p. S. 6:0 Turnaj Habartice Jiskra Vratislavice: FK Hejnice 1:10 Jiskra Vratislavice: Slovan Frýdlant 6:0 Jiskra Vratislavice: Tatran Habartice 2:1 Jiskra Vratislavice: Nové Město p. S. 4:0 Turnaj Doubí Jiskra Vratislavice: Hodkovice 2:2 Jiskra Vratislavice: Slovan Liberec (dívky) 3:0 Jiskra Vratislavice: Tatran Habartice 3:2 Jiskra Vratislavice: Nové Město p. S. 3:0 Autorka článku maminka Lucie Procházková, foto Jaroslav Forejt Výsledky ostatních týmů: Muži Vratislavice: Krásná Studánka B 2:0 branky: Dědič, Slavík Vratislavice: Jablonné v Podještědí 0:1 Dětřichov: Vratislavice 2:1 branka: Hůza Jakub Vratislavice: Gasservis Mníšek 2:0 branky: Dědič 2 Dorost Vratislavice: Bulovka 4:1 branky: Mätzelt 2, Zejbrlík, Strauss Vratislavice: Hlavice 0:1 Jablonné v Podještědí: Vratislavice 3:3 branky: Němec, Mätzelt, Strauss Mladší žáci: Slovan dívky: Vratislavice 1:3 branky: Vykouřil, Košťál, Pelant Vratislavice: Pěnčín 2:3 branky: Šidák, Blinka Vratislavice: Krásná Studánka 6:0 branky: Jindra 3, Brož, Blinka, Novák Vratislavice: Mšeno 9:0 branky: Brož 2, Jindra 2, Roubal 2, Blinka, Bayer, Novák V dalším vydání zpravodaje bych se rád více věnoval týmu mladší přípravky. Všem týmům, trenérům a rodičům přeji co nejvíce sportovních úspěchů, žádná zranění a hlavně radost a potěšení z fotbalu. Roman Jiskra, předseda FO Momentka z utkání mladších žáků Vratislavice: Pěnčín 15

16 ČERVEN 2014 MLADÍ AUTOMODELÁŘI VYBOJOVALI 5 MEDAILÍ NA MISTROVSTVÍ ČR Předposlední květnový víkend proběhlo ve Vratislavicích nad Nisou mistrovství České republiky automodelářů-žáků. Naši mladí se neztratili a v domácím prostředí vybojovali celkem 5 medailí. Po roční přestávce opět získal nejcennější kov Tomáš Zelenák a stal se tak našim nejúspěšnějším žákem v historii oddílu. Svaz modelářů České republiky každoročně pořádá pro žáky mistrovství ČR. Pro rok 2014 byla přijata kandidatura modelářského klubu ZŠ Vratislavice a tak mohli naši nejmladší konečně využít domácí prostředí v souboji s konkurenty z ostatních oddílů. Závod slavnostně zahájili starosta Vratislavic Aleš Preisler a ředitel ZŠ Vratislavice Mgr. Libor Rygál. Přestože kategorie, ve kterých se tento podnik jezdí, nejsou dlouhodobou prioritou našeho oddílu a slouží nám pouze jako kondiční tréning, naši mladí se neztratili a v kvalitní konkurenci uspěli. Mistrovství se zúčastnilo 19 závodníků ze 7 oddílů a naši mladí získali celkem 5 medailí 1 zlatou, 2 stříbrné a 2 bronzové. Závod se jel ve 3 kategoriích. V pátek to byla kategorie PR-32, což jsou polomakety cestovních vozů v měřítku 1/32. Tato kategorie patří mezi ekonomicky nejpřijatelnější, protože tato autíčka mají jednotný podvozek i motor a celé autíčko se dá pořídit za cca korun. Závody jsou tak velmi vyrovnané, protože motor nelze nijak upravovat. S těmito modely také naši mladí v rámci pravidelných kroužků často jezdí a může se s nimi svézt i laická veřejnost. V kategorii mladších žáků nám vybojoval stříbro Vojtěch Sita a v kategorii starších žáků si pak po zcela suverénním výkonu dojel pro zasloužené zlato náš favorit Tomáš Zelenák. V sobotu se pak jely 2 kategorie. První byly modely kategorie PR-24, což jsou polomakety cestovních aut v měřítku 1/24 s továrně vyráběnými podvozky a předepsaným typem motoru s povolenými úpravami. V kategorii mladších žáků nám získal bronz Daniel Koudelka po 16 velmi vyrovnaném výkonu. Ve starších žácích naznačila kvalifikace, že i zde můžeme doufat ve zlato, protože výkony Tomáše Zelenáka byly suverénní. Tomáš se také v závodě ujal vedení a s přehledem vedl. Tentokrát nám ovšem paní štěstěna nepřála, protože po drobné kolizi došlo k poruše motoru. Výměnou motoru se Tomáš propadl na poslední místo startovního pole. Přesto se nevzdal a předvedl úžasný výkon, po kterém mu na třetí místo v cíli scházelo jen jediné kolo. Ale takové jsou závody. Poslední kategorií byly modely ES-G12, se kterými naši mladí nemají žádné zkušenosti a kde je vše podřízeno rychlosti. Podvozek a motor jsou zde předmětem ladičských úprav a autíčka jsou velmi rychlá. V kategorii mladších žáků získal stříbro Vojtěch Sita a v kategorii starších žáků vybojoval bronz pro Vratislavice Tomáš Zelenák. Závod se vydařil, proběhl bez protestů a souboje proběhly v rámci fair play. My máme moc velkou radost z dosažených úspěchů, i když nebýt smůly, mohli jsme se radovat ještě více. Náš nejlepší závodník Tomáš Zelenák nás již nebude moci v příštím roce reprezentovat, TJ JISKRA ZABODOVALA NA MEDVĚDÍ STEZCE V sobotu 18. května se ve Vratislavicích konal velmi oblíbený orientační závod dvojic v přírodě. Na startu u koupaliště Sluníčko se sešly děti i dorostenci z TJ Slovan Hrádek, TJ Harcov, Kunratická, Lokomotiva I, TJ Rochlice a TJ Jiskra Vratislavice. Celkem 50 dětí startovalo v 5 věkových kategoriích vždy po 3 minutách. Čekala je trasa značená fábory a vyplněná soutěžními úkoly, které děti plnily a zodpovídaly buď samostatně, nebo na stanovišti společně s rozhodčími. Závodníci si ověřili svoje znalosti z tábornictví, přírody i kultury, prověřili svůj odhad a zručnost a v neposlední řadě i fyzickou zdatnost, neboť celý závod je na čas a tak se do cíle některé dvojice vracely dosti vyčerpané. Celý závod proběhl bez komplikací, nikdo nezmokl, ani se neztratil a nezranil. V cíli v areálu koupaliště na děti čekal oheň a možnost zahřátí se u něj nebo v místní restauraci. Většina si opekla buřty a doplnila tak spotřebovanou energii i výbornou zdejší malinovkou a nanuky. Tímto děkujeme panu Strakovi za umožnění vytvoření velmi příjemného a ochotného zázemí! Při závěrečném vyhodnocení byli všichni účastníci odměněni malými sladkostmi a ti nejlepší získali krásné medaile a diplomy. TJ Jiskra zase zabodovala a připsala si na svůj účet další velký úspěch protože postupuje do kategorie juniorů, ve které se mistrovství ČR nepořádá. Přesto doufáme, že se nám nadále bude dařit vychovávat nové talenty, kteří nám nějaké další medaile ještě přivezou. K tomu je ovšem potřebné, aby stávající autodráha ve Vratislavicích našla svoje nové umístění, protože vlivem silných ročníků žáků pro ni na půdě ZŠ již nebude místo. Doufáme, že se nakonec s pomocí zastupitelstva obce podaří i tuto věc zdárně vyřešit. Libor Sita, vedoucí kroužku automodelářů 2. místo a stříbrnou medaili v kategorii starších žákyň III. získaly Pavlína TEIMEROVÁ a Anežka HOFMANNOVÁ. GRATULUJEME!! Fotodokumentace z celého závodu je na Lenka Počerová

17 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ VRATISLAVICKÉ GYMNASTKY BOJOVALY V REPUBLIKOVÉM FINÁLE Od pátku 16. května do neděle 18. května se v krásném areálu Sportcentra ČASPV v Doubí u Třeboně konala republiková soutěž v gymnastickém čtyřboji na nářadí. Zastoupení měly všechny kraje a do závodů vyslaly své nejlepší gymnastky. V každé věkové kategorii zastupovala kraj nejméně tři děvčata, která postoupila z krajských závodů podle pořadí. Mohlo však soutěžit i více gymnastek, pokud je kraj na akci vyslal. Takže v tělocvičně se nakonec sešlo celkem 270 dívek a 65 chlapců z celé ČR. V pátek najížděly jednotlivé výpravy do kempu u rybníka, kde je celý areál umístěn. Postupně se ubytovaly v chatičkách a večer stihly ještě potrénovat v tělocvičně, vyzkoušet si zdejší gymnastické nářadí a seznámit se s prostředím. V sobotu ráno v 9 hodin začal samotný závod slavnostním nástupem a hymnou. Pak se již rozběhl nekonečný maraton a děvčata předvedla své sestavy na jednotlivých nářadích podle kategorií v několika sledech. Celá soutěž pro mladší a starší kategorie skončila až večer cca v 21 hodin. Vyhlášení výsledků a vyhodnocení pořadí družstev se tak protáhlo téměř až do půlnoci. V neděli odstartovaly svoji soutěž dorostenky a dorostenci a ženy a muži. Tady již byl počet účastníků markantně menší a tak vše proběhlo mnohem rychleji. S výjimkou chlapců obsadil letos liberecký kraj všechny dívčí a ženské kategorie. Všude jsme měli 3 4 dívky a kromě kategorie ml. ž. II měla TJ Jiskra Vratislavice zastoupení ve všech ostatních. Protože se gymnastice věnujeme skutečně jen rekreačně, tréninky Tak jako každý rok začátkem května zorganizoval vratislavický beachvolejbalový klub ve spolupráci se ZŠ Vratislavice n. N. beachvolejbalový kemp v italském Bibione Pineda pro školní mládež i dospělé. Věková skladba hráčů byla velmi pestrá, od malých míčovek (8 let) až po zralé beachvolejbalové matadory. Na kempu bylo 11 tréninkových skupin, složených z lidí převážně z Vratislavic, Liberce a Jablonce, ale i z Nového Boru, Turnova, Prahy, Telče, Sokolova a Karlových Varů. Rekordní účast 113 lidí dosvědčuje, že vratislavický klub už má své máme, na rozdíl od vrcholových středisek, pouze 1 2x týdně a profesionální gymnastické nářadí a odpruženou podlahu vidí naše dívky vlastně až na závodech, je jejich vystoupení opravdu ohromným úspěchem. Na nejlepší umístění mají samozřejmě relativně velký odstup. Největší radost máme z toho, že holky z Vratislavic byly v rámci krajských družstev vždy na 1. místě a gymnastky ze všech dalších TJ porazily. Skvělého výsledku dosáhla Nela RYCHNO- VÁ: mezi 70 nejmladšími gymnastkami z ČR (ročník nar ) obsadila neuvěřitelné 25. místo. V této kategorii reprezentovala LbK ještě Terezka HABELOVÁ a Katka HA- NUSOVÁ. Obě holčičky sbírají zkušenosti na takto velkých závodech, obě si vedly výborně a moc jim gratulujeme! V kategorii st. ž. III (roč. nar ) bojovaly za LbK a hlavně za TJ Jiskru o co nejlepší umístění výborné gymnastky Zuzka HABE- LOVÁ (38. m.), Lucka ZELENÁKOVÁ (41. m.) a Danča FECHTNEROVÁ (51. m.). I jim za pěkně provedené sestavy gratulujeme! V nejstarší žákovské kategorii (roč. nar ) dosáhla opět výborného výsledku Ája RYCHNOVÁ. Kdyby zacvičila s větší jistotou na kladině, mohla se probojovat mezi prvních deset v republice. Takto skončila na úžasném 16. místě a nechala za sebou spoustu velmi zdatných soupeřek. Gymnastky z Vratislavic tak potvrdily svoji vysokou úroveň a to, že se za své výkony vůbec nemusí stydět a mohou se klidně srovnávat i s gymnastickou špičkou. Všem dívkám jejich úspěch moc přejeme, gratulujeme a těšíme BEACHVOLEJBALOVÝ KLUB TRÉNOVAL V ITÁLII pevné postavení v českých beachvolejbalových kruzích. Trénovalo se na osmi výborně připravených kurtech, k dispozici byl trenér specializovaný na fyzickou přípravu, masérka s bohatými zkušenostmi ohledně kinesiotapingu, kuchařka s pomocníkem a hlavně osm profesionálních trenérů. Počasí přálo tréninkům i doprovodným programům, trénovali jsme celých 8 dní, většinou dvou- až třífázově a postupně se zlepšovali ve všech činnostech. Zájemci navštívili historické Caorle i Benátky, italské se na další. Těšíme se i na trénink v nové tělocvičně, kde bychom měli mít snad konečně důstojné podmínky. Celou republikovou soutěž jsme mohli zrealizovat také díky rodičům, kteří nám děvčata do jižních Čech odvezli a po celou dobu závodu se jim věnovali a podporovali je. Velké díky patří paní Čemusové, která jako vedoucí všech holek z Vratislavic zvládla svoje povinnosti výborně, a panu Habelovi, který nám vratislavické gymnastky natočil na video a tak můžeme jejich sestavy shlédnout na Lenka Počerová venkovské trhy a závěr kempu oslavili tancem na italské diskotéce. Rád bych poděkoval rodičům za pomoc přímo v Itálii i doma při přípravách, trenérům, kteří odvedli kvalitní a náročnou práci, kuchařce, protože nám vždy chutnalo a samozřejmě všem hráčkám a hráčům za jejich aktivitu a spolehlivost. Stovky fotek jsou na a věřím, že jsme se v Itálii nejen volejbalově a fyzicky zlepšili, ale že vznikla i nová přátelství a skvělé zážitky. Jan Kvapil 17

18 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2014 více na PŘÍLOHA

19

20

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27.03.2014 Bod pořadu jednání: Smlouva o revolvingovém úvěru a Smlouva o zastavení pohledávky MO Lbc Vratislavice n/n Zpracoval:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová a paní Eva Karpíšková se dostavily později. Zasedání

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Č. 227/10 OC FORUM výmaz věcného předkupního práva 1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dopravní napojení na silnici I/35 Zpracoval: odbor, oddělení: Irena Weinerová, odd. přípravy

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

KONANÉ DNE 25. 05. 2015

KONANÉ DNE 25. 05. 2015 Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 25. 05. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013 Něco málo o Mladé Boleslavi - historie Nejstarší doložená historie sahá asi do poloviny 10.století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více